Dragusanul - Blog - Part 1057

Dimitrie MARMELIUC

 

Dimitrie MARMELIUC

 

Marmeliuc

 

20.10.1886, Litenii Bucovinei – 01.11.1970, Bucureşti

 

         „Viteazul profesor şi scriitor bucovinean“ a publicat: „Figuri istorice româneşti în cântecul poporal al românilor” (1915), „Pe drumul idealului” (1919), „Sofocle” (I, II, 1920-1925), „Eroului dela Cireşoaia: I. Grămadă“ (1936), „Clasicismul greco-roman şi cultura românească” (1937), „Frumuseţea poeziei homerice” (1938), „Tragicul la Sofocles” (1939), „Aspecte din viaţa culturală a Bucovinei” (1941), „Bucovina în cultura neamului” (1944) şi „Drama istorică la Sofocle şi Euripide” (1970). Mai multe, în Mărturisitorii ** – clik.


Victor MORARIU

 

Victor MORARIU

 

Morariu Victor

 

12.02.1888, Toporăuţi – 01.07.1946, Caransebeş

         A publicat: „Un proces de înaltă trădare în Bucovina de la 1780“ (1920), „Călăuza istorică a oraşului Suceava“ (1921), „Novalis, teoretician al romantismului“ (1924), „Amintiri despre Ion Grămadă“ (1926), „Sintaxa propoziţiunii în Psaltirea Şcheiană“ (1927), „Pedagogia lui Jean Paul“ (1933), „Pedagogia lui Herder“ (1936) „Istoricul Reuniunii muzical-dramatice Ciprian Porumbescu “ (1939), „Vasile Bumbac“, „Problema nuvelei în literatura germană“ şi „Prima traducere a Luceafărului“ (1940). Mai multe, în Mărturisitorii ** – clik.


Ilie E. TOROUŢIU

 

Ilie E. TOROUŢIU

 

Toroutiu

 

17.06.1888, Solca – 23.11.1953, Bucureşti

 

         Editor al revistelor „Caietele Eminesciene“ (1927-1929), „Floarea Soarelui“, „Literatură, artă, ştiinţă, viaţă socială“, „Convorbiri literare”, serie nouă, Torouţiu a publicat „Românii şi clasa dirigentă din Bucovina. Studiu statistic economic“, „Românii şi clasa intelectuală în Bucovina“, „A fost odată. Poveşti şi cântece populare“, toate în 1911, „Chipuri“ (1912), „Frunză verde. Cântece populare“ (1914), „Poporaţia şi clasele sociale în Bucovina“ (1916) ş 13 volume de „Studii şi documente literare“ (1931-1946). Mai multe, în Mărturisitorii ** – clik.


Leca MORARIU

 

Leca MORARIU

 

Morariu Leca

 

25.07.1888, Toporăuţi – 15.12.1963, Râmnicu Vâlcea

 

         Întemeietorul revistelor „Făt-Frumos“ (1926-1944), „Fond şi formă“ (1938-1944) şi Buletinul „Mihai Eminescu“ (1930-1943), Leca Morariu a publicat cărţile „De la noi. Poveşti“ (1920), „Războiul Troadei“ (1923), „Institutorul Creangă“ (1925), „Drumuri moldovene. Pe urmele lui Creangă“ (1925), „La fraţii noştri“ (1928), precum şi o mulţime de studii despre viaţa şi opera lui Porumbeşti, Eminescu, Veronica Micle, Nicu Gane, T. Robeanu, Grămadă, Teliman etc. Mai multe, în Mărturisitorii ** – clik.


Alexandru ZAVULOVICI

 

Alexandru ZAVULOVICI

 

Zavulovici

 

17.06.1889, Suceava – 21.06.1976, Suceava

 

         A compus suita simfonică pentru orchestră „Cântec şi joc” (1924), tabloul simfonic „Primăvara” (1924), „Hora Natalia” (1936), „Şi dacă ramuri bat în geam”, pe versuri de Mihai Eminescu, „Imnele Sfintei Liturghii” etc., publicând „23 Coruri. Culegere de coruri pentru 3 voci egale şi pian” (1924), „Studii şi piese pentru vioară” (1973), lăsând moştenire Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” un voluminos manuscris cu memorii şi mărturii culturale sucevene.


Pagina 1.057 din 1.086« Prima...102030...1.0551.0561.0571.0581.059...1.0701.080...Ultima »