Unde vă puteţi afla strămoşii uitaţi? | Dragusanul.ro

Unde vă puteţi afla strămoşii uitaţi?

 

Descendenţii Hyperboreilor: Celţii (Galii, pentru latini)

 

 

Pentru că, de-a lungul veacurilor, strămoşii noştri şi, mai aproape de noi, străbunii, s-au tot mutat de pe o moşie pe alta, a lor sau a altora, am început să lucrez un „recensământ ignorat”, luând la lecturat amănunţit mărturiile pe care le avem şi notând, cu trimitere la ani şi localităţi, nume de familii ale căror urmaşi există, dar nu izbutesc să refacă, sub nici un chip, calea strămoşilor. În indicele pe care îl lucrez şi pe care, astăzi, îl redau parţial (cât am apucat să aflu), veţi găsi trimiterile la surse prin prescurtările precizate mai jos.

 

 

Academia Română, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, volumul I, București 1975 – prescurtat H1

Academia Română, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, volumul XXVIII, București 2006 – prescurtat H28

Codrescu, Theodor, Uricarul, partea a doua, Iassi 1889 – prescurtat TC2

Ghibănescu, Gh., Surete şi Izvoade, Vol. I, Iaşi 1906 – prescurtat GG1

Gonţa, Alexandru I., Documente privind Istoria României- A. Moldova / Indicele numelor de persoane, Bucureşti 1995

Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, V, Bucureşti 1903 – prescurtat NI5

 

 

A

 

A DIACONIŢII, Vasili (1827, Botoşani, NI5, 272)

ALBICI, Ion (1645, Vorovești, H28, 168)

ALBOTIN, Safta (1645, Forăști, H28, 207)

ALBU, Dragomir (1393, Rădăuți, H1, 6)

ANDON, Dorofteia (1645, Băcești, H28, 113)

ANGHELACHI, Gavril (1707, Ruşi, NI5, 228)

ANTONAŞ, Vărtan (1824, Botoşani, NI5, 263)

APOSTOL, Nicola (1827, Botoşani, NI5, 272)

ARAPU, Grigoraş (1646, Belceşti, H28, 232)

ARBĂNAȘ, Mihai (1645, Forăști, H28, 205, 207)

AVRAM, Grigoraş (1796, Botoşani, TC2 – pp. 56-58)

 

B

 

BACOȘ, Procopie (1646, Țigănești, H28, 303)

BĂDĂRĂU, Toader (1645, Mărmureni, H28, 113)

BADIUL, Andronic (1645, Bășcani, H28, 70)

BĂCAL-BAŞA, Tudurachi (1824, Botoşani, NI5, 263)

BAHRIN, Ionașco (1645, Pilipce, H28, 13)

BĂESANUL, Irimiea (1646, Țâbănești, H28, 270)

BAIBĂRUC, Dumitrache (1817, Poenile Oancei, NI5, 558)

BĂISAN, Simeon (1645, Băloşeşti,  H28, 7)

BÂLCO, Petru (1645, Flocești, H28, 79)

BĂLHĂCEANU, Ionașco (1645, Bucești, H28, 173)

BĂLOŞ, Cozma (1591, Baia, pârgar, , NI5, 69)

BALOTĂ, Ignat (1645, Șendreni, H28, 162)

BĂLTAG, Ionașco (1645, Dracsini, H28, 88; 249)

BALŞ, Bejan (1654, Albeşti, NI5, 31)

BĂLȚATUL, Toader (1645, Dracsini, H28, 88),

BĂNCESCU, Macsin (1595, Bacău, NI5, 6)

BANDUR, Iachim (1645, Iurghiceni, H28, 36), Ionașco (1646, Verșeni, H28, 305)

BANTĂȘ, Vasilie (1645, Grozești, H28, 47), Constantin (1645, Hărlicești, H28, 66),

BAŞOTĂ, Anton (1646, Bodeşti, H28, 231)

BATIN, Dumitrașco (1646, Iapurenii, H28, 310)

BATIȘTE, Nistor (1645, Oglinzi, H28, 171)

BAŢOTĂ, Anton (1646, Bodești, H28, 223)

BĂZARCA, Pavăl (1645, Iurghiceni, H28, 35)

