Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (I) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (I)

 

Port în regiunea Nistrului – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

Satele Vaslăuţii, Cuciurul Mic, Vărbăuţii, Iurcăuţii, Boenciuc, Hroşăuţii

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vaslăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vaslăuţii

 

Moşia dumisale paharnicului Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 41: 2 popi, 2 dascăli, 11 scutelnici, 5 slugi, 6 văduve, 2 jidovi, 13 case pustii. Rămân birnici 63.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Tverdohleb

Vasili Dumitrachi

Ion fiul lui Anton

Miron, cojocar

Fedor al lui Giurinschii

Andrei al lui Giuroveţ

Ivan Dumitrucu

Vasile fiul lui Ivan

Ivan Giuroveţu

Anton Huţul

Luchian Babii

Macsin Zaharia

Hrihor Zaharia

Tănasă al lui Corcoduiuc

Andrei Lisăiu

Mihai Pidliubnii

Sauca, rusul

Ivan al Hupchii

Toader Basu

Grigore al strugarului

Neculai Babii

Ilaş Sămeniuc

Simion, olar

Ivan, rotar

Ilie Dudulac

Ion Prescorianu

Petre Saihaş

Tănase Coiţan

Ion fiul lui Coiţan

Simion Codrian

Mihailo Hubca

Gheorghie Codrian

Antohi Codrian

Iosip, pânzar

Ion al lui Coiţan

Hrihor, funar

Ivan Lisăiu

Gavril fratele lui Lisăiu

Petre fiul lui Costin

Ion Răpujinschii

Ştefan Rumii

Marco, rusul

Anton, rusul

Hrihor al lui Costăn

Vasili, văcar

Panco, rus

Simion Nedelco

Grigoraş Nedelco

Luchian Râbca

Ignat fiul lui Strateiciuc

Alecsa Macsinciuc

Ion Hatmaniuc

Nechifor fiul lui Strateiciuc

Vasili Strateiciuc

;iron nepotul strugarului

Ion fiul lui Friptul

Dănilă Curneşanu

Dumitru Şandriuc

Ivan Gherman, morar

Simion Hatman

Gavril fiul lui Macsin

Nechifor Condoriuc

 

 

Scutelnicii dumisale paharnicului Hurmuzachi:

 

 

Gavril, volintiriul

Mărian, rusul

Luchian, herghelegiu

Toader, cojocar

Petre, rusul

Vasili, pânzariul

Nichita, prisăcar

Pavlo, scutariul

Hrihor, ciobotar

Gheorghi Guşatul

Tănasă Bociuc

 

 

Văduvele:

 

 

Odochie

Marusa

Iliana

Paraschiva

Aniţa

Nastasia

 

 

Slugile dumisale paharnicului Hurmuzachi:

 

 

Miron, chitariul

Lupul Ciocoiul

Vasili Novac

Ilie Ciocoiul

Ion Malin

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasili

Popa Gheorghi

Andronic, dascălul

Vasile, pălămar

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Leiba, croitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 419, 420

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cuciurul Mic

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cuciurul Mic

 

Moşia dumisale visternicului Costantin Sturza şi răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 30: 2 popi, 2 dascăli, 4 scutelnici, 4 răzăşi, 7 şliahtici, 2 îmblători, 2 văduve, 2 marchitani, 5 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasilie Zota

Ivan Boroda

Mihailo Negrici

Pricop Catana

Ivan, văcar

Ignat Martiniuc

Alecsa, rusul

Gheorghie Duplin

Tănasi Duplin

Hrihor Calance

Ion Stratiiciuc

Ilaş Calancia

Simion Duplin

Nichita Ciurpita

Tudosi, vătăman

Ion, scripcar

Hrihor Huţul

Mihailo Trihub

Ignat Trihub

Dumitru fiul lui Mitrofan

Nichita Mitrofan

Ivan Mostovei

Neculai Macoveiciuc

Vasili Macoveiciuc

Vasili Salahub

Vasili Ţâhanciuc

Tănasi Lazboda

Toader Roman

Grigori Baiur

Toader Brânzari

Ion Brânzei

Neculai Dubişca

Mihai fiul lui Duduchi

Ivan, rusul

 

 

Scutelnici:

 

 

Timofei

Timco, scutelnic lui Ghiorghi Săvescul

Hrihor, cojocar, scutelnic căpitanului Vasile Onciul

Ivan, rus, scutelnic căpitanului Vasile Onciul

 

