MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 2

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (I)

 

Port în regiunea Nistrului – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

Satele Vaslăuţii, Cuciurul Mic, Vărbăuţii, Iurcăuţii, Boenciuc, Hroşăuţii

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vaslăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vaslăuţii

 

Moşia dumisale paharnicului Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 41: 2 popi, 2 dascăli, 11 scutelnici, 5 slugi, 6 văduve, 2 jidovi, 13 case pustii. Rămân birnici 63.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Tverdohleb

Vasili Dumitrachi

Ion fiul lui Anton

Miron, cojocar

Fedor al lui Giurinschii

Andrei al lui Giuroveţ

Ivan Dumitrucu

Vasile fiul lui Ivan

Ivan Giuroveţu

Anton Huţul

Luchian Babii

Macsin Zaharia

Hrihor Zaharia

Tănasă al lui Corcoduiuc

Andrei Lisăiu

Mihai Pidliubnii

Sauca, rusul

Ivan al Hupchii

Toader Basu

Grigore al strugarului

Neculai Babii

Ilaş Sămeniuc

Simion, olar

Ivan, rotar

Ilie Dudulac

Ion Prescorianu

Petre Saihaş

Tănase Coiţan

Ion fiul lui Coiţan

Simion Codrian

Mihailo Hubca

Gheorghie Codrian

Antohi Codrian

Iosip, pânzar

Ion al lui Coiţan

Hrihor, funar

Ivan Lisăiu

Gavril fratele lui Lisăiu

Petre fiul lui Costin

Ion Răpujinschii

Ştefan Rumii

Marco, rusul

Anton, rusul

Hrihor al lui Costăn

Vasili, văcar

Panco, rus

Simion Nedelco

Grigoraş Nedelco

Luchian Râbca

Ignat fiul lui Strateiciuc

Alecsa Macsinciuc

Ion Hatmaniuc

Nechifor fiul lui Strateiciuc

Vasili Strateiciuc

;iron nepotul strugarului

Ion fiul lui Friptul

Dănilă Curneşanu

Dumitru Şandriuc

Ivan Gherman, morar

Simion Hatman

Gavril fiul lui Macsin

Nechifor Condoriuc

 

 

Scutelnicii dumisale paharnicului Hurmuzachi:

 

 

Gavril, volintiriul

Mărian, rusul

Luchian, herghelegiu

Toader, cojocar

Petre, rusul

Vasili, pânzariul

Nichita, prisăcar

Pavlo, scutariul

Hrihor, ciobotar

Gheorghi Guşatul

Tănasă Bociuc

 

 

Văduvele:

 

 

Odochie

Marusa

Iliana

Paraschiva

Aniţa

Nastasia

 

 

Slugile dumisale paharnicului Hurmuzachi:

 

 

Miron, chitariul

Lupul Ciocoiul

Vasili Novac

Ilie Ciocoiul

Ion Malin

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasili

Popa Gheorghi

Andronic, dascălul

Vasile, pălămar

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Leiba, croitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 419, 420

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cuciurul Mic

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cuciurul Mic

 

Moşia dumisale visternicului Costantin Sturza şi răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 30: 2 popi, 2 dascăli, 4 scutelnici, 4 răzăşi, 7 şliahtici, 2 îmblători, 2 văduve, 2 marchitani, 5 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasilie Zota

Ivan Boroda

Mihailo Negrici

Pricop Catana

Ivan, văcar

Ignat Martiniuc

Alecsa, rusul

Gheorghie Duplin

Tănasi Duplin

Hrihor Calance

Ion Stratiiciuc

Ilaş Calancia

Simion Duplin

Nichita Ciurpita

Tudosi, vătăman

Ion, scripcar

Hrihor Huţul

Mihailo Trihub

Ignat Trihub

Dumitru fiul lui Mitrofan

Nichita Mitrofan

Ivan Mostovei

Neculai Macoveiciuc

Vasili Macoveiciuc

Vasili Salahub

Vasili Ţâhanciuc

Tănasi Lazboda

Toader Roman

Grigori Baiur

Toader Brânzari

Ion Brânzei

Neculai Dubişca

Mihai fiul lui Duduchi

Ivan, rusul

 

 

Scutelnici:

 

 

Timofei

Timco, scutelnic lui Ghiorghi Săvescul

Hrihor, cojocar, scutelnic căpitanului Vasile Onciul

Ivan, rus, scutelnic căpitanului Vasile Onciul

 

 

Răzeşii cu salvovardie:

 

 

Neculai Onciul

Gavril Onciul

Ilie Onciul

Vasile Onciul, căpitan de volintiri

 

 

Şleahtile:

 

 

Ioniţă Faliş

Ioniţă nepot lui Brânzan

Vasili Ţopa

Ghiorghie Smolinschii

Gheorghie Săvăscul

Toader Nalivaico

Tănasă Tăutul, mazil

 

 

Îmblători:

 

 

Toader Cojan

Andrei Cojan

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Marie

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Andrii

Popa Ioan

Dascălul Toader

Sauca, palamariul

 

 

Jidovii:

 

 

Herşco

Leiba

Moşco

Benco

Moşco

 

 

Marchitanii:

 

 

Costandin

Anton

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 420, 421

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vărbăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vărbăuţii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 2 dascăli, 4 scutelnici mazileşti, 2 mazili, 3 jidovi, 12 case pustii. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornicul

Iacob Oniiciuc

Fedor, ungurian

Necolai Tofan

Alecsa Pleteni

Ştefan Dămianiuc

Hrihor Manic

Ion Căzaciuc

Hrihor Prisagii

Hrihor Târhoveţschii

Ion Malinici

Petre Hriţu

 

 

Scutelnicii mazililor:

 

 

Fedor al ungurianului, scutelnic lui Gheorghi Perjul

Vasile Târhoveţschii, scutelnic lui Gheorghi Perjul

Coste, rusul, scutelnic lui Iordachi Perjul

Hrihor, morar, scutelnic lui Iordachi Perjul

Ivan, rusul, scutelnic lui Gligoraş Tăutul

Ivan Chin, scutelnic lui Gligoraş Tăutul

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasile

Dascălul Iacob

Vasili, palamar

 

 

Jidovii:

 

 

Herşco, jidov

Oron, jidov

Herşco, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Iordachi Perjul, mazil

Gligoraş Tăutul, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 421

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iurcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iurcăuţii

 

Moşia dumisale medelniceresei Catrinii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 23: 2 popi, 1 dascăl, 7 slugi, 5 scutelnici, 4 văduve, 1 jidov, 3 ţigani. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Foca, vornic

Mihailo Mihălcian

Iftodi fiul lui Necolai

Mihailo Pretula

Temco, olariul

Vasili Bilăus

Toader Zabloţschii

Andrei Cruhlianca

Tănase Crivin

Costaş Hapei

Fedor Tironiuc

In Lisac

Fedor Bezpoiasâi

Andrei Hapei

Chifa Hapei

Enachi Piscovei

Iacob Carpenco

Grigoraş Piscovei

Tănase Lesac

Ion Sămăniuc

Petre Ciorne

Hrihor Onofreiciuc

Chiriţă Carpenco

Crin Zadorojnac

Vasili, cojocar

Vasili Şau

Precop Diaconiuc

Iacob Zadorojnac

Toader Zadorojnac

Dumitraş Purice

Hrihor Ciorniga

Luchian Manic

Dănilă Costeniuc

Ivan Costeniuc

Ivan Zahariiciuc

Simion Zahariiciuc

Dumitraş Pavliuc

Gheorghie, ungurian

Ilie Plavliuc

Pătraş Plavliuc

Pătraş Zahariiciuc

Vasili Dămianiuc

 

 

Scutelnicii Bălşoai:

 

 

Gheorghi Căban

Ion Căban

Cozma

Iurie, grădinar

Vasile Hudima

 

 

Scutelnicii dumisale medelniceresei Catrinii Bălşoai:

 

 

Gheorghie Pomălian

Dumitraş Pomârlian

Necolai Lenţa

Iani Cobâlinschii, liahu

Vasile Paţarina

Enachi Drăguş

Onofrei, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

 

 

Văduve:

 

 

Nastasie

Marie

Parasca

Titiana

 

 

Ţiganii:

 

 

Nichita, ţigan

Vasili, ţigan

Tudosi, ţigan

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ignat

Popa Toader

Iacob, dascălul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 421, 422

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Boenciuc

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Boenciuc

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 24: 2 popi, 2 dascăli, 6 ruptaşi, 5 îmblători, 2 slugi, 1 argat, 3 jidovi, 3 văduve. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Bănar

Dumitru Martinciuc

Alecsa Ciornohaci

Vasile Popovici

Vasile al lui Drăguş

Vasili Bănar

Iacob, rusul

Ion Verenca

Grigori Stângaciu

Andrieş Stângaci

Vasile Stângaci

Grigori Paţarina

Enachi Drăguş

Vasili Vartic

Grigoraş, chihaia

Petre, rus

Ion, rus

 

 

Ruptaşii:

 

 

Dumitraş Balasânovici

Miron Costrăş

Ioniţă Tumurug

Ghiorghie Lenţa, mazil

Necolai cumnat lui Ghiorghie Lenţa

Gligori Stângaci

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Marie

Gafie

 

 

Îmblători:

 

 

Mihai Vlaico

Dumitraş Stângaci

Toader Chitariul

Tănasii, ungurian

Ion, ungurian

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Iacob, bătrân

Popa Vasili

Dascălul Vasili

Toader, palimar

 

 

Scutelnici:

 

 

Ion, rusul, argat lui Dumitraş Balasânovici

 

 

Jidovii:

 

 

Ianco, jidov

Chelman, jidov

Iţco, jidov

 

 

Slugile dumisale medelniceresei Catrinii Bălăsoae:

 

 

Enachi Drăguş

Vasile Vartic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 422, 423

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hroşăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hroşăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ şi răzăşii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 29: 1 popă, 2 dascăli, 2 ruptaşi, 1 îmblător, 4 văduve, 2 jidovi, 17 case pustii. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Muraveţschii

Ştefan Ţurilo

Dumitraş Grumeza

Vasili Grumeza

Pântei Fuştei

Mihailo fiul lui Pântelei

Toader, dulgher

Ştefan Gavriliuc

Mihai Fuştei

Simion Gavriliuc

Vasili Mustovei

Prodan Michiciuc

Ion Vântul

Macsin, rus

Pintelei Lupici

Vasili Manic

Andronic Ciobotarciuc

Mihailo Ciobotarciuc

Sârbin Creţul

Grigore Dascalciuc

Andrieş Graur

Vasile Giosu

Simion al lui Şeptilici

Gligoraş Ciobotarciuc

Vasili Pithârniac

Nechifor, ciobotar

Gavril fiul lui Beiciuc

Vasili Caşcaval

Alecsandru Chiriliuc

Vasili Vacarciuc

Iftodi Grumeza

 

 

Văduve:

 

 

Salinca

Nastasia

Catrina

Marie

 

 

Îmblători:

 

 

Sofroni Fuştei, îmblător

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ilie Vlaico

Costandin Vlaico, fiul lui Ilie

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Gavril

Vasili, palamar

 

 

Jidovii:

 

 

David

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 423

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Dobronăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Dobronăuţii

 

Moşia lui Postolachi Cârste

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 2 jidovi. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Rudin, vornic

Alecsa, morar

Fedor fratele lui

Gheorghe fiul lui Rabciuc

Andrei Crociac

Hrihor Huţul

Vasili Drăguţan

Sandul fiul lui Macsin

Ion Lavrinciuc

Vasili a moşneguţului

Ignat Brânzei

Petru cumnat lui Brânzei

Necolai fiul lui Gavril

Toader fratele lui

Moisa Crociac

Tănasă Băşică

Ursul fiul lui Băşică

Vasili Stari

Ion al lui Băşică

Ion Rabciuc

Ursul Ştefiuc

Vasili Cimpoeşul

Hrihor Hliuc

Nechia, rus

Maftei fiul lui Gavril

Sofroni fiul Zaharii

Tănase fiul Darii

Petre, rus

Ion Drebot

Toader, moldovan

Ion fiul lui

Vasili fiul lui

Grigoraş Lefter

Ivan Pianiţa

Ion Salapai

Nichita, văcar

Dănilă Ţampul

Iacob Tătarul

Ştefan, strugar

Mihai Dele

Ion fiul lui Crucian

Macsin Stari

Coste fiul lui

Palii, rus

Andrei Trebuhinschii

Ignat Rabciuc

Dumitru fiul lui Ignat

Tănase Lavrinciuc

Ştefan Huţul

Vasile Gerila

Zaharie

Toader fiul lui Zaharie

Fedor, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Toader, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Şmilo, jidov

Zălman, jidov

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 423, 424

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (V)

 

Nepolocăuţi, gara

 

 

Satele Nepolicăuții, Țopenii, Chidicăuții, Răvăcăuţii, Berhomete, Dubovăţ, Ştipeniţa

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Nepolicăuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Nepolicăuții

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 1 dascăl, 3 mazili, 4 argați, 5 văduve, 2 jidovi, 5 case pustii. Rămân birnici 30.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Hugco

Andronic fratele lui

Iacob, rusul

Simion Dascalciuc

Hrihor Bandasuc

Vasile Vasilinciuc

Hrihor Bandasuc

Andrieș Nauc

Toader Nauc

Timofei Oleinic

Simion Băndas

Toader Vasiliciuc

Vasile Rusnac

Ion Manguc

Olecsa fiul lui Ivan

Vasile Huțul

Ion Șcavarca

Ivan Malenchi

Ștefan Lazor

Luca Cernăucianii

Toader, moldovan

Vasile, rus

Ștefan Biblic

Ștefan, ciobotar

Ilaș Ștufu

Lupașco Gavriliuc

Păladi fiul lui Manguc

Pintele Panco

Petre, vornic

 

 

Mazili:

 

 

Andrei Tăutul, mazil

Ion Tăutul, mazil

Iordachi Ghițincul, mazil

 

 

Preoți și dascăli:

 

 

Popa Vasile

Iani, dascăl

 

 

Argați:

 

 

Dumitrașcu, argat Tăutului

Hlihor, argat Tăutului

Vasile, argat Tăutului

Chiriac, argat Tăutului

 

 

Văduve:

 

 

Anița

Gafița

Anița Hilotoai

Tudosie

Anița Moscălița

 

 

Jidovii:

 

 

Iancul, jidov

Leiva, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 415, 416

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Țopenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Țopenii

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 16: 10 ruptași, 3 argați la ruptași, 2 văduve, 1 jidov.

 

 

 

Ruptași:

 

 

Neculai al lui Țopa, praporciuc

Ion Țopa

Grigoraș Țopa

Andrei Țopa

Vasile Țopa

Costandin al lui Țopa

Dumitrașcu fiul lui Grigoraș Țopa

Dumitrașcu fratele lui Ioniță Țopa

Sandul Țopa

Ion fiul lui Țopa

 

 

Argați:

 

 

Cazimir, rus, argat Țopenilor

Panco, rus, argat Țopenilor

Hrihor, argat Țopenilor

 

 

Văduve:

 

 

Anița Vasiloai, văduvă

Nastasia, văduvă

 

 

Jidovi:

 

 

Mihăl, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 416

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Chidicăuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Chidicăuții (Piedecăuți)

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 3: 2 mazili, 1 ruptaș. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraș, butnar

Toader Iuriiciuc

Dumitru Chiuciuc

Anton Nichiforciuc

Luchian Banas

Ivan Sauca

Dănilă, morar

Petro, pânzar

Ivan Ivanuc

Petro Banatuc

Costin, vataman

Hrihor fiul lui Ivan

Ştefan fiul lui Vadciuc

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Ilii Strâşca, mazil (cel care le va furniza austriecilor urice vechi, care să le justifice pretenţiile; numele lui era, de fapt, Ilie Flueraş, dar îl tradusese)

Sandul cumnatul lui Ilii Strâşca, mazil

Vasile Vlad, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 416

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Răvăcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Răvăcăuţii

 

Moşia dumisale visternicului Ioniţă Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 7: 2 popi, 1 dascăl, 2 văduve, 1 jidov, 3 case pustii. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Luchian Brenicu

Toader fiul lui

Ion, moldovan

Macsin Alecsandru

Filip fiul lui Ion

Ştefan Pohribnic

Ion Pohribnic

Iurii Pohribnic

Andrei Pohribnic

Goraş Pohribnic

Ion Nişcan

Acsinte al Nedichii

Ion Onciul

Andrei fiul lui Opaşco

Vasile Brinic

Mihai Sârnuc

Dănilă Travici

Ivan Terentuc

Vasile Trofin

Petro Sârna

Mihail Ctaciuc

Onofrei Şumciuc

Anton Roşca

Timofei Roşca

Iacob Carpu

Vasile, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Aniţa, văduvă

Maria, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ştefan

 

 

Jidovii:

 

 

Herşco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 416, 417

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Berhomete

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Berhomete

 

Moşia dumisale Costantin Cilibiu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 3 văduve, 1 jidov, 4 case pustii. Rămân birnici 25.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ivan Bodilivschii

Neculai Mândric

Ivan Mândric

Hrihor Mândric

Iftemii Şlimco

Mihail Mandric

Mihail Sporojciuc

Ion Dronuc

Andrei Dronuc

Fedor Cosovan

Andrei Mândriciuc

Tudosi Mândriciuc

Mihail Hapco

Vasile Andrieşciuc

Fedor Cupciac

Zahera Manduc

Hrihor fratele lui

Ivan Starojciuc

Vasile fiul lui Majuc

Hrihor al lui Luchinuc

Andrei nepot lui Neculai

Mihail Paşişnic

Vasile Drunuc

Timofei Mandric

Ştefan, vataman

 

 

Văduve:

 

 

