MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 10

Tablă de scrisul târgului Iașii (Final)

 

1854, Cogălniceanu: Palatul Ocârmuirii din Iaşi

 

 

Mahalalele Frecău şi Trepizănească, Bivolării, Tătăraşi, Rufenii,

Căcaina, Muntenimii de Jos, Muntenimii de Mijloc, Muntenimii de Sus

 

 

 

 

 

Mahalau Frecău şi Trepizănească

 

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Pricopi, grec, precupeţ

Nistor, blănar

Ion Botezat, tinichigiu

Miron Cociul, crav

Lupul, crav în mănăstirea Barnovschi

Pavăl, în casa lui Apostu

Ispir, pastramagiu

Iani, făclier

Loghin, crav

Andoni, cârciumar la cârciuma lui Ion, braşovean

Toader, crav

Toadir Negru, crav

Iani, cantaragiu

Costachi, precupeţ

Simion Strâmbu, crav

Gligori, bărbier

Tănasi, cojocar

Costia, tălmaci

Postică, solonar

Hristodor, blănar

Gheorghi, crav, ceauş de croitori

Ştefan, ce-a fost lipcan

Petre, zugravu

Panaite, grec, băcal

Dumitru Costia, grec

 

 

Holtei:

 

 

Ioniţă, fanaragiu

Tudos, grec la cârciuma lui Vasili, căşcavalgiu

Vasili, cârciumar, frate Havieroae

 

 

Femei văduve:

 

 

Nastasia, săracă

Maria

Aniţa

Ilinca

Sâmina

Dochiţa

Marica, prescurniţă

Avneroae

Ilinca

Dosoftia

Căsandra

Caliţa

Irina

Maria

Maria

 

 

Ţiganii:

 

 

Ioniţă, ţigan, cârciumar la cârciuma Mitropoliei

Angrosii, ţigan, pitar al dumisale vel postelnicul

Vasili Cazăoale al Mitropoliei

Ştefan Buză al medelnicerului Iorgăi

Ioniţă Covi al mănăstirii Galata

Costantin, scripcar al dumisale păhărnicesei Ilincăi Racoviţoae

Pascal al mănăstirii Barnovschi

Panaite Chiftică al dumisale hatmanului

Gavril Moartie al Mitropoliei

Costantin Moarti, la fel

Panaiti Stati al dumisale vel logofătului

Mihălachi, muntean, al mănăstirii Galata

Stan, muntean, al dumisale hatmanului

Radu, teslar, străin

Toader Pancu al domniţei Rucsandii

Năstasă Buză al medelnicerului Iorga

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Gheorghi de la mănăstirea Barnovschi

 

 

Mazili:

 

 

Vasili fiul lui Ghinia, blănar

Nicolai, giurghiu, gramatic vămii

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Adam, grecu

Nicola, călăraş hătmănesc

Vasili, crav, călăraş la fel

Dumitrachi Caiuş

Vasilachi, odobaş

Leonti, doboşer

Toma, drăgan

Sandu, misărgiu, drăgan

 

 

Lipcani:

 

 

Ion, lipcan

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Andrii

Stati, grec

Tudosă, topciu

Năstasă Burcel, crav

Ianachi, topciu

Ioniţă Raţă

Ştefan, muntean, căpitan

Trohin, căpitan

Tănasă, crav, roş

Ştefan Focşa

 

 

Dărăbanii teminiţei şi armăşeii:

 

 

Zaharia, dărăban

Dumitru, drojdier, armăşel

 

 

Comişeii:

 

 

Irimia, comişel

 

 

Aprozi:

 

 

Gligori Dărdără

 

 

Fustaşi:

 

 

Ştefan, păscar

 

 

Podari:

 

 

Ianachi, teslar

Radu, muntean

Cara Iani, grec

Tănasă, grec

 

 

Jidovi:

 

 

Bercu, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Bivolării

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

Loghin fiul lui Iacob, mărginean vămii

Neculai, chetrar

Simion al lui Pelin

Dumitru Caraghiuli, mărginean vămii

Dumitru, grec, în casa lui Lefter, copil în casă

Ioniţă Bădărău

Gligoraş fiul lui Dumitraşcu, teslar

 

 

Femei văduve:

 

 

Safta

Mariuţa Ducuiciasa

Ioana

Maria

Aniţa

Iftinca

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Iordachi de la Sveti Nicolai

Popa Alecsandru de la Sveti Vasili

Diaconul Mihali

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Sămion

Pavăl

Gligoraş, tălmaci

Lupaşcu fiul lui Opre

Năstasă Duduică

Mihălachi Duduică

Vasilache Coste

Nechita, trânbaci

Lupu Duduică

Năstasă Talpă

Lupul Gâscă

Ion Lungu

Gligoraş

Chiriac Ţuţoran

Toader Pelin

Tudoran

Lupu

Ianachi fiul Acsanii

Ştefan fiul lui Zlotaş

Constantin fiul ciobotarului

Proca, solonar

Gheorghi

Neculai Lungu

Mihai

Gheorghi Ţoţe

Simion fiul babei Ioana

Costantin fiul lui Mihai

Ioniţă Dorin

Mihalachi fiul lui Stratu

Mihalachi Voiră

 

 

Lipcani:

 

 

Lupu fiul lui Ispir

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Sandu, rus

Tănasă

Ioniţă

Dumitru

In (alt) Dumitru

Dumitraşcu

Neculai fiul lui Coste

Sandu Ciochiu

Ştefan Dorin

Filip Ciochiu

Mihălachi, cizmar

Ioniţă, odobaş

 

 

Armăşei:

 

 

Iordachi, trănbaci

Ursachi, dărăban

 

 

Copii în casă:

 

 

Cozma Popa

Lefter

 

 

Fustaşi:

 

 

Vasili

Andrei

Toader Vraghii

Ion fiul lui Lupu

 

 

Ciocli:

 

 

Gheorghi, cioclu

 

 

 

 

 

Mahalaua Tătăraşi

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Gligoraş fiul lui Mititel, blănar

Antohi Dorin

Toader, crav

Grigoraş Răuleţ

Gheorghi, misărciu

 

 

Femei văduce:

 

 

Maria

Sandală

Gafiţa

Catrina

Maria

Paraschiva Tărâţoai

Maria, stărostiţa

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile de la Nicoriţ

Popa Simion de la Rufeni

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Gligoraş Ciulii, trâmbaci

Iftimii fiul lui Gavril

Gavril Raţă

Vasili Dorin, călăraş

Costantin Catărău

Iani Duduică

Toader Dorin

Toader fiul lui Dascălu

Costantin Catărău

Ioniţă Macsin

Nichita

Lupu fiul lui Petru

Mihai

Neculai Lupu

Vasili Chiper

 

 

Lipcani, beşlii:

 

 

Costantin Măciucă

Vasili Haraba

Năstasă, holtei

Vasili Narti, beşliu

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Ştefan fiul lui Gheorghi

Pavăl fiul lui Gheorghiţă. Căpitan

Ştefan Ciagân

 

 

Darabani:

 

 

Ursachi

Vasili fiul lui Eni

Radu

 

 

Fustaşi:

 

 

Ioniţă Frătică

Ursachi

Dumitrachi, pânzar

 

 

 

 

 

 

Mahalaua Rufenii

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Andrii, harabagiu

Mihai ce s-a numit scutelnic al Socolii

Tănasă Roşca

Ioniţă Ciuşte

 

 

Femei văduve:

 

 

Măriuţa

Varvara

Maria

Catrina

Dochiţa

Nastasia

Ioana

Aniţa

Iliana

Maria Tindicăoae

Tudura

Paraschiva

Maria

Safta

Maria

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Gavril  de la Misai

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Miron Hordilă

Neculai fiul lui Cărchilan

Iani, sârbu

Hristodor, odobaş

Gheorghi, cojocar

Sandu Bodaşcu

Vasili fiul lui Luca

Ioniţă fiul lui Toadir

Ion fiul lui Andrei, lefegiu

 

 

Lipcani, beşlii, călăraşi:

 

 

Ioniţă Bezman, lipcan

Gheorghi, beşliu

Istrati, lipcan

Agapi, butnar, lipcan

Gavril Stamati, beşliu

Neculai, beşliu

Ion Nicoară, beşliu

Costantin Mâţă, lipcan

Apostu, herghelegiu, călăraş

Andrei, lipcan

Stan, muntean, lipcan

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Vasili Căochiu

Costantin

Ilii Furtună, casap

Chiriac fiul lui Ilii, roş

Gligori Cialâc, iagăngiu

Ion, muntean

Gheorghiţă, muntean

 

 

Dărăbani:

 

 

Ştefan fiul lui Andrei, ciobotar

Andrei Purcel

 

 

Armăsei:

 

 

Gavril fiul lui Stamati

Horaicu

 

 

Aprozi:

 

 

Vasili Şăptilici

 

 

Jidovi:

 

Ursu, jidov

Marcu, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Căcaina

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Vasili, misărciu

Costantin, cizmar

Costantin, ciobotar

Cevelic Dumitru, grec

Costantin, ciobotar, frate popii Ioniţă

Dumitru, arnăut, casap

Gligoraş, misărciu

Maftei, liah

Dumitraşcu Cârneţ

Pavăl ce se numeşte slugă

Gheorghi, muntean, cojocar

 

 

Femei sărace:

 

 

Maria

Paraschiva

Nastasia

Maria, mătăsăriţa

Sofronia

Maria

Maria

Maria fata Haritonii

Ilinca

Tudosia

Maranda

Irina

Angheluşa

Maria

Bălaşa, preoteasa

Tudosca, chelăriţa

Sandală Duguliasa

Gafiţa, rusca

Safta Dubuliasa

Sandală Lungana

Simina

 

 

Ţigani:

 

 

Toader, ţigan al dumisale vel vistiernicului

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Condurat de la Sveti Pantelimon

Popa Ioniţă, la fel

Popa Vasili de la Curălari

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Vasili Surdu

Andrii Bâgu

Ion, solonar

Vasili Jijian, ciobotar

Pavăl, petrar, arnăut

Dumitrachi fiul lui Ignat

Ion Pârle

Lupul fiul lui Danailă, călăraş hătmănesc

 

 

Lipcani, beşlii, călăraşi:

 

 

Ioniţă, bucătar, lipcan

Iani, vatav de călăraşi

Ioniţă Focşa, călăraş

Vasili Roşca, lipcan

Agapii, beşliu

Gligoraş Toma, ceauş de beşlii

Sandu, odobaş de , lipcani

Năstasă, beşliu

Sava fiul lui Toadir, lipcan

Gavril fiul lui Gheorghi Belibou, călăraş

Sandu Tincu, călăraş

Spiridon, lipcan, ciobotar

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Sandu Iapără

Simion, olar, roş

Toma, tălpălar

Sofroni, căpitan

Andrii, ciobotar, roş

Ioniţă Proca

Ioniţă nepot Jijianului

Lupu Moimăscu, roş

Gheorghi, pâslar, căpitan

Anghel, seimen

Neculai Bucă

Sandu, crav

Chiriac, crav, topciu

 