BECHIA, Gavril (1645, Tătăreni, H28, 142),

BEDRULE, Ştefan (1783, Pojorâta, NI5, 423)

BEICAN, Ștefan (1645, Cherchijeni, H28, 193)

BEJAN, Gligorașco (1645, Vercești, H28, 180; 232)

BELDIMAN, Mihăilaș (1645, Iași, H28, 8)

BELIBOU, Năstasie (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

BANŢA, Andrii (1801, Oţeleni, NI5, 557)

BERCHEZ, Coman (1646, Drăgușeni, H28, 217)

BERCIUL, Ștefan (1646, Milianca, H28, 217)

BERE, Martin (1742, Cleaja, TC2, 248)

BERJUL, Ştefan (1801, Oţeleni, NI5, 557)

BETEA, Costantin (1645, Grozești, H28, 47)

BILAVA, Ionașco (1646, Cruhlic, H28, 311)

BILȚU, Toma (1645, Prăjești, H28, 92)

BLANAR, Vasăli (1756, Iaşi, NI5, 250)

BLĂNAR, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225), Neculai Iordache (1784, Botoşani, NI5, 258)

BLĂNARIU, Ion, Cârstea (1737, Iaşi, NI5, 55)

BLEBE, Ştefan (1747, Ruşi, NI5, 245)

BLEHAN, Ionașco (1645, Bărboșii, H28, 55)

BLENDEA, Filip (1645, Verșeni, H28, 45)

BOBOCE, Sârghie (1693, Tecuci, NI5, 224),

BOGDAN, Gavril (1646, Verșeni, H28, 309)

BOGZA, Lupul (1645, H28, Șerbești, 3; 1646, Verșeni, H28, 309))

BOLDESCU, Pătraşco (1645, Popeşti, H28, 126), Toader (1645, Popeşti, H28, 127),

BOLFOS, Carabet (1825, Botoşani, NI5, 268)

BORCEA, Costin (1604, Porceşti, NI5, 9).

BORGHELE, Iordachi (1693, Botoşani, NI5, 225),

BORŞ, Ursu (1731, Ipoteşti, NI5, 232)

BOSIE, Ştefan (1752, Tătărăşani, NI5, 248)

BOSTAN, Ion (1719, Bârlad, NI5, 101)

BOSUNGIAN, Nechita (1760, Grămeşti, NI5, 251)

BOTA, Simion (Urecheşti, NI5, 8),

BOTEZATU, Costin (1645, Botoșani, H28, 173)

BOȚ, Ghiorghie (1645, H28, Bodești, 3)

BOTIUL, Chiriac (1751, Botoşani, NI5, 247)

BRĂESCU, Ştefan (1642, Bahrineşti, NI5, 399), Vasile (1645, Suceava, Hotin, H28, 1, 2)

BRAHĂ, Nicorici (1645, Siret, H28, 174)

BRAHNEA, Nanea (1646, Filipeni, H28, 311)

BRĂILEANUL, Cârstea (1678, Ruşii, NI5, 224),

BRAN, Vasilie (1645, H28, Bodești, 3), Costaşco (1762, Curteşti, NI5, 252)

BRAŞOVAN, Dumitrache (1827, Botoşani, NI5, 272)

BREAHNĂ, Neanea (1645, Oțelești, H28, 17)

BUCILESCU, Ionașco (1645, Ciurcani, H28, 39)

BUCŞENESCU, Iordachi (1798, Agafton, NI5, 259)

BUDANCE, Sălivăstru (1801, Oţeleni, NI5, 557)

BUFTEI, Ioan (1645, Pohozăști, H28, 188)

BUDĂI, Simeon (1783, Câmpulung, NI5, 422)

BUGA, Ştefan al lui Simion (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

BUHĂIAN, Ion (1760, Grămeşti, NI5, 251)

BUHUȘ, Dumitru (1645, Buhucești, H28, 167)

BUHUŞI, Costantin (1646, Belceşti, H28, 232)

BUNIŢA, Toader (1678, Stănceşti, NI5, 224),

BURDUJA, Teodor (1645, Ledeni, H28, 162), în 1646 fiind trecut BURDUGA, Toder (Șcheia, H28, 297)

