1918 EROII DE PESTE VEAC | Dragusanul.ro

Au căzut pentru Neam şi Ţară (I)

Fără să fie în mod premeditat cinice, listele de pierderi, publicate, cu mare întârziere, de „Monitorul Oficial al Regatului României” şi ignorate de generaţiile care au urmat îmi încarcă sufletul cu amărăciune. Totul e o prefăcătorie, şi aparentul respect arătat Neamului prin publicarea numelor celor care au căzut pentru Ţară – banale înştiinţări, şi lozincarismul triumfător al acestui an, în care nu sacrificiul de odinioară, ci înşurubarea în sistem de astăzi se scoate în evidenţă.

*

MARELE CARTIER GENERAL

Lista de pierderi No. 211

26 Martie 1917

OFIŢERI

Morţi

*

Sublocotenent activ Pleşoianu G. Nicolae, din regimentul 71 infanterie (fost în regimentul 31 infanterie).

*

TRUPĂ

Morţi

*

Sergent-instructor Strâmbeanu Ion, din regimentul 1 călăraşi.

Sergent Georgescu Mihai, din regimentul pontonieri

*

CAPORALI:

*

Mândrilă Nicolae, din regimentul 1 călăraşi ;

Popa Gheorghe, din divizionul 3 tren;

Argeşeanu Gheorghe, din regimentul 3 infanterie;

Caşeş Nicolae, din regimentul 27 infanterie.

*

SOLDAŢI:

*

Din Regimentul 1 călăraşi:

*

Ştefănescu Dumitru

Câlţan Marin

Dinulescu Firu

Mutu Nistor

Vătu Ion

Raţă Constantin

Vasile Marin

Nină Marin

Besnă Nicolae

Cântar Ştefan

Rotaru Ion

Colici Constantin

Fira Ilie

Maria Gheorghe

Cârstea Ion

Andreescu Ilie

Stoica Ion

Croitoru Orestie

Nastasie Ilie

Struţu Nicolae

Grigore Nicolae

Baciu Dinu

Stoica Ion

Preduţ Dumitru

Dimieru Constantin

Nanu Ion

Ţucu Marin

Oproiu Gheorghe

Piţigoi Gheorghe

Munteanu Ion

Strehaianu Alexandru

Vulturici Petre

Popescu Ion

Fota Petre

Ilie Stan

Mihai Florea

Grigorescu Constantin

Uşurelu Ilarian

Pirţa Ion

Mihăilă Gheorghe

Jianu Florea

Dorobanţu Gheorghe

Stanciu Ion

Câmpeanu Ştefan

Constantinescu Toma

Ionescu Gheorghe

Pariş Petre

Prică Marin

Zimţea Marin

Cerăt Ion

Drăguţ Nicolae

Badea Pavel

Răduţ Marin

Boată Gheorghe

Popa Marin

Dosanu Ion

Braunstein Josif

Popescu Septimiu

Radu Marin

Stănescu Marin

Pârvan Gheorghe

Epureanu Constantin

Vâlceanu Gheorghe

Vasile Petrache

Bistriceanu Ion

Mustafa Constantin

Niţu Dumitru

Niţă Ion

Steanţă Dumitru

Tătăşel Ion

Soreanu Smarandache

Popescu Oprea

Prună Grigore

Nedelcu Marin

Nedelcu Aurel

Chiulescu Dumitru

Grigore Bălă

Ioniţă Ion

Colţescu Nicolae

Cojocaru Gheorghe

Mitrache Măndoiu

Hubert Heinrich

Roangheş Marin

Danciu Gheorghe

Firţulescu Victor

Ioana Ştefan

Cârţog Ion

Voinea Nicolae

Rusu Ioan

Bulacu Gheorghe

Ibiceanu Pavel

Ioana Mihai

*

Din Regimentul 6 călăraşi:

*

Pleşcan Ioan

Vâlcu Dumitru

Iordache Sandu

Biclineru Dumitru

*

Din Regimentul 4 roşiori:

*

Ruse Tudor

Dejan Vasile

Panait Călin

Grigore Ilie

Matei Ilie

Stanciu Florea

*

Petre Dumitru, din regimentul 1 grăniceri

Bănică Niţă, din regimentul 1 infanterie;

Mateescu Ioan, din regimentul 2 infanterie;

Blănaru Petre, din regimentul 53 infanterie;

*

Din Regimentul 56 infanterie:

