Dragusanul - Blog - Part 61

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (II)

 

 

 

Satele Cucioaia, Ghilicenii, Hirișenii, Beșenii, Ciulucanii, Mihălașa, Teleneștii,

Ineștii, Crăsnășenii, Bogzăștii, Văsâeni, Leușenii, Veregenii, Sărătenii, Zăhăicanii

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cucioaia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Cucioaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 9: 8 bejenari, 1 femeie săracă.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Robu

Gavril al lui Scurtu

Opre Sălcuțanu

Vasili Țurcanu

Grigori Țurcanu

Sava Mutul

Ion Țurcanu

Chirică Moșniaga

Dochița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ghilicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ghilicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 18: 6 scutelnici ai lui Ion Cuza, 1 ruptaș, 2 femei sărace, 9 țigani ai lui Ion Cuza. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Alecsandru

Dămian, cioban

Păvălachi fiul vornicului

Anton fiul lui Ursul

Ion, vieriul

Nicolae, rotar

Ion fiul rotarului, scutelnic lui Ion Cuza

Leonti, rotar, scutelnic la fel

Chiriac, ciobanu, scutelnic la fel

Constandin, rotar, scutelnic la fel

Iacob, scutelnic la fel

Antohi, cioban, scutelnic la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigoraș Leul, ruptaș

Todosie, babă săracă

Măriuța, babă săracă

Mihai, țigan al lui Ion Cuza

Ștefan, țigan al lui Ion Cuza

Irina, țigancă săracă, la fel

Pahomi, țigan al lui Ion Cuza

Ioniță, țigan al lui Ion Cuza

SAva, țigan al lui Ion Cuza

Vasile, țigan al lui Ion Cuza

Muntianul, țigan al lui Ion Cuza

Grigoraș, țigan al lui Ion Cuza

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hirișenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hirișenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 23:  6 scutelnici ai lui Constantin Luca, 10 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 popă, 4 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță al lui Buruiană

Vasile fratele lui

Tincul, vătăman

Toader, dascăl

Dumitru Gogil

Toma Macari

Postică frate Harii

Timofti Mamină, scutelnic

Căsăian frate lui Irimii, morar, scutelnic

Simion, rotar, scutelnic

Postolache Hare, scutelnic

Ioniță Ursul, scutelnic

Iordache fratele lui Vasile, bejenar, scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin, căpitan, volintir

Ion Gogul, volintir

Maftei Turcul, volintir

Grigoraș Hare, volintir

Toader Crucianu, volintir

Irimie, morar, volintir

Ion, rotar, volintir

Vasile Ababii, volintir

Ion Misailă, volintir

Vasili, bejenar, volintir

Ștefan Neculiță, mazil

Lupul Buruiană, ruptaș

Popa Mafteiu

Ioana, babă săracă

Fâsticaniță, săracă

Nastasie, babă săracă

Nastasie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 406, 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Beșenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Beșenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 6: 4 volintiri, 2 ruptași. Rămân birnici 2.

 

 

 

Birnici:

 

 

Sandul fiul lui Măhalu

Ștefan Corcodel

 

 

Rufeturi:

 

 

Sandul Corcodel, volintir

Dumitru Hapiti, volintir

Vasili, dascăl, volintir

Toader Mahu, volintir

Luca Corcodel, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciulucanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ciulucanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 21: 17 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 13. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Gavrilan

Vasili al Vasilcăi

Costantin Solomon

Gavril

Agapii

Gheorghi Năvălilă

Sava Barbămândră

Gheorghi Misăilă

Gheorghi

Mihălachi, cărăuș

Ioniță Harște

Solomon, vătăman

Marcu, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Cârlan, volintir

Năstasă frate Mălancăi, volintir

Postică Pălance, volintir

Ștefan al Măcăroai, volintir

Vasili a Nistoroai, volintir

Andrii, solonar, volintir

Pavel Simion, volintir

Andrii fiul lui Năstasă, volintir

Vasile frate lui Andrii, volintir

Simion Hușan, volintir

Irimie, cioban, volintir

Vasile a Gheorghițoae, volintir

Ștefan Frimul, volintir

Ioniță a Malancăi, volintir

Mihăilă, volintir

Grigoraș Sârghii, volintir

Stan, muntean, volintir

Popa Vasile

Maria, săracă

Meliana, săracă

Andriena, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mihălașa

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Mihălașa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iacob, rus

Maftei Vișină

Sava Mălaiu

Petre, bejenar

Sandul Găină

Toader, bejenar

Ion, rotar

Dămian Lozovan

Grigori Lozovan

Tănase

Sandul Nistor

Mihălachi, pâslariu

Radul Țurcanul

Chirică

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Lozovan, volintir

Popa Mihai

Trohina, săracă

Nastasia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Teleneștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Teleneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 3: 2 volintiri, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Mihai Țurcan, ungurian

Dumitru, rachier

Ilii, bejenar

Vasile Țurcan

Sandul, tovarăș Petrii

Ioniță Ursachi

Miron, căpitan

Toader Lungul

Ursachi fratele Petrii

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Țurcan, volintir

Petre, bejenar, volintir

Antonie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ineștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 8: 3 volintiri, 2 mazili, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavel

Nazipa

Petre

Vasile

Toader, cojocar

Ion, dascăl

Apostol Țurcan

Simion fiul merticarului

Toader Mamină

Sandul lui Apostol

Apostol, merticarul

Grigoraș frate lui Vasile

Vasile Savin

Gheorghi Sămănțul

Gavril Avram

Nichita, rusul

Apostul

 

 

Rufeturi:

 

 

Stoian, sârbul, volintir

Ioniță Stăvilă, volintir

Ion Strătanu, căpitan, volintir

Grigoraș fiul popii Maftei

Năstas, grec, izbașă

Popa Ioniță

Iliana Carpuzoai

Maria, săracă

Dochița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Crăsnășenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Crăsnășenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 13: 3 mazili, 3 ruptași, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

Birnici:

 

 

Neculai

Ion Hrapu

Simion Cernat

Toader Popa

Iordache Bușâle

Vasili Gerdan

Mihălachi

 

 

Rufeturi:

 

 

Andon, călăraș sărdăresc

Ioniță Buciucaș, călăraș

Toma, călăraș

Paladi fiul lui Miron, mazil

Ștefan Roșca, mazil

Manoli fiul lui Miron, mazil

Miron Cobâlian, ruptaș

Antohi Hagimă, ruptaș

Luchian, ruptaș

Popa Gheorghi

Ioniță, diacon

Ilinca, săracă

Sofia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 408, 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bogzăștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Bogzăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 18: 6 volintiri, 1 scutelnic al lui baron, 1 mazil, 3 ruptași, 1 diacon, 5 femei sărace, 1 popă. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Maftei Veșcă

Manoli Buga

Dumitru, stegariul

Ion, ciubotar

Andrei Ciochină

Constantin Minciună

Ion Curlat

Ifrosi Mălai

Lupul Mălai

Neculai Macri, vornic

Ion, ungurian

Grigori fiul lui Antohi

Ion Țurcan

Antohi Curchiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Buga, volintir

Vasile Beșcă, volintir

Simion, cioban, volintir

Andrei Coadă, volintir

Toader Țurcan, volintir

Lupașcul Corbul, volintir

Alicsandru Gore, scutelnic al baronului

Carpu Curciu, mazil

Andrei Roșca, ruptaș

Parfeni Roșca, ruptaș

Mihălachi Pozdercă, ruptaș

Popa Manoli

Diaconul Toader

Ilinca Potârciasă, săracă

Gafița Pănoae

Ilinca, săracă

Sanda, săracă

Gherghina

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văsâeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Văsâeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 11: 8 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Scule

Cârste Scule

Miron Timuș

Ștefan Gugiumană

Mante

Enache, sârbul

 

 

Rufeturi:

 

 

Feciorul Varvarei, holtei, volintir

Vasile Gugiumană, volintir

Afteni Gugiumană, volintir

Ion Gugiumană, volintir

Istrate Gugiumană, volintir

Ioniță Ciorbă, volintir

Antohi Timuș, volintir

Ștefan Timuș, volintir

Popa Căsian

Săvoae, săracă

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Leușenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Leușenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 5: 2 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 44.

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavel Cercel

Toader Bunduchi

Andronachi, rus

Gheorghi Veveriță

Grigori Bunduchi

Toader Buzilă

Rotariul

Ioniță Lateș

Toader Vozotică

Grigoraș, eșanul

Sandul, muntean

Ion Froni

Toma, bejenar

Măteiu

Toader, bejenar

Iacob Bobul

Dumitrașco

Grigoraș fiul lui Ștefan

Ștefan Dorofteiu

Arhiri, rotar

Alecsandru

Constandin

Nastas, bejenar

Simion

Ion fiul Bălosoae

Ioniță, rotar

Vasili Marin

Ocsănti

Ioniță fiul lui Toader

Nicolai fratele lui

Gheorghi

Vasile Duca

Costaș Bârșu

Mihalachi

Tudose Brahă

Ioniță, răileanul

Timofti al popii

Ștefan Sălcuțanul

Toader Sălcuțanul

Ioniță Veveriță

Vătavul Dancului

Sava

Constandin Cuza

Andrei Tihon

Iacob, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Bonduchi, volintir

Vasile Crăciun, volintir

Popa Strătulat

Anița Goguliasă, săracă

Iliana, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Veregenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Veregenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 20: 16 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 popă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai Rinchez

Postică, sotnic

Maconi fiul popii

Ștefan Chihai

Simion, morar

Martin Pană

Iosâp, jidov

Petre, muntean

Simion, ciobotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Iosip, volintir

Grigori fratele lui, volintir

Istrate fiul lui Dănilă, volintir

Ocsănti fratele lui, volintir

Vasili Chihai, volintir

Vârlan Racul, volintir

Lupul Veste, volintir

Lupașco, rotar, volintir

Dănilă, cojocar, volintir

Grigoraș Veste, volintir

Andrei Bobeică, volintir

Lupul Enachi, volintir

Vasile Prutian, volintir

Stan, sârbul, volintir

Miron Sângerian, volintir

Tomiță, căpitan, volintir

Anton Dănilă, mazil

Postolachi Enachi, ruptaș

Popa Manolachi

Sava, sârbul, volintir cu ostavcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sărătenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Sărătenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 157. Scădere rufeturi, însă 32: 14 volintiri, 2 mazili, 4 popi, 10 femei sărace, 2 țigani. Rămân birnici 125. 15 case pustii.

