Dragusanul - Blog - Part 31

Ţinutul Covurluiului: Ocolul Siretului

 

 

 

Satele Peneul, Braina, Muşatul, Macsineni, Lozova, Şărbeştii,

Branişte, Vămăşenii, Odaia Costii, Târgul Gălaţii

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Peneul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Peneul

 

 

 

 

Ce păzesc podul la Macsineni:

 

Costin Lupul

Durac Ghiţmană

Ştefan, muntean

Stoian, vornic

Vasile Niţă

Costin Hârvălaş

Antohi Lupul

Vârlan Mardare

Caloian Trandafir

Dobre Ghiţman

Pană Lupul

Neculai Ghiţman

Sandul Ghiţman

Costandin Chicolan

Gheorghe Hârgălaş

Gheorghe Coadă

Ion Şorcar

Radul, sârbul

Costandin Hârgălaş

Grigore Tatul

Stanciul, cârciumar

Neculai Şchiopu

Simion Mârza

Gligore Mârza

Toader Tatul

Ioniţă Plosca

Toader Ursul

Chirilă Agapie

Ion Agapie

Costandin Luca

Ion Basoc

Ştefan sin (fiu) lui Gheorghe

Adam Ugle

Costandin Ghiţman

Andrei Ciocârlan, văcar

Radul fiul lui Gheorghe

Oană Iamandi

Sandul Ghiţman

Neculai Vidraşco

Şerban fiul lui Androhie

Gheorghe Coadă

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile, preot

Balotă, mazil

Dumitrachi fiul vornicului Silion, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 74

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Braina

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Braina

 

 

 

 

La fel, podari la Macsineni:

 

Trohin Anghel

Gheorghi Talabă

Ion Anghel

Ion, cioban

Gavriliţă Dănăilă

Ion Monul

Stoica Mărcuţă

Vasilache Bouroş

Sandul Savastie

Radul Muşat

Vasile Mulale

Marcu Dragoman

Melintie Mirăuţă

Neculai sin (fiu) lui Marcu

Iordache Drăgan

Neculache Drăgan

Opre Cudalbu

Vasile

Neculai fiul Irinii

Angheluţă Adam

Maftei Adam

Ioniţă, sârbul

Alecsandru Buluc

Nistor Buluc

Sandul Niţă

Chirilă fiul lui uluc

Stoica Barbămândră

Iordachi fiul lui Muşat

Apostol Spânzuratul

Iftodie Drăgan

Neculache Drăgan

Trandafir Căpodan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 74, 75

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Muşatul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Muşatul

 

 

 

 

Poştaşi la Peneu:

 

Gheorghiţă Hilohi

Ştefan, chihae

Ştefan sin (fiu) Antimii

Costantin Badiul

Toader Aron

Eni, Cărărar, argat

Ioniţă Badiul

Pavăl Aron

Pavăl Budur

Andrei, chetrar

Stan Petrişor

Toader a căpitanului Anton

Vasile Gălată

Mircia Bulizăr

Dumitru Stere

Pavăl Frumuşel

Costandin Frumuşel

Ştefan, văcar

Costandin Frâncul

Toader Mirăuţă

Silion Coadă

Ştefan Costache

Ghine

Tudosie a Vidrii

Dumitraşco Momul

Ion, cioban

Ioniţă Tăbuş

Toader Mile

Tănasi Păcală

Gheorghiţă, cioban

Toderaşco Momul

Ion Pilocoş

Ostahie, viţălar

Ivan brat ego (fratele lui)

Simeon, văcar

Sandul Neculce

Ion, ciauş

Necula, bârdălian

Ioniţă Margul

Ion fiul popii Ţăran

Stoian

Niacşul, căprar

Costandin Petrişor

Cârstian fratele lui

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitrachi, preot

Popa Gheorghe, preot

Anton, căpitan de podari la Maximeni, mazil

 

 

Case cu femei văduve:

 

Anca lui Stan

Tifana Rosuliasă

Iliana Stoeniasă

Niagra lui Tudorachi

Dumitra lui Neculai

Savina Muşătoae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 75

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Macsineni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Macsineni

 

 

 

 

La fel, poştaşi la Peneu:

 

Toader Tecuci

Pană Tecuci

Dima Burice

Iancul grat ego (fratele lui)

