Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (III) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (III)

 

 

Jucica Nouă, în 1915

 

 

Satele Sobroneţ, Mămăeştii, Rohozna, Juşca, Lenţeştii, Valeva, Vetleuca

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Sobroneţ

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Sobroneţ (Şubraneţ)

 

Moşie răzeşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 96. Scădere rufeturi, însă 51: 4 popi, 3 dascăli, 3 mazili, 5 jidovi, 21 călăraşi, 5 văduve, 3 ţigani, 7 case pustii. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei, vornic

Pricop Lungul

Ivan, rus

Alecsa, rus

Ostafi

Ivan Rabici

Mazurul

Gavril Omenici

Vasile Popoviciuc

Costaşco

Vasile Măcarii

Sauca Tomaciuc

Ştefan, vătăman

Vasile Tomaiciuc

Ivan Hordiban

Ivan, rus

Mihai Boţul

Ilco, pânzar

Fodor, pânzar

Mihail Corida

Andrei Topalciuc

Vasile Telepeleciac

Dănilă Cinpoeş

Andrei Chiţuman

Fodor Strieţ

Vasile Crivda

Petre Fundra

Semen China

Mihalco Calanciuc

Vasile Căzac

Vasile Calanciuc

Lulian Dorleliţa

Mihail, cioban

Vasile, cioban

Mihail, rus

Gavril, văcar

Ion, prisăcar

Timofti, rus

Hrihor, rus

Hrihor Rusnac

Timofti, rus

Foca

Vasile, rus

Macsin, argat

Petre, rus

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Nastasa

Maria lui Vasile

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan

Ion, dascăl

Popa Iftemi

Popa Ştefan

Popa Ion

Tănasă, dascăl

Vasile, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Leizer, jidov

Iosip, jidov

Moşcol, jidov

Marco, jidov

Leiba, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Costandin Stroescu

Mihalachi Stroescu

Panaite Stroescu

 

 

Călăraşi din Sobroneţ:

 

 

Ion, chihaia

Ion Dănuliac

Toader Dănuliac

Grigoraş Laschiuca

Grigoraş Lupinca

Grigoraş Palciuc

Andrieş Laschiuca

Luca

Neculai Sorocian

Ion Laleş

Toader Savciuc

Vasile Cravciuc

Grigoraş fiul lui Havetic

Ivan Piţil

Andrii Bilac

Andrieş Clim

Pătraşcu Movilă

Andrieş, cojocar

Fodor

Vasile Laschiuca

Ivan, rus

 

 

Văduve de călăraşi:

 

 

Dochiţa

Fedora

 

 

Ţiganii:

 

 

Simion, ţigan

Grigoraş, ţigan

Grigoraş, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 402, 403

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mămăeştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Mămăeştii

 

Moşia schitului din Ţara Leşască (Schirul Mare – n. n.)

 

 

 

 

Toată suma caselor: 130. Scădere rufeturi, însă 27: 1 popă, 1 dascăl, 6 văduve, 19 case pustii. Rămân birnici 103.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Manciuc

Vasile Băsărabă

Mihailor Starciuc

Mihail, pânzar

Ştefan Carnişschi

Tănasco Bintechi

Nechifor Sariischi

Olecsa Sinisca

Vasile Burian

Ştefan Danciuc

Ivan Rumciac

Ivan Zavadas

Dumitru Dudciac

Vasilia

Onofrei, morar

Pavel Pătraşca

Onofrei Popovic

Petre Dumciac

Vasile, butnar

Gheorghi Gligor

Ştefan, butnar

Fodor Vovetca

Vasile Mihalco

Mihaico fiul lui Bezpisco

Vasile Cionic

Mihail Boroznuţ

Hrihor, păscar (pescar – n. n.)

