MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 12

Ținutul Vasluiului: Ocolul Fundului (I)

 

 

 

Satele Negreștii, Todereștii, Dumeștii, Băbușa, Cucii, Boznenii,

Crăeștii, Pânceștii, Vovrăeștii, Brodureștii, Tansa

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Negreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Negreștii

 

A dumnealui stolnicului Hrisoverghi

 

 

 

 

Birnicii:

 

Vasile, vătăman

Vasile Cocietul

Costandin Bălăban

Costandin, vier

Ioniță a Mălancăi

Anton sin (fiu) morar

Ștefan, morar

Dumitru Plăcintă

Andrei, butnar

Stan, muntean

Ion, pâslar

Costandin, scutar

Gheorghi, plugar

Andoni, plugar

Gheorghi Epure

Ion, dulgheriul

Toader, herghelegiu

Ignat fiul olarului

Simion, plugar

Costandin Mândrul

Grigori, văcar

Simion fiul scutarului

 

 

Slugi:

 

Ioniță, cojocar

Neculai

Neculai Buhăescu

Iani fiul lui Ursachi

Simion Câlmul

Andrian

Vasile a Săvăaei

Melinti, chelar

 

 

Preoți:

 

Popa Toader Mogâlde

Popa Arsăni

Popa Toader

 

 

Diaconi:

 

Costandin, diacon

Matei, diacon

 

 

Țigani:

 

Toader

Gheorghi

Vasilachi

Vasile

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 

Ținutul Vasluiului: Todereștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Todereștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Gheorghi, pușcaș

Ioniță a Crâstoai

Toader Mancăș

Gheorghi Concietul

Ioniță Hârcă

Grigori, cioban

Vasile zet (al) lui

Ion Moscul

Duca Ștefanii

Ignat, pas

Vasile Istrate

Irimie Darii

Vicol

Gavril Darii

 

 

Mazili:

 

Ioniță Pătrașcu

Ilii Pătrașcu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 233, 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Dumeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Dumeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Ion Darii

Sofroni sin (fiu) Șchiopul

Toader (brat) frate lui

Ion zet (al) lui Pricopi

Toader fiul lui Istrati

Gheorghi, rus

Stoian, sârbul

Vasile, bejenar

Neculai fratele lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băbușa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Băbușa

 

 

 

 

Birnicii:

 

Savin Todose

Moisei zet (al) lui Nițul

Gavril al lui Nițul

Apostol Todose

Ioniță al lui

Gheorghi, bejenar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cucii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Cucii

 

A dumnealui spătarului Cuza

 

 

 

 

Birnicii:

 

Gavril, vornic

Costandin, crâșmar

Toader, cojocar

Ion Grumeza

Ștefan Nedele

Costandin One

Grigorii Borde

Ilii Vatră

Chirilă Oatul

David Ciomâtcă

Toader, bejenar

Ștefan, bejenar

Lupul Rădășan

Savin Borde

Vasile Chirila

Grigori sin (fiu) lui

Andrei zet (al) lui Filip

Gheorghi fiul lui Filip

Irimie Băisan

Apostol Noor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Boznenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Boznenii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Ivan, rusul

Istrati, pas

Ion, argat

Andronachi Prăjescul

Vasile, rusul

Ion Trohin

Condorachi

Lupul Trohin

Maftei Trohin

Angheluță Dediul

 

 

Luncanii:

 

Vasile Opre

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Crăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Crăeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Dobre, muntean

Sandul Linsul

Dumitru brat (frate) lui

Pricopi, pas

Vasile Brandabur

Costandin, crâșmar

Costandin Grumeza

 

 

Mazili:

 

Costandin Cucoran

Gavril Chiriac

Ștefan Crăescul

Grigoraș Cucoran

Toma Cucoran

Pavăl Grumeza

 

 

Ruptași:

 

Grigori Brumă

Ion Grumeza

Afteni Grumeza

 

 

Luncani:

 

Pintelei Oatul

Toader, ciobotar

Nechita Oatul

 

 

Copii în casă:

 

Ion Săroiul

 

 

Călărași:

 

Nechita, călăraș

 

 

Preoți:

 

Popa Gheorghi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 234, 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Pânceștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Pânceștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Mihăilă, argat

Profiri sin (fiu) lui

Sandul Bițicu

Agapii, pas

Gheorghi Râiugă

Ion Borde

Vasile Ianachi

Condre

 

 

Babe:

 

Gahița

Acsinie

Tudora

 

 

Mazili:

 

Ioniță Pâncescu

 

 

Ruptași:

 

Lupul, bulubaș

 

 

Preoți:

 

Popa Mihălachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Vovrăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Vovrăeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Vasile Scule

Toader Băbușan

Toader Andoni

Jora

Apostol Ghebe

Neculai Gănescu

 

 

Mazili:

 

Antohi Larion

Ioniță Sava

Ștefan Ciure

 

 

Ruptași:

 

