Neamurile moldovenești, la 1774. Indice de nume | Dragusanul.ro

Neamurile moldovenești, la 1774. Indice de nume

 

 

 

Nu există nume care să poată fi trecute cu vederea. Pentru mine și pentru fiecare frunză de pe ram, fiecare nume este important. În fond, dacă vrem să știm de unde și din cine ne tragem și ce există dincolo de identitățile deturnate ale pământului, trebuie să întrezărim, apoi să și deslușim izvoarele, caz în care un indice de nume este indispensabil. Iar realizarea lui presupune multă, multă trudă, deși munca și mai epuizantă va fi atunci când, pe baza înscrisurilor medievale, voi încerca să identific povestea fiecărui neam moldovenesc în parte. Ceea ce fac, în acest an, înseamnă un început. Nu s-a mai făcut așa-ceva, deși este obligatoriu să ne cunoaștem prin fiecare poveste în parte. Iar ca să înțelegeți, redau primele trei litere din index, încă incomplete, cu speranța că voi fi sesizat asupra numelor neamurilor care lipsesc.

 

 

A

 

ABABII: Nadişa şi Boşotenii (Bacău), Tătărăşeni (Dorohoi), Goteşti (Greceni), Hangul (Neamţ), Ruginoasa (Neamţ), Hojineştii (Orhei-Lăpuşna), Hirişenii(Orhei-Lăpuşna), Nicşanii (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Teleşeu (Orhei-Lăpuşna), Ţiţcanii(Orhei-Lăpuşna), Gura Răcătăului (Putna), Năneştii (Putna), Mărăşeştii (Putna), Angheleştii (Putna), Tămăşanii (Roman)

AGACHI: Bălenii (Covorlui), Josenii (Covorlui), Dimaciul (Tecuci), Piscul Corbului (Tecuci)

ALBAN: Valea Sacă (Bacău),  

ALBESCU: Goeştii  (Cârligăturii), Hulpăşeştii (Roman), Ghilăveştii (Tecuci),

ALBEŞ: Calul (Neamţ),

ALBINEŢ: Botoşani, Iaşi

ALBIŞOR: Prisăcanii (Hârlău)

ALBOIŢĂ: Berchişeşti (Suceava),

ALBOTĂ: Cârsteştii (Botoşani), Conceştii (Dorohoi), Lehneştii (Dorohoi), Tiţcanii (Hotin), Hilioara Agapiei (Neamţ), Roznov (Neamţ),

ALBU: Tomeşti (Botoşani), Târgu Frumos (Cârligăturii), Prigorenii (Cârligăturii), Mitocu (Cârligăturii), Prilipcia (Cernăuţi), Manta (Grecenii), Broscăuţii (Hârlău), Făgheţel  (Neamţ), Şerbăneşti (Neamţ), Găleştii (Orhei-Lăpuşna), Şendreşti (Putna), Moviliţa (Putna), Cucueţii (Putna), Ireştii (Putna), Zătonul (Putna), Fedeleşanii (Roman), Brăteştii (Roman), Capu Codrului (Suceava), Dimaniul (Tecuci), Nicoreştii de Sus (Tecuci), Sârbii (Tecuci), Şesurile (Bacău),

ALCAZI: Oneştii (Hârlău), Goşmanii (Neamţ), Robcea (Suceava)

ALECSANDRI: Săhărău (Cernăuţi)

ALEXANDRU: Cojasca (Cârligăturii), Răvăcăuţii (Cernăuţi)

ALEXANDRIUC: Moldoviţa (Câmpulung),

ALEXANDRUC: Moldoviţa (Câmpulung),

ALEXA: Rugineşti (Putnii), Năneştii Noi (Tecuci)

ALEXE: Ghenăuţii (Hotin), Roşcani (Orhei-Lăpuşna), Roman

ALEXEI: Criva (Hotin), Susleni (Orhei-Lăpuşna),

ALIMAN: Glodeni (Vaslui), Românii (Neamţ)

ALTCOLACII: Botoşani

ANDONI: Oraşul Iaşi, Mărgineni (Bacău), Sohodolul (Bacău), Dracşanul (Botoşani), Hriaţca (Cernăuţi), Frumoasa (Greceni), Grecenii (Greceni), Grumăzeşti (Neamţ), Ghigoeştii (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Tuleştii (Neamţ), Târgul Orheiului (Orhei-Lăpuşna), Vovrăeştii (Vaslui), Drăgeştii (Roman)

ANDRABURA: Dubovăţ (Cernăuţi)

ANDREI: Şipoteni (Botoşani)

ANDRIAN: Pojorâta (Câmpulung), Moldoviţa (Câmpulung), Vădeni (Covurlui)

ANDRICI: Şipoteni (Botoşani)

ANDRIEŞ: Grozeşti (Bacău), Corlăteni (Botoşani), Dorohoi,

ANDRIEŞCIUC: Laschiuca (Cernăuţi), Berhomete (Cernăuţi),

ANDRIICIUC: Davideşti (Cernăuţi)

ANDRONIC: Epurenii (Botoşani), Mănăstireni (Botoşani), Câmpulung Vatra, Ciortoria (Cernăuţi), Mlenăuţi (Dorohoi), Criva (Hotin), Corjăuţi (Hotin), Crăcăoani (Neamţ), Săcăluşeştii (Neamţ), Durleştii (Orhei-Lăpuşna), Orbenii (Putna), Moviliţa (Putna), Şândilarii de Jos (Putna), Iaşi, Ochişeşti (Tecuci), Rădiana (Bacău),

ANDRONICESCU: Fundu Moldovii (Câmpulung),

ANDRONICIAN: Milianca (Dorohoi),

ANDRONICIUC: Criva (Hotin),

ANDRUCIAC: Zadobriuca (Cernăuţi)

ANDRU: Bănila de Sus (Cernăuţi)

ANDRUS: Oşehlib (Cernăuţi)

ANDRUŞCIUC: Slobozia Mitcău (Cernăuţi)

ABDRUŞCO: Mitcău (Cernăuţi)

ANDRUŢU: Măghereşti (Bacău)

ANGHEL: Caşin (Bacău), Buciumii (Bacău), Braina (Covurlui), Folteştii (Covurlui), Oance (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Larga (Greceni), Valea Albă (Neamţ), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Budeştii (Orhei-Lăpuşna), Tahnăuţii (Orhei-Lăpuşna), Sascut (Putna), Crucea de Jos (Putna), Floreştii (Putna), Tupilaţii (Roman), Buceştii (Tecuci), Medeleni(Tecuci)

ANGHELACHE: Doroşăuţi (Cernăuţi), Galaţi

ANTAL: Faraoanii (Bacău), Giosănii (Bacău), Beteştii (Bacău), Tărâţa şi Gura Solonţului (Bacău), Cîmpinii (Bacău), Bistriţa (Câmpulung), Miclăuşenii (Roman), Răchitenii  (Roman), Ajiudeni (Roman), Ghirăeştii (Roman)

ANTOHI: Umbrăreşti (Covurlui), Cucuteni (Dorohoi), Valea Albă (Neamţ), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Scorenii (Orhei-Lăpuşna), Cucuieţii de Sus (Putnii), Fundenii de Sus (Tecuci), Medeleni şi Godineşti (Tecuci)

ANTON: Cojasca (Cârligăturii), Hudeştii (Dorohoi), Cârjoaia (Hârlău), Tărăsăuţii (Hotin), Troiţa (Neamţ), Angheleştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Cucuieţii de sub Măgură (Putnii), Diocheţi (Putnii), Iucşeştii (Roman), Hălăuceşti (Roman), Botoşana (Suceava), Berchişeşti (Suceava), Năneştii Vechi (Tecuci), Buceştii (Tecuci), Curpănoaia (Tecuci), Pribeştii (Vasilui), Mărgineni (Bacău), Larga (Bacău), Târgul Trotuşului (Bacău)

ANTONAŞ: Botoşani

ANTONESCU: Costeştii (Cernăuţi)

ANTONIŞCIUC: Zeleneu (Cernăuţi)

ANTONIUC: Mitcău (Cernăuţi)

ANUN: Ajiudeni (Roman), Ghirăeştii (Roman)

ANUŢ: Tereblecea (Suceava)

ANUŢAN: Pojorâta (Câmpulung)

ANUŢOI: Sadova (Câmpulung)

APOSTOL: Valeva (Cernăuţi), Grumăzeşti (Neamţ), Hangul (Neamţ), Roşcani (Orhri-Lăpuşna), Spărieţi (Putna), Bătineştii (Putna)

APOSTOLESCU: Măghereştii (Bacău)

APOSTU: Grecenii (Grecenii), Sămârza (Orhei-Lăpuşna)

ARAMĂ: Iaşi, Româneşti (Cârligăturii), Cucutenii (Cârligăturii), Scoposănii (Cârligăturii), Hilişău (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Micşineştii (Neramţ), Sâreţii (Orhei-Lăpuşna)

ARAPU: Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Ipoteştii (Hârlău), Răchitna (Hotin), Bălţăteşti (Neamţ), Mogoşeşti (Neamţ), Lămăşenii (Suceava)

ARBĂNAŞ: Fundenii de Sus (Tecuci), Pârleşti (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Braniştia (Tecuci)

ARCIEPCIUC: Dubovăţ (Cernăuţi)

ADRELEAN(U): Milişăuţi (Suceava), Zahareşti (Suceava), Corlata (Suceava), Rădăuţi (Suceava), Viişoara (Bacău)

ARHIP: Podurile (Bacău), Urmeniş (Bacău), Dumeştii (Cârligătura), Hliniţa (Cernăuţi), Românii (Neamţ), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Floreştii (Putnii), Tecuci, Ochişeştii (Tecuci), Onceştii şi Rogojeni (Tecuci), Bogheştii (Tecuci), Vlamnicul (Tecuci)

ARICI: Boian (Cernăuţi), Draciniţa (Cernăuţi), Berbeştii (Cernăuţi)

ARICIAN: Caşin (Bacău)

ARION: Gohor (Tecuci), Vascăuţii (Cernăuţi), Rădeşti (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Grecenii (Grecenii), Colincăuţii (Hotin), Torceştii (Tecuci), Cozmeştii (Tecuci), Piscul Corbului (Tecuci)

ARMAŞ: Sineştii (Cârligăturii), Cernăuţi, Milie (Cernăuţi), Trebesăuţi (Hotin), Bălăneştii (Neamţ), Chiţcanii (Orhei-Lăpuşna), Şcheia (Roman), Dămieneştii (Roman)

ARNĂUT(U): Hilipeştii (Bacău), Babinii (Cernăuţi), Caracuşanii (Hotin), Ghermăneştii (Orhei-Lăpuşna), Iaşi, Heltul (Bacău), Ţintenii (Cernăuţi), Şerbăneşti şi Lieşti (Tecuci), Buceştii (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

AROTIN: Iaşi,

ARŞINEL: Şipotenii (Botoşani)

AVRAM: Vaslui, Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Buzenii (Botoşani), Zeleneu (Cernăuţi), Ispasul (Cernăuţi), Vijniţa (Cernăuţi), Românii (Neamţ), Ineştii (Orhei-Lăpuşna), Lozova (Orhei-Lăpuşna), Cricovul (Orhei-Lăpuşna), Zlătarii şi Vivorenii (Putnii), Păuleşti (Putnii), Negrileşti (Putnii), Grozăştii (Putnii), Odobeşti (Putnii), Şândilarii de Sus (Putnii), Iazlovăţ (Suceava), Chilişeni (Suceava), Mărăşti (Tecuci)

AVRAMIUC: Draciniţa (Cernăuţi)

AXINTE: Stoicanii (Covurlui), Rădeştii (Covurlui), Câmpulung, Rădenii (Cârligăturii), Chişinău, Boteşti (Roman)

AXINTIC: Lujeni (Cernăuţi)

AXINTIUC: Lujeni (Cernăuţi)

 

 

 

B

 

 

BĂBAN: Scorţeştii (Cârligăturii), Călimăneştii (Putnii), Slobozia (Tecuci)

BĂBIAC: Moşăteni (Tecuci), Juşca (Cernăuţi)

BĂBUȘAN: Vovrăești (Vaslui)

BĂBUŞCĂ: Urecheşti (Putnii)

BĂBUŢĂ: Cârsteneştii (Hotin), Cochiujeni (Hotin), Dobrinii (Neamţ), Urecheşti (Putnii)

BĂCAN(U): Onceşti şi Rogojeni (Tecuci), Găiciana (Tecuci)

BĂCIAN: Drăguşeni (Dorohoi)

BÂCĂ: Rusăştii (Orhei-Lăpuşna), Gohor (Tecuci)

BÂCU: Voineştii (Cârligăturii), Cocia (Tecuci), Valea lui Ipati (Vaslui)

BACIU: Glodenii (Vaslui), Nerejul (Putnii), Dămăcuşa (Tecuci)

BACOȘ: Pădureni (Putnii)

BĂDĂ: Săncăuţii (Hotin)

BĂDAC: Grozeştii (Orhei-Lăpuşna)

BĂDĂRĂU: Movilița (Putnii), Reuseni (Suceva), Iași, Căcăcenii sau Dimăchenii (Botoșani), Budești (Cârligăturii), Vorniceni (Dorohoi), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Rusenii (Hotin), Balasineștii (Hotin),  Zalucia (Hotin)

BĂDICE: Grecenii (Grecenii)

BADICIUC: Răsteu (Hotin)

BĂDILĂ: Galaţi

BADIU: Botoșani, Sineștii (Cârligătura), Cucutenii (Cârligătura), Mușatul (Covurlui), Macsineni (Covurlui), Săpoteni (Orhei-Lăpușna), Angheleștii (Putnii), Fundenii de Sus (Tecuci)

BĂDRAG: Hulpăşeştii (Roman)

BAHLĂ: Schitul Voronei (Botoşani), Fărcăşani (Roman)

