Ținutul Covurlui: Ocolul Mijlocului (II) | Dragusanul.ro

Ținutul Covurlui: Ocolul Mijlocului (II)

 

Emmanuel de Martonne: Galați, piața de pește

 

 

Satele Mănăstirea lui Adam, Mileștii, Chiraftei, Josenii, Cornii, Măcişenii, Epurenii, Puţănii

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Mănăstirea lui Adam

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mănăstirea lui Adam

 

Oamenii de la Mănăstirea lui Adam

 

 

 

 

Birnici:

 

Marin, croitor

Toma, olar

Lupul, rotar

Lupul Graur

Vasile Iftodie

Crâstia Iftodie

Postolache Bejan

Angheluță

Iftemii Crâștei

Ioniță, cioban

Manolachi

Toader sin (fiu) lui Gligore

 

 

Rufeturi:

 

Dumitru, diacon

Radul, diacon

Marin, țigan

Ioniță, țigan

Sava, țigan

Vicol, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 105

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Mileștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mileștii

 

 

 

 

Călărași ai lui vel (mare) căpitan de Covurlui,

căruia îi sunt dați 40 de liuzi, cu cartea măriei sale

generalului Korsakov, din let 1774, mart 26

 

 

Toader Stan

Sandul Stan

Ion Opre

Ștefan Opre

Ștefan Dănăilă

Nistor

David Chiliță

Dumitrașco, cibotar

Solomon Hâncul

Vasile Gâtcă

Pălade Rae

Ion Hâncul

Apostol Beșet

Vasile, plugar

Toader Hâncul

Apostol Brașov

Neculai Donosi

Miron Dumitrașco

Toader Dumitrașco

Ion Mandeș

Toader Lungul

Gavril Haineroșii

Gavril Silion

Ilie, cioban

Apostol Radu

Ștefan Soare

Lupul Mardare

Costache

Costandin

Vasile Cazacu

Toader Durbac

Doroftie Buture

Gavril Marin

Miron al Măricăi

Isac, grădinar

Gheorghe, dulgher

Iacomi Țocul

Gavril Dămian

Gavril Țocul

Ioniță sin (fiul) lui Gherasim

 

 

Scutelnicii comisului Fotache:

 

Macovwi, năvodar

Vasilache Paiul

Iordache Hriste

Gligoraș, vânător

Lupul, dulgher

Vasile File

Costandin, pâslar

Miron, cioban, scutelnic al vătavului Gligoraș

Vasile, cârciumar, tij (la fel)

Apostol, văcar, la fel

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ioniță

Ștefan Mămăligă, ruptaș

Gavril Ciapraga, ruptaș

Ilie brat (frate) lui, ruptaș

Vasile fratele lui, ruptaș

Alicsandru Ciapraga, mazil

Lupul Mândrilă, mazil

Ion, vătav, ruptaș

Gligore Mațăgrasă, ruptaș

Ioniță Gherasim, ruptaș

Pricopie Brudiul, ruptaș

Vasile Brudiul, mazil

Ioniță Ciudin, ruptaș

Lupașco Rogojină, ruptaș

Ana, văduvă

Ioana, văduvă

Dimoftie, văduvă

Marie, văduvă

Ioana, văduvă

In (altă) Ioana, văduvă

Safta, văduvă

Floaria, văduvă

Anghelina, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 105, 106

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Chiraftei

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Chiraftei

 

 

 

 

Birnici:

 

Dimoftii Hibile

Ioniță, vier

Năstasi, vier

Ștefan Gane

Patrichi

Scărlătache

Toader Cârnici

Vasile, vătăman

Ion, Miron

Gavriliță Cristofan

Toader Tălpău

Ion sin (fiu) lui Tălpău

Costandin Butur

Ion Motrian

Radul brat (frate) lui

Sandul Cârnici

Iordache, vier

Paraschiv, vier

Ion, vier

Ștefan Cârnici

Vasile Boubătrân

Mihai Gane

Lupul Boubătrân

Mihălache Bene

Ion Poalelungi

Vasile Păun

Alexandru Păun

Ștefan Dimoftie

Toader Drăghici

Ștefan, vier

Vasile Bene

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 106

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Josenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Josenii

 

 

 

 

Scutelnicii dumisale paharnicului Costandin Pălade:

 

Neculiță Buluc

Ion Costin

Antohi Gaiul

Ștefan sin (fiu) Nastasii

Sandul Agachi

Iosip Grosul

Alecsandru Gaiul

Ion Gaiul

Antohi, cioban

Toader Durbaca

Neculai Durbaca

Marin cel Negru

Toader Năstasii

Ștefan Dimoftii

Gheorghe Rânja

Costandin, vornic

Toader Gaiul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitrache

Diaconul Dănăilă

Andrei Gradeș, scutelnic al căpitanului Gheorghe Șărban

Lefter, scutelnic al căpitanului Gheorghe Șărban

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 106, 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Cornii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cornii

 

Ce sunt fugiţi din Petriasa, din olatul Isaccii şi a rămas numai unul birnic

 

 

 

 

