MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro

Neamurile moldovenești, la 1774. Indice de nume

 

 

 

Nu există nume care să poată fi trecute cu vederea. Pentru mine și pentru fiecare frunză de pe ram, fiecare nume este important. În fond, dacă vrem să știm de unde și din cine ne tragem și ce există dincolo de identitățile deturnate ale pământului, trebuie să întrezărim, apoi să și deslușim izvoarele, caz în care un indice de nume este indispensabil. Iar realizarea lui presupune multă, multă trudă, deși munca și mai epuizantă va fi atunci când, pe baza înscrisurilor medievale, voi încerca să identific povestea fiecărui neam moldovenesc în parte. Ceea ce fac, în acest an, înseamnă un început. Nu s-a mai făcut așa-ceva, deși este obligatoriu să ne cunoaștem prin fiecare poveste în parte. Iar ca să înțelegeți, redau primele trei litere din index, încă incomplete, cu speranța că voi fi sesizat asupra numelor neamurilor care lipsesc.

 

 

A

 

ABABII: Nadişa şi Boşotenii (Bacău), Tătărăşeni (Dorohoi), Goteşti (Greceni), Hangul (Neamţ), Ruginoasa (Neamţ), Hojineştii (Orhei-Lăpuşna), Hirişenii(Orhei-Lăpuşna), Nicşanii (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Teleşeu (Orhei-Lăpuşna), Ţiţcanii(Orhei-Lăpuşna), Gura Răcătăului (Putna), Năneştii (Putna), Mărăşeştii (Putna), Angheleştii (Putna), Tămăşanii (Roman)

AGACHI: Bălenii (Covorlui), Josenii (Covorlui), Dimaciul (Tecuci), Piscul Corbului (Tecuci)

ALBAN: Valea Sacă (Bacău),  

ALBESCU: Goeştii  (Cârligăturii), Hulpăşeştii (Roman), Ghilăveştii (Tecuci),

ALBEŞ: Calul (Neamţ),

ALBINEŢ: Botoşani, Iaşi

ALBIŞOR: Prisăcanii (Hârlău)

ALBOIŢĂ: Berchişeşti (Suceava),

ALBOTĂ: Cârsteştii (Botoşani), Conceştii (Dorohoi), Lehneştii (Dorohoi), Tiţcanii (Hotin), Hilioara Agapiei (Neamţ), Roznov (Neamţ),

ALBU: Tomeşti (Botoşani), Târgu Frumos (Cârligăturii), Prigorenii (Cârligăturii), Mitocu (Cârligăturii), Prilipcia (Cernăuţi), Manta (Grecenii), Broscăuţii (Hârlău), Făgheţel  (Neamţ), Şerbăneşti (Neamţ), Găleştii (Orhei-Lăpuşna), Şendreşti (Putna), Moviliţa (Putna), Cucueţii (Putna), Ireştii (Putna), Zătonul (Putna), Fedeleşanii (Roman), Brăteştii (Roman), Capu Codrului (Suceava), Dimaniul (Tecuci), Nicoreştii de Sus (Tecuci), Sârbii (Tecuci), Şesurile (Bacău),

ALCAZI: Oneştii (Hârlău), Goşmanii (Neamţ), Robcea (Suceava)

ALECSANDRI: Săhărău (Cernăuţi)

ALEXANDRU: Cojasca (Cârligăturii), Răvăcăuţii (Cernăuţi)

ALEXANDRIUC: Moldoviţa (Câmpulung),

ALEXANDRUC: Moldoviţa (Câmpulung),

ALEXA: Rugineşti (Putnii), Năneştii Noi (Tecuci)

ALEXE: Ghenăuţii (Hotin), Roşcani (Orhei-Lăpuşna), Roman

ALEXEI: Criva (Hotin), Susleni (Orhei-Lăpuşna),

ALIMAN: Glodeni (Vaslui), Românii (Neamţ)

ALTCOLACII: Botoşani

ANDONI: Oraşul Iaşi, Mărgineni (Bacău), Sohodolul (Bacău), Dracşanul (Botoşani), Hriaţca (Cernăuţi), Frumoasa (Greceni), Grecenii (Greceni), Grumăzeşti (Neamţ), Ghigoeştii (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Tuleştii (Neamţ), Târgul Orheiului (Orhei-Lăpuşna), Vovrăeştii (Vaslui), Drăgeştii (Roman)

ANDRABURA: Dubovăţ (Cernăuţi)

ANDREI: Şipoteni (Botoşani)

ANDRIAN: Pojorâta (Câmpulung), Moldoviţa (Câmpulung), Vădeni (Covurlui)

ANDRICI: Şipoteni (Botoşani)

ANDRIEŞ: Grozeşti (Bacău), Corlăteni (Botoşani), Dorohoi,

ANDRIEŞCIUC: Laschiuca (Cernăuţi), Berhomete (Cernăuţi),

ANDRIICIUC: Davideşti (Cernăuţi)

ANDRONIC: Epurenii (Botoşani), Mănăstireni (Botoşani), Câmpulung Vatra, Ciortoria (Cernăuţi), Mlenăuţi (Dorohoi), Criva (Hotin), Corjăuţi (Hotin), Crăcăoani (Neamţ), Săcăluşeştii (Neamţ), Durleştii (Orhei-Lăpuşna), Orbenii (Putna), Moviliţa (Putna), Şândilarii de Jos (Putna), Iaşi, Ochişeşti (Tecuci), Rădiana (Bacău),

ANDRONICESCU: Fundu Moldovii (Câmpulung),

ANDRONICIAN: Milianca (Dorohoi),

ANDRONICIUC: Criva (Hotin),

ANDRUCIAC: Zadobriuca (Cernăuţi)

ANDRU: Bănila de Sus (Cernăuţi)

ANDRUS: Oşehlib (Cernăuţi)

ANDRUŞCIUC: Slobozia Mitcău (Cernăuţi)

ABDRUŞCO: Mitcău (Cernăuţi)

ANDRUŢU: Măghereşti (Bacău)

ANGHEL: Caşin (Bacău), Buciumii (Bacău), Braina (Covurlui), Folteştii (Covurlui), Oance (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Larga (Greceni), Valea Albă (Neamţ), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Budeştii (Orhei-Lăpuşna), Tahnăuţii (Orhei-Lăpuşna), Sascut (Putna), Crucea de Jos (Putna), Floreştii (Putna), Tupilaţii (Roman), Buceştii (Tecuci), Medeleni(Tecuci)

ANGHELACHE: Doroşăuţi (Cernăuţi), Galaţi

ANTAL: Faraoanii (Bacău), Giosănii (Bacău), Beteştii (Bacău), Tărâţa şi Gura Solonţului (Bacău), Cîmpinii (Bacău), Bistriţa (Câmpulung), Miclăuşenii (Roman), Răchitenii  (Roman), Ajiudeni (Roman), Ghirăeştii (Roman)

ANTOHI: Umbrăreşti (Covurlui), Cucuteni (Dorohoi), Valea Albă (Neamţ), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Scorenii (Orhei-Lăpuşna), Cucuieţii de Sus (Putnii), Fundenii de Sus (Tecuci), Medeleni şi Godineşti (Tecuci)

ANTON: Cojasca (Cârligăturii), Hudeştii (Dorohoi), Cârjoaia (Hârlău), Tărăsăuţii (Hotin), Troiţa (Neamţ), Angheleştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Cucuieţii de sub Măgură (Putnii), Diocheţi (Putnii), Iucşeştii (Roman), Hălăuceşti (Roman), Botoşana (Suceava), Berchişeşti (Suceava), Năneştii Vechi (Tecuci), Buceştii (Tecuci), Curpănoaia (Tecuci), Pribeştii (Vasilui), Mărgineni (Bacău), Larga (Bacău), Târgul Trotuşului (Bacău)

ANTONAŞ: Botoşani

ANTONESCU: Costeştii (Cernăuţi)

ANTONIŞCIUC: Zeleneu (Cernăuţi)

ANTONIUC: Mitcău (Cernăuţi)

ANUN: Ajiudeni (Roman), Ghirăeştii (Roman)

ANUŢ: Tereblecea (Suceava)

ANUŢAN: Pojorâta (Câmpulung)

ANUŢOI: Sadova (Câmpulung)

APOSTOL: Valeva (Cernăuţi), Grumăzeşti (Neamţ), Hangul (Neamţ), Roşcani (Orhri-Lăpuşna), Spărieţi (Putna), Bătineştii (Putna)

APOSTOLESCU: Măghereştii (Bacău)

APOSTU: Grecenii (Grecenii), Sămârza (Orhei-Lăpuşna)

ARAMĂ: Iaşi, Româneşti (Cârligăturii), Cucutenii (Cârligăturii), Scoposănii (Cârligăturii), Hilişău (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Micşineştii (Neramţ), Sâreţii (Orhei-Lăpuşna)

ARAPU: Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Ipoteştii (Hârlău), Răchitna (Hotin), Bălţăteşti (Neamţ), Mogoşeşti (Neamţ), Lămăşenii (Suceava)

ARBĂNAŞ: Fundenii de Sus (Tecuci), Pârleşti (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Braniştia (Tecuci)

ARCIEPCIUC: Dubovăţ (Cernăuţi)

ADRELEAN(U): Milişăuţi (Suceava), Zahareşti (Suceava), Corlata (Suceava), Rădăuţi (Suceava), Viişoara (Bacău)

ARHIP: Podurile (Bacău), Urmeniş (Bacău), Dumeştii (Cârligătura), Hliniţa (Cernăuţi), Românii (Neamţ), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Floreştii (Putnii), Tecuci, Ochişeştii (Tecuci), Onceştii şi Rogojeni (Tecuci), Bogheştii (Tecuci), Vlamnicul (Tecuci)

ARICI: Boian (Cernăuţi), Draciniţa (Cernăuţi), Berbeştii (Cernăuţi)

ARICIAN: Caşin (Bacău)

ARION: Gohor (Tecuci), Vascăuţii (Cernăuţi), Rădeşti (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Grecenii (Grecenii), Colincăuţii (Hotin), Torceştii (Tecuci), Cozmeştii (Tecuci), Piscul Corbului (Tecuci)

ARMAŞ: Sineştii (Cârligăturii), Cernăuţi, Milie (Cernăuţi), Trebesăuţi (Hotin), Bălăneştii (Neamţ), Chiţcanii (Orhei-Lăpuşna), Şcheia (Roman), Dămieneştii (Roman)

ARNĂUT(U): Hilipeştii (Bacău), Babinii (Cernăuţi), Caracuşanii (Hotin), Ghermăneştii (Orhei-Lăpuşna), Iaşi, Heltul (Bacău), Ţintenii (Cernăuţi), Şerbăneşti şi Lieşti (Tecuci), Buceştii (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

AROTIN: Iaşi,

ARŞINEL: Şipotenii (Botoşani)

AVRAM: Vaslui, Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Buzenii (Botoşani), Zeleneu (Cernăuţi), Ispasul (Cernăuţi), Vijniţa (Cernăuţi), Românii (Neamţ), Ineştii (Orhei-Lăpuşna), Lozova (Orhei-Lăpuşna), Cricovul (Orhei-Lăpuşna), Zlătarii şi Vivorenii (Putnii), Păuleşti (Putnii), Negrileşti (Putnii), Grozăştii (Putnii), Odobeşti (Putnii), Şândilarii de Sus (Putnii), Iazlovăţ (Suceava), Chilişeni (Suceava), Mărăşti (Tecuci)

AVRAMIUC: Draciniţa (Cernăuţi)

AXINTE: Stoicanii (Covurlui), Rădeştii (Covurlui), Câmpulung, Rădenii (Cârligăturii), Chişinău, Boteşti (Roman)

AXINTIC: Lujeni (Cernăuţi)

AXINTIUC: Lujeni (Cernăuţi)

 

 

 

B

 

 

BĂBAN: Scorţeştii (Cârligăturii), Călimăneştii (Putnii), Slobozia (Tecuci)

BĂBIAC: Moşăteni (Tecuci), Juşca (Cernăuţi)

BĂBUȘAN: Vovrăești (Vaslui)

BĂBUŞCĂ: Urecheşti (Putnii)

BĂBUŢĂ: Cârsteneştii (Hotin), Cochiujeni (Hotin), Dobrinii (Neamţ), Urecheşti (Putnii)

BĂCAN(U): Onceşti şi Rogojeni (Tecuci), Găiciana (Tecuci)

BĂCIAN: Drăguşeni (Dorohoi)

BÂCĂ: Rusăştii (Orhei-Lăpuşna), Gohor (Tecuci)

BÂCU: Voineştii (Cârligăturii), Cocia (Tecuci), Valea lui Ipati (Vaslui)

BACIU: Glodenii (Vaslui), Nerejul (Putnii), Dămăcuşa (Tecuci)

BACOȘ: Pădureni (Putnii)

BĂDĂ: Săncăuţii (Hotin)

BĂDAC: Grozeştii (Orhei-Lăpuşna)

BĂDĂRĂU: Movilița (Putnii), Reuseni (Suceva), Iași, Căcăcenii sau Dimăchenii (Botoșani), Budești (Cârligăturii), Vorniceni (Dorohoi), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Rusenii (Hotin), Balasineștii (Hotin),  Zalucia (Hotin)

BĂDICE: Grecenii (Grecenii)

BADICIUC: Răsteu (Hotin)

BĂDILĂ: Galaţi

BADIU: Botoșani, Sineștii (Cârligătura), Cucutenii (Cârligătura), Mușatul (Covurlui), Macsineni (Covurlui), Săpoteni (Orhei-Lăpușna), Angheleștii (Putnii), Fundenii de Sus (Tecuci)

BĂDRAG: Hulpăşeştii (Roman)

BAHLĂ: Schitul Voronei (Botoşani), Fărcăşani (Roman)

BĂHLIŢĂ: Sălişte (Orhei-Lăpuşna)

BAHLUIAN: Moviliţa (Putnii), Domneştii (Putnii)

BAHMUT: Bărsăştii (Putnii)

BĂHNARI: Neporotova (Hotin)

BĂHNAŞ: Ochişeştii (Tecuci)

BAHRIN: Galbinii (Tecuci), Broscăuți (Cernăuți), Iubănești (Dorohoi), Dărăbani și Cornești (Dorohoi), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Neporotova (Hotin), Clocușna (Hotin), Ocnița (Hotin)

BAHRINESCU: Botoșinții (Suceava)

BĂIBĂRAC (BĂIBĂRUC): Iaşi, Poiana Putnii (Putnii)

BĂICIAN: Stăucenii (Botoşani), Cucueţii de Sus (Putnii)

BĂICINIŢA: Ieşiţi ot Pomârla (Dorohoi)

BĂISA: Moldoviţa (Câmpulung)

BĂISAN: Cucii (Vaslui), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Poenile (Roman)

BĂIŞ: Beţeştii (Bacău)

BĂITAN: Valea Albă (Neamţ)

BAIUC: Cadobişte (Cernăuţi)

BAJA: Bârsăştii (Putnii)

BĂLĂBAN: Podurile (Bacău), Teţcanii (Bacău), Strâmba (Bacău), Floreştii (Putnii), Năneştii (Putnii), Slobozie ot Morile Precistei (Putnii), Roman, Poiana (Tecuci), Negreştii (Vaslui)

BALAHORA: Câmpulung, Ruşii din Moldoviţa (Câmpulung), Boianul (Cernăuţi)

BALAHURA: Păltiniş (Dorohoi), Horodişte (Hârlău), Boianul (Cernăuţi)

BALAHURAN: Şişmăneştii (Dorohoi)

BĂLAN: Soveja (Putnii), Gădinții (Roman), Slobozia Nouă Malurile (Tecuci), Șerbăneștii și Lieștii (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Malurile (Tecuci), Slobozia Focșei (Tecuci), Mărăști (Tecuci), Mărginenii și Săcătura (Bacău), Târnau (Cernăuți), Cobilcenii (Hotin), Valea Săcului (Neamț)

BALAUR: Avrămeni (Dorohoi)

BĂLAUR: Râncaciul (Hotin), Ploscuţănii (Putnii), Răcoasa (Putnii)

BALBUZAN: Grecenii (Greceni)

BÂLE: Năneştii (Putnii), Urecheştii (Putnii), Zăpodenii (Vaslui)

BALINT: Ghirăeşti (Roman), Călugăra (Bacău), Satul Câmpinii Bacău), Burueneştii (Roman), Ajiudeni (Roman), Săbăoanii (Roman)

BALMEŞ: Prigorenii (Cârligăturii)

BALMUŞ: Roşcanii (Covurlui), Grecenii (Grecenii), Zărneştii (Grecenii), Macrii (Grecenii), Horodişte (Hârlău), Buhuşeştii (Neamţ), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Brozeştii (Orhei-Lăpuşna)

BALTAG(A, U): Borzești (Bacău), Râpile (Bacău), Câmpulung, Larga (Grecenii), Goteștii (Grecenii), Drăgănești (Neamț), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Puținteii (Orhei-Lăpușna), Târgul Orheiul (Orhei-Lăpușna), Cozmeștii (Tecuci), Buciumeni (Tecuci), Broscăuții (Hârlău)

BĂLTIAN (BĂLTEAN): Zăpodenii (Vaslui), Onceştii (Vaslui)

BĂLŢĂTESCU: Solonţul (Bacău), Bobuleştii (Dorohoi), Băloşenii (Hârlău), Mărcăuţii (Hotin), Bălţăteştii (Neamţ), Bilieştii (Tecuci)

BĂLUŢĂ: Ghermăneştii (Orhei-Lăpuşna), Floreştii (Putnii), Sascutul (Putnii), Pânceştii (Putnii), Jorăştii (Putnii)

BANCEAC: Băișești (Suceava)

BANCIA: Dimaniul (Tecuci)

BĂNCILĂ: Caşin (Bacău), Căiuţul (Bacău), Budeştii (Dorohoi), Dărmăneştii (Neamţ), Trifeştii (Neamţ), Floreştii (Putnii), Scurta (Putnii), Crucea de Jos (Putnii), Stroanii de Sus (Putnii), Floreştii (Putnii), Purceleştii (Putnii), Băloteştii (Putnii), Vadul Turcului (Putnii), Focşani (Putnii), Braniştia (Tecuci), Lighitişăni (Tecuci), Mărăşti (Tecuci), Vlamnicul (Tecuci)

BANCIOC: Urecheşti (Putnii)

BANDASUC: Nepolicăuți (Cernăuți)

BANDOR: Vascăuți (Cernăuți)

BANDURIC: Pohorlăuți (Cernăuți)

BANIA: Mărăşti (Tecuci), Găiciana (Tecuci), Grădeştii (Tecuci)

BANTĂȘ: Iaşi, Bacău, Gura Răcătăului (Putnii), Drăgușeni (Putnii), Iteştii (Covurlui), Dângenii (Dorohoi), Frumoasa (Grecenii), Cuizăuca (Orhei-Lăpuşna), Gura Răcătăului (Putnii), Drăguşenii (Putnii), Băloşeştii (Roman), Beriasa (Vaslui)

BÂRA: Corbul (Bacău), Soveja (Putnii), Năruja (Putnii), Nerejul (Putnii),

BĂRAN: Beţeştii (Bacău), Dărmăneştii (Bacău), Lucoviţa de Jos (Cernăuţi), Noao Suliţă (Hotin), Criva (Hotin), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

BĂRANGA: Mălineştii (Hotin), Podoleni (Neamţ), Pârleştii (Tecuci)

BĂRBĂCAR(U): Zastavna (Cernăuţi), Văicăuţii (Dorohoi), Hadarăuţi (Hotin)

BARBACIUC: Rucșinul (Hotin)

BARBATUC: Ocnița (Hotin)

BARBĂ: Vădenii (Covurlui), Dărăbani și Cornești (Dorohoi), Zărneștii (Greceni), Hilișoara Agapiei (Neamț), Pucelești (Putnii),

BARBĂALBĂ: Zărneștii (Greceni)

BARBĂLATĂ: Hudeștii (Dorohoi), Teioasa (Dorohoi), Bobuleștii (Dorohoi), Pelineiu (Grecenii), Șibotinții (Hotin), Zalucia (Hotin), Furcenii (Orhei-Lăpușna), Mimorenii (Orhei-Lăpușna), Șercanii (Orhei-Lăpușna), Soveja (Putnii), Căpătan (Putnii), Buciumii (Roman), Țâgăneștii (Tecuci), Furceni (Tecuci), Piscul Corbului (Tecuci), Vaslui

BARBĂLUNGĂ: Cuizăuca (Orhei-Lăpușna)

BARBĂMARE: Vadu Ungurului – Galați,

BARBĂMÂNDRĂ: Braina (Covurlui), Ciulucanii (Orhei-Lăpușna)

BARBĂNEAGRĂ: Odaia lui Manolache (Covurlui)

BARBĂNOUĂ: Crăcăoanii (Neamț), Gădinții (Roman)

BARBĂRASĂ: Lăușna (Orhei-Lăpușna), Torcești (Tecuci)

BĂRBĂRII: Pătrăşcanii şi Bene (Bacău)

BARBĂROȘIE: Bobuleștii (Dorohoi), Hirova (Orhei-Lăpușna); Răchia (Orhei-Lăpușna), Văsâenii (Orhei-Lăpușna), Ocna (Orhei-Lăpușna), Hălăucești (Roman), Suceava, Cozmeștii (Tecuci)

BĂRBOU: Hemeenii (Bacău)

BARBU: Galați, Peche (Covurlui), Vaicăuți – Bajura (Dorohoi), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Sascut (Putnii), Fitioneștii (Putnii), Cucueții de sub Măgură (Putnii), Borăștii (Vaslui), Crăciuneștii (Vaslui)

BĂRBUŢĂ: Faraoanii (Bacău), Căcăcenii (Botoşani), Boianul (Cernăuţi), Toporăuţii (Cernăuţi), Milianca (Dorohoi), Horodişte (Hârlău), Răusănii (Hârlău), Corjăuţii (Hotin), Posluşnicii Răchitoasei (Tecuci)

BARBUZAN: Galați

BÂRCĂ: Săbăoanii (Roman), Şendrenii (Hotin), Hrămăncăuţii (Hotin), Mărcăuţii (Hotin), Valea Sării (Putnii), Căscoeştii (Vaslui)

BÂRCAN: Floreştii (Putnii), Petreştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Ţigăneştii (Tecuci)

BÂRDAN (BARDAN): Câmpulung, Vama (Câmpulung), Lăpuşna (Orhei-Lăpuşna), Brăteştii (Roman), Frumuşel (Tecuci), Sârbii (Tecuci), Bogheştii (Tecuci), Chiofenii (Vaslui)

BĂRDICOI: Scânteia (Vaslui)

BĂRGAN: Scânteia (Vaslui), Cochiujenii (Hotin), Ţigăneştii (Orhei-Lăpuşna)

BÂRGĂU: Lucăceştii (Bacău), Conceştii (Dorohoi), Doburceni (Dorohoi)

BĂRGĂUAN: Tereblecea (Suceava), Botoşana (Suceava), Todereştii (Suceava), Bercheşeşti (Suceava), Stupca (Suceava), Corlata (Suceava)

BÂRLĂDIAN: Scânteia (Vaslui)

BARNE: Domneştii (Putnii), Oroftianca (Dorohoi), Bârleştii (Hârlău)

BARON: Feteștii (Vaslui)

BARONCE: Târgul Ocnii (Bacău)

BÂRZOIU: Filipeştii (Bacău), Bogheştii (Tecuci), Galbinii (Tecuci)

BÂRZU: Misăhăneştii (Roman), Târgul Frumos (Cârligăturii), Crâşteştii (Cârligăturii), Târnauca (Cernăuţi), Cătămăreştii (Hârlău), Căuteştii (Roman)

BASALIC: Miclăuşenii (Roman)

