MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 3

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Târgului (II)

 

Cernăuţi, 1832 – desen de I. Schubirsz

 

 

Satele Ustriţa, Horecia, Molniţa, Săhărău, Hriaţca, Culicenii,

Fundoaia, Godineştii, Buda, Nooa Săliţi, Beceştii,  Buda,

Godineştii, Ţintenii, Târnauca, Movila Herţii, Fundul Herţii, Pilipăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ustriţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Ustriţa (Ostriţa)

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 80. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 1 jidov, 1 ţigan. Rămân birnici 69.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Jăchilă

Toader Ciornei

Ilii, butnar

Precop Iurco

Ion, rusul

Ion, rotar

Toader Jăchilă

Nechita Butnăraş

Neculai fratele lui

Gheorghi Medvigă

Toader, butnar

Ion Popăscu

Gheorghi, muntean

Ştefan Roşca

Ion fiul popii

Grigoraş al Chibanii

Ion fiul Chibanii

Roman fratele lui

Vasile Ivaneţ

Hilip fiul lui Ivaneţ

Acsenti Chefuciac

Gavril al lui Ruşciac

Ion Ruşciac

Prodan Ruşciac

Toader Iancul

Grgori fiul Măricuţii

Gheorghi fiul morarului

Grigoraş fratele lui

Nechifor al morarului

Ion Ghinucian

Toader fiul lui Irimia

Dumitraşcu Pascal

Simion Lungul

Ilii Căzac

Macsin Goga

Simion Drobotă

Ion Buzneş

Alecsa fiul Pleşcăi

Mihai fratele popii

Vasile al lui Mihai

Ion fiul lui Pavel

Vasile, butnar

Dumitraşcu fratele lui

Gheorghi fiul lui Grigoraş

Irimie fratele lui Vasile

Toader fiul lui Vasile

Toader Creţu

Toader, păscar (pescar – n. n.)

Vasile al vornicului

Anton fiul lui Pavăl

Vasile fratele lui

Ion fratele lor

Hilip fiul lui Vasile

Dumitraşcu, rusul

Istrate Prega

Vasile Medviga

Vasile Prişcău

Andrei Gornă

Anton, rus

Vasile, rus

Timofti fratele lui

Filip Ciubotăraş

Gheorghi Roşca

Ion Dubei

Vasile, păscar

Grigoraş Paşco

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Maria Andriasa

Gafiţa

Tudosca

Tinca, butnăriţa

Iliana

Maria

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasile

Popa Toader

Andrei, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iancul fiul lui Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 384, 385

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Horecia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Horecia

 

Locul târgului, scutelnici mănăstirii Horecii, cu salvovgardii preînălţatului feldmareşal din velet

 

 

 

 

Toată suma caselor: 62. Scădere rufeturi, însă 62: 58 scutelnici mănăstireşti, 1 băran, 1 îmblător, 1 popă, 1 dascăl.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Andrei Futilă

Toader fiul lui Gavril

Nechita Ţivorigă

Sandul fiul lui Mihail

Vasile fiul lui Iacoboai

Ilaş Ţivorigă

Grigoraş, hotincian

Onofrei Şchiopu

Vasile Costaş

Dănilă

Dumitraşcu al lui Tudor

Andronic, ungurian

Simion fiul lui

Chirilă al lui Verinca

Mihail Sofronii

Mihalache, ruptaş

Vasile, ruptaş

Tănase fiul lui

Ion, ruptaş

Tudosie fiul lui Vasile

Pintelei Halunga

Toader Halunga

Ion fiul lui Vasile

Grigore fiul lui Vasile

Vasile Futilă

Iacob, hotincian

Toader Vaslin

Ştefan Verencu

Vasile fratele lui

Costandin Voroncă

Sandul fiul lui Găină

Andrei Voroncă

Savin fratele scripcarului

Costandin scripcar

Grigori fiul lui Ivan

Nechita Ţiverig

Sandul fiul lui Mihail

Vasile fiul lui Iacob

Ialiş Ţiverig

Carpu

Petre fratele lui

Toader Plăcintă

Andrei, rus

Andrei Rusniac

Vasile Ancer

Andrei Ţirig

Neculai Mazur

Petre, pânzar

Andrei al cojocăriţii

Ivan Paciuc

Onofrei, vătăman

Andrei Boszas

Andrei, blănar

Anton Surdul

Hrihor fiul lui Mihail

Ivan, morar

Iuri Rusnac

Mihai Covaluc

 

 

Rufeturi. Bărani:

 

 

Toader fiul lui Găină, băran

 

 

Îmblători:

 

 

Vasile Voroncă, îmblător

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Mihalachi, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 385

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Molniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Molniţa

 

Moşia lui Cărăcar şi Gorovei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 75: 51 poştaşi, 5 văduve, 4 jidovi, 15 case pustii.

 

 

 

Poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Gheorghi, vornic

Ion, rusul

Alecsa, rus

Ioniţă Tâlhar

Ilco, rusul

Ion Cuteţ

Iftemi fiul Onischii

Grigoraş Doljucan

Neculai al rusului

Ion Teliangă

Ion Căzăcuţ

Ilii fiul călăraşului

Mihalachi Holuşnei

Mihalache Holuşneţ

Tudosi, morar

Ion Macovei

Toader Zaiţă

Anton al Zelii

Acsinti, strugar

Pătraşco al Zeldii

Toader Căzacu

Gheorghi, vătăman

Chirilă Buzdugan

Simion Turnuciur

Tănasă Leica

Ilii fiul lui Tănasă

Constandin Leica

Ion, ciobotar

Miron fiul vornicului

Vasile Cătun

Vasile, chihaia

Ilii Chirilă

Lupul Bunduc

Alecsandru Frueraş

Ion Ponpăş

Vasile fiul croitorului

Ion Obadă

Ion Robul

Dumitraşco fiul lui

Vasile

Vasile Iarbălată

Apostol, strugar

Antohi

Andrieş Clupaci

Ursul Peşăscul

Toader fiul lui Bortă

Vasile Cutia

Tănasi Cuciurian

Vasile Loşba

Ion Găină

Irimia Borodacă

Iacob, morar

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Frosina

Paraschiva

Altă Paraschiva

Anghelina

Nastasia pârgăriţa

 

 

Jidovii:

 

 

Moisă

Leizăr

Iosip

Mendel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 385, 386

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Săhărău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Săhărău

 

Moşia dumisale Sandul Sturza

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 52: 37 liudi poştaşi, 4 văduve, 1 popă, 1 dascăl, 1 marchitan, 2 jidovi, 6 case pustii.

 

 

 

Liudi poştaşi la poşta Molniţa:

 

 

Acsinti, vornic

Vasile, mologhian

Vasile Ulman

Tănase Prescure

Vasile Alecsandri

Cozma Urmă

Lazor Păculescu

Ion Miclescu

Simion Giucovan

Lupaşco a Ilincăi

Ion fiul lui Toader

Dănilă fiul Ilincăi

Ion, rusul

Toader, morar

Ion, vătăman

Neculai Pluticu

Vasile Ţicovan

Neculai, bejenar

Vasile Dubău

Chirilă Prescură

Vasile, butnar

Ion Furnă

Pintelei Ciopa

Ion Scalcău

Lupaşcu Moisăi

Dumitraşcu Maleş

Ştefan, butnar

Iacob Maleş

Andronachi, blănar

Mihai Călancia

Sandul Buţura

Toma Cârco

Marco Calfala

Dămian Căzacuţ

Alecsandru, chihaia

Andriaşco Liaşcă

Vasile, rusul

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Nastasia

Măriuţa

Catrina

Aniţa

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ion

Mihail, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Hancu, jidov

Mindel, jidov

 

 

Marchitani:

 

 

Petre, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 386, 387

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hriaţca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Hriaţca

 

Moşia mănăstirii sfântului Spiridon

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 57: 38 poştaşi, 6 văduve, 2 popi, 1 diacon, 1 jidov, 1 băran, 8 case pustii.

 

 

 

Liudi poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Iftemie, vornic

Ion, olar

Gavril Pântescu

Dumitru Huşlon

Timofti, morar

Nichita Girbul

Gheorghi Alecsa

Ştefan Caba

Sofroni Hloşnii

Vasile fiul Scripii

Costandin Vreme

Costaşco Topală

Vasile fiul lui Toader

Toader fratele lui Dănilă

Grigoraş fiul lui Morăraş

Ion, rotar

Nicolae fiul rotarului

Ion Comândari

Andronachi

Costandin Obadă

Ion Gorgan

Necolai, rotar

Vasile Giuşcă

Andrei Topală

Toader Andoni

Gheorghe fiul lui Pricop

Dumitraşco Opincă

Mihai Tinco

Ion, butnar

Dănilă, rotar

Ursachi fiul lui Apostol

Toader fiul Nechitei

Toader, butnar

Ilii Văscul

Toader Tătar

Pricop Văscul

Ion Buga

Istrate, vătăman

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Aniţa

Vasilca

Palaghia

Acsinia

Safta

Simina

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Pătraşco

Popa Vasile

Diaconul Tudosi

 

 

Jidovi:

 

 

Ilie, jidov

 

 

Bărani:

 

 

Dumitraşco Căpeţe, băran

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 387

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Culicenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Culicenii

 

Moşia lui Vasile Holban, căpitan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 8 poştaşi, 17 case pustii, 1 popă, 2 dascăli, 1 mazil, 1 jidov.

 

 

 

Liudi poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Toader Hribu

Toader Sturza

Ion Sabie

Tănasie, dohotar

Vasile, strugar

Simion Epure

Ion Slănină

Neculai Cepiş

 

 

Rufeturi. Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Costandin

Dascălul Andrei

Dascălul Acsenti

 

 

Jidovi:

 

 

Mihăl, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Vasile Holban, căpitan de mazili

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 388

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Fundoaia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târgul Cernăuţilor

 

Moşia lui Vasile Holban, căpitan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 19 poştaşi, 1 popă, 1 jidov, 1 mazil, 7 case pustii, 1 văduvă.

 

 

 

Poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Enachi, vătăman

Ion Ţurcan

Andrei al lui Ţurcan

Vasile fiul popii

Vasile, ciobotar

Gheorghi Gânscă

Gavril, vieriul

Simion, butnar

Ion fiul rotăriţii

Toader, plugar

Simion fiul lui Martin

Ion, văcar

Andrei, văcar

Andrei Moşniaga

Sandul, rotar

Vasile, rusul

Luchian, hotincian

Toader, cojocar

Ivan, morar

 

 

Văduve:

 

 

Catrina, văduvă

 

 

Rufeturi. Preoţi:

 

 

Popa Toader

 

 

Jidovii:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Ion Holban, holtei, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 388

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Godineştii

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Godineştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 11:3 ruptaşi, 2 văduve, 1 jidov, 5 case pustii. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Scoţa

Simion fiul lui Loghin

Hrihor, morar

Costaşcu fiul lui Ţura

Vasile, morar

Vasile Posteucă

Vasile Stăvărachi

Anton Tone

Grigoraş Scripa

Toader fiul lui Popăscu

Toader, vătăman

Lupul fiul lui Gora

 

 

Rufeturi. Ruptaşi:

 

 

Ion Popăscu, ruptaş nou

Filip Gora, ruptaş nou

Andrunachi nepot lui Vlad, ruptaş nou

 

 

Văduve:

 

 

Aniţa Antonoai

Acsinia Pălădoai

 

 

Jidovi:

 

 

Călman, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 388, 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Buda

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Buda

 

Moşia lui Ilie Holban

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 13: 5 argaţi ai lui Holban, 1 popă, 1 mazil, 1 jidov, 4 case pustii.

 

 

 

Argaţii lui Holban:

 

 

Simion Robul

Vasile fiul lui Popa

Fedor fratele lui

Iacob, rusul

Vasile, rus

 

 

Văduve:

 

 

Măriuţa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Darii

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Ilie Holban, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Nooa Săliţi

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

Nooa Săliţi (Noua Suliţă sau Nouă Suliţe)

 

Moşia lui Costandin Volcinschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil vechi, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader a Lupii

Mihai, rus

Mihalachi Robu

Alecsa, rus

Vasile, rus

Ion, rus

Vasile, rus

Ştefan, văcar

Iacob al lui Bunduc

Ştefan a Gafiei

 

 

Rufeturi. Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Iacob

Mihalachi, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iţcu, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Costandin Volcinschi, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Beceştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Beceştii

 

Moşia Sandului Brahă şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 20: 2 mazili, anume Ion Brahă, vechi; Sandul Brahă, vechi, 4 ruptaşi, 1 diacon, 1 jidov, 12 case pustii. Rămân birnici 23.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan fiul lui Ilia

Vasile fratele lui

Ilia

Gavril Hortogol

Gavril al lui Jalobă

Toader Roşul

Gavril nepot lui Ilia

Vasile Jalobă

Gheorghi Buba

Ilii fiul lui Lupul

Ignat, rus

Macsin, rus

Toader Jalobă

Ştefan Cleleţ

Apostol

Vasile Huscă

Mihai, rusul

Vasile, morar

Mihălache fratele lui

Vasile, ciobotar

Vasile, vătăman

Luca al popii

Vasile fiul babii Marie

 

 

Rufeturi, Răzeşi:

 

 

Toader, ruptaş nou

Ion Irimicia, ruptaş nou

Gheorghi Irimicia, ruptaş nou

Gheorghi Nepoţel, ruptaş nou

 

 

Diaconi:

 

Ion, diacon

 

 

Jidovi:

 

Simion, jidov

 

 

Mazili:

 

Ion Brahă

Sandul Brahă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 389, 390

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Buda

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Buda

 

Moşia lui Ion şi Toader Holban, mazili

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 1 jidov, 3 văduve, 2 case pustii. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihalachi, vătăman

Vasile, olar

Grigori Lungul

Toader al lui Onofrei

Onofrei, rus

Dănilă al Aniţii

Iuri, rotar

Ion Roşca

Iacob, rus

Ştefa, rus

Costandin, argat

Hrihor Zaiţi, argat

Toader, argat

Tănasă, morar, calic

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Aniţa

Nastasia

Paraschiva

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Mihail

 

 

Jidovi:

 

Iţcu, jidov

 

 

Mazili:

 

Ion Holban, mazil vechi

Toader Holban, mazil vechi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 390

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Godineştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Godineştii

 

Moşia lui Lupul Nacul şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 11:  1 popă, 2 mazili, 2 jidovi, 4 văduve, 2 case pustii. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Ceucă, vornic

Gheorghi Pântescu

Andrei Pântescu

Dumitraşcu, scripcar

Ursul Oborocian

Tănasă Oborocian

Anton fiul lui Gheorghiţă

Simion fiul lui

Petre, rotar

Costandin Pompăş

Andrunachi Hribician

Gheorghi al lui Pântescu

Simion Pântescu

Vasile fiul lui Ceucă

Ursachi, vătăman

Ion Bombă

Lungul Buga

Vasile Buga

Toader Pântescu

Nechifor Robu

Ilco, rus

Toader, rus

Hrihor, morar

Chirilă Hlibocian

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

Paraschiva

Ioana

Ioana a Nechitei

Iliana, preuteasă

 

 

Preoţi:

 

Popa Ştefan

 

 

Jidovi:

 

Iancul, jidov

Strul, jidov

 

 

Mazili:

 

Mihalachi Onciul, mazil

Păladi Loja, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 390, 391

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ţintenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Ţintenii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 11: 9 şlehti ruptaşi, 2 case pustii. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, cioban

Matei, pânzar

Matei, rus

Grigoraş, vătăman

Andrei, ciubotar

Ion, pânzar

Vasile, rus

Toader, argat

Mihai, văcar

Vasile fiul lui Lupul

Dumitraşcu Arnăut

 

 

Rufeturi. Şlehti răzeşi:

 

 

Neculai Ţinte, ruptaş

Ştefan Ţinte, ruptaş

Chiriac Ţinte, ruptaş

Roman Ţinte, ruptaş

Vasile Ţinte, ruptaş

Ursul Ţinte, ruptaş

Andrei Prodan al lor, ruptaş

Vasile Marcu, ruptaş

Neculai Prodan, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 391

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târnauca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târnauca

 

Moşia stolnicului Dumitraşci Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 198. Scădere rufeturi, însă 66: 2 popi, 6 dascăli, 23 văduve, 8 slugi ale stolnicului, 1 jidov, 5 case cu turci, 3 ţigani, 18 case pustii. Rămân birnici 132.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Râncă, vornic

Ştefan fratele lui

Lupul Pistrugă

Chiruţ Jâcul

Miron Măniga

Ignat Râncă

Ştefan Pistrugă

Dumitru Topală

Ştefan Sofian

Ioniţă Bezar

Nechita Fipol

Enachi Scriba

Gheorghi Bezar

Grigoraş Bânzar

Ştefan Cosăuş

Ştefan Dron

Vasile Oborocian

Ion Savin

Neculai fiul lui Babii

Chiriac Zaharie

Mihălachi Sorohan

Vasile Zaharie

Lupul Gorencul

Ştefan Vasilachi

Toader Iosip

Nechita Sturza

Savin fiul lui Bughiţa

Grigori Curnegru

Lupul Braia

Neculai Hânciul

Mihalachi Fodoriuc

Gavril Roşca

Alicsandru Bârzău

Vasile Bârzul

Andrei Pătrăucian

Grigoraş Pătrăucian

Apostul Stridei

Ursul Stridei

Vasile Pătrăşcan

Andrieş, rotar

Gavril, salahor

Roman

Filip, olar

Ion Călugărian

Ion Vihor

Alicsandru Vihor

Costandin Pupăză

Alecsa Hluciuc

Ioniţă Gorencu

Macsin

Sandul, velnicer

Toader fiul lui

Toader Barescu

Dumitru Bortă

Neculai al lui

Neculai Minciună

Enachi Pătraşcu

Neculai Pătraşcu

Ion Botezat

Ifteni fiul lui Sandul

Vasile Jijie

Ion Covrig

Toader Căpcană

Ion, croitor

Ilii Duşcă

Gheorghi Bughiul

Toader Strugurian

Ştefan Tudosan

Ştefan Dabidaşcu

Grigori Prilipcian

Grigoraş Brânzău

Ion Găină

Tănase Ţocăş

Ursachi, cojocar

Vasilaş Belibou

Gavril fiul lui

Iftemi Ruscan

Grigoraş Belibou

Ursul Moşniagă

Ilii Gologan

Gheorghi Pombă

Vasile Sfeclă

Vasile Pombă

Ifteni Sfeclă

Nistor Săracu

Chiriac Arpenti

Vasile, rusul

Chirilă Mărici

Ursul Prilipcian

Ion Prilipcian

Dumitraşcu Prilipcian

Vasile Prilipcian

Ştefan Lungul

Toader fratele lui

Dumitraşcu Bezdia

Grigori Prilipcian

Gheorghi Ostafi

Acsinte Crihan

Costandin Crihan

Andrei Zvâncă

Ştefal al lui Stride

Dumitraşcu Dudun

Gavril Cinpoeş

Grigoraş Găină

Costantin Beldian

Vasile Sâlion

Tudosi Beldian

Vasile Topală

Iftemi Huzuiu

Andrei Jijii

Lupaşcu, rogojinar

Grigoraş Miluşescul

Greorghe fratele lui

Neculai fratele lor

Tudosi Brânzei

Grigoraş Buliga

Toader Ciocan

Vasile Căuş

Simion Figa

Anrhiri, rus

Ion Jitnic

Ion Bânzar

Costandin Roşca

Gheorghi Daşco

Luca Brânzoi

Costantin Tupaiur

Vasile Caciuc

Iov, rus

Simion, muntean

Matei Jijii

Onofrei, butnar

Iosip Crăciun

 

