Dragusanul - Blog - Part 32

„Recensământul” ignorat

 

Sânziene, la Suceava – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

Pentru că multă lume este interesată de propria-i genealogie, astăzi, în vreme ce lucram la copierea recensământului din anii 1770-1774 pentru Ţinutul Vasluiului, mi-a venit ideea să apelez la „recensământul” nostru ignorat, deşi prezent în toate documentele noastre istorice. Şi, aşa cum îi spuneam istoricului şi poetului Vasile Ursache, într-un comentariu, deşi înţeleg volumul uriaş de muncă pe care mi-l asum, am făcut o primă încercare, aruncând câte o privire prin: Codrescu, Theodor, Uricarul, partea a doua, Iassi 1889 – prescurtat TV2; Ghibănescu, Gh., Surete şi Izvoade, Vol. I, Iaşi 1906 – prescurtat GG1; Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, V, Bucureşti 1903 – prescurtat NI5. Apoi am încercat să identific neamuri (mai puţin cele mari boiereşti, în favoarea răzeşilor), nu prenume, deci nume atestate de veacuri, pe care oricine le poate afla la pagina bibliografică din paranteză şi, comparând veacurile şi numele, pot îndrăzni o temerară căutare a străbunilor. Va trebui să-mi fac pagini pe litere şi să lucrez, fără a publica vreo listă, până ce voi termina lucrarea. Indirect, cei interesaţi pot afla, prin apelarea la textul indicat, şi amănunte din istoria unei localităţi moldoveneşti sau alta.

 

 

Chemarea la nuntă, la români – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

AVRAM, Grigoraş (1796, Botoşani, TC2 – pp. 56-58)

 

 

BĂLOŞ, Cozma (1591, Baia, pârgar, , NI5, 69)
BALŞ, Bejan
(1654, Albeşti, NI5, 31)

BĂNCESCU, Macsin (1595, Bacău, NI5, 6)

BELIBOU, Năstasie (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

BLĂNAR, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225),

BLĂNARIUL, Ion, Cârstea (1737, Iaşi, NI5, 55)

BOBOCE, Sârghie (1693, Tecuci, NI5, 224),

BORCEA, Costin (1604, Porceşti, NI5, 9).

BORGHELE, Iordachi (1693, Botoşani, NI5, 225),

BOSTAN, Ion (1719, Bârlad, NI5, 101)

BOTA, Simion (Urecheşti, NI5, 8),

BRĂILEANUL, Cârstea (1678, Ruşii, NI5, 224),

BUGA, Ştefan al lui Simion (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

BUNIŢA, Toader (1678, Stănceşti, NI5, 224),

 

 

CAPRĂ, Giurgea (1661, NI%, 72; 1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

CĂZAC, Dumitru(1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CEPRAGA, Strătulat (1693, Puţeni, NI5, 224),

CHIŢUL, Ion (1600, Popeşti, NI5, 7)

CIOCINĂ, Ion, preot (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

CIUC, Teodor (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CIOLPAN, Petru (1559, Bodeşti, NI5, 4)

COCAN, Costantin (1708, Odobeşti, NI5, 99)

CORFOS, Toader  (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

COMIŞEL, Donici (1619, Vârtop, NI5, 15)

CORNE, Ştefan 1677, Liteni, NI5, 30)

COZEA, Toma (1604, Porceşti, NI5, 8)

COZMAN, Arsenii (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CRISTEA, Prăvii  (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

 

 

DRACEA, Constantin (1631, Goşmani, Neamţ, NI5, 19)

 

 

FURDUI, Neculai (1654, Păltiniş, NI5, 85), Condre (1693, Umbrăreşti, NI5, 224),

 

 

GOGOŞ, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

 

 

HAGI, Tanas (1693, Botoşani, NI5, 225),

HANOS, Chircul (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

HARHAZ, Vasilie (1662, Cătămăreşti, NI5, 222),

HARUŢ, Pentelei (1609, Stănceşti, NI5, 214)

