Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (I) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (I)

 

Port în regiunea Prutului (Boian) – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

Satele Stroeştii, Boianul, Lucăcenii, Lehăcenii, Mahalaoa,

Rărincia, Toporăuții, Cernauca, Şerăuţii, Zadobriuca

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stroeştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Stroeştii

 

Moşia lui Ion Volcinschi şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 9: 1 popă, 2 mazili, 2 văduve, 1 jidov, 3 case pustii. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Nechifor Golician

Alecsa Golician

Ion Mărbocar

Lupul, păscar (pescar – n. n.)

Toader Pantiş

Ion Danciul

Pintelei fiul lui Costaş

Grigoraş Gâlcian

Chirilă

Grigoraş al scutarului

Ştefan fiul păscarului (pescarului)

Simion Gâlcian

Neculai fiul lui Costaş

Ursul, strugar

Ion Toporoucian

Iacob, vătăman

Antohi

Andrieş Clăpaci

Vasile Cute

Toader Bortă

Vasile Ladub

Ion Găină

Alecsa, rus

 

 

Văduve:

 

 

Ioana lui Anton

Părasca Acsăntoai

 

 

Mazili:

 

 

Ion Volcinschi, mazil

Costantin Volcinschi, mazil

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Simion

 

 

Jidovi:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 394, 395

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târgul Boianul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Boianul

 

Moşia dumisale paharnicului Alecsandru Neculcia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 202. Scădere rufeturi, însă 43: 2 popi, 1 dascăl, 20 văduve, 18 case pustii, 2 jidovi. Rămân birnici 159.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrieş Gorda, vornic