 

Slugile stolnicului Potlog:

 

 

Hriste, sârbul

Matei Aluiciuc

Toma Chipailă

Vasile Balan

Ivan, pânzar

Neculai, herghelegiu

Ion, bivolar

 

 

Văduvele:

 

Gafiţa

Catrina

Gafiţa Săvinoai

Nastasia

Sofia Huţincă

Aniţa

Maria

Baba Boghiţa

Paraschiva

Măranda

Nastasia Andreiasă

Gafiţa

Aniţa

Nastasia

Maria Liubuţa

Maria

Iliana

Floaria

Iftinca

Paraschiva

Ilinca

 

 

Preoţi:

 

Popa Ştefan

Popa Neculai

Dascălul Ioniţă

Dascălul Andrieş

Filip, monah

Dascăl Toader

Ioniţă, clisiaru

Toader, clisiaru

 

 

Ţiganii:

 

Costandin, ţigan

Iftimie, ţigan

Ursul a Buhnii

 

 

Jidovi:

 

Leizer Mămăligă, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 391, 392

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Movila Herţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Movila Herţii

 

Moşia lui Andrii Herţan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 5: 1 marchitan, 1 văduvă, 1 jidov, 2 case pustii. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrii Beşiceu

Ion Bolocan

Ştefan fiul lui Gavril

Dumitraşcu Jalobă

Ion Jalobă

Nicolai Vaipan

Grigoraş Ciocan

Pantelei al lui Bolocan

Fedor, rus

Vasile, rus

Fedor, rus

Vasile, rus

Iacob, rus

 

 

Rufeturi. Marchitani:

 

 

Nastas Macrei, grec, marchitan

 

 

Văduve:

 

Nastasie, văduvă

 

 

Jidovi:

 

Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 393

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Fundul Herţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Fundul Herţii

 

Moşia lui Mihai Vodă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 2: 2 văduve. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Mihălcian, vornic

Vasile fiul Istinii

Toader fratele lui

Acsinte Bobec

Toma fiul Ilenii

Ilii Carce

Gavril, muntean

Sandul nepot ungurianului

Grigoraş fiul Tomii

Miron, trăistar

Tănasă, ungurian

Toader Căruntu

Acsenti fiul lui Ilii

Ion a Părascăi

Carpu Crăsnion

Gheorghi, ungurian

Lupul, pioar

Neculai Buţinco

Acsenti a Tofanii

Tănase fiul Beticăi

Ion Căruntul

Grigoraş fiul Tomii

 

 

Văduve:

 

Nastasia

Văduva Aniţa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 393

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pilipăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Pilipăuţii

 

Moşia mănăstirii Schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 27: 2 popi, 14 văduve, 3 jidovi, 8 case pustii. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Ion Cuciurian

Vasile Mărian

Ursul fiul lui

Grigoraş Hătmăchic

Stoian, ciubotar

Costandin Crăcan

Iftemi Melici

Tudosie Fleşcu

Simion Bodrun

Toader Bălice

Vasile Bălice

Vasile Pomârlan

Ursul Zule

Ursul Bălece

Ion Bălece

Grigoraş Bălece

Luchian, morar

Ursul, dorohoian

Sandul fiul lui, dorohoian

Toader Lungul

Ştefan cumnatul lui

Andrunachi Buşcă

Gheorghi Sălian

Ion Bododacia

Gheorghi Gheorghi Cranagin

Andrei fiul lui Vorger

Ştefan Voiuman

Ion Mihaiciuc

Sandul Mihalce

Alecsandru fiul lui Ion

Ştefan fiul lui Andrunachi

Costantin Oborocian

Gavril Barciul

Apostul fiul lui Andronic

Toader Iova

Grigori, rotar

Ion Tremurici

Ion Bescul

Grigoraş Pălihacia

Simion, rus

Vasile Neculcia

Ion fiul lui Pălihacia

Gheorghi fiul lui Pălihacia

Ion Pălihacia

Arseni fiul lui

Vasile Vrabii

Costaşcu fiul lui Pălihacia

Ion Brânză

Mihalachi

Vasile Ruscan

 

 

Rufeturi. Văduvele:

 

 

Paraschiva

Sandală

Vârvara

Ioana

Sandală

Acsinia

Sofia

Maria

Vasilca

Paraschiva Androniasă

Magdalina

Iliana

Nastasia Creţoe

Aniţa

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Mihail

Popa Grigoraş

 

 

Jidovii:

 

 

Mocol, jidov

Maer, jidov

Alt Maer, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 393, 394

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Târgului (I)

 

Podul moldovenesc de peste Prut, iar dincolo de el, Caliceanca şi apoi Cernăuţii

 

 

 

Târgul Cernăuţilor şi satele Roşişa, Mihalcia, Camăna,

Cuciurul Mare, Voloca, Corovia, Mologhie, Lucoviţa de Sus,

Lucoviţa de Jos, Cotul lui Baenschii, Mamorniţa

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târgul Cernăuţilor

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târgul Cernăuţilor

 

Împărătesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 388. Scădere rufeturi, însă 227: 26 îmblători, 79 bărani, 16 arnăuţi, 53 scutelnici, 20 văduve, 7 armeni, 12 preoţi şi diaconi şi dascăli, 10 mazili şi ruptaşi, 4 ţigani. Rămân birnici 161.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrieş, şoltuz

Petre, moscal

Iordache Mărginian

Vasile Zazonti

Ion fiul lui Durdic

Vasile Roţăncu

Mihaiu, apar

Ioniţă Pulihacu

Gheorghi Handaga

Gherasim

Andrei fiul cojocarului

Tănasă, văduvoi

Costantin, căsap

Nichita al sârboaicei

Ştefan, crâşmar

Şau, rusul

Toader Chiuchiuşca

Ionaş Gage

Necula, grec

Ion Zazontii

Gheorghi Durduc

Gheorghi al lui Durduc

Ilaş, ciubotar

Matei, ciubotar

Petre, văcar

Alecsa, rus

Timofti, rus

Grigoraş Cluşcu

Gheorghi Bobeştan

Ştefan Hupcă

Manole fiul Sandei

Andrii, olar

Zaharie al lui Ursul

Ion Gherman

Grigoraş Hupcă

Zaharia fiul lui Putunar

Ion Michiciuc

Ştefan Prodanciuc

Petre, harabagiu

Tomiţă Bahmutu

Ion Domnişor

Lupul fiul lui

Lupaşcul fiul mesărciului

Anton, morar

 

 

Jidovii din târg:

 

 

Lazor, staroste de jidovi

Volva

Leiba, croitor

Haim, argintar

Leiba a Haii, jidov

Bercul, croitor

Iosip

David

Mihăl, cumnat lui

Buium, croitor

Solomon fiul lui Moşcul

Iancul fratele lui

Moisa, jidov

Iţcul, jidov

Strule al Ghitulei

Herşcul fiul lui Moşcul

Meer din mahala

Şmil, zlătar

Moşcul, jidov

David fiul lui Moşcul

Moşcul din Conceşti

Solomon, dascalu

Volva, jidov

Leiba din Boian

Marcul, dascalu

Zaharii, jidov

Herţi, jidov

Iancul, covrigar

David Şcolnic

Şmil, covrigar

Leiba, covrigar

Herşcul, covrigar

Şulum, eşan

Herşcul a Cocăi

Avram din Boian

Şmil, jidov

Iţic a Ciapsii

Bercul a Ruhlii

David a Jidanii

Iţcul, jidov

Volva a Marinii

Iancul fiul lui Lazăr

Mair a Marinii

Ursul, gălăţan

Şloma, hotincian

Iosip fiul lui Şmil

Lazăr, jidov

Şaul, jidov

Buium, jidov

Ţal a Malcăi

Aron al lui Lazar

Leizer, jidov

Haim din han

Iancul, croitor

Zaharia

Herşcul, jidov

Iancul Novac

Leizer Leliţa

Herşcul cumnat lui Aron

Avram fiul lui Solomon

David, jidov

Solomon

Heler

Faibir, croitor

Şmil, jidov

Cerbul a Zăldii

Iosip al lui Lazăr

Herşcul fiul lui Lazăr

Moşcul, jidov

Mihăl cumnat lui David

Herşcul al Beilii

Iancul al ei

Avram Ţinbălar

Simcul, jidov

Solomon Caşcaval

Bercul fiul lui Moşcul

Iosip, jidov

Iancul, jidov

Herţa, jidov

Şulom, eşan

Maer, jidov

Iancul, jidov

Leiba Haham

David, ciauş

Eni, ciauş

Iosip, croitor

Herşcul, velnicer

Lazor, jidov

 

 

Străinii ce se află în târg:

 

 

Gheorghi al diaconului

Marin, blănar

Velce fratele lui

Ştefan, croitor

Alecsa, cojocar

Ion, hotincian

Ion, croitor

Gheorghi, şchiopu

Costantin, hotincian

Miron fratele lui

Mihalachi, grec

Cârste, blănar

Coste, marchitan

Vasile, abăger

Coste, grec, cumnat lui Zamfir

Duca, grec

Grigoraş, hotincian

Eni, cojocar

Petre, cojocar

Panaite, furmagiu

Coste, grec

Apostul, blănar

Mihaiu, cojocar

Miron Popăscu

Ion Popăscu

 

 

Rufeturile. Îmblători ce slujesc la starostie:

 

 

Vasile Burlă

Grigoraş, vătav

Gligoraş al lui Futilă

Andrieş

Dumitraşcu fiul lui Băndac

Simion, ciubotar

Mihalachi Futilă

Ştefan Bunbac

Toader Scrivuleţ

Ştefan fiul lui Nistor

Ioniţă fiul lui Nistor

Gheorghi Struţu

Ioniţă fiul lui Nedelcu

Sandul Ceşcă

Ion fiul lui Ciolcan

Ioniţă Vaculencu

Andrei fratele lui, holtei

Vasile al lui Băndac

Vasile fiul lui Băndac

Vasile Prodanciuc

Lazăr Hagi

Ion Ciuntulachi

Grigoraş

Iordache Bumbac

Simion

 

 

Băranii ce slujesc la starostie:

 

 

Ion, stegar

Vasile, viziteu

Anton

Simion fiul velnicerului

Grigoraş Darii

Pintelei fratele lui

Ivan Petruşca

Ştefan fiul popii

Simion Petruşca

Vasile fiul Soarei

Ştefan fiul lui Grigoraş

Andrei fiul Soarei

Vasile fiul Piroai

Vasile Biţic

Andrieş

Toader

Gheorghi Cuciun

Ion Gurău

Toader a Enăchioaei

Ion Ghermănuc

Costaşcu, doboşăr

Timofti al Enăchioaei

Ilaş al lui Mafteiu

Ion fiul Ciornuşcăi

Vasile fiul lui Ghermănuc

Ursache fiul lui Toader

Toader

Mitre Belauz

Filip Belaus

Apostol fiul lui Neculaiu

Gheorghi fiul lui Peteiu

Dumitraşcu fiul Cucăi

Petre fiul lui Grigoraş

Andrei cumnatul lui

Toader Darii

Tănase, căsap

Anton Bazgă

Ioniţă, capigiu

Costandin, apar

Andrii Ţuluico

Neculai fiul căpitanului

Toader Armaş

Enachi Belaus

Tănasă

Simion, rus

Tănasă fiul lui Vasile

Petre al Acsăntoaei

Iacob, rus

Enachi fiul Chisliţoaei

Andrii Roşca

Andrii Şau

Ion, haidău

Ion Ţuluico

Manole Chisăliţă

Toade al Ursulesii

Gavril Duşcă

Ion Zdorovle

Sandul

Acsinti Cadinuş

Vasile Scântei

Ion, moscal

Ştefan Vasile

Alecsandru fiul lui Darii

Ion fratele lui

Gavril, butnar

Ivan, rus

Toader al Hricesii

Ion, rus

Vasile fiul ciauşului

Gheorghi fiul Zoriloaei

Gheorghiţă fiul lui Fedor

Petre al lui Fedor

Dumitraşcu fratele lui Vasile

Gavril fiul ciauşului

Dumitru fiul Mihăloaei

Vasile fratele lui

Ion Lipcan

Toader fratele lui

Mihai nepot Ghenghii

 

 

Arnăuţii starosteşti:

 

 

Ivan, ciauş

Vasile, ciauş

Ursachi al lui Andrieş

Panaite

Stoian

Ion cumnat lui Stoian

Iani

Gheorghi

Nedelco

Tudose

Tănase

Enachi

Toader

Mihaiu

Dumitru, căsap

Ispir

 

 

Scutelnicii starosteşti:

 

 

Vasile, butnar

Neculai Botezatu

Toader, blănar

Grigoraş, curălar

Gheorghi, olar

Andrieş, dârvar

Ursachi, dârvar

Prodan, podar

Grigoraş, podar

Cuchiuşca, podar

Simion, dârvar

Tănase, dârvar

Iacob, vizitiu

Andrii, bucătar

Anton, olar

Toader, podar

Ioniţă, croitor

Eni, vezeteu

Eni, arnăut

Iancul Botezatul

Lupul, podar

Vasile, bărbier

Gheorghi fiul lui

Vasile fiul lui

Neculai, ciubotar

Alecsandru, ciubotar

Vasile, dârvar

Grigoraş, dârvar

Zaharie, dârvar

Acsinte, dârvar

Gheorghi, dârvar

 

 

Scutelnicii dumnealui paharnicului Linbo:

 

 

Ion, curălar

Gheorghi, bărbier

Panaite

Iacob, bucătar

Andrii, ciubotar

Dănilă, ciubotar

Costaşcu

 

 

Alţi scutelnici ce s-au mai văzut:

 

 

Ion, rotar, scutelnic popii Ilii

Ioniţă, scutelnic vătavului de îmblători

Toader, scutelnic popii Aftanasi

Dămian, scutelnic Costii Mustiaţă

Vasile, scutelnic Ducăi, grec

Grigori, scutelnic al pisarului Andriuţii

Simion, scutelnic al pisarului Ion

Costantin, scutelnic al vătavului Ion

Alecsa, scutelnic popii Dumitraşco

Andrii, morar, scutelnic Costii

Costantin Gherman, scutelnic Ducăi

Hrihor, rus, scutelnic mătăsarului

Sârghii, scutelnic mătăsarului

Iacob, scutelnic popii Dumitru

 

 

Văduve:

 

 

Nastasia

Maria

Irina, preoteasă

Marie

Gafiţa

Maranda

Nastasia

Măriuţa

Măriuţa

Iftinca

Nastasia

Paraschiva

Râfca, jidauca

Hene, jidauca

Feiga, jidauca

Beila, jidauca

Haia, jidauca

Ghemle, jidauca

Bluma, jidauca

Malca, jidauca

 

 

Armenii străini, care şed la casele lor, la Snetin, iar cu dughenile-s aicea, în târg:

 

 

Pavăl, arman, dughengiu

Ştefan, arman, dughengiu

Grigori, arman, dughengiu

Norsâz şi Ştefan fraţii lui

Toma, arman

Ovanes, arman

Mane, arman, dughengiu

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ilii

Popa Dumitru

Vasile, dascăl

Alicsandru, diacon

Popa Toader

Diaconul Timofti

Neculai, dascăl

Popa Dumitraşcu

Popa Simion

Popa Aftanas

Diaconul Toader

Dascălul Gheorghi

 

 

Ţiganii ce se află şezători în târg:

 

 

Mihalache, herar

Ion, herar

Toader, herar

Vasile, herar

 

 

Mazilii:

 

 

Costandin Păladi, logofăt, mazil

Vasile fiul lui, mazil

Mihalachi Botezat, logofăt, mazil

Ion Frunză, pisar, ruptaş

Ion, vătavul, ruptaş

Coste Mustiaţă, ruptaş

Gheorghi Boşniaga, fost căpitan de bărani

Costandin, muntean, logofăt

Stavăr, căpitan de bărani

Zamfir, grec, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 370-374

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Roşişa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Roşişa

 

Locul târgului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 149. Scădere rufeturi, însă 84: 3 popi şi dascăli, 14 bărani, 3 arnăuţi, 6 îmblători, 7 călăraşi, 34 scutelnici, 10 văduve, 1 jidov, 6 mazili şi ruptaşi. Rămân birnici 65.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Pechiul, vornic

Neculai al lui Andon

Ion Hulco

Vasile, morar

Mihai a Roşcăi

Ştefan, hotincian

Neculai a Roşcăi

Macsin fiul lui Gurdun

Andronic fiul olarului

Gavril fiul lui Dănilă

Dumitraşcu Hocian

Toader al lui Dăniloae

Grigoraş Craşnaluţchii

Ursul, bejenar

Ştefan, rus

Vasile, hitincian

Eni, hotincian

Prodan

Grigori al lui Andoni

Enachi, vătăman

Ilie fiul lui Avram

Avram

Neculai Lupul

Vasile fiul vătămanului

Toader fratele lui

Ion Gurdună

Dumitraşcu cumnat lui Ion

Leonti

Simion al lui Leonti

Vasile Terfele

Vasile Rusnac

Cozma

Vasile a Iacoboaei

Ivan al Cozmii

Petre, cojocar

Ion, holtei

Costandin fiul lui Ion

Andrei Ciocan

Andrieş fiul lui Macsin

Nefifor al lui Macsin

Ion a Saftii

Ştefan, rusul

Ion, rusul

Ion, morar

Neculai, rotar

Toader al lui

Vasile Cantimir

Ion, rusul

Mihai fiul lui Ursul

Vasile, văcar

Simion, rus

Mitria

Vasile Hupcă

Enachi Hupcă

Ion Schiţă

Hrihor, rus

Alecsa, rus

Fedor, rus

Iacob, rus

Timofti

Vasile Chitic

Naculai Covaşă

Mihai al lui Chitic

Vasile, rusul

Ion fratele lui

 

 

Rufeturile. Băranii ce sunt în satul Roşişa:

 

 

Vasile Brădişor

Ştefan

Vasile Hupcă

Onofrei Chisăliţă

Gheorghi Ciuhoran

Vasile Zamă

Vasile Cantimir

Mihaiu

Toader Spiţă

Sandul Ştuhane

Tănasi

Toader Dabija

Ilii Iozip

Vasile Pitei

 

 

Arnăuţii:

 

 

Ion, arnăut

Andrei

Vasile

 

 

Îmblători:

 

 

Ion Sarafician

Vasile fiul lui Cozma

Ion Străjac

Grigoraş Stănislav

Gheorghi

Ion Zamă

 

 

Scutelnicii stărostiei:

 

 

