Dragusanul - Blog - Part 60

Pana lui Darius

 

 

Cum unchiul lui, Andi, îi dăruise primele lui două chitare, caldă și rece, plus amplificator, nepotul nostru Darius-Andrei a început să ia lecții profesioniste de chitară. Are energie și chibzuială, pricepându-se cum să-și împartă timpul liber între pasiunea pentru baschet (joacă într-o echipă de copii la Universitatea Cluj) și muzică, dar cu chitara a avut un pocinog neașteptat: domnul profesor a scăpat pana din mână, pe când îi arăta un acord mai dificil, iar pana verde, pe care i-o dăruise Andi, dusă a fost. Au căutat-o, dar în zadar.

 

În drum spre casă, Darius plângea lăuntric, dar maică-sa, Cozmina, i-a intuit suferința și, când l-a iscodit, Darius a izbucnit în lacrimi: „Nu mai merg la  chitară, nu-mi mai trebuie: dacă nu am fost în stare să-mi păstrez prima mea pană, înseamnă că nu-s bun de nimic!”. „Nu-i bai, puiule, îți dă unchiul Andi altele…”. „Poate să-mi dea un milion, că nici una nu va fi prima mea pană”.

 

S-au întors din drum. Din fericire, domnul profesor încă nu plecase. Au căutat împreună și, din fericire, au avut noroc: pana verde a lui Darius se pitise într-un colț al clasei. Acum e bine pusă, în camera lui Darius, alături de cele mai importante simboluri ale suflețelului său. „Cânt cu degetul, dar de aici nu o mai las dusă…”.

 

Nu va cânta cu degetul, pentru că Andi, căruia i-am povestit aseară, o să-i dăruiască un întreg set. Dar mult îmi mai place mie această poveste, care îmi probează un sentimentalism aparte, sfințit din generație în generație, de toți ai mei, cei care au fost ursiți să respire și prin artă.

 

 

 


Porumbescu: Doina, cântecul naţional al Neamului meu românesc

 

 

„În sfârşit, pe la începutul lui Decembrie 1882, îmi aduseră scrisoarea de la poştă că mi-a sosit vioara. Era seara, pe la amurg. Am iscălit iute recipisa şi l-am trimis pe galopeanul pensionatului „Concordia”, unde eram încartiruit, să mi-o aducă. L-am aşteptat pe galopean cu haina mea pe braţ şi cu marc nerăbdare.

 

Cum mi-a adus vioara, eu, fără s-o mai despa­chetez, am luat-o subsuoară şi-am grăbit cu ea la mare. Întunecase. Dar oaspeţii încă n-au ieşit fost la plimbarea ce-o  făceau seara. La  mare, am coborât,  de pe ţărmul jos, lângă apa ei. Era o seară plăcută, s-o pui la sân, cum zice Ro­mânul, aerul lin, marea liniştită şi cerul aşa de curat, încât nici măcar un singur fulguşor  de nor nu se vedea pe el. Stelele din bolta senină, măreaţă şi încântătoare se oglindeau aşa de frumos în adâncul mării, de mi se părea că am un cer deasupra mea şi altul la picioarele mele. Întreaga fire parcă dormea un somn dulce şi liniştit. Atunci, scoţând vioara din scrinaş şi cercându-i strunele, am gândit: oare ce să cânt?

 

M-am rezemat cu spatele de-un pisc de stâncă şi, gândind, mi-am zis, în sfârşit: „Ah, ştiu ce să cânt; voi cânta acestei Mări Mediterane ce e mai drag şi mai scump Românului, ca marea să ducă acel cântec Oceanului şi Oceanul să spună lumii care cântec e mai scump şi mai drag Neamului meu”.

 

Am cântat, pare-mi-se ca niciodată până atun­ci, aşa de lung şi cu aşa de adâncă simţire, Doina. Am zis că aerul şi marea şi întreaga fire erau ca într-un somn dulce şi lin, şi, cântând eu, că acordurile viorii mele ajungeau departe peste apa mării şi de-acolo se întorceau iarăşi la urechile mele, la inima mea, şi încă mai dulci şi mai duioase de cum le scoteam eu din draga mea Cremoneză!

 

După ce-am sfârşit, am suspinat din  adânc şi am vrut să şed jos.  Dar ce zăresc la spatele meu? O damă, culcată pe haina ei şi cu capul răzimat pe-o mână. „Domnule – zise ea către mi­ne, în limba franţuzească şi cu un glas atât de fraged şi parcă rugător –, Domnule, ce cântec atât de trist şi pătrunzător ai cântat dumneata, acum?”.  În câtva surprins şi vrând să-i  răspund, aud, sus, pe ţărmuri, sute  de mâini bătând din palme, şi mulţime de guri, strigând „bravo, bravo!”, iar unele zicând, în limba franţuzească: „Domnule, dumneata  eşti un maestru!”, şi, între aplauze, mai aud un glas bărbătesc, grăind tot franţuzeşte: „Domnule, dumneata eşti un Român?”. Şi mai surprins de cum eram, am răspuns „da”. „De unde?”, mă întreabă tot acel glas. „Din Bucovina”, răspund eu.

 

Glasul acela, cât am putut vedea prin zare, era a cuiva ce sta ţinându-se de braţ cu altul. „Ah!”, zice acel glas mai departe, „eu cunosc Doina, căci Doina se cheamă ce-a cântat dumnealui; am auzit-o, dar nu din vioară, ci din fluieraşe, pe câmpiile Bulgariei, unde o cântau ostaşii români”. Şi, apoi întorcându-se către cel cu care se ţinea de braţ, zise: „Doina, cântecul cel mai drag şi mai scump al Românilor, cuprinde în sine întreaga lor istorie, suferinţele lor de vea­curi, durerea şi nădejdea lor”.

 

Şi acela care a vorbit aşa era Generatul rus Totleben, iar celălalt, cu care se ţinea de braţ, era ministrul din Berlin Böttlicher. Atunci cu am zis, către dama ce se sculase de la spatele meu: „Aşa este, Domnişoară, cântecul ce l-am cântat acum e cântecul naţional al Neamului meu românesc şi se cheamă Doina”.

 

I-am ajutat apoi, dându-i mâna, să se urce pe ţărm, în sus, de unde eu, printre mulţimea de domni şi de doamne, care-mi ziceau „bravo” şi „mulţumim, domnule”, am mers în odaia mea de lucru.

 

Domnişoara de aseară, de la mare, mi-a trimis, a doua zi, un buchet de flori de portocali şi vio­rele, cu un bilet, Emilly de Poppen din Reval, în Estlandia.

 

Să nu fi fost aşa de bolnav, nu ştiu de n-aş fi zis; „asta-i cu bucluc!”, dar mă podidi tusea… m-am sculat, m-am spălat şi frotat, apoi, îmbrăcându-mă, m-am dus în salon, la dejun”[1].

