Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (IV) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (IV)

 

Coţmani, panoramă

 

 

Satele Laschiuca, Coțmanii, Suhaverha, Clevondin, Davideștii,

Havrileştii, Ivancăuţii, Uşihlibul, Orăşănii, Lujenii

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Laschiuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Laschiuca

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 16: 1 popă, 1 dascăl, 4 văduve, 3 jidovi, 7 case pustii. Rămân birnici 59.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, vornic

Ștefan Mamaiuțschii

Costandin fratele lui

Ștefan Coțeran

Hlihor Sidor

Fedor Rudnischii

Mihail Chișcan

Vasile Yelenco

Hrihor Tosuc

Ignat Rezin

Andrei Zelenco

Vasile Zelenco

Ivan Chițul

Petro Hrițusân

Alecsa Huzneț

Tănasă Căpățină

Iacob, pânzar

Vasile Săghir

Iacob al lui Căpățină

Dănilă Poico

Dumitru Malaico

Ivan Hrițusa

Alecsa Anic

Gavril al lui Nemiș

Neculai Nemiș

Macovei Temciuc

Hrihor Oleinic

Petro Malaico

Timofei Cupecico

Fedor Huțschii

Ivan Linovici

Hrihor Zapalenuc

Hrihor, morar

Ivan Grețuc

Ivan. Morar

Timofei Sauciuc

Vasile Sauciuc

Dănilă Verciuc

Mihail al lui Dănilă

Ivan Voițișco

Ilii Sodoric

Ostah Șinco

Gheorghi Rusâschii

Ivan Ștefănuc

Ivan Ghenbaci

Dănilă al Focăi

Hrihor Traci

Petro Mălaico

Hrihor Tferdohleb

Macsim Vednici

Vasile Tulac

Fedor Penuc

Andrei Marusic

Dumitru Tferdohleb

Fodor Andrieșciuc

Fodor Lazorenco

Petre Sirahanic

Iacob Zelenco

Vasile, crâșmar

 

 

Văduve:

 

 

Hrihorca

Foceica

Pirocica

Panceșca

 

 

Preoți și dascăli:

 

 

Popa Grigori

Vasile, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Marco, jidov

Leiba, jidov

Iuric, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 407, 408

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Coțmanii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Coțmanii

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 137. Scădere rufeturi, însă 45: 3 popi, 3 diaconi, 3 dascăli, 1 poroșnic, 8 scutelnici, 11 văduve, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 92.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai, vornic

Ivan al lui Roman

Ivan Lungul

Dumitru Facăș

Ivan, rusul

Gheorghi Cravciuc

Fodor, vătăman

Vasile Dosteiu

Ivan Pavliuc

Mihail Scripnic

Ion al lui Harasim

Harasim

Petre, rotar

Ivan Sinco

Prodan Pivuliac

Vasile fiul diaconului

Vasile Crețu

Ivan Facăr

Toader Răznic

Ivan Pintema

Muțic, rus

Fodor, rus

Fodor Zadobrițchii

Petre Loica

Neculai Culic

Mihail Procleciuc

Vasile, bărar (berar – n. n.)