Postolachi, spoengiu

Vasile Botezat

Neculai, olar

Gheorghi, pitar

Ioz, olar, botezat

Pavel, butnar

Lupul fiul lui

Macsin, grădinar

Mihaiu, viziteu

Ioniţă, apar

Iacob Botezat

 

 

Ruşii străini ai dumisale starostelui Herescu:

 

 

Iacob, rus

Vasile, rus

Ştefan Voiucu

Pavel, rus

Hrihor, rus

Pricop Leco

Vasile Melnic

Matei, vezeteu

Vasile, grădinar

Ştefan, grădinar

Ivan, rusul

 

 

Călăraşi ai căpitanului celui mare:

 

 

Vasile Lomoş, călăraş

Vasile, ciobotar

Simion, rus

Marcul, rus

Milul, rus

Andrei, rus

Petre, rus

 

 

Scutelnicii paharnicului Linbo:

 

 

Acsinti, grădinar

Sain al lui Gheorghi

Sandul, butnar

Ghiorghi Diudiu

Costandin

 

 

Jidovii:

 

 

Herşcul, jidov, orândar

 

 

Alţi scutelnici ce mai sunt:

 

 

Ion, ungurian, scutelnic al logofătului Costandin Muntian

Ivan, rus, scutelnic căpitanului Ianăş

Ştefan, rusul, scutelnic lui Lazor, grec

Costandin, scutelnic lui Vasile, grec

Anton, rus, scutelnic popii Atanasii

Petre, scutelnic popii Iordache

Ion Cucirian, scutelnic stolnicului Potnog

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Adamia, diaconiţă

Aniţa, babă

Marie

Nastasia

Sofia

Măriuţa

Ursa

Tofana

Iliana

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Grigoraş

Popa Iordache

Niţul, dascăl

 

 

Mazilii şi ruptaşii:

 

 

Ianăş, căpitan, mazil

Lazor fiul grecului, ruptaş

Vasile fratele lui, ruptaş

Costandin fratele lor, ruptaş

Gavril al grecului, ruptaş

Gheorghi, mătăsar, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 374-376

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mihalcia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Mihalcia

 

Moşia lui Toader Mânecă şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 3 ruptaşi, 3 scutelnici, 1 jidov orândar, 4 văduve. Rămân birnici 49.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Niscorendi

Ion Mititeliuc

Ion Vlas

Dumitraşcu Vlas

Nichifor Ţigănaş

Ursul Ţigănaş

Grigori Ţigănaş

Lupul, moscal

Grigori fiul lui

Vasile, moscal

Iftemi Honceriuc

Mihail Giupliac

Costaşcu Postolnic

Iacob Merezca

Iacob Doruş

Ilco, ciubotar

Andrei Honceriuc

Mihail Gugan

Ion Motliuc

Roman, vătăman

Neculai, strugar

Grigoraş fiul lui

Enachi fiul diaconului

Grigori, ciubotar

Mitro fiul lui Ştefură

Ivan Ştefură

Sâmen fiul lui Ştefură

Vasile Oleşciuc

Iacob Macsinuc

Hrihor Mitiuc

Iacob Popovici

Tudose fiul lui Fodor

Ion fiul lui Crăciun

Ion Fodoriuc

Hrihor Ruşiciorul

Hrihor fiul lui Mihail

Neculaiu, rus

Gheorghi, Duşca

Palii Romanuc

Vasile, pânzar

Ivan Boris

Gheorghi Peico

Andrei Doniliuc

Ivan al popii

Dănilă, pânzar

Petro Troeţchi

Vasile Zvarici

 

 

Rufeturi. Mazili şi ruptaşi:

 

 

Toader Mânecă, mazil

Toma Mânecă, mazil

Simion Boldescu, ruptaş

Toader Boşniagă, ruptaş

Lupul Brahă, ruptaş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ştefan

Dascăl Toader

 

 

Jidovi:

 

 

Bendec, jidov, orândar

 

 

Scutelnici:

 

 

Dumitru, rusul, scutelnic lui Toader Mânecă

Vasile Dumitru, scutelnic popii

Vasile Mutriuc, scutelnic lui Boşniagă

 

 

Văduve:

 

 

Irina

Iliana

Titiana

Paraschiva

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 376

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Camăna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Camăna

 

Moşia lui Ion Murguleţ, mazil

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 1 ruptaş, 2 văduve, 4 jidovi, 1 scutelnic al popii. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Dugan

Ştefan Duşciac

Fodor Şfurcă

Costaşcu fiul lui Tocar

Iacob Hlebac

Gheorghiţă fiul lui Şfurcă

Mihai Ociornohuz

Mihail Şlimca

Ion Ciornohuz

Vasile Huţuliac

Iurei Ciornohuz

Dănilă Iuric

Andrei fiul lui Ciornohuz

Alecsa Guşetul

Andrei Temcia

Andrei Şlimca

Ion, coşar

Ilii fiul lui Cozma

Iacob fratele lui

Macsin fratele lui

Petre, văcar

Ivanco, rus

Coste Tocar

Ştefan Sauciuc

Macsin, rusul

Vasile Tocar

Grigori fiul lui

Petre Fuciuc

Toader, rus

Iacob fratele lui Macsin

Vasile Ţurcan

Ion fiul lui Tocar

Simion Soloan

Dumitru cumnat lui Simin

Vasile Buză

Ion Buză

Timofti Lozincă

Vasile fiul lui

Ion Dugan

Mihai Ţurcan

Pătraşco fiul lui

Ifteni Buză

Ion Văscăucian

Toader fiul lui Tocar

Ştefan Lifac

Dumitru, rus

Anton al lui Soloan

Fodor, rus

Timofei Şerban

Toader fiul lui Irimia

Nechifor

Matei Grigorciuc

Lupul, văcar

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ion

Diaconul Ion

 

 

Rufeturi. Scutelnicii:

 

 

Gheorghi Leşuc, scutelnic popii

 

 

Rupaşii:

 

 

Ion Botezatu, ruptaş

 

 

Văduve:

 

 

Maria, văduvă

Aniţa

 

 

Jidovii:

 

 

Şmil fiul Volvii

Iacob fiul lui Mănaşcu

Iancul fiul lui Iţicu

Iancul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 376, 377

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cuciurul Mare

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Cuciurul Mare

 

Moşia mănăstirii Putnei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 180. Scădere rufeturi, însă 25: 3 popi, 1 dascăl, 1 marchitan, 1 jidov, 12 scutelnici, 7 văduve. Rămân birnici 155.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Mitencu

Ion fiul lui Macovei

Vasile Cândibală

Ion fiul lui Lungul

Anton Leţcanul

Ştefan Berbeniciuc

Hrihor Huţul

Grigoraş Mitenco

Costin fiul lui Crăciun

Simion Miculescu

Andrieş Bratco

Ion Bratco

Tănasă Micliac

Neculai fiul lui Ionţu

Panteli Spânul

Andrieş Micliac

Simion Crăciun

Ignat Crăciun

Vasile Crăciun

Vasile fiul Neculăesii

Gheorghi Spânul

Iurii Huţul

Andrieş Onuţul

Gheorghi Onuţul

Simion Spânul

Anton al lui Belii

Gheorghi Spânul

Grigoraş, cojocar

Acsănti Dămian

Andrieş Macovei

Tănase Mitenco

Vasile fiul lui

Toader Macovei

Grigoraş Fusul

Grigoraş fiul lui Ştefu

Chirilă Dămian

Toader Macovei

Grigoraş Ilaş

Ştefca

Andrunachi fiul lui

Andrieş Macovei

Mihalaş Ilco

Timofei Radu

Dumitraşcu Radu

Ion fiul lui

Ion Gălan

Dumitru fiul lui

Ion Hondragă

Chirilă Michicele

Ilaş fratele lui

Ion fratele lui

Ion al lui Dănilă

Grigoraş al lui

Vasile Hrihorciuc

Ion Hrihorciuc

Istrate Băndas

Gavril Şuşincăi

Vasile fiul lui Ruscoi

Grigoraş Ruşânschii

Toderaş fiul lui Istrate

Ştefan Pavliuc

Gavrilaş Ţigănaş

Vasile fratele lui

Grigoraş Moroz

Ion fiul lui Gavrilă

Gheorghi fratele lui

Vasile Corjoliac

Toader Pavliuc

Istrate Pavliuc

Vasile fratele lui

Hrihor Crainic

Costaşcu Budnic

Ion Pante

Gorda Pante

Toader fiul Onului

Tănasă Onul

Ştefan fiul văcăriţii

Vasile Pante

In (alt) Vasile Pante

Iftemi Crinco

Toader Budnic

Gheorghi Pante

Vasile Ţigănaş

Vasile fiul lui Pavlo

Hrihor fiul Ruşcii

Vasile, ungurian

Iacob, rus

Mihalaş Pante

Irimiţă Pante

Ival al lui Nahriniuc

Fedor, rotar

Anton, leah

Hrihor, butnar

Ion Hrinevici

Ivan, butnar

Gheorghi Cepeşca

Ion fiul prisăcarului

Toader Moroz

Toader Şuşânschii

Dumitraşcu Pante

Andrieş Pante

Ivan, olar

Vasile, vărzar

Petre Cafeciuc

Vasile Hlibocian

Vasile Teveliuc

Ignat Carce

Pinteleiu Carce

Acsănti Carcia

Ion fiul lui Matencul

Vasile Mitenca

Dumitru fiul lui Andoni

Ion fiul lui Andoni

Mihalaş Spânu

Ursul fratele lui

Costin Budnic

Ivan Hristic

Vasile fiul lui Ignat

Arsăni Gheba

Toader

Vasile fiul lui Dămian

Alecsandru fratele lui

Ilaş Isaenco

Vasile fiul lui popa

Gheorghi Boghiul

Ostafi al lui Pavlo

Ştefan Ociunenco

Toader fiul lui Ilii

Andrieş fiul prisăcarului

Ştefan fiul popii

Mihalaş fiul lui Ştefan

Vasile Ştivca

Ştefca, morar

Ion Hupcă

Tănasă fiul lui Crainic

Mihail, rus

Istrate fiul lui Macovei

Ion fiul lui Crainic

Anton Băsărabă

Vasile Duşciac

Toader Pavliuc

Ion Duşciac

Ion Iacobciuc

Vasile Cepşica

Ion fiul lui

Vasile fiul lui Ocsănti

Simion fratele lui

Neculai Duşciac

Tănasă Solomon

Istrate fiul lui

Ştefan Duşciac

Sandul Gava

Tănasă fiul lui Grigoraş

Vasile Macovei

Ion Ionuţul

 

 

Rufeturi. Preoţii:

 

 

Popa Gheorghi

Popa Simeon

Diaconul Ion

Gheorghi, dascăl

 

 

Marchitani:

 

 

Tănasă, marchitan

 

 

Jidovii:

 

 

Leizer al lui Iţcul, ciubotar, jidov

 

 

Scutelnici:

 

 

Ion, ciubotar, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Ştefan Tichianuc, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Vasile Bitniuc, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Petre Nahriniac, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Macsin, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Vasile Tesliuc, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Raţă, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Costandin fiul lui Raţă, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Mihălache, dârvar starostelui Herescu

Hrihor, scutelnic popii Simion

Ivan, scutelnic popii Gheorghi

Nechifor, scutelnic paharnicului Limbo

 

 

Văduve:

 

 

Iliana

Paraschiva

Măriuţa

Nastasia

Mariţa

Acsinia

Vasilca

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 377- 379

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Voloca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Voloca

 

Moşia mănăstirii Putna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 scutelnic. Rămân birnici 49.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei, dulgher

Petraş fiul lui Toader

Onofrei, rusul

Anton al Măriuţii

Neculai fiul lui Ostafi

Ion Pavliuc

Andrieş, scripcar

Matei Pavliuc

Vasile fiul lui Pavliuc

Gheorghi Tocar

Vasile fiul lui

Ion fiul lui Ursul

Ursul Tocar

Vasile Buză

Ion fiul lui Gheorghiţă

Nechita Mitian

Neculai fiul lui

Hlopina

Ştefan, bejenar

Toader fiul lui Vasile

Ilaş fratele lui

Costandin al lui Simion

Vasile al Nechitei

Antohi Hubar

Ion, rotar

Ursul fiul lui Lupaşco

Andronic Mănăilă

Grigori fiul lui Lupaşco

Enache fiul lui Onul

Neculai fiul lui Lupaşco

Andrieş Panteleiciuc

Toader fiul lui Panteleiciuc

Andrieş nepot lor

Andrieş fiul lui Lupaşco

Ion al lui Andrieş

Ion fiul lui Mihail

Simion al lui Lupaşco

Andrei fiul lui Simion

Andrieş fiul lui Onofrei

Onofrei fiul lui Lupaşco

Ion fiul lui Matei

Matei

Vasile fiul lui

Andrieş, butnar

Ivan, rus

Macsin, vătăman

Ivancu, rus

Vasile, dulgher

Simion Holovaci

 

 

Rufeturile. Jidovii:

 

 

Leiba fiul lui David, jidov orândar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

Toader, dascăl

 

 

Scutelnici:

 

 

Ion, scutelnic popii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 379, 380

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Corovia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Corovia

 

Moşia mănăstirii Putnei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 34: 9 scutelnici ai dumisale paharnicului Sturza, 13 scutelnici ai dumisale starostelui Herescu, 6 scutelnici ai căpitanului, 3 scutelnici ai mănăstirii Putnii, 3 scutelnici ai paharnicului Limbo.

 

 

 

Rufeturile. Dârvarii dumisale paharnicului Sturzei:

 

 

Ion fiul lui Toader

Grigoraş fratele lui

Dumitraşco fratele lor

Toader, rus

Andrei Ciumac

Ion Cimpoeş

Gavril al lui Cimpoeş

Vasile Chiper

Vasile Halunga

 

 

Scutelnicii dârvari starostelui Herescu:

 

 

Gheorghi al Halungăi

Neculai, dohotar

Ştefan fiul rotarului

Toader fiul lui Gabor

Andrieş al Halungăi

Ion al lui Pălade

Toader Halunga

Pălade fiul lui Gorce

Vasile, merticar

Andrei, rotar

Sandul a babii

Tudosă, rus

Mihălache, rotar

 

 

Scutelnicii lui Panaite, căpitanul:

 

 

Ion fiul rotarului

Simion Spânu

Grigoraş, rus

Tănase fiul lui Gabor

Neculai, rus

Ion Manega

 

 

Scutelnicii mănăstirii Putnii:

 

 

Ion al lui Pepele, morar

Gheorghi Halunga, prisăcar

Ifteni Gabor (trecut Gabur – n. n.)

 

 

Scutelnicii dumnealui paharnicului Linbo:

 

 

Ursul Ciolac

Ştefan fratele lui Andrieş

Petre, rus

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 380

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mologhie

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Mologhie

 

Moşie mănăstirii Putnei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 105. Scădere rufeturi, însă 105: 92 poştaşi, 1 îmblător, 2 popi, 1 dascăl, 2 scutelnici, 5 văduve, 2 jidovi.

 

 

 

Poştaşii la staţia din Cernăuţi:

 

 

Roman fiul croitorului

Vasile fiul lui Andrieş

Ion Preghi

Andrei al lui Velişco

Grigoraş fiul lui Ursache

Andrei Şoprovici

Toader Ţigănaş

Ion al lui Anton

Ştefan Hmara

Opre, rus

Dumitraşcu fiul lui Ursachi

Dumitraşcu fiul lui Grigori

Ion nepot lui Ţigănaş

Petre, vătăman

Ostahi fiul lui Gavril

Dănilă al lui Coadă

Gavrilă al lui Dămian

Pavel Moroz

Gheorghiţă al lui Moroz

Ion Moroz

Vasile Potgubina

Nica, sârbul

Gavril Chelbe

Vasile Deliţoiu

Dănilă, lemnar

Gheorghiţă cumnat Chelbii

Prodan Moroz

Istrate fiul lui Ignătescu

Vasile fiul lui Miron

Vasile Ignătescu

Lupu fiul lui Ignătescu

Vasile Pepele

Gheorghi fiul lui Pepele

Toader Iacoban

Gavril Pepele

Ursul Ciornei

Toma al lui Ciornei

Toader Găină

Ion Lotbă

Costandin, butnar

Costandin nepot lui Ciornei

Vasile, vărzar

Grigoraş, căpotar

Macovei fiul lui Pavăl

Vasile Leca

Gavril Bene

Simion fiul lui Pavăl

Ştefan, arman

Ştefan, vătăman

Ursul a Strătoai

Ursul Tutubuoai

Ivan de la Ocop

Ion nepot Mogăi

Neculai Deliţoiu

Ştefan, morar

Gavril nepot Benii

Ştefan cumnat Benii

Foca nepot Benii

Chiriac Molocia

Gavril Puiu

Ifteni nepot Benii

Vasile Molocia

Simion Ţolic

Toader fratele lui Bădrăgan

Ioniţă fiul lui Bădrăgan

Neculai fratele lui

Ştefan nepot lui Bădrăgan

Toader al lui Bădrăgan

Vasile Ţurcan

Tudosii fiul croitorului

Gavril fiul babii

Postolachi Bălan

Toader fiul lui Ivan

Ion fiul lui Pătrăucian

Vasile Pătrăucian

Ion Budaca

Neculai Obar

Simion Lotbă

Pătraşcu fiul lui Hmara

Ivan Hrisosovii

Roman, rus

Ştefan al lui Husar

Hrihor Husar

Matei al văcarului

Dănilă, rus

Mihai, rus

Ivan  Rabiu

Ştefan Zaharie

Dumitru, rotar

Ştefan, ciubotar

 

 

Rufeturi. Îmblători:

 

 

Ion, harabagiu, îmblător

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan Maga

Popa Anton Maga

Dascăl Andrei

 

 

Văduve:

 

 

Dochiţa

Vasilca

Grăpina

Paraschiva

Corcovina

 

 

Scutelnici:

 

 

Lupaşcu, scutelnic popii Anton Maga

Ştefan, merticar, scutelnic popii Ştefan

 

 

Jidovii:

 

 

Bercul Periţ

Moşcu fiul lui Bercul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 380, 381

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lucoviţa de Sus

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Lucoviţa de Sus

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 48. Scădere rufeturi, însă 10: 26 îmblători, 1 mazil, 1 popă, 1 dascăl, 3 scutelnici, 3 jidovi. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Toader a puşcaşului

Ştefan Bagu

Sandul, puşcaş

Tofan al puşcaşului

Ştefan fiul puşcaşului

Neculai fiul lui Toader

Toader Palaghian

Toader Măriuţan

Gavril fratele lui

Tuduse fiul Timoftii

Vasile Iutiş

Fedor, rus

Mihai fiul Timoftii

Neculai, rotar

Vasile nepot lui Timoftii

Irimie Scalco

Dumitraşco Roşca

Ştefan Bordian

Toader fiul puşcaşului

Tănasă, rus

Pricopi fiul lui Maruţan

Grigori fiul Gafii

Gheorghi al Palaghii

Toader fiul lui

Toader Cimpoeş

Ştefan, cojocar

Neculai Bătrân

Andrieş fiul lui

Costandin fratele lui

Grigoraş fiul lui Loghin

Ion a Marii

Vasile Barbălată

Gheorghi, săcrier

Simion cumnatul lui

Tănasii Burlă

Ostafi, rus

Gheorghi, morar

Vasile fiul Mării

 