BĂHLIŢĂ: Sălişte (Orhei-Lăpuşna)

BAHLUIAN: Moviliţa (Putnii), Domneştii (Putnii)

BAHMUT: Bărsăştii (Putnii)

BĂHNARI: Neporotova (Hotin)

BĂHNAŞ: Ochişeştii (Tecuci)

BAHRIN: Galbinii (Tecuci), Broscăuți (Cernăuți), Iubănești (Dorohoi), Dărăbani și Cornești (Dorohoi), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Neporotova (Hotin), Clocușna (Hotin), Ocnița (Hotin)

BAHRINESCU: Botoșinții (Suceava)

BĂIBĂRAC (BĂIBĂRUC): Iaşi, Poiana Putnii (Putnii)

BĂICIAN: Stăucenii (Botoşani), Cucueţii de Sus (Putnii)

BĂICINIŢA: Ieşiţi ot Pomârla (Dorohoi)

BĂISA: Moldoviţa (Câmpulung)

BĂISAN: Cucii (Vaslui), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Poenile (Roman)

BĂIŞ: Beţeştii (Bacău)

BĂITAN: Valea Albă (Neamţ)

BAIUC: Cadobişte (Cernăuţi)

BAJA: Bârsăştii (Putnii)

BĂLĂBAN: Podurile (Bacău), Teţcanii (Bacău), Strâmba (Bacău), Floreştii (Putnii), Năneştii (Putnii), Slobozie ot Morile Precistei (Putnii), Roman, Poiana (Tecuci), Negreştii (Vaslui)

BALAHORA: Câmpulung, Ruşii din Moldoviţa (Câmpulung), Boianul (Cernăuţi)

BALAHURA: Păltiniş (Dorohoi), Horodişte (Hârlău), Boianul (Cernăuţi)

BALAHURAN: Şişmăneştii (Dorohoi)

BĂLAN: Soveja (Putnii), Gădinții (Roman), Slobozia Nouă Malurile (Tecuci), Șerbăneștii și Lieștii (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Malurile (Tecuci), Slobozia Focșei (Tecuci), Mărăști (Tecuci), Mărginenii și Săcătura (Bacău), Târnau (Cernăuți), Cobilcenii (Hotin), Valea Săcului (Neamț)

BALAUR: Avrămeni (Dorohoi)

BĂLAUR: Râncaciul (Hotin), Ploscuţănii (Putnii), Răcoasa (Putnii)

BALBUZAN: Grecenii (Greceni)

BÂLE: Năneştii (Putnii), Urecheştii (Putnii), Zăpodenii (Vaslui)

BALINT: Ghirăeşti (Roman), Călugăra (Bacău), Satul Câmpinii Bacău), Burueneştii (Roman), Ajiudeni (Roman), Săbăoanii (Roman)

BALMEŞ: Prigorenii (Cârligăturii)

BALMUŞ: Roşcanii (Covurlui), Grecenii (Grecenii), Zărneştii (Grecenii), Macrii (Grecenii), Horodişte (Hârlău), Buhuşeştii (Neamţ), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Brozeştii (Orhei-Lăpuşna)

BALTAG(A, U): Borzești (Bacău), Râpile (Bacău), Câmpulung, Larga (Grecenii), Goteștii (Grecenii), Drăgănești (Neamț), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Puținteii (Orhei-Lăpușna), Târgul Orheiul (Orhei-Lăpușna), Cozmeștii (Tecuci), Buciumeni (Tecuci), Broscăuții (Hârlău)

BĂLTIAN (BĂLTEAN): Zăpodenii (Vaslui), Onceştii (Vaslui)

BĂLŢĂTESCU: Solonţul (Bacău), Bobuleştii (Dorohoi), Băloşenii (Hârlău), Mărcăuţii (Hotin), Bălţăteştii (Neamţ), Bilieştii (Tecuci)

BĂLUŢĂ: Ghermăneştii (Orhei-Lăpuşna), Floreştii (Putnii), Sascutul (Putnii), Pânceştii (Putnii), Jorăştii (Putnii)

BANCEAC: Băișești (Suceava)

BANCIA: Dimaniul (Tecuci)

BĂNCILĂ: Caşin (Bacău), Căiuţul (Bacău), Budeştii (Dorohoi), Dărmăneştii (Neamţ), Trifeştii (Neamţ), Floreştii (Putnii), Scurta (Putnii), Crucea de Jos (Putnii), Stroanii de Sus (Putnii), Floreştii (Putnii), Purceleştii (Putnii), Băloteştii (Putnii), Vadul Turcului (Putnii), Focşani (Putnii), Braniştia (Tecuci), Lighitişăni (Tecuci), Mărăşti (Tecuci), Vlamnicul (Tecuci)

BANCIOC: Urecheşti (Putnii)

BANDASUC: Nepolicăuți (Cernăuți)

BANDOR: Vascăuți (Cernăuți)

BANDURIC: Pohorlăuți (Cernăuți)

BANIA: Mărăşti (Tecuci), Găiciana (Tecuci), Grădeştii (Tecuci)

BANTĂȘ: Iaşi, Bacău, Gura Răcătăului (Putnii), Drăgușeni (Putnii), Iteştii (Covurlui), Dângenii (Dorohoi), Frumoasa (Grecenii), Cuizăuca (Orhei-Lăpuşna), Gura Răcătăului (Putnii), Drăguşenii (Putnii), Băloşeştii (Roman), Beriasa (Vaslui)

BÂRA: Corbul (Bacău), Soveja (Putnii), Năruja (Putnii), Nerejul (Putnii),

BĂRAN: Beţeştii (Bacău), Dărmăneştii (Bacău), Lucoviţa de Jos (Cernăuţi), Noao Suliţă (Hotin), Criva (Hotin), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

BĂRANGA: Mălineştii (Hotin), Podoleni (Neamţ), Pârleştii (Tecuci)

BĂRBĂCAR(U): Zastavna (Cernăuţi), Văicăuţii (Dorohoi), Hadarăuţi (Hotin)

BARBACIUC: Rucșinul (Hotin)

BARBATUC: Ocnița (Hotin)

BARBĂ: Vădenii (Covurlui), Dărăbani și Cornești (Dorohoi), Zărneștii (Greceni), Hilișoara Agapiei (Neamț), Pucelești (Putnii),

BARBĂALBĂ: Zărneștii (Greceni)

BARBĂLATĂ: Hudeștii (Dorohoi), Teioasa (Dorohoi), Bobuleștii (Dorohoi), Pelineiu (Grecenii), Șibotinții (Hotin), Zalucia (Hotin), Furcenii (Orhei-Lăpușna), Mimorenii (Orhei-Lăpușna), Șercanii (Orhei-Lăpușna), Soveja (Putnii), Căpătan (Putnii), Buciumii (Roman), Țâgăneștii (Tecuci), Furceni (Tecuci), Piscul Corbului (Tecuci), Vaslui

BARBĂLUNGĂ: Cuizăuca (Orhei-Lăpușna)

BARBĂMARE: Vadu Ungurului – Galați,

BARBĂMÂNDRĂ: Braina (Covurlui), Ciulucanii (Orhei-Lăpușna)

BARBĂNEAGRĂ: Odaia lui Manolache (Covurlui)

BARBĂNOUĂ: Crăcăoanii (Neamț), Gădinții (Roman)

BARBĂRASĂ: Lăușna (Orhei-Lăpușna), Torcești (Tecuci)

BĂRBĂRII: Pătrăşcanii şi Bene (Bacău)

BARBĂROȘIE: Bobuleștii (Dorohoi), Hirova (Orhei-Lăpușna); Răchia (Orhei-Lăpușna), Văsâenii (Orhei-Lăpușna), Ocna (Orhei-Lăpușna), Hălăucești (Roman), Suceava, Cozmeștii (Tecuci)

BĂRBOU: Hemeenii (Bacău)

BARBU: Galați, Peche (Covurlui), Vaicăuți – Bajura (Dorohoi), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Sascut (Putnii), Fitioneștii (Putnii), Cucueții de sub Măgură (Putnii), Borăștii (Vaslui), Crăciuneștii (Vaslui)

BĂRBUŢĂ: Faraoanii (Bacău), Căcăcenii (Botoşani), Boianul (Cernăuţi), Toporăuţii (Cernăuţi), Milianca (Dorohoi), Horodişte (Hârlău), Răusănii (Hârlău), Corjăuţii (Hotin), Posluşnicii Răchitoasei (Tecuci)

BARBUZAN: Galați

BÂRCĂ: Săbăoanii (Roman), Şendrenii (Hotin), Hrămăncăuţii (Hotin), Mărcăuţii (Hotin), Valea Sării (Putnii), Căscoeştii (Vaslui)

BÂRCAN: Floreştii (Putnii), Petreştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Ţigăneştii (Tecuci)

BÂRDAN (BARDAN): Câmpulung, Vama (Câmpulung), Lăpuşna (Orhei-Lăpuşna), Brăteştii (Roman), Frumuşel (Tecuci), Sârbii (Tecuci), Bogheştii (Tecuci), Chiofenii (Vaslui)

BĂRDICOI: Scânteia (Vaslui)

BĂRGAN: Scânteia (Vaslui), Cochiujenii (Hotin), Ţigăneştii (Orhei-Lăpuşna)

BÂRGĂU: Lucăceştii (Bacău), Conceştii (Dorohoi), Doburceni (Dorohoi)

BĂRGĂUAN: Tereblecea (Suceava), Botoşana (Suceava), Todereştii (Suceava), Bercheşeşti (Suceava), Stupca (Suceava), Corlata (Suceava)

BÂRLĂDIAN: Scânteia (Vaslui)

BARNE: Domneştii (Putnii), Oroftianca (Dorohoi), Bârleştii (Hârlău)

BARON: Feteștii (Vaslui)

BARONCE: Târgul Ocnii (Bacău)

BÂRZOIU: Filipeştii (Bacău), Bogheştii (Tecuci), Galbinii (Tecuci)

BÂRZU: Misăhăneştii (Roman), Târgul Frumos (Cârligăturii), Crâşteştii (Cârligăturii), Târnauca (Cernăuţi), Cătămăreştii (Hârlău), Căuteştii (Roman)

BASALIC: Miclăuşenii (Roman)

BĂSĂRAB(Ă U): Hânţeştii din Deal (Botoşani), Cuciurul Mare (Cernăuţi), Mămăeştii (Cernăuţi), Lenţeştii (Cernăuţi), Răchitna (Hotin), Goianul (Orhei-Lăpuşna), Hărniceştii (Roman)  

BASMA: Crucea de Sus (Putnii)

BASNĂ: Conta Pavăl (Neamţ)

BASOC: Floreştii (Putnii), Bogheştii (Tecuci),

BASUC: Cormanul (Hotin)

BAȘOTĂ: Șoldănești (Suceava), Onicenii (Suceava)

BATÂRU: Văscăuţii (Hotin), Dişcova (Orhei-Lăpuşna), Puţinteii (Orhei-Lăpuşna), Păuleştii (Orhei-Lăpuşna), Vaslui,

BATÂRCUL: Şibotinţii (Hotin)

BÂTĂ: Costeştii (Orhei-Lăpuşna), Lipicenii (Orhei-Lăpuşna)

BÂTCĂ: Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Frumuşelile (Cârligăturii), Scoposănii (Cârligăturii), Zărneştii (Grecenii), Românii (Neamţ), Camincia (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Câmpurile (Putnii), Spineştii (Putnii), Bărsăştii (Putnii), Odobeştii (Putnii), Frunteştii (Tecuci), Galbinii (Tecuci)

BATIN: Slobozia Cosățeni (Tecuci)

BĂTRÂNESCU: Bravice (Orhei-Lăpuşna), Corneştii ot Onişcani (Neamţ)

BĂTRÂNICHI: Drăguşeni (Dorohoi)

BĂTRÂNU: Caşin (Bacău), Radiana (Bacău), Dorna (Câmpulung), Mămăliga (Hotin), Berestia (Hotin), Domnenii (Hotin), Ţărujanii (Hotin), Lencăuţii (Hotin), Chelmeştii (Hotin), Mihălăşanii (Hotin), Rusenii (Hotin), Trebesăuţii (Hotin), Bulboaca (Hotin), Silişte (Neamţ), Negreştii (Neamţ), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Gangura (Orhei-Lăpuşna), Văsâenii (Orhei-Lăpuşna), Mănăstirea Căpriana (Orhei-Lăpuşna), Molovata (Orhei-Lăpuşna)

BĂZACA: Grecenii (Grecenii)

BAZARCA: Pătrăşcani şi Bene (Bacău), Prigorenii (Cârligăturii)

BEBERE (BEBERI): Molovata (Orhei-Lăpuşna), Zlătarii şi Vivorenii (Vaslui)

BECHE: Storeştii (Hârlău), Căpoteştii (Putnii)

BECHESCU: Bogheştii (Tecuci)

BECHEŞ: Giosănii (Bacău)

BEDREI: Valeva (Cernăuţi)

BEGHERĂU: Tecuci

BEGHEŞ: Uideşti (Suceava)

BEGHET: Gugeşti (Vaslui)

BEGHICI: Puţănii (Covurlui)

BEGHIU: Iubăneşti (Dorohoi)

BEGU(L): Săcăluşenii (Bacău), Marşăniţa (Hotin)

BEHNEI: Boianul (Cernăuţi)

BEJAN: Drăgușenii (Vaslui), Fundul și Rușii (Bacău), Valea Sacă (Bacău), Faraoanii (Bacău), Măghereștii (Bacău), Rădiana (Bacău), Dracșanul și Dracsinii (Botoșani), Lozova (Covurlui), Zmulții (Covurlui), Mănăstirea lui Adam (Covurlui), Puțănii (Covurlui), Dorohoi, Tătărășeni (Dorohoi), Săvenii (Dorohoi), Pribicăuții (Hotin), Hrușavățul (Hotin), Săcălușeștii (Neamț), Târgul Neamțului, Bodeștii (Neamț), Molovata (Orhei-Lăpușna), Miclăușenii (Roman), Cotul lui Iosâpu (Roman), Ruginoasa(Roman), Hălăucești(Roman), Budineț (Suceava), Găiciana (Tecuci), Băhnarii (Vaslui), Pribeștii (Vaslui), Drăgușenii (Vaslui)