Radul Iamandi

Lupul Mălaiumare

Stan sin (fiu) Dochiţii

Negoiţă, croitor

Chirică Hainemulte

Paraschiv, muntean

Mihalce, crav

Vasile Dănăilă

Stan fiul lui Coste, vătăman

Coste, muntean

Marco Iamandi

Costandin, muntean

Vasile Lungul

Şerbul Gârneţ

Sira fiul lui Istrati

Dumitru Iancul

Ion fiul lui Dragomir

Adămachi

Istrati, muntean

Ghine, croitor

Costin Hârleţ

Costandin cumnat lui

Gheorghiţă Turiatcă

Gheorghe Muşăţan

Pană, izbaşa

Tudor Pleşa

Anghel, bejenar

Dumitraşco, bejenar

Gligore a Dobrii

Dumitru, văcar

Costandin Dobriţoiul

Ion Luca

Gavrilaş Turiatcă

Radul, văcar

Radul Lazăr

Dragomir Gligore

Andrei Irimie

Ioniţă, blănar

Ion Badiul

Andrei Borde

Costandin Stogul

Sandul Văsâiu

Mihăilă, cioban

Toader Diham

Ion, odobaşa

 

 

Rufeturi:

 

Popa Stan

Ştefan, căpitan, mazil

Ştefan, ţigan

 

 

Case cu femei văduve:

 

Măriuţa Mitoae

Iova lui Ion, mungiul

Muşa lui Strechi

Sultana Drochiasă

Paraschiva Tudosoae

Aniţa Paraschivoae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 75, 76

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Lozova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Lozova

 

 

 

 

La fel, poştaşi la Peneu:

 

Andrei Frâncul

Nae Gâtlan

Lupul Bejan

Dumitraşco fiul lui

Toader Frâncul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 76

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Şărbeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Şărbeştii

 

 

 

 

Birnici:

 

Radul, vornic

Ion, rotar

Ion Cârcul

Marin Bulisan

Solomon

Toader Panhilie

Mihai brat ego (fratele lui)

Stanciul Buga

Mane Cambur

Gheorghiţă, odagiu

Gheorghiţă, văcar

Andrieş sin (fiu) Stoica

Savin fiul lui  Stanomir

Marin fratele lui

Toader fiul lui Marin

Mircea Melinte

Lepădatu Dughiană

Mihăilă fiul lui Dughiană

Gheorghi Palaga

Paiul fiul lui Opre

Mane, coban

Mihăilă Palaga

Ion Zâmbuc

Gheorghiţă Palmealbe

Mihăilă fiul lui Gâtu

Gheorghiţă Frangule

Gheorghiţă Lunţan

Iordachi Scurtoiul

Radul zet (al) lui Petco

Zaharie Palaga

Costin Cambur

Mitre, muntean

Costandin Oprinoiul

Gheorghe nepot Melinte

Niagul Gâtu

Toader fratele lui

Pascul Strechi

Stanciul, muntean

Ion Frangule

Ioniţă Dragul

Marin Pavăl

Istratie Boibuni

Ioniţă Lungul

Ion Moroş

Ioniţă Vicol

Strătulat Palaga

Costandin Frangule

 

 

Rufeturi:

 

Popa Postolache

Popa Toader

Rada lui Anghel, vădană

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 76, 77

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Branişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Branişte

 

 

 

 

Birnici:

 

Sandul sin (fiu) Dumitru

Ion Săcan

Ion Hulturul

Panaite Săcan

Mircea, rotar

Dumitrachi fiul lui Dumitru

Chiriac Cambul

Tudorachi Cambul

Toader Curlat

Gheorghiţă brat ego (fratele lui)

Chiriac Focşa

Toader Brăniştian

Toader fiul Ioanii

Iordachi Păvălaşco

Sâmbotin Mâţă

Manole Bron

Şerban Boianga

Coman Buţă

Radul Jalobă

Gheorghi Cambur

 

 

Rufeturi:

 

Gafiţa, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 77

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Vămăşenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Vămăşenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile, peneoaş

Neculai Niamţul

Ignat

Vasile

Dragomir

Stoica

Lefter Raţă

Vasile Baroiul

Gligoraş

Toader

Ioniţă nepot Andrei

Neculai

Panaiti Siminoi

Andrei

Gligore Bostan

Ioniţă Dragotă

Ursul Prăvălici

Vasile Vârlan

Gheorghe Pătule

Costandin Beldigău

Toader, bârsan

Frangule

Tudor

Simion

Grozav

Ştefan, vătăman

Mihăilă

Paraschiv

Stoica Borician

Trifan

Enache

Vasile, purcar

Vasile Lungisate

Badiul, cibotar

Dumitru

Proca

Vasile Feleştian

Neculai Leonte

Niagul

Prohip

Vâlsan

Stoica, moldovan

Ioniţă al Niagului

Dumitraşco Sile

Micul fiul lui Gavril, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Frăţilă

Vasile, ţigan

Loghina, văduvă

Dramira, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 77

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Odaia Costii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Odaia Costii

 

 

 

 

Birnici:

 