 

Darabani:

 

 

Chiriac, misărciu

Toma Iapără

Toader, blănar

Ioniţă Dabija

Gheorghi, cojocar

 

 

Armăşei:

 

 

Anastasă fiul lui Stamati, ispravmic de armăşei

Dumitru al Popşăi

 

 

Aprozi:

 

 

Costantin Guţu

Antohi

Sandu Hârtii

 

 

Podari:

 

 

Pavăl, condoragiu

Costantin

 

 

Ciocli:

 

 

Ilii Popşoi

Andrii, băcal

Năstasă Lungu, tălpălar

Alecsandru Machidon

Pavăl Plătică

Mihălachi Foca

Neculai, vătav

Alecsandru, tălpălar

Ion Gârgărae

 

 

Aparii:

 

Ion, muntean

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov

Avram, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Muntenimii de Jos

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

Ion, pitar

Ioniţă, muntean, ce şede la Ion, muntean, roş

Toma fiul lui Ilii, abager

Ioniţă, ciobotar, ce şede la Necula, abager

Sava, grec, la cârciuma lui Hagi Tănasă

Vasili, ce şede în casa lipcăneţăi

Tănasă, săbier, ce şede la Arsăni, olar

Ianachi

Mihalachi fiul lui Andrei, braşovean

Ilii, sârb, pitar

Ianachi al popii Velişcu

Gavril, pâslar

Neculai, rus, butnar

Ianachi fiul lui Manoli, crav

Ştefan fiul lui Gavril, făclier, la cârciuma lui Dumitru, herar

Ianachi fiul lui Vasile, păscar (pescar – n. n.)

Ioniţă al lui Pascal ispravnic, logofeţel

Ştefan Aramă

Hriste, grec, pitar

Andrei, crav

Neculai, blănar

Ioniţă fiul lui Dima, chetrar

Costantin Cocioban, butnar

Ioniţă, ciobotar

Vasile fiul lui Ion, la cârciuma ispravnicului Pascal

 

 

Femei sărace:

 

 

Vasilca

Nastasia

Nastasia

Maria

Catrina Petroae

Aniţa

Sandală, lipcăniţa

Despa a Aftinii

Zănica

Catrina

Safta

Frăsina

Maria

Ilinca

Aftinia

 

 

Ţiganii:

 

Mihai, herar al dumisale hatmanului

Ilii, ţigan al Hurmezălui

Costandachi al dumisale hatmanului

Miron, cobzar al lui Gosan

Voicu, ţigan al dumisale Hatmanului

Ion, bucătar, la fel

Calin, cobzar al lui Ştefan Feştilă

Brătulianu, staroste al dumisale paharnicului Constantin Paladi

Miron, ţigan a lui Vasili Raţă

Vasile fiul lui Calin al lui Feştilă

Ichim, ţigan al dumisale hatmanului

Neculai, scripcar al dumisale paharnicului

Paladi

Stoian, scripcar al dumisale paharnicului

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Gligori de la Vulpi

Popa Toader de la Svet Ftodor

Popa Petre de la Sveti Aftănas

Popa Toader de la Curălari

Popa Nicolai de la Sveti Ftodor

Popa Vasili de la Sveti Ioan

Diaconul de la Sveti Spiridon

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

Ştefan Lupaş, pastramagiu

Vasili Bobiică

Neculai Covrig

Neculai Gros, vatav Catargioaei

Ion Brânză al lui Lupaşcu Covrig

Toader fiul lui Gheorghiţă

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Ioniţă fiul lui Tănasă, chihae

Andrii Cârneţ, călăraş hătmănesc

Preda, harabagiu

Mihăilă

Vasili Iliuţă

Mon, pitar, lefegiu

Ioniţă Horbani

 

 

Lipcani, călăraşi, beşlii:

 

 

Iordachi fiul lui petrar, lipcan

Vasili Chitonag din Muntenimea de Sus

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Costantin, olar, topciu

Irimia, misărciu, căpitan

Neculai, ciobotar, topciu

Ion, muntean, roş

Ursachi, ciobotar, topciu

Vasili, rus

Toadir Pintilii

Ion, olar

Iordachi fiul lui Gânga

Ioniţă, bârlădean, topciu

Arsăni, olar

Ştefan Vâlcu

Stan, muntean, misărciu

Gheorghi Motoroi

Ioniţă Burcu

Panaite, topciu

Sandu Mahală, topciu

Toader Mahală

Ioniţă, olar

Toader Hurmuz, căpitan

 

 

Darabani:

 

 

Stati Poican

Melinti Fuior

Toma fiul lui Hanibani

Ioniţă, căpitan

 

 

Aprozi:

 

 

Neculai, aprod

 

 

Copii în casă:

 

 

Neculai, copil în casă

 

 

Podari:

 

 

Stan, sârbu

Apostol, sârbu

 

 

Ciocli:

 

 

Toader, ceauş de petrari

Lupul fiul lui Simion

Vasile Ştranga

Iordachi a Marandii

Miron, crav

Gavril, vătav

Gligoraş Butuc

Ion, misărciu

Iordachi frate lui Ianachi

Alecsandru

 

 

Jidovii:

 

 

Moşcu, jidov

Avram, jidov

Cerbu, jidov

Moşcu, jidov

Solomon, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Muntenimii de Mijloc

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, blănar

Andrei, vizitiu

Apostu Deliorman

Mihăilă

Sandu, butnar

Filip Mardari, în casa paharnicului Donici

 

 

Femei sărace:

 

 

Nastasia, precurniţa

Paraschiva

Ilinca

Catrina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Stati de la Sveti Spiridon

Popa Gheorghi de la Prapa Doamna

 

 

Mazilii:

 

 

Pascal, fost ispravnic de copii

Ştefan Stroici

Toderaş, sluger

Ursu Bogonos

Toader, pivnicer, fost ispravnic

 

 

Seimenii hătmăneşti:

 

 

Postolachi Teleguţă

Lupu Popuşoi

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Cârstia, olar

Arvinte fiul lui Postolachi, roş

 

 

Dărăbani:

 

 

Ioniţă Negură

 

 

Copii în casă:

 

 

Ioniţă Căpăţână

Ştefan fiul lui Vasili

Ştefan Izmană

 

 

Aparii:

 

 

Sandul Zahornian, al dumisale vel postelnicului

Ion, sărar

 

 

Jidovi:

 

 

Solomon, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Muntenimii de Sus

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Gagiu

Ilii, mărginean vămii

Gligoraş Cazac, slugă la Hristodor Ciuma

Toadir al lui Teacădearamă, crav

Ion, muntean

Tănasă fiul lui Ştefan, crav în sama şfedului (suedezului – n. n.)

Hriste, grec, precupeţ

Neculai, vizitiu

Ştefan, fost mărginean

Dumitraşcu, misărciu în casa Ursăi, femeie săracă

 

 

Femei sărace:

 

Aniţa în casa lui Capic

Tofana

Aniţa Ciucului

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion de la Prapa Doamna

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Ioniţă, ungur

Ursachi

Ifteni

Lupu, odobaş

Ilii Comar

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Ilii, brăhar, topciu

Ursachi, topciu

Ştefan, roş

 

 

Dărăbani:

 

 

Maftei, cheptănar

Toader Cantia

 

 

Ciocli:

 

 

Chiriac frate lui Ion Papăjâmnă

 

 

Aparii:

 

 

Ştefan fiul lui Şfedul

Ion fiul lui Chiriac

Sava fiul lui Ciochiu

Ioniţă

Ion

Ion Boghian

Postolachi

Dumitraşcu Raţă

Irimia Tărăbuţă

Costantin

Gheorghi Râpa

Dumitru, apar gospod

 

 

Jidovii:

 

 

Rahmil, jidov

Leiba Şchiopu, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 357- 397

 

 


Tablă de scrisul târgului Iașii (III)

 

Kurt Hielscher :Roumanie / Iaşi / Ruinele băilor lui Duca Vodă

 

 

Mahalalele Măjile, Strâmbă şi Sărbască, Fănăriei, Feredeile, Broşteni

 

 

 

 

Mahalaua Măjile

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Dumitru Dule, crav

Alecsa, blănar

Anastas, grec, pitar

Stati, blănar

Ștefan fiul lui Țure

 

 

Holtei:

 

 

Vasile, crav, la cârciuma dumisale hatmanului

Damaschin, moldovan, slugă la pităria lui Anastas, grec

Ursachi, slugă la pităria lui Anastas, grec

Alecsa fiul lui Manoli, grec, cârciumar la cârciuma lui Dumitriț

 

 

Țigani:

 

 

Vasili, țigan, grădinar dumisale hatmanului

 

 

Preoți:

 

 

Popa Neculai ot Vovidenii

Popa Dumitru, de acolo

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Calistru, blănar

Alecsandru, hotincean

 

 

Seimenii hătmănești:

 

 

Vasili, ungur

Tanas

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Vasili, crav

 

 

Jidovii:

 

 

Iancul, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Strâmbă și Sărbască

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Mihai, grădinar

Toma, blănar, cârpaci

Vasili nepot lui Toader Costașcu

Gheorghi, pitar

Gheorghi, curălar

Ștefan Împușcăcasa, conderagiu

Gheorghi, pitar, sârb

Petre, boiangiu

Stavăr, băcal

Neculai, ungur

Gheorghi Andoni

Gheorghi, crav

Ștefan, eroar în casa lui Ianachi Sava

 

 

Holtei:

 

 

Hriste, grec, la cârciuma Mârzei, bacalbaș

Gheorghi, cârciumar la cârciuma mănăstirii Dancul

 

 

Țiganii:

 

 

Simion, țigan al lui Toma Cozmii

Mârza, țigan al Mitropoliei

Ion, bucătar, țigan străin

Vasili, țigan a dumisale vel postelnicului

Lupu, , țigan al mănăstirii Dancului

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ilii ot Sveti Neculai

Popa Vasili ot biserica Banului

Popa Toader ot Tălpălari

Popa Macarie ot Sveti Dumitrii

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ștefan Zătran, logofețel

Iova, muntean, logofețel

Luca fiul lui Banu

Ianachi fiul lui Ilii Misără

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Constantin, cârciumar la cârciuma mănăstirii lui Sveti Spiridon

Gligoraș fiul lui Toader Fustășanu

 

 

Călărași:

 

 

Parfenii

 

 

Seimeni agiești:

 

Gavril, în casa preotului Ilii

Andrei Scorțescul, topciu

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov

Ilco, jidov

Ețcu, jidov

Iancu, jidov

Isac, jidov

Iancu, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Fănăriei

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

Mihai, cantaragiu vămii

Iacomi, mărginean, în sama lui Mihai

Gheorghi, cibucciu, caramanliu

Sava, misărciu

 

 

Femei văduve:

 

Anița, săracă

Maria, tărsănăriță

 

 

Mazili și ruptași:

 

Constantin Blebii

 

 

Seimeni hătmănești:

 

Toader

Pavăl Cialâc, misărciu

Gheorghi, crav

 

 

Călărași și beșlii:

 

Vasili, călăraș

Ilii, cârciumar la cârciuma mănăstirii Sveti Spiridon, călăraș

Neculai, călăraș

Ion fiul Țărancii, beșliu

Toader Țarălungă, lipcan

 

 

Seimeni agiești:

 

Dumitru

Stan, săpunar

Ioniță

Lupașcu, crav

Gheorghi, căpitan

 

 

Negustorii birnici:

 

 

Constantin, laz, , cârciumar la cârciuma bacalbașului Iani din Ulița Mare

Gheorghi, herar tot acolo

Manto, grec tot acolo

Nicola, laz, făclier la Podu Vechi

Ștefan, șlicar la Podu Vechi

Iani, laz, băcal la Podu Vechi

Toader, brașovean la Podu Vechi

Dobre, cupeț

Alecsa Mârza, băcal la Podu Vechi

Costia, grec la Podu Vechi

Panaite, laz, blănar la Chirvăsărie

Ianachi Mane, la Chirvăsărie

Iani, laz, la Chirvăsărie

Neculai nepot lui Iani, la Chirvăsărie

Andoni fiul lui Ianachi, ciauș la Făină

Iani, băcal la Bărboi

Hagi Gheorghi

Tuduran, lipcan, la Chirvăsărie

Ioniță, blănar, la Chirvăsărie

Ianachi Borș, blănar la Chirvăsărie

Ianachi, laz, cupeț la cârciuma lui Iani, băcalbaș la Chirvăsărie

Iani, bacalbaș la Chirvăsărie

Vasilachi fiul săbierului de acolo

Stoian, sârbul de acolo

Drumce fiul lui Hagi Andrei de acolo

Stoian, sârbul de acolo

Drumia, sârbul de acolo

Aivaz de acolo

Hagi Năstasă, băcal de acolo

Vasile, mătpsar de acolo

Vasili Râșcanu de acolo

Hrisotom, cupeț de acolo

Duca al lui Matei Bantăș, laz de acolo

Necula, grec, băcal din Hagioae

Ion, muntean, abager din Hagioae

Toma cel mititel din Hagioae

Neculai fiul lui Gavril Covrig din Hagioae

Gheorghi al lui Hagi Tănasă, grec din Hagioae

Mihălachi Jălincu

Iani Mârza, băcal din Hagioae

Neculai, făclier din Hagioae

Iani, venițian din mahalaua Măjile

Costantin Loiz din mahalaua Măjile

Iordachi, blănar din mahalaua Măjile

Hristia, băcal din mahalaua Strâmbă

Neculai Mihu, pitar din mahalaua Rusască

Coste nan lui Arnput din mahalaua Rusască

Zaharia, precupeț din mahalaua Rusască

Mihalachi, precupeț din mahalaua Rusască

Dumitru Csanfopolu, băcal din mahalaua Rusască

Năstas, grec, băcal din mahalaua Rusască

Gheorghi, sârb, abager din mahalaua Rusască

Hristia Bostan, făclier din mahalaua Rusască

Toma, băcal din mahalaua Rusască

Ion al lui Maftei, brașovean din mahalaua Rusască

Dumitru, băcal, cazacliu din mahalaua Rusască

Gavril Neculai din mahalaua Rusască

Ioniță fiul lui Toma din mahalaua Rusască

Mihai Radovici din mahalaua Rusască

Tănasă nepot Rangăi din mahalaua Rusască

Ioniță Gane din mahalaua Rusască

Iani, grec, brașovean din mahalaua Rusască

Hurmuzachi, brașovean din mahalaua Rusască

Toader Dorobuș din mahalaua Rusască

Timuș din mahalaua Rusască

Nicola, săbier, focșănean din mahalaua Rusască

Sari Iani, grec din Fănăriei

Ion, brașovean din Fănăriei

Dumitru Țânțu, grec din Broșteni

Necula, sârb, abager

Vasilachi fiul lui Necula Spânu din Broșteni

Miron Ghica al lui Vasili, blănar din Broșteni

Vasile fratele Cuculesii și sinovii Cuculesii din Broșteni

Costantin Ranga din Frecău

Vasili fiul cașcavalgiului

Ioniță Andrian din Frecău

Mârza, băcalbaș din Frecău

Toma fiul brașoveniții din Muntenimea de Jos

Ionciul, abager din Muntenimea de Jos

Trifan, abager din Muntenimea de Jos

Dumitru, herar din Muntenimea de Jos

Lupu, cazacliu din Muntenimea de Jos

Timofti fost staroste de ciocli din Muntenimea de Jos

Tatul, abager din Muntenimea de Jos

Hagi Tănasă, făclier din Muntenimea de Jos

Dumitrițe Arghirii

Iordachi Mandana

Neculai Caplan

Sterii, băcal

Năstasă, băcal bal din Muntenimea de Jos

Năstasă Macri, băcal

Dumitrachi fiul lui Osmachi

 

 

Negustorii șezători străini ce nu dau bir:

 

 

Foti, lipcan, fiul lui Alecsandru

Panaiti fiul lui Foti

Costia Avram, lipcan

Dumitru Ciornei, lipcan

Toma Săndulachi, lipcan

Dumitru Papafir, lipcan și fratele lui Iordachi

Săndulachi fiul lui Anastas, lipcan

Neculachi Avram, lipcan

Iani Cărăchii, lipcan din Podu Vechi

Iani Neculetin, lipcan din Podu Vechi

Panaite Concioti, lipcan

Năstasă Stănilă, lipcan din Podu Vechi

Toader Petrovici, lipcan

Tănasă Gaga, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Iani Cumbati, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Csanfu Lambru, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Toader Caracada, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Dumitru, cumnat lui Coste Gheorghi din mănăstirea Trisfetitele

Chiriac Anastasiu din mănăstirea Trisfetitele

Costantin Gheorghi din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Manoli Savatin din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Dima Hagi Ioan, cupeț din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Gheorghi Țigara, blănar din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Dumitru Pavli, lipcan din mănăstirea Golia

Hagi Poliz, tovarăș lui Pavli din mănăstirea Golia

Hristodor Papafil din mănăstirea Golia

Manto Nastasiu din mănăstirea Golia

Gheorghi, neguțător din mănăstirea Golia

Năstasă Duca din mănpstirea Sveti Vineri

Vasilachi, țărigrădean, odunbeghir, cupeț din mănăstirea Sveti Sava

Zota, grec, cupeț din mănăstirea Sveti Sava

Iani Lingar, cazacliu din Bărboi

Dima Neculai, mititel

 

 

Negustori și alți cu salvovgardie, ca să nu se supere la bir:

 

 

Mihai, cazacliu cu savovgardii din let 1773, april 30

Avram Nicolai și Dumitru Gheorghi, greci; aceștia doi sunt tovarăși și au salvogvardie

Ispir Celovicu, grec cu salvogvardie

Chiriac Dumitru, marchitan călător, cu salvogvardie

Gligorii Ioan și Apostu Dimitriu, tivasăși, cu salvogvardii

Ion, grec, cu salvogvardie

Petre, hiot, cu salvogvardie din let 1774, april 10

Hriste nepot căpitanului Javid, cu salvogvardie

Hristodul fiul lui Pană, la fel cu salvogvardie

Gheorghi Albineț, cu salvogvardie

Gheorghi Ciacârcoi, cu salvogvardie din let 1771, april 27

Gravan, tuficciu, cu salvogvardie let 1771, mai 20

Stamati, grec, cârciumar la cârciuma lui Nicoli, făclier, la fel

Ivan Botezat, ceprăgar, cu cartea Divanului să nu se supere; let 1772, mart 15

Gavril, căldărar, sârb, la fel cu salvogvardie, let 1772, februarie 26

Toader, tovarăș lui, la fel într-această salvogvardie

Gheorghi Botezat, crav, la fel cu salvogvardie; let 1771, mai 21

Hagi Petre, caramanliu, cafigiu, la fel, let 1771, mart 11

Vasili, căldărar, la fel, let 1772, mai 20

Anastas, venițian, grec, la fel; let 1773, ianuarie 20

Iani Turnavint, la fel; let 1772, noiembrie 9

Ianachi, blănar, la fel, grec la mănăstirea Sfânta Vineri

Drăghician al lui Vasili, mătăsar, la fel; let 1773, ianuarie 25

Gheorghi, calpaccibaș, la fel; let 1774, mart 17

Iani, grec, precupeț cu cartea Divanului, să nu se supere, fiind rob

Stanciu, sârb, precupeț, la fel cu Anastas, venițian, grec, la fel cu salvovgardie; let 1773, ianuarie 25

Necula, grec, holircar, la fel

Panaitachi Răiz, cafingiu, la fel

 

 

Negustorii ce s-au răspuns că sunt călători:

 

 

Steri fiul popii Chiriac, la han

Iani Cromidu, cazanliu la mănăstitrea Trisfetitelor

Zoe Mighiogos, grec la biserica Sveti Nicolai

Ștefan Ciohogiolu la biserica Sveti Nicolai

Caranfil la biserica Sveti Nicolai

Caragi la biserica Sveti Nicolai

Dumitru, grec la mănăstirea Bărboi

Pantazi, grec la mănăstirea Bărboi

Năstasă, grec la mănăstirea Bărboi

Steri Hriste, grec la mănăstirea Bărboi

 

 

 

 

 

Mahalaua Feredeile

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Vasili, la cârciuma lui Ion Papăjâmnă

Vasili, tălpălar

Vasili ce a fost bulubaș

Vasilachi, crav

Antohi al Împărătesii

Ion, chetrar, ungur

Mihai, sârb, pitar

Constantin al lui Tudurachi, crav

Radu, muntean, crav

Trandafir, grec, teslar

Dumitru

Ilii, lifticar

Dumitru, grec

Ioniță fiul lui Ionașcu, vizitiu

Ilii, sârb, pitar

Tănasă ce s-a numit slugă

Tănasă, cojocar

Costantin Urechi

Iani, sârb, ce-a fost cârciumar

Gligori, brăhar

 

 

Holtei:

 

 

Andrei, tălpălar la Ion Papăjâmnă

Ion, cojocar în casa Mariei Tecuțoaei

 

 

Femei văduve:

 

Ioana

Sanda

Paraschiva

Costanda

Aidona

Ioana

Dumitra

Ioana

Catrina, țigancă

Maria, doftoroaie

Maria, țigancă

Nastasia, țigancă

Tudora

Maria

Anița

 

 

Țiganii:

 

 

Pancu, țigan al dumisale spătarului Dumitrașcu Sturza

Antohi, țigan al dumisale vel postelnicului Ion

Gheorghi, țigan al mănăstirii Trisfetitelor

Gheorghi, țigan, slopotar, la fel

Ion, țigan, pitar al Mitropoliei

Ioniță, țigan al mănăstirii Barnovschi

Chirică, scripcar al dumisale hatmanului

Dragomir, țigan, pitar al Mitropoliei

Vasile, țigan al lui Gligori, ceasornicar

Pavăl, țigan al domniei

 