HĂUL, Acsinti (1693, Botoşani, NI5, 225),

HUTCO, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

 

 

IACOBESCU, Luca (1488, Siret, NI5, 211)

 

 

JORA, Toader (1594, Tecuci, NI5, 4)

 

 

MANE, Sandul (1745, Luceni, NI5, 58)

MURGULEŢI, Nicolai, nepot preotului Ciochină (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

MUSTEAŢĂ, Feodor (1796, Botoşani, TC2, 56-58)

MUŞINĂ, Ignat (1693, Tecuci, NI5, 224),

 

 

NACUL, Toderaşco (1681, Câmpulung, NI5, 71)

NEGRE, Procop (1642, Bârlad, NI5, 73)

NEGRUL, Sava (1744, Cotnari, NI5, 58)

 

 

PAFT, Constantin (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

PANCUL, Costaşco (1703, Cătămăreşti, NI5, 226),

PĂRÂU, Tănasie (1724, Hălăuceşti, NI5, 53),

PASCAL, Gahiţa (1677, Iaşi, NI5, 90)

PELIN, Iorda (1693, Botoşani, NI5, 225),

PIELMUŞ, Sava şi Necula (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

POPĂSCUL, Vasilie (1600, Urecheşti, NI5, 7)

PRODAN, Lazor (1488, Siret, NI5, 211)

PUIUL, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225),

PUŢEANU, Jurju (1497, Puţeni, Vaslui; NI5, 3)

 

 

RĂCIU, Goga (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

RĂUL, Neculai (1735, Huşi, NI5, 105)

RAŢĂ, Ion (1693, Tecuci, NI5, 224),

ROBULEŢCO, Seman (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

 

 

SIRETEAN, Nicola („Săretiian”,1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

ŞOLTUZ, Ion (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

 

 

TĂUTUL, Toader (1643, Balileşti, NI5, 219)

TOLOSCA, Gligorie (1600, Copăceşti, NI5, 8)

TUDOR, Ştefan (1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

TURCUL, Gheorghe (1601, Cuc, NI5, 8)

ŢÂRDEA, Toader, (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1)

ŢAUL, Patrichie (1693, Puţeni, NI5, 224),

ŢUGURLAN, Gheorghi şi Dumitru (1693, Tecuci, NI5, 224),

 

 

UDREA, Ilea (1604, Poceşti, NI5, 9), Vasilie şi Adam(1661, Orăşeani, NI5, 221),

 

 

VOROAVĂ, Apostol (1668, Miclăuşani, NI5, 89)

 

 

ZAVUL, Vasile (1654, Păltiniş, NI5, 85)

ZBIERA, Nacul (1654, Cerneşti, NI5, 31)

 

 

Sâmbra plugului – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 


Paul Henry: Les églises de la Moldavie du Nord

 

 

 

 

În cartea lui Paul Henry, publicată la Paris, în 1930, sunt mult mai multe imagini cu arhitectură şi, mai ales, cu pictură din bisericile nordului Moldovei – în general, frescă, unele dintre aceste detalii fiind vandalizate, de-a lungul vremii. În final, o să vă dau şi linkul unde puteţi găsi această carte (abundă în informaţii istorice), cu impresionantul ei album, chiar dacă buzincuriştii, care nu ştiu şi nu pricep nimic, se vor da iar erudiţi în capete goale, după cum li-i obiceiul. În fond, eu pentru cei interesaţi de acest site fac tot ceea ce fac, precizând, încă o dată, că site-ul înseamnă doar fişele, de care mă folosesc sau nu, atunci când am de scris vreun capitol de carte.