 

Rufeturi. Mazili:

 

 

Costandin Lepădatu, mazil

Ion Drăghinici, mazil

 

 

Scutelnici:

 

 

Mihai, rus, scutelnic lui Drăghinici

Nechita, rus, scutelnic lui Drăghinici

Alecsa, rus, scutelnic lui Costandin Lepădatu

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ilaşcu

Dascălul Andrieş

 

 

Jidovii:

 

 

Şloma fiul lui Froim

Haim fiul lui Isac

Leiba fiul lui Moisă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 381, 382

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lucoviţa de Jos

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Lucoviţa de Jos

 

Moşia lui Vasile Pancul, mazil

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 12: 26 2 popi, 1 diacon, 4 scutelnici, 1 vahmistru, 1 jidov, 3 văduve. Rămân birnici 36.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Obadă

Ştefan Ţure

Ion fiul Anisii

Tănase nepot lui Costandin

Ion Bordian

Vasile Haucă

Dumitraşcu fiul lui Obadă

Tănasă fiul lui Costandin

Petre Iftimii

Costandin, ciobotar

Ifteni Ţure

Irimie Ţure

Pavel fiul Tudoscăi

Toader Ţurcan

Vasile fiul Aniţii

Apostol fiul Sofroniei

Grigori fiul prisăcarului

Ion Barbărasă

Neculai, prisăcar

Iurii fratele lui

Grigori

Vasile, prisăcar

Ion Obadă

Păraş al lui Obadă

Chiriac Obadă

Ion fiul lui Neculaiu

 

 

Rufeturi. Scutelnici:

 

 

Maftei, rus, scutelnic lui Banovschii, vagmistru

Vasile al velnicerului, scutelnic lui Banovschii, vagmistru

Andrieş, morar, scutelnic lui Banovschii, vagmistru

Ştefam ungurian, scutelnic popii Vasile

 

 

Vagmistru:

 

 

Vahmistru Banovschii

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Vasile

Popa Vasile Băran

Diacon Lupaşcul

 

 

Jidovii:

 

 

Oron fiul lui Strule

 

 

Văduve:

 

 

Dochiţa

Aniţa

Iliana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 382, 383

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cotul lui Baenschii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Cotul lui Baenschii

 

Moşia lui Flondor şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 17: 10 scutelnici pisarului Ion Frunză, 5 scutelnici căpitanului Şahăn, 1 jidov.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Ion, baciul, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Gavril fiul Catrinii, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Ion al lui Hribu, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Neculai, rus, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Dumitraşcu, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Prodan fiul lui Dorianuc, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Costin, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Ilii al lui Boboc, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Mihai al lui Boboc, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Sandul, baciul, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Tihon, rus, scutelnic lui Şahăn

Ştefan, scutelnic lui Şahăn

Fedor, scutelnic lui Şahăn

Ion Slavnic, scutelnic lui Şahăn

Petre nepotul lui, scutelnic lui Şahăn

 

 

Rufeturile. Căpitani:

 

 

Costandache Şahăn, căpitan de volintiri

 

 

Jidovi:

 

 

Moşcul fiul lui Chelman, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 383

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mamorniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Mamorniţa

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 7: 1 văduvă, 3 jidovi, 2 mazili, 1 ruptaş. Rămân birnici 48.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, rusul

Chirila Boiucu

Nichifor, rus

Ivan, rus

Hrihor Tcaci

Iacob, rus

Gheorghi Budac

Ilie fiul lui Bahrin

Onofrei Polit

Vasile Budac

Onofrei Viţco

Marco Hâtar

David Vinco

Costandin Pătescu

Irimie Pătescu

Velişcu Schion

Ion Vreme

Vasile Cârnială

Grigori Zgârcia

Dumitraşcu Gologan

Gavril Bondriş

Andrei Gologan

Ştefan, văcar

Ilii cumnat lui Andrunache

Ion, morar

Dumitraş Tărsăuţan

Dumitraşco Vâlcu

Iftemi Zgârcia

Dămian fiul morarului

Gheorghi, săcrier

Simion Caba

Vasile Gurinco

Ion Vărav

Ichim Mintar

Vasile Mintar

Ion Floare

Andronic Curcomschii

Ion Trebişa

Filip Salob

Onofrei Nazarii

Simion Papadoc

Petre fiul preutesii

Dumitraş Staşco

Ştefan, păscar (pescar – n. n.)

Vasile Însurăţel

Petre, herghelegiu

Martin, ungurian

Vasile Sochircă

 

 

Rufeturi. Vădanile:

 

 

Catrina Corâncioai

 

 

Jidovii:

 

 

Copâl fiul lui Şmil

Herşcul fiul lui Volva

Volva fiul lui Leibii

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Neculai Potlog, mazil

Vasile Brăescul, mazil

Gavrilaş fiul Ţurii, ruptaş

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 383, 384

 

 


Ţinutul Câmpulung-Suceava

 

 

 

Satele Voroneţul, Bucşoaia, Vama, Ştulbicanii, Frasinul,

Vatra (Câmpulungului), Sadova, Pojorâta, Fundu Moldovii,

Dorna, Crucia, Ruşii din Moldoviţa, Bistriţa,

Frumos, Liuzii din Mănăstirea Moldoviţei

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Voroneţul

 

1774, iunie 20

 

 

 

Voroneţul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 22: 1 popă, 3 femei sărace, 18 ţigani. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, câmpulungean

Grigore Bădăluţă

Ion, ungurian

Mărian, ungurian, morar

Gafiţa cu holtei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Măriuţa cumnata lui Vasile câmpulungean

Safta, babă săracă

Catrina, săracă

Toader fiul lui Iftemi, ţigan

Ion fiul lui Vasile, ţigan

Stafi, ţigan

Toader Mărian, ţigan

Gavril, ţigan

Ion, ţigan

Toadir, ţigan

Grigore, ţigan

Pavel, ţigan

Toma, ţigan

Costandin, ţigan

Gheorghi, ţigan

Arsăne, ţigan

Ursul, ţigan

Vasile, ţigan

Iftimi, ţigan

Iliana, săracă, ţigancă

Gafiţa, săracă, ţigancă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 242

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Bucşoaia

 

1774, iunie 20

 

 

 

Bucşoaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion nepot Ilişoaei

Simion Sihlian

Ion Sihlian

Acsinte Sihlian

Gavril Sihlian

Ion Paţa

Andronic Cioful

Ion, ungurian

Măriuţa cu holtei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 242

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Vama

 

1774, iunie 20

 

 

 

Vama

 

 

 

 

Toată suma caselor: 122. Scădere rufeturi, însă 21: 7 popi şi diaconi, 1 panţir, 9 femei sărace, 3 scutelnici ai mănăstirii Moldoviţei, 1 ţigan. Rămân birnici 101.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile fiul lui Tomulesii

Ion Lipan

Ştefan Lipan

Simion Faraon

Mihăilă, homorean

Ion fiul diaconului Laza

Nicolai Leuştian

Ursul Balmoş

Nicolai Ciocan

Gavril Balmoş

Nichita Botezat

Vasile, ungurian

Grigore Lipan

Vasile Crăcană

Grigore Bădală

Vasile, crav

Ion Leontieş

Ion Bădală

Toma Balmoş

Gavril Călinescu

Grigore, sas

Toader, sas

Toader Bădală

Pentelei Râlă

Nistor, ungurian

Vasile Călinescu

Dumitraşco Bădală

Pintelei, rus

Constandin Bădală

Nicolai, ungurian

Lupul fiul lui Istrate

Ion fiul lui Istrate

Grigore Crăcană

Dumitru, rusul

Nichita Iosip

Vasile fiul Ioanei

Petria Lucan

Grigore Lucan

Grigore Şiştac

Gheorghi Nediloi

Ion Lucanul

Ion Şiştacul

Petre Şiştac

Ion fiul lui Nicolăesii

Acsinte Bosancu

Crăciun Bosancu

Ion Căprian

Acsinte Leontieş

Ion fiul lui Ilie

Toader Toma

Toader fiul diaconului Crăciun

Ion Balmoş

Andrei Rusul

Matei Tâmpescu

Mihăilă fiul lui Tâmpescu

Vasile, rus

Ion fiul lui Vasile, rus

Ion Sasul

Nichifor, ungurian

Nistor Ciosnar

Istrate Rălia

Chiruţi Botezat

Ion Toma

Ştefan Laza

Toader Mândrilă

Lupaşco fiul lui Ion Lucan

Toader Şiştac

Costandin Balmoş

Gherasim, rus

Ion Crăcană

Ion Brânzilă, ungurian

Tofan fiul lui Nistor Cupă

Nicolai fiul Măriuţii Cupoaei

Miron fiul Măriuţii Cupoaei

Chirilă fiul lui Istrate

Nichita fiul lui Lupaşco

Gavril Pircu

Ştefan Chircu

Duminte fiul Tomei

Istrate Ignătescu

Costandin Tâmpescu

Pintelei Sasul

Iftodi fiul Lazăi

Vasile al lui Sasul

Simion Bârdan, vornicel

Tănase Romaşciuc, rus

Petre Fircal, rus

Isai Timoficiuc, rus

Ştefan Iurciuc, rus

Ion Călinescu

Vasile, ţăran

Gheorghiţă Leontieş

Tihon, rus din Frumosu

Nicolai fiul lui Tihon, rus de acolo

Ivan fiul lui Tihon, rus de acolo

Dumitru, rus de acolo

Vasile Stiblei de acolo

Stan Costandin de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ştefan

Popa Pintelii

Popa Ion

Popa Toadir

Diaconul Crăciun

Diaconul Nistor

Diaconul Ştefan

Ştefan Ignătescu, panţir

Maria, săracă

Cârstina, săracă

Irina, săracă

Maria, săracă

Paraschiva, săracă

Irina, fată săracă

Sanda, săracă

Irina, ruscă, săracă

Măriuţa, săracă

Costandin fiul lui Macsin, scutelnic mănăstirii Moldoviţei

Ion Lujan, scutelnic mănăstirii Moldoviţei

Ion, morar, scutelnic mănăstirii Moldoviţei

Grigoraş, ţigan, scutelnic mănăstirii Moldoviţei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 242-244

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Ştulbicanii

 

1774, iunie 20

 

 

 

Ştulbicanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 82. Scădere rufeturi, însă 8: 3 popi, 1 panţir, 4 femei sărace. Rămân birnici 74.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Flocia

Ursul Flocia

Nichita Flocia

Toadir Dumbravă

Toadir Flocia

Grigore Flocia

Gavril Măgan

Ion Bălău

Ilie Măgan

Gheorghiţă Rogină

Toadir Păşcan

Vasile Ţigănescu

Simion Ţigănescu

Petri Rogină

Petria Popăscu, vornicel

Toma Dobrian

Mihălachi Gimănar

Ion Catrinar

Iacob, rus

Toader Catrinar

Vasile Zancul

Nicolai Popăscul

Gheorghi Plămădială

Ion Ţigănescu

Lupul Plămădială

Vasile Huntul

Ion Huntul

Pintelei Cârnială

Vasile Cârnială

Iftimi Cârnială

Ion Plămădială

Chiruţă Cobuz

Ion Patrole

Costandin, baci

Sandul, baci

Vasile Sturza

Chirilă Zancul

Ion fiul lui Chirilă Zancul

Simion Zancul

Ion, săcuiul

Toadir Gimănar

Gheorghi fiul lui

Pavel, rus

Toadir fiul lui

Nicolai fiul lui

Ştefan Traistă

Ion fiul lui Vasile, rus, panţir

Andrei, rus

Onul, ungurian

Maftei, ungurian

Ion, rus

Grigori, rus

Simion, rus

David Verdiş

Gavril Muscă

Gheorghi Muscă

Toader Muscă

Vasile Marcu

Gavril Lucan

Nistor Lucan

Gheorghi Lucan

Ioana Lucăniţa cu Andrieş holtei

Vasile fiul Ioanei Lucăniţii

Toadir Verdişâ

Dumitru Verdiş

Gavril fiul lui Dumitru Verdiş

Ion Caba

Agapi Moroşan

Toader Măgan

Constandin al lui Crăciun Faraon

Dumitru Faraon

Ion Crăcia

Petria Catrinar din Capu Codrului

Ion Cobuz al baciului din Sasca

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ciofu

Popa Vasile

Diaconul Toadir

Vasile, rus, panţir

Ioana Cârniloaia, săracă

Maria, băciţa, săracă

Tiniţa Cobuzoae, săracă

Maria a lui Andrieş, crav, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 244

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Frasinul

 

1774, iunie 20

 

 

 

Frasinul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Cozma Drălciuc, rus

Fodor Utaşciuc

Hrihor Drălciuc

Ivan Buhaniuc

Ivan Caraciuc

Iacob Tanilciuc

Hrihor Parijnic

Vasile Tanilciuc

Ştefan Tanilciuc

Iacob Buhaniuc

Matei Oblizniuc

Istrati, ungurian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 244, 245

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Vatra (Câmpulungului)

 

1774, iunie 20

 

 

 

Vatra (Câmpulungului)

 

 

 

 

Toată suma caselor: 396. Scădere rufeturi, însă 37: 6 popi şi diaconi, 4 dascăli la 4 biserici, 6 panţiri, 3 scutelnici ai sigăstriei Rarău, 4, 4 argaţi a 4 popi, 12 femei sărace. Rămân birnici 359.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Răescu

