MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 2

Ţinutul Tecuciului: Satul Ionăşeştii

 

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Ionăşeştii

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Ionăşeştii

 

 

ce au fost scutelnicii dumisale postelnicului Arghirii

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 9: 3 popi, diaconi, 1 mazil, 3 văduve, 2 nevolnici, 1 vornic. Rămân birnici 24.

 

 

Birnici:

 

 

Mihai Sovian

Gheorghi Sovian

Costandachi Papuc

Apostol Gârlian

Gheorghi Pădure

Ion Bălţatu

Lupul Mitrofan

Toader Leontii

Toader Pădure

Costantin, Cioban

Andrei, cojocar

Toader Onică

Enachi, muntean

Gheorghi Gole

Nechita Gole

Costantin Bârcul

Ioniţă Puiul

Apostol, cioban

Vasili Mihălachi

Ion Mihălachi

Ion Gruiu

Istrati Goidan

Crăciun zet (al) Baraghii

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Gâlte, văduvoi, vornic

Popa Andrii Leucă

Diacon Gavril

Constantin Bălţat, mazil

Panaghia, văduvă

Aniţa, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 572

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Sclipoteştii

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Sclipoteştii

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Sclipoteştii

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 10: 1 vornic, 2 chelari, 1 grec, 1 popă, 1 slugă, 3 nevolnici, 1 ţigan. Rămân birnici 46.

 

 

Birnici:

 

 

Simion socrul lui Gheorghi, chelar

Vasile Ciohuş

Eni, muntean

Zaharie

Muşat, grădinar

Simion Vintilă

Ivan, ce a fost scutelnic dumisale stolnicului Sandului Sturzei

Voicul, tij (la fel)

Toader Tăbârcă, la fel

Gavril Stana, ce a fost scutelnic dumisale spătarului Costantin Sturzei

Lupul, la fel

Pascul Troncăş, ce a fost scutelnic dumisale spătarului Conachi

Gheorghe Troncăş, la fel

Artenii, la fel

Ion Vulpi, la fel

Costantin, la fel

Pavăl, ce a fost chelar mănăstirii Sfeti Spiridon

Gheorghi Ghinpul, ce a fost al jicnicerului Manolachi Jora

Ştefan Buga, ce a fost al slugerului Dimitrachi

Ioniţă Hara, ce a fost vier al căpitanului Ioniţă Negrii

Vasili, la fel

Padu, muntean

Pavăl Gogoia, ce a fost nirnic la Urecheşti

David, bejenar

Vasili, brat (frate) lui

Sava zet (al) lui Sovian, ce a fost scutelnic dumisale spătarului Conachi

Costantin, ce a fost al dumisale stolnicului Costantin Negrii

Neculaiu Vedi, ce a fost al dumisale banului Iancul Razul

Marin Popăscul, ce a fost scutelnic la mănăstirea Răchitoasa

Toader Sovian

Ion Hara

Postolachi, fiul lui Iancul

Lupul Frenţa

Ion Plăcintă

Ioniţă Iacomi

Petrânjel, fiul lui Grigorii

Costantin, olar

Necula Dobrenescu

Toderaşcu Dănăilă

Vasile Gârlian

Simion Mănăilă

Saha Herul

Ştefan Gogotă

Toader Iancul

Dănăilă Dobrinescu

 

 

Rufeturi:

 

Apostol Stana, vornic

Dumitru, grec

Popa Pavăl, rusul

Gheorghi, chelar al şătrarului Alecsandru

Dima, slugă, tij (la fel)

Vasile Iancul, chelar al dumisale căpitanului Ioniţă Negrii

Dragomir zet (al) Gâltii, nevolnic

Ion, ţigan al mănăstirii Răchitoasei

Dumitru, sârbul, nevolnic

Floria, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 572, 573

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Cozmeştii

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Cozmeştii

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

Cozmeştii

 

 

 

Toată suma caselor: 96. Scădere rufeturi, însă 18: 1 vornic, 2 popi, 1 slugă boierească, 2 ţigani, 1 străin, 5 nevolnici, 6 văduve. Rămân birnici (podari) 78.

 

 

Anume podari:

 

 

Toader Băltaga

Costantin Iancul

Gheorghi sin (fiul) lui

Ivan, căsapu

Necula, muntean

Iordachi, muntean

Radu, pâslar, mocan

Ion, fiul lui

Miron fiul lui Sava Dobândaş

Costantin fiul lui Sava

Costantin Mustiaţă

Ion, muntean

Stalciul zet (al lui) Vulpi

Dediul al lui Melinti

Ion Sămaz

Ion fiul lui Grigorii

Moisă Niamţul

Costantin fiul lui Niamţul

Necula Vechiul

Gheorghi Niamţul

Sava, muntean

Vasili, porcar

Mantia Niagul

Costantin, holtei cu mamă

Ioniţă fiul lui Despa

Gheorghi fiul babei Aniţa

Vasile Arion

Toader Lipcan

Apostu Şerban

Sandul Prutian

Maftei Macovei

Enachi, muntean

Chirvasii Fane

Ioniţă Balhoi

Ene, rusul

Partenii

Ioniţă Hâncul

Lupul Caraglonţul

Toader Melinti

Pavăl Baraghina

Ion Coroban

Gheorghi, mocan

Simion, olar

Lupul, muntean

Coman

Ion, mocan

Iosip Grama

Apostol, muntean

Petria, ungurean

Toma Poloboc

Toader Poloboc

Constantin Mihalcia

Ion Modoran

Ioniţă Poloboc

Costantin Vicol

Vasile Otrocol

Voicu, ungurian

Toader Bondar

Ursachi nepot lui Barbăroşi

Vasile Lipcan

Costantin fiul lui Gogotă

Costantin, holtei cu mamă

Agachii Prundian

Stanciul ce a fost scutelnicul dumisale stolnicului Sandului Sturzei

Vasile Pricopii, tij (la fel)

