Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (III) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (III)

 

 

 

 

Satele Chisălău, Babinul, Prilipcia, Luca, Zvenece, Răpujnița,

Vasileu, Coliuții, Doroșăuții, Cincăul, Cadobiște, Zastavna

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Chisălău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Chisălău

 

Moşia lui Enachi din Țara Munteneacă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 68. Scădere rufeturi, însă 39: 2 popi, 1 dascăl, 1 mazil, 5 îmblători, 25 călăraşi, 2 văduve, 3 jidovi. Rămân birnici 29.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornic

Vasili Palaniuc

Dănilă Fușciuc

Harasim, rusul

Ion Matricu

Hrihor Muliga

Vasili Căsăian

Fedor Harasim

Iacob, ciobotar

Ștefan Glișciuc

Ivan, pânzar

Hlihor Buhai

Dănile al lui Iacoviiciuc

Vasile Rizuc

Ion fiul lui Palaniuc

Andrei Ocraineț

Ivan Sidor

Hrihor Sidor

Sămen Dudca

Andrei Bălașco

Ignat, rus

Vasili Citricu

Andrei Dudca

Ion, morar

Ilie, rusul

Iacob Roșul

Pavel a lui Fedor

Andrei, rusul

Foca, scripcar

 

 

Preoții:

 

 

Popa Timofti

Popa Andrii

Dascălul Vasili

 

 

Mazili:

 

 

Mihălachi Jian

 

 

Îmblători:

 

 

Ștefan Haico

Simion Căzacul

Dănilă Rohmistriuc

Ion Rohmistriuc

Mihailo Toponilschii

 

 

Jidovii:

 

 

Moșco, jidov

Iura, jidov

David, jidov

 

 

Călărașii:

 

 

Toader Litfin, chihae

Ștefan Litfin

Grigoraș Litfin

Vasili Gușachiuc

Matei, văcar

Miron Prodanciuc

Vasile Greu

Fedor Comiuc

Dumitraș Alecsandriuc

Mihailo fiul lui Andrei

Chiriac, șchiopul

Andrei Haico

Andrei, solonar

Nicolai Neduboico

Ion Ciacovschii

Vasili Litfin

Necolai Popinco

Sandul Strătulat

Iacob, călăraș

Ion Giughe

Ion Clișco

Iacovenca

Ștefan Cucul

 

 

Văduve:

 

 

Dochița

Anița, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 433

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Babinul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Babinul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 31: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili și ruptași, 1 călăraş, 4 văduve, 22 case pustii. Rămân birnici 40.

 

 

 

Birnici:

 

 

Anton, vornicul

Mihailo Hriniuc

Hrihor Balonac

Ivan fiul lui Hriniuc

Ilco Cerep

Hlihor Blajcic

Iacob, morar

Ivan Ahafie

Ștefan Varvsu

Ivan Prodan

Ivan Câftorac

Sămen Chisăliță

Dumitru Hunciac

Ștefan Ostapencu

Iacob Șmundac

Dumitru Sauciuc

Hrihor Lunic

Ilco Hicu

Mihailo fratele lui

Vasile Holovaciuc

Toader Procopciuc

Alecsa, morar

Simion Oyec

Hrimco Boico

Ștefan Sâmacioc

Olecsa Humeniuc

Tănase al popii

Nechifor al lui Hlihor Balonic

Pricop, salahor

Hrihor Horobeț

Iacob Murusac

Mihailo, vătăman

Mihailo Calicu

Ivan Ciornei

Dumitru Calicica

Vasili Baclan

Marco

Petre ce șade cu vornicul

Mihailo Bunicu

Simeon Boico

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Gafița

Anca, văduvă

Ticana

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Andrei Boșnaca

 

 

Călărași:

 

 

Luchian, călăraș

 

 

Ruptași și mazili:

 

 

Costantin Drăghinici, mazil

Vasili Sămaca (Șeptilici, cu numele tradus în rusă – n. n.), ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 434

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Prilipcia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Prilipcia

 