 

 

 

 

 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/16402/?offset=#page=336&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=

 

 


Ţinutul Vasluiului: Ocolul Mijlocului (II)

 

 

 

Satele Fereştii, Olăneştii, Portarii, Ciofenii, Onceştii, Zăpodenii, Moara Grecilor

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Fereştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Fereştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ioniţă Dârdără

Donos vornic

Antohi, muntean

Arteni zet (al) lui

Ioniţă Baron

Anton Potoracu

Timofti Bucul

Gavril, mocan

Ioniţă Câcâcia

Macoveiu

Ion Chiriţa

Simion, muntean

Ianachi, vătăman

Şerban, herghelegiu

Costandin, văcar

Neculai, plugar

Todos, plugar

Vasile sin (fiu) Chiriţii

Ilii, dârvar

Ursul fiul lui Chiriţa

Gavril fiul vătămanului

Dănăilă, pas

Vasile, scutar

Gheorghi, cioban

Ştefan, văcar

Postolachi, herghelegiu

Toma, cioban

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile

 

 

Diaconi:

 

 

Mihalachi, diacon

 

 

Ţigani:

 

 

Ioniţă, judele

Gheorghiţă

Vasile fiul lui

Beşliaga

Mazire

Caloian

Savin

Rogoz

Şerban

Ion, pânzar

Mănăilă

Ion fiul lui

Neculai fiul lui Caloian

Boboc

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Olăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Olăneştii

 

 

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Grigori

 

 

Birnici:

 

 

Costandin Muştuc

Costandin, vrâncean

 

 

Ţiganii:

 

 

Grigoraş

Miron

Măcarii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Portarii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Portarii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile, muntean

Cozma Ţurcan

Costandin sin (fiu) Proca

Antohi Ţurcan

 

 

Babele:

 

 

Dumitra

 

 

Mazili:

 

 

Gheorghi, ciohodar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Ciofenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Ciofenii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gavril, morar

Pintilei, pas

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 227

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Onceştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Onceştii

 

 

 

 

Poştaşii:

 

 

Andrei Tiron

Toader Tiron

Ion sin (fiu) lui Zaharia

Ursul Tiron

Vasile zet (al) lui Băltian

Ştefan al lui Băltian

Dumitru fiul lui Gavril

Iordachi brat (frate) lui

Trohin fiul Sandii

Ioniţă Fărâmă

Toader Danciul

Solomon fiul lui Iordachi

Pavăl fiul lui Ion

Luca Bejenăriţii

Gheorghe Mertic

Toader Căldare

Sirghii fiul lui Gavril Danciul

Ion Toderescul

Vasile Căldare

Panaite Tăbuşcă

Cozma Chirascu

Cozma Buhuş

Bucur, chihae

Gheorghi, baciul

Toader fiul lui Mihălache, baciul

Mihălache Căldare

Tănasă, ciobotar

Sava, baciul

Ştefan Drăghici

Costandin fiul lui Ion

Sandul Grosul

Neculai, sârbul

Sava, porcişanul

Vasile Bucă

Ioniţă fiul lui

Sava Brânză

Costandin Romăşcan

Ioniţă Molan

Zaharia, baciul

Ioniţă, baciul

Trifan fiul lui

Vasile fiul lui Mihalachi, baciul

Mihalachi, baciul

Neculai Broatic

Grigori, cioban, fiul lui Strati

Gheorghe al lui Broatic

Neculai Molan

Gheorghi Bârdan

Ion Tânjală

Ioniţă Malcoci

Constandin văr lui

Andronachi Tiron

Constandin fiul lui

Mihalachi Şchiopul

Andronachi Tili

Gheorghi fiul lui Trohin

Gheorghe Merlă

Neculai Coruiu

Neculai, blănar

Ştefan, nepot lui Malcoci

Vasile fratele lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 227, 228

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Zăpodenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Zăpodenii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Cozma Ciopată