Savin fiul lui Ilii

Păladi fratele lui

Marin, cheptănar

Costandin Mereorul

Toma Bițicu

 

 

Beșlii:

 

Dumitrașcu Gorgul

Ștefan Ciure

 

 

Aprozi:

 

Gheorghi fiul lui Mereul

 

 

Semenii hătmănești:

 

Fantii

Lupul Ghenescu

 

 

Călărași:

 

Vasile Călcâiu

Toader Pârțacu

Iftemi al Găniascăi

Sandul fiul lui Todose

 

 

Luncanii:

 

Ion, ungurianul

Toader, crâșmar

 

 

Diaconi:

 

Vlas, diacon

Vasile, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Brodureștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Brodureștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Mihăilă, argat

Gheorghi

Gavril Gârneț

Carpu

Ioniță brat (frate) lui Sandul

 

 

Aprozi:

 

Ioniță Caloian

Sandul Caloian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Tansa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Tansa

 

 

 

 

Birnicii:

 

Silevestru

Andrei Bițicu

Sava, crav

Gheorghi Conoro

Timofti zet (al) lui Mihăilă

Mihăilă brat (frate) lui

Melintii sin (fiu) lui Vasile

Ion, bejenar

Costandin Cârhan

Gheorghi Mihălachi

Vasile frate lui Mihălachi

Neculai Ciorna

Iftemi Bițicu

Ursachi fiul lui Ion

Neculai Miron

Iacob al Jurcăniței

Ioniță, ungurian

Pavăl a Zama Tincăi

Toader Carpu

Arhip frate lui Mihăilă

Toader al lui Pintelei

Iordachi, vornic

Neculai fiul lui Pavăl

Toader fratele lui

Ștefan fratele lui

Grigori, cioban

Toader, cioban

Andrei fratele lui

Stan al lui Ciure

Filip, bejenar

Vasile Mătei

Costandin, bejenar

Iftemi fiul Mariei

Toader al lui Vatră

Costandin Jocotă

Costandin Vatră

Toader fiul văcarului

Simion fiul lui Sârghii

Gavril fratele lui

Ioniță fiul lui Sârghii

Ioniță Sârcul

Grigoraș fiul lui

Sandul fratele lui

Ichim fiul lui Toader

Toma fratele lui

Lupul, curălar

Gavril fratele Tomii

Neculai Bițicu

Ioniță Bițicu

Ștefan, ungurian

Ion fratele lui

Vârlan fiul lui Lupașcu

Ioniță Botezat

Ion fiul lui Mihalachi

Sandul al Băbănesii

Iordachi fiul Mariei

Toma al lui Cotan

Pavăl Crâstian

Gheorghi Huzunul

Lupașcu cel bătrân

Todose frate lui Lepșe

 

 

Holtei:

 

Iftemi fiul lui Stan

Ioniță fiul lui Nechita

Spiridon fiul lui Lungul

Andrei fiul lui Toader

Andrei fiul văcăriței

 

 

Ruptași:

 

Ioniță Zbera

 

 

Copii în casă:

 

Ilii Macovei

Grigoraș Vatră

Andrei Bodescul

Păladi fiul lui Pantelei

Mihai Ianachi

Ioniță Cotan

Mihaiu, rusul

 

 

Aprozi:

 

Agapi

Vasilachi fiul lui Lupașcu

 

 

Seimenii hătmănești:

 

Vasile fiul lui Lupașcu

Vasile fiul lui Păladi

Ioniță Lungul

Vasilachi al Dahorii

Vasile Staneș

Andrei al lui Staneș

Ion Spânu

 

 

Luncani:

 

Lupul

 

 

Călărași:

 

Acsânti Cotan

 

 

Preoți:

 

Popa Ion

 

 

Diaconi;

 

Costandin, diacon

Miron, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 235, 236

 


Ținutul Vasluiului: Ocolul Stemnicului

 

 

 

Satele Târgul Vasluiului, Zăzinca, Lipovățul, Râpa Racovii, Băltenii, Chetreștii,

Albeștii, Deleștii, Băleștii, Fâstâcii, Cozmeștii, Oșăștii, Buhăeștii, Bârzăștii, Tăcmăneștii

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Târgul Vasluiului

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Târgul Vasluiului

 

 

 

 

Poștașii:

 

 

