MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 4

Ţinutul Dorohoiului: Crăiniceni

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Crăiniceni

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Crăiniceni

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 8: 2 femei sărace, 4 preoţi şi dascăli, 1 slugă a dumisale Jicnicerului Manolachi, 1 jidov. Rămân birnici 32.

 

 

Birnici:

 

 

Constandin Herăstău

Iliaş sin (fiu) ciobotarului

Ion, rotar

Toma Moisiuc

Mihai Moisiuc

Ion Breha

Simion, croitor

Mihălachi zet (al) rotarului

Ştefan, şelar

Dumitraşcu Herăstău

Măteiu Moisiuc

Ştefan, cobzar

Grigori Sofian

Grigori fiul lui Ion

Mihai Mărian

Ursache Sofian

Grigorie Pagul

Vasile Cranca

Ion Cranca

Ştefan, vătăman

Costantin al Pepelie

Gheorghie cobzar

Ivanuşca, rus

Mihaiu fiu rotarului

Simion, văcar

Grigoraş al lui Ţapu

Apostol, vornic

Gheorghie, vătăman

Ion Moisiuc

Ion Buzilă

Vasile, rus, slab

Ion Pepele

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana, săracă

Vasilca, babă

 

 

Rufeturi (Preoţi, dascăli):

 

 

Preotul Onofrei

Preotul Artemie

Preotul Vasile Şălaru

Vasile, dascăl

 

 

Slugi boiereşti:

 

 

Vasile, sluga dumisale jicnicerului Manolachi

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 510, 511

 


Ţinutul Dorohoiului: Cuzlău

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Cuzlău

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Cuzlău

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 9: 2 femei sărace, 3 ruptaşi, 1 călăraş isprăvnicesc, 1 marchitan străin cumpărător moşiei, 2 preot şi dascăl. Rămân birnici 29.

 

 

Birnici:

 

 

Toader Gorce

Lupul Huştiuc

Tănasii, păscar

Toader Hociorban

Ursul Comândat

Chirilă Floare

Vasile Floare

Ion Roşca

Sandul Gorban

Postollachi, cheptănar

Petre Buzâlă

Simion, cojocar

Ilie, morar

Ion Lehnen

Toader Dorohei

Ursul Floare

Ioniţă Huştiuc

Miron sin (fiu) Floare

Dinul zet (al lui) Gurban

Petre, rus

Ion fiul lui Gheorghi Chiorescul

Ioniţă Roatăstrâmbă

Floare, slab, bătrân

Simion, rus, slab

Ştefan Chiorescul

Grigoraş nepot Chiorescului

Toader Chiorescul, vornic

Ion, vătăman

 

 

Femei sărace:

 

 

Aniţa Nemricioai

Iliana Moşăniţa, maziliţă

 

 

Rufeturi (Ruptaşi):

 

 

Tănasi Moşan, ruptaş

Ioniţă cumnat Moşanului, ruptaş

Costandin frate lui Ioniţă, ruptaş

 

 

Călăraş isprăvnicesc:

 

 

Sofronie, călăraş isprăvnicesc

 

 

Marchitani:

 

 

Costantin Gologan, marchitan

 

 

Preoţi, diaconi:

 

 

Preotul Pavel

Lupul, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 510

 


Ţinutul Dorohoiului: Ivancăuţi

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Ivancăuţi

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Ivancăuţi

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 79: 68 poştaşi daţi ajutor tij (la fel) la poşta din Rădăuţi (Rădăuţi-Prut – n. n.). 4 preoţi şi dascălă, 1 căpitan de poştă, 1 chiaie, 1 argat al căpitanului de poştă, 2 ruptaşi (cel mai mic rang boieresc – n. n.), 1 jidov, 1 femeie săracă.