 

Preoți:

 

 

Popa Toader de la Tălpălari

Popa Mihai de la Mitropolie

Popa Maftei de la Sveti Nicolai

Popa Ion de la Sveti Nicolai

Popa Vasili de la Sveti Nicolai

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Gherasim Birenda, tălpălar

Vasilachi, humar

Nicolai Alici

Pană Gură

Andronachi Alici, tălpălar

Lupu Alici

Ion Rachiu

Mihălachi

Andrii Alici

Gheorghi Brânză

Ștefan Catărău

Iordachi

Gligoraș, pitar

Gheorghi, bărbier

Niagu

Costantin Zahornian

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Ion Papăjâmnă, tălpălar

Pintilii Papăjâmnă

Chiriac Corbu

Velișcu fiul lui Andrunachi, tălpălar

Costantin fiul lui Andrei

Iosip Botezat

Ifrim Iosâp cumnat lui

Mârzac, crav

Iani, sârb, iangăngiu

Ștefan, iangăngiu

Iovan Botezat, căpitan

 

 

Dărăbani:

 

Costantin

Ion fiul lui Năstasă

Chiriac, cârciumar la Frecău

 

 

Comișei:

 

Gavril

Manoli, blănar

Gheorghi, ciubucciu

Vasili, bucătar

 

 

Armășei:

 

Gheorghi, armășel

Toader Cărăiman, ispravnic temniței

 

 

Copii în casă:

 

Neculai, blănar

 

 

Podari:

 

Dumitru, sârbu

Stoian, sârbu

Stoian Ciolac, sârbu

Neculachi Șionian

Neculai, sârbu

Ioniță, sârbu

Spas, ceauș

Șerban, sârbu

 

 

Ciocli:

 

Neculai Childescu

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov

Iani, jidov, holircar

Avram, zlătar

Iani, frâncu

Leiba, jidov

Mindel, jidov

Froim, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Broșteni

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Năstasă Ciolac

Ion, sârbu

Toader, sârbu, plăcintar

Gheorghi, pitar, grec

Panaiti, sârbu

Tănasă Gazăt

Neculai, cantaragiu vămii

Zamfir, grec

Radu, sârbu

Iftimii, șelar

Iordachi, grec

Neculai fiul cofităriții

Ivan, băcal

Vasili, croitor

Stan, crav

Vasili, crav

Chiriac, căldărar

Ioniță al Ghinoai, grec, blănar

Gheorghi, butnar

 

 

Holtei:

 

 

Petcu, arnăut, cârciumar la cârciuma lui Ionacă Codrian

Coste, grec, plăcintar la Toader, sârbu

 

 

Femei văduve:

 

Zmăranda

Maria

Gafița

Despa, munteancă

Paraschiva

Ioana

Ștefana

Măriuța

Ilinca, preoteasă

Maria

Ilinca

Palaghia

Vișa

Ilinca

 

 

Țiganii:

 

 

Ion, țigan străin la Toader, sârbu, plăcintar

Hriste, țigan dumisale hatmanului

Marin, țigan, scripcar, la fel

Ion, țigan, cărămidar, la fel

Toader, cobzar a dumisale vel vistiernicului

 

 

Preoți:

 

 

Popa Feodos la Sveti Costantin

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ursu, blănar

Chiriac, fost baș lulubaș de Curte

Costantin, logofețel al dumisale păhărnicesei Ilincăi Racovițoai

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Lupu, chetrar

Ioniță Țugule, la drăgani

Ioniță, teslar

Ianachi

Tudurachi, crav

Ivan, crav

Vasili, cheptănar

 

 

Beșlii, călărași, lipcani:

 

 

Frangolia, beșliu

Alecsandru, călăraș

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Ștefan

Ion, roș

Vasili, păscar

Radu, blănar

Mihai, crav, roș

 

 

Comișei:

 

Ștefan

Vasili, vatav de comișei

Ioniță, ciubucciu

 

 

Aprozi:

 

Ioniță, aprod

 

 

Copii în casă:

 

 

Ianachi al cofităriței, grec

Vasilachi Canila

Ioniță, bărbier

Iancu

 

 

Podari:

 

Ștefan, calfă

Filip, grec

Gligoraș

Apostol, arman, teslar

 

Ciocli:

 

Sandu, făclier

 

Jidovii:

 

Leizăr, jidov

Moisăi, jidov

Herșcu, jidov

Avram, jidov

Leiba, jidov

Ilii, jidov

Golda, jidov

 

1854, Cogălniceanu: Palatul Ocârmuirii din Iaşi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, 384 şi urm.

 

 


Tablă de scrisul târgului Iașii (II)

 

1888, Mary Adelaide Walker: The monastery of Adam Jassy

 

 

 

 

Târgul Iașii

 

Tablă de scrisul târgului Iașii

și a mahalalelor, 1774 iunie 5

 

 

 

Mahalaua Rosască

 

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Alecsandru, sârb, săbier

Rănite, zlătar

Ioniță, bărbier, calfă lui Dumitrașcu

Gheorghi, grec, steclar

Nicola, sârb, brăhar

Arghirii, bucătar

Nicula, grec, lăcătuș

Dumitru, sârb, lăcătuș

Moscu, grec, steclar

Isuf, telal

Ianachi Stari, făclier la făclieria lui Neculai

Mihu

Aivas, fost ușerel, precupeț

Teohari, grec, căldărar

Toader, sârb, căldărar

Zaharia, spoitor

Ianachi, grec, cârciumar la crâșma paharnicului Vasile Ruset

Ioniță, cumnat căpitanului Pârvu

Toader, bărbier

Iamandi, grec, precupeț

Dumitru, grec, precupeț

Iani, grec, brăhar

Tudurachi, grec, precupeț

Toader, căldărar

Nicola, telal

Tănasă, sârb, precupeț

Dumitru, grec, precupeț

Dumitru, plăcintar

Dumitru morait, vutcar

Ioniță, băcal

Stoian, precupeț

Panaite, grec, bîcal

Iacob Botezat, băcal

Costantin, tighinean, crav

Costia, grec, plăcintar

Iancu, sârb, spoitor

Gheorghi, brăhar

Gligoraș, sârb, brăhar

Ion, spoitor

Damaschin, moldovan

Costantin, crav

Gavril, șlicar

Sava, blănar

Dumitrachi, făclier

Iani, grec, brăhar

Gheorghi, bărbier

Vasili, săbier

Lupașcu, crav

Neculai, chișionian, crav

Marcu fiul lui Velciu, sârb

Pantazi, grec, holircar

Andrei, cantaragiu vămii

Toader Arnăut, pitar

Toader, crav

Anghelachi, pitar

Aivas, arman botezat, fost ciohodar

 

 

Holtei:

 

 

Andoni, cafegiu

Dumitru Salonichiov, blănar

Andoni, crav

Stavăr, caramanliu, săbier, rob

Foti, grec, cârciumar la cârciuma lui Caracada

Nicoli, hiot, precupeț, străin

Tănasă, focșănean, la dugheana lui Toader, sârb, căldărar

Ispir, holircar

Ștefan, coțovlah, cârciumar

Gheorghi, muntean, cârciumar la cârciuma Rangăi

Sofroni, grec, slugă la Toader, căldărar

Costia, sârb, cârciumar la cârciuma Bârnovanului

Ioniță, bărbier, calfă lui Alecsandrachi

Dima, slugă la Dumitru, plăcintar

Mihal, slugă la Dumitru, plăcintar

Năstas, slugă la Dumitru, plăcintar

Ioan, slugă la băcănia lui Dumitru, morait

Găitan, grec, la băcănia lui Csanfopulo

Vasili, grec, cârciumar al mănăstirii Sfintei Vineri

Dumitru, moldovan, slugă lui

Constantin, slugă lui Iani, făclier

Iani, grec, cârciumar la cârciuma lui Sari Iani

Toma, cârciumar la cârciuma mănăstirii Sfintei Vineri

Dumitru, moldovan, sluga lui

Constantin, sluga lui Iani, făclier

Iani, grec, cârciumar la cârciuma lui Sari Iani

Toma, cârciumar la cârciuma mănăstirii Barnovschi

Dumitru fiul lui Tănasă, calfă la Constantin, tighinean

Ștefan fiul lui Sima, cârciumar la cârciuma

Manolachi, blănar

Lupu, cârciumar la cârciuma lui Dumitriță

 

 

Femei văduve:

 

 

Catrina Bălașa

Maria Gheboae

Tofana

Bălașa

 

 

Țigani:

 

 

Bălan, țigan, tuficciu al căminarului Costia Papafil

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Năstase, șlicar

Iani, zlătar

Toader, blănar

Alecsandru, bărbier

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Dalachi fiul lui Andrei, bărbier la dragani

Toader, cârciumar la cârciuma lui Iani, vinițial la cazaci

 

Lipcanii:

 

 

Andrei, moldovan, la cârciuma lui Iordachi Mititel

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Stămatin Surdu, cizmar

Ion, sârb, bucătar, agăngiu

Ioniță fiul lui Alecsandru, topciu

Stamati, grec, cârciumar la cârciuma Cuzăi

Ștefan, șlicar

Dumitru, bacal

Iani, cârciumar la cârciuma mănăstirii Hangului

Simion fiul lui Manoli

Vasili, bărbier, roș

 

 

Fustașii:

 

 

Gheorghi, gălățean

 

 

Ciocli:

 

 

Lupul, sahăidăcar

 

 

Armenii:

 

 

Agop, arman, cârpaci

Ovanes, arman, ciasornicar

Moisăz precupeț

Toader, arman, mătăsar

Ovanes, arman, băcal

 

 

Jidovii;

 

 

Avram, jidov, frâncu, băcal

Isac, jidov

Isac, jidov

Avram, jidov

Ursul, jidov, al Zonţei

Moisăi, ciasornicar

Avram, dascălu

Avram, jidov

Moscu, jidov

Izdrail, jidov

Avram, cantaragiu

Avram, jidov

Moisăi, jidov

Leiba, jidov

Cerbu, jidov

Solomon, jidov

Iosăp, jidov

Zălman, jidov

Zoiţa, jidov

Leiba, jidov

Munsu, frâncu

Cerbu, jidov

Haim, postăvar

Isac, jidov

Şmil, jidov

Izdrail, steclar

Cerbu, jidov

Iani, jidov, postăvar

Marcu, jidov, holircar

Şimon fiul lui Cerbu, jidov

Lupul, covrigar

Avram, jidov

Isac fratele lui

Leiba, jidov

Şmil, jidov

Moisa, jidov

Solomon, jidov

Leiba, jidov

Leiba, jidov

Lupu, jidov

Avram, jidov

Iosip fiul lui Marcu, jidov

Iancu, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Podu Vechi

 

 

 

 

 Birnici căsaşi:

 

 

Iani, grec, plăcintar

Costia, grec, plăcintar

Costantin, şlicar

Andrei, precupeţ, ghiurgiu

Dumitru, grec, băcal

Gheorghi, crav

Niciu, făclier

Vasili, pitar

Nastas Dalandira, blănar

Sava, băcal

Dumitru, cârciumar la cârciuma lui Costantin, blănar

Iani, grec, pitar

Ioniţă, bărbier

Ioniţă, blănar

Ion Gage, blănar

Tănasă, cepregar

Marcu, arnăut, la cârciuma Misurii

Ioniţă, blănar, al lui Caţiveloae

Stoian, bărbier

Gheorghi, făclier

Alecsandru, şlicar

Vasili Vizăr, pitar

Costantin, ceprăgar

Ion, sârb, pitar

Ioniţă, ciymar, frate lui Gavril, căldărar

Costantin, boengiu

Marin, muntean, tufecciu

Nicolai Huzun, pitar

Alecsandru, grec, la cârciuma lui Iani, băcal, laz

Iacob, pitar

Hilimon, crav

Iani, pitar-baş

Ioniţă, laz, holircar

Hagi Enachi, bogasier la Sfeti Sava

Apostu, şalgiu la Sfeti Sava

Leondari, grec la Sfeti Sava

Sava Nălban, botezat la Sfeti Sava

Hristodor, grec la Sfeti Sava

Panaite, blănar, grec

Gavril, mindiregiu

Dumitru, sârb

Chiriac, grec, fiul lui Gheorghi, mesărciu

Ioniţă, bărbier

Dumitru Gros, pitar

Dinu Tatul, crav

Pană, zlătar, grec

Tănasă, curălar

Ion, mocan

 

 

Holteii:

 

 

Lazăr, grec, slugă lui Iani, plăcintar

Tănasă, grec, la fel

Manoli fiul lui Stoian, calfă lui Coste, plăcintar

Stoian, sârb, cârciumar la cârciuma lui Gheorghi, herar

Lazor, sârb, sluga lui Gravan, tufecciu, bucătar

Gheorghi fiul lui Toma, cârciumar la cârciuma lui Săndulachi

Cara Iani, vutcar la vutcăria lui Ianachi, sofragiu

Pavel Corfiaz, grec, tăbăcar

Gheorghi, crav, calfă lui Fotachi, tărzăbaş

Andrii, crav, la fel

Hristu, chilian, calfă în dugheana lui Gheorghi, crav

Dumitru, calsă în dugheana lui Nicula, făclier

Vasili, calfă în dugheana lui Vasili, pitar

Iancu, ungur, cârciumar la cârciuma lui Iani Cărăchi

Gheorghi, calfă lui Ion Ganciu, blănar

Radu, muntean, cârciumar la cârciuma dumisali spătarului Ioniţă Canta

Ioniţă, calfă lui Constantin, şlicar

Pavăl, grec, calfă lui Iovanes, arman, menderagiu

Ştefan, calfă lui Gheorghe Botezat, crav

Anastas fiul lui Tănasă, cârciumar la cârciuma lui Todori Caracada

Andoni, brăhar

Paniţă, laz, cafegiu

Gheorghi, calfă lui Duca, cupeţ la Sfeti Sava

Lefter nepot dascălului Feodosii

Ion fiul lui Vasili, calfă lui Irimia, crav

Ianachi, bărbier în dugheana lui Gheorghi, bărbier

Matei, minderagiu

Chiriac, cârciumar la cârciuma lui Iani Cărăchi

Paruş, grec, , cârciumar la cârciuma dumisali banului Neculai Roset

Vasile Brandabur, lepădat de lipcani

Dumitru, grec, sărac

Ştefan, cârciumar la cârciuma lui Iordachi Mandanas

Stati, cârciumar la cârciuma lui Hagi Ianachi

 

 

Femei sărace:

 

 

Maria

Aniţa

 

 

Ţigani:

 

 

Sava, bucătar al dumisale vel vistiernicului

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Scărlat, şlicar

Costantin Bantăş, şlicar

Tănasă fiul lui Carp, blănar

Andrei Mogâlde, blănar

 

 

Seimenii hătmăneşti:

 

 

Ioniţă, bărbier

Irimia, crav, lefegiu

Ştefan, crav

Dobri, odobaş de lefegii

 

 

Seimenii agieşti:

 

 

Vasile, crav, calfă la Fotachi, târzâbaş

Neculai, săhăidăcar, roş

Toader, săhăidăcar, iagăgiu

Ion, muntean, cârciumar la cârciuma lui Săndulachi

Gheorghi, bărbier

Lupu, crav, căpitan

 

 

Darabani:

 

 

Gavril Dăsăban

 

 

Copii în casă:

 

 

Alecsandru Mocan, misărciu

 

 

Ciocli:

 

 

Paraschiv, săhăidăcar

 

 

Armenii:

 

 

Isac fiul lui Manas, cafegiu

Ovanes, mindiragiu

Ariton, cafegiu

Sărachet, bucătar

Garabet, crav

Tănasă, arman, bogasier

Mardiros, bogasier

Moisăz, mătăsar

Toros, mindiragiu

Ştefan, giuvaergiu

Filiboz, bogasier

Arotin, mătăsar

Garabet, bogasier

Luca, bogasier

Luca, braşovean

Hagi Arotin, cupeţ

Garabel fiu lui Lehan

Ilii, zlătar

Mardiros, bogasier

Ovanes, bogasier

Garabet, bogasier

Bedros, bogasier

Bahdasar, teslar

Manuc, mindiragiu

Iacob, blănar

Ortan, precupeţ

Avedic, bogasier

Arotin, ciobotar

Gligori, cojocar

Toma, arman, cupeţ

Hriste frate Tomii

Andrii, diacon

Cârste, arman

Arotin, arman

Manas, arman, cafegiu

Coce, brăhar

Ananie, arman

Hriste, ciobotar

Arotin, băcal

Nicola, pitar

Vărtan, staroste

Bogdan, arman

Arotin, cizmar

Chircor, crav, calfă la dugheana lui Gheorghi Botezat, crav

Darabet, crav, calfă la dugheana lui Gheorghi Botezat, crav

Bogos, crav, calfă la dugheana lui Gheorghi Botezat, crav

Garabel Cambur, calfă la dugheana lui Gheorghi Botezat, crav

Chircor, crav, calfă la dugheana lui Gheorghi Botezat, crav

Chivor Stari, crav, calfă la dugheana lui Gheorghi Botezat, crav

 

 

Jidovii:

 

 

Leiba, jidov

Moisăi, zlătar

Caerbu, zlătar

Iancu, zlătar

Isac, holircar

Ilii, zlătar

Avram, holircar

Isac, steclar

Iţic, jidov

Leiba, jidov

Iani, jidov

Leiba, jidov

Iţic, jidov

Şmil, holircar

Solomon, frâncu, ahtar

Herşcu, jidov, holircar

 

 

 

 

Mahalaua Târgu Făinii

 

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Ştefan, muntean

Toader, casap

Sandu, blănar

Neculai, blănar

Apostu, grec, băcal

Gheorghi, grec, băcal

Ioniţă, pitar

Trandafir, grec

Ioniţă Chişioan

Iacob, pitar

Iani, cârciumar

Dumitraşcu, curălar

Steri, căsap

 

 

Holtei:

 

 

Iancu, teslar

Ispir, cârciumar la cârciuma dumisali hatmanului

Ianachi, şlicar, cârciumar la cârciuma lui Sandu Panaite

Costantin, slugă lui Niculai ce-a fost baş ceauş

 

 

Femei sărace:

 

 

Maria

Maria, armancă săracă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

Popa Condurat

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Iordachi, seimen în curte

 

 

Lipcani şi beşlii:

 

 

Ianachi, beşliu

Simion, luncan

Ioniţă Focşa, luncan

Pavăl, odobaş, luncan

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Gheorghi, seiman

Hristodor Brandabur, căpitan

Andrii Racovăţ, cârciumar lui Ianachi Mania

Ioniţă, ciobotar, căpitan

Agapi, mesărgiu

Iacob, pitar

 

 

Dărăbani:

 

 

Ion, dărăban

Nicolai, dărăban

 

 

Fustaşi:

 

 

Toma, crav, Hârleică

 

 

Podari:

 

 

Costăndachi

 

 

Ciocli:

 

 

Tănasă, cârciumar la cârciuma lui Sandu Panaiti

 

 

Jidovii:

 

 

Leiba, jidov

Haim, jidov

Mihăl, jidov

Ursu, jidov

Frâncu, halvagiu

Pascal, jidov

Haim, jidov

Marcu, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Chirvăsăriei

 

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Năstasă, cizmar

Frangolia

Neculai, grec, blănar la mănăstirea Golia

Istrati, grec, blănar la mănăstirea Golia

Năstasă, blănar la mănăstirea Golia

Gligoraș, precupeț

Gligore, pitar

Sandu, mindiragiu

Vasili, crav

Ioniță Corbul, băibărăcar

Lupul, băibărăcar

Ilii, mocar, harabagiu

Iftimii, băibărăcar

Ioniță, băibărăcar

Costantin Raicu

Alecsa Botezat, misărciu

Ștefan, băibărăcar

 

 

Holteii:

 

 

Radu, moldovan, calfă la Neculai, blănar din mănăstirea Golia

Sterie, blănar, calfă la oreotul Neculai din mănăstirea Golia

Hagi Chilima, cârciumar la Eni, laz, cupeț

 

 

Femei sărace:

 

 

Frăsina, munteancă

Irodia

Paraschiva Botezat

Catrina

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Mihălachi, laz, blănar

Manoli, băibărăcar

Ioniță, blănar

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Gligoraș, crav, călăraș

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Andrei Bucă, crav

Vasili, băibărăcar

Ștefan, băibărăcar

Ispir, băibărăcar, halavagiu

Gheorghi, blănar

 

 

Comișei:

 

 

Pătrașcu, vătav de comișei

 

 

Armenii:

 

 

Levănt, arman, blănar

Avac, arman

Luca, staroste de armeni

Aivas, arman

Ștefan, arman

Haciadur, băibărăcar

Mane, arman

Crâstia, băibărăcar

Vortolomei, cuciugi-baș

Todoros, precupeț

Sava, băibărăcar

 

 

Jidovii:

 

 

Marcu, holircar

Iacov, jidov

Leiba, jidov

Avram, fanaragiu

 

 

 

 