Moşia lui Iordache, fiul lui Manoli din Botoșani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 17: 2 popi, 1 dascăl, 1 jidov, 13 case pustii. Rămân birnici 52.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Dunuțe

Andronic Hifivschii

Dumitru Sonic

Andrii, ungurian

Ivan Ciuru, văcar

Ivan Mocoșul

Sămen Labaci

Ștefan Micolai

Ivan Labaci

Vasili Potoceuschii

Ivan Guraliuc

Andrei Holiac

Roman Tihoncian

Ivan Albul

Hrihor Zbihlei

Ignat Lejco

Iacob al lui Irimie

Erama Cozaciuc

Curilo Țâbulca

Hrihor Bocan

Hrihor nepot lui Butuc

Andrei Rubca

Vasili Butuc

Ivan al lui Boruschiu

Ivan fiul lui Boruschiu

Andrei al lui Borus

Dămian Hubinschii

Costantin fiul lui Donuțe

Ivan, vătăman

Ivan Dubcovețchi

Hrihor Vozulevschii

Ivan Dubcovețchi

Timco Hubețchii

Andrei, ciobotar

Petre Zbihlii

Ivan Râbac

Toma Fedic

Sămen fratele dascălului

Vasile Sâdorac

Dănilă Sâdorac

Ivan Loșac

Gavril Voitic

Matei Boico

Hrihor Soroșchii

Ivan Starco

Vasili Rubca

Dănilă a vornicului

Petre Picavoțschii

Ivan Belschii

Dănilă Murusac

Ivan Saminoș

Andrei Cușnir

 

 

Preoți:

 

 

Popa Mihai

Popa Timoftei

Dascălul Ștefan

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 434, 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Luca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Luca

 

Moşia Prilipcii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 5: 1 văduvă, 4 nemți. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pohvala

Vasile Cozaciuc

Ivan Babiiciuc

Ștefan Cobiiciuc

Semen Cernatinschii

Fedor Puțuluiuc

Vasile Solanca

 

 

Văduve:

 

 

Fedoroai, văduvă

 

 

Nemți ce sunt cu testamentul grafului:

 

 

Volne

Feriuș

Brahun

Veizel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zvenece

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zvenece

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil, 2 ruptași, 8 scutelnici, 2 jidovi. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili fiul lui Crăciun, vornic

Andrei Ilciuc

Fedor Ilciuc

Ivan Ilciuc

Mihailo fiul lui Necolai

Dumitru, morar

Ștefan Giumeri

Ivan, morar

Fedor Bornic

Vasili, argat

Ivan, rus

Alecsandru, rus

Vasili Voloșciuc

Luchian, văcar

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Andrei

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ioniță Volcinschi, mazil

Grigori Crăciun, ruptaș

Andrieș Dunuțe, ruptaș

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

Hrițco, jidov

 

 

Scutelnicii mănăstirii Hrișciat, ce sunt cu cartea divanului:

 

 

Ivan Mazur

Hrihor Lisăi

Vasili, rusul

Vasili fratele lui

Iurco, rus

Hrihor cel bătrân

Ilco, argat egumenului

Mihailo, om străin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 435, 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Răpujnița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răpujnița

 

Moşia căpitanului Vasile Marco și a Botezăștilor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 82. Scădere rufeturi, însă 27: 3 popi, 2 dascăli, 1 mazil, 3 șlehtici, 6 văduve, 12 case pustii. Rămân birnici 55.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Oarza, vornicul