 

 

Ciprian Porumbescu şi lăutarii stupcani – Amicul Poporului, nr. 12, 1889

 

 

[1] Porumbescu, Ciprian, Doina (Scrisori de la Nervi), în Libertatea, Anul V, No. 43-44, Madrid, septembrie-octombrie 1955, p. 3


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Satele Dolna, Miclăuşănii, Lozova, Vornicenii, Volosănii, Corlucenii,

Străşenii, Cojuşna, Truşenii, Durleştii, Buiucanii, Târgul Chişinău

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dolna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Dolna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Rămân birnici 8. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iftodi sin (fiul) lui Ioniţă

Sandul

Ion

Toader

Lupul

Ion Pricopi

Antohi

Roman, scăfar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Miclăuşănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Miclăuşănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 2: 1 mazil, 1 diacon. Rămân birnici 10. 4 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dănilă, vornic

Simion Horciag

Dumitru brat (frate) lui Horciag

Safin fiul lui Toader

Neculai Prepeliţă

Postică fiul lui Bostan

Simion Bostan

Andrii Bătog

Ioniţă fiul lui Luca

Ioniţă Bostan

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Stănişor, mazil

Constandin, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lozova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Lozova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 16: 3 ruptaşi, 1 popă, 8 femei sărace, 4 ţigani. Rămân birnici 36. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosă Mămăligă, vornic

Năstasă Ocsănti

Pahomi Mihăilă

Ştefan fiul lui Mihăilă

Ştefan Avram

Ioniţă fratele popii

Vârlan Movilianu

Sava fiul lui Mihăilă

Ştefan fiul lui Sava

Constandin fiul lui Neculai

Ioniţă fratele lui

Grigori fratele lui

Căsăian fratele lui

Toader fratele lui

Ursul Anbrohii

Căsăian Anbrohii

Neculai Mămăligă

Opre Gerdan

Maftei fiul lui Mihăilă

Ioniţă fiul lui Toma

Andrei fiul lui Neculai

Simion Visternicu

Hariton Moşniaga

Ioniţă Lozovanu

Loghin Tâmbor

Vasile Tâmbor

Aftimi Buga

Nastas Avram

Grigore Manole

Constandin fiul lui Toma

Toader fiul lui Grigoraş

Gheorghe Manole

Agapii Buga

Moiseiu fiul lui Gavril

Pavel, vătăman

Toader

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile, ruptaş

Ursache, fiul lui, ruptaş

Lupul fiul lui Neculai, ruptaş

Popa Andrei

Dochiţa, săracă

Marie, săracă

Sanda, săracă

Tudosca, săracă

Vasilca, săracă

Toderiasă, săracă

Tudosia, săracă

Acsinia, săracă

Pavel Păpănaca, ţigan

Toader, ţigan

Dămian, ţigan

Ioniţă fiul lui Iftimi, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 429

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Vornicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Vornicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 35: 29 scutiţi cu salvogvardie de mănăstirea Căpriana, 5 femei sărace, 1 ţigan al mănăstirii.

 

 

 

Scutiţii cu salvogvardie:

 

 

Ichim fiul lui Grigori

Ioniţă a Truhinii

Gheorghi Matei

Andronic Hani

Leonti a Cununii

Ioniţă Gudun

Vasile Cursăi

Vasile, blănar

Gheorghe Vâtcan

Mihălache fiul lui Toader

Grigori fratele lui

Constandin, vier

Gavril a Strătoanei

Mihăilă fiul lui Grigori

Ştefan Ţurcanu

Irimie fiul lui Andrei

Vasile Lăţescu

Gavril, butnat

Simion Andrei

Sandul Luchian

Iftodi, butnar

Hariton, cobzar

Ioniţă Drăgan

Arhiri a Ursoai

Ion Andrei

Prohir a puşcaşului

Onofrei, butnar

Ichim Mitul

Ion Stan

 

 

Rufeturi:

 

 

Lupa, babă săracă

Maria, săracă

Iliana, săracă

Aniţa, săracă

Maria, săracă

Luchian, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 429

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Volosănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Volosănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 12: 4 scutelnici ai lui Clemente, 1 ruptaş, 1 volintir, 1 popă, 5 femai sărace. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasilache, vornic

Hilip Mândrilă

Simion Pistol

Ipati Panăş

Dumitraşco Mereacre

Iordachi fratele lui

Ştefan Panăş

Ioniţă Scumpul

Toader Mereacre

Luca

 

 

Rufeturi:

 

 

Ilie Gonţa, scutelnic

Chirică Panăş, scutelnic

Constandin Panăş, scutelnic

Istrate Panăş, scutelnic

Ursul fiul popii, ruptaş

Toderaşco Mândrilă, volintir

Popa Ion

Măriuţa, săracă

Maria, săracă

Nastasie, săracă

Ghinia, săracă

Măriuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Corlucenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Corlucenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 13: 7 scutelnici ai Rucsandii Cărpoai, 2 mazili, 2 femei sărace, 2 ţigani.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Nichita, morar

Vasile, haidău

Antohi Bostan

Grigori

Nicolai Ţăju

Vasile Bărdău

Dumitru, munteanu

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Toader Bostan, mazil

Onofrei Costin, mazil

Nastasie Beroai, săracă

Marie, săracă

Savin, ţigan

Macovei, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Străşenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Străşenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 8: 1 volintir, 1 popă, 6 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Petre, vornicul

Gheorghe Ştirbul

Năstase fiul lui Miron

Andrei fiul lui Trifan

Lazor fiul croitorului

Ştefan Blaga

Andrei al lui Ştefan Blaga

Trifan fiul lui Chiriac

Andrei fiul lui Ştefan Blaga

Nicolai Boşniaga

Ioniţă fiul lui Nicolai

Toader Pârâu

Ştefan Berdiu

Mihalachi fiul lui Sava

Ioniţă Holtă

Sandul Berdiu

Ioniţă Sercul

Toader Bengheş

Macari Ticul

Vasile, croitor

Constandin, croitor

Nicolai, croitor

Ştefan Pleşca

Năstase Pleşca

Gheorghe Pleşca

Irofti al lui Pleşca

Toader Frimu

Petre, croitor

Năstase fiul lui Tănase

Gheorghe a Manasii

Ion, văcar

Trohin, sârbul

Ioniţă Berdiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion, sârbul, volintir

Popa Grigori

Ioana, săracă

Iftimia, săracă

Safta, săracă

Ioana, săracă

Vasilca, săracă

Dochiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 430, 431

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cojuşna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Cojuşna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 16: 3 mazili, 6 ruptaşi, 1 popă, 6 femei sărace. Rămân birnici 35. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Lungul

Postică Haidialul

Ioniţă fiul lui Chiriac

Ştefan Săhăidacă

Toader Prodan

Andrei, munteanul

Ignat Treiboi

Toader Zubric

Gavril Mirăuţă

Mihălachi Boşcănianu

Afteni fiul lui Sandul

Ion Bostănică

Ioniţă Istrati

Darii Margini

Postică, ciubotar

Simion Samoilă

Sandul Samoilă

Neculai Vâlcul

Vasile al lui Vâlcul

Gavril Lupaşcu

Săbieriul, ficior Tomii

Bercu, jidov

Nani Dumbravă

Ion Damaschin

Gheorghi Dumbravă

Constandin

Gheorghe Sârvan

Andrei al lui Carp

Istrati fiul lui Sandul

Ilie Samoilă

Neculai Lupaşco

Toader, pâslariu

Marin

Ioniţă Bivol

Vasile Sârvan

 

 

Rufeturi:

 

 

Nistor, mazil

Toader Nanu, mazil

Ioniţă Costandin, mazil

Costandin Iftodi, ruptaş

Lupul Bihol, ruptaş

Andrei cumnat Săvoai, ruptaş

Simion al lui Nistor, ruptaş

Pricopi Sărvan, ruptaş

Ilie Margini, ruptaş

Popa Vasilachi

Vasilca, săracă

Eliana, săracă

Ioana Botnăriţa, săracă

Ilinca, săracă

Maria Alicsăndroai, săracă

Eliana, bejenăriţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 431

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Truşenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Truşenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 67. Scădere rufeturi, însă 20: 2 mazili, 1 ruptaş, 4 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 ţigani, 9 femei sărace. Rămân birnici 47. 15 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Carp fiul lui Apostol