Gavril Băltian

Gavril fiul lui

Toader fiul căpitanului

Ion al lui Ion Ciopată

Ioniţă fiul lui Ciopată

Mihalachi Chirascu

Neculai Bâle

Cristia al lui

Costandin, ciobotar

Vârlan Motăş

Costandin Solomon

Ştefan Caimac

Lupul Grigorii

Ion Zărnescul

Ioniţă Stratul

Zaharia Postolachi

Ianachi Stratul

Ianachi Buhuş

Ioniţă Bălăuţă

Vasile Ifteni

Lupul brat (frate) lui Ifteni

Gavril Pătrunsul

Ianachi Potoracu

Antohi Robul

Andrei Pester

Grigori Buhuş

Mardari fiul lui Costandin

Ianachi Robul

Ioniţă Chiroşcă, căpitan

Iamandi fiul lui Dumitraşcu

Vasile frate lui Grigori, cioban

Vasile Ţucă

Toader Grămadă

Todosă Moşuleţ

Toader a Trofinii

Vasile, pâslar

Maftei fiul lui Ioniţă, baciul

 

 

Babe:

 

 

Frăsina

Aniţa, săracă

Dobra

 

 

Ruptaşi:

 

 

Neculai Ştiucă

 

 

Copii în casă:

 

 

Pintelei

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile

Popa Coman

 

 

Diaconi:

 

 

Sandul, diacon

Neculai, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 228

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Moara Grecilor

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Moara Grecilor

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader, morar

Grigori, dârvar

Toader, herghelegiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 228

 

 


Ţinutul Vasluiului: Ocolul Mijlocului (I)

 

 

 

Satele Scânteia, Borosăştii, Dracsinii, Tufeştii, Focşasca, Potropeştii, Mirceştii,

Rediul, Şurăneştii, Ghergheleul, Dăneştii, Beriasa, Boţoaia, Cârleştii, Şerboteştii

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Scânteia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

Scânteia

 

 

 

 

Poştaşii:

 

 

Constandin Cârţan

Avram Bârlădian

Iacob, rus

Constandin, dascăl

Dumitru, vornic

Grigori brat (frate) lui

Ianachi a Frăsinii

Dumitru Cârţan

Vasile sin (fiu) lui Pavăl

Neculai a Frăsinii

Vasile, rotar

Gheorghi fiul lui Ianachi

Spiridon, cărucer

Grigori Doroşencu

Gheorghi Creţul

Ion Coce

Ion fiul lui Alecsandru

Ioniţă, funar

Năstas fiul lui

Ion Peşte

Andronic Mihai

Ioniţă fiul Ştefanii

Vasile Peşte

Andrei Negură

Ioniţă Negură

Toader Negură

Sava, crav

Dumitru Negură

Ifrim Dărăban

Ioniţă Dulichi

Ion Bobul

Constandin fiul Lupoaei

Gheorghi Dărăban

Grigoraş Curcă

Dumitraşcu, plugar

Ifteni a Lupoaei

Constandin fiul Ştefanii

Vasile fratele lui

Vasile, rotar

Melinti a Aniţii

Vasile Căldare

Gheorghi Horne

Ilii Zgarbură

Sandul, muntean

Dumitraş Bărdicoi

Ioniţă a Ştefanii

Ştefan Podnalt

Nistor fiul lui

Ioniţă fiul Cocioaei

Toader, butnar

Iani Bursuc

Simion Horne

Vasile Frimul

Gavril fiul lui Andrei

Ichim al lui Spănachi

Andrei Strâmbul

Gheorghi Zbera

Lefter fiul lui

Tănasă Zbera

Gavril Cheptul

Grigori Tânjală

Grigori fiul vânătorului

Lupul Golim

Ion Lepădat

Vasile Tânjală

Constandin Cenuşă

Vasile Bărgan

Gheorghi Grecul, căpitan

Solomon Coroban

Andrei, chiae

Ion Cimpoacă

Ion Zărul

Păladi

Grigori Cârţan

Gheorghi fiul Ţugulii

Proca Ţugule

Ion fiul lui Andrei din Şchei

Tănas, frate lui, din Şchei

Andronachi Ţapul, din Şchei

Simion Peşte, din Şchei

Toader Bobul, din Şchei

Toader Vrabii, din Şchei

Vasile Vrabii, din Şchei

 