BĂSĂRAB(Ă U): Hânţeştii din Deal (Botoşani), Cuciurul Mare (Cernăuţi), Mămăeştii (Cernăuţi), Lenţeştii (Cernăuţi), Răchitna (Hotin), Goianul (Orhei-Lăpuşna), Hărniceştii (Roman)  

BASMA: Crucea de Sus (Putnii)

BASNĂ: Conta Pavăl (Neamţ)

BASOC: Floreştii (Putnii), Bogheştii (Tecuci),

BASUC: Cormanul (Hotin)

BAȘOTĂ: Șoldănești (Suceava), Onicenii (Suceava)

BATÂRU: Văscăuţii (Hotin), Dişcova (Orhei-Lăpuşna), Puţinteii (Orhei-Lăpuşna), Păuleştii (Orhei-Lăpuşna), Vaslui,

BATÂRCUL: Şibotinţii (Hotin)

BÂTĂ: Costeştii (Orhei-Lăpuşna), Lipicenii (Orhei-Lăpuşna)

BÂTCĂ: Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Frumuşelile (Cârligăturii), Scoposănii (Cârligăturii), Zărneştii (Grecenii), Românii (Neamţ), Camincia (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Câmpurile (Putnii), Spineştii (Putnii), Bărsăştii (Putnii), Odobeştii (Putnii), Frunteştii (Tecuci), Galbinii (Tecuci)

BATIN: Slobozia Cosățeni (Tecuci)

BĂTRÂNESCU: Bravice (Orhei-Lăpuşna), Corneştii ot Onişcani (Neamţ)

BĂTRÂNICHI: Drăguşeni (Dorohoi)

BĂTRÂNU: Caşin (Bacău), Radiana (Bacău), Dorna (Câmpulung), Mămăliga (Hotin), Berestia (Hotin), Domnenii (Hotin), Ţărujanii (Hotin), Lencăuţii (Hotin), Chelmeştii (Hotin), Mihălăşanii (Hotin), Rusenii (Hotin), Trebesăuţii (Hotin), Bulboaca (Hotin), Silişte (Neamţ), Negreştii (Neamţ), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Gangura (Orhei-Lăpuşna), Văsâenii (Orhei-Lăpuşna), Mănăstirea Căpriana (Orhei-Lăpuşna), Molovata (Orhei-Lăpuşna)

BĂZACA: Grecenii (Grecenii)

BAZARCA: Pătrăşcani şi Bene (Bacău), Prigorenii (Cârligăturii)

BEBERE (BEBERI): Molovata (Orhei-Lăpuşna), Zlătarii şi Vivorenii (Vaslui)

BECHE: Storeştii (Hârlău), Căpoteştii (Putnii)

BECHESCU: Bogheştii (Tecuci)

BECHEŞ: Giosănii (Bacău)

BEDREI: Valeva (Cernăuţi)

BEGHERĂU: Tecuci

BEGHEŞ: Uideşti (Suceava)

BEGHET: Gugeşti (Vaslui)

BEGHICI: Puţănii (Covurlui)

BEGHIU: Iubăneşti (Dorohoi)

BEGU(L): Săcăluşenii (Bacău), Marşăniţa (Hotin)

BEHNEI: Boianul (Cernăuţi)

BEJAN: Drăgușenii (Vaslui), Fundul și Rușii (Bacău), Valea Sacă (Bacău), Faraoanii (Bacău), Măghereștii (Bacău), Rădiana (Bacău), Dracșanul și Dracsinii (Botoșani), Lozova (Covurlui), Zmulții (Covurlui), Mănăstirea lui Adam (Covurlui), Puțănii (Covurlui), Dorohoi, Tătărășeni (Dorohoi), Săvenii (Dorohoi), Pribicăuții (Hotin), Hrușavățul (Hotin), Săcălușeștii (Neamț), Târgul Neamțului, Bodeștii (Neamț), Molovata (Orhei-Lăpușna), Miclăușenii (Roman), Cotul lui Iosâpu (Roman), Ruginoasa(Roman), Hălăucești(Roman), Budineț (Suceava), Găiciana (Tecuci), Băhnarii (Vaslui), Pribeștii (Vaslui), Drăgușenii (Vaslui)

BEJENĂRIŢA: Onceşti (Vaslui)

BELDEI: Gohor (Tecuci), Brăhăşăşti (Tecuci),

BELDIMAN: Zlătarii și Vivorenii (Putnii), Storojinețul (Suceava), Nicoreștii de Sus (Tecuci), Oprișeștii (Tecuci), Motășenii (Tecuci)

BELE(I): Peche (Covurlui), Vorniceni (Dorohoi), Bâlca (Putnii)

BELET(EI): Băşănăuţii (Hotin), Tortoreştii (Neamţ)

BELEU: Mănăstirea Bogdanii (Bacău), Macrii (Grecenii)

BELEZNAŞCO: Siliştea (Hotin)

BELIBOC: Fărcăşanii (Roman), Şcheia (Roman), Bâra  (Roman)

BELIBOU: Iaşi, Târnauca (Cernăuţi), Chişinău, Răfloaia (Tecuci)

BENDEI: Boianul (Cernăuţi)

BENŢE: Poenile Oancei (Roman)

BERBEC(I, E): Cumarău (Hotin), Zărneştii (Grecenii), Păuneştii (Putnii), Spărieţii (Putnii), Moviliţa (Putnii), Păuneştii (Putnii), Doljăştii (Roman), Poenile (Roman), Furceni (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci), Pribeştii (Vaslui)

BERBECIA: Pângărăciorul (Neamţ),

BERCAS: Soveja (Putnii)

BERCE: Drăguşeni (Putnii), Năruja (Putnii)

BERCHE: Cucova (Putnii)

BERDEI: Cochiujenii (Hotin)

BERDOS: Ciohorenii (Orhei-Lăpuşna)

BERDILĂ: Petreştii (Putnii)

BERDIU: Străşeni (Orhei-Lăpuşna)

BERE: Hârlău, Drăgăneşti (Neamţ), Trifeştii (Neamţ), Scărişoara (Putnii)

BEREHOIU: Iurcenii (Orhei-Lăpuşna)

BERESCU: Băhnarii (Vasului), Târgul Piatra (Neamţ)

BERHECI: Pădureni (Putnii)

BERHOIU: Ocsăntia (Orhei-Lăpuşna)

BERIHOIU: Păhărniceni (Orhei-Lăpuşna)

BERINDEI: Scărişoara (Putnii)

BERNAT: Zgăroaia (Orhei-Lăpuşna)

BERNEVIC: Orhei

BERDILĂ: Petreştii (Putnii), Pribeştii (Vaslui)

BERTE: Bârsăştii (Putnii)

BERŢOI: Dărmăneştii (Neamţ)

BEŞCĂ: Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna)

BEŞICĂ: Caracuşanii (Hotin), Cucueţii de sub Măgură (Putnii)

BEŞICEU: Movila Herţii (Cernăuţi)

BEŞICUŢĂ: Gugeşti (Vaslui)

BEŞLIAGA: Tămăşăi (Bacău), Stoicanii (Covurlui), Vaicăuţii (Dorohoi), Pârjoltenii (Orhei-Lăpuşna), Soveja (Putnii), Fereştii (Vaslui)

BEŞINĂ: Pelineiu (Grecenii), Motăşeni (Tecuci)

BIBERE (BIBERI): Zlătarii şi Vivorenii (Putnii), Năneştii (Putnii), Ţuţcanii (Neamţ), Bahna, Arămeştii (Neamţ), Zlătarii şi Vivorenii (Putnii)

BILIŢCAN: Răsteu (Hotin)

BIRNIVIG: Glodenii (Vaslui)

BITIRĂ: Doftana, Târgul Ocnii (Bacău), Ochişeştii (Tecuci)

BIȚICU: Sohulețu (Vaslui), Tansa (Vaslui), Vovrăiești (Vaslui), Pânceștii (Vaslui)

BLAGA: Călugăra (Bacău), Bursuceni (Botoşani), Bobuleştii (Dorohoi), Târpeştii (Neamţ), Mănăstirea Neamţ (Neanţ), Preuteştii (Neamţ), Rădenii (Neamţ), Ţăbucanii (Neamţ), Târgul Piatra (Neamţ), Conta Pavăl (Neamţ), Străşenii (Orhei-Lăpuşna), Parva şi Teiuş (Putnii), Găiştenii şi Răcăciune (Putnii), Chilişenii (Suceava), Zăhăreştii (Suceava), Odaia de Beilic (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

BLAJ: Răchitenii (Roman), Ghirăeştii (Roman)

BLAJĂ: Giosănii (Bacău), Blăjeştii (Bacău), Caracleu (Bacău), Moviliţa (Putnii)

BLAJCIC: Babinul (Cernăuţi)

BLAJIN: Crasnaleuca (Dorohoi)

BLÂNDĂ: Răduleşti, Vadul Turcului (Putnii)

BLÂNDU: Târgu Ocnii (Bacău), Botoşani, Ruşii (Botoşani), Puţănii (Covurlui), Borzeştii (Orhei-Lăpuşna), Dimaciul (Tecuci)

BLENDE(A): Beteștii (Bacău), Brătila de Sus (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Itești (Bacău), Domnești (Putnii)

BOBĂLIŢĂ: Ţâgăneştii (Tecuci)

BOBĂLĂU: Slobozia Cosăţeni (Tecuci)

BOBAN: Crucea de Jos (Putnii)

BOBÂRCĂ: Mândreştii Vechi (Putnii)

BOBÂRNACHI: Vulturul Vechi (Tecuci)

BOBÂRNATU: Dereneu (Orhei-Lăpuşna)

BOBEC: Funul Herţii (Cernăuţi)

BOBEICĂ: Iaşi, Comăneşti (Bacău), Uricanii (Cârligăturii), Condrăteştii (Orhei-Lăpuşna), Veregenii (Orhei-Lăpuşna), Durleştii (Orhei-Lăpuşna), Scorenii (Orhei-Lăpuşna), Câmpurile (Putnii), Găurile (Putnii),

BOBELE: Ivancăuţii (Cernăuţi)

BOBESCU: Ghenăuţii (Hotin)

BOBEŞTAN: Cernăuţi

BOBLETE: Luncanii (Bacău)

BOBOC: Mărăști (Tecuci), Doftana (Bacău), Oarâșa (Bacău), Curița (Bacău), Havorna (Botoșani), Cotul lui Baenschii (Cernăuți), Galați, Umbrărești (Covurlui), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Bărgăoanii și Vlădicenii (Neamț), Șerbeștii și Ungurașii (Neamț), Bărăiacu (Orhei-Lăpușna), Vălcinețul (Orhei-Lăpușna), Șerpenii (Orhei-Lăpușna), Conțăștii (Putnii), Câmpurile (Putnii), Floreștii de Sus (Putnii)

BOBOCAN: Soveja (Putnii)

BOBOCEL: Soveja (Putnii)

BOBOCIA: Suraia și Butucenii (Tecuci), Năneștii Vechi (Tecuci), Blăjării  (Tecuci), Umbrărești (Tecuci), Nicoreștii de Sus (Tecuci)

BOBOI: Trenca (Hotin), Stângăcenii (Hotin)

BOBOLI: Oţeleni (Roman)

BOBREJĂ: Nămăloasa (Tecuci)

BOBRIC: Bistriţa (Câmpulung), Oglinzii-Ungureni (Neamţ), Pângărăciorul (Neamţ)

BOBU(L): Borosăştii (Vaslui), Tufeştii (Vaslui), Puţănii (Covurlui), Avrămenii (Dorohoi), Trifeştii (Neamţ), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna), Ruginoasa (Roman), Scânteia (Vaslui), Boroşăştii (Vaslui), Cojasca (Cârligăturii)

BOCA: Dorna (Câmpulung), Folteştii (Covurlui), Botoşana (Suceava), Bălăceana (Suceava), Răusănii (Suceava), Corlata (Suceava)

BOCAN: Popeştii (Cârligăturii), Prilipcia (Cernăuţi), Cochiujenii (Hotin), Chişinău, Prăjăştii (Roman)

BOCANCE (BOCANCIA): Câmpinii (Bacău), Drăguşeni (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Berestia (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Hangul (Neamţ)

BOCARIU: Botoşana (Suceava)

BOCĂ: Bălăneştii (Neamţ)

BOCĂNIALĂ: Lărgăşeni (Tecuci)

BOCĂNEŢ(U): Sineştii (Cârligăturii), Suceava, Fundenii de Sus (Tecuci)

BOCĂNIŢĂ: Nelipeştii (Hârlău)

BOCĂŞ: Podolenii (Neamţ)

BOCHIŢĂ: Soveja (Putnii)

BOCIOC: Călugăra (Bacău) , Zlătarii şi Vivorenii (Putnii)

BODE(A): Delenii (Bacău), Tâgul Trotușului (Bacău), Filipeștii (Bacău), Găiștenii și Răcăciune (Putnii), Domneștii (Putnii), Crucea de Sus (Putnii), Câmpurile (Putnii), Miclăușanii (Roman), Sârbii, Hânțăștii (Tecuci)

BODEC: Iacobești (Suceava)

BODEIANU: Caracușanii (Hotin)

BODESCU: Popenii (Putnii), Năruja (Putnii), Tansa (Vaslui)

BODIAN: Soveja (Putnii)

BODNAR: Iazlovăţul (Suceava), Stupca (Suceava), Măzănăeştii (Suceava), Bilieştii (Tecuci)

BODNARIU: Tereblecea (Suceava), Buninţii (Suceava)

BODNARIUC: Borăuţii (Cernăuţi)

BOERIU: Bercheşeşti (Suceava), Tărâţa, Gura Solonţului (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Târgul Trotuşului

BOGA: Iazlovăţul (Suceava), Iacobeşti (Suceava), Găiciana (Tecuci)

BOGATU: Pojorâta (Câmpulung)

BOGAN: Boianul (Cernăuţi)

BOGDAN: Boianul (Cernăuți), Vascăuții (Cernăuți), Avrămeni (Dorohoi), Tărăsăuții (Hotin), Dereneu (Orhei-Lăpușna), Negreștii (Orhei-Lăpușna), Gălișăștii (Putnii), Angheleștii (Putnii),

BOGDĂNESCU: Bogdăneștii (Cârligăturii), Lunganii (Cârligăturii),

BOGDAPROSTI: Pocriaca (Vaslui), Dobrovăţul (Vaslui)

BOGDANPROSTU: Țuțcanii (Covurlui)

BOGE: Fitioneștii (Putnii), Găurile (Putnii)

BOGENIAȚĂ: Zărneștii (Greceni)

BOGHE: Roșcani (Orhei-Lăpușna)

BOGHIAN: Iași, Mândâcăuții (Hotin), Cârligul (Neamț), Brițcanii (Neamț)

BOGHIN: Făurei (Neamț)

BOGHIȚĂ: Iași

BOGHIȚOAIE: Străoanii de Sus (Putnii)

BOGHIU: Iași, Cerchejenii (Botoșani), Popeștii (Cârligăturii), Cuciurul Mare (Cernăuți), Săvenii (Dorohoi), Ștefăneștii Mici (Dorohoi), Cârjoaia (Hârlău), Delenii (Hârlău), Ionășenii (Hârlău), Paustova (Hotin), Podolenii (Neamț), Bălănești (Neamț), Morenii (Neamț)

BOGONOS: Iași, Cornova (Orhei-Lăpușna), Săliște (Orhei-Lăpușna),

BOGORODIȚĂ: Călinești (Botoșani)

BOGOS: Costeștii și Boda (Botoșani), Grumăzești (Neamț), Brițcanii (Neamț), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Dâncenii (Orhei-Lăpușna)

BOGOȘ: Folteștii (Covurului)

BOGUL: Solonțul (Bacău)

BOGUȘ: Câmpulung

BOGZA: Cișmiaua (Botoșani), Crasnaleuca (Dorohoi), Țăbucanii și Uscații (Neamț)

BOIAN: Soveja (Putnii), Bercheşeşti (Suceava)

BOICIUC: Moldoviţa (Câmpulung), Oşehlib (Cernăuţi), Orăşănii (Cernăuţi), Hotin, Carlacău (Hotin)

BOIDE: Morenii (Neamț)

BOJIA: Bogheştii (Tecuci)

BOJINCĂ: Stupca (Suceava)

BOLOHAN: Vilauce (Cernăuţi), Conceştii (Dorohoi), Viforenii (Hârlău), Hilişeu (Hârlău), Copălău (Hârlău), Costicenii (Hotin), Şărbiniţa (Hotin)

BONDAR: Caracleu (Bacău), Bilieştii (Tecuci), Sasul (Tecuci), Cozmeştii (Tecuci)

BORCE: Corbul (Bacău), Odaia Costii (Covurlui), Manta (Grecenii), Drăguşani (Putnii), Ropcea (Suceava)

BORCESCU: Hangul (Neamţ)

BORDE: Macsineni (Covurlui), Târgul Neamțului (Neamț); Crucea de Jos (Putnii), Răcoasa (Putnii), Valea Sării (Putnii), Miera (Putnii), Motășeni (Tecuci), Cucii (Vaslui), Pânceștii (Vaslui)

BORDEEȘ: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci)

BORDEI(U): Plopul (Bacău), Epurenii (Botoșani), Milianca (Dorohoi), Rosușlii (Hotin), Cochiujenii (Hotin), Chiurchiul (Hotin), Șerbeștii, Ungurașii (Neamț), Țibirica (Orhei-Lăpușna), Hirova (Orhei-Lăpușna), Sărătenii (Orhei-Lăpușna), Orhei, Roșcani (Orhei-Lăpușna), Zgăroaia (Orhei-Lăpușna), Sălăgenii (Orhei-Lăpușna), Câmpurile (Putnii), Sagna (Roman), Prăjăștii (Roman), Zăhărești (Suceava), Hrubile, Movileni (Tecuci), Malurile (Tecuci)

BORDEIAN(U): Botoșani, Brăeștii (Cârligăturii), Dămileni (Dorohoi), Suharău (Dorohoi), Oroftianca (Dorohoi), Lișna (Dorohoi), Tătărășeni (Dorohoi), Tărăsăuți (Hotin), Răchitna (Hotin), Năbădăuții (Hotin), Ocnița (Hotin), Zăbricenii (Hotin), Vancicăuții (Hotin), Corjăuții (Hotin), Caracușanii (Hotin), Ghețeoanii (Orhei-Lăpușna), Crucea de Sus (Putnii)

BORDEICU: Șișcăuții (Cernăuți)

BORDENIC: Ojovul  (Hotin)

BORDENIUC: Mitcău (Cernăuți), Slobozia Mitcău (Cernăuți)

BORGU: Frunteştii (Tecuci)

BORHA: Gangura (Orhei-Lăpuşna), Pribeştii (Vaslui)

BORODA: Cuciurul Mic (Cernăuţi)

BORODACĂ: Molniţa (Cernăuţi)

BORODI: Romancăuţii (Hotin)

BORODIAN: Larga (Hotin)

BORONĂ: Chelmeştii (Hotin)

BORONCIAN: Dămilenii (Dorohoi)

BOROŞ: Iteştii (Covurlui)

BOROZNUŢ: Mămăeştii (Cernăuţi)

BORŞ: Iaşi, Sineştii (Cârligăturii), Todereştii (Cârligăturii), Cojasca (Cârligăturii), Bobuleştii (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Brăeştii (Hârlău), Tărăsăuţii (Hotin), Şălăuţii (Hotin), Cobilcenii (Hotin), Podul Lipcanilor (Hotin), Hilioara Agapiei (Neamţ), Ţăbucanii şi Uscaţii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Românii (Neamţ), Hârţăştii (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Săcuenii (Neamţ), Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Perienii (Orhei-Lăpuşna), Şişcanii (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Şendreştii (Putnii), Diocheţii (Putnii), Ghirăeştii (Roman), Corlata (Suceava), Criveştii (Suceava), Torceşti (Tecuci) Fundenii de Sus (Tecuci), Sârbii (Tecuci)

BORŞAN: Ispasul (Cernăuţi), Carapciu (Suceava), Budineţ (Suceava), Bănila (Suceava), Vicovu de Sus (Suceava), Iazlovăţul (Suceava), Zăhăreşti (Suceava), Măzănăeşti (Suceava), Mitoc (Suceava), Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci), Vulturul Vechi şi Fântânelili (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

BORTĂ: Valea Sacă (Bacău), Solonţul (Bacău), Molniţa (Cernăuţi), Târnauca (Cernăuţi), Stroeştii (Cernăuţi), Boianul (Cernăuţi), Hârlău, Vlădenii (Hârlău), Cochiujenii (Hotin), Şărbaca (Hotin), Vălcineţul (Orhei-Lăpuşna), Zubreştii (Orhei-Lăpuşna), Costeştii (Orhei-Lăpuşna)

BORTOŞ: Nâsâpenii (Bacău)

BOSÂIOC: Condrăteştii (Orhei-Lăpuşna),

BOSÂNCIAN: Bobuleştii (Dorohoi)

BOSANCU: Vama (Câmpulung)

BOSIOC: Ruşii (Hârlău), Şerbeştii (Vaslui)

BOSTAN: Iaşi, Blăjeştii (Bacău), Caşin (Bacău), Prigorenii (Cârligăturii), Vămeşenii (Covurlui), Galaţi, Rogojănii (Covurlui), Dorohoi, Oroftianca (Dorohoi), Vorniceni (Dorohoi), Hudeştii (Dorohoi), Tătărăşeni (Dorohoi), Ostopceni (Dorohoi), Larga (Grecenii), Hârlău, Belceştii (Hârlău), Horodişte (Hârlău), Criva (Hotin), Bodeştii (Neamţ), Miclăuşănii (Orhei-Lăpuşna), Corlucenii (Orhei-Lăpuşna), Cobâlca (Orhei-Lăpuşna), Belieştii (Orhei-Lăpuşna), Homocii (Putnii), Cornii de Sus (Putnii), Cucutenii (Roman), Vultureni (Tecuci), Lighitişăni (Tecuci), Meleşcani (Tecuci)

BOTĂŞ: Nâsâpenii (Bacău)

BOTEZ: Cotnarul, Horodiște, Zlotica (Hârlău), Șcheia (Suceava), Forăștii (Suceava)

BOTEZAT(U): Iași, Bacău, Târgul Ocnii (Bacău), Botoșani, Buzenii (Botoșani), Cernăuți, Camăna (Cernăuți), (Cernăuți), Băbeștii (Cernăuți), Berbeștii (Cernăuți), Puțănii (Covurlui), Pomârla (Dorohoi), Hudeștii (Dorohoi), Conceștii (Dorohoi), Sârbii (Dorohoi), Albeștii (Dorohoi), Feredienii (Hârlău), Crăciunenii (Hârlău), Starosilița (Hârlău), Prilipca (Hârlău), Ghenăuții (Hotin), Cotilău (Hotin), Romancăuți (Hotin), Mândâcăuții (Hotin), Mihălășanii (Hotin), Grumăzeștii (Neamț), Bodeștii (Neamț), Moșoteștii (Neamț), Bravice (Orhri-Lăpușna), Orhei (Orhri-Lăpușna), Dâncenii (Orhri-Lăpușna), Ungurenii (Putnii), Bodescul (Vaslui), Tansa (Vaslui),

BOTIAN: Iaşi

BOU(L): Botoşani, Găurile (Putnii), Păţăştii (Putnii), Grozăştii (Putnii)

BOUBĂLŢAT: Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

BOUBĂTRÂN: Băniasa (Covurlui), Chiraftei (Covurlui), Frumoasa (Grecenii), Cocia (Tecuci)

BOUNEGRU: Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Tăseşti (Bacău)

BOUREN: Avrămeni (Dorohoi)

BOUROŞ: Scobâlţenii (Cârligăturii), Braina (Cârligăturii), Chişinău, Oghilenii (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Şândilarii de Sus (Putnii), Rădăcineştii (Tecuci), Satul Frumuşel (Tecuci), Bogheştii (Tecuci)