Mahalaua Hagioaei

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Ion, cojocar

Marin, curălar

Lupu, cojocar

Ioniță, crav, fiul lui Canachi

Ursachi, grec, băcal

Andrei chișionianu, crav

Năstas Țânțar, ciobotar

Năstas fiul lui Neculai Manu, ciobotar

Iamandi, grec, precupeț

Ștefan, muntean, blănar

Stamati, precupeț

Ganciul, abăger, al Tomii

Vasili Rali, abăger

Petcu Boiul, sârb, abăger

Ianachi fiul Tudurei, blănar

Vasili Chiper, blănar

Ion fiul lui Mancia, blănar

Ianachi fiul lui Apostu, blănar

Andrei fiul lui Toader, precupeț

Mihu, brăhar

Toader Cuciuc, pitar

Toader Costașcu, făclier

Apostu fiul lui Ilii, plăcintar

Rusăn, grec, plăcintar

Toader, bărbier

Gheorghi Nicu, grec, băcal

Sava fiul lui Andrei Răzmeriță

Gheorghi, abăger

Toader, sârb, pitar

Neculai Buiucliu

Ursu, blănar

Anton fiul lui Alecsandru

Postolachi Boghiu

Neculai, la cârciuma Boghiului

 

 

Holteii:

 

 

Onofrei, la cârciuma dumisale paharnicului Vasili Roset

Manole Schin, șatăr

Tănasă, sârb, abăger

Mihul Țuțovan, abăger, calfă lui Ioan, abăger

Mihai, sârb, abăger, calfă lui Trifan, abăger

Andrei, sârb, cârciumar la cârciuma Mitropoliei

Nicolai, sârb, tovarăș lui Vasili Rali, abăger

Ilii, sârb, calfă lui

Ioniță, blănar, frate lui Dima, blănar

Stati, blănar

Tănasă, cârciumar la cârciuma popii Dumitru

Petre, sârb, cârciumar la cârciuma Tomii, brașovan

Gheorghi fiul Tomii, cârciumar

Ioniță fiul lui Gheorghi, potcovar, în sama lui Rusăi plăcintar

Adam, laz, băcal

Sămion, calfă la băcălia lui Lupul, cazacliu

Năstas Arnăut, precupeț

Nicola fiul lui Toader, sârb, la cârciuma lui Iani Mârza

Andrei, cojocar în casa domniței

Ștefan fiul lui Andrei, cârciumar la cârciuma dumisali domniței

 

 

Țiganii:

 

 

Pavăl, bărbier, țigan al dumisali logofetesei Pălădoaei

Tănas, țigan al dumisale hatmanului

Stan, țigan, potcovar a vlădicăi de Roman

Ion, scripcar al dumisale paharnicului Paladi

Costandin, herar al dumisale hatmanului

 

 

Mazilii și ruptașii:

 

 

Costantin Rață, blănar

Toma Balica, blănar

Dumitrașcu Samson, bogasier

Costantin fiul lui Savin Marian, cojocar

Gheorghi, blănar, nepot lui Marian

Dima, blănar

Anastas fiul Savii, blănar

Gligoraș fiul lui Gavril, bărbier

Miron, precupeț, al Savii

Chiril, bărbier

Ștefan, ciobotar

 

 

Seimenii hătmănești:

 

 

Neculai Nonii, ciobotar

Gligoraș Mânzar, ciobotar

Toma, lefegiu, ciobotar

Costantin Batog

 

 

Lipcanii, călărașii și beșlii:

 

 

Timofti, blănar, lipcan

Costantin Boghiță, beșliu, ciobotar

Ursachi, călăraș, ciobotar

Constantin Sârcu, călăraș, ciobotar

Ilii Narte, beșliu, ciobotar

 

 

Seimenii agiești:

 

 

Sămion Talpaș, ciobotar

Ursu, roș, ciobotar

Toader Rale, roș, ciobotar

Ioniță, făclier, calfă

Gheorghi, bârlădean, roș, cojocar

Dima, grec, precupeț

Gligoraș, bărbier, căpitan

Gavril Postârnac, la cârciuma lui Sandu Panaite

Ioniță, topciu

Neculce, bărbier, topciu

Dumitru Neguriță, ciobotar

 

 

Darabanii:

 

 

Vasile, crav

Ion în casă cu Ursu, blănar

Ioniță fiul lui Darie, ciobotar

 

 

Aprozii:

 

 

Ion fiul lui Pascal, chetrar

 

 

Copii în casă:

 

 

Vârlan

 

 

Ciocli:

 

 

Mihai Chiriț

Dumitru fiul lui Gheorghi, cârciumar la cârciuma lui Gheorghi, herar

Apostu, la cârciuma Băgului

Toader fiul lui Simion, ciobotar

Tudurachi Negură, ciobotar

Ioniţă Turculeţ, ciobotar

Manolachi fiul sârbului, ciobotar

Tudurachi fiul lui Toma, bărbier

Paraschiv, cojocar, staroste

Ioniţă, cojocar, staroste

Iosif, cojocar, staroste

Todor, cojocar

Costantin, la cârciuma lui Constantin fiul lui Sava

 

 

Jidovii:

 

 

Iosif, jidov, horilcar

Cerbu, crav

Avram, jidov

Bercu, jidov

Avram, horilcar

Danil fiul lui Iosif

Herşcu Cârnu

Bercu, horilcar

Haţcu, jidov

Iancu, jidov

Lazăr fiul lui Iacov

Şmil, horilcar

Cerbu, horilcar

Meer, jidov

Pavlil, jidov

Gavril, jidov, staroste

Manas, jidov

Avram, jidov

Solomon, tighilian

Marcu, jidov

Meer, jidov

Ilii, jidov

Leiba, jidov

Avram, jidov

Iosif, jidov

Avram, frâncu

Haham, baş

Ursu, holircar

David, jidov

Dănilă, postăvar

Israil, jidov

Peisoh, jidov

Isâb, jidov

Marcu, jidov

Zelman, jidov

Leida din Botoşani

Israil, jidov

Solomon, jidov

Cerbul, jidov

Lupu, jidov

Iacob, jidov

Uşer, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 362 şi urm.

 

 


Tablă de scrisul târgului Iașii și a mahalalelor (I)

 

Iași, în 1818 – acuarelă de Adam Neale

 

 

 

 

Târgul Iașii

 

 

Tablă de scrisul târgului Iașii

și a mahalalelor, 1774 iunie 5

 

 

 

Ulița Mare

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

Panaite Tomâră, grec, holircar

Simion, grec, plăcintar

Lupul, brăhar

Dumitru, muntean, holercar din han

Dumitru Zabșa, blănar

Ivan Nediul, crav

Ianachi Caleongiu, telal

Stavro, cojocar, sârbu

Ianachi, sârbu, cojocar

Stoian, sârbu, cojocar

Panaite, holercar, grec

Nicola sin (fiu) Vasâlia, grec, plăcintar

Sterie, grec, băcal

Costandin Saca, bărbier

Iani Frangu, grec, băcal

Manoli, grec, precupeț

Nicula, vutcar

Riga, cupeț, grec

Costandin, grec, dascăl, cupeț

Gligori, blănar ot mănăstirea Trisfetitele

Robi, blănar, la fel

Gheorghi, blănar, grec

Ștefan, băcal

Pantazi, brașovean

Dumitru Iani, grec, cupeț

Alecsandru, chetrar, ungur

Manoli, grec, cârciumar

Sava, caramanliu, cafegiu

Petre, precupeț

Pavli, grec, cavaf

Ioniță Botezat, ciubucciu

Alecsa, grec, vutcar

Căpitan Jiavid, holircar

 

 

Holtei:

 

 

Costantin sin (fiu) lui Mihăilă Avdălan, vutcar

Costantin, grec, rachier, tovarăș cu Iani Gheorghiu, căpitan agiesc

Ion, caramliu cu ahtarlic, ce se numește că este rob

Opria Cupii, al lui Ianachi, sofragiu, tălmaci al comandantului

Costiaq, biv (fost) satâr-baș, cafegiu

Gheorghi Dragomir, muntean

Panaite Maltez

Dumitru Chiosa, grec, slugă la Sămion, plăcintar

Iani fiul lui Dinu, slugă lui Luludi

Gheorghi, sârgu, slugă lui Luludi

Toader, sârbu, crav la dugheana lui Todorachi, crav, căpitan agiesc

Petre, sârbu, crav la dugheana lui Todorachi

Stoica Cârnu, crav, calfă crav la dugheana lui Todorachi

Toader, calfă la băcănia lui Anastas, bacalbaș la han

Iordachi, gălățean, slugă la băcănia lui Anastas, bacalbaș la han

Dumitru Femuli, grec, mițuvit la băcănia lui Anastas, bacalbaș la han

Gheorghe Gogo, grec, la fel

Marin, precupeț, grec, la fel

Toma, grec, holircar ot tam (de acolo)

Teohari Cuca, grec, tovarăș cu Panaiti, holircar

Costantin, tovarăș lui Nicola, plăcinter

Ioniță, blănar, calfă la Grigori, blănar din Trisfetitele

Dima, coțovliah de acolo

Nicula, blănar, fost chiurciubaș

Ion, moldovan, slugă la Gheorghi brăhar

Tănasă, slugă la Gheorghi brăhar

Ioniță, moldovan, slugă la piteria lui Manto

Alecsa, slugă la cârciuma domniții Rucsandii

Nechita, zlătar, cumnat lui cuiumgibaș, șede în casele visternicesei Catargioai

Dănilă, zlătar, grec, șede în casele visternicesei Catargioai

 

 

Femei sărace:

 

 

Anița, văduvă

 

 

Țiganii:

 

 

Negoiță, herar al mănăstirii Af. Spiridon

Ioniță, herar al dumisali banului Niculai Roset

Vasile, zlătar al dumisale vel (mare) vistiernicului

Petre, herar al Mitropoliei

Iordachi, herar al Mitropoliei

Gheorghi, herar al Mitropoliei

Sumitru, herar al Mitropoliei

Ioniță, jude, herar al Mitropoliei

Apostu, herar al dumisale marele vistiernic

Radu, herar al dumisale marele vistiernic

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Vasili Rigină, blănar

Sandul, bârlădean, blănar

 

 

Comișei:

 

 

Ioniță, vutcar

 

 

Seimenii agiești:

 

 

Tudurachi, căpitan agiesc, crav

Iani fiul lui Gheorghi, căpitan agiesc, în dugheana lui Constantin

Ioniță, căpitan, la cârciuma lui baș bulucbaș hătmănesc

Simion, calfă la Ivan Nedul, crav, roș

Gheorghi, bărbier, roș

 

 

Armenii:

 

 

Ilii, arman, crav la Tudurachi căpitan, străin

Arotin, arman ce s-a numit rob la Trisfetitele, în han

Chirică, arman, ciamarșirgiu, se s-a numit rob la Trisfetitele, în han

Iusuf, arman, salipciu, se s-a numit rob la Trisfetitele, în han

Chircor, arman, pitar de acolo, străin

Chircor, arman străin

Toros, arman străin

 

 

Jidovii:

 

 