Nichifor Horga

Gheorghi Grămadă

Gheorghi Sabie

Gavril Grămadă

Nistor Sabie

Iacob Budăi

Chirilă Mândrilă

Ion, birău

Simion Crăciunescu

Petria Băltaga

Vasile Lucan

Nicolai Ciotârcă

Simion Sabie

Grăciun Gânscă

Toadir Bălan

Grigori Pitecar

Andrei Nisăoi

Ştefan Nisăoi

Vasile Hurghiş

Petria fiul Rucsandei

Gheorghiţă Zmuncilă

Gheorghiţă fiul lui Gheorghiţă Zmuncilă

Grigori fiul lui

Gheorghi Hurghiş

Lupul Sturza

Ion Tudurian

Gavrl Liţul

Chirilă Stenţa

Toadir Sabii, vornicel

Crăciun Piticar

Toadir Vasilaşco

Chirilă Vasilaşco

Toadir fiul lui Nistor Sabii

Petria fiul lui Nistor Sabii

Simion, lacatuş

Ion Ghidion

Vasile Sabii

Gavril fiul lui Ion Sabii

Ştefan Grămadă

Petria fiul lui Ion Grămadă

Mihai Perţul

Ion Perţul

Lupul, rus

Deminte Bezărău

Crăciun Bezărău

Grigori Hasnăşu

Vasile fiul Nicăi

Ion Sturza fiul lui Gheorghi

Grigori Moscul

Dumitru Sabii

Vasile Gherondi

Ion Piticar, bătrân

Petria al Ioanei Măricăi

Vasile fiul lui Nechita Budăi

Ion Samoilă

Toadir Ţimpău

Ion fiul lui Grigori Mândrilă

Gavril Corlăţan

Gavril fiul lui Nicolai Piticar

Nicolai Piticar

Ion fiul lui Nicolai Piticar

Simion fiul lui Chirilă Mazire

Vasile Crăciunescu

Ion Crăciunescu

Nichita Piticar

Simion al lui Ciupărcă

Vasile fiul lui Dumitru, cojocar

Toadir Vasilaşco cel Bătrân

Petria fiul lui Chirilă Piticar

Vasile Negură

Ion Bârdan

Ion fiul lui Toadir Piticar

Macovei Gânscă

Petria Rusoaei

Vasile Urătar

Chirilă Crăciunescu

Ştefan Sturza

Iacob Erhan

Gavril Ursachi

Ion Mândrilă

Toadir, olar

Vasile Rusan

Nistor Erhan, vornicel

Grigore Erhan

Vasile Albii cu mă-sa Iliana

Vasile Ulian

Ion Loghin

Petria Grămadă

Toader Sabii

Toader Tilo

Ion Buzan

Lupul Coca

Grigori Dudul

Ion, blănar

Toadir Doroftei

Sandul Chiruţa

Ion Tiţă

Ştefan, cojocar

Costandin, cojocar

Ion Şalău

Gheorghi Balahora

Lupul Corlăţan

Ion, grosar

Dumitru, grec

Ion Corlăţan

Mihai Liţul

Costandin Lehaci

Grigori Şandru

Toadir Acsinte

Andrei Mândrilă

Ilieş Mândrilă

Toadir Corlăţan

Ion fiul Petrii, diac

Vasile Gânscă

Nichita Mirăuţoi

Ştefan Bălan

Grigori Gânscă

Ion Lehaci

Nichita Andronicioi

Vasile Lehaci

Pintilii Midrihan

Gavril Ursachi

Vasile Midrihan

Toadir Paiul

Gavril fratele lui

Nistor Răle

Grigori Ursache

Pintelei Linţul

Ion fiul lui Toadir Ursachi

Toadir fiul lui Iacob a Tofanii

Petria Lehaci

Vasile, olar

Ion Timul

Ion Pei

Toader Moscul

Gavril fiul lui Vasile Cimbru

Toadir Cozma

Ion Fâţul

Vasile Donisan

Ion fiul lui Mircăşoaei

Ştefan Nemţan

Toadir Donisan

Nichita fiul Năstăsoei

Simion Gurău

Vasile Nemţan

Ion Donisanul

Iacob Merilă

Ştefa, ungurian

Ion fiul Nichitei Donisan

Samson Bompa

Lupul Pei, bătrân

Ion Brandabur

Ion Catana

Ion Bomba

Nichita Pircul

Ion Dodirian

Vasile Pei

Toadir Todirian

Lupul Forminti

Gheorghi fiul lui Vasile Erhan

Grigori, morar

Ion Bârdan

Pintelii Bârdan

Ion Parpale

Petria Eţcu

Grigori Sturza

Vasile Grămadă

Toadir Parpale

Mihai Prundian

Dumitru Hopincu

Chirilă Gânscă

Ion fiul lui Vasile Erhan

Dumitru Bozărău

Iftimi Horga

Vasile Mândrilă

Vasile fiul lui Simion Prundian

Toader Mircăş

Măriuţa Droboaia cu Hiloti holtei

Vasile fiul lui Prondincei

Simion Budăi, vornicel

Gavril Mândrilă

Toader fiul lui Ilieş Mândrilă

Nistor Parpale

Lupul al rusului

Gheorghi al Rubului

Vasile fiul lui Ionilă

Gavril Giosan

Grigori Tărâţă

Gheorghi Frunteş

Costandin Durca

Simion fiul lui Prundincei

Nichita Cozma

Toadir, morar la Grămadă

Floria, morar la Lupu, rus

Ion Ursache

Irimia Ursache

Toadir Lucan

Petruş Mircăş

Ion Mircăş, vornicel

Ştefan Mircăş

Ianachi, butnar

Toadir Sturza

Gheorghi Şandru

Gavril, morar la Vasile Şandru

Grigori fiul lui Moisa Vârşog

Dumitraşcu Simionescu

Vasile Sanson

Ion fiul popii Budăi

Dima, ciobotar

Iliana Erhăniasa cu holtei

Ion, zugrav

Petria Mândrilă

Gavril Şandru cu mamă

Gheorghi Sturza

Ştefan fiul diaconiţii

Simion Ivan, grosar

Grigori fiul lui popa Ion

Vasile Şalău

Toadir Bârdan

Vasile Cimbru

Grigori fratele lui

Grigori Cocoran

Gavril Cimbru

Ion Holuţă

Petria fiul preutesii

Vasile fratele lui

Damaschin fratele lor

Toadir Perţul

Chirilă Ursachi

Vasile fiul Giosăniţii

Ştefan fiul lui Nicolai Giosan

Ştefan fiul lui Pricopi Giosan

Gavril Burduhos

Lupul fiul Peioaei

Ion fiul lui Necolai Burduhos

Nicolai, lacatuş

Ion, lacatuş

Din fiul lui Dumitru Burduhos

Ion Midrihan

Dumitru fratele lui

Chiruţă fratele lor

Toadir Platon

Ştefan Merilă

Nistor Merilă

Vasile Fuior

Toader Platon, bătrân

Chirilă fiul Nichitei Donisan

Ion fiul lui Chiruţă, bejenar

Ion Arinul

Vasile fiul lui Dumitru Burduhos

Dumitru fiul lui Ilieş Mândrilă

Simion fiul lui Grigori Şandru

Toadir a Palaghiei

Ion fiul lui

Petria, olar

Simion Ciupărcă

Miron Bratu cu mamă

Ion fiul Petrii Grămadă

Pintelei fiul lui Petria Grămadă

Toadir fiul Petrii Lehaci cu mamă

Toader, olar, holtei cu casă

Chirilă Crăciunescu

Gheorghi Pitecar

Vasile fratele lui Gheorghi Pitecar

Gavril cu mă-sa Mărica

Gavril fiul lui Dumitru Cojoc

Solomon fratele lui

Toader fiul lui Chirilă Vasilaşco

Vasile fratele lui

Vasile nepot Gavrilianului

Măriuţa Perioaia cu holtei

Ion cu mă-sa Rucsanda

Cârstina Sturzoaia cu holtei

Gavril Mândrilă

Gheorghi fiul lui Ion Erhan

Ştefan fratele lui

Gavril Perjul

Grigore Ursachi

Ion fratele lui

Toader fiul Chiruţei

Vasile fiul lui Iacob cu mă-sa Tudosia

Petria Giosan

Ion Giosan

Dumitru Tăutu

Ion al săcrieriului

Gheorghe Doroftei

Ion, ungurian, mesărciu

Precopi Burduhos

Toader, rus

Grigori al bejenarului

Gheorghi cumnatul lui

Dumşe Cocârţe

Ion al lui Prundian, ungurian

Chiriacu Răescu

Măriuţa Doroftiasă cu holtei

Chiril Potlog din Sadova

Grigori Nuţescu din Hârne

Toader Ogică din Pojorâta

Ion Lupescu din Pojorâta

Nistor fiul lui Postolachi din Pojorâta

Grigore Giosan din Pecişte

Ion Postolachi din Pecişte

Ion Grigorian din Fundul Moldovei

Vasile Mândrilă din Fundul Moldovei

Chirilă Grămadă din Fundul Moldovei

Simion, rus din Fundul Moldovei

Ion fiul Irinei din Fundul Moldovei

Ion Ciocan din Bistriţa

Ion Ţigania din Bistriţa

Dumitru Ciocan din Bistriţa

Maria Ţigănoaia cu holtei din Bistriţa

Ştefan Giosan din Bistriţa

Ion Moroşan din Bistriţa

Alecsa, rus din Bistriţa

Mihai, rus din Bistriţa

Nicolai Ulian din Izvorul Alb

Manolache Floria din Valea Sacă

Gavril Tăutu din Slătioară

Simion, cu fratele lui holtei, din Slătioară

Gavril Mazire din Slătioară

Vasile fiul lui Ion Mazire din Slătioară

Andrei Mazire din Slătioară

Vasile fiul lui Toader Mazire din Slătioară

Ion fiul lui Dumitru Mazire din Slătioară

Gheorghiţă fiul popii Chirilă din Ostra

Petria, morar din Şipot

Chirilă Cojocu din Ştulbicani

Ivan, ungurian, din Gura Platoniţei

Gheorghi Bălan din Doroftei

Ion fiul lui din Doroftei

Iacob Lehaci din Doroftei

Petria Şandru din Doroftei

Toadir Bălan din Doroftei

Lupul Bălan din Doroftei

Gavril fiul popii Mircăş din Doroftei

Vasile Venin al lui Sihleanu din Bucşoaia

Ştefan Burduhos din Frumosu

Petria Gavrilian din Gura Homorului

Vasile fiul lui, din Gura Homorului

Ion fiul lui Toadir, olar, jitar din Borghineşti

Irimia, ungurian, jitar din Borghineşti

Ivan, rus, jitar din Mihăeşti

Petria Crăciunescu, jitar din Săşcior

Chirilă al lui Crăciunescu din Săşcior

Toadir Crăciunescu din Săşcior

Ion Gânscă, jitar din Suliţaşi

Ştefan fratele lui, jitar din Suliţaşi

Nistor Romaga, jitar din Suliţaşi

Simion al Timoaei, jitar din Roşi

Lazor, jidov

Leiba, jidov, staroste

Isac, jidov a Leibuţoaei

Isac fiul lui Samoilă, jidov

Isac fiul Iancului, jidov

Avram, jidov din Straja

Boroh fratele lui, jidov din Straja

Jolman Parpica, jidov din Straja

Moisă din Sniatin, jidov

Avram, velnicer

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Petria Hasnăş

Popa Ştefan Mândrilă

Popa Grigore Grămadă

Popa Ion Budăi

Popa Petria Budăi

Diaconul Nicolai Ulian

Ştefan fiul lui Gheorghiţă, dascăl la biserica domnească

Vasile fiul popii Şandru, dascăl la biserica „Naşterii lui Hristos”

Ion Lacatăş, dascăl la biserica sfântului Nicolai

Ion fiul popii Budăi, dascăl la biserica „Adormirea Precistei”

Ilieş Gânscă, panţir

Simion, pâslar, panţir

Grigori Boguş, panţir

Costandin Andronician, panţir

Vasile fiul Ulieniţii, panţir

Ion Şalău, lemnar la vornicei

Ion Roată, grosar vornicesc

Ion Trişcar, pescar vornicesc

Grigori fiul Bălănesii, posluşnic la săhăstrioară

Vasile Pătrăroi, posluşnic la săhăstrioară

Ion Bomba, scutelnic la popa Ion Budăi

Crăciun Sturza, scutelnic la popa Petria Hasnăş

Ion Cimbru, scutelnic la popa Petria Budăi

Vasile Răusanul, scutelnic la popa Grigori Grămadă

Vasile fiul lui Ion Strajar, scutelnic la Straja moldoviniască

Ioana Ursuliasa, săracă

Paraschiva Rucsăndoaia, săracă

Cârstina Vasilăşciasă, săracă

Cârstina Ulianiasă, săracă

Tudora, blănăriţă, săracă

Pelina, babă săracă

Măriuţa Toporoae, săracă

Tofana Gânsculiasă, săracă

Nastasia, croitoreasă, săracă

Tudoriniţa, săracă

Tudosia Şăndroae, prescurniţa, săracă

Dochiţa Fitişoaia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 245-249

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Sadova

 

1774, iunie 20

 

 

 

Sadova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 90. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 panţir, 1 dascăl la biserică, 3 femei sărace. Rămân birnici 84.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Hăul

Toader Hăul

Ion fiul lui Ştefan Hăul

Chiriţă fiul lui Latiş

David al lui Avram, jidov

Moisa fratele lui Avram, jidov

Luca, ungurian

Toader Săvuţul

Toader Checheriţă

Ion fiul lui Toader Checheriţă

Ion Hăul

Ion fiul Săvoai

Petra Latiş

Nicolai fiul lui Erhan

Toader Erhan

Gavril fiul diaconiţei

Iacob fiul diaconiţei

Chiriţă Erhan

Irimia fiul lui Erhan

Nichita Faraon

Gavril fratele lui

Ion fiul Cârstinii Lehăcioai

Ilie Bălan

Gheorghi Bălan

Petria fiul Lehăcioai

Ioana Lehăcioai cu Gavril holtei

Ioana Faraoniasă cu Ion holtei

Vasile Bălan

Alecsa Moroşan

Dumitru Lehaci

Toader fiul lui Chiriac

Ion Dornianu

Gheorghi Cuculescu

Acsinte Ropcian

Grigori Măjar

Constandin fiul Chiricesei

Acsinte Cuculescu

Iftinca Cuculiasă cu Grigori holtei

Ion Moroşan

Acsinte Crăciunaş

Toader Crăciunaş

Toader Coca

Petria Coca

Vasile Coca

Acsinte Coca

Nistor fiul Zbrancăi

Chiruţă Zbranca

Vasile Zbranca

Toader Zbranca

Ştefan fiul Zbrănculesii

Anton, rus

Ion Chiful

Toader fiul Tudurei

Grigoraş Cârstei

Ion Zbranca

Ştefan fratele lui

Vasile fiul Andrieşoai

Petria, rus

Filip, butnar

Gheorghi, şălvar

Dochiţa cu Simion holtei

Andrieş fiul lui Iacob Latiş

Chiruţă Latiş

Nicolai, rus

Nicolai Latiş

Toader Pizdele

Gheorghi fiul lui

Luchian, rus

Ion fiul lui Zbranca

Toadir Zbranca

Gheorghiţă Erhan

Simion fiul lui Anton, rus

Gavril, homorian

Ion Latiş

Simion, rus din Pojorâta

Costia Leuştian din Pojorâta

Toadir fiul lui Ion Hău din Pojorâta

Toader Leuştian din Fundul Moldovei

Istrati Leuştian din Fundul Moldovei

Vasile Leuştian din Fundul Moldovei

Pintelei Zbâncuţă din Bou

Lupul Checheţi, şade la Vatră (Câmpulung)

Simion fiul lui, şade la Vatră (Câmpulung)

Nichita, rus, şade la Vatră (Câmpulung)

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Nicolai

Iftodi, dascăl la biserică

Ichim, rus, panţir

Cârstina, soră lui Ştefan Hău, săracă

Ioana, fata lui Simioniţă, ungurian, săracă

Cârstina, sora ei, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 249, 250

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Pojorâta

 

1774, iunie 20

 

 

 

Pojorâta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 82. Scădere rufeturi, însă 8: 1 popă, 1 panţir, 6 femei sărace. Rămân birnici 74.

 

 

 

Birnici:

 

 

Chirilă fiul lui Costandin Flocia

Costandin Flocia

Gavril fiul lui Costandin Flocia

Toader Flocia

Nistor Vlăgia

Grigori Vlăgia

Nistor fiul lui Vasile Străja

Grigori Anuţan

Irimia Anuţan

Costandin fiul lui Lupul Flocia

Petria fratele lui

Toadir fiul lui Lupul Flocia

Ion fiul lui Irimia Anuţan

Ion fiul lui Lupul Flocia

Vasile fratele lui

Ion Flocia, bătrân

Simion fiul lui

Toader fratele lui

Gheorghi Flocia

Ştefan Bedrilă, vornicel

Ion fiul lui Irimia Străja

Ion Bărgăoan

Grigori Stupu

Maftei Moroşan

Ştefan Păcurăroi

Pavel Ogică

Ion Maroşan

Gheorghi cu soru-sa

Gavril Moroşan, staroste

Simion Moroşan

Ion Corlăţan

Simion Cârloanţă

Ifrim Cârloanţă

Ion fiul lui Toader Cârloanţă

Gavril Măgurian

Andrieş fiul lui

Nichita fratele lui

Simion Spătar

Toader Roată

Nistor Andrian

Precopi Prundian

Ion fiul lui Dumitru Cârloanţă

Vasile Mândrilă

Gavril fiul lui Vasile Flocia

Ion Moroşan

Ioana Răoaia cu Nicolai holtei

Acsinte Măgurian

Ion Prudian

Chiriţă Grigorian

Măria fata lui Ştefan Roia cu Acsinte holtei

Iacob, rus

Toader Lazor

Cârstia, ungurian

Todosia, salahoriţa, cu Toader holtei

Petria Lazor

Ion Lazor

Lupul Lazor

Vasile Fuior

Iacob Lupescu

Costandin Ogicu

Vasile Moroşan

Ilie, ungurian

Cârstina Fuioroae cu Ion holtei

Simion Teleşca din Vatra (Câmpulungului)

Petria Măgurian din Vatra (Câmpulungului)

Lupul Măgurian din Vatra (Câmpulungului)

Simion Oania din Sadova

Nistor Anuţoi din Sadova

Nistor fiul Simioniţii din Sadova

Măriuţa, prescuroaia cu Dumitru holtei, din Sadova

Măriuţa Brandaburoae cu holtei, din Sadova

Ilie, ungurian, din Fundul Moldovei

Gavril Moroşan, din Fundul Moldovei

Vasile Ţimpău, din Fundul Moldovei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Nicolai

Ion, sas din Vatra (Câmpulungului), panţir

Paraschiţa Bedruloaia, săracă

Nastasia Cârlănţoaia, săracă

Măriuţa a Orbului, săracă

Iliana Rotoaia, săracă

Parasca, fată bătrână a lui Lazor

Dochiţa Bedriloae, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 250, 251

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Fundu Moldovii

 

1774, iunie 20

 

 

 

Fundu Moldovii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 88. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 panţir, 3 femei sărace. Rămân birnici 83.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitru, ungurian

Grigori, şălvar

Ion fiul lui

Toader, ungurian

Petria fiul ungurianului

Gavril fiul şălvarului

Petria fiul şălvarului

Iacob fiul şălvarului

Ion fiul lui Nicolai Şuiul

Costandin Şuiul

Gheorghi Şuiul

Ion Şuiul

Ştefan fiul lui Ion Sturza

Gavril Rusanul

Grigori Şuiul

Grigori Tonigar

Ştefan Hegia

Vasile Hegia

Simion, dornian

Grigori Checheriţă

Grigori fiul lui Ion Checheriţă

Nichita Clim

Petria Ţimpău

Simion Ţimpău

Petria Ţimpău

Simion al lui Petria Ţimpău

Ion fiul lui Dumitraş Ţimpău

Vasile Ţimpău

Iacob Gheorghiescu

Toader Lehaci

Ion Lehaci, vornicel

Ion Cazac

Vasile Medrihan

Grigori Lehaci

Toader Cazac

Ion Ursache

Ion Andronicescu

Grigori Andronicescu

Nichita Andronicescu

Nistor Gavrilei

Toader Fâşcu

Ion Fâşcu

Gavril al lui Fâşcu

Nichita Liţul

Ion, ungurian

Simion, ungurian

Toader Căzac

Gavril Căzac

Ilie Gliga

Petria Gheorghiescu

Gavril, ungurian

Vasile, ungurian

Ştefan Liţul

Miftodi Lehaci

Grigori Ursachi

Ion Gliga

Petria Gliga

Vasile Gliga

Petria Poenaru

Pintelei Poenaru

Ion fiul Nichitei

Grigore Holuţă

Pintelei, ungurian

Ion Sturza

Grigori Ţăran

Ion Doroftei

Gavril Holuţă

Roman Holuţă

Ion fiul popii

Petria Holuţă

Andronic Doroftei

Ion Mişină din Pojorâta

Simion Raţul din Pojorâta

Toader Medrihan din Pojorâta

Nicolai Bogatu din Pojorâta

Simion fiul Tăpşoaii din Pojorâta

Vasile Mândrilă din Pojorâta

Ion Şuiul

Nistor Urătar din Sadova

Toader Şuiul din Sadova

Petria Vrainic din Vatra (Câmpulungului)

Lupul Tonigar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gheorghiţă Hasnăş

Ion Şălvar, panţir din Vatră

Porfira, săracă

Luoa, fată săracă

Măricuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 251, 252

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Dorna

 

1774, iunie 20

 

 

 

Dorna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 319. Scădere rufeturi, însă 21: 6 popi, 4 panţiri, 1 dascăl, 10 femei sărace. Rămân birnici 298.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Vântu

Grigoria Mizdria

Lupul Panga

Vasile fiul Tănasăi

Ion Catana al lui Cozan

Nicolai Ciocârlan

Gheorghi Iuga

Toader, olar

Cârstia Lopată

Vasile Cozan

Ion Cozan

Nichita fiul lui Cozan

Andrieş fiul lui Chiriţă Mizdria

Vasile Dandul

Crăciun Lăstun

Ion Toderianu

Grigori fiul lui Ştefan

Petria fiul lui Ştefan

Chirilă Dolhăscu

Timofte fiul lui Dumitru Todoşico

Grigori fiul lui Dumitru Todoşico

Toader Mizdria

Dumitru Todoşico

Iacon Todoşico

Ion Cornia

Ion fiul lui Ion Cornia

Vasile a Irinei

Vasile al lui

Grigoraş fiul Irinei

Miron fiul lui Grigoraş a Irinei

Chiruţă Mizdria

Andrei Ciotârcă

Todosia, babă cu holtei

Simion Mustia

Ion Mustia

Petria Mustia

Andrieş Mustia

Vasile Bulău

Nicolai Nacul

Vasile Floria

Alecsa Dranca

Gheorghi Dranca

Ştefania Mivovanca cu holtei

Ion fiul ei

Floria Bizum

Toader fiul lui Petria Irinei

Toader, ungurian

Nicolai Diacul

Ion Diacul

Gheorghe Pizdele

Vasile fiul Pizdelei

Dumitru Pizdele

Andrieş Pizdele

Ion fiul lui Dumitru Pizdele

Toader Pizdele

Iliana săracă cu holtei

Ion Mizdria

Nastasia Iugoae cu Gavril holtei

Vasile fiul lui Iuga

Nicolai fiul Negrii

Costandin Todirian

Toader Buzilă

Grigoraş Druga

Irimia Odochian

Gavril Odochian

Ioana săracă cu holtei

Toader Nacul

Gavril Nacul

Dumitru, ungurian

Irina cu Floria holtei

Nicolai fiul Petrei Palaghei

Toader Mălăeş

Gavril Boncăş cu mamă

David Boncăş

Vasile fiul lui Nicolai, diac

Ion al Varvarii

Grigori fiul lui Iuga

Ion Porcu

Ion, ungurian, cârciumar

Andronache, jitar

Ion, olar

Ion Supţirel

Petria Supţirel

Chirilă Supţirel

Dămian Supţirel

Gavril Ţicşa

Gheorghi Dranca

Grigori fiul lui Nichituş

Nistor Mazga

Vasile Mazga

Vasile Pântia

Nichita fiul Pântei

Ion Mititel

Petria al lui Vasile Pântia

Toader Supţirel

Ion Zoian

Sandul Mivovan

Acsinte al lui Mivovanu

Filip Iuga, vornicel

Precopi Dranca

Vasile Iuga

Nicolai Ursaca

Toader a Pintei

Iosip Dranca

Ion Nichituş

Nicolai Nichituş

Vasile Ursaca

Lupul fiul Mariei

Costandin fiul diacului

Ştefan fratele lui

Andrei la fel fratele lui

Dumitraşco fiul Măriuţii

Ion Pomogaci

Petria fiul Irinei Negroaei

Grigoraş Rogină

Ilieş al popii Mihăilă

Chiruţă fiul Irinei

Petria a Irinei

Ion fiul Petrei a Irinei

Luca fiul lui Pardău

Grigoraş fratele lui

Ion Pardău

Simion Pardău

Maftei fiul lui Gavril Candria

Gavril Candria

Acsinte Candria

Ion fiul lui Candria

Miftodi fiul Candrei

Mihăilă, ungurian

Nistor Candria

Dănilă Candria

Toader Candria

Costandin Candria

Manole, diac

Simion Candria

Dumitraşco fiul lui Candria

Vasile, fratele lui

Nicolai, fratele lui

Vasile Nichituş

Nicolai Boca

Ion fiul Chelsiei

Vasile Pinteloae cu holtei

Rusul Pintelescu

Grigori Pintelescu

Chirilă Pintelescu

Nistor Pintelescu

Vasile Boca

Petria Pintescu

Gheorghi Juncă

Gavril, văcar

Ştefan Candria

Ion Candria

Vasile Candria

Ursul fiul lui Lupul Candria

Nichita Odochian

Ursul Candria cel bătrân

Toader fiul lui Ursul Candria

Grigore fiul lui Acsinte Candria

Ion fiul lui Carpia Candria

Grigori, cojocar

Ion Ştefănel

Iacob Ştefănel

Grigoraş Ştefănel

Ion Popescu

Petria Popescu

Toader Popescu

Costandin Ştefănel

Chirilă fiul lui Ştefănel

Simion Urdă

Ion Chiruţă

Ştefan Popescu

Gavril, ungurian din Straja (e vorba de Straja Muntelui – n. n.)