Ivan, argat vornicului

Vasile Hreciuc

Ivan Sânovschii

Ivan Lesâi

Andrei Mutrin

Fodor Buruzavschii

Vasili Velișciuc

Ivan Lunescul

Vasili Leonti

Hrihor Fedorschii

Filip, pânzariul

Necolai Ladeiciuc

Hrihor Luțic

Vasili Boico

Vasili a Petrii

Petre Smucic

Mihailo Sârchiuc

Andrei Gumniuc

Acsănti Slobozâian

Mihailo Ștefiuc

Andrei Colesniuc

Andrei Moisa

Hrihor, pânzariul

Ion Gaminiuc

Ștefan, berariu

Ion fiul vornicului Orza

Andrei Odoveț

Iacob Venintinschii

Iacob Ciaica

Hrihor Mudrii

Andrei Știrma

Fedor Hubniac

Vasili Prociuc

Simion Cocirco

Nichita Crimac

Ștefan Iațuliac

Ștefan a Petrii

Iacob Sfinca

Ștefan Șfinciuc

Iacob Borec

Petre Mordei

Ivan Smuc

Petre Ciaica

Mihailo Sărimac

Vasili Mafteiciuc

Andrei Velișco

Alecsa Mafteiciuc

Ivan Misac

Ivan Ciuhar

Vasili Babii

Hrihor Ciaica

Tănasi fiul lui Orza

Nechifor, vătăman

Fedor Ciaica

 

 

Văduve:

 

 

Sofie

Dochie

Irina

Maria

Dochița

Corochitca

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ilie

Popa Vasile

Popa Toader

Dascălul Ivan

Dascălul Ștefan Monici

 

 

Mazili și șliahtili:

 

 

Vasili Marco, mazil

Vasili Oarză (Orza, în alte locuri – n. n.), ruptaș

Vasili Ursuliac, ruptaș

Vasili Taranga

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vasileu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vasileu

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 19: 2 popi, 1 dascăl, 3 mazili, 6 văduve, 4 scutelnici, 3 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi, vornicu

Vasili Hrinschii

Macsin Trișciuc

Necolai Martiniuc

Hrihor al lui Dobrinca

Anton Dobrinca

Andrei, scutar

Iurie Coroliuc

Fedor Scripciuc

Vasili Corjinschii

Fedor Berbeniuc

Sămen Havriliuc

Ostafi Gâlca

Ivan Duduciac

Fedor Dobinca

Iacob Aștiuc

Alecsa Hricovschii

Ion, ciobotar

Ivan Vedic

Hrihor Căzacul

Pavlo Iurev

Mihai Loboico

Hrihor, pânzar

Matei Pohilca

Ivan Tumurug

 

 

Văduve:

 

 

Varachiva

Catrina

Nastasia

Ana

Odochia

Paraschiva

 

 

Scutelnici:

 

 

Hrihor, scutelnic mănăstirii, cu cartea divanului

Mihailo Dobinca, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Alecsa Nistoriuc, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Fedor Berzuschii, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

 

 

Preoți:

 

 

Popa Necolai

Popa Gligori

Dascălul Anton

 

 

Mazili:

 

 

Ion Vlad, mazil

Ilie Vlad, mazil

Ivan Mariniuh, șliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Zulman, jidov

Șmil, jidov

Zelic, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 436, 437

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Coliuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Coliuții

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 32: 1 popă, 2 dascăli, 3 mazili, 2 văduve, 1 jidov, 23 case pustii. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Remariuc

Necolai Ivasuc

Vasili Ivasuc

Ivan Vantiuc

Matei Cosvaneț

Ivan Chisăliță

Matei Ilco

Matei Sâșciuc

Petre Sobolca

Nechita Sobolca

Petre al lui Râmar

Fedor Condrat

Vasili Tomac

Mihail Iuriiciuc

Iacob

 

 

Văduve:

 

 

Anița

Ilianca

 

 

Preoții:

 

 

Popa Mihailo

Dascălul Ștefan Orobca

Alecsa, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Leiba, jidov

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniță Moțoc, mazil

Toader Cautiș, mazil

Iacob Hlinca, șliahtic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 437, 438

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Doroșăuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Doroșăuții

 

Moşia dumisale Vasili Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă 17: 1 popă, 2 dascăli, 5 scutelnici, 7 văduve, 2 jidov, 1 călăraș. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Nuțuliac, vornic

