Tablă de scrisul târgului Iașii (III) | Dragusanul.ro

Tablă de scrisul târgului Iașii (III)

 

Kurt Hielscher :Roumanie / Iaşi / Ruinele băilor lui Duca Vodă

 

 

Mahalalele Măjile, Strâmbă şi Sărbască, Fănăriei, Feredeile, Broşteni

 

 

 

 

Mahalaua Măjile

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Dumitru Dule, crav

Alecsa, blănar

Anastas, grec, pitar

Stati, blănar

Ștefan fiul lui Țure

 

 

Holtei:

 

 

Vasile, crav, la cârciuma dumisale hatmanului

Damaschin, moldovan, slugă la pităria lui Anastas, grec

Ursachi, slugă la pităria lui Anastas, grec

Alecsa fiul lui Manoli, grec, cârciumar la cârciuma lui Dumitriț

 

 

Țigani:

 

 

Vasili, țigan, grădinar dumisale hatmanului

 

 

Preoți:

 

 

Popa Neculai ot Vovidenii

Popa Dumitru, de acolo

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Calistru, blănar

Alecsandru, hotincean

 

 

Seimenii hătmănești:

 

 

Vasili, ungur

Tanas

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Vasili, crav

 

 

Jidovii:

 

 

Iancul, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Strâmbă și Sărbască

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Mihai, grădinar

Toma, blănar, cârpaci

Vasili nepot lui Toader Costașcu

Gheorghi, pitar

Gheorghi, curălar

Ștefan Împușcăcasa, conderagiu

Gheorghi, pitar, sârb

Petre, boiangiu

Stavăr, băcal

Neculai, ungur

Gheorghi Andoni

Gheorghi, crav

Ștefan, eroar în casa lui Ianachi Sava

 

 

Holtei:

 

 

Hriste, grec, la cârciuma Mârzei, bacalbaș

Gheorghi, cârciumar la cârciuma mănăstirii Dancul

 

 

Țiganii:

 

 

Simion, țigan al lui Toma Cozmii

Mârza, țigan al Mitropoliei

Ion, bucătar, țigan străin

Vasili, țigan a dumisale vel postelnicului

Lupu, , țigan al mănăstirii Dancului

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ilii ot Sveti Neculai

Popa Vasili ot biserica Banului

Popa Toader ot Tălpălari

Popa Macarie ot Sveti Dumitrii

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ștefan Zătran, logofețel

Iova, muntean, logofețel

Luca fiul lui Banu

Ianachi fiul lui Ilii Misără

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Constantin, cârciumar la cârciuma mănăstirii lui Sveti Spiridon

Gligoraș fiul lui Toader Fustășanu

 

 

Călărași:

 

 

Parfenii

 

 

Seimeni agiești:

 

Gavril, în casa preotului Ilii

Andrei Scorțescul, topciu

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov

Ilco, jidov

Ețcu, jidov

Iancu, jidov

Isac, jidov

Iancu, jidov

 

 

 

 

 

Mahalaua Fănăriei

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

Mihai, cantaragiu vămii

Iacomi, mărginean, în sama lui Mihai

Gheorghi, cibucciu, caramanliu

Sava, misărciu

 

 

Femei văduve:

 

Anița, săracă

Maria, tărsănăriță

 

 

Mazili și ruptași:

 

Constantin Blebii

 

 

Seimeni hătmănești:

 

Toader

Pavăl Cialâc, misărciu

Gheorghi, crav

 

 

Călărași și beșlii:

 

Vasili, călăraș

Ilii, cârciumar la cârciuma mănăstirii Sveti Spiridon, călăraș

Neculai, călăraș

Ion fiul Țărancii, beșliu

Toader Țarălungă, lipcan

 

 

Seimeni agiești:

 

Dumitru

Stan, săpunar

Ioniță

Lupașcu, crav

Gheorghi, căpitan

 

 

Negustorii birnici:

 

 

Constantin, laz, , cârciumar la cârciuma bacalbașului Iani din Ulița Mare

Gheorghi, herar tot acolo

Manto, grec tot acolo

Nicola, laz, făclier la Podu Vechi

Ștefan, șlicar la Podu Vechi

Iani, laz, băcal la Podu Vechi

Toader, brașovean la Podu Vechi

Dobre, cupeț

Alecsa Mârza, băcal la Podu Vechi

Costia, grec la Podu Vechi

Panaite, laz, blănar la Chirvăsărie

Ianachi Mane, la Chirvăsărie

Iani, laz, la Chirvăsărie

Neculai nepot lui Iani, la Chirvăsărie

Andoni fiul lui Ianachi, ciauș la Făină

Iani, băcal la Bărboi

Hagi Gheorghi

Tuduran, lipcan, la Chirvăsărie

Ioniță, blănar, la Chirvăsărie

Ianachi Borș, blănar la Chirvăsărie

Ianachi, laz, cupeț la cârciuma lui Iani, băcalbaș la Chirvăsărie

Iani, bacalbaș la Chirvăsărie

Vasilachi fiul săbierului de acolo

Stoian, sârbul de acolo

Drumce fiul lui Hagi Andrei de acolo

Stoian, sârbul de acolo

Drumia, sârbul de acolo

Aivaz de acolo

Hagi Năstasă, băcal de acolo

Vasile, mătpsar de acolo

Vasili Râșcanu de acolo

Hrisotom, cupeț de acolo

Duca al lui Matei Bantăș, laz de acolo

Necula, grec, băcal din Hagioae

Ion, muntean, abager din Hagioae

Toma cel mititel din Hagioae

Neculai fiul lui Gavril Covrig din Hagioae

Gheorghi al lui Hagi Tănasă, grec din Hagioae

Mihălachi Jălincu

Iani Mârza, băcal din Hagioae

Neculai, făclier din Hagioae

Iani, venițian din mahalaua Măjile

Costantin Loiz din mahalaua Măjile

Iordachi, blănar din mahalaua Măjile

Hristia, băcal din mahalaua Strâmbă

Neculai Mihu, pitar din mahalaua Rusască

Coste nan lui Arnput din mahalaua Rusască

Zaharia, precupeț din mahalaua Rusască

Mihalachi, precupeț din mahalaua Rusască

Dumitru Csanfopolu, băcal din mahalaua Rusască

Năstas, grec, băcal din mahalaua Rusască

Gheorghi, sârb, abager din mahalaua Rusască

Hristia Bostan, făclier din mahalaua Rusască

Toma, băcal din mahalaua Rusască

Ion al lui Maftei, brașovean din mahalaua Rusască

Dumitru, băcal, cazacliu din mahalaua Rusască

Gavril Neculai din mahalaua Rusască

Ioniță fiul lui Toma din mahalaua Rusască

Mihai Radovici din mahalaua Rusască

Tănasă nepot Rangăi din mahalaua Rusască

Ioniță Gane din mahalaua Rusască

Iani, grec, brașovean din mahalaua Rusască

Hurmuzachi, brașovean din mahalaua Rusască

Toader Dorobuș din mahalaua Rusască

Timuș din mahalaua Rusască

Nicola, săbier, focșănean din mahalaua Rusască

Sari Iani, grec din Fănăriei

Ion, brașovean din Fănăriei

Dumitru Țânțu, grec din Broșteni

Necula, sârb, abager

Vasilachi fiul lui Necula Spânu din Broșteni