BOURU: Hânceştii (Orhei-Lăpuşna)

BRABĂ: Cașin (Bacău)

BRABĂN: Hilişău (Dorohoi), Pomârla (Dorohoi), Dărăbani (Dorohoi), Teioasa (Dorohoi)

BRADE: Cornii (Covurlui)

BRAD(U): Cordărenii (Botoșani), Tătărăşeni (Dorohoi), Avrămeni (Dorohoi), Băscăceni (Dorohoi), Vânătorii Săcului (Neamţ)

BRADUNSCHI: Hotin

BRAE: Valea Albă (Neamţ)

BRĂESCU: Mamorniţa (Cernăuţi), Delenii (Hârlău), Moşoteştii (Neamţ), Buciumii (Roman)

BRAEȘ (BRAIȘ): Bețeștii (Bacău)

BRAGĂU: Căpătan (Putnii)

BRAHĂ: Uricanii (Cârligăturii), Mihalcia (Cernăuți), Beceștii (Cernăuți), Costeștii (Cernăuți), Iubăneşti (Dorohoi), Pelineiu (Grecenii), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna), Săpotenii (Orhei-Lăpuşna), Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Goianul (Orhei-Lăpuşna), Corjocul (Orhei-Lăpuşna), Comăreştii (Suceava), Budineţ (Suceava), Comăneşti (Suceava), Româneşti (Suceava)

BRAHNĂ: Doburceni (Dorohoi), Zlătarii şi Vivorenii (Putnii),

BRAHUŞ: Hăbăşeşti, Şcheia (Roman)

BRAIA: Târnauca (Cernăuți), Cucueţii de Sus (Putnii)

BRAN: Măghereștii (Bacău), Podurile (Bacău), Cașin (Bacău); Curteștii (Botoșani), Galați, Işnoveţ (Dorohoi), Hangul (Neamţ), Buhalniţa (Neamţ), Românii (Neamţ), Strâmbii (Neamţ), Suslenii (Orhei-Lăpuşna), Odobeştii (Putnii), Slobozia Nouă (Tecuci)

BRANDABUR: Iași, Mănăstirea Bogdanii (Bacău), Câmpulung, Sadova (Câmpulung), Dorohoi, Vorniceni (Dorohoi), Avrămeni (Dorohoi), Delenii (Hârlău), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Crucea de Jos (Putnii), Crăeştii (Vaslui)

BRANDEBURG: Suceava

BRADIBUR: Chilişoaia (Cârligăturii)

BRĂILĂ: Peche (Covurlui), Oprişeştii (Tecuci)

BRĂILESCU: Vulturul Vechi (Tecuci), Torceştii (Tecuci)

BRÂNCOVANU: Călugăra (Bacău)

BRANIȘTE: Bistrița (Câmpulung), Furceni (Tecuci)

BRÂNZĂ: Iași, Cojasca (Cârligăturii), Pilipăuți (Cernăuți), Galați, Tulucești (Covurlui), Lehanii (Covurlui), Dărăbani și Cornești (Dorohoi), Cucuteni (Dorohoi), Șerbăneștii lui Istrate, Bereștii (Neamț), Meleșeni (Orhei-Lăpușna), Orhei, Highidișul (Orhei-Lăpușna), Boghicenii (Orhei-Lăpușna), Goianul (Orhei-Lăpușna), Jora de Sus (Orhei-Lăpușna), Mărășeștii (Putnii), Diocheții (Putnii), Movilița (Putnii), Costești (Roman), Doljăști (Roman), Ruginoasa (Roman), Rădăcineștii (Tecuci), Lărgășeni (Tecuci), Gohor (Tecuci), Vaslui, Oceștii (Vaslui), Băleștii (Vaslui)

BRÂNZAC: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci)

BRÂNZAN: Rohozna (Cernăuți), Cuciurul Mic (Cernăuți),

BRÂNZĂNOI: Iași,

BRÂNZARI: Cuciurul Mic (Cernăuți),

BRÂNZĂU: Târnauca (Cernăuți)

BRÂNZEI: Rângoaia (Vaslui), Târnauca (Cernăuți), Cuciurul Mic (Cernăuți), Dobronăuți (Cernăuți), Lehnești (Dorohoi), Marșănița (Hotin), Rujavnița (Hotin), Bălăneștii (Neamț), Spinești (Putnii), Codrul Sârbilor (Putnii), Rângoaia (Vaslui)

BRÂNZILĂ: Botoșani, Vama (Suceava), Târgul Frumos (Cârligăturii), Tăbanul (Hotin), Vităneștii (Putnii)

BRÂNZOI: Târnauca (Cernăuți), Bodeștii (Neamț), Poiana (Putnii), Negrileștii (Putnii)

BRAVEŢ: Umbrăreşti (Tecuci)

BRAŞĂU: Frumoasa (Grecenii)

BRAȘOVAN (BRAŞOV, BRAȘOVIANU): Mănăstirenii (Botoșani), Păușeștii (Cârligăturii), Mileştii (Covurlui)

BRATCU (BRATCĂ): Cuciurul Mare (Cernăuți), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna)

BRATOVAN: Iţeştii (Covurlui)

BRATU: Câmpulung, Tulucești (Covurlui), Bălţăteşti (Neamţ), Românii (Neamţ), Vităneştii de Sus (Putnii)

BRAZDĂ: Prigorenii (Cârligăturii), Meleşenii (Orhei-Lăpuşna)

BRAZDEȘ: Oance (Covurlui)

BREZ: Giosănii (Bacău)

BREZAN: Angheleştii (Putnii), Câmpurile (Putnii)

BREZULIANU: Goeştii (Cârligăturii), Vlădenii (Hârlău)

BRIABĂN (BREABĂN): Chirceştii şi Micleştii (Vaslui), Urmeziş (Bacău), Comăneştii (Bacău)

BRUDIUL: Mileştii (Covurlui), Vârlezii (Covurlui), Bălenii (Covurlui)

BRUMĂ: Răcăuţii (Bacău), Tăutre (Cernăuţi), Hudeştii (Dorohoi), Molodova (Hotin), Bălcăuţii (Hotin), Bereştii (Neamţ), Lighitişănii (Tecuci), Coluneştii (Tecuci), Crăeştii (Vaslui)

BRUMAR(IU): Voineştii (Cârligăturii), Zlătunoaia (Hârlău), Coşula (Hârlău), Ichimăuţi (Orhei-Hotin)

BUBOIU: Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci)

BUBUI: Tărăsăuţii (Hotin)

BUBUIOC: Oghilenii(Orhei-Lăpuşna)

BUBULIAC: Furceni (Tecuci)

BUBUROI: Dumeştii (Cârligăturii), Iubăneşti (Dorohoi)

BUBURUZ(Ă): Teleşeu (Orhei-Lăpuşna), Corlata (Suceava)

BUBURUZAN: Botoşana (Suceava), Homorul (Suceava)

BUBUŞCĂ: Năneştii Vechi (Tecuci)

BUBUŢĂ: Rădiana (Bacău)

BUCĂ: Onceştii (Vaslui), Căscoeştii (Vaslui)

BUCICAŞ: Iaşi

BUCŞĂ: Bucşeştii (Bacău), Tăseşti, Târgul Ocnii (Bacău), Curiţa (Bacău), Roman, Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci)

BUCŞE: Curiţa  (Bacău), Bâlca (Putnii), Roman

BUCUR: Plopul (Bacău), Tomeştii (Botoşani), Giuleştii (Neamţ), Iazlovăţul (Suceava), Sârbii (Tecuci)

BUDA: Şerbeştii, Unguraşii (Neamţ), Tortoreştii (Neamţ), Răduleşti (Putnii), Şcheia (Roman), Iazlovăţul (Suceava), Corlăteştii Gorii (Suceava), Bilieştii (Tecuci)

BUDAC(A, U): Mologhie (Cernăuţi), Mamorniţa (Cernăuţi), Zărneştii (Grecenii), Stroeştii (Hârlău), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Tulnicii (Putnii), Vităneştii de Sus (Putnii),

BUDACIA: Şcheia (Roman)

BUDAILĂ: Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna)

BUDĂI(U): Valea Sacă (Bacău), Dracşanul (Botoşani), Câmpulung, Ionăşenii (Hârlău), Ghirăeştii (Roman), Chirceştii, Micleştii (Vaslui)

BUDAN: Cotuşca (Dorohoi), Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Năruja (Putnii), Tecuci

BUDU: Mărginenii (Bacău), Valea Sacă (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Corjăuţii (Hotin), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Corlata (Suceava), Vaslui, Şcheia (Vaslui)

BUDUI(U): Şendreşti (Putnii), Cornii de Sus (Putnii), Cornii de Jos (Putnii), Mândreştii Vechi (Putnii)

BUDULAŞ: Cepleniţa (Hârlău)

BUDUR(U): Puţănii (Covurlui), Feredienii (Hârlău), Larga (Hotin)

BUDURCAN: Bălăneştii (Neamţ)

BUDURICII: Camincia (Orhei-Lăpuşna)

BUDUROI: Larga (Bacău)

BUDURUC: Brăhăşeştii (Tecuci)

BUGA: Târgu Ocnii (Bacău), Dracşanul (Botoşani), Cerchejenii (Botoşani), Tulburenii (Botoşani), Buznă (Cârligăturii), Hriaţca (Cernăuţi), Godineştii (Cernăuţi), Şărbeştii (Covurlui), Galaţi, Lehanii (Covurlui), Hudeştii (Dorohoi), Cârhana (Grecenii), Manta (Grecenii), Mihalcău (Hotin), Trifeştii (Neamţ), Onceşti (Neamţ), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Lozova (Orhei-Lăpuşna), Budeştii (Orhei-Lăpuşna), Orbenii (Putnii), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Bătineştii (Putnii), Iazlovăţul (Suceava), Bercheşeştii (Suceava), Sclipoteştii (Tecuci), Poiana (Tecuci), Lipovăţul (Vaslui)

BUGACIU: Năneştii  (Putnii), Focşani

BUGAN(IA): Hotin, Micleştii (Orhei-Lăpuşna), Onceştii, Rogojenii (Tecuci), Mărăştii (Tecuci), Coluneşti, Buda (Tecuci),

BUGARA: Puţinteii (Orhei-Lăpuşna), Ustia (Orhei-Lăpuşna), Dobrovăţul (Vaslui)

BUGHE: Hărliceştii (Neamţ)

BUGIAC(U): Borăuţii (Cernăuţi), Grecenii, Cârhana (Grecenii), Vadul Isac (Grecenii), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

BUHĂESCU: Iaşi, Holmul (Cârligăturii), Negreştii (Vaslui)

BUHAI: Târgul Frumos (Cârligăturii), Verincianca (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi), Crucea de Sus (Putnii)

BUHAICIUC: Verincianca (Cernăuţi)

BUHLE: Scânteia (Vaslui)

BUHU: Scorţeştii (Cârligăturii)

BUHULICI: Sălişte (Orhei-Lăpuşna)

BUHUNEŢ: Molodova (Hotin)

BUHNILĂ: Roman, Câmpenii (Roman)

BUHUŞ: Grigoreşti (Botoşani), Albeşti (Dorohoi), Dragomireşti (Neamţ), Jora de Jos (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Galbinii (Tecuci), Vlamnicul (Tecuci), Onceştii (Vaslui), Zăpodenii (Vaslui), Zăzinca (Vaslui), Glodenii (Vaslui)

BUINOVSCHI: Zastavna (Cernăuţi)

BUJOR: Podurile (Bacău), Răsteu (Hotin)

BUJORAN: Vădenii (Covurlui), Măluştenii (Covurlui), Hudeştii (Dorohoi)

BULANCE: Hârlău, Totoeştii (Hârlău)

BULĂU: Stănceştii (Botoşani), Dorna (Câmpulung), Şarul Dornei (Câmpulung), Cotnarul (Hârlău)

BULIA: Clişcăuţii (Hotin), Ghenăuţii (Hotin)

BULIANDRĂ: Motăşenii (Tecuci), Băloteştii (Putnii), Petreştii (Putnii), Roznov (Neamţ), Ţăbucanii (Neamţ)

BULAI(U): Faraoanii (Bacău), Comăneştii (Bacău), Prigorenii (Cârligăturii), Galaţi,  Talpa (Neamţ), Oborocenii (Roman), Sagna (Roman), Tămăşănii  (Roman), Şerbăneştii şi Lieştii (Tecuci), Vulturul Vechi (Tecuci), Fundenii de Sus (Tecuci)

BULAT: Umbrăreştii (Covurlui), Furcenii (Orhei-Lăpuşna), Pocşenii (Orhei-Lăpuşna), Goianul (Orhei-Lăpuşna)

BULIGA: Miclăuşenii (Botoşani), Târnauca (Cernăuţi), Lucăcenii (Cernăuţi), Milie (Cernăuţi), Dorohoi, Hilişău (Dorohoi), Comăneştii (Dorohoi), Hudeştii (Dorohoi), Teioasa (Dorohoi), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Chişinău,

BULILAC: Iazlovăţul (Suceava)

BULIMAN: Moviliţa (Putnii)

BULISAN: Şărbeştii (Covurlui)

BULIZĂR: Muşatul (Covurlui)

BURCĂ: Curiţa (Bacău), Buzenii (Botoşani), Galaţi, Peche (Covurlui), Oasăle (Covurlui), Cotuşca (Dorohoi), Caracuşanii (Hotin), Bălăneştii (Neamţ), Talpa (Neamţ), Tortoreştii (Neamţ), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Săpotenii (Orhei-Lăpuşna), Voinova (Orhei-Lăpuşna), Oniţcanii (Orhei-Lăpuşna), Ghilacău (Orhei-Lăpuşna), Ireştii de sub Măgură (Putnii), Sagna (Roman), Tupilaţii (Roman), Botoşana (Suceava), Fundenii de Jos (Tecuci), Slobozia Filipeni (Tecuci), Pocriaca (Vaslui)

BURDE: Botoşani, Scobinţii (Hârlău)

BURDEI: Suceava

BURDIN: Valeva (Cernăuţi)

BURDUJA: Hudeştii (Dorohoi), Milianca (Dorohoi), Bodeştii (Neamţ), Dragomireştii (Neamţ), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Ustia (Orhei-Lăpuşna), Chiştelniţa (Orhei-Lăpuşna), Vaslui

BURGĂ: Câmpurile  (Putnii)

BURGHELE: Botoşani, Goeştii (Cârligăturii), Zlătunoaia (Hârlău), Orhei, Heleşteenii (Roman), Băloşeştii (Roman), Vaslui, Bouşorii (Vaslui)

BURNICĂ: Câmpurile (Putnii)

BURSUC: Scânteia (Vaslui), Ruşii din Moldoviţa (Câmpulung), Todereştii (Cârligăturii), Dămilenii (Dorohoi), Comăneştii (Dorohoi), Podolenii (Neamţ), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Ciohorănii (Roman), Lighitişăni (Tecuci)

BURUIANĂ: Târgul Ocnii (Bacău), Răusănii (Hârlău), Stăucenii (Hotin), Hirişenii (Orhei-Lăpuşna), Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Drăguşenii (Orhei-Lăpuşna), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Măşănii (Orhei-Lăpuşna), Cornii de Sus (Putnii), Străoanii de Jos (Putnii), Câmpurile (Putnii), Coza (Putnii), Odobeştii (Putnii), Pădurenii (Putnii), Căpătan (Putnii), Privalul (Tecuci), Posluşnicii Răchitoasei (Putnii)

BURSUCAN: Botoşani

BURTE: Pelineiu (Grecenii)

BUSU(L): Boianul (Cernăuţi)

BUSUIOC: Mărginenii (Neamţ), Torceştii (Tecuci), Fundenii de Sus (Tecuci)

BUŞILĂ: Galaţi, Rogojănii (Covurlui), Lişna (Dorohoi), Colineţul (Hotin), Răchitna (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Odobeştii (Putnii)

BUTAC: Călugăra (Bacău)

BUTI: Cocia (Tecuci), Furceni (Tecuci), Ghilăveşti (Tecuci)

BUTILĂ: Criva (Hotin)

BUTU(L): Târgul Ocnii (Bacău), Grozeştii (Bacău), Caşin (Bacău), Highidişul (Orhei-Lăpuşna),

BUTUC: Iaşi, Vetleuca (Cernăuţi), Prilipcea (Cernăuţi), Stoicanii (Covurlui), Manta (Grecenii), Cepleniţa (Hârlău), Bărgăoanii, Vlădicenii (Neamţ), Gura Văii (Neamţ), Camincia (Orhei-Lăpuşna), Răcoasa (Putnii)

BUTUCEL: Râpile (Bacău), Isacova (Orhei-Lăpuşna), Răcoasa (Orhei-Lăpuşna), Găurile (Putnii), Baloteşti (Putnii),

BUTUCILĂ: Râpile (Bacău)

BUTULIAN: Comăneştii (Covurlui)

BUTUMAN: Lărgăşeni (Tecuci)

BUTUNOIU: Zmulţii (Covurlui), Târgul Piatra (Neamţ),

BUTUR(E, Ă): Mileştii (Covurlui), Chiraftei (Covurlui), Grecenii (Grecenii), Păuleştii (Putnii)

BUTURLĂ: Capu Codrului (Suceava)

BUŢURCA(Ă): Umbrăreştii (Covurlui), Cotnarul (Hârlău), Lomanceniţa (Hotin)

BUŢURCAN: Lipicenii (Orhei-Lăpuşna),

BUZĂ: Iaşi, Camăna (Cernăuţi), Voloca (Cernăuţi), Culişăvca (Hotin)

BUZAMET: Scoposănii (Cârligăturii)

BUZĂMURGĂ: Hârlău, Delenii (Hârlău)

BUZAN: Câmpulung,

BUZATU: Botoşani, Totoeştii (Hârlău), Maliniţa (Hotin)

BUZDUGAN: Caşin (Bacău), Molniţa (Cernăuţi), Băniasa (Covurlui), Fârţăneştii (Covurlui), Conceştii (Dorohoi), Păltiniş (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău), Marşăniţa (Hotin), Ghenăuţii (Hotin), Podolenii (Neamţ), Bahna (Neamţ), Păuleştii (Orhei-Lăpuşna)

BUZILĂ: Căcăcenii sau Dimăchenii (Botoşani), Dorna (Câmpulung), Todereşti (Cârligăturii), Uricanii (Cârligăturii), Galaţi, Hudeştii (Dorohoi), Cuzlău (Dorohoi), Crăiniceni (Dorohoi), Crasnaleuca (Dorohoi), Burlăneştii (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna)

BUZINCA: Bălenii (Covurlui)

BUZINSCHI: Mosoară (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Delenii (Hârlău)

BUZNE(Ă): Dămilenii (Dorohoi), Frumoasa (Grecenii), Uricenii (Hârlău), Ipoteştii (Hârlău), Moşoteştii (Neamţ)

BUZNEŞ: Ostriţa (Cernăuţi)

BUZNIAN: Cotnarul, Horodişte şi Zlodica (Hârlău)

BUZU(L): Dişcova (Orhei-Lăpuşna)

BUZUN: Dişcova (Orhei-Lăpuşna)

BUZURNOI: Lomanceniţa (Hotin)

 

 

 

C

 

 

CABA: Ştulbicanii (Câmpulung), Bistriţa (Câmpulung), Mamorniţa (Cernăuţi), Hriaţca (Cernăuţi), Boianul (Cernăuţi), Starosiliţa (Hârlău), Vânătorii Săculului (Neamţ), Negreştii (Neamţ), Poiana (Putnii), Păuleştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Pădurenii (Putnii), Uideştii (Suceava)

CABAC: Cârhana (Grecenii), Jurginii (Putnii)

CABASACAL: Hotin,

CABERA: Uideştii (Suceava)

CACIUC: Târnauca (Cernăuţi), Şărăuţii (Hotin), Balamutina (Hotin)

CĂCIULĂ: Caşin (Bacău), Soveja (Putnii), Blăniasa (Tecuci)

CALACAZ: Fundenii de Sus (Tecuci)

CALANCE(A): Cuciurul Mic (Cernăuţi), Vicovul de Jos (Suceava), Horodnicul (Suceava)

CALANCIA: Lehăcenii (Cernăuţi), Cuciurul Mic (Cernăuţi)

CALANCIUC: Călineştii (Cernăuţi), Şubraneţ (Cernăuţi), Bujoviţa (Hotin)

CÂLCÂI(U): Caracleu (Bacău), Cornii de Sus (Putnii), Oborocenii de Jos (Roman), Vovrăeştii (Vaslui)

CALCĂNTAUR: Meleşeuţii (Suceava)

CĂLDĂRUŞĂ: Botoşani, Şindricianii (Hârlău)

CALFALA: Sărărău (Cernăuţi)

CALICICA: Babinul (Cernăuţi)

CALICIUC: Călineştii (Cernăuţi)

CALICU: Călugăra (Bacău), Beţeştii (Bacău), Babinul (Cernăuţi), Mărcăuţii (Hotin), Climeştii (Neamţ), Ireştii de sub Măgură (Putnii)

CALIN: Pătrăşcanii (Bacău), Vadul Isac (Grecenii), Parava, Teiuş (Putnii), Motăşeni (Tecuci)

CALINCIUC: Vilauce (Cernăuţi),

CALINIC: Pomârla (Dorohoi)

CĂLMÂC: Bălenii (Covurlui), Epurenii (Covurlui), Puţănii (Covurlui)

CALMARE: Stoicanii (Covurlui), Peche (Covurlui), Fundenii de Sus (Tecuci)

CALMARI: Mimorenii (Orhei-Lăpuşna), Slobozia (Tecuci)

CALMAŞ: Şândilarii de Sus (Putnii)

CALMAY: Iacobeşti (Suceava)

CALMU: Lărgăşeni (Tecuci)

CALMUŢCHI: Berbeştii (Cernăuţi), Călineştii (Cernăuţi), Părhăuţii (Suceava), Bereştii (Suceava)

CANĂ: Molovata (Orhei-Lăpuşna), Cucorăştii (Tecuci)

CĂNILĂ: Cucutenii (Dorohoi), Budeştii (Dorohoi), Oneştii (Hârlău)

CANTA: Hârlău, Hangul (Neamţ)

CANTEŞ: Păuneştii (Putnii)

CANTIA (CANTEA): Iaşi

CANTEMIR: Todereştii (Cârligăturii), Coţmanii (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Caracuşanii (Hotin), Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Păhărniceni (Orhei-Lăpuşna)

CĂPĂŢĂNĂ: Iaşi, Străoanii de Sus (Putnii), Corlătenii (Botoşani), Târgul Frumos (Cârligăturii), Coţmanii (Cernăuţi), Galaţi, Sârbii (Dorohoi), Criva (Hotin), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), , Ichimăuţi (Orhei-Lăpuşna), Zlătarii, Vivorenii (Putnii), Mărăştii (Tecuci)

CĂPCANĂ: Târnauca (Cernăuţi)

CĂPRAR(IU): Galaţi, Puţănii (Covurlui), Ichimăuţii (Orhei-Lăpuşna)

CĂRĂBUŞ: Botoşani

CARACIUC: Frasinul (Câmpulung)

CĂRĂŞEL: Hânţeştii din Deal (Botoşani), Focşani, Bilieştii (Tecuci)

CÂRCĂ: Chilişoaia, Holmul (Cârligăturii), Chişinău, Micleştii (Orhei-Lăpuşna), Sălceni, Bogheştii (Tecuci), Târgul Frumos (Cârligăturii), Holmul (Cârligăturii)

CÂRCÂŞ: Piatra (Orhei-Lăpuşna)

CÂRCEI: Prăjăştii (Neamţ), Ţuţcanii (Neamţ), Sascutul (Putnii), Tecucelul Sec (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci), Neguleşti (Tecuci), Stănceşti (Botoşani)