Haia, jidovcă văduvă

Șeina, jidovcă

Iasac, jidov

Daniil, jidov, zlătar

Avram, jidov

Solomon, șlicar, jidov

Herșu, jidov

Ursul, jidov

Iosep, zlătar, jidov

Chivăr, jidov

Ursul, jidov

Hațcu, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Bărboiul

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Nicola, văcar

Dumitru Spanos, plăcintar

Andrei, bărbier

Ștefan, bărbier

Nicola, arnăut, fost odobaș de arnăuți, cafegiu

Canachi, grec, cupeț

Nicola Saca, cârciumar

Constantin, cârciumar, fost sarar

Anastas, grec, cumnat lui Gheorghi Ciucărcon

Iani, grec, arnăut, ce se numește omul Mitropoliei

Chiriac, fost telal, ce se numește omul Mitropoliei

Dumitru, ciubucciu

Constantin, băcal

Gheorghi, ciubucciu

Ioniță, brașovean

Hristia, grec, holircar

Constantin Ciamurali, telal

Sari Gheorghi, ciubucciu

Mihai, bărbier

Mihai Danil, zlătar

Lambru, blănar

Andrei Cărchilan, bărbier

Necula, zlătar

Vasile Umflatul, blănar

Arsăni, ghirah

Dumitru, blănar, fiu lui Popa

Nicola, grec, blănar, Armino

Hagi Iani, ce se numește omul Mitropoliei

Evghenco, grec, blănar

Anastas, grec, blănar

Andrei, grec, blănar

Andoni, grec, blănar

Gavril, grec, blănar

Zoe, grec, blănar

Dumitru, sârbu, abager

Gligori, moldovan, pitar

Toderașcu, morar, ce s-a numit că este scutelnic al dumisale spătarului Râșcanu

Ispiriu, cantaragiu

Petre Cifute, băcal

Gligori, croitor

Iordachi, zlătar

Gligori, cizmar

Gheorghi, tighilean, cizmar

Alecsandru Catana, cizmar

Tănasă, grec, la cârciuma lui Alugunuri

Ion, ciobotar, om sărac

Toader, cojocar

Alecsandru Botezatu

Apostu, grec, cârciumar, om al Mitropoliei

Tănasă, grec

Zoe, grec, zlătar

Andoni, staroste de mesărcii

Ispir Petru, precupeț

 

 

Holteii:

 

 

Niaga, moldovan, slugă la Dumitru, plăcintar

Ispir, telal, ce-a fost volintir

Iani, grec, ahtar

Iani, grec, cârciumar la Papafil

Alecsandru, carmangiu, la cârciuma lui Ianachi Borș

Alecsandru brant (frate) Iani, grec, cârciumar

Ioniță, focșănean, slugă lui Ispir Petru

Moisăi, trabinzaliu, zice s-a fost rob

Ioachim, moldovan, slugă la Eni, lazu, cupeț

Hagi Tănasă, holincar, slugă lui Alecsandri, grec

Toader, sârbu, holincar

Hriste, grec, blănar

Tănasă, grec, slugă Hristii

Staicu, sârb, străin

Neculai, tovarăș lui Staicu

Hristodor, grec, blănar, străin

Dima, bogasier, străin

Sancu, tovarăș lui Dima

Leonte, cazacliu, străin

Zamfir, sârb, străin

Stanciul, sluga lui Stoian, cupeț

Chiriac, sârb, calfă lui Drumce

Iani, calfă lui Gheorghi, ghiurgiu, băcal

Iordachi, slugă lui Cara Niculii, sârb, străin

Dumitru, calfă Drumcii la brașoveni

Adămachi nepot lui Aivaz, cupeț

Toader, lazu, la cârciuma lui Aivaz

Neculai, grec, la cârciuma lui Neculachi Avram

Neculai, chilian, cizmar, calfă la Denciul, sârb

Ioniță, cizmar, calfă la Vasile Bucicaș

Ion, moldovan, calfă la Vasile Bucicaș

Gheorghi, moldovan, calfă la Vasile Bucicaș

Iftimii, cârciumar la crâșma dascălului Feodosi

Manolachi, grec, zlătar în mănăstirea Barboi

Barba Andoni, săpător de catapetesme, grec, străin

Paliologa, tovarăș șui Costi, grec, dohotar

 

 

Femei văduve:

 

 

Maria, preoteasă

Anița

 

 

Țigani:

 

 

Ioniță, al mănăstirii Dancului

Gligori, țigan al mănăstirii sveti Spiridon

Toader, țigan, spoitor

Vasili, potcovar al dumisale banului Neculai Roset

Ioniță, herar al mănăstirii Bărboiului

Panaite, țigan, la fel

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Gheorghi, blănar

Neculai Băibărac, roș

 

 

Săimenii hătmănești:

 

 

Ilie, zlătar

Danciul, sârb, cizmar, lefegiu

Ion Botian, cizmar

Constantin, cizmar

Lazor, sârb, cizmar

Dumitrașcu, gălățean, cizmar

Dumitrașcu, crav

Lazor, calfă lui Gligori, crav

 

 

Beșlii:

 

Vasili, măsărciu

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Neculai, căpitan

Nițul, cizmar

Stanciu, cizmar, căpitan

Toader, cizmar

Vasile fiul lui Gavril, cizmar, bucicaș

Filacti, căpitan

 

 

Dărăbani:

 

 

Gligori, cizmar

Iordachi, șelar

 

 

Comișei:

 

Mihai, slugă la făclierie

 

 

Copii în casă:

 

Maftei, moldovan, cizmar

 

 

Ciocli:

 

Toader, cârciumar la crâșma dumisale hatmanului Roset

 

 

Armenii:

 

Sărchiz, arman, precupeț

Asman, arman, precupeț

Arotin, cizmar

Cerchez, arman, cafegiu

Chivor, arman, bucătar

David, arman, cafegiu

Ștefan, arman, slugă lui David

Ștefan, arman, papucciu

Iosăp, arman, slugă la Ștefan, arman

Nazar, arman, la fel slugă lui

Agop, arman, blănar

Mardisos, arman, tovarăș lui Agop

Garabet, arman, cupeț

Măgărdici, calfă la Gligori, crav

Garabet, arman, cizmar

Mogârdici, holtei, calfă lui

Mihal, arman, tovarăș Denciului, cizmar

Sărchiz, arman, cizmar

Arotin, staroste de cizmari

Sărchiz, arman, calfă lui Arotin

Petre, arman, cizmar

Surep, arman, calfă lui

Haciadur, arman, cafengiu

Ilii, arman, calfa lui

Luzfii, arman, crav

Popa Sandu, arman

Ovanes, arman, mendirigiu

Iacob, arman, ciobotar

Asfadur, arman, băcal

Acsănti, arman, cojocar

Ispir, ciauș, arman

Sava, arman, solonar

Vortan, arman, ciubotar

Neculai, arman, ciobotar

Minas, arman, orecupeț

Bogos, arman, pastramagiu

Hagi, marcar

Gligori, arman, ciobotar

Haciadrur, arman

Sandu, arman

Chircor, arman, în sama lui Ștefan Stambolcă

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov, tălmaci

Marcu, jidov, holircar

Isac, jidov, șlicar

Ursu, jidov, holircar

Iacob, jidov, steclar

Iosăp, jidov, doftor

Lazor, jidov

Leiba, jidov, holircar

Lazor, jidov

Solomon, jidov, tâlmaci

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 357

 


Ținutul Covurlui: Ocolul Mijlocului (II)

 

Emmanuel de Martonne: Galați, piața de pește

 

 

Satele Mănăstirea lui Adam, Mileștii, Chiraftei, Josenii, Cornii, Măcişenii, Epurenii, Puţănii

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Mănăstirea lui Adam

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mănăstirea lui Adam

 

Oamenii de la Mănăstirea lui Adam

 

 

 

 

Birnici:

 

Marin, croitor

Toma, olar

Lupul, rotar

Lupul Graur

Vasile Iftodie

Crâstia Iftodie

Postolache Bejan

Angheluță

Iftemii Crâștei

Ioniță, cioban

Manolachi

Toader sin (fiu) lui Gligore

 

 

Rufeturi:

 

Dumitru, diacon

Radul, diacon

Marin, țigan

Ioniță, țigan

Sava, țigan

Vicol, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 105

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Mileștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mileștii

 

 

 

 

Călărași ai lui vel (mare) căpitan de Covurlui,

căruia îi sunt dați 40 de liuzi, cu cartea măriei sale

generalului Korsakov, din let 1774, mart 26

 

 

Toader Stan

Sandul Stan

Ion Opre

Ștefan Opre

Ștefan Dănăilă

Nistor

David Chiliță

Dumitrașco, cibotar

Solomon Hâncul

Vasile Gâtcă

Pălade Rae

Ion Hâncul

Apostol Beșet

Vasile, plugar

Toader Hâncul

Apostol Brașov

Neculai Donosi

Miron Dumitrașco

Toader Dumitrașco

Ion Mandeș

Toader Lungul

Gavril Haineroșii

Gavril Silion

Ilie, cioban

Apostol Radu

Ștefan Soare

Lupul Mardare

Costache

Costandin

Vasile Cazacu

Toader Durbac

Doroftie Buture

Gavril Marin

Miron al Măricăi

Isac, grădinar

Gheorghe, dulgher

Iacomi Țocul

Gavril Dămian

Gavril Țocul

Ioniță sin (fiul) lui Gherasim

 

 

Scutelnicii comisului Fotache:

 

Macovwi, năvodar

Vasilache Paiul

Iordache Hriste

Gligoraș, vânător

Lupul, dulgher

Vasile File

Costandin, pâslar

Miron, cioban, scutelnic al vătavului Gligoraș

Vasile, cârciumar, tij (la fel)

Apostol, văcar, la fel

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ioniță

Ștefan Mămăligă, ruptaș

Gavril Ciapraga, ruptaș

Ilie brat (frate) lui, ruptaș

Vasile fratele lui, ruptaș

Alicsandru Ciapraga, mazil

Lupul Mândrilă, mazil

Ion, vătav, ruptaș

Gligore Mațăgrasă, ruptaș

Ioniță Gherasim, ruptaș

Pricopie Brudiul, ruptaș

Vasile Brudiul, mazil

Ioniță Ciudin, ruptaș

Lupașco Rogojină, ruptaș

Ana, văduvă

Ioana, văduvă

Dimoftie, văduvă

Marie, văduvă

Ioana, văduvă

In (altă) Ioana, văduvă

Safta, văduvă

Floaria, văduvă

Anghelina, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 105, 106

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Chiraftei

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Chiraftei

 

 

 

 

Birnici:

 

Dimoftii Hibile

Ioniță, vier

Năstasi, vier

Ștefan Gane

Patrichi

Scărlătache

Toader Cârnici

Vasile, vătăman

Ion, Miron

Gavriliță Cristofan

Toader Tălpău

Ion sin (fiu) lui Tălpău

Costandin Butur

Ion Motrian

Radul brat (frate) lui

Sandul Cârnici

Iordache, vier

Paraschiv, vier

Ion, vier

Ștefan Cârnici

Vasile Boubătrân

Mihai Gane

Lupul Boubătrân

Mihălache Bene

Ion Poalelungi

Vasile Păun

Alexandru Păun

Ștefan Dimoftie

Toader Drăghici

Ștefan, vier

Vasile Bene

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 106

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Josenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Josenii

