Ţinutul Vasluiului: Ocolul Mijlocului (I) | Dragusanul.ro

Ţinutul Vasluiului: Ocolul Mijlocului (I)

 

 

 

Satele Scânteia, Borosăştii, Dracsinii, Tufeştii, Focşasca, Potropeştii, Mirceştii,

Rediul, Şurăneştii, Ghergheleul, Dăneştii, Beriasa, Boţoaia, Cârleştii, Şerboteştii

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Scânteia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

Scânteia

 

 

 

 

Poştaşii:

 

 

Constandin Cârţan

Avram Bârlădian

Iacob, rus

Constandin, dascăl

Dumitru, vornic

Grigori brat (frate) lui

Ianachi a Frăsinii

Dumitru Cârţan

Vasile sin (fiu) lui Pavăl

Neculai a Frăsinii

Vasile, rotar

Gheorghi fiul lui Ianachi

Spiridon, cărucer

Grigori Doroşencu

Gheorghi Creţul

Ion Coce

Ion fiul lui Alecsandru

Ioniţă, funar

Năstas fiul lui

Ion Peşte

Andronic Mihai

Ioniţă fiul Ştefanii

Vasile Peşte

Andrei Negură

Ioniţă Negură

Toader Negură

Sava, crav

Dumitru Negură

Ifrim Dărăban

Ioniţă Dulichi

Ion Bobul

Constandin fiul Lupoaei

Gheorghi Dărăban

Grigoraş Curcă

Dumitraşcu, plugar

Ifteni a Lupoaei

Constandin fiul Ştefanii

Vasile fratele lui

Vasile, rotar

Melinti a Aniţii

Vasile Căldare

Gheorghi Horne

Ilii Zgarbură

Sandul, muntean

Dumitraş Bărdicoi

Ioniţă a Ştefanii

Ştefan Podnalt

Nistor fiul lui

Ioniţă fiul Cocioaei

Toader, butnar

Iani Bursuc

Simion Horne

Vasile Frimul

Gavril fiul lui Andrei

Ichim al lui Spănachi

Andrei Strâmbul

Gheorghi Zbera

Lefter fiul lui

Tănasă Zbera

Gavril Cheptul

Grigori Tânjală

Grigori fiul vânătorului

Lupul Golim

Ion Lepădat

Vasile Tânjală

Constandin Cenuşă

Vasile Bărgan

Gheorghi Grecul, căpitan

Solomon Coroban

Andrei, chiae

Ion Cimpoacă

Ion Zărul

Păladi

Grigori Cârţan

Gheorghi fiul Ţugulii

Proca Ţugule

Ion fiul lui Andrei din Şchei

Tănas, frate lui, din Şchei

Andronachi Ţapul, din Şchei

Simion Peşte, din Şchei

Toader Bobul, din Şchei

Toader Vrabii, din Şchei

Vasile Vrabii, din Şchei

 

 

Ruptaşi:

 

 

Apostol Ciolacul

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ioniţă

 

 

Diaconi:

 

 

Toader, diacon

 

 

Aprozi:

 

 

Andrei Buhle

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 223, 224

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Borosăştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Borosăştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Goian

Andrei Frimul

Onofrei

Sandul Bobul

Ioniţă, muntean

Neculai Zbera

Lupul Moşniaga

Vasile Tânjală

Maftei, văcar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 224

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dracsinii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Dracsinii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă a Aftiniei

 

 

Dărăbani:

 

 

Zaharia Tânjală

Vasile, dărăban

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 224

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Tufeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Tufeştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavăl

Agapii sin (fiu) lui Pricopii

Tănasă Horelcă

Ostahii

Gheorghi, văcar

Andrei Bobul

Anton

Simion Golici

Ştefan fiul lui Golici

Toader a Roboaei

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile:

 

 

Diaconi:

 

 

Dumitru, diacon

 

 

Ţigani:

 

 

Sandul, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 224, 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Focşasca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Focşasca

 