*

Morariu D. Vasile

Popovici Nicolae

Feciorescu Ernest

Şipot Gh. zis Vieru

Moraru Ştefan

*

Nica Vasile, din regimentul 56 infanterie;

Lazăr Ioan, din regimentul 58 infanterie;

Călin Mihai, din regimentul 59 infanterie;

Butnaru Nicolae, din regimentul 64 infanterie;

Ulmeanu Petru, din regimentul 75 infanterie;

Iohan Volf, din regimentul 46 infanterie;

A Mariei Vasile, din batalionul 4 pionieri;

*

Din divizionul coloanei de muniţiuni a Diviziei XI:

*

Pârvulescu Ion

Berbetecu Gheorghe

Zazu Ion

Deaconu Constantin

Marica Nicolae

Opriţescu Gheorghe

*

Din divizionul coloanei de muniţiuni a diviziei XIV.

*

Rosemberg David

Burbulea Ioaja

Rădeanu G. Ion

*

Vasile Marin, din semi-depozitul mobil No. 6;

Vintilă Ion, Nebunul Grigore, ambii din comandamentul de etape al armatei I;

Neagu Ion, Popa Traian, Nicolae Ion, toţi din ambulanta diviziei IV;

*

Din ambulanta Diviziei V:

*

Anghel Mirea

Ion D. Ion

Pintilie Hristudor

Rolea Ion

Harabagiu Ion

Badui Nicolae

Apostol Năstase

Marin Constantin

Epureanu Sandu

Radu Tudor

*

(Monitorul Oficial, No. 237, Vineri 5/18 ianuarie 1919)


Eroii şi martirii României Mari (II)

Ordinul „Crucea Regina Maria” clasa II

*

Locotenentului-colonel Ionescu T. Ştefan, comandantul regimentului 19 infanterie, pentru energia si devotamentul remarcabil cu care a combătut tifosul exantematic şi alte boli epidemice ce bântuiau cu furie regimentul său în iarna anului 1917. Mulţumită activităţii şi exemplului său personal a reuşit să scape numeroase vieţi.

Locotenentului-colonel Budeanu Anatol, comandantul regimentului 20 infanterie, pentru energia şi devotamentul remarcabil cu care a combătut tifosul exantematic şi alte boli epidemice ce bântuiau cu furie regimentul său în iarna anului 1917. Mulţumită activităţii şi exemplului său personal a reuşit să scape numeroase vieţi.

Locotenentului-colonel Măicănescu Nicolae, din regimentul de marş al diviziei I-a, pentru energia şi devotamentul remarcabil cu care a combătut tifosul exantematic ce bântuia atât trupele, cât şi populaţia civilă din comuna Parava (judeţul Putna) în iarna anului 1916-1917.

D-nei Schuller Mina, pentru remarcabila activitate filantropică ce a desfăşurat în anii 1916-1917, înfiinţând la Bacău o ceainărie şi o cantină pentru populaţia civilă săracă greu încercată de lipsurile inerente stării de război.

*

Ordinul „Crucea Regina Maria” clasa III

*

Plutonierului-sanitar Chihaia Dumitru, din regimentul 37 infanterie, pentru zelul şi conştinţiozitatea deosebită cu care a îngrijit bolnavii în 1917.

Sergentului Ernest Henri, inginer chimist, pentru munca pricepută depusă în construirea cuptoarelor tip de deparazitare şi a instalaţiunii spitalului de oftalmologie No. 120 (Iaşi) în 1917.

Sergentului-sanitar Tesiu Vasile, pentru zelul şi devotamentul cu care a dat îngrijiri bolnavilor contagioşi de la spitalul No. 232 în 1917.

Sergentului Receanu Ioan, pentru zelul şi devotamentul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Caporalului-sanitar Bufu B. Vasile, din batalionul pionieri, pentru zelul şi conştinţiozitatea deosebită cu care a îngrijit bolnavii în 1917.

Soldatului Gheorghiu D. Traian, din regimentul 6 infanterie, pentru zelul şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii contagioşi la spitalul No. 425 (Societatea de gimnastică Iaşi) în 1917.

D-lui Mănciulescu Constantin, administratorul spitalului de boli contagioase No. 232, pentru devotamentul şi conştinţiozitatea ce a pus şi continuă să pună în buna administrare a spitalului.

Subchirurgului Popescu Dumitru, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul ce a arătat în îndeplinirea serviciului în 1917.

Subchirurgului Popescu S. Nicolae, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul ce a arătat în îndeplinirea serviciului în 1917.