 

 

 

 

Scutelnicii dumisale paharnicului Costandin Pălade:

 

Neculiță Buluc

Ion Costin

Antohi Gaiul

Ștefan sin (fiu) Nastasii

Sandul Agachi

Iosip Grosul

Alecsandru Gaiul

Ion Gaiul

Antohi, cioban

Toader Durbaca

Neculai Durbaca

Marin cel Negru

Toader Năstasii

Ștefan Dimoftii

Gheorghe Rânja

Costandin, vornic

Toader Gaiul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitrache

Diaconul Dănăilă

Andrei Gradeș, scutelnic al căpitanului Gheorghe Șărban

Lefter, scutelnic al căpitanului Gheorghe Șărban

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 106, 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Cornii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cornii

 

Ce sunt fugiţi din Petriasa, din olatul Isaccii şi a rămas numai unul birnic

 

 

 

 

Birnici:

 

Dumitraşco Miron

 

 

Rufeturi:

 

Popa Pavăl Brade

Gheorghe, diacon

Ion Tălpău, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Măcişenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Măcişenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Condrache, vornic

Toader Dumitru

Dumitru

Neculai

Dimoftie

Petre

Ştefan Corban

Costandin Corban

Ilie, rusul

Sandul Ifrosii

Ion Gligoraş

Vasile Guzlă

Ion, muntean

Costandin Goga

Mihai, sârbul

Ion Cheşcorabă

Tofan Goga

Ion, rusul

Ion, chelar

Antohi, vier

Gheorghieş, vier

Pavăl, plugar

 

 

Case cu femei văduve:

 

Ana, văduvă

Aniţa, babă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Epurenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Epurenii

 

Ce şed la Mândreşti a praporcicului Costandin Pătrasii

 

 

 

 

Birnici:

 

Andrei Mâţă

Mile

Neculiţă

Andrei, muntean

Ioniţă al lui Roşca

Lupul Pătrasii

Oancia

 

 

Scutelnici ai prapocicului Costandin Pătrasii:

 

Costandin, vornic

Gheorghe  Pătrasii

Tănasii

Radul, mocan

Vasilache Cioromela

Ion Cotelici

Motie

Dumitraşco Pătrasii

Ion Călmâc, volintir

 

 

Rufeturi:

 

Popa Stratul

Diaconul Zotie

Dumitra, văduvă

Marie, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

Ținutul Covurlui: Puţănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Puţănii

 

 

 

 

 

Birnici:

 

Ştefan, tăbăcar

Ion sin (fiu) tăbăcar

Bejan Ghefere

Vasile a Zaharii

Ion Beghici

Pavăl Tiron

Toader Ifrosii

Ion, rachier

Racoviţă sin (fiu) lui

Gavril a Paraschivei

Ioniţă Pricochie

Gheorghe Ghefere

Vasile Gane

Nistor zet (al) lui Rage

Iftenii Loghin

Vasile Loghin

Marin Beşbep

Ştefan Holban

Toader Caş

Ion a Mărdării

Vasile Epure

Andrei Oancă

Costandin a Bejănesii

Ilie Oancă

Iftenii Oancă

Radul cumnat lui Tiron

Ghiniţă Oancă

Vasile Tiron, vornic

Alicsandru Călmâc

Vasile Călmâc

Gheorghe Crăciun

Toader Crăciun

Costandin Strătulat

Simion Strătulat

Sandul Basalic

Iordache Berciu

Sandul Berciu

Gheorghe Velica

Iftemie Velica

Costandin Betica

Carpu, stegaru

Toma, rachier

Ion Flore

Gligore Gologan

Costandin Ticul

Gligore, căruceriul

Gligore Lefter

Lupul Arion

Dimoftie Pentelie

Pavăl Mondrulia

Costin Pintilii

Vasile Şargul

Vasile Budur

Gligoraş fiul lui

Ion Condrache

Nistor Nicoară

Costandin Irimie

Timoftie Irimie

Ioniţă Guzlă

Gligoraşco Leţcae

Ion Guzlă

Ioniţă Anghel

Enachi Anghel

Pavăl Mândrilă

Anghelache Pojoga

Gheorghiţă Sălăvăstru

Ion Sava

Gheorghiţă Tetircă

Toader Tetircă

Enachi Teş

Vasile Gologan

Ştefan Gughel

Sandul Enachi

Dămian al Ioanii

Vasile Crudul

Tofan, vătaf

Ion Vârlan

Crăciun, văcar

Gheorghe, văcar

Pavăl, grec

Gheorghe a Sofii

Ion, grec

Costandin, grec

Ion, grec

Simion, grec

Neculai Capot

Ioniţă fiul lui

Pavăl Comşă

Vasilache Făină

Toader Parfene

Vasilache Lungul

Ion Lungul

Toader Pârle

Costandin Leordă

Bejan Pojoga

Simion Lungul

Toader nepot Pârlii

Ştefan Necoară

Gheorghe Vârlan

Neculai fiul lui Huzun

Gavrilă, stegaru

Vasile, stegaru

Iordache Mihălache

Opre

Dimoftii Sava

Gligoraş Aur

Toader Ifteni

Costandin, grec

Costandin Ifteni

Pavăl Ifteni

Vasile Iftenii

Ursul Baraghin

Lazor Cârhana

Toader Cârhana

Ion Pătrasii

Simion Vârlan

Pavăl Vârlan, vornic

Sandul Istratie

Toader Cociorvă

Gheorghiţă Anghelici

Toader Anghelici

Simion Cârhană

Gligoraş Cârhană

Radul, văcar

Ştefan Istrate

Ioniţă a lui Dumitru

Bejan Istrate

Toader, cibotar

Ioniţă Gologan

Ion Chebac

Ion al lui Azămnioară

Costandin Cociorvă

Andronache Cociorvă

Ion Istrate

Costandin Istrate

Vasile Istrate

Tofan Cârhană

Costandin Cârhană

Apostol Buhoci

Luca Fluture

Tofan Fluture

Flore Buhoci

Miron a Rusandii

Andrei a Naftii

Ioniţă Ciapă

Andrei Nica

Toader Melinte

Pavăl Melinte

Neculai Melinte

Costandin Melinte

Costandin Lovin

Radul Lungul

Vasile Lungul

Vasile fiu Sirghiasă

Enache Lungul

Gligore Lungul

Lefter Lungul

Ion Burza

Racoviță fiu Rățoae

Ion Zaharie

Năstasii fiul lui

Lupul Dănăilă

Iordache Nițul

Năstasii Muscă

Mihălachi Muscă

Vasile Muscă

Costandin Ifrosii

Vasile Nițul

Costandin fiul lui Năstasii

Gligore Nițul

Sandul Patriche

Costandin Patriche, vornic

Ion, rusul

Ion Orbul

Vasilache Șarga

Iftenie, croitor

Apostol, rotar

Vasile, stegaru

Bejan fratele lui

Toader Alibic

Stratul Săvastii

Dimoftie Lungul

Costandin Pintelie

Gheorghiță Gligoraș

Dimoftie Gligoraș

Ioniță Popa

Vasile, cibotar

Costandin Rochiță

Lupul Dodul

Costandin a Anii

Ștefan Salonca

Zaharie, vătăman

Ion Gligoraș

Pălade Salonca

Ion Petrica

Simion Gologan

Costache Mirăuță

Toader Hlanda

Ion Blândul

Eni a Avrămii

Ioniță Blândul

Ion a Avrămii

Ilie a Mărdarii

Ion Oancă

Ștefan Ariton

Costandin Macsin

Lupul Ghione

Ion Cozma

Stănislav

Pricopie Mândrul

Constandin Mândrul

Neculai Ghione

Gligoraș Popa

Toader Ciorie

Toader Văcărăscul

Sandul Ghione

Savin Goga

Gheorghe Goga

Sandul Drugan

Ioniță a Dumitrii

Costandin Drăguș

Toader Drăguș

Ștefan Mihai

Toader Bejan

Toader Ioniță

Ion Căprar

Vârlan Boldul

Ioniță Armăsar

Vicol Miron

Ion Miron

Gheorghiță, chihae

Gavriliță Miron

Apostol Arsănii

Vasile Azămioară, vornic

Ioniță Arsenii

Gheorghi Anghelinii

Arsenii

Toader Anghelinii

Vasile Drăguș

Caloian Drăguș

Timoftie Ilie

Constandin Ciorici

Vasile Ilie

Sava, vrâncean

Neculai Dediul

Costandin Căruță

Ioniță Ilie

Costandin Stavăr

Toader Ilie

Ștefan, chihae

Apostol Lungul

Pavăl, chihae

Toderașco, chihae

Neculai fratele lui

Ion Sârghie

Vicol al Rusandei

Ștefăniță Nicoară

Gheorghe Nicoară

Gheorghe Drăgulici

Ion Bobul

Ion Drăgulici

Ioniță Drăgulici

Andrei Toma

Neculai Pârle

Gligore Cioroi

Vasile Ariton

Ion Cioroi

Simion, tăbăcar

Ioniță a Bejănesii

Stratul Cașul

Ioniță fiul lui Gheorghe Lungul

Ion fiul lui Gheorghe

Saule Basalic

Toader a Tofanii

Lupul Dumitrașco

Andrei Nica

Toader a Toaderesii

Dimoftie Loghin

Ștefan Sava

Vasile Sava

Neculai Blândul

Ion Ghenghe

Costandin Pătrasii

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin Berce

Popa Ifrosie

Diaconul Ion

Popa Iordache

Popa Necoară

Diaconul Sandul Lefter

Diaconul Ion Lungul

Popa Ion

Diaconul Ștefan

Popa Ioniță

Popa Pavăl Boldul

Popa Ignat

Potropopul Costin

Pavăl Oancă, scutelnic al comisului Fotache

Simion Arion, scutelnic al popii lui Pavăl

Ștefan Huzun, scutelnic al popii Pavăl

 

 

Oamenii căpitanului Ioniță Botezat,

ce i-a adus de peste Dunăre și șed în Puțăni:

 

 

Ștefan

Ion Decian Fărâmălemni

Păvălache Decian

Niță

Dumitru

 

 

Bejenari:

 

 

Gheorghi al lui Lupul Dănăilă, ce s-a găsit cu casa lui în Puțăni și zice că este din Lungești ot Tutova

 

 

Case cu femei văduve:

 

 

Măranda, văduvă

Anița, văduvă

Safta, văduvă

Dobrița, văduvă

Tudosie, văduvă

Marie, văduvă

Sofie, văduvă

Marie, văduvă

In (altă) Marie, văduvă

Catrina, văduvă

Altă Catrina, văduvă

Altă Catrina, văduvă

Marie, văduvă

Altă Marie, văduvă

Anița, preotiasă

Safta, văduvă

 

 

Țigani:

 

Dumitru, țigan al banului Grecianul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 107-110

 

 


Pagina 10 din 130« Prima...89101112...203040...Ultima »