EROII NEAMULUI NOSTRU | Dragusanul.ro

Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (VI)

1877 Asaltul Grivitei FAMILIA dec 11

*

Corpul IV de Armată, Divizia VII, Regimentul XIII Dorobanţi

*

131. Burlacu Mihai, soldat mort, co­muna Comarna, district Iaşi.

132. Bogoş Vasile, soldat mort, comuna Bosia, district Iaşi.

133. Ţopău Ioan, soldat mort, comuna Chişarăi, district Iaşi.

134. Iosep Grigore, soldat mort, comuna Holboca district Iaşi.

135. Simion Ioan, soldat rănit.

136. A Lupului Toader, soldat mort, comuna Comarna, district Iaşi.

137. Găvan Grigore, soldat rănit, comuna Cărniceni, district Iaşi.

138. Ciolanu Ioan, soldat rănit, comuna Gropniţa, district Iaşi.

139. Pungă Dumitru, sergent mort, comuna Gropniţa, district Iaşi.

140. Spiridon Gheorghi, soldat mort, comuna Movileni, district Iaşi.

141. Baltariu Ioan, soldat mort.

142. Simioneacu Toader, soldat mort, comuna Tăuteşti, district Iaşi.

143. Ursu Gheorghe, soldat rănit, comuna Gropniţa, district Iaşi.

144. Luca Gavril, sol­dat dispărut, comuna Coştuleni, district Iaşi.

145. Pintilii Dumitru, soldat mort, comuna Ruseni, district Iaşi.

146. Costescu Gheorghi, ca­poral rănit, Iaşi.

147. Cojocariu Neculai, sol­dat rănit, comuna Hermeziu, district Iaşi.

148. Mihai Gheorghi, caporal rănit, comuna Laza, district Vaslui.

149. Bârnovianu Vasile, ca­poral rănit, comuna Codăeşti, district Vaslui.

150. Diaconu Gheorghi, caporal rănit, comuna Codăeşti, district Vaslui.

151. Cosmânca George, soldat rănit, comuna Valea Ră, district Vas­lui.

152. Ciobanu Neculai, soldat rănit, co­muna Telejna, district Vaslui.

153. Bucatariu George, soldat rănit, comuna Voroneşti, district Vaslui.

154. Cotruţă Constantin, soldat ră­nit, comuna Sororeşti, district Vaslui.

155. Nechita Dumitru, soldat rănit, comuna Dărmăneşti, district Vaslui.

156. Chiorsa Lupu, sol­dat rănit, comuna Telejna, district Vaslui.

157. Baciu Ioan, soldat rănit, comuna Sevaneşti, district Vaslui.

158. Caras Gr. Teodor, soldat rănit, comuna Valea Ră, district Vaslui.

159. Tihandru Neculai, soldat rănit, comuna Telejna, district Vaslui.

160. Iftimi Costachi, soldat rănit, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

161. Frenchel Şmil, soldat rănit, comuna Munţii de Sus, districtul Vaslui.

162. Branuştia Gheorghi, ca­poral rănit, comuna Mânjăşti, district Iaşi.

163. Macovei Costantin, soldat rănit, comuna Codăeşti, district Vaslui.

164. Nistor Lazar, soldat mort, comuna Tomeşti, district Iaşi.

165. A Frăsinei Despa Ioan, soldat mort, comuna Tomeşti, district Iaşi.

166. Dascălu Nastasă, sol­dat mort, comuna Prisacani, district Iaşi.

167. Bărbieru Neculai, soldat dispărut, comuna Ghergheleni, district Iaşi.

168. Sandu Neculai, sol­dat dispărut, comuna Tăcuta, district Vaslui.

169. Cucoş Vasile, soldat dispărut, comuna Tă­cuta, district Vaslui.

170. Bozie Anton, soldat dispărut, comuna Negreşti, district Vaslui.

171. Iancu Ştrul, soldat dispărut, comuna Cosmeşti, district Iaşi.

172. Găman Vasile, soldat dis­părut, comuna Doagele, district Iaşi.

173. Grigore Dumitru, soldat dispărut, Iaşi.

174. Grünfeld Moisă, soldat rănit, Iaşi.

175. Bercu Iancu, soldat dispărut, Iaşi.

176. Ilie Isdrail, soldat dispărut, Iaşi.

177. Finchelştain Moisă, soldat dispărut, Iaşi.

178. Burada Vasile, sol­dat mort, Iaşi.

179. Angheluţă Vasile, soldat dispărut, comuna Valea Ră, district Vaslui.

180. Tosin Toader, soldat mort, comuna Valea Ră, district Vaslui.

181. Alexandrescu Al., sergent mort, comuna Valea Ră, district Vaslui.

182. Pârău Ion, soldat mort.

*

 1877 Fonduri pentru raniti

*

Tabloul ostaşilor din Regimentul al 8-lea de Linie

*

1. Valter N. Mărăcineanu, căpitan, comuna Bucureşti, district Ilfov.

2. Panu Nicolae, căpitan, dis­trict Iaşi.

*

1. Şurcă Mihail, locotenent, comuna Baltacele, district Mehedinţi.

*

1. Nancovici Niculae, sublocotenent, comuna Bucureşti, district Ilfov.

2. Ulescu Constantin, sublocotenent, comuna Bucureşti, district Ilfov.

3. Horcea Vasile, sublocotenent, co­muna Soririeşti, district Neamţ.

4. Şerbăneseu Dimitrie, comuna Ismail, district Ismail.