Dumitru, rotar

Borce sin (fiul) lui Dumitru

Apostol

Vasile Gurău

Partenie Gurău

Ion Gurău

Iftenie Gurice

Nedelco Huciune

Dumitraşco Huciune

Radul Oghială

Paiul Oghială

Gligore Oghială

Enachi Oghială

Vasile Oghială

Voico Oghială

Sandul, vătăman

Ştefan Neştiut

Manole Neştiut

Ştefan Miron

Gligore Trepăduş

Toader fiul lui Trepăduş

Ivan, cioban

Mihălache Stănoiul

Ilie Broască

Neculai Erşul

Saule fiul lui Erşul

Vasile zet (al) lui

Mihălache Erşul

Vasile, muntean

Gheorghe, muntean

Ispas

Nacul Jalobă

Panaite al lui Neculici

Moisăi

Toader Neculici

Ion Stănoiul

Toared Ibrian

Apostol al lui Neculici

Neculai, văduv

Frăţilă Ibrian

Mihalce

Pavăl fiul lui

Ion Neculici

Vasilache fiul lui Toderaşco

Vasile Prodan

Neculai Prodan

Pricopie Stănoiul

Necula Doroban

Toader Cula

Năstasii Moroş

Marin Băldigul

Lupul, muntean

Ioniţă Gugurul

Ionaşco

Dobre fiul lui Ionaşco

Chiriac fiul lui Stan

Anton Petco

Ştefăniţă, grec

Ion Negrul

Vasile Orbul

Ion Neştiutul

Dumitru Oghială

Irimie fiul lui

Neculai Răpanul

Ionichie Tătaru

Ioniţă Cinpoca

Toader, cibotar

Dănăilă, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Pârvul

Iordache Oghială, scutelnic al paharnicului Afanasache Rămădan

Vărvara, vădana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 77, 78

 

Galaţi, Strada Mare, “Familia”, nr. 21 din 1866

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Târgul Gălaţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Târgul Gălaţii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, olar

