MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 5

Ținutul Grecenii

 

 

 

Satele Frumoasa, Cârhana, Manta, Vadul Isac,

Grecenii, Pelineiu, Zărneștii, Larga, Goteştii, Macrii

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Frumoasa

 

12 iunie 1774

 

 

 

Frumoasa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 115. Scădere rufeturi, însă 12: 1 popă, 1 ruptaș, 1 liude a mănăstirii Putnei, 4 țigani, 5 văduve. Rămân birnici 103.

 

 

Birnici:

 

 

Gligore Stoian, vornic

Constantin Ghine

Gheorghe Nechita

Vasile Chirigiu

Ilie Mustață

Iordache Cocul

Ion Chiriac

Marin Chiriac

Alicsandru Toderiță

Sandul Tochioi

Necula Boubătrân

Sandul Stănilă

Dobre, sârbul

Dumitru Sava

Ioniță, cojocar

Neculai Pepele

Necula Iordache

Grigori Antohi

Dumitru Iordache

Constantin Perjul

Ion Arsăni

Ștefan Grosul

Iordache Grosul

Prohip Căulat

Vasile Misail

Sandul Călin

Alicsandru, muntean

Grigori Chiriac

Ion Pepele

Gheorghe Pricop

Necula, surugiu

Constantin Săcan

Vasilache Chiosa

Ion Chiosa

Paraschiv Pricop

Opre Ionel

Toader Manăul

Vasile Moisă

Ștefan, olar

Ioniță Chiriac

Ștefan Floca

Toader Floca

Ioniță Șopârlă

Ion, muntean

Chirilă Cucovă

Vasilache Șăitan

Constantin Andoni

Opre Buzne

Vasile Bantăș

Andrei Stărpul

Alicsandru Năstas

Vasile Curalbu

Alicsandru Vinejeli

Dumitraș Ionel

Dămian Sandul

Ștefan Aligoga

Vasile, cojocar

Gheorghe, dogar

Voica, morar

Sandul Dobre

Iordache Zvârlie, rus

Apostul Maldăr

Dumitru Moimic

Stoian Nedelcu

Ion, lăpușnean

Alicsandru Brașău

Gheorghe Venin

Petre Chirvasă

Ion, cojocar

Lepădatu

Vasile Colibă

Marin Nedelcu

Matei, cojocar

Marin, cojocar

Iftodi Andonii

Andronache Nebunu

Ioniță Nebunu

Ilie Nebunu

Ion Colibă

Vasilache, muntean

Ion, muntean

Opre Codrian

Ion Turculeță

Toader Stoica

Toader, bejenariu

Niculai Codrian

Mihălache, văcar

Antohi, văcar

Manole, văcar

Chirica, vițelar

Nedelcu, vițelar

Ion, crâșmar

Andrei, argat

Ioniță Siret

Gheorghi, dascăl

Vasile a Chiriloi

Vasile Robul

Ion Gugiul

Dumitru Paiul

Toader Sârghie

Săvastri a lui Armenie

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ștefan

Enachi, ruptaș

Lupul, țigan dumisale Ion Canta vistiernic

Sava, țigan dumisale Ion Canta vistiernic

Ioniță, țigan dumisale Lupului Costachi

Toader, țigan dumisale Lupului Costachi

Andrei Opre, liude a mănăstirii Putnei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 213, 214

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Cârhana

 

12 iunie 1774

 

 

 

Cârhana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 115. Scădere rufeturi, însă 48: 1 căpitan, 1 mazil, 3 negustori greci, 1 popă, 2 ruptași, 1 țigan, 32 armeni, 9 văduve. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordache Hărăț, vornic

Toader, vătăman

Ion Drăguș

Dumitru Prohir

Niagul, cioban

Andrei Nâre

Mihăilă Mihorde

Ion Cabac

Adămiță Știrbul

Ștefan Țurcan

Mihăilă Țurcan

Cozma, cojocar

Vasilache Chirița

Flore, văcar

Lazor Artinii

Irimie Ariton

Grigoraș Andreeș

Iordache Ojogu

Danul Vâlcul

Andrei Mihorde

Gligoraș Gavril

Tudor Gavril

Dumitru Crucian

Mihăilă Buga

Ștefan, dogar

Ion Dult

Iacob Iorga

Ioniță Buga

Șerbul

Pascul Gugiul

Neculai Buga

Ștefan Buga

Crâste Stratul

Ion Vintilă

Toader Danda

Sandul Zgârciibabă

Ioniță Vintilă

Ioniță Gugiul

Alicsandru Chirița

Vasile Papură

Antohi Danda

Constantin, vătăman

Mihai Roșca

Vasilache Zgârciibabă

Radul Popa

Ifrim, fratele popii

Ion Fliuștor

Vasile Ariton

Gheorghe, croitor

Lepul Chebac

Toader, muntean

Dari Buga

Lupul, argat armenescu

Mănăilă, argat la fel

Gheorghi, dascăl

Ștefan Nâre

Andrei frate popii Alicsandru

Neculai Sărian

Gligori fiul lui Sărian

Ștefan Gagiul

Neculiță Șoldan

Ștefan Barce

Gavril Goldur

Andrei, cojocar

Alicsandru a Pricochii

Ștefan a babii Vasâlcăi

 

 

Rufeturi:

 

 

Ștefan Bugiac, căpitan

Grigore al lui Bugiac, căpitan, mazil

Apostoli, grec, cupeț

Popa Alicsandru

Ioniță Popa, ruptaș

Răcoviță Șărbul, ruptaș

Ion Tiutiul, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

 

 

Armeni:

 

 

Murat Mailu, baș

Uzun Avacu

Virap

Bagdasar

Agopu

Alicsandru

Arachelu

Licsan

Babicu

Costandin

Ștefan, iniceriul

Găleiu

Donic

Camireț

Popa Ananica

Șuchiazu

Carabet

Oachim

Ștefan Nazarie

Murat

Ștefan cumnat lui

Ovanes

Ovanes fratele lui Murat

Arzani

Sahacu

Bunar

Neculai

Ghiragoi

Castan

Cumpălici

Hamcii

Temeriț

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 214, 215

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Manta

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Manta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 59. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 țigan. Rămân birnici 57.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Goldur, vornic

Marin, vătăman

Gavril Pascal

Marin Pascal

Mihai Vasilache

Iacob Irimie

Tănasă Corne

Ion Mihălache

Constantin Pascal

Ioniță Bolat

Gheorghiță Galt

Toader Buga

Ștefan Gugiul

Ștefan Tofan

Neculiță, sârbul

Ioniță Tofan

Damaschin Bolat

Lupul Văiul

Ștefan Niagul

Vicol, rotar

Vasile Pascal

Antohi Cocul

Toader Tofan

Toader a preutesii

Iordachi Albul

Albul, cibotar

Nichifor Sărăcilă

Costantin Broască

Gavrilă Broască

Sandul Butuc

Pintelei Tofan

Apostul Bușlupu

Gavril Butuc

Ion Butucu

Gheorghe Jăgălian

Grigorie a popii

Alicsandru Borce

Apostul Groza

Apostul Broască

Ion Broască

Ion Gâscă

Enachi, păcurar

Iorga Sandul

Sandul Ghimpul

Iftimi Răcoviță

Zontie Gâscă

Toader Gâscă

Timofti Gâscă

Ion Gâscă

Grigore Gâscă

Constantin Voine

Gligoraș Forțul

Gavrilă Chiriac

Bogdan Curiman

Ioniță Ghimpul

Gavril, văcar

Ostahi Luca

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Mănăilă

Neculai, țigan al dumisale vistiernicului Ion Canta

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 215, 216

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Vadul Isac

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Vadul Isac

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 18: 2 preoți, 1 argat, 3 țigani, 12 văduve. Rămân birnici 92.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toma, vornic

Mihai, vătăman

Vasile a Ioanei

Enachi, beșliu

Enachi Stan

Gligori Enachi

Andrei Roibul

Grigore Lungul

Dumitru Căzacu

Constandin Flore

Lazor Pascul

Constantin, văcar

Ioniță Roiul

Echim Roiul

Vasilachi Pascal

Ion Nazar

Toader Calin

Simion Hotnog

Iftimi Păpușică

Grigoriță Cărăiman

Ion Gant

Vasile Cazacu

Ion Coșăriul

Alicsandru Iovul

Gligore Frățilă

Ion Tighel

Alecsandru al lui popa

Ion, gălățan

Dumitru Iorga

Luca Toma

Vasilache Păvălache

Simion Cărăiman

Constantin Tălangă

Grigoriță Papuc

Chirilă Iorga

Dănăil Chirvase

Arion Jalobă

Apostul Jalobă

Toader Cârpăvechi

Apostul Tucmigiuc

Gligore Bălan

Mănăil Mălahi

Constantin Mălahi

Constantin Șeremet

Alicsandru a Paraschivii

Ștefan Tucmigiuc

Onică Tălchi

Isac Pricopi

Gligore Patrubani

Vasile Cârpăvechi

Gligore Ernul

Ion Năvălici

Albul lui Mihai

Tănase Nazar

Vicol Ernul

Toader Pricopii

Vasilache Doroftei

Macovei, rotar

Vasile, rotar

Ioniță Tănase

Ion Patrubani

Ifrim Bârlad

Iacomi Bugiac

Gavril Galt

Andronic fiul lui Ifrim

Flore Căzacu

Alecsandru Iordachi

Ion Ernul

Tănase Dician

Mane Bărbânță

Enachi Maimic

Ion, croitor

Vasile Gitcu

Timofti Gitcu

Andrei Cotețu

Ștefan Cuciuc

Iordachi Paraschiv

Ioniță Iordache

Ioniță Tighel

Alecsandru Mălahi

Toader, cojocar

Vasilache Todosă

Ioniță, muntean

Vasilachi Calin

Constantin Calin

Ioniță Curiman

Vasile Chirvase cel bătrân

Andrei Foca

Iordachi a Iordăchioai

Vasile a Căciunesii

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Tănase

Popa Maftei

Dumitru, sârbul, arnăut

Lazor, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

Sandul, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

Constantin, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 216, 217

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Grecenii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Grecenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 92. Scădere rufeturi, însă 92: 1 popă, 1 ruptaș, 4 țigani, 9 văduve, 76 poștași ce s-au socotit drept 3 liudi, având ficiori s-au făcut 80 poștași.