BEJENĂRIŢA: Onceşti (Vaslui)

BELDEI: Gohor (Tecuci), Brăhăşăşti (Tecuci),

BELDIMAN: Zlătarii și Vivorenii (Putnii), Storojinețul (Suceava), Nicoreștii de Sus (Tecuci), Oprișeștii (Tecuci), Motășenii (Tecuci)

BELE(I): Peche (Covurlui), Vorniceni (Dorohoi), Bâlca (Putnii)

BELET(EI): Băşănăuţii (Hotin), Tortoreştii (Neamţ)

BELEU: Mănăstirea Bogdanii (Bacău), Macrii (Grecenii)

BELEZNAŞCO: Siliştea (Hotin)

BELIBOC: Fărcăşanii (Roman), Şcheia (Roman), Bâra  (Roman)

BELIBOU: Iaşi, Târnauca (Cernăuţi), Chişinău, Răfloaia (Tecuci)

BENDEI: Boianul (Cernăuţi)

BENŢE: Poenile Oancei (Roman)

BERBEC(I, E): Cumarău (Hotin), Zărneştii (Grecenii), Păuneştii (Putnii), Spărieţii (Putnii), Moviliţa (Putnii), Păuneştii (Putnii), Doljăştii (Roman), Poenile (Roman), Furceni (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci), Pribeştii (Vaslui)

BERBECIA: Pângărăciorul (Neamţ),

BERCAS: Soveja (Putnii)

BERCE: Drăguşeni (Putnii), Năruja (Putnii)

BERCHE: Cucova (Putnii)

BERDEI: Cochiujenii (Hotin)

BERDOS: Ciohorenii (Orhei-Lăpuşna)

BERDILĂ: Petreştii (Putnii)

BERDIU: Străşeni (Orhei-Lăpuşna)

BERE: Hârlău, Drăgăneşti (Neamţ), Trifeştii (Neamţ), Scărişoara (Putnii)

BEREHOIU: Iurcenii (Orhei-Lăpuşna)

BERESCU: Băhnarii (Vasului), Târgul Piatra (Neamţ)

BERHECI: Pădureni (Putnii)

BERHOIU: Ocsăntia (Orhei-Lăpuşna)

BERIHOIU: Păhărniceni (Orhei-Lăpuşna)

BERINDEI: Scărişoara (Putnii)

BERNAT: Zgăroaia (Orhei-Lăpuşna)

BERNEVIC: Orhei

BERDILĂ: Petreştii (Putnii), Pribeştii (Vaslui)

BERTE: Bârsăştii (Putnii)

BERŢOI: Dărmăneştii (Neamţ)

BEŞCĂ: Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna)

BEŞICĂ: Caracuşanii (Hotin), Cucueţii de sub Măgură (Putnii)

BEŞICEU: Movila Herţii (Cernăuţi)

BEŞICUŢĂ: Gugeşti (Vaslui)

BEŞLIAGA: Tămăşăi (Bacău), Stoicanii (Covurlui), Vaicăuţii (Dorohoi), Pârjoltenii (Orhei-Lăpuşna), Soveja (Putnii), Fereştii (Vaslui)

BEŞINĂ: Pelineiu (Grecenii), Motăşeni (Tecuci)

BIBERE (BIBERI): Zlătarii şi Vivorenii (Putnii), Năneştii (Putnii), Ţuţcanii (Neamţ), Bahna, Arămeştii (Neamţ), Zlătarii şi Vivorenii (Putnii)

BILIŢCAN: Răsteu (Hotin)

BIRNIVIG: Glodenii (Vaslui)

BITIRĂ: Doftana, Târgul Ocnii (Bacău), Ochişeştii (Tecuci)

BIȚICU: Sohulețu (Vaslui), Tansa (Vaslui), Vovrăiești (Vaslui), Pânceștii (Vaslui)

BLAGA: Călugăra (Bacău), Bursuceni (Botoşani), Bobuleştii (Dorohoi), Târpeştii (Neamţ), Mănăstirea Neamţ (Neanţ), Preuteştii (Neamţ), Rădenii (Neamţ), Ţăbucanii (Neamţ), Târgul Piatra (Neamţ), Conta Pavăl (Neamţ), Străşenii (Orhei-Lăpuşna), Parva şi Teiuş (Putnii), Găiştenii şi Răcăciune (Putnii), Chilişenii (Suceava), Zăhăreştii (Suceava), Odaia de Beilic (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

BLAJ: Răchitenii (Roman), Ghirăeştii (Roman)

BLAJĂ: Giosănii (Bacău), Blăjeştii (Bacău), Caracleu (Bacău), Moviliţa (Putnii)

BLAJCIC: Babinul (Cernăuţi)

BLAJIN: Crasnaleuca (Dorohoi)

BLÂNDĂ: Răduleşti, Vadul Turcului (Putnii)

BLÂNDU: Târgu Ocnii (Bacău), Botoşani, Ruşii (Botoşani), Puţănii (Covurlui), Borzeştii (Orhei-Lăpuşna), Dimaciul (Tecuci)

BLENDE(A): Beteștii (Bacău), Brătila de Sus (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Itești (Bacău), Domnești (Putnii)

BOBĂLIŢĂ: Ţâgăneştii (Tecuci)

BOBĂLĂU: Slobozia Cosăţeni (Tecuci)

BOBAN: Crucea de Jos (Putnii)

BOBÂRCĂ: Mândreştii Vechi (Putnii)

BOBÂRNACHI: Vulturul Vechi (Tecuci)

BOBÂRNATU: Dereneu (Orhei-Lăpuşna)

BOBEC: Funul Herţii (Cernăuţi)

BOBEICĂ: Iaşi, Comăneşti (Bacău), Uricanii (Cârligăturii), Condrăteştii (Orhei-Lăpuşna), Veregenii (Orhei-Lăpuşna), Durleştii (Orhei-Lăpuşna), Scorenii (Orhei-Lăpuşna), Câmpurile (Putnii), Găurile (Putnii),

BOBELE: Ivancăuţii (Cernăuţi)

BOBESCU: Ghenăuţii (Hotin)

BOBEŞTAN: Cernăuţi

BOBLETE: Luncanii (Bacău)

BOBOC: Mărăști (Tecuci), Doftana (Bacău), Oarâșa (Bacău), Curița (Bacău), Havorna (Botoșani), Cotul lui Baenschii (Cernăuți), Galați, Umbrărești (Covurlui), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Bărgăoanii și Vlădicenii (Neamț), Șerbeștii și Ungurașii (Neamț), Bărăiacu (Orhei-Lăpușna), Vălcinețul (Orhei-Lăpușna), Șerpenii (Orhei-Lăpușna), Conțăștii (Putnii), Câmpurile (Putnii), Floreștii de Sus (Putnii)

BOBOCAN: Soveja (Putnii)

BOBOCEL: Soveja (Putnii)

BOBOCIA: Suraia și Butucenii (Tecuci), Năneștii Vechi (Tecuci), Blăjării  (Tecuci), Umbrărești (Tecuci), Nicoreștii de Sus (Tecuci)

BOBOI: Trenca (Hotin), Stângăcenii (Hotin)

BOBOLI: Oţeleni (Roman)

BOBREJĂ: Nămăloasa (Tecuci)

BOBRIC: Bistriţa (Câmpulung), Oglinzii-Ungureni (Neamţ), Pângărăciorul (Neamţ)

BOBU(L): Borosăştii (Vaslui), Tufeştii (Vaslui), Puţănii (Covurlui), Avrămenii (Dorohoi), Trifeştii (Neamţ), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna), Ruginoasa (Roman), Scânteia (Vaslui), Boroşăştii (Vaslui), Cojasca (Cârligăturii)

BOCA: Dorna (Câmpulung), Folteştii (Covurlui), Botoşana (Suceava), Bălăceana (Suceava), Răusănii (Suceava), Corlata (Suceava)

BOCAN: Popeştii (Cârligăturii), Prilipcia (Cernăuţi), Cochiujenii (Hotin), Chişinău, Prăjăştii (Roman)

BOCANCE (BOCANCIA): Câmpinii (Bacău), Drăguşeni (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Berestia (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Hangul (Neamţ)

BOCARIU: Botoşana (Suceava)

BOCĂ: Bălăneştii (Neamţ)

BOCĂNIALĂ: Lărgăşeni (Tecuci)

BOCĂNEŢ(U): Sineştii (Cârligăturii), Suceava, Fundenii de Sus (Tecuci)

BOCĂNIŢĂ: Nelipeştii (Hârlău)

BOCĂŞ: Podolenii (Neamţ)

BOCHIŢĂ: Soveja (Putnii)

BOCIOC: Călugăra (Bacău) , Zlătarii şi Vivorenii (Putnii)

BODE(A): Delenii (Bacău), Tâgul Trotușului (Bacău), Filipeștii (Bacău), Găiștenii și Răcăciune (Putnii), Domneștii (Putnii), Crucea de Sus (Putnii), Câmpurile (Putnii), Miclăușanii (Roman), Sârbii, Hânțăștii (Tecuci)

BODEC: Iacobești (Suceava)

BODEIANU: Caracușanii (Hotin)

BODESCU: Popenii (Putnii), Năruja (Putnii), Tansa (Vaslui)

BODIAN: Soveja (Putnii)

BODNAR: Iazlovăţul (Suceava), Stupca (Suceava), Măzănăeştii (Suceava), Bilieştii (Tecuci)

BODNARIU: Tereblecea (Suceava), Buninţii (Suceava)

BODNARIUC: Borăuţii (Cernăuţi)

BOERIU: Bercheşeşti (Suceava), Tărâţa, Gura Solonţului (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Târgul Trotuşului

BOGA: Iazlovăţul (Suceava), Iacobeşti (Suceava), Găiciana (Tecuci)

BOGATU: Pojorâta (Câmpulung)

BOGAN: Boianul (Cernăuţi)

BOGDAN: Boianul (Cernăuți), Vascăuții (Cernăuți), Avrămeni (Dorohoi), Tărăsăuții (Hotin), Dereneu (Orhei-Lăpușna), Negreștii (Orhei-Lăpușna), Gălișăștii (Putnii), Angheleștii (Putnii),

BOGDĂNESCU: Bogdăneștii (Cârligăturii), Lunganii (Cârligăturii),

BOGDAPROSTI: Pocriaca (Vaslui), Dobrovăţul (Vaslui)

BOGDANPROSTU: Țuțcanii (Covurlui)

BOGE: Fitioneștii (Putnii), Găurile (Putnii)

BOGENIAȚĂ: Zărneștii (Greceni)

BOGHE: Roșcani (Orhei-Lăpușna)

BOGHIAN: Iași, Mândâcăuții (Hotin), Cârligul (Neamț), Brițcanii (Neamț)

BOGHIN: Făurei (Neamț)

BOGHIȚĂ: Iași

BOGHIȚOAIE: Străoanii de Sus (Putnii)

BOGHIU: Iași, Cerchejenii (Botoșani), Popeștii (Cârligăturii), Cuciurul Mare (Cernăuți), Săvenii (Dorohoi), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Cârjoaia (Hârlău), Delenii (Hârlău), Ionășenii (Hârlău), Paustova (Hotin), Podolenii (Neamț), Bălănești (Neamț), Morenii (Neamț)

BOGONOS: Iași, Cornova (Orhei-Lăpușna), Săliște (Orhei-Lăpușna),

BOGORODIȚĂ: Călinești (Botoșani)

BOGOS: Costeștii și Boda (Botoșani), Grumăzești (Neamț), Brițcanii (Neamț), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Dâncenii (Orhei-Lăpușna)

BOGOȘ: Folteștii (Covurului)

BOGUL: Solonțul (Bacău)

BOGUȘ: Câmpulung

BOGZA: Cișmiaua (Botoșani), Crasnaleuca (Dorohoi), Țăbucanii și Uscații (Neamț)

BOIAN: Soveja (Putnii), Bercheşeşti (Suceava)

BOICIUC: Moldoviţa (Câmpulung), Oşehlib (Cernăuţi), Orăşănii (Cernăuţi), Hotin, Carlacău (Hotin)

BOIDE: Morenii (Neamț)

BOJIA: Bogheştii (Tecuci)

BOJINCĂ: Stupca (Suceava)

BOLOHAN: Vilauce (Cernăuţi), Conceştii (Dorohoi), Viforenii (Hârlău), Hilişeu (Hârlău), Copălău (Hârlău), Costicenii (Hotin), Şărbiniţa (Hotin)

BONDAR: Caracleu (Bacău), Bilieştii (Tecuci), Sasul (Tecuci), Cozmeştii (Tecuci)

BORCE: Corbul (Bacău), Odaia Costii (Covurlui), Manta (Grecenii), Drăguşani (Putnii), Ropcea (Suceava)

BORCESCU: Hangul (Neamţ)

BORDE: Macsineni (Covurlui), Târgul Neamțului (Neamț); Crucea de Jos (Putnii), Răcoasa (Putnii), Valea Sării (Putnii), Miera (Putnii), Motășeni (Tecuci), Cucii (Vaslui), Pânceștii (Vaslui)

BORDEEȘ: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci)

BORDEI(U): Plopul (Bacău), Epurenii (Botoșani), Milianca (Dorohoi), Rosușlii (Hotin), Cochiujenii (Hotin), Chiurchiul (Hotin), Șerbeștii, Ungurașii (Neamț), Țibirica (Orhei-Lăpușna), Hirova (Orhei-Lăpușna), Sărătenii (Orhei-Lăpușna), Orhei, Roșcani (Orhei-Lăpușna), Zgăroaia (Orhei-Lăpușna), Sălăgenii (Orhei-Lăpușna), Câmpurile (Putnii), Sagna (Roman), Prăjăștii (Roman), Zăhărești (Suceava), Hrubile, Movileni (Tecuci), Malurile (Tecuci)

