Dragusanul - Blog - Part 62

Ţinutul Putnii: Ocolul Gârlelor (I)

 

 

 

Satele Căpoteştii, Purceleştii, Băloteştii, Găgeştii, Vităneştii de sub Măgură,

Cucueţii de sub Măgură, Ireştii de sub Măgură, Ireștii de Sus

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Căpoteştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Căpoteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 15 scutelnici, 1 mazil, 2 popi, 4 nevolnici, 1 slujitor, 3 argaţi.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Gugecă, vier mănăstirii Dancul

Sandul Beche, vier mănăstirii Dancul

Mane fin (fiu) lui Dumitraşco, vier mănăstirii Dancul

Zaharie Chelu, vier mănăstirii Dancul

Panaite a Guriţei, vier mănăstirii Dancul

Enache fiul Marii, vier mănăstirii Dancul

Anghel zet (al) lui Săracul, vier mănăstirii Dancul

Costin fiul diaconiţei, vier mănăstirii Dancul

Ioniţă Lăduncă, vier mănăstirii Dancul

Vasile Lăduncă, vier paharnicului Costantin Pălade

Simion al Maftei, vier la fel

Dumitraşco Chiciorlungu, vier la fel

Costantin Buzatu, vier spătarului Ioniţă Canta

Anghel, muntean, vier la fel

Cârste Zota, slujitor de Focşani

Iliana, săracă

Ionichi, monah

Popa Ene

Stan, bulucbaş, mazil

Ilie a Guriţei, nevolnic

Dragne, muntean, argat bulucbaşului Stan, mazil

Ion, muntean, argat la fel lui

Ion Morondian, nevolnic

Necula, rotar, nevolnic

Gheorghe Mălaiumare, argat Catrinii, fiicăi bulucbaşului Stan, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 310

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Purceleştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Purceleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 22: 13 scutelnici, 1 popă, 3 nevolnici, 5 slujitori.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Ene al lui Roman, vier dumnealui vornicului Costantin Ruset

Vasile Grădiniţă, slujitor de Focşani

Ion Mocanu, vier dumnealui vornicului Costantin Ruset

Negul fiul lui Vasilache, vier la fel

Costantin Odobescul, vier la fel

Costantin al lui Leduncă, vier la fel

Opre, muntean, vier la fel

Vasile Torba, vier la fel

Ion, moraru, vier la fel

Vasile Drâmbă, vier la fel

Costantin Barbă, vier la fel

Apostol Scorţoiu, vier dumnealui spătarului Ionţă Canta

Panaite fratele lui, vier la fel

Mihălache, vier la fel

Ion, cheptănar, slujitor de Focşani

Iordache fiul popii Băncilă, slujitor

Ilie Mirăoiul, slujitor

Popa Neculaiu

Catrina, preoteasă

Sofiica, săracă

Voica, săracă

Costantin Ploeştian, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 310, 311

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Băloteştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Băloteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 27: 13 scutelnici, 1 mazil, 2 popi, 4 nevolnici, 7 slujitori. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Ciupica

Apostol Ciupica

Gheorghe Ciuntul

Gheorghe Drugă

Toader Băncilă

Toderaşco Băncilă

Pavel Saloncă

Iordache fiul lui Cârste

Andronache

Ursul

Dumitru Chiriţă

Ioniţă Ciuntul

Vasile Butucel

Istrate fiul Mafteoae

Ion Tifone

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion, ungurian, vier dumnealui stolnicului Enache Canta

Gheorghe, muntean, vier la fel

Sandul Leţcae, vier la fel

Gavril, vier la fel

Stanciul fiul lui Ciuntul, vier la fel

Vasile, muntean, vier la fel

Simion, morar, vier la fel

Pană, vier la fel

Costantin, eşan, vier la fel

Neculai, ciobotar, vier la fel

Apostol Buliandră, chelar mănăstirii sfântului Spiridon

Sandul Drugă, vier dumnealui spătarului Ioniţă Canta

Vasile, vier la fel

Ion fiul lui Vâlcul, slujitor de Focşani

Vasile Uncheş, slujitor

Costantin, sârbul, slujitor

Dragomir Pânte, slujitor

Toader Cherdevară, slujitor

Toader Corne, slujitor

Sandul Rădvan, slujitor

Popa Postolache

Diaconul Solomon

Ioana, săracă

Baba Vlada

Chira, săracă

Gheorghe al lui Ciorneiu, mazil

Baba Chira

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 311

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Găgeştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Găgeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 24: 8 scutelnici, 3 mazili, 5 popi, 6 nevolnici, 2 argaţi, 2 volintiri. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stanciul Spătaru

Mihul, ciobotar

Andrei al lui Tetere

Ion Săchim

Nan

Zaharie

Vasile David

Ştefan Merăuţă

Neculai Mangul

Gheorghiţă, fost vornic

Ion Manole

Pavel Coroiu

Vasile Ciurcă, vornic

Năstasă, vătăman

Opre Almăjan, mocan

Mihăilă, mocan

Tudose fratele lui

Ion Butoiu

Vasile Chiovan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Porucic, mazil

Apostol fratele lui, mazil

Ursul fiul lui Guranda, mazil

Popa Ursul

Popa Gheorghe

Diaconul Ioniţă Spânul

Diaconul Toader

Diaconul Mihai Pogjâlă

Dima, căpitan de volintiri

Nastasă, grec, la fel

Ion Hutul, nevolnic

Baba Ilinca

Baba Ilinca

Stan Gaiţă, vier spătarului Costantin Râşcan

Ion, bărbier, la fel vier

Ştefan fiul călugărului, la fel vier

Stan Uncheş, la fel vier

Vlad, muntean, vier stolnicesei a lui Ion Râşcan

Ion Găman, vier la fel

Ion, holtei, vier la fel

Necşul, vier la fel

Jâpa, nevolnic

Moisă, argat lui Ştefan Porucinic, mazil

Simion, argat lui

Neculai, bejenar, nevolnic

Uncheş Radu, bejenar, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 311, 312

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vităneştii de sub Măgură

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Vităneştii de sub Măgură

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 16: 3 popi, 8 nevolnici, 4 slujitori, 1 mazil. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Cioroiu, vornic

Apostol Pufu, vătăman

Miron Dumbravă

Radul Corne

Dragomir

Cârstian Tătucu

Tănasă Dumbravă

Toader din Străoani

Coste

Apostol fiul lui Potop

Ştefan Purice

Melinte

Grigoraş, gălăţen

Ion Brânzilă

Neculai fiul lui Cioarec

Vasile Palmă

Ion Surdul

Ion Pardosan

Dumitraşco

Lupul, ciobotar

Costache cumnat lui Popa

Ion Şendre

 

 

Rufeturi:

 

 

Costache Abăzan, ce se răsounde mazil la Bacău

Onilă, tăbăcar, slujitor de Focşani

Mihai Şendre, slujitor

Melinte Buhocian, slujitor

Negul, slujitor

Enache Curcă, nevolnic

Popa Nechifor

Diaconul Ştefan

Vartolomeiu, călugăr

Baba Tudosie

Baba Panaghie

Safta, săracă

Marie, săracă

Baba Dochiţa

Sandală Gălăţăniţa

Baba Pintilioae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 312

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Cucueţii de sub Măgură

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Cucueţii de sub Măgură

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 4 nevolnici, 6 slujitori. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculiţă, vornic

Toader a Grozavii

Gavril fiul babii Anca

Gheorghiţă Hupcie

Cozma

Stoian fiul babii Anghelina

Neculai Barbul

Toader Barbul

Marin Joian

Vasile Anton

Vasile Cimpoeş

Toader Roşu

Ştefan

Ion frate lui Ştefan

Vasile Hupce

Grigoraş Gherasim

Ion Ionaşco

Gheorghiţă fratele lui

Vasile Gabăr

Costantin Băşică

Grigore, rus

Petre Mituiu

Gheorghe Barbul

Savin fiul babii Anca

Vasilache Necoară

Gheorghe al gălăţeanului

Stoica, muntean

Toader, haidău

Manoli fiul babii Anca

Vasile Tarba

Zaharie, vier

Şerban Coman

Neculaiu

Ion fiul lui Oance

Toader frate popii Lupul

Vasile, tăbăcar

Necula Stari

Vasile Albul

Toader Pânte

Miron

Costantin al Oancii

Alicsandru Buga

 

 

Rufeturi:

 

 

Strătulat, slujitor de Focşani

Gheorghe Beşică, slujitor

Nedelcu, slujitor

Alicsandru Coca, slujitor

Stan Rădvan, slujitor

Şerban, ciobotar, slujitor

Popa Anghel

Vasile al lui Iftinoiu, nevolnic

Baba Măriuţa

Măriuţa, preoteasă

Baba Mărica

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 312, 313

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Ireştii de sub Măgură

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Ireştii de sub Măgură

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 8: 1 scutelnic, 1 mazil, 3 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 1 slujitor. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Ciolan, vornic

Gavril, vătăman

Maftei Badoi

Necula Hibon, morar

Vasile Jâghiul

Petre Tarba

Nistor Mărăscul

Irimie Albul

Irimie, cârciumar

Neculai fiul lui

Sava, chilian

Vasile Maftei

Ivan Ciolan

Neculai fiul lui Radul

Pavel fiul diaconului

Dumitraşco

Iorga fiul lui Tudoroae

Ilie Calicu

 

 

Rufeturi:

 

 

Cârste Burcă, mazil

Popa Toader Burcă

Popa Ştefan Burcă

Ion, diacon

Sava, slujitor

Grigoraş Roman, vier nanului Ştefan Sturza

Baba Măriuţa

Baba Marie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 313

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Ireştii de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Ireştii de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 14: 4 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 6 slujitori. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Pătrașco

Cârstian Pătrașco

Savin Baratin

Costantin Pătrașco

Lupul Susan

Mihai, ciubotar

Vasile Lupașco

Macsin Iftenie

Toader Gorce

Costantin Radul

Toma Cârciul

Costantin Cârciul

Ion Savin

Vasilache Uncheș

 

 

Rufeturi:

 

 