CARCIA: Havorna (Botoşani), Băiceni (Botoşani), Cuciurul Mare (Cernăuţi), Rărincia (Cernăuţi)

CÂRCIU: Ireştii de Sus (Putnii)

CÂRCODEL: Lăpuşna (Orhei-Lăpuşna)

CÂRCOJA: Umbrăreştii (Tecuci)

CÂRCOTĂ: Crăeştii (Covurlui), Cepleniţa (Hârlău)

CÂRCU(O): Săhărău (Cernăuţi), Şărbeştii (Covurlui), Poiana (Tecuci)

CÂRLIG: Dărmăneşti (Bacău), Trestienii (Hotin), Briâcanii (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Iurcenii (Orhei-Lăpuşna), Corjovul (Orhei-Lăpuşna), Găiştenii, Răcăciune (Putnii), Poiana (Putnii), Şcheia (Vaslui)

CÂRNAŢ: Rărincia (Cernăuţi), Lehneştii (Dorohoi), Scobinţii (Hârlău), Horilcanii (Orhei-Lăpuşna), Răduleşti (Putnii)

CÂRNECI: Pârleştii (Tecuci), Onceştii (Tecuci), Frunteştii (Tecuci)

CARNIGA: Sagna (Roman)

CÂRPĂ: Cârjoaia (Hârlău), Lăpuşna (Orhei-Lăpuşna)

CARP(U): Oprişeştii (Tecuci), Chirceştii (Vaslui), Tansa (Vaslui), Căzăneştii (Vaslui), Bursucenii (Botoşani), Târgul Frumos (Cârligăturii), Găneştii (Cârligăturii), Sineştii (Cârligăturii), Frumuşelile (Cârligăturii), Toporăuţii (Cernăuţi), Răvăcăuţii (Cernăuţi), Carapciu (Cernăuţi), Bănila de Sus (Cernăuţi), Blăgeştii (Covurlui), Bălenii (Covurlui), Iubăneştii (Dorohoi), Ulmii (Hârlău), Iaşi, Vancicăuţi (Hotin), Furcenii (Orhei-Lăpuşna), Bărzăreştii (Orhei-Lăpuşna), Goianul (Orhei-Lăpuşna), Ungurenii (Putnii), Vineşăştii (Putnii), Miclăuşenii (Roman), Buceştii (Tecuci), Oprişeştii (Tecuci), Chirceştii (Vaslui), Tansa (Vaslui), Căzăneştii (Vaslui)

CARPECIUC: Slobozia Ocna (Cernăuţi)

CARPENCO(U): Iurcăuţii (Cernăuţi)

CARPUC: Vitrianca (Hotin)

CÂRPĂVECHE: Frenciucii (Vaslui), Vadul Isac (Grecenii), Soveja (Putnii)

CÂRSTE: Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna), Şercanii (Orhei-Lăpuşna), Floreştii (Putnii), Jurginii (Putnii), Sascutul (Putnii), Bâlca (Putnii), Soveja (Putnii), Berhometele (Suceava), Târgul Ocnii (Bacău), Caşin (Bacău), Valeva (Cernăuţi), Dobronăuţii (Cernăuţi), Stăneştii (Cernăuţi), Carapciu (Cernăuţi), Golăşăii (Covurlui), Dămilenii (Botoşani), Dărăbani (Dorohoi), Macrii (Grecenii), Cotnarul (Hârlău), Scobinţii (Hârlău), Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Valea Ulmului (Orhei-Lăpuşna), Şercanii (Orhei-Lăpuşna)

CÂRSTEAN: Băişeştii (Suceava)

CÂRSTIAN(U): Buciumii (Bacău), Rogojănii (Covurlui), Maliniţa (Hotin), Orbenii (Putnii), Coza (Putnii), Tecucelul Sec (Tecuci), Galbinii (Tecuci)

CÂRSTEI: Fundul (Bacău), Sadova (Suceava), Ruşii (Hârlău)

CÂRTAC: Oneşcanii (Orhei-Lăpuşna),

CÂRŢAN: Grozeştii (Bacău), Pribeştii (Vaslui), Scânteia (Vaslui)

CĂRUNTU: Fundul Herţii (Cernăuţi), Mălineştii (Hotin), Cotilău (Hotin), Rusuşlii (Hotin), Stănileştii (Hotin),  Teleşeu (Orhei-Lăpuşna), Glodenii (Roman), Gohor (Tecuci), Şcheia (Vaslui)

CĂSĂESCU: Dărmăneştii (Neamţ)

CĂSĂIAN: Verincianca (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi)

CASCĂI: Nihorenii (Hotin)

CAŞ(U): Puţănii (Covurlui), Pelineiu (Grecenii), Românii (Neamţ), Deleştii (Vaslui), Rărincia (Cernăuţi)

CAŞCAVAL: Turluiu, Călugăra (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Cernăuţi, Hroşăuţii (Cernăuţi)

CAŞPAR: Iacobeşti (Suceava)

CĂŞTUNULAC: Balamutina (Hotin)

CATANA: Iaşi, Podurile (Bacău), Leorda (Bacău), Târgul Trotuşului (Bacău), Liudi Trotuşului (Bacău), Caşin (Bacău), Răcăuţii (Bacău), Heltul (Bacău), Câmpulung, Dorna (Câmpulung), Rohozna (Cernăuţi), Cuciurul Mic (Cernăuţi), Brăneştii (Covurlui), Şendrenii (Hotin), Cerlena (Hotin), Hlinoaia (Hotin), Larga (Hotin), Câmpurile (Putnii)

CĂTANĂ: Blăjeştii (Bacău), Ivancăuţi (Cernăuţi), Bârleştii (Bacău), Feredienii (Hârlău), Storeştii (Hârlău), Prisăcanii (Hârlău), Roznovul (Neamţ), Mărginenii (Neamţ), Bălăneştii (Neamţ), Vânătorii Bisericanilor (Neamţ), Căuciuleştii (Neamţ), Gura Văii (Neamţ), Dobrinii (Neamţ), Almaşul, Sărata (Neamţ), Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Sarămârza (Orhei-Lăpuşna), Pecişte (Orhei-Lăpuşna), Roman, Iucşeştii (Roman), Dobrovăţul (Vaslui), Şerboteştii (Vaslui)

CATĂRĂU: Iaşi, Cojasca (Cârligăturii), Păltiniş (Dorohoi), Bârleştii (Hârlău), Marcăuţii (Orhei-Lăpuşna)

CĂTĂRĂU: Păhărnicenii (Orhei-Lăpuşna)

CATARGIU: Cornii de Sus (Putnii), Motăşeni (Tecuci)

CĂUŞ: Botoşani, Târnauca (Cernăuţi), Drăguşenii (Orhei-Lăpuşna), Sagna (Roman)

CĂUŞINIAN: Goianul (Orhei-Lăpuşna)

CAZAC: Iaşi, Fundul Moldovii (Câmpulung), Romancăuţii (Hotin)

CĂZAC: Hânţeştii din Deal (Botoşani), Ruşii (Botoşani), Fundul Moldovii (Câmpulung), Cojasca (Cârligăturii), Ostriţa (Cernăuţi), Mahalaoa (Cernăuţi), Şubraneţ (Cernăuţi), Verincianca (Cernăuţi), Păltiniş (Dorohoi), Răpiceni (Dorohoi), Ghenăuţii (Hotin), Domnenii (Hotin), Hruşavăţul (Hotin), Babinii (Hotin)

CAZACIUC: Verbăuţii (Cernăuţi)

CAZACLĂU: Şendreştii (Putnii)

CAZACU: Călugăra (Bacău), Heltul (Bacău), Samuşenul (Cernăuţi), Milie (Cernăuţi), Vârlezii (Covurlui), Mileştii (Covurlui), Bobuleştii (Dorohoi), Vadul Isac (Grecenii), Storeştii (Hârlău), Ungurenii (Hârlău), Trestienii (Hotin), Stănileştii (Hotin), Boghicenii (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Focşani

CĂZACU: Broştenii (Bacău), Tămăşăi (Bacău),Urmeniş (Bacău), Tomeştii (Botoşani), Căcăcenii (Botoşani), Molniţa (Cernăuţi), Zadobriuca (Cernăuţi), Jucica (Cernăuţi), Clevodin (Cernăuţi), Samuşenul (Cernăuţi), Mitcău (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi), Vasileu (Cernăuţi), Cincăul (Cernăuţi), Cadobişte (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Băbeştii (Cernăuţi), Bănila de Jos (Cernăuţi), Dorohoi, Lişna (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Vadul Isac (Grecenii), Broscăuţii (Hârlău), Mămăliga (Hotin), Negrinţii (Hotin), Tărăsăuţii (Hotin), Colineţul (Hotin), Vlădicenii (Hotin), Rucşinul (Hotin), Gheorgheuţii (Hotin), Babinii (Hotin), Corostăuţii (Hotin), Hadărăuţii (Hotin), Naslavcia (Hotin), Feteştii (Hotin), Stolnicenii (Hotin), Larga (Hotin), Calul (Neamţ), Dărmăneştii (Neamţ), Durleştii (Orhei-Lăpuşna), Şuşulenii (Orhei-Lăpuşna), Molovata (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna)

CĂZĂCUŢ: Săhărău (Cernăuţi)

CENUŞĂ: Botoşani, Ştefăneştii Mici (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Hilioara Agapiei (Neamţ), Târgul Neamţ, Bereştii (Neamţ), Orhei, Vălcineţul (Orhei-Lăpuşna), Mărăştii (Putnii), Avereştii (Roman), Oprişeştii (Tecuci), Scânteia (Vaslui)

CERNE: Târgul Trotuşului (Bacău)

CERNEI: Hotin, Balamutina (Hotin)

CERNESCU: Săvenii (Dorohoi)

CERNETINSCHI: Verincianca (Cernăuţi)

CERNEVSCHII: Ivancăuţii (Cernăuţi)

CHEBAC: Mahalaoa (Cernăuţi), Băbeştii (Cernăuţi), Şiviţa (Covurlui), Iteştii (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Cârhana (Grecenii), Nicoreştii de Sus (Tecuci), Frunteştii (Tecuci)

CHELMEŞ: Soveja (Putnii), Făurei (Putnii)

CHEPTAR: Işnovăţ (Orhei-Lăpuşna), Frenciucii (Vaslui)

CHETRIAN(U): Măstacănul (Bacău), Moineştii (Bacău), Coţuşca (Dorohoi), Izbeştii, Cruhlicul (Orhei-Lăpuşna), Urecheştii (Putnii), Câmpurile (Putnii), Şândilarii de Jos (Putnii)

CHICHIRIŢĂ: Sohodolul (Bacău), Bălţăteşti (Neamţ)

CHIFAN(I): Drăguşeni (Putnii), Găiştenii (Putnii), Păuneştii (Putnii), Pribeştii (Vaslui), Dobrovăţul (Vaslui), Iteştii (Covurlui)

CHIFIC: Zamostie (Cernăuţi)

CHIFCIAG: Balamutina (Hotin)

CHIFENCO: Rujavniţa (Hotin)

CHIFICIAC: Jucica (Cernăuţi)

CHIFIICIUC: Jucica (Cernăuţi)

CHIFOR: Tereblecea (Suceava), Bosancii (Suceava), Zamostie (Cernăuţi)

CHIFU: Şerbăneştii, Bereştii (Neamţ), Sadova (Suceava), Hârlău

CHIFTICĂ: Iaşi,

CHIHAE: Oghilenii (Orhei-Lăpuşna), Oleşcanii (Orhei-Lăpuşna)

CHIHAI: Veregenii (Orhei-Lăpuşna)

CHIHAIA: Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Doljăştii (Roman), Răchitenii (Roman)

CHINDERE: Cornii de Sus (Putnii)

CHIOVA: Galaţi

CHIOVAN: Angheleştii (Putnii), Urecheştii-Mocani (Putnii), Găgeştii (Putnii)

CHIPER: Iaşi, Târgul Ocnii (Bacău), Corovia (Cernăuţi), Hilişău (Dorohoi), Lişna (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Pelineiu (Grecenii), Ionăşenii (Hârlău), Şărbaca (Hotin), Românii (Neamţ), Giuleştii (Neamţ), Furcenii (Orhei-Lăpuşna), Băloşeştii (Orhei-Lăpuşna), Bărăiacu (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Ghilacău (Orhei-Lăpuşna), Crucea de Jos (Putnii), Fitioneştii (Putnii), Clipiceştii (Putnii), Fărcăşanii (Roman), Şcheia (Roman),Şărăţei (Roman), Avereştii (Roman), Lărgăşenii (Tecuci)

CHIRA: Verincianca (Cernăuţi), Hârlău, Ruginoasa (Roman), Săcuriceni (Suceava), Corlăteştii Gori (Suceava)

CHIRAC: Galaţi

CHIRANĂŞ: Şesurile (Bacău)

CHIRANI: Vancicăuţi (Hotin)

CHIRAŞ: Moldoviţa (Câmpulung), Pribicăuţii (Hotin)

CHIRAŞCU: Onceştii (Vaslui), Zăpodenii (Vaslui)

CHIRIAC: Văscăuţii (Hotin), Târgul Neamţului, Podolenii (Neamţ), Liudi Mănăstirii Bistriţii (Neamţ), Bereştii (Neamţ), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Făureştii (Orhei-Lăpuşna), Ustia (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Şercanii (Orhei-Lăpuşna), Orbenii (Putnii), Scurta (Putnii), Pădureni (Putnii), Pădurenii (Roman), Tupilaţii (Roman), Privalul (Tecuci), Suraia (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Braniştia (Tecuci), Brăhăşăştii (Tecuci), Lighitişănii (Tecuci), Onceştii, Rogojeni (Tecuci), Ghilăveştii (Tecuci), Gohor (Tecuci), Vaslui, Crăeştii (Vaslui), Şcheia (Vaslui), Căiuţul (Bacău), Cucutenii (Cârligăturii), Scoposănii (Cârligăturii), Mahalaoa (Cernăuţi), Rogojănii (Covurlui), Frumoasa (Grecenii), Manta (Grecenii), Grecenii, Goteştii (Grecenii), Tărăsăuţi (Hotin)

CHIRICĂ: Galaţi, Crăeşti (Covurlui), Ghermăneşti (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Blăjării (Tecuci), Băhnarii (Vaslui)

CHIRIŢ: Iaşi

CHIRIŢA: Filipeştii (Bacău), Cârhana (Grecenii), Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Budeştii (Orhei-Lăpuşna), Hărniceştii (Roman), Ruginoasa (Roman), Cozmeştii (Roman), Bilieştii (Tecuci), Fereştii (Vaslui)

CHIRIŢĂ: Târgul Ocnii (Bacău), Filipeştii (Bacău), Rogojănii (Covurlui), Delenii (Hârlău), Bălăneşti (Neamţ), Cârligul (Neamţ), Târgul Piatra (Neamţ), Ciohorenii (Orhei-Lăpuşna), Găiştenii (Putnii), Crucea de Jos (Putnii), Diocheţii (Putnii), Bărsăştii (Putnii), Băloteştii (Putnii) Sârbii, Hânţăştii (Tecuci)

CHIRIŢOI(U): Oance (Covurlui), Găurile (Putnii)

CHIROŞCĂ: Borăuţii (Cernăuţi), Galaţi, Bahmutia (Orhei-Lăpuşna), Grozeştii (Orhei-Lăpuşna), Zăpodenii (Vaslui)

CHITAC: Valea Sării (Putnii)

CHITIC: Roşişa (Cernăuţi), Cepleniţa (Hârlău), Feredienii (Hârlău), Cepeleuţii (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Bălţăteştii (Neamţ), Bâţcanii (Putnii), Braniştea (Tecuci), Neguleşti (Tecuci)

CHIŢAC: Hudeştii (Dorohoi)

CHITICAR(IU): Doftana (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Răchitna (Hotin), Gârcina (Neamţ), Ploscuţănii (Putnii)

CHIUCHIU: Vaslui

CHIUCHIUŞCA: Cernăuţi

CIAPĂ: Dorna (Câmpulung), Puţănii (Covurlui), Târnova (Hotin), Târgul Piatra (Neamţ), Şercanii (Orhei-Lăpuşna), Borăştii (Vaslui)

CIMPOEŞ(U): Sohodolul (Bacău), Tămaşăii (Bacău), Beţeştii (Bacău), Comăneştii (Bacău), Teţcanii (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Hânţeştii din Deal (Botoşani), Schitul Voronii (Botoşani), Corovia (Cernăuţi), Lucoviţa de Sus (Cernăuţi), Dobronăuţii (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Stăneştii (Cernăuţi), Conceştii (Dorohoi), Macrii (Grecenii), Delenii (Hârlău), Unsa (Hârlău), Flămânzii (Hârlău), Vanceniţa (Hotin), Cârsteneştii (Hotin), Ţărujanii (Hotin), Vlădicenii (Hotin), Rucşinul (Hotin), Gheorgheuţii (Hotin), Pribicăuţii (Hotin), Rosuşlii (Hotin), Ploscuţănii (Putnii), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Floreştii de Sus (Putnii), Şândilarii de Jos (Putnii), Hăleşteenii (Roman), Doljăştii (Roman), Buciumii (Roman)

CINPOCA: Odaia Costii (Covurlui), Fundenii de Sus (Tecuci)

CINPOEŞ:Târnauca (Cernăuţi), Şubraneţ (Cernăuţi), Mămăeştii (Cernăuţi), Vitleuca (Cernăuţi), Sascutul (Putnii), Pânceştii (Putnii), Nerejul (Putnii), Căliman (Putnii), Dimaciul (Tecuci), Slobozia Buda (Tecuci)

CIOARĂ: Zărneştii (Grecenii), Hânceştii (Orhei-Lăpuşna), Chipercenii (Orhei-Lăpuşna), Şcheia (Roman), Frenciucii (Vaslui)

CIOCABOCA: Iubăneşti (Dorohoi),

CIOCAN: Botoşani, Corlătenii (Botoşani), Şipotenii (Botoşani), Vama (Suceava), Câmpulung, Roşişa (Cernăuţi), Târnauca (Cernăuţi), Movila Herţii (Cernăuţi), Cadobişte (Cernăuţi), Galaţi, Fârţăneştii (Covurlui), Băniasa (Covurlui), Hilişău (Dorohoi), Ăşnoveţ (Dorohoi), Drăguşeni (Dorohoi), Săvenii (Dorohoi), Belceştii (Hârlău), Cepleniţa (Hârlău), Oneştii (Hârlău), Hlinoaia (Hotin), Hangul (Neamţ), Buhalniţa (Neamţ), Podolenii (Neamţ), Hociungii (Neamţ), Ruptura (Neamţ), Spinenii (Neamţ), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Şuşulenii (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Găurile (Putnii), Valea Sării (Putnii), Botoşana (Suceava), Năneştii Vechi (Tecuci), Buceştii (Tecuci), Hrubile să Movileni (Tecuci), Matca (Tecuci), Jigoreştii (Vaslui)

CIOCÂRLAN: Dorna (Câmpulung), Chilişoaia (Cârligăturii), Peneul (Covurlui), Ijdelenii (Covurlui), Caracuşanii (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Crucea de Sus (Putnii), Zătonul (Putnii), Ghirăeştii (Roman), Piscul (Tecuci), Umbrăreştii (Tecuci), Ochişeştii (Tecuci)

CIOCHIN(Ă, E): Caşin (Bacău), Cojasca (Cârligăturii), Galaţi, Bălăneştii (Neamţ), Giuleştii (Neamţ), Oneşcanii (Orhei-Lăpuşna), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Burueneştii (Roman), Malurile (Tecuci), Oprişeştii (Tecuci), Motăşeni (Tecuci)

CIOCOIU: Vaslăuţii (Cernăuţi), Crasnaleuca (Dorohoi), Avrămeni (Dorohoi), Săvenii (Dorohoi), Brătenii (Dorohoi), Cucutenii (Dorohoi), Coşula (Hârlău), Cerlena (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Bahmutia (Orhei-Lăpuşna), Soveja (Putnii), Negrileştii (Putnii), Roman, Brăteştii (Roman), Fundenii de Sus (Tecuci), Slobozia Filipeni (Tecuci)

CIOFRIC: Răusenii (Hârlău)

CIOFU: Botoşani, Bucşoaia (Câmpulung), Comăneştii (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău)

CIOLAN: Tulburenii (Botoşani), Mănăstirea Doamnei (Botoşani), Româneştii (Cârligăturii), Zmulţii (Covurlui), Domneştii (Putnii), Ploscăuţii (Putnii), Răcoasa (Putnii), Ireştii (Putnii), Fundenii de Jos (Tecuci), Malurile (Tecuci), Pribeştii (Vaslui), Căzăneştii (Vaslui)

CIOPATĂ: Văcoteştii (Cârligăturii), Zăpodenii (Vaslui)

CIORIE: Puţănii (Covurlui)

CIORNE: Davideştii (Cernăuţi), Iurcăuţii (Cernăuţi), Hudeştii (Dorohoi), Bârseştii (Putnii)

CIORNEI(U): Iaşi, Mologhie (Cernăuţi), Ostriţa (Cernăuţi), Havrileştii (Cernăuţi), Lujenii (Cernăuţi), Ştipeniţa (Cernăuţi), Babinul (Cernăuţi), Cincăul (Cernăuţi), Draciniţa (Cernăuţi), Bănila de Jos (Cernăuţi), Starosiliţa (Hârlău), Năbădăuţii (Hotin), Bujoviţa (Hotin), Lucăcenii (Hotin), Rosuşlii (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Păhărnicenii (Orhei-Lăpuşna), Băloteştii (Putnii), Ţâfeştii (Putnii), Prăjăştii, Dumbrăviţa (Roman), Jigoreştii (Vaslui), Căscoeştii (Vaslui)

CIORNEŢ: Valeva (Cernăuţi),

CIUCĂ: Frunteştii (Tecuci), Galaţi, Frumuşiţa (Covurlui), Dorohoi, Pribicăuţii (Hotin), Cochiujenii (Hotin),

CIUCIU: Grădeştii (Tecuci),

CIULEI: Botoşani, Tărăsăuţii (Hotin), Obrocenii de Jos (Roman), Lipovăţul (Vaslui)

CIULIC: Iadeniţa (Hotin)

CIUNTU: Tămaşăi (Bacău), Borleştii (Bacău), Urmeniş (Bacău), Curiţa (Bacău), Hrişcanii (Botoşani), Buzenii (Botoşani), Ruşii (Botoşani), Muntenii de Jos (Cârligăturii), Mânjeştii (Cârligăturii), Băbeştii (Cernăuţi), Dorohoi, Păltiniş (Dorohoi), Bobuleştii (Dorohoi), Storeştii (Hârlău), Trifeştii (Neamţ), Zlătarii (Putnii), Urecheştii (Putnii), Moviliţa (Putnii), Păuleştii (Putnii), Băloteştii (Putnii), Ciohorănii (Roman), Frunteştii (Tecuci)

CIUNTULACHI: Cernăuţi

CIURIANU: Cârleştii (Vaslui)

CIUŞTE: Iaşi, Hârlău

CLAPA: Motăşeni (Tecuci)

CLIPA: Vâsâeţii (Bacău), Teţcanii (Bacău), Fundenii de Sus (Tecuci)

CLIM: Fundul Moldovii (Câmpulung), Şubraneţ (Cernăuţi), Jucica (Cernăuţi), Găiştenii (Putnii)

CLIMENTI: Orhei

CLIMESCU: Climeştii (Neamţ)

CLIMIUC: Jucica (Cernăuţi)

CLIPACIA: Lujenii (Cernăuţi)

CLIPALĂ: Pădurenii (Putnii)

CLISU: Galbinii (Tecuci), Gohor (Tecuci)

