MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 4

Ţinutul Hotinului: Ocolul Mijlocului (V)

 

 

 

 

Satele Cochiujenii, Stângăcenii, Stolnicenii, Chiurchiul,

Cupcenii, Iadenița, Hlinoaia, Trebesăuții, Rătunda, Bălcăuții,

Mărcăuții, Bulboaca, Clecăuții, Hincăuții, Șărbaca, Costeștii

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cochiujenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cochiujenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 175. Scădere rufeturi, însă 29: 2 popi, 1 dascăl, 6 scutelnici, 20 țigani. Rămân birnici: 146.

 

 

 

Birnicii:

 

Alecsandru fiul Ursulesii

Andrei Stâncă

Ilie Grecul

Iacob al Mărculesii

Tănasă Stâncă

Ioniță al lui Gașcul

Gheorghe Rodinco

Vasile Stâncă

Mușat Loisa

Dumitru Mândru

Nichita fiul Mărculesii

Grigoraș fiul Ursulesii

Ion Mortul

Gheorghe, văcar

Vasile Rodinca

Ștefan, vătăman

Ștefan, rusul

Ioniță Rumbul

Ion Cuflinco

Gavril Frumușinco

Andreuță

Vasile Tătarul

Dumitraș Culeșanul

Simion Berdei

Vasile frate lui Andreuță

Mihălache Mortul

Timofte Mortul

Ștefan Bordei

Ursul fiul lui Lupan

Toader Răvenco

Chiriac Răvenco

Alecsa al lui Răvenco

Lupul fiul lui Răvenco

Vasile, pânzariul

Andrei, văcariul

Matei, rus

Ioniță Cucul

Ivan, rusul

Vasile Băbuță

Tudose

Grigoraș fratele lui

Andronache Cucul

Tănase Cucul

Lupan

Nicolae Lungul

Ursul Lungul

Toader Ciobănaș

Toader fiul Chilinei

Simeon Comănoc

Ursul Tufă

Lupul fratele vornicului

Timofte Giosan

Ion Druță

Vasile Bounegru

Ștefan Covașă

Enache Giosan

Ignat Comănoc

Ion Ostahe

Toader Posmar

Ștefan, calpagiu

Ostahe, păscar (pescar – n. n.)

Antohe, cibotar

Macovei, rus

Matei, rus

Ion al lui Ganul

Vasile Gănuțul

Ioniță al lui Gănuțul

Ursul Curcă

Ion fiul Ganului

Ștefan, funar

Grigoraș al funarului

Nichita, rus

Vasile, rusul

Zaharia, cibotar

Mihai al pasului

Vasile Verenie

Iacob, pas

Ioniță fiul babei

Tănasă fiul funariului

Fodor, rus

Gavril, rus

Matei, rus

Ștefan Gacul

Ivan, morar

Socrul lui Ivan

Nazarie

Lupul fiul lui Nazarie

Gavril, rus

Toader al lui Ganul

Mihai Ciurul

Gavril Bocan

Simion, pas

Vasile, rusul

Ion fiul Irimiei

Irimia

Iacob, rus, frate lui Fodor

Nicolae Tiutiuliuc

Nicolae Bărgan

Gavril Bulduma

Ivan fratele lui

Vasile Gâscă

Lupul Pulan

Lupul Caraoman

Nistor Bordeian

Vasile cumnat lui Țâbârnă

Lupul fiul lui Beșliu

Simion Țâbârnă

Matei, pânzar

Chiriac Moroșan

Andronache

Ignat fiul lui Iftimi

Ursul Bortă

Ion, bârsan

Grigoraș, plăcintar

Alecsa al lui Căpățină

Ion Căpățină

Toader Minciună

Mihalache al lui Tănase

Ion al pescarului

Simion, pescarul (păscarul, în text – n. n.)

Simion fiul Mărculesii

Ursache fiul lui Vlase

Toader Rănibou

Costandin Rumbu

Nichifor, cibotar

Iftimie al Ghiniței

Andronache, ciobanu

Pavel al păscariul

Vasile Cirimpie

Ion fiul pescarului

Vasile Niagul

Iacob fiul lui Chihai

Gheorghe Olmadem

Andrei al Procăi

Grigoraș Bortă

Andrei al Procăi

Trohin Sprânciană

Miron fiul lui Costia

Savin Țibrica

Acsenti Ciucă

Savin Țibrican

Constandin Găină

Darie, cojocar

Gheorghe, vornic

Vasile, vătăman

Ioniță, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dragomir

Popa Ion

Radul, dascăl

Ivan, vezeteu, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Vasile, plugar, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Onofrei, plugar, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Petre, bucătar, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Ivan, rusul, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Hrincul, rusul, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Mihai, țigan

Lazăr, țigan

Gheorghe, țigan

Vasile, țigan

Nicul, țigan

Vasile, țigan

Petre, țigan

Dragomir, țigan

Vasile, țigan

Costandin, țigan

Georghe, țigan

Ștefan, țigan

Ștefan, țigan

Niagul, țigan

Nicolae, țigan

Gheorghe, țigan

Petre, țigan

Vasile, țigan

Păvălucă, țigan

Ioniță, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 162, 163

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Stângăcenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Stângăcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 29.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupașcu, vornic

Vasile Nicul

Dumitrașcul Traistă

Manole fiul ciobanului

Lupul Halișco

Vasile Stână

Nicolae, bejenar

Ion Cernohol

Dămian Nebunul

Costandin Boboi

Pricopie, pâslar

Mihalache, salahor

Erimia Giocspanache

Grigoraș Vovienul

Toader Cicoiu

Costandin fiul lui Stratinel

Vasile Stanilesco

Vasile Zorilă

Ursul fiul lui Iordache

Ilieș Dodiță

Năstase, cojocar

Simion, rusul

Pavel Cotia

Palade Gioncul

Ioniță Ciperi

Dănilă fiul lui Dumitru

Dumitraș, horincian

Toader fiul Ianacache

Andrei, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Tănase

Dascălul

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 163, 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Stolnicenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Stolnicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Rămân birnici: 12.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Negru

Samson frate lui Căzacul

Tănase, tamburagiu

Toader fiul morariului

Apostol fiul lui Spanache

Miron, moscal

Dumitru, ungur

Grigoraș Ușurel

Toader Lepădat

Vasile, morar

Vasile Coroi

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Chiurchiul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Chiurchiul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 10. Rămân birnici: 10.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Nichita, morar

Vasile Ardelia

Acsintie Vârtej

Grigoraș fiul lui Gheorghiță

Gheorghe Buca

Gheorghe, rotar

Iordachi fiul lui Urdilă

Matei, rusul

Toader Cacămare

Lupul Bordei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cupcenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cupcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 23.

 

 

 

Scutelnicii dumisale spătarului Drăcache:

 

 

Ștefan fiul Costindoae

Iordache Cojoc

Pavel, ciobanu

Andronachi Colțian

Toader fiul lui Ionel

Ion Plăcintă

Toader Coșnel

Lupul Coșnel

Andrei Țindorul

Petre, rusul

Vasile, rotariul

Lupul Burghie

Antohe, ciobanul

Grigoraș Groapă

Ioniță Ghistria

Dumitrașcu, cojocariul

Anton, rus

Ștefan Cotruță

Lupul, butnariul

Ursache, butnariul

Ion, morariul

Vasile Crăciun

Apostol fiul lui Gheorghe

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Iadenița

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Iadenița

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Anton, vornic

Ștefan Plăcintă

Costandin Ciulic

Gheorghe Ciulic

Andrei Culic

Nicolae Nedeli

Anton fiul lui Culic

Maftei fiul lui Dimitrie

Simion fiul prisăcariului

Gheorghe Baltă

Vasile Crețul

Grigore Lungul

Ianăș Lateș

Toader fiul prisăcariului

Gheorghe, vătăman

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 164, 165

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hlinoaia

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Hlinoaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 1 dascăl, 1 pisar. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Căpățină

Ursul Romașco

Ștefan Ghistriță

Nicolae Ciocan

Costandin Hera

Tănase, armanu

Ioniță Hâra

Iftodie Hâra

Grigoraș Hâra

Mihai, rusul

Lupul Trinca

Vasile al lui Palade

Iacob Fântână

Gheorghe Cumpătă

Iftimie Tărlăpan

Ivan nepot lui Tărlăpan

Ioniță Prosie

Mihălaș Cheptia

Ion Ciolin

Ion, ciobanul

Toader, rotariul

Toader Schintia

Andrei Catana

Ștefan Râșniță

Trohin fiul lui Căzacul

Iftimie Dolhăscul

Ion Mucuțanul

Andrei Popovici

Ștefan Crețul

Andronache Crețul

Toma, rotariul

Marcu fiul lui Roșca

Gheorghiță Roșca

Enache Carpicin

Dumitru Tricolici

Andrei Roșca

Ioniță Mămăligă

Onofrei fiul Irimiei

Dumitru, ciobanul

Ștefan Mârza

Ion Iuteș

Toader, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Moisei

Toader, dascăl

Vasile, pisar

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 165

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Trebesăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Trebesăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andreeș Holoboc

Andrei, cojocariul

Damaschin

Petria Bătrânu

Nicolae Armașul

Lupul fiul lui Ionaș

Vasile fiul lui Ionaș

Mihalache, călăraș

Gheorghe, morar

Ion fiul lui Țurcanul

Grigoraș Pavelco

Trohin fiul lui Bolic

Onofrei, vornic

Grigoraș Țurcanul

Ilie Căldare

Lazăr fiul lui Palade

Toma Hitre

Ștefa, vătăman

Toader, rotar

Vasile, pânzar

Gheorghe Manuc

Ivan, rusul, argat

 

 

Rufeturi:

 

Popa Iacob

Toader, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 165

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Rătunda

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Rătunda

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornic

Constantin, rotariul

Gheorghe Țapu

Toader Magul

Timofte Păscălin

Andrei fiul lui Magul

Ion Tușul

Nicolae, strungar

Ștefan, rusul

Constandin Țapul

Nostandin fiul lui Toader

Miron fiul pricăcariului

Vasile, strungar

Ivan, rusul

Lupul Colibir

Sava fiul lui Rugina

Toader, rusul

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 165, 166

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bălcăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bălcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici 18.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Boloan

Iordache Potângă

Ștefan fiul lui Tuhin

Iordache fiul cărăușului

Ion, ungurianul

Iordache Chichirișoi

Vasile Potângă

Miron Armenescul

Ioniță Tamburiță

Ioniță fiul lui Iacomi

Grigore Velicico

Iftimie Chirișoae

Iordache Trohin

Grigore Cocoman

Nichita Trohin

Toader Cionag

Tănase Vlasie

Vasile, morar

 

Rufeturi:

 

Popa Gheorghe

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 166

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Mărcăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mărcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 5: 2 popi, 1 diacon, 1 dascăl, 1 catană. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitru, vornic

Gheorghe, vătăman

Chiriac Custul

Ion Bălțătescul

Ion Hăidămac

Grigoraș, sârbul

Grigoraș, croitoriul

Maftei al lui Palade

Chiriac fiul lui Palade

Lupul fiul lui Ciortan

Vasile, muntean

Vasile fiul lui Palade

Vasile Hâncul

Gavril Cioltan

Gheorghe fiul lui Ciortan

Ilie fiul lui Ciortan

Vasile al lui Bâzdâgă

Iftimie Ciortan

Apostol Roibul

Gheorghe Roibul

Ioniță, cibotar

Ștefan Bârcă

Ioniță Chetrăhan

Andreeș Bârcă

Andreeș Perju

Mihali fiul lui Nistor

Tănase Ciortan

Ivan, rusul, argat

Petre, argat, la fel jidovului

Pavel, văcar

Chiriac Calicu

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ion

Ilie, diacon

Popa Gheorghe

Toader, dascăl

Lupul, catana cu ostavcă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 166

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bulboaca

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bulboaca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Ioniță Bulbolocin

Constandin Bolbocin

Aivas, giugănariul

Vasile, cibotariul

Ion Nanii

Ion, rotariul

Dumitrașcul Pleșca

Maftei fiul lui Antinat

Tudorică Bătrânul

Petre fiul lui Toderică

Savin Haham

Mihai fiul Sandei

Gherasim, rotariul

Toader Condurat

Vasile Cujbă

Gheorghe fiul lui Manole

Simion fiul vătămanului

 

 

Rufeturi:

 

Popa Maftei

Panco, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 166, 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Clecăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Clecăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 diacon, 3 volintiri. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Lavric

Ion Lavric

Mihai fiul lui Simion

Grigore fiul lui Rusul

Alecsei, morar

Costaș, rusul

 

 

Rufeturi:

 

Ștefan, căpitan de volintiri

Toader fratele lui

Nichita, văcar, volintir

Popa Iosip

Grigore, diacon

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hincăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Hincăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nistor, vornic

Ignat, prisăcariul

Ioniță, prisăcariul

Nichita, păscar (pescar – n. n.)

Iane, orbul

Toderică, sârbul

Miron Mohorianul

Toader, prisăcariul

Ioniță Potângă

Gheorghe Duduță

Ursache Morărianul

Irimia Plăcintă

Lupul fiul Saftei

Timofte, prisăcar

Miron Potângă

Gavril Putină

 

 

Rufeturi:

 

Popa Andrei

Grigore, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Șărbaca

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Șărbaca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 ruptaș. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Porcin fiul lui Chiperi

Ursul fiul prisăcarului

Ilie fiul lui Handrușcul

Hâncul fiul lui Toader

Ioniță Giunhâncul

Andrei Epure

Andreeș fiul Rusoaei

Ioniță fiul lui Botoșan

Pavel al Rusoaei

Gavril Bănariul

Ion Pulan

Ioniță, morar

Simion Șoica

Iftimie, cibotar

Ion Bortă

Lupul al lui Bortă

Toader Ghervase

Nica fiul lui Ibrian

Ion fiul lui Lepădat

Ion fiul lui Handrușcă

Ilie, morar

Andrei fiul lui Țurcanul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin

Diaconul Andrușcă

Toader Handrușcă, ruptaș

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Costeștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Costeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță, rotar

Gheorghe, ciobanu

Tudose Brician

Ștefan Lisa

Apostul Samardec

Gheorghe Sfâncă

Costandin Bănari

Irimia fiul lui Năstase

Constandin, pâslari

Gheorghe, neguțător

Toma fiul lui Haitău

Ștefan Cicoiu

Toderașco, cojocariu

Pavli

 

 

Rufeturi:

 

Popa Simion

Dănilă, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 167, 168

 

 


Ţinutul Hotinului (IV)

 

View across Dniester from Hotin Castle

 

 

Satele Trestienii, Tițcanii, Balasineștii, Ghilavățul,

Burlăneștii, Terebna, Trenca, Bădragii, Feteștii,

Hurghineștii, Bășănăuții, Zăbricenii, Brânzenii, Târnova

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Trestienii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Trestienii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 2: 2 țigani. Rămân birnici: 12.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gheorghe Cârlig

Vasile fiul lui Toader

Gheorghe fiul lui Vasile

Ioniță Bolduroiul

Simeon al Dochițăi

Ignat, rusul

Ion, morariul

Ioniță al morariului

Enache Gănescul

Gheorghe Tănase

Ivan Cazacul

Toader, crâșmar

 

 

Rufeturi:

 

Ioniță, țigan

Vasile, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 157

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Tițcanii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Tițcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici: 13.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Costandin, morar

Iftemie, pas

Vasile al lui Albotă

Andruș, ungurianul

Grigoraș Bornog

Miron Vatră

Filip, chioari

Ion, ungurianul

Ioniță fiul babii Varvarei

Toader Zmeu

Vasile al lui Zmeu

Grigoraș Zmeu

Ivan, argat Zmeului

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 157

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Balasineștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Balasineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici: 23.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Spănac

Vasile Nechita

Simion fratele lui

Nicolae Horia

Andrei Păpușoi

Toader Smântână

Iacob Mondari

Ștefan frate lui Păpușoi

Ilie fiul lui Toma

Toader Ivancescul

Petre Bădărău

Vasile Foamete

Grigore, morar

Dănilă, rus

Ivan, rus

Hrincul, rus

Silion, văcar

Pricopie, rus

Timofte Ivanciuc

Ștefan, rus

Ion, vornic

Vasile Mateiaș

Costașcu ce-i la salahorie

 