Lupul Lățcan, slujitor

Toader, baciul, slujitor

Andrieș Ignat, slujitor

Ioniță Ciupercă, slujitor

Lupul Roată, slujitor

Ion Crăciun, slujitor

Toader a Rădoae, nevolnic

Ion, slujitor

Niagul, slujitor

Popa Pavel

Popa Gheorghie

Diaconul Gheorghie

Diaconul Ion

Preotiasa Sanda

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 313, 314

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Vrancii

 

Ţărancă din Nereju, Vrancea

 

 

 

Satele Năruja, Poiana, Spineştii, Păuleştii, Nerejul, Coza, Tulnicii,

Negrileştii, Bârsăştii, Găurile, Valea Sării, Colacul, Căliman, Voloşcani

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Năruja

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Năruja

 

 

 

 

Toată suma caselor: 83. Scădere rufeturi, însă 24: 2 popi, 1 nevolnic, 21 poştaşi la Şândilari, 5 scutelnici schitului Vrancea. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Necoară, muntean

Vasile Nistoroiul

Radul Răbăga

Sava sin (fiul) lui Lazor

Oance fiul lui Popa

Ştefan Coroiu

Soare Potop

Ursul Stroe

Ion Păun

Toader Gavril

Ştefan Bodescul

Ion Stroe

Toader Nistoroiul

Hriste Gheba

Ştefan fiul Popei Stan

Grigoraş Untrece

Ion Răbega

Tănasă, nemesnic

Petre, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Mărie, văduvă

Popa Mihaiu

Popa Oance

Toader Gheba, poştaş la Şândilari

Vasile Bâra, la fel

Toader Berce, la fel

Şerban Berce, la fel

Ion Aga, la fel

Toader Chilimec, la fel

Anghel Horne, la fel

Toader Horne, la fel

Vasile Horne, la fel

Apostol Lepădatu, la fel

Ene Lepădatu, la fel

Gheorghie Grebănos, la fel

Şerban Grebănos, la fel

Stan, rotar, la fel

Vasile Mărtoiul, la fel

Ragul fiul lui Mărtoiul, la fel

Ştefan fiul lui Mărtoiul, la fel

Ion Mărtoiul, la fel

Ion, argat, la fel

Ştefan, la fel

Ion Frunză, la fel

Ion, ardelean, scutelnic schitului din Vrancea

Ion Nistroiul, scutelnic schitului din Vrancea

Ion Budan, scutelnic schitului din Vrancea

Vasile, olar, scutelnic schitului din Vrancea

Gavril, dogar, scutelnic schitului din Vrancea

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 302

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Poiana

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Poiana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 18: 4 popi, 7 nevolnici, 7 poştaşi la Şândilari. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Macovei Grosul

Ion Trif

Ştefan Grosul

Ion fiul lui Apostol

Alicsandru Fusu

Neculai Tuvene

Dănilă Mierlan

Banul fiul lui popa Radul

Gavril Caba

Grigoraş, morar

Toe, cojocar

Niagul, cojocar

Lupul Joancăş

Lupul Băibăruc

Grigoraş Cârlig

Neculai Cârlih

Ion a Ilincăi

Crăciun

Toma Caba

Ion Caba

Vasilache Solomon

Maftei Danţăş

Luca Danţăş

Vasile fiul lui Vasilache

Ion Danţăş

Costantin Danţăş

Simion Danţăş

Gheorghe Danţăş

Ion Danţăş

Dumitru

Toader Murcoce

Tănasă

Gavril Grosul

Ştefan Danţăş

Vasile Brânzoiu

Ion Potop

Stan fiul lui popa Soare, nimesnic

Postolache, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Eni Soare

Popa Radul

Diaconul Alecsa

Diaconul Stan

Sandală, văduvă

Ioana, văduvă

Marie, văduvă

Ioana, văduvă

Iordana, văduvă

Angheliţa, văduvă

Floare, văduvă

Ion al lui Potop, poştaş la Şândilari

Ivan Sfârli, poştaş la Şândilari

Ion Rădăvan, poştaş la Şândilari

Marin, poştaş la Şândilari

Ion Tifănilă, poştaş la Şândilari

Vasilachi Milcovan, poştaş la Şândilari

Ivan fiul Anuţii, poştaş la Şândilari

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 302, 303

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Spineştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Spineştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 7: 4 popi, 3 nevolnici. Rămân birnici 50.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Stroe

Ştefan, cojocar

Vasile, cojocar

Toader brat (frate) lui Ivan

Grigori Untrece

Costantin Dănilă

Ion fiul lui Murgu

Costantin fratele lui

Sandul Ciutul (al lui Ciută – n. n.)

Ion fiul lui Rădoae

Apostol Ciută

Ion Murgu

Gheorghiţă, cojocar

Vasilache Lepădatu

Dumitraşco Huşcă

Simion fiul lui Neculaiu

Ivan Mărdache

Ion fiul lui Irimie

Radul fiul lui Voico

Toader Brânzăiu

Marin din Săcături

Simion Dănilă

Lazor Untrece

Toader fiul lui Stroe

Vasilache fiul lui Simion

Mile din Văsuiu

Radul Trif

Marin

Ion fiul lui Dănilă

Gheorghe Untrece

Apostol Cârjan

Costantin Caloian

Vasile din Nereju

Apostol din Nereju

Toader fiul lui Gheorghie

Ion fiul lui Apostol

Toader Ciută

Toader Mardache

Dobrin

Ion fiul Aiţii

Maftei Dănilă

Costantin Caloian

Lupul din Săcături

Ion Danciul

Dragomir

Andrei Untrece

Toma, ungur

Simion, argat

Ion Murgu, nimesnec

Ivan fiul Dumitrăşcesii, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Marie, văduvă

Costantin Bâtcă, nevolnic

Irina, văduvă

Popa Vasile

Popa Toader

Diaconul Pavăl

Diaconul Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 303, 304

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Păuleştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Păuleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 19: 4 popi, 10 nevolnici şi babe, 5 ţigani. Rămân birnici 35.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Buture

Ion Mintode

Vasile Huşcă

Ştefan Grosan

Stan, ungurian

Vasile Cherciul

Ioniţă Boşciog

Ion Cherciul

Gheorghiţă Baracin

Gheorghiţă Săcăluş

Ion, dascăl

Apostol fiul lui Ioniţă

Pavel fratele lui

Ion Arsăni

Toader Caba

Grigori Avram

Ştefan Negrotă

Toader Săcăluş

Soare fiul popei

Neculai Roiniţă

Ion Huşcă

Ion Băţul

Necula

Sandul Săcăluş

Grigore Ciuntul

Grigori

Vlad din Văsuiu

Iordache din Văsuiu

Ştefan fiul babei Marie

Ion fiul lui Badul

Gavril Cherciul, nemesnic

Enachi Cherciul, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Savina Beşoae, văduvă

Stanca, văduvă

Marie, săracă

Marie, săracă

Catrina

Marie

Manda

Marie

Dobriţa

Ştefan Floare, nevolnic

Popa Costin

Popa Corne

Diaconul Ion

Diaconul Pavăl

Lupul Spătaru, ţigan a Sturzii

Costantin, ţigan a Sturzii

Iordache, ţigan a Sturzii

Mihai, ţigan a Sturzii

Gheorgiţă, ţigan a Sturzii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 304

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Nerejul

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Nerejul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 68. Scădere rufeturi, însă 12: 12 poştaşi la Şândilari. Rămân birnici 56.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toma, vătăman

Precop

Mihai Dalica

Toader Hortolomeiu

Moisă Şărbu

Isac Plăeşu

Toader Dodul

Toader Duchier

Toma fiul lui Radul

Toader fiul lui Toma

Costantin fiul lui Tănasă

Ion Baciul

Toader Anton

Apostol Danco

Stan, fluerar

Ion Bâra

Stoica Pleşul

Ion fiul lui Stoica

Gavril Bâra

One

Vasle Voine

Lazor fratele Tomii

Gheorghe Dechier

Gheorghiţă

Ionaşco

Ion Ţâtre

Anghel

Boboc

Gheorghe a Lăloe

Grigori, morar

Stan

Toader

Ştefan Spulber

Tpader Căcăriază

Stoica Şoimar

Ion Spulber

Iftenie Spulber

Răduţă

Iordache fiul lui Toader

Dobre Şoimar

Şărbul

Dragul

Ion Tumachi

Toader

Ion fiul lui Anton

Toader Epure

Radul

In (alt) Radul

Lazor Pungă

Grigoraş

Vlad Cinpoeş

Ştefan

Ion fiul lui Andronachi

Toader

Simion

Costantin frate lui Toader

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Gege, poştaş la Şândilari

Toader Caba, poştaş la Şândilari

Ion Jăti, poştaş la Şândilari

Dumitru Durbaca, poştaş la Şândilari

Sălivestru, poştaş la Şândilari

Lazor, poştaş la Şândilari

Stanciul Bârcan, poştaş la Şândilari

Ion Pungă, poştaş la Şândilari

Vasile Robul, poştaş la Şândilari

Necoară, poştaş la Şândilari

Ştefan, poştaş la Şândilari

Tudor, poştaş la Şândilari

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 304

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Coza

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Coza

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 4 nevolnici. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, dascăl

Petre Danciul

Dobre, dascăl

Ion Dănas

Iftenie Burduşe

Neculai Săcăluş

Ştefan Gele

Toader Danciul

Ştefan Dănas

Ştefan Cocian

Ion Pricop

Apostol Săcăluş

Ion Nistor

Opre frate lui Nistor

Ion Burduşe

Ştefan Burduşe

Dumitraşco Burduşe

Ursul Burduşe

Ioniţă Halici

Marin Tudorache

Ioniţă Cârstian

Radul fratele lui

Ion fratele lui

Toader fiul lui Dumitru

Ştefan Mareş

Toader Dragomir

Iordache

Ion Latul

Toader Latul

Apostol fiul lui Mărian

Anghel Tudorache

Ion fratele lui

Ştefan Tudorache

Simion fiul lui Latul

Mărdache

Dumitraşco fiul Măriuţii

Ion Buruiană

Vasile, muntean

Ion fiul Măriei

Ion Desagă

Grigore

Ion Sfârli, muntean

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile, ungurian, nevolnic

Mareş, nevolnic

Sandală, văduvă

Sandală, preoteasă, săracă

Popa Mihaiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 305

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Tulnicii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Tulnicii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 48. Scădere rufeturi, însă 8: 3 popi, 5 nevolnici. Rămân birnici 40.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ivan Corcoi, nemesnic