BORDEIAN(U): Botoșani, Brăeștii (Cârligăturii), Dămileni (Dorohoi), Suharău (Dorohoi), Oroftianca (Dorohoi), Lișna (Dorohoi), Tătărășeni (Dorohoi), Tărăsăuți (Hotin), Răchitna (Hotin), Năbădăuții (Hotin), Ocnița (Hotin), Zăbricenii (Hotin), Vancicăuții (Hotin), Corjăuții (Hotin), Caracușanii (Hotin), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Crucea de Sus (Putnii)

BORDEICU: Șișcăuții (Cernăuți)

BORDENIC: Ojovul  (Hotin)

BORDENIUC: Mitcău (Cernăuți), Slobozia Mitcău (Cernăuți)

BORGU: Frunteştii (Tecuci)

BORHA: Gangura (Orhei-Lăpuşna), Pribeştii (Vaslui)

BORODA: Cuciurul Mic (Cernăuţi)

BORODACĂ: Molniţa (Cernăuţi)

BORODI: Romancăuţii (Hotin)

BORODIAN: Larga (Hotin)

BORONĂ: Chelmeştii (Hotin)

BORONCIAN: Dămilenii (Dorohoi)

BOROŞ: Iteştii (Covurlui)

BOROZNUŢ: Mămăeştii (Cernăuţi)

BORŞ: Iaşi, Sineştii (Cârligăturii), Todereştii (Cârligăturii), Cojasca (Cârligăturii), Bobuleştii (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Brăeştii (Hârlău), Tărăsăuţii (Hotin), Şălăuţii (Hotin), Cobilcenii (Hotin), Podul Lipcanilor (Hotin), Hilioara Agapiei (Neamţ), Ţăbucanii şi Uscaţii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Românii (Neamţ), Hârţăştii (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Săcuenii (Neamţ), Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Perienii (Orhei-Lăpuşna), Şişcanii (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Şendreştii (Putnii), Diocheţii (Putnii), Ghirăeştii (Roman), Corlata (Suceava), Criveştii (Suceava), Torceşti (Tecuci) Fundenii de Sus (Tecuci), Sârbii (Tecuci)

BORŞAN: Ispasul (Cernăuţi), Carapciu (Suceava), Budineţ (Suceava), Bănila (Suceava), Vicovu de Sus (Suceava), Iazlovăţul (Suceava), Zăhăreşti (Suceava), Măzănăeşti (Suceava), Mitoc (Suceava), Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci), Vulturul Vechi şi Fântânelili (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

BORTĂ: Valea Sacă (Bacău), Solonţul (Bacău), Molniţa (Cernăuţi), Târnauca (Cernăuţi), Stroeştii (Cernăuţi), Boianul (Cernăuţi), Hârlău, Vlădenii (Hârlău), Cochiujenii (Hotin), Şărbaca (Hotin), Vălcineţul (Orhei-Lăpuşna), Zubreştii (Orhei-Lăpuşna), Costeştii (Orhei-Lăpuşna)

BORTOŞ: Nâsâpenii (Bacău)

BOSÂIOC: Condrăteştii (Orhei-Lăpuşna),

BOSÂNCIAN: Bobuleştii (Dorohoi)

BOSANCU: Vama (Câmpulung)

BOSIOC: Ruşii (Hârlău), Şerbeştii (Vaslui)

BOSTAN: Iaşi, Blăjeştii (Bacău), Caşin (Bacău), Prigorenii (Cârligăturii), Vămeşenii (Covurlui), Galaţi, Rogojănii (Covurlui), Dorohoi, Oroftianca (Dorohoi), Vorniceni (Dorohoi), Hudeştii (Dorohoi), Tătărăşeni (Dorohoi), Ostopceni (Dorohoi), Larga (Grecenii), Hârlău, Belceştii (Hârlău), Horodişte (Hârlău), Criva (Hotin), Bodeştii (Neamţ), Miclăuşănii (Orhei-Lăpuşna), Corlucenii (Orhei-Lăpuşna), Cobâlca (Orhei-Lăpuşna), Belieştii (Orhei-Lăpuşna), Homocii (Putnii), Cornii de Sus (Putnii), Cucutenii (Roman), Vultureni (Tecuci), Lighitişăni (Tecuci), Meleşcani (Tecuci)

BOTĂŞ: Nâsâpenii (Bacău)

BOTEZ: Cotnarul, Horodiște, Zlotica (Hârlău), Șcheia (Suceava), Forăștii (Suceava)

BOTEZAT(U): Iași, Bacău, Târgul Ocnii (Bacău), Botoșani, Buzenii (Botoșani), Cernăuți, Camăna (Cernăuți), (Cernăuți), Băbeștii (Cernăuți), Berbeștii (Cernăuți), Puțănii (Covurlui), Pomârla (Dorohoi), Hudeștii (Dorohoi), Conceștii (Dorohoi), Sârbii (Dorohoi), Albeștii (Dorohoi), Feredienii (Hârlău), Crăciunenii (Hârlău), Starosilița (Hârlău), Prilipca (Hârlău), Ghenăuții (Hotin), Cotilău (Hotin), Romancăuți (Hotin), Mândâcăuții (Hotin), Mihălășanii (Hotin), Grumăzeștii (Neamț), Bodeștii (Neamț), Moșoteștii (Neamț), Bravice (Orhri-Lăpușna), Orhei (Orhri-Lăpușna), Dâncenii (Orhri-Lăpușna), Ungurenii (Putnii), Bodescul (Vaslui), Tansa (Vaslui),

BOTIAN: Iaşi

BOU(L): Botoşani, Găurile (Putnii), Păţăştii (Putnii), Grozăştii (Putnii)

BOUBĂLŢAT: Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

BOUBĂTRÂN: Băniasa (Covurlui), Chiraftei (Covurlui), Frumoasa (Grecenii), Cocia (Tecuci)

BOUNEGRU: Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Tăseşti (Bacău)

BOUREN: Avrămeni (Dorohoi)

BOUROŞ: Scobâlţenii (Cârligăturii), Braina (Cârligăturii), Chişinău, Oghilenii (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Şândilarii de Sus (Putnii), Rădăcineştii (Tecuci), Satul Frumuşel (Tecuci), Bogheştii (Tecuci)

BOURU: Hânceştii (Orhei-Lăpuşna)

BRABĂ: Cașin (Bacău)

BRABĂN: Hilişău (Dorohoi), Pomârla (Dorohoi), Dărăbani (Dorohoi), Teioasa (Dorohoi)

BRADE: Cornii (Covurlui)

BRAD(U): Cordărenii (Botoșani), Tătărăşeni (Dorohoi), Avrămeni (Dorohoi), Băscăceni (Dorohoi), Vânătorii Săcului (Neamţ)

BRADUNSCHI: Hotin

BRAE: Valea Albă (Neamţ)

BRĂESCU: Mamorniţa (Cernăuţi), Delenii (Hârlău), Moşoteştii (Neamţ), Buciumii (Roman)

BRAEȘ (BRAIȘ): Bețeștii (Bacău)

BRAGĂU: Căpătan (Putnii)

BRAHĂ: Uricanii (Cârligăturii), Mihalcia (Cernăuți), Beceștii (Cernăuți), Costeștii (Cernăuți), Iubăneşti (Dorohoi), Pelineiu (Grecenii), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna), Săpotenii (Orhei-Lăpuşna), Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Goianul (Orhei-Lăpuşna), Corjocul (Orhei-Lăpuşna), Comăreştii (Suceava), Budineţ (Suceava), Comăneşti (Suceava), Româneşti (Suceava)

BRAHNĂ: Doburceni (Dorohoi), Zlătarii şi Vivorenii (Putnii),

BRAHUŞ: Hăbăşeşti, Şcheia (Roman)

BRAIA: Târnauca (Cernăuți), Cucueţii de Sus (Putnii)

BRAN: Măghereștii (Bacău), Podurile (Bacău), Cașin (Bacău); Curteștii (Botoșani), Galați, Işnoveţ (Dorohoi), Hangul (Neamţ), Buhalniţa (Neamţ), Românii (Neamţ), Strâmbii (Neamţ), Suslenii (Orhei-Lăpuşna), Odobeştii (Putnii), Slobozia Nouă (Tecuci)

BRANDABUR: Iași, Mănăstirea Bogdanii (Bacău), Câmpulung, Sadova (Câmpulung), Dorohoi, Vorniceni (Dorohoi), Avrămeni (Dorohoi), Delenii (Hârlău), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Crucea de Jos (Putnii), Crăeştii (Vaslui)

BRANDEBURG: Suceava

BRADIBUR: Chilişoaia (Cârligăturii)

BRĂILĂ: Peche (Covurlui), Oprişeştii (Tecuci)

BRĂILESCU: Vulturul Vechi (Tecuci), Torceştii (Tecuci)

BRÂNCOVANU: Călugăra (Bacău)

BRANIȘTE: Bistrița (Câmpulung), Furceni (Tecuci)

BRÂNZĂ: Iași, Cojasca (Cârligăturii), Pilipăuți (Cernăuți), Galați, Tulucești (Covurlui), Lehanii (Covurlui), Dărăbani și Cornești (Dorohoi), Cucuteni (Dorohoi), Șerbăneștii lui Istrate, Bereștii (Neamț), Meleșeni (Orhei-Lăpușna), Orhei, Highidișul (Orhei-Lăpușna), Boghicenii (Orhei-Lăpușna), Goianul (Orhei-Lăpușna), Jora de Sus (Orhei-Lăpușna), Mărășeștii (Putnii), Diocheții (Putnii), Movilița (Putnii), Costești (Roman), Doljăști (Roman), Ruginoasa (Roman), Rădăcineștii (Tecuci), Lărgășeni (Tecuci), Gohor (Tecuci), Vaslui, Oceștii (Vaslui), Băleștii (Vaslui)

BRÂNZAC: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci)

BRÂNZAN: Rohozna (Cernăuți), Cuciurul Mic (Cernăuți),

BRÂNZĂNOI: Iași,

BRÂNZARI: Cuciurul Mic (Cernăuți),

BRÂNZĂU: Târnauca (Cernăuți)

BRÂNZEI: Rângoaia (Vaslui), Târnauca (Cernăuți), Cuciurul Mic (Cernăuți), Dobronăuți (Cernăuți), Lehnești (Dorohoi), Marșănița (Hotin), Rujavnița (Hotin), Bălăneștii (Neamț), Spinești (Putnii), Codrul Sârbilor (Putnii), Rângoaia (Vaslui)

BRÂNZILĂ: Botoșani, Vama (Suceava), Târgul Frumos (Cârligăturii), Tăbanul (Hotin), Vităneștii (Putnii)

BRÂNZOI: Târnauca (Cernăuți), Bodeștii (Neamț), Poiana (Putnii), Negrileștii (Putnii)

BRAVEŢ: Umbrăreşti (Tecuci)

BRAŞĂU: Frumoasa (Grecenii)

BRAȘOVAN (BRAŞOV, BRAȘOVIANU): Mănăstirenii (Botoșani), Păușeștii (Cârligăturii), Mileştii (Covurlui)

BRATCU (BRATCĂ): Cuciurul Mare (Cernăuți), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna)

BRATOVAN: Iţeştii (Covurlui)

BRATU: Câmpulung, Tulucești (Covurlui), Bălţăteşti (Neamţ), Românii (Neamţ), Vităneştii de Sus (Putnii)

BRAZDĂ: Prigorenii (Cârligăturii), Meleşenii (Orhei-Lăpuşna)

BRAZDEȘ: Oance (Covurlui)

BREZ: Giosănii (Bacău)

BREZAN: Angheleştii (Putnii), Câmpurile (Putnii)

BREZULIANU: Goeştii (Cârligăturii), Vlădenii (Hârlău)

BRIABĂN (BREABĂN): Chirceştii şi Micleştii (Vaslui), Urmeziş (Bacău), Comăneştii (Bacău)

BRUDIUL: Mileştii (Covurlui), Vârlezii (Covurlui), Bălenii (Covurlui)

BRUMĂ: Răcăuţii (Bacău), Tăutre (Cernăuţi), Hudeştii (Dorohoi), Molodova (Hotin), Bălcăuţii (Hotin), Bereştii (Neamţ), Lighitişănii (Tecuci), Coluneştii (Tecuci), Crăeştii (Vaslui)

BRUMAR(IU): Voineştii (Cârligăturii), Zlătunoaia (Hârlău), Coşula (Hârlău), Ichimăuţi (Orhei-Hotin)

BUBOIU: Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci)

BUBUI: Tărăsăuţii (Hotin)

BUBUIOC: Oghilenii(Orhei-Lăpuşna)

BUBULIAC: Furceni (Tecuci)

BUBUROI: Dumeştii (Cârligăturii), Iubăneşti (Dorohoi)

BUBURUZ(Ă): Teleşeu (Orhei-Lăpuşna), Corlata (Suceava)

BUBURUZAN: Botoşana (Suceava), Homorul (Suceava)

BUBUŞCĂ: Năneştii Vechi (Tecuci)

BUBUŢĂ: Rădiana (Bacău)

BUCĂ: Onceştii (Vaslui), Căscoeştii (Vaslui)

BUCICAŞ: Iaşi

BUCŞĂ: Bucşeştii (Bacău), Tăseşti, Târgul Ocnii (Bacău), Curiţa (Bacău), Roman, Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci)

BUCŞE: Curiţa  (Bacău), Bâlca (Putnii), Roman

BUCUR: Plopul (Bacău), Tomeştii (Botoşani), Giuleştii (Neamţ), Iazlovăţul (Suceava), Sârbii (Tecuci)