Subchirurgului Grigoropol Mihail, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul ce a arătat în îndeplinirea serviciului în 1917.

Călugăriţei Xenia Dumitriu, de la spitalul No. 169 Piatra-Neamţ, pentru sârguinţa şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase în 1917.

Călugăriţei Tata Glicheria, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru sârguinţa şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase în 1917.

Călugăriţei Chilu Ileana, de la spitalul No. 168 Piatra Neamţ, pentru sârguinţa şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase în 1917.

Infirmierei clasa I Popescu Elena, pentru devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase la spitalul de boli contagioase No. 38/C Fălciu.

Infirmierei clasa I Bujorita Maria, pentru devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase la spitalul de boli contagioase No. 38/C Fălciu.

Infirmierei clasa I Calniescu Alexandrina, pentru devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase la spitalul de boli contagioase No. 38/C Fălciu.

Infirmierei Tomuta Cornelia, pentru zelul şi devotamentul cu care a dat îngrijiri bolnavilor contagioşi de la spitalul No. 232 în 1917.

Infirmierei Sava Victoria, pentru zelul şi devotamentul cu care a dat îngrijiri bolnavilor contagioşi de la spitalul No. 232 în 1917.

Cercetaşului Popescu N. Alexandru, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul deosebit cu care a îngrijit bolnavii de tifos exantematic în 1917.

Cercetaşului Dragomirescu Anghel, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul deosebit cu care a îngrijit bolnavii de tifos exantematic în 1917.

Cercetaşului Alexe N. Nicolae, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul deosebit cu care a îngrijit bolnavii de tifos exantematic în 1917.

Cercetaşului Petroi Ionel, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Gardiencei Carpăn Eugenia, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Gardiencei Floarea Zamfira, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Gardiencei Panţiru Natalia, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No 428 în 1917.

D-nei Rusu Mărioara, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

*

Ordinul „Crucea Regina Maria” clasa III

*

următoarelor grade inferioare din regimentul 17 artilerie-obuziere, pentru zelul şi conştinţiozitatea deosebită cu care au îngrijit bolnavii în 1917:

Sergentului-sanitar Ciochină Adam.

Sergentului-sanitar Stănescu Dumitru.

Sergentului-sanitar Herţanu Eugeniu.

Caporalului-sanitar Apostoleanu Constantin.

Caporalului-sanitar  Ceică Haralambie.

Soldatului-sanitar Iordache Nicolae.

*

Dat în Iaşi, la 22 Decembrie

FERDINAND

Ministru de război,

General de divizie C. Iancovescu.

No. 1,556 (Monitorul Oficial, No. 237, Vineri 5/18 ianuarie 1919)


Eroii şi martirii României Mari (I)

Ordinul „Steaua României” cu spade în gradul de Comandor

*

Generalului de divizie Lupescu Alexandru, subşeful statului major al armatei

Generalului de brigadă Popovici Ioan, comandantul general al etapelor din Marele Cartier General al armatei

Intendentului-general Zaharia Constantin, şeful serviciului intendenţei din Marele Cartier General al armatei

*

Ordinul „Coroana României” cu spade în gradul de comandor

*

Medicului-general Vicol Nicolae, şeful serviciului sanitar din Marele Cartier General.

Colonelul Alevra Nicolae, de la Marele Cartier General.

Colonelul Condeescu Nicolae, de la Marele Cartier General (şeful biroului informaţiilor).

Colonelul Sterea Constantin, mare pretor la Marele Cartier General.

*

Ordinul „Steaua României” cu spade în gradul de ofiţer

*

Medicului-colonel Potârcă Iacob, de la Marele Cartier General (comisia I medico-militară).

Medicului-colonel Sava-Goiu N. Gheorghe, de la Marele Cartier General (comisia II medico-militară).

*

Ordinul „Coroana României” cu spade în gradul de Ofiţer

*

Locotenentului-colonel Constantinescu Dumitru, sub-şef de stat major al comandamentului general al etapelor.

Locotenentului-colonel Nicolau Toader, de la comandamentul general al etapelor.

Locotenentului-colonel Linaru Nicolae, de la Marele Cartier General (biroul transporturilor).

Locotenentului-colonel Oprescu Gheorghe, de la Marele Cartier General (şeful biroului 3 organizare).

Locotenentului-colonel Ioanide Gheorghe, de la Marele Cartier General (şeful secţiei 3 adjutantură).