Radul Necoară

Mihai Necoară

Nistor al Vărvarii

Toader Năstasă

Toader Ţânbău

Toader Bpţul

Crăciun

Toader, baciul

Iordache, văduvoiu

Vasile, vameş

Vasile, rusul

Ion Danciul

Pavel Băndar

Marin Gherman

Ioniţă fiul popii

Mihaiu, dascăl

Ion fiul Măgdălinei

Ion, mocan

Ion, vătăman

Ilie, morar

Matei Beşa

Ion Gherman

Maftei Bârlă

Alicsandru Gherman

Toader Budac

Petre al lui Danciul

Ştefan Budac

Grigori Gherman

Ion Budac

Moisă Uncheş

Apostol, muntean

Toader

Gheorghe, ploscar

Irimie Budac

Ion Bahnă

Stan fiul lui Bahnă

Ion, bejenar

Ion, ungurian

Negul al baciului

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Ţăţul, nevolnic

Măriuţa, văduvă

Baba Dochiţa

Irina, văduvă

Opre Oloc, nevolnic

Popa Mateiu

Popa Radul

Diaconul Radul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 305, 306

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Negrileştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Negrileştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 76. Scădere rufeturi, însă 8: 2 popi, 5 nevolnici, 1 ţigan. Rămân birnici 68.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toma Bahnă, nemesnic

Ştefan Bahnă

Ion Hangan

Gheorghe fiul lui Şăndre

Ion Taftă

Ion fiul lui Avram

Pavel Lene

In (alt) Pavel Lazor

Vasile Taftă

Ion (alt) Ion Avram

Apostol Bahnă

Stoica Avram

Ivan Dumitraşco

Ion, dascăl

Ion fiul rusului

Ştefan, tălmaci

Toma fiul lui Lazor

Echim Ciocoiu

Ion Taftă

Vasile Adam

Pavel, eşan

Ion, eşan

Dumitru, ungurian

Neculai Babeş

Vasile Bahnă

Pavel

Ion Babeş

Vasile Lene

Ştefan Zbărciog

Vasile Brânzoiu

Andronachi Văscan

Toma Jaboc

Vasile Jaboc

Ion a Păunii

Apostol, rus

Mihai Păuni

Ştefan Dumitraşco

Dumitraşco Păun

Ion Văscan

Vasile Radul

Ion, ungurian

Simion

Franţa, ungurian

Moisă, ungur

Dumitraşco Bărtin

Ţăbor Vrunţu

Şolman, ungur

Ion nepot lui Văscan

Mihai Jăcman

Vasile fiul Păuni

Ion, cioban

Ion fiul lui Mihaiu

Micul fiul lui Toader

Dumitru fiul lui Apostol

Staciul fratele lui Apostol

Toader, ungur

Vasile Leche

Costantin

Alt Costantin, rotar

Naculai Uncheş

Ioniţă Uncheş

Grigori Leche

Toderaşco

Ion Găman

Toader Merăuţă

Toader Zbârciog

Macovei Zbârciog

Ivan Blăţan

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihai Moisă, nevolnic

Vasile, eşan, nevolnic

Baba Irina, văduvă

Baba Antimie

Chetra, văduvă

Popa Neculaiu

Popa Ion

Costantin, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 306, 307

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Bârsăştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Bârsăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă 21: 5 popi şi diaconi, 7 nevolnici, 6 poştaşi la Şândilari, 3 ţigani. Rămân birnici 49.

 

 

 

Birnici:

 

 

Luca, nemesnic

Vasile Păgan, vătăman

Istrate Bahmut

Miron Păgan

Ion Mateiu

Vasile Mateiu

Costantin Doldul

Neculaiu Păgan

Matei Zbârciog

Costantin, jitar

Gheorghe Zbârciog

Toader, cojocar

Ion Mârdache

Mihai Mârdache, morar

Nistor Zbârciog

Toader, ungurian

Coman, păscar (pescar – n. n.)

Mihaiu, vătăman

Simion Ochiană

Toader Chiriţă

Petre, olar

Toader Neculaiu

Ştefan Chiriţă

Simion Chiriţă

Vasile Bâtcă

Pavel Chiriţă

Vasile Mirce

Toader Mirce

Toader Potecă

Marin Ciorne

Ion, muntean

Grigoraş Iuga

Ştefan al lui

Costantin

Toader Cârneliagă

Negul Huşcă

Costantin Ochiană

Ion, ungur

Andronachi Baja

Toader Huşcă

Vasile, ungur

Ion, ungur

Toader Berte

Zaharie Bartoş

Ion Bartoş

Vasile, lădar

Ion, cojocar

Mihul fiul lui Nistoroiul

Toader Bahmut

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion, muntean, poştaş la Sândilari

Ion Oracă, poştaş la Sândilari

Toader Oracă, poştaş la Sândilari

Ion Oracă, poştaş la Sândilari

Neculai Oracă, poştaş la Sândilari

Grigore, ciobotar, poştaş la Sândilari

Gherghina, văduvă

Mărie, văduvă

Ioana, văduvă

Tudora, văduvă

Marie, văduvă

Acsinie, văduvă

Marie, văduvă

Popa Petre

Popa Ion

Popa Andrieş

Popa Miron

Diaconul Neculaiu

Lupul, ţigan

Mihaiu, ţigan

Iordache, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 307

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Găurile

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Găurile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 66. Scădere rufeturi, însă 9: 4 popi şi diaconi, 5 nevolnici. Rămân birnici 57.

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Hăngărău, nemesnic

Toma Agapie

Gavril Popa

Costantin, rogojinar

Pălade, la fel

Ivan, rus

Pricopie Haţul

Ion fiul popii Lupul

Stan, muntean

Neculai Găure

Vasile Găure

Ion Bobeică

Toader Haţul

Maftei Ianoli

Neculai Jaboc

Ion Jaboc

Ilie Agapie

Ioniţă, vătăman

Costantin Găure

Gheorghe Negău

Vasile fiul babei Niaga

Pavel Negău

Străoan fiul lui Păvăloae

Ion Stoica

Ion Boul

Grigore Boul

Panfil Boul

Ion Hăngărău

Costantin Stoica

Ion Pomană

Toader, vătăman

Neculai Hăngărău

Grigoraş Trif

Mihai Telegaru

Toderaşco

Ioniţă Chiriţoiu

Ion Butucel

Ion, ciobotar

Vasile Pălade

Vasile

Ciocan Gheorghiţă

Ion Ciocan

Maftei Boge

Toader Boge

Ioniţă Purcel

Toader Şchiopu

Radul Lungul

Ion Purcel

Maftei Zbârciog

Ion Badul

Ion Negău

Stoica

Ion Chiriţoiu

Panaite Chiriţoiu

Ştefan Jaboc

Grigoraş din Ireşti

Apostol din Şărbeşti

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Stan, nevolnic

Dochie, văduvă

Baba Măriuţa

Mărie, văduvă

Nastasie, văduvă

Popa Lupul

Popa Neculaiu

Popa Dumitru

Diaconul Simion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 308

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Valea Sării

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Valea Sării

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 nevolnici. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stan, nemesnic

Pavel Roman

Macovei Moisă

Pavel Ciocan

Simion Potop

Dobre, butnar

Ion Potop

Ene Chitac

Dănăilă Ciocan

Ion Ciocan

Sandul fiul lui Toma

Ion Corbul

Vasile Coroiu

Ion Codrian

Costantin Ţăran

Miron fiul lui Toma

Ion Grosul

Negul, lăcătuş

Miron Orbul

Ion, cârciumar

Ion Alicsandru

Istrate Hortolomeiu

Vasile fiul lui Alicsandru

Răuţă

Toader Nichifor

Ion Borde

Vasile Miron

Gheorghe Ciocănel

Ion, lăcătuş

Petre fiul lui Pavăl

Dragoş Ciocan

Vasile Borde

Ion fiul lui Anghel

Ştefan frate lui Anghel

Miron Echim

Sava Ecim

Ştefan fiul lui Toma

Neculai fratele lui

Costantin Potop

Opre Borde

Dumitru lui Bârcă

Lazor

Pavel Luţă

Roman Uncheş

Sandul fiul lui Laszor

Vasile Dănae

Marco Necula

Pavel Coca

Coman, dristar

 

 

Rufeturi:

 

 

Stanca, văduvă

Păscălina, văduvă

Popa Petre

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 308, 309

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Colacul

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Colacul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici 32.