COADĂ: Mologhie (Cernăuţi), Peneul (Covurlui), Muşatul (Covurlui), Galaţi, Burlăneştii (Hotin), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Brăhăşăştii (Tecuci), Coluneştii (Tecuci)

COBÂLCĂ: Bănila de Sus (Cernăuţi), Ojovul (Hotin)

COBÂLCIUC: Pribicăuţii (Hotin)

COBÂLE: Stăucenii (Hotin)

COBÂLIAN: Isacova (Orhei-Lăpuşna), Crăsnăşenii (Orhei-Lăpuşna), Cobâlca (Orhei-Lăpuşna), Oneştii  (Orhei-Lăpuşna), Jigoreştii (Vaslui)

COBÂLINSCHII: Iurcăuţii (Cernăuţi)

COCA: Câmpulung, Sadova (Câmpulung), Bistriţa (Câmpulung), Moldoviţa (Câmpulung), Galaţi, Feteştii (Hotin), Târnova (Hotin), Valea Sării (Putnii), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Botoşana (Suceava), Todereştii (Suceava), Zăhăreştii (Suceava), Ţâgăneştii (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Bogheştii (Tecuci)

COCACI: Beţeştii (Bacău)

COCE: Cârsteştii (Botoşani), Stăneştii (Cernăuţi), Scânteia (Vaslui)

COCEICA: Vilauce (Cernăuţi)

COCEIU: Fundenii de Jos (Tecuci), Năneştii Vechi (Tecuci), Ţăpul (Tecuci)

COCERAN: Dorohoi

COCIAN: Coza (Putnii)

COCIORVĂ: Puţănii (Covurlui), Bivolul (Dorohoi), Scobinţii (Hârlău), Costicenii (Hotin), Romancăuţii (Hotin), Calul (Neamţ), Brianova (Orhei-Lăpuşna), Cobâlca (Orhei-Lăpuşna), Chiştelniţa (Orhei-Lăpuşna), Răcoasa (Putnii), Odobeştii (Putnii)

CODRIA: Şendreştii (Putnii),

CODRIAN(U): Iaşi, Călugăra (Bacău), Urmeniş (Bacău), Progorenii (Cârligăturii), Vaslăuţii (Cernăuţi), Golăşăii (Covurlui), Dămilenii (Dorohoi), Frumoasa (Grecenii), Ruşii (Hârlău), Doljăcul (Hotin), Podul Lipcanilor (Hotin), Trenca (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Hilioara Agapiei (Neamţ), Hangul (Neamţ), Chişinău, Oghilenii (Orhei-Lăpuşna), Zgăroaia (Orhei-Lăpuşna), Lăpuşna, Gălişăştii (Putnii), Valea Sării (Putnii), Prăjăştii (Roman), Cozmeştii (Tecuci), Corod, Tecucelul Sec (Tecuci), Ghilăveştii (Tecuci), Găiciana (Tecuci), Slobozia Cosăţeni (Tecuci), Dumbrava (Vaslui), Băleştii (Vaslui)

CODRESCU: Păţăştii (Putnii)

CODRIN: Crasnaleuca (Dorohoi)

CODRU: Domneştii (Putnii)

COJOC(I): Valea Sacă (Suceava), Câmpulung, Ştulbicani (Câmpulung), Crucia (Câmpulung), Prihorodul (Hotin), Cupcenii (Hotin), Odobeştii (Putnii)

COJOCA: Vilauce (Cernăuţi)

COJOCAR: Suceava,

COJOCARIU: Uideştii (Suceava), Băişeştii (Suceava), Măzănăeşti (Suceava),

COJOCIA(E): Tecucii Vechi, Caşin (Bacău), Hudeştii (Dorohoi), Tătărăşeni (Dorohoi), Almaşul, Sărata (Neamţ)

COJOCSCURT: Giuleşti (Neamţ), Dereneu (Orhei-Lăpuşna), Curlenii (Orhei-Lăpuşna)

COMAN: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci), Blăjării (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Vaslui, Dialul Nou (Bacău), Doftana (Bacău), Curiţa (Bacău), Săcăluşeştii (Bacău), Corneştii (Cârligăturii), Costeştii (Cernăuţi), Preuteştii, Timişeştii (Neamţ), Cucueţii de sub Măgură (Putnii), Răfloaia (Tecuci)

COMÂNDĂCIUC: Onutul (Hotin)

COMÂNDAT: Hudeştii (Dorohoi), Cuzlău (Dorohoi), Onutul (Hotin)

COMIUC: Chisălău (Cernăuţi)

CONDORACHI: Măghereşti (Bacău), Filipeştii (Bacău),

CONDORIUC: Vaslăuţii (Cernăuţi)

CONDORAT: Fundeni (Roman)

CONDURACHE: Galaţi, Floreştii (Putnii),

CONDURACHI: Nicoreştii de Sus (Tecuci), Sârbii (Tecuci)

CONDURAT(I): Bulboaca (Hotin), Ţuţcani (Neamţ)

CORBU: Botoşeni, Peletiucii (Neamţ), Orhei, Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Jora de Gios (Orhei-Lăpuşna), Valea Sării (Putnii)

CORCODEL: Oance (Covurlui), Măşcătenii (Hârlău), Ocniţa (Hotin), Hojineştii (Orhei-Lăpuşna), Beşenii (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

CORGE: Târgul Trotuşului (Bacău)

CORHAN(A, U): Cotnarul (Hârlău), Zlătunoaia (Hârlău), Zlătarii, Vivorenii (Putnii)

CORNEŢEL: Molovata (Orhei-Lăpuşna)

COROBAN(Ă): Botoşani, Cozmeştii (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Scânteia (Vaslui), Dăneştii (Vaslui)

COROBANIŢ: Comăneştii (Dorohoi)

CORPACI: Stoicanii (Covurlui), Peche (Covurlui), Săvenii (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău), Răfloaia (Tecuci)

CORPAN: Tecuci

CORPATICI: Fundenii de Sus (Tecuci)

COSĂUŞ: Târnauca (Cernăuţi)

COSOFIN: Nădăbăuţii (Hotin),

COSOI: Vadurile (Neamţ)

COSOR: Soveja (Putnii)

COSOVAN: Păpăuţii (Botoşani), Valeva (Cernăuţi), Coţmanii (Cernăuţi), Berhomete (Cernăuţi), Vascăuţii (Cernăuţi), Colincăuţi (Hotin), Grozăniţă (Hotin),

COSOVIŢ: Carapciu (Cernăuţi)

COSTANDIN: Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Cojuşna (Orhei-Lăpuşna)

COSTAŞ: Horecia (Cernăuţi), Stroeştii (Cernăuţi), Bănila de Jos (Cernăuţi), Spinenii (Neamţ)

COSTAŞCIUC: Dubovăţ (Cernăuţi)

COSTAŞCU: Iaşi, Dubovăţ (Cernăuţi)

COŞCIUG(Ă): Bucşeştii (Bacău), Cotnarul (Hârlău)

COTOCE: Hangu (Neamţ)

COTOS(A): Blăjeştii (Bacău), Hangul (Neamţ)

COTRUŢĂ: Bistriţa (Câmpulung), Conceştii (Dorohoi), Cepleniţa (Hârlău), Oneştii (Hârlău), Zlătunoaia (Hârlău), Cerlena (Hotin), Cupcenii (Hotin), Larga (Hotin), Târgul Neamţului, Buhuşeştii (Neamţ), Săuceştii (Neamţ), Ropcea (Suceava),

COVAL: Doroşăuţii (Cernăuţi), Zastavna (Cernăuţi), Costeşti (Cernăuţi), Hotin, Bârnoviţa (Hotin)

COVALCU: Ispas (Cernăuţi)

COVALIUC: Ispas (Cernăuţi)

COVALUC: Horecia (Cernăuţi)

COZA: Bănila de Jos (Cernăuţi), Volcineţul (Hotin)

COZAC(U): Călugăra (Bacău), Toporăuţii (Cernăuţi),

COZACIUC: Mitcău (Cernăuţi), Prilipcia (Cernăuţi), Luca (Cernăuţi),Cadobişte (Cernăuţi), Vasilău (Hotin)

COZACOP: Vascăuţii (Cernăuţi)

COZAN: Valia Sacă (Bacău), Giosănii (Bacău), Dorna (Câmpulung), Crucia (Câmpulung),

COZANCO: Vascăuţii (Cernăuţi)

COZARIT: Cerbicenii (Hotin)

COZARIUC: Bănila de Jos (Cernăuţi)

COZMA: Ropcea (Suceava), Slobozia Nouă Malurile (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Mărăşti (Tecuci), Grozeştii (Bacău), Caşin (Bacău), Câmpulung, Toporăuţii (Cernăuţi), Berbeştii (Cernăuţi), Rogojănii (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Oroftianca (Dorohoi), Tătărăşeni (Dorohoi), Bârnova (Hotin), Vânătorii Săcului (Neamţ), Odobeştii (Putnii), Bătrâneştii (Roman), Ruginoasa (Roman)

CRĂCANĂ: Vama (Câmpulung),

CRĂCIUN: Coluneştii, Buda (Tecuci), Călugăra (Bacău), Drăguţăştii (Bacău), Cuciurul Mare (Cernăuţi), Târnauca (Cernăuţi), Zvenece (Cernăuţi), Draciniţa (Cernăuţi), Oance (Covurlui), Puţănii (Covurlui), Dărăbani (Dorohoi), Bârleştii (Hârlău), Zlătunoaia (Hârlău), Podul Lipcanilor (Hotin), Cupcenii (Hotin), Vancicăuţi (Hotin), Larga (Hotin), Caracuşanii (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Vadurile (Neamţ), Oneşcanii (Orhei-Lăpuşna), Leuşenii (Orhei-Lăpuşna), Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna), Zgăroaia (Orhei-Lăpuşna), Pânceşti (Putnii), Ireştii de Sus (Putnii), Păţăştii (Putnii), Miclăuşenii (Roman), Tupilaţii (Roman), Homorul (Suceava), Vulturul Vechi (Tecuci), Umbrăreştii (Tecuci), Nicoreştii de Sus (Tecuci), Sârbii, Hânţăştii (Tecuci), Medeleni, Godineşti (Tecuci), Lărgăşeni (Tecuci)

CRĂCIUNAŞ: Sadova (Câmpulung)

CRĂCIUNEL: Dămilenii (Dorohoi), Brătenii (Dorohoi), Vicovul de Jos (Suceava)

CRĂCIUNESCU: Câmpulung, Săşcior (Câmpulung),

CRÂSTEZ: Slobozia Vulturul Nou (Tecuci), Slobozia (Tecuci)

CREŢU: Beţeştii (Bacău), Târgul Ocnii (Bacău), Cişmiaua (Botoşani), Ostraţa (Cernăuţi), Coţmanii (Cernăuţi), Hroşăuţii (Cernăuţi), Hârlău, Belceştii (Hârlău), Feredienii (Hârlău), Rădeştii (Hârlău), Hălcenii (Hârlău), Oncanii (Hârlău), Târnova (Hotin), Iadeniţa (Hotin), Hlinoaia (Hotin), Urichenii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Păhărnicenii (Orhei-Lăpuşna), Vălcineţul (Orhei-Lăpuşna), Corjovul (Orhei-Lăpuşna), Voroteţile (Orhei-Lăpuşna), Popenii (Putnii), Tereblecea (Suceava), Pribeştii (Vaslui), Scânteia (Vaslui)

CRIHAN: Raiu, Fântânele (Bacău), Brehueşti /Botoşani), Târnauca (Cernăuţi), Conceştii (Dorohoi), Ilieş, Făgheţel, Şerbăneştii, Bereştii (Neamţ)

CRISTE: Bâlca (Putnii)

CRISTOIU: Gheţeoanii (Orhei-Lăpuşna)

CRUCERESCU: Tecucelul Sec (Tecuci)

CRUCIAN(U): Râpile (Bacău), Rădenii (Cârligăturii), Dobronăuţii (Cernăuţi), Galaţi, Ţuţcanii (Covurlui), Cârhana (Grecenii), Hirişenii (Orhei-Lăpuşna), Sălişte (Orhei-Lăpuşna), Cornii de Sus (Putnii), Angheleştii (Putnii), Oleşăştii (Putnii), Tecuci, Galbinii (Tecuci), Gohor (Tecuci), Rediul (Vaslui), Şurăneştii (Vaslui)  

CRUDU: Bursucenii (Botoşani), Dracşanul (Botoşani), Galaţi, Puţănii (Covurlui), Larga (Grecenii), Mascutul (Hârlău), Marşăniţa (Hotin), Bălţăteştii (Neamţ), Hangul (Neamţ), Nisporenii (Orhei-Lăpuşna), Cornii de Sus (Putnii)

CUCIUC: Iaşi, Pătrăşcanii (Bacău), Mahalaoa (Cernăuţi)

CUCOANEŞ: Torceştii (Tecuci)

CUCOARĂ: Galaţi

CUCOŞ: Dracşanul (Botoşani), Bistriţa (Câmpulung), Lehăcenii (Cernăuţi), Hudeştii (Dorohoi), Grumăzeştii (Neamţ), Topoliţa (Neamţ), Vânătorii Săculului (Neamţ), Valea Albă (Neamţ), Făureştii (Orhei-Lăpuşna), Popenii (Putnii), Păţăştii (Putnii), Odobeştii (Putnii), Vaslui

CUCU: Ardeoanii (Bacău), Grozeştii (Bacău), Borzăştii (Bacău), Pătrăşcanii (Bacău), Muntenii Jorii (Cârligăturii), Ivancăuţi (Cernăuţi), Chisălău (Cernăuţi), Galaţi, Fărţăneştii (Covurlui), Peche (Covurlui), Ştefăneştii Mici (Dorohoi), Larga (Grecenii), Flămânzii (Hârlău), Mămăliga (Hotin), Cotilău (Hotin), Cerbicenii (Hotin), Rosuşlii (Hotin), Hrămăncăuţii (Hotin), Cochiujenii (Hotin), Grumăzeştii (Neamţ), Topoliţa (Neamţ), Târgul Neamţului, Răuceştii (Neamţ), Calul (Neamţ), Sărtenii (Orhei-Lăpuşna), Buiucanii (Orhei-Lăpuşna), Dâncenii (Orhei-Lăpuşna), Rusăştii (Orhei-Lăpuşna), Sămăşcanii (Orhei-Lăpuşna), Năneştii (Putnii), Scurta (Putnii), Găiştenii, Răcăciune (Putnii), Angheleştii (Putnii), Bătineştii (Putnii), Valea Turcului (Putnii), Ilişăştii (Suceava), Soleştii (Vaslui), Dobrovăţul (Vaslui)

CUCULESCU: Sadova (Câmpulung)

CUCULIA: Babinii (Hotin)

CUCULOŞ: Hăleşteenii (Roman)

CUCUNDIA: Bălcăuţii (Hotin)

CUCUŞESCU: Sălăgenii (Orhei-Lăpuşna)

CUCUTĂ: Bădragii (Hotin), Corjăuţii (Hotin), Bârgăoanii (Neamţ)

CUCUŢA: Fundenii de Sus (Tecuci)

CUJBĂ: Comăneştii (Bacău), Botoşani, Bulboaca (Hotin), Caracuşanii (Hotin), Pipirigul (Neamţ), Trifeştii (Neamţ), Pribeştii (Vaslui), Potropeştii (Vaslui),

CULIC: Coţamanii (Cernăuţi), Lujenii (Cernăuţi), Dărăbani (Dorohoi), Stroeştii (Hârlău), Iadeniţa (Hotin)

CUNUNII: Vornicenii (Orhei-Lăpuşna), Chişinău, Goianul (Orhei-Lăpuşna)

CUPCE: Sărătenii (Orhei-Lăpuşna), Sălişte (Orhei-Lăpuşna),

CURCĂ: Scobinţii (Hârlău), Cochiujenii (Hotin), Parcova (Hotin), Bicazul, Tarcăul (Neamţ), Işnovăţul (Orhei-Lăpuşna), Lipicenii (Orhei-Lăpuşna), Vităneştii (Putnii), Odobeştii (Putnii), Scânteia (Vaslui)

CURCĂNAŞ: Clişcăuţii (Hotin)

CURLAT: Suhaverha (Cernăuţi), Branişte (Covurlui), Stroeştii (Hârlău), Oneştii (Hârlău), Stroeştii (Hârlău), Bogzăştii (Orhei-Lăpuşna), Molovata (Orhei-Lăpuşna)

CURNEGRU: Târnauca (Cernăuţi), Sârbii (Dorohoi), Oneştii (Orhei-Lăpuşna), Rusăştii (Orhei-Lăpuşna)


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Cirimușului (II)

 

Vijniţa, în 1918: Podul de pe şoseaua spre Kuty

 

 

Satele Zamostie, Vilauce, Bănila de Jos, Bănila de Sus, Milie, Ispasul, Vijnița

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zamostie

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Zamostie

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 6 șliahtici, 3 argați, 3 jidovi. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihail, ungurian

Vasile Coșman

Hrihor Prima

Mihail Chific

Ivan Ștefan

Hrihor fratele lui

Iacob fratele lui

Alecsa Palidăciuc

Ștefan fiul lui Dănilă

Matei Varenco

Simion, rotariu

Ivan Bălan

Macovei Boeciuc

Andrei, strugar

Vasili, ungurian

Vasili Coșfru

 

 

Ruptași și mazili:

 

 

Alecsandru Costăș (Costrăș – n. n.), căpitan

Sârghie Greirosul

Pintelei Onciul, ruptaș

Ion Onciul, ruptaș

Ștefan Dracinschi, șliahtic

Vasili nepot lui Onciul, șliahtic

 

 

Scutelnicii argați:

 

 

Chirilă Chifor, scutelnic lui Sârghi Greirosul

Nicolai Șandro, scutelnic lui Sârghi Greirosul

Andrei Chifei, scutelnic lui Alecsandru Costrăș

 

 

Preoți:

 

 

Popa Gligore

Dascălul Gligoraș

 

 

Jidovi:

 

 

Nahta

Peisa

Herșco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 451, 452

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vilauce

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Vilauce

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 34: 2 popi, 6 ruptași, 14 șliahtici, 3 îmblători, 5 văduve, 4 jidovi. Rămân birnici 27.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihail Coșcar

Ion Coșcar

Ion Corotco

Gligoraș, vezeteu

Ivan Huțul

Gheorghe Gogiu

Dămian Scrinâco

Simion Calinciuc

Costaș Calinciuc

Dumitru Calinciuc

Vasile Zoni

Ivan Pilipei

Hlihor Marco

Hlihor Fiică

Mihail Coțic

Ostafi Coceica

Dănilă Boico

Hrihor Nica

Mihail Hnica

Vasili Popoșniac

Voloșin Toader

Vasili Cojoca

Gheorghi fiul popii

Iacov Ivacioc

Ivan Corotco

Hlihor Corotco

Vasili, bârsan

 

 

Văduve:

 

 

Nastasa

Odochie

Ocsana

Fedora

Irina

 

 

Ruptași:

 

 

Dumitru Vlad

Toader Tăutul

Vasile Roșca

Ion Roșca

Andronachi Frunză

Tomiță Tăutul

 

 

Șliahtici:

 

 

Manoli Frunză

Ion Bolohan

Gligoraș Onciul

Ștefan Diaconenco

Vasile Rotopan

Vasile Onciul

Vasili Dumici

Antohi Ciopa (Țopa – n. n.)

Gavril Râpta (Repta – n. n.)

Manoli Mihovan

Gligoraș Zavialiță

Gheorghi Țânte

 

 

Preoți:

 

 

Popa Simion

Popa Pricopi

 

 

Îmblători:

 

 

Mihalachi Vlad

Ștefan Mihovan

Andronic Zavialiță

 

 

Jidovi:

 

 

Struli

Volva

Leiba

Faibeș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 451, 452

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Bănila de Jos

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Bănila de Jos

 

Moşia lui Nicolai Gafenco

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 18: 1 popă, 1 mazil, 3 argați, 6 țigani, 2 jidovi, 5 văduve. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitru Colotilă, vornic

Andrei Beținco, vătăman

Simion Huțul, vătăman

Vasili, morar

Iacob Cozariuc

Ivan Sabca

Gheorghe Colotilă

Ivan Coza

Vasili Mandric

Petre Temhun

Iacob Zahariiciuc

Nichita Costaș

Iacob Moisuc

Ivan Marisaco

Mihail Haverișca

Pricop Costinic

Ștefan Mandruc

Gavril Macoveiciuc

Ivan Botnariuc

Alecsa Căzacul

Andrei Momitco

Ivan al lui Moisa Nicolenco

Nichita Șemenic

Petre Nicolenco

Mihai Cozorii

Mihalachi Fociuc

Matei Berezun

Vasile Răduliac

Ivan Marcon

Fedor Izănoc

Toader Radolenco

Petre Nahaiciuc

Andrei, ciobotar

Marco Moisa

Andrei, morar

Palii Holic

Ivan Balvas

Timofei Ciornei

Simion, pânzariul

Palii Crâtac

Hlihor Coșuman

Ștefan Coșuman

Pricop Bilava

Alecsa Nemitco

Toma Belavas

 

 

Văduve:

 

 

Marie

Iliana

Anița

Vasâlina

Paraschiva

 

 

Scutelnicii lui Nicolai Gafenco căpitan:

 

 

Vasile Drăgan

Hrihor Chisăliță

Mihail Pricopciuc

 

 

Preoți:

 

 

Popa Iacob

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov orândar

Herșco

 

 

Mazili:

 

 

Nicolai Gafenco, mazil

 

 

Țiganii lui Gafenco:

 

 

Ivan

Toader

Anton

Luca

Dumitru

Hlihor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 452, 453

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Bănila de Sus

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Bănila de Sus

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 2 dascăli, 3 ruptași, 4 jidovi. Rămân birnici 68.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Pricocico

Ivan Mardaco

Alecsa Huțul

Ivan Radul

Iacob Lotin

Iurii fiul lui Carpu

Hrihor al lui Carpu

Petre fiul lui Carpu

Olecsa Ronischii

Ivan Ronischii

Andrei Diaconenco

Ștefan Andru

Vasile fiul lui

Istrate Andru

Marco Andru

Mihail Zarule

Tănase Zarule

Hrihor Dezur

Nicolai Miglii

Ostafi Ivanciuc

Ivan, bejenar

Ivan, bejenar

Andrei, botnar

Petre fiul lui Carpu

Tițco, teslar

Ștefan fiul lui Tițco

Hrihor fiul morarului

Iacob fratele lui

Ștefan, botnar

Ion, botnar

Antonic Petru

Hrihor Biiciuc

Vasili Bezericica

Ștefan, morar

Dumitru Melnic

Semen Măzanul

Matei Marisco

Ilie, botnar

Vasile Marosac

Hrihor Strenica

Vasili Chiva

Hrihor Chiva

Chirilo Hrab

Vasili, scutariul

Vasili Doduș

Andrei Săridoco

Simion Ciorlene

Onisco Melniciuc

Carpu, morar

Iurii Finiuc

Sămen al lui Marco

Sămen Finiuc

Hrihor Droș

Vasili Droș

Ivan Moroz

Timofei Moroz

Vasili Colotilă

Roman Codilca

Dumitru Gheorghiiciuc

Ivan Scutarenco

Ivan Cobilca

Ilie Hlihoruc

Ivan, ciobotariul

Mihail Borchiza

Vasili fiul lui Cobâlcă

Hrihor Ogora

Ivan Todosii

Hrihor Grăpina

 

 

Preoți:

 

 

Popa Gheorghi

Popa Gligori

Diaconul Tănasă

Dascălul Ivan

 

 

Ruptași și șliahtici:

 

 

Costaș Cucoran, ruptaș

Gavril fiul lui, ruptaș

Toader, ruptaș

 

 

Jidovi:

 

 

Iancul

Ițco

Froim

Moșco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 453, 454

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Milie

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Milie

 