BURNAT, Toader (1747, Ruşi, NI5, 246)

BUZNE, Vasile (1645, Nourești, H28, 167; 222)

 

C

 

CALAPOD, Gheorghe (1645, Movileni, H28, 60)

CĂLDĂRUȘE, Ionașco (1645, Cotiujeni-Prut, H28, 21)

CĂLINESCU, Sava (1645, Dăminești, H28, 68)

CĂMÂRZAN, Ștefan (1645, Grozești, H28, 47)

CÂMPANU, Vasile (1645, Bârlești, H28, 89)

CANDRE, Nistor (1783, Dorna, NI5, 422)

CĂPĂȚÂNĂ, Grgore (1645, Săliște, H28, 75)

CĂPOTICI, Gavrilaș (1645, Văscăuți, H28, 197)

CAPRĂ, Giurgea (1661, NI%, 72; 1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

CĂPRIOARĂ, Dumitru (1646, Borăşti, H28, 252; 299)

CĂRĂBĂȚU, Dumitru (1645, Stolniceni, H28, 33)

CARANIANI, Costandin (1827, Botoşani, NI5, 272)

CĂRĂUŞU, Grigoraş (1760, Grămeşti, NI5, 251)

CÂRCU, Irimia și Necolai (1645, Zaharești, H28, 67)

CÂRJEU, Ivașco (1646, Iapurenii, H28, 310)

CÂRNU, Ioniţă (1783, Dorna, NI5, 422)

CÂRSTIAN, Erimie (1646, Păuneşti, H28, 248), Dumitrașco (1646, Verșeni, H28, 309)

CĂRUŢĂ, Iliaş (1783, Dorna, NI5, 422)

CATARGIU, Ghiorghi (1645, Orhei, H28, 69)

CĂZAC, Dumitru(1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CENUŞĂ, Costandin (1751, Botoşani, NI5, 247)

CEPRAGA, Strătulat (1693, Puţeni, NI5, 224),

CERCEL, Gavril (1645, Fruntești, H28, 17)

CHICERĂ, Petrea (1646, Giulești, H28, 216)

CHIRIAC, Dumitraşco  (1623, Mastatici, TC2, 265)

CHIŢUL, Ion (1600, Popeşti, NI5, 7)

CIOARSI, Neculai (1801, Goeşti, NI5, 557)

CIOCÂRLAN, Ursul (1645, Iași, H28, 119)

CIOCINĂ, Ion, preot (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

CIOGOLEA, Pătrașco (1645, Pomârla, H28, 107; 190; Bobeşti 267)

CIOLAN, Ionașco (1646, Pogănești, H28, 213), Ion (1646, Căpotești, H28, 303)

CIOLPAN, Petru (1559, Bodeşti, NI5, 4), Iurașcu (1646, Pogănești, H28, 289)

CIORNEA, Dumitru (1646, Bobești, H28, 267)

CIORNEI, Andrii (1798, Agafton, NI5, 259), Costachi Neculai (1827, Botoşani, NI5, 272)

CIREȘ, Pepelea (1646, Țigănești, H28, 303)

CIUC, Teodor (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CIUDIN, Dumitru (1645, Cosmești, H28, 175)

CIUDINSCHI, Vasile (1645, Vincicăuți, H28, 197)

COCAN, Costantin (1708, Odobeşti, NI5, 99)

COCIORVĂ, Vasilie (1645, Bărboșii, H28, 55)

COCORAN, Isac (1646, Bănila, H28, 317)

COCRIŞ, Dumitraşco (1645, Broşteni, H28, 125)

COJAN, Ianăş (1742, Cleaja, TC2, 248)

COMIŞEL, Donici (1619, Vârtop, NI5, 15)

CORBUL, Ion (1645, Botoșani, H28, 173)

CORFOS, Toader  (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

CORLAT, Vasile (1645, Turbătești, H28, 6)

CORNACI, Prodan (1719, Botoşani, NI5, 230), Ştefan (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

CORNE, Ştefan 1677, Liteni, NI5, 30)

CORNEIU, Zota, Gligore (1747, Bălileşti, NI5, 245)