Gheorghe fiul lui Isac

Gheorghe fiul lui Băgun

Macsin fiul herghelegiului

Ioniţă, herghelegiu

Macsin fiul lui Văscan

Chiriac fiul lui Corhog

Grigori Chianul

Vasile Groiul

Andronic a Iliesii

Ioniţă Luca

Grigoraş al lui Gavril

Toma fiul lui Năstase

Gheorghe Grozavul

Tudose a Iliesii

Mihai fiul lui Moisăi

Toader Moisăi

Simion fiul lui Moisăi

Vasile Mihai

Andrei Timofti

Ion fiul lui Toader

Săverin Cioinac

Vasile Cioinac

Ion Mihai

Mihălache Ioneli

Andrei Ioneli

Lupul Mădan

Roman Neculai

Gheorghe Gavril

Lupul Gavril

Irimie Ciosan

Darie Mădan

Apostol Ionel

Alecsa Dominte

Trifan frate lui Tudosi

Simion Puiu

Timofti fiul lui Gavril

Vasile fiul lui Moisăi

Ioniţă fratele croitorului

Gheorghe fiul lui Gavrilucă

Antohi al lui Apostol

Vasile fiul lui Simion

Vasile Văscan

Ion a Grozăvoai

Vasile Isac

Gheorghe, cojocar

Toma Moisăi

 

 

Rufeturi:

 

 

Mărdari, volintir

Terinte, volintir

Ioniţă, volintir

Trohin Mărdari, volintir

Vasile Vârlan, mazil

Ioniţă fiul lui Moisăi, ruptaş

Vasile Spânul, mazil

Popa Constandin

Ion, diacon

Enachi, ţigan

David, ţigan

Măriuţa, săracă

Aftenia, săracă

Boşcăniasa, săracă

Măriuţa, săracă

Ştefana, săracă

Măriuţa, săracă

Ioana, săracă

Acsinia, săracă

Măriuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 431, 432

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Durleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Durleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 43: 29 călăraşi sărdăreşti, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 diacon, 5 femei sărace, 1 volintir cu ostavcă, 1 om stricat, 2 ţigani. 5 case pustii.

 

 

 

Călăraşi:

 

 

Nicolai

Acsinte Caraolan

Toader

Matei fiul lui Niagu

Niagul

Toader Andronic

Nistor fiul lui Chirică

Ştefan chihae

Onofrei Andronic

Postică fiul Năstăsoai

Darii fiul Năstăsoai

Gavril fratele lui

Lupul fratele lui

Mihălachi fiul lui Ivănuţă

Ichim, văcar

Ulian fiul lui Postică

Ştefan Spădar

Simion, dascăl

Flore

Moisăiu, vătăman

Stahi Lancă

Ion Gechiu

Trohin Căzacu

Dănilă Bobeică

Vasile Bobeică

Ivănuţă

Onofrei fiul Cotârciasăi

Iftimi Liancă

Gavril fiul lui Vlase

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Ursul fiul Irimicioai, om stricat

Vasile, cătana cu ostavcă

Onofrei fiul lui Grigoraş, mazil

Ioniţă Şişcan, ruptaş, căpitan de volintiri

Tănase fiul Irimicioai, mazil

Popa Ilii

Diaconul Chiriac

Maria, săracă

Rucsanda, săracă

Safta, săracă

Nastasia Sâmioniasă, săracă

Ioana, săracă

Sandul, ţigan

Trifan, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 432

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Buiucanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Buiucanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 52: 42 lemnari sărdăreşti, 3 volintiri, 1 popă, 6 femei sărace.

 

 

 

Rufeturi: lemnarii sărdăreşti:

 

 

Ursache, vornic

Onică fiul lui Antohi

Iosip fratele lui Stihi

Nastase Manta

Ion Manta

Toader, văcar

Ştefan Telebici

Ion Tudorache

Ion, văcar

Zaharie, butnar

Ion fiul Ilincăi

Toader Prutianu

Ştefan, tăbăcar

Iftimi, tăbăcar

Ion, tăbăcar

Ioniţă fiul lui Timofti

Andrei fratele lui

Isac Stare

Mihălache fiul lui Isac

Gavril al lui Isac

Alecsandru Telembici

Gavril fiul lui Grigori

Nicolai Bagul

Ioniţă Telembici

Andrei fratele lui

Postică Cucul

Vasile Cucul

Constandin, tăbăcar

Ocsănte al lui Gheorghe Giosan

Gheorghe, om străin

Ioniţă Giosan

Gavril Giosan

Sârghie Giosan, tălmaci

Ioniţă Giosan

Vasilache Giosan

Sălivestru Giosan

Maftei, văcar

Nicolai Giosan

Gavril Giosan

Ifrim Giosan

Ion Giosan

Ştefan fratele lui Toader

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Ion Isac, volintir

Toader Mărdari, volintir

Gavril, tăbăcar, volintir

Popa Dumitru

Ioana, săracă

Rugina, săracă

Ghinie, săracă

Angheluşa, săracă

Nazaria, săracă

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 432, 433

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Târgul Chişinău

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Târgul Chişinău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 162. Scădere rufeturi, însă 58: 27 volintiri, 6 mazili, 2 ruptaşi, e scutelnici ai spătarului Râşcanu, 5 popi, 8 femei sărace, 6 ţigani, 1 arman botezat.  Rămân birnici 104.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nane, cojuşnianu

Panaite, brăhar

Miron al Cununii

Ivan, bârlădeanu

Ocsânti, dulgheriul

Gheorghiţă, olar

Dumitru Turcul

Gheorghieş Chituşcanu

Anton, grecul

Ion Helbet

Constandin, grec

Enachi, cârciumar

Lupul, cojocar

Matei Buliga

Dragomir, bărbier

Simion Bodace

Neculai, blănar

Toader Gimbeiu

Lupul, hămurar

Istrate Vremiră

Ilie, bărbier

Vasile Şchiopu, croitor

Pavel Gane

Istrate Cămăldac

Nistor Gorgan

Toader Negriţă

Botezatu

Ioniţă al Cojuşnencii

Ioniţă Lazor, staroste

Neculai al botnarului

Stanciul, croitor

Sirghii, croitor

Ion Bouroş

Parfeni

Neculai Tobultoc

Darie Gimbeiu

Vasile Genunchi

Căpitanul Zaharia Mărian

Calin Groza

Ştefănică

Dumitraşco, hămurar

Vasile Donocai

Darii Cârcă

Ion Răul

Antohi Paladi

Hariton, cojocar

Borcoman

Enache Mahule

Casaţiau Vâşcă

Ioniţă fiul Panaghii

Sava a Gahiţii

Gheorghi, sârbul

Ştefan, croitor

Ocsânti, tăbăcar

Neculai, cojocar

Ion Bouroş

Manoilă Hâncul

Ioniţă Popăscul

Primie Giosanul

Sandu

Istrate Acsinte

Grigoraş fiul Alicsandrei

Simion, băcal

Ion a bărbieriţii

 

 

Armenii birnici:

 

 

Dănilă

Hariton

Carabet, bejenar

Ovanes

Harton

Mardaros Ghemiţ Gherdan

Manoc fiul lui Murat

Harton, croitor

Hagi Grigori

Mogâldici

Hariton Hopsuriul

Acsinte, terzibaş, bejenar

Săbier, bejenar

Măcdesî, bejenar

Alt Colaci, bejenar

Iancul, bejenar

Musuz, Popa

Halaciul

Ovanes

Cerchez, bejenar

Ştefan, arman, bejenar

Hariton, bejenar

Carabet

Marcari, bejenar

Tomaz, bejenar

 

 

Jidovii:

 

 