Moşia dumisale vornicului Sturza și a lui Ion Flondor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 20: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil, 4 argați, 11 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 36.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Oscoviinic

Chirilă, vătăman

Ștefan Zavul

Andrei Onofreiciuc

Ilaș Ozco

Toma Izco

Gheorghi Căzan

Lavro, morar

Vasili Cauzaț

Dumitraș Crinico

Toader Frățiorul

Mihail Macoveiciuc

Ivan Hușca

Simion Ivas

Gligoraș, morar

Mihail Buliga

Ivan Cazacu

Gligori Colotilă

Gheorghi Foca

Vasili Smuc

Ștefan Șfaica

Tănasă Smuc, vătăman

Dumitru Armaș

Vasili Slavcu

Gligori Isac

Tudosi Paladiuc

Andrei Irimiiciuc

Fedor Irimiiciuc

Vasili Nordac

Pintelei Smuc

Ignat Foca

Ștefan Bahaturschii

Mihail Smuc

Ivan Dumco

Vasile Armaș

Ion Sămen

 

 

Văduve:

 

 

Marie

Odochița

Marie

Acsana

Vasâlina

Parasca

Măriuța

Catrina

Iliana

Marie

Odochița

 

 

Scutelnicii:

 

 

Fodor, pânzar, scutelnic lui Ion Flondor

Ion Lungul, scutelnic lui Ion Flondor

Toader Tătarul, scutelnic lui Ion Flondor

Gheorghi, ungurian, scutelnic lui Ion Flondor

 

 

Preoți:

 

 

Popa Dumitru

Dascălul Tănasă

 

 

Jidovii:

 

 

Volva

Pereț

 

 

Mazili:

 

 

Ioniță Flondor, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 454, 455

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ispasul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Ispasul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 113. Scădere rufeturi, însă 64: 2 popi, 2 dascăli, 3 mazili, 4 ruptași, 9 șliahtici, 25 scutelnici, 11 argați mazilești, 5 văduve, 3 jidovi. Rămân birnici 49.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornicul

Matei, vătăman

Andrei Globancă

Ion Hatman

Ilaș Hatman

Matei Moloș

Ilaș Moloș

Olecsa Moloș

Luchian Vatrici

Vasile Olenici

Ion al lui Trofin

Andrei Ciuică

Dumitru Avram

Nichifor Isar

Andrei Boica

Sămen Covaliuc

Ștefan Duciac

Dumitru Clițic

Ștefan Ocerenco

Ion Cepuz

Ion Condric

Ion Cipocă

Ion Cepuz

Filip Cepuz

Ion Genis

Ștefan Pavliuc

Chirilă Cosac

Ion Pierdiica

Ivan Duciac

Vasili Pierdiica

Luchian Cârneca

Ignat Hoțolacă

Tănasă Covalcu

Macsin, tocariul

Vasili Tocar

Andrei Șinii

Sămen al lui

Fedor Coropcă

Petre Lucic

Grigorie fiul lui Costandin

Costandin Tocariul

Cozma Olinici

Pintelei Sădorac

Pricop Mațânco

Ion Mațânco

Dumitru Hatman

Ștefan Hatman

Dumitru Hatman

Ion Chilă

 

 

Scutelnicii dumisale Dumitrachi Ramagă:

 

 

Toader Șandru

Tănasă, morar

Mihail Vatrici

Mihail Ghiorghiiciuc

Petre Trufan

Macovei Șendre

Nichita Vatrici

Mihail, pânzar

Ivan Vatrici

Luchian Ghiorghiiciuc

Hlihor, pânzar

Nichifor Ghiorghiiciuc

Ion Șandru

Tănase Șandru

Ivan fiul lui Ioniță Marco

Gligore Șandru

Iacov Tufân

Simion Trufin

Sămen al lui Mălai

Ignat Huțan

Dumitru Guraș

Tănasă Trufin

Ion Trufin

Acsănti Vatrici

Ștefan Șandru

 

 

Alți scutelnici argați:

 

 

Nichifor Feșca, scutelnic al popii Vasili

Petre Deca, scutelnic al lui Ștefan Giurgiuvan

Nichifor Tocar, scutelnic al Aniții Tăutuliasă

Ion fiul lui Tocar, scutelnic al Aniții Tăutuliasă

Vasili Pavliuc, scutelnic al Aniții Tăutuliasă

Gheorghe Iurimciuc, scutelnic al Aniții Tăutuliasă

Nichita Iurimciuc, scutelnic al Aniții Tăutuliasă

Dănilă Huțan, scutelnic al lui Iordachi Tumuzei

Ivan fiul lui Huțan, scutelnic al lui Iordachi Tumuzei

Zaharie Huțan, scutelnic al lui Gheorghe Tumuzei

Ștefan Cordac, scutelnic al lui Ion Popovici

 

 

Ruptași și mazili:

 

 

Ion Marco

Ion Popovici

Vasile Costrăș

Ion nepot Ghenghii

 

 

Șhliahtici:

 

 

Ioniță Marco

Vasili fiul lui Toader

Vasili Marco

Gligoraș fiul lui Costin

Vasili fiul lui Costin

Andronachi Borșan

Antohi Popovici

Sandul Mălai

Ilii Stavăr

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ostafi

Popa Vasili

Dascălul Vasili

Dascălul Ion fiul popii Vasile

 

 

Văduve:

 

 

Parasca

Iliana

Tudosia

Maria

Parasca

 

 

Jidovi:

 

 

Șmil, orândar

Leiba

Ghilman, orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 455, 456

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vijnița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Vijnița

 

 

 

 

Toată suma caselor: 153. Scădere rufeturi, însă 16: 3 popi, 4 dascăli, 9 văduve. Rămân birnici 137.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron, vornicul

Istrate Melniciuc

Ivan Hlihoriac

Acsănti Șapca

Dumitru Grapeniuc

Vasile Dulcico

Gheorghi Margin

Andrei fratele lui

Ivan fratele lui

Fedor Șfidoc

Fedor Scrondic

Dumitru Tironiac

Simion Scrainiciuc

Ignat fiul lui Gheorghiță

Mihail Isac

Dumitru Iosâpciuc

Dumitru Scrâmciuc

Vasili fiul popii

Onofrei fiul lui Chirilă

Dumitru Halos

Roman Machidon

Nicolai Pilipco

Costin Bărbii

Andrei frate lui Melniciuc

Hrihor fiul lui Roman

Ivan Dronic

Nichita fiul lui Ilco

Alecsa, botnar

Pricop fiul lui Moisii

Hlihor Bința

Ivan Sâcliș

Ostafi Clin

Istrati fiul lui Ignat

Andrei fiul lui Roman

Ivan fiul lui Velișco

Cozma fiul lui Velișco

Nichita fiul lui Velișco

Nichita Smidoc

Fedor Ciornohuz

Dănilă al lui

Dumitru fiul lui Istrate

Ivan fiul lui Ștefan

Fedor fiul lui Ivan

Vasili fratele lui

Timofei fratele lui

Nicolai Clin

Ignat Spaciuc

Petre Tironiuc

Fedor Purcică

Pavel, velnicer

Ivan Scominiac

Gheorghe Panțir

Dănilă

Hlihor, ciobotar

Petre Pliva

Vasili Percico

Ivan Tihooc

Vasili Boico

Andrei Voronic

Toader Pavliuc

Ștefan Șpinco

Vasili, paznic

Ivan, pânzar

Nichita, velnicer

 

 

Văduve:

 

 

Mălanca

Ana

Hafie

Vasâlina

Hafie

Săfrona

Paraschiva

Irina

Solomie

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasile

Popa Gheorghe

Popa Vasile

Vasili, dascălul

Diaconul Fedor

Dascălul Hlihor

Fodor, palamar

 

 

Jidovii de la târgul Vijnița (birnici):

 

 

Icăr fiul lui Lazăr

Iacob Școlnic

Haim fiul lui Iosip

Marco Snetinschii

Șmil fiul lui Marco

Rabin Haham

Ițco fiul lui Moșco

Avram Carabeniuc

Avram fiul lui Moșco, croitor

Peisic fiul Leibii

Maer

Șmil fiul lui Iancul

Iancul Culschii

Zelman fiul Șlomii

Iancul fiul Leibii

Berco fiul lui Avram

Aron Școlnicul

Berco Pichir

Leiba

Hanciul

Zălman Oezerivschii

Urco fiul lui Moșco

David fiul lui Ițco

Avramco fiul lui Ițco

Avramco, velnicer

David

Șloim, velnicer

Avram fiul lui Izdrail

Fișel Școlnic

Șimșim fiul lui Biinic

Șmil Colomiischii

David Ghidano

Veiniș Osaț

Berco, velnicer

Chețlo fiul lui Berco

Ițco Delița

Iosip Avram

Hamciuc Leiba

Lesman Școlnic

Davidco fiul lui Chilman

Șmilo fiul lui David

Zolman fiul lui Berciul

Boroh, ciupicar

Sămen fiul lui Sulim

Morco fiul lui Ițco

Periț fiul lui Nosâm

Nosâm fiul lui Avram

Iosip Cuțchii

Ițco fiul lui Avram

Iacob, ciobotar

Boium Zlonic

Boruh fiul lui Iancul

Șulim, croitor

Avram Picher

Maiurco Picher

Haim fiul lui Lohman

Marco fiul lui Haim

Iosip fiul lui Oroniuc

Nașco din Cutor

Ițco fiul lui Avram

Iona Crimar

Ghelman fiul lui Șmil

Ițco fiul lui Strule

Moșco de la Cosov

Mindel, dascălul

Maiurco Schinic

Samson, croitorul

Maior Școlnicul

Mordco fiul lui Leiba, velnicer

Gherșim David

Leiba fiul lui Șolom

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 456-458

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Cirimușului (I)

 

Port din regiunea Ceremuşului – de Julius Zalaty Zuber

 

 

 

Satele Hlinița, Dracinița, Băbeștii, Broscăuții, Cabinul,

Costeștii, Berbeștii, Zeleneu, Pleșnița, Călineştii,

Stăneştii, Ciortorie, Vascăuţii, Carapciu

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hlinița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Hlinița

 

Moşia lui Toader Flondor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 23: 1 popă, 2 dascăli, 5 văduve, 7 scutelnici, 6 țigani, 2 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ivan, jitar

Toader, rus

Toader Gavriliuc

Ștefan Porfir

Simion Gligorciuc

Ion Gligorciuc

Andrei Spătaru

Toader, moldovan

Arsenie, rotar

Andrieș Sarion

Andrei, păsărar

Ivan Huțan

Gheorghiță Jura

Manul, bărbierul

Grigorie Curcanul

Ion Mancăș

Petraș Lunțuc

Alecsa, prisăcar

Ion, butnar

Vasili Rusnac

Ion Pavliuc

Tănasi, rus

Luchian Iluc

Ștefan fiul popii

Dumitraș fiul popii

Chiriac Spânul

Tudosi, moldovan

Toader Arhip

Simion, vornicul

Vasile Rusnac

 

 

Văduve:

 

 

Simioniasa

Titiana

Paraschiva

Marie

Anița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasile

Dascălul Necolai

Luchian, palamar

 

 

Jidovi:

 

 

Zendel, jidov

Herșco, jidov

 

 

Țigani:

 

 

Anton, țigan

Moisei, țigan

Hortoluți, țigan

Ion Furnică, țigan

Mihailo Furnică, țigan

Necolai, țigan

 

 

Scutelnicii lui Ioniță Flondor,

cu cartea divanului:

 

 

Simion Mancăș

Simion Ilașciuc

Dămian, pânzar

Fedor, pânzar

Iacob, rusul

Gligoraș Tumanciuc

Costandin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 441, 442

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Dracinița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Dracinița

 

Moşia mănăstirii Pobrata

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 8: 1 popă, 2 dascăli, 4 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fedor Ciornei

Hrihor Cionei

Ion Ciornei

Iacob Huțul

Ignat Huțul

Dumitru Corocica

Ivan fiul lui

Ion Purșega

Iacov Sapeha

Iacov Vercici

Gavrilaș Ciornei

Tănase Ciornei

Mihalachi Popacioc

Ion, ungurian

Iacob fiu lui Gligori

Toader Sauciuc

Gheorghiță Sauciuc

Andrieș Sauciuc

Iacob, scripcar

Ștefan Bițic

Dumitru Vămanul

Andrieș Cerimiho

Onofrei Pantiiciuc

Andrei Sadoveiciuc

Ion Macsinciuc

Ion Sadovenco

Simion Avramiuc

Andrei Avramiuc

Andrei Ribaca

Ion Arici

Andrieș Cușurba

Ion Cușorba

Andrei văcar

Alecsa Procopiuc

Andrieș fiul lui Lungul

Ion Pricopeț

Grigori Pricopeț

Vasile Nișciuc

Vasile, olar

Vasile Crăciun

Ion Diaconenco

 

 

Văduve:

 

 

Marie

Anița

Irina

Catrina

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasile

Dascălul Tănase

Dascălul Ion

 

 

Jidovi:

 

 

Herșco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 442

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Băbeștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Băbeștii

 

Moşia dumisale stolnicului Andrei Beldeman, cu savovardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 71: 1 popă, 2 dascăli, 9 scutelnici, 52 se scutesc cu salvovardia măriei sale feldmareșalul, 4 văduve, 2 jidovi, 1 țigan.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Ionuț

Gheorghie, rus

Pintelei Sâpco

Ion Sopco

Andrieș Sopco

Gavril, dulgher

Mihai Ionițuc

Vasile Harasim

Necolai Zubedac

Nicolai fiul lui Gligori

Tănasă fiul lui Jalobă

Ion Melniciuc

Macovei Jalobă

Ion Stanciciuc

Moisa fiul popii

Hrihor, rus

Vasili fiul popii

Vasili al lui Prescurniac

Onofrei fiul lui Hrihor

Nechita, muntean

Savin Mitran

Pintelii, moldovanul

Ursul, botnar

Enachi fiul lui Gligori

Andrei fiul lui Mihai

Gligori fiul lui Zubidac

Tănase fiul popii

Necolai fratele lui

Ștefan, cojocar

Gligoraș fiul lui Alecsa

Mihai fiul lui Arsănicico

Ion Chebac

Andronic fiul lui Arsăni

Toader, rus

Ursachi Giosanul

Nechifor Ciuvic

Păladi Căzacul

Păladi Căzacul

Ion Bărbinciuc

Vasile fiul lui Moisa

Vasile Lungul

Ion Iacu

Tudosi, sâtariul

Ion Harasim

Hrihor al lui Moscaliuc

Iacob Moscaliuc

Ivan, funar

Vasile fiul lui Mitran

Vasili Huțan

Ion Pârvuliac

Nechifor

Ion fiul lui Zubidac

 

 

Scutelnicii dumisale comisului Andrei Beldiman:

 

 

Mihălachi

Simion Ciuntul

Iftodi

Iurie, rus

Ștefan fiul lui Sopco

Dumitraș al vornicului

Toader Chebac

Ion, morar

Fodor, ciobotar

 

 

Preoți:

 

 

Preotul Alecsei

Dascălul Ion

Dascălul Simion, palamar

 

 

Văduvă:

 

 

Anița

Antimie

Gafița

Chița

 

 

Țiganii:

 

 

Simion, țiganul

 

 

Jidovii:

 

 

Șimon, jidov

Ion Botezatul, velnicer

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 442, 443

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Broscăuți

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Broscăuți

 

Moşia lui Ioniță Volcinschi și răzășesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 15: 8 ruptași, 6 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion, vornicul

Vasili Ilica

Toader Ilica

Nichita Malinici

Simion Malinici

Acsinti Hanganul

Vasili Țară

Toader Țară

Vasili Criuco

Dumitraș Mitraș

Ion Drăguș

Alecsa Hanganul

Pritula Mihail

Ion, muntean

Ștefan Huțan

Nicolai, muntean

Vasili, muntean

Mihai Țurcan

Anton, rus

Agachi Bahrin

Necolai Bahrin

Ștefan al lui Bahrin

Ion fiul lui Ghiorghie

Ghiorghie, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Tudosca

Ioana

Paraschiva

Antimie

Vasilca

Ilinca

 

 

Ruptași ce sunt făcuți de curând, de doi-trei ani:

 

 

Toader, muntean

Alecsandru, muntean

Ion Haidraga

Gavril Haidraga

Toader Prescurnic

Vasili Popăscul

Grigore fiul lui

Toader, băranul

 

 

Jidovii:

 

 

Herșco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 443, 444

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cabinul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Cabinul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 11: 8 mazili și ruptași, 2 scutelnici, 1 popă.

 

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Gligoraș Volcinschi, mazil

Ion Bahateriș (Bohateriț – n. n.), ruptaș

Vasile fratele lui, ruptaș

Ștefan Laschiuca, ruptaș

Ion, bărbieriul, ruptaș

Toma Laschiuca, ruptaș

Andrieș Goraș, volintiriu, ruptaș

Costaș fiul lui Bahateriț, ruptaș

 

 

Scutelnicii mănăstirii din Cabin:

 

 

Ion, morar

Ivan fiul lui Iurii

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 444

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Costeștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Costeștii

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 40: 1 popă, 2 dascăli, 3 ruptași, 1 îmblător, 33 călărași, 2 jidovi, 2 văduve. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Săverin

Toma Mirăuță

Ștefan al lui

Ștefan Zina

Gligoraș Pântescul

Enachi Pântescul

Alecsa fiul lui

Simion Brahă

Vasili Ciornohuz

Toader Măsăian

Ion Masciuc

Acsănti Mangăr

Ștefan, ungurian

Toader, olar

Mihalachi Chersin

Severin fiul popii

 

 

Văduve:

 

 

Marie

Acsintia

 

 

Călărași din Costești:

 

 

Dumitraș Coțic, chihae

Dumitraș Coval

Vasile Hrinciuc

Ion Dolinschi

Grigoraș Sculici

Vasili Coțic

Ion Chisăliță

Ioniță Sănduliac

Ștefan Coțic

Ion Coțic

Tănasi Coțic

Manoli Măsian

Toader Chiriiciuc

Enachi Sculeș

Ion, ungurian

Ion fiul lui Petro

Vasile Băndac

Ion Crurca

Ion Cecală

Ion Gavriliuc

Grigorie Mănăilă

Costandin Mangur

Ion Opicsuc

Irimie Șerban

Toader Bezârco

Ștefan Cedaș

Ion Tomica

Andrieș Șefedul

Ștefan Honciar

Costăn Hrihor

Ștefan Antonescul

Ghiorghie Coțic

Vasile Țopa

 

 

Ruptași ce sunt puși de an:

 

 

Vasile Coman

Pătraș Dratfa

Arsăni Gavrilescul

 

 

Îmblători:

 

 

Vasili Săndulescul, îmblător

 

 

Preoți:

 

 

Popa Maftei

Dascălul Dănilă

Mihălache, pălămar

 

 

Jidovi:

 

 

Nosân, jidov

Aizâcu, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 444, 445

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Berbeștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Berbeștii

 

Moşia dumisale paharnicului Calmuțchi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 22: 1 popă, 3 dascăli, 2 mazili, 2 văduve, 9 argați, 4 jidovi, 1 țigan. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili fiul potropopului, vornic

Ion Mulici

Grigor Diaconenco

Vasile fratele lui

Toader Cernăucian

Andronic fiul popii, lui Lupașco

Petre, dascăl

Nicolai Cozma

Petre cumnatul lui

Toma fiul Cozmii

Hrihor Șerbatin

Toma Neculaiciuc

Fodor fratele lui

Dumitru Gavriliuc

Andrii Nicolaiciuc

Vasili fiul pălămariului

Vasile fiul dascălului

Tănasă fiul Tomii

Timofti al lui Cernăucian

Matei Duduca

Fedor Rusnac

Andrei Mălaico

Andrei Podan

Vasile Marco

Ion Tuchin

Mihail, morar

Vasile Huțan

Gligori Huțan

Ivan Pevliuc

Ghiorghe Rotilă

Iurie, rusul

Nicolai Botezat

Ștefan Onciul

Acsinti Homenca

Andrieș fiul Tomii

Mihai fiul Cozmii

Ostafi Pogonici

Luchian al lui Arici

 

 

Văduve:

 

 

Tudosca

Pricopie

 

 

Argații paharnicului Calmuțchii:

 

 

Anton Hoticu

Alecsa, rus

Luchian, cioban

Gavril, herghelegiu

 

 

Preoții:

 

 

Popa Ghiorghie

Vasili, dascălul

Tij (la fel) dascălul Vasile

Ion, palamar

 

 

Țiganii:

 

 

Simion, țigan

 

 

Argaţii lui Vasile Samson:

 

Iuzef, botnar

Andriescul

Ivan, herghelegiu

Mihail, argat

Vasile

 

 

Mazili:

 

 

Vasile Samson

Sandul Păunel

 

 

Jidovi:

 

 

Chilma

Herșco

David

Simion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 445, 446

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zeleneu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Zeleneu

 

Moşia căpitanului Ioniță Strâșca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 15: 2 popi, 2 dascăli, 4 scutelnici, 3 văduve, 3 jidovi, 1 țigan. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fedor Nichiforiuc

Andrieș Pinteliiciuc

Andronic Ghigher

Anton Gligoraș

Tănasă Harina

Nechifor, vătăman

Toader Avram

Vasile Macsânco

Zaharie Nișciuc

Ștefan Lipcan

Ion Corim

Onofrei Costeniuc

Timofti Antonișciuc

Ivan Lipcaniuc

Acsinti Zahariiciuc

Fodor Harina

Ivan Șorșin

Andrei Harina

Mihailo Moisa

 

 

Văduve:

 

 

Vasilica

Marie

Acsana

 

 

Preoți:

 

 

Protopopa Toader

Popa Gligori

Dascălul Anton

Avram, palamar

 

 

Scutelnicii paharnicului Vasili Strâșca, cu cartea divanului:

 

 

Ion Pinteliiciuc

Ion Nechiforeț

Onofrei Spivaescul

Vasile Avram

 

 

Țigani:

 

 

Fedor, țigan

 

 

Jidovi:

 

 

David

Hațcal

 

 

Ruptași:

 

 

Ursachi fiul protopopii, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 446

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pleșnița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Pleșnița

 

Moşia mănăstirii Suceviții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 5: 2 popi, 2 șlehtici, 1 îmblător, 1 călăraș, 1 văduvă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Dupiac

Ivan Curocica

Vasili, pânzariul

Toader Bărbeiriciuc

Andrieș Nichiforciuc

Dănilă Draganciuc

Necolai, morar

Ion Nichiforciuc

Ursachi fiul popii Ion

 

 

Călărași:

 

 

Andrei, călăraș

 

 

Văduve:

 

 

Odochie

 

 

Îmblători:

 

 

Vasili Crasnoluțchii

 

 

Șliahtici:

 

 

Ștefan Săvăscul

Ștefan Lența

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 446, 447

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Călineştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Călineştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 8: 2 mazili, 3 văduve, 3 jidovi. Rămân birnici 29.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Veitic

Ştefan Caliciuc

Vasilie Calanciuc

Vasili Calanciuc

Ion Calanciuc

Ştefan Calanciuc

Timofei Calanciuc

Ştefan Niştiuc

Hlihor Harina

Iacob Hucu

Petre Harina

Simion Hucu

Iftimi Manăilici

Grigori Fedoriuc

Gligor Rusnac

Fedor Rusnac

Macovei Rusnac

Tudosi Hlihoriuc

Martin Rusnac

Toma Peniuc

Ştefan Rusnac

Ivan, ciobotar

Hlihor Vatric

Nichifor Rusnac

Vasili, morar

Filip Rusnac

Tudosi Hucu

Toader fiul rusului

Roman, rus

 

 

Văduve:

 

 

Ştefana

Nastasia

Marie

 

 

Jidovii:

 

 

Berco

Nosân

Leizăr

 

 

Mazili:

 

 

Gheorghe Vârgolici

Ion Calmuţchi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 447

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stăneştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Stăneştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 63: 3 popi, 3 dascăli, 3 mazili, 8 şliahtici, 6 volintiri, 8 îmblători, 8 văduve, 18 argaţi, 6 jidovi. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornic

Vasili Măriuţan

Ilaşco Sopco

Toader Manolici

Toader Jolor

Toma fratele lui

Andronic Hunca

Nechita Hunca

Necolai fratele lui

Ion Floria

Gheorghi Floria

Ion fratele lui

Mihail Danolici

Toader Danolici

Gligoraş Danolici

Neculai Danolici

Ivan Cozmenca

Pavel Ţaric

Nicolai Danolici

Andronic Tuni

Gavril Huţul

Tănasă, rus

Gheorghe, săcrier

Iacob Iasuc

Ştefan Malaico

Vasili Sopco

Gheorghe Mironiuc

Nicolai Mironiuc

Vasile Stepaniuc

Pricop Boico

Gligoraş Samoil

Gligori Cimpoeş

Gavril Stepaniuc

Ştefan Sapco

Vasili Bilava

Toma Floriuc

Vasili fiul lui Ion

Vasili Moşcar

Ion Danolici

Ion Samoil

Dumitru Tuni

 

 

Văduve:

 

 

Irina

Odochie

Părasca

Aniţa

Odochie

Marinca

Odochie

Antimia, văduvă, maziliţă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Iftimi

Popa Ignat

Diaconul Nicolai

Dascălul Gligoraş

Costiuc, palamar

Alecsa, palamar

 

 

Scutelnicii argaţi:

 

 

Vasili Gheba, scutelnic lui Ion Goian

Iurie fiul lui Vasile, scutelnic lui Ion Goian

Pintelei, scutelnic lui Vasile Coce

Vasili Copiliuc, scutelnic diaconului Nicolai

Vasili, scripcar, scutelnic diaconului Nicolai

Dumitru Freniuc, scutelnic diaconului Nicolai

Iacob Bizăraiul, scutelnic diaconului Nicolai

Matei Mazur, scutelnic diaconului Nicolai

Fedor Maţapuriac

Iacob Maţiga

Vasili, rus, scutelnic lui Vasili Grâu

Fedor, rus, scutelnic lui Vasili Grâu

Nicolai, scutelnic lui Ion Costrăş

Iacob fiul lui Andrei, scutelnic lui Ion Costrăş

Cozma, scutelnic lui Ion Costrăş

Petre, ungurian, scutelnic lui Ion Costrăş

 

 

Jidovi:

 

 

Aizâcu

Iosâp

Mihel

Iuduca

Struli

Zeilicu

 

 

Îmblătorii:

 

 

Sandul Cârste

Ştefan Huţul

Ion Huţul

Gligori Huţul

Mihai Huţul

Ion Răzmeriţă

Gheorghe Fistica

Andrei Mâţul

 

 

Volintiri:

 

 

Ostafi, sorocian

Ştefan, ciobotar

Ştefan Mălaico

Coste Mălaico

Nicolai Beţic

Ion Vavitca

 

 

Mazili:

 

 

Ion Goian

Vasili Coce

Ioniţă Costrăş

 

 

Şliahte:

 

 

Ion Ciornohuz

Gheorghi Isar, ruptaş

Vasili Grâu, ruptaş

Ion Veriha, şliahtă

Vasili Veriha, şliahtă

Miron Pană, şliahtă

Toader Fistica

Andrieş Cercaz, orb de amândoi ochii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 447, 448

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ciortorie

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Ciortorie

 

Moşia lui Mihalachi de Câmpulung Giurgiuvan, vornic

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 2 dascăli, 8 scutelnici, 2 ţigani, 1 jidov.

 

 

 

 

Scutelnicii lui Mihalache Giurgiuvan,c

e sunt cu cartea Divanului:

 

 

Dănilă Saviuc

Vasili Ivaniuc

Ion Opăriac

Ivan Udutu

Ion Andronic

Grigoraş Andronic

Vasile Andronic

Hlihor Pilipiac

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Pavel

Dascălul Dănilă

Dumitru, palamar

 

 

Ţigani:

 

 

Vasili

Dumitru

 

 

Jidovi:

 

 

Maercu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vascăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Vascăuţii

 

Moşia dumisale banului Nicolai Roznovan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 125. Scădere rufeturi, însă 18: 5 popi, 11 văduve, 1 jidov, 1 ţigan. Rămân birnici 107.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Roschip, vornic

Tudosi Cepereac

Luchian Arsăni

Mihail, ciobotar

Petre, morar

Vasile Ceberoc

Tănasi Şocot

Ivan fiul lui Iacob

Sămen Duduca

Costin Strinotca

Andrei Leveroc

Luchian Stratiiciuc

Ivan Ţepală

Nechifor Romaniuc

Iacob Cozăriz

Luchian fratele lui

Ilie Vacarciuc

Nechifor Săminiuc

Vasili Stoica

Iacob Cosovan

Ion Nosănuc

Tănasă Cioberoc

Simion Adămoiu

Nichita Floroc

Ivan Sasul

Petro Osănceco

Gheorghe Popovici

Ivan Cozacop

Dumitru Lucic

Fedor Tomaci

Macovei Larion

Ion Brăniţe

Ivan Şârchiu

Nicolai Cozoriz

Pricop, rus

Ivan Lotric

Onofrei fiul Florii

Ivan Şapca

Petric

Ignat Samoil

Mirăuţă, moldovan

Hrihor, ungurian

Vasili Ciomoş

Gligoraş, vătăman

Onofrei, butnar

Ivan Gotaş

Costandin, ungurian

Ştefan fiul lui Pripecioi

Andrei fiul lui Costandin

Ştefan Romanuc

Vasili Condre

Ion Şotcă

Ştefan fiul lui Pălanul

Darie Popovici

Gligoraş, lipovan

Toader Şapca

Toader Prepeliţă

Costandin Şfaica

Fedor fiul lui Prepeliţă

Dumitru Cozanco

Dumitru Haciman

Nichifor, rus

Andronic al Cozmii

Foca

Iacob Crainic

Hrihor fiul lui

Mihai Brosoc

Cozma cel bătrân

Fodor Târnovii

Luchian Coful

Fodor Ignat

Gligoraş Haraz

Luchian Haras

Ivan Debul

Ion Gavrilico

Ştefan Gavico

Luchian Bandor

Ştefan fiul lui

Ştefan Nicolaicenco

Ivan Haciman

Ivan Bandora

Ilaş Gaverco

Ion Gaverco

Vasili Bandora

Ştefan Goleta

Pintilei Litii

Ion Leonti

Ştefan Leonti

Matei, morar

Ştefan Săverin

Ilie Radică

Ion Petricior

Pricop Vivulchi

Ştefan Zelisco

Gheorghe Bogdan

Dumitru Oporac

Nichita Găvan

Vasili fiul Tudosii

Tudosi

Timofei Măcaru

Costin Măcaru

Costin, scipcarul

Ivan Coilu

Vasili Târnovii

Fedor Chicloco

Fedor Coju

Ignat Prepeliţă

 

 

Văduve:

 

 

Iliana

Odochie

Dosa

Odochie

Acsănia

Hafie

Odochie

Nastasia

Aniţa

Antima

Vasilina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Andrei

Popa Coste

Popa Ilie

Popa Ion

Popa Andrei

 

 

Ţigani:

 

 

Ion, ţigan

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 449, 450

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Carapciu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Carapciu

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 79: 1 popă, 1 diacon, 2 îmblători, 1 dascăl, 10 şlehtici, 63 călăraşi, 1 jidov.

 

 

Călăraşi:

 

 

Gheorghe Popovici, căpitan

Gavril Drumău

Vasile Osăriţchi

Gavril Lăzorenco

Alecsa Chiva

Simion fiul lui Miron

Ion Iscă

Nichita Drumău

Miron Drumău

Nicolai Drumău

Tudosi Zavialiţă

Mihail Drumău

Tudosi Tironiuc

Andrei Zavialiţă

Costaş Zavialiţă

Gligoraş Topală

Petre Mascoiasco

Mihail fratele lui

Nicolai Zavialiţă

Mihail Verenca

Toader Maericiuc

Vasili Verenca

Dumitraş Săvernenco

Ivan Cosoviţ

Nicolai Şvedu

Mihail Robocă

Toader fratele lui

Grigoraş fiul lui Lisco

Olecsa Opaiţe

Nicolai Carpu

Ion Huţul

Nichita Marienciuc

Ion Pavelenco

Ansenti fiul lui Pavelenco

Tudosi Marienciuc

Ion Cornico

Alecsandru Cornico

Ion Şiraba

Matei Peţii

Tănase al lui Totolit

Tănase Huţul

Ion Tofan

Coste Cheveric

Mihail Drumău

Gligoraş Şfat

Dumitraş Zavialiţă

Ion Ciornohuz

Ivan Pripiiciuc

Toma Opaiţ

Ion Opaiţ

Onofrei Echim

Ignat Mazurac

Mihail Eremciuc

Gligoraş Veztic

Lupaşco Totolici

Andrei fiul lui

Nicolai fiul lui Lupaşco

Gligoraş Fiuciuc

Ion Voiţoc

Dănilă fiul lui Pătraşco

Mihai Drace

Enachi Los

Petre Bălan

 

 

Şliahtili:

 

 

Vasile Cârste, căpitan

Gavril fiul lui Miron

Ştefan fratele lui

Vasile Himuc

Toader Ciornohuz

Soste Savin

Ion Tiron

Ion al lui Ilaş

Ilii Cârste, căpitan

Gavril Mihail, căpitan

 

 

Îmblători:

 

 

Ilaş Gavriliuc

Sandul Zavialiţă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Nicolai

Diaconul Dumitraş

Dacălul Hrihor

 

 

Jidovi:

 

 

Herşcu, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 450, 451

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (III)

 

 

 

 

Satele Chisălău, Babinul, Prilipcia, Luca, Zvenece, Răpujnița,

Vasileu, Coliuții, Doroșăuții, Cincăul, Cadobiște, Zastavna

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Chisălău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Chisălău

 

Moşia lui Enachi din Țara Munteneacă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 68. Scădere rufeturi, însă 39: 2 popi, 1 dascăl, 1 mazil, 5 îmblători, 25 călăraşi, 2 văduve, 3 jidovi. Rămân birnici 29.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornic

Vasili Palaniuc

Dănilă Fușciuc

Harasim, rusul

Ion Matricu

Hrihor Muliga

Vasili Căsăian

Fedor Harasim

Iacob, ciobotar

Ștefan Glișciuc

Ivan, pânzar

Hlihor Buhai

Dănile al lui Iacoviiciuc

Vasile Rizuc

Ion fiul lui Palaniuc

Andrei Ocraineț

Ivan Sidor

Hrihor Sidor

Sămen Dudca

Andrei Bălașco

Ignat, rus

Vasili Citricu

Andrei Dudca

Ion, morar

Ilie, rusul

Iacob Roșul

Pavel a lui Fedor

Andrei, rusul

Foca, scripcar

 

 

Preoții:

 

 

Popa Timofti

Popa Andrii

Dascălul Vasili

 

 

Mazili:

 

 

Mihălachi Jian

 

 

Îmblători:

 

 

Ștefan Haico

Simion Căzacul

Dănilă Rohmistriuc

Ion Rohmistriuc

Mihailo Toponilschii

 

 

Jidovii:

 

 

Moșco, jidov

Iura, jidov

David, jidov

 

 

Călărașii:

 

 

Toader Litfin, chihae

Ștefan Litfin

Grigoraș Litfin

Vasili Gușachiuc

Matei, văcar

Miron Prodanciuc

Vasile Greu

Fedor Comiuc

Dumitraș Alecsandriuc

Mihailo fiul lui Andrei

Chiriac, șchiopul

Andrei Haico

Andrei, solonar

Nicolai Neduboico

Ion Ciacovschii

Vasili Litfin

Necolai Popinco

Sandul Strătulat

Iacob, călăraș

Ion Giughe

Ion Clișco

Iacovenca

Ștefan Cucul

 

 

Văduve:

 

 

Dochița

Anița, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 433

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Babinul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Babinul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 31: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili și ruptași, 1 călăraş, 4 văduve, 22 case pustii. Rămân birnici 40.

 

 

 

Birnici:

 

 

Anton, vornicul

Mihailo Hriniuc

Hrihor Balonac

Ivan fiul lui Hriniuc

Ilco Cerep

Hlihor Blajcic

Iacob, morar

Ivan Ahafie

Ștefan Varvsu

Ivan Prodan

Ivan Câftorac

Sămen Chisăliță

Dumitru Hunciac

Ștefan Ostapencu

Iacob Șmundac

Dumitru Sauciuc

Hrihor Lunic

Ilco Hicu

Mihailo fratele lui

Vasile Holovaciuc

Toader Procopciuc

Alecsa, morar

Simion Oyec

Hrimco Boico

Ștefan Sâmacioc

Olecsa Humeniuc

Tănase al popii

Nechifor al lui Hlihor Balonic

Pricop, salahor

Hrihor Horobeț

Iacob Murusac

Mihailo, vătăman

Mihailo Calicu

Ivan Ciornei

Dumitru Calicica

Vasili Baclan

Marco

Petre ce șade cu vornicul

Mihailo Bunicu

Simeon Boico

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Gafița

Anca, văduvă

Ticana

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Andrei Boșnaca

 

 

Călărași:

 

 

Luchian, călăraș

 

 

Ruptași și mazili:

 

 

Costantin Drăghinici, mazil

Vasili Sămaca (Șeptilici, cu numele tradus în rusă – n. n.), ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 434

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Prilipcia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Prilipcia

 

Moşia lui Iordache, fiul lui Manoli din Botoșani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 17: 2 popi, 1 dascăl, 1 jidov, 13 case pustii. Rămân birnici 52.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Dunuțe

Andronic Hifivschii

Dumitru Sonic

Andrii, ungurian

Ivan Ciuru, văcar

Ivan Mocoșul

Sămen Labaci

Ștefan Micolai

Ivan Labaci

Vasili Potoceuschii

Ivan Guraliuc

Andrei Holiac

Roman Tihoncian

Ivan Albul

Hrihor Zbihlei

Ignat Lejco

Iacob al lui Irimie

Erama Cozaciuc

Curilo Țâbulca

Hrihor Bocan

Hrihor nepot lui Butuc

Andrei Rubca

Vasili Butuc

Ivan al lui Boruschiu

Ivan fiul lui Boruschiu

Andrei al lui Borus

Dămian Hubinschii

Costantin fiul lui Donuțe

Ivan, vătăman

Ivan Dubcovețchi

Hrihor Vozulevschii

Ivan Dubcovețchi

Timco Hubețchii

Andrei, ciobotar

Petre Zbihlii

Ivan Râbac

Toma Fedic

Sămen fratele dascălului

Vasile Sâdorac

Dănilă Sâdorac

Ivan Loșac

Gavril Voitic

Matei Boico

Hrihor Soroșchii

Ivan Starco

Vasili Rubca

Dănilă a vornicului

Petre Picavoțschii

Ivan Belschii

Dănilă Murusac

Ivan Saminoș

Andrei Cușnir

 

 

Preoți:

 

 

Popa Mihai

Popa Timoftei

Dascălul Ștefan

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 434, 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Luca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Luca

 

Moşia Prilipcii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 5: 1 văduvă, 4 nemți. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pohvala

Vasile Cozaciuc

Ivan Babiiciuc

Ștefan Cobiiciuc

Semen Cernatinschii

Fedor Puțuluiuc

Vasile Solanca

 

 

Văduve:

 

 

Fedoroai, văduvă

 

 

Nemți ce sunt cu testamentul grafului:

 

 

Volne

Feriuș

Brahun

Veizel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zvenece

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zvenece

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil, 2 ruptași, 8 scutelnici, 2 jidovi. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili fiul lui Crăciun, vornic

Andrei Ilciuc

Fedor Ilciuc

Ivan Ilciuc

Mihailo fiul lui Necolai

Dumitru, morar

Ștefan Giumeri

Ivan, morar

Fedor Bornic

Vasili, argat

Ivan, rus

Alecsandru, rus

Vasili Voloșciuc

Luchian, văcar

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Andrei

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ioniță Volcinschi, mazil

Grigori Crăciun, ruptaș

Andrieș Dunuțe, ruptaș

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

Hrițco, jidov

 

 

Scutelnicii mănăstirii Hrișciat, ce sunt cu cartea divanului:

 

 

Ivan Mazur

Hrihor Lisăi

Vasili, rusul

Vasili fratele lui

Iurco, rus

Hrihor cel bătrân

Ilco, argat egumenului

Mihailo, om străin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 435, 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Răpujnița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răpujnița

 

Moşia căpitanului Vasile Marco și a Botezăștilor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 82. Scădere rufeturi, însă 27: 3 popi, 2 dascăli, 1 mazil, 3 șlehtici, 6 văduve, 12 case pustii. Rămân birnici 55.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Oarza, vornicul

Ivan, argat vornicului

Vasile Hreciuc

Ivan Sânovschii

Ivan Lesâi

Andrei Mutrin

Fodor Buruzavschii

Vasili Velișciuc

Ivan Lunescul

Vasili Leonti

Hrihor Fedorschii

Filip, pânzariul

Necolai Ladeiciuc

Hrihor Luțic

Vasili Boico

Vasili a Petrii

Petre Smucic

Mihailo Sârchiuc

Andrei Gumniuc

Acsănti Slobozâian

Mihailo Ștefiuc

Andrei Colesniuc

Andrei Moisa

Hrihor, pânzariul

Ion Gaminiuc

Ștefan, berariu

Ion fiul vornicului Orza

Andrei Odoveț

Iacob Venintinschii

Iacob Ciaica

Hrihor Mudrii

Andrei Știrma

Fedor Hubniac

Vasili Prociuc

Simion Cocirco

Nichita Crimac

Ștefan Iațuliac

Ștefan a Petrii

Iacob Sfinca

Ștefan Șfinciuc

Iacob Borec

Petre Mordei

Ivan Smuc

Petre Ciaica

Mihailo Sărimac

Vasili Mafteiciuc

Andrei Velișco

Alecsa Mafteiciuc

Ivan Misac

Ivan Ciuhar

Vasili Babii

Hrihor Ciaica

Tănasi fiul lui Orza

Nechifor, vătăman

Fedor Ciaica

 

 

Văduve:

 

 

Sofie

Dochie

Irina

Maria

Dochița

Corochitca

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ilie

Popa Vasile

Popa Toader

Dascălul Ivan

Dascălul Ștefan Monici

 

 

Mazili și șliahtili:

 

 

Vasili Marco, mazil

Vasili Oarză (Orza, în alte locuri – n. n.), ruptaș

Vasili Ursuliac, ruptaș

Vasili Taranga

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vasileu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vasileu

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 19: 2 popi, 1 dascăl, 3 mazili, 6 văduve, 4 scutelnici, 3 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi, vornicu

Vasili Hrinschii

Macsin Trișciuc

Necolai Martiniuc

Hrihor al lui Dobrinca

Anton Dobrinca

Andrei, scutar

Iurie Coroliuc

Fedor Scripciuc

Vasili Corjinschii

Fedor Berbeniuc

Sămen Havriliuc

Ostafi Gâlca

Ivan Duduciac

Fedor Dobinca

Iacob Aștiuc

Alecsa Hricovschii

Ion, ciobotar

Ivan Vedic

Hrihor Căzacul

Pavlo Iurev

Mihai Loboico

Hrihor, pânzar

Matei Pohilca

Ivan Tumurug

 

 

Văduve:

 

 

Varachiva

Catrina

Nastasia

Ana

Odochia

Paraschiva

 

 

Scutelnici:

 

 

Hrihor, scutelnic mănăstirii, cu cartea divanului

Mihailo Dobinca, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Alecsa Nistoriuc, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Fedor Berzuschii, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

 

 

Preoți:

 

 

Popa Necolai

Popa Gligori

Dascălul Anton

 

 

Mazili:

 

 

Ion Vlad, mazil

Ilie Vlad, mazil

Ivan Mariniuh, șliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Zulman, jidov

Șmil, jidov

Zelic, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 436, 437

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Coliuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Coliuții

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 32: 1 popă, 2 dascăli, 3 mazili, 2 văduve, 1 jidov, 23 case pustii. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Remariuc

Necolai Ivasuc

Vasili Ivasuc

Ivan Vantiuc

Matei Cosvaneț

Ivan Chisăliță

Matei Ilco

Matei Sâșciuc

Petre Sobolca

Nechita Sobolca

Petre al lui Râmar

Fedor Condrat

Vasili Tomac

Mihail Iuriiciuc

Iacob

 

 

Văduve:

 

 

Anița

Ilianca

 

 

Preoții:

 

 

Popa Mihailo

Dascălul Ștefan Orobca

Alecsa, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Leiba, jidov

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniță Moțoc, mazil

Toader Cautiș, mazil

Iacob Hlinca, șliahtic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 437, 438

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Doroșăuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Doroșăuții

 

Moşia dumisale Vasili Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă 17: 1 popă, 2 dascăli, 5 scutelnici, 7 văduve, 2 jidov, 1 călăraș. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Nuțuliac, vornic

Ion Acsănti

Vasili fiul lui Acsănti

Ivan Gavriliuc

Toader fiul lui Acsănti

Țtefan fratele lui Acsănti

Ivan Lisco

Petre al lui Acsănti

Grigoraș Cuhciuc

Mihailo, pânzar

Ivan Crivachija

Toader, salahorul

Mihail Vijcanul

Simion Lonic

Hrihor, pânzar

Vasile Anghelachi

Toader Bujăniță

Dumitru, rus

Ivan Deha, vătăman

Alecsa, pânzar

Vasilco, văcar

Necolai fiul lui Corulac

Ivan Hubca

Onofrei, pânzar

Vasili Aripiac

Anton Tâmciuc

Andrei Tâmciuc

Petru Tricac

Ivan Cozonac

Vasile Dumitrachi

Ivan fiul lui Iacuș

Vasili fiul lui Ivan Țuhai

Timco Coval

Iacov Burilac

Andrei Bezvernii

Dumitru fiul lui Țian

Luchian Vehnavciuc

Vasili Onofrei

Hrihor Mihalciuc

Andrei Mihalciuc

Vasile Bohonos

Andrei Boico

Ștefan fiul lui Panco

Ștefan. Morar

Pricop Curiliac

Ivan, pânzar

Alecsa Romaniuc

Nichita Romaniuc

Panco cel bătrân

Ilie fiul lui Panco

Fodor, morar

Iurie, argat

Lupașco Pauș

 

 

Scutelnicii lui Iamandi:

 

 

Iacob Țurcan

Lupașco

Hrihor

Ivan, morar

 

 

Călărași:

 

 

Ion, călăraș de la steagul Chisălăului

 

 

Văduvele:

 

 

Vasilca, văduvă

Erina, văduvă

Paraschiva

Paraschiva

Catrina

Vasilina

Anița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Timofti

Dascălul Ivan

Necolai dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Ilia, jidov

Boroh, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 438, 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cincăul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cincăul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Coliasca, vornic

Vasili Ciortovițchii

Vasile Haliț

Fodor Midac

Ivan Tricac

Hrihor Ivanicov

Timco Vaconschii

Fedor Hrinciuc

Grigori Prodan

Alecsa Babii

Ivan Zadoroschii

Ion Prisajnic

Vasili Crivohij

Simion Hilip

Năstasi fiul lui Hilip

Onofrei Babii

Iacov Ciornei

Iacob Cobinciuc

Hrihor Pidolrihora

Hrihor Viconschii

Fedor Levco

Pricop Drab

Panco Curpene

Dămian, pânzar

Macsin Drobija

Mihailo, rus

Fodor Zaporoșnii

Alecsa Chiviriga

Ștefan Levco

Andrei Pripileșnii

Vasile Curiciac

Dumitru Cuciricivii

Coste al lui Chivirig

Ilco Colțun

Simion Cozub

Pavlo Huțul

Michita, morar

Petro Ștefanco

Ivanco Cheveriga

Petro Vezurchii

Hrihor Oleinic

Tănasi, bejenar

Fedor Căzacul

Ivan Cozinschii

Pilip Ceprăniuc

Ivan Stelvaha

Necolai Drabul

 

