MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro

Ţinutul Dorohoiului: Tătărăşeni

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Tătărăşeni

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Tătărăşeni

 

 

 

Toată suma caselor: 129. Scădere rufeturi, însă 129: 113 călăraşi isprăvniceşti, 9 femei sărace, 3 preoţi şi dascălli, 2 slugi ale dumisale visnicesei Catrinii Catargioai, 2 jidovi.

 

 

Călăraşi isprăvniceşti:

 

 

Andrieş Bărbăscul

Ştefan Lişnian

Luchian

Ion Bejan

Toader Dumitru

Vasile, ciobotar

Ioniţă, driţcar

Ilie Jalbă

Simion, ciobotar

Toma Moisi

Costandin, fiul lui

Grigoraş a Iliesi

Ion Monovici

Toader Bostan

Lupul Cobar

Simion, solonar

Toader al lui Hilip

Vasile al lui Hilip

Ion Petre

Onofrei sin (fiu) lui Pentelie

Andrei al Jiţă, păscar

Timoftei Petre

Gavril Petre

Vasile Savin

Ion fiul lui Ursan

Toader Marin

Toader, rotar

Savin Ganici

Simeon Vasilachi

Simeon Oborocian

Andrieş Oborocian

Toader Tulbă

Ion Păntelie

Sandul Nicorici

Stratul, ciobotar

Ion Cojocia, stricat la o mână

Simion Telegă

Toader Popa

Tănasii Bradu

Andrei Bradu

Lupaşco fiul lui Marin

Timofti fiul lui Marin

Ştefan Cozma

Ampostul fiul lui Andrieş Rantii

Ioniţă Pelin

Vasile Ariton

Ursul Tulbă

Toader, pânzar

Toader Telegă

Gavril, vătăman

Irimie Băgul

Tofan, ungurian

Iliaş

Ion Mustaţă

Grigoraş Mustaţă

Nichita Ostahii

Toader, driţcar

Ion Irinca, nevolnic

Donosii Ţurcan

Tănasii Radu

Toader Mirăuţă

Ion, vornic

Anton Simeon

Andrei Mânzat

Ilaşco, fiul solonarului

Mironaş fiul Ursii

Clementi Palaga, holtei

Alexandru fiul Iliesii, holtei

Gavril Condre fiul Marii

Vasile Ganici

Iosip Meleşonco, holtei cu mamă

Simeon Papăouă

Ion, muntean, slab

Chiriac, rotar

Toader Măreiu

Sandul Măreiu, slab

Andronachi Dumitru, slab

Ion, ciobotar, slab, surpat

Ion, vameş, slab

Gavril Savin, slab

Ştefan, tată popii, slab

Dănilă Marin, slab

Ioniţă, argat popei

Vasile Rogojină

Grigoraş Josu

Mihălachi Voron

Sandul Cozma

Ioniţă Vasilachi

Ion Dumitran

Nistor, slab

Toader Bordeian

Gavril Purcel

Ioniţă Pavăl

Ion Bostan, bolnav

Grigoraş, driţcar

Luca Irinca

Gheorghi, păscar

Vasile Donosii

Acsinti, văcar

Mihălachi, slab

Ion, cumnat lui Ilie

Savin Childescul

Grigoraş, bejenar

Eftimie Tacu

Costin Tulbă

Dumitru, caciul, rus

Ştefan a Catrinii

Costandin, rus

Toader, văcar

Ion al solonarului

Ion Ababii

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana, babă

Porhira, babă

Catrina Drăguţoai

Nastasia Puricioai

Aniţa, dăscăliţă, săracă

Acsinia Chiriciasă, săracă

Gafiţa Achile, săracă

Paraschiva, săracă

Catrina Humuliasă, săracă

 

 

Rufeturi (Preoţi, dascăli):

 

 

Preotul Mihălachi

Preotul Ioniţă

Toader, dascăl

 

 

Slugi boiereşti:

 

 

Demian Bărbăscul, sluga dumisale visternicesei Catrinii Catargioai

Grigoraş Manovici, tij (la fel)

 

 

Jidovii:

 

 

Gerşu, jidov

Rahmil, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 515, 516

 