Vasile cel mic

Ioniţă Cincizecidelei

Istratie, brăilean

Pătraşcu Şeptilici

Negruţă sin (fiu) Boţii

Costandin Gâlcă

Gligore Uşurel

Vasile brat (frate) lui

Diciul Uşurel

Gheorghe Uşurel

Vasile Chiroşcă

Savin Grecul

Paraschiv Puţurluc

Vule

Pătru Tolian

Mihălache Crucan

Stoian, vozar

Vasile Ghizdan

Păun a Nedelii

Ioniţă Spânul

Ioniţă Chepte

Eni Buşilă

Toader, vătăman

Petco, păscar

Dragomir Nucă

Enache Bulaiu

Vasile Chiova

Cârste Cacăroată

Pavăl, brăilean

Ion Gonelupu

Mihai Tiron

Dumitru Patriche

Paraschiv, cojocar

Ştefan Lupaşco

Ion Lupaşco

Mihul Chetroi

Dicul, năvodar

Stan, similian

Mărdare Şarpe

Costandin Şoldan

Stan Ciacârul

Ştefan frate lui Vule

Ştanciul al lui Mitrofan

Tudor Coca

Costandin Înjugăursuu

Păun, casap

Gheorghe Fulău

Toader Coca

Chirică, săpunar

Anton  Bulmău

Mihai Frumunde

Mirce fiul lui moldovan

Grigoraş Micăreul

Badiul, seimen

Anghelici Tenene

Gheorghiţă, vozar

Vasilache Scripete

Ioniţă Paşa

Mihalce Micăreul

Apostol, palamar

Stan Olog

Gavril, moldovan

Biagul Olog

Eni Chersan

Neculachi Coca

Costandache Cozonac

Şerban Chiosa

Dumitraşco, vătăman

Vasilache, vătăman

Ion cumnat lui Roman

Mihălachi, păscar

Stan, casan

Crăciun fiul lui Tudoracia

Costandin a Mănoae

Gavrilă

Gheorghe Tremurici

Sandul, butnar

Vasile Cloşcă

Ioniţă Motiţă

Costandin Condurache

Mitrofan, soltuz

Soare, pitar

Gheorghe Corban

Iamandi

Enachi Surdul

Niagul din Muşatul

Dumitru din Măcsineni

Dănilă, peneoaş

Sandul fiul lui Matei

Tudorache a Creţului

Ion, cioban

Ştefan Maltez

Ivan Pilat

Ioniţă, tăbăcar

Dumitrache, tăbăcar

Neculache, tăbăcar

Ioniţă, brăilean

Gheorghe frate lui Cicală

Toader Raţă

Dinul Crudul

Dinul Rufă

Manolachi Rufă

Albul, năvodar

Costache, năvodar

Ştefănică Cuibar

Enache, gălăţan

Neculiţă Pârle

Iorga Săcară

Ioniţă Căbac

Voico fiul lui Pascul

Năstasă Chităalbă

Tudor, dobrogean

Costantin a Ioanei

Marin fiul lui Ursul

Vasâlcia, tăbăcar

Enache Vântul

Mihălache Pascul

Iorga Paingul

Gheorghe, săpunar

Neculai Făinăria

Costantin Pascul

Ion Pascul

Vasile Pascul

Ştefănică fiul lui Miron

Panait Colciag

Vasile Vidră

Istrate Gole

Stan Caracudă

Enache Paingul

Neculai Paingul

Ion Bădilă

Ioniţă a Chirvasii

Chirilă

Enache Bran

Andoni a Ciuturoaei

Ion fiul purcarului

Dumitru, săbier

Dumitrache Negară

Dragomir, vătav

Micul Panaitoae

Vasilache, rusul

Gheorghe, vătăman

Ion Finichi

Alicsandru, rusul

Nedelco al lui Miron

Toader al Stancăi

Tachie

Neculai a Dandii

Ursache

Neculai fiul lui Tănasă

Năstasi Chiman

Nica fiul Hristii

Tudori Ciutac

Eni al lui Todorică

Luchian

Machidon

Ştefan Ciochină

Ioniţă brat Albul

Petre

Ion al lui Colciag

Mane fiul lui Loghin

Dumitru, bărbier

Manolachi al Păscălinii

Toader, cojocar

Niacşul, blănar

Stan, bărbier

Ioniţă, blănar

Arhip, băcal

Eni cumnat lui Arhip

Voine

Petre, blănar

Ion Numărăorez

Gheorghe, casan

Dinul, blănar

Ioniţă liude al vornicului

Badul biv (fost) vornic

Pană a Mărculesii

Andronache Paşa

Mania, croitor

Costandin Gâlcă

Paraschiv, bacalbaşa

Coman Feliştian

Zaharie, pitar

Lupul Dodoiul

Gligoraş Coadă

Vasile, vornic

Gheorghe Dragoman

Sandul, croitor ce şede în Băleni

Nica, seimen în Vârlez

Lazor Gâţă din Crăeşti

Toader Gâţă din Zmulţi

Sandul Gâţă de aici

 

 

Negustori de Gălaţi:

 

Eni fiul lui Iacomi

Raice, blănar

Chiriac, blănar

Iancul, căldărar

Albul, văduvoiul

Gheorghie al lui Zgăroae

Ivan, morar

Radul, trăistar

Franga Mihălache

Iordache Grosul

Sava, pitar

Gheorghe al lui Enuţă

Cara Sava

Dumitru fiul lui Usta Ilie

Panaite Giurgiuvan

Lepădatu

Chirilă, băcal

Hagi Panaite

Coste, bogasier

Gheorghe Hâpe

Chiricuţă fiul lui Stamate

Dima, morar

Stan fratele lui Coste

Stere, marangoz

 

 

Rufeturi;

 

Popa Marco de la Precista

Popa de la Sfeti Neculai

Mitache, bulbucaş, mazil

Niagul, logofăt, mazil

Coste, bulbucaş, mazil

 

 

Liudi ce se numesc arnăuţi şi calafatcii ai dumisale comandantului de Galaţi

pentru paza târgului şi pentru tocmitul şăicilor ce poartă proviant pe Dunăre:

 

Ion Pecete

Dicul Chivăţ

Gligore

Lupul

Andronache Chiose

Tănasă, sârbul

Deli Gheorghe, calafatciul

Dumitru, grec, calafatciul

Stoica, dulgher

Enache Cocârţă

 

 

Scutelnici ce s-au numit:

 

Oană, odobaş, grosar la isprăvnicie

Andoni, grec al diacului Eni

Ioniţă Mânză, la fel al diacului Eni

Dumitraşco Vântul al dumisale Vistiernicului

Turorache, eşan, tij (la fel)

Gheorghiţă Păduche, la fel

Apostol Păduche, la fel

Manolache, puşcaş al comisului Fotache

Andrei al fetii babei, la fel

Ion Ţugui, la fel

Gligori al logofătului Niagului

Necula Arcuda, cu cartea generalului Răzânschii

Pandele fiul Arcudii, la fel, cu cartea generalului Răzânschii, let 1770, numărul 252

 

 

Scutelnicii egumenului de Precista din Galaţi:

 

Hriste, dascăl

Ion Lampencru (Laptecrud?), lozovan

Ion Dorosan

Strătulat Coadă

Necula Dorosan

Dumitru Anghelache

Obrejii fiul lui Badiul

Eni Anghelache

Mihălache Văseiu

Mihălaşco Pone

Sandul Niţul

Gligore Talabă

Bote

Sandul, morar

Ion Pintelie

Mănăilă

Cârste, blănar

Eni Haragiu

Costin Afonii

Dumitru Tălabă

Costandin Spânul

 

 

Scutelnicii mănăstirii Sfântului Neculai:

 

Toderaşco Margine

Radul lui Toe

Albul, dulgher

Toe

Ioniţă

Manta

Iordachi, văcar

Vasile Apostoae

Ion, rogojinar

 

 

Scutelnicii pitarului Chirică din Gălaţi:

 

Ion Muce, păscar (pescar – n. n.)