 

 

 

Poștași:

 

 

Constantin, vornic

Timofti, vătăman

Grigoraș Ghețâu

Manolachi Parfenie

Mihai Andonie

Constantin Murgoci

Vasilache Constantin

Ioniță Andronache

Enachi Livuroiul

Gligoraș Sandul

Vasile Iurașcu

Arseni Iurașcu

Petre Uzunul

Neculai, holtei

Vicol Iordache

Toader Arion

Dumitru Șoldan

Dima Gură

Apostol Ifrim

Radul, muntean

Neculiță Giantăc

Crăciun Goldăru

Iftemie Sârghie

Sava Enachi

Mihai Luchian

Toader Luchian

Ioniță Balmuș

Ifrim Luchian

Ivan Balmuș

Paraschiv Balbuzan

Gavril, cojocar

Enache Balmuș

Ilia Hodonoagă

Gheorghe, muntean

Petcu, cibotar

Costandachi Tălchie

Neculai Tite

Andrei Parfenie

Maftei Onofrei

Dumitru Tălchie

Constantin Tălchie

Iacomie Șolomon

Tudor Târziul

David, ciobanu

Severin Tălchie

Chiriac Chiburță

Grigoriță Tălchie

Iftenie Băzaca

Andrei Știrbul

Ioniță Băzaca

Gheorghe Bădice

Alecsandru Marin

Manolachi Bădice

Chiriac Apostul

Ștefan Bădice

Mihălachi Taraiu

Lupașcu Chiriac

Nechita, văcar

Grigoraș Capuroș

Sandul Butură

Iordache Tiron

Șerban Bugiacu

Ștefan Tochioi

Ioniță Luchian

Tudose Iftodi

Niagul, bejenar, venit din iastă primăvară

Marin, bejenar, la fel

Flore fiul lui Donul

Iftimie Dodul

Gligoraș Giantăc

Paraschiva Zlota

Ion Buciag, ficior Străticesii

Vasile fiul Dobriții

Anghel Orzămoale

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Constandin

Ioniță Taraiu, ruptaș

Ioniță, țigan a dumisale vistiernicului Ion Canta

Dumitrașcu, țigan a dumisale vistiernicului Ion Canta

Ion, țigan a paharnicului Iancul Grecianul

Flore, țigan străin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 217, 218

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Pelineiu

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Pelineiu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 88. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 armeni. Rămân birnici 85.

 

 

 

Birnici:

 

 

Alecsa Lupan

Ștefan Lupan

Constantin Gligoraș

Tiron Tălchie

Ionu Artenie

Gligoraș Carabule

Lupașciu, holtei

Andrei Panait

Maftei Ciorâiu

Sandul Ciorâiu

Vasile Frumuzu

Tudor Tălcan

Constantin Stan

Toader Țăpârlan

Antohi Stăvilă

Toader Stăvilă

Petre Lungul

Toader Bălan

Constantin Cioroiul

Constantin Cuciuc

Gligoraș Cașu

Prohire Berte

Grigore Mihorde

Ioniță Spănache

Arteni a Oprinii

Pascal Curilă

Constantin Mane

Vasile Barbălată

Andrei Chițul

Ion Timoftie

Antohi Burte

Alecsa Pipănă

Ambrohie Nistor

Gligoraș Vicol

Condre Chițul

Enache a Oprinii

Dumitru Cortul

Toader Dulciață, vornic

Petre Gociuman, vornic

Vasile, vătăman

Apostol Cure

Andrei Tălcan

Iftodi Mohuleță

Gligoraș Sârghie

Ion Colibă

Apostul Grosul

Tănase Beșină

Condre Dulciață

Vasilache Sârghie

Gheorghe Mohuleță

Andrei Beri

Gligore, cioban

Sandul Panaite

Dragomir, muntean

Apostol Coțoiul

Pârvul, sârbul

Ioniță Japa

Năstase Paiul

Enachi Paiul

Necula Roșca

Iordachi Roșca

Apostul, brăhar

Crăciun Chiperiu

Ioniță Momce

Vasile a Ghiniței

Vasile Nistor

Iovul Săretiu

Toader Chelban

Crăciun Ciopeiu

Istrate Nica

Lupul Brahă

Toader Vinețăli

Petre, muntean

Soltan, cojocar

Gheorghe, dascăl

Constandin Roșca

Petre Cuciuc

Lupașcu, cioban

Vasile, cojocar

Vasile Clipice

Vasile Colibă

Constantin Cepiciul

Gligorie Clipice

Ion, muntean

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Ovanes, arman

Manuc, arman

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 218

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Zărneștii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Zărneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 72. Scădere rufeturi, însă 5: 1 preut, 1 diacon, 3 ruptași. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Diacon, vornic

Andrei, vătăman

Mihai Obrejii

Ion Grosul

Ariton Onica

Alecsandru, văcar

Toader Gândac

Gavril Gogeniaţă

Arhire, muntean

Ion, muntean

Sandul Băgul

Ion Băgul

Mihălache, dascăl

Apostul Dănăilă

Dănăilă Hamza

Toader Spiţan

Pălade Năstasă

Pascal Bâtcă

Grigoriţă Cioară

Ştefan Ilisăi

Grigori Nucă

Simion Nucă

Andrei, arman

Constantin Berbeci

Crâste Dragăvară

Mihai fratele lui

Neculai Găvan

Ion, cojocar

Ion Zanhir

Ioniţă Găvan

Dumitru, morar

Ştefan Hileriu

Apostul, muntean

Ion Begiul

Constantin Cepu

Lupul Boiştian

Strătulat Crăstăfan

Apostul Giantăc

Vasile Miron

Sandul Balmuş

Toader Carabule

Vasile Budacul

Toader Budacul

Gavril Barbăalbă

Savin, bărbieriul

Necula Capsimon

Neculai Zvârlifus

Tănase Cărăiman

Constantin Grozăviţă

Constantin Barbă

Vasile Grozăviţă

Ştefan Grozăviţă

Constantin Petre

Ifros Cheptine

Ion Coteţă

Crăciun, dascăl

Costache, morar

Ifrim Cheptine

Ştefan Bodogai

Vasile, morar

Vasile Spănache

Constantin, diacon

Ion Nucă

Ştefan Curiman

Gheorghi Cepu

Iordachi Nucă

Ioniţă Nucă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Ioniţă, diacon

Toader, muntean, ruptaş

Vasile Capră, ruptaş

Ion Bogeniaţă, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 219

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Larga

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Larga

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 89: 1 preut, 1 țigan, 7 văduve, 80 poştaşi de la Badicu. Rămân birnici 15.

 

 

 

Poştaşi:

 

 

Petco, vornic

Simion, vătăman

Tiron

Ştefan Murgoci

Apostul Mălairău

Gligore Fone

Simion, beşliu

Ioniţă Ghione

Grigorie Mălairău

Damaschin

Fone

Avram Popliaucă

Simion Dandeş

Crăciun Pahole

Sandul, cioban

Antohi Şerbul

Ion Bălan

Gheorghe Crudu

Ilie Jâtcu

Andronachi Pavălucă

Ion Scurtul

Stratul Ţâple

Vasile, cojocar

Sârghie, sârbul

Petre Gociul

Vasile Bostan

Vasile fiul popii Năstasă

Vasile Cioroiul

Constantin Ciortan

Macoveiu

Enachi Stari

Antohi Enachi

Nistor Băltaga

Vasile a Ilincăi

Toader, cioban

Gavrilă Vacăgrasă

Ioniţă Crudul

Chiriac Tidvă

Ion Schiţan

Antohi Stratul

Gligoraş Tănasă

Antohi, cioban

Ion Lungul

Echim, bejenar

Gavriliţă, dogar

Miron Angheluşăi

Petre Ţurcan

Sandul Colibă

Lefter, dogar

Lupul Negrul

Ion Anghel

Dumitru Corheci

Neculai Strânbeiu

Ghiorghi Ciortan

Grigore Hâncul

Alicsandru Gligore

Ion Nechita

Ştefan Postolache

Miron, dogar

Ion Cărăul

Miron Bâzul

Neculai a Lupoaei

Ion Mânăscurtă

Gavril Cucul

Constantin Stratul

Neculai, dascăl

Pavel Tiron

Dumitru StrâmbeiuIoniţă Chipar

Ion Scurtul

Constantin, chihae

Un văcar

Un văcar

Tiron Ciolaca

Ştefan Purice

Ghiorghiţă Ilisăi

Ştefan Macoveiu

Antohi Stratul

Apotul Vicol

Constandin Murgoci

Neculai fiul lui Popleucă

Sălăvăstru fiul lui Gligore

Sava Manole

Manole frate lui Enache

Andrei Vacăgrasă

Ghiorghe Crudul

Andrei Titicul

Ion frate lui Buruiană

Alicsandru a Tănăsoai

Gligoraş a Tănăsoai

Antohie al lui Lăpuşnian

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Ion, ţigan dumnealui vistiernicului Ioniţă Canta

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 219, 220

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Goteştii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Goteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 86. Scădere rufeturi, însă 11: 1 preut, 1 diacon, 2 ruptași, 7 văduve. Rămân birnici 75.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornicul

Enimu, vătăman

Costandachi Sămion

Gheorghi David

Ştefan Ciupaga

Manolaci Petco

Ştefan Costantin

Costantin Alicsandru

Zlatin Hiloti

Gavril Pricopii

Vâlcul Alicsandru

Ioniţă Pavăl

Iordachi Topor

Zlatin Alicsandru

Lupul, rotar

Alicsandru Spătaru

Dumitru Ciupaga

Lupul Popa

Gavril, cioban

Sandul Papură

Andrei Ababii

Şolomon Tâmcava

Simion, dogar

Vasile Cardaş

Moisă, dogar

Stan, muntean

Toader Grebince

Iordache Crestuiul

Sandul Bolocan

Ştefan Tulbure

Ion, rusul

Gligore al lui Ursul

Lionte fiul lui Ursul

Neculai Ursul

Vasile Bolocan

Sandul Coinduc

Constantin Troacă

Stati, pâslar

Andronachi Iutiş

Ursul Vrăjitoriul

Ion Ţâcul

Gherasim Ţâcul

Flore Drăghici

Ion Iuteş

Gheorghi Ursul

Ioniţă Căzan

Dumitru Drăghici

Ştefan Băltagu

Iovul fratele vornicului

Ifros Ciutcă

Enachi, bejenar

Ştefan Stavărache

Andrei a Vasilcăi

Andrei Gogoaşă

Constantin, baciul

Andrei Hindachi

Tiran Cârjan

Ion Pasagiu

Constantin Iordachi

Toader, cioban

Luţă Hindachi

Ioniţă Cârjan

Eni Giocu

Racoviţă, viţălar

Alecsandru a Ioanii

Sava, cioban

Vasile, cioban

Gheorghiţă Teşchin

Andrei Melinte

Niagul, muntean

Miron Bolocan

Ion Cardaş

Petre Costin

Boţu cel bătrân

Niagul, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Enachi

Diaconul Andreiu

Constantin Chiriac, ruptaş

Ion Iuraşcu, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 220, 221

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Macrii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Macrii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 61: 61 bejenari cu carte de scutire Sârbi, bulgari cu bilete de la gheneralul de Smul pe 87 liudi din let 1773, mart 12, iar la număr am găsit 61, cum arată, anume:

 

 

 

Stoian Costantinolu

Toader, sârbul

Peiul Stan

Necula Mihaiu

Lefter

Iorga

Gheorghe

Petcu

Iove

Velişcu

Ivanu

Mihai

Iorga Mihai

Cara Gote

Ivan

Necula Potracău

Chira

Stanciul

Crucian

Dumitri Opriolu

Necula Coşmare

Rusa Cimpoeş

Toader a Măriuţii

Malahil Tarţiul

Gorgul

Iorga Dulghii

Voina Cinghine

Hâra

Nedelciu

Puluciu Nedelciu

Stoelu

Toader Cuibaş

Cojă Toader

Constantin Haila

Petre

Tiulu

Stoica, crav

Dumitru, herghelegiu

Paraschiv Cârste

Velişco

Draine Gelu

Feliu

Ivan Dobre

Dumitru Tărpan

Hotiul Tărpan

Ivan Ipsimon

Diman Ivan

Mihne

Necula Dişle

Ivanu Haş

Crâste Cogecoltoc

Toader Peiul

Vasa Dimitre

Costi Balanan Olu

Dumitru Chidic

Petre Beleu

Ivan Cuciuc

Neculai Diman

Comarnu

Ilii

Dima

 

 

Bejenarii ce s-au găsit la Pelinii, veniţi acum, la mai, oameni de peste Dunăre, şi s-au dat la Pelinii:  Toată suma caselor: 25. Rămân birnici 25.

 

 

Costantin Carabule

Dumitru Toderiţă

Eni

Ioniţă Focşa

Vicol Pupăză

Neculai

Costandachi Balmuş

Radu, muntean

Andreiu

Vasile

Dobre, sârbul

Vasilachi

Eni Ursul

Lupul Timofti

Săverin, ciauş

Andreiu, argat

Grigori Ciugic

Costantin Opre

Mane

Sava, calangeu

Anghel Radul

Stan cel mic

Manolachi Ribuş

Stan Lungul

Barbu, muntean

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 221, 222

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Satele Sămăşcanii, Pecişte, Cuizăuca, Buşeuca, Curlenii,

Măşănii, Chiştelniţa, Ocna, Voroteţile, Chipercenii,

Bieştii, Ciohorenii, Berezlogii, Suslenii, Şercanii

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sămăşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Sămăşcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 10: 5 volintiri, 1 volintir cu ostavcă, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Donos

Gheorghieş

Ioniţă Pătraşco

Luca al lui Roşca

Ion Roşca

Altecsandru al lui Zălătuşcu

Ilie Petrachi

Ilie frate lui Toader

Moisăi Holban

Simion fiul lui Strătulat

Toader Buhuş

Moisăiu Fusul

Toader Iordache

Ioniţă, holteiul

Toader Zălătuşcă

Herţul, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Hamarţa, volintir

Macari fiul lui Toderaşcu, volintir

Grigoraş Dârul, volintir

Sandul Căzacu, volintir

Agapi fiul lui Lupaşco, volintir

Vasile fiul lui Lupan, volintir cu ostavcă

Popa Tănasă

Diaconul Tudose

Paraschiva Cepoae, săracă

Iliana, săracă

 

 

Slobozia

praporcicului Alecsei Popovici din Sămăşcani:

 

 

Toată suma caelor: 36. Scădere rufeturi: 36 cu salvovgardie.

 

 

 

Cu salvogvardie:

 

 

Gavril, muntean, vornic

Iftodi Gavril

Dumitru, cibotar

Mihai, rusul

Ivan, rusul

Dumitru, rusul

Macovei Purice

Ion, cibotar

Ion Cucul

Maftei, vătăman

Timofti Bozianu

Onofrei, pâslar

Constandin Tăharce

Luchian

Sava Costin

Iacob Costin

Toma Dragomir

Gheorghiţă

Afteni Beşete

Nicolai, rotar

Andrei Dragoman

Apostu, dascăli

Niţă Tomacu

Ioniţă Vozian

Gavril Borş

Andrieş Tătaru

Nichita din Studina

Onofrei din Tincău

Ipati Dâru

Tudosii

Niţă Soltan

Toader Roşca

Andrei din Răbniţă

Pintelei Cucul

Toader din Studina

Maftei, rusul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 467

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pecişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Pecişte

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 15: 8 volintiri, 1 volintir cu ostavcă, 2 popi, 1 diacon, 2 femei sărace, 1 mazil. Rămân birnici 25.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe, vornic

Constandin Jora

Andoni Ţurcanu

Tănasă, bejenar

Vasile Chiorul

Constandin Gânga

Stăvilă Mustiaţă

Mihălachi fiul lui Ghervase

Nicolai fiul lui Ştefan

Iftodi Bătog

Toader fiul lui Vasile

Ioniţă fiul lui Constandin

Ioniţă Barac

Trohin, ciobanu

Dămian

Tănase Cărbune

Constandin fiul lui Roman

Vicol fiul rotarului

Ioniţă Negru

Loghin fiul lui Negru

Vasile Stăvilă

Leonti fiul prescurniţei

Lupul fiul lui Ţurcanu

Ioniţă, rotar

Maftei Costin

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Ţurcanu, volintir

Istrate Andrei, volintir

Zguranul, volintir

Sava, volintir

Vasile Ţurcanu, volintir

Iordache, rotar, volintir

Gheorghiţă Manole, mazil

Gheorghiţă Cătană, volintir cu ostavcă

Popa Iniţă Laşco

Popa Constandin

Diaconul Miron

Măriuţa, săracă

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 467, 468

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cuizăuca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Cuizăuca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 6: 2 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 32. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ignat al lui Dumitraşco

Vasile cel roş

Ion, văcariul

Constandin fiul lui Dumitraşco

Nichifor nepot popii

Anfteni fiul Macrinii

Toader Corniţel

Iosip Ghidlianul

Gheorghe fiul lui Stărpul, olar

Vasile al lui Ştefan, bejenar

Ion Nistor

Vasile Gânjul

Ioniţă Tâncăoanul

Tudose Chirilă

Chirilă Gole

Grigoraş Barbălungă, vornic

Toader al lui Vasile Ştirbul

Toader frate lui Constandin Dumitraşco

Vasile, olariul

Ştefan fiul lui Gheorghi, olar

Grigoraş Racul

Toader fiul lui Ioniţă al lui Ştirbul

Gavril nepot Gafiţii

Grigoraş Căţel

Nichita Simion

Feciorul Artenesii

Toader Peşterianul

Ştefan Pocinoc

Ioniţă Cotoman

Năstase Bantăş

Nicolai fiul Gafiţii

Vasili Ştirbul

 

 

Rufeturi:

 

 

Tudose al lui Mardari, volintir

Simion Istrati, volintir

Popa Andrei

Măriuţa, săracă

Săviniasa, săracă

Loghiniasa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 468

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Buşeuca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Buşeuca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 8: 6 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9. 5 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Roşca

Nicolai Gigan

Ştefan Cargace

Lazor al lui Mursă

Miron fiul lui Stratul

Ştefan Duca

Nane Bârnă

Irimie Roşca

Pintilii Liancă

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader Roşca, volintir

Ioniţă Ştirbul, volintir

Melinte Vidraşcu, volintir

Ioniţă Dihor, volintir

Ion Liancă, volintir

Pavel Mursă, volintir

Popa Iacob

Mursoae, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 468, 469

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Curlenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Curlenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 9: 8 volintiri, 1 popă. Rămân birnici 21. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Scurtul

Vasile Ursachi

Mihălace, dascăl

Istrate, cioban

Ioniţă

Alicsandru

Timofti

Mihai, vătăman

Gheorghi Ţanga

Grigoraş a Neculăesii

Grigoral al Şilinii

Ocsănti Pricopi

Dumitraşco a Ruginii

Toader a Măriei

Maftei fiul lui Mihăilă

Dumitru Mârza

Parfeni fiul Mariei

Gavril Păpuşoi

Gheorghe fiul lui Moşniaga

Ioniţă fiul lui Trohin

Tănasă nepot popii

 

 

Rufeturi:

 

 