 

Rufeturi:

 

Popa Nicolae

Vasile, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 157, 158

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ghilavățul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Ghilavățul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 83. Scădere rufeturi, însă 3: 3 popi. Rămân birnici: 80.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Simion Baltaga

Iacob, morar

Grigoraș Burduzac

Toader fiul văcariului

Chirila Comânzan

Simion fiul lui Scutic

Onofrei fiul lui Tobă

Toader Mustiață

Gheorghe, vătăman

Ilașco, văcar

Grigoraș Comârzan

Alecsa, vătăman

Acsinte Comârzan

Nicolae Drăhaci

Grigoraș nepot lui Mustiață

Gheorghe Bănari

Costașcu al lui Bănariul

Mihalache Proașcă

Tănase fratele lui

Iacob Cervona

Ion Lungul

Nicolae nepot lui

Antohe al Tămârtoae

Andrei al lui Trohin

Ștefan, rotar

Toader Rojniță

Apostol, crâșmar

Alt sârbu, la fel crâșmar

Altul, la fel, nu și-a spus numele

Vasile, rus, crâmar lor

Ștefan Ciutacul

Prodan, rus

Ursache, rus

Nicolae al lui Prodan

Trohin, vornicul

Toader fiul lui Pintelei

Ion Stan

Ion Grosul

Gavril Lavric

Radul fiul lui Niagul

Grigore Lavric

Ion Roșniță

Toader Malăș

Simion, cibotariul

Ifteni al lui Stan

Toader, cârșlariul

Ursul Niamțul

Ursul Grosul

Ifrim fiul Nemțoaei

Andrei fratele lui

Toma Hrâșpoagă

Ion Tătarul

Grigore Grâul

Ion Todosanul

Toader Todosan

Ștefan Criangă

Mihalache Condria

Hrin, rus

Toader Condria

Toader Strucă

Grigore Condrianul

Pătache Izmană

Dumitrașcul, rotar

Ioniță Țăruș

Gheorghe Cămârzan

Alecsa Huțul

Vasile Solcan

Velișco al lui Comârzan

Ion Comârzan

Ștefan fiul lui Cămârzan

Irimia fratele lui

Iordache fiul lui Ioniță

Neculăeș

Simion din câșlă

Grigoraș, surugiu

Postolache Botoșan

Ursul, surugiu

Dănilă, rus

Grigore, morar

Ioniță Durac

 

 

Rufeturi:

 

Popa Iacob

Popa Andrei

Popa Anton

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 158

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Burlăneștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Burlăneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion, salahor

Iftimie, măjar

Ioniță Bădale

Pavăl Ciolac

Ioniță, cojocar

Lupul, cioban

Lazăr, sârbul

Timofte Hlibocianu

Ștefan Coadă

Ion, văcariul

Timoftei fiul lui Tănase

Vasile Pănache

Ion Sârbușcă

Simion fiul lui Moisei

Pintelei Gârbia

Zaharia Roșânescul

Dumitrașcul, bejenariul

Ștefan Buzilă

Ursache fiul lui Ioniță

Alecsa, rusul

Pavăl Dodul

Toader Japalău

Nichita Bădale

Ion, vornic

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 158, 159

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Terebna

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Terebna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Rămân birnici: 30.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Sava fratele preotesii

Ștefan, chetrariul

Ursache al herghelegiului

Ion, chetrariul

Ion Lepădatu

Nichita, chetrariul

Costandin al lui Beșliu

Toader Tonul

Lupul Plaiul

Toader Plaiul

Ursul al Horenschii

Ioniță al lui eșanu

Ion fiul lui Borș

Costandin Prepeliță

Mărdare

Doroftei

Vasile, vieriul

Cavril fiul cobotariului

Vasile fiul Moșoaei

Tănase al vornicului

Roman

Marin fiul Mălinii

Dănilă cumnat popii

Ștefan, eșanu

Istrate, funariul

Gheorghe, funariul

Grigoraș fiul lui Acsente

Vasile al lui Mălaică

Grigoraș, vornic

Ion, vătăman

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 159

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Trenca

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Trenca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 dascăl. Rămân birnici: 25.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gavril fiul lui Ștefan

Vasile fiul rușcii

Nistor fiul Chițăi

Nichita fiul lui Luca

Ștefan Mămăligă

Ile, ciobanul

Ion fiul lui Simion

Ioniță fiul lui păscariul (pescariul – n. n.)

Ștefan Runcariul

Pavel fiul lui Ion

Vasile Ivașco

Ion fiul lui Ivașco

Simion Căminecianul

Andrei Roșca

Vasile Voicul

Costaș fiul Sorocanei

Toader Codrianul

Vasile al Sorochinei

Iftimie fiul lui Istrate

Precop Zabie

Lupul al Lucăi

Acsănte Boboi

Ion Boboi

Ion, vornic

Toader, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Aftănase

Popa Petre

Pintelei, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 159

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bădragii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bădragii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 16.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader Coteț

Toder Mâță

Lupul Aldia

Macovei Citoroșca

Iftimie Pupăză

Doroftei fiul călugărului

Vasile, magiarul

Toader Cucută

Ion fiul lui Șchiopul

Manole fiul Doichițăi

Istrate Sârciuc

Andreiaș, haidău

Ioniță Mărdare

Toader, vornic

Vasile, vătăman

Vasile Hăldăiu, morar

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ștefan

Ioniță, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 159, 160

 

 

Ţinutul Hotinului: Feteștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Feteștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 22.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Petre, morar

Vasile fratele morariului

Iacob Gribință

Andrei Movilă

Savin Durche

Istrate, pâslariul

Toader Furtună

Ion fiul lui Ursul

Ștefan Ocrain

Timofte Prefăcutu

Toma Roșca

Dănilă Budianul

Grigoraș, cojocar

Simion, cibotariul

Ion Căzacul

Ursan Coca

Simion Traistă

Grigoraș Traistă

Acsenti Baltă

Gheorghiță Leordă, vornic

Ursache fiul lui

 

 

Rufeturi:

 

Popa Andrei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 160

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hurghineștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Hurghineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 dascăl. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Mancăș

Andrei Pântia

Constandin Bârlibă

Crăciun

Simion Hânganul

Dumitru fiul morariului

Dumitrașcu fiul lui Iacob

Pavel fiul lui Pricopie

Gheorghe, holtei

Iorga, vornic

Iosip, vătăman

Ion Țapul

Ion fiul dascălului

Toader Iazul

Vasile Hanganul

Lupul al babei Ioanei

Vasile Mihalcia

Alecsa

Dumitru al Grigoroaei

Toader, rusul

 

 

Rufeturi:

 

Ilie, protopopul

Popa Ion

Ion, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 160

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bășănăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bășănăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ioniță fiul lui Andreeș

Lupul fiul lui Iacob

Zaharia fiul lui Ursache

Gheorghe Țurcanu

Miron Stâncă

Ioniță fiul lui Iacob

Ștefan, rus

Iordache Gogoman

Sandul Culiuc

Ștefan, eșan

Pavel Baltă

Andronic

Grigoraș, ciobanu

Vasile Beletei

Ștefan Ojoc

Dumitrașcu fiul Mihăesii

Vasile Floria

Lupul Cotianul

Ion, vătămanul

Toader fiul lui Iacob, holtei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iordache

Toader, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 160, 161

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Zăbricenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Zăbricenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 5: 2 popi, 3 cu cartea grafului. Rămân birnici: 26.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupul Țurcanul

Ioniță fiul lui

Postolache fiul lui Lupul

Simion Bordeian

Nichita fiul lui Safta

Ștefan al lui Anghel

Nistor

Ion Moșniagul

Constandin Păgânul

Toader Țurcanul

Cozma

Vasile Gamă

Grigoraș, cibotariul

Toader fiul Sandei

Gheorghe Bordeianul

Chiriac Bordeianul

Vasile Tintiuc

Toader, rotariul

Apostol, rotariul

Istrate fiul lui Apostol

Istrate, vieriul

Constandin

Ștefan, rotariul

Simion

Acsănti, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

Popa Iftimie

Petre, sârbul, are cartea grafului

Simion, porarul Tăunii, porucic de la Afki polc

Ghervasă al poradiului

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 160, 161

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Brânzenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Brânzenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 29.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader Roina

Simeon Artene

Gheorghe Ostahe

Ion Iane

Dumitru, vătăman

Vasile Țurcanu

Ursache, munteanu

Gheorghe Cara

Lupul Șăretii

Floria fiul Malancei

Andrei Goranda

Pintelei, cioban

Lupul fiul lui Petre

Ștefan, volintir

Ion Cara

Grigore, pâslariul

Mihalache Șoimul

Iftimie, munteanu

Ștefan, cojocar

Zaharia fiul lui munteanul

Mihalache fiul lui Gheorghe

Ioniță, munteanu

Tănase, vornic

Chiriac Totoi

Miron Totoi

Vasile cumnat lui

Constandin Șoimariul

Vasile Șoimariul

Ilie al lui Șoimariul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Maftei

Pavăl, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 161

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Târnova

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Târnova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Andreeș Puha

Simion Coca

Ștefan Dolhăscu

Chirilă Țăranul

Andrei Corețchi

Vasile al lui Ignat

Grigoraș Crețul

Gavril Opria

Dănilă Mațegrase

Ion Magariul

Iacob fiul prisăcariului

Ion Crețul

Sava Fărman

Apostol

Simion Băbălău

Precop Midian

Vasile Ciapă

Chiriac

Iacob, holtei

Ioniță, văcariul

Toader Bănariul

Tudose, vornic

Ion, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitru

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 161, 162

 

 


Ţinutul Hotinului (III)

 

 

 

Satele Rusenii, Palade, Bârlădianul, Hrinăuții,

Podul Lipcanilor, Lucăcenii și Nilipăuții, Noao Suliță,

Rosușlii, Hrămăncăuții, Bricenii, Vascăuții, Tăbanul

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Rusenii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Rusenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 42.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ioniță Spătariul

Matei, morar

Anton, morar

Ioniță Lipsă

Constandin Bădărău

David al lui Bădărău

Mihail al lui Bădărău

Lupul Bădărău

Ion fiul lui Mareș

Andrei Bănariul

Vasile Râșchitori

Ștefan Dinic

Postolache nepot lui Mihail

Acsenti fiul lui Lupașco

Grigore fiul lui Ursul

Floria Bojorianul

Gavril Râșchitori

Ștefan Cuțuchi

Ivan Cuțuchi

Toader Halișcu

Simion Prepeliță

Vasile Fote

Sava Fote

Ioniță fiul lui Bădărău

Ivan Fote

Sava Grozavu

Păvălucă

Ioan Oloi

Ioniță Bătrânul

Ernian fiul lui Istrate

Sirghie fiul lui Vulcia

Iosip fiul lui Fote

Niagul, munteanu

Irimia al lui Niagul

Ioan, haidău

Chiriac Mareș

Andrei, harabagiu

Vasile Focșa

Ștefan Moghila

Ștefan Pochirgol

Ștefan Rusanoșchie

Toma nepot lui Ștefan

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Grigore

Hilip, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 152, 153

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Palade

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Palade

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 19.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupul, vornic

Andrei, vătăman

Ștefan Grosu

Grigoraș Țuncul

Vasile fiul lui Lițca

Opria Boldu

Simion fiul lui Basița

Nicolae, morar

Gheorghe fiul lui Duca

Ioniță fiul lui Zahar

Gheorghe Boldu

Ioniță Biapă

Vasile Mustață

Toader Mândru

Grigoraș Hurmuzachi

Gheorghiță Boldu

Nicolae al lui Boldu

Ioan, morariul

Toader, văcariul

 

 

Rufeturi:

 

Iacob, popă

Ioan, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 153

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bârlădianul

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Bârlădianul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici: 9.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasilache, vornic

Ștefan Dohoru

Ion al lui Ostap

Gavril Țurcanu

Ștefan, prisăcar

Grigoraș fiul lui Ostap

Silivestru fiul lui Oprișan

Iosip, morariul

Grigoraș Hârtie

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 153

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hrinăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hrinăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 volintir. Rămân birnici: 7.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Grigoraș fiul popei

Gavril al lui Bacos

Manolache, vornic

Ioniță fiul lui Anton

Iosip, bejenariul

Nicolae, muntean

Danila, rusul

 

 

Rufeturi:

 

Gheorghe, volintir

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 153, 154

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Podul Lipcanilor

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Podul Lipcanilor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 35.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ursul Mihăilă

Pavăl

Ostahe

Pavăl Tobuh

Toader Mocercu

Vasile Dumăn

Grigoraș al lui Ile

Ion CrăciunâToader Borș

Grigoraș, pânzar

Dumitru Tincu

Ion, morariul

Costandin

Chiril

Toader Codrian

Vasile fiul lui Costandin

Mihăilă, rus

Vasile Codrian

Andronic

Mihai al lui Ilie

Vasile

Ostahe

Vasile

Ilie Solovan

Ivan al Ursului

Irima, rusul

Ion, rusul

Toader

Grigore, rus

Coco, rus

Nicolae, rus

Postolache, rus

Pavăl, morar

Costandin, morar

Simion, rusul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Andrei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 154

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Lucăcenii și Nilipăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Lucăcenii și Nilipăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 35.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Ciornei

Ion, vornic

Onofrei

Pitico Zerezu

Ursul fiul lui Iosâpciuc

Ion al lui

Mătei

Toader Popovici

Gavril Spataru

Ion Piscovei

Gheorghe Nucă

Hrihor, rus

Fodor Culca

Iacob fiul lui Culca

Andrei Guglia

Timofte fiul lui Căpățină

Timofte Țopa

Hlior fiul lui

Dumitru Andreeș

Hrincu Boțan

Vasile, vornic

Fodor Rojdate

Vasile Pochincă

Vasile socrul lui Poiană

Vasile, rotar

Fodor, bejenar

Iacob, bejenar

Alecsa, bejenar

Vasile Pizincu

Hrihor, rusul

Andrei al lui Timofte

Iacob Duca

Andrei Zăharcu

Ștefan, morar

Ion, morar

 

 

Rufeturi:

 

Popa Nicolae

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 154

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Noao Suliță

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Noao Suliță

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 45.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Marmoliuc

Anton, rus

Ivan Lupul

Alecsa, rusul

Ivan Frișcă

Ivan Tihincu

Ignat, rus

Ițco Gula

Anton, vătăman

Ilco fiul lui Gulii

Ion, vornic

Mihăilă Clanuc

Fodor Clanuc

Gavril Clanuc

Vasile, văcar

Ivan fiul lui Fodor

Roman, dascăl

Iacob, pâslar

Vasile, pânzar

Iacob Nojiță

Sincul, rus

Ivan al lui Sava

Hrihor Băran

Ivan, morar

Ivan Nojiță

Grigoraș, rusul

Ignat, rusul

Vasile, olariul

Iacob al lui Ștefan

Ștefan Stare

Vasile Școvici

Sava, rus

Lupul fiul Vădanei

Ștefan al lui Soare

Luca fiul lui Ștefan

Ilco Buiuc

Nicolae, pânzar

Ostahe, olar

Grigoraș Saciul

Fidco

Ivan, pânzar

Ivan, muntean

Hrihor frate lui Mustecă

Ivan, butnariul

Simion Pișchenco

 

 

Rufeturi:

 

Popa Toader

Mihai, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 155

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Rosușlii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Rosușlii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 28.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ivan, morari

Matei Bordei

Matei, pânzari

Mihalache, vornic

Gheorghe fiul lui Toader

Ion Tobascul

Sânco, văcar

Gavrilaș

Gavril, rus

Vasile Ciornei

Andreeș al lui Cucul

Ioniță, păscariul (pescarul – n. n.)