Miron Ghica al lui Vasili, blănar din Broșteni

Vasile fratele Cuculesii și sinovii Cuculesii din Broșteni

Costantin Ranga din Frecău

Vasili fiul cașcavalgiului

Ioniță Andrian din Frecău

Mârza, băcalbaș din Frecău

Toma fiul brașoveniții din Muntenimea de Jos

Ionciul, abager din Muntenimea de Jos

Trifan, abager din Muntenimea de Jos

Dumitru, herar din Muntenimea de Jos

Lupu, cazacliu din Muntenimea de Jos

Timofti fost staroste de ciocli din Muntenimea de Jos

Tatul, abager din Muntenimea de Jos

Hagi Tănasă, făclier din Muntenimea de Jos

Dumitrițe Arghirii

Iordachi Mandana

Neculai Caplan

Sterii, băcal

Năstasă, băcal bal din Muntenimea de Jos

Năstasă Macri, băcal

Dumitrachi fiul lui Osmachi

 

 

Negustorii șezători străini ce nu dau bir:

 

 

Foti, lipcan, fiul lui Alecsandru

Panaiti fiul lui Foti

Costia Avram, lipcan

Dumitru Ciornei, lipcan

Toma Săndulachi, lipcan

Dumitru Papafir, lipcan și fratele lui Iordachi

Săndulachi fiul lui Anastas, lipcan

Neculachi Avram, lipcan

Iani Cărăchii, lipcan din Podu Vechi

Iani Neculetin, lipcan din Podu Vechi

Panaite Concioti, lipcan

Năstasă Stănilă, lipcan din Podu Vechi

Toader Petrovici, lipcan

Tănasă Gaga, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Iani Cumbati, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Csanfu Lambru, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Toader Caracada, cupeț din mănăstirea Trisfetitele

Dumitru, cumnat lui Coste Gheorghi din mănăstirea Trisfetitele

Chiriac Anastasiu din mănăstirea Trisfetitele

Costantin Gheorghi din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Manoli Savatin din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Dima Hagi Ioan, cupeț din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Gheorghi Țigara, blănar din mănăstirea Trisfetitele Colonie

Dumitru Pavli, lipcan din mănăstirea Golia

Hagi Poliz, tovarăș lui Pavli din mănăstirea Golia

Hristodor Papafil din mănăstirea Golia

Manto Nastasiu din mănăstirea Golia

Gheorghi, neguțător din mănăstirea Golia

Năstasă Duca din mănpstirea Sveti Vineri

Vasilachi, țărigrădean, odunbeghir, cupeț din mănăstirea Sveti Sava

Zota, grec, cupeț din mănăstirea Sveti Sava

Iani Lingar, cazacliu din Bărboi

Dima Neculai, mititel

 

 

Negustori și alți cu salvovgardie, ca să nu se supere la bir:

 

 

Mihai, cazacliu cu savovgardii din let 1773, april 30

Avram Nicolai și Dumitru Gheorghi, greci; aceștia doi sunt tovarăși și au salvogvardie