Ion Acsănti

Vasili fiul lui Acsănti

Ivan Gavriliuc

Toader fiul lui Acsănti

Țtefan fratele lui Acsănti

Ivan Lisco

Petre al lui Acsănti

Grigoraș Cuhciuc

Mihailo, pânzar

Ivan Crivachija

Toader, salahorul

Mihail Vijcanul

Simion Lonic

Hrihor, pânzar

Vasile Anghelachi

Toader Bujăniță

Dumitru, rus

Ivan Deha, vătăman

Alecsa, pânzar

Vasilco, văcar

Necolai fiul lui Corulac

Ivan Hubca

Onofrei, pânzar

Vasili Aripiac

Anton Tâmciuc

Andrei Tâmciuc

Petru Tricac

Ivan Cozonac

Vasile Dumitrachi

Ivan fiul lui Iacuș

Vasili fiul lui Ivan Țuhai

Timco Coval

Iacov Burilac

Andrei Bezvernii

Dumitru fiul lui Țian

Luchian Vehnavciuc

Vasili Onofrei

Hrihor Mihalciuc

Andrei Mihalciuc

Vasile Bohonos

Andrei Boico

Ștefan fiul lui Panco

Ștefan. Morar

Pricop Curiliac

Ivan, pânzar

Alecsa Romaniuc

Nichita Romaniuc

Panco cel bătrân

Ilie fiul lui Panco

Fodor, morar

Iurie, argat

Lupașco Pauș

 

 

Scutelnicii lui Iamandi:

 

 

Iacob Țurcan

Lupașco

Hrihor

Ivan, morar

 

 

Călărași:

 

 

Ion, călăraș de la steagul Chisălăului

 

 

Văduvele:

 

 

Vasilca, văduvă

Erina, văduvă

Paraschiva

Paraschiva

Catrina

Vasilina

Anița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Timofti

Dascălul Ivan

Necolai dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Ilia, jidov

Boroh, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 438, 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cincăul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cincăul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Coliasca, vornic

Vasili Ciortovițchii

Vasile Haliț

Fodor Midac

Ivan Tricac

Hrihor Ivanicov

Timco Vaconschii

Fedor Hrinciuc

Grigori Prodan

Alecsa Babii

Ivan Zadoroschii

Ion Prisajnic

Vasili Crivohij

Simion Hilip

Năstasi fiul lui Hilip

Onofrei Babii

Iacov Ciornei

Iacob Cobinciuc

Hrihor Pidolrihora

Hrihor Viconschii

Fedor Levco

Pricop Drab

Panco Curpene

Dămian, pânzar

Macsin Drobija

Mihailo, rus

Fodor Zaporoșnii

Alecsa Chiviriga

Ștefan Levco

Andrei Pripileșnii

Vasile Curiciac

Dumitru Cuciricivii

Coste al lui Chivirig

Ilco Colțun

Simion Cozub

Pavlo Huțul

Michita, morar

Petro Ștefanco

Ivanco Cheveriga

Petro Vezurchii

Hrihor Oleinic

Tănasi, bejenar

Fedor Căzacul

Ivan Cozinschii

Pilip Ceprăniuc

Ivan Stelvaha

Necolai Drabul

 

 

Văduve:

 

 

Maica

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Ivan

 

 

Jidovi:

 

 

Copil, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Dumitraș Tabără

Ioniță Volcinschi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cadobiște

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cadobiște

 

Moşia dumisale logofătului Balș

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 68.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, vornic

