Dragusanul - Blog - Part 58

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Satele de Jos

 

Piotre Artamof: Prin Basarabia

 

 

 

Satele Cricovul, Goianul, Făureştii, Oniţcanii, Corjovul,

Dubăsarii, Ghilacău, Puhăcenii, Şerpenii, Budeştii, Boşcana

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cricovul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Cricovul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 35: 24 scutelnici ai vornicesei Paraschivii, 5 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace.

 

 

 

Scutelnicii vornicesei Paraschivei:

 

 

Vasile, vornic

Grigoraș Dugă

Carpu Covrig

Alecsandru Popăscu

Martin, vătăman

Andrii Popăscul

Nistor Velițco

Ștefan Popăscul

Vasile, cioban

Ioniță

Ilie Conache

Ion Donică

Chirică Ionașcu

Grigori Donică

Petre Donică

Nănase fiul lui Toader

Lupul fiul lui Petre

Ștefan Avram

Alecsandru Câșmac

Postică Donică

Chirică Donică

Leonti Stoian

Cârste Holban

Arhipii Urle

 

 

Rufeturi:

 

 

Macovei Stoian, volintir

Ioniță Băbălău, volintir

Iosip Catănsus, volintir

Ioniță Popăscul, volintir

Istrate Catănsus, volintir

Darii, mazil

Popa Pricopii

Diaconul Sâlion

Ioana, săracă

Sofronia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 455, 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Goianul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Goianul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 32: 27 scutelnici ai spătarului Donici, 1 volintir, 1 popă, 3 femei sărace. 3 case pustii.

 

 

 

Scutelnicii spătarului Donici:

 

 

Lupul Grigoman, vornic

Irimie Sârghie

Ștefan Slănină

Ștefan a Damaschinii

Mihălachi Drăgoman

Ocsente Bulat

Ioniță fiul lui Gavril

Ioniță, ciubotar

Grigori Vicol

Ioniță al lui Purcică

Dumitru Brahă

Toader Brahă

Ioniță fiul lui Topor

Chirică Carp

Grigori a Cununii

Vasile Hanganul

Simion a Cununii

Ioniță, cioban

Iftimi Cocială

Iordachi fiul lui Vasile

Ioniță Băsărabă

Andronic Bolocan

Neculai frate lui Iordan

Andrei Boldurati

Onofrei Brânză

Andrei Topor

Neculai, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Postică Căuşinian, volintir

Popa Timofti

Ghinie, săracă

Gafiţa, săracă

Bărculiasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Făureştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Făureştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 22.

 

 

 

Ţărani (birnici):

 

 

Maftei, vornic

Timofti Agărici

Gheorghe Pintilii

Toader, cioban

Ioniţă Pătrăbu

Ion Pătrăbu

Sava Cucoş

Toader Bălaor

Istrate Frunză

Grigori Timofti

Ion Bălaor

Vasile Ţâncă

Grigoraş Penteleiu

Grigoraş, bejenar

Petre fiul lui Răzmeriţă

Toderaşco fratele potropopului

Simion Sucitul

Ştefan Vădianu

Ioniţă cumnat potropopului

Ioniţă Trepăduş

Istrate Chiriac

Gheorghe fiul sârbului

 

 

Femei sărace:

 

 

Gafiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oniţcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Oniţcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 9: 5 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 21. 4 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, vornic

Ipati fiul lui Deliu

Iosip fiul lui Iacob

Decusară fiul Zahariei

Solomon Burcă

Năstasie fiul lui Burcă

Stănilă nepot lui Filip

Sandul Şendre

Arseni fiul lui Filip

Postică fiul lui Cazacul

Aftemi, croitor

Dumitraşcu Lica

Dumitraşco Cosemon

Grigoraş Băţu

Ion fiul Tomii

Toader, trăistar

Tincul, vătăman

Toma Monul

Bercu, jidov

Iuţco, jidov

Vasile fiul lui Iacob, dascăl

 

 

Rufeturi:

 

 

Nane Hâjdăiasă, volintir

Costandin Gonţilă, volintir

Andrei Gaiu, volintir

Ene, croitor, volintir

Simion Gore, volintir

Popa Iacob

Nasta, săracă

Iliana, săracă

Tasia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 456, 457

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Corjovul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Corjovul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 4: 1 ruptaş, 3 femei sărace. Rămân birnici 27.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă a Roginii, vornic

Donică, căpitan

Vasile Coţofană

Vasile Cârlig

Ioniţă Poiată

Constandin Creţul

Silion

Vasile, morar

Sofroni Ferco

Postică Plămădială

Andrei Biba

Pavăl, vătăman

Toader Cârlig

Mihălache Rebegia

Trohin Rebegia

Antohi Andonoai

Hilimon

Pintilii a Creţului

Irimie Brahă

Tănase Mărdari

Năstase fiul lui Toderaşco

Nichita Opre

Loghin Scurtul

Toader a Aftimii

Stăvilă

Marco, jidov

Gheorghi Scurtul

 

 

Rufetiri:

 

 

Popa Postică, ruptaş

Paraschiva, săracă

Ioana, săracă

Baba Alecsăndroae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 457

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dubăsarii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Dubăsarii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 4: 1 ruptaş, 3 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Cercel, vornic

Dorofteiu

Luchian Hipinco

Ursul Herlat

Toader Calcăatinge

Ioniţă Calcăatinge

Vasile Calcăatinge

Ştefan fiul lui Flore

Andrieş a Posticesii

Nichita a Posticesii

Mihăilă a Posticesii

Andrii fiul lui Maftiuţă

Antohi Mafteiu

Vasile Mafteiu

Dumitru Marulă

Constandin, dascăl

Ştefan frate protopopului

Toader, palamar

Mihai Ciudin

Timofti fiul lui Ocsenti

Moisei fiul lui Ursul

Andrei Flore

Ioniţă fiul lui Ocsenti

Panghe, bejenar

Vasile Catăcule

Toader, bejenar

Constandin fiul lui Stahi

Constandin Schiduni

Ocsinte Schiduni

Donică Şcrinuli

Gheorghi Herlat

Bercu, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cărăman, ruptaş

Ştefana, babă

Tofăniasa, babă

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 457, 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ghilacău

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Ghilacău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Rămân birnici 17.

 

 

Birnici:

 

 

Păvălache, vornic

Gheorghe Ciudin

Platon Burcă

Ştefan Ipati

Ion al Spatarului

Gheorghe fiul lui Bâţco

Neculai Repede

Năstasi Drogan

Ioniţă fiul lui Mirăuţă

Macsin, dascăl

Ioniţă fiul lui Mirăuţă

Vasile fiul lui Mirăuţă

Ştefan fiul lui Mirăuţă

Pricopi fiul lui Mirăuţă

Ioniţă Bâţco

Ştefan Chiper

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Puhăcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Puhăcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Timofti, vornic

Ioniţă Păporniţă

Sava Sarcină

Vasile, păscar (pescar – n. n.)

Sârghie

Toderian

Sandul Plămădială

 

 

Femei sărace:

 

 

Aftimia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Şerpenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Şerpenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir cu ostavcă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 16. 5 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori, vornic

Ioniţă Dămian

Păladi a lui Mirăuţă

Petre, rotar

Luca, rotar

Dumitru Terinte

Chiriac nepot lui Boboc

Vasile Boboc

Chirilă a Lungulesii

Ioniţă Pleşcan

Vasile fiul lui Gheorghi

Arseni fiul lui Mihălachi

Simon fiul lui Gavril

Mihălachi Dămian

Vasili Osărel

Constandin al lui Pintelei

 

 

Rufeturi:

 

 

Macsin, căzac cu ostavcă

Grăpina, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Budeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Budeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Arhipii Andronachi

Ilii Vartic

Nicolai Timofti

Lupul Clichici

Ştefan Timofti

Ioniţă Timofti

Ioniţă Anghel

Lupul Margini

Niţă Movilianu

Ioniţă Doncilă

Costandin Doncilă

Savin Anghel

Gavril Buga

Andrei Călmăţui

Gheorghi Buga

Andrei Călmăţui

Ioniţă Chiriţa

Ştefan Târâială

Manoli Târâială

Iosip

Neculai Ionaşco

Istrati Sorocianu

Constandin Chercuzul

Vasile Mândrilă

Pavel Călmăţui

Toader a Marfii

Grigori fiul lui Istrati

Ion Orobică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 458, 459

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Boşcana

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Boşcana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 14: 14 scutiţi – slobozie nouă.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Ștefan a Predei

Gheorghiță Giocu

Ștefan, cioban

Ursul

Năstasă Erhan

Ioniță fiul lui Istrate

Ștefan Graur

Ilie fiul lui Graur

Ion Graur

Gavril fiul lui Vasile

Gheorghi Stăvilă

Mătieș

Alicsandru Grama

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 459

 

 


Fişe pentru povestea neamului Hâncu (II)

 

Oşteni moldoveni

 

 

1657. Mihalcea Hăncul artnaşul şi cu fratele său Ştefan izbaşa cumpără partea de moşie a Condrei din Condreşti. (Regest).

Nechita ficiorul lui Vasîli Blacăş(?), nepot lui Marcu cel roş, strănepot Condrii lui Volocu din Condreşti au vândut toată partea Condrii din Condreşti Mihalcii armaş şi frăţâni-său lui Ştefan Izbaş cu zapis din anii 7165 drept un cal bun preţăluit în 40 lei.