5. Ghenoiu Alexandru.

*

1. Petrachi Stan, subofiţer, comuna Brăila, district Bră­ila.

2. Olaşcu Constantin, subofiţer, comuna Băleşti, district Râmnicu-Sărat.

3. Băloşoi Marcu, subofiţer, comuna Stargoceava, district Mehedinţi.

4. Dimitrescu Constant, subofiţer, comuna Brăila.

5. Badacu Stoica, subofiţer, comuna Brăila, district Brăila.

6. Caranfil Budurea, subofiţer, comuna Ismail, district Ismail.

7. Anton Alexandru, subofiţer, comuna Ismail, district Ismail.

8. Podoiu Dimitrie, subofiţer, comuna Coteşti, district Râmnicu-Sărat.

9. Vasilie Constantin, subofiţer, comuna Băleşti, district Râmnicu-Sărat.

10. Duda Caranfil, subofiţer, comuna Drăgoşani, district Covurlui.

11. Velic Constantin, subofiţer, comuna Brăila, district Brăila.

12. Petrachi Stănescu, subofiţer, comuna Serarga, district Buzău.

13. Vasiliu Stoica, subofiţer, comuna Viteşti, district Brăila.

14. Bodoru Stoica, subofiţer, comuna Viziru, district Brăila.

15. Mihai Niţă Pădure, subofiţer, comuna Arimoasa, district Buzău.

16. Angheluţă Ioan, subofiţer, comuna Iaşi district Iaşi.

*

1. Bejenariu Iorda, caporal, comuna Serarga, district Bu­zău.

2. Moise Brumă, caporal, comuna Stargoseava, district Mehedinţi.

3. Nică Neculai, caporal, comuna Pozogi, district Râmnicu-Sărat.

4. Petrachi Paraschi, caporal, comuna Pozogi, district Râmnicu-Sărat.

5. Ma­rin Vasile, caporal, comuna Leova, district Cahul.

6. Iordachi Petrachi, caporal, comuna Leova, district Cahul.

7. Dinu Teodorie, caporal, comuna Vultureni, district Tecuci.

8. Buzdugan Ioan, caporal, comuna Râmnicu-Vâlcea, district Râmnicu-Vâlcea.

9. Lungu Ioan, caporal, comuna Teleorman, district Turnu.

10. Munteanu Alex., caporal, comuna Gologani, district Râmnicu-Sărat.

11. Hodoroga Tudosie, caporal, comuna Pelea, district Teleor­man.

12. Dobru Stan, caporal, comuna Brăila, district Brăila.

13. Mocan Dimitrie, caporal, comuna Costeşti, district Dâmboviţa.

14. Dinu Stan, caporal, comuna Giurgiuoeni, district Tecuci.

15. Zaharia Gheorghe, caporal, comuna Galaţi. district Covurlui.

16. Luca Barbu, caporal, comuna Tomşari, district Prahova.

17. Gheorghiţă Ioan, caporal, comuna Leova, district Cahul.

18. Ferariu Gheorghe, caporal, comuna Taslău, district Neamţ.

19. Băluţă Mihai, caporal, comuna Grădiştea, district Mehedinţi.

20. Grigorie George, caporal, comuna Dolhasca, district Suceava.

21. Ioniţa Ioan, caporal, comuna Tomşari, district Prahova.

*

1. Moise Brumă, soldat, comuna Bogojan, district Co­vurlui.

2. Nică Neculai, soldat, comuna Bogojan, district Covurlui.

3. Petrachi Paraschiv, soldat, comuna Smulţ, district Covurlui.

4. Marin Vasilie, soldat, comuna Ioneşti, district Tecuci.

5. Iordache Petrache, soldat, co­muna Piatra, district Neamţ.

6. Dinu Theodor, soldat, comuna Racova, district Bacău.

7. Busdugan Ioan, soldat, comuna Racova, district Bacău.

8. Lungu Ioan, soldat, comuna Răchituşa, district Tecuci.

9. Munteanu Al., soldat, comuna Onceşti, district Tecuci.