Birnici:

 

Dumitraşco Miron

 

 

Rufeturi:

 

Popa Pavăl Brade

Gheorghe, diacon

Ion Tălpău, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Măcişenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Măcişenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Condrache, vornic

Toader Dumitru

Dumitru

Neculai

Dimoftie

Petre

Ştefan Corban

Costandin Corban

Ilie, rusul

Sandul Ifrosii

Ion Gligoraş

Vasile Guzlă

Ion, muntean

Costandin Goga

Mihai, sârbul

Ion Cheşcorabă

Tofan Goga

Ion, rusul

Ion, chelar

Antohi, vier

Gheorghieş, vier

Pavăl, plugar

 

 

Case cu femei văduve:

 

Ana, văduvă

Aniţa, babă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Epurenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Epurenii

 

Ce şed la Mândreşti a praporcicului Costandin Pătrasii

 

 

 

 

Birnici:

 

Andrei Mâţă

Mile

Neculiţă

Andrei, muntean

Ioniţă al lui Roşca

Lupul Pătrasii

Oancia

 

 

Scutelnici ai prapocicului Costandin Pătrasii:

 

Costandin, vornic

Gheorghe  Pătrasii

Tănasii

Radul, mocan

Vasilache Cioromela

Ion Cotelici

Motie

Dumitraşco Pătrasii

Ion Călmâc, volintir

 

 

Rufeturi:

 

Popa Stratul

Diaconul Zotie

Dumitra, văduvă

Marie, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

Ținutul Covurlui: Puţănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Puţănii

 

 

 

 

 

Birnici:

 