Tribunalul Lăpuşna, Arhiva veche, dos. Nr. 5807-I/1816, fila 122. Vezi un Ştefan Izbaşa în 1687 (G. Ghibănescu, Surele şi izvoadet VII, p. 141 precum şi nota de sub doc. Nr. 47)”[1].

 

 

1659, Mai 2. Gheorghe Ghica Voevod dărueşte lui Mihalcea Hâncul serdarul satul Măneşti de la ţinutul Trotuşului ce s-a luat pentru viclenie de la Vasile hatmanul. (Copie).

Copie de pe un hrisov de la Gheorghie Ghica Vvod. din let 7167 Mai 2.

Noi Gheorghi Ghica voevodu, bojii milostivii gospodar zemli Moldavii.

 

Adecă acest adevărat al nostru credincios boiarin Mihalcea Hâncul sardariul slujit-au altor domni cu dreptate şi cu cre­dinţă, iar astăzi şi Domnii Mele au slujit şi ţării noastre cu mare dreptate şi cu credinţă. Pentru aceia văzând Domnie Me slujba lui cea dreaptă, milostivitu-ni-am şi spre dânsul cu osăbită mila noastră şi am dat şi am miluit noi pre dânsul într-a noastră ţară, într-a Moldovii, cu un sat anume Măneştii la ţinutul Totruşului, care sat au fost a lui Vasile hatmanului, fratele lui Ştefan Vvd. şi l-am luat Domniea Me de viclean, pentru care lucru de multe ori s-au ridicat cu oşti din Ţara Unguriască şi au venit cu sabie asupra Domniei Meale şi au făcut multe nevoi şi prădare săra­cilor în ţară; ce Dumnezeu nu li-au agiutat, ci tot s-au întors şi cu ruşine. Pentr-aceia acela sat Măneştii că să fie boerinului nostru Hâncului sărdariu di driaptă ocină şi dare şi miluire lui şi fecio­rilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor şi apoi rodul ci să va alege lui aproape, neclătit nici odinioară în veci. Aşijderea pre urma noastră cine va alege Dumnezeu să fie Domn într-a noastră ţară a Moldavii din feciori noştri sau dintr-a noastră seminţie sau pe cini Dumnezeu va alege, să nu strice a noastră danie şi tocmală ci să aibă a-i da şi a-i întări pentru slujba lui ce cu credinţă ci ni-au slujit, iar cini va strica a noastră danie să fie neertat de Domnul Dumnezeu ci au făcut ceriul şi pământul şi de toţi sfinţii şi să aibă parte de Iuda şi cu procliatul Ariie. Amin.

Pis u las. / Sam gospodnă scazal. /

Iscălitura lui Gheorghie Ghica Vvd.

 

Această copie s-au scris asemine de pe cea vechi de Gheorghie Evloghi la let 1785, Iunii 28.

 

Extras din dosarul familiei Hâncul din Arhiva nobilimii. În Arhiva Sta­tului din Chişinău. În 1654, Ianuarie 14, Gheorghe Ştefan întărise Măneştii mănăstirii din cetatea Neamţului (Academia Română 36 – CLXXV. Cre­şterea col.  XXVI, p. 62).

 

Poate cea mai de seamă figură din istoria ţinutului Lăpuşna este aceea a lui Mihalcea Hâncul, boier de ţară care a înţeles să se răzvră­tească împotriva lui Gheorghe Duca Vodă şi, implicit, împotriva grecismului.

E greu de precizat care a fost rolul politic al lui Mihalcea Hâncul sub domnia lui Vasile Lupul. Letopiseţul Ţării Moldovei al lui Miron Costin ne povesteşte că cei din urmă ostaşi cari l-au urmat pe Vasile Lupul, atunci când se înscăunează la Domnie Gheorghe Ştefan, au fost «Hânceştii»: „Iară Vasilie Vodă, văzând risipa oştii sale, au purces şi el deodată foarte cu puţini pre lângă sine den capitele slujitorilor şi din Hânceşti unii şi l-au luat întru sine, apărându-l cu mare lauda sa şi veste şi pomenire cinstei. La vreme ca aceea să stee la nevoia Domnului cu cinste veşnică hiecăruia este”[2].

 

Că printre aceşti credincioşi ai lui Vasile Lupul a fost şi Mihalcea Hâncul ne-o spune acelaşi cronicar, când vorbeşte de cea de a doua domnie a lui Gheorghe Ştefan: „Ce domnia Ştefan Vodă fără de grije; numai o seamă de Lăpuşneni, ales Hânceştii, nu erau deodată aşezaţi şi fugise Mihalcea Hâncul la Turci. Ce agiungând Ştefan Vodă cu bani la Paşa de Silistra l-au fost prins Paşa şi l-au trimis în obezi la Stefan Vodă; şi l-au ertat şi l-au pus armaş al doilea”[3]. Un regest din acest volum confirmă această arătare prin faptul că ni-1 vădeşte pe Mihalcea Hâncul armaş în anul 1657. (Documentul Nr. 56).

 

Sub Gheorghe Ghica, Domnul ce urmează şi care pare a pedepsi pentru „hiclenie” pe toţi partizanii lui Gheorghe Ştefan, răzvrătiţi contra Iui Vasile Voevod, Mihalcea Hâncul, după arătarea acestui document din 1659, Mai 2, pare a fi fost serdar. Gheorghe Ghica îi dăruieşte satul Măneştii din ţinutul Trotuşului, confiscat de la Vasile Hatmanul, fratele lui Gheorghe Ştefan.

Continuă a fi vel serdar sub Ştefăniţă Vodă, fiul lui Vasile Lupul. Acesta îi re-întăreşte stăpânirea asupra satului Măneşti, în 2 Ianuarie 1660[4]. În acelaşi an, la 11 Octombrie, semnează în calitate de serdar un act al Diva­nului alături de ceilalţi veliţi boieri[5].

 

În vremea aceea, ne spune din nou cronica, Constantin Basarab, cu oaste căzăcească venea să-l gonească din scaun pe Ştefăniţă Vodă. Acesta, auzind, că rivalul său trece Nistrul pe la Soroca, i-a ieşit cu oastea sa înainte, la Coiceni peste Prut, „şi au pus tabără acolo…, iară câtă oaste era o trimisese Ştefăniţă Vodă toată, în frunte înainte pre Rautu cu Catargiul şi cu Grigori paharnicul şi cu Mihalce Hâncul serdariul”. Moldovenii sunt învinşi de către Chelşca cazacul şi Constantin Basarab intră în scaunul Moldovei pentru câteva zile din începutul lui Februarie 1661. În aceiaşi lună, cu ajutorul tătarilor, Şte­făniţă se reîntoarce în scaun, iar Constantin Basarab fuge la Poloni.

 

În acelaşi an „cât s-au desvărat”, lui Ştefăniţă Vodă „i-au venit poroncă să trimită oaste în Ţara Ungurească şi de la munteni, iar aşa, asupra lui Racoţi; şi au trimis Ştefăniţă Vodă pre Mihalce Hâncul sărdarul şi pre Voicecovschi, căpitanul de lefecii cu o mie de oameni”[6].

Cronicile nu ne dau nici o ştire despre rolul jucat de Mihalcea Hâncul sub domnia lui Istrate Dabija Vodă. Trei regeşte din acest volum, din 1663, Mai 20 (70), 1664, Martie 27 (74) şi 1665, Iunie 12 (75), ne încredinţează că Mihalcea Hâncul şi-a păstrat şi sub acest domn, serdăria.

 

La sfârşitul primei domnii a lui Gheorghe Duca Vodă – 1666, Mai 4 – este vel medelnicer şi Domnul îi întăreşte moşia Gheţăoanii pe Bâc, de lângă Chişinău[7].

Tot medelnicer este în acelaşi an – 1666, Noemvrie 8 – sub domnia nouă a lui Ilieş Alexandru Voevod care îi întăreşte daniile şi cumpărăturile sale din moşia Secărenii, din ţinutul Lăpuşnei[8].

 

După Ilieş Vodă, venind Domn Duca Vodă, cu a doua domnie, „cu cât au fost la domnia dintâi bun, cu atâta la a doua domnie s-au arătat rău şi cum­plit”. Lăpuşnenii, Orheienii şi Sorocenii se răscoală. În fruntea lor se află Mihalcea Hâncul serdarul, Constantin Clucerul şi Apostol Durac serdarul. „Fugit-au toată boierimea care încotro au putut; iar Duca Vodă văzând că s-au ridicat atâta ţară asupra lui au eşit din Curtea Domnească cu toată casa lui. Hânceştii au intrat la Curte şi prin casele boiereşti şi negustoreşti din târg, stricând şi jefuind şi prinzând pe Greci. Pre câţi i-au găsit pre toţi i-au omorât”[9]. Aceasta se întâmpla în primele zile ale anului 1672.

 

Răsculaţii stăpânesc de fapt Moldova toată luna Ianuarie şi începutul lunii Februarie. Pentru a preveni reîntoarcerea cu ajutor turcesc a domnului alungat, Hâncul şi Hăbăşescul cerură ajutorul Polonilor, oferindu-se ei să întreţină oastea leşască şi să închine în schimb Moldova suzeranităţii po­lone[10].