Hrihor, ungurian

Vasile Danișuc

Ivan, văcar

Ivan Sauciuc

Nichifor Cudreciuc

Alecsa Rudeiu

Ivan Cudric

Iacob Bețschii

Sârghi, rus

Ivan Levcun

Ivan Moțpanuc

Procopi, rus

Gheorghi, rus

Sârghi Lezeiu

Vasile Praschii

Ivan Petrivanciuc

Sandul Nastasiociuc

Ștefan Căpățână

Sandul Cantemir

Dumitru Cantemir

Semen Cantemir

Ion al lui Cantemir

Sămen Marițuc

Andrunachi siul lui Vasile

Ștefan Cantemir

Gheorghi Bucătarciuc

Vasile, cojocar

Procop, scripcar

Ștefan al morarului

Hrihor Veșciuc

Ivan Moșișciuc

Vasile, rus

Ivan, rus

Dumitrașco Iordanchinciuc

Grigoraș Pivuliac

Ion Poclitar

Coste, rus

Neculai al lui Malic

Fodor Triu

Ștefan Chiuciuc

Andrei, morar

Andrei Benuliac

Timofei, haidău

Ivan Voiuco

Vasile, rus

Gheorghi, merticar

Vasile, morar

Ștefan Poclitar

Ilașco, cojocar

Matei, bejenar

Vasile Liatoschi

Ivan Gulevan

Vasile Facăs

Nicolai, morar

Andrei Somerca

Vasile Somerciuc

Toma Mazur

Matei Franschii

Toader, pânzar

Simeon, cojocar

Semen Nijnic

Vasile, rus

Iacob, rus

Pavăl Stasii

 

 

Poroșnic ostavnoi:

 

 

Ignat Petrovici, poroșnic ostavnoi

 

 

Scutelnicii poroșnicului:

 

 

Dumitru Feuco

Simion Finco

Vasile Murgoci

Tănase Feuciuc

Grigoraș, rotar

Ștefan Cosovan

Toader Giușcan

Hrihore, rusul

 

 

Preoți, diaconi și dascăli:

 

 

Popa Ștefan

Popa Ion

Popa Dumitru

Diaconul Dumitrașco

Diaconul Sandul

Diaconul Grigoraș

Vasile, dascăl

Mihai, dascăl

Hrihor, dascăl

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Odochia

Ilinca, ruscă

Sofia, ruscă

Sofia Gavriloai

Iliana

Tocioai, babă

Dochița, babă

Lupușoai

Acsănie

Gafia, babă

 

 

Jidovi:

 

 

Iutco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 408, 409

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Suhaverha

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Suhaverha

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 20: 1 popă, 2 slugi episcopești, 4 văduve, 11 case pustii. Rămân birnici 25.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ivan, vornic

Andrei, rus

Toader Curlat

Gheorghi fratele lui

Iacob, vătăman

Ursul fiul văcarului

Ltefan Horițschii

Costin Macciuc

Ion fratele lui

Ion Dimurciac

Timofti, morar

Andrii Dimulcic

Mândrișor

Vasile Ivanuc

Luchian, rus

Vasile Negoiță

Tănase Băetu

Ștefan Gavriliuc

Alecsa al luiMacsin

Ion Deble

Andrei Prodan

Ion, rus

Simion, rus

Fodor Drejcian

 

 

Văduve:

 

 

Irina

Maria Ursuliasă

Palaghia

Maria, morărița

 

 

Preoți și diaconi:

 

 

Popa Miron

Diacon Toader

Diacon Andrei

 

 

Slugi:

 

 

Neculai Rochip, sluga episcopiei

Dănilă, sluga episcopiei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Clevodin

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Clevodin

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 66. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 5 văduve, 7 case pustii. Rămân birnici 52.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, vornic

Vasile Odainschi

Ivan Pelipciuc

Hrihor Pelipciuc

Vasile Crămar

Ivan Mudre

Iulco, văcar

Temco Sâmchiuchi

Gheorghi Hadul

Ivan Gheberiac

Iacob, morar

Simion Verenischii

Dumitrașcu Petre

Mihai Petrinciuc

Petre Brichii

Andrii Iavoscchii

Dănilă, rus

Simeonco

Semen Cuciurian

Mihail Tatulici

Mihail Zaporojan

Ștefan a babii

Gligoraș Racoviță

Toader Racoviță

Pavel Căzacu

Toderaș Rogozinschii

Neculai, rus

Mihail, dascăl

Tănase fiul popii

Zaharie Horlo

Andronic Horlo

Dămian, jitar

Vasile Gincai

Ion Lenschii

Vasile Cuțeiu

Matei, vătăman

Dumitrașco Țurcan

Havril Dumcan

Vasile Racoviță

Pepele al morarului

Ignat

Ivan Zaharciuc

Vasile Havrilciuc

Mihai, pânzar

Dănilă, rus

Sămăn Rusnac

Macovei Rusnac

Ivan Dănilciuc

Vasile Sămenuc

Ivan Babiciuc

 

