Ținutul Vasluiului: Ocolul Stemnicului | Dragusanul.ro

Ținutul Vasluiului: Ocolul Stemnicului

 

 

 

Satele Târgul Vasluiului, Zăzinca, Lipovățul, Râpa Racovii, Băltenii, Chetreștii,

Albeștii, Deleștii, Băleștii, Fâstâcii, Cozmeștii, Oșăștii, Buhăeștii, Bârzăștii, Tăcmăneștii

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Târgul Vasluiului

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Târgul Vasluiului

 

 

 

 

Poștașii:

 

 

Căsian Iftodi

Ioniță Purcălab

Vasile Cambur

Misail, chihae

Irimie Cambur

Toma Patrichi

Arhip Căldare

Andrei Filoti

Crâste Onică

Ștefan Merlan

Pascal Iftodi

Nistor cumnat lui Filoti

Manoli Roșca

Ion Iftodi

Ursul, chihae

Toma brat (frate) lui

Vasile Gârneț

Andrei Horța

Sava Horța

Mardarii Chiriac

Istrate Chiriac

Vasile Chiriac

Gheorghi Isac

Vasile Harpa

Ioniță Burduja

Ion Chelban

Ștefan Iacob

Simion, rusul

Ioniță fratele lui

Iftodi Nechifor

Solomon Gârneț

Agapii

Ioniță sin (fiul) lui Solomon

Costandin fiul lui Ioniță

Sava fiul lui

Condorachi Cucoș

Neculai Cucoș

Lefter Batâr

Chirilă Batâr

Grigoraș zet (al) lui

Vasile Pintelei

Mihalachi Barbălată

Simion Căldare

Iordachi Darii

Ștefan Brânză

Dumitru, bejenar

Ion Avram

Timofti fiul cârciumarului

Grigoraș Ștucă

Focșa

Leonti

Grigoraș Proaspăt

Andrei Crâstian

Lupul Crâstian

Radul, tăbăcar

Ioniță Moglan

Costandin Ghilas

Toader Ghilas

Neculai Menghiț

Ștefan Menghiț

Mihalachi Menghiț

Ioniță Lepădat

Chirilă Todirașcu

Gavril Motăș

Gavril Hăsan

Ion, cârciumar

Grigoraș Molan

Ion fiul lui Iftodi

Ioniță Horța

Gheorghi Proaspăt

Andrei Proaspăt

Ștefan al lui Solomon

Mihăilă Leontii

Gheorghi Toderașcu

Iordachi fiul lui Manoli

Pintelei Chiriac

Pintelei, tălmaci

Ioniță fiul lui Filoti

Ion fiul lui Cambur

Lupul Barbălată

Neculai fiul vătămanului

Maftei Leuștian

Ion Chiuchiul

Tudora Moglăiasă

Iftemi Merlan

Apostol Budul

Panaite Cambur

Grigori Robul

Ion Țurcanul

Toader Sulă

Grigoraș nepot lui Gavril

Ion al lui Grigoraș

Vasile Coman

Severin fiul lui Avram

Ion al lui Hohoiul

Ianachi Piroșcă

Mihalachi Ghilas

Ilii fiul Ianoaei

Vasile Noacă

Ioniță Gârneț

Antohi Merlan

Vasile Preda

Ion, vătăman

Dumitrașcu fiul lui Gavril

 

 

Slugi isprăvnicești:

 

 

Iordache Țurcan

Gheorghi cumnat lui

Vasile Purcălab

Ioniță Nane, dârvar

Andrei Solomon

 

 

Greci ot tam:

 

 

Iani fiul lui Gheorghi

Gheorghi fiul lui Adam

Costandin fiul lui Adam

Costandin Arapolu

Iani Topa

 

 

Sârbii ot tam:

 

 

Iani, sârbul, arnăut

Ilii, sârbul

Gheorghi, arnăutul

Peni, sârbul

 

 

Mazili:

 

 

Neculai Gâlcă

Neculai Popa

 

 

Ruptași:

 

Vasile, blănar

 

 

Preoți:

 

Popa Vasile

Popa Ștefan

 

 

Diaconi:

 

Tănasă, diacon

 

 

Călărași:

 

Vasile al lui Gori

Ion Gori

Sandul Bozianul

Vasilache Prodan

Gavril Barbălată

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 229, 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Zăzinca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Zăzinca

 

 

 

 

Călărași:

 

 

Petre Buhuș

Ion Arsăni

Ioniță Buhuș

 

 

Birnici:

 

Gavril fiul aprodului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Lipovățul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Lipovățul

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile, cafegiu

Toader Vrabii

Ion, sârbul

Ion, muntean

Toader, cioban

Gavril, dascălul

Vasile Roșul

Petre, sârbul

Grigori, pâslar

Ioniță fiul lui Mălăuță

 

 

Călărași:

 

Ursachi Pâslă

Vasile Ciulei

 

 

Țigani:

 

Lupul

Mihaiu

Conachi frate lui Mihaiu

Ursul Buga

 

 

Diaconi:

 

Ștefan, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Râpa Racovii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Râpa Racovii

 

 

 

 

Birnici:

 

Stratul Jijii

David fiul lui Mititelu

Iacob Jijii

Neculai, rusul

Iordachi Pânte

Ichim fiul lui Ilieș

Maftei Jijii

Vasile Ilieș

Ion Chițocu

Ifteni Jijii

Apostol, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băltenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băltenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Lupul sin (fiu) Savii