Vasile Todoşico din Straja

Mitrofan, ungurian din Straja

Floria fiul lui Costandin Candria

Andrieş, vătăman din Straja

Petria Prale din Straja

Nastasia, săracă, cu Toader holtei

Toader Rogină din Straja

Gavril Rogină din Straja

Filip Ruscan din Straja

Palaghia Chipăroae cu Toader, holtei

Simion Rogină

Ion, ungurian

Gavril Nicola

Ion Odochian

Grigori Cozan

Petria Cozan

Ion Ciorap

Paraschiţa Cozăniasa cu holtei

Ion Urtoan

Iva, rus

Costandin Simionescu

Simion Simionescu

Petria Simionescu

Toader Urtoan

Gavril Urtoan

Petria Floria

Simion Iuga

Ion Simionescu

Gheorghi Simionescu

Simion fiul lui

Ion Ţambra

Toader Macsinte

Vasile Macsinte

Chirilă Macsinte

Toader Macsinte

Mihăilă Chelsâoi

Petria Chelsâoi

Ştefan fiul lui Macsinte

Ion Ruscan, vornicel

Simion fiul lui

Gheorghi fiul lui

Nichita fiul lui

Ion Ruscan

Gavril Ruscan

Sirghie, tărnicer

Petria, morar

Dumitraşco, morar

Ursul fiul Petriei

Vasile fiul Ursului

Grigoraş fiul morarului

Andrieş fiul morarului

Matei, ungurian

Vasile Bălici

Ion fiul Sandei

Nichita Bălici

Gheorghi Bălici

Vasile Neculiţă din Şarul

Costandin Neculiţă din Şarul

Toader Neculiţă din Şarul

Grigoraş Neculiţă din Şarul

Gavril Mihoc din Şarul

Chirilă Bosi din Mitoc

Precup  Hulpe din Mitoc

Vasile Negria din Mitoc

Ion fiul lui Vasile Negria din Mitoc

Lupa Negroaia cu Pintelei holtei

Ion fiul Petrei din Mitoc

Lupul Toderian din Mitoc

Ion, ungurian din Mitoc

Floria din Mitoc

Dănilă fiul Florii din Mitoc

Toader, ungurian din Mitoc

Ioana cu Toma, fiul ei, unguriancă

Toader, olar din Mitoc

Toader Haja din Mitoc

Toader Boca din Mitoc

Chirilă Boca din Mitoc

Lupul Lăstun din Mitoc

Precup Lăstun din Mitoc

Pricopi Lăstun din Mitoc

Pintelei Lăstun din Mitoc

Dumitru Hunia din Mitoc

Chirilă Hunia din Mitoc

Aniţa Huneoai cu holtei

Ion, baci din Mitoc

Ştefan Hău din Mitoc

Matei, ungurian din Mitoc

Ion Horian din Mitoc

Nichita Moroşan din Mitoc

Vasile fiul Nichitei Moroşan

Simion Haja din Mitoc

Lupul, şălar din Mitoc

Lupul al Măriei din Iacobeni

Grigori fiul lui Andrieş din Iacobeni

Simion Iacoban din Iacobeni

Grigori Iacoban

Andrieş Iacoban

Toader Iacoban

Grigoraş Iacoban

Palaghia Iacoboae cu holtei

Macovei al lui Lupul Iacoban

Nastasia Iacobăniască cu holtei

Mihăilă, ungurian

Gavril Profir, ungurian

Gherasim Colban din Vatră

Gheorghi, salahor din Pojorâta

Toader Porcu din Pojorâta

Andronic, morar din Pojorâta

Istrati Buta din Sadova

Lupul Ionel din Sadova

Ion Ciapă din Vatră

Vasile fiul lui, din Vatră

Mihălachi Gârvan din Vatră

Nicolai Burduhos din Vatră

Simion fiul lui, din Vatră

Nichita Rusnac din Sihăstrie

Costandin Simionescu din Vatră

Petriţă fiul lui Fârdei din Gemenea

Ion Spătar din Gemenea

Ştefan Bălici din Bistriţa

Crăciun Lăstun din Homor

Ion Porştioagă, jitar din Ruşi

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Mihăilă Mivovan

Popa Mihăilă Bătrânu

Popa Simion Moroşan

Popa Nichifor al lui Pardău

Popa Simion

PopaLarion

Ştefan Bulău, la biserica Şarul, dascăl

Gavril Chiruţa, panţir

Dănilă, panţir

Toader Ţicşa, panţir

Toader Bodrilă, panţir ce şade la Pojorâta

Măria Iojoae, săracă

Iftinca, săracă

Acsinia Ţicşoaia, săracă

Maria Odochia, săracă

Paraschiţa Mălăeşoae, săracă

Ştefania, săracă

Todosia Pârdoaia

Irina Zvărăcioaia

Irine Nagroae

Irina, cojocăriţa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 252-255

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Crucia

 

1774, iunie 20

 

 

 

Crucia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 8: 1 popă, 1 panţir, 6 femei sărace. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Nacu, vornicel

Simion Nacul

Vasile Nacul

Gavril Nacul

Petria Nacul

Ion fiul lui Silei

Gheorghi fiul lui Silei

Iacob fiul lui Silei

Vasile fiul lui Silei

Toader fiul lui Silei

Gavril Nacul

Gavril Răcilă

Petria Răcilă

Ion Cozan

Petria Cozan

Pilul Cozan

Toader Cozan

Ştefan Cozan

Leonte Cozan

Toader Mizdria

Alecsandru Flocia

Ştefan Flocia

Ion, butnar

Toader Bărbuşcă

Simion Chirilian

Ştefan al lui Chirilian

Gavril al lui Chirilian

Gavril Cojoc

Ştefan al lui Cojoc

Dumitru Sabie

Gheorghi Cojoc

Ion Chirilian

Ion Lucan

Nicolai Chirilian

Gheorghi Chirilian

Vasile Mândrilă

Iacob Mândrilă

Mihăilă Buştia din Cătioara

Toader Moscul

Macsin Tătăroi

Petria Sleja

Ion al Cozmei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Petria

Ştefan, panţir

Safta Silioaia, săracă

Măriuţa Mostoae, săracă

Palaghia Hârloae, săracă

Palaghia Cojociasa, săracă

Măriuţa Mândriloae, săracă

Măriuţa, preutiasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 255

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Ruşii din Moldoviţa

 

1774, iunie 20

 

 

 

Ruşii din Moldoviţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 123. Scădere rufeturi, însă 8: 1 panţir, 7 femei sărace. Rămân birnici 115.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ivan Alecsandruc

Mihai nepot lui

Ivan Parijnic

Ivan Biloberezchii

Ivan Meslic

Nicolai Meslic

Mihai, pânzar

Timofti, pânzar, al lui

Mihai Robaniuc

Nistor Robaniuc

Simion Robaniuc

Iosip Robaniuc

Mihai Anici

Hrihori Pilachic

Ivan, brănişter

Tonii Butnariuc

Tănasă Poştovnic

Marco fiul lui Anici

Simion Driutcă

Andrei fiul lui

Ştefan Chruţă al lui

Simion Rizac

Vasile fiul lui

Dumitru fiul lui

Irimia, butnar

Vasile Oblizniuc

Gavril fratele lui

Ştefan fratele lor

Chirilă Oblizniuc, bătrân

Onofrei Nişciuc

Dumitru Pervişnic, staroste

Marco, staroste

Dumitru fiul lui

Alecsa Ponipal

Ivan Clapişa

Pintelei fiul lui

Vasile fiul lui

Ivan Sinciuc

Iliana cu Vasile holtei

Ivan Buşitar

Petria fiul lui

Macsin fiul lui

Iurie fiul lui

Ştefan Mesâi

Gavril Zguiuc

Nicolai Lupănici

Petria Haidamac

Vasile Bursuc

Mihailo Rebeiuc

Drin Maloş

Mihailo Hauca

Timofte Lecsăi

Nicolai Prindei, vornicel

Alecsa Prindei

Iacob Prindei

Ivan frate panţirului

Ivan Hluşco

Mihai Meslic

Vasile Cuţul

Fodor Hojda

Pricop Spivac

Ştefan fiul lui Melizniuc

Ignat Burduh

Dumitru Midac

Mătei Hara

Ivan Midaciuc

Fodor Meslic

Maftei Schirca

Vasile Şincar

Ivan Prilipco

Cocerhan Chiver

Simion Trufan

Dumitru fiul lui

Ştefan al lui

Alecsa Chiruţa

Fodor Maloş

Tănasă Dranici al lui

Precop Chiver

Hrihori Scunghia

Andrei fiul lui

Fodor Haria

Vasile Ciogole

Mihai fratele lui

Ivan Iurliuc

Ivan Maciuc

Dănilă Fărcăliuc

Iacob Ivaniuc

Fodor Chiraş

Timofte Chiraş

Iure Chiraş

Ivan Hondia

Ivan Sâciuc

Mihailo Lupaşciuc

Pavel Lupaşciuc

Vasile Drumcă

Dumitru fiul lui

Dănilă Smoliac

Ion Balahora

Hrihor Ciuverca

Ignat Verezacu

Ştefan Popiliuc

Grigore Haburnia

Iacob Drumcă

Ivan fiul lui

Ostafi Siniţa

Petria Haragiuc

Alecsa Şincar din Frasin

Petria, slovac, argat la Mislic

Ivan, slovac, argat la Alecsandriuc

Tonia Plevuţă, argat la Alecsandriuc

Mihailiuc, slugă la Mislic

Iacob Farcaliuc, pescar

Irimia Boiciuc

Mihailo Răliuc

 

 

Rufetori:

 

 

Andrei, rusul, panţir

Aniţa, babă săracă

Măriuţa Alecsăndroae

Irina, văduvă, fata ei

Catrina, săracă

Zloiha, săracă

Ştefania, săracă

Aniţa, văduvă, fata lui Burduh

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 255, 256

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Bistriţa

 

1774, iunie 20

 

 

 

Bistriţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 293. Scădere rufeturi, însă 26: 4 popi, 3 panţiri, 2 calici, 17 femei sărace. Rămân birnici 267.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Iosip

Grigore, butnar

Sava Oloi

Tănasă, ungurian

Grigori fiul lui

Pavel Bobric

Grigori Măgan

Vasile Orza

Grigori fiul lui

Ion fiul lui

Ion Scripa, vornicel

Ion Toplician

Grigori Toderică

Toderică cel bătrţn

Toader al lui Toderică

Pavel, ungurian

Simion fiul lui

Gavril Orza

Alecsandru Orza

Vasile Buftia

Ion Căoacia

Ion Iosip

Toader, baciu

Grigori Vlăşincu

Andrei Hunia

Ion a Iosipoaei

Grigore Chimina din Dorna

Ino, ungurian, la fel din Dorna

Măria, ungurian din Dorna

Costandin Vicovan

Acsinte Jumaliţă

Pintia Antal

Gheorghi, cojocar

Petria Pospai

Macovei, ungurian

Costandin Gimănare cu mamă

Ion al Gimănăroae, ungurian

Andrei Gimănare

Nistor Cheorlisă al Gimănăroae

Mihăilă Erhan

Petria Erhan cu mamă

Vasile Focşa

Grigore Caba

Irimie al lui caba

Ion, ungurian

Chiruţă Iancul

Gheorghi Răcilă

Sava Erhan

Nica Lungu

Costandin Lungu

Petria Lungu

Simion Fărdi

Vasile Tăzlăoan

Costandin Tăzlăoan

Costandin Moglan

Toma fiul lui Moglan

Lupul Moaliş

Gavril, mrejar

Petria fiul lui

Nistor fiul lui

Ion nepot mrăjariului

Ilie nepot mrăjariului

Todosia a mrăjariului cu holtei

Toader Herestioară

Sandul, ungurian

Sava a Iosipoai

Nicolai Găină

Grigore Sirmac

Chiruţă a Palucesăi

Lupul lui Cocoş

Gavril Cocoş

Vasile Cocoş

Grigori Hogia

Grigoraş Goia

Ignat Goia

Ignat Goia

Gheorghi Goia

Rusul Marco

Vasile Iosip

Ştefania cu Ion Paşco holtei

Dumitru Paşco

Ursul Paşco

Ştefan Hogia

Ion Hogia

Simion Hogia

Gavril Hogia

Dumitraşco Robu

Ion Şchiopu

Mihăilă Călbaz

Grigori, ungurian

Stafi fiul lui

Dumitru Şchiopu

Petria a Varvarei

Ifrim Cocoş

Gheorghi Ţigania

Ion fiul lui

Grigore Strătule

Gherasim Câlţa

Ştefan Ştirbu

Ion fiul lui Ştirbu

Toader Budăi

Grigori fiul lui Toader Budăi

Ion al lui Cotruţă

Acsinte Ciobâcă

Ion, ungurian

Vasile fiul lui Budăi

Ion fiul lui Budăi

Strătulatu, ungurian

Ion, morar

Ion Rucsan

Zaharia, muntean

Gavril, muntean

Gavril Guguţa

Solomon a Ursului

Păhăruţe, ungurian

Grigori a Ursului

Nichita Ursul

Toma Ursul

Ursul Moşniaga

Ignia, ungurian

Gheorghe Cârjă

Andrieş Sofian

Zaharie Goia

Vasile Goia

Petria, morar

Oania fiul lui

Rusa Goia

Gavril Găină

Gheorghi Călbaz

Onu, ungurian

Nichifor, ungurian

Grigori Găină

Toader Ruscan

Nicolai Mârcă

Dumitru Găină

Toader Găină

Vasile Găină

Vasile Iancul

Ion Ciobotă

Sandul, ţăran

Grigore Cârjă

Strătulat Cârjă

Miron Cârjă

Toder Bârgâoan

Floria Bărgăoan

Costandin Bărgăoan

Vasile Guguţă

Vasile Marco

Ion bârsan

Gheorghi Cârjă

Simion Şimon

Ion, croitor, vornicel

Simion, croitor

Andrei, croitor

Nica, croitor

Gheorghi, croitor

Lupul Zaharia

Toader fiul Lupului

Nichita fiul Irimiei

Grigoraş fiul Irimiei

Macsin a Irimiei

Nichita Savei

Ion fiul lui Nichita Savei

Ignia, ungurian

Nichita Cheşco

Iftimi Cheşco

Gheorghi, rusul

Nicolai Cheşco

Gheorghi Cheşco

Ion Cheşco

Toader Branişte

Vasile Sava

Costandin sava

Iftimie Moglan

Nichita Moglan

Dumitru Sava

Andrieş Sava

Costandin Topolician

Toader Sava

Ion Botezat

Vasile Moguş

Vasile Amorţitu

Gheorghiţă Paisa

Ion Topolician

Toader, morar

Ion Vindereu

Floria, ungurian

Filimon, ungurian, birău

Toader Frunză

Ion Dodul

Petria Lăzăroi

Vasile Capră

Gavril Orlaia

Iacob Orlaia

Ion fiul lui Vasile

Petria, pioar

Sava, pioar

Lupa, cabă cu Ion holtei

Lăzăroae, babă cu Ion holtei

Nichita Candria

Grigoraş fiul lui Gavril Tărâţă

Toader fratele lui

Vasile Tărâţă

Petria lui Gheorghiţă

Ion fiul lui

Vasile Gheorghiţă

Ion fiul lui

Vasile Coca

Ion fratele Cocăi

Ion Gheorghiţă

Ion, scorţar

Mihai Bumbu

Toader Sidor

Petria, ungurian, văcar

Petria Drăgoi

Grigoraş Pricop

Iftimi Movilă

Nichita Drug

Gheorghi Drăgoi

Gheorghi Tărâţă

Vasile Zotnic

Petria Românu

Ion Erhan

Gavril a Ursului

Dumitraşco fiul lui

Grigori Pantia

Gheorghi Căcărază

Blaga al lui Căcărază

Vasile al lui Tărâţă

Gheorghe fiul lui

Toader Paladi

Filip Oniţa

Ion a Ursului

Vasile fiul Ursului

Grigori Antal

Filimon al lui Antal

Pavel, rus

Pintia Marco

Nistor Antal

Ion Sasu

Chirilă Marco

Dumitru Marco

Gavril Marco

Ion Stoian

Ion, ungurian

Dămian, ungurian

Iacob, ungurian

Ursu Bondria

Costandin Popăscu

Gheorghi Popăscu

Trifan Popăscu

Nicolai Norocel

Ion Popăscu

Mihăilă Popăscu

Petria Popăscu

Vasile Gliga

Gavril Gliga

Vasile Scorlic

Ion Marcu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Mihăilă

Popa Gavril

Popa Pavel Mitrofan

Diaconul Vasile

Simion Cotruţă, panţir

Lului al Ignei, panţir

Simion Botezat, panţir

Irina, săracă

Ioana Cucoşoaia, săracă

Ioana, unguriancă, săracă

Mărica Şchiopoaia, săracă

Petria Furdui, calic

Maria Spafioaia, săracă

Măriuţa Cotruţoae, săracă

Irina Huţoae, săracă

Ilie Săfian, calic

Ioana Andrieşoae, săracă

Nastasia Tărâţoae, săracă

Acsinia, prescurniţă, săracă

Ioana Liţoae, săracă

Nastasia, unguriancă, săracă

Acsinia babă săracă

Măriuţa Irimiasă, săracă

Todosia Răciloae, săracă

Iftimia, prescurniţă

Anuţa Hoţoae, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 256-259

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Frumos

 

1774, iunie 20

 

 

 

Frumos

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 23.