Mihai Șchiopul

Ion fiul Catrinii

Pavăl Onciul

Toader fiul Catrinii

Vasile, cioban

Ion Lungul

Marco fiul lui Huțul

Alecsa Cimpoeș

Grigoraș nepot lui Ionuc

Ioniță Giosan

Nicolae Fărmuș

Costandin Căruntul

Irimia al lui Țicului

Dănilă Homil

Mihai Vesca

Toderică

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 155

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hrămăncăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Hrămăncăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici: 34.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toma fratele lui Conache

Ivan Cordoc

Mihăilă, vătăman

Andronache Gațan

Acsănti Goțan

Ioniță Gogian

Toader Gogian

Alecsa, morar

Ioniță Bârcă

Bejan

Toader Giosul

Grigoraș Gogian

Toader Gruoman

Grigoraș Tumulețschie

Toader Tărcuță

Onofrei, cojocar

Ion fiul lui Plăcintoi

Pricopi fiul lui Vasile

Ion Căldare

Acsinte Stare

Ion, morar

Dumitru al lui Anorțitului

Ștefan, salahor

Gavril, cocieriul

Ștefan Purchichi

Vasile fiul lui Pintelei

Alecsa, văcar

Simion fiul lui Popesco

Darie, solonariul

Gheorghe Cucul

Vasile Popenco

Ion Popenco

Dănilă, rotar

 

 

Rufeturi:

 

Popa Anania

Popa Maftei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 155, 156

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bricenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bricenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 25.

 

 

Birnicii:

 

 

Iacob Lecenco

Ivan Haraciuc

Ivan Pasaraba

Ivan, văcariul

Iacob, văcariul

Iacob Mazur

Ivan al lui Huțul

Irimia Țurcan

Anton, cibotar

Ștefan, rusul

Simion, morari

Nichita Țurcan

Anton, rusul

Ivan, morar

Ion Huțul

Ion Moldovan

Grigoraș, bejenar

Falcii

Vasile Huțul

Ștefan, morar

Alecsa Cotic

Toader, butnariul

Ion, salahor

Acsenti Obrician

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 156

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Vascăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Vascăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 44.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Niculcia

Mihălache Căldare

Iacob Chiriac

Alecse Horici

Sandul Holnic

Mihăilă Hocaciuc

Gheorghe Sava

Simion Neculcia

Nicolae, croitor

Ilie, rusul

Vasile Țuțui

Ion Țugui

Enache Țugui

Constandin fiul lui Țugui

Condria

Petre, bejenariul

Petre, herghelegiu

Ursul Cocris

Mihalache Cocris

Ion Batâr

Ștefan Giosul

Vasile, bărbăcariul

Petre fiul lui Lupul

Grigoraș Oprișan

Ion Panțir

Fodor, rus

Mihalache, rus

Alecsa fiul lui Ihnatiuc

Iațco, rus

Nicolae fiul babii Anița

Ivan, pânzar

Alecse, rus

Iacob, rus

Petre Holovaciuc

Hrihor

Simeon Grosul

Nicolae

Pintelei

Grigoraș, rusul

Simeon, pânzar

Ion, vornic

Tănase Holovatii

 

 

Rufeturi:

 

Popa Andrei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 156, 157

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Tăbanul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Tăbanul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Rămân birnici: 27.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Panaite, argat

Vasile Brânzilă

Matei, rusul

Ilie Focșa

Ion

Tănase Duca

Ion Bălan

Costandin Stelia

Costin Văzdoagă

Simion Tortul

Vasile Păpușoi

Toader, călăraș

Constandin Robul

Vasile, olariul

Ursul fiul lui Giurgiul

Vasile Moșneguță

Ioniță Furgiu

Pavel al lui Rucic

Toader al vornicului

Lupul, vornic

Efrem frate vornicului

Apostul Groapă

Toader Hobăraș

Dumitru Nour

Simion fiul lui Borcarul

Ioniță Sotnic

Echia, căpitanul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 157

 

 


Ţinutul Hotinului (II)

 

 

 

Satele Ojovul, Vasâleu, Voloșca, Sacurenii, Clocușna, Văzdăuții,

Cerbicenii, Mândâcăuții, Corostăuții, Hadărăuții, Ocnița,

Mihălășanii, Lipnicul, Paustova, Dângenii, Bârnova, Naslavcia

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ojovul

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ojovul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 38.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Huțul

Ștefan Gherasim

Ion Șapovan

Andrei Briazul

Vasile Puțintel

Pentelei

Iacob

Anton

Precup Covera

Ivan fiul călugărului

Alecsa Lisei

Andrei Hibici

Vasile Huțul

Vasile, vătăman

Iure, pânzarul

Mihailo Stari

Hrițco

Andrei

Casian

Mihailo Bordenic

Alecsei

Vasile Gogoda

Mihailo, cioban

Vasile Comândățăl

Ivan, cibotariul

Danila Cobâlca

Ivan Pascal

Ignat Iurcaș

Șvaba

Tănase

Fegher Storojan

Luțic

Mihalaș

Toader

Ștefan Cereșna

Mihailo Statovii

Ion, vornic

Alecsa, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Precup

Precup, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 146

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Vasâleu

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vasâleu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici: 53.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Anton

Ciociol

Ivanciuc

Iacob Hrușciuc

Dumitru

Pavăl

Ivan

Nichifor

Ștefab

Alecsa Uminici

Fedor

Tudose

Ivan Dutca

Precup

Nicolae

Hrihor

Mihailo, rus

Hrihor, rus

Vasile Voicul

Ivan Slușnii

Iurco

Ivan Andreiciuc

Iacobeț

Ștefan Holodic

Ilaș

Fedor Melnic

Timofte

Vasile

Costia

Anton

Pavăl

Vasile Rotoșne

Harasim

Toader Federic

Ivan Cozaciuc

Gheorghe

Dumitru, pânzar

Ivan Tcaci

Semen

Ivan

Toader

Ivan, rus

Ștefan Vecinic

Dămian

Mihailo Crivei

Ivan Dolhie

Andrei Pali

Timofti fiul lui Bogaț

Ivan, vornic

Ivan, vătăman

Petre, argat la jidov

Danila, argat la jidov

Ivan, argat la jidov

 

 

Rufeturi:

 

Popa Precup

Popa Vasile

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 146, 147

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Voloșca

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Voloșca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Simion Huțul

Panco Crivonosi

Ivan Matușag

Hrihor Uțul

Andrei Siripnic

Andrei Vovcu

Ștefan fiul lui Tănase

Fedor fiul lui Tănase

Hrihor Șveț

Tănase Stare

Nicola Voloșin

Ștefan Iacobciuc

Andrei Huțul

Gavril, salahor

Fedor Horbaci

Hrihor Huțul

Ilcu Fedciuc

Iacob fratele lui

Hrinco Stare

Hrișco al lui Saul

Chiprian

Ursul Sacurian

Ștefan, vornic

Lupașco, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Mihai

Ian, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 147

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Sacurenii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Sacurenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 3: 3 popi. Rămân birnici: 51.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile fiul lui Alecsa

Ion Ghebacia

Grigoraș Moruz

Macsim

Nastasi Ian

Ivan, pânzar

Andrei

Ostapu

Timofti

Gavrila

Dumitru Bahri

Fedor al lui Ivan

Acsănti

Hrihor Pohornic

Ivan, morar

Gavril Dinvale

Andrei Ciumaș

Maxin, cibotariul

Iațco, olar

Vasile Bacar

Simion Boica

Grigoraș

Ion Ioșca

Nichita Ciumaș

Anton Ciumaș

Bursuc

Tănase

Dănila

Dumitru fiul lui Chirița

Danila

Gheorghe fiul lui Anton

Dohanciuc

Andreeș

Apostol

Chirila fiul lui Rusul

Timofte

Toader

Hrihor Ciumaș

Grigore

Mihailă Șahmat

Nicolae al lui Porhirie

Gheorghe fiul lui Tudorian

Mihailo

Ivasco

Gavril Moșniagul

Andrei, văcariul

Macsim Volcineț

Ivan, rotariul

Alecsa Moldovan

Miron, vornic

Nichita, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Foma

Popa Mihai

Popa Mihai Maler

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 147, 148

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Clocușna

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Clocușna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 33.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Nicolae Bahrin

Nicolae Moldovan

Vasile Huțul

Ivan Moșniagul

Ivan, pânzariul

Lupul fiul Tomei

Vasile, pâslariul

Dumitru fiul lui Miron

Vasile Prepeliță

Ion fiul lui Nicolae

Maxin fiul lui Miron

Ion al sârbului

Vasile fiul cibotariului

Nichita fiul lui Andrei

Tudose fiul lui Andrei

Andrei fiul lui Dimineață

Pavel fiul lui Nicolae

Lupul fiul lui Blidul

Vasile Biserică

Toader fiul lui Blidul

Toader fiul lui Andrei

Matei Moldovan

Andreeș Moroșan

Ilieș Moldovan

Vasile Moldovan

Vasile Moldovan

Gavril, holtei

Simion Moldovan

Ion, bejenar

Ștefan, rus

Ostahe, morar

Vasile, vornic

Miron, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Vasile, popă

Vasile, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 148

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Văzdăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Văzdăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 27.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ursul Moldovan

Ivan, rusul

Toader Puiul

Ilie Mutilă

Petre Plângău

Pătraș Biescul

Nicolae Coviță

Timco Fedor

Vasile, cojocar

Toader Țiganciuc

Ostap fiul lui Crușnirul

Ivan Baranciuc

Ivan Tcaci

Ivan Huțul

Ștefan Țiganciuc

Fedor Dohanschie

Filo Zelenco

Fedor Oleinic

Mihailo, văcar

Voicu Mazur

Nicolae, rus

Vasile, rus

Ioniță fiul lui Vădanul

Nica, vătăman

Havriș, prisăcariul popei

Mihălache, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 148, 149

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cerbicenii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cerbicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 56.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Hlihor, morar

Ștefan, rus

Sandul Plângău

Antohe, eșan

Ion Oborocianul

Grigoraș fiul lui

Ianache al lui

Mihailo Bălăuță

Andreeș Ojovanul

Nicolae, sârbul

Iftimie Chisim

Ion Mitrianul

Samson, cojocariul

Ștefan, rus

Ivan Dolhii

Ion Ladan

Onofrei Plângău

Gheorghieș, pâslariul

Lupul Cucul

Ursul fiul lui Acsenti

Tudose, păscariul (pescarul – n. n.)

Ioniță Ciupuc

Mihalache Cuconcia

Iacob Moșniaga

Ioniță fiul rotariului

Ion Plângău

Vasile al lui

Ioniță fiul lui Cocâț

Ilco

Mihailo Verbi

Ivan Bilinoci

Ivan Rura

Danila Buniaga

Ion Cozarit

Dumitru Zapa

Hrihor Măruț

Hrihor Samaniuc

Danila al lui Samaniuc

Iftimie, rotar

Ichim, dohotar

Toader, rotar

Mihai, dohotar

Gheorghe Ladan

Ioniță Știrbăț

Tudose Samanic

Mihai, rusul

Iftimi Ladan

Ștefan, pânzariul

Iacob fiul lui Ciumașco

Ioniță Beșliu

Simion Lată

Vasile Tarcău

Andrei Chesim

Ignat, rus

Nicola, vornic

Iure, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

Ian, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 149

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Mândâcăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mândâcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 43.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Botezatul

Vasile Dutca

Vasile fiul lui Dutca (Dutcăi)

Istrate Moșniaga

Gheorghe Țuguiul

Vasile, rusul

Iacob, cibotariul

Fedor Străjari

Iva, rusul

Iure Rusnac

Filip Rusnac

Ivan Runia

Grigoraș Hasuc

Gavril, rusin

Vasile, salahor

Ivan Suvuru

Alecsandru Șchiopul

Simion, văcariul

Moisa cumnat lui Alecsandru

Ion Condria

Ursul, rotariul

Ursache nepot lui

Costandin Bahna

Lupul Țurcanul

Stahe Moldovanul

Danila, rotar

Chiriciuc fiul lui Țurcanul

Iane fiul lui Babii

Toader Zaehilecianu

Iftimie

Timofte cumnat lui Carpu

Nicolae, bejenar

Grigoraș Bânzari

Vasile Ciochica

Mihălache Chicăroșe

Istrate Ghindici

Carp Șoimica

Hrin, rusul

Tudose Boghian

Iachim Teplari

Grigoraș, vornic

Toader, argat lui

Iosip

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ștefan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 149, 150

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Corostăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Corostăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 45.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Irimia Corbanul

Damian fiul lui Babii

Gavril nepot Țurcanului

Ion Dolințăi

Doter al lui Dolință

Gheorghe Gologan

Anton Zvernă

Istrate Svirnă

Vasile Cuțui

Costia fratele lui

Simion, căușariul

Iftimie Doina

Ioniță fratele lui

Istrate fratele lui Căzacul

Ioniță Căzacul

Ștefan al lui Căzacul

Iacob al Sandului

Sandul cumnat Petricăi

Iacob Puică

Vasile Delianul

Gheorghe fiul lui Pătrașco

Vasile Stângaciul

Mihailo fiul lui Lungul

Andronic fratele lui Irimia

Vasile fratele lui Petre

Ion Țurcanu

Tănase fiul lui Clane

Ștefan fratele lui

Toader Doane

Tănase Pleșca

Gheorghe, rusul

Ștefan al lui Țurcan

Simion cumnat lui Ștefan

Ion al lui Ștefan

Toader, șelariul

Toader Doina

Miron fiul croitoriului

Iacob, rotariul

Petre, zugravu

Andrei fiul lui Danila

Iacob, teslar

Andrei, rotar

Grigore, morar

Manole, vornic

Ion, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 150

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hadărăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hadărăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Bărbăcariul

Mihălache Lungulescu

Ion Guliac

Toader Sava

Gavril Sava

Andrei Odogul

Dumitraș Savin

Mihalachi Pârlia

Vasile Dudău

Onofrei, rusul

Ocsinte, rusul

Gheorghe Țurcan

Simion Melnic

Alecsandru

Magdanicia

Vasile, prisăcariul

Apostol

Gavril Căzacul

Anton

Prodan

Gheorghe Mândru

Ioniță Liciul

Pentelei Liciul, vornic

Precup, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Gheorghe

Ilieș, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 150, 151

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ocnița

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ocnița

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 50.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gheorghe Vârlan

Ichim nepotul lui

Ion Vârlan

Constandin fiul lui

Dumitraș Bordeian

Timofte Corcodel

Ion Împăratul

Ion Trohin

Ursul Cușca

Ștefan Bănariul

Stahie fiul Negrului

Vasile Barbatuc

Nicolae fiul lui Chirilă

Hrihor, rus

Dumitru, văcar

Tudose, rus

Vasile Țarălungă

Alecsa, cibotariul

Petre Țampah

Vasile Cușca

Grigoraș Bozariul

Toader Vârlan

Vasile, rusul

Ioniță Târcău

Nicolae fiul lui Andrei

Ursache fiul preutesei

Grigoraş Mutiacului

Andrei al Tănăsoaei

Ioniţă fiul lui Strătulat

Ştefan fiul lui Negru

Toader Moroşan

Vasile Hugheş

Vasile Spătariul

Vasile Ghihol

Nichifor fiul lui Palade

Ion fiul lui Hochim

Manole Gheorghe

Macsin Bahrin

Andrei sin Moroşcoi

Vasile Mihai

Dumitru Hoila

Ifrim din Târnovo

Ion, rotariul

Toader Pangrati

Constandin Prepeliță

Ion Dezlia

Vasile Muțuc

Toader Muțuc

Andrei, vornic

Alecsa, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Gheorghe

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p.151

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Mihălășanii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mihălășanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Luca Ropotă

Toader Vasileschioae

Flocosul Andre

Lupul Tătărcuță

Vasile, șălariul

Tudose fiul lui Muncescul

Vladimir fiul lui

Simion al lui Arsăne

Savin Vascul

Lupul fiul lui Arsăne

Arsăne Bătrânul

Andrei Laiul

Toader, rusul

Lupul Vremia

Ichim fiul lui Vasile

Vasile Botezat

Simion al lui Flocosul

Andrei fratele lui

Ștefan Furmuzachi, vornic

Andreeș fiul lui Furmuzachi

 

 

Rufeturi:

 

Popa Petre

Ian, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 151

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Lipnicul

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lipnicul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 10.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Giosanul

Ion fratele lui

Ioniță Belibou

Gheorghiță Țurcanul

Ioniță, morar

Hrinco, rusul

Ivan, rusul

Fodor, rus

Matei

Filip, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Mihai

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 151, 152

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Paustova

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Paustova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 11.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gavril, cioban