 

 

Birnici:

 

 

Constandin

Sandul

Toader Coadă

Dumitrașco

Condre, bejenar

Andronachi Paneș

Toader Spătar

Gheorghi, argat

Vasile Corjovanu

Petre

Gheorghi Balmuș

Vasile Cucul

Loghin Cârse

Ghervasi fiul lui Beșanu

Ioniță Balmuș

Iosip Afteni

Ioniță, rotar

Maftei Scurăcană

Grigoraș, bejenar

Ilie Șchiopul

Moiseiul, cazacul

Andrei, bejenar

Toader Iupul

Pricopi Frățâian

Ioniță Crăciun

Constandin fiul baciului

Ioniță Doagă

Ilie Cupce

Hilimon, cărăuș

Timofti Vășcă

Toader, cărăuș

Nanu Lefter

Constandin Bușilă

Gheorghi Cupce

Mihăilă Sălăvestru

Simion Rânchez

Gheorghi Gabură

Constandin, bejenar

Ștefan Leșanu

Stahi fiul lui Gheorghi

Vârlan

Ocsănti Pierdivară

Toader Burcă

Constantin Vodă

Ghiorghi Giosanu

Parfeni, bejenar

Alecsandru, șelar

Grigoraș Nedejde

Ioniță Scurăcană

Stanciul, sârbul

Toader Spătar

Samoil Găină

Pahomi

Sava, sârbul

Gheorghi Jalobă

Palade

Gheorghieș Gâdilic

Acsănti fratele lui

Ion frate lui

Dănilă Dohot

Ioniță, bejenar

Petre Pitic

Tudose Gâdilic

Grigoraș fiul lui Gâdilic

Nicolai, dulgheriul

Irimie Cucul

Tudosi Cucul

Andronachi fiul lui Andriuță

Mihălachi Dohot

Constantin Dohot

Păvălache Iorga

Nastas Cojușnianu

Vlas

Simion Căsian

Andrei Căsian

Andrei

Ștefan

Samoil

Stănilă

Ichim

Iacob

Lupu Alecsandru

Irimie Sava

Pavel Ciorneiu

Ion Gândul

Sava, ciobanul

Nistor

Tănase

Nicolai al Dănoai

Grigori a Dochiții

Grigoraș Caravasile

Andrei al lui Doagă

Opre Doagă

Tofan Burle

Grigoraș Bordeiu

Vasile Ciocoiul

Nicolai Frăsânianu

Tudose

Sandul, rachier

Miron, rachier

Lupul, rachieriul

Nichita, rachier

Ilie, văcar

Vasile, vătăman

Grigore al lui Căpătar

Stahi, pâslar

Ion Manțogul

Constandin, bejenar

Ioniță Bâtcă

Sandul Dulendri

Nicolai

Leonti fiul lui Ștefan

Ilie Lapteacru

Ioniță, ungurul

Grigoraș Țurcă

Ioniță Buliga

Zaharie Strătulat

Ioniță Handraburu

Pricopi

Constandin Anghel

Toader Căsâian

Ioniță Biholu

Ion, vătăman

Vasile Peșterian

Avram, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Istrate Condre, volintir

Arseni Mărgică, volintir

Ștefan Andriuță, volintir

Pavel Ciornică, volintir

Andrei Tulgara, volintir

Simion Anghel, volintir

Neculai Anghel, volintir

Neculai Anghel, volintir

Andrei al lui Păvălache, volintir

Dumitrașcu Hlubă, căpitan, volintir

Gheorghi Orbul, volintir

Ioniță Orbul, volintir

Grigoraș Ciornică, volintir

Ioniță Ipati, volintir

Vasile Ciocoiu, volintir

Stan, țigan al dumisale vistiernicului

Ursul, țigan al dumisale vistiernicului

Vasili Sârghii, mazil

Andrei Suricianu, mazil

Popa Manole

Popa Pricopi

Popa Vasile

Popa Moisăi

Senica, săracă

Timoftiasă, săracă

Marie Eșanca, săracă

Sanda, săracă

Gafița, săracă

Baba Irina

Baba Giosanca

Donoae, săracă

Nastasie, babă săracă

Baba Hluboae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 411, 412

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Zăhăicanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Zăhăicanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 5: 2 volintiri, 3 femei sărace. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, cojocar

Pavel, cheptănar

Dumitru, sârbul

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Tătaru, volintir

Cole, sârbul, volintir

Marie, femeie săracă

Ioana Huzunița, săracă

Ioana, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 412

 

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (I)

 

Kurt Hielscher: Roumanie Leuşeni, în Basarabia

 

 

Satele Isacova, Dișcova, Puținteii, Hulboca, Săsănii, Bravice,

Ţibirica,  Meleşeni, Hojineştii, Oneşcanii, Dereneu, Rădenii,

Cornova, Năpădeni, Condrăteştii, Hirova

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Isacova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Isacova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 22: 10 volintiri, 4 mazili, 1 popă, 2 diaconi, 5 femei sărace. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei a moșniagului

Ioniță Hilimon

Mihai Vârlan

Ioniță Moțul

Ion Butucel

Niță Butucel

Dumitrașco Hilimon

Ioniță, cibotar

Grigoraș Bursuc

Ștefan, dascălul

 

 

Rufeturi:

 

 

Constantin Stahi, volintir

Ioniță Bățu, volintir

Ioniță Dânga, volintir

Toader, ciobanu, volintir

Vasile Băran, volintir

Toader Mustiață, volintir

Vasile Cobâlian, volintir

Vârlan, bejenar, volintir

Mihai Butucel, volintir

Vasili Antohi, volintir

Constantin Coreschi, mazil

Isac, mazil

Velișco Cârlan, mazil

Constantin fiul lui Potârcă, mazil

Popa Iordache

Diaconul Mihălachi

Diaconul Mafteiu

Guna, săracă

Marie, săracă

Acsănie, săracă

Marie, săracă

Damaschiniasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 400

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dișcova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Dișcova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 41: 32 călărași sărdărești, 5 volintiri, 2 mazili, 2 femei sărace. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ilie Cerchez

Andrei Marga

Ștefan Zaharie

 

 

Călărași sărdărești:

 

 

Ion Lupașco

Donică

Ioniță Vasilache

Neculai Lupașco

Afteni, rotar

Ștefan fiul lui Duțul

Onică Rapailă

Afteni Pantiul

Ioniță Oglindă

Constandin, vătăman

Apostol, chihae

Irimie Timofte

Constandin Moga

Antohi fiul lui Pante

Niță fiul diaconului

Ursul Reciul

Ștefan Guțul

Ignat Țurcan

Ioniță Moga

Gavril Moga

Vasile Herboveiul

Agape, rotar

Constandin, rotar

Vasile, cibotar

Pricopi Buzul

Constandin a rotariului

Postică Iurcul

Sandu Pănuță

Ioniță Buzul

Grigoraș Buzul

Vasile Moga

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Ioniță Timofti, volintir

Apostu, rotar, volintir

Nicolai, rotar, volintir

Luca al rotarului, volintir

Gheorghe Batâru, volintir

Chiriac Sârghie, mazil

Simion Buzun, mazil

Măriușa, femeie săracă

Aftinie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 400, 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Puținteii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Puținteii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 6: 1 mazil, 1 popă, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 25. 12 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Batârul

Ștefan

Ștefan Băltag

Andronic, cojocar

Agachi Andrieș

Ștefan

Agachi

Sava Giosanu

Ștefan

Iacob

Neculai Fundutorianu

Lupul, cibotar

Alecsa Leșan

Grigoraș Leșan

Năstasi Cârjă

Miron Batârul

Gheorghe Lungul

State Tudor

Constantin Bugara

Afteni

Simion Inescu

Ioniță Frunză

Dămian

Năstasi

Ioniță, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Constantin Ciorbă, mazil

Popa Ioniță

Diaconul Nicolai

Diaconul Grigoraș

Tudura, săracă

Paraschiva, preoteasă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hulboca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hulboca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 8: 2 mazili, 2 ruptaţi, 3 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 6.

 

 

Birnici:

 

 

Manole Harşte

Acsinte Harşte

Ioniţă Harşte

Vasili Mârzac

Toader, grădinar

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Corne, mazil

Lupul Irimie, mazil

Vasile Harşte, ruptaş

Nani Harşte, ruptaş

Lupa, femeie săracă

Zamfira, femeie săracă

Marie, femeie săracă

Maftei, ţigan Irimiei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săsănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Săsănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 37: 25 scutelnici ai dumisale hatmanului Roset, 4 volintiri, 3 mazili, 2 ruptaşi, 1 popă, 1 călugăr, 1 femeie săracă.

 

 

 

Rufeturi (Scutelnici):

 

 

Vasile Ciorbă

Macovei

Năstasi

Ştefan Ciorbă

Toader a Vasilcăi

Timofti

Strătulat

Costantin a Luţoai

Constantin a Marfii

Gavril Chirica

Toader Lichiu

Alecsandru, giugănar

Toader, cojocar

Apostul

Hortasă

Toader, butnar

Luca, vătăman

Năstas Bâgul

Constantin, butnar

Tănasă Vasluianu

Enachi Vasluianu

Niţă al Luţoai

Andrei Carage

Dorofteiu

Luca fiul lui Savin

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Vasile Coţofană, volintir

Zaharie Costandin, volintir

Căpitanul Iordachi Chirica, volintir

Năstasă Ciorbă

Irimie, căpitan, mazil

Sava Vasluianu, mazil

Gheorghi Talpă, mazil

Carp Talpă, mazil

Carp Filip, ruptaş

Mihaiu Talpă, ruptaş

Popa Andrii

Anton, călugăr

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 401, 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bravice

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Bravice

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 7:  2 scutelnici ai polcovnicului baron, 1 volintir, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 diacon. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Iurcu

Ilie Băţu

Gheorghi Bătrânescu

Ştefan Hulubul

Nichita, prisăcar

Toader Şchiopul

Vasile, solonar

Toader Purcel

Nichita, cibotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Iordachi Popăscul, scutelnic

Nicolai, scutelnic

Gavril fiul Sofronii, volintir

Toader Botezatu, mazil

Petre Popescu, mazil

Ipate Iurcu, ruptaş

Diaconul Constandin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţibirica

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ţibirica

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 16: 12 scutelnici ai cluceroai Alecsandrii Donicioai, 2 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9; case pustii 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghiţă nepot Onii

Trohin Motricală

Nechita

Samoilă

Grigoraş Bordeiu

Dumitraşco Popşoiu

Loghin, vornic

Grigoraş, rotariul

Ioniţă Hirjan

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Dorul, volintir

Trohin Bordeiul, volintir

Popa Ştefan

Catrina, săracă

 

 

Scutelnici:

 

 

Vasili Teleşco

Moiseiu Acununi

Vasili, cărăuş

Vasili, dascăl

Constandin Bordeiu

Constandin Ţurcan

Simion Guţul

Neculai, plugar

Gavril Motricală

Pahomi Motricală

Constandin Motricală

Lupu al lui Motricală

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Meleşeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Meleşeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 10: 7 mazili, 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Plop

Gheorghi Uricul

Ion Brânză

Vasile, rotariu

Andronachi

Ion Brazdă

Maftei Frimu

Toader, vornic

Crăciun al lui Brânză

Istrati Coroiu

Trohin al lui Coroiu

Ilie frate lui Trohin

Costandachi frate lui Zupcă

Grigoraş, prisăcar

Ioniţă

Iftimii, dascăl

Vasili Modrângă

 

 

Rufeturi:

 

 

Gavril Dorul, vornic

Toader, popă

Baba Tudosca

Grigoraş Vărzari, mazil

Ştefan Vărzari, mazil

Andrii Vărzari, mazil

Vasili Vărzari, mazil

Toader Mavrodin, mazil

Ioniţă Cotruş, mazil

Toader nepot lui Vărzari, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hojineştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hojineştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 scutelnic al polcovnicului baron. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