Maria Ştefăniasa

Tichiana

Catrina

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Grigorii

Dumitro, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Şaul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Dubovăţ

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Dubovăţ

 

Moşia dumisale visternicului Ioniţă Sturza

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 15: 2 popi, 1 dascăl, 8 văduve, 1 jidov, 3 case pustii. Rămân birnici 32.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iacob Deliiciuc

Neculaiu Costaşco

Ştefan Ţiruc

Pălachii fiul lui Coştaş

Andrei Arciepciuc

Andrei Bucoveiu

Vasile Costaşciuc

Nechita Hodovaneţ

Dumitraşco Todoriciuc

Ştefan Hodovaneţ

Vasile Vasalenciuc

Fodor Sorocopul

Vasile Sorocopul

Toader Sorocopul

Acsănti Furluciuc

Iacob Coztaşuc

Andrieş Tofan

Ion Gheluta

Simion Sobco

Antohi Andrabura

Vasile Rusnac

Hrihor Şcavco

Vasile al lui Arhip

Toma Focioc

Gavril Rusnac

Alecsandru Ciopa

Toader al lui Coştaş

Matei fiul lui Stasii

Hrihor Vasilescu

Iacob Tumac

Petro Pirinchic

Ion Sorocopul

 

 

Văduve:

 

 

Gafiţa

Cârstina

Aniţa Dumintiasă

Nastasia

Maria

Aniţa Andriasă

Catrina

Lupa, văduvă

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Andrei

Popa Ion

Andrei, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Mendel, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 417, 418

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ştipeniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Ştipeniţa

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 20: 2 popi, 1 dascăl, 2 mazili, 4 văduve, 6 scutelnici, 1 jidov, 4 case pustii. Rămân birnici 43.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Prodanciuc

Gheorghe Harici

Andrei Crecia

Iacob Mihaluc

Toader Cuzenco

Mihail Şandru

Vasile Mihailuc

Neculai Vasuc

Vasile Zaman

Mihai Greculiac

Ştefan Veuceruc

Ivan Tverdohleb

Zaharia Runiac

Dănilă Libed

Dămian Daşciuc

Ion Huţul

Iudan Pivovavrciuc

Irimia Verinca

Gavril Veninciuc

Vasile al lui Boico

Vasile Ciornei

Vasiliac al lui Boico

Olecsa Danchiu

Procop Rusuciuc

Ivan Rusuciuc

Fedor Merca

Ivan Stasuc

Vasile Boico

Vasile, cibotar

Matvei Stasuc

Andrei al lui Vovar

Ion Basascut

Ştefan Scaun

Fedor Marin

Alecsa Râpca

Roman, păscar (pescar – n. n.)

Pavel Mironic

Năstas fiul lui Pavel

Hrihor Şcarliuc

Iacob Şcarliuc

Neculai fiul lui Ilii

Fedor Tătasii

Alecsa Levanciuc

 

 

Scutelnicii lui Ioniţă Mutencu:

 

 

Vasile al lui Rusnac

Vasile Veuciariuc

Petre, velnicer

Vasile Mintenciuc

Dănilă Zazalia

Andrieş

 

 

Văduve:

 

 

Angheluşa

Irina

Nastasia

Ilinca

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan

Popa Alecsa

Ivan, dascăl

 

 

Mazili:

 

 

Ioniţă Mutencu, mazil

Ivan Ivanovici, poroşnic

 

 

Jidovi:

 

 

Herşul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 418, 419

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (IV)

 

Coţmani, panoramă

 

 

Satele Laschiuca, Coțmanii, Suhaverha, Clevondin, Davideștii,

Havrileştii, Ivancăuţii, Uşihlibul, Orăşănii, Lujenii

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Laschiuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Laschiuca

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 16: 1 popă, 1 dascăl, 4 văduve, 3 jidovi, 7 case pustii. Rămân birnici 59.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, vornic

Ștefan Mamaiuțschii

Costandin fratele lui

Ștefan Coțeran

Hlihor Sidor

Fedor Rudnischii

Mihail Chișcan

Vasile Yelenco

Hrihor Tosuc

Ignat Rezin

Andrei Zelenco

Vasile Zelenco

Ivan Chițul

Petro Hrițusân

Alecsa Huzneț

Tănasă Căpățină

Iacob, pânzar

Vasile Săghir

Iacob al lui Căpățină

Dănilă Poico

Dumitru Malaico

Ivan Hrițusa

Alecsa Anic

Gavril al lui Nemiș

Neculai Nemiș

Macovei Temciuc

Hrihor Oleinic

Petro Malaico

Timofei Cupecico

Fedor Huțschii

Ivan Linovici

Hrihor Zapalenuc

Hrihor, morar

Ivan Grețuc

Ivan. Morar

Timofei Sauciuc

Vasile Sauciuc

Dănilă Verciuc

Mihail al lui Dănilă

Ivan Voițișco

Ilii Sodoric

Ostah Șinco

Gheorghi Rusâschii

Ivan Ștefănuc

Ivan Ghenbaci

Dănilă al Focăi

Hrihor Traci

Petro Mălaico

Hrihor Tferdohleb

Macsim Vednici

Vasile Tulac

Fedor Penuc

Andrei Marusic

Dumitru Tferdohleb

Fodor Andrieșciuc

Fodor Lazorenco

Petre Sirahanic

Iacob Zelenco

Vasile, crâșmar

 

 

Văduve:

 

 

Hrihorca

Foceica

Pirocica

Panceșca

 

 

Preoți și dascăli:

 

 

Popa Grigori

Vasile, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Marco, jidov

Leiba, jidov

Iuric, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 407, 408

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Coțmanii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Coțmanii

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 137. Scădere rufeturi, însă 45: 3 popi, 3 diaconi, 3 dascăli, 1 poroșnic, 8 scutelnici, 11 văduve, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 92.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai, vornic

Ivan al lui Roman

Ivan Lungul

Dumitru Facăș

Ivan, rusul

Gheorghi Cravciuc

Fodor, vătăman

Vasile Dosteiu

Ivan Pavliuc

Mihail Scripnic

Ion al lui Harasim

Harasim

Petre, rotar

Ivan Sinco

Prodan Pivuliac

Vasile fiul diaconului

Vasile Crețu

Ivan Facăr

Toader Răznic

Ivan Pintema

Muțic, rus

Fodor, rus

Fodor Zadobrițchii

Petre Loica

Neculai Culic

Mihail Procleciuc

Vasile, bărar (berar – n. n.)

Hrihor, ungurian

Vasile Danișuc

Ivan, văcar

Ivan Sauciuc

Nichifor Cudreciuc

Alecsa Rudeiu

Ivan Cudric

Iacob Bețschii

Sârghi, rus

Ivan Levcun

Ivan Moțpanuc

Procopi, rus

Gheorghi, rus

Sârghi Lezeiu

Vasile Praschii

Ivan Petrivanciuc

Sandul Nastasiociuc

Ștefan Căpățână

Sandul Cantemir

Dumitru Cantemir

Semen Cantemir

Ion al lui Cantemir

Sămen Marițuc

Andrunachi siul lui Vasile

Ștefan Cantemir

Gheorghi Bucătarciuc

Vasile, cojocar

Procop, scripcar

Ștefan al morarului

Hrihor Veșciuc

Ivan Moșișciuc

Vasile, rus

Ivan, rus

Dumitrașco Iordanchinciuc

Grigoraș Pivuliac

Ion Poclitar

Coste, rus

Neculai al lui Malic

Fodor Triu

Ștefan Chiuciuc

Andrei, morar

Andrei Benuliac

Timofei, haidău

Ivan Voiuco

Vasile, rus

Gheorghi, merticar

Vasile, morar

Ștefan Poclitar

Ilașco, cojocar

Matei, bejenar

Vasile Liatoschi

Ivan Gulevan

Vasile Facăs

Nicolai, morar

Andrei Somerca

Vasile Somerciuc

Toma Mazur

Matei Franschii

Toader, pânzar

Simeon, cojocar

Semen Nijnic

Vasile, rus

Iacob, rus

Pavăl Stasii

 

 

Poroșnic ostavnoi:

 

 

Ignat Petrovici, poroșnic ostavnoi

 

 

Scutelnicii poroșnicului:

 

 

Dumitru Feuco

Simion Finco

Vasile Murgoci

Tănase Feuciuc

Grigoraș, rotar

Ștefan Cosovan

Toader Giușcan

Hrihore, rusul

 

 

Preoți, diaconi și dascăli:

 

 

Popa Ștefan

Popa Ion

Popa Dumitru

Diaconul Dumitrașco

Diaconul Sandul

Diaconul Grigoraș

Vasile, dascăl

Mihai, dascăl

Hrihor, dascăl

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Odochia

Ilinca, ruscă

Sofia, ruscă

Sofia Gavriloai

Iliana

Tocioai, babă

Dochița, babă

Lupușoai

Acsănie

Gafia, babă

 

 

Jidovi:

 

 

Iutco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 408, 409

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Suhaverha

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Suhaverha

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 20: 1 popă, 2 slugi episcopești, 4 văduve, 11 case pustii. Rămân birnici 25.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ivan, vornic

