Ţinutul Vasluiului: Ocolul Crasnii (II) | Dragusanul.ro

Ţinutul Vasluiului: Ocolul Crasnii (II)

 

 

 

Satele Pribeştii, Pocriaca, Dobrovăţul, Poenile Blidariului

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Pribeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Pribeştii

 

A dumnealui paharnicului Vasile Ruset

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Timircan

Irimie Tătarul

Ion Răpan

Cozma Iani

Toader Juval

Simion Ghitul

Vasile Ghitul

Zaharie Anton

Gheorghi Scofârlă

Antohi Ţurcan

Toader Clecia

Iftemi Clecia

Crăciun, crav

Nechita, crav

Ştefan Cujbă

Petre Spânul

Grigori, rusul

Iani, plugar

Lupul Bâzdâgă

Ştefan Bâzdâgă

Sandul Chifani

Filoti Pârle

Alecsandru, plugar

Constandin Istrati

Chiriac Pintelei

Neculai Pintelei

Ion Dudău

Vasile Pintelei

Ion Chifani

Toader Scofârlă

Parfeni Anton

Ghirvas Anton

Ion Drăgan

Vasile Ifteni

Ion Bălăban

Mihăilă, cioban

Mihălache zet (al) lui Bălăban

Lupul Ghitul

Nechita, cioban

Andoni Ciolan

Lupul Păsat

Hortolomeiu

Toader, scăfar

Toader Râpan

Ştefan Creţul

David Broască

Donos, lădar

Arsăni, chelar

Mihaiu Safer

Onosii, pas

Simion Ţurcanul

Vasile Sfedel

Tănasă, pas

Iftemi, morar

Constandin, dârvar

Miron, dârvar

Ioniţă, butnar

Chirilă, butnar

Ioniţă, dascăl

 

 

Mazili:

 

 

Lupul Dudan

Lupul Negre

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Paiul

Isac Obreja

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ifteni

Popa Iosif

 

 

Ţigani:

 

 

Roman

Toader al lui Simion

Vasile fiul lui Simion

Ioniţă Cârţan

Gheorghi Cârţan

Gheorghiţă Bejan

Neculai fiul lui Ursul

Sandul Irimia

Ioniţă Irimia

Vârtan

Gheorghi Vârtan

Ion fiul lui Nica

Ioniţă Berbec

Constandin fiul ciobotarului

Vasile fiul ciobotarului

Gheorghi fiul cobzarului

Ioniţă a Savii

Gavril brat (frate) lui

Solomon Bejan

Dumitru fiul lui

Constandin fiul cobzarului

Neculai Onică

Vasile Onică

Andrei fiul Irimiei

David fiul ciobotarului

Neculai Cârţan

Pavăl Borha

Gheorghiţă fiul cobzarului

Ursachi Berdilă

Ioniţă Chirica

Grigori Chirica

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 221, 222

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Pocriaca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Pocriaca

 

 

 

 

 

Butucaşi:

 

 

Proca sin (fiul) lui Andrei

Timofti brat (frate) lui

Vasile Drăgan

Gheorghi Bogdaprosti

Pascal fratele lui

Vasile fratele lui

Ştefan fratele lui

Toader Liancă

Ion Burcă

 

 

Podarii:

 

 

Irimie Cumpănă

Apostol Trancă

Gheorghiţă Manciul

Alexandru zet (al) lui Ion Burcă

Andriuţă Bogdaprosti

Vasile Lăpuşnian

Pintelei nepot lui Andriuţă

Ipatii

Ioniţă Timoftii

Apostol Trancă

Gheorghi Manciul

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Bogdaprosti

Năstasă Bogdaprosti

Mihaiu fiul lui

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Grigori

 

 

Diaconi:

 

 

Neculai, diaconul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 222, 223

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dobrovăţul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Dobrovăţul

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Constantin, muntean din Poenari

Ion, muntean ot tam (de acolo)

Lupul, butnar de acolo

Iordachi a Cătanii de acolo

Vasile Rătundul

Vasile Vicol

Tănasă sin (fiu) diaconul

Vasile fiul lui Bejan

Toma, rotar

Iosif, butnar

Tincul, pas

Andrei Codăescu

Nechulai Chifani

Ştefan fiul Ursoaei

Vasile Gordul

Neculai Ojiga

Andrei Cucul

Simion, pas

Ichim, rotar

Vasile fiul lui Donos

Simion, vornic

 

 

Ruptaşi:

 

 

Alecsandru al lui Năstasă Bogdaprosti

 

 

Diaconi:

 

 

Vasile, diacon

Nistor, diacon

 

 

Călăraşi:

 

 

Radu al scăfarului

Macovei

Irimia

 

 

Ţigani:

 

 

Ignat, ciobotar

Sandul, ciobotar

Agapii, ciobotar

Gavril, ciobotar

Toma, scripcar

Macovei, ciobotar

Pavăl, scăfar

Lupul, ciobotar

Alecsandru, ciobotar

Ioniţă Puiul, scripcar

Ştefan Bugar

Pricopi cumnat lui

Ioniţă Goţul

Carp, ciobotar

Ilie, jude

Constandin, jude

Ştefan fiul lui Ilii

Constandin fiul lui

Cotae

Toader Cotae

Constandin Cotae

Pintelei, ciobotar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 223

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Poenile Blidariului

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Poenile Blidariului

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Borance

Neculai, scăfar

Ianachi, scăfar

Panait, scăfar

Mihăilă, rotar

Racoviţă, văcar

Ştefan

 

 

Babele din Scântee:

 

 

Paraschiva

Nastasie

Tinca

Tofana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 223