Ion al lui

Boghiul

Paustovanul

Gordaș

Lupul Țurcanul

Duca

Șchiopul fiul Boghiului

Ion, vornic

Rusul, cibotariul

Alecsa, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Nicolae

Fodor, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 152

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Dângenii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Dângenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 10. Rămân birnici: 10.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion fiul Răului Vasile (mai jos: Vasile Rău)

Iftimie

Grigoraș

Dumitrașco Neborac

Vârlan, cibotariul

Vasile Scoarță

Vasile Rău

Fodor, rusul

Toropală

Ștefan Purice, vornic

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 152

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bârnova

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Bârnova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 6. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl Rămân birnici: 4.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Buga, vornic

Vasile Răul

Ivan, morariul

Mihai, morariul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitru

Iani, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 152

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Naslavcia

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Naslavcia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 dascăl Rămân birnici: 25.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Nicolae Hristișcăi

Antohe, cibotariul

Dumitru Holovei

Andrei Golițcăi

Timofte

Vasilco

Hepa

Marța Mazur

Andrei Ursuliac

Ion Pașa

Gavril

Ion Tătărcuțul

Hrihor, morar

Ștefan, morar

Iosip, morar

Eni Popa

Mihailo

Moisa, rus

Vasile Brehuniță

Ivan Huzerca

Iosip

Agapie, vornic

Vasile, vătăman

Nicolae Căzacu

Vasile Razumni

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ian

Popa Simeon

Macsim, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 152

 

 


Ţinutul Hotinului (I)

 

Archip Roșca: Țăran din ținutul Hotinului

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Mămăliga

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Mămăliga

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 ţigani. Rămân birnici: 42

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Lăzărescul

Donulac sin (fiu) Ion

Ştefan sin Sandei

Toader Vântul

Vasile sin Tănase

Ion socru popei

Toader sin Ţari

Miron

Toader

Mihalache

Ioniţă Cărare

Luchian zet (al) lui Cărare

Necolae zet Gavril

Gabril

Andrieş

Marcu, rus

Grigoraş Căzacu

Dumitraşcul

Tănase Cucul

Tănase Bătrânul

Tănase sin Costandin

Ştefan Darie

Ion, ungurian

Ştefan Căzacul

Gavril, sârbul

Toader, cioban

George, harabagiu

Iacob Cocoros

Vasile Vrancia

Vasile, rusul

George

Acsinte

Ioniţă Moşniaga

Ion, vornic

Ursul

George Caranda

George

Mihail

Leonte

Şova

Anton brat (frate) Chirandei

Dumitru, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Simeon

Vasile, ţigan

Crăciun, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 112

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Coşulenii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Coşulenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Rămân birnici 8.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Simeon Cioful

Toader, vornic

Vasile, văcarul

Costia Conde

Dumitru sin (fiu) Postolache

Andrei al Zmeoai

Ion sin Andrei

Ion, ungurian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 112

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Negrinţii

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Negrinţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 48

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ilie zet (al) Spănac

Toader Negruţă

Toader, vătăman

Ion sin (fiu) Macsim

Lupul, rotariu

Anton, vătăman

Gavril Bălan

Nichifor, bejenar

Ştefan Iordache

Toader sin lui

Ştefan, pescariul

Ion sin Simion

Tudose sin Melinte

Sandul sin Melinte

Ştefan Brusulan

Andrei

Anton Căzacu

Acsinte sin Căzacu

Istrate Bute

Toader zet (al) Berciul

Ion Şahăn

Pricup Berciul

Iacob sin harabagiului

Necolae Ţorţul

Vasile Cireşne

Sandul Codiţă

Tănase Şahăn

Grigore zet Postolache

Pavăl sin Postolache

Dumitraşcul Postolache

Angheluţă sin Postolache

Ion sin Botoşan

Ion sin Peredici

Ion sin Pătraşcul

Lupul Bujăniţă

Andrei zet Gărdei

Grigoraş zet Căzacul

Vasile, argat marchitanilor

Ştefan, tij (la fel) argat

Dumitraşcul, scutelnic

Dumitraşcu sin Postolache

Ion Perju

Grigoraş Buldumei

Toader

Dănilă Ion

Vasile sin Hrincul

Ioniţă, butnariul

Istrate

 

 

Rufeturi:

 

Popa Gavril

Alicsandru, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 112 şi 113

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Şendrenii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Şendrenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculae sin (fiu) Mărinesii

Mihălache

Vasile sin Timuş

Ioniţă sin Vasile

Grigoraş, bejenariu

Costia

Iftimie Şchiopul

Andrei Bârcă

Manolache, cârciumar

Bârcă, moşniagul

Toader sin Bârcă

Ursache, vătăman

Vasile Papuc

Ion Tarhon

Nichifor Catana

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Acsinte

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 113

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Costicenii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Costicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 83. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 1 dascăl, 1 ţigan. Rămân birnici: 80

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefan Părpăuţă

Grigoraş al prescurniţii

Ilie zet (al) prescurnicer

Petre Dancul

Ion Gogonel

Ion sin prescurniceriu

Ion Spătariul

Toader zet vătămanului

Ştefan, săpunariul

Apostol sin Roşca

Ion Ionel

Andrei Răzuş

Grigoraş sin Erhan

Iftimie al Sofroniei

Toader Arcuş

Tudose

Vasile, prescurnicer

Costandin, vornic

Grigoraş sin Cuciuc

Sandul, ciubotar

Ştefan Gheba

Ilie Mălancă

Costandin Cociorvă

Grigoraş Bolohan

Ion Stanciul

Ştefan Bălăcin

George Raba

Chiraian zet Ştefan

Ioniţă, morar

Savin, rotar

Macovei, rotariul

Ion, rotariul

Savin sin Beşliu

George zet Ştefan

Tănase Reţin

Tănase brat (frate) ciubotariul

Vasile Păun

Vasile Raţă

Vasile sin strugariul

Georgiţă, strugariul

Toader, baciul

Simion, morariul

George Căpătari

Ioniţă Părpăuţă

Gora

Ştefan al prescurniţii

George Sucevianul

Vasile sin Ioan

Grigoraş Căldare

Ursul Vădanu

Nicolae, scutelnic

Iftimie

Costandin, rus

Grigoraş sin rusul

Ion Smochină

Vasile sin Smochină

Ursache zet Bogu

Gavril sin sârbul

Costandin sin sâtbul

Marcu, sârbul

Nichita, ciubotar

Ion Spănac

Andreeş

Ion, rusul

Constandin sin Libuhan

Cozma

Onca

George sin Dumitrăciasă

Ioniţă Roşca

Grigoraş sin Smochină

Grigoraş Băcariul

Roşca

Miron Raţă

Ioniţă

George

Toader Raţă

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă, dascăl

Popa Ion

Ion, ţiganul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 113 şi 114

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Vanceniţa

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Vanceniţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 10. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 9

 

 

 

Birnicii:

 

 

George Hoţu

Grigoraş Hoţu

Ilie zet (al) Galu

Timofte sin (fiu) Cimpoeş

Andronache

Vasile, morar

Gavril, rusul

Ştefan, rus

Toader cumnat popii

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 114

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Tărăsăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Tărăsăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 147. Scădere rufeturi, însă 7: 2 popi, 5 ţigani. Rămân birnici: 140

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Haria

Ion Tudoriţă

George, olar

Sandul, ciubotariu

Acsenti Călugăran

Toader Popone

Ilie sin Popone

Toader Pântia

Ion zet (al) Pântia

Iftimie Pântice

Ion Chirilescu

Ilaşcu cumnat Pântei

Hilip sin (fiu) Babii

Andrei Horodincă

Vasile Chiriac

Toader sin Fâlfă

Vasile sin Fâlfă

Ion Hrişcă

George Buraţă

Ursache Vânăslabă

Ioniţă Strătulat

Nichita sin Ioniţă

Grigoraş Surdul

Vasile sin Leonte

Pintelei Bubui

Ştefan Bubui

Grigoraş Chirilescu

Dumitru Gheoc

Vasile, muntian

Necolae, ungurian

Dumitru Aruscin

Tudose Caraluciu

Ion Caraluciu

Toader, rotar

Ştefan Nistran

Toader Otolac

Vasile sin Pavăl

Ioniţă sin Pavăl

Toader, pescar

Moise, pescar

Dumitru sin Moisei

Sandul sin păcurari

Petre nepot Pinteeştilor

Costandin al Rotopanului

Toader nepot lui Toropan

Ioniţă

Dumitraşco sin Isac

Ştefan Corovet

Ion, rotar

Ştefan sin lui

Tănase sin Pintelei

Toader zet Petrei

Lupul sin Marco

Ioniţă sin Nistor

Nistor Jacotă

Ilaş zet Hortopan

Gavril, olar

George, sârbul

Lupul, sârbul

Vasile zet sârbul

Simion zet rotariul

Petre zet Hortopan

Lupul Perju

Nicolae Bogan

Ion Gârlan

Georgiţă Bordeian

Ştefan văr lui Georgiţă

Grigore sin Bordeian

Ursache Forfă

Ştefan Ţigănescu

Toader Forfă

Grigoraş sin ungurianul

Toader, ungurianul

Vasile Bălănici

Ion Pleşca

Costandin Beşliuţul

Ion Ţigănescul

Ilie Ciulei

Ştefan sin Pavăl

Dumitraşcu sin vătămăniţii

Ioniţă Bordeian

Prodan

Vasile, rus

Ilie Pleşca

Andrei Bordeian

Ştefan, păcurar

Petre Cuşmătrebă

Vasile Crihin

Mihai, rusul

Vasile a lui Hrior

Simion al Tihului

Iftimie zet Lupoae

Andronic Anton

Ştefan a Toartei

Costandin al Lupoaei

Ursul Sâncă

Grigoraş sin Lupaşciasă

Grigoraş sin vătămanului

Grigore, vătăman

Mihălache Căzacu

Simion Vătămănescu

Simion al Lupoaei

Toader Negrescul

Vasile Vătămănescul

Vasile Şerban

Sandul, păcurari

Grigoraş Pomag

George, salahor

Toader, cojocar

Necolai Borş

Costandin Laiu

Ion Spănachie

Nichita Petrez

Ion Lupoiu

Ioniţă zet Lupoiu

Ştefan Borchin

Petre zet Ambrosie

Toader, cărbunar

Costandin Andrieş

Vasile Toderici

Costandin Păsat

Vasile, ciubotar

Ioniţă Gordei

Ştefan Toderici

Ştefanică al lui Papuc

Lupul Gheba

Ioniţă, covătariul

Ştefan, covătariul

Ambrosie

Toader Papuc

Gavril Papuc

Grigore Papuc

Ion Păsat

Andrieş Holban

Ion Iliescul

Ion, morariul

Ion Ilescul

George, vornic

Mihai, vătăman

Ursache, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iacob

Popa Antohi

Toader Ciurchi, ţigan

Vasile sin Ciurchi, ţigan

Chiriac, ţigan

Simion, ţigan

Toader sin Stan, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 114-116

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Marşăniţa

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Marşăniţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 90. Scădere rufeturi, însă 4: 4 popi. Rămân birnici 86.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Zmedu

Necolae, bejenar

Vasile Brânzei

Macsim, argat potropopului

Petre Cuciuran

Ursache, curelar

Toader sin (fiu) Brânzei

Vasile sin ungurian

Lupul Târsănă

Simion Brânzei

Vasile, olar

Ion sin Brânzei

Doroftei zet (al) Ignat

Vasile Ignat

Dumitraşcul Brânzei

Vasile sin vornicului

Andrieş Vulpe, vornic

Vasile Oncul

Grigoraş Nuţuliac

Alecsandru Lăzărescu

Ion zet Anton

Ursul Gorce

Dumitraşcul Cuciuran

Andrei, văcar

Timofte cel Negru

Toader Cuciuran

Mihai zet Gorcia

Grigore sin Ursul

Iftimie sin Pleşcăi

Ştefan Răuţăl

Grigoraş nepot lui Zlat

George Morgoci

Istrate sin Cocioran

Gavril sin Bortuci

Ion Muduliac

Toader Râşcul

Ursul sin Mihai Râşcul

Andronachi Făgărel

Irimia Mândrescul

Vasile Mândrescul

Tănase nepot lui Zlat

Costandin Pălhac

Luchian, butnar

Lupul Zaeţi

Ştefan, pescar

Ion Hulpe

Iftimie Hozun

Tudose sin Mănaicu

Ştefan sin ungurianul

Ion sin Arsene

Ion Hrihoriţă

Georgiţă Vinari

Lupaşcul Clăpaci

Alecsandru Vinari

Andronachi sin Begul

Petre Crudul

Ion Begul

George Crudul

Andrieş Buzdugan

Toader Mălină

Simion sin ungurianul

Grigoraş sin ungurianul

Toader sin ungurianul

Gavril sin ungurianul

Gavril sin ciubotariul

Gavril

Ştefan Cârnat

Toader Ţurcan

Ştefan Drâşcălan

Grigore, rus

Andrei sin croitoriul

Ion Băliţă

Ursul Pleşca

Simion sin Tomei

George sin Tomei

Ştefan Ţurcan

Ion, ungurian

Ion Ţurcan

Ioniţă Buhăhor

Mihălache, rotar

Dumitraşcu, strugar

George

Toader Manovaci

Ignat Chirilaci

Ion Mănivcă

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan, protopop

Popa Ion

Popa Misoc

Protopopul Costandin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 116

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Noua Suliţă

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

 

Noua Suliță

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici: 15

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Macovei

Onofrei Macovei

Constandin Lungul

Ion Sofian

Andrei Vlasie

Nicolae zet (al) velnicer

Vasile Murguță

Ion, vornic

Sandul Slănină

Toater, olariul

Ștefan, butnariu

Iftimie, vătăman

Nichifor Popoș

Iacob Slănină

Ion sin (fiu) olariului

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ostahe

Toader, răspop, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 117

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Stroeşti

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Stroești

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 21

 

 

 

Birnicii:

 

 

Mihai Jalbă

Andon Coșman

Zaharia Coșman

Ion Coșman

Dumitraș

Ion al ungurianului

Matei sin (fiu) Tănase

Vasile Ghergan

Iacob

Ștefan a Tănătoaei

Ion Banciul

Gavril Hrebu

Nichita sin Mihail

Iftimie Mărciunco

Toader Elenco

Mihail Mărciunco

Gavril sin Mihail

George Hribu

Andrieș, rotariul

Necolae sin vătămanului

Ion sin Gafiții

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 117

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Colineţul

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Colinețul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Rămân birnici: 14.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Nichita Căzacul

Hrincu Hraor

Ursache Bușilă

Vasilie, rus

Ion Muhtan

Ion Cușulerică

Alecsandru Borhoi

Andrieș Coșleucă

Macsim zet (al) Lucăi

Ion, morariul

Grigoraș Cibotăraș

Vasile, ciubotar, scutelnic

Andrieș, scutelnic la căpitănie

Pancul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 117

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Răucăuţii

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Răucăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturile, însă 7: 1 popă, 6 scutelnici. Rămân birnici: 27

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vlasie Nescoro

Necolae sin (fiu) morariu

Dumitraș

Andrei, morar

Ursul, morar

Anton zet (al) morariul

Mihai Horobeț

Mihai, dohotar

Ilașco zet vornicului

Ion, vornic

Ion sin Alecsei

Sandul Moldovanu

Andrei Horobeț

Hlihor sin morariu

Hlihor zet Sofroni

Tincu, butnariul

George sin Grigoraș

Arseni zet Sandei

Ion, butnariul

Vasile zet Sandei

Ion Gâză

Ion, vătăman

Ion Surdul

Andrieș, butnariul

Onofrei Pavlutcă

Ion Pavlutcă

Mihai

 

 

Rufeturi:

 

 

Savin, scutelnic al căpitanului Ion

Pricup, popă

Sofroni, tij (la fel) scutelnic

Ion Hezmecheri, scutelnic

Lupașcu, scutelnic

Ioniță, cojocar

Andrei, scutelnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 117 și 118

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Răchitna

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Răchitna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 61.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Simion, rus