Duca Vodă cu ajutorul lui Halil Paşa serascherul de Babadag şi al lui El-Agasi din Bugeac înfrânge pe răsculaţi lângă Paşcanii de pe Ichel şi Hâncul cu Durac se refugiază peste Nistru la Raşcov.

 

De aci face numeroase incursiuni, după jafuri şi informaţiuni în nordul Moldovei, până chiar prin luna Iunie 1672, după cum rezultă dintr-un raport, cu data de 30 Iunie, din Mohilău[11]. Răzvrătiţii stăpâneau de fapt Nordul Moldovei cu Soroca şi Hotinul.

Ofensiva turcă îi goneşte însă pe malul ucrainean al Nistrului. Singur Raşcovul rezistă atacurilor turceşti.

 

Însuşi sultanul se pune în fruntea expediţiei sale pentru cucerirea Cameniţei. La 10 Iulie este primit cu alai la Iaşi şi puţin după aceia, la 16 August, Duca Vodă este mazilit.

La 27 August, Cameniţa capitulează, pacea se încheie la 13 Octomvrie. La 20 Octomvrie turcii pleacă către casă, noul Domn, Ştefan Petriceicu Hasdeu, rămânând el să păzească Hotinul[12].

 

Nemaifiind Domn Duca Vodă, duşmanul său, Hâncul pare a se reîn­toarce în ţară. Aşa ar rezulta din faptul că este judecat ca „biv serdar” de către Ştefan Petru Voevod la 1673, Iunie 17, în cetatea Hotinului (do­cumentul Nr. 102).

Şi încă o nouă schimbare de Domn. Acesta, Dumitraşcu Vodă, la înce­putul anului 1674, de teama incursiunilor polone, opri pe lângă sine pe Tătari, pe care-i aşeză în ţinuturile Orhei, Lăpuşna, Iaşi, Hârlău şi Fălciu. Aceştia lui după atâta zbucium. Singur el ne spune în diata sa: „că dându-ne Dumi­traşcu Vodă la robie ca plătind bani ce mâncându-le ţara (sic!), iară mie jefuiră cumplit ţara şi după două luni trecură Nistrul, ducând cu ei robi nume­roşi. Printre aceştia se afla probabil şi Mihalcea Hâncul, potolit lângă căminul nu mi-au agiuns din toată agonisita mea 1000 lei şi m-au luai Turcii rob şi m-au dus la Roşiea” (documentul Nr. 118).

 

Feciorul lui Mihalcea Hâncul, Dumitraşcu, a vândut tot ce a avut şi l-a răscumpărat.

În adevăr, sub Antonie Rusăt Voevod este stolnic şi, la 1676, domnul îi întăreşte să stăpânească „bucata ace de loc din Lăpuşna cu moară, fiindcă şi Gheţăoanii, care i-au dat în schimb au doi iazuri şi vaduri de moară în Bâc”[13].

Faptul că s-a văzut scăpat din robia tătărască a avut desigur o puter­nică înrâurire asupra sufletului războinicului nostru. Aşa a zămislit ideea sa de a face o mănăstire şi tradiţia locală, care dăinuieşte şi astăzi, spune că mănăstirea a fost ridicată în semn de mulţumire că pe locurile unde se înalţă astăzi, în mijloc de codru, şi-a găsit ascunziş şi mântuire de tătari fata lui Hâncu, nu face decât să confirme această presupunere a noastră.

 

În adevăr, la 1677, Decemvrie 9, Mihalcea Hâncul dăruieşte mănăstirii făcute de el la Vlamnic „Vlamnicul de în deal şi Vlamnicul den vale despre Pereani până în hotarul Perenilor şi despre Cărsteştii până în hotarul Cârsteştilor şi a Căzăneştilor. Aşijderea şi spre Lozova până în valea ce se cheamă hotarul Lozovii până în vărsătura apei. Aşijderile despre Miclăuşeni până în obârşia Tărnuşii”. De asemenea îi mai dă „un bătrân ce se chiamă în Corneşti în fundă­tura Bâcovăţului ce l-am cumpărat de la Andreiu Horopcianul şi de la Burlă călugărul şi de la surorile lui din vatra satului Cârsteştilor”[14].

De aci înainte bătrâneţea îl împiedică să mai ia parte activă la viaţa politică a ţării, până la moartea sa, care pare a fi avut loc în 1698, Ianuarie, când şi-a făcut şi diata (documentul Nr. 118).

 

Rolul său politic se poate explica prin legăturile adânci ce existau între el şi ostăşimea din ţinutul Lăpuşnei. În adevăr, în calitate de serdar de Orhei, avea sub conducerea sa călărimea recrutată în această margine a ţării, în special mazilii din Lăpuşna, Orhei şi Soroca cu care, sub îndelungata sa dregătorie, a avut strâns contact. Pe de alta, fiind răzeş într-o mulţime de moşii din ţinutul Lăpuşnei, în special de pe valea Lăpuşnei, între el şi ostaşii săi erau şi legături de rudenie mai mult sau mai puţin apropiate. Numai astfel se poate explica faptul că vorbesc cronicarii de „o samă de lăpuşneni, ales Hânceştii” ca de o masă considerabilă de ostaşi în strânsă legătură cu eroul nostru.

Un alt fapt de relevat este acela că fiul său Dumitraşcu era căsătorit cu fiica lui Constantin Clucerul, altă căpetenie a revoluţiei[15].

 

Locul de baştină al lui Mihalcea este satul Secăreni. În acest sătuc de pe valea Lăpuşnei trăiesc şi astăzi, după aproape 300 de ani, urmaşii săi, cei mai săraci „dvoreni” ai Basarabiei. Astăzi ţărani simpli, nemaipăstrând nici o tradiţie familiară, sunt singurii nobili care n-au avut nici contact, nici foloase de pe urma aristocraticei stăpâniri ruseşti. Tot pe moşia Secărenilor există şi astăzi mănăstirea Hâncului, la izvorul Cogălnicului.

Despre ascendenţii lui Mihalcea Hâncul documentele nu ne aduc nici o informaţie. A avut însă un frate, pe Ştefan Izbaşa[16].

 

A fost căsătorit de două sau chiar de mai multe ori[17]. Pe una din soţii a chemat-o Marula şi era fata unui Costin, băştinaş în Pocşeşti şi poate în Băcşeni, Cârsteşti, Perieni şi Ialoveni[18], moşii în care se dovedeşte în orice caz, cu certitudine, că a stăpânit şi Mihalcea Hâncul.

O altă soţie a sa a fost Nastasia, văduva unui Potlog, din care descinde familia mazilească Tăbârţă din Iurceni[19].

Alte moşii de baştină a lui Hâncu au fost Gheţăoanii, astăzi înglobată în Vistierniceni, suburbie a Chişinăuui şi Brătenii în valea Lăpuşnei[20].

 

A mai cumpărat părţi de moşii la Secăreni, la Condreşti, la Corneşti pe Bucovăţ şi în Aşbâca[21]. Prin Dumitraşcu Hâncul s-a continuat neamul Hânculeştilor. El a fost – cum era şi firesc ca unic fecior – copilul preferat al tatălui său. Singur Mihalcea Hâncul ne spune în diata sa că a trăit cu el 43 de ani după moartea jupâneselor lui. De altfel singur Dumitraşcu s-a zbătut şi a cheltuit ca să-l răscumpere pe tatăl său din robia tătărască[22].

În 1668 Dumitraşcu era vătaf de stolnicei. Urmaşii îl arată mai târziu stolnic[23].

 

Tatăl său îi lasă moşia părintească a Secărenilor, în care însăşi el Du­mitraşcu făcuse cumpărături, după cum mai cumpărase pământ şi la Paşcani[24] şi la Corneşti pe Bucovăţ[25], actualul sat Dolna.

Se căsătoreşte cu o fată a lui Constantin Clucerul, alt boier de frunte din partea locului – ascendent, necunoscut până azi  – al poetului Constantin Stamate. Constantin Clucerul îi dă zestre, între altele, părţi din moşia Moleşti[26].

 

Fată mai mare a lui Mihalcea Hâncul a fost Maria, căreia tatăl său i-a dat zestre moşia Condreştii[27]. Pare a nu fi avut urmaşi, fiindcă această moşie este stăpânită, douăzeci şi doi de ani mai târziu, de Miron Hâncul, fiul fratelui ei Dumitraşcu

Alte două surori, fete ale lui Mihalcea Hâncul, au fost Alexandra şi Chelsia. Acestora le-a dat tatăl lor „Băcşeanii, Cârsteştii, Perienii, Ialovenii, Pocşeştii, unde au fost baştină lui Costin, socrul lui Mihalcea Hăncul[28].

 

Din Chelsia nerămânând urmaşi, în 1741, Aprilie, Tofana şi cu feciorul ei Apostol, ce s-au răspuns că să trag din Alexandra, fata lui Mihalcea Hâncul, dau în judecată pe urmaşii lui Dumitraşcu Hâncul cerând de la ei împărtăşire din toate moşiile Hânculeşti. Grigore Ghica Vodă, ţinând seamă de împărţirea făcută de Mihalcea Hâncu şi de faptul că Dumitraşcu Hâncul dobândise el parte din moşiile revendicate, le atribuie Alexandrei şi Chelsiei numai părţile de moşie din cele cinci sate mai sus pomenite, cuvenite atât Alexandrei, cât şi surorii ei, Chelsiei… Alexandra a fost făcută cu Marula, fata lui Costin. Aceeaşi mamă pare a fi avut şi Chelsia, deşi acest lucru este contestat de urmaşii Alexandrei, în 1741. (Vezi mai jos Nr. 151).