 

Văduve:

 

 

Maria, babă

Marca, ruscă

Paraschiva

Palaghie

Irina

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ștefan

Vasile, palamar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 410, 411

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Davideștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Davideștii

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 15: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 2 jidovi, 4 case pustii. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei, vornic

Cozma Olecsa

Ion Suhar

Vasile Cozluc

Toader Suhar

Mihail Rusăschii

Neculai Rusăschii

Ivan, vătăman

Vasile Coșlian

Vasile Pilat

Costia

Ivan Craviuc

Hrihor, scripcar

Fedor Strogi

Hrihor, pânzar

Ivan Babiuc

Mihail nepot popii

Michita Leca

Costandin al popii

Vasile Belcic

Tănase Andriiciuc

Andrușca

Ilii Velcic

Hrihor, dascăl

Metei fiul luiRoman

Toader Străchici

Simion Ciornic

Neculai Ilciuc

Pale Velcia

Hrihor Andriiciuc

Vasile Zazulia

Ianchii, văcar

Hrihor Flăcău

Andrei Cobinschii

Ivan Ciorne

Basile Babiciuc

Toader Vodovez

Ivan, morar

Onofrei Petrencu

Ivan Mamiciuc

Petro Ivanciuc

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Todosie

Marca

Odochia, moscălița

Anița

Palaghie

 

 

Preoți și dascăli:

 

 

Popa Dumitru

Popa Iacob

Costandin, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Elesii, jidov

Husân, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 411

 

 

Ruteancă din Coţmani – fotografie de Dimitrie Dan

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Havrileşţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Havrileşţii (Gavrileştii)

 

Moşia episcopiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 8: 1 popă, 2 văduve, 1 ţigan, 4 case pustii. Rămân birnici 23.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Fedor Tunciuc

Ilii Ciornei

Ivan Martinic

Iacob Mangiuc

Mihail Mangiuc

Toader, dascăl

Vasile, pânzar

Tudose Caralaşciuc

Iacob Melovanschii

Petre Tudosiiciuc

Marchin Manoilciuc

Ivan Sămenuc

Ivan Oniciuc

Vasile Bălan

Alecsa Mangiuc

Martin Tuleschii

Vasile Mutco

Fedor Malanciuc

Dămian Boico

Vasile Prusunschii

Alecsa Liuşinca

Petro, vataman

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile

 

 

Văduve:

 

 

Maria, preuteasă săracă

Sinca, babă

 

 

Ţigani:

 

 

Hrihor, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 411, 412

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ivancăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Ivancăuţii

 

Moşia răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 30: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 9 ruptaşi, 13 şliahti, 1 îmblător, 3 văduve. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hrihor Fedorul

Iacob Feştriga

Vasile Crevinciuc

Simeon Iacoviţ

Mihail Marienciuc

Ştefan Bezenuc

Ştefan Sauciuc

Petro Ghedun

Ivan Ivaşciuc

Andrei Balţii

Simeon Chişcanuc

Iacob Istrati

Toader Cucul

Petre, cumnat lui istrati

Nichita Cepiha

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Simeon

Andrei, dascăl

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Manole fiul lui Ştefan Drăghindă, mazil

Sandul nepot lui Păunel, mazil

Grigori Tăutul, mazil

Andrei Ţiganuc, ruptaş

Gheorghi fratele lui Ţiganuc, ruptaş

Vasile Bobele, ruptaş

Acsinte fiul lui Velicico, ruptaş

Toader fratele lui, ruptaş

Ion Buţura, ruptaş

Gheorghi fratele lui, ruptaş

Vasile al Drăghindei, ruptaş

 

 

Şlehti din Ivancăuţi:

 

 