Herciul fiul lui Iuţul

Matos

Monici fiul Hercioai

Iţul, staroste

Manăş

Monici fiul lui Savii

Avram fiul Mătăsoae

Sincul fiul Mătăsoae

Avram cel roş

Hagiu al lui Lupoae

Iosip fiul Lupoae

Iosip fiul Leiboae

Faiş Haham, bejenar

Haţul cel bătrân

Solomon

Avram cel bătrân

Aron

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Gore, căpitan, mazil

Ştefan Băţu, mazil

Căpitanul Vasile Popa, mazil

Simion Bocan, mazil

Toderaşco fiul protopopului, mazil

Lupu Batco, mazil

Ştefan, blănar, ruptaş

Andrii, croitor, ruptaş

Lupul Tătaru, volintir

Ştefan Codrianu, volintir

Ştefan Leţcae, volintir

Vasile Buliga, volintir

Gheorghi Belibou, volintir

Agapi Băţu, volintir

Vasili, cojocar, volintir

Ştefan Behliţă, volintir

Ion, bârlădeanu, , volintir

Ştefan, bărbier, volintir

Pahomi Negură, volintir

Pavel Paladi, volintir

Nicolai, butnar, volintir

Grigoraş Tobultog, volintir

Toader Bugul, volintir

Istrate Lupaşco, volintir

Andronic Gimbei, volintir

Vasile Purcel, volintir

Toader Lazor, volintir

Apostol Hârtopan, volintir

Toader Flore, volintir

Grigoraş, tăbăcar, volintir

Nastase fiul lui Nicolai, volintir

Constandin Gratii, volintir

Ioniţă, cioban, volintir

Irimie Roşca, volintir

Toader Gimbeiu, volintir

Protopopu Vasile

Popa Constandin

Popa Nane

Popa Costandin, grec

Ţicul, diacon

 

 

Femei sărace:

 

 

Inţe Maria

Sanda Ifrisoae

Dochiţa Cojăţoae

Jurjoae

Aniţa soră Sofronii

Casandra Chioara

Avrămie

 

 

Ţiganii:

 

 

Lupu, scripcar

Ion, scripcar

Toader Mogai

Ion, argintar

Căprian

Velişco, herar

 

 

Scutelnici:

 

 

Grigoraş, blănar, scutelnic al spătarului Râşcanu

Lupul Genunchi, la fel

Andrii, sârbul, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 433-435

 

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Faţa Bâcului

 

 

 

Satele Highidişul, Sâreţii, Roşcani, Negreştii, Tătărăştii, Găleştii,

Bărzăreştii, Păuleştii, Nişcanii, Bărăiacu, Săpoteni, Bahmutia,

Vălcineţul, Horodişte, Pârjoltenii, Ciorăştii, Sadova, Gheţeoanii

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Highidişul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Highidişul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 7:  1 volintir, 3 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Negru

Maftei sin (fiu) lui Negru

Grigori fiul lui Tănasă

Irimie Sechir

Ştefan

Vasile, cibotar

Tudosă

Dănilă zet (al) lui Ionel

Grigoraş Brânză

Constandin, cibotar

Miron, dascăl

Agapi nepot lui Sechir

Gavril din Cojuşca

Nastasă Ionaş

Ene, sârbul

Voica, sârbul

Petco, sârbul

Mitul, sârbul

Enache

Ioniţă, fratele lui Constandin, cibotar

Vlad, sârbul

Stan, sârbul

Vasile Dominte

Gavril Ionaş

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi Sechir, volintir

Andrei Dumbravă, mazil

Ioniţă Butu, mazil

Nastase Popa, mazil

Ioniţă, fratele lui, ruptaş

Popa Ion

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 419

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sâreţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Sâreţii

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 22 călăraşi sărdăreşti, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 femeie săracă, 1 scutit pentru slujba ce-a făcut la armia împărătească.

 

 

 

Călăraşii:

 

 

Pavel, chihae

Sălăvăstru Lungul

Vasile Lungul

Ştefan al lui Ermurachi

Ermurachi

Gheorghi Lungul

Năstase, chihae

Pahomi Eliţă

Grigoraş Vânzar

Ioniţă fiul lui Andronic

Hilip fratele lui Nistor

Toader a Vărvarii

Sandul fiul lui Andronic

Simion, chihae

Nistor, chihae

Toader Covaşă

Ion nepot Catrinei

Gheorghi Trifan

Toader, rusul

Ioniţă Darie

Andrei al popii

Ion al lui Nistor

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Terinte, scutit pentru slujba lui ce-a făcut la armie

Ursul Aramă, mazil

Ioniţă fratele lui, mazil

Ioniţă Boghe, ruptaş

Popa Ştefan

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 419

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Roşcani

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Roşcani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 43:  11 călăraşi sărdăreşti, 1 popă, 1 diacon, 4 femei sărace, 1 ruptaş, 5 ţigani.

 

 

 

Călăraşii:

 

 

Iordache, chihae

Nicolai, croitor

Cozma

Andrei Cârlan

Simion Apostol

Portasă

Nicolai Rădvan

Ion Stănilescu

Istrate Dorofteiu

Gheorghe a Nichitii

Andrei fiul Alecsii

Terinte

Dumitrache, chihae

Grigore, dulgher

Ion, abăger

Istrate Cherdivară

Iacob Mădan

Nicolai, crâşmar

Simion Romaşco

Grigore fiul lui Mihălache

Lupul fiul lui Ion

Dumitru Luchian

Vasile Bordeiu

Petre fiul lui Mihălache

Manolache Erhan

Gavril Giosan

Ioniţă David

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Vasile Alecsii, ruptaş

Popa Toader

Diaconul Lupul

Dochiţa, săracă

Tudosia, săracă

Costăchioae, săracă

Catrina, săracă

Scridon, ţigan

Ioniţă, ţigan

Marin, ţigan

Ioniţă, ţigan

Constandin, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 419, 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Negreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Negreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 33:  30 călăraşi sărdăreşti, 1 popă, 2 femei sărace.

 

 

 

Călăraşii sărdăreşti:

 

 

Ion, chiaie

Vasile Hurjuiu

Maftei, cibotar

Mihalache al chihaei

Ştefan Tănasi

Neculai Tănase

Stati Scorianu

Ştefan Hulub

Sandul Orbul

Neculai Voinovanu

Iani, munteanu

Tănase Grigoraş

Grigori Bălţatul

Ioniţă Popance

Niagul, muntean

Pavel Larcu

Ştefan Tăvăluc

Hariton Ţurcanul

Ioniţă Ţurcanul

Vasile Ţurcanul

Tudosi Bogdan

Vasile al lui Vasile Poparcia

Gheorghi Ţurcanul

Gheorghieş Lungul

Constadin Cornuţă

Timofti Gavril

Postache Gavril

Vasilache fiul lui Ion Lungu

Ion, văcar

Gavril fiul Mariei

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Popa Tănase

Acsinia, săracă

Mariuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Tătărăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Tătărăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 4. Scădere rufeturi, însă 4: 4 scutelnici ai lui Vasile Onofrei, diac la visterie.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Grigori Răducanu

Toader, argat lui Zamşa

Ion Canţir

Ioniţă fiul lui Simion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Găleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Găleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 10:  5 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Sobol

Miron Albul

Ion Albul

Toader, rus

Grigori fiul ciubotarului

Constandin Simion

Toader Ivan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ursul, vornic, volintir