BUDA: Şerbeştii, Unguraşii (Neamţ), Tortoreştii (Neamţ), Răduleşti (Putnii), Şcheia (Roman), Iazlovăţul (Suceava), Corlăteştii Gorii (Suceava), Bilieştii (Tecuci)

BUDAC(A, U): Mologhie (Cernăuţi), Mamorniţa (Cernăuţi), Zărneştii (Grecenii), Stroeştii (Hârlău), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Tulnicii (Putnii), Vităneştii de Sus (Putnii),

BUDACIA: Şcheia (Roman)

BUDAILĂ: Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna)

BUDĂI(U): Valea Sacă (Bacău), Dracşanul (Botoşani), Câmpulung, Ionăşenii (Hârlău), Ghirăeştii (Roman), Chirceştii, Micleştii (Vaslui)

BUDAN: Cotuşca (Dorohoi), Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Năruja (Putnii), Tecuci

BUDU: Mărginenii (Bacău), Valea Sacă (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Corjăuţii (Hotin), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Corlata (Suceava), Vaslui, Şcheia (Vaslui)

BUDUI(U): Şendreşti (Putnii), Cornii de Sus (Putnii), Cornii de Jos (Putnii), Mândreştii Vechi (Putnii)

BUDULAŞ: Cepleniţa (Hârlău)

BUDUR(U): Puţănii (Covurlui), Feredienii (Hârlău), Larga (Hotin)

BUDURCAN: Bălăneştii (Neamţ)

BUDURICII: Camincia (Orhei-Lăpuşna)

BUDUROI: Larga (Bacău)

BUDURUC: Brăhăşeştii (Tecuci)

BUGA: Târgu Ocnii (Bacău), Dracşanul (Botoşani), Cerchejenii (Botoşani), Tulburenii (Botoşani), Buznă (Cârligăturii), Hriaţca (Cernăuţi), Godineştii (Cernăuţi), Şărbeştii (Covurlui), Galaţi, Lehanii (Covurlui), Hudeştii (Dorohoi), Cârhana (Grecenii), Manta (Grecenii), Mihalcău (Hotin), Trifeştii (Neamţ), Onceşti (Neamţ), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Lozova (Orhei-Lăpuşna), Budeştii (Orhei-Lăpuşna), Orbenii (Putnii), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Bătineştii (Putnii), Iazlovăţul (Suceava), Bercheşeştii (Suceava), Sclipoteştii (Tecuci), Poiana (Tecuci), Lipovăţul (Vaslui)

BUGACIU: Năneştii  (Putnii), Focşani

BUGAN(IA): Hotin, Micleştii (Orhei-Lăpuşna), Onceştii, Rogojenii (Tecuci), Mărăştii (Tecuci), Coluneşti, Buda (Tecuci),

BUGARA: Puţinteii (Orhei-Lăpuşna), Ustia (Orhei-Lăpuşna), Dobrovăţul (Vaslui)

BUGHE: Hărliceştii (Neamţ)

BUGIAC(U): Borăuţii (Cernăuţi), Grecenii, Cârhana (Grecenii), Vadul Isac (Grecenii), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

BUHĂESCU: Iaşi, Holmul (Cârligăturii), Negreştii (Vaslui)

BUHAI: Târgul Frumos (Cârligăturii), Verincianca (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi), Crucea de Sus (Putnii)

BUHAICIUC: Verincianca (Cernăuţi)

BUHLE: Scânteia (Vaslui)

BUHU: Scorţeştii (Cârligăturii)

BUHULICI: Sălişte (Orhei-Lăpuşna)

BUHUNEŢ: Molodova (Hotin)

BUHNILĂ: Roman, Câmpenii (Roman)

BUHUŞ: Grigoreşti (Botoşani), Albeşti (Dorohoi), Dragomireşti (Neamţ), Jora de Jos (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Galbinii (Tecuci), Vlamnicul (Tecuci), Onceştii (Vaslui), Zăpodenii (Vaslui), Zăzinca (Vaslui), Glodenii (Vaslui)

BUINOVSCHI: Zastavna (Cernăuţi)

BUJOR: Podurile (Bacău), Răsteu (Hotin)

BUJORAN: Vădenii (Covurlui), Măluştenii (Covurlui), Hudeştii (Dorohoi)

BULANCE: Hârlău, Totoeştii (Hârlău)

BULĂU: Stănceştii (Botoşani), Dorna (Câmpulung), Şarul Dornei (Câmpulung), Cotnarul (Hârlău)

BULIA: Clişcăuţii (Hotin), Ghenăuţii (Hotin)

BULIANDRĂ: Motăşenii (Tecuci), Băloteştii (Putnii), Petreştii (Putnii), Roznov (Neamţ), Ţăbucanii (Neamţ)

BULAI(U): Faraoanii (Bacău), Comăneştii (Bacău), Prigorenii (Cârligăturii), Galaţi,  Talpa (Neamţ), Oborocenii (Roman), Sagna (Roman), Tămăşănii  (Roman), Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci), Vulturul Vechi (Tecuci), Fundenii de Sus (Tecuci)

BULAT: Umbrăreştii (Covurlui), Furcenii (Orhei-Lăpuşna), Pocşenii (Orhei-Lăpuşna), Goianul (Orhei-Lăpuşna)

BULIGA: Miclăuşenii (Botoşani), Târnauca (Cernăuţi), Lucăcenii (Cernăuţi), Milie (Cernăuţi), Dorohoi, Hilişău (Dorohoi), Comăneştii (Dorohoi), Hudeştii (Dorohoi), Teioasa (Dorohoi), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Chişinău,

BULILAC: Iazlovăţul (Suceava)

BULIMAN: Moviliţa (Putnii)

BULISAN: Şărbeştii (Covurlui)

BULIZĂR: Muşatul (Covurlui)

BURCĂ: Curiţa (Bacău), Buzenii (Botoşani), Galaţi, Peche (Covurlui), Oasăle (Covurlui), Cotuşca (Dorohoi), Caracuşanii (Hotin), Bălăneştii (Neamţ), Talpa (Neamţ), Tortoreştii (Neamţ), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Săpotenii (Orhei-Lăpuşna), Voinova (Orhei-Lăpuşna), Oniţcanii (Orhei-Lăpuşna), Ghilacău (Orhei-Lăpuşna), Ireştii de sub Măgură (Putnii), Sagna (Roman), Tupilaţii (Roman), Botoşana (Suceava), Fundenii de Jos (Tecuci), Slobozia Filipeni (Tecuci), Pocriaca (Vaslui)

BURDE: Botoşani, Scobinţii (Hârlău)

BURDEI: Suceava

BURDIN: Valeva (Cernăuţi)

BURDUJA: Hudeştii (Dorohoi), Milianca (Dorohoi), Bodeştii (Neamţ), Dragomireştii (Neamţ), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Ustia (Orhei-Lăpuşna), Chiştelniţa (Orhei-Lăpuşna), Vaslui

BURGĂ: Câmpurile  (Putnii)

BURGHELE: Botoşani, Goeştii (Cârligăturii), Zlătunoaia (Hârlău), Orhei, Heleşteenii (Roman), Băloşeştii (Roman), Vaslui, Bouşorii (Vaslui)

BURNICĂ: Câmpurile (Putnii)

BURSUC: Scânteia (Vaslui), Ruşii din Moldoviţa (Câmpulung), Todereştii (Cârligăturii), Dămilenii (Dorohoi), Comăneştii (Dorohoi), Podolenii (Neamţ), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Ciohorănii (Roman), Lighitişăni (Tecuci)

BURUIANĂ: Târgul Ocnii (Bacău), Răusănii (Hârlău), Stăucenii (Hotin), Hirişenii (Orhei-Lăpuşna), Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Drăguşenii (Orhei-Lăpuşna), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Măşănii (Orhei-Lăpuşna), Cornii de Sus (Putnii), Străoanii de Jos (Putnii), Câmpurile (Putnii), Coza (Putnii), Odobeştii (Putnii), Pădurenii (Putnii), Căpătan (Putnii), Privalul (Tecuci), Posluşnicii Răchitoasei (Putnii)

BURSUCAN: Botoşani

BURTE: Pelineiu (Grecenii)

BUSU(L): Boianul (Cernăuţi)

BUSUIOC: Mărginenii (Neamţ), Torceştii (Tecuci), Fundenii de Sus (Tecuci)

BUŞILĂ: Galaţi, Rogojănii (Covurlui), Lişna (Dorohoi), Colineţul (Hotin), Răchitna (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Odobeştii (Putnii)

BUTAC: Călugăra (Bacău)

BUTI: Cocia (Tecuci), Furceni (Tecuci), Ghilăveşti (Tecuci)

BUTILĂ: Criva (Hotin)

BUTU(L): Târgul Ocnii (Bacău), Grozeştii (Bacău), Caşin (Bacău), Highidişul (Orhei-Lăpuşna),

BUTUC: Iaşi, Vetleuca (Cernăuţi), Prilipcea (Cernăuţi), Stoicanii (Covurlui), Manta (Grecenii), Cepleniţa (Hârlău), Bărgăoanii, Vlădicenii (Neamţ), Gura Văii (Neamţ), Camincia (Orhei-Lăpuşna), Răcoasa (Putnii)

BUTUCEL: Râpile (Bacău), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Răcoasa (Orhei-Lăpuşna), Găurile (Putnii), Baloteşti (Putnii),

BUTUCILĂ: Râpile (Bacău)

BUTULIAN: Comăneştii (Covurlui)

BUTUMAN: Lărgăşeni (Tecuci)

BUTUNOIU: Zmulţii (Covurlui), Târgul Piatra (Neamţ),

BUTUR(E, Ă): Mileştii (Covurlui), Chiraftei (Covurlui), Grecenii (Grecenii), Păuleştii (Putnii)

BUTURLĂ: Capu Codrului (Suceava)

BUŢURCA(Ă): Umbrăreştii (Covurlui), Cotnarul (Hârlău), Lomanceniţa (Hotin)

BUŢURCAN: Lipicenii (Orhei-Lăpuşna),

BUZĂ: Iaşi, Camăna (Cernăuţi), Voloca (Cernăuţi), Culişăvca (Hotin)

BUZAMET: Scoposănii (Cârligăturii)

BUZĂMURGĂ: Hârlău, Delenii (Hârlău)

BUZAN: Câmpulung,

BUZATU: Botoşani, Totoeştii (Hârlău), Maliniţa (Hotin)

BUZDUGAN: Caşin (Bacău), Molniţa (Cernăuţi), Băniasa (Covurlui), Fârţăneştii (Covurlui), Conceştii (Dorohoi), Păltiniş (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău), Marşăniţa (Hotin), Ghenăuţii (Hotin), Podolenii (Neamţ), Bahna (Neamţ), Păuleştii (Orhei-Lăpuşna)

BUZILĂ: Căcăcenii sau Dimăchenii (Botoşani), Dorna (Câmpulung), Todereşti (Cârligăturii), Uricanii (Cârligăturii), Galaţi, Hudeştii (Dorohoi), Cuzlău (Dorohoi), Crăiniceni (Dorohoi), Crasnaleuca (Dorohoi), Burlăneştii (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna)

BUZINCA: Bălenii (Covurlui)

BUZINSCHI: Mosoară (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Delenii (Hârlău)

BUZNE(Ă): Dămilenii (Dorohoi), Frumoasa (Grecenii), Uricenii (Hârlău), Ipoteştii (Hârlău), Moşoteştii (Neamţ)

BUZNEŞ: Ostriţa (Cernăuţi)

BUZNIAN: Cotnarul, Horodişte şi Zlodica (Hârlău)

BUZU(L): Dişcova (Orhei-Lăpuşna)

BUZUN: Dişcova (Orhei-Lăpuşna)

BUZURNOI: Lomanceniţa (Hotin)

 

 

 

C

 

 

CABA: Ştulbicanii (Câmpulung), Bistriţa (Câmpulung), Mamorniţa (Cernăuţi), Hriaţca (Cernăuţi), Boianul (Cernăuţi), Starosiliţa (Hârlău), Vânătorii Săculului (Neamţ), Negreştii (Neamţ), Poiana (Putnii), Păuleştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Pădurenii (Putnii), Uideştii (Suceava)

CABAC: Cârhana (Grecenii), Jurginii (Putnii)

CABASACAL: Hotin,

CABERA: Uideştii (Suceava)

CACIUC: Târnauca (Cernăuţi), Şărăuţii (Hotin), Balamutina (Hotin)

CĂCIULĂ: Caşin (Bacău), Soveja (Putnii), Blăniasa (Tecuci)

CALACAZ: Fundenii de Sus (Tecuci)

CALANCE(A): Cuciurul Mic (Cernăuţi), Vicovul de Jos (Suceava), Horodnicul (Suceava)

CALANCIA: Lehăcenii (Cernăuţi), Cuciurul Mic (Cernăuţi)

CALANCIUC: Călineştii (Cernăuţi), Şubraneţ (Cernăuţi), Bujoviţa (Hotin)

CÂLCÂI(U): Caracleu (Bacău), Cornii de Sus (Putnii), Oborocenii de Jos (Roman), Vovrăeştii (Vaslui)

CALCĂNTAUR: Meleşeuţii (Suceava)

CĂLDĂRUŞĂ: Botoşani, Şindricianii (Hârlău)

CALFALA: Sărărău (Cernăuţi)

CALICICA: Babinul (Cernăuţi)

CALICIUC: Călineştii (Cernăuţi)

CALICU: Călugăra (Bacău), Beţeştii (Bacău), Babinul (Cernăuţi), Mărcăuţii (Hotin), Climeştii (Neamţ), Ireştii de sub Măgură (Putnii)

CALIN: Pătrăşcanii (Bacău), Vadul Isac (Grecenii), Parava, Teiuş (Putnii), Motăşeni (Tecuci)