Vasile, coticer

Apostol, coticer

Marco, muntean, argat

Agachie, slugă

Ioniţă Gâscă, vier

Marco, plugar

Necula Bute, vătav

Toader, văduvoi, slugă

Ion Moşniaga, plugar

Drăgoi fiul lui, la fel

Costandin, grădinar, vier

Simion

Enachi, bărbier

 

 

Scutelnicii lui Ştefan Chirică, vtori (al doilea) paharnic din Gălaţi:

 

Crăciun, vier

Trandafir, argat

Ursul Băţroş, plugar

Ioniţă nepot grădinarului, plugar

Eni al harabagiului, slugă

 

 

Case cu femei văduve din Gălaţi:

 

Aniţa

Dobra

Paraschiva

Vasilca

Nucşa

Ştefana

Preoteasa lui Pupăzică

Aniţa mama Vântului

Stanca

Bădioae

Enuţa

Măriuţa

 

 

Ţiganii din Gălaţi:

 

Ion, chimirger

Dinul, scripcar

Mărin, scripcar

Costandin, ţigan

Vasile, ţigan

Şerban, herar

Iordache, calangiu

 

 

Oameni de peste Dunăre ce şed la Galaţi şi au salvogvardia

măriei sale feldmareşalului, ca să nu fie supăraşi nici cu o havale,

din vălet 1773, octombrie 29, numărul 1450:

 