Ioniţă Chituşcanu

Năstasă

Ion, rusul

Ion

Nicolai

Ioniţă Ababii

Năstasă, cojocar

Lupu Moşniagu

Istrate Roşca

David, jidov

Hule, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru, volintir

Ioniţă Corcodel, scutelnic al dumisale polcovnicului baron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oneşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Oneşcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 21: 6 volintiri, 3 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 2 diaconi, 6 femei sărace, 2 ţigani. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Ciochină

Tănasă Ionescu

Sava Crăciun

Grigoraş Crăciun

Dănilă Cârtac

Ioniţă fiul lui Gavril

Nicolai Cocârţă

Vasili Gavril

Andrei Săul

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Cocârţă, volintir

Toader Vuluţă, volintir

Dumitru Vuluţă, volintir

Ioniţă Vuluţă, volintir

Afteni Vuluţă, volintir

Ioniţă frate lui Vasile, volintir

Ion nepot lui Vuluţă, mazil

Maftei Mârzenco, mazil

Irimie Durnescu, mazil

Ioniţă Cortac, ruptaş

Popa Dumitru

Simion, diacon

Savin, diacon

Aniţa Chiriţoai, săracă

Andriana, săracă

Vasilca, săracă

Vârvara, săracă

Dochiţa, săracă

Panaghie, săracă

Grigore, ţigan a lui baron

Loghin, ţigan a Dobrovăţului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dereneu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Dereneu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 32: 3 volintiri, 5 scutelnici ai lui baron, 12 mazili, 10 ruptaşi, 2 popi. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

 

Toma fiul lui Iacob

Anton Meleghi

Toader al lui Gratii

Toader, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Darii a Avrămii, scutelnic a polcovnicului baron

Constantin fratele lui Darii, la fel scutelnic

Pintilii fiul lui Darii, la fel scutelnic

Dumitraşco, cocier, la fel scutelnic

Ştefan Macari, la fel scutelnic

Ioniţă Bogdan, volintir

Ştefan Gratii, volintir

Ştefa, harabagiu, volintir

Gheorghiţă Gavriliţă, mazil

Constandin Durnescu, mazil

Sandu Luca, mazil

Toader, căpitan, mazil

Gheorghiţă Luca, mazilApostu nepot lui Furculiţă, mazil

Maftei Luca, mazil

Andrii Scurtul, mazil

Niţă Scurtul, mazil

Apostu fratele lui Niţă, mazil

Dumitrachi fiul popii lui Ipati, mazil

Ioniţă fiul lui Tănasă Scurtul, mazil

Vasili fratele lui Lefter, ruptaş

Ion nepot lui Vasile Lefter, ruptaş

Irimie frate lui Ion, ruptaş

Istrate Bobârnatul, ruptaş

Dămian Leul, ruptaş

Ştefan Leul, ruptaş

Enachi Cojocscurt, ruptaş

Terenti Zupcu, ruptaş

Ştefan Spânul, ruptaş

Constantin Negară, ruptaş

Popa Anton

Popa Miron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 404

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Rădenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Rădenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 6: 3 volintiri, 2 popi, 1 femeie săracă. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile

Filip

Grigoraş Gerdan

Ştefan, văcar

Savin Dăimanu

Dumitru Noroce

Grigoraş, cojocar

Tudosii Gerdan

Dumitraşco Mustaţă

Moisăi

Ioniţă Gerdan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion fiul lui Mihăilă, volintir

Ioniţă Noroce, volintir

Gheorghi, croitor, volintir

Popa Constadin

Popa Ion

Marie, măziliţă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 404

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cornova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Cornova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 9: 4 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Ilie Ţurcanu

Macovei Ţurcanu

Sava Ţurcanu

Gheorghe Ţurcanu

Vasile Chişcă

Apostu Chişcă

Simion Holban

Simion Mitre

Toader Baraboi

Caisim

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Şoimariul, mazil

Toader Şoimar, mazil

Afteni Samson, mazil

Ştefan Bogonos, mazil

Ioniţă Vicol, ruptaş

Popa Vasile

Vasilca, femeie săracă

Ioana, femeie săracă

Costandin, ţigan al mănăstirii Căprienei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 404, 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Năpădeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Năpădeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 15: 4 scutelnici ai polcovnicului baron, 7 volintiri, 3 mazili, 1 popă. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Hobjâlă

Antohi Căpitanu

Simion, argat lui Laşco

Toma, argat lui Laşco

Toader Vlasă

Dumitru Popa

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru Jiantoan, scutelnic al lui baron

Constandin al lui Zorilă, scutelnic

Sandul, cărăuş, scutelnic

Anton, rotar, scutelnic

Andrii Coşcodan, volintir

Vlasii, volintir

Panaite fiul popii, volintir

Lupu Nişcănianu, volintir

Tudosă Liaşco, volintir

Gavril Popa, volintir

Năstasă Zorilă, volintir

Apostol Sava, mazil

Dumitraşcu Moiseiu, mazil

Toader fiul lui Neculai, mazil

Popa Proca

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Condrăteştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Condrăteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 8: 1 scutelnic al polcovnicului baron, 3 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaş, 2 femei sărace. Rămân birnici 1.

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghiţă Bodrugă

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Bosâioc, scutelnic lui baron

Ion Coşcodan, volintir

Mihai Bobeică, volintir

Ştefan fiul lui Bosâioc, volintir

Maftei Coşcodan, mazil

Nistor Săvescu, ruptaş

Sofia, femeie săracă

Vlăsâiasă, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hirova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hirova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 47: 45 scutelnici ai polcovnicului baron, cu salvovardii din 1773, februarie  28, 1 popă, 1 femeie săracă.

 

 

 

Cu salvovardii din 1773, februarie  28:

 

 

Gheorghi Purcel

Ioniţă Săracul

Gheorghi Iordachi

Dumitru

Hariton

State

Ilie, rotariu

Ştefan fiul lui Dumitru

Grigoraş, vornic

Darii, fost vornic

Gheorghi, cibotariu

Ştefan fiul lui Grigoraş

Antohi fiul lui Ursul

Vasili, bejenar

Vasili, botnar

Gheorghi, bejenar

Andronachi Ţurcanu

Ilie Ţurcanu

Simion Ţurcanu

Gheorghi Ţurcanu

Toader, bejenar

Nani fiul lui Dumitraşcu

Andrei a Ursului

Maftei, cocier

Dumitraşcu Bunu

Gheorghi Furman

Stoica, bârsan

Constandin, cojocar

Simion fiul lui Ursul

Ilie Bordei

Ion Badul

Andrei Dubău

Gheorghi Donosu

Irimie Poiată

Ion, muntean

Ion fiul lui Barbăroşă

Toader Anbrohii

Ioniţă Grosul

Olecsii, rus

Sandul, cojocar

Toader, herghelegiu

Ilie al lui Purcel

Macarii, văcar

Ilii Roşca

Ioniţă Său

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Roşca, volintir

Nastasia, femeia săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 405, 406

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Satele Vadul Turcului, Mândreștii Vechi, Slobozie Nouă ot Mândrești,

Jorăștii, Zătonul, Rădulești, Târgul Focșani

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vadul Turcului

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Vadul Turcului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 3 scutelnici, 3 slujitori, 20 podari.

 

 

Podari:

 

 

Negul Purice, podar la Valea Turcului

Dragomir, la fel

Gheorghe, cheptănar, la fel

Necula Boșcovici, la fel

Vasile sin (fiu) lui Băncilă

Vlad fiul lui Pârvul

Costantin Șchiopu

Radul, rotar

Vâlcu Moraru, rotar

Vasile fiul lui Lupul

Postolache frate lui Vasile

Grigori Grăjdan

Gheorghiță fiul lui Alecsă

Ion Ciuhuș din Zăton

Crăciun fiul lui Ion Copaci de acolo

Toader Cucul de acolo

Costantin Ciuhuș de acolo

Albul, cârciumar de acolo

Toader Blândă din Rădulești

Crivăț fiul lui Mutul de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Chiriac, căldărar, slujitor

Sandul, stegar, slujitor

Radul, morar, scutelnic porușnicului Stamati

Ioniță Crangă, la fel scutelnic

Dumitrașco Răfeiu, la fel scutelnic

Grigori zet (al) lui Isoas, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 331

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Mândreștii Vechi

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Mândreștii Vechi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 5: 4 slujitori, 1 țigan.  Rămân birnici 30.

 

 

Birnici:

 

 

Macovei, vornic

Nedelco Robu

Echim Vecinu

Crăciun, harabagiu

Stan Socariță, pușcaș

Niagul fiul lui Stan

Anghel, harabagiu

Ion Spânu, răilean

Ene, harabagiu

Dumitru, crav, răilean

Dragomir Berdeică

Ion fiul lui Costantin Buduiu

Opre fiul lui Pătrașco, muntean

Toader Șăptilici

Ștefan Negre

Groza, tăbăcar

Ion Spânul

Ispas, morar

Marin, harabagiu

Vasile Cloșcă, pâslar

Anghel Șăptilici

Petre, răcar

Dumitrică Bobârcă

Mateiu

Ștefan al mui Macovei

Necula cumnat lui Ștefan

Costantin fiul lui Grozav

Gheorghe fiul lui popii, dascăl

Ion fiul Păunii

Costantin, cârciumar

 

 

Rufeturi:

 

 

Lupul, ceauș, slujitor

Sandul, stegar, slujitor

Vasile, slujitor

Ion Bunădimineața, țigan

Ștefan, muntean, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 331, 332

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Slobozie Nouă ot Mândrești

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Slobozie Nouă ot Mândrești

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 2: 2 nevolnici. Rămân birnici 18.

 

 

 

Bejenari:

 

 

Mușat fiul lui Anghel, vornic

Coman fratele lui

Ion Lioiul

Costantin Grasul

Costantin, morar

Lupul, pas

Sandul fiul lui Drăghici

Negoiță fiul lui Bunie

Radul Pop

Negul Burician

Vasile fiul lui Manolache

Dragomir fiul lui Stan

Lefter, cârciumar

Turorachi fiul lui Stoica

Pavel cumnat lui Lefter

Gheorghiță, bejenar

Berce

 

 

Rufeturi:

 

 

Radul, morar, nevolnic

Mafteiu, muntean, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 332

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Jorăștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Jorăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 35: 33 scutelnici, 2 slujitori.