Simeon Bordeianu

Grigore Hiorescu

Toader zet (al) lui

Ion Bordeian

Nichifor Comândă

Vasile Blipură

Grigoraș Giosu

Toader Giosu

Mustru Dutca

Toder Chiticari

Dumitru Purcică

Vasile Purcică

Nicolae, ungurian

Pavăl, ungurianul

Dănilă Hrabu

Anton sin (fiu) Pletosu

Mihălaș zet Hrabu

Simeon, rus

Ștefan Dutca

Vasile Dutca

Costia al Floroaei

Ion a Floarei

Alecsa Arapul

Ion, văcariul

Ion zet Floarei

Ignat Băsărabul

Andrei Băsărabul

Sandul

Dumitraș Ciupica

Costache Halicu

Grigoraș Domnu

Costandin, vornic

Toader, pânzariul

Grigorașco

Ion Pavliciuc

Pintelei

Nichifor Foca

Mihăilă sin Irimia

Andrieș Bușilă

Toader Nechifor

Antin zet Măriuța

Nichita

Nichifor

Ștefan Foca

Toader Volovitnic

Ion Măriuțac

Tănase al Roșcăi

Iacob, rus

Ion Chiticariul

Vasile Bușilă

Lupul, pânzariul

Vasile, pânzariul

Vasile

Vasile Tudorescu

Tănase Nichifor

Dumitru

Dănilă Ivanco

Nicolae Ciupac

Prodan Băsărab

Grigoraș Nerabă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Agapie

Tudose, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 118

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Șișcăuții

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Șișcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici: 25

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ștefan zet (al) Năsip

Vasile, vătăman

Ion Macarenco

Ioniță Giosan

Vasile, morariul

Costandin Giosan

Tănase sin (fiu) Grumeza

Ștefan Grumeza

Onofrei zet Grumeza

Acsinte Giosan

Savin Giosan

Andreeș sin Ivan

Iure zet Durhaci

Petre, vornic

Tudose Giosan

Petre cumnat Iurei

Hrior, rus

Iacob sin Dulacă

Andrei, cărăuș

Dumitraș Măcărici

Ivan Hunvan

Nichifor Pavlic

Ivan, văcariul

Toader sin Duliac

Andrei Pavlic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Alecsa

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 118 și 119

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Râncaciul

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

Râncaciul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 10

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Boran

Mihai

Dumitrașcul

Ilie Radu

Gorina

Derehaci

Olecsie Stășciuc

Andreeș Bălaur

Toader Dubuță

Timofti Stășciuc

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Iacob, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 119

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ghenăuții

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Ghenăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 dascăl. Rămân birnici: 41.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader, scripcariul

Nicolae sin (fiu) Terenică

Ștefan sin Dănilă

Vasile Căzac

Andrei Căzac

Dănilă Orbat

Petre sin Ciupercă

Simion Ciupercă

Andrieș

Tănase Ghezu

Costin sin Dohan

Vasile sin Bulia

Ostahe, rus

Vasile Buzdugan

Acsente, rotar

Andreș sin Dohan

Ștefan Cepil

Ion sin Cerpac

Ștefan sin Halon

Simion, vătăman

Tănase Corcioboi

Ichim Chirileică

Toader Puriluică

Petre sin Ciubre

Dumitru Hrabă

Ion Bujunco

Ursul Bibu, vornic

Ștefan Condruc

Marco brat (frate) vornicului

Ion Curlune

Vasile sin Dănilă

Ion brat vornicului

Andrei Botezatul

Nicolae Alecsie

Ion Stoian

Dumitru sin Alecsie

Vasile sin Ciubran

Grigoraș sin Ciubran

Toader sin Stoian

Gavril Bobăscul

Palamar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Vasile, dascăl

Popa Dănăilă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 119

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Mălineștii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Mălineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Rămân birnici: 19.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Grigoraș, văcariul

Mihai

Ion, vornic

Dumitrașcul

Vasile Cernăuțanul

Ion sin (fiu) Simionesii

Vasile Vântul

Ion Căruntul

Ștefan Luchie

Sandul sin Dimicioae

Ștefan Bomba

Alecsa brat (frate) Georgiță

Georgiță, cioban

Tănase al Bărangăi

Ioniță nepot Lungului

Zote

George zet (al) Lungul

Lupul Ghervase

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 119 și 120

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Berestia

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Berestia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefan fiul lui Toader

Ion al vădanei

Ştefan Riţco

Vasile Chehaian

Vasile Gherghe

Ion Ivan

Simion al popei

Iftimie, prisăcar

Costin, morariul

Tănase al Bocancei

Gheorghe al Bocancei

Toader Moşniaga

Ion fiul lui Toader

Toader Chihaian

Tudose fiul lui Mihăilă

Vasile, vornic

Ilaşco fiul lui Chihaian

Andrieş Bătrânul

Ursul Cămizan

Ursache fiul lui Pascal

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pricop

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 120

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cotilău

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Cotilău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 4: 2 popi, 1 dascăl, 1 ţigan. Rămân birnici: 25.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gheorghe fiul lui Irimia

Constandin cumnat lui

Vasile Radu

Ion Aba

Ion Drân

Vasile Trepăduş

Gavril Căruntul

Dumitru Botezatul, orb nemesnic

Toader Funduc

Ion, vornic

Andronic

Toader Ghidienul

Ion fiul lui Gavriloaei

Pintelei Cucul

Paul fiul lui Gavriloaei

Grigoraş fratele lui Paul

Vasile, morariul

Ignat

Ion Bagăsamă

Ion fiul lui Lupul

Maftei fiul lui Lupul

Dumitraşcul fiul lui Bândălache

Ştefan, chihaia

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Grigoraş

Toader, dascăl

Ştefan, ţigan

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 120

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cerlena

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Cerlena

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 2: 1 dascăl, 1 pisar. Rămân birnici: 52.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile nepot lui Jalbă

Ioniţă Jalbă

Chirilă

Miron fiul Babei

Vasile fiul lui Mania

Ion fiul lui Ciocoiu

Sandul Catana

Gheorghe fiul rotariului

Constandin al Manei

Ion Cepuc

Petre al lui Cepuc

Vasile fiul lui Postolache

Ion fiul lui Ciocoiu

Lupul Mania

Gheorghe fiul lui Cotruţă

Hrihor, rus

Agapie fiul lui Mânzatul

Sandul fiul lui Nichifor

Ştefan fiul lui Ciochină

Vasile Cepuc

Ion fiul lui Tiron

Andrei, dohotariul

Parfene al dascălului

Toader Ciocoiu

Vasile al lui Ciupercă

Grigore al lui Ciupercă

Mihalache al dascălului

Toader, văcariul

Ion fiul lui Ciupercă

Simion, vornic

Dumitraşcul al lui Ichim

Pricopie fiul păcurarului

Darie fiul lui Dumitraşco

Chirco al lui Dumitraşco

Constandin al lui Dumitraşco

Toader fiul lui Palade

Vasile fiul lui Grigoraş

Pavel Cotruţă

Pavel fiul lui Panţa

Neculae fiul lui Palade

Simion fiul lui Palade

Grigoraş Bizurău

Ursache Cepuc

Vasile fiul lui Todericiasă

Postolache, vătăman

Andreeş Căftare

Grigore fiul lui Bejan

 

 

Rufeturi:

 

 

Andrei, pisar la Hotin

Luchian, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 120, 121

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Sângera

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Sângera

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Rămân birnici: 5.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile fiul lui Giurianul

Simion al Nuţului

Toma

Prodan fiul lui Dochia

Ştefan fiul lui Vasile

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 121

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Forosna

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Forosna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Rămân birnici: 15.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Nicolae, rus

Simion Ciobă

Nicolae, văcar

Ioniţă Tătarul

Ion Mititelul

Acsenti Cerchez

Tănase Robul

Ion al lui Robul

Nichifor

Vasile Fârţă

Vasile Asănuc

Gavril Buhmaz

Pavel Buhmaz

Ştefan, bejenar

Simion Juncul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 121

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Şărbiniţa

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Şărbiniţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Rămân birnici: 19.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader, cioban

Andrei, rus

Ion fiul Bolohănesii

Simion, vornic

Ilie, rus

Simion, rus

Grigore Bolohan

Gheorghe fiul lui Iacob

Ilie Ciupercă

Andrei Ciupercă

Vasile Ciupercă

Ştefan fiul lui

Pintelei

Iacob fiul lui Mihai

Ion, văcariu

Toader fratele lui Iacob

Ion fiul lui Bolohan

Petre, rus

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 121

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Doljăcul

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Doljăcul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Rămân birnici: 8.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile, vornic

Ştefan Uţan (Huţan, conform numelui fiul său, Toader – n. n.)

Petre din Păşcăuţi

Simion Codrianul

Luca

Toader al Huţanului

Luca Ciohurianul

Lupul, vameş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 121

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Săncăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Săncăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 4: 2 popi, 1 dascăl, 1 diacon. Rămân birnici: 40.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Fedor, rus

Grigore, rus

Ile, rus

Vasile Bădă

Vasilache Duca

Pintelei, argat

Andrus, vătăman

Vasile, cibotar

Grigoraş fiul lui Ion

Toader fiul lui Iure

Simion fiul lui Forosnă

Vasile Forosnă

Mihai al lui Tumpici

Vasile nepot vornicului

Iosip fiul popei

Ioniţă fiul lui Petre

Macsim, rus

Ilie, rotariul

Ion Varinca

Mihail, rus

Ilie, rus

Nazarco

Toader Cernauschii

Ion, cărbunariul

Vasile Răvei

Nicolae fiul lui Drunic

Ursache fratele lui

Grigoraş, căsap

Vasile cumnat lui

Andrei al lui Filip

Vasile fratele vatamanului

Hrior, rus

Ion, rotariu

Hilip fratele lui

Toader fiul lui Donică

Nicolae, morar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Popa Gavril

Vasile, diacon

Timofti, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 121, 122

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cârsteneştii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Cârsteneştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 26.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Simion, vornic

Chiriac fratele vornicului

Ştefan, rus

Gheorghe, rus

Pintelei fiul lui Cimpoeşu

Nichita

Ion Cimponcic

Mihai Hrişcă

Mihălache cel mititel

Grigoraş Pomană

Ion Chisărciuc

Grigore Moşniaga

Petre, holtei

Ion fiul lui Andrei

Grigoraş

Ion Cimpoeşu

Iacob, rus

Vasile fiul lui Iacob

Dănilă fiul lui Tudose

Mihălachi fiul lui Andrei

Vasile Moruz

Ion fiul lui Dumitru

Toma fiul lui Istrate

Ioniţă, bejenar

Iacob fiul lui Istrate

Simion Băbuţă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Alecsa

Grigoraş, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 122

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Stăucenii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Stăucenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ivan, vătăman

Iacob sin (fiu) Andrei

Andrei

Ivan, morariul

Pricop, pânzariul

Chirilă, slugă lui Costia Mustiaţă

Ştefan Buruiană

Vasile, vornic

Ivan Mandric

Mihai Cantimir

Ştefan, rus

Ion brat (frate) vornicului

Ion Scheciuc

Toader, rus

George

Toader Săcu

Grigore Săcu

Vasile Cobâle

Ioniţă Moimăscul

Ştefan Mageruc

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 122 şi 123

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Domnenii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Domnenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 41

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefan, rus

Vasile Socal

Iacob, rus

Hrior al babei

Fedor Chiscanoc

Tincul

Hrihor, vătăman

Ion Dragul

Simion, puşcaşu

Deli Ion

Nicolae, rus

Simion, chitariul

Andreeş

Iftimie, vornic

Ştefan sin (fiu) Nichita

Ivan Spaci

Tănasă Negurici

Toader Mititel

Hrior, rus

Gavril Moşniaga

George Carolan

Toader Buftâga

Onofrei

Nichifor

Toader, rus

Acsănte

Costin brat (frate) Acsănti

Onofrei

Ştefan Grozav

Andrei Boicul

Ivan Nizimcul

Nicolae

Ivan, rus

Grigoraş, holtei

Coste Căzac

Constandin Bătrânu

Ioniţă sin (fiu) Ştefan

Vasile sin popei

Ioniţă sin cheptănariul

Antohe sin Coste

Simion

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iacob

Andrei, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 123

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Colincăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Colincăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 94. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 dascăl. Rămân birnici 91.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ursul Frăsinescul

Vasile Grozav

Vasile nepot lui Grozav

Ion a Pripei

Nicolae, rotar

Ştefan, cumnat lui

George Mâţă

Iacob zet (al) popei

Vasile Racu, vornic

Chirică Frăsinescu

Vasile Chirilă

Toader sin (fiu) Papău

Lupul Frăsinescu

Lupul, vătăman

Dumitraşco Istrate

Dumitru Cosovan

Ştefan Gheba

Gavril al Pancului

George a Palaghiei

Dămian brat (frate) lui

Ion, morariul

Andrei, cărbunariul

Precup a lui Istrate

Gavrilaşco Eremco

Gavril brat lui

Simion brat Ignat

Ion brat Nicolae

George sin rotariul

Ioniţă sin olariul

George a lui Guli

Grigoraş nepot Andronesii

Georgiţă Gorcenco

Chiriac cumnat lui Burhin

Iacob, şălariul

Alecsa, rus

Dumitraşcu al Onului

Gavril Burheci

George Frăsinescu

Hrior, rus

Simion, vătăman

Acsente zet (al) Ghebei

Lupul sin (fiu) Lupul

Axente Pârlia

Vasile Hoţu

Ion sin Georgiţă

Ion zet Palaghiei

Mihălachi al Palaghiei

Andronache Habulia

Mihai zet Burheci

Matei, rus

Grigoraş Cincă

Mihai zet Mâinia

Vasile Reţco

Alecsa

Gavril Moldovanu

Nicolae Ignat

Ion sin olariul

Nicolae sin olariul

Istrate Ţubuliac

Lupaşcu sin Spare

Grigoraş sin Nicolesii

Ion sin Lazăr

Năstase brat (frate) lui

Gavril sin Prisnic

Tănase Larion

Năzarie Larion

Larion cel bătrân

Ştefan Pupinţă

Ion Lupul

George Gâlia

Nicolae zet lui

Nicolae Goricinco

Vasile sin lui

Lupul sin Cobere

Timofte Moldovan

Irimia sin Bănariul

Simion brat lui

Precup tij (la fel)

Dumitru, rus

Anton, rus

Cazimir, cibotariu

Andreeş, morariul

Onofraş sin Iure

Alexandru Iure

Vasile Iftimie

Grigore, morar

Antohe brat popa

Istrate Paveciuc

Ursache al Catrinii

Ion al Catrinii

Ion cumnat lui Istrate

Vasile Gafton

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Precup

Popa Mihai

Dumitraş, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 123 şi 124

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Grozăniţă

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Grozăniţă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 35

 

 

 

Birnicii:

 

 

Chiriac sin (fiu) lui

Ioniţă Crâste

Grigoraş sin Ignat

Petre Robilici

Vasile sin Iacob

Vasile Lungul

Ion sin Ştefan

Fodor, rus

Vasile Ignat

Dumitru sin dascălului

Toader Ignat

Gavril, rus

Fodor Mraciuc

Mihail, butnariul

Ion, butnariul

Mihalache, vornic

Vasile Vicol

Grigoraş Moise

Nicolae Moise

Mihai

George Holiş

Vasile Hladchi

Ion Hladchi

Mihai Hladchi

Ştefan Huţul

Ilieş Cosovan

Goraş Ţihaischii

Toader Cerlene

Ion Cerlene

Hrior zet (al) Timofti

Mihai, vătăman

Petre, rus

Iure, butnariul

Ion, crâşmariul

Mihai Zaeţ

 

 

Rufeturi:

 

Popa Simion

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 124

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Boşcăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Boşcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 23

 

 

 

Birnicii:

 

 

State, morariul

Neculai sin Gavril

Toader Mereuţă

Ion, vornic

Ion Ţurcan

Ion Murăraş

Andrei brat (frate) vornicului

Gavril Ciolac

Vasile, rus

Anton

Pintelei

Ion Dăriciuc

Ion sin (fiu) Grigore

Ostahe zet (al) Lupul

Hrior, rus

Gavrilaş sin Lupul

Dănilă, butnariul

Lupul sin Ion

Eremia

Ion sin Lupul

Timofti

Vasile Focşuc

Ion Focşuc

 

 

Rufeturi:

 

Popa Anton

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 124 şi 125

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Şălăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Şălăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 41

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Ustiencu

Costaş

Ivan Răşătnic

Simion Panchi

Anton

Vasile Negriciuc

Ion zet (al) Troşi

Ştefan Storţun

Alecsa, morar

Iacob Moşniaga

Fodor, rus, biv (fost) vătăman

Dănilă brat (frate) Fodor

George Pelipancia

Vasile Malinciuc

Alecsa Lungul

Nichita Borşu

Andrei a Săţăi

Iacob Duducă

Vasile Huţuliac

Vasile, zugrav

Eşiş, rotariul

Ion Elciuc

Alecsa Zmutuc

Antohe Bănariul

Ştefan Erbăciuc

Hrinco

Ion sin (fiu) Petriuc

Mihai, vornic

Dumitru, argat la vornic

Iacob Mihălciuc

Ion, cojocariul

Nichita, rus

Vasile Borş

Andrei, dohotariul

Anton sin Toader

Ion sin Pătraşco

Mihai, văcariul

Grigore, puşcaş

Ivan

Vasile Murăraş

Alecsa, pâslariul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ion

Andreeş, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 125

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Maliniţa

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Maliniţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 38.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Fodor, rus

Dănilă

Sofronie

Ştefan Grosuţu

Iacob Hroşoniuncul

Ion, olariul

Vasile Boşătciuc

Toader Lemic

Tănase sin Ursul

Dănilă Roşunic

Vasile Huţuliac

George Gorţan

Hrior Babiuc

Ştefan Babiuc

Ivan zet (al) Buzatul

Fedor

Dumitru, argat la jidov

Andronache al Nichitii

Ion al Paraschivei

Simion zet Rpgojă

Toade Gherela

George Hurianu

Ion Cârstianu

Nicolae Şchiopul

Onofrei sin (fiu) Andrei

Ion Rogojă

Costandin, ciubotariul

Toader Ghibacic

Grigoraş Rogoja

Nicolae al Lupoaei

Simion Dascovici

Pavel a Frişoaei

Ştefan Huvnavii

Iacob Horbatiuc

Ion Cereşnia

Andreeş Iurenciuc

Ştefan, butnariul

Vasile Tuja

 

 

Rufeturi:

 

Popa Toader

Vasile, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 125 şi 126

 

 

Ţinutul Hotinului: Clişcăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Clişcăuţii

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 3: 3 popi. Rămân birnici: 75.

