Tablă de scrisul târgului Iașii (Final) | Dragusanul.ro

Tablă de scrisul târgului Iașii (Final)

 

1854, Cogălniceanu: Palatul Ocârmuirii din Iaşi

 

 

Mahalalele Frecău şi Trepizănească, Bivolării, Tătăraşi, Rufenii,

Căcaina, Muntenimii de Jos, Muntenimii de Mijloc, Muntenimii de Sus

 

 

 

 

 

Mahalau Frecău şi Trepizănească

 

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Pricopi, grec, precupeţ

Nistor, blănar

Ion Botezat, tinichigiu

Miron Cociul, crav

Lupul, crav în mănăstirea Barnovschi

Pavăl, în casa lui Apostu

Ispir, pastramagiu

Iani, făclier

Loghin, crav

Andoni, cârciumar la cârciuma lui Ion, braşovean

Toader, crav

Toadir Negru, crav

Iani, cantaragiu

Costachi, precupeţ

Simion Strâmbu, crav

Gligori, bărbier

Tănasi, cojocar

Costia, tălmaci

Postică, solonar

Hristodor, blănar

Gheorghi, crav, ceauş de croitori

Ştefan, ce-a fost lipcan

Petre, zugravu

Panaite, grec, băcal

Dumitru Costia, grec

 

 

Holtei:

 

 

Ioniţă, fanaragiu

Tudos, grec la cârciuma lui Vasili, căşcavalgiu

Vasili, cârciumar, frate Havieroae

 

 

Femei văduve:

 

 

Nastasia, săracă

Maria

Aniţa

Ilinca

Sâmina

Dochiţa

Marica, prescurniţă

Avneroae

Ilinca

Dosoftia

Căsandra

Caliţa

Irina

Maria

Maria

 

 

Ţiganii:

 

 

Ioniţă, ţigan, cârciumar la cârciuma Mitropoliei

Angrosii, ţigan, pitar al dumisale vel postelnicul

Vasili Cazăoale al Mitropoliei

Ştefan Buză al medelnicerului Iorgăi

Ioniţă Covi al mănăstirii Galata

Costantin, scripcar al dumisale păhărnicesei Ilincăi Racoviţoae

Pascal al mănăstirii Barnovschi

Panaite Chiftică al dumisale hatmanului

Gavril Moartie al Mitropoliei

Costantin Moarti, la fel

Panaiti Stati al dumisale vel logofătului

Mihălachi, muntean, al mănăstirii Galata

Stan, muntean, al dumisale hatmanului

Radu, teslar, străin

Toader Pancu al domniţei Rucsandii

Năstasă Buză al medelnicerului Iorga

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Gheorghi de la mănăstirea Barnovschi

 

 

Mazili:

 

 

Vasili fiul lui Ghinia, blănar

Nicolai, giurghiu, gramatic vămii

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Adam, grecu

Nicola, călăraş hătmănesc

Vasili, crav, călăraş la fel

Dumitrachi Caiuş

Vasilachi, odobaş

Leonti, doboşer

Toma, drăgan

Sandu, misărgiu, drăgan

 

 

Lipcani:

 

 

Ion, lipcan

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Andrii

Stati, grec

Tudosă, topciu

Năstasă Burcel, crav

Ianachi, topciu

Ioniţă Raţă

Ştefan, muntean, căpitan

Trohin, căpitan

Tănasă, crav, roş

Ştefan Focşa

 

 

Dărăbanii teminiţei şi armăşeii:

 

 

Zaharia, dărăban

Dumitru, drojdier, armăşel

 

 

Comişeii:

 

 

Irimia, comişel

 

 

Aprozi:

 

 

Gligori Dărdără

 

 

Fustaşi:

 

 

Ştefan, păscar

 

 

Podari:

 

 

Ianachi, teslar

Radu, muntean

Cara Iani, grec

Tănasă, grec

 

 

Jidovi:

 

 

Bercu, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Bivolării

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

Loghin fiul lui Iacob, mărginean vămii

Neculai, chetrar

Simion al lui Pelin

Dumitru Caraghiuli, mărginean vămii

Dumitru, grec, în casa lui Lefter, copil în casă

Ioniţă Bădărău

Gligoraş fiul lui Dumitraşcu, teslar

 

 

Femei văduve:

 

 

Safta

Mariuţa Ducuiciasa

Ioana

Maria

Aniţa

Iftinca

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Iordachi de la Sveti Nicolai

Popa Alecsandru de la Sveti Vasili

Diaconul Mihali

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Sămion

Pavăl

Gligoraş, tălmaci

Lupaşcu fiul lui Opre

Năstasă Duduică

Mihălachi Duduică

Vasilache Coste

Nechita, trânbaci

Lupu Duduică

Năstasă Talpă

Lupul Gâscă

Ion Lungu

Gligoraş

Chiriac Ţuţoran

Toader Pelin

Tudoran

Lupu

Ianachi fiul Acsanii

Ştefan fiul lui Zlotaş

Constantin fiul ciobotarului

Proca, solonar

Gheorghi

Neculai Lungu

Mihai

Gheorghi Ţoţe

Simion fiul babei Ioana

Costantin fiul lui Mihai

Ioniţă Dorin

Mihalachi fiul lui Stratu

Mihalachi Voiră

 

 

Lipcani:

 

 

Lupu fiul lui Ispir

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Sandu, rus

Tănasă

Ioniţă

Dumitru

In (alt) Dumitru

Dumitraşcu

Neculai fiul lui Coste

Sandu Ciochiu

Ştefan Dorin

Filip Ciochiu

Mihălachi, cizmar

Ioniţă, odobaş

 

 

Armăşei:

 

 

Iordachi, trănbaci

Ursachi, dărăban

 

 

Copii în casă:

 

 

Cozma Popa

Lefter

 

 

Fustaşi:

 

 

Vasili

Andrei

Toader Vraghii

Ion fiul lui Lupu

 

 

Ciocli:

 

 

Gheorghi, cioclu

 

 

 

 

 

Mahalaua Tătăraşi

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Gligoraş fiul lui Mititel, blănar

Antohi Dorin

Toader, crav

Grigoraş Răuleţ

Gheorghi, misărciu

 

 

Femei văduce:

 

 

Maria

Sandală

Gafiţa

Catrina

Maria

Paraschiva Tărâţoai

Maria, stărostiţa

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile de la Nicoriţ

Popa Simion de la Rufeni

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Gligoraş Ciulii, trâmbaci

Iftimii fiul lui Gavril

Gavril Raţă

Vasili Dorin, călăraş

Costantin Catărău

Iani Duduică

Toader Dorin

Toader fiul lui Dascălu

Costantin Catărău

Ioniţă Macsin

Nichita

Lupu fiul lui Petru

Mihai

Neculai Lupu

Vasili Chiper

 

 

Lipcani, beşlii:

 

 

Costantin Măciucă

Vasili Haraba

Năstasă, holtei

Vasili Narti, beşliu

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Ştefan fiul lui Gheorghi

Pavăl fiul lui Gheorghiţă. Căpitan

Ştefan Ciagân

 

 

Darabani:

 

 

Ursachi

Vasili fiul lui Eni

Radu

 

 

Fustaşi:

 

 

Ioniţă Frătică

Ursachi

Dumitrachi, pânzar

 

 

 

 

 

 

Mahalaua Rufenii

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Andrii, harabagiu

Mihai ce s-a numit scutelnic al Socolii

Tănasă Roşca

Ioniţă Ciuşte

 

 

Femei văduve:

 

 