 

 

 

Scutelnicii mănăstirii sfeti Ion:

 

 

Agapie fiul lui Enache, vornic

Dumitru fiul lui Băluță

Năstasă fiul lui Costantin

Neculaiu fiul lui Ursul

Tofan fiul lui Ivan

Dumitru fiul lui Paraschiv

Sandul fiul lui Costantin

Tănasă fiul lui Pârjol

Stan fiul lui Dumitru

Vasili Șorici

Ion, blănar

Stan, cojocar

Mihălache fiul lui Dima

Enachi, văcar

Gherghel, mocan

Opre cumnat lui Gherghel

Ion Pătăran

Radul fratele lui

Stanciul, muntean, rotar

Stoica fiul lui Mușat

Ion fratele lui Stoica

Opre fiul lui Toader, moldovean

Necula fiul lui Ion Pârjol

Ilie, căruțaș

Paraschiv, muntean

Ion, muntean

Radul, rotar

Mihaiu, muntean

Ion fiul lui Ilie

Chiril, rotar

Oance fiul lui Ilie

Petre fiul lui Andrei

 

 

Rufeturi:

 

 

Ghile, vier dumnealui comisului Pășcan

Enachi, slujitor

Mile, cojocar, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 332

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Zătonul

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Zătonul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 10: 2 popi, 1 nevolnic, 7 slujitori. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe fiul lui Șerban

Cârste, muntean

Grigore Belivacă

 

 

Rufeturi:

 

 

Apostol Ciocârlan, slujitor

Ion Pascul, slujitor

Enache cumnat lui, slujitor

Gheorghiță Belivacă, slujitor

Ion, ungurian, slujitor

Radul, muntean, slujitor

Ivan, blănar, slujitor

Popa Ioniță

Diaconul Gheorghiță

Șerban frate lui Albul, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 332, 333

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Rădulești

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Rădulești

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 19: 19 scutelnici.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Petre al lui Stănoae, vier Visternicesei Catargioae

Pavel, morar, vier la fel

Tănase Buda, vier la fel

Ursul, crav, vier la fel

Ștefan Zgârâian, vier la fel

Sandul Cârnaț, vier la fel

Radul Știrbăț, vier la fel

Ion, muntean, vier la fel

Nechita fratele lui, vier la fel

Petre fratele lui, vier la fel

Neculai, vier la fel

Stan fratele lui, vier la fel

Neculai fratele lui, vier la fel

Lupul Cotecă, vier la fel

Gheorghiță, muntean, vier la fel

Toma Buda, vier la fel

Voine frate lui Petre, vier la fel

Brabul, morar, vier din Vadu Turcului, vier la fel

Simion Ciuhuș, vier la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 333

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Târgul Focșani

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Târgul Focșani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 170. Scădere rufeturi, însă 81: 4 mazili, 2 popi, 55 slujitori, 5 poștași, 10 ciocli, 5 țigani, 1 ruptaș, 1 cu dajde la Iaș. Rămân birnici 89.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, brașovean

Agopșa, arman

Zanfir, vutcar

Ianăș, sas din Brașov

Ivan, lipscan

Lionti, brașovean

Dobre, bogasier

Gheorghe, străin

Mărgărit, grec, horilcar

Iamandi, tovarăș lui

Mihaiu, grec din Ianina

Pascal, cojocar din Eș

Dumitru, grec

Grigori Ivan, văcar

Tănasă, bărbier

Enache, grec, horilcar

Tudor, slugă lui

Stan, bărbier

Avram, cârciumar lui Cărășel

Zăscăl, jidov

Dima, sârbu, horilcar

Năstas fiul Siminii

Alicsandru, crav, sămilian

Tudor, să dea samă Alicsandru

Trif, salipciu

Necula, sârbul, horilcar

Costantin din Movilău

Feodosie fratele lui

Sandul, cafigiu

Avedic, arman, tovarăș lui

Nicula, hangiu, brutar

Oance, tăbăcar

Nucula, furmagiu

Gheorghe, ce a fost slujitor

Ioniță, mortasip

Dumitrașco, cârciumar

Gavril din Galați

Necula de la Precista

Costantin al lui Dumitru

Dumitru, horilcar

Ilie, cârciumar

Alicsandru, tălmaci

Gheorghe, sârbul

Petre, lumânărar din Tăbăcari

Ștefan, lumânărar din Tăbăcari

Răcoviț din Tăbăcari

Tudor, olar din Tăbăcari

Badul, tăbăcar din Tăbăcari

Stoica, olar din Tăbăcari

Iordache fiul lui din Tăbăcari

Iorga, tăbăcar din Tăbăcari

Ion, torcar din Tăbăcari

Cârste, tăbăcar din Tăbăcari

Zanfir, ciobotar din Tăbăcari

Radul, ciobotar din Tăbăcari

Petre, cârciumar din Tăbăcari

Ion, străin din Târgu

Simion, mindiregiu

Crăciun, muntean

Toderașco, muntean

Ene, om străin

Gheorghe fiul Catrinii

Ion, sârbul, căldărr străin

Anton, cârciumar egumenului de la Precista

Ion, brăilean

Vasile fratele lui

Șerban, păscar (pescar – n. n.)

Petre, străin

Ioniță, soponar

Sava, lemnar

Ion cumnat lui Ioniță al Enesii

Anton al babii Sandei

Costantin, tăbăcar

Angheluță, crav

Stoian, muntean

Drăghici, muntean

Dămian, muntean

Ursul, muntean

Vasile, muntean

Ion Cazacu

Bondre, muntean

Radul, pitar

Dumitru, băcan

Dumitru, tovarăș Zotii

Costantin, grec, horilcar

Negoiță, băcan

Zanfir, vameș biv (fost)

Istrate, ce a fost slujitor

Chiriac, străin

 

 

 Rufeturile:

 

 

Dumitru nepot lui Dobre, ce se numește cu neguțătorii din Eși

Ion fratele lui Ștefan, porușnic, mazil

Iamandi, grec, mazil

Petre fiul lui hagi Toma, ruptaș

Cuciuc Gheorghe, slujitor

Eni, grec, slujitor

Barbu, gălățean, slujitor

Mane, păscar, slujitor

Dima fiul mătăsăriții, slujitor

Dima, pitar, slujitor

Ioniță Bonte, slujitor

Iorga, tăbăcar, slujitor

Vlad, pitar, slujitor

Ion, olar, slujitor

Ionașco, slujitor

Gheorghe Chimul, slujitor

Radul al Dobroaei, slujitor

Răducul, măcelar, slujitor

Niagul, slujitor

Vasile Buzatul, slujitor

Mateiu, slujitor

Grigoraș al Anii, slujitor

Mihaiu din Tăbăcari, slujitor

Radul din Tăbăcari, slujitor

Ioniță Surdul, slujitor

Mihăiță, ciobotar, slujitor

Ștefan Grosul, poștaș la Șândilari

Grigoraș Tuleiu, la fel

Dragne, chehae, la fel

Andronic fiul lui Nicul, la fel

Radul fiul Siminei, la fel

Dumitru Toropală, cioclu

Stan, cioclu

Dima, cioclu

Vasilache, vătav, cioclu

Băncilă, cioclu

Gheorghe, cioclu

Toader, cioclu

Zanfir, cioclu

Vlad, cioclu

Sandul, vătav de țigani

Nedelco, țigan

Ion, țigan

Ene, țigan

Gheorghe frate lui Ene, țigan

Popa Pavel

Popa Vasile

Cazan, ceauș, slujitor

Soare, slujitor

Ștefan, ceauș, slujitor

Gavril Grosul, slujitor

Radul Toporan, slujitor

Vasile, pâslar, slujitor

Voico, stegar, slujitor

Gheorghiță Cunuhoiu, slujitor

Gheorghiță, ceauș, slujitor

Dragomir, stegar, slujitor

Andrii, cantaragiu, slujitor

Ștefan, măcilar, slujitor

Radul, petrar, slujitor

Stan, slujitor

Neculai, ceauș, slujitor

Arsănie, săponar, slujitor

Crăciun Tebeică, slujitor

Grigoraș Dumbravă, slujitor

Toader a Cârstânei, slujitor

Sandul Crastavete, slujitor

Gheorghe frate lui Hera, slujitor

Ion fiul lui Radul din Tăbăcari, slujitor

Ioniță al Anisâi, slujitor

Gheorghe Topală, slujitor

Ștefan, olar, slujitor

Tănasă Topală din Ciușli, slujitor

Apostol, gălățean, slujitor

Ioniță, morar, slujitor

Ion, ciobotar, slujitor

Ion, gălățean, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 333-335

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Satele Floreștii de Sus și Boteștii, Pățăștii, Vineșăștii, Grozăștii,

Odobeștii, Pădurenii, Căpătan, Miera, Şândilarii de Jos, Şândilarii de Sus

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Floreștii de Sus și Boteștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Floreștii de Sus și Boteștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 79: 24 scutelnici, 1 mazil, 1 popă, 8 nevolnici, 38 slujitori, 5 ciocli, 1 țigan, 1 argat. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Mihalache Berilă

Vasile, morar

Ioniță Bunduc, vătăman

Ion Lemnescul

Andrii, chelar

Irimie Homoc

Costantin a Pătrășcesii

Ene Berheci

Iordache Gâde

Ion, vrâncean

Stanciul Balcui

Ivan Anghel

Ioniță, crav

Vasile Pelin

Tudor, dulgher

Nițul Anton din Diocheți

Sandul Pană

Dobre

Ursul

Iordache

Stan

Necula, crav

Opre

Ilie, cârciumar

Ghene, harabagiu

Ion, vier

Dobre sin (fiu) lui Gavril

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Gojan, slujitor de Focșani

Nistor, slujitor

Miron Rață, slujitor

Ioniță, slujitor

Vasile Rață, slujitor

Ion fiul lui Dumitru, slujitor

Simion Huiup, slujitor

Ioniță Prilai, blănar, slujitor

Dumitrașco Gugescu, slujitor

Costantin, slujitor

Andrii din Vadu Turcului, slujitor

Andrei Păcurici, slujitor

Toader Păcurici, slujitor

Costantin brat (frate) popii, slujitor

Ion Orlanda, slujitor

Sava, surlar, slujitor

Ion, tăbăcar, slujitor

Cârste, ungurian, slujitor

Costantin, cârciumar, slujitor

Iordache Dolhan, slujitor

Vasilache, holtei, slujitor

Neculai Boboc, slujitor

Costantin Neculoiul, slujitor

Ionașco zet (al) lui Voine, slujitor

State, crav, slujitor

Apostol fiul lui Mafteiu, slujitor

Toma Poiană, slujitor

Ion, slujitor la ceaușul Gavril, slujitor

Barbul, slujitor

Ioniță, slujitor

Sandul Capră, slujitor

Ion Cherdevară, slujitor

Crăciun, slujitor

Mafteiu, păscar (pescar – n. n.) , slujitor

Grigoraș fiul Zanfiroaei, slujitor

Dumitrașco al lui Iftodie, slujitor

Gheorghe, dogar, slujitor

Costantin Păcurici, slujitor

Ilie, vier dumnealui comosului Iordache Pășcan

Sandul Stărpul, vier la fel

Costantin Turcul, vier la fel

Dumitrache, vier la fel

Sandul Răcman, vier la fel

Tudose, vier la fel

Gavril Gogance, vier la fel

Simion Cotescul, vier Mitropoliei

Ghorghie ot dom (la casa) popii Macar, vier la fel

Toader Potlog, vier dumnealui Enăcache Calimah

Anghel, vier la fel

Costantin, vier la fel

Ion Turturoiu, vier la fel

Dragomir Cimpoeș, vier la fel

Toader Ghimeș, vier la fel

Hristodor fiul Drăghinii, vier la fel

Toader, vier la fel

Bran, bejenar, vier la fel

Bădița fiul lui Lazăr, vier la fel

Apostol Vârtop, vier la fel

Ioniță Mărițoiu, vier la fel

Ion frate lui Toader Ghimeș, vier mănăstirii Neamțului

Radul, morar, vier la fel

Grigori, ce a fost al armașului, vier la fel

Toader, cioclu

Voico, cioclu

Dumitru, cioclu

Necula, cioclu

Radul, cioclu

Vlad, muntean, argat lui Iordache Stamatin

Ion, argat la fel

Mănăilă, argat bulucbașului Mateiu

Simina Vidrășciasă, maziliță săracă

Baba Dobrița

Baba Floare

Ilinca, văduvă

Baba Vasilca

Ion Neculaiu, slujitor, nevolnic

Popa Toader

Andrii, țigan, chelar mănăstirii Vizantiei

Chiraca, babă

Gafița, babă

Andoni, căpitan, iertat

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 320, 321

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Pățăștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Pățăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 88. Scădere rufeturi, însă 82: 33 scutelnici, 2 mazili, 10 popi și diaconi, 6 nevolnici, 29 slujitori, 2 argați. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, tăbăcar, frate lui Gheorghiță