Ion Balahora

Vasile fratele lui

Crăciun Balahora

Gheorghi Balahora

Costandin, croitor

Tănasi

Dumitraşco

Vasile Găluţam

Neculai Taşcă

Ion fiul lui Balahura

Gheorghi Gorda

Nechita Gorda

Pricop, ciobotar

Gheorghi Popa

Neculai fiul strugarului

Ion Stareţ

Vasile Ţimigar

Toader Ţimiga

Iacob Halco

Icor al lui Niscoromne

Mihalachi Sfeclă

Ion Sfeclă

Mihai Sfeclă

Iacob, bejenar

Timofti, bejenar

Toader al Ţumigăi

Mihalachi Gligorca

Ion Manciuc

Vasile Niscoromne

Toader Mihălcian

Mihălachi fratele lui

Roman Perdel

Alecsa Busul

Gavril

Ion Mihălcian

Toader, funar

Vasile Ostafi

Simion, rus

Iosip

Andrieş Grigorco

Dumitraşco Grigorco

Vasile Hoştilă

Ilie Nescoromne

Tănase Bendei

Lupul Behnei

Toader Harasin

Ion a Părascăi

Macovei

Dumitraşco Falniş

Ştefan Pepetalcia

Vasile Hoşcal

Grigoraş Hoşcal

Luchian, velnicer

Mihai Haucă

Ion Fedoriuc

Toader

Grigoraş Poroşne

Iftemi

Vasile, rus

Ştefan Zvarici

Grigoraş Zlepa

Ion, cobzar

Ursul Bortă

Ion Bortă

Istrate fiul lui Grumeza

Simion

Matei Pelip

Alecsa Bortă

Hrihor fiul strugarului

Mihai fiul lui Ignat

Mihai Arici

Vasile Cuciurian

Ursul Pariberce

Ion, bejenar

Mihail al lui Cobiliac

Ştefan Caba

Vasile Giorcan

Toader Cobiliac

Toader Jalobă

Ursul Jalobă

Pavel Caba

Vasile Perebercia

Mihail Durdă

Toader, vătăman

Grigoraş Chiribarciuc

Vasile Hanga

Ion Jalobă

Ştefan Toma

Ilie fiul lui Săuculiasă

Istrate, funar

Andrei, funar

Dumitraşco Dorobeţ

Ion Cuzub

Vasile, rus

Ivan Zolin

Vasile fiul lui Săuculiasă

Toader Galeş

Neculai fiul lui Giumigăi

Petre Giumiga

Ştefan Giurcan

Simion Giurcan

Ion Giucan

Grigori Bogan

Gavril Bărbuţă

Vasile

Gheorghi al vătămanului

Andronic

Istrati fiul lui Harasim

Ion fiul lui Harasim

Harasim, ciubotar

Hermac Ion

Ion, vătăman

Mihai, rus

Grigoriu Giurcan

Mihalachi

Toader nepot lui Marion

Simion

Vasile Giurcan

Nechita Gorgan

Matei Gorgan

Andrieş

Toader, morar

Dănilă a Tăşculesii

Vasile, tocar

Simion, tocar

Petre fiul lui Ivan

Ivan, morar

Pricopi fiul Ivănesii

Ion Ivan

Irimie Mălin

Manole Mălin

Vasile Mălin

Mihai Cozug

Grigoraş Mihălcian

Ştefan Mihălcian

Grigoraş Mihălcian

Grigoraş Sâminco

Grigoraş Vaipan

Ştefan Vaipan

Ion Sâminco

Ştefan Stofan

Iordachi Moroiu

Mihalachi Spirid

Grigoraş al lui Spirid

Alecsa Nitcă

Iacob Hnitcă

Iacob Hnitcă

Roman Hnitcă

Costantin Mogâlde

Toader Grigorco

Petre

Ion Grigorco

Ion, chelar

 

 

Văduve:

 

 

Măria Lunguliasă

Catrina a lui Strinco

Grăpina Tănăsoai

Paraschiva Hăuculiasă

Catrina Ivănoai

Mariuţa lui Vasile

Lupa lui Jalobă

Anca, rusca

Sanda Ignătoai

Aniţa Aricioai

Aniţa Grigoriasă

Nastasie Ivăniasă

Măria Ruşciasă

Grăpina Dumitrăşoai

Paraschiva Vachiroai

Sanda, ciubotăriţa

Nastasia

Ioana Mihailoai

Pelaghea Onciuliasă

Nastasia, cojocăriţa

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Dumitraşco

Popa Iacob

Andrieş, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Strul, jidov

Zeilic, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 395-397

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lucăcenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lucăcenii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 20: 5 ruptaşi, 1 dascăl, 1 văduvă, 12 case pustii, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan, vornic

Toader Capră

Hrihor fratele vornicului

Vasile Meredeu

Ion Meredeu

Pintelei

Ion Dobre

Ion Văcărică

Grigori Capră

Ursul

Iacob fiul Petrii

Ştefan, olar

Fedor, olar

Simion, olar

Toader Căsian

Vasile Ţurcan

Matei

Ivan, rusul

Vasile Buliga

Gheorghi Groza

Tănasă Cuciurian

Antohi

Neculai, rus

Gavril

 

 

Văduve:

 

 

Măriuţa Irimiasă

 

 

Răzeşi, ruptaşi, şliahtici:

 

 

Ion Tăutul

Vasile Tăutul

Lupaşcul Murguleţ

Ursachi cumnat lui Murguleţ

Ion Tăutul

 

 

Dascăli:

 

 

Onofrei, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Moşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 397

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lehăcenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lehăcenii

 

Moşia dumisale paharnicului Alecsandru Neculcia; ce sunt la un loc cu Boianul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 6: 3 văduve, 2 case pustii, 1 jidov. Rămân birnici 32.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Săcanciuc

Toader, harabagiu

Roman fiul lui Onofrei

Ion fiul lui Onofrei

Onofrei, tocar

Pintelei Vaipan

Ion Danciul

Dumitrașco Spiridon

Andrieș, ciobotar

Ștefan Gandun

Ioniță Danciul

Vasile, ciobotar

Simion fiul lui Cucoș

Ion Gabăn

Simion Manole

Simion Scalciuc

Agape Șulhale

Ion Șulhale

Andrieș

Gavril Șulhale

Gavril Danciul

Gavril Giosan

Vasile Capalbu

Pintelei Spăhădon

Irimie Mamuliuc

Vasile Mamole

Vasile Negură

Neculai Spiridon

Grigoraș Calancia

Neculai Dubris

Ion, săcrier

Sandul Pleșca

 

 

Văduve:

 

 

Gafița a lui Ștefan

Anița Mironiasă

Anița Ioniasă

 

 

Jidovi:

 

 

Moșcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 397, 398

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mahalaoa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Mahalaoa

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 7 vădane, 16 case pustii. Rămân birnici 39.