10. Ho­doroga Gheorghe, soldat, comuna Odăile, district Buzău.

11. Mocanu Dimitrie, soldat, comuna Crevedia, district Vlaşca.

12. Dinu Stan, soldat, comuna Bolintin, district Ilfov.

13. Zaharia Gheorghe, soldat, comuna Rechiţa, district Tecuci.

14. Luca Barbu, soldat, comuna Adâncata, district Prahova.

15. Gheorghiţă Ioan, soldat, comuna Răchitoasa, district Tecuci

16. Ferariu Gheorghe, soldat, comuna Sânger, district Prahova.

17. Băluţă Mihai, soldat, comuna Corcioveni, district Tecuci.

18. Grigorie Georghe, soldat, comuna Lunguleasa, district Dâmboviţa.

19. Apostol Constant, soldat, comuna Lunguleasa, district Dâmboviţa.

20. Andronic George, soldat, comuna Orba de Sus, district Putna.

21. Niţă Ioan, soldat, comuna Orba de Sus, district Put­na.

22. Imalţu Năstasie, soldat, comuna Râşcani, district Covurlui.

23. Marcu Petrache, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

24. Petrea Neculai, soldat, co­muna Horincea, district Covurlui.

25. Burneia Radu, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

26. Gârlea Teodor, soldat, comuna Horincea, district Co­vurlui.

27. Ioan Manea, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

28. Matei Ştefan, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

29. Ilie Ilie, soldat, comuna Ciasna, district Ilfov.

30. David Vasilie, soldat, comuna Paş­cani, district Ilfov.

31. Ioniţă Neculai, soldat, comuna Crivdiai, district Ilfov.

32. Ghiţă Neculai, soldat, co­muna Găieşti, district Dâmboviţa.

33. Stanciu Ioan, soldat, comuna Leova, district Cahul.

34. Teroinu Mihai, soldat, comuna Grădeşti, district Mehedinţi.

35. Calan Gheorghe, soldat, comuna Glumpaţi, district Vlaşca.

36. Enache Dimitrie, soldat, comuna Dolhasca, district Suceava.

37. Neacşu Zamfir, soldat, comuna Olteniţa, district Olteniţa.

38. Catană Constantin, soldat, comuna Naeni, district Buzău.

39. Spinu George, soldat, comuna Ocna, district Vâlcea.

40. Preda Niţă, soldat, comuna Popeşti, district Ilfov.

*

 (Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/

care pot servi / la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu,

Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 259-264).


Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (V)

Eroi necunoscuti

*

„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu o are, ca cineva să-şi dea viaţa pentru fraţi”, spunea un sucevean, nevrednic de memorie, în cadrul ceremoniilor făţarnice de la înmormântarea eroului Ion Grămadă. Dragostea aceasta este profund şi sublim creştină, iar fiecare antecesor care s-a sacrificat pentru viitorul Neamului, prin tentativa de a ne mântui, este un apropiat vrednic al lui Iisus Cristos.

*

Nu există eroi necunoscuţi, ci doar indolenţa noastră faţă de memorie. Cinstind sacrificiul fiecărui cunoscut erou necunoscut înseamnă să te închini onest şi demn lui Iisus Hristos. Pentru că ei, cei ce nu şi-au trăit viaţa până la capăt, sunt primii îndreptăţiţi la Sfânta Înviere.