Vasile Potlog

Tănase, argat Focșii

Ursul Șalău

Dumitru fiul diaconului, olar

Ion fiul lui Vasilache, muntean

 

 

Rufeturi:

 

 

Uncheș Coste, vier dumnealui Roznovanului

Stan, olar, vier la fel

Gavril, ce a fost al lui Zoe, slujitor de Focșani

Ivan, ciobotar, slujitor

Necula Margină, slujitor

Chirul, ciobotar, slujitor

Costantin Dobre, slujitor

Ion Giurge, slujitor

Ion Potlog, slujitor

Ion fiul lui Calin, slujitor

Gheorghe, soponar, slujitor

Marin Bou, slujitor

Mihai Gâciul, slujitor

Dumitru, cojocar, slujitor

Lupul, slujitor

Dumitru Călmuș, slujitor

Dumitrașco, slujitor

Ion Codrescul, slujitor

Gheorghe, sârbul, slujitor

Dumitru al lui Bou, slujitor

Toader Cucoș, slujitor

Costantin Gârdan, slujitor

Vasili Nistor, slujitor

Preda al Nichiforoe, slujitor

Lupul văr Predii, slujitor

Irimie Cepoiu, slujitor

Neculai Izman, slujitor

Stratul, slujitor

Ion Păun, slujitor

Ion al Anghelinei, slujitor

Pavel, vier comisului Iordache Pășcan

Toader, ciobotar, vier la fel

Toma, vier la fel

Ion fiul lui, vier la fel

Gheorghe Canradița, vier la fel

Ion fratele lui, vier la fel

Andoni, vier la fel

Dragomir, vier lui Șerban Canano, vătav de aprozi

Șerban, vier la fel

Picopie Panta, vier la fel

Dobre, muntean, vier la fel

Stoica fratele lui, vier la fel

Nechituș, vier la fel

Neculai Surlă, vier la fel

Ștefan Dumbravă, vier la fel

Calotă, vier la fel

Ion Ispas, vier la fel

Zaharie, bivolar, vier la fel

Ion fiul lui Gâciul, vier la fel

Mușat, vier la fel

Mihai din Sasul, vier crucerului Enachi Calimah

Chiriac, cârciumar, vier la fel

Sima, ce a fost al Prunculesii, vier la fel

Radul, dogar, vier spătarului Enachi Milu

Necula fiul popii Anton, vier mănăstirii Neamțului

Enachi Strejar, vier la fel

Dumitrașco, cârciumar, vier la fel

Simion Crăciun, scutelnic porucinicului Stamati

Ion Jalăbă, vier dumneaei hătmănesei Safta Ruset

Iordachi Focșa, poroșnic ostavnoi

Vasile Negruță, mazil

Cârste, ruptaș de cămară (fisc), slujitor

Sanda, maziliță săracă

Catrina Căciuloe, săracă

Ilinca Căciuloe, săracă

Safta, preoteasă

Catrina, văduvă

Toader Hobjâlă, nevolnic

Diaconul Ion Olaru

Popa Toader

Popa Ioniță

Diaconul Gheorghiță

Diaconul Andonii

Cuca, călugăr

Solomon, diacon

Popa Costantin

Diaconul Stan

Diaconul Sandul Sihae

Ion Donos, vier dumnealui vel vistiernicului

Sandul Potlog, vier la fel

Ion Vasilache, argat lui Vasile Negruță, mazil

Radul, holtei, argat la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 321, 322

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vineșăștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Vineșăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 26: 15 scutelnici, 1 nevolnic, 9 slujitori, 1 argat. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe al lui Stratul

Mihalache, muntean

Șerban, bejenar

Grigore fratele lui

Ioniță, dacăl

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Pante, slujitor de Focșani

Cârste a Dănoae, slujitor

Ioniță, ce a fost la Alicsandru, căpitan, slujitor

Ion frate lui Ioniță, slujitor

Neculai Paraschiv, slujitor

Grigoaș frate lui Chirilă, slujitor

Chirilă, ce a fost vier, slujitor

Grigoraș, slujitor

Ignat, slujitor

Groza, vier lui Canano, vătav de aprozi

Toader Corodian, vier la fel

Stanciul, rachier, vier dumnealui spătarului Enăcache

Ioniţă, rachier, vier la fel

Ştefan Gâciul, vier mănăstirii Neamţului

Moisă, argat

Manuil, vier la fel

Ion Bujăniţă, vier la fel

Mihai Turcul, vier spătarului Ioniţă Canta

Pintelei, vier lui Gheorghe Carpu de la visterie

Neculai Potlog, scutelnic porocinicului Stamati

Tudoran Moldovan, vier dumnealui Roznovanului

Gheorghiţă fiul lui Petrişor, vier la fel

Simion Lungu, vier Mitropolitului

Vasile, în casa lui Ioniţă, rachier, vier dumnealui stolnicului Enachi Canta

Vasili cumnatul lui, vier la fel

Iordaqche, argat lui Mateiu, bulucbaş

Neculai, dascăl, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 322, 323

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Grozăștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Grozăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 32: 22 scutelnici, 2 mazili, 2 nevolnici, 5 slujitori, 1 poștaș la Șândilari. Rămân birnici 7.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Enache fiul baciului, vier spătarului Enăcachi Milu

Ioniță, baciul, vier mănăstirii Neamțului

Vasile al lui Berilă, vier la fel

Ion Izman, vier la fel

Cozma, vier la fel

Ion Stanbolă, vier Iancului, vătav de aprozi

Grigoraș Furtună, vier visternicesei Nastasâicăi

Ion Cheptu, vier dumnealui vel vistiernicului

Gheorghe Coti, vier la fel

Neculai fiu lui Vâsâian, scutelnic slugerului Dumitrache al lui Șandre

Stan, muntean, vier dumnealui banului Ștefan Sturza

Ionașco Papuc, vier Mitropolitului

Andoni, vier la fel

Necula, vier la fel

Ranita, vier la fel

Hira, vier la fel

Ioniță Bou, vier mănăstirii Dancul

Ioniță Surdul, vier la fel

Șerban, vier la fel

Ioniță Cheptu, vier la fel

Necula, vier la fel

Nechifor, morar, vier la fel

Costantin, muntean, vier la fel

Caiotă Plămădeț, cu dajde la negustorii din Eș

Iordache Băeș, ruptaș

Avram, tăbăcar, nevolnic

Apostol, poștaș de Șândilari

Ioniță Pascal, slujitor de Focșani

Costantin Dârda, slujitor

Dumitrașco Florica, slujitor

Dumitrașco, prisăcar, slujitor

Dobre, slujitor

 

 

Birnici (bejenari ce i-a arătat Ion Avram):

 

 

Gheorghiță, muntean

Negul, muntean

Ștefan fiul lui Iftinie, muntean

Lupul, muntean

Mihălache Școpu, muntean

Dan, muntean

Pascul, muntean

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 323

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Odobeștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Odobeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 246. Scădere rufeturi, însă 161: 73 scutelnici, 2 mazili, 20 popi și diaconi, 10 nevolnici și femei sărace, 44 slujitori, 2 poștași la Șândilari, 2 ciocli, 1 țigan, 1 argat, 35 liuzi ai maiorului Novacovski, 4 ostavnoi, 1 panțăr, 1 dascăl la biserică, 2 cu dare la Iaș. Rămân birnici 85.

 

 

 

Liuzi ai maiorului Novacovski:

 

 

Toader Faor

Tănase Done

Ionașco Stocli

Sandul a Maftii

Rosul Bâtcă

Costantin Faor

Ion al diaconiței

Chiriță Cetinoiu

Vasile Șeverdian

Costantin, muntean

Marin fratele lui Costantin

Vasile Gorgan

Vasile Untoiul

Costantin Gavriloiu

Chiril Gavriloiu

Pavel Buruiană

Tănase Bușâlă

Toader Mande

Andrei Gârlian

Andrei, pușcariu

Ștefan al diaconiții

Vasile Rosuleț

Gheorghe Giurgiu

Tofan Giurgiu

Gavril Paiul

Marin Dudău

Vasile Arsănie

Ioniță Curcă

Gheorghe Arsănie

Andrei Gane

Ioniță Răchitosu

Ion Cucoș

Ion, ciobotar

Vasile Vlaicul

Eni fiul Șărbanii

 

 

Birnici ot Odobești:

 

 

Ștefan Cojoci

Toader fiul lui Turcul

Tănasă, măcilar

Eni Balamuta, căpitan

Costantin fiul lui Iordache

Dumitru, măcilar

Costantin Burdujăl

Apostol Mardari, vornic

Necula Priveghiu

Apostol fratele lui Mardarie Vasile

Grigoraș fratele lui

Zaharie nepot lui Vișan

Lupul, bărbier

Radul, slugă la bașbăcan

Zaharie, ce a fost vier

Mardarie Ploșniță

Vasilache fiul lui Toader

Stan la căpitan

Toader frate lui Stan

Eni Bâzul

Ștefan Cherdivară

Ilie Mihalce, vătăman

Costantin Popăscul

Necula, drecu

Ștefan fiul popii Iacob

Enache, grecu

Mihălache Avram

Gheorghe, grecu

Gheorghe, tovarăș lui

Petre, ce a fost vier

Șerban, ce a fost vier

Enache Plotun

Ursul, chelar

Radul frate lui Ion Izmană

Radul Moțoc

Necula, vier

Ursul, ce a fost vier

Stan, ce a fost vier

Vasile Țăroiul

Toader fratele lui

Ursul fratele lui

Ion al lui Stoian

Dumitrașco, ce a fost vier la Neamțu

Sava, ce a fost vier la Neamțu

 

 

Rufeturi:

 

 

