MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 5

Ţinutul Dorohoiului: Mlenăuţi

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Mlenăuţi

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Mlenăuţi

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 19: 5 femei sărace, 3 preoţi şi diaconi şi dascăli, 2 mazili (fii de boieri – n. n.), 1 ruptaş (cel mai mic rang boieresc – n. n.), 4 argaţi ai lui Toader Manole mazil, 1 argat al lui Simion Căzăcinco mazil, 1 argat al dumisale armaşului Neculi, 2 jidovi. Rămân birnici: 25.

 

 

Birnici:

 

 

Mihăilă

Vasile Lazor

Ursachi Luică

Vasile Chiripinschi

Ion Lazor

Toader Dobrotă

Ion sin (fiu) lui Todosii

Todosii Stari

Dumitru, morar

Ivan, velnicerul (fabricant de rachiu – n. n.)

Ursachi, Vasile Mănăilă

Vasilachi Cozmuleţu

Gheorghi Andronic

Toader brat (frate) lui

Grigoraş, cojocar

Eftimie Berciul

Nichita Berciul

Grigorii, velnicerul

Dumitraşco fratele popii

Nicolai Huzun

Eftimie fiu lui Bădioai

Toader Livenco

Grigoraş fratele lui

Onofrei, vătăman

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Mănăileasa, babă

Androniasă, babă

Marie, babă

Vârvara, văduvă

Dochiţa Brăhoai

 

 

Rufeturi (preoţi şi dascăli):

 

 

Preotul Mihălache

Preotul Ştefan

Gheorghi, dascăl

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Toader Manole, mazil

Simion Căzăcenco, mazil

Ioniţă Luţchi, ruptaş

 

 

Argaţi şi păstori ai mazililor de aici:

 

 

Vasile, sluga lui Toader Manole

Toader, chelar, tij (la fel)

Iosif, vizitiu, la fel

Toader, plugar, la fel

Vasile Roşca, sluga lui Simion Căzăcinco

Ilie, argat la dumisale armaşul Necule

 

 

Jidovii:

 

 

Maior, jidov

Iţco, croitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 497, 498

 


Ţinutul Dorohoiului: Lişna

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Lişna

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Lişna

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 12: 2 femei sărace, 6 preoţi şi diaconi şi dascăli, 2 slugi ale dumisale banului Ştefăniţă Sturzei, 2 ţigani. Rămân birnici 48.

 

 

Birnici:

 

 

Sandul, vornic

Ioniţă Robul

Ion Năstasii

Neculai Dabija

Andrei sin (fiul) lui Lupul

Grigoraş Gaşpar

Grigorie Peşoga

Ioniţă zet (al lui) Gaşpar

Ioniţă fiul lui Gaşpar

Negoiţă

Nistor fiul lui Gaşpar

Ioniţă Tătaru

Vasile Cârdeiu

Vasile Căzacu

Acsintii

Vasile fiul lui Floare

Ion Floare

Ursan Ghimpău

Ion, vătăman

Măteiu

Ion, croitor

Ion fiul lui Neculai

Luca Zaiţu

Nichifor fiul Lungului

Grigoraş Ilăscul

Ştefan Grumăzi

Simion cumnat ciubotarului

Vasile, ciubotar

Tănasi fiu lui Pricop

Vasile Plop

Vasile Mălăncuţă

Andrei Bordeian

Gheorghi al lui Arăpelu

Ion Buşilă

Sandul al Gorocioai

Iosip, ciubotar

Vasile Chiper

Ichim, argat preotului Timofti

Ion Doros

Simion Fantul

Gheorhi frate lui Chiper

Mihălache Gorce

Ştefan Ignătuş

Romaşco

Lupul Năstasii

Ion fiul Luchieniasă

Matei Stari

Iordachi Arăpel

 

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Ioana, vădană

Nastasia Dămieneasa, vădană

 

 

Rufeturi (Preoţi, diaconi, dascăli):

 

 

Preotul Iordachi

Preotul Miftodii

Preotul Timoftii

Diaconul Dumitraşco

Ioniţă Robul, dascăl

Nichita, dascăl

 

 

Scutelnici:

 

 

Grigore Gaşpar, scutelnic la dumisale banul Ştefăniţă Sturza

Vasile Curirar, tij (la fel) scutelnic

 

 

Ţiganii:

 

 

Mihălachi, ţigan

Iftimie, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 496, 497

 


Ţinutul Dorohoiului: Șfârcăuți

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Șfârcăuți

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Șfârcăuți

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 47: 38 poștași dați ajutor la poșta din Iubănești, 3 femei sărace, 4 preoți și diaconi și dascăli, 2 slugi ale dumisale spătarului Mihalachi Costachi

 

 

Tij (la lel) dați ajutor de slujesc la poșta Iubănești:

 

 

