Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (II) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (II)

 

 

 

Satele Slobozia Pohorlăuţii, Pârâul Negru, Onutul, Samuşenul,

Mosoriuca, Mitcău, Slobozia Mitcău, Tăutre, Slobozia Marchiuca,

Verincianca, Stăucianii, Malteniţa, Iujineţul, Şişcăuţii, Borăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Pohorlăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Pohorlăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 2 dascăli, 1 scutelnic, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihălachi Prodan, vornic

Fedor Haliuc

Matei Băclaşciuc

Alecsa lui Cuşciac

Ostafi Dronic

Hrihor Babinschii

Vasili Dumanschii

Alecsa Cuşciac, vătăman

Mihailo Vechirciac

Iacob Corin, văcar

Timco Perepeciuc

Vasili Ocraineţ

Gavril Buric

Mihailo Muşchiuca

Vasili Muhaleţschii

Ostafi Muhaleţschii

Luchian Cunisăuschii

Ivan Zazulinschii

Macsin de la Balamutiuca

Vasili, ungurian

Neculai Banduric

Macsin Ştefiuc, văcar

Iacob, pânzariul

Fedor Biricăuschii

Timotei Scrilia

Macsin Schiţco, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Mihail

Dascălul Procopie

Hrihor, palemar

 

 

Scutelnici:

 

 

Dănilă Vodanca, scutelnic lui Bahminschii al lui Turculeţ

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pârâul Negru

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Pârâul Negru

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 3 jidovi. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, morar

Andrei, morar

Andrei Paliborada

Macsin Paliburada

Ştefan, morar

 

 

Jidovii:

 

 

David, orândar

Iancul, jidov

Moşco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Onutul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Onutul

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 2 dascăli, 1 jidov. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Cotic

Ivan fiul lui Cotic

Ivan, velniceriul

Iurie, rusul

Toader Coticu

Vasile, bejenar

Vasili, scripcar

Antohi Bojic

Hrihor Bojic

Toader, olar

Ştefan, cojocar

Ivan, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Irimie

Dascălul Precop

Dumitru, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Samuşenul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Samuşenul

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 9: 4 călăraşi, 4 podari, 1 jidov. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hrihor Lucic

Mihailo, vătăman

Vasile Cazacul

Iurie Dumenco

Ştefan Hapuza

Necolai, văcar

Andrei, jitar

Hrihor Harasim

Toader Lucic

Toader Balic

Dumitru Criciuc

 

 

Călăraşii:

 

 

Zaharia al pui Paţarinii

Alecsa al lui Poclitar

Andrieş al lui Moscaliuc

Ilaş Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Şmil, jidov orândar

 

 

Podarii ţărani:

 

 

Iurie Maciulenco

Ivan Tomiuc

Simion Habuza

 

 

Scutelnici:

 

 

Petre Căzacul, scutelnic dumisale Păşcanului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mosoriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mosoriuca

 

Moşia lui Ioniţă Potlog şi a lui Manoli Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 4 argaţi mazileşti, 3 jidovi, 2 ţigani. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pithârniac

Necolai Comisar

Ivan, velnicer

Alecsa, scripcar

Mihai Popovici

Ion fiul lui Lupul

Iacob Babiuc

Ion fiul lui Babiuc

Ignat Hrihorciuc

Hrihor, pânzar

Ivan Trufin

Vasili fiul lui Trufin

Marco, pânzariul

Vasili Viclic

Ilaş Popovici

Ştefan Ciurtita

Iurii Berdeni

Ivan, vătăman

Mihălaş fiul lui Tănasă

Ivan Condre

Lupaşco, munteanul

Enachi fiul lui Mihălaş

Ion fiul lui muntean

Gligoraş Maciulenco

Ştefan fiul lui Postolachi

Fodor Lehun

Vasile Lehun

Machi al lui Lehun

 

 

Argaţii mazililor:

 

 

Fedor, pânzar, argat al lui Ioniţă Potlog

Nechita, rusul, argat al lui Ioniţă Potlog

Ivan, rusul, argat al lui Manole Potlog

Vasile, cioban, argat al lui Manole Potlog

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Iacob

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Struli, jidov

Oron, jidov

 

 

Ţiganii:

 

 

Tănasă, ţigan, herariu

Ion, ţigan, scripcar

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniţă Potlog

Manole Potlog

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mitcău

 

Moşia lui Aslan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 3 călăraşi, 1 jidov. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornicul

Mihailo Brehuneţ

Necolai fiul lui

Iacob Motriuc

Vasile Boico

Andrei Căzacul

Ghiorghie Antoniuc

Iacob Vinitinschii

Timofei Cozaciuc

Dumitru Fişciuc

Iacob Bordeniuc

Ichim fiul lui Bordeniuc

Ivan Huivan

Simion Antoniuc

Ostafi Andruşco

Fedor Hoşâvschii

Petraş Mehera

Gheorghi Horbulic

Gavril Necora

Ivan Găluşcă

Dumitru, morar

Ştefan, vătăman

Gavril Şafariul

Andrei, văcariul

Alecsa Tanca

Luchian Trifăniuc

Ion fiul lui Ghiorghi

Simion, cojocar

Fedor fiul Moisii

Panco, rusul

Ion Moisuc

Gavril Moscaliuc

Mihailo Huţul

Pricop, rus

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tănasii

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasili Moscaliuc

Ion Băn

Ion fiul Petrii Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Fachi, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 426, 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Mitcău

 

Moşia schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 1 jidov. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bordeniuc, vornic

Vasili Cuniţschii

Simion Hudima

Mihailo Sfistalo

Ştefan Delimciuc

Vasili Andruşciuc

Vasili fiul Hudimii

Ştefan Cuniţschii

Mihailo, pânzar

Gheorghie, văcar

Ion fiul Hudimii

Ştefan Sâdoriuc

Ion fiul lui Tănasi

Ivan Cotic

Dumitru, vătăman

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Maftei

 

 

Jidovi:

 

 

Iţco, jidov orândar

 

 

Călăraşi:

 

 

Gligoraş Dominco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Tăutre

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Tăutre

 

Moşia Catrinii Donicioai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 dascăli, 2 slugi, 1 jidov. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Criciuc

Vasili Săminciuc

Vasili Greuciuc

Ilco Timciuc

Mihailo Nahirnac

Vasile Casachiuschii

Vasile Tiriban

Iacob Gheorghiiciuc

Mihailo Derleţa

Gheorghie Magdici

Ostafi Magdici

Mihailo Caracinschii

Andrei Hluşchiuschii

Ivan Danoliuc

Fedor Danoliuc

Iacob Danoliuc

Ivan Malenchi

Ştefan Crivii

Ivan, pânzariul

Vasili Giumara

Alecsa Dolinschi

Nichita Hoţimirschii

Iurie Dolinschi

Hlihor Molodinschii

Ivan Sauciuc

Anton Sauciuc

Alecsa, ungurian

Fedor Trihub

Ivan Palahniuc

Ivan Sămeniuc

Vasili Marcăuschii

Precop, rotariul

Timco Lunco

Iacob, pânzar

Alecsa Boico

Gligori Boico

Ştefan Boico

Ivan, rusul

Gligori Iancol

Mihailo Surdul

Petre Dolinschi

Ivan Cionoliuc

Hrihor Rohinschii

Fedor Domenii

Ştefan Dolinschi

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Dănilă

Iacob, palimariul

 

 

Slugile Catrinii Donicioai:

 

 

Dumitru Brumă

Tănasă Brumă

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 427, 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Marchiuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Marchiuca

 

Moşia lui Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 jidov. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fodor, morar

Ivan Beşta

Iacob Tubaţ

Ilie Osaduţa

Hilip Sacacalo

Ion Hroşăuschii

Tănasă Hroşăuschii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Ocna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Ocna

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 călăraş, 1 văduvă, 2 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraş Zota, vornic

Ion Stancă

Mihai Şevciuc

Vasile fratele lui

Ştefan Horobeţ

Vasili Colenchiuschii

Iacob Olinciuc

Ştefan Vandica

Andrei Caci

Andrei Drihoneţ

Andrei Şeciur, pânzar

Ivan Corju

Vasile Huţuliac

Ivan Colba

Ivan Carpeciuc

Panco Pavliuc

Hrihor Tiutiun

Ştefan Rediu

Ivan Tiutiun

Sămen Mihovancu

Ivan Osadiţa

Vasile Bujăniţă

Ilaş Voloşin

Ştefan Voriico

Hrihor Berezunschii

Iacov, văcar

Necolai, cioban

Petre, velnicer

Neculai, scutar

Toader, scutar

Ştefan, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Anca, văduvă

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile, călăraş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

Şmil, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Verincianca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Verincianca

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 132. Scădere rufeturi, însă 29: 2 popi, 3 dascăli, 1 ruptaş, 2 văduve, 5 scutelnici, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 103.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornicul

Hrihor, pânzariul

Ivan fiul lui Buhai

Simion Căsăian

Iacob Chira

Simion Văcarciuc

Pentelei Căsăian

Simion Buhaiciuc

Vasile Babii

Ivan, pânzar

Vasili, Papiş

Ignat Costiuc

Vasile Ilciuc

Hrihor Ilciuc

Nichita Dumitraşciuc

Hrihor Vănuc

Ştefan Olivschii

Ivan Olivschii

Martin, rus

Fedor, văcar

Petre Salardache

Mihailo Mociac

Ivan Bugiag

Andrei, cojocar

Fedor Ilciuc

Ivan Sasâniuc

Zaharcu

Simion Covrig

Vasili Coliscu

Ştefan Marifliscu

Lisul Marifliscu

Vasili

Irema Luţăiu

Fedor Gogolca

Matei Săviuc

Luchian Condrat

Ştefan Luţu

Vasili Marosac

Hrihor Marosac

Ivan Coşmir

Iacob, cojocar

Andrei Ciornotinschii

Hrihor, vătăman

Hrihor fiul lui Papiş

Ştefan Drebota

Ivan Marifliscu

Fedor Babii

Ivan al văcarului

Timco Cazuc

Andrei Cazco

Dănilă Chiţaniuc

Ivan Tulcun

Vasili Cernetinschii

Ivan Potoţchii

Andrei Săliscu

Tudosi Sarance

Petre Casâian

Ivan Vescan

Ivan Honcer

Ilco Şmarcan

Vasili Manjug

Fodor, vătăman

Onofrei Fatis

Ivan Ciovaga

Iacov Şcorogad

Fodor al lui Papiş

Sămen Faşuc

Ilaş Faşnic

Alecsa Fisun

Vasili Boico

Ilaş Lucic

Vasili Marcic

Vasili, pânzar

Necolai fiul lui Lasovip

Iacob Dragoman

Fedor Popovici

Ivan fiul lui Masovici

Vasile Masovici

Vasile al lui Masovici

Ştefan Vorsta

Ion Cozmenca

Ştefan Vârlăuschii

Dumitru Hariuc

Ivan Hlişca

Hlihoraş Hariuc

Iacob Hlişca

Ştefan Maur

Ştefan al lui Cozmenca

Ivan Dronic

Ştefan Babiniuc

Mihailo, ciobotar

Acsenti Minciuc

Vasili Hudicăuschii

Semen Hudicăuschii

Semen Hohrim

Iacob Şfeiciuc

Vasili Cozmenca

Roman Potoschii

Vasili Bezghetnii

Pablo Boico

Vasili fiul lui Lehu

Ivan fratele lui Şcorotan

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Zota

 

 

Văduve:

 

 

Sanda, văduvă

Iliana, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Popa Vasili

Diaconul Ion

Dascălul Dumitru

Dascălul Fedor

 

 

Scutelnicii dumisale Iordachi Canta, comisul:

 

 

Hrihor Căzac

Ivan Antimiiciuc

Hrihor Căzac, rus

Andrei Lucic, scutelnic şetrăresei Zotoai

Ştefan Cazul, scutelnic şetrăresei Zotoai

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 428-430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stăucianii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stăucianii

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 9: 2 popi, 2 dascăli, 1 călăraş, 1 şliahtă, 1 văduvă, 1 căpitan, 1 jidov. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Coliască, vornic

Neculai Popovici

Iacob Zubaliuc

Luchian Haimaniuc

Andrei, pânzar

Ion Curiliuc

Mihailo Buţuliac

Simion Cantimiriuc

Necolai Carleuschii

Petre Carleuschii

Hrihor al popii

Ivan Hariton

Andrei Surdul

Ivan Romanciuc

Ştefan Chiriliuc

Ştefan Boico

Ion, vătăman

Iacov Celnir

Mihailo Ostaba

Vasili Coşmir

Dănilă Peniuc

Lesun Săranotici

Toma Popovici

Ivan Malii

Simion Ostrig

Gavrilo Confedorat

Alecsa Iosip

Simion Ciornocogii

Andrei Panu

Hrihor Ciornocogii

Dănilă Filipciuc

Mihailo Cricliveţ

Ivan fratele lui

Ivan Artemiiciuc

Necolai Malinco

Iurie Nachimciuc

Dănilă Iuriiciuc

Ivan Cureliuc

Dumitru Cureliuc

Zaharcu, rus

Fedor Hotichiuc

Hrihor, morar

Matei al lui

Iacob Chicot

Precop Bolnavu

 

 

Văduve:

 

 

Lupa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Timofti

Popa Iacov

Dascălul Ivan

Dascălul Hrihor

 

 

Călăraşi:

 

 

Andrei fiul poroşnicului, călăraş

 

 

Şliahtele:

 

 

Andrei Spânu, şliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Alecsandru Spânu, căpian de volintiri; are cartea măriei sale feldmareşalului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Malteniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Malteniţa

 

Moşia dumisale spătarului Iordache Cantacuzino

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 volintiri, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Buţuran, vornic