Andrei, casan

Dima

Trifon, brăgar

Stoica fiul lui Drăgan

Mladin

Enache Balabei

Mihul

Radul

Vlad

Preda

Mitul

Stroe Ciucă

Stanciul fratele lui

Şerban Loghin

Chiriţă Coţupetco

Tudor, brăgar

Tudor, sârbul

Ilici Bataluş

Iacob Ghiţmană

Radul fiul lui Ghion

Ursul Săracul

Mihul

Mitul Lazor

Coste Ghimigiu

Stoian

Petco

Stoica, cioban

Diia

Gheorghe

Iancul

Mane

Stanciul

Mane, flăcău

Gusti

Sava Sămirode

Enache Stroe

Tatul

Fotie

Necula

Gheorghe, flăcău

Iordache

Sava

Dima

Niagul Ciuchilă

Nedelco

Surdul

Nedelco

Dobre

Ilie

Stoian, văcar

Stoica

Ralia Măciucă

Dobre Iurucul

Vasile

Stanciul

Tudor

Dumitru Chirac

Vlad

Dobre

Petco

Şerban

Ion Clăciucul

Iftenie

Tudorache

Marin

Şerban

Pascul fratele lui

Dancul

Ranit Grama

Stan Mamul

Marco fiul lui Cracioban

Manole Clociucul

Radul, cojocar

Iorga, flăcău

Bălăcian

Tănasi

Toader

Nedelco, sârbul

Stan fratele lui

Gligore

Petre

Gheorghe Târnăul

Niagul, văcar

Stanciul, flăcău

Barbul

Moşmării fratele lui

Bărican, cioban

Ivan Babuşcă

Toader fratele lui

Ilie Druja

Manoliţă

Tatul fiul lui Chira

Tudor Gurău

Cian, rusul

Murgia

Tudor, cioban

Sandul fiul lui Manolache

Crăciun

Gheorghiţă fratele lui

Drăghici

Ion fiul lui Ursul

Costin

Petco

Iancul

Dumitru, muntean

Vlad

Nedelco Cociue

Gheorghe a Midei

Sandul fratele lui

Necula, muntean

Dobrotă

Mitul, vătăman

Stan fiul lui Burcă

Calin

Pue, brăilean

Voicilă

Gheorghe a Feiului

Radul Chepten

Chivul Ciocan

Toader Giurghilă

Lupul

Vlad, brăilean

Dumitru

Petre

Iani

Cule, cioban

Toader

Tudor Cucul

Tudor, flăcău

Chivul fiul lui Badiul

Drăgan, herghelegiu

Ion, herghelegiu

Petco, brăilean

Văsâiu, flăcău

Nedelco

Sandul

Mania, brăilean

Radul, brăilean

Dumitru

Neculai

Simion, crav

Costandin, flăcău

Stanciul

Badiul

Marco

Enachi Cuzul

Tudisi fiul lui Albul

Gheorghi

Vasile Fudulul

Ion Bostan

Ivan Cloşcă

Costandin al lui

Gheorghe fiul lui Borician

Gheorghi al lui

Toader Şerbul

Zamfir

Pârvul

Radul Calbun

Năstasi al Neculii

Vasile

Gavril

Bote

Ion Buga

Ioniţă, brăilean

Marco, casap

Ivan, baciu

Eni Scoarţă

Radul, cioban

Andrei Strechi

Petre Barbul

Dobre Gârvănian

Dobre fiul Petrii

Sandul Şolde

Badiul

Vasile Orbu

Cernica

Necula, moldovan

Costandache

Muşat

Ivan Şolde

Andrei, dulgher

Eni fiul lui

Gheorghiţă, cibotar

Costandin, flăcău

Ştefan, brăilean

Necula, vătăman

Necula, cantaragiu

Enachi Gâscă

Pavăl Iorgagiu

Marin a Neculii

Eni Glonţu

Moguş al Nisii

Opre Graur

Necula Belimei

Radul Opre

Dragomir

Pintilie

Radul fiul lui Gherghi

Mihai Şărcar

Stoian Eghincia

Panait Toboş

Tănasii a lui Perciu

Stan fiul Burcii

Dumitraşco

Nedelco

Enachi a Opricăi

Tudor Bălan

Tudorachi a lui Gherghi

Dima a lui Gherghi

Gavril Scrofoiul

Manolache Folde

Gheorghiţă fiul lui Manolache

Gligore

Ştefan Zaice

Ispas

Ion Căpăţână

Costandache a Şoiparului

Şerban al Ştefanii

Chirilă Stoian

Iancul Iacob

Năstasi

Neculai Boboc

Andrei, muntean

Andone

Petru fiul lui Bălan

Vasile Ovrei

Ştefan Ovrei

Ivanciu Mihale

Anghel Mihale

Ion fiul Neculii

Stoica Iacomi

Dima, micinian

Stănilă

Mătei

Dan Căprar

Cărac Barbuzan

Mircia Rachilian

Mihai fratele lui

Dumitru fiul lui Iorga

Mihai fiul lui Petco

Ndelco Vasilache

Ioniţă, brăilean

Radul, brăilean

Brăilă

Costandin Imalău

Angheluţă

Ion Jâpa

Vintilă, brăilean

Stanciul Stan

Ion Vasile

Năstasi, brăilean

Petco, sârbul

Vasile Supţirel

Todor

Badiul, năvodar

Niacşul

Gherghi fiul lui Cucoară

Franga Rogojină

Ion Dioachiborşu

Vişan Gurău

Şerban Babă

Ioniţă Ţugle

Ilie fiul lui Gavrilă

Petco Ţugle

Manole Canţă

Mihne

Simion Moş

Radul

Ilie

Stoian Gurău

Călin, văcar

Dumitru Mit

Ion Simionaşco

Apostol

Ursache

Necula Purice

Şerban Talalaoa

Mihai al lui Talala

Enachi a Mitii

Stoian, măjer

Paraschiv a Barşăi

Sandul Simion

Ion al lui Bâie

Ion

Lepădat Chiosa

Bejan

Iordache al lui Supţirelul

Stanciul

Marin

Vişan Barcul

Ştefan Brânză

Dragomir

Pavălache

Muciu Pumnu

Ştefan Rogojină

Ilisei fiul lui Trif

Deciul, cibotar

Şerban fiul lui Tudor

Andrei, căpitan de volintiri

Gherghi Pilaf

Vintilă

Voico

Enachi fiul Milii

Ion, volintir

Drăgoi

Gherghi Pilaf

Vasilache

Necula fratele lui

Ion

Roman, căpitan

Dumitru, volintir

Costandin

Trandafir

Niagul

Sandul

Micul, căpitan

Ghene Buzilă

Toader, arnăut

Eni, arnăut

Nedelco, arnăut

Diacul Păzar, arnăut

Ştefan Chişle, arnăut

Arsenie, herghelegiu

Mitache, bărbier

 

 

Liudi ot Vadul Ungurului, ce şed în Galaţi – birnici:

 

Tudor, vornic

Eni fiul lui

Ioniţă Roşul

Panaite Bute

Radul Ursache

Panaite fiul lui Tudor

Costandin, rotar

Dumitraşco Jalobă

Ion Bălăuţă

Vasile Barbămare

Panhilie

Dumitraşco Cudalbul

Gheorghe Strătuli

Ursul Popoiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 78-85

 