 

 

Birnici:

 

 

Năstasă, nemesnic

Năstasă Bândar, vătăman

Vasile Pătule

Costantin, cârciumar

Ion a Rădoae

Toader fiul lui Necula

Mihai Cote

Ion al lui

Ilie al lui Năstasă

Istrate Bândar

Sava Prescură

Sandul Prescură

Ion fiul lui Sandul

Neculiţă fratele lui

Toader fiul lui Pătule

Strătulat Badul

Cârste Şchiopu

Ion fiul lui Mihaiu

Ion, muntean

Radul, mocan

Alicsandru, fost nemesnic

Radul Tânjală

Marin

Şerban

Irimie

Chirilă

Negul

Lupul

Petre

Toader

Melinte

Roman

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 309

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Căliman

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Căliman

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 13: 1 scutelnic, 7 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 3 poştaşi la Şândilari, 1 ostavnoi. Rămân birnici 25.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ilie, gălăţean

Lupul, panţăr

Grigore Cinpoeş

Arsănie

Macovei a Aritoanii

Radul, muntean

Ioniţă Vidraşco

Toader, baciul

Dumitru Pârâu

Grigori, panţăr

Ion Zbârciog

Ştefan Cote

Toader Cote

Sandul al Ivănesii

Marin, cârciumar

Ştefan Ciută

Ion Vidraşco

Marco din Valea Sării

Neculai, blănar

Vasile, cârciumar

Ştefan Vidraşco

Loghin

Ştefan, olar

Ionaşco, morar

 

 

Rufeturi:

 

 

Andrieş, nevolnic

Martin, şchiop, nevolnic

Nedulcu, sârbu, ostavnoiu

Toma Cincinel, chelar, scutelnic porucinicului Stamati

Popa Neculaiu

Popa Nistor

Popa Necula

Diaconul Pavăl

Diaconul Simion

Diaconul Vasile

Popa Vasile din Ruget

Ion Trifan, poştaş la Şândilari

Stoian al lui Ţăran, poştaş la Şândilari

Trifan, poştaş la Şândilari

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 309, 310

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Voloşcani

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Vrancii

 

 

 

Voloşcani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 6: 3 popi, 3 nevolnici. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Simion Mane

Vasilache, pas

Andrii Corne

 

 

Rufeturi:

 

 

Marina, văduvă

Aniţa, văduvă

Marie, văduvă

Popa Ion

Diaconul Simion

Diaconul Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 310

 

Mănăstirea Visantia, în Vrancea

 

Mănăstirea Miera, în Vrancea

 

România Ilustrată, 1928: Vedere din Vrancea

Vedere din Vrancea

 

Vedere din satul Nereju, Vrancea

 

 

 

Vedere din satul Nereju, Vrancea

 

Vedere din satul Nereju, Vrancea

 

Ţesătoare din Nereju, Vrancea

 

Ţărani din satul Nereju, Vrancea

 

Ţărănci dinNereju, Vrancea

 

Ţărănci din Nereju, Vrancea

 

Ţărănci din Vidra, Vrancea

 

Ţărancă din Nereju, Vrancea

 

Serviciul poştal în Nereju, Vrancea

 

Sărbătoare la Nereju, Vrancea

Port naţional din Nereju, Vrancea

 

Port naţional din Nereju, Vrancea

 

Munteni din Vrancea

 

Munteancă din Vrancea

 

Munteancă din Vrancea

 

Interiorul casei unui ţăran din Nereju, Vrancea

 

Duminică în satul Nereju, Vrancea

 

 

Gospodărie din Nereju, Vrancea

 

Casa unui ţăran din Nereju, Vrancea

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Satele Tăbuceştii, Răcoasa, Câmpurile, Soveja, Vizantia

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Tăbuceştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Tăbuceştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 2: 2 slujitori. Rămân birnici 7.

 

 

 

Bejenari ai mănăstirii Dragomirna:

 

 

 

Mirce sin (fiul) lui Baba

Ion din Cislău, muntean

Dumitraşco, muntean

Petre, muntean

Ion brat (frate) lui Petre, muntean

Ioniţă, muntean

Maftei, muntean

 

 

Rufeturi:

 

 

Dobre Spânul, muntean, slujitor

Necola din Varniţă, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 297

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Răcoasa

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Răcoasa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 9: 6 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 1 scutelnic. Rămân birnici 44.

 

 

 

Birnici:

 

 

Staico, vornic

Roman, fost vornic

Gheorghe Butuc

Ştefan Butuc

Manoli Uncuş

Necula, vier

Costantin, rotar

Ile zet (al) lui Niagul

Arsănie

Istrate Boacă

Ion Boacă

Ioniţă

Adam al lui Butucelu

Ştefan Butuc

Chiriac Bălaur

Ion Cotor

Costantin

Grigore

Ilie Evel

Ion, fluerar

Dragomir, gălăţean

Flore

Sandul fiul lui Acsinte

Petre Cociorvă

Anghel, vrâncean

Toma, Ciolan

Ion fiul Petrii

Sandul Guţan

Costantin Gogoiu

Petre Tămaş

Coman al Niagăi

Stoica, dascăl

Stoica, jugar

Dumitru Faraon

Ştefan Borde

Stan fiul lui Stoica

Alicsandru

Lupul frate lui Toader din Câmpuri

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Eni

Popa Coman

Popa Ion

Diaconul Crăciun

Diaconul Crăciun

DiaconulVasile

Marie, văduvă

Nastasie, văduvă

Mane Vorvince, scutelnic dumnealui banului Iancul Razul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 297

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Câmpurile

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Câmpurile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 92. Scădere rufeturi, însă 31: 15 scutelnici, 4 popi şi diaconi, 10 nevolnici, 2 slujitori. Rămân birnici 61.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stan al popii Toma

Vasile, dascăl

Marin

Anton, vrâncean

Lupul Iftenie

Ion Sfârloagă

Neculai Burnică

Crăciun Iftenie

Istrate Chetrian

Ursul, vornic

Toader a Chetrii

Gavril Boboc

Ştefan Hapău

Nistor a Panaghiei

Crăciun Bordeiu

Stan Tudor

Lupul Roşca

Apostol, cojocar

Neculai Puiul

Ilie Bode

Costantin, vătăman

Toader Calcatin

Ion Roată

Vasile Burgă

Miron Burgă

Vasile Chetrian

Apostol Tofan

Manole, dogar

Sandul Luca

Mihai Puiul

Ivan Negroiul

Ioniţă Roată

Toader, dogar

Soare fiul lui Ioniţă Burgă

Ioniţă Bâtcă

Costantin Boboc

Ion Puiul

Toader Iftenie

Ştefan Istrate

Ioniţă Burgă

Maftei Burgă

Apostol Hăpău

Vlad, ciobotar

Vasile Zgăvârdan

Andronic Ilie

Năstasă Dămian

Procopie Hoţul

Ion Lungul

Gheorghe Rotilă

Radul, dogar

Ilie Rotilă

Simion Rotilă

Cârste

Simion al popii

Gheorghe Brezan

Radul, drâstar

Gheorghe fratele lui

Ion Morăraş

Negoiţă

Mane Roşca

Gheorghe Catana

Avram, mocan

 

 

Ruptaşi:

 

 

Andrii Postolache, vier stolnicesei Catargioae

Ion Bobeică, vier la fel

Grigoraş Bobeică, vier la fel

Toader Postolache, vier la fel

Ştefan Chisoiu, vier la fel

Coman Sfârloagă, vier la fel

Vasile Holban, vier la fel

Ion Buruiană, vier la fel

Costantin al lui, vier la fel

Toader Ursul, vier la fel

Apostol Oghene, vier la fel

Toma Bobeică, vier la fel

Ion a Roşcăi, vier la fel

Vlad Stan, vier la fel

Ion Holban, vier la fel

Toader, slujitor de Focşani

Neculai Păsat, slujitor

Radul Gogian, nevolnic

Popa Vasile

Popa Grigore

Popa Ilie

Diaconul Ilie

Ştefana, văduvă

Marie Pleşoae, văduvă

Aniţa, văduvă

Baba Sofie

Ioana, văduvă

Dobra, văduvă

Marie, văduvă

Oghinie, văduvă

Sandală, babă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 298

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Soveja

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Soveja

 

 

 

 

Toată suma caselor: 282. Scădere rufeturi, însă 90: 40 scutelnici, 5 popi, 12 nevolnici, 33 ţigani. Rămân birnici 192.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Mane Sfârnog, vornic

Radul Bochiţă, vătăman

Gheorghe Giană

Chiriac Furtună

Mane Hodoroge

Costantin Furtună

Tănase Neloiul

Andronache Fleşcan

Vlad Lungul

Gheorghe Nianciul

Costantin Grobnic

Stan Grobnic

Vlad Grobnic

Vasile Grobnic

Mihai Bâra

Răuţă Băşătescul

Ene Burne

Ion Buză

Radul Buză

Alde Hodoroge

Cozma Anghenie

Ion Anghenie

Stan Răduţu

Radul Başte

Tănasă Başte

Ion Găman

Crăciun al lui Varvaric

Pavel Răvăşel

Coman Ciuhuman

Ion Ciuhuman

Brătilă

Mateiu Dobrin

Stan Dobrin

Stan Bobocan

Chirico fratele lui

Mane Varvaric

Stanciul Chicioroage

Stanciul Calic

Stanciul Bălan

Vlad Măţăoan

Şerbu Guriţă

Stoica Guriţă

Stanciul Guriţă

Stoica Lărge

Radul Bodian

Ion Fuiure

Grigore Burduce

Răuţă Mâtoian

Radul fiul lui

Ion Boldian

Radul frate lui Cârste

Stanciul Ticăluţă

Irimie, vătăman

Cerne

Stan Vălvărău

Coman Bălbărău

Radul Bălbărău

Radul Strachină

Stoica Mehedinţu

Ion Ţulucan

Iacob fiul lui

Mane Cefalin

Pavel al lui Sulă

Toader Merche

Jângan Dăguriţa

Jângan Boian

Ion Răfec

Oance Nelepcul

Radul Negoescul

Stan fiul lui

Jângan Boian

Ion Boian

Coman Negoescul

Coman Răfec

Coman Răul

Costantin Răul

Micul Răul

Vâlcul Găman

Pârvul, cojocar

Mihăilă fiul lui

Badul

Ion Negoescul

Radul Mâinia

Stan

Radul Balcul

Coman Balcul

Radul Balcul

Stanciul Praja

Stanciul Barna

Niagul Bădianul

Jâpa

Jâgan Varvaric

Ion Cârpăveche

Radul Guriţă

Simion, dascăl

Ion Roşul

Ursul Prelungian

Stoica Bădeiu

Radul Roşcan

Ştefan al vornicului

Dinul

Coman Drânbă

Stoica fiul lui Pârvul

Stan Hoge

Bosuiuc Hoge

Stan Milcovan

Costantin ot tam (de acolo)