Căsian Iftodi

Ioniță Purcălab

Vasile Cambur

Misail, chihae

Irimie Cambur

Toma Patrichi

Arhip Căldare

Andrei Filoti

Crâste Onică

Ștefan Merlan

Pascal Iftodi

Nistor cumnat lui Filoti

Manoli Roșca

Ion Iftodi

Ursul, chihae

Toma brat (frate) lui

Vasile Gârneț

Andrei Horța

Sava Horța

Mardarii Chiriac

Istrate Chiriac

Vasile Chiriac

Gheorghi Isac

Vasile Harpa

Ioniță Burduja

Ion Chelban

Ștefan Iacob

Simion, rusul

Ioniță fratele lui

Iftodi Nechifor

Solomon Gârneț

Agapii

Ioniță sin (fiul) lui Solomon

Costandin fiul lui Ioniță

Sava fiul lui

Condorachi Cucoș

Neculai Cucoș

Lefter Batâr

Chirilă Batâr

Grigoraș zet (al) lui

Vasile Pintelei

Mihalachi Barbălată

Simion Căldare

Iordachi Darii

Ștefan Brânză

Dumitru, bejenar

Ion Avram

Timofti fiul cârciumarului

Grigoraș Ștucă

Focșa

Leonti

Grigoraș Proaspăt

Andrei Crâstian

Lupul Crâstian

Radul, tăbăcar

Ioniță Moglan

Costandin Ghilas

Toader Ghilas

Neculai Menghiț

Ștefan Menghiț

Mihalachi Menghiț

Ioniță Lepădat

Chirilă Todirașcu

Gavril Motăș

Gavril Hăsan

Ion, cârciumar

Grigoraș Molan

Ion fiul lui Iftodi

Ioniță Horța

Gheorghi Proaspăt

Andrei Proaspăt

Ștefan al lui Solomon

Mihăilă Leontii

Gheorghi Toderașcu

Iordachi fiul lui Manoli

Pintelei Chiriac

Pintelei, tălmaci

Ioniță fiul lui Filoti

Ion fiul lui Cambur

Lupul Barbălată

Neculai fiul vătămanului

Maftei Leuștian

Ion Chiuchiul

Tudora Moglăiasă

Iftemi Merlan

Apostol Budul

Panaite Cambur

Grigori Robul

Ion Țurcanul

Toader Sulă

Grigoraș nepot lui Gavril

Ion al lui Grigoraș

Vasile Coman

Severin fiul lui Avram

Ion al lui Hohoiul

Ianachi Piroșcă

Mihalachi Ghilas

Ilii fiul Ianoaei

Vasile Noacă

Ioniță Gârneț

Antohi Merlan

Vasile Preda

Ion, vătăman

Dumitrașcu fiul lui Gavril

 

 

Slugi isprăvnicești:

 

 

Iordache Țurcan

Gheorghi cumnat lui

Vasile Purcălab

Ioniță Nane, dârvar

Andrei Solomon

 

 

Greci ot tam:

 

 

Iani fiul lui Gheorghi

Gheorghi fiul lui Adam

Costandin fiul lui Adam

Costandin Arapolu

Iani Topa

 

 

Sârbii ot tam:

 

 

Iani, sârbul, arnăut

Ilii, sârbul

Gheorghi, arnăutul

Peni, sârbul

 

 

Mazili:

 

 

Neculai Gâlcă

Neculai Popa

 

 

Ruptași:

 

Vasile, blănar

 

 

Preoți:

 

Popa Vasile

Popa Ștefan

 

 

Diaconi:

 

Tănasă, diacon

 

 

Călărași:

 

Vasile al lui Gori

Ion Gori

Sandul Bozianul

Vasilache Prodan

Gavril Barbălată

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 229, 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Zăzinca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Zăzinca

 

 

 

 

Călărași:

 

 

Petre Buhuș

Ion Arsăni

Ioniță Buhuș

 

 

Birnici:

 

Gavril fiul aprodului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Lipovățul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Lipovățul

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile, cafegiu

Toader Vrabii

Ion, sârbul

Ion, muntean

Toader, cioban

Gavril, dascălul

Vasile Roșul

Petre, sârbul

Grigori, pâslar

Ioniță fiul lui Mălăuță

 

 

Călărași:

 

Ursachi Pâslă

Vasile Ciulei

 

 

Țigani:

 

Lupul

Mihaiu

Conachi frate lui Mihaiu

Ursul Buga

 

 

Diaconi:

 

Ștefan, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Râpa Racovii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Râpa Racovii

 

 

 

 

Birnici:

 

Stratul Jijii

David fiul lui Mititelu

Iacob Jijii

Neculai, rusul

Iordachi Pânte

Ichim fiul lui Ilieș

Maftei Jijii

Vasile Ilieș

Ion Chițocu

Ifteni Jijii

Apostol, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băltenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băltenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Lupul sin (fiu) Savii

Nichita fiul Savii

Grigoraș Bârzocu

Costandin fiul Savii

Ianachi fiul lui Sandul, săcrier

Vasile fiul lui Mihalce

Pascal fiul lui Neculai

Simion Romașcu

Grigoraș Mihalce

Antohi Aliei

Ilie fiul lui Alie

Tănasă fiul lui Alie

Ștefan fiul păscarului

Gavril, muntean

Adam fiul păscarului

Andrei fiul păscarului

Ion fiul lui Mihalce

Vasile fiul lui Mihalce

Toader brat (frate) lui

Cozma fiul lui Vasile

Costandin fiul lui Mihalce

Neculai fiul lui Tănasă

Toader fratelei lui

Lefter fratelei lor

Ștefan, văcar

Vasile Potoracu

Vasile, plugar

 