CALINCIUC: Vilauce (Cernăuţi),

CALINIC: Pomârla (Dorohoi)

CĂLMÂC: Bălenii (Covurlui), Epurenii (Covurlui), Puţănii (Covurlui)

CALMARE: Stoicanii (Covurlui), Peche (Covurlui), Fundenii de Sus (Tecuci)

CALMARI: Mimorenii (Orhei-Lăpuşna), Slobozia (Tecuci)

CALMAŞ: Şândilarii de Sus (Putnii)

CALMAY: Iacobeşti (Suceava)

CALMU: Lărgăşeni (Tecuci)

CALMUŢCHI: Berbeştii (Cernăuţi), Călineştii (Cernăuţi), Părhăuţii (Suceava), Bereştii (Suceava)

CANĂ: Molovata (Orhei-Lăpuşna), Cucorăştii (Tecuci)

CĂNILĂ: Cucutenii (Dorohoi), Budeştii (Dorohoi), Oneştii (Hârlău)

CANTA: Hârlău, Hangul (Neamţ)

CANTEŞ: Păuneştii (Putnii)

CANTIA (CANTEA): Iaşi

CANTEMIR: Todereştii (Cârligăturii), Coţmanii (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Caracuşanii (Hotin), Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Păhărniceni (Orhei-Lăpuşna)

CĂPĂŢĂNĂ: Iaşi, Străoanii de Sus (Putnii), Corlătenii (Botoşani), Târgul Frumos (Cârligăturii), Coţmanii (Cernăuţi), Galaţi, Sârbii (Dorohoi), Criva (Hotin), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), , Ichimăuţi (Orhei-Lăpuşna), Zlătarii, Vivorenii (Putnii), Mărăştii (Tecuci)

CĂPCANĂ: Târnauca (Cernăuţi)

CĂPRAR(IU): Galaţi, Puţănii (Covurlui), Ichimăuţii (Orhei-Lăpuşna)

CĂRĂBUŞ: Botoşani

CARACIUC: Frasinul (Câmpulung)

CĂRĂŞEL: Hânţeştii din Deal (Botoşani), Focşani, Bilieştii (Tecuci)

CÂRCĂ: Chilişoaia, Holmul (Cârligăturii), Chişinău, Micleştii (Orhei-Lăpuşna), Sălceni, Bogheştii (Tecuci), Târgul Frumos (Cârligăturii), Holmul (Cârligăturii)

CÂRCÂŞ: Piatra (Orhei-Lăpuşna)

CÂRCEI: Prăjăştii (Neamţ), Ţuţcanii (Neamţ), Sascutul (Putnii), Tecucelul Sec (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci), Neguleşti (Tecuci), Stănceşti (Botoşani)

CARCIA: Havorna (Botoşani), Băiceni (Botoşani), Cuciurul Mare (Cernăuţi), Rărincia (Cernăuţi)

CÂRCIU: Ireştii de Sus (Putnii)

CÂRCODEL: Lăpuşna (Orhei-Lăpuşna)

CÂRCOJA: Umbrăreştii (Tecuci)

CÂRCOTĂ: Crăeştii (Covurlui), Cepleniţa (Hârlău)

CÂRCU(O): Săhărău (Cernăuţi), Şărbeştii (Covurlui), Poiana (Tecuci)

CÂRLIG: Dărmăneşti (Bacău), Trestienii (Hotin), Briâcanii (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Iurcenii (Orhei-Lăpuşna), Corjovul (Orhei-Lăpuşna), Găiştenii, Răcăciune (Putnii), Poiana (Putnii), Şcheia (Vaslui)

CÂRNAŢ: Rărincia (Cernăuţi), Lehneştii (Dorohoi), Scobinţii (Hârlău), Horilcanii (Orhei-Lăpuşna), Răduleşti (Putnii)

CÂRNECI: Pârleştii (Tecuci), Onceştii (Tecuci), Frunteştii (Tecuci)

CARNIGA: Sagna (Roman)

CÂRPĂ: Cârjoaia (Hârlău), Lăpuşna (Orhei-Lăpuşna)

CARP(U): Oprişeştii (Tecuci), Chirceştii (Vaslui), Tansa (Vaslui), Căzăneştii (Vaslui), Bursucenii (Botoşani), Târgul Frumos (Cârligăturii), Găneştii (Cârligăturii), Sineştii (Cârligăturii), Frumuşelile (Cârligăturii), Toporăuţii (Cernăuţi), Răvăcăuţii (Cernăuţi), Carapciu (Cernăuţi), Bănila de Sus (Cernăuţi), Blăgeştii (Covurlui), Bălenii (Covurlui), Iubăneştii (Dorohoi), Ulmii (Hârlău), Iaşi, Vancicăuţi (Hotin), Furcenii (Orhei-Lăpuşna), Bărzăreştii (Orhei-Lăpuşna), Goianul (Orhei-Lăpuşna), Ungurenii (Putnii), Vineşăştii (Putnii), Miclăuşenii (Roman), Buceştii (Tecuci), Oprişeştii (Tecuci), Chirceştii (Vaslui), Tansa (Vaslui), Căzăneştii (Vaslui)

CARPECIUC: Slobozia Ocna (Cernăuţi)

CARPENCO(U): Iurcăuţii (Cernăuţi)

CARPUC: Vitrianca (Hotin)

CÂRPĂVECHE: Frenciucii (Vaslui), Vadul Isac (Grecenii), Soveja (Putnii)

CÂRSTE: Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna), Şercanii (Orhei-Lăpuşna), Floreştii (Putnii), Jurginii (Putnii), Sascutul (Putnii), Bâlca (Putnii), Soveja (Putnii), Berhometele (Suceava), Târgul Ocnii (Bacău), Caşin (Bacău), Valeva (Cernăuţi), Dobronăuţii (Cernăuţi), Stăneştii (Cernăuţi), Carapciu (Cernăuţi), Golăşăii (Covurlui), Dămilenii (Botoşani), Dărăbani (Dorohoi), Macrii (Grecenii), Cotnarul (Hârlău), Scobinţii (Hârlău), Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna), Şercanii (Orhei-Lăpuşna)

CÂRSTEAN: Băişeştii (Suceava)

CÂRSTIAN(U): Buciumii (Bacău), Rogojănii (Covurlui), Maliniţa (Hotin), Orbenii (Putnii), Coza (Putnii), Tecucelul Sec (Tecuci), Galbinii (Tecuci)

CÂRSTEI: Fundul (Bacău), Sadova (Suceava), Ruşii (Hârlău)

CÂRTAC: Oneşcanii (Orhei-Lăpuşna),

CÂRŢAN: Grozeştii (Bacău), Pribeştii (Vaslui), Scânteia (Vaslui)

CĂRUNTU: Fundul Herţii (Cernăuţi), Mălineştii (Hotin), Cotilău (Hotin), Rusuşlii (Hotin), Stănileştii (Hotin),  Teleşeu (Orhei-Lăpuşna), Glodenii (Roman), Gohor (Tecuci), Şcheia (Vaslui)

CĂSĂESCU: Dărmăneştii (Neamţ)

CĂSĂIAN: Verincianca (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi)

CASCĂI: Nihorenii (Hotin)

CAŞ(U): Puţănii (Covurlui), Pelineiu (Grecenii), Românii (Neamţ), Deleştii (Vaslui), Rărincia (Cernăuţi)

CAŞCAVAL: Turluiu, Călugăra (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Cernăuţi, Hroşăuţii (Cernăuţi)

CAŞPAR: Iacobeşti (Suceava)

CĂŞTUNULAC: Balamutina (Hotin)

CATANA: Iaşi, Podurile (Bacău), Leorda (Bacău), Târgul Trotuşului (Bacău), Liudi Trotuşului (Bacău), Caşin (Bacău), Răcăuţii (Bacău), Heltul (Bacău), Câmpulung, Dorna (Câmpulung), Rohozna (Cernăuţi), Cuciurul Mic (Cernăuţi), Brăneştii (Covurlui), Şendrenii (Hotin), Cerlena (Hotin), Hlinoaia (Hotin), Larga (Hotin), Câmpurile (Putnii)

CĂTANĂ: Blăjeştii (Bacău), Ivancăuţi (Cernăuţi), Bârleştii (Bacău), Feredienii (Hârlău), Storeştii (Hârlău), Prisăcanii (Hârlău), Roznovul (Neamţ), Mărginenii (Neamţ), Bălăneştii (Neamţ), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Căuciuleştii (Neamţ), Gura Văii (Neamţ), Dobrinii (Neamţ), Almaşul, Sărata (Neamţ), Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Sarămârza (Orhei-Lăpuşna), Pecişte (Orhei-Lăpuşna), Roman, Iucşeştii (Roman), Dobrovăţul (Vaslui), Şerboteştii (Vaslui)

CATĂRĂU: Iaşi, Cojasca (Cârligăturii), Păltiniş (Dorohoi), Bârleştii (Hârlău), Marcăuţii (Orhei-Lăpuşna)

CĂTĂRĂU: Păhărnicenii (Orhei-Lăpuşna)

CATARGIU: Cornii de Sus (Putnii), Motăşeni (Tecuci)

CĂUŞ: Botoşani, Târnauca (Cernăuţi), Drăguşenii (Orhei-Lăpuşna), Sagna (Roman)

CĂUŞINIAN: Goianul (Orhei-Lăpuşna)

CAZAC: Iaşi, Fundul Moldovii (Câmpulung), Romancăuţii (Hotin)

CĂZAC: Hânţeştii din Deal (Botoşani), Ruşii (Botoşani), Fundul Moldovii (Câmpulung), Cojasca (Cârligăturii), Ostriţa (Cernăuţi), Mahalaoa (Cernăuţi), Şubraneţ (Cernăuţi), Verincianca (Cernăuţi), Păltiniş (Dorohoi), Răpiceni (Dorohoi), Ghenăuţii (Hotin), Domnenii (Hotin), Hruşavăţul (Hotin), Babinii (Hotin)

CAZACIUC: Verbăuţii (Cernăuţi)

CAZACLĂU: Şendreştii (Putnii)

CAZACU: Călugăra (Bacău), Heltul (Bacău), Samuşenul (Cernăuţi), Milie (Cernăuţi), Vârlezii (Covurlui), Mileştii (Covurlui), Bobuleştii (Dorohoi), Vadul Isac (Grecenii), Storeştii (Hârlău), Ungurenii (Hârlău), Trestienii (Hotin), Stănileştii (Hotin), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Focşani

CĂZACU: Broştenii (Bacău), Tămăşăi (Bacău),Urmeniş (Bacău), Tomeştii (Botoşani), Căcăcenii (Botoşani), Molniţa (Cernăuţi), Zadobriuca (Cernăuţi), Jucica (Cernăuţi), Clevodin (Cernăuţi), Samuşenul (Cernăuţi), Mitcău (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi), Vasileu (Cernăuţi), Cincăul (Cernăuţi), Cadobişte (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Băbeştii (Cernăuţi), Bănila de Jos (Cernăuţi), Dorohoi, Lişna (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Vadul Isac (Grecenii), Broscăuţii (Hârlău), Mămăliga (Hotin), Negrinţii (Hotin), Tărăsăuţii (Hotin), Colineţul (Hotin), Vlădicenii (Hotin), Rucşinul (Hotin), Gheorgheuţii (Hotin), Babinii (Hotin), Corostăuţii (Hotin), Hadărăuţii (Hotin), Naslavcia (Hotin), Feteştii (Hotin), Stolnicenii (Hotin), Larga (Hotin), Calul (Neamţ), Dărmăneştii (Neamţ), Durleştii (Orhei-Lăpuşna), Şuşulenii (Orhei-Lăpuşna), Molovata (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna)

CĂZĂCUŢ: Săhărău (Cernăuţi)

CENUŞĂ: Botoşani, Ştefăneştii Mici (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Hilioara Agapiei (Neamţ), Târgul Neamţ, Bereştii (Neamţ), Orhei, Vălcineţul (Orhei-Lăpuşna), Mărăştii (Putnii), Avereştii (Roman), Oprişeştii (Tecuci), Scânteia (Vaslui)

CERNE: Târgul Trotuşului (Bacău)

CERNEI: Hotin, Balamutina (Hotin)

CERNESCU: Săvenii (Dorohoi)

CERNETINSCHI: Verincianca (Cernăuţi)

CERNEVSCHII: Ivancăuţii (Cernăuţi)

CHEBAC: Mahalaoa (Cernăuţi), Băbeştii (Cernăuţi), Şiviţa (Covurlui), Iteştii (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Cârhana (Grecenii), Nicoreştii de Sus (Tecuci), Frunteştii (Tecuci)

CHELMEŞ: Soveja (Putnii), Făurei (Putnii)

CHEPTAR: Işnovăţ (Orhei-Lăpuşna), Frenciucii (Vaslui)

CHETRIAN(U): Măstacănul (Bacău), Moineştii (Bacău), Coţuşca (Dorohoi), Izbeştii, Cruhlicul (Orhei-Lăpuşna), Urecheştii (Putnii), Câmpurile (Putnii), Şândilarii de Jos (Putnii)

CHICHIRIŢĂ: Sohodolul (Bacău), Bălţăteşti (Neamţ)

CHIFAN(I): Drăguşeni (Putnii), Găiştenii (Putnii), Păuneştii (Putnii), Pribeştii (Vaslui), Dobrovăţul (Vaslui), Iteştii (Covurlui)

CHIFIC: Zamostie (Cernăuţi)

CHIFCIAG: Balamutina (Hotin)

CHIFENCO: Rujavniţa (Hotin)

CHIFICIAC: Jucica (Cernăuţi)

CHIFIICIUC: Jucica (Cernăuţi)

CHIFOR: Tereblecea (Suceava), Bosancii (Suceava), Zamostie (Cernăuţi)