Dămian fiul rotarului, vier lui Canano, vătav de aprozi

Ion fiul lui Gheorghe, vier visternicesei Nastasâicăi

Neculai, muntean, mortasâp, vier la fel

Ioniță Cozma, vier la fel

Costantin, muntean, vier la fel

Gheorghe Bușâlă, vier la fel

Macovei Plotun, vier la fel

Dămian, mocan, vier la fel

Ioniță Dudău, vier la fel

Ion Brane, vier la fel

Toader Cote, vier, chelar, la fel

Ștefan Horonă, vier la fel

Lazor, vier la fel

Echim fiul lui Dumitru, vier mănăstirii Neamțului

Soare, vier la fel

Pentelei, vier la fel

Ion Dămian, chelar mănăstirii Frumoasa

Ioniță, vier la fel

Oance Ploșniță, vier mănăstirii Bârnovii

Chirilă, muntean, vier la fel

Pavăl al Călinii, vier la fel

Zaharie, chelar, vier mănăstirii Frumoasa

Opre, muntean, vier mănăstirii Golăe

Opre, muntean, ce este chelar, vier la fel

Ion Hârșul, vier la fel

Moisă din Străoani, vier la fel

Ursul Dobrișan, vier la fel

Lazor frate lui Ursul, vier la fel

Toader Hârșul, vier la fel

Chiril fiul babii Sora, vier la fel

Statii, priș ot (vine din) Străoani, vier la fel

Tudosie, vier la fel

Stanciul Bușilă, vier la fel

Ion Cotigă, vier la fel

Ion Oalăroșie, vier stolnicului Enache Canta

Stoian Odobescul, vier la fel

Grigore Priveghi, vier la fel

Năstas Cote, vier dumneaei hătmănesii Safta Ruset

Dumitru al Maftii, vier la fel

Anghel Paiul, vier dumnealui spătarului Ioniță Canta

Vasile, vier la fel

Ștefan, vier la fel

Pavel Strâmbeț, chelar, la fel

Marin fiul lui Stan, vier dumnealui banului Ștefan Sturza

Ștefan Șulubâț, vier la fel

Mihai, vier spătarului Enăcache Milo

Ioniță, baciul, vier la fel

Enache, chelar dumnealui banului Roznovan

Dobre, vier dumnealui vel vistiernicului

Toade Ploșniță, chelar dumnealui vel vistiernicului

Ion Râpă, vier la fel

Dănăilă, muntean, vier la fel

Ștefan Popoiu, vier la fel

Costantin Cote, vier la fel

Radul Uncheș, chelar logofetesei Mariei

Costantin al Sandului Nicăi, vier dumneaei postelnicesei Ymarandiței

Toader fratele lui, vier la fel

Grigoraș fratele lui, vier la fel

Gheorghe fratele lui, vier la fel

Ioniță Salmașa, vier la vel (marele) postelnic

Radul, măcelar, vier la fel

Gheorghe, chelar, vier la fel

Ioniță Pulbere, vier la fel

Ion Furtună, vier la fel

Gheorghe fiul lui Sandul, vier la fel

Barbul, vier Mitropolitului

Moisă, muntean, vier la fel

Sandul în casa Cozmii, vier la fel

Ștefan Bâtcă, vier la fel

Dumitru Gogance, vier la fel

Luca, ciobotar, vier la fel

Șerban, crav, vier la fel

Ion Izmană, vier la fel

Nistor Pulbere, poștaș la Șândilari

Chiriac Zătonici, poștaș la Șândilari

Ioniță, cioclu

Radul, cioclu

Sava, ciobotar, slujitor

Toma fiul lui Radul la căpitan, slujitor

Dumitrașco, cojocar, slujitor

Ion Cojoace, slujitor

Dobre fiul lui Spânu Ciufescul, slujitor

Toader Cucoș, slujitor

Vasile Mardare, slujitor de Focșani

Grigoraș Gârlian, slujitor

Ilie, zăraf, slujitor

Ion fiul lui Toader al Aniții, slujitor

Adoni, grec, slujitor

Ioniță cumnat lui, slujitor

Apostol fiul popii Gheorghe, slujitor

Drăghici al lui Radu, slujitor

Ion fiul lui Cofăr, slujitor

Stoica, șălar, slujitor

Petre Surdul, slujitor

Panfil fiul popii Sandul, slujitor

Dumitrașco, blănar, slujitor

Mihalce, blănar, slujitor

Antohe Cociorvă, slujitor

Costantin Done, slujitor

Opre Usturoiu, slujitor

Lefter fiul lui Maftei Oae, slujitor

Costantin Ploșniță, slujitor

Ioniță Gagance, slujitor

Sandul fiul lui Vărchior, slujitor

Ștefan fiul Tituresii, slujitor

Filimon, pâslar, slujitor

Vasile Săul, slujitor

Neculai Panfile, slujitor

Ion, slujitor

Sandul, cărăuș, slujitor

Manolache al Chiții, slujitor

Nedelco, morar, slujitor

Ștefan fiul Zanfiroaei Gugiascăi din Vadu, slujitor

Stan, mătăsar, slujitor

Antohi Filip, slujitor

Mihălachi Buzatu, slujitor

Stroe, blănar, slujitor

Lazăr fiul lui Uncheș Ion, slujitor

Apostol Ghidarcia, slujitor

Ștefan al Dobreții, ostavnoi

Vasili, catană, ostavnoi

Mihai Carahod, ostavnoi

Vâlcul, sârbul, ostavnoi

Gavril Bondoc și Costantin, nepot lui, la neguțătorii din Eși

Stan, morar, nevolnic

Toader Balamuta, nevolnic

Panhili, holtei, dascăl de biserică

Ion, gălățean, panțăr de margine

Dumitru, blănar, la neguțătorii din Eși

Ștefan Cotescul, argat lui Mateiu

Popa Costantin

Popa Zaharie

Popa Lupul

Popa Iordache

Diaconul Simion

Diaconul Manolache Papul

Diaconul Neculai Drugă

Diaconul Neculaiu

Diaconul Costantin Cofăr

Popa Toader

Popa Ștefan

Diaconul Irimie

Diaconul Toderașco

Popa Ștefan

Popa Iorga

Popa Antohie

Diaconul Ion

Diaconul Antohie

Diaconul Ioniță

Diaconul Gheorghe

Todora, bălănărița, săracă

Ilinca, ceprăgărița, săracă

Anița Domnișoara

Dobra, săracă

Savina, săracă

Preotiasa Dochița, săracă

Nastasia Ciocănoae

Zanfira, săracă

Enache, scripcar, țigan episcopiei Romanului

Andrei, țigan episcopiei Romanului

Stan, țigan episcopiei Romanului

Vlad, țigan episcopiei Romanului

Trandafir, țigan episcopiei Romanului

Drăgan, țigan episcopiei Romanului

Dima fiul Voicăi, țigan episcopiei Romanului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 323-326

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Pădurenii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Pădurenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 136. Scădere rufeturi, însă 83: 14 scutelnici, 3 mazili, 10 preoţi şi dascăli, 3 nevolnici, 50 slujitori, 3 ciocli, 1 ruptaş, 2 cu dajdea la Iaşi. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudor, vornic

Lupul fiul lui Tudor

Toader Micheş

Miron, vătăman

Costantin Strâmbul

Mihăilă Telun

Grigori nepot lui Crăciun

Dinu Răciulă

Bran

Lupul Robul

Simion, chilar

Dumitraşco Tărăbuţă

Vasile Sărăcuţul

Simion Ionaşco

Neculai Cerbul

Andrei nepot lui Cerbul

Vasile Raico

Şerban, muntean

Grigore Giurge

Marin, ciobotar

Iordan din Floreşti

Pavel Ghemu

Vasile nepot lui Nedelco

Costantin fiul lui Ioniţă Marco

Stănilă, ciobotar

Sava, ce a fost vier

Miron Gugescul

Uncheş Gheorghe

Adoni Găvan

Vasili Golici

Năstase Susaiu

Ion, muntean

Gheorghiţă

Stoica Gunoiu

Petre, grec

Iacob, rus

Năstase Râpa

Costantin, dascăl

Ion Susan, văcar

Nistor nepot lui Marin

Dumitru fratele lui

Costantin Gojan din Scântee

Stan fiul lui Gojan

Mihălache, muntean

Chiriţă al lui Cârstian

Gavril Brăgău

Apostol fiul lui Dumitraşco

Negoiţă, muntean

Gheorghiţă fiul lui muntean

Toader, muntean

Dumitru al lui Radu

Niagul, muntean

Ioniţă, muntean, argat

 

 

Rufeturi:

 

 

Enache Clipală, slujitor de Focşani

Ioniţă Neştiutul, ciobotar, slujitor

Costantin, grec, slujitor

Anton, cărăuş, slujitor

Pătraşco fiul lui Anton, slujitor

Pătraşco Guţescul, vornic, slujitor

Ion Păcală, slujitor

Toader Gârlian, slujitor

Petre Cleşte, slujitor

Ştefan Piciorgros, slujitor

Ion fiul lui Anghel, slujitor

Costantin Frăsânoiu, slujitor

Anghel, păscar (pescar – n. n.) , slujitor

Vasile Ursache, slujitor

Mihalce Burlă, slujitor

Neculai, grădinar, slujitor

Neculai Ispir, slujitor

Gheorghe Chirilă, slujitor

Ion Gârlian, slujitor

Iacob, pâslar, slujitor

Dumitru a Niacşului, slujitor

Neculai al lui Enachi, slujitor

Gheorghe Ursache, slujitor

Angheluţă Stogu, slujitor

Paraschiv al lui Angheluţă, slujitor

Gheorghiţă, butucar, slujitor

Tănase Antimir, slujitor

Matei al lui Raţă, slujitor

Paraschiv Murtuc, slujitor

Toader, slujitor

Alicsandru Stogu, slujitor

Andrei Gârgărici, slujitor

Costantin Caba, olar, slujitor

Ion fiul lui Ionaşco, slujitor

Stati fiul lui Stan, slujitor

Costantin Tontoroiu, slujitor

Ioniţă a Lupoae, slujitor

Vasile fiul lui Ioniţă, slujitor

Ion Acsăntie, slujitor

Anghel, slujitor

Necula Păcuriţă, slujitor

Gheorghe, ce a fost vier, slujitor

Ion frate lui Nedelco, slujitor

Grigoraş al Cârstânei, slujitor

Ioniţă a Mişchişoae, slujitor

Stanciul, ciobotar, slujitor

Ion fiul pâslăriţii, slujitor

Tănasă Antimir, slujitor

Dumitru cumnat dascălului, slujitor

Costantin frate lui Marin, vier mănăstirii Bârnovii

Dumitru Preda, vier dumnealui banului Iancului Razu

Pavel Buruiană, al pâslăriţii, vier la fel

Ciudin, chelar spătarului Ioniţă Canta

Toader, cazacu, vier dumnealui vel vistiernicului

Nedelcu, vier la fel

Apostol Gheme, vier visternicesei Nastasâicăi

Crăciun Rusoiul, vier dumneaei hătmăniţei Safta Ruset

Ioniţă al lui Plămădiţă, la neguţătorii din Eşi

Ion Avram, la fel, la neguţătorii din Eşi

Ivaşco, cioclu

Tudor, muntean, cioclu

Tudor, cioclu

Costantin Plămădiţă, nevolnic

Ioniţă Marco, nevolnic

Şerban, nevolnic

Radul fiul Chiriţăi, scutelnic schitului din Scânteia

Lupul fiul lui Dumitru, scutelnic schitului din Scânteia

Ion al lui Dumitru, scutelnic schitului din Scânteia

Cârste fiul lui Niagul, scutelnic schitului din Scânteia

Dragul, muntean, scutelnic schitului din Scânteia

Ştefan Leoştian, scutelnic schitului din Scânteia

Pavăl Adam, ruptaş de cămară (fisc – n. n.)