Ispir Celovicu, grec cu salvogvardie

Chiriac Dumitru, marchitan călător, cu salvogvardie

Gligorii Ioan și Apostu Dimitriu, tivasăși, cu salvogvardii

Ion, grec, cu salvogvardie

Petre, hiot, cu salvogvardie din let 1774, april 10

Hriste nepot căpitanului Javid, cu salvogvardie

Hristodul fiul lui Pană, la fel cu salvogvardie

Gheorghi Albineț, cu salvogvardie

Gheorghi Ciacârcoi, cu salvogvardie din let 1771, april 27

Gravan, tuficciu, cu salvogvardie let 1771, mai 20

Stamati, grec, cârciumar la cârciuma lui Nicoli, făclier, la fel

Ivan Botezat, ceprăgar, cu cartea Divanului să nu se supere; let 1772, mart 15

Gavril, căldărar, sârb, la fel cu salvogvardie, let 1772, februarie 26

Toader, tovarăș lui, la fel într-această salvogvardie

Gheorghi Botezat, crav, la fel cu salvogvardie; let 1771, mai 21

Hagi Petre, caramanliu, cafigiu, la fel, let 1771, mart 11

Vasili, căldărar, la fel, let 1772, mai 20

Anastas, venițian, grec, la fel; let 1773, ianuarie 20

Iani Turnavint, la fel; let 1772, noiembrie 9

Ianachi, blănar, la fel, grec la mănăstirea Sfânta Vineri

Drăghician al lui Vasili, mătăsar, la fel; let 1773, ianuarie 25

Gheorghi, calpaccibaș, la fel; let 1774, mart 17

Iani, grec, precupeț cu cartea Divanului, să nu se supere, fiind rob

Stanciu, sârb, precupeț, la fel cu Anastas, venițian, grec, la fel cu salvovgardie; let 1773, ianuarie 25

Necula, grec, holircar, la fel

Panaitachi Răiz, cafingiu, la fel

 

 

Negustorii ce s-au răspuns că sunt călători:

 

 

Steri fiul popii Chiriac, la han

Iani Cromidu, cazanliu la mănăstitrea Trisfetitelor

Zoe Mighiogos, grec la biserica Sveti Nicolai

Ștefan Ciohogiolu la biserica Sveti Nicolai

Caranfil la biserica Sveti Nicolai

Caragi la biserica Sveti Nicolai

Dumitru, grec la mănăstirea Bărboi

Pantazi, grec la mănăstirea Bărboi

Năstasă, grec la mănăstirea Bărboi

Steri Hriste, grec la mănăstirea Bărboi

 

 

 

 

 

Mahalaua Feredeile

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Vasili, la cârciuma lui Ion Papăjâmnă

Vasili, tălpălar

Vasili ce a fost bulubaș

Vasilachi, crav

Antohi al Împărătesii

Ion, chetrar, ungur

Mihai, sârb, pitar

Constantin al lui Tudurachi, crav

Radu, muntean, crav

Trandafir, grec, teslar

Dumitru

Ilii, lifticar

Dumitru, grec

Ioniță fiul lui Ionașcu, vizitiu

Ilii, sârb, pitar

Tănasă ce s-a numit slugă

Tănasă, cojocar

Costantin Urechi

Iani, sârb, ce-a fost cârciumar

Gligori, brăhar

 

 

Holtei:

 

 

Andrei, tălpălar la Ion Papăjâmnă

Ion, cojocar în casa Mariei Tecuțoaei

 

 

Femei văduve:

 

Ioana

Sanda

Paraschiva

Costanda

Aidona

Ioana

Dumitra

Ioana

Catrina, țigancă

Maria, doftoroaie

Maria, țigancă

Nastasia, țigancă

Tudora

Maria

Anița

 

 

Țiganii:

 

 

Pancu, țigan al dumisale spătarului Dumitrașcu Sturza

Antohi, țigan al dumisale vel postelnicului Ion

Gheorghi, țigan al mănăstirii Trisfetitelor

Gheorghi, țigan, slopotar, la fel

Ion, țigan, pitar al Mitropoliei

Ioniță, țigan al mănăstirii Barnovschi

Chirică, scripcar al dumisale hatmanului

Dragomir, țigan, pitar al Mitropoliei

Vasile, țigan al lui Gligori, ceasornicar

Pavăl, țigan al domniei

 

 

Preoți:

 

 

Popa Toader de la Tălpălari

Popa Mihai de la Mitropolie

Popa Maftei de la Sveti Nicolai

Popa Ion de la Sveti Nicolai

Popa Vasili de la Sveti Nicolai

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Gherasim Birenda, tălpălar

Vasilachi, humar

Nicolai Alici

Pană Gură

Andronachi Alici, tălpălar

Lupu Alici

Ion Rachiu

Mihălachi

Andrii Alici

Gheorghi Brânză

Ștefan Catărău

Iordachi

Gligoraș, pitar

Gheorghi, bărbier

Niagu

Costantin Zahornian

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Ion Papăjâmnă, tălpălar

Pintilii Papăjâmnă

Chiriac Corbu

Velișcu fiul lui Andrunachi, tălpălar

Costantin fiul lui Andrei

Iosip Botezat

Ifrim Iosâp cumnat lui

Mârzac, crav

Iani, sârb, iangăngiu

Ștefan, iangăngiu

Iovan Botezat, căpitan

 