 

Preoți:

 

Popa Ștefan

Popa Grigoraș

 

 

Călărași:

 

Vasile Corovan

 

 

Țigani:

 

Grigoraș Gârbe

Istrate fratelei lui

Vasile Gârbe

Antohi Gârbe

Apostol Gârbe

Gavril

Pavăl

Vasile Țuvrilă

Zăpadă

Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 230, 231

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Chetreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Chetreștii

 

 

 

 

Mazilii:

 

Constandin Grecu

Tudor brat (frate) lui

Postolachi Grecu

 

 

Ruptași:

 

Mihalachi Grecu

Tănasă Sălcian

Condorat

 

 

Diaconi:

 

Filip, diacon

 

 

Birnici:

 

Grigoraș Motăș

Ion Motăș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Albeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Albeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Maftei Robul

Ion Preda

Ianachi Ghețiman

Trohin sin (fiu) lui Donos

Ioniță, vătăman

 

 

Ruptași:

 

Toma Tiucă

Vasile Sufletu

Ioniță brat (frate) lui

 

 

Preoți:

 

Popa Alecsandru

Popa Lupul

 

 

Diaconi:

 

Vasile Vulpe, diacon

 

 

Călărași:

 

Tănasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

Ținutul Vasluiului: Deleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Deleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Toader, argat

Agapi Buzilă

Pascal Buzilă

Toader Lungul

Ștefan, argat

Păladi Ajachei

Vasile Luncă

Miron, sucmănar

Costandin Cașul

Tănasă Șchiopul

Gavril Grosul

Andrei fratele lui

Iordachi fratele lor

Ștefan Jocotă

Ion al lui Tănasă

Ion al lui Donos

 

 

Babele sărace:

 

Vasilca, săracă

 

 

Țiganii:

 

Neculai

Opre

Ioniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Istrate, rusul

Toader, dascălul

Costandin, arman

Vasile Curjos

Gheorghi, olar

 

 

Aprozii:

 

Dumitrașcu Picioragă

Gheorghe Buzilă

Stratul Gori

Ionașcu Picioragă

Costantin Picioragă

Iacob Brânză

 

 

Semenii hătmănești:

 

Năstas Codrian

 

 

Ruptașii:

 

Ion Mihăilă

 

 

Călărași:

 

Vasile Strâmbeiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 231, 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Fâstâcii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Fâstâcii

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghi, ungurian

Ion, bejenar

Costandin, butnar

Irimie Mâță

Antohi Mâță

Ștefan, văcar

Panaite, slugă

 

 

Preoți:

 

Popa Gheorghe

 

 

Diaconi:

 

Toader, diacon

 

 

Țiganii:

 

Ion

Ianachi

Lupul

Ioniță

Lupul

Luca

Simion

Toma

Melinte Țițul

Costandin Isac

Ioniță fiul lui Lupul

Grigoraș Roman

Ștefan

Irimie

Toma

Grigoraș

Pintelei

Ddul

Hârjău

Costandin, jude

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cozmeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Cozmeștii

 

 

 

Ruptașii:

 

Toader Manolachi

Costandin fratele lui

 

 

Preoți:

 

Popa Ioniță

Popa Istrati

 

 

Diaconi:

 

Vasile, diacon

Costandin, diacon

Lupul, diacon

 

 

Călărași:

 

Simion

Costandin Mititelu

Ștefan Hordilă

Vasile Hordilă

Ioniță Hordilă

Dănilă Danciul

Vasile Danciul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Oșăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Oșăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Dulichi

Ioniță Pantelimon

Vasile fiul lui Alecsandru

 

 

Ruptași:

 

Chiriac Donos

 

 

Aprozi:

 

Pitic

Gavril fiul lui Alecsandru

Gheorghi Petrișor

 

 

Semenii hătănești:

 

Ioniță Merlă

 

 

Călărași:

 

Ilii Dârdără

Toader Dârdără

Vasile Mititelul

Toader Furcoiu

Ianachi Petrișor

Gheorghi Știubei

Savin Arsăni

Grigoraș Hârdilă

Manolachi Petrișor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Buhăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Buhăeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Grigoraș, pas

Toader, olar

Sofroni, olar

Mihalachi, rusul

 

 

Mazili:

 

Iordachi Pârvul

 

 

Călărași:

 

Sava Tiron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Bârzăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Bârzăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Irimia, pas

Maftei, pas

Stafi, pas

Ion Mocan, pas

Lupul Murdă

Ursul, pas

Neculai Pricopi

Vasile Darii

Gheorghiță, pas

 

 

Holtei cu mamă:

 

Ioniță fiu lui Arsăni

 

 

Slugile medelnicerului Vasilachi:

 

Macovei, vătav

Șerban, crav

 

 

Mazili:

 

Tudor Poroschii

 

 

Ruptași:

 