Galaţi, “Familia”, nr. 21 din 1866

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 78-85

 


Ținutul Vasluiului: Ocolul Fundului (II)

 

 

 

Satele Sohulețu, Găurenii, Jigoreștii, Glodenii, Cotinul, Rângoaia, Armășănii,

Țibăneștii, Greeștii, Căscoeștii, Șofrânceștii, Borăștii, Valea lui Ipati,

Frenciucii, Drăgușenii, Șcheia, Crăciuneștii, Căzăneștii, Boțăștii, Glodenii

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Sohulețu

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Sohulețu

 

 

 

 

Mazilii:

 

Lupul Lazor

Miron brat (fratele) lui

Ioniță fratele lor

Neculai Tiliman

 

 

Ruptași:

 

Toader Lazor

Ioniță fiu popii

 

 

Seimenii hătmănești:

 

Gavril Bițicu

Toader fiul lui Andronic

 

 

Preoți:

 

Popa Neculai

Popa Neculai zet (al) lui

 

 

Diaconi:

 

Ion, diacon

Toader, diacon

Gheorghi, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 236

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Găurenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Găurenii

 

 

 

 

Seimenii hătmănești:

 

Simion Epure

Ion Spânu

 

 

Copii în casă:

 

Carpu Epure

 

 

Călărași:

 

Năstasă, mocanul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 236, 237

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Jigoreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Jigoreștii

 

 

 

 

Ruptașii:

 

Grigori Sălcian

Năstasă Ciornei

Ilii Nădăbaicu

 

 

Copii în casă:

 

Neculai Mardari

Ion Cobâlian

Savin Țibârnacu

Ștefan Căprace

Toma sin (fiul) lui Sfichiul

Trohin Ciocan

Neculai Ciocan

Costandin Ciocan

 

 

Diaconi:

 

Ioniță, diacon

Ion, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 237

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Glodenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Glodenii

 

A Gândulesei

 

 

 

 

Birnici:

 

Ion Săroiu

Ion zet (al) Pumnete

Ioniță Sfredel

Neculai Duman

Melinti Birnivig

 

 

Ruptași:

 

Ștefan Săroiul

 

 

Mazili:

 

Lupul Săroiul, priș ot (vine din) Ținutul Eșului

 

 

Copii în casă:

 

Simion Duman

 

 

Călărași:

 

Ion a Oghinesii

Ioniță Ghirvase

 

 

Preoți:

 

Popa Costandin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 237

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cotinul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Cotinul

 

 

 

 

Ruptași:

 

Vasile Mera

Vasile Zota

Ioniță sin (fiu) căpitanului

Vasile Gâscă

 

 

Călărași:

 

Dumitrașcu Zota

Lupul Zota

Macovei Gâscă

Grigorii brat (frate) lui

Mihăilă

Mardari

 

 

Holtei:

 

Miron Gâscă

 

 

Diaconi:

 

Tănasă Zota, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 237

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Rângoaia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Rângoaia

 

 

 

 

Copii în casă:

 

Vasile Brânzei

 

 

Seimeni hătmănești:

 

Miron Staneș

Ioniță Onul

Lazor sin (fiul) lui Sandul

Ioniță a Cărpoaei

 

 

Călărași:

 

Pintelei Cotinici

 

 

Birnici:

 

Apostol Ursachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 237

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Armășănii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Armășănii

 

 

 

 

Birnici:

 

Ioniță Lupan

Costandin, butnar

Toader Lupan

Gheorghi Smere

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 237

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Țibăneștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Țibăneștii

 

 

 

 

Aprozii:

 

Toader Frocne

Costandin Ule

 

 

Preoți:

 

Popa Calistru

 

 

Diaconi:

 

Panaite, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 237

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Greeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Greeștii

 

 

 

 

Mazilii:

 

Chiriac Tiliman

 

 

Copii în casă:

 

Pintelei Șchiopul

 

 

Diaconi:

 

Gavril Căliman, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 238

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Căscoeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Căscoeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghi Bucă

Ion brat (frate) lui Bucă

Tudor, plugar

Simion, crâșmar

Ilie Mânzatu

Iftimi Grosul

Carpu

Vasile zet (al) Ștețculesii

Ștefan, cojocar

Ioniță Bârcă

Costandin, soponar

Tudose zet (al) Ghibă

Gavril Surdul

Ștefan Zota

Acsinti sin (fiu) călugăriții

Macarii, plugar

Sirghii fiul lui Stati

Pavăl, ungurian

 

 

Mazili:

 

Gavril Tiliman

Ioniță Ciorneiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 238

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Șofrânceștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Șofrânceștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Crăciun