Locotenentului-colonel Motaş Dumitru, şeful biroului transporturilor) la Marele Cartier General.

Locotenentului-colonel Bârzotescu Laurenţiu, şeful de stat major al serviciului sanitar de la Marele Cartier General.

Locotenentului-colonel Ioanid Nicolae, de la Comandamentul General al etapelor.

Căpitanului-comandor Ionescu Nicolae, de la Comandamentul marinei militare.

Locotenentului-colonel în rezervă Pietraru Constantin, de la Comandamentul general al etapelor.

Intendentului locotenent-colonel Ionescu Anghel, de la Marele Cartier General (serviciul intendenţei).

Medicului locotenent-colonel Pârvulescu Gheorghe, de la Marele Cartier General (comisia III medico-militară).

Medicului locotenent-colonel Iliescu P. Constantin, de la Marele Cartier General (comisia I medico-militară).

Medicului locotenent-colonel Saidac Ioan, de la Marele Cartier General (serviciul sanitar).

Farmacistului locotenent-colonel Gavrilaş Ştefan, de la Marele Cartier General (serviciul sanitar).

Maiorului Bianu Virgiliu, de la Marele Cartier General (biroul informaţiilor).

Maiorului Condiescu M. Nicolae, de la Marele Cartier General (biroul 1 operaţii).

Maiorului Butunoiu Andrei, de la Marele Cartier General (biroul 3 organizare).

Locotenentului-comandor Bălănescu P. Ioan, de la comandamentul marinei militare.

Locotenentului-comandor Zaharia Z. Dan, de la comandamentul marinei militare.

Intendantului-maior Cuzen V. Vasile, de la Marele Cartier General (serviciul intendenţei).

Intendantului-maior Niculcea Ioan, de la Marele Cartier General (serviciul intendenţei).

Inginerului-şef clasa I Răileanu Constantin, de la Marele Cartier General (serviciul sanitar).

*

Ordinul „Steaua României” cu spade în gradul de Cavaler

*

Locotenentului-colonel Ghica Petre, din regimentul cu tracţiune automobilă.

Maiorului Dumitrescu Alexandru, de la Marele Cartier General (biroul informaţiilor).

Maiorului Păunescu Gheorghe, de la Marele Cartier General (biroul informaţiilor).

Maiorului Dobre C. Alexandru, şeful biroului adjutanturii de la comandamentul general al etapelor.

Maiorului în rezervă Butculescu Nicolae, de la comandamentul general al etapelor.

Căpitanului Popescu Marin, de la Marele Cartier General (biroul organizării).

Căpitanului Manolescu Alexandru, de la Marele Cartier General (secţia 3 adjutantură).

Căpitanului Pârvulescu Nicolae, de la Marele Cartier General (serviciul sanitar).

*

Ordinul „Coroana României” cu spade în gradul de Cavaler

*

Căpitanului Drăgulinescu Atanasie, de la Marele Cartier General (serviciul pretoratului).

Căpitanului Ullea D. Octav, de la Marele Cartier General (biroul informaţiilor).

Căpitanului Dediu Atanase, de la Marele Cartier General (biroul organizare).

Căpitanului Georgescu F. Dumitru, de la Marele Cartier General (secţia 3 adjutantură).

Căpitanului Bârzotescu Emanoil, de la Marele Cartier General (biroul operaţiilor).

Căpitanului Cantea Eftimie, de la Marele Cartier General (biroul operaţiilor).

Căpitanului în rezervă Petrescu Constantin, adjutantul şefului statului major general al armatei.

Intendantului-căpitan Anghelescu Constantin, de la Marele Cartier General (serviciul intendenţei).

Locotenentului în rezervă Şuteu Vasile, de la comandamentul general al etapelor.

Administratorului-locotenent Figaro Ioan, de la Marele Cartier General (biroul operaţiilor).

Administratorului-locotenent în rezervă Ioan Constantin, de la Marele Cartier General.

*

Dat în Iaşi, la 20 Decemvrie 1917.

FERDINAND

Ministru de război,

General de divizie C. Iancovescu

No. 1.530 (Monitorul Oficial, No. 234, Luni 1/14 ianuarie 1919)

*

Nu există eroi necunoscuţi, ci doar lenevia românilor faţă de memoria străbunilor. Mormântul, respectiv, Monumentul Eroului Necunoscut sunt găselniţele politice pentru prefăcătoria de-a respectul faţă de Neam. Eroii sunt încrişi în paginile memoriei, dar îi lăsăm voit sub colbul indiferenţei.