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefanco

Lupul Pitencă

Petria

Ivan, rus

Vasile, cojocar

Vasile zet (al) morariul

Gavril sin (fiu) Bulia

Timohie sin Anton

Anton

Toader Sfişco

Dănilă zet Mangu

Tănase Iacob

Grigoraş Şeremet

Iure, cărbunariul

Dumitru zet (al) Mangu

Vasilică al rotariului

Tănase cumnat lui

Sandul, bejenar

Pintelei sin (fiu) Hadămache

Dumitraşco Prisăcăraş

Vasile, rus

Ignat sin lui

Dumitru, rus

Andreeş, vătăman

Costandinică, vornic

Mihai, olariul

Fedosuţă

Simion, bejenar

Ion al lui Mulişco

Fodor, bejenar

Toader, harabagiu

Hrior Boicul

Vasile a lui Feghe

Alecsa zet vătămanului

Andrei, ciubotariul

Hrior Năsturiacă

Dumitraşco biv (fost) vornic

Ion al lui Dumitru

Vasile, argat la jidov

Nazarie sin Alecsa

George, muntianu

George ce ţine preotiasă

Vasile Huciac

Costaşco

Andrei, prisăcariul

Ion zet Brăhăriţii

Andrei sin Bugăi

Costia, vornic

Andreeş Cărbune

Petre Ţurcanu

Ilaş Ţurcănaş

Petre, rus

Mihail, vătăman

Ion Nistorianul

Vasile Mutuliacă

Ion Curcănaş

Simion zet muntianului

Vasile sin Alecsa

Vasile Văcărciosu

Grigoraş a Pintei

Dumitraş sin morariului

Andreeş sin Georgiţă

Vasile Nistoran

Onofrei, puşcaşul

Tănasă sin Nicolae

Ion sin Oucu

George sin Uriesii

Gavril sin Goroi

Vasile Bălan

Toader sin Robuşciuc

Vasile in Iuriesii

Chiriac sin Lupul

Alecsandru brat (frate) lui

Filip Costeniuc

 

 

Rufeturi:

 

Popa Simion

Popa Mihai

Popa Ion

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 126

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ţărujanii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Ţărujanii

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 49

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ostahe, vornic

Tomaş Bătrânul

Dumitru

Ştefan Şereperec

Toader Futaş

Petre Muscălaş

Tomaş sin (fiu) Georgiţă

Fodor, rus

Pelin, biv (fost) vornic

Tănase sin Georgiţă

Toader, rotariul

Ilco, rus

Ivan, rus

Ştefan Chioru

Ştefan, rus

Vasile al Lupii

Vasile, rus

Nica sin Mariei

Nicolae al Lupei

Ion zet (al) Lupei

Petre Haruniac

Toader Căcăriază

Iacob zet dascălului

Ivan, rus

Onofrei Putreciuc

Vasile, rus

Toader Şereperia

Ivan sin Timofti

Timofte

Pintelie, rusul

Macsim, rus

Fodor Şuparschie

Pavăl, rus

Iacob Cimpoeşu

Mihalco

Simion Huminia

Hrior brat (frate) Pintelei

Alecsa Pestepârâu

Nicolae sin Ignat

Alecsa zet Alecsa

Matei, rus

Alecsa

Grigoraş sin lui

Mihai, olariul

Marco

Ilie, biv (fost) vornic

Vasile

Petre, vătăman

Ignat Bohin

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

Acsente, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 126 şi 127

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Vlădicenii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Vlădicenii

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 29.

 

 

Birnicii:

 

 

Hriţco, pânzariul

Petre, rus

Andrei Iujânschie

Vasile Condric

Nicolae, bejenar

Ştefan Murco

Toader zet (al) Murco

Vasile Mandrabur

Ştefan sin (fiu) Cimpoeşul

Miron, argat popei

Ştefanca zet Ilaşco

Hrior, cibotariul

Ion Cimpoeşul

Alecsa, olariul

Anton Gregenciuc

Sandul sin cibotariul

Toma sin Iancul

Vasile brat (frate) vornicului

Gherasim, dijmaş

Toader, vătăman

Lupaşco, vornic

Vasile, cibotar

Toader sin Dimei

Onofrei al Suhăriţei

Alecsa sin Petre

Dumitru sin Petre

George

Ion Căzacul

Tudose, pălămar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ignat

Toader, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 127

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Şărăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Şărăuţii

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 33.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Prodan brat (frate) vornicului

Grigoraş brat vornicului

Ştefan Mivrenschie

Ivan Văcărciuc

Ştefan Lăzărciuc

Iacov brat Ivan

Hrior Hatman

Vasile

Hrior Olenic

Vasile Caciuc

Dumitru Puiu

Ştefan Ciribaşa

Vasile Lazărciuc

Andreeş sin Puiu

Petre Lungul

Petre zet (al) Stoenesii

Iure sin (fiu) Prisăcărciuc

Pavăl, cojocariul

Anton, butnariul

Ivan Văcărciuc

Ion zet Ciuc

Ion, ucraineţ

Vasile, rotar

Ivan Liftă

Chirilă

Nicolae zet (al) vornicului

Niculae Hoceriac

Iacob Dima

Fodor, rotar

Nicolae Blidorciuc

Mihalache, vornic

George zet lui

Timici, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Toader

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 127 şi 128

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Nădăbăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Nădăbăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 51.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Matei Romanciuc

Ivan Huţul

Andrei, lăpuşnianul

Tudose Spătariul

Ichim

Hrişco Bordeianul

Vasile Sofrone

Mihai Sofrone

Iure Huţul

Ştefan, puşcaşul

Ivan Romanciuc

Nichifor

Ile, crămariul

Simion Ţigănuvschie

Tănase Cosofin

Lupul, biv (fost) vătăman

Chiriac

Mihail Sofian

Maftei, butnariul

Luchian brat (frate) Ticul

Sandul Buciuc

Vasile, vornic

Ichim Romanciuc

Harasim zet (al) Zbuciuc

Mihalache sin (fiu) Andronic

Toader sin Andronic

Ion Dumitriuc

Iacob sin puşcaşul

Petre, văcariul

Iacob Covică

Alecsa brat (frate) puşcaşu

Andreeş Moldovanu

Iacob Tinul

Ilieş brat Andrieş (Moldovanu – n. n.)

Tinco, biv (fost) vornic

Sandul cumnat puşcaşului

Simion Ferednic

Fedor, rus

Ivan Plamare

Ivan Ciornei

Hrior, vătăman

Ivan Cereşna

Iure Ghiuciuc

Iacob, pânzariul

Stare Romanciuc

Andrei Curjos

Toader Iordache

Ivan Cudel cu Spare

Ion Mironiţă

Vasile sin Mereuţă

Vasile Vavliuc

 

 

Rufeturi:

 

Popa Pevăl

Leonte, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 128

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Rucşinul

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Rucşinul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 55.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Tudose Cuderciuc

Fager sin (fiu) Macsim

Onofrei, rus

Nicolae

Hrior, rus

Vir Bichita

Ştefan Orban

Onofrei, rus

Ivan Nicolae

Andrei Zabolot

Ştefan Plivici

Vasile, rus

Ştefan Liasă

Pavăl Postică

Vasile Chinţă

Ion Cernicu

Ivan Malimal

Ivan Predroş

Ivan Rudei

Toader Căzacu

Sămanco Misnic

Toader Sfaliuc

Ivan cel mic

Vasile Olodni

Andrei

Simion, rus

Andrei, altul

Miron Colişnic

Nicola Mileţchi

Alecsa

Ion, rus

Gavril Ozac

Irimia

Fodor Lungul

Boicul Fodu

Hrior Cimpoeşul

Ivan Nemiş

Caci Faeş

Mihail Strate

Vasile Cincic

Vasile Slobozan

Ivan ot (din) Coleuţi

Alecse

Vasile Giambaşic

Hrăil Venic

Luca Proşic

Vasile zet (al) crâşmarului

Andrei din Sângera

Fodor, crâşmar

Ivan

Ivan Criva

Ştefan Volos

Ilaş Barbaciuc

Ignat

Nichita, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Grigore

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 128 şi 129

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Raşcovul

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Raşcovul

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 32.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion, morariul

Petre, morar

Mihai brat (frate) morariul

Hrior, rus

Alecsa, rus

Vasile

Ilaş

Ion Leu

Vasile, cibotari

Ivan, rus

Ivan Uţul

Iacon Tătială

Mihai, olariul

Ivan Ţusic

Fodor, rus

Ivan Mangiu

Ivan cel mic

Dănilă, rus

Hrior Căcăriază

Vasile, vătăman

Ştefan al preotesei

Ivan Pedermac

Vasile Măbancă

Ivan Orbul

Timofte

Ivan, puşcaşu

Ştefan Cuşmirciuc

Ivan Ignat

Vasile, vornic

Vasile Miherez

Vasile Liasă

Simion, morariul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Toader

Nicolae, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 129

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Gheorgheuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Gheorgheuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Aţă

George

Dumitru, văcar

Petre

George

Ivan, morar

Hrincul, pânzar

Hşivor Căzacul

Ivan Boicul

Anton

Fodor Căzacul

Vasile Hârbuitu

Vasile, prisăcar

Andrei

Onofrei Glovonic

Ivan Balamut

Ion Cimpoeşu

Costin, rusul

Ştefan Moldovan

Fodor

Lier Şchiopul

Ilia

Anton Ciopu

Ivan

Ştefan, rus

Onofrei sin (fiu) Rauschi

Onofrei, rus

Grigore, vornic

Ion brat (frate) vornicului

Simion brat Ion

Vasile cel mic

Vasile nepot păscăriţei

Iacob al păscăriţei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 129 şi 130

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Prihorodul

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Prihorodul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 22

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ivan Cojoc

Andruh

Arbuz Onofrei

Gheorghe

Ivan

Hrior, rus

Vasile, rus

Luchian, rotar

Petro

Ştefan Bâlcu

Iure brat (frate) vornicului

Ion, vornic

Feodor, rus

Ion, scripcariul

Costaş, văduvoi

Ion zet (al) vornicului

Mihail

Nicolae

Vasile sin (fiu) Zaharoaei

Nicolae Mazur

Iacob Ivan

Ivan

 

 

Rufeturi:

 

Popa Feodor

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 130

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Rujavniţa

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Rujavniţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 3: 2 mazili, 1 popă. Rămân birnici: 53.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader sin (fiu) Pajură

Ostahe Micul

Grigoraş Iliciuc

Ion Cambur

Vasile, rus

Oloca, rus

Ivan Oloca

Istrate, rus

Ilia

Ion zet (al) Pajură

Macsin zet Pajură

Iacob, morar

Onofrei

Agapie sin (fiu) Petre

Petre

Ion Cornilă

Ion, pâslariu

Gavril Nicolae

Onofraş

Mihalaş sin Gavril

Gavril Moşniaga

Petre

Petria, rus

Toader zet (al) Ilie

Ilaş Moşniaga

Toader Gologan

Toader Ţurcanul

Iacob cumnat Ţurcanului

Ştefan Chistrugă

Grigoraş Duciac

Vasile Habulia

Andreeş Ciolpica

Ştefan Urinco

Mihălaş Gurinco

Onofrei zet vornicului

Gheorghiţă, vornic

Toader Curjos

Andreeş Curjos

Ştefan Bulubăşinco

Andronic Bulubăşinco

Vasile sin Gavrilaş

Dumitraşco Chifenco

Toader Duciac

Ştefam, vătăman

Ion Arseni

Dumitraşco sin văcăriţii

Sandul Lăcustiacă

Mihălaş nepot lui Ghelici

Dumitraşco Moldovan

Ivan Uţuliac

Vasile sin Chirilă

Mihalaş sin Chirilă

Anton

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Săvescul, mazil priş ot Cernăuţi

Grigoraş Brânzei, mazil

Popa Vasile

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 130 şi 131

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Pribicăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Pribicăuţii

 

 

 

Toată suma caselor: 93. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 91.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Alecsa, rotar

Vasile, rotar

Anton, morariul

Iacob Hânsăniuc

Luca

Hrior Covată

Onofrei

Ştefan cel lung

Ştefan Micul

Dumitraşcul, vornic

Vasile Ciornia

Ivan Boica

Costaş Mihălciuc

Mihai Cimpoeşul

Nicolae Măhălciuc

Ignat zet (al) morariul

Petre, morar

Ivan, morariul

Ion, rusul

Vasile, scripcar

Fegher, pânzariul

Luchian Uţanul

Tudose

Ivan, botnariul

Ivan Şăndric

Gavrilaş Petreciuc

Ignat a lui Ciucă

Ştefan Blindic

Onofrei Gromănciuc

George Mindui

Vasile Grigoriciuc

Simion Buşilco

Petre Titiuţă

Toader Sanduliacu

Mihai sin (fiu) Dumitraşco

Iacob Romaşco

Ion sin cojocăriţa

Ilaşco Stăvăric

Matei

Ivan sin Ignat

Ştefan Sărăciuc

Ştefan Covilciuc

Ignat

Nicolae Radocic

Nicolae Sentuciuc

Alec Radocic

Vasile, rusul

Andronic

Simion Radocic

Ştefan, odagiu

Palade, vornic

Ştefan Ghidiliu

Iure, rus

Grigore, rus

Ion Cobâlciuc

Mihai sin odagiu

Vasile, rus

Vasile Uţul

Ostahe Scripei

Ion brat (frate) popei

Ilaş

Ştefan Macovei

Petre Mihălcianu

Pătraşcul sin Gavrilaş

Vasile, bejenar

Ion sin Chiriţă

Ilia

Vasile

Ştefan sin Iftode

Hrior

Ştefan sin Chiraş

Ivan, salahor

Ivan, rus

Nicolae, rus

Iacob, croitoriul

Andrei, holtei

Iacob, rus

Andronic Beşliu

Petre sin Irimia

Ştefan sin Petre

Ivan, rusul

Ivan sin Truhan

Toader sin Ion

Fodor Orbul

Gheorghe, rus

Ivan sin Piţican

Dumitru Bejan

Toader Ulirdca

Hrior, rus

Ion sin Petre

Toader Dârlianul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Toader

Feodor, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 131 şi 132

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Onutul

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Onutul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Vasile, morar