Ştefan, tăbăcar

Ion sin (fiu) tăbăcar

Bejan Ghefere

Vasile a Zaharii

Ion Beghici

Pavăl Tiron

Toader Ifrosii

Ion, rachier

Racoviţă sin (fiu) lui

Gavril a Paraschivei

Ioniţă Pricochie

Gheorghe Ghefere

Vasile Gane

Nistor zet (al) lui Rage

Iftenii Loghin

Vasile Loghin

Marin Beşbep

Ştefan Holban

Toader Caş

Ion a Mărdării

Vasile Epure

Andrei Oancă

Costandin a Bejănesii

Ilie Oancă

Iftenii Oancă

Radul cumnat lui Tiron

Ghiniţă Oancă

Vasile Tiron, vornic

Alicsandru Călmâc

Vasile Călmâc

Gheorghe Crăciun

Toader Crăciun

Costandin Strătulat

Simion Strătulat

Sandul Basalic

Iordache Berciu

Sandul Berciu

Gheorghe Velica

Iftemie Velica

Costandin Betica

Carpu, stegaru

Toma, rachier

Ion Flore

Gligore Gologan

Costandin Ticul

Gligore, căruceriul

Gligore Lefter

Lupul Arion

Dimoftie Pentelie

Pavăl Mondrulia

Costin Pintilii

Vasile Şargul

Vasile Budur

Gligoraş fiul lui

Ion Condrache

Nistor Nicoară

Costandin Irimie

Timoftie Irimie

Ioniţă Guzlă

Gligoraşco Leţcae

Ion Guzlă

Ioniţă Anghel

Enachi Anghel

Pavăl Mândrilă

Anghelache Pojoga

Gheorghiţă Sălăvăstru

Ion Sava

Gheorghiţă Tetircă

Toader Tetircă

Enachi Teş

Vasile Gologan

Ştefan Gughel

Sandul Enachi

Dămian al Ioanii

Vasile Crudul

Tofan, vătaf

Ion Vârlan

Crăciun, văcar

Gheorghe, văcar

Pavăl, grec

Gheorghe a Sofii

Ion, grec

Costandin, grec

Ion, grec

Simion, grec

Neculai Capot

Ioniţă fiul lui

Pavăl Comşă

Vasilache Făină

Toader Parfene

Vasilache Lungul

Ion Lungul

Toader Pârle

Costandin Leordă

Bejan Pojoga

Simion Lungul

Toader nepot Pârlii

Ştefan Necoară

Gheorghe Vârlan

Neculai fiul lui Huzun

Gavrilă, stegaru

Vasile, stegaru

Iordache Mihălache

Opre

Dimoftii Sava

Gligoraş Aur

Toader Ifteni

Costandin, grec

Costandin Ifteni

Pavăl Ifteni

Vasile Iftenii

Ursul Baraghin

Lazor Cârhana

Toader Cârhana

Ion Pătrasii

Simion Vârlan

Pavăl Vârlan, vornic

Sandul Istratie

Toader Cociorvă

Gheorghiţă Anghelici

Toader Anghelici

Simion Cârhană

Gligoraş Cârhană

Radul, văcar

Ştefan Istrate

Ioniţă a lui Dumitru

Bejan Istrate

Toader, cibotar

Ioniţă Gologan

Ion Chebac

Ion al lui Azămnioară

Costandin Cociorvă

Andronache Cociorvă

Ion Istrate

Costandin Istrate

Vasile Istrate

Tofan Cârhană

Costandin Cârhană

Apostol Buhoci

Luca Fluture

Tofan Fluture

Flore Buhoci

Miron a Rusandii

Andrei a Naftii

Ioniţă Ciapă

Andrei Nica

Toader Melinte

Pavăl Melinte

Neculai Melinte

Costandin Melinte

Costandin Lovin

Radul Lungul

Vasile Lungul

Vasile fiu Sirghiasă

Enache Lungul

Gligore Lungul

Lefter Lungul

Ion Burza

Racoviță fiu Rățoae

Ion Zaharie

Năstasii fiul lui

Lupul Dănăilă

Iordache Nițul

Năstasii Muscă

Mihălachi Muscă

Vasile Muscă

Costandin Ifrosii

Vasile Nițul

Costandin fiul lui Năstasii

Gligore Nițul

Sandul Patriche

Costandin Patriche, vornic

Ion, rusul

Ion Orbul

Vasilache Șarga

Iftenie, croitor

Apostol, rotar

Vasile, stegaru

Bejan fratele lui

Toader Alibic

Stratul Săvastii

Dimoftie Lungul

Costandin Pintelie

Gheorghiță Gligoraș

Dimoftie Gligoraș

Ioniță Popa

Vasile, cibotar

Costandin Rochiță

Lupul Dodul

Costandin a Anii

Ștefan Salonca

Zaharie, vătăman

Ion Gligoraș

Pălade Salonca

Ion Petrica

Simion Gologan

Costache Mirăuță

Toader Hlanda

Ion Blândul

Eni a Avrămii

Ioniță Blândul

Ion a Avrămii

Ilie a Mărdarii

Ion Oancă

Ștefan Ariton

Costandin Macsin

Lupul Ghione

Ion Cozma

Stănislav

Pricopie Mândrul

Constandin Mândrul

Neculai Ghione

Gligoraș Popa

Toader Ciorie

Toader Văcărăscul

Sandul Ghione

Savin Goga

Gheorghe Goga

Sandul Drugan

Ioniță a Dumitrii

Costandin Drăguș

Toader Drăguș

Ștefan Mihai

Toader Bejan

Toader Ioniță

Ion Căprar

Vârlan Boldul

Ioniță Armăsar

Vicol Miron

Ion Miron

Gheorghiță, chihae

Gavriliță Miron

Apostol Arsănii

Vasile Azămioară, vornic

Ioniță Arsenii

Gheorghi Anghelinii

Arsenii

Toader Anghelinii

Vasile Drăguș

Caloian Drăguș

Timoftie Ilie

Constandin Ciorici

Vasile Ilie

Sava, vrâncean

Neculai Dediul

Costandin Căruță

Ioniță Ilie

Costandin Stavăr

Toader Ilie

Ștefan, chihae

Apostol Lungul

Pavăl, chihae

Toderașco, chihae

Neculai fratele lui

Ion Sârghie

Vicol al Rusandei

Ștefăniță Nicoară

Gheorghe Nicoară

Gheorghe Drăgulici

Ion Bobul

Ion Drăgulici

Ioniță Drăgulici

Andrei Toma

Neculai Pârle

Gligore Cioroi

Vasile Ariton

Ion Cioroi

Simion, tăbăcar

Ioniță a Bejănesii

Stratul Cașul

Ioniță fiul lui Gheorghe Lungul

Ion fiul lui Gheorghe

Saule Basalic

Toader a Tofanii

Lupul Dumitrașco

Andrei Nica

Toader a Toaderesii

Dimoftie Loghin

Ștefan Sava

Vasile Sava

Neculai Blândul

Ion Ghenghe

Costandin Pătrasii

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin Berce

Popa Ifrosie

Diaconul Ion

Popa Iordache

Popa Necoară

Diaconul Sandul Lefter

Diaconul Ion Lungul

Popa Ion

Diaconul Ștefan

Popa Ioniță

Popa Pavăl Boldul

Popa Ignat

Potropopul Costin

Pavăl Oancă, scutelnic al comisului Fotache

Simion Arion, scutelnic al popii lui Pavăl

Ștefan Huzun, scutelnic al popii Pavăl

 

 

Oamenii căpitanului Ioniță Botezat,

ce i-a adus de peste Dunăre și șed în Puțăni:

 

 

Ștefan

Ion Decian Fărâmălemni

Păvălache Decian

Niță

Dumitru

 

 

Bejenari:

 

 

Gheorghi al lui Lupul Dănăilă, ce s-a găsit cu casa lui în Puțăni și zice că este din Lungești ot Tutova

 

 

Case cu femei văduve:

 

 

Măranda, văduvă

Anița, văduvă

Safta, văduvă

Dobrița, văduvă

Tudosie, văduvă

Marie, văduvă

Sofie, văduvă

Marie, văduvă

In (altă) Marie, văduvă

Catrina, văduvă

Altă Catrina, văduvă

Altă Catrina, văduvă

Marie, văduvă

Altă Marie, văduvă

Anița, preotiasă

Safta, văduvă

 

 

Țigani:

 

Dumitru, țigan al banului Grecianul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 107-110