*

Corpul IV de Armată, Divizia VII, Regimentul XIII Dorobanţi

*

57. Matachi Vasile, soldat dispărut, co­muna Brăeşti, district Iaşi.

58. Sucilă Gheorghe, soldat mort, comuna Bucşiţi, district Iaşi.

59. Filip Neculai, soldat rănit, comuna Târgu Frumos, district Iaşi.

60. Dohonică Ioan, sol­dat dispărut, comuna Brăeşti, district Iaşi.

61. Ciobanu Teodor, soldat rănit, comuna Valea Ră, district Iaşi.

62. Perju Neculai, soldat mort.

63. Scărlătescu Leon, sergent mort, comuna Georgeşti, district Suceava.

64. Kitic Ioan, sol­dat rănit, comuna Buda, district Suceava.

65. Gimpea Petrachi, soldat mort, comuna Deleşti, district Suceava.

66. Anton Ioan, caporal mort.

67. Ianegariu Neculai, caporal mort, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

68. Antohi Gheorghe, soldat mort, comuna Ciorteşti, district Vas­lui.

69. Toma Nastasă, soldat mort, comuna Dobrovăţ, district, Vaslui.

70. Hâncu Ioan, sol­dat dispărut, comuna Lipovăţ, district Vaslui.

71. Iordachi Ioan, soldat rănit, comuna Dobro­văţ, district Vaslui.

72. Ciubuc Vasile, soldat mort, comuna Cotnari, district Iaşi.

73. Lupu Irimia, soldat rănit, comuna Podu Iloaei, district Iaşi.

74. Iordachi Ioan, soldat mort, comuna Crasna, district Iaşi.

75. Pâslariu Ştefan, sol­dat mort, comuna Probota, district Iaşi.

76. Ursache Tudosie, soldat rănit, comuna Probota, district Iaşi.

77. A Savei Petrachi, soldat mort, comuna Stânca, district Iaşi.

78. Posdudur Paraschiv, soldat mort, comuna Holboca, district Iaşi.

79. Chitariu Spiridon, soldat rănit, co­muna Gropniţa, district Iaşi.

80. Rusu Mihai, soldat mort,  comuna Gropniţa, district Iaşi.

81. Ştirbu Costachi, soldat dispărut, comuna Gropniţa, district Iaşi.