Savin Poroschii

Ion, muntean

Neculai Poroschii

Vasilachi Poroschii

 

 

Copii în casă:

 

Vasile nepot lui Poroschii

 

 

Călărași:

 

Ioniță Zanhiroiul

 

 

Țigani:

 

Manoli, țiganul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Tăcmăneștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Tăcmăneștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Vârlan

 

 

Aprozi:

 

Grigoraș Dudău

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 


Ţinutul Vasluiului: Ocolul Mijlocului (II)

 

 

 

Satele Fereştii, Olăneştii, Portarii, Ciofenii, Onceştii, Zăpodenii, Moara Grecilor

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Fereştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Fereştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ioniţă Dârdără

Donos vornic

Antohi, muntean

Arteni zet (al) lui

Ioniţă Baron

Anton Potoracu

Timofti Bucul

Gavril, mocan

Ioniţă Câcâcia

Macoveiu

Ion Chiriţa

Simion, muntean

Ianachi, vătăman

Şerban, herghelegiu

Costandin, văcar

Neculai, plugar

Todos, plugar

Vasile sin (fiu) Chiriţii

Ilii, dârvar

Ursul fiul lui Chiriţa

Gavril fiul vătămanului

Dănăilă, pas

Vasile, scutar

Gheorghi, cioban

Ştefan, văcar

Postolachi, herghelegiu

Toma, cioban

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile

 

 

Diaconi:

 

 

Mihalachi, diacon

 

 

Ţigani:

 

 

Ioniţă, judele

Gheorghiţă

Vasile fiul lui

Beşliaga

Mazire

Caloian

Savin

Rogoz

Şerban

Ion, pânzar

Mănăilă

Ion fiul lui

Neculai fiul lui Caloian

Boboc

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Olăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Olăneştii

 

 

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Grigori

 

 

Birnici:

 

 

Costandin Muştuc

Costandin, vrâncean

 

 

Ţiganii:

 

 

Grigoraş

Miron

Măcarii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Portarii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Portarii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile, muntean

Cozma Ţurcan

Costandin sin (fiu) Proca

Antohi Ţurcan

 

 

Babele:

 

 

Dumitra

 

 

Mazili:

 

 

Gheorghi, ciohodar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Ciofenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Ciofenii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gavril, morar

Pintilei, pas

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Onceştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Onceştii

 

 

 

 

Poştaşii:

 

 

Andrei Tiron

Toader Tiron

Ion sin (fiu) lui Zaharia

Ursul Tiron

Vasile zet (al) lui Băltian

Ştefan al lui Băltian

Dumitru fiul lui Gavril

Iordachi brat (frate) lui

Trohin fiul Sandii

Ioniţă Fărâmă

Toader Danciul

Solomon fiul lui Iordachi

Pavăl fiul lui Ion

Luca Bejenăriţii

Gheorghe Mertic

Toader Căldare

Sirghii fiul lui Gavril Danciul

Ion Toderescul

Vasile Căldare

Panaite Tăbuşcă

Cozma Chirascu

Cozma Buhuş

Bucur, chihae

Gheorghi, baciul

Toader fiul lui Mihălache, baciul

Mihălache Căldare

Tănasă, ciobotar

Sava, baciul

Ştefan Drăghici

Costandin fiul lui Ion

Sandul Grosul

Neculai, sârbul

Sava, porcişanul

Vasile Bucă

Ioniţă fiul lui

Sava Brânză

Costandin Romăşcan

Ioniţă Molan

Zaharia, baciul

Ioniţă, baciul

Trifan fiul lui

Vasile fiul lui Mihalachi, baciul

Mihalachi, baciul

Neculai Broatic

Grigori, cioban, fiul lui Strati

Gheorghe al lui Broatic

Neculai Molan

Gheorghi Bârdan

Ion Tânjală

Ioniţă Malcoci

Constandin văr lui

Andronachi Tiron

Constandin fiul lui

Mihalachi Şchiopul

Andronachi Tili

Gheorghi fiul lui Trohin

Gheorghe Merlă

Neculai Coruiu

Neculai, blănar

Ştefan, nepot lui Malcoci

Vasile fratele lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 227, 228

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Zăpodenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Zăpodenii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Cozma Ciopată

Gavril Băltian

Gavril fiul lui

Toader fiul căpitanului

Ion al lui Ion Ciopată

Ioniţă fiul lui Ciopată

Mihalachi Chirascu

Neculai Bâle

Cristia al lui

Costandin, ciobotar

Vârlan Motăş

Costandin Solomon

Ştefan Caimac

Lupul Grigorii

Ion Zărnescul

Ioniţă Stratul

Zaharia Postolachi

Ianachi Stratul

Ianachi Buhuş

Ioniţă Bălăuţă

Vasile Ifteni

Lupul brat (frate) lui Ifteni

Gavril Pătrunsul

Ianachi Potoracu

Antohi Robul

Andrei Pester

Grigori Buhuş

Mardari fiul lui Costandin

Ianachi Robul

Ioniţă Chiroşcă, căpitan

Iamandi fiul lui Dumitraşcu

Vasile frate lui Grigori, cioban

Vasile Ţucă

Toader Grămadă

Todosă Moşuleţ

Toader a Trofinii

Vasile, pâslar

Maftei fiul lui Ioniţă, baciul

 