 

 

Birnici:

 

 

Sârghi, vornic

Anton fratele lui

Ursul fratele lui

Ion Hușciuc

Ursul Hușciuc

Grigoraș Hușciuc

Pintelei Hușciuc

Pavel Hușciuc

Ursul Ereman

Simion Ereman

Ion Crede

Tănase Țiganciuc

Alecsa fiul strugarului

Vasile Hamandel

Toader

Simion Duroș

Simion Isăcuț

Nechita fiul lui Isac

Nechifor al lui

Ștefan Hușciuc

Vasile Iacob

Ion Mocorăuca

Iacob Ștefanco

Toader Vântul

Minculai Chiriac

Ignat Hușciuc

Toader Chebac

Ion Căzac

Costandin Modirescu

Sandul Isăcuț

Ignat nepot vătămanului

Dumitrașco

Ignat Cuciuc

Tuader Cula

Ignat Chelbe

Neculai Gașpar

Ursul Rățencu

Vasile fratele vornicului

 

 

Văduve:

 

 

Gafița Dumitrăsciasă

Năstasie Vasiloai

Nastasia Păvăloaia

Pâhna Ivăniasa

Măriuța, vătămănița

Catrina Cuzoai

Gafița

 

 

Preoți:

 

 

Preutul Toader

 

 

Jidovii:

 

 

Ițcul, jidov

 

 

Dascăli:

 

 

Grigoraș, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 398

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Rărincia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Rărincia

 

Moşia mănăstirii Slatinii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 1 diacon, 1 jidov, 2 bărani, 1 dascăl, 3 văduve, 12 case pustii. Rămân birnici 50.

 

 

 

Birnici:

 

 

Alecsa, vornic

Ursul Carcia

Macsin Negură

Iacob fiul Angheluții

Gheorghi, ungurian

Simion

Ion Țubuliac

Mihalachi, petecar

Chirilă

Acsintii Cârnaț

Vasile, cojocar

Grigoraș Cârnaț

Simion Cârnaț

Costin Cârnaț

Ștefan Sulhacu

Ștefan Cârnaț

Grigoraș Corneț

Ion Holbul

Grigoraș, cioban

Neculai Lungul

Tănasi

Prodan

Neculai nepot lui Lungul

Lungul, pânzariul

Toader fiul lui Lungul

Ion fiul lui Lungul

Postolachi, dulgher

Mihail, rus

Mihai Cocârdă

Vasile fiul lui Cașul

Gavril, strugar

Ion Sandovei

Sandul Morăraș

Postolachi

Ștefan fiul lui Morăraș

Grigori Nica

Grigoraș Chidonda

Alecsa

Neculai Chidonda

Grigoraș

Nicolai, rus

Roman Rusnac

Neculai, cojocar

Ioniță, croitor

Petre, croitor

Iacob, olar

Ivan, ciobotar

Vasile, cojocar

Alecsa, morar

Andrei, rus

 

 

Văduve:

 

 

Vasilca, păscărița (pescărița – n. n.)

Nastasie Burisoai

Catrina

 

 

Bărani:

 

 

Ștefan Scântei

Vasile fiul lui Scântei

 

 

Preoți, diaconi și dascăli:

 

 

Popa Mihail

Grigoraș, diacon

Grigoraș, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Herșcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 398, 399

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Toporăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Toporăuţii

 

Moşia mănăstirii Barnovschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 147. Scădere rufeturi, însă 36: 2 popi, 1 dascăl, 15 văduve, 1 jidov, 17 case pustii. Rămân birnici 111.

 

 

 

Birnici:

 

 