Fodor, pânzar

Privincă, vătăman

Vasile Duciac

Mihail Tumciuc

Simion Comândat

Ilaş

Ştefan Hânculiană

Iacob, morar

Ştefan, vornic

Alecsa Berziciac

Roman

Hrior

Mohomor

Iacob Liasă

Iacob Lapciuc

Tănase

Ion Lapciuc

Hrior, rus

Petre Lapciuc

Andrei

Alt Andrei, rus

Ivan Burmac

Ştefan Gavrilinic

Ion Comândăciuc

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 132

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Balamutina

 

 

1770-1772

Ocolul de Sus

 

 

 

Balamutina

 

 

 

 

Toată suma caselor: 93. Scădere rufeturi 2: 2 popi. Rămân birnici: 91

 

 

 

Birnicii:

 

 

Petre Liasă

Pavăl Gruban

Dumitraşcul, salahor

Grigore Moldovan

Vasile Procopeţ

Ion sin Moldovanul

Vasile, morar

Tănase, croitor

Ştefan sin (fiu) Chifciag

Vasile, croitor

Ion Bănariul

Chiril Malăi

Alecsandru

Mihai Burnuz

Onofrei, croitor

Prodan Căştunulac

Mihalache Lusiac

Vasile Chiciciag

Vasile Ciornia

Vasile Gheorgheciuc

Gheorghe Uţuliac

Ştefan

Ilia, rus

Toader Lisiac

Anton Ciornia

Nicolae sin (fiu) Moise

Gheorghe Cernei

Dumitraş Tătărciuc

Scrimnic, morariul

Ion sin Savii

Sandul Găină

Dumitraşcul sin Şchiaului

Fodor Şchialiu

Simion Şchialiu

Simion zet (al) Şchialiu

Timofti

Simion Burac

Andrei sin Moise

Toader Năstăciuc

Ion Găinuc

Gheorghe Trebuş

Andreeş Ude

Ion Năstăciuc

Ştefan Ilăşciuc

Ion Ilăşciuc

Toader Mirăuţă

Ştefan sin Năstocia

Ion Momorvan

Ştefan al Negrei

Andreeş Verichilnic

Mihai Oloica

Ion Grosul

Ion sin Costaş

Dumitraş Mirăuţă

Simion sin Moşcodan

Vasile Huţulescu

Ion Duciac

Timofte, vătăman

Andrei

Vasile Caciuc

Vasile sin Grigore

Vasile Căştuliană

Ivan, rotariul

Fodor, cojocariul

Tănase al Runei

Vasile sin Tilip

Ştefan Buiciuc

Macovei sin cibotariul

Tudose Friptulescu

Hrior Chilat

Ion sin cibotariul

Simion Hruşca

Nicolae Trebeş

Ilaş zet Trebeş

Toader sin Şeremet

Toader Fuştei, vornic

Ion sin vornicului

Petre sin Şeremet

Iacob, rotariul

Hora, rusul

Ivan Micruş

Iftimie Ciudalăm

Ion Dronic

Toader Maxim

Ion, olariul

Ion Pricop

Pricop

Fodor, rus

Ignat

Simion

Ion sin Andrei

 

Rufeturi:

 

Popa Ion

Popa Vasile

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 132 şi 133

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bârnova

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

Bârnova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Rămân birnici: 21.

 

 

Birnicii:

 

 

Prodan sin (fiu) Anton

Vasile Şmarcatâi

Cozma Grosuliac

Ichim Cozma

Mihailo, ciubotariul

Alecsa Smoglenschie

Toader Morsia

Dumitraş

Petre Druţuliac

Sauca

Marco, pânzariul

Pricop Pidhârniac

Iacob sin (fiu) Zmoghilschie

Anton, rus

Mihăilă, rusul

Ştefan Zmogâlschie

Iaţco Ile

Hrişco

Zaharie

Andrei Druţuliac

Anton, vornic

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 133

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bârnoviţa

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Bârnoviţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici 29.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Roşca

Nicolae Nedelco

Mihailo Parişov

Iosip Roşca

Andronache Ursuliac

Matei Ursuliac

Ion Nedelco

Iaţcul

Ivan, pescar

Ursache

Ignat Moscaciuc

Dănilă Budniag

Matei

Hrinco

Ştefan

Dumitru Onciuc

Ivan Vaculiuc

Ivan Lecov

Lupaşco

Andrei

Petre Antoşcăi

Vasile Hricu

Ignat sin (fiu) Pavel

Prodan Petraşco

Toader Marchiniuc

Ivan Coval

Fugher, văcar

Ivan, vătăman

Dănilă, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Toader, popă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 133

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Macareuca

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Macareuca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Pavel zet (al) Gheorghioc

Prodan sin (fiu) Gheorghioc

Chirilă brat (frate) Vârlan

Ion zet Negruţi

Grigoraş Ostafie

Petre, velnicer

Vasile sin Ţurilic

Ştefan Tomac

Mihailo sin Nicolae

Vasile Tomac

Anton Boicu

Onofrei sin Boicul

Toader Tomac

Coste, rus

Ion Ivan

Toader Ciurari

Onofrei, salahor

Pavel, podariul

Ivan, palimar

 

 

Rufeturi:

 

Ion, popă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 133 şi 134

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Nihorenii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Nihorenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Fedor, pescariul

Ilie zet (al) Tănase

Andruş Nahorniac

Ivan Sloboghen

Vasilaşco

Macovei

Hrior, pescar

Ştefan brat (frate) Macovei

Mihailo

Tănasie

Timco

Ştefan

Iurcu, bejenar

Toader

Macsim

Pavăl Nacrunic

Mihailo Pislici

Ivan Cascăi

Ivan, vornic

Fedor, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Simion

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 134

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hruşavăţul

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hruşavăţul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi 2; 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 40.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Acsenti Ivanov

Nichita

Toader Cotigă

Marco Traci

Hrior, cibotar

Mihai zet (al) dascăl

Ivan Bejan

Tănase

Ivan Momilca

Mihai

Simion Moscaleţ

Mihailo Bârdănică

Hrinul

Iacob

Fedco

Ioniţă zet Manciul

Fedor sin (fiu) Manciul

Gavril brat (frate) lui

Zaharinco

Alecsa

Ion Burtila

Cuciuriuc

Acsenti Zaeţ

Tănasco

Andrei Guţuliac

Vasilică

Ivan Căzac

Iaţcul

Mihailo Ştirban

Ştefan Boris

Ion, pâslariul

Ivan Corghiuc

Iacob Costaş

Ion, cârciumariul

Ştefan, pânzariul

Adam

Năstase Ostahi

Ion, puşcaşu

Ion, vornic

Vasile, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Timofte

Andrei, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 134

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Babinii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Babinii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 80. Scădere rufeturi, însă 8: 2 popi, 6 scutelnici. Rămân birnici: 72.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ivan Sandul

Dănilă Arnăutul

Hânceric

Mihailo Şerban

Fedor, cojocar

Alecsa Mamaliga

Andrei Ghiceriul

Vasile, cibotar

Ignat, cibotar

Iacob Fartuşniţă

Hrinca Scripniciuc

Ivanuc

Simion Scripniciuc

Ivan Petrişca

Iacob Pavliuc

Fegher Ghianciuc

Iacob Soclu

Ivan Tecaci

Ivan Lanovici

Ivan Costinciuc

Timofti Costinciuc

Alecsa Cârsticiuc

Ivan Cuculia

Vasile Costiciuc

Ivan Tăcaci

Ignat Costiciuc

Iacob Andruşca

Panco Malcăt

Hrişco Huşniro

Simion Precup

Nicolae Rudoman

Vasile Pontenciuc

Ivan Şeremet

Andruş Şeremet

Iurco Bezpalcăi

Hrior Griga

Vasile Tomciuc

Goraş Ruduman

Costea zet (al) Miscă

Simion Perevitnic

Ivan Sofronie

Mihailo Zastolişcinic

Simion Pistru

Tănasie

Macsim Matei

Fedor Râbac

Iacob Ştirbitei

Mihai Len

Petre sin (fiu) Monii

Petre Pochianco

Hrior Costiniuc

Sofronie

Mihailor Crivii

Ivan Horoşchieţ

Pavel, butnariul

Ivan Sauciuc

Gavril Ştirbatii

Ivan Hrihoriv

Timco Tcaci

Fegher Manghiuc

Vasile Musţina

Andrei Hâncerescul

Precup Neferdischie

Ivan Hradnuc

Fegher brat ego (frate lui)

Ivan Musac

Ivan Lopastuc

Iacob, vornic

Ion sin lui

Hrior, vătăman

Trifan

Prodan

 

 

Rufeturi:

 

Hrior, popă

Ion, popă

Martin Căzac, scutelnic

Marin Căzacul, scutelnic

Andrei, butnariul, scutelnic

Simion, butnariul, scutelnic

Iaţco, prisăcariul ot (din) Tălpigeni

Iacob tij (la fel)

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 134 şi 136

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Lencăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lencăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 89. Scădere rufeturi, însă 10: 3 popi, 7 ţigani. Rămân birnici: 79.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Nicolae Hriştova

Vasile sin (fiu) lui

Fegher Ticaci

Ilco

Prodan

Puhaci

Isar

Ion sin lui

Ştefan

Solomcu

Fegher Cucerivi

Andre zet (al) vătămanului

Matei Zburcul

Timco

Grigoraş Ţurcanu

Ivan Corneica

Vasile Bujco

Chirila sin lui

Ignat Măruşca

Hriste Rostovanu

Hrior Ţurcanu

Gheorghiţă Ţurcan

Vasile Bubnia

Gavril Gavaz

Ilie Berepa

Pavăl zet lui

Istrate Bătrânu

Vasile Moroz

Matei zet lui

Iacob Datca

Istrate Luţca

Toader sin Dumitraş

Alecsa, rus

Nicolae Zahnitca

Alecsa, moldovanu

Onofrei Ticaci

Anton, cojocar

Andrei Cămârzan

Matei Tcaci

Iacob, cibotar

Pavel zet Cămârzan

Crasii Gionu

Ivan zet lui

Mihai Leno

Hrihor Hobot

Prodan

Grigoraş Vârlan

Ilaş Capina

Ştefan Darie

Ion, podar

George sin Darie

Patraş

Toma Sandari

Mihai

Timofti, moldovanu

Petre, rus

Toader Ostafie

Capan Stare

Ostahe

Pali Minciună

Iacob, rus

Vasile Vartipor

Zaharia

Puţintelul

Apostol

Nichita Dutca

Ilaş sin Nichita Dutca

Ştefan, vornic

Ivan, vătăman

Mihai, vătăman

Ion, văcariul

Andrei, nemisnic

Alecsandru brat (frate) lui

Grigore brat lui

Matei, scutelnicul

Iurcu

Voicu

Ilco

Andrei

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ştefan

Popa Mihai

Popa Iacob

Ivan, ţigan

Vasile, ţigan

Chiru, ţigan

Macsim, ţigan

George, ţigan

Vasile, ţigan

Niţul, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 135 şi 136

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Vărticăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vărticăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 34.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Lungul

George Cărpenco

Roman zet (al) lui

Ştefan sin (fiu) Carpu

Carpu Stare

Ion Jacotă

Grigoraş Şchiopul

George Grunţul

Cârstia brat (frate) herghelegiu

Apostol, herghelegiu

Tănasă sin prisăcarului

Pavăl, rus

Simeon, prisăcar

Andrei Scrabnii

Tănase Lăcustiacă

Iuz, cibotar

Ivan, bejenar

Ivan Zuba

Ioniţă Voncia

Timofte Volcul

Pătraş Lăcustă

Toader Gherman

Andrei Nichita

Ion Puţintel

Vasile, bejenar

Maftei, rotar

Precup, rus

Ivan sin lui

Ivan, bejenar

Mihal, bejenar

Mitria, bejenar

Andrus, bejenar

Prodan, vornic

Andrei, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Iane

Andrei, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 136 şi 137

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Chelmeştii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Chelmeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 89. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 87.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefan Giosu

Ion, cumnat lui

Toader zet (al) lui

Mihai

Toader brat ego (frate, la fel)

Vasile, scripcar

Ştefan Medvig

Hrior

Dumitru

Daniil

Mihai, sârbul

Andreeş Bătrânul

Ivan, rusul

Ion Rerenco

Costin Rerenco

Andrei

Ivan, rus

Dumitru, rus

Ion, cocieriul

Ivan Pungic

Dumitru, cocieriul

Iurco

Ion Moşniaga

Ivan Macohon

Grigoraş Lupuşciuc

Iacob Mardare

Avram Mihailu

Vasile Vengher

Vasile

Iacob sin (fiu) Ivan

Fegher Haliţchi

Iurco Lazul

Maftei

Ivan

Ştefan Gulia

Ilie, văcar

Stoian, sârbul

Nicolae socru lui

Damian, cojocariul

Ştefan Motozuc

Iacob, rus

Gavril

Vasile Loghin

Pavel

Gavril

Macsim

Ion Crainiciuc

Pavel Cumpătă

Ilco Reruc

Andrei Agapiciuc

Fedco Peresuni

Andrei Cotchiut

Nicolae, morar

Ivan, văcariul

Ivan Boicu

Hiţuc

Vasile Boronă

Pentelei

George

Iftode

Nicolae

Vasile Fandilă

Moisa

Miron sin Iftode

Vasile Ştirbăţ

Andrei Gagara

Vasile Sfatuica

Ivan, rus

Vasile sin Iftode

Luchian sin Andreeş

Pavăl Tudosăiciuc

Gavril, rus

Grigoraş Cindreciuc

Alecsa Hlandenco

Petro Iţculesii

Fedor Uţuliac

Vicol, văcar

Iftimie, croitor

Ostahe

Onofrei Paruşciuc

Toader Bezliubii

Ion Roşul

Toader Muranciuc

Ion Cigaliu

Chirilă

Dumitru, vornic

Mihai, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Timofte, popă

Ivan, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 137

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Volcineţul

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Volcineţul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Rămân birnici: 21.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Tănase

Nicolae, cojocar

Pavăl sin (fiu) herghelegiu

Fedor, rotariul

Andreeş Gulia

Pavăl Coşmiuc

Iacob

Iacob, bejenar

Oprişan

Fedor

Vasile

Darie

Ştefan

Ivan

Ivan sin Macsim

Matei

Macsim

Filip Coza

Ivan, rus

Ivan, chitar

Grigore

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 137 şi 138

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Tălmăceiu

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Tălmăceiu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Rămân birnici: 16.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Iaţcul

Simion, rus

Ştefan, cibotariul

Nicolae

Tudose

Ştefan Moşniagul

Ivan, pânzar

Ianţuc, pânzar

Iacob, rus

Vasile Caraolan

Luchian Mitfin

Ion Vijnig

Andrei zet (al) Hrior

Ostahe sin (fiu) Tănase

Toader brat (frate) lui

Ignat, vătăman

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 138

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bujoviţa

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Bujoviţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 28.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Tudose, olariul

Ivan, văcariul

Fegher Jidovschie

Ivan Chiripciuc

Orechitna

Vasile Moldovan

Grigore Calanciuc

Iacob, rus

Ivan Melnic

Vasile Tcaci

Vasile Putlişni

Onofrei Moldovan

Vasile Chiriliuc

Gavril

Pavăl Honcerescul

Alecsa Honcerescul

Andrei Stare

Ihnat Hociur

Fedor Macsiman

Iacob Ciornei

Vasile Mazur

Ştefan

Hrin

Bartiş

Hrior Burbet

Ştefan Ilenic

Mihai, vornic

Simion, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihai, popă

Ivan, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 138

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Răsteu

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răsteu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 35.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Iacob Mazur