Pavel Gălianu, volintir

Iftimi fiul lui Mihăilă, volintir

Mihăilă Mârza, volintir

Chirică fiul sârbului, volintir

Toader Şălinu, volintir

Gavril Gârlianu, volintir

Gheorghi fiul lui Vasile Golianu, volintir

Vasile fiul lui Mihălache Cojocscurt, volintir

Popa Lare

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 469

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Măşănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Măşănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 15: 4 volintiri, 6 volintiri cu ostavcă, 2 mazili, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Vorovei

Vasile Ţurcan

Ion Buruiană

Gheorge Mărian

Tănase al lui Irimie

Timofti Ticu

Vasile Găluncu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Vorovei, volintir

Ioniţă al lui Mărian, volintir

Ioniţă a Rucsandii, nepot lui Zolman, volintir

Ioniţă Zolman, volintir cu ostavcă

Andrei Vorovei, volintir cu ostavcă

Cozma Laşco, volintir cu ostavcă

Dănilă Laşco, volintir cu ostavcă

Ichim Laşco, volintir cu ostavcă

Ioniţă Găluscu, volintir cu ostavcă

Grigoraş Gorovei, volintir cu ostavcă

Constandin Găluscu, mazil

Toader Găluscu, mazil

Popa Ianachi

Aniţa, săracă

Safta, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 469

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Chiştelniţa

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Chiştelniţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 5: 4 volintiri, 1 popă. Rămân birnici 20. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei fiul lui Vasile

Ştefan, grec

Parfeni Gheliş

Grigoraş Căldare

Toader, cioban

Ştefan fiul rotarului

Simion fiul lui Chirică

Maftei Untilă

Maftei, rusul

Nane Platon

Iosip Banul

Tudosie Untilă

Ştefan, vărzar

Trohin, cioban

Ştefan Doagă

Pricopi

Andrieş Laur

Ştefan, rus

Simion Arbure

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin, căpitan, volintir

Simion Cociorvă, volintir

Toderaşco, volintir

Sandul Burduja, volintir

Popa Nastasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 469, 470

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Ocna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 6. Scădere rufeturi, însă 3: 2 volintiri, 1 volintir cu ostavcă. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Sandul fiul lui Sava

Toader, văcar

Toader Burcan

 

 

Rufeturi:

 

 

Loghin Giosan, volintir

Ocsănti fiul lui Panfile, volintir

Irimie fiul lui Barbăroşie, volintir cu ostavcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 470

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Voroteţile

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Voroteţile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 8: 5 volintiri, 1 mazil, 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei fiul lui Toader

Toader Bărcari

Toderaşco fiul lui Nica

Constandin fiul lui David

Ioniţă Panga

 

 

Rufeturi:

 

 

Pavel fiul lui Toader, volintir

Gheorghe, vornic, volintir

Vasile fiul vărzarului, volintir

Ion Terchilă, căpitan, volintir

Ioniţă Creţul, volintir

Toader Ionaşco, mazil

Popa Zaharie

Diaconul Lupul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 470

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Chipercenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Chipercenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 15: 12 volintiri, 1 mazil, 1 popă, 1 1 femeie săracă. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Irimie Lişan

Antohi Budac

Arhiri Lungul

Sandul Chiriac

Ioniţă Bucăţele

Sârghie Holteiu

Simion, vătăman

Ioniţă Cazacu

Dămian Cioară

Ocsănti Mură

Vasile Savin

Timofti Ţurcan

Afrei fiul lui Ion

Grigoraş Andrieş

Ion Gânga

Toader Lişan

Zaharie Zeamă

Pavel Zosin

Antohi Veveriţă

Ion Frecăţel

Ilie fiul lui Mălai

Iosip, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Laşcu, căpitan, volintir

Pavel Grosu, volintir

Ioniţă Iosip, volintir

Darie fiul lui Iosip, volintir

Sandul, croitor, volintir

Toader, crav, volintir

Vasile Arhipi, volintir

Climente fiul lui Toma, volintir

Grigoraş Căzacu, volintir

Gheorghe Deliu, volintir

Gheorghi Levenţa, volintir

Vasile fiul lui Toma, volintir

Mihălache, căpitam, mazil

Popa Lupul

Maria, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 470, 471

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bieştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Bieştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 6: 6 volintiri. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onul Cerchez

Gheorghe

Neculai Vicol

Grigori Buluţă, vornic

Vasile, tăbăcar

Constandin, bejenar

Ioniţă fiul lui Cojuşnianu

Dumitru Strătulat

Ioniţă Fliţco

Dumitraşco

Ion, tăbăcar

Lupul, tăbăcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Niţă Scridon, volintir

Lupul Sângurianu, volintir

Ioniţă Biescul, volintir

Grigoraş Veveriţă, volintir

Iftodi Giosan, volintir

Ilie a lui Strătulat, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 471

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciohorenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Ciohorenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 16: 10 volintiri, 5 mazili, 1 popă. Rămân birnici 8.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Oloiu

Arsăni a popii

Alicsandru

Antohi, bejenar

Manoli, bejenar

Apostol, bejenar

Ocsinte Teleuţă

Doroftei Coteţ

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Topor, volintir

Vasile Berdos, volintir

Sava Teleuţă, volintir

Toader Sprânciană, volintir

Grigoraş, muntean, volintir

Năstase Cgiriţă, volintir

Grigoraş Chiriţă, volintir

Ursul fiul lui Vasile, volintir

Enache Teleuţă, volintir

Apostol Teleuţă, volintir

Grigoraş, mazil

Gheorghe fratele lui, mazil

Alecsandru Liahu, mazil

Vasile fiul lui, mazil

Vasile Stere, mazil

Popa Lupul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 471

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Berezlogii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Berezlogii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 9: 6 volintiri, 1 diacon, 1 jidov botezat, 1 femeie săracă. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Arhipi al lui Gherghiului

Antohi Cerchez

Ştefan fiul lui Vasile

Pricopi Doroş

Alecsandru, vornic

Andronachi fiul Posticăi

Vasile Raţă

Vasile Pascal

Tănase Stahi

Petre Doroş

Nistor Streche

Ştefan Streche

Ştefan, butnar

 

 

Rufeturi:

 

 

Irimie Raţă, volintir

Moisăiu Hlubă, volintir

Toader Hlubă, volintir

Ion Poiană, volintir

Antohi Hlubă, volintir

Stahi Doroş, volintir

Ivan, diaconul

Hilimon, jidov botezat

Paraschiva a lui Gavril, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 471

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Suslenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Suslenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 23: 21 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 15. 7 case pustii

 

 

 

Birnici:

 

 

Vârlan, vornic

Ermurachi

Ilie Platon

Grigoraş Pavel

Ipati Sotnic

Chirică fiul lui Stanciul

Andrei, pâslar

Gheorghi, eşanu

Vasile Alecseiu

Ion, vătăman

Dumitru Bran

Apostol a Moşoaei

Vasile Damaschin

Ioniţă a lui Ermurachi

Iosip, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin, cioban, volintir

Ocsinte, butnar, volintir

Ştefan, vornic, volintir

Ştefan Popăscu, volintir

Ion Ioniţă, volintir

Vasile, ciobanu, volintir

Toader a Alecsoaei, volintir

Ştefan, butnar, volintir

Cozma fiul Irimiei, volintir

Tudose Chiosa, volintir

Toderaşco a Todosiei, volintir

Vasile Funduc, volintir

Istrate Chirtoacă, volintir

Trifan fiul lui Luchian, volintir

Simion Suslar, volintir

Gheorghe Pahomi, volintir

Toderaşco Loghin, volintir

Mihalachi Ilii, volintir

Ioniţă Dănilă, volintir

Vasile Ocsenti, cioban, volintir

Ioniţă Alecseiu, volintir

Popa Vasile

Gafiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 471, 472

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Şercanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Câmpurilor

 

 

 

Şercanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 4: 2 maili, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Ciapă

Pricopi, vărzar

Ştefan Popăscul

Grigoraş, cojocar

Andrii Pascal

Gheorghi Ciapă

Ştefan Grigoriţă

Istrate

Pohriban, ciobotar

Vasile Capşe

Ionţă Zup

Toader Flore

Andrei Zup

Ionaşco, cibotar

Stratul

Trohin fiul lui Stratul

Vasile, bejenar

Isac Barbălată

Dănilă

Ioniţă Chiriac

Dămian Capşe

Pintilii

Grigoraş, pânzariu

Lazăr Cârste

Ştefan Cărbune

Vârlan a lui Alecsii

Toader Ţurcanu

Toader Cenuţă

Vasile Cârste

Ioniţă a Himanţii

Gheorghi, morar

Simion Ciornic

Ioniţă Ciapă

Iacob a Dănulesii

Toader Caute

Gheorghi, bejenar

Vasile Totoc, bejenar

Grigoraş Tocu

Grigoraş Ciorbă

Chirică Rule, bejenar

Pavel Stângaciu

Andrii a Halcului

Gavril vornic

Zelic, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Enachi Suvac, mazil

Nane Erhan, mazil

Popa Vasile

Anisie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 472


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Nistrului

 

 

 

Satele Criulenii, Ustia, Horilcanii, Marcăuţii, Molovata, Ocsăntia, Văşcăuţii,

Jora de Gios, Jora de Sus, Lopatna, Stodolna, Hrabova, Lalova, Horodişte,

Buciuşca, Saharna, Ichimăuţii, Ţahnăuţii, Ciorna, Lipicenii, Răzina, Oleşcanii, Părcanile

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Criulenii

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Criulenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 24. 3 case pustii.

