POEŢI BUCOVINENI – CĂRŢI | Dragusanul.ro

e. ar. zaharia: fuga prin pădure

 

 

 

 

„E. Ar. Zaharia face parte din scutierii unui lirism delirant şi năvalnic, ce-şi mână neastâmpărul interior de pe frunţile încoronate de cetină ale Carpaţilor şi de pe ţărmurile şerpuite ale râurilor de graniţă, în epocile îndepărtate ale istoriei naţionale” (Traian Cantemir).

 


traian chelariu: îngerul lutului

 

 

Puteţi răsfoi sau salva această carte, făcând click pe copertă şi, apoi, descărcând-o.

 

Traian Chelariu modelează lumina până îi dă contur de femeie, punctul de sprijin cu care să mişte universul pentru a se afla pe sine. Şi, astfel, „lirismul, pretutindeni insinuant, îl fură pe poet unde nici nu a vrut să ajungă.


neculai roşca: drum întors

 

 

 

 

Nu trupul negator de moarte, ci o tristă

schematică icoană a unicului eu

mă lămurea sporadic în voi şi-n Dumnezeu

din spaima adâncită, treptat, că nu există

 


lucian vesper: cântec neîmplinit

 

Dacă doriţi să răsfoiţi sau să descărcaţi această carte, faceţi click pe copertă.

 

 

„Până când însuşi îngerul urcând poteca singuratecă

În spatiile neîmplinite ale lumii,

Se închina la masa de îndoieli şi tăceri

Unde poetul se vindeca de rănile cerului”

 


Ion ROŞCA: Culegătorul de stele

 

 

 

Prin moartea lui Ion Roşca, pri­vită nu ca o distrugere a lui, ci ca o trecere dincolo de stele, grupul iconar şi-a însemnat drumul unei spiritualităţi creştine, înscriind, în haosul material, o altă aripă de recrudescenţă românească (Liviu Rusu).

 


Pagina 1 din 212