82. Ciobanu Carp, sol­dat rănit, comuna Rediu-Mitropoliei, district Iaşi.

83. Bălan Maftei, soldat rănit, comuna Epurenii, district Iaşi.

84. Onofraş Mihalachi, ser­gent rănit, comuna Hermeziu, district Iaşi.

85. Iftime Neculai, soldat rănit, comuna Coştuleni, district Iaşi.

86. Fastei Ioan, soldat rănit, co­muna Bălteni, district Iaşi.

87. Mihail Costachi, sergent rănit, comuna Borşa, district Iaşi.

88. Cazacu Gheorghe, soldat mort, comuna Scoposeni, district Fălciu.

89. Agachi Ioan, soldat rănit, comuna Cărunţii, district Iaşi.

90. Gorovei Neculai, soldat rănit, comuna Copou, district Iaşi.

91. Dimitriu Mihalache, soldat rănit, comuna Bivolari, district Iaşi.

92. Gherman Ioan, soldat mort, comuna Bivolari, district Iaşi.

93. Miron Vasile, soldat mort, comuna Hermeziu, district Iaşi.

94. Cululuc Toader, sol­dat rănit, comuna Miseşti, district Iaşi.

95. Bivolariu Ioan, soldat mort, comuna Belceşti, district Iaşi.

96. Andrei Petru, soldat mort, comuna Şipotele, district Iaşi.

97. Cojocia Constantin, soldat mort, comuna Sineşti, district Iaşi.

98. Prisacariu Neculai, soldat rănit, co­muna Valea Ră, district Iaşi.

99. Ritcu Vasile, soldat mort, comuna Soloneţ, district Iaşi.

100. Ciurariu Iordachi, soldat rănit, comuna Dărmăneşti, district Iaşi.

101. Alexandru Gheorghe, soldat mort, comuna Iovăneşti, district Iaşi.

102. Vătămănescu Vasile, soldat rănit, co­muna Valea Ră, district Iaşi.

103. Cernea Nastasă, soldat dispărut, comuna Savărneşti, district Iaşi.

104. Sofian Vasile, soldat mort.

105. Iacob Ioan, soldat dispărut, comuna Dărmăneşti, district Iaşi.

106. Iftimie Ioan, soldat mort, comuna Şeleprea, district Iaşi.

107. Enachi Ioan, soldat dispărut, comuna Ciorteşti, district Iaşi.

108. Luca Gheorghe, soldat mort, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

109. Pârău Ioan, soldat mort. comuna Lipovăţ, district Vaslui.

110. Mititelu Petru, soldat dispărut, comuna Tacu, district Vaslui.

111. Angheluţă Vasile, sol­dat dispărut, comuna Mânjeşti, district Iaşi.

112. Busdugan Teodor, soldat mort, comuna Lipovăţ, district Vaslui.

113. Braniştia Ghe­orghe, soldat rănit, comuna Soleşti, district Vas­lui.

114. Damian Apostol, soldat rănit, co­muna Cotoeşti, district Vaslui.

115. Mardari Constantin, soldat mort, comuna Lipovăţ, district Vaslui.

116. Gheţu Ioan, soldat mort, comu­na Lipova, district Vaslui.

117. Manta Neculai, soldat mort, comuna Lipova, district Vaslui.

118. Gorgan Gheorghe, soldat mort, comuna Găneşti, district Vaslui.

119. Caliapa Gheor­ghe, soldat rănit, comuna Sineşti, district Vaslui.

120. Morariu Gheorghe, soldat mort, co­muna Prisecani, district Iaşi.

121. Irimia Ioan, soldat mort, comuna Cristeşti, district Iaşi.

122. Toma Alexandru, soldat mort, comuna Cristeşti, district Iaşi.

123. Năstuţă Costachi, soldat mort, comuna Medeleni, district Iaşi.

124. Ursachi Gheorghe, soldat mort, comuna Belceşti, district Iaşi.

125. Nechita Neculai, soldat rănit.

126. Dumbravă Vasile, soldat mort, comuna Tăuteşti, district Iaşi.

127. Motocia Vasile, soldat mort, comuna Gropniţa, district Iaşi.

128. Brânzoi Dimitrie, soldat mort, comuna Zaboloteni, district Iaşi.

129. Baciu Tanasă, sergent mort, comuna Moreni, district Iaşi.

130. Surugiu Ioan, soldat mort, comuna Moreni, district Iaşi.

*

(Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/ care pot servi / la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu, Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 256-259).


Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (IV)

Roman Types et Costumes de la Russie Raoult Ivan 1878

Pentru ilustrarea acestui material, folosesc fotografii din

Types et Costumes de la Russie (1878), de Ivan Raoult

*

Compania A. R.

1 Bolocan Ioan, sergent muzică, din co­muna Tecuci, plasa Nicoreşti, district Tecuci, de 28 ani.

2. Ionescu Vasile, sergent muzică, comuna Galaţi, plasa Siret, district Covurlui, de 20 ani.

3. Melac Polde, sergent, comuna Galaţi, plasa Siret, district Covurlui, de 29 ani.

4. Niţă Mihalache, soldat, comuna Tişeiu, plasa Sărata, district Buzău, de 23 ani.

 *

 Roman Types et Costumes de la Russie Raoult Ivan

*

Tabloul ostaşilor

din al

IV-lea Corp de Armată

Divizia VII, Regimentul XIII Dorobanţi

căzuţi în războiul Independenţei din 1877-1878

 *

1. Vasilescu Gr. Cernea, sublocotenent, rănit.

2. Lelescu Gheorghe, sublocotenent, rănit.

3. Vasilescu Ioan, sublocotenent, ră­nit.

4. Scărlătescu Flexi, sublocotenent, rănit.

5. Renescu Ioan, sublocotenent, rănit.

1. A Butnăriţei Ioan, soldat mort, comuna Bobeni, district Iaşi.

2. Ţurcanu Toader, sol­dat mort, comuna Bădeni, district Iaşi.

3. Ţintilă Gheorghe, sergent mort, Iaşi.