 

 

Birnicii:

 

 

Maftei Drăguş

Andrei fratele vornicului

Sava Druţă

Platon, bejenar

Iacob Bărcuţă

Andrei al lui Drăgan

Constandin Sclifos

Ştefan Lipan

Simion Pavăl

Toader Drăgan

Toader Grecul

Simion fiul Solonăriţii

Carp, grec

Nistor fiul Solonăriţii

Nichita al lui Zălotco

Agapi Ciorbă

Neculai Drăgan

Simion Ştefănică

Andrei al lui

Ermurachi Drăguş

Tănasă Drăguş

Ştefan Şerbul

Grigori Sclifos

Ştefan Sclifos

 

 

Rufeturi:

 

 

Arhire, volintir

Popa Ioniţă

Tasia, săracă

Gheorghiţoaie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 459

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ustia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ustia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 22: 15 scutelnici ai mănăstirii din Chişinău, 3 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dicusară

Trohin Burduja

Gheorghi cumnat lui Andrii, crâşmar

Andrii a Urâtii

Ioniţă Tălălae

Vasile Guvir

Arseni, vornic

Pavel Zmeul

Ilie Zmeul

Onofrei Tiacă

Petre Şeremet

Ioniţă Turtă

Pavel Chiriac

Andronachi, chişionian

Mihai fiul căpitanului

Vasile fiul lui Dumitraşcu

Simion Aivaz

Toader Lungul

Timuş Ţigule

Savin, baciul

Savrin fratele lui Sucloae

Sandul Borciul

Ion, dulgherul

Ioniţă fiul lui Păvălache

Ioniţă Ciorbă

Irimie, sârbul

Alicsandru fiul lui Opre

Arpeiti a Bugarului

Tănasă fiul lui Andronachi

Parfenie a Nichitoai

Pavel Gherciu

Grigoraş, rusul

Sava Lungul

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader a Vasiloai, scultelnic

Stihi, muntean, scultelnic

Trohin Guvir, scultelnic

Leonti fiul lui Mihălachi, scultelnic

Hilimon fiul lui Maftei, scultelnic

Sandul Role, scultelnic

Ion a Ticlii, scultelnic

Ştefan Guvir, scultelnic

Timofti, morar, scultelnic

Dănilă, dascăl, scultelnic

Alecsie Stahi, scultelnic

Toader Doroftei, scultelnic

Tănase Furtună, scultelnic

Simion Slifos, scultelnic

Toader Iovul, scultelnic

Gheorghe Cărăuşaţa, volintir

Ştefan Lipician, volintir

Popa Vasile

Zmăranda, săracă

Gafiţa, săracă

Dochiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 459, 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horilcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Horilcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 12: 10 volintiri, 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 11. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hilip fiul lui Hodorogia

Constandin Hodorogia

Gavril Măriţoiu

Grigoraş Stihi

Toader Ghilan

Gheorghe Roşca

Mihăilă Stari

Năstas Cârnaţ

Andrii Racul

Vasile Hodorogia

Vasile, dascălu

 

 

Rufeturi:

 

 

Sandul, volintir

Condre Stihi, volintir

Dumitraşcu, volintir

Tănasă fiul lui Dumitraşco, volintir

Simion fiul lui Grigori, volintir

Ioniţă Hilimon, volintir

Vasile fiul lui Tănasă, volintir

Sămiginiţul fiul lui Gavril, volintir

Tănasă fiul lui Mihai, volintir

Chiriac fiul lui Ghilos, volintir

Popa Andrei

Diaconul Neculai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Marcăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Marcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraşco Druţul

Vasile nepot lui Stămati

Sandul Fârcu

Ignat, rusul

Iacob fiul lui Vasile

Ioniţă Martalog

Ştefan Stămate

Irimie Stămate

Ignat Striţco

Andrieş Catărău

Vasile, butnar

Simion, vornic

Ştefan, nepot butnarului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Molovata

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Molovata

 

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 17: 11 volintiri, 2 popi, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 29. 5 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Maftei Bejan

Platon Corneţel

Dumitru Corneţel

Pahomi fiul lui Miron

Pafeni, dascăl

Sava Curlat

Vasile fiul lui Gavril

Ioniţă a Iosâpoai

Iftodi, bejenar

Pricop, bejenar

Carp fiul lui Doroftei

Maftei fiul lui Ilie

Săvărin

Ioniţă a Paraschivii

Dumitru Cană

Ştefan Iosip

Mihălachi Bătrânul

Ion Roşca

Toader Postică

Ioniţă Postică

Petre fiul lui Tănasă

Tănasă Căzacu

Petre, butnar

Luchian fiul lui Andrei

Tudor a Săndulesii

Vasile Ion

Vasile Curlat

Leizer, jidov

Haim, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Nechita, volintir

Dănilă Gheorghiţă, volintir

Simion Bebere, volintir

Maftei Stângaciu, volintir

Condria Ilie, volintir

Alecsandru Hriţco, volintir

Vasile Buluţel, volintir

Martin Stângaciu, volintir

Tănasă Roşca, volintir

Ilie Nistor, volintir

Istrate fiul lui Mihălache, volintir

Popa Toader

Popa Antohi

Diaconul Ilie

Preutiasa săracă

Gheorghiasă, săracă

Gavrilişoaie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 460, 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocsăntia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ocsăntia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 14: 13 volintiri, 1 popă. Rămân birnici 20. 14 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Daţco

Vasile Soltan

Andrii Chirtocă

Ioniţă Chiriţă

Toader a Prodonesii

Pavăl

Miron Stari

Andronachi Guriţenco

Călin Chirtoacă

Grigoraş, cojocar

Ioniţă Daţco

Ioniţă, dascăl

Ştefan Guriţenco

Ioniţă Popescul

Vasile Săcară

Simion Sotnic

Ocsănti fiul lui Pahomi

Lupul fiul lui Ştefan

Strătulat, crav

Grigoraş fiul lui Leonti

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Savin, volintir

Ioniţă Guriţenco, volintir

Ştefan Berhoiu, volintir

Manolachi, volintir

Sandul, volintir

Vasile, volintir

Ion, volintir

Lefter, volintir

Rdadul, volintir

Grigori, volintir

Vasile, volintir

Ioniţă Ştefca, volintir

Constandin, volintir

Popa Mihăilă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văşcăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Văşcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Bănar

Ioniţă, vrâncean

Toader Haraz

Constandin Solomon

Stahi Opre

Vasile Zatic

Dămian

Vasile Voico

Hilip Dămian

Grigore, rus

Chirică Voico

Vasile Ţurcan

Vasile, ţăran

Parfi, ţăran

Trohin Fâstâcă

Toader

Dumitru

Gavril Săcară

Niţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jora de Gios

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Jora de Gios

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 19: 14 călăraşi sărdăreşti, 3 volintiri, 1 popă, 1 diacon.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Simion, arnăut

Ioniţă Pavăl

Onofrei fiul lui Tudosie

Gori Buhuş

Lupul Radu

Niţă Pavăl

Terinte Vidraşco

Neculai Mâţul

Lupul Corbul

Donul Pavăl

Dănilă Burduje

Parfeni Pavăl

Acsănti fratele lui

Dumitraşcu a lui Moloman

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Chiriac Radu, volintir

Lari Savin, volintir

Ioniţă Pavăl, volintir

Popa Ilii

Diaconul Chirică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jora de Sus

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Jora de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 16 călăraşi sărdăreşti, 5 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace, 2 volintiri cu ostavcă.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Antohi Movila

Iacob Ursachi

Andrei Gâlcă

Dumitru nepot lui Andrieş

Gheorghe Brânză

Arsăni Postolachi

Ştefan frate lui Tănasă

Grigoraş Mitrofan

Ioniţă Gâlcă

Grigoraş fiul lui Gheorghe

Tănasă fiul lui Pavăl

Andrei, harabagiu

Ilie, dascăl

Grigoraş a Vasiloai

Mihăilă, văcar

Irimie Gâlcă

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Constandin Turbă, volintir

Nane Sava, volintir

Vlasă Mârzac, volintir

Neculai, sârbul, volintir

Ştefan Cărăman fiul Aniţii, volintir

Popa Sâdor

Samoiliasa, săracă

Năfrămiţoaie, săracă

Ştefan a Irimiei, cu ostavcă

Ion, crâşmar, cu ostavcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lopatna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lopatna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Niţă Mălaşco

Grigoraş Harsim

Toader Hilimon

Alecsii

Ion, vornic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Maftei

Băcioae, săracă

Sănduliasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Stodolna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stodolna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir cu ostavcă, 1 popă. Rămân birnici 29. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Ariton

Andrei, pâslar

Toader Sârcul

Toma Grigoriţă

Zlătul, sârbul

Ioniţă Coton

Todică Flore

Irofte fiul Zahariei

Vasile Popescul

Alecsandru fiul lui Arseni

Miron

Gheorghe fiul Chiriţoai

Ioniţă Cergă

Simion fiul lui Ursul

Alecsie Negrul

Gavril, pâslar

Gheorghe Dodoe

Andrei Hriţco

Nene fiul lui Titiru

Vasile fiul lui Hriţco

Iosip, rusul

Condre fiul lui Caunica

Nechita, vătăman

Savin fiul lui Hriţco

Zaharie Galgaş

Ioniţă fiul lui Costandin

Isac Luca

Tănasă, vornic

Hriţcul, jidov

 

 

Rufeturi:

 

Savin, braşovean, volintir cu ostavcă

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 462, 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hrabova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hrabova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stahi Vasile

Tofan, bejenar

Andrei, roşca

Ioniţă Popa

Trohin Şelin

Ion, căsap

Andrei fiul lui Mafteiu

Nicolai fiul lui Mafteiu

Gavril fiul lui Mafteiu

Vasile Samoilă

Grigoraş, ciobotar

Panhili, casapu

Luchian fiul lui Roşca

Vasile, dascăl

Toader Laşco

Gheorghi fiul lui Stahi

Ioniţă Todică

Irimie, căsap

Sandul, cojocar

Stahi, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lalova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lalova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader

Tudosă Luchiu

Iftodi Laură

Vasili Potlog

Ioniţă Cazămir

Pavel, bejenar

Tănasă, bejenar

Toader Scumpul

Vasile fiul lui Stahi

Trohin, bejenar

Năstasă, bejenar

Dumitru, bejenar

Ilie Glană

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horodişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Horodişte