Vasili Vasiliuc

Ivan Vasiliuc

Vasili Valeucăi

Petre, pânzar

Nistor Humeniuc

Gavril Săminciuc

Ivan Hlinschii

Hrihor, pânzar

Dumitru Turețchii

Vasili Morusac

Ivan Morusac

Iacob Cuciravii

Hrihor Strilețchii

Ivan Vantușoc

Simion Străjar

Pricop Morusac

Roman Moscalul

Ilaș Marosac

Ivan Oraischii

Iacob Cozaciuc

Andrei Salahornic

Iacob Cogiuman

Dumitru Stari

Pricop Safciuc

Macsin Vasâlenca

Fedor Olenici

Ivan Siravciuc

Alecsandru Pauș

Nichita Pauș

Ivan Luțec

Petre Velicholova

Nichita Dumitru

Vasili, morar

Zaharii Iuriiciuc

Anton a babii

Ițco, ciobotar

Ivan Meleniiciuc

Iacob Horeciuc

Petre Cuhutec

Vasili, pânzar

Iacob Hnatișin

Mihail Ciornovai

Iacob Timoftiiciuc

Ivan, vătăman

Andrei Holovan

Pavlo Șavciuc

Vasili, pânzar

Ivan Huțan

Ivan Cauca

Ignat Molofii

Vasili Ciocan

Vasili Holodii

Ștefan Cervenca

Ivan Cincariul

Ivan Moscaliuc

Ilco Anuc

Andrei Baiuc

Matei, cioban

Ivan Hlodei

Iacob Sorohan

Fedor Hauca

Voico, herghelegiu

Pricop Rudei

Vasili Căzacu

Ștefan Zota

Gligoraș fratele lui Ștefan

 

 

Preoții:

 

 

Popa Dănilă

Popa Dumitru

Dascălul Petre

 

 

Văduve:

 

 

Anca

Vecla

Acsana

Ana

Iliana

Nasca

 

 

Jidovii:

 

 

Volca, jidov

Hevșii, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 439, 440

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zastavna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zastavna

 

Moşia lui Bahmuțchi al lui Gheorghi Turculeț

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 24: 3 popi, 2 dascăli, 1 marchitan, 2 văduve, 16 case pustii. Rămân birnici 86.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Prodan, vornic

Ion, morar

Ivan Lazoriuc

Petre, pânzar

Hrihor Pauc

Fedor, pânzar

Vasili, rus

Ștefan Covrig

Hrihor Coval

Curilo Șcarco

Dumitru Culișer

Fedor Pârzuc

Mihailo, bejenar

Onofrei Cimpoeș

Timco Șăpciuc

Mihailo Prisăjnii

Iacob Ițco

Vasili, pânzar

Alecsa Paizuc

Fodor Holodii

Pavlo Harilovschii

Echim Harilovschii

Hrihor Luchianciuc

Dumitru Buinovschii

Ostaf al lui

Iurco Jucovschii

Vasili Chisăliță

Andrei Rudei

Onofrei Zapalaniuc

Semen Chisăliță

Vasili Dronuc

Hrihor Chisăliță

Maftei Cuciurivii

Alecsa Căzacul

Ivan Iosâpenco

Vasili Luchianciuc

Vasili Cuceravii

Ștefan al lui Acsănti

Mihailo Acsănti

Andrieș Iuriiciuc

Dumitrașcu Bărbiiciuc

Ostafi Holii

Necolai fiul lui Iurii

Dumitru al lui Bărbăcar

Hrihor Cuciravii

Dumitru Predolob

Semen al lui Măzăriș

Andrei Hniș

Hrihor Cepeli

Alecsa Gospodar

Ștefan Huțulac

Alecsa Huțulac

Ion Cantemir

Iacob Curilac

Gavril Țurcan

Hrihor nepot lui Țurcan

Ștefan Iusâpenco

Dumitraș Chiriluș

Ivan nepot Huțului

Andrei Ținevschii

Dănilă Ținevschii

Iacob nepot Huțului

Dumitru Ținevschii

Necolai nepot Huțului

Simion Arbure

Dumitru Haras

Petre Țilip

Simion al lui Chiriliuc

Ion Pâteleiciuc

Ion Colesnic

Timco, văcar

Mihăilă Țurcan

Andrieș Chirilciuc

Ion Țurcan

Anton Dămian

Iacob Mariniuc

Ursachi, dejmar

Simion al lui

Ion Ghiorghi

Petro Prișco

Ion Brișco

Ivan Bordian

Pilip, rus

Iacob Sofitun

Fedor Boico

 

 

Văduve:

 

 

Pelimăriș

Petroai, pânzărița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Chifa

Popa Gligoraș

Popa Pricopie

Dascălul Ștefan Mațcovschii

Dascălul Toader

 

 

Marchitani:

 

 

Pascal, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 440, 441