 

Ruptaşi:

 

 

Apostol Ciolacul

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ioniţă

 

 

Diaconi:

 

 

Toader, diacon

 

 

Aprozi:

 

 

Andrei Buhle

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 223, 224

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Borosăştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Borosăştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Goian

Andrei Frimul

Onofrei

Sandul Bobul

Ioniţă, muntean

Neculai Zbera

Lupul Moşniaga

Vasile Tânjală

Maftei, văcar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 224

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dracsinii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Dracsinii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă a Aftiniei

 

 

Dărăbani:

 

 

Zaharia Tânjală

Vasile, dărăban

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 224

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Tufeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Tufeştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavăl

Agapii sin (fiu) lui Pricopii

Tănasă Horelcă

Ostahii

Gheorghi, văcar

Andrei Bobul

Anton

Simion Golici

Ştefan fiul lui Golici

Toader a Roboaei

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasile:

 

 

Diaconi:

 

 

Dumitru, diacon

 

 

Ţigani:

 

 

Sandul, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 224, 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Focşasca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Focşasca

 

A dumneaei logofetesei Pălădoaei

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihai sin (fiu) lui Proca

Todose fiul lui Zaharie

Gheorghi, rusul

Vasile Prutian

Micuţă zet (al) lui Ţurcan

Grigoraş Fele

Costandin, vornic

Stămati fiul Paraschivei

Ion Veveriţă

Grigoraş, căpitan

Ianachi Boghiul din Tăcuta

Lazor, slugă

Iftemi, grădinar

Antohi fratele lui

Zaharie

Ion Haratunga

Anton Tirijcu

Ioniţă fratele lui

Ioniţă, cojocar

Ioniţă, vânător

Moisei al herghelegiului

 

 

Ruptaşi:

 

 

Vasile Cotae

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

 

 

Ţigani:

 

 

Pavăl, scripcar

Ioniţă Vântul

Ioniţă, herar

In (alt) Ioniţă, herar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Potropeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Potropeştii

 

 

 

 

Mazilii:

 

 

Neculai Cujbă

Miron Cujbă

Toader Cujbă

 

 

Babele:

 

 

Sofronie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Mirceştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mirceştii

 

 

 

 

Mazilii:

 

 

Gheorghi Păsat

Iani fratele lui

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Andrei

 

 

Călăraşi:

 

 

Gavril Floroiul

Grigoraş Buzatul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Rediul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Rediul

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Neculai Ivan

Gheorghi Crucian

Neculai Mândrul

Lupul, bărbier

Ioniţă

 

 

Copii din casă:

 

 

Alicsandru Papuc

Bogdan, muntean

 

 

Călăraşi:

 

 

Lupul Zărul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 225

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Şurăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Şurăneştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Tănasă, grădinar

Trohin brat (frate) lui

Pricopii, olar

Andrei sin (fiu) lui

Andrei Crucian

Constandin Netedul

Ioniţă Netedul

Andrei, crav, pas

Mitrofan, holtei cu mamă

Andrei zet (al) lui Crucian

Stratul, monah cu ficior holtei

Vasile Crucian

Petre, vier

Andronachi, crav

 

 

Ţiganii:

 

 

Chiriac

Toader

Ştefan Ghilimeiu

Toderică

Neculai fiul lui

Simion Ghilimeiu

Luca, ciobotar

Ştefan Gologan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 225, 226

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Ghergheleul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Ghergheleul

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupul zet (al) lui Pogorac

Lupul, ciobotar

Marin al lui Dămian

Cozma, crav, al lui Ion Papuc

 

 

Holteii:

 

 

Nechita Tânjală

Vasile fiul lui Lupul

Ion Papuc

Alecsandru Dămian

 

 

Ţiganii:

 

 

Toader

Constandin

Tănasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dăneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Dăneştii

 

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ştefan sin (fiu) lui popa Ursul

Dumitru Moşuleţ

Dumitraşcu Moşuleţ

 

 

Holtei:

 

 

Gheorghi Oruna

Ştefan fratele lui

Constandin fiul popii Neculai

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

 

 

Diaconi:

 

 

Andrei, diacon

 

 

Ruptaşi:

 

 

Toader Coroban

Mihalachi Moşuleţ

 

 

Copii din casă:

 

 

Gheorghi Popa

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile Oruna

Ursachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Beriasa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Beriasa

 

 

 

Ruptaşii:

 

 

Constandin Perjul

Sandul Bantăş

Gheorghi Floroiul

Constandin Floroiul

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Alecsandru

Popa Dumitrachi

 

 

Diaconi:

 

 

Ion Tăbuşcă, diacon

Ioniţă, diacon

 

 

Holtei:

 

 

Mihalachi Floroiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Boţoaia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Boţoaia

 

 

 

 

Diaconii:

 

 

Ştefan, diacon

Toader, diacon

 

 

Ruptaşi:

 

 

Spiridon, cheptănar

 

 

Călăraşi:

 

 

Ion Benescul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Cârleştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cârleştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Sandul sin (fiu) lui Ioniţă

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Ciurianul

Constandin Perjul

 

 

Birnici:

 

 

Sandul Ciurianul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Şerboteştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Şerboteştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Grigoraş Măcarii

 

 

Ruptaşi:

 

 

Grigoraş Pitac

Iordachi Spuză

 

 

Călăraşi:

 

 

Ioniţă

Mihăilă Mălaiurău

Vasile sin (fiu) abăjer

 

 

Sârbii cupeţi ot tam:

 

 

Dima, sârbul

Dumitru, sârbul

Dima, sârbul

Neculai fratele lui Dumitru

Gheorghi Cătana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 226

 

 

 


Ţinutul Vasluiului: Ocolul Crasnii (II)

 

 

 

Satele Pribeştii, Pocriaca, Dobrovăţul, Poenile Blidariului

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Pribeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Pribeştii

 

A dumnealui paharnicului Vasile Ruset

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Timircan

Irimie Tătarul

Ion Răpan

Cozma Iani

Toader Juval

Simion Ghitul

Vasile Ghitul

Zaharie Anton

Gheorghi Scofârlă

Antohi Ţurcan

Toader Clecia

Iftemi Clecia

Crăciun, crav

Nechita, crav

Ştefan Cujbă

Petre Spânul

Grigori, rusul

Iani, plugar

Lupul Bâzdâgă

Ştefan Bâzdâgă

Sandul Chifani

Filoti Pârle

Alecsandru, plugar

Constandin Istrati

Chiriac Pintelei

Neculai Pintelei

Ion Dudău

Vasile Pintelei

Ion Chifani

Toader Scofârlă

Parfeni Anton

Ghirvas Anton

Ion Drăgan

Vasile Ifteni

Ion Bălăban

Mihăilă, cioban

Mihălache zet (al) lui Bălăban

Lupul Ghitul

Nechita, cioban

Andoni Ciolan

Lupul Păsat

Hortolomeiu

Toader, scăfar

Toader Râpan

Ştefan Creţul

David Broască

Donos, lădar

Arsăni, chelar

Mihaiu Safer

Onosii, pas

Simion Ţurcanul

Vasile Sfedel

Tănasă, pas

Iftemi, morar

Constandin, dârvar

Miron, dârvar

Ioniţă, butnar

Chirilă, butnar

Ioniţă, dascăl

 

 

Mazili:

 

 