Ştefan Covrig

Vasile Ilar

Hrihor, ciobotar

Ion Huţul

Olecsa, olar

Hrin Dănilciuc

Ivan Vonic

Ivan Runenco

Vasile Tănasă

Nicolai Tasinschi

Mihail Sâtanschi

Ivan, pânzar

Enachi Romanciuc

Fodor Săniţschi

Andrei Romaniuc

Ivan Taşciuc

Vasile Taşciuc

Costaş Taşciuc

Olecsa Duşciac

Ivan, butnar

Dănilă, ciobotar

Fodor Fote

Vasile fiul lui Fote

Coste Cinpoeş

Gheorghi Morăraş

Ion, croitor

Ştefan Strileschii

Fedor, puşcaş

Petre, puşcaş

Neculai Proţan

Andrei Şarăbat

Ivan Priş

Olecsa Pubeşschii

Vasile Râniac

Ştefan Şinco

Andrei Colonic

Hrihor Belciuc

Vasile Rusnac

Hrin Duşciac

Semen Dudciac

Vasile Cocic

Nechita Fodorco

Vasile Colmenschii

Fodor Scrinschii

Vasile Huţul

Nechifor Huţul

Timofti Săpag

Ivan, pânzar

Olecsa Popisăvac

Ivan Ţeghe

Andrei Negrinic

Hrihor Mihailo

Mihail Varnii

Olecsa Hriniac

Onofrei

Mihail, vătăman

Iacob Sanciuc

Andrei fiul lui Tercul

Ştefan Şincar

Ivan Gaghiroc

Michita Zavolic

Ştefan Fote

Ivan Ştefanco

Mihail Petric

Panco, crâşmar

Vasile Rosnac

 

 

Văduve:

 

 

Fedora

Parasca

Paraschiva

Hafia

Aniţa

Ana Zelenenco

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Hrihor

Vasile, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 403, 404

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Rohozna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Rohozna

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 67. Scădere rufeturi, însă 48: 1 popă, 3 mazili, 2 ruptaşi, 6 văduve, 8 scutelnici, 9 jidovi, 19 case pustii. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei Zazonti, vornic

Grigoraş Savciuc

Iaob, butnar

Mihail, fratele butnarulu

Andrei, rusul

Sârghi, rusul

Fodor, rusul

Vasile Malec

Simion, rus

Vasile Gora

Hrihor Sămen

Fodor Mesan

Vasile, pânzar

Matei Coban

Sauca

Vasile, vătăman

Petre, rus

Mihail, rus

Vasile, rus

 

 

Scutelnii dumisale Paraschivei Ţigăroai cu cartea divanului:

 

 

Tănasă Pomaliuc

Gheorghi Hatman

Chirilă

Grigoraş Catana

Prodan Pinteleiciuc

Anton

Onofrei Pilat

Dumitraş Pilat

 

 

Răzeşii de Rohozna:

 

 

Grigoraş Cracalii, mazil

Gavril Cracalii, mazil

Grigoraş Brânzan, mazil

Grigori Hlihorce (neamul Grigorcea – n. n.), ruptaş

Gavril al lui Brânzan, ruptaş

 

 

Văduve:

 

 

Vârvara

Sofia

Sionia

Hănica

Odochie

Dochia, baba

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ignat

 

 

Jidovii:

 

 

Şloma, jidov

Ilii, jidov

Avram

Berco, jidov

Iţco, jidov

Avram, jidov

David, jidov

Moşco, jidov

Herşci, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 404, 405

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Juşca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Juşca (Jucica)

 

Moşie mănăstirii Barnovschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă 41: 1 popă, 1 dascăl, 5 vânători, 3 bărani, 6 scutelnici, 11 case pustii, 13 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Chin, vornic

Ştefan Chificiac

Carpu

Ştefan Climciuc

Ion Caterinciuc

Toader Caderinciuc

Grigoraş Caterinciuc

Grigoraş Caterinciuc

Vasile Caterinciuc

Alecsa fiul lui Ioniţă

Toader

Gheorghiţă

Nechifor

Toader Huzum

Iacob, ciobotar

Vasile Chifiiciuc

Mihai

Toader Toporăucian

Vasile Opincă

Avsenti Clim

Gligore, rusul

Ştefan Clim

Condre Medvig

Ştefan Medvig

Ştefan Iuftinuc

Nechifor Iuftinuc

Ion Băbiac

Ion Ţurnă

Gavril Ţurnă

Ivan, rus

 

 

Vânători starosteşti:

 

 

Petre Clim

Vasile Ivanciuc

Toader Clim

Toader Medvig

Pintelei, rus

 

 

Bărani:

 

 

Anton Căzacu

Ion Iftinuc

Ion Veriha

 

 

Scutelnicii vameşului Cosânschii:

 

 

Ion Dobinciuc

Vasile Dobinciuc

Andrei Dobinciuc

Andrei

Mihalachi Căzacu

Vasile Căzacu

 

 

Văduve:

 

 

Ana, morăriţa

Maria

Gafia

Fodora

Ana

Gafiţa

Paraschiva

Catrina

Marie Hrihoriasă

Tudosca

Chiţa

Maria a lui Ivan

Maria, babă

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Ion

Vasile, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

David, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lenţeştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lenţeştii