CORNESCU, Vasilie (1645, Forosna, H28, 71)

CORPACIU, Mihăilă (1645, Vărzărești, H28, 2)

COSTIN, Costandin (1742, Popăuţi, NI5, 238)

COZEA, Toma (1604, Porceşti, NI5, 8)

COZMAN, Arsenii (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CRACALIE, Vasile (1731, Mătienii, NI5, 236)

CRĂSTIAN, Armi (1645, Săliște, H28, 75), Chiriac (1766, Ruşi, NI5, 254)

CRISTEA, Prăvii  (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

CRISTIAN, Antimia, Ionașcu (1645, Suceava, Hotin, H28, 1, 2), Ionașco (1645, Ionășeni, H28, 83),

CRUCEAN, Săliște (1645, Săliște, H28, 75)

CURTIAN, Chiriac, Toader (1751, Botoşani, NI5, 247)

 

D

 

DĂMIAN, Gligorie (1646, Poiana Mare, H28, 279)

DÂRLĂU, Lupul (1645, Bășeni, H28, 14)

DĂRMAN, Ionașco (1645, Straja Bistriţei, H28, 132)

DAVIDEL, Neculai (1827, Botoşani, NI5, 272)

DEUGA, Ionaşco (1645, Popeşti, H28, 127),

DIMA, Miron (1738, Focşani, NI5, 234)

DIMUȚĂ, Gheorghie (1645, Șendreni, H28, 162)

DINGA, Ionașco (1645, Bârlad, H28, 116)

DIŢUL, Toader (1646, Borăşti, H28, 252)

DOBÂNDAŞ, Ion (1645, Clipiceşti, H28, 157)

DOBOȘ, Neaniul (1645, Bârlădeni, H28, 62)

DOBRE, Nicolae (1586, Buruieneşti, NI5, 396)

DOBRENCHI, Dumitraşco (1641, Bahrineşti, NI5, 399) Arsenie (1646, Giulești, H28, 216)

DOHATCO, Toader (1645, Siret, H28, 174; 399)

DOLOHAN, Vasilie (1645, Ţigăneşti, H28, 153)

DRACE, Cârste, Iurașco (1645, Pilipce, H28, 19)

DRACEA, Constantin (1631, Goşmani, NI5, 19)

DRĂGHICI, Iordache (1828, Botoşani, NI5, 278)

DRĂGHINICI, Tănasă (1645, Orhei, H28, 65)

DRAGOŞ, Enacachi (1827, Botoşani, NI5, 271)

DRĂGUŞ, Nicolae (1638, Bainţi, NI5, 398)

DUBĂU, Teodosie (1642, Bahrineşti, NI5, 399)

DUDUMAN, Ştefan (1801, Goeşti, NI5, 557)

DUMA, Cozma (1645, Iurghiceni, H28, 35)

DUPNIȚĂ, Nicoară (1645, Forăști, H28, 207)

DURAC, Flașco (1646, Giulești, H28, 216), Mihalcea (1646, Braviceni, H28, 281)

DURDUC, Vasile (1646, Bobești, H28, 267)

 

E

 

EPURE, Simion (1646, Borăști, H28, 299)

 

F

 

FERINDEI, Vasile (1645, Năsoești, H28, 188)

FLOCA, Mihail (1645, Iași, H28, 10; 247),

FOCENCO, Necoară (1645, Forosna, H28, 71)

FOFIŢĂ, Vasilie (1742, Cleaja, TC2, 248)

FULGER, Dumitrașco (1646, Lăzoreni, H28, 272; 278)

FURDUI, Neculai (1654, Păltiniş, NI5, 85), Condre (1693, Umbrăreşti, NI5, 224)

 

G

 

GÂRBEA, Vasilie (1645, Iași, H28, 18)

GALBĂN, Grigore (1645, Cosmești, H28, 175)

GÂNSCĂ, Vasilie (1646, Târgul Vechi, H28, 247)

GEAMBAŞ, Avram (1824, Botoşani, NI5, 263)

GHEORGHIU, Manolachi (1827, Botoşani, NI5, 272)

GHEUCA, Dumitrașco (1645, Dracsini, H28, 88; 241; Pogănești, 289)