Măriuţa

Varvara

Maria

Catrina

Dochiţa

Nastasia

Ioana

Aniţa

Iliana

Maria Tindicăoae

Tudura

Paraschiva

Maria

Safta

Maria

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Gavril  de la Misai

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Miron Hordilă

Neculai fiul lui Cărchilan

Iani, sârbu

Hristodor, odobaş

Gheorghi, cojocar

Sandu Bodaşcu

Vasili fiul lui Luca

Ioniţă fiul lui Toadir

Ion fiul lui Andrei, lefegiu

 

 

Lipcani, beşlii, călăraşi:

 

 

Ioniţă Bezman, lipcan

Gheorghi, beşliu

Istrati, lipcan

Agapi, butnar, lipcan

Gavril Stamati, beşliu

Neculai, beşliu

Ion Nicoară, beşliu

Costantin Mâţă, lipcan

Apostu, herghelegiu, călăraş

Andrei, lipcan

Stan, muntean, lipcan

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Vasili Căochiu

Costantin

Ilii Furtună, casap

Chiriac fiul lui Ilii, roş

Gligori Cialâc, iagăngiu

Ion, muntean

Gheorghiţă, muntean

 

 

Dărăbani:

 

 

Ştefan fiul lui Andrei, ciobotar

Andrei Purcel

 

 

Armăsei:

 

 

Gavril fiul lui Stamati

Horaicu

 

 

Aprozi:

 

 

Vasili Şăptilici

 

 

Jidovi:

 

Ursu, jidov

Marcu, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Căcaina

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

 

Vasili, misărciu

Costantin, cizmar

Costantin, ciobotar

Cevelic Dumitru, grec

Costantin, ciobotar, frate popii Ioniţă

Dumitru, arnăut, casap

Gligoraş, misărciu

Maftei, liah

Dumitraşcu Cârneţ

Pavăl ce se numeşte slugă

Gheorghi, muntean, cojocar

 

 

Femei sărace:

 

 

Maria

Paraschiva

Nastasia

Maria, mătăsăriţa

Sofronia

Maria

Maria

Maria fata Haritonii

Ilinca

Tudosia

Maranda

Irina

Angheluşa

Maria

Bălaşa, preoteasa

Tudosca, chelăriţa

Sandală Duguliasa

Gafiţa, rusca

Safta Dubuliasa

Sandală Lungana

Simina

 

 

Ţigani:

 

 

Toader, ţigan al dumisale vel vistiernicului

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Condurat de la Sveti Pantelimon

Popa Ioniţă, la fel

Popa Vasili de la Curălari

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Vasili Surdu

Andrii Bâgu

Ion, solonar

Vasili Jijian, ciobotar

Pavăl, petrar, arnăut

Dumitrachi fiul lui Ignat

Ion Pârle

Lupul fiul lui Danailă, călăraş hătmănesc

 

 

Lipcani, beşlii, călăraşi:

 

 

Ioniţă, bucătar, lipcan

Iani, vatav de călăraşi

Ioniţă Focşa, călăraş

Vasili Roşca, lipcan

Agapii, beşliu

Gligoraş Toma, ceauş de beşlii

Sandu, odobaş de , lipcani

Năstasă, beşliu

Sava fiul lui Toadir, lipcan

Gavril fiul lui Gheorghi Belibou, călăraş

Sandu Tincu, călăraş

Spiridon, lipcan, ciobotar

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Sandu Iapără

Simion, olar, roş

Toma, tălpălar

Sofroni, căpitan

Andrii, ciobotar, roş

Ioniţă Proca

Ioniţă nepot Jijianului

Lupu Moimăscu, roş

Gheorghi, pâslar, căpitan

Anghel, seimen

Neculai Bucă

Sandu, crav

Chiriac, crav, topciu

 

 

Darabani:

 

 

Chiriac, misărciu

Toma Iapără

Toader, blănar

Ioniţă Dabija

Gheorghi, cojocar

 

 

Armăşei:

 

 

Anastasă fiul lui Stamati, ispravmic de armăşei

Dumitru al Popşăi

 