 

Moşie dumisale Paraschivii Ţigăroai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 24: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 5 păscari (pescari – n. n.) starosteşti, 5 scutelnici, 5 bărani, 2 văduve, 4 case pustii. Rămân birnici 18.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan, vornic

Iurii  al lui Băsărabă

Andronic Verinca

Ursachi Verinca

Mihai Gulevaci

Mihalachi al lui Ursachi

Toader Tiron

Gheorghi Gherman

Onofrei

Ion fiul lui Verinchii

Andrei Galilco

Mihai Galilco

Nechita nepot lui Băsărab

Mihai fratele lui

Vasile, ungurian

Alecsa, rus

Iacob, steclar

Roman, pânzar

 

 

Păscari starosteşti:

 

 

Ilii, păscar starostesc

Ion, păscar starostesc

Grigori, păscar starostesc

Hlihor, păscar starostesc

Sămen, păscar starostesc

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Simion

Ion, dascăl

 

 

Văduve:

 

 

Dochiţa, văduvă

Maria, bătrână văduvă

 

 

Scutelnicii lui Şfali:

 

 

Ivan

Matei, rus

Sămen, pânzar

Ştefan, herghelegiu

Simion, păscar

 

 

Bărani:

 

 

Dănilă Duciac

Pintelei Spătaru

Prodan Băsărab

Petre, morar

Grigorcia fiul popii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Valeva

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Valeva

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 12: 2 popi, 1 dascăl, 2 văduve, 1 îmblător, 1 jidov, 5 case pustii. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihail, vornic

Toader Traci

Timofei Cârste

Vasile Coţman

Ştefan Coţman

Toader Pelin

Dumitru al lui Vatrici

Alecsa Malic

Iurih Oberteschii

Ivan Bălan

Fodor Ciorneţ

Andrei Sămencu

Mihail Cârste

Neculai al lui Sămen

Ivan Isar

Gavril, butnar

Mihail Cosovant

Neculai Popici

Dumitru Frăţiorul

Mihail, dascăl

Andrei Burdin

Vasile Huţă

Ivan Procopiuc

Ivan Giurchischii

Vasile Diaconschii

Toader Iulciac

Ivan Soloschii

Anton Giurcăuschii

Ivan Pogorschii

Pricop fiul lui Scripnic

Ştefan Bedrei

Filip Pogorschii

Irimie Apostol

Ivan Păuleschii

Simion Sauiuc

Cozma Sauiuc

Simion al Răucăi

Vasile Răguş

Ştefan Burdenii

Hlihor Vatrici

Vasile Giurcovschii

Iurii Giurcovschii

Ştefan, pânzar

Fedor Beiverăhnii

Vasile Huţul

Ivan, văcar

Dumitru Sărdun

Săminuc Vasile

Ştefan Boico

Alecsa Boico

Ştefan Rusnac

 

 

Văduve:

 

 

Vasilina

Ana, văduvă

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Vasile

Popa Petre

Vasile, dacăl

 

 

Îmblători:

 

 

Feder Vatrici, îmblător

 

 

Jidovi:

 

 

Leizăr fiul Leibii, orândar, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 406, 407

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vetleuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Vetleuca (Vitleuca)

 

Moşie a episcopiei şi a dumisale paharnicului Costandin Pălade

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 1 1 jidov, 7 văduve, 4 case pustii. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Andrei, morar

Fodor Hatman

Mihail Dănilă

Ivan fiul lui Popescu

Ivan, vătăman

Mihai Lesan

Ivan Chişcan

Vasile fiul lui Vinduc

Ivan, pânzar

Mihail Harevschii

Andrei Leuco

Pintelei, păscar

Iacob Cinpoeş

Andrei Cereşniuc

Ştefan, pâzar

Mateiu Cricmovici

Simion, rotar

Andrei, butaş

Hrihor Voico

Ilii, văcar

Petre Pitvornic

Velişco Moldovan

Vasile Velniciuc

Ilaş Leca

Vasile fiul lui Ilaş

Hrihor Cobzei

Ivan fratele lui

Ivan Pitvornic

Petre Savciuc

Petro Chiaşco

Pintelei

Ivan fiul lui Ilaş

Dumitro Butuc

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ştefan

 

 

Văduve:

 

 

Vasilca, văduvă

Odochie

Hohnica

Titiana

Iliana

Maria

Iliana Vasiloai

 

 

Jidovii:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 407