GHEORGHIASA, Grozava (1646, Childeşti, H28, 251)

GHIUŞ, Antohi (1801, Goeşti, NI5, 557)

GOGOŞ, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

GOIAN, Nacul (1731, Mătienii, NI5, 236)

GOROVEI, Ilie (1646, Belceşti, H28, 232), Miron (1754, Botoşani, NI5, 249)

GRECIAN, Neculai (1827, Botoşani, NI5, 272)

GRECU, Gheorghe (1586, Buruieneşti, NI5, 396), Gheorghie (1645, Bășeni, H28, 14)

GROZAV, Vasile (1646, Tazlăul Sărat, H28, 280)

GRUIA, Constantin (1646, Șcheia, H28, 297)

GUZUN, Vasilie (1646, Nicoreşti, H28, 249)

 

H

 

HALIŢCHI, Onciul (1606, Tereseni, NI5, 396)

HAGI, Toader (1645, Iași, H28, 14), Tanas (1693, Botoşani, NI5, 225),

HANDRAC, Ion (1760, Grămeşti, NI5, 251)

HANOS, Chircul (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

HARHAZ, Vasilie (1662, Cătămăreşti, NI5, 222), Ion (1726, Cătămărăşti, NI5, 232),

HARLO, Andronic (1646, Dolniceni, H28, 325)

HARUŢ, Pentelei (1609, Stănceşti, NI5, 214)

HĂUL, Acsinti (1693, Botoşani, NI5, 225),

HERLIC, Ion (1645, Popeşti, H28, 127),

HINDĂU, Șarban (1398, Solomonești, H1, 9)

HOCIUNG, Ionașcu (1645, Ledeni, H28, 162)

HODOR, Vasile (1645, Antileşti, H28, 123)

HOLOP, Ioan (1645, Ionășeni, H28, 83),

HORICIU, Toader (1645, Foltești, H28, 168)

HORTOPANU, Grigori (1827, Botoşani, NI5, 272)

HRINCESCU, Ionașco (1645, Dumbrăvița, H28, 75)

HULPE, Bălan (1646, Greci, H28, 237)

HURMEZIU, Grigore (1645, Popeștii, H28, 188; 222)

HUTCO, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

HUZUN, Vasilie (1751, Vintileşti, NI5, 247)

 

I

 

IACOBESCU, Luca (1488, Siret, NI5, 211)

IAŞANU, Costandin (1827, Botoşani, NI5, 272)

IFTODI, Procopi (1801, Goeşti, NI5, 557)

IHNĂTESCU, Varvarca (1645, Sinăuţi, H28, 147)

ISĂCESCUL, Ionaşco (1731, Ipoteşti, NI5, 232)

IUGA, Filip, Vasili (1783, Dorna, NI5, 422)

IZMANĂ, Gheorghiţă (1709, Ruşi, NI5, 228), Andronic (1731, Mătienii, NI5, 236), Andronic (1740, Mătienii, NI5, 236), Ion (1740, Cătămăreşti, NI5, 237)

 

J

 

JORA, Toader (1594, Tecuci, NI5, 4), Toderașco (1645, Forăști, H28, 207; 1646, Verșeni, H28, 309), Gligorașco (1646, Giulești, H28, 216)

JOREA, Ionașco (1645, Vercești, H28, 180)

 

L

 

LASTIUCA, Vasilie (1646, Staneuți, H28, 317)

LENŢA, Dumitru (1617, Horoşăuţi, NI5, 397)

LEUŞTEAN, Dumitru (1646, Tulucești, H28, 220)

LIAVUL, Ionașco (1646, Budești, H28, 325)

LICIUL, Nicoară (1646, Borăşti, H28, 252)

LIMBOVICI, Necula (1738, Focşani, NI5, 234)

LOSCO, Procop (1646, Cepeleuţi, H28, 240)

LUCOCI, Vasilie (1646, Țigănești, H28, 303)

LUNGUL, Dumitru (1646, Purcelești, H28, 303)

 

 

MACRI, Costantin (1646, Giulești, H28, 216), Vasile (1646, Zubriceni, H28, 268)

MĂLAI, Irimia (1645, Malinți, H28, 197)

MANE, Sandul (1745, Luceni, NI5, 58)