Nichita fiul Savii

Grigoraș Bârzocu

Costandin fiul Savii

Ianachi fiul lui Sandul, săcrier

Vasile fiul lui Mihalce

Pascal fiul lui Neculai

Simion Romașcu

Grigoraș Mihalce

Antohi Aliei

Ilie fiul lui Alie

Tănasă fiul lui Alie

Ștefan fiul păscarului

Gavril, muntean

Adam fiul păscarului

Andrei fiul păscarului

Ion fiul lui Mihalce

Vasile fiul lui Mihalce

Toader brat (frate) lui

Cozma fiul lui Vasile

Costandin fiul lui Mihalce

Neculai fiul lui Tănasă

Toader fratelei lui

Lefter fratelei lor

Ștefan, văcar

Vasile Potoracu

Vasile, plugar

 

 

Preoți:

 

Popa Ștefan

Popa Grigoraș

 

 

Călărași:

 

Vasile Corovan

 

 

Țigani:

 

Grigoraș Gârbe

Istrate fratelei lui

Vasile Gârbe

Antohi Gârbe

Apostol Gârbe

Gavril

Pavăl

Vasile Țuvrilă

Zăpadă

Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 230, 231

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Chetreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Chetreștii

 

 

 

 

Mazilii:

 

Constandin Grecu

Tudor brat (frate) lui

Postolachi Grecu

 

 

Ruptași:

 

Mihalachi Grecu

Tănasă Sălcian

Condorat

 

 

Diaconi:

 

Filip, diacon

 

 

Birnici:

 

Grigoraș Motăș

Ion Motăș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Albeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Albeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Maftei Robul

Ion Preda

Ianachi Ghețiman

Trohin sin (fiu) lui Donos

Ioniță, vătăman

 

 

Ruptași:

 

Toma Tiucă

Vasile Sufletu

Ioniță brat (frate) lui

 

 

Preoți:

 

Popa Alecsandru

Popa Lupul

 

 

Diaconi:

 

Vasile Vulpe, diacon

 

 

Călărași:

 

Tănasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

Ținutul Vasluiului: Deleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Deleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Toader, argat

Agapi Buzilă

Pascal Buzilă

Toader Lungul

Ștefan, argat

Păladi Ajachei

Vasile Luncă

Miron, sucmănar

Costandin Cașul

Tănasă Șchiopul

Gavril Grosul

Andrei fratele lui

Iordachi fratele lor

Ștefan Jocotă

Ion al lui Tănasă

Ion al lui Donos

 

 

Babele sărace:

 

Vasilca, săracă

 

 

Țiganii:

 

Neculai

Opre

Ioniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Istrate, rusul

Toader, dascălul

Costandin, arman

Vasile Curjos

Gheorghi, olar

 

 

Aprozii:

 

Dumitrașcu Picioragă

Gheorghe Buzilă

Stratul Gori

Ionașcu Picioragă

Costantin Picioragă

Iacob Brânză

 

 

Semenii hătmănești:

 

Năstas Codrian

 

 

Ruptașii:

 

Ion Mihăilă

 

 

Călărași:

 

Vasile Strâmbeiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 231, 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Fâstâcii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Fâstâcii

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghi, ungurian

Ion, bejenar

Costandin, butnar

Irimie Mâță

Antohi Mâță

Ștefan, văcar

Panaite, slugă

 

 

Preoți:

 

Popa Gheorghe

 

 

Diaconi:

 

Toader, diacon

 

 

Țiganii:

 

Ion

Ianachi

Lupul

Ioniță

Lupul

Luca

Simion

Toma

Melinte Țițul

Costandin Isac

Ioniță fiul lui Lupul

Grigoraș Roman

Ștefan

Irimie

Toma

Grigoraș

Pintelei

Ddul

Hârjău

Costandin, jude

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cozmeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Cozmeștii

 

 

 

Ruptașii:

 

Toader Manolachi

Costandin fratele lui

 

 

Preoți:

 

Popa Ioniță

Popa Istrati

 

 

Diaconi:

 

Vasile, diacon

Costandin, diacon

Lupul, diacon

 

 

Călărași:

 

Simion

Costandin Mititelu

Ștefan Hordilă

Vasile Hordilă

Ioniță Hordilă

Dănilă Danciul

Vasile Danciul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Oșăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Oșăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Dulichi

Ioniță Pantelimon

Vasile fiul lui Alecsandru

 

 

Ruptași:

 

Chiriac Donos

 

 

Aprozi:

 

Pitic

Gavril fiul lui Alecsandru

Gheorghi Petrișor

 

 

Semenii hătănești:

 

Ioniță Merlă

 

 

Călărași:

 

Ilii Dârdără

Toader Dârdără

Vasile Mititelul

Toader Furcoiu

Ianachi Petrișor

Gheorghi Știubei

Savin Arsăni

Grigoraș Hârdilă

Manolachi Petrișor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Buhăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Buhăeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Grigoraș, pas

Toader, olar

Sofroni, olar

Mihalachi, rusul

 

 

Mazili:

 

Iordachi Pârvul

 

 

Călărași:

 

Sava Tiron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Bârzăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Bârzăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Irimia, pas

Maftei, pas

Stafi, pas

Ion Mocan, pas

Lupul Murdă

Ursul, pas

Neculai Pricopi

Vasile Darii

Gheorghiță, pas

 

 

Holtei cu mamă:

 

Ioniță fiu lui Arsăni

 

 

Slugile medelnicerului Vasilachi:

 

Macovei, vătav

Șerban, crav

 

 

Mazili:

 

Tudor Poroschii

 

 

Ruptași:

 

Savin Poroschii

Ion, muntean

Neculai Poroschii

Vasilachi Poroschii

 

 

Copii în casă:

 

Vasile nepot lui Poroschii

 

 

Călărași:

 

Ioniță Zanhiroiul

 

 

Țigani:

 

Manoli, țiganul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Tăcmăneștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Tăcmăneștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Vârlan

 

 

Aprozi:

 

Grigoraș Dudău

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233