4. Sârbu Ştefan, soldat mort, comuna Ciurea, district Iaşi.

5. Iuraşcu Neculai, soldat mort, co­muna Dragşani, district Vaslui.

6. Atecle Dumitru, soldat mort, comuna Coseşti, district Vaslui.

7. Răşchitor Vasile, soldat mort, comuna Doagele, district Vaslui.

8. Faur Gheorghe, soldat mort, comuna Bădeşti district Vaslui.

9. Calenciuc Vasile, caporal mort, Vas­lui.

10. Ciobanu Ioan, soldat mort, comuna Tomeşti, district Iaşi.

11. Piruş Apostol, sol­dat mort, comuna Dragşani, district Vaslui.

12. Rusu Ioan, soldat mort, comuna Ipate, district Vaslui.

13. Cojocea Ioan, soldat mort, co­muna Bărleşti, district Iaşi.

14. Mează Noap­te Costache, soldat mort.

15. Obreja Gheorghe, soldat mort, comuna Parpaniţa, district Vaslui.

16. Morariu Simion, soldat dispărut, comuna Selepra, district Vaslui.

17. Ilaşcu Neculai, soldat dispărut, comuna Zapoveni, district Vaslui.

18. Liţă Gheorghe, soldat mort, co­muna Codăeşti, district Vaslui.

19. Pricope Vasile, soldat rănit, comuna Sărca, district Iaşi.

20. Hrişcu Ştefan, soldat rănit, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

21. Enache Constantin, soldat rănit.

22. Budac Mihai, soldat rănit, comuna Gropniţa, district Iaşi.

23. Apostoaea Teodor, soldat rănit, comuna Mogoşeşti, district Iaşi.

24. Bujor Teodor, soldat rănit, comuna Mogoşeşti, district Iaşi.

25. A Mihăesii Ioan, soldat mort, comuna Cucuteni, district Iaşi.

26. Hadarag Ilie, caporal mort, comuna Cucu­teni, district Iaşi.

27. Onofrei Vasile, soldat mort, comuna Holboca, district Iaşi.

28. Pă­durariu Costache, soldat rănit, comuna Golăeşti, district Iaşi.

29. Căruntu Andrei, caporal ră­nit, comuna Bivolari, district Iaşi.

30. Gavriluţă Ilie, caporal rănit, comuna Bivolari, district Iaşi.

31. Sturza Ioan, soldat mort, comuna Epureni, district Iaşi.

32. Vrănescu Constantin, soldat mort, comuna Epureni, district Iaşi.

33. Gorban Mihail, soldat mort, comuna Epureni, district Iaşi.

34. Chiratcu Vasile, sergent ră­nit, comuna Sculeni, district Iaşi.

35. Petrilă Ioan, soldat rănit, Iaşi.

36. Aprod Neculai, soldat rănit, comuna Cosmeşti, district Vaslui.

37. Simion Nastasă, soldat rănit, comuna Co­seşti, district Vaslui.

38. Mitrar Gheorghe, ca­poral mort, comuna Laza, district Vaslui.

39. Stehacă Vasile, soldat mort, comuna Pungeşti, district Vaslui.

40. Spiridon Grigore, soldat mort, comuna Lipova, district Vaslui.

41. Cojocariu Gheorghe, soldat mort, comuna Voineşti, district Iaşi.

42. Văleanu Gheorghe, soldat mort, co­muna Miroslava, district Iaşi.

43. Păunaş Gheorghe, soldat rănit, comuna Ciurea, distroct Iaşi.

44. Arhip Ioan, soldat dispărut, comuna Hermeziu, district Iaşi.

45. Cărăuşu Cozma, soldat rănit, comuna Bivolari, district Iaşi.

46. Sutac Gheorghe, soldat dispărut, comuna Bivo­lari, district Iaşi.

47. Sutac Dumitru, caporal rănit, comuna Vlădeni, district Iaşi.

48. Matei Constantin, sergent mort, comuna Hermeziu, district Iaşi.

49. Constantin Costache, soldat mort, comuna Hermeziu, district Iaşi.

50. Păltinel Vasile, soldat rănit, comuna Cârniceni, district Iaşi.

51. Martin Ioan, soldat rănit, comuna Miseşti, district Iaşi.

52. Balaur Dumitru, sol­dat rănit, comuna Deleşti. district Iaşi.

53. Viţelariu Neculai, soldat mort, comuna Lungani, district Iaşi.

54. Ţibichi Dimitrie, caporal mort.

55. Mărgineanu Vasile, soldat mort, comuna Târgu-Frumos, district Iaşi.

56. Bâr­san Ioan, soldat dispărut, comuna Popeşti, district Iaşi.

*

(Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/ care pot servi /

la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu,

Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 253-255).


Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (III)

Satmary Dorobant CLA 1909 p 413

*

Compania 6.

 