 

 

 

Scutelnici mănăstirii Moldoviţei:

 

 

Simion Niga

Chiruţă Niga

Gheorghe Lipan

Ion Niga

Petria Niga

Ion, ungurian

Simion Negură

Mihăilă, crâşmar

Ion Şuhane

Ion, ungurian

Vasile Vămanu

Vasile Huţuliac

Nichita, rus

Lupul Checheriţă

Ştefan Checheriţă

Mihai, rus

Mihăilă Niga

Dumitru Huţuliac

Ivan Huţuliac

Matei Huţuliac

Măriuţa cu holtei

Dochiţa cu holtei

Măriuţa cu cu holtei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Simion

Luca, rus, dascăl la biserică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 259, 260

 

 

 

 

 

Ţinutul Câmpulung-Suceava: Liuzii din Mănăstirea Moldoviţei

 

1774, iunie 20

 

 

 

Liuzii din Mănăstirea Moldoviţei

 

 

 

 

La fel, scutelnicii mănăstirii Moldoviţei:

 

 

Grigoraş Bodrună

Lupul Bodrună

Lupul Negură

Chirilă, rus

Ion, cojocar

Ion Candria

Dumitru, rus

Costandin fiul Chiruţii

Dănilă, rus

Ion Butnarescu

Grigori Andrian

Ion Moscul

Savin Coca

Grigori, morar

Ştefan Ştoloban

Ştefan, ungurian

Măria cu holtei

Ion, crâşmar

Lupul Butnărescu

Baba Floaria cu holtei

Andrieş fiul Paraschiţii

Precop Comorăţan

Grigore Comorăţan

Iftimi Comorăţan

Vasile Comorăţan

Simion, ungurian

Petria Cozmiuc

Fodor, butnar

Macovei Băisă

Ion Băisa

Ion, ungurian

Dumitru fiul lui Ion, ungurian

 

 

Rufeturi:

 

 

Petria, ţigan

Ion, ţigan

Iacobu, ţigan

Lupul, ţigan

Iacob, ţigan

Costandin, ţigan

Acsinte, ţigan

Vasile, ţigan

Toader, ţigan

Toader al lui Toader, ţigan

Nichifor, ţigan

Chiruţă, ţigan

Simion, ţigan

Grigori, ţigan

Simion, ţigan

Lupul, ţigan

Macovei, ţigan

Andrei, ţigan

Ion, ţigan

Ion, ţigan

Grigori, ţigan

Costandin, ţigan

Nichita, ţigan

Nicolai, ţigan

Lupul, ţigan

Toader, ţigan

Zaharia, ţigan

Ifrim, ţigan

Andronic, ţigan

Ion, ţigan

Nichita, ţigan

Toader, ţigan

Iftimie, ţigan

Vasile, ţigan

Grigore, ţigan

 

 

 

Bejenari ce s-au găsit la acest ţinut:

 

 

Ursul Marcu din Ştulbicani, ce-a venit din satul Mălinii, din Ţinutul Sucevei

Grigoraş fiul lui Constandin Dobrian de acolo, ce-a venit din satul Cacica, la fel din Ţinutul Suceava

Gavril, crâşmar din Broşteni, ce-a venit din satul Capul Codrului, la fel din Ţinutul Suceava

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 260

 

 


Ţinutul Hotinului: Ocolul Mijlocului (final)

 

Fortifications of Hotin

 

 

Satele Corjăuții, Caracușanii, Parcova, Haliciul, Târgul Hotinului

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Corjăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Corjăuții

 

 

A preotului Mihai, cu salvogvardie de la 1774

 

 

 

 

Toată suma caselor: 125. Scădere rufeturi, însă 125: 2 popi, 123 cu salvogvardie.

 

 

 

Cu salvogvardie:

 

 

Andrei, sârbul

Ion, vornic

Vătămanul

Dumitru Savul

Ene, sârbul

Dăniil

Chiriac Tătarul

Lupul Văcărciuc

Nicolae Mivovanul

Toader Huzun

Mihălache, văcariul

Toader fiul lui

Ignat fratele lui Toader

Simion Boncancia

Postolache Cogiușcanul

Gavril Bărbuță

Lupaș Gâciul

Ștefan Beșliu

Tănase Pădureț

Ion Beșliu

Vasile Pădureț

Climente al lui Goraș

Goraș

Vasile Stare

Ion Burcuș

Ion, cojocariul

Dumitru, sârbul

Lupul fost vornic

Ion Ghiciul

Grigoraș Bocancia

Ion, cărăuș

Grigore, cibotar

Dămian

Lupul al croitoriului

Ficiorul babii Viancăi

Iordache Oteț

Istrate fratele lui Murguleț

Gheorghe Vraghie

Gheorghe Furtună

Toader Huzun

Apostol Bocancia

Nicolae al lui Dragotă

Petre Chitai

Iordache cel negru

Simon Urjac

Gavril cel lung

Petre cumnatul lui

Oavel Danțul

Dumitru, muntean

Vasile fiul lui Hâncul

Ion Scobioală

Zaharia cel bătrân

Gheorghe Lucuțangul

Hâncul, butnar

Grigore Tătarul

Ion a Hodorogesii

Ion, cojocar

Ilie Danțul

Ion, sârbul

Ion Fătuc

Mihalache fiul lui Pintelei

Nistor Râmbu

Ion Pintelia

Ursul al lui Pintelia

Acsănti Zosim

Ion Zosim

Gavril Mațegroase

Mihalache cel bătrân

Grigore, butnariul

Petre Andronache

Iacob, rus

Costandin Andronache

Vasile al Bordeenilor

Ion Andronic

Toader Râmbul

Ion Bordeianul

Pavel Bordeianul

Hrigoraș Halăț

Costandin Bordeianul

Sandul Meșterilă

Andrei Buzilă

Pavel Tătarul

Ion Cotac

Macovei Chitic

Dumitraș fiul lui Pintelei

Iacob, rus

Eșco, rus

Manoli, vătăman

Ion fiul Paraschivei

Vasile Călugărul

Macsim Râmbul

Gheorghe Bordeianul

Gheorghe, morar

Costandin Gazda

Grigoraș Mitrofan

Vasile, butnar

Ion, rusul

Andreeș Mămăligă

Ștefan Lincuță

Gheorghe Fitil

Andrei, rus

Ursul, rus

Vasile fiul scutarului

Gheorghe, sârbul

Savin, surugiu

Aistar Strate

Lupul fiul lui Ștefan

Ion, rusul

Chiriac Cucută

Grigore Furtună

Ion Furtună

Ion Băetul

David Budul

Andrei, vădrar

Grigoraș Jalbă

Chiril, croitor

Toader Buzilă

Iftimie Ciuhurianul

Nichifor fiul cibotarului

Ștefan Dragotă

Simion Dragotă

Dănilă fiul lui Babii

Vasile Chișcă

 

 

Preoți:

 

Popa Ștefan

Alt popă Ștefan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 176, 177

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Caracușanii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Caracușanii

 

A cneazului Cantemir, cu salvogvardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 132. Scădere rufeturi, însă 132: 2 popi, 1 dascăl, 7 țigani, 122 cu salvogvardie.

 

 

 

Scutiți cu salvogvardie:

 

 

Vasile, morar

Acsentie, cibotar

Gheorghiță

Dumitru al lui Papărău

Vasile, văcar

Gheorghe

Pavel, rus

Nacul Băeșu

Ion Stărpul

Ion Ciutacul

Ștefan Băeșul

Andrei, rusul

Ivan, rusul

Ion, ciobanul

Toader Lungul

Toader al lui Lungul

Ștefan Răcilă

Ion al lui Răcilă

Iftimie fiul lui Răcilă

Ioniță Cusur

Ion Pleșca

Ursul, rotariul

Vasile Vară

Macovei, cioban

Antohe

Macovei

Simion

Ștefan, cioban

Ioniță Bordeianu

Lupul Adășanul

Dumitru Lungul

Ioniță Petco

Simeon Ciobeică

Dumitru, cibotar

Ioniță Crunciul

Stăvilă

Vasile, văcar

Petre, rus

Grigore, rotar

Toma, rotar

Ion, vătăman

Andrei, rusul

Iftimie, rotar

Simion Crăciunul

Solomon Costandin

Dumitru, dulgher

Nicolae, cioban

Ion, olar

Petre Păpușoi

Grigoraș, vătăman

Ioniță Răcilă

Vasile Beșică

Grigoraș Condrianul

Gavril, cibotar

Ile Arnăutul

Iosip Tricolici

Pavel, cojocariul

Grigore

Ion, olariul

Ioniță Perjul

Costantin

Iftode, rusul

Vasile Lungul

Iordache Țilic

Toader Țilic

Miron

Toader Lungul

Iftimie Dada

Ion

Lupușor

Vasile Burcă

Ioniță Jalbă

Alecsa, rus

Ștefan Gâlia

Vasile Gâlia

Ion, rusul

Petre, morar

Tănase

Grigoraș Fătăcariul

Toader Sterpul

Toader Brun

Andrei

Vasile Gânscă

Costandin, rotar

Petre

Toma

Istrate fratele vornicului

Samuil, vornic

Ion Țurcanul

Costandin Perjul

Ion Ciupercă

Pintelei Râmbul

Vasile Focșa

Ion Râmbul

Lupul Râmbul

Costantin

Gheorghe Ciocârlan

Ion, vornic

Gricoraș Topală

Darie

Filip Focșa

Ion

Vasile, rotar

Irimia

Toader Vremulici

Toader Țâpăi

Iftimie, cojocariul

Onofrei

Apostol Broscăucianul

Ion Croi

Toader Druță

Toader Cămârzan

Toader, rotariul

Ion Bodeianul

Vasile, vornic

Moise Comanac

Grigoraș Huțul

Simion Râmbul

Nicolae Cujba

Agachie

Grigoraș Năstase

Vasile, rusul

 

 

Preoții:

 

Ștefan, diacon

Potropopul Ilie

Ion, dascăl

 

 

Țiganii:

 

Gheorghe, țigan, herar

Ion, țigan

Lazăr, țigan

Ursul, jude, țigan

Vasile, țigan

Vasile, la fel, țigan

Fratele judelui, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 177, 178

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Parcova

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Parcova

 

Satul mănăstirii Cetățuia,

ce se scutește cu cartea măriei sale

preînălțatului feldmareșal

de la 1772, ghenarie 1

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici 53.

 

 

 

Scutiți cu salvogvardie:

 

 

Toader, vornic

Condurachi fratele lui Lupul

Vasile Jalbă

Ignat Jalbă

Simion Tătarul

Ilie Doruianul

Maftei fiul lui Lupul

Ștefan Nenițul

Iancul fiul lui Matei

Ioan fiul lui Lupul

Gavril nepot popii

Ștefan Focșa

Nicolae Fusu

Gheorghe Talpă

Nicolae, muntean

Donici fiul eșanului

Sandul Curcă

Palade fiul Orghicii

Apostol Frunză

Antohe fiul lui Istrate

David fratele lui Ioniță

Ioniță al lui Fusul

Ioniță, marchitan

Toader Boloca

Vasile Boloca

Vasile Cocoară

Pricopie Lulia

Arsănie Jalbă

Apostol Jalbă

Ștefan Durnia

Ion, bejenariul

Tănase fiul lui Lupul

Timofte, cibotar

Apostol Tătarul

Dămian fiul lui Prepeliță

Ioniță Rozlov

Costache fiul dascălului

Iftimie al lui Ioan, rusul

Antohe Balbae

Gavril al lui Lipsă

Frunyă Nebunul

Chiriac Coroșca

Anton, rusul

Alecsa, morar

Fodor, rus

Ignat, rus

Mihai, rus

Vasile, prisăcar

Vasile, cioban

Ivan, rus

Vasile, rus

Ițco, rus

Vasile, morar

 

 

Rufeturi:

 

Popa Chirilă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 178, 179

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Haliciul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Haliciul

 

Această slobozie are cartea divanului

din 1773, mai 16, dată paharnicului

Iordache Darie de oameni străini,

ce vor veni dintr-alte țări, să nu fie

supărați întru nimic, până la 2 ani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scutiți cu carteaq divanului: 29.

 

 

 

Scutiții:

 

 

Ivan Cacia

Nicolae

Matei

Ivan Cirimot

Procop Medvechi

Dumitraș, morariul

Harasim Hrinic

Toma Trichec

Vasile, rus

Iacob, rus

Hrihor, rus

Alcsa Curman

Vasile Biacul

Mihai fiul lui Gavril

Ivan Măcișag

Timofte

Timofte, rotar

Vasile Ilco

Iacob, rus

Vasile Gavril

Vasile Colerca

Ilco Virnic

Fegher, rus

Hrihor

Dumitru

Nichita

Mihai

In (alt) Mihai

Achim, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 179

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Târgul Hotinului

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Târgul Hotinului

 

 

 

Care nu dă nici la o orânduială:

 

 

Mihailo, marchitan

Dumitru, marchitan

Timofte, marchitan

Costandin, marchitan

Grigoraș, marchitan

Ioniță, chitari

Lupul, cojocar

Toader, grec, marchitan

Ioniță, croitor

Toader fiul lui Vasile

Toader, casapul

Ștefan, casapul

Alecsa Coval

Ion, cojocariul

Vasile fiul lui Precup

Stavdi, marchitan

Vasile, cojocar

Prodan, cojocar

Andrei, cojocar

Nicolae Zaporojan

Nicolae Bradunschii

Gheorghe, dulgheriul

Gheorghe, chitari

Ursache, casapul

Ioniță, dulgher

Vasile, chitari

Vasile, dulgher

Hrinco, dulgher

Dumitru, cojocar

Anton, chitar

Frideric, marchitan

Anton Bugania

Mihailo, palamar

Ion, pâslar

Nicolae, rus

Simion, cibotar

Nicolae, olar

Simion, rus

Alecsa, olar

Hrinco, cibotar

Ivan, rus

Iftimie, rusul

Vasile, butnar

Danila fiul lui Ostahe

Ion, morariul

Ivan, berariul

Andrei Rusnac

Timco, cibotar

Nichita Conceschie

Vasile fiul lui Savin

Dumitru, olariul

Ilaș, cibotariul

Gavril, giugănar

Vasile, lutar

Dumitrașco din Lencăuți

Iancul, cojocar

Ștefan Șchiopul

Ivan fiul lui Iure

Stoian, sârbul

Costandin Bănari

 

 

Mahalaua Târgului de Jos:

 

 

Alecsa, vornic

Vasile, marchitan

Hlior

Iacob Pohaci

Petro

Ilaș din Iurcăuți

Mihailo

Cozma

Roman

Ștefan, pânzar

Iacob fiul lui Minciuc

Alecsa, pânzar

Hrior, haidău

Dănila Pazpalchi

Fodor Lipciuc

Cozma Însuratu

Ivan Boiciuc

Nicolae Hrițac

Gavril Habornii

Alecsa, rus

Ștefan, pânzariul

Ivan Ripir

Macsin Pintia

Feder Stare

 

 

Mahalaua Otacilor din Hotin:

 

 

Simion, vornic

Ion Cernei

Filip fiul lui

Ștefan, rusul

Hrior din Clișcăuți

Ivan, crâșmar

Simion Rusnac

Ivan din Pocretchie

Nicolai fratele lui

Vasile Podcleschie

 

 

Rufeturi ot tam:

 

Popa Andrei

Pavel, diacon

Mihăilă, răspopă

 

 

Jidovii din Târgul Hotinului:

 

 

Moscul Sânger

Strul fiul lui David

Zelnic, croitoriul

Maer fiul lui Moscul

Ițco, butnariul

Butnariul

Avram a Simiei

Herșcu al lui

Iure Hăim

David al lui Dărăban

Bercul al lui Șionii

Hilip

Herșcul, croitoriul

Iosip Cabasacal

Leiba Farbiș

Rafail

David Rejnic

Herșcu al lui Nisul

Aron Broțchii

Avram fiul Hahamului

Strul, șlicariul

Aron fiul Frimii

Leiba, cocieriul

Aron fiul lui David

Șeul

David al lui Basii

Leiba Aronovici

Iuda fiul lui Herșcovici

Strul cel Gros

Peisec

Leiba, dughengiu

Haim Giabas

Leiba Smotrici

Strul fiul lui Avram

Solomon al lui Sobotari

Leiba, șlicariul

Niscul

Iancul Pădureț

Volva, zlătariul

Aron fratele lui Haimul

Faibiș

Iancul, crâșmar

Davin fiul Moișăi

Șmil, sticlariul

Moscu, croitoriul

Ghidali al tăbăcarului

Strul, dascăl

Ițco, sticlar

Herșcu din Vascăuți

Șimon fiul lui Ițco

Ițco, croitoriul

Borco Iureș

Moscul lui Niscul

Nuta

Buium Șăretul

Șlioma

Milic

Hațcal Frâncul

Buium, hahamul

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 179-181

 

 


Ţinutul Hotinului: Ocolul Mijlocului (VI)

 

Kurt Hielscher: Roumanie Leuşeni, în Basarabia

 

 

 

Satele Văraticul, Criva, Bălcăuții, Cruhlicul, Zalucia,

Nisfaia, Stănileștii, Dăncăuții, Capeleuca,

Peșcăuții, Bilăuții, Vancicăuții, Cepeleuții, Larga

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Văraticul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Văraticul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 21.

 

 

 

Birnici:

 

 

Opria, bârsan

Pascal Tomuz

Stan, muntean

Toader Bibo

Ștefan Sava

Ioniță Țurcan

Ursul fiul lui Pavluca

Ambrosie, butnariul

Ion Hodoroză

Vasile, crâșmar

Ruzun Baternu

Ion, morar

Constandin, prisăcar

Grigoraș Sliva

Grigoraș Tomuz

Iacob Tomuz

Ștefan Păpușoi

Iacob, petrar

Ursul Untul

Grigoraș fiul lui Mihailo

Iacob Tomuz

 

 

Rufeturi:

 

Popa Simion

Dascălul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 168

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Criva

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Criva

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță fiul lui Alecsei

Iacob fiul Huțului

Andronic

Toader Băran

Simion Băran

Hrihor, rus

Ion, rusul

Ion Bosăncian

Lupul fiul lui Mihai

Simion fiul lui Durna

Onofrei, văcar

Nichifor, păscar (pescar – n. n.)

Nistor Jacotă

Ștefan Dragoș

Pintelei Dărnian

Dumitru al lui Dărnian

Mihai, rusul

Ursul Durnian

Simion, cojocar

Zote, cojocar

Toader Dornian

Ursul al Balonesâi

Anton Toclău

Tănase al Huțului

Andronic

Ursul Brăduțan

Costandin fiul Sandului

Nichita fiul lui Dănilă

Grigoraș Pomârlan

Ichim fratele lui

Timofti fiul lui Niagul

Mihai, vornic

Doroftei

Onofrei Știubei

Petre Androniciuc

Vasile Hrapcu

Ștefan Andronic

Ion Butilă

Gheorghe Brăduțan

Gheorghe fratele lui

Toader Brăduțan

Vasile fiul lui Gorcia

Chiriță Brăduțan

Istrate Alecsei

Ștefan Bostan

Anton Căpățână

Nichita, bejenar

Constandin Costia

Gheorghe fiul lui

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ioniță

Andreeș, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 168, 169

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bălcăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bălcăuții

 

 

Ce s-a scos din poșta de la Nusfaia

(deci, un al doilea sat cu acest nume, în același ținut – n. n.)