Todosi a Săvoai

Vasile, păscar

Enachi Baros

Ștefan Baros

Vasile Baros

Ion Baros

Petre Dencă

Neculai nepot popii

Păladi cumnat rotarului

Ion frate diaconului

Sandul Peșterece

Ștefan Arăpilă, grecul bătrân

Leonti, ieșean

Dumitrașcu Durne

Tănasi Hrinos

Acsinti, rus

Costandin, holtei cu mamă

Grigoraș, cojocar

Toader, ieșean

Petre Doros

Vasile sin (fiu) cojocarului

Ștefan, rotar

Ioniță Paț, vornic

Simion zet (al) vrâncean

Simion fiu lui Fuște

Ion, vrâncean

Ilie al lui Fuște

Gavril fiu lui Fuște

Petre, cojocar

Vasile Scurtul, holtei cu mamă

Ion, rogojinar

Ursachi Petică, vătăman

Grigoraș, argat lui Ițco jidov

Toader Doros

Lupul, ungurian

Toader nepot Scurtoai

Toader Toros

 

 

Femei sărace, fără de ajuntor:

 

 

Ioana, babă

Acsenia Zăițoai

Lupa, săracă

 

 

Rufeturi (Preoți, diaconi, dascăli):

 

 

Preotul Vasile

Preotul Ion

Diaconul Simion

Andronachi, dascăl, holtei

 

 

Slugile:

 

 

Enachi Popescul, sluga dumisale a Spătarului Mihălachi Costachi

Gavril, fratele lui, la fel slugă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 496

 


Ţinutul Dorohoiului: Oroftianca

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Oroftianca

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Oroftianca

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 50: 5 femei sărace, 1 preot, 41 poștași dați ajutor la poșta Iubănești, 1 jidov, 2 ruptași

 

 

Dați ajutor de slujesc la poșta Iubănești:

 

Gheorghi Nagâț

Macovei Căldare

Dumitrașcu Botici

Melinti Laiu

Andrei Barne

Tănasi Bordian

Lupul Ițău

Ion Bordeian, neputincios

Grigoraș Cozma

Costandin Brehuță

Grigoraș Nagâț

Ilie Nagâț

Axinti Nagâț

Vasile sin (fiu) lui Colțișor

Mihălachi, vătăman

Ștefan Zaharie

Grigoraș Zaharie

Ioniță Zaharie

Ion Baghici

Gheorghi Cepoiu

Apostol Cepoiu

Ștefan, covătar

Vasile, velniceriul

Miron fiu velniceriului

Pavîl fiul văcarului

Dumitrașco, vătăman

Ioniță, vier

Ion Ivul

Toader nepot Iunciului

Toader Roșca

Costandin Roșca

Istrate Stare

Gheorghi, herghelegiu

Grigoraș Știrbăț

Mihaiu fiu lui Onciului, holtei cu mamă

Gheorghi Bostan, bejenar

Vasile

In (alt) Vasile

Nichita zet (al) Strătulat

Dominte fiu Andriaș

Grigore

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Paraschiva, velnicerița

Ioana Știrbățoai

Vasilca Mucoliasă

Aftimia Căldăroai

Alecsandra Căldăroai

 

 

Rufeturi (Preoți): Preotul Vasile

 

Jidovi: Iancul, jidov

 

Ruptași:

 

 

Andronachi Cojdrii, ruptaș

Toderașcu Cojdrii, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 495, 496

 


Ţinutul Dorohoiului: Comăneştii

 

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Comăneştii

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Comăneştii

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 11: 5 femei sărace, 1 preot, 2 mazili, 2 argaţi ai acestor mazili, 1 jidov. Rămân birnici 44.

 

 

Birnici:

 

Ioniţă, ciobotar

Andrei sin (fiu) lui Zmoaga

Acsintii Bursuc

Ştefan Boz

Dorofteiu

Neculai Corobaniţ

Ioniţă Băţoc

Gheorghi Corobaniţ

Ştefan Buliga

Andrei Zvâncă

Solomon fiu lui Andrieş

Ştefan Lohan

Nichita Zvâncă

Luca Zvâncă

Andronachi Pompa

Ştefan Sandiga

Ioniţă Topală

Neculai Murguţ

Mardarie Băţos

Vasile Pompa

Flore fiu lui Toderică

Ion Chile

Costandin Spătar

Dumitraşco brat (frate) lui Costandin

Ion Căldari

Ion Slovan

Gheorghi Cârnal

Pavăl Zeamă

Ion Bojoga

Ursul Criţ

Vasile Căldari

Toader Răcilă

Simion, rus

Andriaş Vătămănescu, vornic

Ion Curmoale, vătăman

Ioniţă, olar

Vasile fiu lui Topală

Vasile Căldăruţă Stare

Vasile Tomoleţ, slab

Ursul fiu lui Bofu

Vasilachi Vătămănescu

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Marie Sandiciasă

Marie Lohăniasă

Paraschiva Melnitiasă

Nastasia

Todosia Pricopoaie

 

 

Rufeturi: Preotul Grigoraş

 

 

Mazili:

 

 

Andrei Muica, mazil

Grigoraş, fratele lui, mazil

 

 

Argaţii:

 

 

Gavril, argat la Andrei Muica mazil

Sandul Ciofu, argat lui Grigoraş muica

 

 

Jivovi: Marco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 494, 495

 


Pagina 5 din 59« Prima...34567...102030...Ultima »