1. Măcărescu Neculai, căpitan din comuna Iaşi, Desp. I, district Iaşi, de 40 ani.

2. Gabară Mihail, sergent, comuna Chilieni, plasa Pereschiv, district Tutova, de 25 ani.

3. Diaconu Vasile I., soldat, comuna Stăuneşti, plasa Pereschiv, district Tutova, de 24 ani.

4. Grădinam Zavu, soldat, comuna Poiana, plasa Crasna, district Vaslui, de 24 ani.

5. Avrămescu Gheorghe, soldat, comuna Chiojdi, plasa Buzău, district Buzău, de 23 ani.

6. Gosman Gheorghe, soldat, comuna Poiana, pla­sa Crasna, district Vaslui, de 22 ani.

7. Du­mitru Ioan, soldat, comuna Tărtăul, plasa Tigheci, district Cahul, de 24 ani.

8. Veti Toder, soldat, comuna Nerţeşti, plasa Zeletin, district Tecuci, de 24 ani.

9. Parti Theodor, soldat, comuna Pueşti, plasa Pereschiv, district Tutova, de 24 ani.

10. Pastramă Vasile, soldat, comuna Bogdăneşti, plasa Suceava, dis­trict Suceava, de 21 ani.

11. Enache Du­mitru, soldat, comuna Brusturi, plasa Moldova, district Roman, de 21 ani.

12. B. A. Dimitrie, soldat, comuna Podurele, plasa Bistriţa, district Bacău, de 2l ani.

13. Iliescu Ioan, soldat, comuna Borzeşti, plasa Bistriţa, district Bacău, de 21 ani.

14. Ştiulei Ioan, soldat rezervist.

15. Radu Marin, soldat rezervist.

16. Munteanu Ioniţă, soldat rezervist.

*

Compania 7.

 Satmary Dorobant CLA 1909 p 297*

1. Faniberg Iancu, sergent, comuna Tecuci, plasa Oraşul, district Tecuci, de 23 ani.

2. Băra Toader, soldat, comuna Bârlad, plasa Oraşul, district Tutova, de 26 ani.

3. Bucur Ioan, soldat, comuna Iveşti, plasa Oraşul, dis­trict Tutova, de 21 ani.

4. Voicu Ioan, soldat, comuna Iveşti, plasa Oraşul, district Tutova, de 24 ani.

5. Văduva Dumitru, sol­dat, comuna Oprişor, plasa Câmpu, district Me­hedinţi, de 30 ani.

6. Gorjan Darie, sol­dat, comuna Iveşti, plasa Bârlad, district Tecuci, de 24 ani.

7. Pruteanu Mihaiu, soldat, co­muna Corodu, plasa Bârlad, district Tecuci, de 24 ani.

8. Stroe Constantin, soldat, comuna Sibiciu, plasa Buzău, district Buzău, de 23 ani.

9. A Găinăriţei Ioan, soldat, comuna Tupilaţi, plasa Moldova, district Roman, de 21 ani.

10. Creţu Vasile, soldat, comuna Bana, plasa Siret de Jos, district Roman, de 21 ani.

11. Zaharia Ioan, soldat, comuna Miclăuşeni, plasa Roman, district Roman, de 21 ani.

*

Compania 8.

*

1. Stratulat Gheorghe, soldat, comuna Corbeşti, plasa Berheci, district Tecuci, de 24 ani.

2. Pohribeu Niţă, soldat, comuna Gahor, plasa Zeletin, district Tecuci, de 23 ani.

3. Neagu Iordachi, soldat, comuna Lunca, plasa Berheci, district Tecuci, de 23 ani.

4. Manolache Stan, soldat, comuna Adâncata, plasa Cricov, district Prahova, de 23 ani.

5. Davidoea Gheorghe, soldat, comuna Paşcani, plasa Şomuz, dis­trict Suceava, de 21 ani.

*

(Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/ care pot servi / la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu, Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 250-252).


Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (II)

Grivita mortii 1878_014_5-5

*

Rândurile care urmează pot fi ignorate. Sunt doar nişte înşiruiri de nume ale unor eroi cunoscuţi, îngropaţi definitiv, de ignoranţă, de uitare şi de nerecunoştinţă în beznele indiferenţei. Erau băieţi tineri, revoltător de tineri, care au ales să moară pentru Neam şi Ţară. Fără să ştie că, dacă nu i-ar fi ucis turcii, la asaltul redutelor balcanice, i-ar fi ucis jandarmii români, fie în timpul răscoalelor din 1878-1888, fie în timpul celei din 1907. Neamul şi Ţara au numai îndreptăţiri, nu şi obligaţii, nu şi asumări de responsabilităţi. Dar cine-s ăia, Neamul şi Ţara?

*

 Grivita 1877_013_50-5

*

*

Compania 3.