 

Văduve:

 

 

Maica

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Ivan

 

 

Jidovi:

 

 

Copil, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Dumitraș Tabără

Ioniță Volcinschi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cadobiște

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cadobiște

 

Moşia dumisale logofătului Balș

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 68.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, vornic

Vasili Vasiliuc

Ivan Vasiliuc

Vasili Valeucăi

Petre, pânzar

Nistor Humeniuc

Gavril Săminciuc

Ivan Hlinschii

Hrihor, pânzar

Dumitru Turețchii

Vasili Morusac

Ivan Morusac

Iacob Cuciravii

Hrihor Strilețchii

Ivan Vantușoc

Simion Străjar

Pricop Morusac

Roman Moscalul

Ilaș Marosac

Ivan Oraischii

Iacob Cozaciuc

Andrei Salahornic

Iacob Cogiuman

Dumitru Stari

Pricop Safciuc

Macsin Vasâlenca

Fedor Olenici

Ivan Siravciuc

Alecsandru Pauș

Nichita Pauș

Ivan Luțec

Petre Velicholova

Nichita Dumitru

Vasili, morar

Zaharii Iuriiciuc

Anton a babii

Ițco, ciobotar

Ivan Meleniiciuc

Iacob Horeciuc

Petre Cuhutec

Vasili, pânzar

Iacob Hnatișin

Mihail Ciornovai

Iacob Timoftiiciuc

Ivan, vătăman

Andrei Holovan

Pavlo Șavciuc

Vasili, pânzar

Ivan Huțan

Ivan Cauca

Ignat Molofii

Vasili Ciocan

Vasili Holodii

Ștefan Cervenca

Ivan Cincariul

Ivan Moscaliuc

Ilco Anuc

Andrei Baiuc

Matei, cioban

Ivan Hlodei

Iacob Sorohan

Fedor Hauca

Voico, herghelegiu

Pricop Rudei

Vasili Căzacu

Ștefan Zota

Gligoraș fratele lui Ștefan

 

 

Preoții:

 

 

Popa Dănilă

Popa Dumitru

Dascălul Petre

 

 

Văduve:

 

 

Anca

Vecla

Acsana

Ana

Iliana

Nasca

 

 

Jidovii:

 

 

Volca, jidov

Hevșii, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 439, 440

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zastavna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zastavna

 

Moşia lui Bahmuțchi al lui Gheorghi Turculeț

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 24: 3 popi, 2 dascăli, 1 marchitan, 2 văduve, 16 case pustii. Rămân birnici 86.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Prodan, vornic

Ion, morar

Ivan Lazoriuc

Petre, pânzar

Hrihor Pauc

Fedor, pânzar

Vasili, rus

Ștefan Covrig

Hrihor Coval

Curilo Șcarco

Dumitru Culișer

Fedor Pârzuc

Mihailo, bejenar

Onofrei Cimpoeș

Timco Șăpciuc

Mihailo Prisăjnii

Iacob Ițco

Vasili, pânzar

Alecsa Paizuc

Fodor Holodii

Pavlo Harilovschii

Echim Harilovschii

Hrihor Luchianciuc

Dumitru Buinovschii

Ostaf al lui

Iurco Jucovschii

Vasili Chisăliță

Andrei Rudei

Onofrei Zapalaniuc

Semen Chisăliță

Vasili Dronuc

Hrihor Chisăliță

Maftei Cuciurivii

Alecsa Căzacul

Ivan Iosâpenco

Vasili Luchianciuc

Vasili Cuceravii

Ștefan al lui Acsănti

Mihailo Acsănti

Andrieș Iuriiciuc

Dumitrașcu Bărbiiciuc

Ostafi Holii

Necolai fiul lui Iurii

Dumitru al lui Bărbăcar

Hrihor Cuciravii

Dumitru Predolob

Semen al lui Măzăriș

Andrei Hniș

Hrihor Cepeli

Alecsa Gospodar

Ștefan Huțulac

Alecsa Huțulac

Ion Cantemir

Iacob Curilac

Gavril Țurcan

Hrihor nepot lui Țurcan

Ștefan Iusâpenco

Dumitraș Chiriluș

Ivan nepot Huțului

Andrei Ținevschii

Dănilă Ținevschii

Iacob nepot Huțului

Dumitru Ținevschii

Necolai nepot Huțului

Simion Arbure

Dumitru Haras

Petre Țilip

Simion al lui Chiriliuc

Ion Pâteleiciuc

Ion Colesnic

Timco, văcar

Mihăilă Țurcan

Andrieș Chirilciuc

Ion Țurcan

Anton Dămian

Iacob Mariniuc

Ursachi, dejmar

Simion al lui

Ion Ghiorghi

Petro Prișco

Ion Brișco

Ivan Bordian

Pilip, rus

Iacob Sofitun

Fedor Boico

 

 

Văduve:

 

 

Pelimăriș

Petroai, pânzărița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Chifa

Popa Gligoraș

Popa Pricopie

Dascălul Ștefan Mațcovschii

Dascălul Toader

 

 

Marchitani:

 

 

Pascal, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 440, 441

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (II)

 

 

 

Satele Slobozia Pohorlăuţii, Pârâul Negru, Onutul, Samuşenul,

Mosoriuca, Mitcău, Slobozia Mitcău, Tăutre, Slobozia Marchiuca,

Verincianca, Stăucianii, Malteniţa, Iujineţul, Şişcăuţii, Borăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Pohorlăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Pohorlăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 2 dascăli, 1 scutelnic, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihălachi Prodan, vornic

Fedor Haliuc

Matei Băclaşciuc

Alecsa lui Cuşciac

Ostafi Dronic

Hrihor Babinschii

Vasili Dumanschii

Alecsa Cuşciac, vătăman

Mihailo Vechirciac

Iacob Corin, văcar

Timco Perepeciuc

Vasili Ocraineţ

Gavril Buric

Mihailo Muşchiuca

Vasili Muhaleţschii

Ostafi Muhaleţschii

Luchian Cunisăuschii

Ivan Zazulinschii

Macsin de la Balamutiuca

Vasili, ungurian

Neculai Banduric

Macsin Ştefiuc, văcar

Iacob, pânzariul

Fedor Biricăuschii

Timotei Scrilia

Macsin Schiţco, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Mihail

Dascălul Procopie

Hrihor, palemar

 

 

Scutelnici:

 

 

Dănilă Vodanca, scutelnic lui Bahminschii al lui Turculeţ

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pârâul Negru

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Pârâul Negru

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 3 jidovi. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, morar

Andrei, morar

Andrei Paliborada

Macsin Paliburada

Ştefan, morar

 

 

Jidovii:

 

 

David, orândar

Iancul, jidov

Moşco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Onutul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Onutul

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 2 dascăli, 1 jidov. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Cotic

Ivan fiul lui Cotic

Ivan, velniceriul

Iurie, rusul

Toader Coticu

Vasile, bejenar

Vasili, scripcar

Antohi Bojic

Hrihor Bojic

Toader, olar

Ştefan, cojocar

Ivan, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Irimie

Dascălul Precop

Dumitru, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Samuşenul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Samuşenul

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 9: 4 călăraşi, 4 podari, 1 jidov. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hrihor Lucic

Mihailo, vătăman

Vasile Cazacul

Iurie Dumenco

Ştefan Hapuza

Necolai, văcar

Andrei, jitar

Hrihor Harasim

Toader Lucic

Toader Balic

Dumitru Criciuc

 

 

Călăraşii:

 

 

Zaharia al pui Paţarinii

Alecsa al lui Poclitar

Andrieş al lui Moscaliuc

Ilaş Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Şmil, jidov orândar

 

 

Podarii ţărani:

 

 

Iurie Maciulenco

Ivan Tomiuc

Simion Habuza

 

 

Scutelnici:

 

 

Petre Căzacul, scutelnic dumisale Păşcanului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mosoriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mosoriuca

 

Moşia lui Ioniţă Potlog şi a lui Manoli Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 4 argaţi mazileşti, 3 jidovi, 2 ţigani. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pithârniac

Necolai Comisar

Ivan, velnicer

Alecsa, scripcar

Mihai Popovici

Ion fiul lui Lupul

Iacob Babiuc

Ion fiul lui Babiuc

Ignat Hrihorciuc

Hrihor, pânzar

Ivan Trufin

Vasili fiul lui Trufin

Marco, pânzariul

Vasili Viclic

Ilaş Popovici

Ştefan Ciurtita

Iurii Berdeni

Ivan, vătăman

Mihălaş fiul lui Tănasă

Ivan Condre

Lupaşco, munteanul

Enachi fiul lui Mihălaş

Ion fiul lui muntean

Gligoraş Maciulenco

Ştefan fiul lui Postolachi

Fodor Lehun

Vasile Lehun

Machi al lui Lehun

 

 

Argaţii mazililor:

 

 

Fedor, pânzar, argat al lui Ioniţă Potlog

Nechita, rusul, argat al lui Ioniţă Potlog

Ivan, rusul, argat al lui Manole Potlog

Vasile, cioban, argat al lui Manole Potlog

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Iacob

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Struli, jidov

Oron, jidov

 

 

Ţiganii:

 

 

Tănasă, ţigan, herariu

Ion, ţigan, scripcar

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniţă Potlog

Manole Potlog

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mitcău

 

Moşia lui Aslan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 3 călăraşi, 1 jidov. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornicul

Mihailo Brehuneţ

Necolai fiul lui

Iacob Motriuc

Vasile Boico

Andrei Căzacul

Ghiorghie Antoniuc

Iacob Vinitinschii

Timofei Cozaciuc

Dumitru Fişciuc

Iacob Bordeniuc

Ichim fiul lui Bordeniuc

Ivan Huivan

Simion Antoniuc

Ostafi Andruşco

Fedor Hoşâvschii

Petraş Mehera

Gheorghi Horbulic

Gavril Necora

Ivan Găluşcă

Dumitru, morar

Ştefan, vătăman

Gavril Şafariul

Andrei, văcariul

Alecsa Tanca

Luchian Trifăniuc

Ion fiul lui Ghiorghi

Simion, cojocar

Fedor fiul Moisii

Panco, rusul

Ion Moisuc

Gavril Moscaliuc

Mihailo Huţul

Pricop, rus

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tănasii

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasili Moscaliuc

Ion Băn

Ion fiul Petrii Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Fachi, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 426, 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Mitcău

 

Moşia schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 1 jidov. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bordeniuc, vornic

Vasili Cuniţschii

Simion Hudima

Mihailo Sfistalo

Ştefan Delimciuc

Vasili Andruşciuc

Vasili fiul Hudimii

Ştefan Cuniţschii

Mihailo, pânzar

Gheorghie, văcar

Ion fiul Hudimii

Ştefan Sâdoriuc

Ion fiul lui Tănasi

Ivan Cotic

Dumitru, vătăman

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Maftei

 

 

Jidovi:

 

 

Iţco, jidov orândar

 

 

Călăraşi:

 

 

Gligoraş Dominco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Tăutre

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Tăutre

 

Moşia Catrinii Donicioai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 dascăli, 2 slugi, 1 jidov. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Criciuc

Vasili Săminciuc

Vasili Greuciuc

Ilco Timciuc

Mihailo Nahirnac

Vasile Casachiuschii

Vasile Tiriban

Iacob Gheorghiiciuc

Mihailo Derleţa

Gheorghie Magdici

Ostafi Magdici

Mihailo Caracinschii

Andrei Hluşchiuschii

Ivan Danoliuc

Fedor Danoliuc

Iacob Danoliuc

Ivan Malenchi

Ştefan Crivii

Ivan, pânzariul

Vasili Giumara

Alecsa Dolinschi

Nichita Hoţimirschii

Iurie Dolinschi

Hlihor Molodinschii

Ivan Sauciuc

Anton Sauciuc

Alecsa, ungurian

Fedor Trihub

Ivan Palahniuc

Ivan Sămeniuc

Vasili Marcăuschii

Precop, rotariul

Timco Lunco

Iacob, pânzar

Alecsa Boico

Gligori Boico

Ştefan Boico

Ivan, rusul

Gligori Iancol

Mihailo Surdul

Petre Dolinschi

Ivan Cionoliuc

Hrihor Rohinschii

Fedor Domenii

Ştefan Dolinschi

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Dănilă

Iacob, palimariul

 

 

Slugile Catrinii Donicioai:

 

 

Dumitru Brumă

Tănasă Brumă

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 427, 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Marchiuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Marchiuca

 

Moşia lui Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 jidov. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fodor, morar

Ivan Beşta

Iacob Tubaţ

Ilie Osaduţa

Hilip Sacacalo

Ion Hroşăuschii

Tănasă Hroşăuschii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Ocna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Ocna

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 călăraş, 1 văduvă, 2 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraş Zota, vornic

Ion Stancă

Mihai Şevciuc

Vasile fratele lui

Ştefan Horobeţ

Vasili Colenchiuschii

Iacob Olinciuc

Ştefan Vandica

Andrei Caci

Andrei Drihoneţ

Andrei Şeciur, pânzar

Ivan Corju

Vasile Huţuliac

Ivan Colba

Ivan Carpeciuc

Panco Pavliuc

Hrihor Tiutiun

Ştefan Rediu

Ivan Tiutiun

Sămen Mihovancu

Ivan Osadiţa

Vasile Bujăniţă

Ilaş Voloşin

Ştefan Voriico

Hrihor Berezunschii

Iacov, văcar

Necolai, cioban

Petre, velnicer

Neculai, scutar

Toader, scutar

Ştefan, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Anca, văduvă

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile, călăraş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

Şmil, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Verincianca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Verincianca

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 132. Scădere rufeturi, însă 29: 2 popi, 3 dascăli, 1 ruptaş, 2 văduve, 5 scutelnici, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 103.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornicul

Hrihor, pânzariul

Ivan fiul lui Buhai

Simion Căsăian

Iacob Chira

Simion Văcarciuc

Pentelei Căsăian

Simion Buhaiciuc

Vasile Babii

Ivan, pânzar

Vasili, Papiş

Ignat Costiuc

Vasile Ilciuc

Hrihor Ilciuc

Nichita Dumitraşciuc

Hrihor Vănuc

Ştefan Olivschii

Ivan Olivschii

Martin, rus

Fedor, văcar

Petre Salardache

Mihailo Mociac

Ivan Bugiag

Andrei, cojocar

Fedor Ilciuc

Ivan Sasâniuc

Zaharcu

Simion Covrig

Vasili Coliscu

Ştefan Marifliscu

Lisul Marifliscu

Vasili

Irema Luţăiu

Fedor Gogolca

Matei Săviuc

Luchian Condrat

Ştefan Luţu

Vasili Marosac

Hrihor Marosac

Ivan Coşmir

Iacob, cojocar

Andrei Ciornotinschii

Hrihor, vătăman

Hrihor fiul lui Papiş

Ştefan Drebota

Ivan Marifliscu

Fedor Babii

Ivan al văcarului

Timco Cazuc

Andrei Cazco

Dănilă Chiţaniuc

Ivan Tulcun

Vasili Cernetinschii

Ivan Potoţchii

Andrei Săliscu

Tudosi Sarance

Petre Casâian

Ivan Vescan

Ivan Honcer

Ilco Şmarcan

Vasili Manjug

Fodor, vătăman

Onofrei Fatis

Ivan Ciovaga

Iacov Şcorogad

Fodor al lui Papiş

Sămen Faşuc

Ilaş Faşnic

Alecsa Fisun

Vasili Boico

Ilaş Lucic

Vasili Marcic

Vasili, pânzar

Necolai fiul lui Lasovip

Iacob Dragoman

Fedor Popovici

Ivan fiul lui Masovici

Vasile Masovici

Vasile al lui Masovici

Ştefan Vorsta

Ion Cozmenca

Ştefan Vârlăuschii

Dumitru Hariuc

Ivan Hlişca

Hlihoraş Hariuc

Iacob Hlişca

Ştefan Maur

Ştefan al lui Cozmenca

Ivan Dronic

Ştefan Babiniuc

Mihailo, ciobotar

Acsenti Minciuc

Vasili Hudicăuschii

Semen Hudicăuschii

Semen Hohrim

Iacob Şfeiciuc

Vasili Cozmenca

Roman Potoschii

Vasili Bezghetnii

Pablo Boico

Vasili fiul lui Lehu

Ivan fratele lui Şcorotan

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Zota

 

 

Văduve:

 

 

Sanda, văduvă

Iliana, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Popa Vasili

Diaconul Ion

Dascălul Dumitru

Dascălul Fedor

 

 

Scutelnicii dumisale Iordachi Canta, comisul:

 

 

Hrihor Căzac

Ivan Antimiiciuc

Hrihor Căzac, rus

Andrei Lucic, scutelnic şetrăresei Zotoai

Ştefan Cazul, scutelnic şetrăresei Zotoai

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 428-430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stăucianii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stăucianii

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 9: 2 popi, 2 dascăli, 1 călăraş, 1 şliahtă, 1 văduvă, 1 căpitan, 1 jidov. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Coliască, vornic

Neculai Popovici

Iacob Zubaliuc

Luchian Haimaniuc

Andrei, pânzar

Ion Curiliuc

Mihailo Buţuliac

Simion Cantimiriuc

Necolai Carleuschii

Petre Carleuschii

Hrihor al popii

Ivan Hariton

Andrei Surdul

Ivan Romanciuc

Ştefan Chiriliuc

Ştefan Boico

Ion, vătăman

Iacov Celnir

Mihailo Ostaba

Vasili Coşmir

Dănilă Peniuc

Lesun Săranotici

Toma Popovici

Ivan Malii

Simion Ostrig

Gavrilo Confedorat

Alecsa Iosip

Simion Ciornocogii

Andrei Panu

Hrihor Ciornocogii

Dănilă Filipciuc

Mihailo Cricliveţ

Ivan fratele lui

Ivan Artemiiciuc

Necolai Malinco

Iurie Nachimciuc

Dănilă Iuriiciuc

Ivan Cureliuc

Dumitru Cureliuc

Zaharcu, rus

Fedor Hotichiuc

Hrihor, morar

Matei al lui

Iacob Chicot

Precop Bolnavu

 

 

Văduve:

 

 

Lupa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Timofti

Popa Iacov

Dascălul Ivan

Dascălul Hrihor

 

 

Călăraşi:

 

 

Andrei fiul poroşnicului, călăraş

 

 

Şliahtele:

 

 

Andrei Spânu, şliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Alecsandru Spânu, căpian de volintiri; are cartea măriei sale feldmareşalului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Malteniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Malteniţa

 

Moşia dumisale spătarului Iordache Cantacuzino

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 volintiri, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Buţuran, vornic

Timofti Siminiuc

Roman Rohotin

Fedor Holotilă

Mihailo Ursuliac

Dumitru Ursuliac

Gavril Pavlo

Alecsa Hrutca

Ostafii, pânzar

Fedor Pavliuc

Vasile Pavliuc

Nichita Huilovschii

Petre Panciuc

Alecsa, ciobotar

Fodor Mateiciuc

Mihailo Horaica

Andrei Popovici

Fedor Rosco

Ivan Prodinschii

Gligore Zvareci

Vasili Podanciuc

Vasili, rusul

Ivan Strătula

Hrihor Dumancu

Mihailo, vătăman

Fedor, văcar

Simion Străjac

Onofrei, morar

 

 

Văduve:

 

 

Ilianca, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Toader

Dascălul Ştefan

 

 

Volintirii:

 

 

Dănilă, volintiriul cu salvovardii

Grigoraş, volintir cu salvovardii

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 430, 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iujineţul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iujineţul

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 3 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Zota, ruptaş

Tănase al lui Polojan

Vasili, rus

Tănase Somaronschii

Echim, pânzaru

Andrei Hrihorciuc

Ion, cioban

Hrihor Hrihorciuc

Ivan Durac

Ivan Vezniuc

Ivan Pătraş

Mihailo Zuschi

Onofrei Ficiuc

Dumitru, cioban

Ilco, vătăman

Ivan Horodinschii

Onofrei Lâcarciuc

Fodor Catun

Fodor Cemeres

Ilie Ursul

Vasile Ursul

Necolai Ladrec

Toader Latuşac

Lisul Hrihorciuc

Andrei Petriuc

Mihailo Hnitco

Toader Andac

Ivan, morar

Vasili Hnitco

Miron Sânciuc

Matei Penciuc

Necolai Velciuc

Ion Zalenco

Petre Hotencu

 

 

Văduve:

 

 

Iliana, văduvă

Vasilca, văduvă

Catrina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosi

Dascălul Ştefan

 

 

Jidovi:

 

 

Şulim, jidovul

Haim, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şişcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Şişcăuţii

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 2 dascăli, 7 văduve, 1 volintir, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul, vornic

Ion Tănasiiciuc

Iacob fiul lui

Dumitru Tănasiiciuc

Hrihor Volschii

Vasili Bordeicu

Gavril fiul lui

Vasili Feiciuc

Pavel Dolinschi

Mihailo Crivinschii

Vasili Orojbăt

Iacob Panciuc

Sămion Duminciuc

Dumitru Brihan

Alecsa Rehilă

Simion, vătăman

Ivan Lipca

Vasili Litul

Hrihor Lipca

Ivan Derpac

Vasili Faliboga

Nichita Ştefanciuc

Gavril Miaica

Luchian Onofreiciuc

Fodor Gavdunu

Iacob Cuşcă

 

 

Văduve:

 

 

Odochie

Nastasie

Marie

Ilinca

Paraschiva

Maria

Paraschiva

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Popa Toader

Dascălul Tănasi

Dascălul Ilie

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Dumitraşco Danciul, volintir cu salvovardie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 431, 432

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Borăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Borăuţii

 

Moşia mănăstirii…

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 3 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dănilă, vornicul

Ştefan Odosacu

Necolai Săfavciuc

Petre Bodnariuc

Ştefan Laba

Hrihor Târnauca

Hrihor Dăniliuc

Mihailo Pilat

Vasili Curiliuc

Toader Vertabnii

Fedor Căsuliuc

Matei Caciur

Fodor Sfârduc

Fedor Curiliuc

Fedor Zota

Hrihor Slavca

Vasili Vagul

Vasili Sleuciuc

Vasili Colesniuc

Ursul, rus

Vasili Zota

Onofrei Fedoriuc

Vasili Fedoriuc

Andrei Huţan

Ilco fratele lui

Ion Bahor

Luchian, vătăman

Fedor Ştefciuc

Ion Dascalciuc

Ivan Colibciuc

Vasili Sauca

Vasili Săcăiciac

Ostafi Hubălito

Dumitru Prisăjniuc

Dumitru Hunciac

Petre Hunciac

Petre, vătăman

Vasili Scoreico

Chirilă Gheorghiiciuc

Ivan Olascăi

Fedor Olascăi

Vasili Pelihut

Ion Barcot

Andrei Vaghelnii

Ion Somic

Fedor Bugiac

Iani, ciobotar

Ion Gorghiiciuc

Ioniţă, argat lui Pascal

Dima, bulgar

Ioniţă Chiroşcă

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Ana, văduvă

Ana, vădană

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Feodor

Dascălul Istrate

 

 

Călăraşi:

 

 

Iacob, călăraş

 

 

Jidovii:

 

 

Uşer, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 432, 433

 

 


Pagina 1 din 13012345...102030...Ultima »