Savin fiul lui Necula, la fel

Ion Grebădan ce a fost scutelnic a Sandului Codrian

Ion Prundian, la fel

Costantin ce a fost scutelnic al mănăstirii Dragomirnii

Ion Muntian, tij (la fel) ce a fost scutelnic al mănăstirii Dragomirnii

Toader Dobrinescu

Vasili, rusul

Luchian, bejenar

Apostul ce a fost slujitor la Focşani

Dumitru Stărpul

Iftimii, plugar

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Fania, vornic

Popa Toader Leucă

Popa Lupul ot Cişlia

Stoica, ţigan al dumisale banului Hrisoverghii

Savin, scripcar, ţigan, la fel

Ion Măgurian, la fel slugă dumisale

Mihaiu, neguţător străin

Stan, muntean, nevolniv

Vasile Prutian, nevolnic

Ioniţă Fane, nevolnic

Dan cumnat lui Enachi, nevolnic

Simion fiul lui Vasili, porcar, nevolnic

Nastasia, săracă, văduvă

Bana Ioana, văduvă

Măriuţa, văduvă

Cârstina, văduvă

Anghira, văduvă

Nedele, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 571, 572

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Furceni

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Furceni

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

Furceni

ce au fost podari

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 15: 1 vornic, 4 scutelnici, 1 diacon, 4 ţigani, 5 văduve. Rămân birnici 34.

 

 

Birnici:

 

 

Alecsandru Dumitru

Toader Dumitru

Toader Buti, holtei cu mamă

Chiriţă sin (fiul) lui Ilii

Gheorghi zet (al) lui Ion

Toader Barbălată

Ilii Nistor

Dumitraşcu fiul Măriuţei

Negoiţă, holtei

Ştefan Costăndoiu

Carpu fiul lui Cozma

Toader, holtei cu mamă

Ştefan Nistor

Costantin Manoli

Andreiu fiul babei Irina

Costantin Berbece

Ion Berbec

Andrei, rotar

Ion, ciubotar

Costin Măciucă

Radu, muntean

Vasili, morar

Mihălachi, ciubotar

Vasili Dumitru

Danu, ciubotar

Toader Forcoş

Ştefan Bubuliac, ce a fost scutelnic a mănăstirii Dragomirnii

Vasili Branişti, tij (la fel)

Trohin, ce a fost slujitor de Focşani

Gheorghi Topală

Costantin fiu babei Rucsandii

Andreiu, holtei cu mamă

Toader fiu Năstasii

Ioniţă Manoli

 

 

Rufeturi:

 

 

Tudoraşcu, vornic

Toader Trifan, bejenar, ce a fost scutelnic dumisale stolnicului Negrii

Vasile, bejenar, la fel

Ştefan Băltagi, la fel

Machidon Trifan, la fel

Andreiu, diacon

Costia, ţigan a Cucoranului

Soare, herar, ţigan, la fel

Ursul, ţigan, la fel

Sandul, ţigan, la fel

Vasilca, văduvă

Baba Marie, văduvă

Măriuţa, văduvă

Catrina, văduvă

Sanda, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 570, 571

 


Ţinutul Dorohoiului: Ştefăneştii Mici

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Ştefăneştii Mici

 

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

 

 

Ştefăneştii Mici

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 54: 52 podari ce slujesc la podul Ştefăneştilor, cu 8 liudi ce şed lângă pod, 1 femeie săracă, 1 jidov.

 

 

Ce slujesc la podul Ştefăneştilor:

 

 

Neculai Tomuz, vornic

Grigoraş, rus, vătăman

Ursachi Duduman

Iacob, pâslar

Eftimie sin (fiu) al vătămanului

Miron Duduman

Grigorie, pâslar

Toader Ţurcan

Neculai fiul Mărdăroai

Toader Tomuz

Mihai, pâslar

Ilie Boghiul

Ion Tomuz

Istate fiul croitorului

Moisi Argint

Ioniţă, bolnav, neputincios

Anton Culmul

Ursachi Gârmăţ

Vasilache al rusului

Antohi al lui Vasilachi

Ştefan Margine

Postolachi, morar

Alecsa, văcar

Neculai fiul lui Carpu

Vasile Boboc

Sava fiul lui Iftodii

Toader Coriţă

Neculai Tătaru

Dumitraşco Orbul

Simion al lui Vasilachi

Grigoraş cumnat lui Vasilachi

Toader, cioban

Maftei, cojocar

Ioniţă Hohoiu

Ioniţă fiul lui Pavăl

Mihălachi Cucu

Ioniţă Cenuşă

Opre, slab

Neculai, argat

Marco

Nichita

Toma, holtei cu mamă

Ilie fiul Iftincăi, holtei

 

 

Femei sărace:

 

 

Nastasia, prescurniţă

 

 

Jidovi:

 

 

Lupul, jidov

 

 

Liudi ot podul Ştefăneşti:

 

 

Ursul al lui Bahrin

Lupul Dămian

Lupaşco, morar

Simion al Borcănesii

Sandul Bădărău, slab, neputincios

Grigoraş Bahrin

Grigoraş Păpuşoi

Costandin, crâşmar, holtei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 525, 526

 


Pagina 2 din 5912345...102030...Ultima »