Ion fiul lui Simion Ianăş

Costandin, fratele lui

Sandul fiul Costii

Andrii fiul lui Mintece

Ştefan fiul lui Ursul

Costandin fiul lui Vlad

Miron fiul lui Andronic

Petre, hotincian

Ioniţă Pană

Iftemi Cernevschii

Vasile Cătană

Ştefan al Verinschii

Dumitraşco al lui Lupul

 

 

Îmblători:

 

 

Zaharie fiul lui Moscalev, îmblător

 

 

Văduve:

 

 

Maria, văduvă

Aviţa, văduvă

Aniţa Vasiloai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 412

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Uşihlibul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Uşihlibul (Oşehlib)

 

Moşia dumisale spătarului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 90. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 8 văduve, 5 jidovi. Rămân birnici 75.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan, vornic

Petro Huţul

Ion Luchian

Toader fiul lui Dumitraşco

Petre fiul lui Rusnaco

Ion fiul lui Toader

Neculai Ivaşciuc

Vasile Sămenuc

Vasile Lupuliac

Ivan Popovici

Vasile Andrus

Mitro fiul lui Boida

Ion Melniciuc

Ion Boiciuc

Costaş Popovici

Iasob Colţun

Simion Boida

Ştefan Lopanciuc

Iacon Haruc

Vasile Vacarciuc

Ivan Hultur

Neculai Trufin

Pintelei Lucumciuc

Ion Costuc

Ursul, moldovan

Ivan Hrinuc

Tudosi Strâşboroda

Vasile, morar

Fedor Mironuc

Vacile Tcaci

Dumitro fiul lui Babiuc

Mihail Babiuc

Dumitro Babiuc

Gheorghiţă Babiuc

Mihail Babiuc

Ion Harabari

Hrihor Rabeiu

Timofei Bulbuc

Vasile Icul

Ivan Unişciuc

Toader Lesii

Mihail Ciornopişciuc

Hrihor Timofeiciuc

Anton Rusnac

Ivan Babiuc

Ivan Rusnac

Mitro Strâşciuc

Dănilă Rusnac

Alecsa fiul lui Dănilă

Hlihor al lui Dănilă

Ştefan, vataman

Vasile fiul lui Druţul

Ştefan Ţihanciuc

Tudose fratele popii

Vasile Huznuc

Ştefan fratele popii

Olecsa Dubusac

Ion Toaderiuc

Vasile Popovici

Nechifor Neculai

Ivan Ivasic

Andrei fiul lui Vasile

Nechifor

Ion Menilciuc

Mitro Buguc

Iacob Hare

Pavlo, bătrân

Vasile Oniciuc

Ion Iacobcia

Hrihor, holtei

Neculai fiul lui Lichi

Hare, rus

Alecsa fiul lui Dănilă

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Dumitru

Ivan, dascăl

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Nastasia

Maria

Hafia

Parasca

Aniţa

Maria Cozmuliasă

Maria Fedoroai

 

 

Jidovi:

 

 

Iosip, jidov

Volva, jidov

David, jidov

Leiba, jidov

Faibiş, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 412, 413

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Orăşănii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Orăşănii

 

Moşia dumisale Costandin Păladi, paharnic Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 4: 2 popi, 1 dascăl, 1 jidov. Rămân birnici 74.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Caralaşciuc