Ţinutul Dorohoiului: Milianca

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Milianca

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Milianca

 

 

 

Toată suma caselor: 131. Scădere rufeturi, însă 13: 3 femei sărace, 4 preoţi şi dascăli, 1 ruptaş (boier mic), 3 jidovi, 2 marchitani. Rămân birnici 118.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Prepeliţă

Neculai Andronician

Ion Nistrian

Toader Pujăn

Ivan, rus, zet (al lui) Lupăşcesei

Petre, rus, al lui Nistrian

Ioniţă Nistrian

Ioniţă Bărboiu al lui Nistrian

Chirilă Beşleuţă

Gheorghi, muntean

Toader, păscar

Vasile Andronician

Toader nepot lui Prepeliţă

Gheorghie, harabagiu

Simion Buştiuc

Vasile Bujână

Andronachi Ţapu

Andrieş sin (fiu) lui Nazarie

Toader Bivolian

Ilie Păvălan

Simion, fratele lui

Vasile, fratele lui

Grigoraş Chihulcă

Pavăl Surdul

Dumitru Adăşan

Mihaiu Focşa

Vasile Ţurcan

Andronic, rotar

Grigoraş Iutuş

Vasile Găină, vătăman

Vasile Bompa

Macovei, cârciumarul

Vasile, frate lui Macovei

Ursul Ştirbăţ

Toader Ştirbăţ Stare

Ursachi Focşa

Ursul Focşa

Gavrilaş, cojocar, al lui Ştirbăţ

Nichifor Gorcenco, nepot Focşei

Sandul Tiuntiuc

Gora

Gheorghiţă fiul lui Pălade

Gheorghie Tronciul

Toader Hlibocian

Gheorghie Duca

Toader Duca

Iliaş Epure, crav

Gavril, fratele lui Gora

Ilie Vâzdoagă, văcar

Grigorie Tiuntiuc

Vasile, ungurian, moşneag

Enachi Puzdre

Grigoraş, haidău

Ion, şchiop, neputincios

Timofti, cumnat Hlibocianului

Andronachi fiul Mătiesei

Neculai Coroiu

Nichifor, rus

Vasile Stati

Neculai fiul Anuşcăi

Ion Vreme

Acsinti Vreme

Toader Gheleschii, vătăman

Gheorghi fiu Anuşcăi

Mihălachi fiu Anuşcăi

Ilie Brăduţan

Ilieş a Nazariei

Toader Bezdade, vornic

Ştefan Pujân

Dumitraşco Grunzul

Toader Nistrian

Costandin Coroiu

Ion Chiorescu

Gheorghie Zmău

Lazor Luncă

Ion Focşa

Dănilă Ştirbăţ

Costandin Ştirbăţ

Pricopii Focşa

Todosi Bărbuţă

Luchian

Vasile Vreme

Toader, bărbier

Toader Tiuntiuc

Mihăilă Vreme

Toma al lui Apostul

Apostul Zănoagă

Nichita fiul Stăhioai

Ion, frate Gorăi, fiul lui Ghiniţă

Ştefan, haidău

Grigoraş, rus, văduvoi

Todosii Călugăran, holtei

Vasile Stronciul

Grigoraş Panaguţă

Gheorghie Hlibocian

Toader Tiuntiuc

Ştefan Şchiopu

Vasile, croitor

Gheorghi, cioban

Petre Burduja, holtei

Ioniţă Tătaru, holtei

Lupul, morar

Alecsa lui Enachi

Gheorghie Belşiu

Vasile, holtei cu mamă

Iordache frate lui Epure

Grigoraş Bărbuţă

Vasile Bărbuţă

Costandin Mihulcă

Ion Bordeiu

Grigorie Hlibocian

Gavril Panaguţă

 

 

Femei sărace:

 

 

Lăzăroai, babă

Cumnata lui Băzdade

Soacra lui Pricopii

 

 

Rufeturi (Popi şi dascăli):

 

 

Preotul Pavăl

Preotul Ursachi

Preotul Ichim

Condorachi, dascăl

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ion Manole, ruptaş

 

 

Jidovi:

 

 

Herşcu, jidov

Moscul, jidov

Leiba, jidov

 

 

Marchitani:

 

 

Ene, marchitan, străin

Mihaiu, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 513-515

 


Ţinutul Dorohoiului: Işnoveţ

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Işnoveţ

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Işnoveţ

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 5: 2 argaţi ai lui Dumitraşco Bran comis, 2 greci străini, cumpărători moşiei, 1 jidov. Rămân birnici 6.