Popa Ion la schitul Scânteia

Popa Maftei Ghemulici

Popa Ursul

Popa Ioniţă

Popa Vasili

Popa Abghelache, proin

Popa Ioniţă din Buluc

Ioniţă Salmaşa, monah

Călugărul Iacob

Călugărul Enache, grec

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 327, 328

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Căpătan

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Căpătan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 17: 5 scutelnici, 6 popi, 1 nevolnic, 5 slujitori. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Gavril Bogdan

Ioniţă Preda

Apostol Grisân

Stan al lui Preda

Maftei a Ţăroae

Neculai Bogdan

Ion Buruiană

Andrei fiul lui Niagul

Ioniţă Dudău

Ioniţă fiul lui Prohir

Radu Păpuşel

Dumitru, vătăman

Manolache Şalău

Răducan

Ioniţă Slămnoiu

Sandul Muncoci

Ioniţă Muncoci

Gheorghiţă Chivirnisală

Vasilache Barbălată

Ursul Bragău

Ene Ţogoiu

Ene Ţăgoiu

Andrei Ţăgoiu

Andrei Cirifan

Trohin al lui Ţogoe

Şerban Ţogoe

Vasile Boţac

Toma, morar

Vasile al Bucului

Trohin, ciobotar

Toader Pungă

Dumitru, cheptănar

Ştefan Furtună

Dumitraşco Oncan

Costantin Danco

Cistantin Borună

Postolache Pungă

Bran, velnicer

Trohin

Vasile Buruiană

 

 

Rufeturi:

 

 

Iftenie Pungă, vier vel vistiernicului

Vlad, butnar, vier la fel

Apostol Oncan, vier banului Ştefan Sturza

Gheorghe, vier Iancului, vătav de aprozi

Ştefan Buruiană, chelar la Sfeti Spiridon

Vasile Săul, slujitor

Radul, morar, slujitor

Stan, mocan, slujitor

Strătulat, panţăr de margine

Chirilă, panţăr de margine

Popa Opre

Popa Ion

Popa Costantin

Popa Vasile

Popa Apostol

Popa Gheorghie, călugăr

Baba Ioana, prescurniţa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 328, 329

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Miera

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Miera

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11i. Scădere rufeturi, însă 24: 5 scutelnici, 2 popi, 3 nevolnici, 4 poştaşi la Şândilari, 10 ţigani. Rămân birnici 87.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iorga, muntean, vornic

Opre fiul vornicului

Mihăilă, rotar

Lupul Ifrim

Ion Huiban

Gavril Ifrim

Toader Bahmet

Gavril, cârciumar

Layor, barilcar

Vasile, cârciumar

Ion Rădăcioi

Toader fiul lui Necula

Ioniţă Jolde

Tudor Turance

Gheorghe, ciobotar

Nedelco

Varolomeiu, argat

Ştefan, argat

Mihalce, grădinar

Ştefan, vezeteu

Ion Mândruleţ

Gavril Baldia

Dănilă Făcăor

Vasile Prohiroiu

Ion fiul lui barilcar

Lupu Mândrulici

Ion Pelin

Dobre Prichindel

Radul, pâslar

Dănilă, pâslar

Gheorghe Gâlcă

Vasile, tăbăcar

Grigori, tăbăcar

Apostol, tăbăcar

Gheorghe, tăbăcar

Ion Dragulelii

Costantin Dragulelii

Toader, tăbăcar

Iftenie Gâlcă

Negul, barilcar

Pintileiu

Dobre Ţupă

Simion, ciobotar

Ioniţă, vătaf

Toader, logofăt

Costantin frate lui Bădiţăi

Ioniţă fiul lui Lupu

Ioniţă, muntean

Neculiţă Prichindel

Ion, ciobotar

Voico, bejenar

Neculai, bejenar

Angheluţă, bejenar

Neculai, bejenar

Ioniţă Crângaş

Rădvan, bejenar

Apostol, văcar

Petre Cezvârtă

Gheorghe Galbăn

Dăniluţă cel Mic

Ion Matuiu

Vlad Tuveni

Ion, ardelean

Tănase Făcăoar

Ilie Pardosan

Petre al lui Costantin

Lupu Clăpă

Petre, bejenar

Maftei fiul lui Dănilă

Ignat, vrâncean

Stănilă, ploscar

Ivan fiul lui Stănilă

Grigori Gurăhabă

Ion fiul lui Copul

Ion, pâslar

Gheorghe, ciobotar

Cârste Târcă

Apostol Fasolă

Ion Borde

Dobre a Mălinii

Ion fiul lui Mihăilă, rotar

Necula Beşână

Costantin, chelar

Uncheş Stan

Opre, muntean, bejenar

Colţa, muntean

Vasile, muntean, rotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Bran fiul lui Toader, vier visternicesei Nastasâicăi

Gavril Gâciul, vier lui Ştefan Sturza, ban

Costantin, vier la fel

Mihăilă Soare, vier la fel

Şerban fiul lui Gâciul, vier la fel

Ion Drângul, poştaş la Şândilari

Mafteiu al lui Şărban, poştaş la Şândilari

Pavel Huiban, poştaş la Şândilari

Ion Vizârul, poştaş la Şândilari

Baba Ioana

Baba Bucuroi

Baba Vlăiculiasa

Beneţ, vătav de ţigani

Ştefan, ţigan

Pavel, ţigan

Ion, ţigan

Neculai, ţigan

Dumitrachi, ţigan

Drună, ţigan

Ion al lui Drună, ţigan

Ştefan Drună, ţigan

Andrieş, cobzar, ţigan

Popa Sandul

Popa Vasile

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 329, 330

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Şândilarii de Jos

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Şândilarii de Jos

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 47: 1 popă, 3 nevolnici, 43 poştaşi.

 

 

 

Poştaşi:

 

 

Anton, vornic

Gheorghe Gardină

Ion fiul lui

Ion Roiniţă

Vasili fiul lui Alicsandru

Apostol Săftoiu

Toader Voico

Ion Săftoiu

Costantin Danţăş

Ion Păun

Ion Dănilă

Avram al Gutii

Ştefan Stoica

Ursul a Nicului

Toader Gege

Sava Danţăş

Andronic Ivaneş

Gavril Andronic

Doroftei fiul lui Manoli

Ştefan Stroe

Ion, rachier

Ion Stroe

Mihai, crav

Marin, crav

Ion Tuvene

Ştefan Tuvene

Cârste Ursul

Costantin Ţâple

Vasile Dragoe

Ştefan, rotar

Vasile Chetrian

Negul Beşa

Stoica Cimpoeş

Merăuţă Gardină

Neculai, olar

Lazor Adam

Vasile Manole

Miron Miftode

Vasile Împărat

Costantin Pricop

Ion Împărat

Pavel Huiban

Mihai Floroiul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Niagul

Baba Măriuţa

Baba Sofronie

Baba Ioana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 330

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Şândilarii de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Sus

 

 

 

Şândilarii de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 4 nevolnici, 16 poştaşi. Rămân birnici 30.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stan Pone, vornic

Matei Calmaş

Vlad Mărul

In (alt) Vlad Mărul

Sânul

Ion Danţăş

Costantin, grec

Iftenie Dobre

Opre Negruţă

Radul Varvariuc

Ion, mocan

Oane, mocan

Mirăuţă Bouroş

Toader, vătăman

Tănase Vâlcan

Panait fiul lui Vâlcan

Vasile Ochiană

Toader Prinspecine

Necula, funar

Toma, chioar

Ion Vlaicul

Toader Gheba

Iordache, mocan

Ion Gole, mocan

Stoian Bale

Stoica, mocan

Stoico Liciu

Radul Jângul

Preda, ungurian

Toader Tănasă

Ion Leche

Ion Roşca

Gheorghe Vlad

Ion Negură

Irimie Nistor

Apostol Alicsandru

Gheorghe Pogan

Nistor Ţuluca

Stoica a Niagăi

Iamandi fiul Călinii

Ion Anghel

Ştefan Avram

Pavel Mazlac

Stoica, rucărean

Ion Vâlcan

Apostol, cojocar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ştefan

Baba Măriuţa

Baba Marie Cârstoae

Baba Stana

Ion Irinoiu, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 330, 331

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Gârlelor (II)

 

 

 

Șărbeștii, Cucueții de Sus, Clipiceștii, Vităneştii de Sus, Codrul Sârbilor,

Ţâfeştii, Oleşăştii, Bătineştii, Slobozie ot Morile Precistii, Făurei

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Cucueții de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Cucueții de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 49: 41 scutelnici, 1 mazil, 5 popi și diaconi, 1 nevolnic, 1 slujitor.

 

 

Rufeturi:

 

 

Miron Carabă, vier dumnealui banului Roznovan

Grigoraș Săverinoiu, vier la fel

Ion Antohie, vier la fel

Toader, muntean, vier la fel

Năstase Huidul, vier la fel

Savin Brai, vier la fel

Ioniță, olar, vier la fel

Ion Mărinoiu, vier la fel

Vasile fiul dascălului, vier la fel

Necula Zbârciog, vier la fel

Ion Robul, vier la fel

Miron fratele popii Cârlan, vier la fel

Ioniță, olar, vier banului Ștefan Sturza

Stan, olar, vier la fel

Dumitru Radeoale, vier la fel

Cârstian Potop, vier la fel

Miron Potop, vier la fel

Gheorghe Potop, vier la fel

Filip Radeoală, vier la fel

Ștefan, calangiu, vier la fel

Vasile Stănișor, vier la fel

Opre, muntean, chelar la viile din Țâfești, la fel

Vasile Hodoroabă, vier Mitropolitului

Ion Însurățel, vier la fel

Chiriță Radeoală, vier la fel

Lupul Dumitrașco, vier la fel

Vasile Carabă, vier la fel

Neculai Stănișor, vier la fel

Ion, muntean, vier la fel

Stanciul Iosăp, vier la fel

Tudose Motoca, vier la fel

Petre Terche, vier la fel

Ion Gaiță, vier la fel

Mane Miron, vier la fel

Dumitru Spânu, vier la fel

Anghel Însurățel, vier la fel

Petre Băician, vier la fel

Iordache aq Puricioaei, vier la fel

Grigoraș Hodoroabă, vier la fel

Ion Ifrim, vier la fel

Năstase Huiup, vier la fel

Miron, muntean, slujitor de Focșani

Gheorghe Marghiol, ruptaș de cămară (fisc – n. n.)