Andrei, rus

Toader Curlat

Gheorghi fratele lui

Iacob, vătăman

Ursul fiul văcarului

Ltefan Horițschii

Costin Macciuc

Ion fratele lui

Ion Dimurciac

Timofti, morar

Andrii Dimulcic

Mândrișor

Vasile Ivanuc

Luchian, rus

Vasile Negoiță

Tănase Băetu

Ștefan Gavriliuc

Alecsa al luiMacsin

Ion Deble

Andrei Prodan

Ion, rus

Simion, rus

Fodor Drejcian

 

 

Văduve:

 

 

Irina

Maria Ursuliasă

Palaghia

Maria, morărița

 

 

Preoți și diaconi:

 

 

Popa Miron

Diacon Toader

Diacon Andrei

 

 

Slugi:

 

 

Neculai Rochip, sluga episcopiei

Dănilă, sluga episcopiei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Clevodin

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Clevodin

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 66. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 5 văduve, 7 case pustii. Rămân birnici 52.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, vornic

Vasile Odainschi

Ivan Pelipciuc

Hrihor Pelipciuc

Vasile Crămar

Ivan Mudre

Iulco, văcar

Temco Sâmchiuchi

Gheorghi Hadul

Ivan Gheberiac

Iacob, morar

Simion Verenischii

Dumitrașcu Petre

Mihai Petrinciuc

Petre Brichii

Andrii Iavoscchii

Dănilă, rus

Simeonco

Semen Cuciurian

Mihail Tatulici

Mihail Zaporojan

Ștefan a babii

Gligoraș Racoviță

Toader Racoviță

Pavel Căzacu

Toderaș Rogozinschii

Neculai, rus

Mihail, dascăl

Tănase fiul popii

Zaharie Horlo

Andronic Horlo

Dămian, jitar

Vasile Gincai

Ion Lenschii

Vasile Cuțeiu

Matei, vătăman

Dumitrașco Țurcan

Havril Dumcan

Vasile Racoviță

Pepele al morarului

Ignat

Ivan Zaharciuc

Vasile Havrilciuc

Mihai, pânzar

Dănilă, rus

Sămăn Rusnac

Macovei Rusnac

Ivan Dănilciuc

Vasile Sămenuc

Ivan Babiciuc

 

 

Văduve:

 

 

Maria, babă

Marca, ruscă

Paraschiva

Palaghie

Irina

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ștefan

Vasile, palamar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 410, 411

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Davideștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Davideștii

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 15: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 2 jidovi, 4 case pustii. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei, vornic

Cozma Olecsa

Ion Suhar

Vasile Cozluc

Toader Suhar

Mihail Rusăschii

Neculai Rusăschii

Ivan, vătăman

Vasile Coșlian

Vasile Pilat

Costia

Ivan Craviuc

Hrihor, scripcar

Fedor Strogi

Hrihor, pânzar

Ivan Babiuc

Mihail nepot popii

Michita Leca

Costandin al popii

Vasile Belcic

Tănase Andriiciuc

Andrușca

Ilii Velcic

Hrihor, dascăl

Metei fiul luiRoman

Toader Străchici

Simion Ciornic

Neculai Ilciuc

Pale Velcia

Hrihor Andriiciuc

Vasile Zazulia

Ianchii, văcar

Hrihor Flăcău

Andrei Cobinschii

Ivan Ciorne

Basile Babiciuc

Toader Vodovez

Ivan, morar

Onofrei Petrencu

Ivan Mamiciuc

Petro Ivanciuc

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Todosie

Marca

Odochia, moscălița

Anița

Palaghie

 

 

Preoți și dascăli:

 

 

Popa Dumitru

Popa Iacob

Costandin, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Elesii, jidov

Husân, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 411

 

 

Ruteancă din Coţmani – fotografie de Dimitrie Dan

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Havrileşţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Havrileşţii (Gavrileştii)

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 8: 1 popă, 2 văduve, 1 ţigan, 4 case pustii. Rămân birnici 23.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Fedor Tunciuc

Ilii Ciornei

Ivan Martinic

Iacob Mangiuc

Mihail Mangiuc

Toader, dascăl

Vasile, pânzar

Tudose Caralaşciuc

Iacob Melovanschii

Petre Tudosiiciuc

Marchin Manoilciuc

Ivan Sămenuc

Ivan Oniciuc

Vasile Bălan

Alecsa Mangiuc

Martin Tuleschii

Vasile Mutco

Fedor Malanciuc

Dămian Boico

Vasile Prusunschii

Alecsa Liuşinca

Petro, vataman

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile

 

 

Văduve:

 

 

Maria, preuteasă săracă

Sinca, babă

 

 

Ţigani:

 

 

Hrihor, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 411, 412

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ivancăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Ivancăuţii

 

Moşia răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 30: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 9 ruptaşi, 13 şliahti, 1 îmblător, 3 văduve. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hrihor Fedorul

Iacob Feştriga

Vasile Crevinciuc

Simeon Iacoviţ

Mihail Marienciuc

Ştefan Bezenuc

Ştefan Sauciuc

Petro Ghedun

Ivan Ivaşciuc

Andrei Balţii

Simeon Chişcanuc

Iacob Istrati

Toader Cucul

Petre, cumnat lui istrati

Nichita Cepiha

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Simeon

Andrei, dascăl

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Manole fiul lui Ştefan Drăghindă, mazil

Sandul nepot lui Păunel, mazil

Grigori Tăutul, mazil

Andrei Ţiganuc, ruptaş

Gheorghi fratele lui Ţiganuc, ruptaş

Vasile Bobele, ruptaş

Acsinte fiul lui Velicico, ruptaş

Toader fratele lui, ruptaş

Ion Buţura, ruptaş

Gheorghi fratele lui, ruptaş

Vasile al Drăghindei, ruptaş

 

 

Şlehti din Ivancăuţi:

 

 

Ion fiul lui Simion Ianăş

Costandin, fratele lui

Sandul fiul Costii

Andrii fiul lui Mintece

Ştefan fiul lui Ursul

Costandin fiul lui Vlad

Miron fiul lui Andronic

Petre, hotincian

Ioniţă Pană

Iftemi Cernevschii

Vasile Cătană

Ştefan al Verinschii

Dumitraşco al lui Lupul

 

 

Îmblători:

 

 

Zaharie fiul lui Moscalev, îmblător

 

 

Văduve:

 

 

Maria, văduvă

Aviţa, văduvă

Aniţa Vasiloai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 412

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Uşihlibul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Uşihlibul (Oşehlib)

 

Moşia dumisale spătarului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 90. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 8 văduve, 5 jidovi. Rămân birnici 75.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan, vornic

Petro Huţul

Ion Luchian

Toader fiul lui Dumitraşco

Petre fiul lui Rusnaco

Ion fiul lui Toader

Neculai Ivaşciuc

Vasile Sămenuc

Vasile Lupuliac

Ivan Popovici

Vasile Andrus

Mitro fiul lui Boida

Ion Melniciuc

Ion Boiciuc

Costaş Popovici

Iasob Colţun

Simion Boida

Ştefan Lopanciuc

Iacon Haruc

Vasile Vacarciuc

Ivan Hultur

Neculai Trufin

Pintelei Lucumciuc

Ion Costuc

Ursul, moldovan

Ivan Hrinuc

Tudosi Strâşboroda

Vasile, morar

Fedor Mironuc

Vacile Tcaci

Dumitro fiul lui Babiuc

Mihail Babiuc

Dumitro Babiuc

Gheorghiţă Babiuc

Mihail Babiuc

Ion Harabari

Hrihor Rabeiu

Timofei Bulbuc

Vasile Icul

Ivan Unişciuc

Toader Lesii

Mihail Ciornopişciuc

Hrihor Timofeiciuc

Anton Rusnac

Ivan Babiuc

Ivan Rusnac

Mitro Strâşciuc

Dănilă Rusnac

Alecsa fiul lui Dănilă

Hlihor al lui Dănilă

Ştefan, vataman

Vasile fiul lui Druţul

Ştefan Ţihanciuc

Tudose fratele popii

Vasile Huznuc

Ştefan fratele popii

Olecsa Dubusac

Ion Toaderiuc

Vasile Popovici

Nechifor Neculai

Ivan Ivasic

Andrei fiul lui Vasile

Nechifor

Ion Menilciuc

Mitro Buguc

Iacob Hare

Pavlo, bătrân

Vasile Oniciuc

Ion Iacobcia

Hrihor, holtei

Neculai fiul lui Lichi

Hare, rus

Alecsa fiul lui Dănilă

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Dumitru

Ivan, dascăl

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Nastasia

Maria

Hafia

Parasca

Aniţa

Maria Cozmuliasă

Maria Fedoroai

 

 

Jidovi:

 

 

Iosip, jidov

Volva, jidov

David, jidov

Leiba, jidov

Faibiş, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 412, 413

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Orăşănii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Orăşănii