Micul, vrâncean

Şerbul Barbălată

Oance, mocan

Stanciul Boian

Stoica Săcărian

Alde Buchiţă

Ion al lui Toceiu

Gheorghe, muntean

Moisă

Răuţă Fleşcan

Dumitru a Săndulesii

Mane Plopeş

Ion, dristar

Stanciul Bâra

Zanfir Bâra

Gheorghe al lui Vlaico

Ion Bobocel

Dumitru Sfârnog

Stanciul nepot lui

Ion Bârne

Ion Despul

Ion Briazul

Stan al lui Tănasă

Ion Costescul Bărbălăţescul

Iarca Costescul

Şerbu frate lui Bărbălăţescul

Stanciul Dudul

Ion Păragină

Stan Cosor

Drăgan, mocan

Mane Ciocoiu

Costantin Chelmeş

Chiriac Moman

Bran al Nistoresii

Ion al Nistoresii

Pantază Durbaca

Simion, apar

Şerbu Brâncă

Neculai, văcar

Mihai, rotar

Toderaşco, morar

Oance Moman

Opre Băşătescul

Sas Băşătescul

Radul Pleşan

Ion Tătarul

Radul Cosor

Radul Durbaca

Voico Genunchi

Barbul Enache

Ion Bunghiz

Ion Hanţa

Stan Beşliaga

Radul Hanţa

Neculai Hanţa

Necula Moman

Petru Căciulă

Stoica Pătula

Radul Negoescul

Petru, muntean

Coman Brâncă

Ion Fuiure

Junga Fuiure

Stanciul Toşa

Stoica Coşa

Ion Ţânte

Vlad Genunchi

Udre Noor

Bran Bunghiz

Coman Năpar

Radul Cârste

Şerbu a Nistroae

Radul Genunchi

Ion Tocilă

Şerbu Bercas

Ion Păstrăv

Stanciu Jălan

Toader Başote

Nicul Fuiure

Radul Aghinie

Sandul, dristar

Stan Mândrilă

Mane Sfârnoc

Radul Bochici

 

 

Rufeturi:

 

 

Coman Jâpa, scutelnic mănăstirii Siveja, posluşnic

Vasile Bociuc

Stanciul Jâte

Stanciul fratele lui

Neculai Măţăoan

Stan Răul

Stan al lui Necula Moman

Ion Doduleţ

Ion Hasnăş

Ion Grobnic

Radul Chitocian

Gheorghe Bălan

Dragomir Cătcărici

Stan Varvaric

Necula Velican

Dumitru, bejenar

Gheorghe, bejenar

Stan Chirca

Jâte, vezetiu

Necula, văcar

Ion, cioban

Radul, crav

Ion, butnar

Toader, chelar

Badul, muntean

Stan Băcăiul

Stoica

Ion

Coman Roşul

Matei Cutcuriguţă

Costantin Răul

Voiniaga

Ion, lemnar

Stan Mustiaţă

Iuga

Radul Săcărian

Ion, cojocar

Stanciul Ghiberdene

Radul Tomişan

Ilie, bejenar

Dumitru Sfârnog, nevolnic

Vâlcul, nevolnic

Cârste Ticluţă, nevolnic

Stoica Ticluţă, şchiop, nevolnic

Popa Ion Dobrin

Popa Radul

Popa Stan

Popa Coman

Diaconul Radu

Irina, săracă

Stanca, săracă

Maria, prescurniţa

Bucura, babă

Baba Dobra

Dobre Ginguliasa

Baba Dobra

Dobre, ţigan al mănăstirii Soveja

Petre, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

In (alt) Petre, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion Bazăn, ţigan al mănăstirii Soveja

Stroe fratele lui, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion Capră, ţigan al mănăstirii Soveja

Toader, ţigan al mănăstirii Soveja

Gheorghe, ţigan al mănăstirii Soveja

Drăghici, ţigan al mănăstirii Soveja

Simion, ţigan al mănăstirii Soveja

Dănilă, ţigan al mănăstirii Soveja

Stanciul, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

Gheorghe, ţigan al mănăstirii Soveja

Ioniţă, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

Gheorghe, ţigan al mănăstirii Soveja

Andrei, ţigan al mănăstirii Soveja

Costantin, ţigan al mănăstirii Soveja

Chirică, ţigan al mănăstirii Soveja

Costantin, ţigan al mănăstirii Soveja

Dumitru, ţigan al mănăstirii Soveja

Radul, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ciobotar, ţigan al mănăstirii Soveja

Marin, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

Ştefan, ţigan al mănăstirii Soveja

Sandul, ţigan al mănăstirii Soveja

Nica, ţigan al mănăstirii Soveja

Vasile, ţigan al mănăstirii Soveja

Pălade, ţigan al mănăstirii Soveja

Radul, ţigan al mănăstirii Soveja

Baba Rada Pătroae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 299-301

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vizantia

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Vizantia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 24: 6 scutelnici, 10 popi şi diaconi, 4 nevolnici, 4 ţigani, 2 slugi, 2 argaţi. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Petrescul

Ion Ţăţăragă

Ion, văcar

Iordache

Dobre

Vasile, vier

Sava, muntean

Frăţilă

Ion

Coman

Vasile

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Mitrofan, scutelnic jitniceroaei a Şăndrii

Lupul, scutelnic la fel

Mihaiu, scutelnic la fel

Neculaiu, scutelnic la fel

Grigoraş, muntean, scutelnic la fel

Bălaci, scutelnic la fel

Ioana, săracă

Ilinca, morăriţa

Ilinca Oncioae

Marie, văduvă

Ilisei, monah

Ignat, monah

Feofil, monah

Nicodim, monah

Isaie Roşca, monah

Popa Ion

Popa Enache

Diaconul Ilie Norocia

Diaconul Petre

Diaconul Toader

Gheorghe, ţigan a propocului Samoilă

Stan, ţigan

Toader, ţigan

Pană, ţigan

Mane, holtei, slugă

Filip, vizitiu

Nistor, argat

Ion, holtei, argat

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 301, 302

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Zăbrăuțului

 

Ţărancă din Nereju, Vrancea

 

 

Satele Crucea de Jos și Satul Nou, Crucea de Sus,

Străoanii de Jos, Străoanii de Sus, Muncelul,

Fitioneştii, Diocheţii, Spărieţii, Moviliţa

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Crucea de Jos și Satul Nou

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Crucea de Jos și Satul Nou

 

 

 

 

Toată suma caselor: 137. Scădere rufeturi, însă 53: 22 scutelnici, 1 mazil, 12 popi și diaconi, 5 slujitori, 3 slugi boierești. Rămân birnici 84.

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Zgăvărdei, vornic

Ursache, vătăman

Costantin fost vornic

Furdui Spiridon

Ioniță, chelar

Lupul sin (fiu) lui Ioniță

Ion Ulian

Gheorghe fiul Aniții

Vasile Andronache

Ilie Spiridon

Lupul Alicsăndruță

Costantin Purdilă

Cârste Hotnoge

Mafteiu

Iftimie

Alicsăndruță

Ion Ichim

Vasile Trif

Ștefan Trif

Mihai Trif

Stan fiul lui Popa

Gheorghe Șonțul

Andronachi Dragomir

Lupul Puful

Ion Chiper

Postolache fiul lui Popa

Pavăl Ghiroiu

Apostol Ghidirim

Hurdui Borde

Sandul, blănar

Irimie Mihaiu

Ion, ciobotar

Irimie Chiriță

Andronachi fiul Aniței

Ion, cioclu

Manolache Chiriță

Tudosie Procopie

Arion Țapul

Radul, ciobotar

Ilie Mărăscul

Andrii Ilie

Ion Ilie

Ion Pavăl

Ion Ghorghiță

Costantin Pătrășcan

Andrei Varlan

Tănasă Țapul

Ilie Procopie

Neculai Petre

Costandache

Varlan Melinte

Petre Ghebe

Grigoraș, vrâncean

Ilie Izmană

Andii din Vitănești

Costantin Hortolomeiu

Toader Beșliaga

Zlota frate lui Ștefan

Toader Echim

Toader al lui Popa

Dumitru, vier

Vasile Ițescul

Lupul Furtună

Drăghici, vier

Irimie Blide

Petrache

Ion, chelar

Pătrășcan Bale

Pavel a Zavatiei

Vasile Iacobaș

Ion Țoniș

Apostol Zgăvărdeiu

Vasile Dolhan

Vasile Huză

Toader fiul lui Năstasă

Apostol Pancioc

Macovei Susan

Dobre fiul lui Irimie

Sandul Chelan, ciobotar

Tudoar ce a fost vier

Sava Onică

Sandul Puful

Toader Zbugan, ce a fost vier

 

 

Rufeturi:

 

 

Andrei Chiper, nevolnic

Dumitru Țoniș, nevolnic

Filip, holtei, nevolnic

Grigori Bali, vier visternicesei Catargioae

Ioniță Zgăvărdan, vier dumnealui vornicului Costantin Ruset

Stan, vier dumnealui spătarului Iordache Canta

Zaharie, chelar dumnealui banului Ștefan Sturzei

Chiriță, chelar dumnealui spătarului Iordache Canta

Toader, vier la fel

Ion Niștiut, vier la fel

Vasilache Pahomie, vier la fel

Vasilache Brandabul, vier la fel dumnealui

Condre, muntean, vier la fel

Stoica, muntean, vier la fel

Irimie, chelar dumnealui banului Neculai Roset, staroste

Toma, chelar dumneaei bănesii Saftei Roset

Băncilă, vier dumnealui spătarului Iordache Canta

Miron, chelar dumnealui banului Roznovan

Dobre, chelar dumnealui vel vistiernicului Canta

Ion Tăbace, chelar dumnealui spătarului Iordache Canta

Enache Osoian, slujitor de Focșani

Năstase fiul lui Orsoe, slujitor de Focșani

Ioniță Meghe, slujitor de Focșani

Vasile fratele popei Mihaiu, ruptaș de cămară (fisc – n. n.)