Coste Sava, volintir

Gavril, fiul lui Toader, volintir

Ioniţă Opria, volintir

Onofrei fiul popii, volintir

Andrei Roadedianul, mazil

Ifrim Erhan, ruptaş

Popa Ioniţă

Catrina, săracă

Despa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 420, 421

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bărzăreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bărzăreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 33:  3 volintiri, 1 volintir cu ostavcă, 2 mazili, 2 ruptaşi, 2 popi, 3 femeii sărace, 20 scutelnici ai stolnicului Ion Carp. Rămân birnici 5.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Toader Dodonul

Constandin, vornic

Andrii fratele lui

Vasile fratele lui

Marcu, jidov

Grigoraş Şchiopu

Petre, olariu

Ion Bălţatu

Filip Lungul

Andrei Lungul

Ioniţă, croitor

Vasile Iordache

Aftemi, huşanul

Vasile, huşanul

Simion Radul

Timofti Lupaşco

Gheorghi, lozovanu

Neculai fiul lui Zaharia

Dumitru Perdivară

Simion Iordache

Vasile fiul lui Proca

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Găitănaru

Vasile Drenţa

Sofroni Precup

Iftodi fiul Aniţii

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Constandin lozovan, volintir

Vasile lozovan, volintir

Gavril Lungul, volintir

Miron Lupaşcu, volintir cu ostafcă

Toader Popescul, mazil

Costandin, mazil

Ioniţă, vornic, ruptaş

Ioniţă Băţ, ruptaş

Popa Vasile

Popa Ion

Tudosia, săracă

Nastasia, săracă

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 421

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Păuleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Păuleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 17 scutelnici ai stolnicesei Cărpoai şi ai Tomiţii, fiului dumisale, 1 mazil, 5 femei sărace, 3 ţigani.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Ursul Hartolomei

Andrei fratele lui

Alecsandru fratele lui

Lupul Buzdugan

Ioniţă Batâru

Iacob Buzdugan

Grigoraş fiul Mariei

Grigoraş fiul popii

Pavel Buzdugan

Manoli Vâjâială

Vasile Giganu

Pahomi Vidraşco

Năstas Erhan

Grigoraş, ciubotar

Ion Gigan

Constandin Vidraşco

Acsinti, plugariul

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Antohi Danul, mazil

Ioana, femeie săracă

Ştefana, femeie săracă

Mariuţa, femeie săracă

Safta, femeie săracă

Ioana, crâşmăreasa

Ion, ţigan al stolnicului Carp

Constandin, ţigan al stolnicului Carp

Lupul, ţigan al stolnicului Carp

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 421, 422

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Nişcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

Nişcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 8:  1 volintir, 2 mazili, 3 ruptaşi, 2 popi. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iftodi Pelin

Vasile fratele lui

Constandin Surdul

Nistor Ababii

Vasile Strătanu

Toma Foşca

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Strătan, volintir

Costantin Strătan, mazil

Vârlan Strătan, mazil

Grigore Strătan, ruptaş

Vasili Harii, ruptaş

Ion Hare, ruptaş

Protopopul Dumitraşcu

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 422

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bărăiacu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bărăiacu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 15:  11 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 54. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Mândrescu

Ion fiul Mafteesii

Toma Zeamă

Grigoraş Stăvilă

Lupul Tăbulcel

Maftei fiul Catrinei

Tudosii Eciul

Gheorghi Său

Toma fiul diaconului

Andrei fiul Păvăloaei

Ifimi fiul lui Ion

Vasile fiul lui Ştefan

Sandul fiul diaconului

Andronic Buruiană

Alicsandru Borş

Irimia a Alicsăesii

Neculai Pavel

Constandin fiul Nicolăesii

Ştefan fiul Gafiţii

Maftei Vârlan

Gavril fiul Năstăsoae

Costandin fiul popii

Toader Chehaia

Tudosi Vlasii

Ioniţă Vlasii

Vasili Pleşca

Ilie Neniul, sălcuţan

Simion Motrici

Grigoraş Severin

Toader Chihaia

Gavril Săli

Tănase Pătrânbul

Ştefan a Mariei

Gheorghi fratele lui

Ion Păladi

Grigori fiul Hâncului

Năstas Levintii

Gheorghi fiul Ciudenesii

Vasile Ifrosă

Toader fiul Mariei

Avram, jidov

Vasile fiul lui Uţă

Lupul, cioban

Năstase fiul căpităniţii

Andrei Dodon

Tudose Borş

Vasilache fiul lui Ştefan

Ion

Maftei Sandul

Ion Buruiană

Constandin fiul Ionesii

Iacob

Nistor Săverin

Simion Săverin

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Borş, praporcic

Ştefan Sâle, volintir

Mihălache Boboc, volintir

Nani Minciună, volintir

Vasile Strătulat, volintir

Vasile Chiper, volintir

Vârlan, volintir

Tănase Gimbeiu, volintir

Năstase Lipcan, volintir

Ion Mândrescul, volintir

Chirică Jorne, volintir

Popa Iacob

Diaconul Gheorghe

Irina, săracă

Aftinie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 422

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săpoteni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Săpoteni

 

 

Cu salvogvarie din 1773, februarie 28

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 63: 59 scutelnici ai polcovnicului baron, 1 popă, 1 ţigan, 2 femei sărace.

 

 

 

Scutelnici ai lui baron:

 

 

Costache, vornicul

Lupul a Gavriloaei

Ion fratele lui

Mane Mutu

Apostu al lui Burcă

Avram, jidov

Andrei Brahă

Pavel Raţă

Cârste Lipcan

Neculai Roşcănianu

Neculai Drăganu

Ioniţă Vârlan

Istrate Brahă

Dumitraşcu fiul lui Moşniaga

Ştefan, cojocar

Trohin Deliu

Ştefan Orbul

Vasilache Plăcintă

Gheorghi Trifan

Lazor Trifan

Stan Adam

Manoli fiul lui Enache

Pintelei fiul lui Pavăl

Constandin Trifan

Dumitru Coţofană

Priciopi al lui Coţofană

Chirică Trifan

Ion Trifan

Grigoraş Coţofană

Alecsa, cibotariu

Moisăiu Silion

Vasile Badiul

Dămian Trifan

Gheorghi al Trifănesii

Ion Nedelcu

Lupul, bejenar

Neculai Margine

Postolache, bejenar

Ioniţă a Aniţoaei

Ion Chitoroagă

Ştefan Buza

Miron Gorii

Toader fiul lui Silion

Morachi Dodon

Gavril fiul botnariului

Gheorghi, botnariul

Ioniţă, croitor

Toader, cumnat lui

Pintelei Colotari

Ioniţă, lipţcan

Acsinte Gerebii

Ilii, dascăl

Vasile Pitoreagă

Constandin fiul lui Tofan

Simion nepot lui Voica

Ion al lui Vasile

Ion Gavriliţă

Constandin Miron

 

 

Rufeturi:

 

Popa Grigori

Ioniţă, ţigan

Tudosia, săracă

Safta, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 423

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bahmutia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bahmutia

 

 

Cu salvogvardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 61:  50 scutelnici ai polcovnicului baron, cu salvogvardie din 1773, februarie 28, 1 popă, 3 femei sărace, 7 ţigani.