În ce priveşte urmaşii lui Dumitraşcu Hâncul, vezi mai jos Nr. 154 şi 201”[29].

 

 

 

 

[1] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 56, pp. 76, 77

[2] M. Cogălniceanu, Letopiseţe, Tom. I, 1872, p. 339.

[3] Ibidem, p. 347

[4] Nicolae Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea subt ruşi, 1931, Chişinău, p. 493.

[5] G. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, vol. III, Partea I, Iaşi 1910, p. 159.

[6] M. Cogălniceanu, Letopiseţe, 1, p. 371 ; Cf. N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 83.

[7] I. N. Halippa, Trudâi, I, p. 200.

[8] L. T Boga, op. cit., X, p. 13.

[9] I. Neculce, Cronica lui, Ed. Procopovici, p. 218 şi M. Kogălniceanu, Letopiseţe, II, p. 6.

[10] N. Iorga, Studii şi documente, IX, p. 146-14 .

[11] Ioan Moga, Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a ţărilor române la sfârşitul secolului XVII, 1933, Cluj p. 8 şi 9.

[12] Ibidem, p. 14.

[13] I. N. Halippa, Trudâi, I. p. 201.

[14] L. T. Boga, Documente basarabene, IX, p. 1.

[15] V. doc. Nr. 154.

[16] V. doc. nr. 56.

[17] V. doc. nr. 118.

[18] V. doc. nr. 154.

[19] V. nota de sub doc. nr. 86.

[20] I. N. Halippa, loc. cit., 200 şi 201 şi documente din colecţia mea.

[21] V. doc. nr. 70, 74, 78.

[22] V. doc. 154.

[23] V. doc. nr. 81.

[24] V. doc. nr. 75, 78, 79.

[25] V. doc. nr. 154.

[26] V. doc. nr. 154.

[27] V. doc. nr. 154.

[28] V. doc. Nr. 92, 154 şi 201

[29] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 61, pp. 80-86


Fişe pentru povestea neamului Hâncu (III)

 

Lăpuşneanu arătând soţiei sale capetele boierilor ucişi

 

 

1660, Septemvrie. Ştefan Vasile Vodă întăreşte cumpărăturile făcute de Mihalcea Hâncu de la Constantin Hăbăşescul în Secăreni (Regest).

Toată partea din Săcăreni a lui Vasili, ficiorul lui Costandin, frateli Hăbăşescului din Bolţuneşti cumpărătură Mihalcii Hâncului drept 40 taleri de la Vasile cu ispisocu de la Ştefan Voevod din let 7169, săptv.

Tribunalul Lăpuşna, Arhiva veche, dos. Nr. 5807, 1/1816, fila 119 verso. Bolţuneştii este probabil satul Bolţun de astăzi”[1].

 

 

1663, Mai 20. Mihalcea Hâncul serdarul capătă danie doi bătrâni din satul Corneşti din Valea Bâcovăţului şi din Aşbâca. (Regest).

Un zapis din let 7171 mai 20, de la o Aftinie, fata unui popa Gavriil, ficiorul Miculii din Corneşti prin cari s-au văzut scriind că au dat danii lui Mihalce Hâncul sărdar a ei driaptă ocină şi moşii ci au avut de la părinţii săi doi bătrâni din sat din Corneşti din vale Bâcovăţului şi din Aşbâca din vatra satului şi din ţarină şi din vaduri di moară şi din tot vinitul cât s-a alegi parte acelor bătrâni.

Arhiva Statului Chişinău. Tribunalul regional, dos. Nr. 607, fila 1487.

Satul Corneşti din valea Bâcovăţului nu este altul decât satul Dolna de astăzi, situat în apropierea celorlalte sate Hânculeşti (Vezi pag. 141)”[2].

 

 

1664, Martie 27. Mihalcea Hâncul serdarul capătă danie părţi de moşie în satul Corneşti de pe Bâcovăţ din ţinutul Lăpuşnei. (Regest).

Alt zapis di la un Arion, fratile Duralii din let 7172, martii 27 prin care s-au văzut scriindu că au dat danii iarăş acelui Mihalce Hâncu sărdar toată parte sa di ocină şi a frăţâne-său a Duralii şi a fratelui lor a lui Vejuncu câtă să va alegi din sat din Corneşti a patra parte ci esti pi Bâcovăţu la ţinutul Lăpuşnii din vatra satului şi din tot venitul.

Arhiva Statului Chişinău. Tribunalul regional, dos. Nr. 607, fila 1487”[3].

 

 

1665, Iunie 12. Dumitraşcu, fiul lui Mihalcea Hâncul serdarul capătă danie părţi de moşie la Scumpia şi la Corneşti pe Bâcovăţ în ţinutul Lăpuşnei (Regest).

Zapis de la un Andreiu Horotcianu din Pereni sin lui Ghervasii, nepot Lupului Divirca din let 7173, iunie 12 prin cari arată că au dat danii unui Dumitraşcu ficiorul Mihalcii Hâncul sărdariul toată parte sa di ocină şi di moşii din Scumpii ci est pi Bâcovăţu la sat Corneşti şi din Corneşti din sat cât să va alegi şi din tot vinitul locului.

Arhiva Statului Chişinău. Tribunalul regional, dos. Nr. 607, fila 1487”[4].

 

 

1667/1668. Dumitraşco Hăncul cumpără părţi de ocină din moşia Corneşti de pe Bâcovăţ. (Regest).

Un zapis din let 7176 (dar di la cini ar fi nu s-au ştiut) fiind hârtie ruptă la începutul scrisorii prin care s-au văzut scriind că au vândut iarăşi acelui Dumitraşcu Hâncul a lor driaptă ocină şi moşii ci li s-au vinit de pi muma lor la sat la Corneşti de pi Bâcovăţu.

Arhiva Statului Chişinău. Tribunalul regional, dos. Nr. 607, fila 1487”[5].

 

 

1668. Dumitraş Hâncul cumpără de la Pintilie Drojdie şi alţii parte din moşia Paşcani[6]. (Regest).

Pintelei Drojdii şi Andrei cu femeiea sa Năstasîea, fata lui Drojdii şi a Măricăi şi Eni Mahu cu ficiorii lui Ion şi Gheorghiţi, nepoţii Gaftonii au vândut lui Dumitraş ficiorul Mihalcii Hâncului sărdar toată parte lor din moşiea din Paşcani, a patra parte dintr-un bătrân, care moşiie li-au fost di pe moşul lor Toma Bogheon cu vatră de sat şi cu locuri de fânaţi cu 16 pământuri şi giumătate ţarină şi din eleşteu cât să va alegi parte lor şi cu pomăt la rădiul Mâţiului drept 30 lei cu zapis din anii 7176.

Tribunalul Lăpuşna, Arhiva veche, dos. Nr. 5807-I/1816, fila 122 verso”[7].

 

 

1668, Octomvrie 18. Ilieş Alexandru Voevod întăreşte stăpânirea lui Dumitraşcu vătaf de stolnicei asupra părţilor de moşie din Corneştii de pe Băc şi din Valea Scumpiei ce a cumpărat de la Andrei Horotcianul (Regest).

O carte gospod di la Ilieş Alicsandru Vodă din let 7177 octv. 18 prin cari s-au văzut volnicindu pe un Dumitraşcu vătaf de stolnicii ca să aibă a opri şi a ţine a sa driaptă ocină şi moşii de la Andrei Horotcianu de la sat de la Corneşti ci esti pe Bâc şi di pi o vali ci să chiamă Scumpiia şi din tot venitul cât să va alegi parte Horotcianului, iar carile să va faci răzăş pi acel loc cu dresi ci va avea să vii di faţă.

Arhiva Statului Chişinău. Tribunalul regional, dos. Nr. 607, fila 1487 verso. În dosar se află şi următoarea însemnare referitoare la acest document:

 

 

„Însă carte aceasta cu zapisul acel de sus zis de la Andrei Horotcianul s-au văzut nepotrivit căci la zapis arată acela că au dat danii parte sa acelui Dumitraşcu Hâncul, iar prin carte arată că ar fi avut-o cumpărătură şi la zapis scrii Corneşti pi Bâc şi paharnic Cozma au dat samă că Bâcul de Bâcovăţ să diosăbeşti, fiind aiure mai departe Bâcul, iar nu undi acum ceri schitul să stăpânească şi la zapis scrii numili lui Dumitraşcu, ficiorul sărdariului Mihalce Hâncul, iar prin carte arată numai numili acelui Dumi­traşcu vătaf de stolnicii şi nu-l numeşti Hâncul, deci după acesti cuvinti zapisul s-au văzut nepotrivit cu carte. [Fila 1487 verso)”[8].