 

Babe:

 

 

Frăsina

Aniţa, săracă

Dobra

 

 

Ruptaşi:

 

 

Neculai Ştiucă

 

 

Copii în casă:

 

 

Pintelei

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile

Popa Coman

 

 

Diaconi:

 

 

Sandul, diacon

Neculai, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 228

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Moara Grecilor

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Moara Grecilor

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader, morar

Grigori, dârvar

Toader, herghelegiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 228

 

 


Ţinutul Vasluiului: Ocolul Mijlocului (I)

 

 

 

Satele Scânteia, Borosăştii, Dracsinii, Tufeştii, Focşasca, Potropeştii, Mirceştii,

Rediul, Şurăneştii, Ghergheleul, Dăneştii, Beriasa, Boţoaia, Cârleştii, Şerboteştii

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Scânteia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

Scânteia

 

 

 

 

Poştaşii:

 

 

Constandin Cârţan

Avram Bârlădian

Iacob, rus

Constandin, dascăl

Dumitru, vornic

Grigori brat (frate) lui

Ianachi a Frăsinii

Dumitru Cârţan

Vasile sin (fiu) lui Pavăl

Neculai a Frăsinii

Vasile, rotar

Gheorghi fiul lui Ianachi

Spiridon, cărucer

Grigori Doroşencu

Gheorghi Creţul

Ion Coce

Ion fiul lui Alecsandru

Ioniţă, funar

Năstas fiul lui

Ion Peşte

Andronic Mihai

Ioniţă fiul Ştefanii

Vasile Peşte

Andrei Negură

Ioniţă Negură

Toader Negură

Sava, crav

Dumitru Negură

Ifrim Dărăban

Ioniţă Dulichi

Ion Bobul

Constandin fiul Lupoaei

Gheorghi Dărăban

Grigoraş Curcă

Dumitraşcu, plugar

Ifteni a Lupoaei

Constandin fiul Ştefanii

Vasile fratele lui

Vasile, rotar

Melinti a Aniţii

Vasile Căldare

Gheorghi Horne

Ilii Zgarbură

Sandul, muntean

Dumitraş Bărdicoi

Ioniţă a Ştefanii

Ştefan Podnalt

Nistor fiul lui

Ioniţă fiul Cocioaei

Toader, butnar

Iani Bursuc

Simion Horne

Vasile Frimul

Gavril fiul lui Andrei

Ichim al lui Spănachi

Andrei Strâmbul

Gheorghi Zbera

Lefter fiul lui

Tănasă Zbera

Gavril Cheptul

Grigori Tânjală

Grigori fiul vânătorului

Lupul Golim

Ion Lepădat

Vasile Tânjală

Constandin Cenuşă

Vasile Bărgan

Gheorghi Grecul, căpitan

Solomon Coroban

Andrei, chiae

Ion Cimpoacă

Ion Zărul

Păladi

Grigori Cârţan

Gheorghi fiul Ţugulii

Proca Ţugule

Ion fiul lui Andrei din Şchei

Tănas, frate lui, din Şchei

Andronachi Ţapul, din Şchei

Simion Peşte, din Şchei

Toader Bobul, din Şchei

Toader Vrabii, din Şchei

Vasile Vrabii, din Şchei

 

 

Ruptaşi:

 

 

Apostol Ciolacul

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ioniţă

 

 

Diaconi:

 

 

Toader, diacon

 

 

Aprozi:

 

 

Andrei Buhle

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 223, 224

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Borosăştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Borosăştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Goian

Andrei Frimul

Onofrei

Sandul Bobul

Ioniţă, muntean

Neculai Zbera

Lupul Moşniaga

Vasile Tânjală

Maftei, văcar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 224

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dracsinii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Dracsinii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă a Aftiniei

 

 

Dărăbani:

 

 

Zaharia Tânjală

Vasile, dărăban

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 224

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Tufeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Tufeştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavăl

Agapii sin (fiu) lui Pricopii

Tănasă Horelcă

Ostahii

Gheorghi, văcar

Andrei Bobul

Anton

Simion Golici

Ştefan fiul lui Golici

Toader a Roboaei

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile:

 

 

Diaconi:

 

 

Dumitru, diacon

 

 

Ţigani:

 

 

Sandul, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 224, 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Focşasca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Focşasca

 