 

Răzeşii cu salvovardie:

 

 

Neculai Onciul

Gavril Onciul

Ilie Onciul

Vasile Onciul, căpitan de volintiri

 

 

Şleahtile:

 

 

Ioniţă Faliş

Ioniţă nepot lui Brânzan

Vasili Ţopa

Ghiorghie Smolinschii

Gheorghie Săvăscul

Toader Nalivaico

Tănasă Tăutul, mazil

 

 

Îmblători:

 

 

Toader Cojan

Andrei Cojan

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Marie

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Andrii

Popa Ioan

Dascălul Toader

Sauca, palamariul

 

 

Jidovii:

 

 

Herşco

Leiba

Moşco

Benco

Moşco

 

 

Marchitanii:

 

 

Costandin

Anton

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 420, 421

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vărbăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vărbăuţii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 2 dascăli, 4 scutelnici mazileşti, 2 mazili, 3 jidovi, 12 case pustii. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornicul

Iacob Oniiciuc

Fedor, ungurian

Necolai Tofan

Alecsa Pleteni

Ştefan Dămianiuc

Hrihor Manic

Ion Căzaciuc

Hrihor Prisagii

Hrihor Târhoveţschii

Ion Malinici

Petre Hriţu

 

 

Scutelnicii mazililor:

 

 

Fedor al ungurianului, scutelnic lui Gheorghi Perjul

Vasile Târhoveţschii, scutelnic lui Gheorghi Perjul

Coste, rusul, scutelnic lui Iordachi Perjul

Hrihor, morar, scutelnic lui Iordachi Perjul

Ivan, rusul, scutelnic lui Gligoraş Tăutul

Ivan Chin, scutelnic lui Gligoraş Tăutul

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasile

Dascălul Iacob

Vasili, palamar

 

 

Jidovii:

 

 

Herşco, jidov

Oron, jidov

Herşco, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Iordachi Perjul, mazil

Gligoraş Tăutul, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 421

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iurcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iurcăuţii

 

Moşia dumisale medelniceresei Catrinii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 23: 2 popi, 1 dascăl, 7 slugi, 5 scutelnici, 4 văduve, 1 jidov, 3 ţigani. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Foca, vornic

Mihailo Mihălcian

Iftodi fiul lui Necolai

Mihailo Pretula

Temco, olariul

Vasili Bilăus

Toader Zabloţschii

Andrei Cruhlianca

Tănase Crivin

Costaş Hapei

Fedor Tironiuc

In Lisac

Fedor Bezpoiasâi

Andrei Hapei

Chifa Hapei

Enachi Piscovei

Iacob Carpenco

Grigoraş Piscovei

Tănase Lesac

Ion Sămăniuc

Petre Ciorne

Hrihor Onofreiciuc

Chiriţă Carpenco

Crin Zadorojnac

Vasili, cojocar

Vasili Şau

Precop Diaconiuc

Iacob Zadorojnac

Toader Zadorojnac

Dumitraş Purice

Hrihor Ciorniga

Luchian Manic

Dănilă Costeniuc

Ivan Costeniuc

Ivan Zahariiciuc

Simion Zahariiciuc

Dumitraş Pavliuc

Gheorghie, ungurian

Ilie Plavliuc

Pătraş Plavliuc

Pătraş Zahariiciuc

Vasili Dămianiuc

 

 

Scutelnicii Bălşoai:

 

 

Gheorghi Căban

Ion Căban

Cozma

Iurie, grădinar

Vasile Hudima

 

 

Scutelnicii dumisale medelniceresei Catrinii Bălşoai:

 

 

Gheorghie Pomălian

Dumitraş Pomârlian

Necolai Lenţa

Iani Cobâlinschii, liahu

Vasile Paţarina

Enachi Drăguş

Onofrei, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

 

 

Văduve:

 

 

Nastasie

Marie

Parasca

Titiana

 

 

Ţiganii:

 

 

Nichita, ţigan

Vasili, ţigan

Tudosi, ţigan

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ignat

Popa Toader

Iacob, dascălul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 421, 422

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Boenciuc

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Boenciuc

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 24: 2 popi, 2 dascăli, 6 ruptaşi, 5 îmblători, 2 slugi, 1 argat, 3 jidovi, 3 văduve. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Bănar