MĂNIGA, Vasile, Gavril (1760, Grămeşti, NI5, 251)

MANOLE, Irina (1768, Popouţi, NI5, 254), Iordache (1776, Rugăşăşti, NI5, 256),

MANOLEȚU, Ignat (1645, Șendreni, H28, 162)

MĂNJEA, Ionașco (1645, Voinești, H28, 163)

MARCU, Toader (1645, Verșeni, H28, 176), Gligorie (1646, Nicoreşti, H28, 249)

MAREȘ, Ionașco (1645, Verșeni, H28, 176)

MÂRZA, Timuş (1751, Botoşani, NI5, 247)

MEICA, Mihalcea (1645, Jorcășeni, H28, 173)

MERA, Marcu (1645, Leucani, H28, 14)

MERLĂ, Gligorie (1645, Lipăești, H28, 93)

MIHAI, Costandin (1751, Botoşani, NI5, 247)

MIHĂLAȘ, Grigorce (1646, Cruhlic, H28, 311)

MIHULEȚ, Simion (1645, Orhei, H28, 65)

MILOȘ, Toader (1645, Botoșani, H28, 173)

MIRĂUȚĂ, Ionașco (1645, Botoșani, H28, 173), Costantin (1646, Giulești, H28, 216)

MIREUȚĂ, Gheorghiță, Stratul (1645, Ledeni, H28, 162)

MIRON, Nicoară (1645, Ionășeni, H28, 83)

MIRȚĂ, Vasilie (1645, Ciumălești, H28, 205)

MITROVICI, Ioan (1827, Botoşani, NI5, 272)

MOCAN, Constandin (1801, Goeşti, NI5, 557)

MOGA, Ştefan (1827, Botoşani, NI5, 272)

MOJILĂ, Ion (1645, Ciumălești, H28, 205)

MOTRE, Neniul, Marco (1646, Armășești, H28, 270)

MOVILEAN, Ionașco (1645, Ciumălești, H28, 205)

MURGULEȚ, Ștefan (1645, Siret, H28, 174)

MURGULEŢI, Nicolai, (1814, Voloşcani, TC2, 1),

MUSTAŢĂ, Grigoraş (1713, Rogojeşti, NI5, 228)

MUSTEA, Gligorie (1645, Crivești, H28, 176)

MUSTEAŢĂ, Feodor (1796, Botoşani, TC2, 56-58)

MUSTEI, Gavril (1646, Verșeni, H28, 305; 309)

MUŞINĂ, Ignat (1693, Tecuci, NI5, 224)

 

N

 

NACUL, Toderaşco (1681, Câmpulung, NI5, 71)

NĂTĂGATUL, Vasilie (1645, Ciumălești, H28, 205)

NECHITA, Ursu (1645, Bodești, H28, 3)

NEGRE, Procop (1642, Bârlad, NI5, 73)

NEGREA, Nechifor (1646, Țigănești, H28, 303)

NEGRUL, Vasilie (1645, Plopeni, H28, 184), Sava (1744, Cotnari, NI5, 58),

NENCIUL, Ion (1646, Străoani, H28, 328)

NENIUL, Constantin (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

NICORESCU, Vasili (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

NICŞOIU, Ioniţă (1766, Ruşi, NI5, 254)

 

O

 

OATUL, Toader (1645, Mărmureni, H28, 113)

ONOFREI, Vasile Iordache (1788, Zagarance, NI5, 258)

 

P

 

PAFT, Constantin (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

PAGUL, Ștefan (1645, Bârlădeni, H28, 62)

PAIUL, Gheorghie (1751, Păpăuţi, NI5, 247)

PĂLADI, Marie (1747, Ruşi, NI5, 246)

PANCIUL, Ghervasă (1645, Leucani, H28, 14)

PANCUL, Costaşco (1703, Cătămăreşti, NI5, 226), Adam (1720, Cătămărăşti, NI5, 230; 237),

PĂPĂUŢ, Ion (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

PĂRÂU, Tănasie (1724, Hălăuceşti, NI5, 53),

PÂRCIUL, Onaşcu (1645, Clipiceşti, H28, 157),

PARDĂU, Grigori (1783, Dorna, NI5, 422)