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 13: 3 volintir cu ostavcă, 2 scutelnici izbaşii lui Gavril cu carte, 5 scutelnici lui Lare poruşnic, 2 mazili, 1 popă. Rămân birnici 4.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei

Alecsandru

Lupu, bejenar

Ilie, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Dumitru Ureche, căpitan, cu ostavcă

Ion Gâlcă fiul lui Simion, cu ostavcă

Vasile Ştefan, cu ostavcă

Gheorghe, scutelnic izbaşii lui Gavril

Luca, scutelnic izbaşii lui Gavril

Ştefan, scutelnic lui Lare poroşnic

Dumitru, scutelnic lui Lare poroşnic

Gavril, scutelnic lui Lare poroşnic

Zaharie, la fel scutelnic

Ion Mârzanco, mazil

Antohi, stegar, mazil

Popa Ştefan

Neculai, scutelnic lui Lare poroşnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Buciuşca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Buciuşca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 3: 1 scutelnic al poroşnicului Lare, 2 popi. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Macri, vornic

Ştefan, sârbul

Vasile Bricău

Ioniţă, bejenar

Arhipi Macri

Toader, cojocar

Ştefan fiul lui Onul

Petre Vozianul

Darii Burle

Grigoraş Grosul

Luchian fiul lui Harbule

Pricopi Bricău

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigoraş Petrichii, scutelnic

Popa Timofti

Popa Strătulat

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 463, 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Saharna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Saharna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tănasă

Simion Grochină

Petre Golocan

Trohin Ştirbu

Simion a Vasilioai

Ştefan Latul

Gheorghi Sfântul

Leonti fiul lui Gălăţan

Vasile, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ichimăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ichimăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 24. 2 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Ţurcanu, vornic

Pavel Gârle

Ion Căprariul

Nane Gârle

Niţă a lui Dominte

Vasile a lui Căpăţână

Iacob a Vârlănesii

Dumitru Brumar

Ştefan Dominte

Tănasă, bejenar

Grigori Batrânul

Toade Dominte

Andronache a lui Mihăilă

Ilii, bejenar

Trohin, grecul

Ion Gârle

Gavril fiul lui Petre Nahorne

Ioniţă Huzun

Dumitraşco Susanul

Luca Negură

Ilii a lui Băţu

Mihalachi

Macsin

Timofti

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iacob

Diaconul Flore

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţahnăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ţahnăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 7: 3 volintiri, 3 mazili, 1 popă. Rămân birnici 7. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Chirică Giosanul

Iordache

Ion Hone

Maftei Guge

Tănasă fiul lui Onică

Hrincu Alecsa, prisăcar

Constandin

 

 

Rufeturi:

 

 

Hargul, volintir

Florică Prutianu, volintir

Gheorghie Prutianu, volintir

Mihai Guge, mazil

Ioniţă Anghel, mazil

Ioniţă, mazil

Popa Pricopi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciorna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ciorna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 popă. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori fiul preutesii

Dănilă Viziriul

Chiriac Ţurcanul

Mihălachi, păscaru (pescaru – n. n.)

Masile Ţurcanu

Gavril Cuziac

Tănasă fiul lui Ştefan, moşneag

Tudosi Viziriul

Dumitru Ţurcan, moşneag

Ioniţă Samoilă

Maftei Leşanu

Ioniţă, tutunar

Cârste Prutianu

Grigoraş, cârciumar

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Petco, volintir

Popa Alecsii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 464, 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lipicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lipicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 18: 16 volintiri, 1 mazil, 1 popă. Rămân birnici 12. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai, bejenar

Ioniţă Gugiu, căpitan

Nistor, bejenar

Gavril Samoilă

Toader fiul lui

Pavăl

Vasile Doe

Andrei, bejenar

Grigoraş, bejenar

Constandin Ureche

Ioniţă, rotar

Gheorghiţă Gugia

Ştefan Handrabur

 

 

Rufeturi:

 

 

Ermurachi Gugia, volintir

Mihai Gugia, volintir

Gheorghe Duca, volintir

Iacob Negară, volintir

Gheorghiţă Manoliţă, volintir

Mihălachi Măcai, volintir

Mihălache Hame, volintir

Neculai Gugia, volintir

Ilie Toader, volintir

Loghin Cara, volintir

Grigoraş Bâta, volintir

Dămian Pavăl, volintir

Moisăi Vasâliţă, volintir

Antohi Handraburu, volintir

Ilie Curcă, volintir

Pricopi Pavăl, volintir

Vasile Buţurcan, mazil

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răzina

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răzina

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 26 scutelnici cu salvogvardie din 1773, ianuarie 14, călugărilor de la schitul Răzina, 2 popi.

 

 

 

Scutelnicii cu salvogvardie:

 

 

Alecsi, cojocar

Onofrei Harghel

Vasile Turtă

Dămian

Miron Pilic

Alecsandru Golinschi

Leonti Sclifos

Ioniţă Goiţan

Pavel Bălan

Iosip Bălan

Andrei

Ignat

Ioniţă, plugar

Dănilă, pâslar

Parfeni, plugar

Ion, ciobotar

Darie Turtă

Toader, pâslar

Luchian, rus

Ocsinte Horciag

Vasile Tiacă

Grigoraş, crav

Postolachi

Mihălachi, rus

Doroftei, soronar

Chirică

 

 

Alte rufeturi:

 

Popa Roman

Popa Anton

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oleşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Oleşcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 18: 6 mazili, 2 popi, 9 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 45. 15 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş, cioban

Ion fiul lui Sâlion

Ioniţă Gonţa

Toader fiul lui Gonţa

Gavril fiul lui Iurcu

Sâlion Ţarină

Andrei Stângaci

Tudosii al lui Pahomi

Vasili Jora

Pahomi Jora

Panaiti Bunăcale

Nichita, rotar

Ifrim Poiu

Alecsandru Banca

Leonte Fărnache

Neculai Chihae

Vidraşco Ghidim

Sandul Hlistov

Ocsenti Roşcovan

Antohi Hurguş

Vasile, rus, vătăman

Ion Oală

Ioniţă fiul lui Ţarină

Antohi fiul lui Hriţco

Grigoraş, dascăl

Vasile, rus

Grigoraş fiul lui morar

Vasile Iurcu

Grigoraş Timofte

Panhile fiul lui Timofte

Ion Bărcar

Alecsandru Bălănuţă

Crăciun Irimie

Irimie Dabijă

Constandin a lui Andrieş

Toader Gonţa

Vasile Dodul

Gavril, cobzar

Nane fiul lui Radul

Dămian fiul lui Timofti

Ion Ciolmac

Ioniţă Jora

Simion Timofti

Naculai Dărăban

Dănilă, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstasă Ioncul, mazil

Ioniţă Ioncul, mazil

Andronachi Ioncul, mazil

Grigoraş Protopopul, mazil

Luca fiul lui Crâste, mazil

Chirică Ionaşco, mazil

Popa Simion

Popa Vasile

Gafiţă, săracă

Ştefana, săracă

Sănica, săracă

Vasilca, săracă

Frăsina, săracă

Dochiţa, săracă

Aniţă, săracă

Ioana, babă

Ioana, săracă

Antohi, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 465, 466

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Părcanile

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Părcanile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 39: 36 cu carte de slobozie, 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă.

 

 

 

Cu carte de slobozie:

 

 

Mihai, sârbul

Pascal, sârbul

Petco, sârbul

Tănasă, sârbul

Stoian, sârbul

Vasile, sârbul

In (alt) Vasile, sârbul

Toader, sârbul

Andronachi, sârbul

Simion Grosul

Vasile Martologa

Dumitru, bejenar

Pavel, bejenar

Hilip, bejenar

Mihălachi fiul sârbului

Pintelei, bejenar

Vasile Ţurcan

Gheorghiţă, rotar

Ostap, rus

Toader, bejenar

Hriţco, rus

Sandul, bejenar

Petre, dascăl

Constadin Ţurcan

Ştefan Ţarălungă

Pintelei, bejenar

Iftodi, plugar

Stahi fiul lui Timu

Tănasă al lui Mârza

Antohi a babii Irinii

Ocsinte din Cuizăuca

Panaite

Ioniţă

Sava, bejenar

Iosip, jidov

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Mihălachi, volintir

Popa Vasile

Maria, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 466, 467

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Satele de Jos

 

Piotre Artamof: Prin Basarabia

 

 

 

Satele Cricovul, Goianul, Făureştii, Oniţcanii, Corjovul,

Dubăsarii, Ghilacău, Puhăcenii, Şerpenii, Budeştii, Boşcana

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cricovul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Cricovul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 35: 24 scutelnici ai vornicesei Paraschivii, 5 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace.

 

 

 

Scutelnicii vornicesei Paraschivei:

 

 

Vasile, vornic

Grigoraș Dugă

Carpu Covrig

Alecsandru Popăscu

Martin, vătăman

Andrii Popăscul

Nistor Velițco

Ștefan Popăscul

Vasile, cioban

Ioniță

Ilie Conache

Ion Donică

Chirică Ionașcu

Grigori Donică

Petre Donică

Nănase fiul lui Toader

Lupul fiul lui Petre

Ștefan Avram

Alecsandru Câșmac

Postică Donică

Chirică Donică

Leonti Stoian

Cârste Holban

Arhipii Urle

 

 

Rufeturi:

 

 

Macovei Stoian, volintir

Ioniță Băbălău, volintir

Iosip Catănsus, volintir

Ioniță Popăscul, volintir

Istrate Catănsus, volintir

Darii, mazil

Popa Pricopii

Diaconul Sâlion

Ioana, săracă

Sofronia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 455, 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Goianul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Goianul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 32: 27 scutelnici ai spătarului Donici, 1 volintir, 1 popă, 3 femei sărace. 3 case pustii.