 

 

 

Scutiţi cu salvogvardie:

 

 

Dumitru Zmeul

Gheorghe, hămurariu

Toader al Tudorii

Andrei al Tudorii

Vasilache Deiu

Ion, rus

Antohi moşniaga

Irimia, croitor

Constandin Muraga

Grigoraş, grădinariu

Ştefan, ungurianu

Lupul Moroşanu

Cozma, muntean

Nistor a Titienii

Pricopi Chiroşcă

Simion, rus

Gheorghi Lehaciul

Ioniţă Naşcu

Ursachi fratele lui

Toader Dovadă

Constandin Bârgan

Antohi, morariul

Toader Lungul

Constandin Nistrianu

Ştefan fiul lui Iacoboae

Ion Grosu

Darii Mărdarii

Pintelei Ovescu

Manoli

Dănilă, rus

Nistor, bejenar

Ilie Chirău

Grigori, bejenar

Iosip, vornic

Ştefan, croitor

Ioniţă, croitor

Mihălache, cârciumar

Ilie, cibotar

Eni, grecul

Constandin Ciocoiul

Marco, prisăcar

Ion, vier

Simion, vier

Simion, dascăl

Acsinte, horodiştianu

Iordachi, horodiştianu

Tănasi

Nichita Curroş

Toader nepot Guciului

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pavel

Marie, femeie săracă

Strâmba, femeie săracă

Tătiana, femeie săracă

Andrei, ţigan

Enachi, ţigan

Sârghi, ţigan

Constandin, ţigan

Andrei, ţigan

Mihălachi, ţigan

Ion, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 423, 424

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Vălcineţul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Vălcineţul

 

 

Cu slavogvardie din 1773, februarie 28

 

 

 

 

Toată suma caselor: 98. Scădere rufeturi, însă 98:  91 scutelnici ai polcovnicului baron, 2 popi, 1 diacon, 3 femei sărace, 1 ţigan.

 

 

 

Scutelnici ai lui baron:

 

 

Grigoraş, vornicul

Ştefan nepot lui Curmeiu

Enachi a Tofanii

Vasile frate lui Enachi

Maftei Ciumaş

Ştefan Ciumaş

Ioniţă Ciumaş

Ursul Ciumaş

Pavel al lui Boboc

Simion al Tofanii

Grigori al Negroai

Simion fiul Negroai

Sandul Roşca

Lupaşco Roşca

Gricoraş fiul Negroai

Tofan fiul lui Dovletliu

Stati a Nechitii

Toader fiul lui

Dumitru fiul Hânculesii

Ioniţă Cotilici

Savin Moşniaga

Ştefan Popa

Gheorghe, rotar

Ion Curmeiu

Vasile Curmeiu

Ionţă frate lui Grigoraş, vornic

Constandin, pâslar

Carpu fiul lui Panaite

Dămian Ioviţă

Toduse fiul lui Enache

Dumitru fiul lui Enache

Dănilă Zgheria

Ursul, jidov

Antohi, vornic

Iamandi Moşniaga

Vasile Ţurcanu

Ursul Ţurcan

Simion Cornian

Gheorghe a salahorului

Mihne Bortă

Mihai fiul lui Ştefan

Gheorghe a Tomii

Mihai al Tomii

Nicolai Bularda

Maftei al lui Bularda

Sandu Caplat

Vasile Andrei

Ştefan fiul lui Păvăloae

Moiseiu fiul lui Păvăloae

Ilie fiul lui Păvăloae

Ioniţă fiul lui Vlad

Ilie fiul lui Lupu

Lupu, puşcaş

Gavril fiul lui Andrei

Ştefan Şeremet

Vasile Şeremet

Maftei fiul lui Lupul

Vasile, puşcaş

Grigoraş fiul lui Năstas

Stati, butnar

Ioniţă Delianul

Antohi Micul

Ioniţă fiul lui Ilie

Constandin fiul lui Babii

Mihai fiul puşcaşului

Ioniţă, cibotar

Antohi cumnat Ursului

Ion Bălan

Parfeni fiul lui Andrei

Apostu al Sănicăi

Savin Cenuşă

Mardari fiul lui Tătar

Afteni al lui Iamandi

Ion Bobocul

Neculai fiul Tofanii

Ursachi, jidov

Chiriac Curmeiu

Ioniţă Cenuşă

Dumitraşcu Ştirbul

Constandin frate lui Vasile

Opre Râşţoiul

Ion Tătaru

Timofti Bălan

Darie Poiană

Simion al lui Simion

Mardari Veşcă

Timofti Bălan

Maftei Creţul

Ion fiul Vasilcăi

Iftimi

Nistor al lui Simion

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iftimi

Popa Toader

Ştefan, diacon

Gafiţa, săracă

Sănica, săracă

Aniţa, săracă

Darii, herar, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horodişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Horodişte

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 11:  2 mazili, 3 ruptaşi, 1 popă, 2 diaconi, 3 femei sărace. Rămân birnici 19. 9 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Luca

David, rusul

Andrei fiul lui Toma

Năstase Chicul

Toader Chicul

Iancul, jidov

Iftimi Luca

Năstase Luca

Ştefan Giosan

Ion Negru

Grigoraş nepot lui Minciună

Niculai Chicul

Ursul Mămăligă

Mihăilă, rusul

Gheorghi Roşior

Mărian Şchiopul

Dumitraşcu Murcă

Mărian Luca

Andrei Luca

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstase Minciună, mazil

Ion fiul lui, mazil

Grigoraş al lui Ion, ruptaş

Vasile Chicul, ruptaş

Tănase Chicul, ruptaş

Popa Mărian

Andrei, diacon

Măriuţa, femeie săracă

Andriana, femeie săracă

Aftinia, femeie săracă

Ioniţă, diaconul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pârjoltenii

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

Pârjoltenii

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 4:  1 popă, 1 diacon, 1 ţigan scripcar, 1 volintir. Rămân birnici 11. 9 case pustii. 10 case pustii din Buda, cu tot satul.

 

 

Birnici:

 

 

Simion Mândrici

Irimie Gologan

Andrei Beşele

Vasile fiul lui Babii

Beşliagă Ioniţă

Lupul Coşer

Sandul Coşer

Ursul Ghelberi

Ursul Necola

Ion Bărăicean, ţăran

Andrei Beşliaga, la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gavril

Anton, diacon

Cozma Purcel, volintir

Andrei, scripcar, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciorăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Ciorăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 6:  1 popă, 1 călăraş, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Apostol Fetco

Toader Mârza

Ilii Guţul

Lazor

Mihăilă Gulincă

Neculai Guţul

Ion Mârza

Ioniţă Treiboi, vornic

Gheorghi, prisăcar

Ion Armăsar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Gheorghe, diacon

Măcarii, călugăr

Alicsandra, săracă

Irina, săracă

Panaghia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sadova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Sadova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 4:  1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 30. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Crastaveţi

Grigoraş Crastaveţi

Ioniţă fiul lui Silion

Arhiri Anbrohii

Iosip al lui Crastaveţi

Irimia fratele vornicului

Andrei fiul Aftemiei

Moisăiu Mălaiu

Ioniţă, tăbăcar

Pricopi Mălaiu

Iftimie Bori

Toader Ghimiţu

Neculai Bole

Toma fiul lui Gavril

Constandin Bole

Ilii fiul lui Neculai

Simion Hurgheş

Anton Benelou

Onofrei al lui Gheorghiţă

Vasilachi a Oţii

Simion fiul lui Dodon

Timofti Săsan

Andrii fiul tăbăcarului

Savin fiul lui Iftimii

Ioniţă Nistrianu

Toader fiul lui Hurgheş

Gavril fiul lui Hurgheş

Filip, ciobanu

Andrei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Leontii

Gavriloae, săracă

Ghinia, săracă

Caterina, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Gheţeoanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Gheţeoanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 188. Scădere rufeturi, însă 39: 7 scutelnici ai spătarului Râşcanu, 24 volintiri, 2 mazili, 1 ruptaş, 5 femei sărace. Rămân birnici 149.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Barbul