Ilie Tătaru, vier dumnealui spătarului Iordache Canta

Popa Ilie

Popa Vârlan

Popa Grigore

Popa Ilie din schit

Popa Macovei Orbul

Diaconul Stanciul

Diaconul Boban

Diaconul Lupul

Diaconul Costantin Anghel

Diaconul Arion

Diaconul Vasile

Diaconul Vasilache

Irina, săracă

Angheluța, săracă

Tudora, săracă

Mariuța, săracă

Catrina, săracă

In (altă) Catrina Costantiniasă, săracă

Baba Voica

Alecsandru, căpitan, slugă dumnealui spătarului Conache

State, slujitor de Focșani

Gheorghe Odraslă, slujitor

Toader, vier dumnealui spătarului Iordache Canta

Ion Neștiut, vier la fel

Vasilache Pahomie, vier la fel

Vasilache Brandabur, vier la fel

Condre, muntean, vier la fel

Vasile Tătaru, vier paharnicului Iordache Lazul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 288, 289

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Crucea de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Crucea de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 135. Scădere rufeturi, însă 55: 26 scutelnici, 10 popi și diaconi, 14 nevolnici și babe, 3 slujitori, 2 slugi boierești. Rămân birnici 80.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornic

Iftenie fiul Gheorghiță, vătăman

Postolache Jâreghie

Grigoraș Drăgoiu

Niagul

Sava, vătăman

Costantin fiul Brănoae

Gheorghiță

Andrei fiul Todoroae

Iftimie Mălăncescul

Mateiu

Necului fiul lui Ilie

Ioniță Spataru

Toader Ciocârlan

Gheorghiță

Vasile Papă

Ion Nistor

Apostol

Grigori al Tudoroae

Ion Rotilă

Ion, ciobotar

Ștefan Papă

Postolache

Vasile Godinac

Iftenie Lățcan

Dumitru Popoiul

Strătulă Moldovan

Iftenie Grebănos

Ion fiul lui Sandul

Grigori fiul lui Sandul

Cârste

Ion, cojocar

Irimie Buhaiu

Gheorghie Gurău

Ioniță Buhaiu

Costantin, olar

Vasile Grebănos

Ilie Moldovan

Dumitru, cojocar

Ioniță Stoica

Mihai Vartolomeiu

Mihălache al lui Gavril

Costantin Dumitrașco

Ion Mihălache

Vasile Filimon

Toma Mititel

Stoian

Petre Bălașco

Bran

Maftei fiul lui Neculaiu

Grigoraș, crav

Andronache Bode

Ion Gole

Toader, vier

Radul Turtică

Ion, rachier

Antohie, cojocar

Ion Gherghel

Ioniță, cărnar

Marin, vier

Ilie, vier

Mihălache, vier

Sări, vier

Lupul Zgărian

Gheorghe Bordeian

Ion Spânul

Melinti, vier

Pavel Costin

Toader Stail

Antohie

Grigori Nistor

Danco

Panfile

Mateiu frate lui Panfile

Toader, chelar

Costantin, chelar

Sandul, vier

Tudorache

Ionașco

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader, vier dumnealui vornicului Costantin Ruset

Iordache scutelic dumneaei jitniceroaei Șendrii

Luca, vier dumnealui spătarului Iordache Canta

Alecsandru, vier dumnealui banului Bogdan

Apostol fiul preotesei, chelar dumneaei Saftei Ruset, hătmăniasă

Bănuță, vier dumnealui banului Bogdan

Gavril, olar, vier la fel

Ștefan Popa, slugă dumnealui banului Iancului Razu

Șerban, chelar dumneaei logofetesei Pălădoaei

Vasile Țâvârnac, nevolnic

Gheorghe, torcar, slujitor

Lupașco, stegar, slujitor

Apostol Basma, vier dumnealui banului Bogdan

Pavăl a Tudorii, vier la fel

Filip fiul lui Dumitru, vier la fel

Chiriac, muntean, vier la fel

Ioniță Stailă, vier la fel

Radul Stailă, vier la fel

Vasile Iftenie, vier la fel

Lupul, cojocar, vier la fel

Neculai Turculeț, vier la fel

Lupul Țăvârnac, chelar dumnealui crucerului Costantin Balșe

Vasile Popoiu, vier dumnealui banului Iancul Razul

Ștefan Bode, vier la fel

Necula, vier la fel dumnealui

Ion, muntean, vier la fel

Dragul, muntean, vier la fel

Dumitrașco, muntean, vier la fel

Dobrotin, vier la fel

Toma, vier la fel

Ioniță ce a fost a Meranului, vier la fel

Popa Toader

Popa Alecsandru

Popa Iordache

Popa Iftimie

Popa Ion Olaru

Ion, monah

Diaconul Vasilache

Diaconul Ștefan

Diaconul Toader

Diaconul Mihălache

Catrina, văduvă

Marie, văduvă

Drăghina, săracă

Sanda, săracă

Baba Iftinca

Baba Ursoae

Baba Dochița

Sanda, săracă

Dochița, săracă

Baba Catrina

Baba Marie

Sanda, săracă

Ștefana, săracă

Ion păscar (pescar – n. n.), slujitor la Focșani

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 289- 291

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Străoanii de Jos

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Străoanii de Jos

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 30: 7 scutelnici, 1 mazil, 6 popi și diaconi, 10 nevolnici şi babe, 2 slujitori, 4 slugi, 1 ostavnoi. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Coţul, vornic

Ion Furtună, vătăman

Simion fiul Gafiţi

Vasile Coţul

Lupul Coţul

Pavel Bucă

Apostol Dănilescu

Ion Bucă

Ioniţă Bucă

Toader Bucă

Ion fiul lui Gheorghe

Neculai fratele lui Ion

Grigoraş fiul lui Ştefan, vornic

Pavel fiul lui Andronachi

Neculai Vidraşco

Ştefan Vidraşco

Dobre fiul vornicului Ştefan

Nistor fiul Bodii

Andronachi, rus

Ion Buruiană

Andrii Graur

Roman fiul lui Hărăbor

Negoiţă, dascăl

Ştefan Merche

Vasile Bucă

Vasilache fiul lui Vasile

Ion fiul lui Race

Ion Filoti

Tănasă a Săndulesii

Iordache

Ion al lui Zbârciog

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Andrei Rancea, vier dumnealui banului Iancul Razul

Mihaiu, vrâncean, vier la fel

Ştefan Mirză, vier la fel

Ştefan frate lui Iordache, vier la fel

Panfile Mănăilă, vier la fel

Ion Băndar, vier la fel

Ioniţă fiul lui Popa, slugă dumnealui la fel

Lupul, slugă dumnealui la fel

Toader Micul, slujitor de Focşani

Andrei fiul Iordăchioaei, slujitor

Stanciul, vie banului Ştefan Sturzei

Iordache, slugă dumneaei hătmănesei Saftei Ruset

Ion Zbârciog, nevolnic

Toader fiul Săndulesii, nevolnic

Vasilaşco, nevolnic

Ioniţă fiul lui Neculaiu, nevolnic

Hristeian Ghiluşcă, nevolnic

Gavril, chelar dumnealui hatmanului Razul, nevolnic

Simion fiul Comănesii, nevolnic

Pavel, vornic, ruptaş

Safta, preoteasă săracă

Tudora Bânderoae

Popa Ioniţă

PopaApostol

Popa Gheorghie

Popa Grigoraş

Diaconul Costantin

Diaconul Toader

Neculai, grec, ostavnoi

Safta, prescurniţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 291, 292

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Străoanii de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Străoanii de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 105. Scădere rufeturi, însă 43: 4 scutelnici, 12 popi și diaconi, 20 nevolnici şi babe, 3 slujitori, 3 ţigani, 1 slugă. Rămân birnici 62.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Vasilache Toma, vătăman

Vasile Drăgan

Gheorghiţă fiul Tomii

Manolache fratele lui Gheorghiţă

Costantin Hărăbor

Voine Cur

Toader fiul lui Andronache

Neculai Grosu

Ion a Rusoae

Vasile Hărăbor

Ion fiul lui Toader

Toader fiul lui Boghiţoae

Vasile Tiron

Năstasă, muntean

Ion fiul lui Lupul

Ilie fiul lui Şchiopu

Ştefan fiul Catrinii

Gheorghiţă fiul lui Lupul

Grigori Gane

Irimie al Anghelinii

Toader Hulpoiu

Pavel Măntăhac

Grigori Niagul

Andronachi Ilie

Vasile Musac

Enache Băndar

Ştefan Necula

Toader fiul lui Gege

Iftimie fiul lui Gege

Ifrim al lui Gege

Dumitraşco fiul lui Apostol

Ioniţă fost vătăman

Pavel Gege

Pavel Ureche

Andrii fiul lui Ştefan

Vasili fiul lui Şchiopu

Andrii Căpăţână

Ion Căpăţână

Tănasă, vrâncean

Vasilache Holban

Ion al lui Hulpoiu

Ion fiul lui Gheorghiţă

Ştefan Pară

Pătraşco, vier

Panfile

Gheorghe al lui Ene

Gheorghe, vier

Ion Măgurian

Ion Gojan

Vasile fiul lui Gheorghiţă

Mihai Mineş

Ioniţă fiul lui Palaghie

Ioniţă Vidraşco

Alicsandru Ploşniţă

Stan, blănar

Costantin fiul lui Băncilă

Gheorghe ce a fost vier

Costantin, tăbăcar

Jăpa, muntean

Ion Hamul

Vasile Zgârce

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Necula, vier dumnealui banului Iancul Razul

Costantin Coroponchi, vier la fel

Sandul fiul lui Macoveiu, vier la fel

Stoica, fost vornic, slugă dumnealui banului Neculai Roset, staroste

Costandache, chelar dumnealui vel vistiernicului

Mihalce Gugescul, slujitor

Pavel Ologul, nevolnic

Ioniţă Musaca, nevolnic

Ioniţă Gege, nevolnic

Ene, ologul, nevolnic

Gheorghiţă, ciobotar, nevolnic

Nastasie Păvăloae, săracă

Dochiţa, săracă

Catrina, săracă

Dobriţa, săracă

Marie, săracă

Lupoae, săracă

Ioana, săracă

Aghenie, baba

Iliana Gegeoae

Baba Magdalina

Ana, preoteasă

Marie Stăniasă

Tudora, săracă

Păscălina, săracă

Tudora, săracă

Popa Vasile

Popa Ursache

Popa Grigoraş, monah

Popa Vasile

Diaconul Toader

Popa Gheorghiţă

Popa Lupul

Popa Postolache

Diaconul Toader

Diaconul Vasile

Diaconul Costantin

Diaconul Sandul

Costantin, ţigan mănăstirii Răchitoasa

Ioniţă fiul lui Costin, ţigan la fel

Toader, scripcar, la fel

Solomon Luca, slujitor

Neculai Tiliman, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 292, 293

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Muncelul

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Muncelul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 24: 13 scutelnici, 1 mazil, 2 popi, 6 nevolnici, 1 ţigan, 1 slugă. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader

Toader al lui Gege

Irimie

Dămian

Zaharie al Savii

Ion Panţa

Miron, pâslar

Ion Epure

Crâste Buta

Iordache Buta

Costantin Dima

David

Ion Novac

Simion fiul lui Vrabie

Vasile Dima

 

 

Rufeturi:

 

 

Toma al lui Căliman, vier dumnealui vel vistiernicului

Opre, muntean, vier la fel

Gheorghe Hortolomeiu, vier la fel

Pavel frate lui Gheorghe, vier la fel

Andrei Hortolomeiu, vier la fel

David fiul lui Dumitru, vier la fel

Simion Macoveiu, vier la fel

Gheorghe, vier la fel

Ion Dima, vier la fel

Gavril Dima, vier la fel

Andronachi fiul lui Savin, vier la fel

Ioniţă, vier la fel

Pătrăşcan, vier la fel

Simion, vornic, ruptaş cămării (fiscului – n. n.)