PAROH, Gligorie (1645, Forăști, H28, 207)

PASCAL, Gahiţa (1677, Iaşi, NI5, 90)

PĂSTLĂRENCO, Necolai (1760, Grămeşti, NI5, 251)

PĂTURNICHI, Gheorghie (1645, Bodești, H28, 180)

PELIN, Iorda (1693, Botoşani, NI5, 225),

PEPELEA, Sava (1645, Băloșeni, H28, 175)

PERJUL, Toader (1645, Iași, H28, 18)

PETRIMAN, cel bătrân (1645, Leucani, H28, 14)

PICIORAGA, Ionașco (1645, Iași, H28, 166; 280)

PIELMUŞ, Sava şi Necula (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

PILAT, Iurașco (1646, Călinești, H28, 317)

PILIPOVSCHI, Simion (1646, Zubriceni, H28, 226; 268)

PITIC, Coste (1648, Pleşeniţa, NI5, 400)

PLEȘCAR, Larion (1645, Vereșani, H28, 11)

PLEȘCĂU, Ionașco (1645, Vereșani, H28, 11)

PONICI, Dumitru (1646, Rugășești, H28, 332)

POPĂSCUL, Vasilie (1600, Urecheşti, NI5, 7), Toader (1646, Verșeni, H28, 256)

POPELE, Ștefan (1645, Tâlhărești, H28, 193)

POROH, Gligorie (1646, Verșeni, H28, 309)

POSPALĂ, Gavril (1646, Clocucica, H28, 267)

POTÂRNICHE, Mirăuţă (1646, Belceşti, H28, 232)

PRIBAGUL, Vasilie (1645, Totoești, H28, 36)

PRODAN, Lazor (1488, Siret, NI5, 211)

PRUNCUL, Ioniţă (1742, Popăuţi, NI5, 238)

PUIUL, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225),

PURECE, Simion (1645, Șofrăcești, H28, 9), Ilie (1646, Puriceni, H28, 245)

PUŢEANU, Jurju (1497, Puţeni, Vaslui; NI5, 3)

 

R

 

RĂCIU, Goga (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

RACLIŞ, Ştefan (1824, Băiceni, NI5, 263)

RĂUL, Neculai (1735, Huşi, NI5, 105)

RAŢĂ, Ion (1693, Tecuci, NI5, 224),

ROBULEŢCO, Seman (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

ROMAN, Simeon (1820, Ruşi, NI5, 262)

ROPCIAN, Vasile (1709, Siret, NI5, 229)

ROȘCA, Ionașco (1645, Săpoteni, H28, 106), Dumitru (1645, Botoşani, H28, 146), Ghiorghie (1645, Vorovești, H28, 168; Oglinzi, H28, 171), Dumitru (1645, Botoșani, H28, 173)

ROŞCULEŢ, Maria (1740, Mătienii, NI5, 236)

ROTAR, Ion (1760, Grămeşti, NI5, 251)

RUSUL, Dănilă (1645, Ionășeni, H28, 83), Simion (1645, Clipiceşti, H28, 157)

 

S

 

SABIE, Teodor (1783, Câmpulung, NI5, 422)

SĂMACA, Ioan (1648, Voloca, NI5, 400)

SĂPOTEANU, Maftei (1646, Giulești, H28, 216)

SĂRĂCEANU, Costin (1479, Drăncălăeştii, TC2, 253)

SCÂNTEI, Vasilie (1646, Purcelești, H28, 303), Vasili (1801, Ungheni, NI5, 260)

SICICA, Maxim (1646, Cepeleuţi, H28, 240), Griga (Cucina, 240)

SIMINICEAN, Ștefan (1645, Movileni, H28, 60)

SIRETEAN, Nicola („Săretiian”,1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

SOLOMON, Ionașcu (1645, Năsoești, H28, 188), Pătrașco, Vasilie (1646, Tazlăul Sărat, H28, 280)

SOLOMONESCU, Dumitraşco (1646, Cepeleuţi, H28, 240)

STAN, Pavăl (1744, Păpăuţi, NI5, 241; 247)

STÂRCEA, Isac (1645, Săpoteni, H28, 106),

STECLI, Simion (1646, Comănești, H28, 217)