A dumneaei logofetesei Pălădoaei

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihai sin (fiu) lui Proca

Todose fiul lui Zaharie

Gheorghi, rusul

Vasile Prutian

Micuţă zet (al) lui Ţurcan

Grigoraş Fele

Costandin, vornic

Stămati fiul Paraschivei

Ion Veveriţă

Grigoraş, căpitan

Ianachi Boghiul din Tăcuta

Lazor, slugă

Iftemi, grădinar

Antohi fratele lui

Zaharie

Ion Haratunga

Anton Tirijcu

Ioniţă fratele lui

Ioniţă, cojocar

Ioniţă, vânător

Moisei al herghelegiului

 

 

Ruptaşi:

 

 

Vasile Cotae

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

 

 

Ţigani:

 

 

Pavăl, scripcar

Ioniţă Vântul

Ioniţă, herar

In (alt) Ioniţă, herar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Potropeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Potropeştii

 

 

 

 

Mazilii:

 

 

Neculai Cujbă

Miron Cujbă

Toader Cujbă

 

 

Babele:

 

 

Sofronie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Mirceştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mirceştii

 

 

 

 

Mazilii:

 

 

Gheorghi Păsat

Iani fratele lui

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Andrei

 

 

Călăraşi:

 

 

Gavril Floroiul

Grigoraş Buzatul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Rediul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Rediul

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Neculai Ivan

Gheorghi Crucian

Neculai Mândrul

Lupul, bărbier

Ioniţă

 

 

Copii din casă:

 

 

Alicsandru Papuc

Bogdan, muntean

 

 

Călăraşi:

 

 

Lupul Zărul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Şurăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Şurăneştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Tănasă, grădinar

Trohin brat (frate) lui

Pricopii, olar

Andrei sin (fiu) lui

Andrei Crucian

Constandin Netedul

Ioniţă Netedul

Andrei, crav, pas

Mitrofan, holtei cu mamă

Andrei zet (al) lui Crucian

Stratul, monah cu ficior holtei

Vasile Crucian

Petre, vier

Andronachi, crav

 

 

Ţiganii:

 

 

Chiriac

Toader

Ştefan Ghilimeiu

Toderică

Neculai fiul lui

Simion Ghilimeiu

Luca, ciobotar

Ştefan Gologan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 225, 226

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Ghergheleul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Ghergheleul

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupul zet (al) lui Pogorac

Lupul, ciobotar

Marin al lui Dămian

Cozma, crav, al lui Ion Papuc

 

 

Holteii:

 

 

Nechita Tânjală

Vasile fiul lui Lupul

Ion Papuc

Alecsandru Dămian

 

 

Ţiganii:

 

 

Toader

Constandin

Tănasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Dăneştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefan sin (fiu) lui popa Ursul

Dumitru Moşuleţ

Dumitraşcu Moşuleţ

 

 

Holtei:

 

 

Gheorghi Oruna

Ştefan fratele lui

Constandin fiul popii Neculai

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

 

 

Diaconi:

 

 

Andrei, diacon

 

 

Ruptaşi:

 

 

Toader Coroban

Mihalachi Moşuleţ

 

 

Copii din casă:

 

 

Gheorghi Popa

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile Oruna

Ursachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Beriasa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Beriasa

 

 

 

Ruptaşii:

 

 

Constandin Perjul

Sandul Bantăş

Gheorghi Floroiul

Constandin Floroiul

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Alecsandru

Popa Dumitrachi

 

 

Diaconi:

 

 

Ion Tăbuşcă, diacon

Ioniţă, diacon

 

 

Holtei:

 

 

Mihalachi Floroiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Boţoaia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Boţoaia

 

 

 

 

Diaconii:

 

 

Ştefan, diacon

Toader, diacon

 

 

Ruptaşi:

 

 

Spiridon, cheptănar

 

 

Călăraşi:

 

 

Ion Benescul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Cârleştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cârleştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Sandul sin (fiu) lui Ioniţă

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Ciurianul

Constandin Perjul

 

 

Birnici:

 

 

Sandul Ciurianul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Şerboteştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Şerboteştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Grigoraş Măcarii

 

 

Ruptaşi:

 

 

Grigoraş Pitac

Iordachi Spuză

 

 

Călăraşi:

 

 

Ioniţă

Mihăilă Mălaiurău

Vasile sin (fiu) abăjer

 

 

Sârbii cupeţi ot tam:

 

 

Dima, sârbul

Dumitru, sârbul

Dima, sârbul

Neculai fratele lui Dumitru

Gheorghi Cătana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226