Popa Toader

Popa Voicu

Vasile, morar, ţigan

Ioana, văduvă

Caliţa, văduvă

Marie, văduvă

Dochiţa, văduvă

Marica, văduvă

Ion, nevolnic

Crăciun Cuat, slugă dumnealui banului Iancul Razul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 293

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Fitioneştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Fitioneştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 28: 3 scutelnici, 10 popi și diaconi, 9 nevolnici şi babe, 6 slujitori. Rămân birnici 82.

 

 

 

Birnici:

 

 

Păladi, vornic

Vasili fiul lui Pricop, vătăman

Lupul Alicsandru

Procopie

Macovei

Radu fiul lui Todiraşco

Dobre Plăeşu

Ion Purice

Gafton Moman

Costantin, argat

Vasile Sade

Ion Moman

Cârstian Movilian

Neculai Ghidion

Ion Chiceran

Necula Alduţă

Vasile Duţă

Vasile Susan

Simion Negru-Vodă

Nedelco al lui Bută

Istrate Dumbrăvan

Drăguţul Dumbrăvan

Dumitrache Dumbrăvan

Vasile Crancul

Vasile Robul

Ion fiul lui Vasile Crancul

Miron Dumbrăvan

Alicsandru fiul lui Moman

Enache fiul lui Dabija

Simion Rareş

In (alt) Simion Guliman

Iordache, muntean

Petre Barbul

Ioniţă Soare

Neculai Crancul

Lupul Mazăre

Toader Mazăre

Irimie Dămian

Pătrăşcan Arete

Necului fiul lui Note

Ion Grădiniţă

Vasile Novac

Bucur cumnat lui Grecu

Gheorghe cumnat lui Stan

Ioniţă Ploşniţă

Ion, purcar

Toader Ploşniţă

Toader Dan

Vasile fiul Ancăi

Negul al lui Mihalache

Ursul Ţoneş

Toader, muntean

Mihai al Tomiţăi

Toader, muntean, rotar

Enache, rotar

Costantin Bahul

Vasile al purcarului

Hurdui, morar

Andrei fiul Drăguţăi

Vasile Hohoiu

Gheorghiţă Săvoiu

Enache fiul lui Nedelco

Ion fiul lui Vasâlca

Radul al lui Dabija

Ion Pătrăşcan

Ioniţă Boge

Iftemie al lui Guţă

Pavel Guţă

Ursul al lui Dumitraşco

Miron Vlădian

Ioniţă Vlădian

Irimie Vlădian

Zaharie

Ion Moman

Ene fiul Irimii

Dănilă a prescurniţii

Radul fost torcar

Costantin Chiper

Ion Drăgan

Toader Săvoiul

Condre Mărăscul

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihaiu Grecu, slujitor de Focşani

Negul cumnat lui Grecu, slujitor

Opre al lui Mustiaţă, slujitor

Stan Mustiaţă, slujitor

Radul Mustiaţă, slujitor

Vasile, rus, nevolnic

Neculai Harabin, nevolnic

Lupaşco, nevolnic

Costantin Gorul, nevolnic

Tofan, vier spătarului Iordache Canta

Apostol, vier la fel

Vasile, vier la fel

Marie, văduvă

Ursa, văduvă

Ioana, văduvă

Iona Dăniasca, văduvă

Marie, preoteasă săracă

Popa Strătulat

Diaconul Vasile

Diaconul Condre

Diaconul Iordache

Diaconul Neculaiu

Diaconul Andronic

Diaconul Alicsanru

Iromonahul Lavrenti din Ciolăneşti

Popa Petre

Diaconul Ion

Toader, cumnat lui Mihai Grecu, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 293, 294

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Diocheţii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Diocheţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 13: 2 scutelnici, 3 popi, 4 nevolnici, 3 slujitori, 1 slugă. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dragomir, vornic

Dragomir Hărăbor, vătăman

Vasile Hărăbor

Niţul fiul călugărului

Toader Triboi

Ion Furdui

Vasile Gotul

Ioniţă Hărăbor

Tănase Ilic

Ion Ionaşco

Simion Andrii

Ion Strătulat

Toader, bejenar

Echim Stan

Ştefan Ifrim

Petre Borşu

Postolache Golomoz

Tănase Ionaşco

Toader, chelar

Ion Brânză

Ignat Ilisei

Simion fiul lui Ioniţă

Tudor, olar din Crucea de Jos

Ioniţă Chiriţă

Ion Ţălină

Strătulat Chiciorlungu

Neculai fiul lui Petre Strătula

Ion Brânză, ce-a fost vier

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Gândac, vier paharnicului Iordache Darie

Macovei, vier la fel

Neculai al lui Ilisei, slujitor

Costantin Strătulat, slujitor

Ion Enache, chelar al dumnealui vel postelnicului Arghirie

Sandul Stan, nevolnic

Ifrim, nevolnic

Baba Ioana

Baba Nastasia

Popa Pavăl

Diaconul Ştefan

Diaconul Mihaiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 295

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Spărieţii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Spărieţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 11: 2 mazili şi ruptaşi, 4 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 1 slujitor, 2 slugi. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Bahul, vornic

Iftenie, vătăman

Grigoraş a prescurniţii

Neculai Gârlian

Toader Apostol

Năstasă a Despii

Costantin Aga

Costantin Păragină

Dumitru Pârţan

Vasile Poşorcan

Toader Verdeş

Vasile Hăbiac

Andrei Ciolac

Alicsandru Mişină

Neculai Bahul

Ion Voicu

Ion Zgârce

Toader, rotar

Toader Gotul

Marcu, muntean

Mihăilă, muntean

Dumitraşco, muntean

Ştefan, argat

Grigoraş Cantimir

Ion Paizan

Tănase, muntean

Ştefan, chelar

Avram, muntean

Voico, chelar

Vasile, cărnar

Toader Berbece

Ion Bădălău

Mănăilă

Petre

Ion Hăbăciac

Gheorghe Hăbăciac

Postolache Fofică

Pavel Odobescul

 

 

Rufeturi:

 

 

Pătrăşcan, slugă dumnealui banului Neculai Ruset, staroste

Panhile, chelar, la fel dumisale

Apostol Mezân, mazil

Vasile Corodian, ruptaş

Manolache, nevolnic

Ioniţă Săvoiul, nevolnic

Popa Ion Nica

Popa Vasile

Popa Costantin

Diaconul Panaite

Ioniţă Turturică, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 295, 296

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Moviliţa

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zăbrăuțului

 

 

 

Moviliţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 98. Scădere rufeturi, însă 53: 6 popi și diaconi, 6 nevolnici, 1 slujitor, 40 poştaşi. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnicii şi poştaşii:

 

 

Lupul Bădărău, vornic

Racoviţă Nanu, vătăman

Ion Pricopie

Ion Mihălache

Ion Bengescul

Ion Vrătan

Neculai Strătulă

Sandul Condre

Ioniţă Turture

Ilie Păragină

Stoica Berbece

Ioniţă Condrache

Costantin a Cărămănesii

Pintelei Drile

Ştefan Ariton

Simion al Alboaei

Petre Condrat

Antohie Condrat

Tudor cumnat Grecu

Sandul Ropoţăl

Neculai Radul

Costantin Colţun

Vasile Brânză

Miron Vicol

Lupul, pas

Vasile Dămian

Irimie Dămian

Alicsandru al lui Paizan

Zotie fiul ţiganului

Ion Onilă

Ifrim Dămian

Ilie Dămian

Ion Dudul

Ştefan Andronic

Irimie Ciuntul

Vasile, rotar

Vasile Bangul

Ion Bahluian

Iftenie Blajă

Dumitru, vornic

Gheoca Condrat

Vasile Racoviţă

Savin Păragină

Dumitraşco Vicol

Ştefan Stan

Costantin Buliman

Dumitraşco Buliman

Dabija Drăguţul

Ştefan Drăguţul

Toader Drăguţul

Ştefan Pavăl

Sandul Pavăl

Dinul, cofetar

Vasile Blaja fiul vornicului

Ştefan Păsul

Neculai Păsul

Mihălache fiul lui Zănoiu

Ion Blaja

In (alt) Vasile Blaja

Ion Paizan

Neculai Arvinte

Ion Racoviţă

Miron Coţman

Mihai Arhire

Simion Turiatcă

Ştefan Duţul

Ion Dămian

Sandul Dămian

Sandul Turturică

Dumitraşco fiul lui Iordache

Dumitraşco Pătrăşcan

Toader Alicsandru

Ion, prisăcar

Antohie a Postolăchioaei

Ştefan fiul lui Antohie

Iamandi

Andrei, chelar

Vasile Codiţă

Sandul Dănilă

Ion Dămian

Luca Grăjdian

Dumitru Volintir

 

 

Rufeturi:

 

 

Dumitru Grecu, slujitor

Popa Ilie

Popa Radul

Popa Dumitru

Diaconul Ion

Diaconul Vasile

Marchie, monah

Gheorghe Ciutic, nevolnic

Simion Andronache, nevolnic

Iordache Buliman, nevolnic

Iliana Paizăniasă

Iona, spracă

Paraschiva, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 296, 297

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Luncii (II)

 

Sărbătoare la Nereju, Vrancea

 

 

Satele Bâlca, Popenii și liuyii din Schitu Prale,

Urecheștii-Mocani, Cornățăl, Urecheștii, Ploscuțănii

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Bâlca

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Bâlca

 

 

Mocani și țărani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 5: 3 popi și diaconi, 1 nevolnic, 1 țigan. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stan Grapă

Marin Bucșe

Neculai Bucșe

Dragomir Bucșe

Neculai Gologan

Stoica Criste

Radul Dragomir

Stanciul Petco

Dumitru, răilean (din Raia – n. n.)