STIHI, Toader (1751, Botoşani, NI5, 247)

STROICI, Ionașco (1645, Stolniceni, H28, 33)

 

Ş

 

ȘAIDIR, Dumitrașco (1645, Șendrișeni, H28, 190)

ȘCHIOPUL, Ionașco (1646, Lăzoreni, H28, 272; 278)

ŞELAR, Acsinti (1801, Goeşti, NI5, 557)

ȘOLDAN, Șeful (1645, Șofrănești, H28, 167)

ŞOLTUZ, Ion (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

ȘTEFULENCA, Enachi (1645, Orhei, H28, 65)

 

 

TĂBAN, Mihalcea (1645, Stolniceni, H28, 33), Ştefan (1646, Mihălcăuţi, H28, 224),

TANCĂU, Dumitru (1742, Cleaja, TC2, 248),

TALPĂ, Ionaşco (1646, Şerbeşti, H28, 232)

TĂRȘĂȘEA, Ionașco (1645, Ciumălești, H28, 205)

TĂUTUL, Toader (1643, Balileşti, NI5, 219; H28, 174; 1646, Vilavce, 317)), Lupul (1645, Medjeva, H28, 32), Pătrăşcan (1709, Grămeşti, NI5, 229), Ştefan (1757, Rudeşti, NI5, 251)

TELEA, Toader (1646, Țâbănești, H28, 270)

TEODORAN, Ioniţă (1783, Câmpulung, NI5, 422)

TERTEA, Ion (1645, Vincicăuți, H28, 197), Todosie (1645, Vincicăuți, H28, 197)

TIRON, Axentie (1777, Prisicani, NI5, 418)

TODERICI, Toma (1645, Tătăreni, H28, 142),

TOLOSCA, Gligorie (1600, Copăceşti, NI5, 8)

TUDOR, Ştefan (1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

TURCUL, Gheorghe (1601, Cuc, NI5, 8)

 

Ţ

 

ŢÂRDEA, Toader, (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1)

ŢAUL, Patrichie (1693, Puţeni, NI5, 224),

ŢICŞA, Cozonac (1768, Popouţi, NI5, 254)

ȚIMPĂU, Toader (1645, Ciumălești, H28, 205)

ȚINTĂ, Dumitru (1645, Pilipce, H28, 13), Pătrașco (1646, Berbești, H28, 317)

ȚIPLEA, Vasilie (1645, Fruntești, H28, 17)

ŢUGURLAN, Gheorghi şi Dumitru (1693, Tecuci, NI5, 224)

 

U

 

UDREA, Ilea (1604, Poceşti, NI5, 9), Vasilie şi Adam(1661, Orăşeani, NI5, 221),

URECHE, Bejan (1646, Zubriceni, H28, 226), Neculaiu (1646, Holohoreni, H28, 242)

UNGURU, Petri (1645, Sloboziani, H28, 176)

URZICĂ, Dumitru (1645, Dumbrăvița, H28, 75)

 

V

 

VÂNTU, Ursu (1645, Bârlad, H28, 116),

VASILIU, Iani (1825, Botoşani, NI5, 268), Ioan (1827, Botoşani, NI5, 272)

VASLUIAN, Ștefan (1645, Bucești, H28, 173)

VĂTĂGUȚUL, Ion (1646, Muncel, H28, 256)

VICOL, Andreiu (1646, Braviceni, H28, 281)

VOROAVĂ, Apostol (1668, Miclăuşani, NI5, 89)

VRÂNCIAN, Onciul (1589, Cadubeşti, NI5, 396)

 

 

ZANE, Ion (1645, Turbătești, H28, 6)

ZAUTRA, Iurașcu (1645, Șendreni, H28, 163)

ZAVUL, Vasile (1654, Păltiniş, NI5, 85)

ZBIERA, Nacul (1654, Cerneşti, NI5, 31), Constantin (1718, Câmpulung, NI5, 589),

ZBÂRCEA, Lupul (1646, Căpotești, H28, 303)

ZOTA, Agapie (1645, Iași, H28, 166)

ZUPCO, Gavril (1646, Pleșești, H28, 325)