 

 

1669, Septemvrie. Aniţa Hânculeasa, nepoata lui Petriman şi lui Mihăilă, strănepoată lui Marcu Mâra vinde lui Petraşcu Iordăchele vătaful de aprozi, părţi de moşie din Corneşti, Bumbăteşti, Hâărceşti, Dumbrăviţa, Verdeşeni, Osânzeni, Copâceni, Mireşti, Brătuleni, Bâcşăni, Ialoveni şi Cristeşti din ţinuturile Iaşi, Orhei şi Lăpuşna. (Copie).

 

Suret scos di pi zapisă vechi pe câţi moşii, după cum arată în gios anumi, cari s-au dat la mâna răzăşilor di aceste moşii cuprinzătoari că Aniţa Hânculiasă, nepoata lui Petirman şi lui Mihăilă, strănepoată lui Marcu Mâra din Mireşti, cari s-au tras din Hârcea vornicul înpreună cu toţi ficiorii ei anumi Mârza şi Gavril şi Păvălachi şi fiica ei Rucsanda şi inpreu[nă] cu nepoţii ei Ilii Tambur şi Mihălachi Tambur scriu şi mărturisăsc şi înpreună cu alţi nepoţi a lor cari mai gios vor iscăli cu acest adivărat zapis lJa mâna dumsali lui Petraşcu Iordăchele vătavului di aprozi ci di a lor bună voi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşii ci au avut di la moşii lor, ce sunt în ţânutu Eşului piste Prut întâiaş dată anume Corneştii di supt Codru, cu livez şi cu iaz şi cu loc di prisăci, a treia parte di sat şi Bumbăteştii[9] cu iaz, iarăş a triea parte de sat şi Hârceştii pi Cula supt Codrul Botnii cu livez di pomete şi cu locuri di prisăci şi cu trii vaduri di moară în Ichil şi-n Cula şi Târnuşa iarăş în ţinut Eşului cu iaz a triea parte di sat şi / Dumbrăviţa tij în capul ţinutului Eşii, iarăş a triea parte de sat /[10]  şi Verdăşănii pă Vladnic a triea parte de sat şi Osămzănii[11] în ţânut Orheiului iarăş a triea parte de sat şi Copăcenii[12] din ţinut Orheiului pe Ciuluc şi pi Răut a triea parte de sat, care aceste moşii umblă câte în trii bătrâni şi întru şapte au câte un bătrân carili bătrânul lor să cheamă bătrânul lui Petirman, ficior lui Marcu Mâra din Mireşti, carili s-au tras din Hârce vornicul di ş-au scos şi Hârceştilor numi pi numili lui Hârceştii, întrunili hotară [nu][13] este di pi moaşa lor şi într-altili di pi moşul[14] lor Petriman. Asîjdirea au mai vândut dumisali Iordăchelii giumătati di sat din Mireşti stâlpită aleasă, în Brătuleni iară în ţinut Eşului, carili esti iarăş di pi Marcu Mâra însă în celealante hotară ci scriu mai sus umblă căti în patru bătrâni, iar acum umblă în trei că au fost patru fraţi cu Măicanu şi l-au plătit cei trei fraţi di la nişti Turci şi acum să înparte în trei părţi. Deci având ei trebuinţă de bani şi nedându-le mâna a le stăpâni şi având şi alte moşii mulţi pintre alte locuri s-au socotit cu toţii cari s-au numit mai sus şi l[e]-au scos vânzătoare şi la vânzarea lor au întrebat pe toţi răzăşii din sus şi din gios şi nimi nu s-au aflat nici s-au apucat nedându-li mâna ca să cumpere, numai dumlui boeriul Petraşcu Iordăchelea fiind şi răzăş dintr-alt bătrân, dintraceste hotară s-au aflat di au sprijinit şi i-au dat şi ei acest adivărat zapis în mâna dumisali şi dumlui încă l-au făcut lor plata deplin în mân[ă], bani gata 328 galbeni ungureşti şi vinitici di aur şi 8 boi într-ales, 6 vaci cu viţăi. Deci osăbit di acestea moşii ci s-au vândut mai sus despre soacră lor Aniţa înpreună cu ficiorii ei şi nepoţii ei şi Irimiea Guţul înpreună cu soţul său Stratona scriu şi mărturisescu având şi ei părţi di moşii di la părinţii lor anumi Băcşănii pisti Prut în capul ţinutului Eşii, din gios, a triea parte de sat şi Ialovenii în ţinut Lăpuşnii pi Işnovăţi şi Crâsteştii iarăş în ţinutul Lăpuşnii şi Pocşăştii pi Ichil în ţânut Orheiu în tuspatru moşiili acestea ari câti un bătrân cu iazuri şi cu moară din Crâsteştii şi Ialoveni. Şi Ialovenii şi Pocşăştii, trii bătrâni i-au vândut dumisali Iordăchelii drept bani gata 250 bă­tuţi, iar Băcşănii / încă le-au socotit di bună voia sa pentru că di multe ori l-au folosit şi l-au scos de la multe nevoi[15]. Alta văzând şi plata bună diplin în mânili lor şi i-au prins nevoia încă iau mai dat şi de la dânsul danii Băcşănii un bătrân ca să fii du­misali di la dânşii ocină şi moşii nerăşuiti şi neclintiti în veci. Deci din toate hotarăli ci scriu mai sus şi din toate vadurili di moară şi din toati livezili strămoşilor lor şi din păduri şi din câmp şi din apă şi din tot locul cu tot vinitul dumisali şi giupânesăi du­misali Saftii şi cuconilor şi nepoţilor şi strănepoţilor şi a tot nea­mul dumisali ci ni s-ar alegi mai di aproape, neclintit în veci. Deci înştiinţează pi dumlui boeriul Iordăchelea că di mulţi răscoali şi prăzi ci au dat piste moşii dumilorsali într-aceli părţi di loc precum ştiu toată lumea, s-au răsărit[16] toate dresili şi uricili vechi acestor moşii [nu] numai a lor ci a tuturor răzăşilor şi nicăiurea nu s-au aflat nici s-au ivit pân atunce la vânzarea lor şi alte zapisă vechi le-au dat în mâna dumilorsali făr numai un uric a Hârceştilor, iară un uric a Cobăţănilor[17] s-au aflat la dumlui, fiind şi dumlui părtaş la ace moşii pi alt bătrân. Au mai dat un izvod dumisali făcut după perdirea dresilor, carili arată toati ho­tarăli în câţi bătrâni umblă anumi; le-au dat în mâna dumisali în loc di dresi, iară în urmă după dumlor di s-ar ivi undeva nescaiva dresi sau urice din celi perdute ori la streini ori la oamenii lor să aibă dumlui cu zapisul acesta să li ieie din mână dresili ori dintr-a cui mână ar fi, să rămâi ruşinat di odată, că nu le-au scos. atâta vremi la iveală, să nu li să ţii în samă, să-ş stăpânească dumlor moşiili cu paci cu celi di cumpărătură, aşa şi ce di danii în veci di veci”.

 

 

Extras din dos. Nr. 351 1822, fila 167 din arhiva veche a Tribunalului Lăpuşna. O copie, în care din eroare sunt omişi feciorii Aniţei Hânculesei se află la Academia Româna, pachet LVIII, Nr. 72. Din această copie reţinem următoarele semnături ale zapisului: Maria sora Aniţei, Toader pâr­călabul de Orhei, Neculai izbaşa, Vasile Jepchiu, Crăciun călugărul, Istrati, popa Mierăuţă, Constantin izbaşa şi Ioniţ, vornicul de Bălăşeşti. În dos. Nr. 8044/1819, fila 774 verso din Arhiva veche a Tribunalului Lăpuşna se găsesc următoarele  referinţe asupra urmaşilor lui Marcu Mâra:

 

„O copie depi o spiţi di neam făcută di vornic di poartă Dimitrie Jărdan din cari s-au văzut că familie dumisali Ianblonschi curgi aşă:

Vornic Hârce au făcut pe Marcu Mârea, iar Mârea au făcut pi Petriman şi pi Mihăilă şi Mihăilă au făcut pe Ghervasi Stanciul şi pi Zaharie, iar Zaharie au făcut pi Ambrosie şi pi Irimie Ţărnă şi Irimie Ţărnă au făcut pi Mărina şi pe Ursul Ţărnă, iar Ursul Ţărnă au făcut şapti feciori anumi: Vasilie Ţărnă, Sandul Ţărnă, Frăsâna, Trohina, Rucsanda, Davidu Ţărnă, iar al 7-le nu i să ştie numile şi Rucsanda au făcut şasă anumi Ioan Brahă, Lazăr, Ioniţă, Mărie, Ioana şi altă Ioană, care această Ioană au făcut pi Vasili Ţărnă jignicer şi pe Nastasie maica dumisali Iablonschi”.

 

Socotim că Aniţa Hânculeasa este o rudă apropiată a lui Mihalcea Hâncul, întrucât Aniţa, după cum scrie mai sus, are părţi de moşie în Băcşeni, Ialoveni şi Cristeşti în care avea împărtăşire şi Mihalcea Hâncul (v. nota de sub. doc, nr. 61 şi 154). Pe de altă parte Tâmbureşti, arătaţi în acest document ca nepoţi ai ei se întâlnesc răzeşi în satul hieştrilor Hâncului, Iurcenii, (v. mai sus doc. Nr. 86). Într-o spiţă de neam aflată de mine la mazilul Gheorghe Teleman din acest sat, se arată că Ionel Nohit, fiul lui Vaslie Nohit (v. mai sus doc. Nr. 63 şi 86) a avut o fiică Aniţa, mama lui Ştefan Tambur, la rândul lui tatăl lui Iftode Tambur şi al lui Gheorghiţă Tambur.”[18].