Iacob Maţintco

Toader Mihovan

Ion Lupuliac

Onofrei Lupuliac

Vasile Şapciuc

Vasile Briţcăi

Ştefan Chişcan

Ion Coterluc

Toader Miharia

Ivan Şparopaga

Andrei Coterliuc

Grigoraş Gaftinuc

Neculai Traciuc

Vasile Şcoropapa

Andrieş Şipciuc

Vasile Bolocan

Dumitro Hohul

Alecsa Ciobuc

Hrihor Hoholec

Mihail Chibicia

Dumitro Chibicia

Iacob Chibicia

Iurii, rusul

Vasile Boico

Petraş Boiciuc

Vasile Dulciac

Neculai al Burlii

Petre Simenuc

Ion Mândrişorul

Tănase Mazuric

Vasile Hleţchii

Hlihor Haleţschii

Vasile Haleţciuc

Vasile, văcar

Apostoluc

Neculai Fruptul

Neculai Criuşapca

Ion Rusăschii

Miron Rusăschii

Ion Ţibuliac

Iacob, ciobotar

Simion Chibicia

Ştefan Şapciuc

Onofrei fratele popii

Vasile nepot popii

Gavril Virteporoc

Olecsa, butnar

Neculai Petric

Mihail fiul lui Neculai

Vasile Şcoropata

Vasile fiul lui Ivan

Toader Cernicianin

Toma Cernicianin

Mihail Râbchii

Dumitro Maţinco

Larion Curilar

Iacob Gornii

Vasile Ceredaric

Mihail Ceredaric

Toader Neculaiciuc

Vasile Belţic

Gheorghiţă Belţic

Gheorghi Robul

Iacob Guruc

Vasile Şapca

Ostafi Şapca

Dumitraşco Moisuc

Toader Pleşca, vătăman

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Nechifor

Popa Gheorghi

Toader, dacăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iusip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 413, 414

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lujenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lujenii

 

Moşia dumisale jicniceresei Mariei Macroai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 94. Scădere rufeturi, însă 46: 2 popi, 1 dascăl, 15 scutelnici, 1 jidov, 3 văduve, 12 case pustii, 12 ţigani. Rămân birnici 48.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Oreleţchii

Fodor Oreleţchii

Hrihor Başaca

Alecsa Mihalachi

Iacob Petriniac

Ion Coţudan

Pintelei Siruniac

Luchian Sauciuc

Vasile vătăman

Neculai Savciuc

Ştefan Şpircul

Grigoraş Manduc

Macsim Sauciuc

Mihail Sauciuc

Nechifor Başac

Vasile Foca

Mihail Lipciuc

Toader Acsintic

Iurii Acsintiuc

Vasile Feleşco

Gheorghi Odoviuciuc

Simion Cricinic

Macsim Cricinic

Ştefan Neculaiciuc

Tănase Coghidiuc

Ion Odoveciuc

Dănilă Ghidiu

Vasile Râznuc

Petro Zaiciuc

Ion Agaftonuc

Ivan Tuderuc

Ilaş Isianciuc

Ion fiul lui Cruţ

Andrieş nepot lui Cureşciac

Irimie Tcaci

Vasile Berezco

Ivan Ciupric

Toader Şperciuc

Ivan Cutucu

Mahail Bidric

Ivan Lucuciac

Toaderco Lucuciac

Iacob Tcaciuc

Statii Savciuc

Iacob Savciuc

Hrihor Fresinic

Grigoraş Moşniaga

Petro Feluşchii

 

 

Scutelnicii dumisale Mariei jicniceriasa:

 

 

Semen, pânzar

Gavril Şpirtu

Hrihor Moşniaga

Hrihor, morar

Andrieş, grădinar

Fedor Benzală

Hrihor Culiciac

Ivan Coco

Simion Clipacia

Ion Clipacia

Gheorghi, pânzar

Vasile Ciornei

Ivan Bohonuc

Olecsa, volintir

Matei Curicul

 

 

Văduve:

 

 

Odochia

Nastasia

Gafiţa

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Stefan

Popa Vasile

Dascăl Toader

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov

 

 

Ţiganii dumisale jicnicerooai:

 

 

Vasile, ţigan, jude

Ursachi, ţigan

Ştefan, ţigan

Toader, ţigan

Sandul, ţigan

Ştefan, ţigan

Anborosi, ţigan

Acsinti, ţigan

Vârlan, ţigan

Sandul, ţigan

Ştefan, ţigan

Gavril, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 414, 415

 

1899, Ţărancă din districtul Coţman. Foto: Julius Dutkiewicz