Costaş, vornic

Harasim

Ion Harasim

Toader Hopic

Mihail Hopic

Petre Bură

Ion Galiciuc

Petre Peneşichii

Andrei fiul lui Gordă

Simion fiul lui Gheremciuc

Andrei Eremciuc

Ştefan Eremciuc

Tănasă Cuzub

Gheorghiţă Romanciuc

Ostafi fiul lui Ivan

Simion Salahoba

Tănase Popojna

Gheorghi Corbote

Costaşco, morar

Pavel fiul lui Ivan

Toader fiul vornicului

Ion Bure

Ursul

Onofrei Veretelnic

Toader Corbot

Mihalachi Corbot

Ştefan Lehei

Ion Poledunac

Simion fiul lui Andrei

Gavril fiul lui Strătulat

Dumitraşco fiul lui Opre

Dumitraşcu, olar

Ion Sămandici

Timoftei Robul

Simion Sămandici

Ştefan Răţoiu

Vasile Lalahuba

Gheorghi Haraam

Ştefan Isăciuc

Andrieş Isăciuc

Mihalachi Isăciuc

Ion Dane

Dumitraşco fiul lui Ivan

Vasile Gavriliţă

Roman Cazamir

Ştefan Corac

Ion Cozac

Onofrei Cozma

Mihail, rus

Tănase fiul lui Carpenco

Neculai Carpu

Ştefan Carpu

Gora Carpu

Sofroni Purice

Simion Purice

Alecsa Maciulenco

Ion Zahariciuc

Vasile Zahariciuc

Petre Ciobotarencu

Ilaş Zadoreşniac

Simion Zahariciuc

Andrieş Zahariciuc

Dănilă Zahariciuc

Toader Zahariciuc

Pavel Isac

Dumitru, morar

Costandin Ţibuliac

Goraş fiul lui Ţibuliac

Alecsa, vătăman

Neculai Gavriliciuc

Vasile Ţibulciuc

Gavril fiul lui Igiancă

Andrieş Dubeţ

Ion Starciuc

Ştefan Starciuc

Ion Trofineico

Ion Romanciuc

Ion Isac

Fodor Popejnic

Ilaşco Pavelciuc

Andrei Romanciuc

Dron Romanciuc

Costin Popăscu

Drone Dubeţ

Vasile Dubeţ

Alecsa

Andrieş Sevaileciuc

Vasile Bărbuţă

Macsin Dron

Grigori Sianciuc

Iacob, rus

Ion Dron

Andrieş Coliiciuc

Ştefan Popovici

Toader Dormanciuc

Goraş fiul lui Lesânco

Grigoraş Zaleciuc

Ion Onofrei

Anton, cojocar

Toader Lesânco

Vasile Lesânco

Ion Lesânco

Grigoraş Macarenco

David Macarenco

Ion Macarenco

Gavriliţă

Costin, butnar

Dumitru Romanciuc

Ion Ostafi

 

 

Văduve:

 

 

Anca

Iliana

Ocsana

Iliana

Iliana Todiriasă

Palaghia

Aniţa

Gafiţa

Tudora

Odochia

Gafia

Antimia

Nastasia

Maria

Nastasia

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Simion

Popa Ştefan

Toader, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

David, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 399, 400

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cernauca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Cernauca

 

Moşia dumisale paharnicului Matei Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 22: 1 popă, 5 văduve, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Mihal

Neculai Scorbă

Dumitraşcu Scorbă

Grigoraş al lui Criliţ

Costandin Ţurcan

Vasile Drobot

Vasile fiul lui Precop

Vasile Pascal

Tănase Pascal

Pricop fiul lui Zăcrinco

Ansănti Vovco

Ion Pascal

Ion, muntean

Ion fiul lui Pascal

Ursachi fiul lui Foca

Andrei Hurduja

Ilaş fiul lui Andrunachi

Grigoraş fiul lui Andrunachi

Acsenti fiul lui Strătulat

Ştefan Smuc

Onofrei fiul Măriuţii

Ostafi, morar

Costaş al lui Rusac

Costaş Măteiu

Dumitraş Gavrilaş

Ivan, rusul

 

 

Văduve:

 

 

Safta

Nastasie

Cârstina

Parasca

Năstăsia

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Costaş

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 400, 401

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şerăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Şerăuţii

 

Moşia dumisale paharnicului Matei Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 62. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 vădan, 11 case pustii. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai, vornic

Grihor Şeremed

Nechita fiul lui Coiţan

Toader al lui Coiţan

Apostul Coiţan

Grigoraş Coiţan

Ion Frunzei

Andrei Sofroni

Sofroni Zăiţăncu

Alecsa Onofreiciuc

Dănilă Onofreiciuc

Simion Grigorişciuc

Savin

Ion Savin

Ion, vătăman

Gavril, cojocar

Dumitraş Isaiaiciuc

Anton Caliiciuc

Gheorghi fiul lui Pavăl

Andrieş

Iftemi Pavliuc

Dumitraş

Necolai Romanciuc

Grigoraş Beşliu

Toader

Ion Grosul

Andronic, rus

Sârghi

Dumitraşco, vornic

Vasile

Toader Miciulencu

Agapi Maţilencu

Grigoraş Romanciuc

Dumitru Huţul

Dumitru Hagi

Nicolai Huţul

Eni, ciobotar

Fodor, rus

 

 

Văduve:

 

 

Catrina

Nastasa

Iliana

Catina

Palaghie

Gafiţa

Tudosca

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ion

Grigoraş, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zadobriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Zadobriuca

 

Moşie răzeşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 văduvă, 4 case pustii. Rămân birnici 21.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornic

Ion, croitor

Simion, croitor

Grigoraş

Andrei Morăraş

Ivan Căzacu

Vasile Irimincia

Anton

Toader fiul lui Anton

Ion

Tănase fiul lui Ion

Gavril Dumniac

Iacob Andruciac

Ivan Andruciac

Vasile, cojoca

Tănasă, morar

Toader Pohorilă

Alecsa Tihomi

Hrihor Căzacu

Ivan fiul lui Crainic

Tănase fiul lui Andrei

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Nastasa

Maria

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Ştefan

Ion, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Leizăr, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 401, 402