 

Aprozi:

 

 

Costantin Guţu

Antohi

Sandu Hârtii

 

 

Podari:

 

 

Pavăl, condoragiu

Costantin

 

 

Ciocli:

 

 

Ilii Popşoi

Andrii, băcal

Năstasă Lungu, tălpălar

Alecsandru Machidon

Pavăl Plătică

Mihălachi Foca

Neculai, vătav

Alecsandru, tălpălar

Ion Gârgărae

 

 

Aparii:

 

Ion, muntean

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov

Avram, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Muntenimii de Jos

 

 

 

 

Birnici căsaşi:

 

Ion, pitar

Ioniţă, muntean, ce şede la Ion, muntean, roş

Toma fiul lui Ilii, abager

Ioniţă, ciobotar, ce şede la Necula, abager

Sava, grec, la cârciuma lui Hagi Tănasă

Vasili, ce şede în casa lipcăneţăi

Tănasă, săbier, ce şede la Arsăni, olar

Ianachi

Mihalachi fiul lui Andrei, braşovean

Ilii, sârb, pitar

Ianachi al popii Velişcu

Gavril, pâslar

Neculai, rus, butnar

Ianachi fiul lui Manoli, crav

Ştefan fiul lui Gavril, făclier, la cârciuma lui Dumitru, herar

Ianachi fiul lui Vasile, păscar (pescar – n. n.)

Ioniţă al lui Pascal ispravnic, logofeţel

Ştefan Aramă

Hriste, grec, pitar

Andrei, crav

Neculai, blănar

Ioniţă fiul lui Dima, chetrar

Costantin Cocioban, butnar

Ioniţă, ciobotar

Vasile fiul lui Ion, la cârciuma ispravnicului Pascal

 

 

Femei sărace:

 

 

Vasilca

Nastasia

Nastasia

Maria

Catrina Petroae

Aniţa

Sandală, lipcăniţa

Despa a Aftinii

Zănica

Catrina

Safta

Frăsina

Maria

Ilinca

Aftinia

 

 

Ţiganii:

 

Mihai, herar al dumisale hatmanului

Ilii, ţigan al Hurmezălui

Costandachi al dumisale hatmanului

Miron, cobzar al lui Gosan

Voicu, ţigan al dumisale Hatmanului

Ion, bucătar, la fel

Calin, cobzar al lui Ştefan Feştilă

Brătulianu, staroste al dumisale paharnicului Constantin Paladi

Miron, ţigan a lui Vasili Raţă

Vasile fiul lui Calin al lui Feştilă

Ichim, ţigan al dumisale hatmanului

Neculai, scripcar al dumisale paharnicului

Paladi

Stoian, scripcar al dumisale paharnicului

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Gligori de la Vulpi

Popa Toader de la Svet Ftodor

Popa Petre de la Sveti Aftănas

Popa Toader de la Curălari

Popa Nicolai de la Sveti Ftodor

Popa Vasili de la Sveti Ioan

Diaconul de la Sveti Spiridon

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

Ştefan Lupaş, pastramagiu

Vasili Bobiică

Neculai Covrig

Neculai Gros, vatav Catargioaei

Ion Brânză al lui Lupaşcu Covrig

Toader fiul lui Gheorghiţă

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Ioniţă fiul lui Tănasă, chihae

Andrii Cârneţ, călăraş hătmănesc

Preda, harabagiu

Mihăilă

Vasili Iliuţă

Mon, pitar, lefegiu

Ioniţă Horbani

 

 

Lipcani, călăraşi, beşlii:

 

 