 

 

 

[1] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 64, p. 88

[2] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 70, p. 94

[3] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 74, p. 98

[4] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 75, p. 99

[5] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 78, p. 101

[6] Numele vechi al Paşcanilor a fost Trifeni (Vezi mai jos p. 219)

[7] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 79, pp. 101, 102

[8] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 81, p. 103

[9] În dos. Nr. 8.044/1819, fila 763: Tâmbureştii, în suretul de la Aca­demie Bumboteşti.

[10] Ibidem, lipseşte pomenirea Dumbrăviţei. În suretul de la Academie este.

[11] Ibidem Cobăcenii. La Academia Cobâscenii.

[12] In suretul de la Academie Osincenii.

[13] Ibidem, lipseşte.

[14] Ibidem, strămoşul.

[15] Ibidem: „un bătrân de bună voia sa i-au dat danie pentru multă facire de bine ci au văzut”.

[16] Ibidem: „perdut”

[17] Ibidem: „Scobicenilor”

[18] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 92, pp. 118-121


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Botnii

 

 

 

Satele Mimorenii, Dâncenii, Gangura, Gârlile,

Costeştii, Sarămârza, Văsâenii, Rusăştii,

Băţănii, Mănăstirea Căpriana, Suricenii

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mimorenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Mimorenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 19: 15 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace, 1 mazil. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan fiul lui Barbulat

Mafteiu Călăraș

Istrate Orbul

Ion Enachi

Toader, ruptaș nou

Iftodi Mărau

Zelman, jidov

Toade Darii, ruptaș nou

 

 

Liuzii ce s-au mai aflat în satul Mimorenii,

mistuiți printr-alte case și ale lor le-au lăsat pustii:

 

 

Neculai a Enăchioai

Timofte Nârne

Gheorghi Țăruș

Onofreiu

Nistor fiul lui Postolcachi

Gheorghe Hoțonoagă

Lupu a Mierului

Săltăniasa cu 2 feciori holtei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Simion

Ștefan Tăbârță, mazil

Catrina, săracă

Irina, săracă

Constandin, dogar, volintir

Gavril Prodan, volintir

Miron, volintir

Apostol Dârul, volintir

Tudosii, văcar, volintir

Andronic, volintir

Irimia, văcar, volintir

Ioniță Barbălată, volintir

Grigoraș Gându, volintir

Constandin Ciurchiciu, volintir

Lupul Calmari, volintir

Ion Gorii, volintir

Dumitrașcu, volintir

Gheorghi Postolachi, volintir

Postolachi, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 450, 451

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dâncenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Dâncenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 94. Scădere rufeturi, însă 28: 19 volintiri, 1 popă, 1 mazil, 1 ruptaș, 6 femei sărace. Rămân birnici 66.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi fiul lui Vasile

Enachi din Tolmaza

Grigori, botnar

Irimie, dascăl

Ion fiul lui Costandin

Pavel nepot lui Tudose

Petrașcu Bătrânu

Ioniță Savin

Ioniță Ciorescu

Apostol fratele lui

Costandachi

Irimii fiul lui Petre

Toader, secrier

Pavel Drăguțan

Lupul Pătrașcu

Niță Cheptini

Vasile fiul lui Vârlan

Ștefan Vârlan

Neculai fratele lui

Andrii Ivănuță

Apostol Vasâliță

Gheorghi fiul lui

Ion Botezat

Simion Purcel

Vasile Bihol

Vasile Pătrațcu

Andrei, dogar

Solomon Arhirii

Gheorghe

Chirică, cibotar

Toma Cheptene

Vasile fiul lui dogar

Grigori, dogar

Andrei Iftodi

Ștefan, șelar

Onică Zbârna

Ștefan Purcel

Gheorghiță Bâgul

Pavel, om străin

Ioniță Cucul

Vasile fiul lui Toma

Ștefan, vătăman

Ursul Călăraș

Zaharie a Măriuții

Ocsinte fiul Măriuții

Onică Iftodi

Chiriac Colța

Iftodi Bouroș

Ioniță Colța

Dănilă, vornic

Toderașcu Danu

Grigoraș al popii

Istrate Măra

Ioniță Bogos

Andrei Zbârne

Postolache Furdui

Tănasă Cergă

Dumitrașco Zbârne

Dămian Zbârne

Dămian Purcel

Lupu Măger

Lupu fiul lui Dănilă

Nistor, văcar

Grigori, săcrier

Irimie

GaVRIL Dănilă

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile fiul lui Ursu, volintir

Solomon fratele lui, volintir

Ion fiul popii, volintir

Vasile Căpăţână, volintir

Constandin Cârlan, volintir

Constandin Cârnul, volintir

Tudose Ignat, volintir

Gheorghe Vozianu, volintir

Ştefan, săcrier, volintir

Vârlan Grigori, volintir

Ursachi, volintir

Nicolai, văcar, volintir

Ioniţă Văliţă, volintir

Vasile fiul lui popa, volintir

Ocsănti, volintir

Ion Brahă, volintir

Ion Frunzălată, volintir

Constantin Sile, volintir

Lupu fratele lui, volintir

Istrate, ruptaş

Popa Ştefan

Pavel, săcrieru, mazil

Lupa, femeie săracă

Oţuţuiasă, săracă

Sofronie, săracă

Diaconiţa, săracă

Gafiţa, săracă

Tudora, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 451, 452

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Gangura

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Gangura

 

 

 

 

Toată suma caselor: 112. Scădere rufeturi, însă 25: 1 popă, 1 diacon, 8 femei sărace, 15 bejenari. Rămân birnici 87.

 

 

 

Birnici:

 

 

Prohipi Băţan

Ioniţă Moroiu

Moisăi al lui Bogos

Toma Hagi

Constandin Bujăniţă

Postică Scrob

Ion Tica

Ion, vătăman

Nistor Epure

Melinte Pisica

Ştefan Bătrânu

Ilieş Castraveţ

Ioniţă Târgoală

Gheorghe Mihalachi

Loghin Jărdie

Vasile Zupcu

Vasile Bujăniţă

Ioniţă al Pisicăi

Ilieş Malcoci

Martin

Constandin

Ioniţă Movilă

Carpu Hagi

Toderaşco Cusa

Manoli fiul lui Gavril

Nicolai Jalobă

Grigoraş Jalobă

Gheorghi Jalobă

Ion, vătăman

Ioniţă Buciumaş

Gheorghi Leon

David nepot lui

Ioniţă, muntean

Andrei fiul Sandului

Ioniţă

Ştefan fiul lui Postolachi

Gavril Titica

Iftodi Măjorilă

Andrei Titica

Ioniţă Negru

Postică Bihol

Lupu Pisică

Gheorghe Ciorgole

Istrati a lui Malcoci

Năstasî Roşiorul

Enachi fiul lui Iovul

Toader

Simion Borha

Constandin, lozovan

Loghin fiul lui Gavril

Vasile, cioban

Lupul Iovul

Ursul Malcoci

Petre, căpitan

Vasile fratele lui

Gavriliţă Savin

Petre Bujăniţă

Nicolai Cărăiman

Agapi Hagi

Nichita

Gheorghe Epure

Vasile Chiosa

Niţă fiul lui Antohi

Stahi Bătrânu

Leonti Samson

Dămian fiul lui

Toader fiul lui Vlas

Levinte Mânzar

Ermurachi, ruptaş nou

Constandin, văcar

Nistor

Gherasim Scutelnicul

Nistor fiul vierului

Maftei Nagâţ

Tănase Nagâţ

Constandin, vornic

Pavel Cărăiman

Ion Gheorghi

Niţă Cărăiman

Vasile Gândac

Toderaşco fiul lui Gheorghi

Andrei fiul lui Gerilă

Vasile Săracu

Leonte

Ifrim Miron

Ştefan Miron

Ermurachi

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Grigoraş, diacon

Iliana, prescruniţa

Vasilca, săracă

Măriuţa, săracă

Prohira, săracă

Iliana, săracă

Zamfira, săracă

Maria, săracă

Armenia, săracă

 

 

Bejenari sălcuţeni

ce-au venit de astă toamnă în satul Gangura,

ce-i trage să-i ia la urmă un porucic:

 

 

Andrei, sălcuţanu

Zavatin, sălcuţan

Hariton Rău, sălcuţan

Grigoraş, sălcuţan

Andrei Repede, sălcuţan

Toader fiul lui Gheorghiţă, sălcuţan

Toderaşco Humandi, sălcuţan

Sandul Bârlanda, sălcuţan

Luca Caraolan, sălcuţan

Ioniţă Repede, sălcuţan

Vasile Pârvul

Mihălache fiul Ancuţii

Andrei fiul lui Mălai

Leon, cojocar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 452, 453

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Gârlile

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Gârlile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei, căpitanul

Postică fiul lui Darii

Grigoraş Groapă

Constandin Scrob

Andrei fiul lui Darii

Gheorghe Scrob

Vasile Damaschin

Nicolai Grigoraş

Sandul fiul popii

Nicolai fratele lui

Ioniţă Stihi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 453

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Costeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Costeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 3: 2 volintiri, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Irimie Ţară