 

 

Birnici:

 

 

Toader sin (fiu) lui Ion

Ion fiu lui Beşliu

Gheorghie Ciocan

Ştefan

Iftimie nepot Tomii

Todosi, ciubotar

 

 

Rufeturi (Argaţi):

 

 

Dumitraşco Zboi, argat la dumisale Dumitraşco Bran, al treilea comis

Toader, pas, tij (la fel)

 

 

Jidovi:

 

 

Berco, jidov

 

 

Greici străini:

 

 

Iancul, sârbul, cumpărător moşiei

Tănasii, tovarăş lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 511

 


Ţinutul Dorohoiului: Crăiniceni

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Crăiniceni

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Crăiniceni

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 8: 2 femei sărace, 4 preoţi şi dascăli, 1 slugă a dumisale Jicnicerului Manolachi, 1 jidov. Rămân birnici 32.

 

 

Birnici:

 

 

Constandin Herăstău

Iliaş sin (fiu) ciobotarului

Ion, rotar

Toma Moisiuc

Mihai Moisiuc

Ion Breha

Simion, croitor

Mihălachi zet (al) rotarului

Ştefan, şelar

Dumitraşcu Herăstău

Măteiu Moisiuc

Ştefan, cobzar

Grigori Sofian

Grigori fiul lui Ion

Mihai Mărian

Ursache Sofian

Grigorie Pagul

Vasile Cranca

Ion Cranca

Ştefan, vătăman

Costantin al Pepelie

Gheorghie cobzar

Ivanuşca, rus

Mihaiu fiu rotarului

Simion, văcar

Grigoraş al lui Ţapu

Apostol, vornic

Gheorghie, vătăman

Ion Moisiuc

Ion Buzilă

Vasile, rus, slab

Ion Pepele

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana, săracă

Vasilca, babă

 

 

Rufeturi (Preoţi, dascăli):

 

 

Preotul Onofrei

Preotul Artemie

Preotul Vasile Şălaru

Vasile, dascăl

 

 

Slugi boiereşti:

 

 

Vasile, sluga dumisale jicnicerului Manolachi

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 510, 511

 


Ţinutul Dorohoiului: Cuzlău

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Cuzlău

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Cuzlău

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 9: 2 femei sărace, 3 ruptaşi, 1 călăraş isprăvnicesc, 1 marchitan străin cumpărător moşiei, 2 preot şi dascăl. Rămân birnici 29.

 

 

Birnici:

 

 

Toader Gorce

Lupul Huştiuc

Tănasii, păscar

Toader Hociorban

Ursul Comândat

Chirilă Floare

Vasile Floare

Ion Roşca

Sandul Gorban

Postollachi, cheptănar

Petre Buzâlă

Simion, cojocar

Ilie, morar

Ion Lehnen

Toader Dorohei

Ursul Floare

Ioniţă Huştiuc

Miron sin (fiu) Floare

Dinul zet (al lui) Gurban

Petre, rus

Ion fiul lui Gheorghi Chiorescul

Ioniţă Roatăstrâmbă

Floare, slab, bătrân

Simion, rus, slab

Ştefan Chiorescul

Grigoraş nepot Chiorescului

Toader Chiorescul, vornic

Ion, vătăman

 

 

Femei sărace:

 

 

Aniţa Nemricioai

Iliana Moşăniţa, maziliţă

 

 

Rufeturi (Ruptaşi):

 

 

Tănasi Moşan, ruptaş

Ioniţă cumnat Moşanului, ruptaş

Costandin frate lui Ioniţă, ruptaş

 

 

Călăraş isprăvnicesc:

 

 

Sofronie, călăraş isprăvnicesc

 

 

Marchitani:

 

 

Costantin Gologan, marchitan

 

 

Preoţi, diaconi:

 

 

Preotul Pavel

Lupul, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 510

 


Pagina 1 din 5712345...102030...Ultima »