CHIFU: Şerbăneştii, Bereştii (Neamţ), Sadova (Suceava), Hârlău

CHIFTICĂ: Iaşi,

CHIHAE: Oghilenii (Orhei-Lăpuşna), Oleşcanii (Orhei-Lăpuşna)

CHIHAI: Veregenii (Orhei-Lăpuşna)

CHIHAIA: Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Doljăştii (Roman), Răchitenii (Roman)

CHINDERE: Cornii de Sus (Putnii)

CHIOVA: Galaţi

CHIOVAN: Angheleştii (Putnii), Urecheştii-Mocani (Putnii), Găgeştii (Putnii)

CHIPER: Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Corovia (Cernăuţi), Hilişău (Dorohoi), Lişna (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Pelineiu (Grecenii), Ionăşenii (Hârlău), Şărbaca (Hotin), Românii (Neamţ), Giuleştii (Neamţ), Furcenii (Orhei-Lăpuşna), Băloşeştii (Orhei-Lăpuşna), Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Ghilacău (Orhei-Lăpuşna), Crucea de Jos (Putnii), Fitioneştii (Putnii), Clipiceştii (Putnii), Fărcăşanii (Roman), Şcheia (Roman),Şărăţei (Roman), Avereştii (Roman), Lărgăşenii (Tecuci)

CHIRA: Verincianca (Cernăuţi), Hârlău, Ruginoasa (Roman), Săcuriceni (Suceava), Corlăteştii Gori (Suceava)

CHIRAC: Galaţi

CHIRANĂŞ: Şesurile (Bacău)

CHIRANI: Vancicăuţi (Hotin)

CHIRAŞ: Moldoviţa (Câmpulung), Pribicăuţii (Hotin)

CHIRAŞCU: Onceştii (Vaslui), Zăpodenii (Vaslui)

CHIRIAC: Văscăuţii (Hotin), Târgul Neamţului, Podolenii (Neamţ), Liudi Mănăstirii Bistriţii (Neamţ), Bereştii (Neamţ), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Făureştii (Orhei-Lăpuşna), Ustia (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Şercanii (Orhei-Lăpuşna), Orbenii (Putnii), Scurta (Putnii), Pădureni (Putnii), Pădurenii (Roman), Tupilaţii (Roman), Privalul (Tecuci), Suraia (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Braniştia (Tecuci), Brăhăşăştii (Tecuci), Lighitişănii (Tecuci), Onceştii, Rogojeni (Tecuci), Ghilăveştii (Tecuci), Gohor (Tecuci), Vaslui, Crăeştii (Vaslui), Şcheia (Vaslui), Căiuţul (Bacău), Cucutenii (Cârligăturii), Scoposănii (Cârligăturii), Mahalaoa (Cernăuţi), Rogojănii (Covurlui), Frumoasa (Grecenii), Manta (Grecenii), Grecenii, Goteştii (Grecenii), Tărăsăuţi (Hotin)

CHIRICĂ: Galaţi, Crăeşti (Covurlui), Ghermăneşti (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Blăjării (Tecuci), Băhnarii (Vaslui)

CHIRIŢ: Iaşi

CHIRIŢA: Filipeştii (Bacău), Cârhana (Grecenii), Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Budeştii (Orhei-Lăpuşna), Hărniceştii (Roman), Ruginoasa (Roman), Cozmeştii (Roman), Bilieştii (Tecuci), Fereştii (Vaslui)

CHIRIŢĂ: Târgul Ocnii (Bacău), Filipeştii (Bacău), Rogojănii (Covurlui), Delenii (Hârlău), Bălăneşti (Neamţ), Cârligul (Neamţ), Târgul Piatra (Neamţ), Ciohorenii (Orhei-Lăpuşna), Găiştenii (Putnii), Crucea de Jos (Putnii), Diocheţii (Putnii), Bărsăştii (Putnii), Băloteştii (Putnii) Sârbii, Hânţăştii (Tecuci)

CHIRIŢOI(U): Oance (Covurlui), Găurile (Putnii)

CHIROŞCĂ: Borăuţii (Cernăuţi), Galaţi, Bahmutia (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Zăpodenii (Vaslui)

CHITAC: Valea Sării (Putnii)

CHITIC: Roşişa (Cernăuţi), Cepleniţa (Hârlău), Feredienii (Hârlău), Cepeleuţii (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Bălţăteştii (Neamţ), Bâţcanii (Putnii), Braniştea (Tecuci), Neguleşti (Tecuci)

CHIŢAC: Hudeştii (Dorohoi)

CHITICAR(IU): Doftana (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Răchitna (Hotin), Gârcina (Neamţ), Ploscuţănii (Putnii)

CHIUCHIU: Vaslui

CHIUCHIUŞCA: Cernăuţi

CIAPĂ: Dorna (Câmpulung), Puţănii (Covurlui), Târnova (Hotin), Târgul Piatra (Neamţ), Şercanii (Orhei-Lăpuşna), Borăştii (Vaslui)

CIMPOEŞ(U): Sohodolul (Bacău), Tămaşăii (Bacău), Beţeştii (Bacău), Comăneştii (Bacău), Teţcanii (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Hânţeştii din Deal (Botoşani), Schitul Voronii (Botoşani), Corovia (Cernăuţi), Lucoviţa de Sus (Cernăuţi), Dobronăuţii (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Stăneştii (Cernăuţi), Conceştii (Dorohoi), Macrii (Grecenii), Delenii (Hârlău), Unsa (Hârlău), Flămânzii (Hârlău), Vanceniţa (Hotin), Cârsteneştii (Hotin), Ţărujanii (Hotin), Vlădicenii (Hotin), Rucşinul (Hotin), Gheorgheuţii (Hotin), Pribicăuţii (Hotin), Rosuşlii (Hotin), Ploscuţănii (Putnii), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Floreştii de Sus (Putnii), Şândilarii de Jos (Putnii), Hăleşteenii (Roman), Doljăştii (Roman), Buciumii (Roman)

CINPOCA: Odaia Costii (Covurlui), Fundenii de Sus (Tecuci)

CINPOEŞ:Târnauca (Cernăuţi), Şubraneţ (Cernăuţi), Mămăeştii (Cernăuţi), Vitleuca (Cernăuţi), Sascutul (Putnii), Pânceştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Căliman (Putnii), Dimaciul (Tecuci), Slobozia Buda (Tecuci)

CIOARĂ: Zărneştii (Grecenii), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Şcheia (Roman), Frenciucii (Vaslui)

CIOCABOCA: Iubăneşti (Dorohoi),

CIOCAN: Botoşani, Corlătenii (Botoşani), Şipotenii (Botoşani), Vama (Suceava), Câmpulung, Roşişa (Cernăuţi), Târnauca (Cernăuţi), Movila Herţii (Cernăuţi), Cadobişte (Cernăuţi), Galaţi, Fârţăneştii (Covurlui), Băniasa (Covurlui), Hilişău (Dorohoi), Ăşnoveţ (Dorohoi), Drăguşeni (Dorohoi), Săvenii (Dorohoi), Belceştii (Hârlău), Cepleniţa (Hârlău), Oneştii (Hârlău), Hlinoaia (Hotin), Hangul (Neamţ), Buhalniţa (Neamţ), Podolenii (Neamţ), Hociungii (Neamţ), Ruptura (Neamţ), Spinenii (Neamţ), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Şuşulenii (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Găurile (Putnii), Valea Sării (Putnii), Botoşana (Suceava), Năneştii Vechi (Tecuci), Buceştii (Tecuci), Hrubile să Movileni (Tecuci), Matca (Tecuci), Jigoreştii (Vaslui)

CIOCÂRLAN: Dorna (Câmpulung), Chilişoaia (Cârligăturii), Peneul (Covurlui), Ijdelenii (Covurlui), Caracuşanii (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Crucea de Sus (Putnii), Zătonul (Putnii), Ghirăeştii (Roman), Piscul (Tecuci), Umbrăreştii (Tecuci), Ochişeştii (Tecuci)

CIOCHIN(Ă, E): Caşin (Bacău), Cojasca (Cârligăturii), Galaţi, Bălăneştii (Neamţ), Giuleştii (Neamţ), Oneşcanii (Orhei-Lăpuşna), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Burueneştii (Roman), Malurile (Tecuci), Oprişeştii (Tecuci), Motăşeni (Tecuci)

CIOCOIU: Vaslăuţii (Cernăuţi), Crasnaleuca (Dorohoi), Avrămeni (Dorohoi), Săvenii (Dorohoi), Brătenii (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Coşula (Hârlău), Cerlena (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Bahmutia (Orhei-Lăpuşna), Soveja (Putnii), Negrileştii (Putnii), Roman, Brăteştii (Roman), Fundenii de Sus (Tecuci), Slobozia Filipeni (Tecuci)

CIOFRIC: Răusenii (Hârlău)

CIOFU: Botoşani, Bucşoaia (Câmpulung), Comăneştii (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău)

CIOLAN: Tulburenii (Botoşani), Mănăstirea Doamnei (Botoşani), Româneştii (Cârligăturii), Zmulţii (Covurlui), Domneştii (Putnii), Ploscăuţii (Putnii), Răcoasa (Putnii), Ireştii (Putnii), Fundenii de Jos (Tecuci), Malurile (Tecuci), Pribeştii (Vaslui), Căzăneştii (Vaslui)

CIOPATĂ: Văcoteştii (Cârligăturii), Zăpodenii (Vaslui)

CIORIE: Puţănii (Covurlui)

CIORNE: Davideştii (Cernăuţi), Iurcăuţii (Cernăuţi), Hudeştii (Dorohoi), Bârseştii (Putnii)

CIORNEI(U): Iaşi, Mologhie (Cernăuţi), Ostriţa (Cernăuţi), Havrileştii (Cernăuţi), Lujenii (Cernăuţi), Ştipeniţa (Cernăuţi), Babinul (Cernăuţi), Cincăul (Cernăuţi), Draciniţa (Cernăuţi), Bănila de Jos (Cernăuţi), Starosiliţa (Hârlău), Năbădăuţii (Hotin), Bujoviţa (Hotin), Lucăcenii (Hotin), Rosuşlii (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Păhărnicenii (Orhei-Lăpuşna), Băloteştii (Putnii), Ţâfeştii (Putnii), Prăjăştii, Dumbrăviţa (Roman), Jigoreştii (Vaslui), Căscoeştii (Vaslui)

CIORNEŢ: Valeva (Cernăuţi),

CIUCĂ: Frunteştii (Tecuci), Galaţi, Frumuşiţa (Covurlui), Dorohoi, Pribicăuţii (Hotin), Cochiujenii (Hotin),

CIUCIU: Grădeştii (Tecuci),

CIULEI: Botoşani, Tărăsăuţii (Hotin), Obrocenii de Jos (Roman), Lipovăţul (Vaslui)

CIULIC: Iadeniţa (Hotin)

CIUNTU: Tămaşăi (Bacău), Borleştii (Bacău), Urmeniş (Bacău), Curiţa (Bacău), Hrişcanii (Botoşani), Buzenii (Botoşani), Ruşii (Botoşani), Muntenii de Jos (Cârligăturii), Mânjeştii (Cârligăturii), Băbeştii (Cernăuţi), Dorohoi, Păltiniş (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Storeştii (Hârlău), Trifeştii (Neamţ), Zlătarii (Putnii), Urecheştii (Putnii), Moviliţa (Putnii), Păuleştii (Putnii), Băloteştii (Putnii), Ciohorănii (Roman), Frunteştii (Tecuci)

CIUNTULACHI: Cernăuţi

CIURIANU: Cârleştii (Vaslui)

CIUŞTE: Iaşi, Hârlău

CLAPA: Motăşeni (Tecuci)

CLIPA: Vâsâeţii (Bacău), Teţcanii (Bacău), Fundenii de Sus (Tecuci)

CLIM: Fundul Moldovii (Câmpulung), Şubraneţ (Cernăuţi), Jucica (Cernăuţi), Găiştenii (Putnii)

CLIMENTI: Orhei

CLIMESCU: Climeştii (Neamţ)

CLIMIUC: Jucica (Cernăuţi)

CLIPACIA: Lujenii (Cernăuţi)

CLIPALĂ: Pădurenii (Putnii)

CLISU: Galbinii (Tecuci), Gohor (Tecuci)

COADĂ: Mologhie (Cernăuţi), Peneul (Covurlui), Muşatul (Covurlui), Galaţi, Burlăneştii (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Brăhăşăştii (Tecuci), Coluneştii (Tecuci)

COBÂLCĂ: Bănila de Sus (Cernăuţi), Ojovul (Hotin)

COBÂLCIUC: Pribicăuţii (Hotin)

COBÂLE: Stăucenii (Hotin)

COBÂLIAN: Isacova (Orhei-Lăpuşna), Crăsnăşenii (Orhei-Lăpuşna), Cobâlca (Orhei-Lăpuşna), Oneştii  (Orhei-Lăpuşna), Jigoreştii (Vaslui)

COBÂLINSCHII: Iurcăuţii (Cernăuţi)

COCA: Câmpulung, Sadova (Câmpulung), Bistriţa (Câmpulung), Moldoviţa (Câmpulung), Galaţi, Feteştii (Hotin), Târnova (Hotin), Valea Sării (Putnii), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Botoşana (Suceava), Todereştii (Suceava), Zăhăreştii (Suceava), Ţâgăneştii (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Bogheştii (Tecuci)

COCACI: Beţeştii (Bacău)

COCE: Cârsteştii (Botoşani), Stăneştii (Cernăuţi), Scânteia (Vaslui)

COCEICA: Vilauce (Cernăuţi)

COCEIU: Fundenii de Jos (Tecuci), Năneştii Vechi (Tecuci), Ţăpul (Tecuci)

COCERAN: Dorohoi

COCIAN: Coza (Putnii)