Iordachi fiul lui petrar, lipcan

Vasili Chitonag din Muntenimea de Sus

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Costantin, olar, topciu

Irimia, misărciu, căpitan

Neculai, ciobotar, topciu

Ion, muntean, roş

Ursachi, ciobotar, topciu

Vasili, rus

Toadir Pintilii

Ion, olar

Iordachi fiul lui Gânga

Ioniţă, bârlădean, topciu

Arsăni, olar

Ştefan Vâlcu

Stan, muntean, misărciu

Gheorghi Motoroi

Ioniţă Burcu

Panaite, topciu

Sandu Mahală, topciu

Toader Mahală

Ioniţă, olar

Toader Hurmuz, căpitan

 

 

Darabani:

 

 

Stati Poican

Melinti Fuior

Toma fiul lui Hanibani

Ioniţă, căpitan

 

 

Aprozi:

 

 

Neculai, aprod

 

 

Copii în casă:

 

 

Neculai, copil în casă

 

 

Podari:

 

 

Stan, sârbu

Apostol, sârbu

 

 

Ciocli:

 

 

Toader, ceauş de petrari

Lupul fiul lui Simion

Vasile Ştranga

Iordachi a Marandii

Miron, crav

Gavril, vătav

Gligoraş Butuc

Ion, misărciu

Iordachi frate lui Ianachi

Alecsandru

 

 

Jidovii:

 

 

Moşcu, jidov

Avram, jidov

Cerbu, jidov

Moşcu, jidov

Solomon, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Muntenimii de Mijloc

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, blănar

Andrei, vizitiu

Apostu Deliorman

Mihăilă

Sandu, butnar

Filip Mardari, în casa paharnicului Donici

 

 

Femei sărace:

 

 

Nastasia, precurniţa

Paraschiva

Ilinca

Catrina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Stati de la Sveti Spiridon

Popa Gheorghi de la Prapa Doamna

 

 

Mazilii:

 

 

Pascal, fost ispravnic de copii

Ştefan Stroici

Toderaş, sluger

Ursu Bogonos

Toader, pivnicer, fost ispravnic

 

 

Seimenii hătmăneşti:

 

 

Postolachi Teleguţă

Lupu Popuşoi

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Cârstia, olar

Arvinte fiul lui Postolachi, roş

 

 

Dărăbani:

 

 

Ioniţă Negură

 

 

Copii în casă:

 

 

Ioniţă Căpăţână

Ştefan fiul lui Vasili

Ştefan Izmană

 

 

Aparii:

 

 

Sandul Zahornian, al dumisale vel postelnicului

Ion, sărar

 

 

Jidovi:

 

 

Solomon, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Muntenimii de Sus

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Gagiu

Ilii, mărginean vămii

Gligoraş Cazac, slugă la Hristodor Ciuma

Toadir al lui Teacădearamă, crav

Ion, muntean

Tănasă fiul lui Ştefan, crav în sama şfedului (suedezului – n. n.)

Hriste, grec, precupeţ

Neculai, vizitiu

Ştefan, fost mărginean

Dumitraşcu, misărciu în casa Ursăi, femeie săracă

 

 

Femei sărace:

 

Aniţa în casa lui Capic

Tofana

Aniţa Ciucului

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion de la Prapa Doamna

 

 

Seimeni hătmăneşti:

 

 

Ioniţă, ungur

Ursachi

Ifteni

Lupu, odobaş

Ilii Comar

 

 

Seimeni agieşti:

 

 

Ilii, brăhar, topciu

Ursachi, topciu

Ştefan, roş

 

 

Dărăbani:

 

 

Maftei, cheptănar

Toader Cantia

 

 

Ciocli:

 

 

Chiriac frate lui Ion Papăjâmnă

 

 

Aparii:

 

 

Ştefan fiul lui Şfedul

Ion fiul lui Chiriac

Sava fiul lui Ciochiu

Ioniţă

Ion

Ion Boghian

Postolachi

Dumitraşcu Raţă

Irimia Tărăbuţă

Costantin

Gheorghi Râpa

Dumitru, apar gospod

 

 

Jidovii:

 

 

Rahmil, jidov

Leiba Şchiopu, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 357- 397