 

Moşia dumisale Costandin Păladi, paharnic Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 4: 2 popi, 1 dascăl, 1 jidov. Rămân birnici 74.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Caralaşciuc

Iacob Maţintco

Toader Mihovan

Ion Lupuliac

Onofrei Lupuliac

Vasile Şapciuc

Vasile Briţcăi

Ştefan Chişcan

Ion Coterluc

Toader Miharia

Ivan Şparopaga

Andrei Coterliuc

Grigoraş Gaftinuc

Neculai Traciuc

Vasile Şcoropapa

Andrieş Şipciuc

Vasile Bolocan

Dumitro Hohul

Alecsa Ciobuc

Hrihor Hoholec

Mihail Chibicia

Dumitro Chibicia

Iacob Chibicia

Iurii, rusul

Vasile Boico

Petraş Boiciuc

Vasile Dulciac

Neculai al Burlii

Petre Simenuc

Ion Mândrişorul

Tănase Mazuric

Vasile Hleţchii

Hlihor Haleţschii

Vasile Haleţciuc

Vasile, văcar

Apostoluc

Neculai Fruptul

Neculai Criuşapca

Ion Rusăschii

Miron Rusăschii

Ion Ţibuliac

Iacob, ciobotar

Simion Chibicia

Ştefan Şapciuc

Onofrei fratele popii

Vasile nepot popii

Gavril Virteporoc

Olecsa, butnar

Neculai Petric

Mihail fiul lui Neculai

Vasile Şcoropata

Vasile fiul lui Ivan

Toader Cernicianin

Toma Cernicianin

Mihail Râbchii

Dumitro Maţinco

Larion Curilar

Iacob Gornii

Vasile Ceredaric

Mihail Ceredaric

Toader Neculaiciuc

Vasile Belţic

Gheorghiţă Belţic

Gheorghi Robul

Iacob Guruc

Vasile Şapca

Ostafi Şapca

Dumitraşco Moisuc

Toader Pleşca, vătăman

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Nechifor

Popa Gheorghi

Toader, dacăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iusip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 413, 414

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lujenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lujenii

 

Moşia dumisale jicniceresei Mariei Macroai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 94. Scădere rufeturi, însă 46: 2 popi, 1 dascăl, 15 scutelnici, 1 jidov, 3 văduve, 12 case pustii, 12 ţigani. Rămân birnici 48.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Oreleţchii

Fodor Oreleţchii

Hrihor Başaca

Alecsa Mihalachi

Iacob Petriniac

Ion Coţudan

Pintelei Siruniac

Luchian Sauciuc

Vasile vătăman

Neculai Savciuc

Ştefan Şpircul

Grigoraş Manduc

Macsim Sauciuc

Mihail Sauciuc

Nechifor Başac

Vasile Foca

Mihail Lipciuc

Toader Acsintic

Iurii Acsintiuc

Vasile Feleşco

Gheorghi Odoviuciuc

Simion Cricinic

Macsim Cricinic

Ştefan Neculaiciuc

Tănase Coghidiuc

Ion Odoveciuc

Dănilă Ghidiu

Vasile Râznuc

Petro Zaiciuc

Ion Agaftonuc

Ivan Tuderuc

Ilaş Isianciuc

Ion fiul lui Cruţ

Andrieş nepot lui Cureşciac

Irimie Tcaci

Vasile Berezco

Ivan Ciupric

Toader Şperciuc

Ivan Cutucu

Mahail Bidric

Ivan Lucuciac

Toaderco Lucuciac

Iacob Tcaciuc

Statii Savciuc

Iacob Savciuc

Hrihor Fresinic

Grigoraş Moşniaga

Petro Feluşchii

 

 

Scutelnicii dumisale Mariei jicniceriasa:

 

 

Semen, pânzar

Gavril Şpirtu

Hrihor Moşniaga

Hrihor, morar

Andrieş, grădinar

Fedor Benzală

Hrihor Culiciac

Ivan Coco

Simion Clipacia

Ion Clipacia

Gheorghi, pânzar

Vasile Ciornei

Ivan Bohonuc

Olecsa, volintir

Matei Curicul

 

 

Văduve:

 

 

Odochia

Nastasia

Gafiţa

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Stefan

Popa Vasile

Dascăl Toader

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov

 

 

Ţiganii dumisale jicnicerooai:

 

 

Vasile, ţigan, jude

Ursachi, ţigan

Ştefan, ţigan

Toader, ţigan

Sandul, ţigan

Ştefan, ţigan

Anborosi, ţigan

Acsinti, ţigan

Vârlan, ţigan

Sandul, ţigan

Ştefan, ţigan

Gavril, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 414, 415

 

1899, Ţărancă din districtul Coţman. Foto: Julius Dutkiewicz

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (III)

 

 

Jucica Nouă, în 1915

 

 

Satele Sobroneţ, Mămăeştii, Rohozna, Juşca, Lenţeştii, Valeva, Vetleuca

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Sobroneţ

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Sobroneţ (Şubraneţ)

 

Moşie răzeşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 96. Scădere rufeturi, însă 51: 4 popi, 3 dascăli, 3 mazili, 5 jidovi, 21 călăraşi, 5 văduve, 3 ţigani, 7 case pustii. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei, vornic

Pricop Lungul

Ivan, rus

Alecsa, rus

Ostafi

Ivan Rabici

Mazurul

Gavril Omenici

Vasile Popoviciuc

Costaşco

Vasile Măcarii

Sauca Tomaciuc

Ştefan, vătăman

Vasile Tomaiciuc

Ivan Hordiban

Ivan, rus

Mihai Boţul

Ilco, pânzar

Fodor, pânzar

Mihail Corida

Andrei Topalciuc

Vasile Telepeleciac

Dănilă Cinpoeş

Andrei Chiţuman

Fodor Strieţ

Vasile Crivda

Petre Fundra

Semen China

Mihalco Calanciuc

Vasile Căzac

Vasile Calanciuc

Lulian Dorleliţa

Mihail, cioban

Vasile, cioban

Mihail, rus

Gavril, văcar

Ion, prisăcar

Timofti, rus

Hrihor, rus

Hrihor Rusnac

Timofti, rus

Foca

Vasile, rus

Macsin, argat

Petre, rus

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Nastasa

Maria lui Vasile

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan

Ion, dascăl

Popa Iftemi

Popa Ştefan

Popa Ion

Tănasă, dascăl

Vasile, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Leizer, jidov

Iosip, jidov

Moşcol, jidov

Marco, jidov

Leiba, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Costandin Stroescu

Mihalachi Stroescu

Panaite Stroescu

 

 

Călăraşi din Sobroneţ:

 

 

Ion, chihaia

Ion Dănuliac

Toader Dănuliac

Grigoraş Laschiuca

Grigoraş Lupinca

Grigoraş Palciuc

Andrieş Laschiuca

Luca

Neculai Sorocian

Ion Laleş

Toader Savciuc

Vasile Cravciuc

Grigoraş fiul lui Havetic

Ivan Piţil

Andrii Bilac

Andrieş Clim

Pătraşcu Movilă

Andrieş, cojocar

Fodor

Vasile Laschiuca

Ivan, rus

 

 

Văduve de călăraşi:

 

 

Dochiţa

Fedora

 

 

Ţiganii:

 

 

Simion, ţigan

Grigoraş, ţigan

Grigoraş, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 402, 403

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mămăeştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Mămăeştii

 

Moşia schitului din Ţara Leşască (Schirul Mare – n. n.)

 

 

 

 

Toată suma caselor: 130. Scădere rufeturi, însă 27: 1 popă, 1 dascăl, 6 văduve, 19 case pustii. Rămân birnici 103.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Manciuc

Vasile Băsărabă

Mihailor Starciuc

Mihail, pânzar

Ştefan Carnişschi

Tănasco Bintechi

Nechifor Sariischi

Olecsa Sinisca

Vasile Burian

Ştefan Danciuc

Ivan Rumciac

Ivan Zavadas

Dumitru Dudciac

Vasilia

Onofrei, morar

Pavel Pătraşca

Onofrei Popovic

Petre Dumciac

Vasile, butnar

Gheorghi Gligor

Ştefan, butnar

Fodor Vovetca

Vasile Mihalco

Mihaico fiul lui Bezpisco

Vasile Cionic

Mihail Boroznuţ

Hrihor, păscar (pescar – n. n.)