Gheorghe Beleiu

Petre Beleiu

Stan Hangiu

Ion zet (al) lui Hangiu

Mihalache sin (fiu) lui Hangiu

Simion Preda

Radul Preda

Răuță a Moldoviții

Marin fiul lui Marin

Costantin, dogar

Ion Criste

Stanciul Purice

Ion Roșca

Ivașco cumnat lui Roșca

Ursul, șelar

Vasile Grosul

Mihai Turcă

Gheorghe Ciobotaru, dascăl

Gheorghe, fost vătăman

Ion, vrâncean

Radul Beleiu

Stanciul, olar

Tănasă, morar

Ion a Negoescului

Apostol Roșul

Ion, dogar

Dragomir, ungurian

Gheorghiță, muntean, morar

Andronache, dogar

Șerban, fost vornic

Zaharie, rotar

Stanciul, rotar

Mateiu, morar

Toader, muntean

Vlad Cârste, vornic

Preda, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Pavel Turaliu, nevolnic

Popa Vlad

Popa Anton

Diaconul Grigore

Gheorghe, țigan al prorocului Samoilă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 284, 285

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Popenii și liuzii din Schitu Prale

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Popenii și liuzii din Schitu Prale

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 nevolnic, 5 slugi boierești. Rămân birnici 48.

 

 

 

Birnici:

 

 

Petre Hașco

Dumitru, rotar

Ion, dogar

Ioniță Crețul

Gheorghe, muntean

Ștefan Făcăor

Vasile Făcăor

Andrii Cucoș

Ion al lui Cucoș

Costantin Agapie

Cârste Vrăjitor

Apostol Dârdără

Manoli Arșic

Ion Agapie

Ion Tăbălae

Filip, dascăl

Ștefan, văcar

Simion Dârdără

David Dârdără

Toader Moisă

Dobre Pleșcan

Neculai Moisă

Pavel Moisă

Dima, muntean

Andrii, muntean

Radul, muntean

Ilie, muntean

Toader, muntean

Lupul, muntean

Vasilache, muntean

Vasilache, cojocar

Andrii Făcăoar

Costantin, muntean

Ion cumnat lui Filip

Dumitru Făcăoar

Mihai Făcăoar

Vasile al lui Făcăoar

Petre, lăcătuș

Toader Turturică

Ștefan Rogojină

Ion Jabot din Prale

Ion, rusul

Simion, cojocar

Ion Bodescul

Dumitrașco Blăgan

Grigore Făcăoar, vornic

Gheorghiță, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Neculaiu din Schit

Sandul, nevolnic

Năstasă Zmuncilă, slugă șătrăresei Frăsinii Ruset, priș ot (vine din) Bacău

Vasile, morar, tij (la fel)

Ion, morar, la fel

Cârste, slugă, la fel

Ștefan, morar, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 285

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Urecheștii-Mocani, Cornățăl

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Urecheștii-Mocani, Cornățăl

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 3 nevolnici. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe, vornic

Stoica brat (frate) lui Neculai, vătăman

Ion Răvoiu

Dumitrașcu Răvoiu

Simion Merle

Voico, mocan

Cârste, mocan

Ion, sitar

Stoica, sitar

Bucur Bâle

Pravăț, mocan

Ivan, mocan

Mihaiu, rotar

Enache, mocan

Enache Spânu

Ion Merle

Bucur, rotar

Stanciul, mocan

Pană Gățăscul

Nițul Gățăscul

Toader, fratele lui

Miriță

Mihaiu Vlojog

Oance, fost vornic

Șerban Vlojog

Radul fiul lui Stoica

Stanciul frate lui Radu

Radul Popăscul

Ștefan fiul lui Radul

Ion Chiovan

Petre Roșul

Șerban Pomană

Mihaiu Muman

Stan Pojorian

Dumitrașco, bejenar

Neculai din Găgești

Negul de acolo

Radul a babii Cârstinii

Neculai frate lui Stoica

Bucur Puțăscul

Neculai Șchiopu

Lupul, mocan

 

 

Rufeturi:

 

 

Dragul, nevolnic

Bade Ciuntul, nevolnic

Radul Vlojog, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 285, 286

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Urecheștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Urecheștii

 

Țărani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 9: 2 mazili, 1 nevolnic, 2 țigani, 4 argați mazilești. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Danolache, vornic

Gheorghe Lungul, vătăman

Ilie al lui Opre

Mile al lui Opre

Mareș, muntean

Grigori, muntean

Tatul fiul lui Mareș

Vasile, muntean

Negoe, scăfar

Bucur

Apostol Dumbrăvan

Toader Bancioc

Ioniță Răcilă

Echim

Grigore fiul lui Echim

Grigore Băbușcă

Apostol Știuleț

Alicsandru

Ion, păscar (pescar – n. n.)

Ioniță, căprar

Neculai Răcilă

Maftei

Ion, mocan

Toader Șterbăț

Tiron

Ilie fiul lui Vlad

Arsănie Răcilă

Andrii Răcilă

Toader Răcilă

Toma Gheorghiță

Ioniță al lui Vasile

Dumitru Răcilă

Ion fiul lui Dumitru

Marin, rotar

In (alt) Marin al lui Gheorghie

Vasilache, rotar

Ilie fiul lui Mihaiu

Radul Chetrian

Stanciul, ungurian

 

 

Rufeturi:

 

 

Toderașco și fratele său Tacul, mazili

Vlad Băbuță, muntean, argat lui Toderașco

Toma Răcilă, argat la fel

Stoica, argat la fel

Enache Țârul, nevolnic

Gheorghiță, țigan

Sava, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 286

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Ploscuțănii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Ploscuțănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 143. Scădere rufeturi, însă 32: 29 nevolnici și babe, 3 popi și diaconi. Rămân birnici 111.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Gogul, vornic

Tănasă, vătăman

Neculai Ghine

Costantin Stătache

Vasile Ursuleț

Ionță sin (fiu) Marie

Arie, mocan

Ioniță, mocan

Vasile Bălaur

Ioniță, vrâncean

Nițul fratele lui

Andrei cumnat lui

Ion a Siminii

Gavril Grozav

Simion Gogoman

Apostul al Siminii

Enache Heța

Ifrim, muntean

Radul fiul lui Dragomir

Dragomir

Gheorghe Mutul

Sava Mutul

Ion, cojocar

Istrate Opincă

Ene Opincă

Radu a Mihăilesei

Toader, dascăl

Radul Târșă

Ilie Târșă

Ghine zet (al) lui Târșă

Mile, ungurian

Radul Mile

Negul fiul lui Drăguț

Simion Bălcian

Radul Purice

Costantin Varvar

Radul fiul lui Marin

Ioniță Gușă

Paraschiv, muntean

Stoica, mocan

Simion Albul

Neculai, lăcătuș

Toader al Sandii

Bratul, oltean

Tudor, sârbul

Radul, muntean

Dima, muntean

Ștefan Ghinpul

Gavril, cioban

Tănasă cel Mic

Mateiu, muntean

Toader Pufle

Stroe, rotar

Ioniță fratele lui Stroe

Toma Barim

Toader Miron

Vasile Țârle

Mane Odobescul

Mihaiul Sprâncian

Radul, mocan

Nistor Purcaru

Stan Bălăuță

Gavril Macoveiu

Vasile Gogă

Mihaiu, ungur

Costantin, rotar

Lazor, ciobotar

Micle, ciobotar

Micle, mocan

Negria fratele lui

Vasile, mocan

Ion, scăfar

Stoica, ungurian

Apostol a Stancăi

Ion al Cârstinii

Ion fiul lui Cautărău

Melinte

Ion frate lui Melinte

Gheorghiță, muntean

Neculai, cumnat lui

Andrei Mateiu

Marin

Vasili

Irimie Lungul

Ion, baciul

Apostol Drume

Antohie Drume

Toader frate lui Agapie

Toader fost vătăman

Agapie Uncheș

Costantin Ghimescul

Ion Iugan

Vasile, rus

Tănasă Chiticar

Tene Uncheș

Stamatin

Răzmiriță

Ion Cimpoeș

Tatul cumnat lui Radul

Radul, rotar

Acsăntie Ghine

Grigoraș Negoiță

Toader Ghinpul

Vasile Dragomir

Toader, bucătar

Radul, muntean

Toader Rădăcină

Ion Vrâncean

Costache al lui Paraschiv

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Chiriac

Diaconul Sandul Catane

Iosaf, călugăr

Ioniță Ciolan, nevolnic

Andronic, nevolnic

Ion al Chirii, nevolnic

Toader Gole, nevolnic

Gavril Beiu, nevolnic

Costantin Iacob, nevolnic

Dan Opincă, nevolnic

Irimie Spiridon, nevolnic

Drăghici, nevolnic

Gheorghe Gâscă, nevolnic

Radul Gâscă, nevolnic

Dumitru cel Mic, nevolnic

Grigori, șchiuopul, nevolnic

Simion, nevolnic

Rachită, nevolnic

Dragomir, nevolnic

Anghel, bătrân, nevolnic

Sandul, nevolnic

Neculaiu, ungur, nevolnic

Baba Todosie

Baba Iona

Stana, văduvă

Tudora, văduvă

Baba Iana

Stanca, săracă

Baba Voica

Marie, săracă

Baba Nastasie

Baba Cununa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 286-288

 

 


Pagina 62 din 1,482« Prima...102030...6061626364...708090...Ultima »