A dumneaei logofetesei Pălădoaei

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihai sin (fiu) lui Proca

Todose fiul lui Zaharie

Gheorghi, rusul

Vasile Prutian

Micuţă zet (al) lui Ţurcan

Grigoraş Fele

Costandin, vornic

Stămati fiul Paraschivei

Ion Veveriţă

Grigoraş, căpitan

Ianachi Boghiul din Tăcuta

Lazor, slugă

Iftemi, grădinar

Antohi fratele lui

Zaharie

Ion Haratunga

Anton Tirijcu

Ioniţă fratele lui

Ioniţă, cojocar

Ioniţă, vânător

Moisei al herghelegiului

 

 

Ruptaşi:

 

 

Vasile Cotae

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

 

 

Ţigani:

 

 

Pavăl, scripcar

Ioniţă Vântul

Ioniţă, herar

In (alt) Ioniţă, herar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Potropeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Potropeştii

 

 

 

 

Mazilii:

 

 

Neculai Cujbă

Miron Cujbă

Toader Cujbă

 

 

Babele:

 

 

Sofronie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Mirceştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mirceştii

 

 

 

 

Mazilii:

 

 

Gheorghi Păsat

Iani fratele lui

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Andrei

 

 

Călăraşi:

 

 

Gavril Floroiul

Grigoraş Buzatul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Rediul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Rediul

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Neculai Ivan

Gheorghi Crucian

Neculai Mândrul

Lupul, bărbier

Ioniţă

 

 

Copii din casă:

 

 

Alicsandru Papuc

Bogdan, muntean

 

 

Călăraşi:

 

 

Lupul Zărul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Şurăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Şurăneştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Tănasă, grădinar

Trohin brat (frate) lui

Pricopii, olar

Andrei sin (fiu) lui

Andrei Crucian

Constandin Netedul

Ioniţă Netedul

Andrei, crav, pas

Mitrofan, holtei cu mamă

Andrei zet (al) lui Crucian

Stratul, monah cu ficior holtei

Vasile Crucian

Petre, vier

Andronachi, crav

 

 

Ţiganii:

 

 

Chiriac

Toader

Ştefan Ghilimeiu

Toderică

Neculai fiul lui

Simion Ghilimeiu

Luca, ciobotar

Ştefan Gologan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 225, 226

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Ghergheleul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Ghergheleul

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupul zet (al) lui Pogorac

Lupul, ciobotar

Marin al lui Dămian

Cozma, crav, al lui Ion Papuc

 

 

Holteii:

 

 

Nechita Tânjală

Vasile fiul lui Lupul

Ion Papuc

Alecsandru Dămian

 

 

Ţiganii:

 

 

Toader

Constandin

Tănasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Dăneştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefan sin (fiu) lui popa Ursul

Dumitru Moşuleţ

Dumitraşcu Moşuleţ

 

 

Holtei:

 

 

Gheorghi Oruna

Ştefan fratele lui

Constandin fiul popii Neculai

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

 

 

Diaconi:

 

 

Andrei, diacon

 

 

Ruptaşi:

 

 

Toader Coroban

Mihalachi Moşuleţ

 

 

Copii din casă:

 

 

Gheorghi Popa

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile Oruna

Ursachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Beriasa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Beriasa

 

 

 

Ruptaşii:

 

 

Constandin Perjul

Sandul Bantăş

Gheorghi Floroiul

Constandin Floroiul

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Alecsandru

Popa Dumitrachi

 

 

Diaconi:

 

 

Ion Tăbuşcă, diacon

Ioniţă, diacon

 

 

Holtei:

 

 

Mihalachi Floroiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Boţoaia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Boţoaia

 

 

 

 

Diaconii:

 

 

Ştefan, diacon

Toader, diacon

 

 

Ruptaşi:

 

 

Spiridon, cheptănar

 

 

Călăraşi:

 

 

Ion Benescul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Cârleştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cârleştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Sandul sin (fiu) lui Ioniţă

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Ciurianul

Constandin Perjul

 

 

Birnici:

 

 

Sandul Ciurianul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Şerboteştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Şerboteştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Grigoraş Măcarii

 

 

Ruptaşi:

 

 

Grigoraş Pitac

Iordachi Spuză

 

 

Călăraşi:

 

 

Ioniţă

Mihăilă Mălaiurău

Vasile sin (fiu) abăjer

 

 

Sârbii cupeţi ot tam:

 

 

Dima, sârbul

Dumitru, sârbul

Dima, sârbul

Neculai fratele lui Dumitru

Gheorghi Cătana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 


Ţinutul Vasluiului: Ocolul Crasnii (II)

 

 

 

Satele Pribeştii, Pocriaca, Dobrovăţul, Poenile Blidariului

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Pribeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Pribeştii

 