Vasile Lucaruci

Ioniţă, vornic

Pavel Luca

Lupu Bâtă

Nicolai Bortă

Gherasim Sulă

Ioniţă Bortă

Postică fiul lui Năstasă

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Midoni, volintir

Pavel Midoni, volintir

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 453

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sarămârza

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Sarămârza

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 19: 18 volintiri, 1 popă. Rămân birnici 15. 20 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Constandin, vătăman

Gheorghi Gore

Luchian

Iordache, dascăl

Sile, morar

Alecsandru Beţică

Tudose al lui

Vasile Tănasă

Silion Cătană

Gheorghi

Grigoraş Hâncul

Pricopi

Sandul Belicâine

Nicolai

Constandin Apostu

 

 

Rufeturi:

 

 

Nicolai, croitor, volintir

Gheorghi Mogâldianu, volintir

Ilieş, volintir

Meriacri, volintir

Ignat Păsâca, volintir

Ion Gavriliţă, volintir

Postică, volintir

Ioniţă Stăvilă, volintir

Toderaşco Stpo, volintir

Irimie Gavril, volintir

Ştefan Margini, volintir

Grigori Dorubală, volintir

Darii Gechiu, volintir

Grigori Pante, volintir

Toader Bârcăonu, volintir

Niţă Belicâne, volintir

Enachi Meriacri, volintir

Vârlan Donică

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 453, 454

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văsâenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Văsâenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 11: 6 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai Curnic

Luca Gechiu

Grigore, vornic

Vicol Vrabii

Ion Bârsă

Niţă fiul lui Ursul

Toader Barbăroşă

Gheorghi Dumitraşco

Năstasă, scăfar

Mihălache Bătrânul

Pavel Plămădială

Gheorghe Mihăilă

Ion Plămădială

Ioniţă Candul

Dămian din Mimoreni

Măcari din Băţăni

Ştefan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Păduche, volintir

Vasile Pârcălabu, volintir

Simion, volintir

Ion Barbăroşie, volintir

Dumitraşcu, volintir

Ioniţă, volintir

Popa Ion

Grigori, diacon

Tofana, săracă

Cârna, săracă

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 454

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Rusăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Rusăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 12: 8 volintiri, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei Stăvilă

Vasile, prisăcar

Ştefan Meşină

Grigoriţă Bâcă

Alecsandru

Sava, vornic

Petre Ghimpul

Andrei Sacul

Zaharie Ghimpul

Toderaşco fiul Gafiţii

Alecsandruţă

Grigoraş Cucu

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin, dulgher, volintir

Constandin Cucu, volintir

Ion Briahnă, volintir

Andrii Ţapuş, volintir

Ioniţă Meşină

Istratie Curnegru, volintir

Gheorghiţă Ghimpul, volintir

Grigoraş, volintir

Iordache, ruptaş

Ilinca, femeie săracă

Lupa, săracă

Ion, popa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 454

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Băţănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Băţănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 femeie săracă. Rămân birnici 15.

 

 

Birnici:

 

Trohin Scumpul

Gheorghi, cibotar

Moeseiu a Stratului

Simion Mânţog

Vasile Moroiu

Andrei Bânzar

Ştefan a Nipiţoai

Andrei a Oniţoai

Loghin a Oniţoai

Moiseiu

Dănilă Panhili

Silion Miron

Toader Zaharie

Toader fiul lui Zaharie

Gavril Băgul

 

 

Rufeturi:

 

Sandul Bărhan, volintir

Măriuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 455, 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mănăstirea Căpriana

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Mănăstirea Căpriana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 5: 5 scutelnici ai mănăstirii Căprienii, cu salvovgardie, ce intră din 40 liudi, pentru care are salvovgardie.

 

 

 

Scutelnici:

 

Maladin, sârbul

Nicolai, sârbul

Grigore, sârbul

Tănasă Onică

Vasile Bătrânul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Suricenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Suricenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 11: 6 volintiri, 3 mazili, 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori Frunză

Alicsandru, văcar

Alicsandru Copa

Ion Scutelnic

Nicolai Scutelnic

Toader

Irimie

Darii Frunză

Andronachi Scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Gavril Iftodi, volintir

Toader fiul lui Alecsandru, volintir

Vasili Alecsandru, volintir

Ioniţă Ciorbă, volintir

Toader Vârlan, volintir

Alecsandru Grigoraş, volintir

Nastasă, mazil

Andrii Mihălache, mazil

Vasile fiul lui, mazil

Nistor, diacon

Tudura, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Satele Hânceștii, Drăgușenii, Șușulenii, Perienii,

Lăpușna, Boghicenii, Șișcanii, Nisporenii, Iurcenii,

Căzăneștii, Cârsteștii, Valea Ulmului, Scorenii, Malcociul

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hânceștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Hânceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 72. Scădere rufeturi, însă 25: 20 volintiri, 1 popă, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Culai

Vasile Toma

Sandul Chișcă

Toderașco Ichim

Antohi al lui Cărăiman

Ion Cioară

Nicolai al lui

Nicolai, vornic

Petre

Ion Cioară

Alecsandru Cioară

Savin Tabără

Mihai fiul lui

Agachi Cioccic

Agachi Neculai

Toader, văcar

Gavril fiul lui Mihaiu

Toader Tacul

Lazor Cârste

Lefter Ghinde

Ion Decusară

Niță Ciobănescu

Dumitrașco Bouru

Vasile Năstasă

Pascal Chilug

Andoni fiul dascălului

Vasile Chiriac

Ursul fiul lui Sandul

Ion fiul lui Neculai

Ariton fiul lui Sandul

Trohin Neculai

Gherman Neculai

Pavel Sarăandrii

Vasile Panhili

Ștefan Sarăandrii

Ion Martin

Vasile Martin

Vasile Pavăl

Andoni Sandul

Dumitrașco Ion

Ioniță Damaschin

Istrate Damaschin

Constandin Tacul

Ion Ciocul

Grigoraș Ghinde

Dănuță Țapeș

Saraandrii

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Bălan, volintir

Ioniță Cărăiman, volintir

Andronic, căpitan, volintir

Sălăvăstru, volintir

Vicol, gângurian, volintir

Sandul Pârvul, volintir

Simion Andoni, volintir

Ion Chișcă, volintir

Gheorghi Tașcă, volintir

Istrate Pălii, volintir

Iftimi Gându, volintir

Dumitrașcu Gându, volintir

Agachii Ciocul, volintir

David, volintir

Chiriac, volintir

Lica, volintir

Arseni Maftei, volintir

Andrei Tacul, volintir

Vasile Chișcă, volintir

Popa Panhili

Ion, diacon

Andrei, diacon

Anița, babă săracă

Tudora, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 444, 445

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Drăgușenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Drăgușenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 11: 7 volintiri, 1 popă, 3 babe sărace. Rămân birnici 31. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Talpă

Toderașco, diacon

Nicolai Trohin

Vasile Vrabii

Maftei a Păvăloai

Istrati Bărăiac

Istrate Toderiță

Irimici Nastasăuță

Miron Baltă

Timofti, dascăl

Maftei Malcoci

Chiriac Vrabii

Luca Talpă

Andrei

Grigoraș Gânul

Toma Vrabii

Sava Căuș

Vasile Nicoară

Grigori Talpă

Ioniță, dascăl

Ioniță Dumitrașco

Enachi Sava

Andrei Pascal

Vasile Negru

Opre, vornic

Toader, cioban

Vasile cumnat ciobanului

Vasile Onofreiu

Apostul al Șendrei

Ilie Talpă

Andrei Ion

 

 

Rufeturi:

 

 

Irimie, volintir

Ioniță Sava, volintir

Nicolai Vrabii, volintir

Andrei Gânul, volintir

Pavel Buruiană, volintir

Vasile Sava, volintir

Ștefan Vrabii, volintir

Popa Toader

Catrina, săracă

Panaghia, săracă

Sanda, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 445

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Șușulenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Șușulenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 8: 1 volintir, 2 mazili, 1 popă, 4 femei sărace. Rămân birnici 41. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Buță

Pavel Salamalichi

Ioniță Zupcu

Ursul Zupcu

Gheorghiță a Măleni

Nicoară, vornic

Ștefan Ichim

Constandin Lupul

Nicolai Pojoaga

Ștefan Pojoaga

Darii Lupu

Ioniță Căzacu

Ștefan Cherdivară

Irimie fiul lui Ciolac

Grigoraș a Aniții

Ștefan, movileanul

Vasile Arsăni

Timofti Grigoriță

Ion Arsăni

Toderașcu Arsăni

Lupul Fulte

Năstase Poparcia

Pavel Păladi, movilean

Gavril Sofroni

Miron fiul lui Gligorășcuță

Neculai Gligorășcuță

Vasile Grosul

Chiriac Gligorășcuță

Gavril Gligorășcuță

Nicolai Rânge

Andrei, dascăl

Nicolai a Nazariei

Constandin

Mihăilă, rus

Miron Custul

Radu, văcar

Ioniță, vătăman

Ioniță, rusul

Miron Zupcu

Toderașco

Ioniță fiul lui Lupu

 

 

Rufeturi:

 

 