Lupul Dudan

Lupul Negre

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Paiul

Isac Obreja

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ifteni

Popa Iosif

 

 

Ţigani:

 

 

Roman

Toader al lui Simion

Vasile fiul lui Simion

Ioniţă Cârţan

Gheorghi Cârţan

Gheorghiţă Bejan

Neculai fiul lui Ursul

Sandul Irimia

Ioniţă Irimia

Vârtan

Gheorghi Vârtan

Ion fiul lui Nica

Ioniţă Berbec

Constandin fiul ciobotarului

Vasile fiul ciobotarului

Gheorghi fiul cobzarului

Ioniţă a Savii

Gavril brat (frate) lui

Solomon Bejan

Dumitru fiul lui

Constandin fiul cobzarului

Neculai Onică

Vasile Onică

Andrei fiul Irimiei

David fiul ciobotarului

Neculai Cârţan

Pavăl Borha

Gheorghiţă fiul cobzarului

Ursachi Berdilă

Ioniţă Chirica

Grigori Chirica

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 221, 222

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Pocriaca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Pocriaca

 

 

 

 

 

Butucaşi:

 

 

Proca sin (fiul) lui Andrei

Timofti brat (frate) lui

Vasile Drăgan

Gheorghi Bogdaprosti

Pascal fratele lui

Vasile fratele lui

Ştefan fratele lui

Toader Liancă

Ion Burcă

 

 

Podarii:

 

 

Irimie Cumpănă

Apostol Trancă

Gheorghiţă Manciul

Alexandru zet (al) lui Ion Burcă

Andriuţă Bogdaprosti

Vasile Lăpuşnian

Pintelei nepot lui Andriuţă

Ipatii

Ioniţă Timoftii

Apostol Trancă

Gheorghi Manciul

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Bogdaprosti

Năstasă Bogdaprosti

Mihaiu fiul lui

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Grigori

 

 

Diaconi:

 

 

Neculai, diaconul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 222, 223

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dobrovăţul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Dobrovăţul

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Constantin, muntean din Poenari

Ion, muntean ot tam (de acolo)

Lupul, butnar de acolo

Iordachi a Cătanii de acolo

Vasile Rătundul

Vasile Vicol

Tănasă sin (fiu) diaconul

Vasile fiul lui Bejan

Toma, rotar

Iosif, butnar

Tincul, pas

Andrei Codăescu

Nechulai Chifani

Ştefan fiul Ursoaei

Vasile Gordul

Neculai Ojiga

Andrei Cucul

Simion, pas

Ichim, rotar

Vasile fiul lui Donos

Simion, vornic

 

 

Ruptaşi:

 

 

Alecsandru al lui Năstasă Bogdaprosti

 

 

Diaconi:

 

 

Vasile, diacon

Nistor, diacon

 

 

Călăraşi:

 

 

Radu al scăfarului

Macovei

Irimia

 

 

Ţigani:

 

 

Ignat, ciobotar

Sandul, ciobotar

Agapii, ciobotar

Gavril, ciobotar

Toma, scripcar

Macovei, ciobotar

Pavăl, scăfar

Lupul, ciobotar

Alecsandru, ciobotar

Ioniţă Puiul, scripcar

Ştefan Bugar

Pricopi cumnat lui

Ioniţă Goţul

Carp, ciobotar

Ilie, jude

Constandin, jude

Ştefan fiul lui Ilii

Constandin fiul lui

Cotae

Toader Cotae

Constandin Cotae

Pintelei, ciobotar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 223

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Poenile Blidariului

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Poenile Blidariului

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Borance

Neculai, scăfar

Ianachi, scăfar

Panait, scăfar

Mihăilă, rotar

Racoviţă, văcar

Ştefan

 

 

Babele din Scântee:

 

 

Paraschiva

Nastasie

Tinca

Tofana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 223

 


Pagina 32 din 1,446« Prima...1020...3031323334...405060...Ultima »