 

Dărăbani:

 

Costantin

Ion fiul lui Năstasă

Chiriac, cârciumar la Frecău

 

 

Comișei:

 

Gavril

Manoli, blănar

Gheorghi, ciubucciu

Vasili, bucătar

 

 

Armășei:

 

Gheorghi, armășel

Toader Cărăiman, ispravnic temniței

 

 

Copii în casă:

 

Neculai, blănar

 

 

Podari:

 

Dumitru, sârbu

Stoian, sârbu

Stoian Ciolac, sârbu

Neculachi Șionian

Neculai, sârbu

Ioniță, sârbu

Spas, ceauș

Șerban, sârbu

 

 

Ciocli:

 

Neculai Childescu

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov

Iani, jidov, holircar

Avram, zlătar

Iani, frâncu

Leiba, jidov

Mindel, jidov

Froim, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Broșteni

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Năstasă Ciolac

Ion, sârbu

Toader, sârbu, plăcintar

Gheorghi, pitar, grec

Panaiti, sârbu

Tănasă Gazăt

Neculai, cantaragiu vămii

Zamfir, grec

Radu, sârbu

Iftimii, șelar

Iordachi, grec

Neculai fiul cofităriții

Ivan, băcal

Vasili, croitor

Stan, crav

Vasili, crav

Chiriac, căldărar

Ioniță al Ghinoai, grec, blănar

Gheorghi, butnar

 

 

Holtei:

 

 

Petcu, arnăut, cârciumar la cârciuma lui Ionacă Codrian

Coste, grec, plăcintar la Toader, sârbu

 

 

Femei văduve:

 

Zmăranda

Maria

Gafița

Despa, munteancă

Paraschiva

Ioana

Ștefana

Măriuța

Ilinca, preoteasă

Maria

Ilinca

Palaghia

Vișa

Ilinca

 

 

Țiganii:

 

 

Ion, țigan străin la Toader, sârbu, plăcintar

Hriste, țigan dumisale hatmanului

Marin, țigan, scripcar, la fel

Ion, țigan, cărămidar, la fel

Toader, cobzar a dumisale vel vistiernicului

 

 

Preoți:

 

 

Popa Feodos la Sveti Costantin

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ursu, blănar

Chiriac, fost baș lulubaș de Curte

Costantin, logofețel al dumisale păhărnicesei Ilincăi Racovițoai

 

 

Seimeni hătmănești:

 

 

Lupu, chetrar

Ioniță Țugule, la drăgani

Ioniță, teslar

Ianachi

Tudurachi, crav

Ivan, crav

Vasili, cheptănar

 

 

Beșlii, călărași, lipcani:

 

 

Frangolia, beșliu

Alecsandru, călăraș

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Ștefan

Ion, roș

Vasili, păscar

Radu, blănar

Mihai, crav, roș

 

 

Comișei:

 

Ștefan

Vasili, vatav de comișei

Ioniță, ciubucciu

 

 

Aprozi:

 

Ioniță, aprod

 

 

Copii în casă:

 

 

Ianachi al cofităriței, grec

Vasilachi Canila

Ioniță, bărbier

Iancu

 

 

Podari:

 

Ștefan, calfă

Filip, grec

Gligoraș

Apostol, arman, teslar

 

Ciocli:

 

Sandu, făclier

 

Jidovii:

 

Leizăr, jidov

Moisăi, jidov

Herșcu, jidov

Avram, jidov

Leiba, jidov

Ilii, jidov

Golda, jidov

 

1854, Cogălniceanu: Palatul Ocârmuirii din Iaşi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, 384 şi urm.