Timofti Siminiuc

Roman Rohotin

Fedor Holotilă

Mihailo Ursuliac

Dumitru Ursuliac

Gavril Pavlo

Alecsa Hrutca

Ostafii, pânzar

Fedor Pavliuc

Vasile Pavliuc

Nichita Huilovschii

Petre Panciuc

Alecsa, ciobotar

Fodor Mateiciuc

Mihailo Horaica

Andrei Popovici

Fedor Rosco

Ivan Prodinschii

Gligore Zvareci

Vasili Podanciuc

Vasili, rusul

Ivan Strătula

Hrihor Dumancu

Mihailo, vătăman

Fedor, văcar

Simion Străjac

Onofrei, morar

 

 

Văduve:

 

 

Ilianca, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Toader

Dascălul Ştefan

 

 

Volintirii:

 

 

Dănilă, volintiriul cu salvovardii

Grigoraş, volintir cu salvovardii

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 430, 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iujineţul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iujineţul

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 3 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Zota, ruptaş

Tănase al lui Polojan

Vasili, rus

Tănase Somaronschii

Echim, pânzaru

Andrei Hrihorciuc

Ion, cioban

Hrihor Hrihorciuc

Ivan Durac

Ivan Vezniuc

Ivan Pătraş

Mihailo Zuschi

Onofrei Ficiuc

Dumitru, cioban

Ilco, vătăman

Ivan Horodinschii

Onofrei Lâcarciuc

Fodor Catun

Fodor Cemeres

Ilie Ursul

Vasile Ursul

Necolai Ladrec

Toader Latuşac

Lisul Hrihorciuc

Andrei Petriuc

Mihailo Hnitco

Toader Andac

Ivan, morar

Vasili Hnitco

Miron Sânciuc

Matei Penciuc

Necolai Velciuc

Ion Zalenco

Petre Hotencu

 

 

Văduve:

 

 

Iliana, văduvă

Vasilca, văduvă

Catrina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosi

Dascălul Ştefan

 

 

Jidovi:

 

 

Şulim, jidovul

Haim, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şişcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Şişcăuţii

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 2 dascăli, 7 văduve, 1 volintir, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul, vornic

Ion Tănasiiciuc

Iacob fiul lui

Dumitru Tănasiiciuc

Hrihor Volschii

Vasili Bordeicu

Gavril fiul lui

Vasili Feiciuc

Pavel Dolinschi

Mihailo Crivinschii

Vasili Orojbăt

Iacob Panciuc

Sămion Duminciuc

Dumitru Brihan

Alecsa Rehilă

Simion, vătăman

Ivan Lipca

Vasili Litul

Hrihor Lipca

Ivan Derpac

Vasili Faliboga

Nichita Ştefanciuc

Gavril Miaica

Luchian Onofreiciuc

Fodor Gavdunu

Iacob Cuşcă

 

 

Văduve:

 

 

Odochie

Nastasie

Marie

Ilinca

Paraschiva

Maria

Paraschiva

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Popa Toader

Dascălul Tănasi

Dascălul Ilie

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Dumitraşco Danciul, volintir cu salvovardie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 431, 432

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Borăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Borăuţii

 

Moşia mănăstirii…

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 3 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dănilă, vornicul

Ştefan Odosacu

Necolai Săfavciuc

Petre Bodnariuc

Ştefan Laba

Hrihor Târnauca

Hrihor Dăniliuc

Mihailo Pilat

Vasili Curiliuc

Toader Vertabnii

Fedor Căsuliuc

Matei Caciur

Fodor Sfârduc

Fedor Curiliuc

Fedor Zota

Hrihor Slavca

Vasili Vagul

Vasili Sleuciuc

Vasili Colesniuc

Ursul, rus

Vasili Zota

Onofrei Fedoriuc

Vasili Fedoriuc

Andrei Huţan

Ilco fratele lui

Ion Bahor

Luchian, vătăman

Fedor Ştefciuc

Ion Dascalciuc

Ivan Colibciuc

Vasili Sauca

Vasili Săcăiciac

Ostafi Hubălito

Dumitru Prisăjniuc

Dumitru Hunciac

Petre Hunciac

Petre, vătăman

Vasili Scoreico

Chirilă Gheorghiiciuc

Ivan Olascăi

Fedor Olascăi

Vasili Pelihut

Ion Barcot

Andrei Vaghelnii

Ion Somic

Fedor Bugiac

Iani, ciobotar

Ion Gorghiiciuc

Ioniţă, argat lui Pascal

Dima, bulgar

Ioniţă Chiroşcă

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Ana, văduvă

Ana, vădană

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Feodor

Dascălul Istrate

 

 

Călăraşi:

 

 

Iacob, călăraş

 

 

Jidovii:

 

 

Uşer, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 432, 433