A dumnealui paharnicului Vasile Ruset

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Timircan

Irimie Tătarul

Ion Răpan

Cozma Iani

Toader Juval

Simion Ghitul

Vasile Ghitul

Zaharie Anton

Gheorghi Scofârlă

Antohi Ţurcan

Toader Clecia

Iftemi Clecia

Crăciun, crav

Nechita, crav

Ştefan Cujbă

Petre Spânul

Grigori, rusul

Iani, plugar

Lupul Bâzdâgă

Ştefan Bâzdâgă

Sandul Chifani

Filoti Pârle

Alecsandru, plugar

Constandin Istrati

Chiriac Pintelei

Neculai Pintelei

Ion Dudău

Vasile Pintelei

Ion Chifani

Toader Scofârlă

Parfeni Anton

Ghirvas Anton

Ion Drăgan

Vasile Ifteni

Ion Bălăban

Mihăilă, cioban

Mihălache zet (al) lui Bălăban

Lupul Ghitul

Nechita, cioban

Andoni Ciolan

Lupul Păsat

Hortolomeiu

Toader, scăfar

Toader Râpan

Ştefan Creţul

David Broască

Donos, lădar

Arsăni, chelar

Mihaiu Safer

Onosii, pas

Simion Ţurcanul

Vasile Sfedel

Tănasă, pas

Iftemi, morar

Constandin, dârvar

Miron, dârvar

Ioniţă, butnar

Chirilă, butnar

Ioniţă, dascăl

 

 

Mazili:

 

 

Lupul Dudan

Lupul Negre

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Paiul

Isac Obreja

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ifteni

Popa Iosif

 

 

Ţigani:

 

 

Roman

Toader al lui Simion

Vasile fiul lui Simion

Ioniţă Cârţan

Gheorghi Cârţan

Gheorghiţă Bejan

Neculai fiul lui Ursul

Sandul Irimia

Ioniţă Irimia

Vârtan

Gheorghi Vârtan

Ion fiul lui Nica

Ioniţă Berbec

Constandin fiul ciobotarului

Vasile fiul ciobotarului

Gheorghi fiul cobzarului

Ioniţă a Savii

Gavril brat (frate) lui

Solomon Bejan

Dumitru fiul lui

Constandin fiul cobzarului

Neculai Onică

Vasile Onică

Andrei fiul Irimiei

David fiul ciobotarului

Neculai Cârţan

Pavăl Borha

Gheorghiţă fiul cobzarului

Ursachi Berdilă

Ioniţă Chirica

Grigori Chirica

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 221, 222

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Pocriaca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Pocriaca

 

 

 

 

 

Butucaşi:

 

 

Proca sin (fiul) lui Andrei

Timofti brat (frate) lui

Vasile Drăgan

Gheorghi Bogdaprosti

Pascal fratele lui

Vasile fratele lui

Ştefan fratele lui

Toader Liancă

Ion Burcă

 

 

Podarii:

 

 

Irimie Cumpănă

Apostol Trancă

Gheorghiţă Manciul

Alexandru zet (al) lui Ion Burcă

Andriuţă Bogdaprosti

Vasile Lăpuşnian

Pintelei nepot lui Andriuţă

Ipatii

Ioniţă Timoftii

Apostol Trancă

Gheorghi Manciul

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Bogdaprosti

Năstasă Bogdaprosti

Mihaiu fiul lui

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Grigori

 

 

Diaconi:

 

 

Neculai, diaconul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 222, 223

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dobrovăţul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Dobrovăţul

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Constantin, muntean din Poenari

Ion, muntean ot tam (de acolo)

Lupul, butnar de acolo

Iordachi a Cătanii de acolo

Vasile Rătundul

Vasile Vicol

Tănasă sin (fiu) diaconul

Vasile fiul lui Bejan

Toma, rotar

Iosif, butnar

Tincul, pas

Andrei Codăescu

Nechulai Chifani

Ştefan fiul Ursoaei

Vasile Gordul

Neculai Ojiga

Andrei Cucul

Simion, pas

Ichim, rotar

Vasile fiul lui Donos

Simion, vornic

 

 

Ruptaşi:

 

 

Alecsandru al lui Năstasă Bogdaprosti

 

 

Diaconi:

 

 

Vasile, diacon

Nistor, diacon

 

 

Călăraşi:

 

 

Radu al scăfarului

Macovei

Irimia

 

 

Ţigani:

 

 

Ignat, ciobotar

Sandul, ciobotar

Agapii, ciobotar

Gavril, ciobotar

Toma, scripcar

Macovei, ciobotar

Pavăl, scăfar

Lupul, ciobotar

Alecsandru, ciobotar

Ioniţă Puiul, scripcar

Ştefan Bugar

Pricopi cumnat lui

Ioniţă Goţul

Carp, ciobotar

Ilie, jude

Constandin, jude

Ştefan fiul lui Ilii

Constandin fiul lui

Cotae

Toader Cotae

Constandin Cotae

Pintelei, ciobotar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 223

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Poenile Blidariului

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Poenile Blidariului

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Borance

Neculai, scăfar

Ianachi, scăfar

Panait, scăfar

Mihăilă, rotar

Racoviţă, văcar

Ştefan

 

 

Babele din Scântee:

 

 

Paraschiva

Nastasie

Tinca

Tofana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 223

 


Pagina 12 din 130« Prima...1011121314...203040...Ultima »