Dumitru Martinciuc

Alecsa Ciornohaci

Vasile Popovici

Vasile al lui Drăguş

Vasili Bănar

Iacob, rusul

Ion Verenca

Grigori Stângaciu

Andrieş Stângaci

Vasile Stângaci

Grigori Paţarina

Enachi Drăguş

Vasili Vartic

Grigoraş, chihaia

Petre, rus

Ion, rus

 

 

Ruptaşii:

 

 

Dumitraş Balasânovici

Miron Costrăş

Ioniţă Tumurug

Ghiorghie Lenţa, mazil

Necolai cumnat lui Ghiorghie Lenţa

Gligori Stângaci

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Marie

Gafie

 

 

Îmblători:

 

 

Mihai Vlaico

Dumitraş Stângaci

Toader Chitariul

Tănasii, ungurian

Ion, ungurian

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Iacob, bătrân

Popa Vasili

Dascălul Vasili

Toader, palimar

 

 

Scutelnici:

 

 

Ion, rusul, argat lui Dumitraş Balasânovici

 

 

Jidovii:

 

 

Ianco, jidov

Chelman, jidov

Iţco, jidov

 

 

Slugile dumisale medelniceresei Catrinii Bălăsoae:

 

 

Enachi Drăguş

Vasile Vartic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 422, 423

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hroşăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hroşăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ şi răzăşii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 29: 1 popă, 2 dascăli, 2 ruptaşi, 1 îmblător, 4 văduve, 2 jidovi, 17 case pustii. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Muraveţschii

Ştefan Ţurilo

Dumitraş Grumeza

Vasili Grumeza

Pântei Fuştei

Mihailo fiul lui Pântelei

Toader, dulgher

Ştefan Gavriliuc

Mihai Fuştei

Simion Gavriliuc

Vasili Mustovei

Prodan Michiciuc

Ion Vântul

Macsin, rus

Pintelei Lupici

Vasili Manic

Andronic Ciobotarciuc

Mihailo Ciobotarciuc

Sârbin Creţul

Grigore Dascalciuc

Andrieş Graur

Vasile Giosu

Simion al lui Şeptilici

Gligoraş Ciobotarciuc

Vasili Pithârniac

Nechifor, ciobotar

Gavril fiul lui Beiciuc

Vasili Caşcaval

Alecsandru Chiriliuc

Vasili Vacarciuc

Iftodi Grumeza

 

 

Văduve:

 

 

Salinca

Nastasia

Catrina

Marie

 

 

Îmblători:

 

 

Sofroni Fuştei, îmblător

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ilie Vlaico

Costandin Vlaico, fiul lui Ilie

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Gavril

Vasili, palamar

 

 

Jidovii:

 

 

David

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 423

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Dobronăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Dobronăuţii

 

Moşia lui Postolachi Cârste

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 2 jidovi. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Rudin, vornic

Alecsa, morar

Fedor fratele lui

Gheorghe fiul lui Rabciuc

Andrei Crociac

Hrihor Huţul

Vasili Drăguţan

Sandul fiul lui Macsin

Ion Lavrinciuc

Vasili a moşneguţului

Ignat Brânzei

Petru cumnat lui Brânzei

Necolai fiul lui Gavril

Toader fratele lui

Moisa Crociac

Tănasă Băşică

Ursul fiul lui Băşică

Vasili Stari

Ion al lui Băşică

Ion Rabciuc

Ursul Ştefiuc

Vasili Cimpoeşul

Hrihor Hliuc

Nechia, rus

Maftei fiul lui Gavril

Sofroni fiul Zaharii

Tănase fiul Darii

Petre, rus

Ion Drebot

Toader, moldovan

Ion fiul lui

Vasili fiul lui

Grigoraş Lefter

Ivan Pianiţa

Ion Salapai

Nichita, văcar

Dănilă Ţampul

Iacob Tătarul

Ştefan, strugar

Mihai Dele

Ion fiul lui Crucian

Macsin Stari

Coste fiul lui

Palii, rus

Andrei Trebuhinschii

Ignat Rabciuc

Dumitru fiul lui Ignat

Tănase Lavrinciuc

Ştefan Huţul

Vasile Gerila

Zaharie

Toader fiul lui Zaharie

Fedor, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Toader, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Şmilo, jidov

Zălman, jidov

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 423, 424