Precup Fedici

Ştefan Diciuc

Vasile Zaharco

Toader Badiciuc

Timco

Vasile Biliţcan

Divanluc

Mihailo Holodvan

Ivan Ocraschie

Simion Alieniş

Ion Todircă

Vasile Ţuţul

Ion, pânzariul

Ion Moldovanu

Ivanco

Nicolae

Ştefan Ianoş

Pavăl

Petre sin (fiu) Dotos

Dotos

Grigore sin lui

Hrihor Tomac

Petre zet (al) lui

Danila Holobaciuc

Simion Grama

Ştefan Bujor

Mihailo sin Crin

Acsenti sin lui Gramă

Fodor, vătăman

Alecsa

Ivan zet pânzariul

Ion, vornic

Ion, argat la jidov

Ivan, văcariul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Petre

Acsente, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 138 şi 139

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cumarău

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cumarău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici: 52.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ivan

Ivan Horobeţ

Iachim

Vasile Ţapu

Iosip

Luchian

Timco

Dumitru Homovar

Dumitru Lirugă

Vasile Suvac

Vasile Moisuc

Hrinco, văcariul

Simion

Danila Moisuc

Fedor Morţuc

Mateico

Ivan Siminic

Pricerca

Ostahe

Burbinciuc

Vasile, olar

Petre Urcior

Ivan

Andrei

Nicolae

Ştefan Berbec

Andrei Laronic

Adam

Teleşman

Popovici

Iacob

Mihailo

Fedor

Ilco

Andrei Zalisco

Petre

Ivan

Fedor, călăraş

Sandul

Vasile

Matei Bahmaciuc

Iacob zet (al) morar

Precup, morariul

Fedor, bejenar

Mihailo sin Babii

Iacob Iure

Matei

Roman

Simion

Ilco, vornic

Mihai, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Petre, popă

Nicolae, popă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 139

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ionăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ionăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 2; 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 17.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Iftimie Cadaiciuc

Grigoraş

Mihailo Manciuc

Chifa Fedorciuc

Hrior

Vasile

Volca Mazur

Fegher zet (al) Ivanco

Toader

Tănase

Ivan

Tudose

Pavăl, rotar

Dimco Bender

Vasile, olar

Ivan, salahor

Vasile Furtună, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Ivan, popă

Mihăilă, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 139 şi 140

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cormanul

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cormanul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Hrior Chişcă

Tudose brat ego (frate lui)

Ivan Toran

Iacob Oncioc

Mihai Lobazil

Hrior Laluc

Petre Liuluc

Vasile Chiag

Maxim Ivaşco

Chifer

Ştefan Basuc

Iacob Basuc

Iurco Tcaci

Vasile Scric

Nicolae Bucatco

Gavril Hladchie

Andronic Iacubenco

Maxim, vornic

Iacob, vătăman

Alecse, argat la jidov

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 140

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Molodova

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Molodova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 4: 2 popi, 1 dascăl, 1 ţigan. Rămân birnici: 29.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ostahe brat (frate) popei

Ivan Maximciuc

Vasile brat Diciuc

Ivan Mazurul

Carp Brumă

Pricopie Ţimcă

Costia Holobenciuc

Iacob Slodciuc

Iacobeţ sin (fiu) Ostahe

Grigoraş Slavcu

Ivan Slavschie

Ştefan Slavcu

Alt Ivan Clavcu, brat (frate) vornicului

Antohe Andreşciuc

Ivan Oleinic

Vasile Buhuneţ

Hrior Slivciuc

Ion, morariul

Hrior, plutaş

Tănase Slivciuc

Ştefan Sarahman

Harasim

Alecsa, cârciumar

Vasile Slivca

Ion Samaca

Anton, vornic

Iure, argat la jidov

Matei, tij (la fel)

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Andrei

Alt popă Andrei

Andruş, dascăl

Vasile, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 140

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Siliştia

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Siliştia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 26.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile Brijnic

Andrei Sarinciuc

Pavel Coşca

Nicolae fiul lui Andruşca

Ivan Beleznaşco

Fedor GHembe

Ion, croitor

Fodor Moşniaga

Holiatul

Ion Palatciuc

Toader fiul lui Andruşca

Fedor fratele lui

Matei

Miron fiul lui Roman

Ilco, rusu

Cotiuc

Eremciuc

Palii

Onufrei

Paticăi

Mihai

Simeon Barilo

Iacob, cibotar

Andrei, morar

Ion, vornic

Dumitru, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Nicolae

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 140, 141

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Carlacău

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Carlacău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 37.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Dănilă Vorniciuc

Ivan Harasimciuc

Timco Rusnac

Petre, rusul

Ivan Huţul

Vasile Huţul

Vasile Varanciuc

Dumitru Boiciuc

Fodor Samrăciuc

Fodor, rusul

Dumitru fiul lui Andronic

Ştefan Sfatarciuc

Irimia, moldovan

Ştefan fiul Babii

Anton Dăbinciuc

Simion fratele lui

Irimia Daranga

Ştefan, bejenar

Vasile Huţul

Lichianciuc

Andrei Hrin

Petre

Damianu

Mihailo Huţuluc

Ştefan Hârliac

Andrei al Aniţăi

Gavril Moşniagul

Constandin Spătarul

Toader, cibotariul

Lupul Andronic

Prodan Dutnic

Dumitraşcu, vornic

Ştefan, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ian

Ion, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 141

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Molodova: Romancăuţii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Romancăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 77.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Dumitraş al lui Condria

Ivan Bezcuşcă

Dănilă fiul Babii

Matei al Copţii

Prodan

Simion

Danila

Onofrei

Fedor Copiţă

Hrihor Lopanciuc

Andrei Luchianciuc

Nicolae, moldovan

Gavril fiul lui Luchian

Nicolae Luchianciuc

Costantin

Matei, pânzar

Toader fiul lui Luchian

Tudose

Andrei

Lupul

Mihailo

Ion Şambra

Gheorghe

Iacob

Andrei

Hrihor

Palii

Vasile, rus

Ştefan Cociorvă

Vasile Cazac

Ilco

Nicolae

Şimco, butnariul

Vasile Surdul

Ilco, rus

Alecsa

Vasile Horobeţ

Fedor, pânzar

Fedor Mudrii

Alecsa, butnar

Andrei Roşca

Simion fiul lui Şchiopu

Precup, morariul

Acsenti fiul lui Nişco

Ostahi al lui Mihail

Ivan Botezatul

Pintelei fiul lui Iaţco

Nicolae fiul lui Toader

Alecsa al lui Sâpca

Vasile, rus

Ivan fiul Babii

Hrior Nidovovca

Dumitraşcu, eşanul

Iaţco, rusul

Ivan, rusul

Toader Bahnovianul

Ursache

Ion Moronaş

Ion Supca

Andrei Cadric

Hrior Borodi

Pantelii Ion

Nicolae al lui Pantelii

Nichifor, rus

Ştefan Pişniţa

Ostahe, crâşmar

Mihailo Sapca

Tudose fiul lui Climii

Gavril fiul lui Climii

Grigoraş Furmanici

Andrei Luchian

Onofrei, rus

Simion al lui Prodan

Ichim, vornic

Ivan, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

Iani, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 141, 142

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Şibotinţii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Şibotinţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 54.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Precup Harabara

Vasile Slivca

Ivan, cojocar

Ivan Solomonciuc

Ion Cibuc

Mihalache Cibuc

Alecsa Antimi

Petre, cojocar

Matei Drăgan

Grigore Timciuc

Sava al lui Cibuc

Vasile fiul lui Drăgan

Constandin Rămădan

Andronic Drăgan

Fodor, văcar

Hrihor fratele văcarului

Ivan Stupca

Macsim, rusul

Dumitrul, rusul

Anton Drăgan

Gavril Drăgan

Onofrei, pânzariul

Mihailo, butnariul

Vasile Crasii

Lupul, rotariul

Vasile Stupca

Toader Ţugui

Andrei Spilnic

Fedor al lui Ţurcanul

Simeon Gorban

Ioniţă fiul lui

Ivan Ţirii

Dumitru Gorban

Pavel fratele lui

Gheorghiţă fiul lui Ţurcanu

Gavrilaş fiul lui Ţurcanu

Lupul, morariul

Pentelei fiul lui Gorban

Alecsa fiul lui Mihalache

Tănase Holovca

Grigore Batârcul

Grigoraş Hâjdeianu

Ştefan Lungul

Matei, văcariul

Andrei Batârcul

Gavril Batârcul

Gavril Barbălată

Ivan Macuşoc

Iosip, salahor

Nicolae Batârcul

Andrei, vornic

Ioniţă, vătăman

Gheorghe Alecsa

 

 

Rufeturi:

 

Popa Gavril

Panco, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 142

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Vitrianca

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vitrianca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 54.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Năstase Daniliuc

Petre Eşuc

Finco Colesnic

Ştefan, bejenar

Danila Damian

Ilie al lui

Gheorghe Duciac

Andrei Cugiac

Ostahe Rociuc

Pavel, cibotar

Nicolae, bejenar

Fedor Cuşnir

Ilco Ciaslov

Vasile fiul lui

Mihailo Colesnic

Nicolae Greciuc

Gora Carpuc

Dumitru Huţul

Ilco Gora

Ignat Duşca

Simeon Iancovici

Vasile Ciovic

Bilii Tcaci

Mitrica Tcaci

Ivan Colesnic

Ivan Goga

Gora fiul lui Fedor

Coste fiul Gorei

Fedco Fanciuc

Onofrei Fura

Ivan Manciuc

Iosip Pintelei

Toderca

Roman fiul lui Pavăl

Fedco Hruşag

Toader al lui Andrei

Petre Boşco

Ştefan Harasim

Roman fiul lui Melnic

Danila fiul lui Pavăl

Ivan Hundo

Iacob Ciasliviţ

Ivan Hribca

Gheorghe fiul lui Toader

Ivan Pinteleiciuc

Vasile Nistoric

Ivan Ozorcă

Vasile Melnic

Pavel, palamar

Tănase, vornic

Vasile, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Onofrei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 142, 143

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Culişăvca

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Culişăvca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 29.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Hrihor Lischii

Petre Tcaci

Simenic

Ivan al lui

Habara

Toader, cojocar

Petre

Onofrei Gionciu

Ivan fiul lui Harabara

Deli Ion

Ivan, butnariul

Onofrei Dutca

Roic

Ivan

Fodor

Coţman

Pintelei

Mihailo Corhod

Vasile fratele lui

Vasile al Nanei

Mihailo Vaşivca

Vasile Troian

Ilco

Simeon Buza

Vasile, morar

Vasile Pundic

Dumitru, văcar

Hrihor, vornic

Ioniţă, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ianu

Petre, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 143

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Mihalcău

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mihalcău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 48. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 46.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Andronic

Sandul

Hrior Şchiopul

Ion Mutilă

Ştefan al Bagii

Pavel

Iacob Macsimic

Gavril Stare

Prodan

Hrior Presuniac

Casco

Iacob Roicu

Nicolae

Petre

Tănase

Nicolae Macsim

Ignat Martiniuc

Dănilă fratele lui

Mihailo Martinic

Macsim frate popei

Petre Tverdic

Iacob, butnariul

Roman Mutila

Ivan Michitici

Vasile Buga

Iacob Sferduc

Pavel, rotariul

Ivan Romaniuc

Costin

Chifir

Roman

Ştefan

Hriţ

Vasile, văcar

Grigoraş

Mihailo fiul sitarului

Ilie fiul lui Sandul

Ivan, cibotariul

Fedco, palamar

Iacob, vornic

Ion, vătăman

Toma, argat la jidov

Petre, argat la jidov

Harasim, argat la jidov

Alecsa, morariul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Hrihor

Ian, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 143, 144

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Neporotova

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Neporotova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 44.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Iaţcul

Andrei fiul lui Pricopi

Ivan, bejenar

Ştefan Preţcă

Anton Lelică

Ivan Lelică

Prodaniuc

Hnat, cojocariul

Ivan Pastuc

Ştefan Cohut

Simeon

Vasile, rotar

Toader Dapuc

Fedor Ciopii

Alecsa Vilnic

Vasile Tcaci

Nicolae fiul lui Babei

Andrieş a Şăniţăi

Simeon al lui Nicolae

Ivan Clinca

Ivan Minic

Andrei Pancăi

Hrihor

Danila fiul lui Iacob

Gavril Melnic

Ştefan

Dănila Băhnari

Ivan Bilic

Ivan Bahrin

Luţcăi

Tuda

Luchian

Iacob Clebe

Nicolae, moldovan

Matei fiul lui Fedco

Ivan Smuţchiv

Ilco Fednic

Prodan

Ivan Zelenic

Nicolae Vorcic

Ştefan Voicul

Petre fiul lui Alecse

Pavel, vătăman

Hrihor, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ion

Ivan, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 144

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ghileşăvca

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ghileşăvca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Pavel Mitrianul

Toader Corman

Constandin Mitreanul

Mihailo Neculcia

Dumitru fiul lui Lenhăi

Vasile Tiron

Acsenti Sloniuc

Iacob Dolhin

Precup, rusul

Ion Vremia

Lupul Cociurnă

Tănasie

Zlei

Ivan Pincinco

Gheorghe, rotar

Iure Şerban

Iacob Şerban

Ivan Şerban

Hrihor Coţul

Vasile Traci

Ivan, rusul

Andrei, vornic

Precup Palamid

Nicolae, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Simeon

Ivan, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 144, 145

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cobilcenii

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cobilcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici: 51.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Simeon Tileţma

Anton Şchiopul

Nistor, olariul

Acsenti Şchiopul

Grigore fiul Petricăi

Mihailo Şipurco

Alecsa Piucasco

Filip fiul lui Moldovanul

Ursul, ciobanu

Ivan Burcii

Ivan Rudi

Andrei Smutila

Belajan Comizur

Ivan Balan

Pavel Borş

Ioniţă Puţincă

Ştefan Parovei

Ştefan Ghenţa

Gheorghe Puţinca

Vasile Râbac

Hilip, pânzar

Filip, rusul

Ivan Şoldan

Temco, rus

Andron al lui Buruş

Mihailo Mamaica

Iacob, rotariul

Toader Durca

Ion fiul lui Leonte

Mihailo, văcar

Alecsandru

Gheorghe, văcar

Danila, rotar

Ivan Vitovschie

Ştefan fiul Condrii

Velişco Hâjdeu

Fegher, rusul

Macsim, rus

Iaşco, pânzar

Andrieş Râşnac

Ştefan Lungul

Danila Ciornia

Ivan Ciornia

Iurii Ciornia

Pavel Storogic

Danilca

Danila al lui Gorgan

Ion al Lupului

Gavril Ivasciuc

Grigore, vornic

Ivan, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Tudose

Popa Ion

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 145

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Lomanceniţa

 

 

1770-1772

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lomanceniţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 57.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Fedco fiul lui Tudoraş

Gavril Scuta

Dumitru Caplung

Dumitru Sluiar

Ilco Velicico

Nicolae Dobenco

Antohe fiul lui Pavăl

Vasile Lisuc

Macsin Coşman

Mihailo, cibotar

Andrieş, rotariul

Ivan Stadniciuc

Ivan al Rotarului

Nicolae Gora

Fedor Misac

Vasile Palico

Nicola, chilian

Mihailo Savca

Ostap

Simeon Mazur

Ion Stupa

Mihailo fiul lui Hrimac

Vasile, butnariul

Alecsa Popghil

Nicola Bacoti

Ivan Rochinciuc

Andrei Preşni

Luchian

Ivan Perdun

Gheorghe fiul cojocăriţei

Tănase, salahor

Grigore Buţurche

Toader Magdici

Fedor Burduvei

Onsonic

Dumitru fiul Burzunii

Ion Burzune

Ion Verduhlib

Pavel, dohotar

Ion Goţa

Ieremia

Tănase fiul lui Babii

Ivan Velicico

Ioniţă Brican

Dumitru fiul prisăcariului

Acsenti Buzurnoiul

Vasile Buzurnoiul

Macovei

Păhornianul

Alecsa, olar

Ivan al lui Andreeş

Iosip, cojocariul

Grigoraş Buiul

Mihailo al lui Chiţă

Ivan fiul lui Andreeş

Iacob, vornic

Ivan, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 145, 146

 

 

Ca să pot lucra eficient la “recensământul” documentelor medievale, trebuie să termin cu cel al lui Rumeanţev. Ceea ce şi fac.

 

 


Pagina 4 din 130« Prima...23456...102030...Ultima »