 

 

Ce slujesc tot la poşta din Rădăuţi:

 

 

Toader Papistaş

Ion Papistaş

Constandin Papistaş

Ion Poclet

Pintelie Prepeliţă

Mihălachi, cărăuş

Grigorie, rus

Iliaş

Arhip

Vasile Bahmut

Ion, morar

Hilii sin (fiul) lui

Costandin zet (al) lui

Gavril Dados

Nistor, cojocar

Vasile Heghia

Ianachi Roşca

Chirilă, holtei cu mamă

Pintilie Cuşcă

Ştefan, cojocar

Gheorghiţă Drev

Cozma, holtei cu mamă

Neculai Râmbul

Vasile Mucuţ, slab

Ianachi Lungul

Ion Hălac

Nastasi fiul lui

Lupul Straton

Simion, surugiu

Ion, rus

Dumitraşco văr căpitanului

Vasile Heghia

Maftei fiul Petroai

Grigoraş Chircon, slab

Simion Heghia

Grigoraş cumnat lui

Toader frate lui

Ştefan fiul lui Postolachi

Gheorghe Mărisac, slab

Ursul cumnat bvătămanului, slab

Ion al Sârboaei

Apostol fiul lui Andronic

Ioniţă al lui Ştefan

Ilaşco

Ion nepot Chircului

Grigoraş Seredinco

Neculai cumnat lui

Pintilie Ucă, cumnat lui

Nichita, holtei cu mamă, slab

Ilie, văcar

Lunca fiu rotarului

Toader, rus, slab

Ion, rotar

Grigorie Hamza

Ştefanco, slab

Miron, rus

Dumitraşco Spătar

Toader, ciobotar

Ion frate lui Năstasi

Ursul Capră, slab

Toader al lui, slab

Miron frate lui Arhip

Neculai fiu lui Mucuţ

Mihălachi, rus

Gheorghi Rătundu

Mihălachi Chirco

Tănasi nepot lui Chirco din Hotin

Mihălachi, vataman

 

 

Rufeturi (Preoţi, diaconi):

 

 

Preotul Eftimie

Preotul Ursachi

Viasile, diacon

Felfter, diacon

 

 

Slujitori la poştă:

 

 

Gavril, căpitan de poştaşi din Rădăuţi

Ion Mucuţ, chihae

 

 

Argaţi:

 

 

Dumitru, sârbul, argat la căpitanul de poştă

 

 

Ruptaşi:

 

 

Vasile Midoţchi, ruptaş

Apostul frate lui Midoţchi, ruptaş

 

 

Jidovi:

 

 

Maiorco, jidov

 

 

Femei sărace:

 

 

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 509, 510

 


Ţinutul Dorohoiului: Păltiniş

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Păltiniş

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Păltiniş

 

 

 

Toată suma caselor: 119. Scădere rufeturi, însă 119: 103 poştaşi la ăpşta din Rădăuţi (Rădăuţi-Prut – n. n.), 4 femei sărace, 3 preoţi şi dascăli, 1 călăraş isprăvnicesc, 3 jidovi, 5 scutelnici ai dumisale logofătului Balş.

 

 

Poştaşi la poşta Rădăuţi:

 

 