 

 

 

Scutelnicii spătarului Donici:

 

 

Lupul Grigoman, vornic

Irimie Sârghie

Ștefan Slănină

Ștefan a Damaschinii

Mihălachi Drăgoman

Ocsente Bulat

Ioniță fiul lui Gavril

Ioniță, ciubotar

Grigori Vicol

Ioniță al lui Purcică

Dumitru Brahă

Toader Brahă

Ioniță fiul lui Topor

Chirică Carp

Grigori a Cununii

Vasile Hanganul

Simion a Cununii

Ioniță, cioban

Iftimi Cocială

Iordachi fiul lui Vasile

Ioniță Băsărabă

Andronic Bolocan

Neculai frate lui Iordan

Andrei Boldurati

Onofrei Brânză

Andrei Topor

Neculai, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Postică Căuşinian, volintir

Popa Timofti

Ghinie, săracă

Gafiţa, săracă

Bărculiasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Făureştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Făureştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 22.

 

 

 

Ţărani (birnici):

 

 

Maftei, vornic

Timofti Agărici

Gheorghe Pintilii

Toader, cioban

Ioniţă Pătrăbu

Ion Pătrăbu

Sava Cucoş

Toader Bălaor

Istrate Frunză

Grigori Timofti

Ion Bălaor

Vasile Ţâncă

Grigoraş Penteleiu

Grigoraş, bejenar

Petre fiul lui Răzmeriţă

Toderaşco fratele potropopului

Simion Sucitul

Ştefan Vădianu

Ioniţă cumnat potropopului

Ioniţă Trepăduş

Istrate Chiriac

Gheorghe fiul sârbului

 

 

Femei sărace:

 

 

Gafiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oniţcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Oniţcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 9: 5 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 21. 4 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, vornic

Ipati fiul lui Deliu

Iosip fiul lui Iacob

Decusară fiul Zahariei

Solomon Burcă

Năstasie fiul lui Burcă

Stănilă nepot lui Filip

Sandul Şendre

Arseni fiul lui Filip

Postică fiul lui Cazacul

Aftemi, croitor

Dumitraşcu Lica

Dumitraşco Cosemon

Grigoraş Băţu

Ion fiul Tomii

Toader, trăistar

Tincul, vătăman

Toma Monul

Bercu, jidov

Iuţco, jidov

Vasile fiul lui Iacob, dascăl

 

 

Rufeturi:

 

 

Nane Hâjdăiasă, volintir

Costandin Gonţilă, volintir

Andrei Gaiu, volintir

Ene, croitor, volintir

Simion Gore, volintir

Popa Iacob

Nasta, săracă

Iliana, săracă

Tasia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 456, 457

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Corjovul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Corjovul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 4: 1 ruptaş, 3 femei sărace. Rămân birnici 27.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă a Roginii, vornic

Donică, căpitan

Vasile Coţofană

Vasile Cârlig

Ioniţă Poiată

Constandin Creţul

Silion

Vasile, morar

Sofroni Ferco

Postică Plămădială

Andrei Biba

Pavăl, vătăman

Toader Cârlig

Mihălache Rebegia

Trohin Rebegia

Antohi Andonoai

Hilimon

Pintilii a Creţului

Irimie Brahă

Tănase Mărdari

Năstase fiul lui Toderaşco

Nichita Opre

Loghin Scurtul

Toader a Aftimii

Stăvilă

Marco, jidov

Gheorghi Scurtul

 

 

Rufetiri:

 

 

Popa Postică, ruptaş

Paraschiva, săracă

Ioana, săracă

Baba Alecsăndroae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 457

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dubăsarii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Dubăsarii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 4: 1 ruptaş, 3 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Cercel, vornic

Dorofteiu

Luchian Hipinco

Ursul Herlat

Toader Calcăatinge

Ioniţă Calcăatinge

Vasile Calcăatinge

Ştefan fiul lui Flore

Andrieş a Posticesii

Nichita a Posticesii

Mihăilă a Posticesii

Andrii fiul lui Maftiuţă

Antohi Mafteiu

Vasile Mafteiu

Dumitru Marulă

Constandin, dascăl

Ştefan frate protopopului

Toader, palamar

Mihai Ciudin

Timofti fiul lui Ocsenti

Moisei fiul lui Ursul

Andrei Flore

Ioniţă fiul lui Ocsenti

Panghe, bejenar

Vasile Catăcule

Toader, bejenar

Constandin fiul lui Stahi

Constandin Schiduni

Ocsinte Schiduni

Donică Şcrinuli

Gheorghi Herlat

Bercu, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cărăman, ruptaş

Ştefana, babă

Tofăniasa, babă

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 457, 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ghilacău

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Ghilacău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Rămân birnici 17.

 

 

Birnici:

 

 

Păvălache, vornic

Gheorghe Ciudin

Platon Burcă

Ştefan Ipati

Ion al Spatarului

Gheorghe fiul lui Bâţco

Neculai Repede

Năstasi Drogan

Ioniţă fiul lui Mirăuţă

Macsin, dascăl

Ioniţă fiul lui Mirăuţă

Vasile fiul lui Mirăuţă

Ştefan fiul lui Mirăuţă

Pricopi fiul lui Mirăuţă

Ioniţă Bâţco

Ştefan Chiper

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Puhăcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Puhăcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Timofti, vornic

Ioniţă Păporniţă

Sava Sarcină

Vasile, păscar (pescar – n. n.)

Sârghie

Toderian

Sandul Plămădială

 

 

Femei sărace:

 

 

Aftimia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Şerpenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Şerpenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir cu ostavcă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 16. 5 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori, vornic

Ioniţă Dămian

Păladi a lui Mirăuţă

Petre, rotar

Luca, rotar

Dumitru Terinte

Chiriac nepot lui Boboc

Vasile Boboc

Chirilă a Lungulesii

Ioniţă Pleşcan

Vasile fiul lui Gheorghi

Arseni fiul lui Mihălachi

Simon fiul lui Gavril

Mihălachi Dămian

Vasili Osărel

Constandin al lui Pintelei

 

 

Rufeturi:

 

 

Macsin, căzac cu ostavcă

Grăpina, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Budeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Budeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Arhipii Andronachi

Ilii Vartic

Nicolai Timofti

Lupul Clichici

Ştefan Timofti

Ioniţă Timofti

Ioniţă Anghel

Lupul Margini

Niţă Movilianu

Ioniţă Doncilă

Costandin Doncilă

Savin Anghel

Gavril Buga

Andrei Călmăţui

Gheorghi Buga

Andrei Călmăţui

Ioniţă Chiriţa

Ştefan Târâială

Manoli Târâială

Iosip

Neculai Ionaşco

Istrati Sorocianu

Constandin Chercuzul

Vasile Mândrilă

Pavel Călmăţui

Toader a Marfii

Grigori fiul lui Istrati

Ion Orobică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 458, 459

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Boşcana

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Boşcana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 14: 14 scutiţi – slobozie nouă.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Ștefan a Predei

Gheorghiță Giocu

Ștefan, cioban

Ursul

Năstasă Erhan

Ioniță fiul lui Istrate

Ștefan Graur

Ilie fiul lui Graur

Ion Graur

Gavril fiul lui Vasile

Gheorghi Stăvilă

Mătieș

Alicsandru Grama

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 459

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Botnii

 

 

 

Satele Mimorenii, Dâncenii, Gangura, Gârlile,

Costeştii, Sarămârza, Văsâenii, Rusăştii,

Băţănii, Mănăstirea Căpriana, Suricenii

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mimorenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Mimorenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 19: 15 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace, 1 mazil. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan fiul lui Barbulat

Mafteiu Călăraș

Istrate Orbul

Ion Enachi

Toader, ruptaș nou

Iftodi Mărau

Zelman, jidov

Toade Darii, ruptaș nou

 

 

Liuzii ce s-au mai aflat în satul Mimorenii,

mistuiți printr-alte case și ale lor le-au lăsat pustii:

 

 

Neculai a Enăchioai

Timofte Nârne

Gheorghi Țăruș

Onofreiu

Nistor fiul lui Postolcachi

Gheorghe Hoțonoagă

Lupu a Mierului

Săltăniasa cu 2 feciori holtei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Simion

Ștefan Tăbârță, mazil

Catrina, săracă

Irina, săracă

Constandin, dogar, volintir

Gavril Prodan, volintir

Miron, volintir

Apostol Dârul, volintir

Tudosii, văcar, volintir

Andronic, volintir

Irimia, văcar, volintir

Ioniță Barbălată, volintir

Grigoraș Gându, volintir

Constandin Ciurchiciu, volintir

Lupul Calmari, volintir

Ion Gorii, volintir

Dumitrașcu, volintir

Gheorghi Postolachi, volintir

Postolachi, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 450, 451

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dâncenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Dâncenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 94. Scădere rufeturi, însă 28: 19 volintiri, 1 popă, 1 mazil, 1 ruptaș, 6 femei sărace. Rămân birnici 66.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi fiul lui Vasile