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursache, vornic

Dumitrașcul

Simion, rusul

Simion cel mic

Alecsa, rus

Enache Sava Budianu

Pintelei fiul lui

Mihalache nepotul lui

Dumitrașcul al Brăhoaei

Tănase, cioban

Mihai Birnicul

Ion Mânzatul

Mihai Birnicul

Ion Mânzatul

Simion Mânzatul

Deli Ion

Iuzco, rusul

Pavel fratele lui Grigore

Grigore al lui Gheorghiță

Ion Budianul

Toader Flueraș

Vasile cumnat Fluerașului

Mărdare

Ștefan Plop

Sofrone

Vasile, rus

Vasile al Chiricăi

Andrei, rus

Lupul al prisăcăriții

Gavril, cojocar

Vasile Hârgău, rus

Sandul al Gheorghițoae

Hrihor, rus

Ștefan fiul lui Chirilă

Anton, rusul

Costantin, dulgheriu

Toma fiul lui Gheorghițoae

Tănase fost vătăman

Dumitrașcul, panțir

Tudose fiul lui Gheorghițoae

Grigoraș Cucundia

Acsinte Cucundia

Ion, vătăman

Gheorghe, crâșmar

Toader Brumă

Ion Bălan, văcar

Toader al Sofroniei

Ursache fiul Gheorghițoaei

Gheorghe, bărbieriul

Mihai, rus

Ion Golia

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ștefan

Macsim, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 169

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cruhlicul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cruhlicul

 

Ce s-a scos din poșta Dăncăuților

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Sapian Mihail

Ilaș, holtei

Vasile Palii

Vasile, vornic

Petria

Sava cumnat vornicului

Toader Palamiu

Ivan fiul vornicului

Pintelei al lui Urluc

Vasile, vătăman

Roman tatăl vătămanului

Ilie Uțul

Ivan Petrică

Vasile al lui Petrică

Dumitru cumnat lui Vasile

Ion, bejenar

Anatie

Petraș

Ion al lui Enache

Vasile Lopăciuc

Toader fratele vornicului

Ivan Crase

Iacob, rus

Andrei, butnariul

Ivan, bejenariul

Vasile Lopăciuc

Luchian, vătăman

Andrei, rus

 

 

Rufeturi:

 

Popa Grigore

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 169, 170

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Zalucia

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Zalucia

Care păzește podul de peste Prut

 

 

 

 

Toată suma caselor: 95. Scădere rufeturi, însă 95: 2 popi, 93 podari.

 

 

 

Podari:

 

 

Grigore Coșman

Toader Carabul

Pavel al ungurianului

Dămian fiul lui Ștefan

Dumitrașcul

Gavril, hotincianul

Nicolae

Lupul fratele lui

Costan

Tănase, harabagiu

Ștefan, harabagiu

Vasile Ciobotaș

Sandul, pas

Ion, rusul

Ion fiul lui Ion

Vasile, rus

Gheorghe Bădărău

Sava Cărădan

Gora fiul lui Vasile

Gheorghe, sârbul

Vasile Țurcan

Ioniță al Mariei

Lupașcu fiul lui Stahie

Costia al Oțăloaei

Iure fiul lui Stahie

Grigoraș Bolat

Andronic, croitor

Ignat fiul lui Savin

Isac Dațul

Ion Dațul

Ursul fiul lui Barbălată

Simion Grosul

Ostahe al Maftei

Prodan Carunbă

Iacob fiul lui Matei

Ion fiul haidăului

Iordache Cirinpei

Chirilă Cirinpei

Apostol al lui Sâmpetru

Istrate fiul lui Istrate

Irimia fiul lui Istrate

Macsim, rusul

Toader Focșa

Toader fiul lui Tiron

Hilip al haidăului

Ștefan

Nicolae al lui

Lupul Mohoraș

Hilip Hertan

Vasile Mohoroi

Chiriac Polică

Timofte Cardan

Vasile Guțul

Ion Doron

Costandin Crangă

Ursul Pădure

Gavril fiul rotarului

Vasile fiul ungurianului

Ion Cerepeu

Ilie Focșa

Ion fiul morarului

Sandul, morar

Gheorghe Lătan

Lupaș, morariul

Petre Șepteboi

Andrei Șepteboi

Ștefan fratele lui Hilip

Ion Bulagă

Vasile Băligă

Ioniță, vătăman

Vasile, vătăman

Dumitraș cumnat lui Vasile

Ursul fiul lui Toader

Gheorghe Neculcia

Sava Șepteboi

Andronachi Șepteboi

Lupașcu Moșniaga

Andrei fratele lui Prodan

Ion fiul lui Gheorghiță

Irimia lui Antohe

Pavel fratele lui

Luca cumnat lui

Nichifor

Marcul

Crăciun al lui Antohe

Vasile al lui Ropotă

Grigore Pagubă

Ivan, rusul

Tănase, vătăman

Ioniță Șepteboi

Andrei

Lupașcu, vornic

 

 

Preoții:

 

Popa Ștefan

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 170, 171

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Nisfaia

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Nisfaia

Ce ține poștă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 22: 1 popă, 21 poștași.

 

 

 

Poștașii:

 

 

Dumitru socru potropopului

Gheorghe fratele lui

Tănase, priș (vine) din Marșăniță

Petre Nicoriță

Iacob fiul lui Nichifor

Gheorghe Rogojină

Mihai fiul lui Tudose

Dumitru, ciobanul

Gheorghe, rotar

Vasile

Tănase fiul lui Vasile

Nicolae, rus

Vasile Bălan

Ștefan, cibotariul

Leon cumnat lui Bălan

Nicolae fratele vornicului

Tănase, vornic

Nichifor, butnar

Grigore al pisăriței

Tudose Fățul

Ștefan Huzunul

 

 

Preoți:

 

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 171

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Stănileștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Stănileștii

La fel poștași la Nusfaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 65: 65 poștași.

 

 

 

Poștașii:

 

 

Vasile Lungul

Ion Toclatău

Andronache Cazacul

Iftode socru lui Andronache

Macovei Cacia

Toader Hujuzu

Ion fiul Iacoboaei

Grigore al butnăriții

Costandin Biholianul

Nichifor

Calistru

Hiloti

Pavel nepot Românesei

Ursache fiul Nicoriții

Toader Chilianul

Ion Căruntul

Ion fiul Mitroaei

Grigoraș fiul lui Pavel

Ștefan fiul butnariului

Tudose, nisfoianul

Lupașcu, vornic

Petre fiul lui Ion

Ion fiul lui Stahe

Ioniță fiul lui Mihalache Mistrianul

Ursul cumnatul lui

Ion Cuțuluc

Grigoraș Crișcanul

Ion fiul lui Mărdare

Costașcu fratele olariului

Andrei, lipcanul

Acsănte, olariul

Pătrașcul fiul Păsătoaei

Iftimie, ungurianul

Toader, ungurianul

Ion Bahor

Ostahe

Toader Popihornu

Lupul Vrăjitoriul

Gavril Japcă

Costin Ghiugiu

Timofte Martin

Grigoraș Șahăn

Trohin

Ștefan Huzun

Toader fratele olariului

Ursul Serabi

Matei, rus

Iacob al lui Matei

Costandin Raba

Dămian, butnariul

Roman fiul lui Năzărciuc

Andrei, ungurianul

Gheorghe fiul rotariului

Costandin fiul rotariului

Grigoraș fiul lui Irimia

Ion Tutuliac

Simion Leicuță

Ștefan fiul lui Irimia

Irimia, vătăman

Acsănti Negru

Lupul Peșterece

Toader, cojocariul

Onofrei Nicoriță

Costandin Nicoriță

 

Petre Nicoriță

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 171, 172

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Dăncăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Dăncăuții

Ce țin poștă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 19: 19 poștași.

 

 

 

Poștașii:

 

 

Ignat Gura

Ostahe, rus

Ștefan Haiduc

Iacob Stari

Toader fiul lui Iacob

Ivan Znosu

Petre, rus

Ivan Haiduc

Dănilă, rus

Vasile Pavliciuc

Ivan, vătăman

Ivan, ciobanu

Ivan Răbucinchie

Nicolae Socoloșchie

Iacob, rus

Vasile Meretiuc

Grigoraș Futemașciuc

Simion, rus

Fosor, rus

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 172

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Capeleuca

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Capeleuca

La fel la poșta de la Dăncăuți

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 15: 15 poștași.

 

 

 

Poștașii:

 

 

Ștefan Coroșciuc

Vasile, rusul, văcar

Timofte, cibotariul

Ivan Clăpăuc

Ivan, bejenariul

Ilie, rus

Ion, vornic

Hrihor Stilinca

Fedor Cohorinoțchi

Andrei Horinoțchi

Ivan Postoli

Fedor, scripcariul

Nicolae, rus

Timofte Ursanco

Nichifor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 172

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Peșcăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Peșcăuții

Tot la această poștă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 40: 2 popi, 38 poștași.

 

 

 

Poștașii:

 

 

Grigoraș Vicol

Vasile fiul lui Dentolia

Tănase fiul beșliului

Alecsei

Vasile

Ion fiul vornicului

Grigore, prisăcariul

Hrihor Giușcanul

Ion Iasaiancul

Ștefan Uțul

Ștefan Ficiuc

Ion Ghidura

Ivan Fedorciuc

Ion Durat

Miron fiul lui Costin

Toader al lui Coria

Alecsa Mira

Ion unchiul lui Alecse

Ștefan Urcic

Costaș fiul lui Covată

Ion Găinușă

Maxim fost vornic

Gheorghe fiul lui Iftimie

Chiriac fiul lui Iftimie

Vasile Coșliot

Ion al lui Coșliot

Hrihor Soroclit

Simion, văcariu

Dumitru, rus

Ilaș, vătăman

Ivan Uțanu

Toader fiul lui Timofte

Onofrei

Matei, rus din Sănicău

Iacob Sficiuc

Simion

Toader

Ion Corchi

 

 

Preoți și dascăli:

 

Popa Dănilă

Iacob, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 172

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bilăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bilăuții

La fel la această poștă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 1 popă, 1 dascăl, 28 poștași.

 

 

 

Poștașii:

 

 

Nicolae fratele vornicului

Pricup

Sandul Dupcia

Macsim fratele vornicului

Vasile Negru

Ion al Grigoroaei

Ștefan fratele lui Ion

Iacob, rus

Vasile fiul lui Andrei

Ștefan al lui Andrei

Andrei, rotariul

Andrei Căcăriază

Ionel

Ion Scorohogia

Chiriac

Toader, vătăman

Ignat fiul lui Simionel

Ivan, rusul

Onofrei fiul lui Ivan

Darie al lui Ivan

Grigoraș al lui Ivan

Ștefan Dupcia

Grigoraș Dupcia

Istrate cumnatul lui

Toader Bujăniță

Toader

Pricopi din Forosna

Vasile, vornic

 

 

Popi și diaconi:

 

Popa Ion

Hrihor, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 172, 173

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Vancicăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Vancicăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 72. Scădere rufeturi, însă 72: 2 popi, 1 dascăl, 1 țigan, 68 călărași.

 

 

 

Călărașii:

 

 

Gheorghe Uțul

Grigoraș fiul lui Ion

Ile nepot lui Roman

Vasile Cagil

Ștefan cumnat lui Acsănti

Acsănti Crăciun

Lupul al Părascăi

Vasile al lui Lungul

Ion Giosan

Toader Bordeian

Ștefan, salahor

Iosip fiul babii Ioana

Toader al babii Ioanei

Moisei Giosan

Simion Lungul

Apostol fiul lui Timofti

Ion Roman

Vasile Spătariul

Ion Hăsan

Vasile Chirani

Ion al Sandului

Vasile Negruță

Ion Panciul

Ion Hegheș

Ion Moloncan

Chiriac nepot eșanului

Ioniță, cibotariul

Dumitrașcul, cibotariul

Petre, cibotariul

Simion Saca

Toma Zară

Toader Țurcan

Irimia Moroșan

Onofrei Carpu

Toader Carpu

Ion Bășică

Pavel, cibotariul

Costandin Ficotă

Gavril Popoiu

Timofte fiul lui Ichimaș

Ștefan Marchin

Ștefan Bureșchil

Costandin, nisfoianu

Nicolae, croitor

Matei al lui Roman

Ioniță al lui Matei

Stahie, butnar

Gheorghe, morar

Deli Ion

Vasile, sârbul

Iurcul, sârbul

Ion Lefter

Gheorghe fiul lui Grigore

Toader Liciul

Gheorghiță, călăraș

Toader, eșanul

Apostol fratele lui Gheorghiță

Toderașcul fiul lui Grigore

Nica fiul lui Negruță

Ion Crăciun

Onofrei fiul lui Gurăgata

Alecsa, rus

Prodan Niagu

Chiriac Buta

Toader fiul Butei

Ursache fratele lui Deli Ion

Timofte Boftac, vornic

Ion, dascăl

 

 

Preoți și dascăli:

 

Popa Vasile

Nichita, dascăl

Popa Dumitru

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 173, 174

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cepeleuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cepeleuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 66. Scădere rufeturi, însă 66: 1 popă, 2 dascăli, 63 călărași.

 

 

 

Călărașii:

 

 

Vasile Dediul

Ion al lui

Costandin fiul lui

Irimia la fel fiul lui

Apostol Dudău

Toader fiul munteanului

Toader, mocanul

Ioniță fiul lui

Tănase, morar

Toader fiul lui

Ilie Teleucă

Grigore Teleucă

Iftimie Mirăuță

Timofei Mirăuță

Sava

Grigoraș Mustiață

Vasile Ianaș

Anton Brăniștianu

Mihalachi Iașan

Vasile Pârcălat

Tănase Tiacălată

Ștefan, morar

Ion Brăniștianu

Toader al Cărăușiții

Toader Chitic

Gheorghe, eșanu

Simion al Sandului

Ștefan Jidanu

Ion Râmbul

Ifrim al Părpăloaei

Vasile, bejenar

Gavril, bejenar

Stahie

Danila fiul Mihăesii

Dumitraș Șchiopul

Nica fiul lui Moisei

Vasile Șchiopul

Andreeș, olariul

Nichifor fiul lui

Enache fiul lui Nichifor

Ion Teleuca

Nicolae Teleuca

Irimia Chistruga

Ion, curălaiul

Petre Lungul

Grigore, cojocariul

Ioniță fiul lui Iachim

Ion fiul lui Nicolae

Costandin fiul lui Foamete

Simion fiul Lzăroaei

Simion Ostornioală

Ilia, muntean

Grigore Moisa

Dumitraș Dudău

Ilie, bejenar

Grigore, morar

Mihalache Chișcă

Apostol Teleuca

Alecsa, văcar

Lupul Sotnic

Gavril, vătăman

Leur, văcariul

Ion, argat

 

 

Preoți și Dascăli:

 

Popa Andrei

Toader, dascăl

Ion, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 174

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Larga

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Larga

 

 

 

 

Toată suma caselor: 140. Scădere rufeturi, însă 140: 3 popi, 1 dascăl, 136 călărași.

 

 

 

Călărașii:

 

 

Crăciun

Ion, văcariu

Gheorghe

Toader fiul lui Crăciun

Iacob nepot lui Crăciun

Sârghie cumnat lui Crăciun

Isac Panțuda

Toader Poiană

Vasile, ungurian

Ion, cojocar

Iftimie, herghelegiu

Ioniță Mahmut

Gheorghe Bărdăhan

Vasile fiul lui Velicico

Ioniță Lătin

Mihălachi fiul lui Efrotia

Ion frate lui Pricopie

Ion fiul lui Velicico

Ștefan Cotu

Toader, lipcanul

Ion al odagiului

Hilip al odagiului

Mihalache al lui Efrotia

Pricopie, câșlari

Vasile Mititelul

Toader fiul lui Roman

Ion, argat

Dumitraș Puguriță

Grigore Gione

Lupul Ghimpul

Pavel Ghimpul

Vasile Tăbarciu

Gavril cumnat Tăbarcei

Vasile Hațapui

Ștefan Catana

Gheorghe Giosan

Gheorghe Bulgari

Pavel fiul lui Bulgari

Timofte, cojocar

Acsănti, pas

Lupul, pas

Grigoraș Neculi

Ioniță Ghiholan

Vasile Ghiholan

Vasile fiul lui Toader

Toader Ghiholan

Vasile, argat lui Iftimie

Grigore Marconici

Nicolae, scutar

Grigore Puzdria

Mihalache Budur

Antohe, vătăman

Dămian, cibotar

Nichifor, cibotar

Ionașco

Ion Obadă

Gavril

Tudose Părghecul

Gheorghe al Gafiței

Ștefan, vătăman

Lupul Fele

Tănase Șchircă

Hlicu, rusul

Dumitrașcul, rus

Petre nepot lui Briciag

Toader Cotruță

Gheorghiță

Toader Băgan

Alecsandru cumnat lui Gavril

Gavril

Ioniță al lui Tăbârcic

Lazăr nepot lui Alecsandru

Iftimie fratele lui

Ion Lungul

Ștefan fiul lui Căzacul

Iftimie fiul lui Căzacul

Simion Căzacul

Toader, cioban

Miru

Toader, pas

Iftimie al lui pas

Mihai fiul Chicăi

Precup

Petre Tăgadă

Simion

Onofrei fiul lui Anton

Dumitrașcu fiul lui pas

Irimia fiul plăcintariului

Vasile al lui Ciumaș

Toma Ciumaș

Vasile Borodian

Luca fiul lui Ciumaș

Grigore Borodian

Hrincul

Gavril Tăgadă

Vasile Tăgadă

Gheorghe Căbare

Nicolae fiul lui pas

Timofte, herghelegiu

Varlan al lui

Anton, morar

Tănase Țibuliac

Vasile Țibuliac

Toader, cojocar

Vasile Țibuliac

Pătrașcul

Toader Amorțitul

Vasile Trântifusu

Vasile Savin

Toader, cioban

Andrei Mândrul

Mihai Floria

Ilașcul fratele popii

Fodor, văcar

Acsinte Harțicu

Ion Gogul

Toader Dorohocian

Pavel Dorohocian

Mihalachi cumnatul lui

Miron Dorohocian

Nicolae cumnatul popii

Lupul Ionel

Vasile al lui Ionel

Lupul fiul lui Vasile

Tănase Grecian

Ion Breha

Vasile Breha

Gheorghe Breha

Luca Breha

Iacob Breha

Toader Hrinciol

Ion Dorne

Dumitraș al lui Tiron

Tiron

Miron Harțapuș

Mihălache fiul lui Tiron

 

 

Preoții și dascălii:

 

Popa Toader

Popa Vasile

Popa Toader

Ioniță, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 174-176

 

 


Pagina 3 din 13012345...102030...Ultima »