Ion Corpăcian

Acsintii cel Bătrân

Ioniţă Albotă

Nistor Împărat

Timofti Bânzar

Toader Ceprigan

Ion Ciupercă

Costandin Hadârcă

Gavril, ungurian

Ştefan brat (frate) lui Spătaru

Ion, frate la fel

Ştefan Bânzar

Lupul, solonar, slab, bătrân

Ion, cojocar

Grigoraş fiul babei Albei

Iliaş fiul Petrii

Gheorghiţă

Pavăl Catărău

Ion, rus

Andrei Jacotă

Ion, fiul lui

David zet (al) lui

Sandul Vlasii

Gheorghi Gherasim

Pricopii fiul lui Jacotă

Ioniţă Vlasii

Toader fiul lui Postolachi

Ion Postolachi, slab

Andronachi fiul lui Toderică

Petraşco Jderul

Ion fiul Frăsinii

Vasile Căzac, slab, bătrân

Gheorghi Jderul

Ioniţă Postolachi

Costandin Cotârnaţ

Ursul Postolachi

Postolachi Buzdugan

Vasile, cioban

Mihălachi, fiul lui

Iordachi Gurău, slab

Stoica, muntean

Ştefan Gheaţă

Ioniţă Împărat

Iftimie Mistre

Dumitraşco, fratele lui

Grigoraş Cuciran

Ignat, rus

Vasile, văduvoi, slab

Simionel

Petre, fiul lui

Ioniţă al lui Mistrian

Simion fiul lui Împărat

Ion Plăvan

Ştefan, bejenar din Ţinutul Hotinului

Iacob fiul lui Pintilie

Vasile fiul vornicului

Ştefan fiul vornicului

Grigoraş Epure

Toader fiul văduvoaiei

Vasile, puşcaş

Andrei fiul lui Lupuşor

Vasile Mistren

Ştefan al lui Plăvan

Gheorghi Mistren

Gheorghi Vreme

Gavril Mereiu

Nichita, morar

Costandin, morar

Toma Stredie

Ion al lui Cotârniţă

Gheorghe Stredie

Gavril fiul lui Andreiaş

Lupaşco Zare

Alecsa Zare

Andrei fiul lui Împărat

Mihalachi Todoscăi

Toader Ciuntul

Pascul, orbu

Simion Vizitiul

Gavril, câmpulungean

Gavril Mustaţă

Gheorghi cumnat Mistrenului

Gheorghi Tăbârcian

Ion al lui Acsintii

Eftimie al lui Corpăcian

Veleşco cel nebun, sărac

Petre al ungurianului

Ivan, rus, sărac

Simion, cojocar, sărac

Toader, muntean, sărac

Tănasii, sărac

Ion, funar, sărac

Eftimie, secrier

Lupul, orbul

Eftimiei, fiul lui

Ştefan Plăvan

Chiril, pas

Tănasii al Todericăi

Pavel al lui Chiseliţă, vătăman

Vasile Postolăchian, vătăman

Ştefan, vornic

Vasile al lui Crăciun, sărac

Ioniţă

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Paraschiva Grosoai

Măriuţa Vremoai

Porhira, babă

Antemia, preoteasă săracă

 

 

Rufeturi (Preoţi):

 

 

Preotul Aftanasii

Preotul Gavril

Simion, dascălul

 

 

Călăraş isprăvnicesc:

 

 

Ion Balahura, călăraş isprăvnicesc

 

 

Jidovi:

 

 

Aron, jidov

Avram, jidov

Marco, jidov

 

 

Slugile dumisale logofătului Balş:

 

 

Dumitraşco fiul popii, slugă

Constandin Împărat, pas

Vasile, herghelegiu

Neculai, herghelegiu

Ion Chisăliţă, herghelegiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 507-509

 


Ţinutul Dorohoiului: Teioasa

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Teioasa

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Teioasa

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 16: 6 femei sărace, 5 argaţi ai Rucsandei Murguleţoai maziliţă, 2 preoţi şi dascăli, 3 jidovi. Rămân birnici 35.

 

 

Birnici:

 

Miron Ciolac

Iftimie sin (fiu) lui

Prodan, rus

Dumitraş Dados

Istrati fiul lui Misar

Toader Ciubică

Maftei Stroici

Chiriac fiul lui Hilip

Neculai Ciocănel, rus

Istrati zet (al lui) Tomagăi

Toader Pohonţul

Hilip, vornic

Vasile, butnar

Ifrimie Zmeură

Toader Misar

Floare Bujăniţă

Neculai Bujăniţă, holtei cu mamă

Alecsa Bujăniţă

Vasile Bujăniţă

Gherasim Bujăniţă

Iacob, morar

Andrei fiul lui Măteiu

Pintelie Zmeură

Vasile Ţigănaş

Ilie al lui Măteiu

Ivan, văcar, rus

Toader Barbălată

Antohii nepot Ţârdii

Iorga, muntean

Ilie Lungul

Vasile cumnat lui Antohi

Ion fiul lui Barbălată

Andronic, văcar

Irimiţă Buliga

Gheorghie, cioban, priş ot Mlenăuţi

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Angheluşa, săracă

Haivăzoai, văduvă

Măriuţa, babă

Irina, văduvă

Măriuţa Mustăţoai

Ştefania, săracă

 

 

Argaţii Rucsandei Murguleţoai, maziliţă:

 

 

Andronic Brabăn, argat

Irimie Ţâbârnă, argat

Savin, scripcar, slugă

Vasile, hergelegiu

Ivan Leh

 

 

Preoţi:

 

 

Preotul Anton

Pavăl, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Isac, jidov

Marco, jidov

Maior, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 507

 


Pagina 4 din 59« Prima...23456...102030...Ultima »