COCIORVĂ: Puţănii (Covurlui), Bivolul (Dorohoi), Scobinţii (Hârlău), Costicenii (Hotin), Romancăuţii (Hotin), Calul (Neamţ), Brianova (Orhei-Lăpuşna), Cobâlca (Orhei-Lăpuşna), Chiştelniţa (Orhei-Lăpuşna), Răcoasa (Putnii), Odobeştii (Putnii)

CODRIA: Şendreştii (Putnii),

CODRIAN(U): Iaşi, Călugăra (Bacău), Urmeniş (Bacău), Progorenii (Cârligăturii), Vaslăuţii (Cernăuţi), Golăşăii (Covurlui), Dămilenii (Dorohoi), Frumoasa (Grecenii), Ruşii (Hârlău), Doljăcul (Hotin), Podul Lipcanilor (Hotin), Trenca (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Hilioara Agapiei (Neamţ), Hangul (Neamţ), Chişinău, Oghilenii (Orhei-Lăpuşna), Zgăroaia (Orhei-Lăpuşna), Lăpuşna, Gălişăştii (Putnii), Valea Sării (Putnii), Prăjăştii (Roman), Cozmeştii (Tecuci), Corod, Tecucelul Sec (Tecuci), Ghilăveştii (Tecuci), Găiciana (Tecuci), Slobozia Cosăţeni (Tecuci), Dumbrava (Vaslui), Băleştii (Vaslui)

CODRESCU: Păţăştii (Putnii)

CODRIN: Crasnaleuca (Dorohoi)

CODRU: Domneştii (Putnii)

COJOC(I): Valea Sacă (Suceava), Câmpulung, Ştulbicani (Câmpulung), Crucia (Câmpulung), Prihorodul (Hotin), Cupcenii (Hotin), Odobeştii (Putnii)

COJOCA: Vilauce (Cernăuţi)

COJOCAR: Suceava,

COJOCARIU: Uideştii (Suceava), Băişeştii (Suceava), Măzănăeşti (Suceava),

COJOCIA(E): Tecucii Vechi, Caşin (Bacău), Hudeştii (Dorohoi), Tătărăşeni (Dorohoi), Almaşul, Sărata (Neamţ)

COJOCSCURT: Giuleşti (Neamţ), Dereneu (Orhei-Lăpuşna), Curlenii (Orhei-Lăpuşna)

COMAN: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Vaslui, Dialul Nou (Bacău), Doftana (Bacău), Curiţa (Bacău), Săcăluşeştii (Bacău), Corneştii (Cârligăturii), Costeştii (Cernăuţi), Preuteştii, Timişeştii (Neamţ), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Răfloaia (Tecuci)

COMÂNDĂCIUC: Onutul (Hotin)

COMÂNDAT: Hudeştii (Dorohoi), Cuzlău (Dorohoi), Onutul (Hotin)

COMIUC: Chisălău (Cernăuţi)

CONDORACHI: Măghereşti (Bacău), Filipeştii (Bacău),

CONDORIUC: Vaslăuţii (Cernăuţi)

CONDORAT: Fundeni (Roman)

CONDURACHE: Galaţi, Floreştii (Putnii),

CONDURACHI: Nicoreştii de Sus (Tecuci), Sârbii (Tecuci)

CONDURAT(I): Bulboaca (Hotin), Ţuţcani (Neamţ)

CORBU: Botoşeni, Peletiucii (Neamţ), Orhei, Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Jora de Gios (Orhei-Lăpuşna), Valea Sării (Putnii)

CORCODEL: Oance (Covurlui), Măşcătenii (Hârlău), Ocniţa (Hotin), Hojineştii (Orhei-Lăpuşna), Beşenii (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

CORGE: Târgul Trotuşului (Bacău)

CORHAN(A, U): Cotnarul (Hârlău), Zlătunoaia (Hârlău), Zlătarii, Vivorenii (Putnii)

CORNEŢEL: Molovata (Orhei-Lăpuşna)

COROBAN(Ă): Botoşani, Cozmeştii (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Scânteia (Vaslui), Dăneştii (Vaslui)

COROBANIŢ: Comăneştii (Dorohoi)

CORPACI: Stoicanii (Covurlui), Peche (Covurlui), Săvenii (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău), Răfloaia (Tecuci)

CORPAN: Tecuci

CORPATICI: Fundenii de Sus (Tecuci)

COSĂUŞ: Târnauca (Cernăuţi)

COSOFIN: Nădăbăuţii (Hotin),

COSOI: Vadurile (Neamţ)

COSOR: Soveja (Putnii)

COSOVAN: Păpăuţii (Botoşani), Valeva (Cernăuţi), Coţmanii (Cernăuţi), Berhomete (Cernăuţi), Vascăuţii (Cernăuţi), Colincăuţi (Hotin), Grozăniţă (Hotin),

COSOVIŢ: Carapciu (Cernăuţi)

COSTANDIN: Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Cojuşna (Orhei-Lăpuşna)

COSTAŞ: Horecia (Cernăuţi), Stroeştii (Cernăuţi), Bănila de Jos (Cernăuţi), Spinenii (Neamţ)

COSTAŞCIUC: Dubovăţ (Cernăuţi)

COSTAŞCU: Iaşi, Dubovăţ (Cernăuţi)

COŞCIUG(Ă): Bucşeştii (Bacău), Cotnarul (Hârlău)

COTOCE: Hangu (Neamţ)

COTOS(A): Blăjeştii (Bacău), Hangul (Neamţ)

COTRUŢĂ: Bistriţa (Câmpulung), Conceştii (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău), Oneştii (Hârlău), Zlătunoaia (Hârlău), Cerlena (Hotin), Cupcenii (Hotin), Larga (Hotin), Târgul Neamţului, Buhuşeştii (Neamţ), Săuceştii (Neamţ), Ropcea (Suceava),

COVAL: Doroşăuţii (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Costeşti (Cernăuţi), Hotin, Bârnoviţa (Hotin)

COVALCU: Ispas (Cernăuţi)

COVALIUC: Ispas (Cernăuţi)

COVALUC: Horecia (Cernăuţi)

COZA: Bănila de Jos (Cernăuţi), Volcineţul (Hotin)

COZAC(U): Călugăra (Bacău), Toporăuţii (Cernăuţi),

COZACIUC: Mitcău (Cernăuţi), Prilipcia (Cernăuţi), Luca (Cernăuţi),Cadobişte (Cernăuţi), Vasilău (Hotin)

COZACOP: Vascăuţii (Cernăuţi)

COZAN: Valia Sacă (Bacău), Giosănii (Bacău), Dorna (Câmpulung), Crucia (Câmpulung),

COZANCO: Vascăuţii (Cernăuţi)

COZARIT: Cerbicenii (Hotin)

COZARIUC: Bănila de Jos (Cernăuţi)

COZMA: Ropcea (Suceava), Slobozia Nouă Malurile (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Mărăşti (Tecuci), Grozeştii (Bacău), Caşin (Bacău), Câmpulung, Toporăuţii (Cernăuţi), Berbeştii (Cernăuţi), Rogojănii (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Oroftianca (Dorohoi), Tătărăşeni (Dorohoi), Bârnova (Hotin), Vânătorii Săcului (Neamţ), Odobeştii (Putnii), Bătrâneştii (Roman), Ruginoasa (Roman)

CRĂCANĂ: Vama (Câmpulung),

CRĂCIUN: Coluneştii, Buda (Tecuci), Călugăra (Bacău), Drăguţăştii (Bacău), Cuciurul Mare (Cernăuţi), Târnauca (Cernăuţi), Zvenece (Cernăuţi), Draciniţa (Cernăuţi), Oance (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Dărăbani (Dorohoi), Bârleştii (Hârlău), Zlătunoaia (Hârlău), Podul Lipcanilor (Hotin), Cupcenii (Hotin), Vancicăuţi (Hotin), Larga (Hotin), Caracuşanii (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Vadurile (Neamţ), Oneşcanii (Orhei-Lăpuşna), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Zgăroaia (Orhei-Lăpuşna), Pânceşti (Putnii), Ireştii de Sus (Putnii), Păţăştii (Putnii), Miclăuşenii (Roman), Tupilaţii (Roman), Homorul (Suceava), Vulturul Vechi (Tecuci), Umbrăreştii (Tecuci), Nicoreştii de Sus (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Medeleni, Godineşti (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

CRĂCIUNAŞ: Sadova (Câmpulung)

CRĂCIUNEL: Dămilenii (Dorohoi), Brătenii (Dorohoi), Vicovul de Jos (Suceava)

CRĂCIUNESCU: Câmpulung, Săşcior (Câmpulung),

CRÂSTEZ: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci), Slobozia (Tecuci)

CREŢU: Beţeştii (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Cişmiaua (Botoşani), Ostraţa (Cernăuţi), Coţmanii (Cernăuţi), Hroşăuţii (Cernăuţi), Hârlău, Belceştii (Hârlău), Feredienii (Hârlău), Rădeştii (Hârlău), Hălcenii (Hârlău), Oncanii (Hârlău), Târnova (Hotin), Iadeniţa (Hotin), Hlinoaia (Hotin), Urichenii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Păhărnicenii (Orhei-Lăpuşna), Vălcineţul (Orhei-Lăpuşna), Corjovul (Orhei-Lăpuşna), Voroteţile (Orhei-Lăpuşna), Popenii (Putnii), Tereblecea (Suceava), Pribeştii (Vaslui), Scânteia (Vaslui)

CRIHAN: Raiu, Fântânele (Bacău), Brehueşti /Botoşani), Târnauca (Cernăuţi), Conceştii (Dorohoi), Ilieş, Făgheţel, Şerbăneştii, Bereştii (Neamţ)

CRISTE: Bâlca (Putnii)

CRISTOIU: Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

CRUCERESCU: Tecucelul Sec (Tecuci)

CRUCIAN(U): Râpile (Bacău), Rădenii (Cârligăturii), Dobronăuţii (Cernăuţi), Galaţi, Ţuţcanii (Covurlui), Cârhana (Grecenii), Hirişenii (Orhei-Lăpuşna), Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Cornii de Sus (Putnii), Angheleştii (Putnii), Oleşăştii (Putnii), Tecuci, Galbinii (Tecuci), Gohor (Tecuci), Rediul (Vaslui), Şurăneştii (Vaslui)  

CRUDU: Bursucenii (Botoşani), Dracşanul (Botoşani), Galaţi, Puţănii (Covurlui), Larga (Grecenii), Mascutul (Hârlău), Marşăniţa (Hotin), Bălţăteştii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Cornii de Sus (Putnii)

CUCIUC: Iaşi, Pătrăşcanii (Bacău), Mahalaoa (Cernăuţi)

CUCOANEŞ: Torceştii (Tecuci)

CUCOARĂ: Galaţi

CUCOŞ: Dracşanul (Botoşani), Bistriţa (Câmpulung), Lehăcenii (Cernăuţi), Hudeştii (Dorohoi), Grumăzeştii (Neamţ), Topoliţa (Neamţ), Vânătorii Săculului (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Făureştii (Orhei-Lăpuşna), Popenii (Putnii), Păţăştii (Putnii), Odobeştii (Putnii), Vaslui

CUCU: Ardeoanii (Bacău), Grozeştii (Bacău), Borzăştii (Bacău), Pătrăşcanii (Bacău), Muntenii Jorii (Cârligăturii), Ivancăuţi (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi), Galaţi, Fărţăneştii (Covurlui), Peche (Covurlui), Ştefăneştii Mici (Dorohoi), Larga (Grecenii), Flămânzii (Hârlău), Mămăliga (Hotin), Cotilău (Hotin), Cerbicenii (Hotin), Rosuşlii (Hotin), Hrămăncăuţii (Hotin), Cochiujenii (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Topoliţa (Neamţ), Târgul Neamţului, Răuceştii (Neamţ), Calul (Neamţ), Sărtenii (Orhei-Lăpuşna), Buiucanii (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Rusăştii (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Năneştii (Putnii), Scurta (Putnii), Găiştenii, Răcăciune (Putnii), Angheleştii (Putnii), Bătineştii (Putnii), Valea Turcului (Putnii), Ilişăştii (Suceava), Soleştii (Vaslui), Dobrovăţul (Vaslui)

CUCULESCU: Sadova (Câmpulung)

CUCULIA: Babinii (Hotin)

CUCULOŞ: Hăleşteenii (Roman)

CUCUNDIA: Bălcăuţii (Hotin)

CUCUŞESCU: Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna)

CUCUTĂ: Bădragii (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Bârgăoanii (Neamţ)

CUCUŢA: Fundenii de Sus (Tecuci)

CUJBĂ: Comăneştii (Bacău), Botoşani, Bulboaca (Hotin), Caracuşanii (Hotin), Pipirigul (Neamţ), Trifeştii (Neamţ), Pribeştii (Vaslui), Potropeştii (Vaslui),

CULIC: Coţamanii (Cernăuţi), Lujenii (Cernăuţi), Dărăbani (Dorohoi), Stroeştii (Hârlău), Iadeniţa (Hotin)

CUNUNII: Vornicenii (Orhei-Lăpuşna), Chişinău, Goianul (Orhei-Lăpuşna)

CUPCE: Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Sălişte (Orhei-Lăpuşna),

CURCĂ: Scobinţii (Hârlău), Cochiujenii (Hotin), Parcova (Hotin), Bicazul, Tarcăul (Neamţ), Işnovăţul (Orhei-Lăpuşna), Lipicenii (Orhei-Lăpuşna), Vităneştii (Putnii), Odobeştii (Putnii), Scânteia (Vaslui)

CURCĂNAŞ: Clişcăuţii (Hotin)

CURLAT: Suhaverha (Cernăuţi), Branişte (Covurlui), Stroeştii (Hârlău), Oneştii (Hârlău), Stroeştii (Hârlău), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Molovata (Orhei-Lăpuşna)

CURNEGRU: Târnauca (Cernăuţi), Sârbii (Dorohoi), Oneştii (Orhei-Lăpuşna), Rusăştii (Orhei-Lăpuşna)