Ştefan Covrig

Vasile Ilar

Hrihor, ciobotar

Ion Huţul

Olecsa, olar

Hrin Dănilciuc

Ivan Vonic

Ivan Runenco

Vasile Tănasă

Nicolai Tasinschi

Mihail Sâtanschi

Ivan, pânzar

Enachi Romanciuc

Fodor Săniţschi

Andrei Romaniuc

Ivan Taşciuc

Vasile Taşciuc

Costaş Taşciuc

Olecsa Duşciac

Ivan, butnar

Dănilă, ciobotar

Fodor Fote

Vasile fiul lui Fote

Coste Cinpoeş

Gheorghi Morăraş

Ion, croitor

Ştefan Strileschii

Fedor, puşcaş

Petre, puşcaş

Neculai Proţan

Andrei Şarăbat

Ivan Priş

Olecsa Pubeşschii

Vasile Râniac

Ştefan Şinco

Andrei Colonic

Hrihor Belciuc

Vasile Rusnac

Hrin Duşciac

Semen Dudciac

Vasile Cocic

Nechita Fodorco

Vasile Colmenschii

Fodor Scrinschii

Vasile Huţul

Nechifor Huţul

Timofti Săpag

Ivan, pânzar

Olecsa Popisăvac

Ivan Ţeghe

Andrei Negrinic

Hrihor Mihailo

Mihail Varnii

Olecsa Hriniac

Onofrei

Mihail, vătăman

Iacob Sanciuc

Andrei fiul lui Tercul

Ştefan Şincar

Ivan Gaghiroc

Michita Zavolic

Ştefan Fote

Ivan Ştefanco

Mihail Petric

Panco, crâşmar

Vasile Rosnac

 

 

Văduve:

 

 

Fedora

Parasca

Paraschiva

Hafia

Aniţa

Ana Zelenenco

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Hrihor

Vasile, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 403, 404

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Rohozna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Rohozna

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 67. Scădere rufeturi, însă 48: 1 popă, 3 mazili, 2 ruptaşi, 6 văduve, 8 scutelnici, 9 jidovi, 19 case pustii. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei Zazonti, vornic

Grigoraş Savciuc

Iaob, butnar

Mihail, fratele butnarulu

Andrei, rusul

Sârghi, rusul

Fodor, rusul

Vasile Malec

Simion, rus

Vasile Gora

Hrihor Sămen

Fodor Mesan

Vasile, pânzar

Matei Coban

Sauca

Vasile, vătăman

Petre, rus

Mihail, rus

Vasile, rus

 

 

Scutelnii dumisale Paraschivei Ţigăroai cu cartea divanului:

 

 

Tănasă Pomaliuc

Gheorghi Hatman

Chirilă

Grigoraş Catana

Prodan Pinteleiciuc

Anton

Onofrei Pilat

Dumitraş Pilat

 

 

Răzeşii de Rohozna:

 

 

Grigoraş Cracalii, mazil

Gavril Cracalii, mazil

Grigoraş Brânzan, mazil

Grigori Hlihorce (neamul Grigorcea – n. n.), ruptaş

Gavril al lui Brânzan, ruptaş

 

 

Văduve:

 

 

Vârvara

Sofia

Sionia

Hănica

Odochie

Dochia, baba

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ignat

 

 

Jidovii:

 

 

Şloma, jidov

Ilii, jidov

Avram

Berco, jidov

Iţco, jidov

Avram, jidov

David, jidov

Moşco, jidov

Herşci, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 404, 405

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Juşca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Juşca (Jucica)

 

Moşie mănăstirii Barnovschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă 41: 1 popă, 1 dascăl, 5 vânători, 3 bărani, 6 scutelnici, 11 case pustii, 13 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Chin, vornic

Ştefan Chificiac

Carpu

Ştefan Climciuc

Ion Caterinciuc

Toader Caderinciuc

Grigoraş Caterinciuc

Grigoraş Caterinciuc

Vasile Caterinciuc

Alecsa fiul lui Ioniţă

Toader

Gheorghiţă

Nechifor

Toader Huzum

Iacob, ciobotar

Vasile Chifiiciuc

Mihai

Toader Toporăucian

Vasile Opincă

Avsenti Clim

Gligore, rusul

Ştefan Clim

Condre Medvig

Ştefan Medvig

Ştefan Iuftinuc

Nechifor Iuftinuc

Ion Băbiac

Ion Ţurnă

Gavril Ţurnă

Ivan, rus

 

 

Vânători starosteşti:

 

 

Petre Clim

Vasile Ivanciuc

Toader Clim

Toader Medvig

Pintelei, rus

 

 

Bărani:

 

 

Anton Căzacu

Ion Iftinuc

Ion Veriha

 

 

Scutelnicii vameşului Cosânschii:

 

 

Ion Dobinciuc

Vasile Dobinciuc

Andrei Dobinciuc

Andrei

Mihalachi Căzacu

Vasile Căzacu

 

 

Văduve:

 

 

Ana, morăriţa

Maria

Gafia

Fodora

Ana

Gafiţa

Paraschiva

Catrina

Marie Hrihoriasă

Tudosca

Chiţa

Maria a lui Ivan

Maria, babă

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Ion

Vasile, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

David, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lenţeştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lenţeştii

 

Moşie dumisale Paraschivii Ţigăroai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 24: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 5 păscari (pescari – n. n.) starosteşti, 5 scutelnici, 5 bărani, 2 văduve, 4 case pustii. Rămân birnici 18.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan, vornic

Iurii  al lui Băsărabă

Andronic Verinca

Ursachi Verinca

Mihai Gulevaci

Mihalachi al lui Ursachi

Toader Tiron

Gheorghi Gherman

Onofrei

Ion fiul lui Verinchii

Andrei Galilco

Mihai Galilco

Nechita nepot lui Băsărab

Mihai fratele lui

Vasile, ungurian

Alecsa, rus

Iacob, steclar

Roman, pânzar

 

 

Păscari starosteşti:

 

 

Ilii, păscar starostesc

Ion, păscar starostesc

Grigori, păscar starostesc

Hlihor, păscar starostesc

Sămen, păscar starostesc

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Simion

Ion, dascăl

 

 

Văduve:

 

 

Dochiţa, văduvă

Maria, bătrână văduvă

 

 

Scutelnicii lui Şfali:

 

 

Ivan

Matei, rus

Sămen, pânzar

Ştefan, herghelegiu

Simion, păscar

 

 

Bărani:

 

 

Dănilă Duciac

Pintelei Spătaru

Prodan Băsărab

Petre, morar

Grigorcia fiul popii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Valeva

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Valeva

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 12: 2 popi, 1 dascăl, 2 văduve, 1 îmblător, 1 jidov, 5 case pustii. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihail, vornic

Toader Traci

Timofei Cârste

Vasile Coţman

Ştefan Coţman

Toader Pelin

Dumitru al lui Vatrici

Alecsa Malic

Iurih Oberteschii

Ivan Bălan

Fodor Ciorneţ

Andrei Sămencu

Mihail Cârste

Neculai al lui Sămen

Ivan Isar

Gavril, butnar

Mihail Cosovant

Neculai Popici

Dumitru Frăţiorul

Mihail, dascăl

Andrei Burdin

Vasile Huţă

Ivan Procopiuc

Ivan Giurchischii

Vasile Diaconschii

Toader Iulciac

Ivan Soloschii

Anton Giurcăuschii

Ivan Pogorschii

Pricop fiul lui Scripnic

Ştefan Bedrei

Filip Pogorschii

Irimie Apostol

Ivan Păuleschii

Simion Sauiuc

Cozma Sauiuc

Simion al Răucăi

Vasile Răguş

Ştefan Burdenii

Hlihor Vatrici

Vasile Giurcovschii

Iurii Giurcovschii

Ştefan, pânzar

Fedor Beiverăhnii

Vasile Huţul

Ivan, văcar

Dumitru Sărdun

Săminuc Vasile

Ştefan Boico

Alecsa Boico

Ştefan Rusnac

 

 

Văduve:

 

 

Vasilina

Ana, văduvă

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Vasile

Popa Petre

Vasile, dacăl

 

 

Îmblători:

 

 

Feder Vatrici, îmblător

 

 

Jidovi:

 

 

Leizăr fiul Leibii, orândar, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 406, 407

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vetleuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Vetleuca (Vitleuca)

 

Moşie a episcopiei şi a dumisale paharnicului Costandin Pălade

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 1 1 jidov, 7 văduve, 4 case pustii. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Andrei, morar

Fodor Hatman

Mihail Dănilă

Ivan fiul lui Popescu

Ivan, vătăman

Mihai Lesan

Ivan Chişcan

Vasile fiul lui Vinduc

Ivan, pânzar

Mihail Harevschii

Andrei Leuco

Pintelei, păscar

Iacob Cinpoeş

Andrei Cereşniuc

Ştefan, pâzar

Mateiu Cricmovici

Simion, rotar

Andrei, butaş

Hrihor Voico

Ilii, văcar

Petre Pitvornic

Velişco Moldovan

Vasile Velniciuc

Ilaş Leca

Vasile fiul lui Ilaş

Hrihor Cobzei

Ivan fratele lui

Ivan Pitvornic

Petre Savciuc

Petro Chiaşco

Pintelei

Ivan fiul lui Ilaş

Dumitro Butuc

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ştefan

 

 

Văduve:

 

 

Vasilca, văduvă

Odochie

Hohnica

Titiana

Iliana

Maria

Iliana Vasiloai

 

 

Jidovii:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 407

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (I)

 

Port în regiunea Prutului (Boian) – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

Satele Stroeştii, Boianul, Lucăcenii, Lehăcenii, Mahalaoa,

Rărincia, Toporăuții, Cernauca, Şerăuţii, Zadobriuca

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stroeştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Stroeştii

 

Moşia lui Ion Volcinschi şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 9: 1 popă, 2 mazili, 2 văduve, 1 jidov, 3 case pustii. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Nechifor Golician

Alecsa Golician

Ion Mărbocar

Lupul, păscar (pescar – n. n.)