Popa Neculaiu Paingu

Popa Neculaiu Cârlan

Popa Tudose

Diaconul Vasile

Diaconul Ion

Paraschiva, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 314, 315

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Clipiceștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Clipiceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 19: 10 scutelnici, 1 mazil, 4 popi, 3 nevolnici, 1 slujitor, 1 monah. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Chiper

Ursache

Toader

Mihalache Coțofană

Apostol Lepădat

Ștefan fiul lui

Maftei Potop

Ioniță Potop

Stan fiul lui Apostol

Neculai Popoiul

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Oalăroșie, vier hătmănesii Saftii Ruset

Ion fratele lui, vier la fel

Neculai Țoneș, vier la fel

Ivan Boncaș, vier la fel

Gheorghe Manolache, vier la fel

Neculai Mirăuță, vier la fel

Lupul Morăș, vier, chelar dumnealui banului Roznovan

Ion Lepădat, vier la fel

Ioniță fiul popii, vier la fel

Ioniță, argat popii Dumitru, vier mănăstirii Spiridon

Postolache fiul popii Dumitru, slugă dumnealui banului Iancul

Ioniță, sotnic ostavnoi

Popa Toader

Popa Gheorghe

Popa Grigore

Luca, monah

Marie, văduvă

Ioana, văduvă

Anița, văduvă

Sandul Marghiol, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 315

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vităneştii de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Vităneştii de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 35: 26 scutelnici, 5 popi şi diaconi,2  slujitori, 2 slugi.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tănasă, gălăţean

Grigoraş

Ivan cumnat lui Năstasă

Gheorghe Untul

Apostol, morar

Gheorghe, butnar

 

 

Rufeturi:

 

 

Miron, tutovan, vier episcopului de Huşi

Gheorghe, crav, vier la fel

Chirică, crav, vier la fel

Ştefan fiul lui Pavăl, vier la fel

Ion fratelui Ştefan, vier la fel

Melinte, muntean, vier la fel

Iftenie, vier la fel

Andrei nepot crav, vier la fel

Sandul, gălăţean, slujitor de Focşani

Vasile Tue, vier mănăstirii Spiridon

Ion Glăvan, chelar mănăstirii Neamţul

Agapie Carabă, vier la fel

Toader Carabă, vier la fel

Toader Dorongă, vier la fel

Ifrim fiul lui Sandul, vier Mitropolitului

Gheorghe Tufan, vier mănăstirii Spiridon

Năstasă, vier la fel

Lupul Budac, vier la fel

Ion fiul lui Bratul, vier la fel

Neculai nepot Săminii, vier la fel

Mane, vier la fel

Anghel Uşurel, vier dumisale stolnicului Enache Canta

Toader frate lui Andrei, vier la fel

Andrieş, tutovan, vier episcopiei de Huşi

Andrieş, croitor, vier la fel

Toader, slujitor de Focşani

Lupul, gălăţean, slugă dumnealui banului Iancul Razul

Vasile, gălăţean, la fel slugă dumisale

Popa Dumitru

Popa Ioniţă

Diaconul Neculaiu

Diaconul Lupul

Petre Purice, monah

Ştefan, sârbul, vier Mitropolitului

Ion frate lui Ifrim, vier la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 315, 316

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Codrul Sârbilor

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Codrul Sârbilor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 32: 20 scutelnici, 1 mazil, 5 popi şi diaconi, 4 nevolnici, 3 slujitori. Rămân birnici 30.

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavel Stoica

Stoica Niţul

Ion Brânzeiu

Ioniţă Corcoz

Zaharie fiul popii Iovul

Ion Bogdan

Cozma

Constantin Stan

Toader Tudosie

Necula Tudosie, vornic

Grigori fiul lui Tudosie

Ilie Horne

Radul Caleţoiul

Grigoraş Mardarie

Andrei Mâţul

Toderaşco

Toader Ghimpul

Ioniţă Precup

Soare, argat

Ştefan a Irinii

Pălade al Gaftonii

Toader Partini, cimpoeş

Pălade fiul lui Iosip

Dumitraşco, muntean

Toader Hulpe

Ispir

Hriză

Costantin frate lui Neculaiu

Gavril

Tudor, muntean

 

 

Rufeturi:

 

Laţcar fiul lui Andrieş, vier paharnicului Sandul Miclescul

Costantin fratele lui, vier la fel

Ignat Andronache, slujitor de Focşani

Dumitraşco Dascalu, slujitor

Lefter al popii Iosip, vătav pe vierii Mitropoliei

Iftemie Iţescul, vier la fel

Necula, vier la fel

Chiriac, vier la fel

Dumitru, vier la fel

Ioniţă fiul preotesei, vier la fel

Vasile Cofecioru, vier la fel

Ioniţă, chelar, vier la fel

Voico, vier la fel

Gavril al lui Tilul, vier la fel

Pavel, vier la fel

Neculai State, vier păhărnicesei Ilinca

Vasile Bogdan, vier la fel

Angheluţă a Nebunoae, vier la fel

Ene frate lui Angheluţă, vier la fel

Radul Hutul, vier la fel

Gheorghe fiul lui Hutul, vier la fel

Ioniţă Zgăverdan, vier dumnealui vornicului Constantin Ruset

Miron Postolache, mazil

Popa Iosip

Popa Costin

Diaconul Tănase

Diaconul Pavel

Diaconul Filip

Neculai Laba, nevolnic

Măriuţa, văduvă

Ioana, văduvă

Trifan, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 316, 317

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Ţâfeştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Ţâfeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 26: 9 mazili şi ruptaşi, 8 popi şi diaconi, 3 nevolnici şi babe, 5 slujitori, 1 ţigan. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Tel

Vasile Postolache

Miron Mâncăi

Ion Mârză

Murguleţ Lupaşco

Vlad Mărul

Pavel Izmă

Vasile Dima

Apostol Duca

Ştefan Duca

Partene Mâncăci

Vasile Calabalâc

Ion Dragu

Voine

Costantin Izmă

Andronache Dodoiu

Precopie

Ştefan Lipcan

Apostol Taifas

Lupul, vier

Petre, vier

Ilie Horianga

Sava Mărul

Toader al Catrinii

Apostol Dodoiu

Gheorghe, dascăl

Ion fiul lui Drăgoiu

Sandu Ghilimeiu

Cârste, morar

Ion Grosul, vornic

Nica, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Murguleţ, mazil

Mihaiu Murguleţ, mazil

Mihălache Murguleţ, mazil

Neculaiu Murguleţ, mazil

Sandul Gigâtul, mazil

Andrei Ciorneiu, mazil

Simion Zălaru, ruptaş

Ion, lăpuşneanu, ruptaş

Dumitraşco Sămilache, căpitan de volintiri, ostavnoi

Popa Ilie

Popa Grigore

Popa Alecsandru

Popa Neculai Sava

Vasile Tel, monah

Diaconul Ilie Lupaşco

Diaconul Costantin Chertef

Iorescu, monah

Stoica, ţiganul Sfântului Spiridon

Marie, săracă

Dafina, săracă

Marie Comăniasă, săracă

Ursul Răzmeriţă, slujitor de Focşani

Dima, ceauş, slujitor

Vasile, croitor, slujitor

Mane Pârjotă, slujitor

Costache Tel, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 317, 318

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Oleşăştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Oleşăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 4: 2 popi, 1 nevolnic, 1 ţigan. Rămân birnici 21.

 

 

 

Birnici:

 

 

Costantin Tarba, vornic

Enache, dascăl

Ion fiul lui Tărboae

Gavril, dascăl

Ion Dule

Mihai fiul lui Enache, dascăl

Toma

Lupul fiul lui Tărboae

Ilie fiul lui Istrate

Vasile Ţapor

Stoian Savin

Andrei fiul lui Ilie

Costantin fiul luiVasilache

Cârste fiul lui Crucian

Enache fiul lui Bălan

Ştefan, muntean

Andrei

Vasile, vier

Pătraşco

Dobrişan

Gheorghiţă, morar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Diaconul Pavel Tarba

Anton, chelar la Oleşăşti

Hilohie, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 318

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Bătineştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Bătineştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 10: 1 mazil, 3 popi, 5 nevolnici, 1 slugă. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Burlă

Ion Gurău

Ioniţă, crav

Petre Hilohie

Toma fiul lui Tănasă

Alecsandru fiul lui Tănasă

Mateiu Nicoară

Vasile Apostol

Costantin Dumitru

Ştefan Murgoci

Ion Buzdugă

Stanciul

Toader Gurău

Arvinde din Căpoteşti

Eni Cucul

Mihaiu, muntean, rachier

Mihălache, muntean

Sandul Soare

Toader Zbârnoi

Crăciun Buga

Ion Hilohie, vornic

Vasilache Zbârnoi, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Radul

Diaconul Vasile

Vasile, dascăl, monah

Vasile, bulucbaşe, mazil

Gheorghe, slugă dumnealui banului Iancului

Uncheş Lăudatu, nevolnic

Sandală, văduvă

Ioana, văduvă

Lupa, văduvă

Paraschiva, preoteasă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 318

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Slobozie ot Morile Precistii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Slobozie ot Morile Precistii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 5: 2 nevolnici, 3 slujitori. Rămân birnici 28 (28 scutelnici).

 

 

Scutelnicii mănăstirii Precistii din Focşani:

 

 

Ivan fiul lui Niagul, morar

Vlad fiul lui Pârvul

Mihalache, morar

Iosip, morar

Stan fiul lui Vasilache

Niţul

Gheorghe

Şerban, morar

Ion Bălăban

Ion Spânul

Mihalce, crav

Vasile, vier

Paraschiv, vornic

Iorga, harabagiu

Costantin, muntean

Petre, muntean

Vlad, muntean

Gheorghiţă, muntean

Stan, muntean

Anghel, muntean

Badul

Dragomir, văcar

Gheorghiţă, muntean

Gheorghiţă, railian (din Raia – n. n.)

Sălivăstru

Stănilă

Ene

Toader, podar

 

 

Rufeturi:

 

 

Negul, morar, slujitor de Focşani

Grigore, slujitor

Anca, văduvă

Marica, văduvă

Toader fiul Nicului, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 318, 319

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Făurei

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Făurei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 30: 26 scutelnici, 2 nevolnici, 1 slugă, 1 mazil. Rămân birnici 9.

 

 

 

Ce s-au dat vieri mănăstirii Frumoasei:

 

 

Necula, morar, vier mănăstirii Frumoasei

Stroe, la fel

Cârste fiul lui Dumitru, la fel

Postolache, morar, la fel

Mihai fiul lui Ion, la fel

Grigori, vornic, la fel

Ştefan Tărâţă, la fel

Toader fiul lui Grigore, la fel

Ursul Tărâţă, la fel

Ion, cărbunar, la fel

Ion Odobescul, la fel

Apostol Novac, la fel

Candre, cojocar, la fel

Vasile fiul lui Dumitraşco Mane, la fel

Costantin frate lui Stan, la fel

Hurge, la fel

Dumitru, butnar, la fel

Gheorghe fiul lui Dumitru, la fel

Radul, morar, vier dumnealui vornicului Costantin Ruset

Dumitraşco, la fel

Niagul, la fel

Gheorghe, la fel

Frăţilă, la fel

Ioniţă Drângă, la fel

Toader, gălăţean, la fel

Nica, la fel

Stan fiul lui Radul, slugă dumnealui polcovnicului Trubenski

Stan fiul lui Ivan, la fel

Matei Chelmeş, la fel

Costantin fratele lui, la fel

Muşat, morar, la fel

Avram, cârciumar, la fel

Ion, sârbul, slugă praporcicului Lazar

Negoiţă, păscar (pescar – n. n.) , la fel

Vasile Caragaţă, la fel

Popa Nica

Ioana, văduvă

Aniţa, săracă

Toderaşco, ce se numeşte mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 319

 

 


Pagina 61 din 1,482« Prima...102030...5960616263...708090...Ultima »