*

1. Bobocea Gheorghe, soldat, comuna Perceşti, plasa Bârlad, district Tecuci, de 24 ani.

2. Ojaru Andrei, soldat, comuna Oţeleni, plasa Berheci, district Tecuci, de 24 ani.

3. Morariu Neculai, soldat, comuna Tigheci, plasa Tigheci, district Cahul, de 24 ani.

4. Vatavu Constantin, soldat, comuna Negrileşti, plasa Tigheci  district Cahul, de 24 ani.

5. Stan Radu, soldat, comuna Diteşti, pla­sa Filipeşti, district Rahova, de 27 ani.

6. Marchidan Dumitru, soldat, comuna Salcieni, plasa Corod, district Tutova, de 23 ani.

7. Caradana Dumitru, soldat, comuna Tâmboeşti, plasa R. Sărat, district R. Sărat, de 23 ani.

8. Barbu Oprea, soldat, comuna Tâmboeşti, plasa R. Sărat, district R. Sărat, de 23 ani.

9. Anton Manole, soldat, comuna Certeşti, plasa Corod, district Tutova, de 23 ani.

10. Polişoreanu Ioan, sergent, comuna Bucureşti, plasa Dâmboviţa, district Ilfov.

11. Croitoriu Gheorghe, soldat rezervist.

12. Sarcaţă Ioan, sol­dat rezervist.

13. Paşcanu Părou, soldat rezervist.

*

Armata rusa uniforme ALBINA CARPATILOR nr 12 1877

*

*

Compania 4.

*

1. Croitoriu Gheorghe, soldat, comuna Stelineşti, plasa Prut, district Fălciu, de 25 ani.

2. Mozoranu Ioan, soldat, comuna Coroeşti, plasa Pereschiv, district Tutova, de 25 ani.

3. Lungu Ioan, soldat, comuna Baideşti, plasa Stevnic, district Vaslui, de 26 ani.

4. Petrache Enache, soldat, comuna Popeni, plasa Târgu, district Tutova, de 23 ani.

5. Zmău Petrachi, soldat, comuna Popeni, plasa Târgu, district Tutova, de 23 ani

6. Ungureanu Ioan, sol­dat, comuna Popeni, plasa Târgu, district Tu­tova, de 24 ani.

7. Miron Vasile, soldat, comuna Dragoşeni, plasa Funduri, district Vas­lui, de 25 ani.

8. Preotu Constantin, sol­dat, comuna G. Aninos, plasa Părscov, district Buzău, de 23 ani.

9. Ion Ioan, caporal, co­muna Pătârlage, plasa Buzău, district Buzău, de 23 ani.

*

Armata turca ALBINA CARPATILOR nr 12 1877

*

*

Compania 5.

*

1. Balţatu Ioan, caporal, comuna Huşi, plasa Prut, district Fălciu, de 25 ani.

2. Maftei Grigore, caporal, comuna Cabeşti, plasa Pereschiv, district Tutova, de 24 ani.

3. Munteanu Dimitru, soldat, comuna Gahor, plasa Zeletin, district Tecuci, de 23 ani.

4. Tătărăşanu Dimitrache, soldat, comuna Lozinca, plasa Berheci, district Tecuci, de 23 ani.

5. Onofrei Costache, soldat, comuna Plopana, plasa Simila, dis­trict Tutova, de 23 ani.

6. Tatu Gheorghe, soldat, comuna. Gura Tegi, plasa Buzău, district Buzău, de 23 ani.

7. Dinu Vasile, soldat, co­muna Valea Boului, plasa Cricov, district Prahova, de 23 ani.

8. Negoescu Stoica, soldat, comuna Berta, plasa Teleagiu, district Prahova, de 23 ani.

9. Cuitac Ioan, soldat, comuna Izvoarele, plasa Şerbăneşti, district Olt, de 23 ani.

10. Miţă Ioan, soldat, comuna P. de Munte, plasa Dâmboviţa, district Dămboviţa, de 21 ani.

11. Dolhescu Ioan, soldat, comuna Vascani, plasa Şomuz, districz Suceava, de 21 ani.

12. Boca Vasile, soldat, comuna Filipeni, plasa Bistriţa, district Bacău, de 21 ani.

13. Popa Dumitru, soldat, comuna Tupilaţi, plasa Mol­dova, district Roman, de 21 ani.

14. Costan Ioan, soldat, comuna Preuteşti, plasa Şomuz, district Suceava, de 21 ani.

15. Danilă Gheorghe, soldat, comuna Lespezi, plasa Şomuz, dis­trict Suceava, de 21 ani.

16. Gheorghe Vani, soldat rezervist.

17. Buca Scarlat, soldat rezervist.

18. Coman Matei, soldat rezervist.

19. Chirciu Marin, soldat rezervist.

*

(Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/ care pot servi / la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu, Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 248-250)


Pagina 1 din 212