Enachi din Tolmaza

Grigori, botnar

Irimie, dascăl

Ion fiul lui Costandin

Pavel nepot lui Tudose

Petrașcu Bătrânu

Ioniță Savin

Ioniță Ciorescu

Apostol fratele lui

Costandachi

Irimii fiul lui Petre

Toader, secrier

Pavel Drăguțan

Lupul Pătrașcu

Niță Cheptini

Vasile fiul lui Vârlan

Ștefan Vârlan

Neculai fratele lui

Andrii Ivănuță

Apostol Vasâliță

Gheorghi fiul lui

Ion Botezat

Simion Purcel

Vasile Bihol

Vasile Pătrațcu

Andrei, dogar

Solomon Arhirii

Gheorghe

Chirică, cibotar

Toma Cheptene

Vasile fiul lui dogar

Grigori, dogar

Andrei Iftodi

Ștefan, șelar

Onică Zbârna

Ștefan Purcel

Gheorghiță Bâgul

Pavel, om străin

Ioniță Cucul

Vasile fiul lui Toma

Ștefan, vătăman

Ursul Călăraș

Zaharie a Măriuții

Ocsinte fiul Măriuții

Onică Iftodi

Chiriac Colța

Iftodi Bouroș

Ioniță Colța

Dănilă, vornic

Toderașcu Danu

Grigoraș al popii

Istrate Măra

Ioniță Bogos

Andrei Zbârne

Postolache Furdui

Tănasă Cergă

Dumitrașco Zbârne

Dămian Zbârne

Dămian Purcel

Lupu Măger

Lupu fiul lui Dănilă

Nistor, văcar

Grigori, săcrier

Irimie

GaVRIL Dănilă

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile fiul lui Ursu, volintir

Solomon fratele lui, volintir

Ion fiul popii, volintir

Vasile Căpăţână, volintir

Constandin Cârlan, volintir

Constandin Cârnul, volintir

Tudose Ignat, volintir

Gheorghe Vozianu, volintir

Ştefan, săcrier, volintir

Vârlan Grigori, volintir

Ursachi, volintir

Nicolai, văcar, volintir

Ioniţă Văliţă, volintir

Vasile fiul lui popa, volintir

Ocsănti, volintir

Ion Brahă, volintir

Ion Frunzălată, volintir

Constantin Sile, volintir

Lupu fratele lui, volintir

Istrate, ruptaş

Popa Ştefan

Pavel, săcrieru, mazil

Lupa, femeie săracă

Oţuţuiasă, săracă

Sofronie, săracă

Diaconiţa, săracă

Gafiţa, săracă

Tudora, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 451, 452

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Gangura

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Gangura

 

 

 

 

Toată suma caselor: 112. Scădere rufeturi, însă 25: 1 popă, 1 diacon, 8 femei sărace, 15 bejenari. Rămân birnici 87.

 

 

 

Birnici:

 

 

Prohipi Băţan

Ioniţă Moroiu

Moisăi al lui Bogos

Toma Hagi

Constandin Bujăniţă

Postică Scrob

Ion Tica

Ion, vătăman

Nistor Epure

Melinte Pisica

Ştefan Bătrânu

Ilieş Castraveţ

Ioniţă Târgoală

Gheorghe Mihalachi

Loghin Jărdie

Vasile Zupcu

Vasile Bujăniţă

Ioniţă al Pisicăi

Ilieş Malcoci

Martin

Constandin

Ioniţă Movilă

Carpu Hagi

Toderaşco Cusa

Manoli fiul lui Gavril

Nicolai Jalobă

Grigoraş Jalobă

Gheorghi Jalobă

Ion, vătăman

Ioniţă Buciumaş

Gheorghi Leon

David nepot lui

Ioniţă, muntean

Andrei fiul Sandului

Ioniţă

Ştefan fiul lui Postolachi

Gavril Titica

Iftodi Măjorilă

Andrei Titica

Ioniţă Negru

Postică Bihol

Lupu Pisică

Gheorghe Ciorgole

Istrati a lui Malcoci

Năstasî Roşiorul

Enachi fiul lui Iovul

Toader

Simion Borha

Constandin, lozovan

Loghin fiul lui Gavril

Vasile, cioban

Lupul Iovul

Ursul Malcoci

Petre, căpitan

Vasile fratele lui

Gavriliţă Savin

Petre Bujăniţă

Nicolai Cărăiman

Agapi Hagi

Nichita

Gheorghe Epure

Vasile Chiosa

Niţă fiul lui Antohi

Stahi Bătrânu

Leonti Samson

Dămian fiul lui

Toader fiul lui Vlas

Levinte Mânzar

Ermurachi, ruptaş nou

Constandin, văcar

Nistor

Gherasim Scutelnicul

Nistor fiul vierului

Maftei Nagâţ

Tănase Nagâţ

Constandin, vornic

Pavel Cărăiman

Ion Gheorghi

Niţă Cărăiman

Vasile Gândac

Toderaşco fiul lui Gheorghi

Andrei fiul lui Gerilă

Vasile Săracu

Leonte

Ifrim Miron

Ştefan Miron

Ermurachi

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Grigoraş, diacon

Iliana, prescruniţa

Vasilca, săracă

Măriuţa, săracă

Prohira, săracă

Iliana, săracă

Zamfira, săracă

Maria, săracă

Armenia, săracă

 

 

Bejenari sălcuţeni

ce-au venit de astă toamnă în satul Gangura,

ce-i trage să-i ia la urmă un porucic:

 

 

Andrei, sălcuţanu

Zavatin, sălcuţan

Hariton Rău, sălcuţan

Grigoraş, sălcuţan

Andrei Repede, sălcuţan

Toader fiul lui Gheorghiţă, sălcuţan

Toderaşco Humandi, sălcuţan

Sandul Bârlanda, sălcuţan

Luca Caraolan, sălcuţan

Ioniţă Repede, sălcuţan

Vasile Pârvul

Mihălache fiul Ancuţii

Andrei fiul lui Mălai

Leon, cojocar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 452, 453

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Gârlile

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Gârlile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei, căpitanul

Postică fiul lui Darii

Grigoraş Groapă

Constandin Scrob

Andrei fiul lui Darii

Gheorghe Scrob

Vasile Damaschin

Nicolai Grigoraş

Sandul fiul popii

Nicolai fratele lui

Ioniţă Stihi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 453

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Costeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Costeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 3: 2 volintiri, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Irimie Ţară

Vasile Lucaruci

Ioniţă, vornic

Pavel Luca

Lupu Bâtă

Nicolai Bortă

Gherasim Sulă

Ioniţă Bortă

Postică fiul lui Năstasă

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Midoni, volintir

Pavel Midoni, volintir

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 453

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sarămârza

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Sarămârza

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 19: 18 volintiri, 1 popă. Rămân birnici 15. 20 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Constandin, vătăman

Gheorghi Gore

Luchian

Iordache, dascăl

Sile, morar

Alecsandru Beţică

Tudose al lui

Vasile Tănasă

Silion Cătană

Gheorghi

Grigoraş Hâncul

Pricopi

Sandul Belicâine

Nicolai

Constandin Apostu

 

 

Rufeturi:

 

 

Nicolai, croitor, volintir

Gheorghi Mogâldianu, volintir

Ilieş, volintir

Meriacri, volintir

Ignat Păsâca, volintir

Ion Gavriliţă, volintir

Postică, volintir

Ioniţă Stăvilă, volintir

Toderaşco Stpo, volintir

Irimie Gavril, volintir

Ştefan Margini, volintir

Grigori Dorubală, volintir

Darii Gechiu, volintir

Grigori Pante, volintir

Toader Bârcăonu, volintir

Niţă Belicâne, volintir

Enachi Meriacri, volintir

Vârlan Donică

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 453, 454

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văsâenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Văsâenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 11: 6 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai Curnic

Luca Gechiu

Grigore, vornic

Vicol Vrabii

Ion Bârsă

Niţă fiul lui Ursul

Toader Barbăroşă

Gheorghi Dumitraşco

Năstasă, scăfar

Mihălache Bătrânul

Pavel Plămădială

Gheorghe Mihăilă

Ion Plămădială

Ioniţă Candul

Dămian din Mimoreni

Măcari din Băţăni

Ştefan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Păduche, volintir

Vasile Pârcălabu, volintir

Simion, volintir

Ion Barbăroşie, volintir

Dumitraşcu, volintir

Ioniţă, volintir

Popa Ion

Grigori, diacon

Tofana, săracă

Cârna, săracă

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 454

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Rusăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Rusăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 12: 8 volintiri, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei Stăvilă

Vasile, prisăcar

Ştefan Meşină

Grigoriţă Bâcă

Alecsandru

Sava, vornic

Petre Ghimpul

Andrei Sacul

Zaharie Ghimpul

Toderaşco fiul Gafiţii

Alecsandruţă

Grigoraş Cucu

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin, dulgher, volintir

Constandin Cucu, volintir

Ion Briahnă, volintir

Andrii Ţapuş, volintir

Ioniţă Meşină

Istratie Curnegru, volintir

Gheorghiţă Ghimpul, volintir

Grigoraş, volintir

Iordache, ruptaş

Ilinca, femeie săracă

Lupa, săracă

Ion, popa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 454

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Băţănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Băţănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 femeie săracă. Rămân birnici 15.

 

 

Birnici:

 

Trohin Scumpul

Gheorghi, cibotar

Moeseiu a Stratului

Simion Mânţog

Vasile Moroiu

Andrei Bânzar

Ştefan a Nipiţoai

Andrei a Oniţoai

Loghin a Oniţoai

Moiseiu

Dănilă Panhili

Silion Miron

Toader Zaharie

Toader fiul lui Zaharie

Gavril Băgul

 

 

Rufeturi:

 

Sandul Bărhan, volintir

Măriuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 455, 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mănăstirea Căpriana

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Mănăstirea Căpriana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 5: 5 scutelnici ai mănăstirii Căprienii, cu salvovgardie, ce intră din 40 liudi, pentru care are salvovgardie.

 

 

 

Scutelnici:

 

Maladin, sârbul

Nicolai, sârbul

Grigore, sârbul

Tănasă Onică

Vasile Bătrânul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Suricenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Botnii

 

 

 

Suricenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 11: 6 volintiri, 3 mazili, 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori Frunză

Alicsandru, văcar

Alicsandru Copa

Ion Scutelnic

Nicolai Scutelnic

Toader

Irimie

Darii Frunză

Andronachi Scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Gavril Iftodi, volintir

Toader fiul lui Alecsandru, volintir

Vasili Alecsandru, volintir

Ioniţă Ciorbă, volintir

Toader Vârlan, volintir

Alecsandru Grigoraş, volintir

Nastasă, mazil

Andrii Mihălache, mazil

Vasile fiul lui, mazil

Nistor, diacon

Tudura, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456


Pagina 5 din 130« Prima...34567...102030...Ultima »