Toader Pantiş

Ion Danciul

Pintelei fiul lui Costaş

Grigoraş Gâlcian

Chirilă

Grigoraş al scutarului

Ştefan fiul păscarului (pescarului)

Simion Gâlcian

Neculai fiul lui Costaş

Ursul, strugar

Ion Toporoucian

Iacob, vătăman

Antohi

Andrieş Clăpaci

Vasile Cute

Toader Bortă

Vasile Ladub

Ion Găină

Alecsa, rus

 

 

Văduve:

 

 

Ioana lui Anton

Părasca Acsăntoai

 

 

Mazili:

 

 

Ion Volcinschi, mazil

Costantin Volcinschi, mazil

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Simion

 

 

Jidovi:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 394, 395

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târgul Boianul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Boianul

 

Moşia dumisale paharnicului Alecsandru Neculcia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 202. Scădere rufeturi, însă 43: 2 popi, 1 dascăl, 20 văduve, 18 case pustii, 2 jidovi. Rămân birnici 159.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrieş Gorda, vornic

Ion Balahora

Vasile fratele lui

Crăciun Balahora

Gheorghi Balahora

Costandin, croitor

Tănasi

Dumitraşco

Vasile Găluţam

Neculai Taşcă

Ion fiul lui Balahura

Gheorghi Gorda

Nechita Gorda

Pricop, ciobotar

Gheorghi Popa

Neculai fiul strugarului

Ion Stareţ

Vasile Ţimigar

Toader Ţimiga

Iacob Halco

Icor al lui Niscoromne

Mihalachi Sfeclă

Ion Sfeclă

Mihai Sfeclă

Iacob, bejenar

Timofti, bejenar

Toader al Ţumigăi

Mihalachi Gligorca

Ion Manciuc

Vasile Niscoromne

Toader Mihălcian

Mihălachi fratele lui

Roman Perdel

Alecsa Busul

Gavril

Ion Mihălcian

Toader, funar

Vasile Ostafi

Simion, rus

Iosip

Andrieş Grigorco

Dumitraşco Grigorco

Vasile Hoştilă

Ilie Nescoromne

Tănase Bendei

Lupul Behnei

Toader Harasin

Ion a Părascăi

Macovei

Dumitraşco Falniş

Ştefan Pepetalcia

Vasile Hoşcal

Grigoraş Hoşcal

Luchian, velnicer

Mihai Haucă

Ion Fedoriuc

Toader

Grigoraş Poroşne

Iftemi

Vasile, rus

Ştefan Zvarici

Grigoraş Zlepa

Ion, cobzar

Ursul Bortă

Ion Bortă

Istrate fiul lui Grumeza

Simion

Matei Pelip

Alecsa Bortă

Hrihor fiul strugarului

Mihai fiul lui Ignat

Mihai Arici

Vasile Cuciurian

Ursul Pariberce

Ion, bejenar

Mihail al lui Cobiliac

Ştefan Caba

Vasile Giorcan

Toader Cobiliac

Toader Jalobă

Ursul Jalobă

Pavel Caba

Vasile Perebercia

Mihail Durdă

Toader, vătăman

Grigoraş Chiribarciuc

Vasile Hanga

Ion Jalobă

Ştefan Toma

Ilie fiul lui Săuculiasă

Istrate, funar

Andrei, funar

Dumitraşco Dorobeţ

Ion Cuzub

Vasile, rus

Ivan Zolin

Vasile fiul lui Săuculiasă

Toader Galeş

Neculai fiul lui Giumigăi

Petre Giumiga

Ştefan Giurcan

Simion Giurcan

Ion Giucan

Grigori Bogan

Gavril Bărbuţă

Vasile

Gheorghi al vătămanului

Andronic

Istrati fiul lui Harasim

Ion fiul lui Harasim

Harasim, ciubotar

Hermac Ion

Ion, vătăman

Mihai, rus

Grigoriu Giurcan

Mihalachi

Toader nepot lui Marion

Simion

Vasile Giurcan

Nechita Gorgan

Matei Gorgan

Andrieş

Toader, morar

Dănilă a Tăşculesii

Vasile, tocar

Simion, tocar

Petre fiul lui Ivan

Ivan, morar

Pricopi fiul Ivănesii

Ion Ivan

Irimie Mălin

Manole Mălin

Vasile Mălin

Mihai Cozug

Grigoraş Mihălcian

Ştefan Mihălcian

Grigoraş Mihălcian

Grigoraş Sâminco

Grigoraş Vaipan

Ştefan Vaipan

Ion Sâminco

Ştefan Stofan

Iordachi Moroiu

Mihalachi Spirid

Grigoraş al lui Spirid

Alecsa Nitcă

Iacob Hnitcă

Iacob Hnitcă

Roman Hnitcă

Costantin Mogâlde

Toader Grigorco

Petre

Ion Grigorco

Ion, chelar

 

 

Văduve:

 

 

Măria Lunguliasă

Catrina a lui Strinco

Grăpina Tănăsoai

Paraschiva Hăuculiasă

Catrina Ivănoai

Mariuţa lui Vasile

Lupa lui Jalobă

Anca, rusca

Sanda Ignătoai

Aniţa Aricioai

Aniţa Grigoriasă

Nastasie Ivăniasă

Măria Ruşciasă

Grăpina Dumitrăşoai

Paraschiva Vachiroai

Sanda, ciubotăriţa

Nastasia

Ioana Mihailoai

Pelaghea Onciuliasă

Nastasia, cojocăriţa

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Dumitraşco

Popa Iacob

Andrieş, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Strul, jidov

Zeilic, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 395-397

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lucăcenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lucăcenii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 20: 5 ruptaşi, 1 dascăl, 1 văduvă, 12 case pustii, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan, vornic

Toader Capră

Hrihor fratele vornicului

Vasile Meredeu

Ion Meredeu

Pintelei

Ion Dobre

Ion Văcărică

Grigori Capră

Ursul

Iacob fiul Petrii

Ştefan, olar

Fedor, olar

Simion, olar

Toader Căsian

Vasile Ţurcan

Matei

Ivan, rusul

Vasile Buliga

Gheorghi Groza

Tănasă Cuciurian

Antohi

Neculai, rus

Gavril

 

 

Văduve:

 

 

Măriuţa Irimiasă

 

 

Răzeşi, ruptaşi, şliahtici:

 

 

Ion Tăutul

Vasile Tăutul

Lupaşcul Murguleţ

Ursachi cumnat lui Murguleţ

Ion Tăutul

 

 

Dascăli:

 

 

Onofrei, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Moşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 397

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lehăcenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lehăcenii

 

Moşia dumisale paharnicului Alecsandru Neculcia; ce sunt la un loc cu Boianul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 6: 3 văduve, 2 case pustii, 1 jidov. Rămân birnici 32.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Săcanciuc

Toader, harabagiu

Roman fiul lui Onofrei

Ion fiul lui Onofrei

Onofrei, tocar

Pintelei Vaipan

Ion Danciul

Dumitrașco Spiridon

Andrieș, ciobotar

Ștefan Gandun

Ioniță Danciul

Vasile, ciobotar

Simion fiul lui Cucoș

Ion Gabăn

Simion Manole

Simion Scalciuc

Agape Șulhale

Ion Șulhale

Andrieș

Gavril Șulhale

Gavril Danciul

Gavril Giosan

Vasile Capalbu

Pintelei Spăhădon

Irimie Mamuliuc

Vasile Mamole

Vasile Negură

Neculai Spiridon

Grigoraș Calancia

Neculai Dubris

Ion, săcrier

Sandul Pleșca

 

 

Văduve:

 

 

Gafița a lui Ștefan

Anița Mironiasă

Anița Ioniasă

 

 

Jidovi:

 

 

Moșcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 397, 398

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mahalaoa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Mahalaoa

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 7 vădane, 16 case pustii. Rămân birnici 39.