Apostul Andronachi, volintir

Ioniță Angărăci, mazil

Ștefan Ciocan, mazil

Popa Toma

Chirculiasa, babă săracă

Paraschiva, săracă

Nazaria, săracă

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 445, 446

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Perienii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Perienii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 3: 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ocsinte Mărian

Tălămbuță

Miron Tălămbuță

Arhiri Gavril

Ursul Costru

Simion, vornic

Miron Borș

Năstase Văzăilă

Ioniță Văjăilă

Ion Niță

Radu, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihalachi, diacon

Lupa, babă săracă

Tudura, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 446

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lăpușna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Lăpușna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 11: 5 scutenici ai lui Iacovachi Păun, 1 scutenic al Lupului, 7 scutenici ai Hâncului, 2 popi, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, muntean

Ioniță Cârpă

Gheorghe Pârău

Ion Pârău

Levinte Pârău

Macsin

Ioniță Alecsa

Vasilachi Acucoanei

Iftime, solonar

Stanciul, muntean

Gheorghe, rotar

Antohi, văcar

Ștefan Trifan

Lupul Podolianu

Grigoraș Frija

Ioniță, croitor

Nicolai, scutelnic Hâncului

Ioniță, scutelnic Hâncului

Vasile, scutelnic Hâncului

Stihi Codrian

Ilie Frija

Andrii, scutelnic Hâncului

Toader

Andrii Bârdan

Ichim Bârdan

Mărdari Bârdan

Andrii Tătăruș

Ioniță Tăsăuță

Gavril Lovanu

Tănase Nicolai

Maftei Ipate

Pascal Tănasă

Ambrohi Iordachi

Pintilii Cârcodel

Gheorghiță Poșleț

Hilimon Bârdan

Gheorghiță, dascălu

Grigoraș Irade

Constandin, cojocar

Ioniță, scutelnicu

Toma, muntean

Gheorghiță, văcar

Vasile, rusul

Nicolai a Căsandrii

Vasile Tiron

Gherman Iovul

Sandul Sărav

Ioniță, scutelnic Hâncului

Grigoraș Codrian

Antohi Barbărasă

Mafteiu, scutelnic Lupului

Sofroni

Gavril, croitor

Lupul Pârău

Grigoraș Iovul

Ioniță Iosip

Constandin Gotcă

Vasile Gotcă

Vasile Barbărasă

Gavril Macari

Ursul Grosul

Nicolai Macari

Dumitrașco, scutelnic

Constandin, păscar (pescar – n. n.)

Roman Barbărasă

Silii, croitor

Nani Frige

Nicolai Dumitru, scutelnic

Stoian, sârbul, scutelnic

Leiba, jidov, scutelnic

Ioniță a Catrinii, scutelnic

Andrii, cioban, scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pricopi

Popa Vasile

Ștefan, diacon

Grigoraș, diacon

Preoteasa săracă

Marie, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 446, 447

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Boghicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Boghicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Irimie Cârmă

Ștefan Dănilă

Toader Pătină

Vasile Buruiană

Ioniță, cojocar

Palade

Antohi Tabără

Pavel Buruiană

Ioniță fiul Rughinii

Tănase a Irimicioaei

Ioniță Chircu

Vasile, vătăman

Ioniță, vătăman

Vasile Chircu

Ioniță Tuchilă

Frumonde

Timofti Cazacu

Constandin Gonat

Ion, vornic

Grigoraș, chelar

Grigori Hangan

Ursul Deliu

Sandul, tăbăcar

Constandin Mândru

Apostol Vasile

Andrei Brânză

Timofti Tabără

Ion, rotar

Nastas Deliu

Ștefan Brânză

Iurașco

Miron Tuchilă

Constandin Tabără

Constandin

Vasilachi Bătrânul

Vasile fiul lui

Zaharie, dascăl

Luchian, tălmaci

Grigoraș Doni (Done – n. n.)

Ichim Cătana

Ion Gonța

Dănilă Puhoace

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iosip

Cârstina, babă săracă

Zoița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 447, 448

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Șișcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Șișcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihai Arsăni

Ursul Bidrașco (Vidrașco?)

Nistor, vătăman

Ursul Mihăilă

Ioniță Morcov

Toader Surul

Irimie Cărăimanul

Constandin Morcov

Apostol Robul

Ioniță Bucă

Ion Gașpar

Ștefan, butnaru

Gheorghi Robul

Timofti Chircul

Ichim

Apostul

Maftei Gașpar

Gheorghi Bânzar

Ipati, bârsanu

Apostul Ababii

Gheorghiță Gașpar

Constandin, sârbul

Timofti, bârsan

Pavel Sălișcan

Trohin Gașpar

Ștefan Bânzar

Ion Borș

Furdui

Vasile Arsăni

Vasile Mihăilă

Ioniță, salahor

Flore

Onică

Tudose

Tudose a Anghelușii

Năstase Manole

Antohi Grosul

Hariton Rață

Gheorghi Frunză

Ursachi, rusul

Tănase fiul lui Apostu

Ursachi Izbaș

Vasile Beșliu

Timofti Beșliu

Toader Beșliu

Ion Beșliu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Constandin

Irimie, diacon

Paraschiva, prescurnița, săracă

Vasilca, săracă

Aftinie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 448

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Nisporenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Nisporenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 73. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 diacon, 1 ruptaș, 2 femei sărace, 1 căpitan de volintiri – Agapi Mârza. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Tulbure

Lupu Tulbure

Ioniță, croitor

Ion Ciocan

Toader Adam

Oghenii Ciocan

Ion Țurcan

Nicolai Ciocan

Ion Țupa

Climenti Adam

Constandin Gaiță

Ion Drumia

Pavel fiul lui Apostu

Agapii Bratcă

Enachi Cârlig

Iftimi Bâtcă

Gavril Vrabii

Condorachi Cârlig

Ștefan Olonici

Lazăr, văcar

Gavril Olonici

Toma

Ion, vătăman

Luca Hărângă

Toader Scumpu

Mărian Cârlig

Miron Răscoală

Grigoraș Crunce

Agapi, vornic

Gavril Cârlig

Hilimon Cârlig

Gavril Rezmeriță

Proca Bătrânul

Parfeni Ciochină

Constadin a Varvarii

Toader, cojocar

Ioniță Crudu

Alicsandru Volinici

Ioniță Ciochină

Ion, tălmaci

Ifrim Ciochină

Pricopi Petre

Carp Strâmtu

Andrei Huidul

Iordachi, vânător

Ion, butnar

Ion Robul

Toderașco Tichiul

Ioniță Colțul

Antohi al Mârzii

Sandul Cârlig

Ioniță Tulbure

Toader fiul lui munteanu

Grigore Carage

Ion Pahomi

Trohin Olinici

Iosip Fărâmă

Iftimi, căpitanu

Irimie Ciocanu

Toader Ciochină

Proșală

Ioniță

Vasile Ticăitu

Toma

Grigoraș Lupoiu

Ipati, căpitanul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Tănasă

Prohip, ruptaș

Tofana, săracă

Dochița, săracă

Toma, diacon

Agapii Mârza, căpitan de volintiri

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 448, 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Iurcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Iurcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 5: 4 mazili, 1 popă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, bejenar

Gavril al lui Surici

Alicsandru Cârlig

Ion, prisăcar

Vasile Berehoiu

Vasile, văcar

Constantin Mârza

Lupul Berehoiu

Petre Berehoiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Tălămbuță, mazil

Irimia Tălămbuță, mazil

Grigori Tălămbuță, mazil

Casile nepot lui Tălămbuță, mazil

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Căzăneștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Căzăneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Lupu

Ursache Gărăniță

Grigoraș Gărăniță

Andrei Gărăniță

Ștefan Gărăniță

Gavril Găneiu

Grigoraș Gârnici

Constandin Gârnici

Ștefan, cojocar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cârsteștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Cârsteștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Alecse Fărâmă

Ilie Pâslă

Hortolomeiu Zglăvog

Constandin Pâslă

Stamati Pâslă

Dumitru Ioniță

Gheorghiță Zglăvog

Carp

Ioniță Irimie

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi Cotrobae, volintir

Popa Costandache

Sanda, babă săracă

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 449, 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Valea Ulmului

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Valea Ulmului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 2: 2 volintiri. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, munteanu

Toader, munteanu

Lupul Agape

Grigoral Brahă

Radul Poparce

Iosip Cârste

Gavril Hârciag

Gavril, văcar

Agapii Cârste

Lupul Brahă

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Guțul, volintir

Mihalachi Budailă, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Scorenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Scorenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 3: 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 21.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Nistor Stihi

Nicolai Stavăr

Ocsinte Bobeică

Vasile Bârsul

Vasile Jalobă

Dominte Leda

Ifrim

Apostu Stavăr

Ion Ichim

Condorachi Schimbător

Onofrei Stavăr

Miron Schimbător

Luca Gheorghieș

Grigori a Savii

Constandin Bărbosul

Iftimi Leda

Ion Antohi

Grigori fiul lui Iordachi

Dămian, văcar

Toader Necuțuiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Pavel, volintir

Popa Petre

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Malcociul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Malcociul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 2 volintiri. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader fiul lui Ștefan

Irimie fratele lui

Ion, ciobotar, rus

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru fratele lui Irimie, volintir

Ichim Cocioban, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 


Pagina 58 din 1,482« Prima...102030...5657585960...708090...Ultima »