Stanciul Ocsănti

Tudosă Crăciun

Constandin Purcel

Gavril Terinte

Platon fratele lui

Alecsandru Gavril

Chirică Trifan

Andrii fratele lui

Niţă Vasilache

Sâli, olar

Sârghi Donciul

Maftei Mălaiu

Andrii Disculţul

Alecsa Drumăriţoiu

Toader Nohaiul

Vasile Buga

Toader Iftimi

Ion, cibotar

Ivan Dămian

Grigori Guriţă

Toader Bugiac

Tănasă, tălmaci

Mihai Novac

Ioniţă Paşchiri

Ştefan fratele lui

Simion Novac

Gheorghi, casap

Lupu, căldărar

Petre fiul lui Lehoae

Nistor, pâslar

Vasile Mămăligă

Luca fiul lui Ştefan

Maftei Gavril

Pavel Şchiopu

Flore Drăgan

Andrii Pavel

Zaharie fiul lui Babii

Antohi fiul Davidoaei

Luca fiul lui Boubălţat

Pavel Meriuţă

Oţâcă Meriuţă

Ilii fiul lui Proca

Constandin Roată

Simion Budul

Ştefan Bogos

Constandin Cărămănoiu

Tămase fiul lui Bălan

Ioniţă Caisâm

Ioniţă, cojocar

Andrii Canţir

Andrii fiul lui Tetiul

Ion, cârciumar

Chirică, pâslar

Constandin Dimul

Gheorghi, cojocar

Iftodi Purcel

Sandul Tăbultoc

Sandul fiul lui Gavril

Stahi, sârbul

Nastas Gavriliţă

Panhili Gavriliţă

Ion Sâle

Andrii Chiril

Iftimi fiul Măriţoai

Ioniţă fiul Măriţoai

Neculai Pârâu

Leonte Burduja

Darii Mălinul

Leonti Chiper

Vasile Andreiu

Ioniţă Herghe

Ion Tărchilă

Arhirii Verdeş

Ioniţă Hagiu

Roman fiul lui Zaharia

Constandin Bâzgul

Dumitru, sârbul

Trohin fiul lui Simion

Simion fiul lui Simion

Pavel Bălan

Ioniţă Lupul

Vicol Băran

Negoiţă

Manoli fiul lui

Toader Corcodel

Istrate Grajfiul

Nane Giosanu

Iftemi Birţul

Niţă Măcarii

Toader Ştefănică

Luca Vişină

Lupul Borderianu

Ioniţă Corcodel

Andrii Terenti

Constandin Stângă

Miron Dănuţă

Grigoraş Oală

Nicolai Genunchi

Andrei Genunchi

Terinte Isteţul

Enachi, cârciumar

Alicsandru fiul lui Cernat

Mihălachi Ionas

Toma Măcarii

Constandin Sloma

Leonti Giosanu

Maftei Giosanu

Irimie Sângerianu

Tofan Sângerianu

Gavril Nagâţ

Gheorghi Sângerianu

Cozma Bârlat

Arhip Băltaga

Hilohi fiul lui Băltaga

Andrei, olariul

Vasile Ştefănică

Vasile Scurtulencul

Miron

Darii Iuraşcu

Andrii Dănuţă

Pavel Foiul

Andrii Ciocan

Simion, eşan

Grigori Şchiopul

Simion Condre

Gheorghi fiul lui Neculai

Ştefan Mozoiule

Toderaşcu Nohaiu

Ioniţă, vornic

Constandin, harabagiu

Gheorghi, bârlădeanu

Neculai Hurducu

Timofti fiul lui Iftimi

Vasile Lungul

Vasile fiul lui Cristoiul

Niţă Ababii

Ursachi Căliman

Miron Căliman

Maftei fiul lui Babii

Constandin Hormenghii

Sile Giosanu

Ştefan fiul lui Macari

Ion Ordul

Vasile Cărăiman

Dănilă Sotnicu

Năstase Poiată

 

 

Rufeturi:

Scutelnicii dumisale spătarului Râşcanu

 

 

Timofti Bairactar

Vasile Frecăţel

Andrii Niamţul, vezeteu

Miron

Agapii, vier

Irimie, cumnat lui Iosip

Ion Surdul

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Paraschiv Burlada, mazil

Iosip Burlada, mazil

Lupu, casapu, ruptaş

 

 

Volintirii:

 

 

Ion, cioban

Mihaiu Păvălache

Grigoraş Purcel

Ştefan Tacotă

Costandin Ene

Nastase a Zlotoaei

Neculai Bordurian

Vasile Băbăliciu

Constantin Canţir

Ion Mădan

Darii Popescu

Miron Ghenciul

Petre Zativ

Neculai fiul lui Duţul

Simion Purcel

Andrei Cernat

Pavel Ştefănică

Nistor Stângul

Ioniţă Scrobu

Toader Bărdianu

Constandin Mistrianu

Ilieş

Ioniţă Mărdari

Petre Zoti

 

 

Femei sărace:

 

 

Marie, săracă

Aftinie, săracă

Măriuţa, săracă

Urâta, săracă

Aniţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 426-428

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Răutului (I)

 

 

 

 

 

Satele Săliște, Târgul Orheiul, Păhărnicenii, Piatra,

Jolobocul, Pociumbeni, Furcenii, Mașcăuții, Băloșeștii,

Răcleștii, Jăvrenii, Cotova, Izbește și Cruhlicul, Hârtopul

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săliște

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Săliște

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 14:  6 scutelnici ai spătarului Râșcanu, 4 volintiri, 1 mazil, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 51. 9 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Negru

Grigoraș Ploae

Postolache Băhliță

Simion Marolă

Ioniță Leonte

Vârlan Leonte

Gheorghe Ștefănel

Vasilachi, casapu

Andrei, rotar

Gheorghe, rotar

Stahi

Pavel Bogonos

Gheorghe, croitor

Apostul Samoilă

Ilie Petcu

Simion Giosanu

Tănase Cantemir

Savin Crucianul

Gavril Crucianul

Grigoraș Marco

Nicolai Tătăroiul

Nastas Duca

Toader Racoviță

Miron, cojocar

Afteni Tudosâi

Sandul Giosanu

Vasile Costandin

Ioniță Bâlbâie

Iosip Pascal

Carp, cojocar

Stahi Scârce

Ștefan, harabagiu

Ion, prisăcar

Vlase, vornic

Marin, cojocar

Nedelco, bejenar

Antohi a Tomii

Ioniță Negru

Ion Făcăleț

Onofreiu

Ștefan Samoilă

Vasile Chirița

Simion, olar

Gheorghe Cupce

Trohin nepot lui Darie

Ivan, olar

Andrei, olar

Chiriac, vătăman

Andrei, bejenar

Antohi Giosanu

Damaschin Giosanu

Opre Giosanu

Grigoraș Giosanu

Gheorghe, ciobanu, ce i-a fugit omul de la oaste

Condre

Malcocianul

Afteni fiul lui Boblicioiul

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Prale, volintir

Andrei Pomătariul, volintir

Costantin Dijmaru, volintir

Loghin Buhulici, volintir

Vlase Stăvilă, mazil

Popa Ion

Gafița, femeie săracă

Aftenie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 414, 415

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Târgul Orheiul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Târgul Orheiul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 112. Scădere rufeturi, însă 15:  3 mazili, 1 ruptaș, 3 popi, 8 femei sărace. Rămân birnici 97.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Botezat