 

 

Birnici:

 

 

Sârghi, vornic

Anton fratele lui

Ursul fratele lui

Ion Hușciuc

Ursul Hușciuc

Grigoraș Hușciuc

Pintelei Hușciuc

Pavel Hușciuc

Ursul Ereman

Simion Ereman

Ion Crede

Tănase Țiganciuc

Alecsa fiul strugarului

Vasile Hamandel

Toader

Simion Duroș

Simion Isăcuț

Nechita fiul lui Isac

Nechifor al lui

Ștefan Hușciuc

Vasile Iacob

Ion Mocorăuca

Iacob Ștefanco

Toader Vântul

Minculai Chiriac

Ignat Hușciuc

Toader Chebac

Ion Căzac

Costandin Modirescu

Sandul Isăcuț

Ignat nepot vătămanului

Dumitrașco

Ignat Cuciuc

Tuader Cula

Ignat Chelbe

Neculai Gașpar

Ursul Rățencu

Vasile fratele vornicului

 

 

Văduve:

 

 

Gafița Dumitrăsciasă

Năstasie Vasiloai

Nastasia Păvăloaia

Pâhna Ivăniasa

Măriuța, vătămănița

Catrina Cuzoai

Gafița

 

 

Preoți:

 

 

Preutul Toader

 

 

Jidovii:

 

 

Ițcul, jidov

 

 

Dascăli:

 

 

Grigoraș, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 398

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Rărincia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Rărincia

 

Moşia mănăstirii Slatinii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 1 diacon, 1 jidov, 2 bărani, 1 dascăl, 3 văduve, 12 case pustii. Rămân birnici 50.

 

 

 

Birnici:

 

 

Alecsa, vornic

Ursul Carcia

Macsin Negură

Iacob fiul Angheluții

Gheorghi, ungurian

Simion

Ion Țubuliac

Mihalachi, petecar

Chirilă

Acsintii Cârnaț

Vasile, cojocar

Grigoraș Cârnaț

Simion Cârnaț

Costin Cârnaț

Ștefan Sulhacu

Ștefan Cârnaț

Grigoraș Corneț

Ion Holbul

Grigoraș, cioban

Neculai Lungul

Tănasi

Prodan

Neculai nepot lui Lungul

Lungul, pânzariul

Toader fiul lui Lungul

Ion fiul lui Lungul

Postolachi, dulgher

Mihail, rus

Mihai Cocârdă

Vasile fiul lui Cașul

Gavril, strugar

Ion Sandovei

Sandul Morăraș

Postolachi

Ștefan fiul lui Morăraș

Grigori Nica

Grigoraș Chidonda

Alecsa

Neculai Chidonda

Grigoraș

Nicolai, rus

Roman Rusnac

Neculai, cojocar

Ioniță, croitor

Petre, croitor

Iacob, olar

Ivan, ciobotar

Vasile, cojocar

Alecsa, morar

Andrei, rus

 

 

Văduve:

 

 

Vasilca, păscărița (pescărița – n. n.)

Nastasie Burisoai

Catrina

 

 

Bărani:

 

 

Ștefan Scântei

Vasile fiul lui Scântei

 

 

Preoți, diaconi și dascăli:

 

 

Popa Mihail

Grigoraș, diacon

Grigoraș, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Herșcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 398, 399

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Toporăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Toporăuţii

 

Moşia mănăstirii Barnovschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 147. Scădere rufeturi, însă 36: 2 popi, 1 dascăl, 15 văduve, 1 jidov, 17 case pustii. Rămân birnici 111.

 

 

 

Birnici:

 

 

Costaş, vornic

Harasim

Ion Harasim

Toader Hopic

Mihail Hopic

Petre Bură

Ion Galiciuc

Petre Peneşichii

Andrei fiul lui Gordă

Simion fiul lui Gheremciuc

Andrei Eremciuc

Ştefan Eremciuc

Tănasă Cuzub

Gheorghiţă Romanciuc

Ostafi fiul lui Ivan

Simion Salahoba

Tănase Popojna

Gheorghi Corbote

Costaşco, morar

Pavel fiul lui Ivan

Toader fiul vornicului

Ion Bure

Ursul

Onofrei Veretelnic

Toader Corbot

Mihalachi Corbot

Ştefan Lehei

Ion Poledunac

Simion fiul lui Andrei

Gavril fiul lui Strătulat

Dumitraşco fiul lui Opre

Dumitraşcu, olar

Ion Sămandici

Timoftei Robul

Simion Sămandici

Ştefan Răţoiu

Vasile Lalahuba

Gheorghi Haraam

Ştefan Isăciuc

Andrieş Isăciuc

Mihalachi Isăciuc

Ion Dane

Dumitraşco fiul lui Ivan

Vasile Gavriliţă

Roman Cazamir

Ştefan Corac

Ion Cozac

Onofrei Cozma

Mihail, rus

Tănase fiul lui Carpenco

Neculai Carpu

Ştefan Carpu

Gora Carpu

Sofroni Purice

Simion Purice

Alecsa Maciulenco

Ion Zahariciuc

Vasile Zahariciuc

Petre Ciobotarencu

Ilaş Zadoreşniac

Simion Zahariciuc

Andrieş Zahariciuc

Dănilă Zahariciuc

Toader Zahariciuc

Pavel Isac

Dumitru, morar

Costandin Ţibuliac

Goraş fiul lui Ţibuliac

Alecsa, vătăman

Neculai Gavriliciuc

Vasile Ţibulciuc

Gavril fiul lui Igiancă

Andrieş Dubeţ

Ion Starciuc

Ştefan Starciuc

Ion Trofineico

Ion Romanciuc

Ion Isac

Fodor Popejnic

Ilaşco Pavelciuc

Andrei Romanciuc

Dron Romanciuc

Costin Popăscu

Drone Dubeţ

Vasile Dubeţ

Alecsa

Andrieş Sevaileciuc

Vasile Bărbuţă

Macsin Dron

Grigori Sianciuc

Iacob, rus

Ion Dron

Andrieş Coliiciuc

Ştefan Popovici

Toader Dormanciuc

Goraş fiul lui Lesânco

Grigoraş Zaleciuc

Ion Onofrei

Anton, cojocar

Toader Lesânco

Vasile Lesânco

Ion Lesânco

Grigoraş Macarenco

David Macarenco

Ion Macarenco

Gavriliţă

Costin, butnar

Dumitru Romanciuc

Ion Ostafi

 

 

Văduve:

 

 

Anca

Iliana

Ocsana

Iliana

Iliana Todiriasă

Palaghia

Aniţa

Gafiţa

Tudora

Odochia

Gafia

Antimia

Nastasia

Maria

Nastasia

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Simion

Popa Ştefan

Toader, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

David, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 399, 400

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cernauca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Cernauca

 

Moşia dumisale paharnicului Matei Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 22: 1 popă, 5 văduve, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Mihal

Neculai Scorbă

Dumitraşcu Scorbă

Grigoraş al lui Criliţ

Costandin Ţurcan

Vasile Drobot

Vasile fiul lui Precop

Vasile Pascal

Tănase Pascal

Pricop fiul lui Zăcrinco

Ansănti Vovco

Ion Pascal

Ion, muntean

Ion fiul lui Pascal

Ursachi fiul lui Foca

Andrei Hurduja

Ilaş fiul lui Andrunachi

Grigoraş fiul lui Andrunachi

Acsenti fiul lui Strătulat

Ştefan Smuc

Onofrei fiul Măriuţii

Ostafi, morar

Costaş al lui Rusac

Costaş Măteiu

Dumitraş Gavrilaş

Ivan, rusul

 

 

Văduve:

 

 

Safta

Nastasie

Cârstina

Parasca

Năstăsia

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Costaş

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 400, 401

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şerăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Şerăuţii

 

Moşia dumisale paharnicului Matei Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 62. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 vădan, 11 case pustii. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai, vornic

Grihor Şeremed

Nechita fiul lui Coiţan

Toader al lui Coiţan

Apostul Coiţan

Grigoraş Coiţan

Ion Frunzei

Andrei Sofroni

Sofroni Zăiţăncu

Alecsa Onofreiciuc

Dănilă Onofreiciuc

Simion Grigorişciuc

Savin

Ion Savin

Ion, vătăman

Gavril, cojocar

Dumitraş Isaiaiciuc

Anton Caliiciuc

Gheorghi fiul lui Pavăl

Andrieş

Iftemi Pavliuc

Dumitraş

Necolai Romanciuc

Grigoraş Beşliu

Toader

Ion Grosul

Andronic, rus

Sârghi

Dumitraşco, vornic

Vasile

Toader Miciulencu

Agapi Maţilencu

Grigoraş Romanciuc

Dumitru Huţul

Dumitru Hagi

Nicolai Huţul

Eni, ciobotar

Fodor, rus

 

 

Văduve:

 

 

Catrina

Nastasa

Iliana

Catina

Palaghie

Gafiţa

Tudosca

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ion

Grigoraş, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zadobriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Zadobriuca

 

Moşie răzeşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 văduvă, 4 case pustii. Rămân birnici 21.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornic

Ion, croitor

Simion, croitor

Grigoraş

Andrei Morăraş

Ivan Căzacu

Vasile Irimincia

Anton

Toader fiul lui Anton

Ion

Tănase fiul lui Ion

Gavril Dumniac

Iacob Andruciac

Ivan Andruciac

Vasile, cojoca

Tănasă, morar

Toader Pohorilă

Alecsa Tihomi

Hrihor Căzacu

Ivan fiul lui Crainic

Tănase fiul lui Andrei

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Nastasa

Maria

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Ştefan

Ion, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Leizăr, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 401, 402

 

 


Pagina 2 din 13012345...102030...Ultima »