Leonti, bejenar

Antohi Samoilă

Nicolai Midoni

Andrei, dulgheriul

Toader Capalbu

Macoveiu

Istrate Drăguțanul

Timofti Caisâm

Dumitru

Timofti Midoni

Constandin Climenti

Andrei Postârnac

Nicolai, hămurar

Dumitru Boțan

Andrei Botezatu

Constandin Gerebii

Gheorghi, cibotar

Dumitrașco, bejenar

Nastas fiul lui Darii

Dămian Dominte

Vasile Chirtoacă

Nichifor, cupeț

Vasile Lăpușnianu

Gavril fiul lui Timofti

Darii, bejenar

Condre

Dumitru Lare

Gheorghi Leșanu

Dănilă fiul lui Ivan

Gheorghi, croitor

Ichim Burghele

Dumitrașco Plăcintă

Toader, ciobanu

Sandul Crețanu

Toader Zară

Nicolai fiul cojocarului

Afteni fiul lui Nichita

Miron, cojocar

Macsin Luță

Nicolai, solonar

Pavel Hatmanu

Grigori, cibotar

Costantin Săcu

Simion Catăvini

Dămian Catăvini

Tudose Bordeiu

Ocsănti, olariul

Andrii Chișorcă

Stoica Corbul

Toader, vătăjelu

Vasile Chirtoacă

Vasile, căsapu

Ilieș

Afteni Săhăidacă

 

 

Jidovii:

 

 

Smuciul

Avram

Ilie

Șmil

Moșcul

Lupu

Lupu, tij (la fel)

Șmil

Leiba

Marco

Berco

Iosâp

Isdriul

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Ciorbă, mazil

Toader Țâra, ruptaș

Grigoraș fiul lui Botezat, mazil

Ion Boțan, mazil

Popa Toader

Popa Ursul

Popa Filip

Marie, săracă

Andriana, săracă

Anisâe, săracă

Tudora, săracă

Ioana, săracă

Anița, prescurniță

Lupa, săracă

Luchița, săracă

 

 

Birnici acolo:

 

 

Timofti Negru

Nicolai Midoni

Agapi, cojocar

Vasile Bernevic

Andrei Caisâm

Nastas Cadartin

Ion Bârnă

Ivan, rusul

Strătulat Rapce

Ion Bârnă, la fel

Afteni Cenușă

Savin, dulgheriu

Petru, dascălu

Ivan, rusul

Ștefan Brânză

Pintilii Brânză

Pavel a diaconului

Andrii Leșanu

Toader Andoni

Vasili Toderiță

Mihălachi a Cergușoaii

Vasili Crivăț

Ioniță cumnat lui Agachi

Dumitru Conițchi

Gavril, ciobotar

Ioniță Băltagu

Corne

Vlase fiul lui Băltagu

Vasile, bejenar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 415, 416

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Păhărnicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Păhărnicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 3: 1 volintir cu ostafcă, 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 33. 4 case pustii.

 

 

Birnici:

 

 

Enciul, sârbul

Irimie Țurcanul

Năstas Văscan

Lupu Cătărău

Ioniță Gore

Lupul Ionel

Iordache Vicol

Gheorghi, herghelegiu

Gavril, văcar

Ioniță, rotar

Mitru

Sofroni Ciută

Constandin Bribul

Gavril Cantemir

Ioniță Zaharie

Vasile Dumbravă

Constandin, cioban

Trohin, cioban

Vasile, cioban

Grigoraș Roșca

Gheprghiță Chitroacă

Năstas fiul lui Grigoraș

Vasile Berihoiu

Vasile, munteanu

Ioniță Arbure

Nicolai Obadă

Sava Peșterău

Dănilă Roșca

Vârlan Pușcă

Ilie fiul lui Enache

Ioniță Ciorneiu

Leonti Crețul

 

 

Rufeturi:

 

 

Toma Nastas, cu ostafcă volintir

Popa Ilie

Diaconul Ursachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 416

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Piatra

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Piatra

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 7:  5 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 1.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cârcâș, volintir

Ioniță Cârcâș, volintir

Ursul Cârcâș, volintir

Sandul fiul lui Popa, volintir

Tudose Crastavăț, volintir

Popa Costandin

Ilinca, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 416, 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jolobocul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Jolobocul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3. Scădere rufeturi, însă 3:  3 scutelnici ai lui Ion Potârcă.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Vistrian, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

Gherasim, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

Ursul, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pociumbeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Pociumbeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 1 mazil, 1 diacon. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, dulgheriu

Ștefan, argatu

Eni, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Potârcă, mazil

Grigori, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Furcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Furcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 22: 6 scutelnici ai Catrinii Căpotcioaei, 6 scutelnici ai lui Darie Carp vătaf, 6 scutelnici ai postelnicului Iordache Carp, 2 mazili, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 1.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi Catăaproape

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Pricopi, scutelnic

Postică Gașpar, la fel

Ion Țurcan, la fel

Grigore Pahome, la fel

Neculai Lupașco, la fel

Vasile Negură, la fel

Ursache Tudose, la fel

Vasile Bulat, la fel

Ioniță Chiper, la fel

Nane, ciobanu, la fel

Lazar Pârlici, la fel

Nistor Andriuță, la fel

Vasile Peșterău, la fel

Ioniță Barbălată, la fel

Constandin, rotar, la fel

Andrei Nacul, la fel

Nicolai Renchez, la fel

Afteni, scăfariu, la fel

Vasile Mihne, la fel

Carp Mihne, la fel

Popa Rusul

Gafița, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mașcăuții

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Mașcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 7:  7 volintiri Rămân birnici 5. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi Joimiru

Iosip Marca

Vasile Druță, dascăl

Mosco, jidov

Ilie, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi, morar, volintir

Andrei Mândrilă, volintir

Ștefan Frățiman, volintir

Prodan, rusul, volintir

Simion Gheorghi, volintir

Ursul, șelar, volintir

Ioniță, șelar, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Băloșeștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Băloșeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 14:  10 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 țigani. Rămân birnici 9. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Coreschi

Toader, căpitan

Grigoraș Vozianu

Zanohi

Mihaiu

Nane

Ioniță Pădurice

Simion fiul lui Strătulat

Ion, dascăl

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Zgarburi, volintir

Dumitrașco Frunză, volintir

Ilie, bejenar, volintir

Simion Dumitru, volintir

Ion Bolocan, volintir

Mihăilă, cioban, volintir

Groza Zlotnic, volintir

Chiriac, praporcic

Pavel Zuban, volintir

Pahomi Chiper, volintir

Popa Toma

Viasile, diacon

Mihai, țigan

Ion Bohan, țigan.

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 417, 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răcleștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Răcleștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Rămân birnici 8. 6 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Platon

Ștefan, cioban

Sandul fiul lui Dămaschin

Grigore Flore

Arteni

Neculiță Popa

Damaschin Naroiu

Dumitrașco Puiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jăvrenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Jăvrenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3.. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Afteni Poroseci

Vasile, rus

Macovei Vechiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cotova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Cotova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 2.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță, blănar

Pavel

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandra, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Izbeștii și Cruhlicul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Izbeștii și Cruhlicul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Rămân birnici 21.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță

Iftodi

Neculai, ciobotar

Ilie Șelic

Miron

Gavril

Gheorghe, vătăman

Andronic

Alicsandru

Gheorghe

Toma

Acsenti, dascăl

Vasili Buluții

Pintelei Cruhlucian

Constandin fiul Zahariei

Afteni Cruhlucian

Ștefan Dima

Ioniță fiul lui Acsenti

Iordache, herghelegiu

Ioniță Chetrianu

Emurachi Moșniaga

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hârtopul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Hârtopul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 4. Scădere rufeturi, însă 1:  1 căpitan de volintiri. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Ariton, cărăuș

Grigori

Moisăiu

 

 

Rufeturi:

 

Simion Verdeș, căpitan de volintiri la Drânceni

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 


Pagina 60 din 1,483« Prima...102030...5859606162...708090...Ultima »