Năstase Hordilă

Toader Vrabie

Ion Păpăluță

Gheorghi, crav

Sava Hordilă

Iftemi, bejenar

 

 

Holtei:

 

Gheorghi Hordilă

 

 

Țiganii:

 

Tonică, herar

Grigori

Gheorghi, ciobotar

Pascal

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 238

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Borăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Borăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Apostol Vârlan

Toader Onciul

Chirilă Lepșe

Ștefan, muntean

Ignat, cioclu

Savin brat (frate) lui

Ștefan Oprișan

Neculai Lungul

Costantin, sârbul

Ștefan Feteș

Andrei Feteș

Gheorghi Feteș

Lefter, pas

 

 

Holtei cu părinți:

 

Simion fiul lui Gavril

Grigoraș fiul lui Ioniță a Ruginii

Apostol fiul lui Ion, butnar

Chirilă fiul lui Toader

 

 

Mazili:

 

Toderașcu

Irimie Pădureț

Vasile Ciapă, priș ot (vine din) Tecuci, cumnat lui Marin Pârcălabu, holtei

 

 

Copii în casă:

 

Toader fiul lui Avram

 

 

Aprozi:

 

Ioniță a Rubinii

Apostol Barbul

Ichim

 

 

Călărași:

 

Filip, vânător

 

 

Preoți:

 

Popa Toma

 

 

Diaconi:

 

Dumitru, diacon

Toader, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 238

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Valea lui Ipati

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Valea lui Ipati

 

 

 

 

Mazilii:

 

Gavril sin (fiul) căpitanului

 

 

Seimenii hătmănești:

 

Ion fiul lui Gavril

Zaharie fiul lui Ion

Ion Ciomag

Apostol Netedul

Lefter Mera

Vasile Capră

Zaharie

Gavril

 

 

Aprozi:

 

Chiriac Bâcul

Agapii brat (frate) lui

 

 

Preoți:

 

Popa Moisi

Popa Lupul

 

 

Diaconi;

 

Diaconul Tabără

Grigoraș, diacon

 

 

Birnici:

 

Vasile Vicol, pas la Buzâloai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 238, 239

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Frenciucii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Frenciucii

 

A dumnealui paharnicului Râșcan

 

 

 

 

Birnici:

 

Ștefan Cârpăveche

Manolachi Gălușcă

Ichim Cioară

Vasile, morar

Andronachi, cojocar

Costandin, bejenar

Vasile, văcar

Ion Cheptar

Anton Roșul

 

 

Slugile:

 

Daniil

Tudimtru, tâlmaci

Grigori Știubei

Ion Știubei

 

 

Mazili:

 

Nane Gălușcă, priș ot (vine din) Tutova

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 239

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Drăgușenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Drăgușenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Istrate, grădinar

Toader, olar

 

 

Mazili:

 

Costandin Popa

Ianachi brat (frate) lui

 

 

Țigani:

 

Costandin Bejan

Vasile Bejan

Toader Bejan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 239

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Șcheia

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Șcheia

 

 

 

 

Birnici:

 

Neculai Pânte

Ștefan Pânte

Andronachi Budul

Opre Papuc

Ambros sin (fiu) lui Petrișor

Ion fiul lui Costandin

Ștefan Chiriacu

Ioniță fiul lui Costandin

Tănasă brat (frate) lui

Miron fiul lui Oprișan

Neculai Micul

Luca Cârlig

Iordachi Știubei

Ilii fiul lui Mihăilă

Dumitru Frunză

Toader Căldare

Gheorghi Tătaru

Crâste Cârlig

Simion Gavril

Luca Radul

Năstasă Gheonos

Vasile Hortolomeiu

Lupul fiul lui Păladi

Ioniță, tâlmaci

Toader a Maicii

Ioniță Comișel

Iftemi fiul lui Ioniță Comișel

Vasile, rusul

Ion Doni

Ignat, muntean

Crâste, muntean

Andronachi Zamă

Ioniță a Nechitoai

Pricopi fiul lui Păladi

Neculai Imbru

Andrei, pușcaș

Ion Petrilă

Chiricu Comișel

Gheorghi, bejenar

Ion Căruntul

Ilii a Rădoai

Pricopi Holtu

Lazor zet (al) lui Petrilă

Ioniță Căruntul

Andrei Tătaru

Ion, vasluian

Vasile Tentiuc

Ioniță, fratele lui

Ichim, cumnat lor

 

 

Ruptași:

 

Gheorghi Rojniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 239

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Crăciuneștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Crăciuneștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Andronachi

Dumitru sin (fiu) căpitanului

Toader, bejenar

Grigori, crav

 

 

Mazili:

 

Manolachi Ciujde

 

 

Ruptași:

 

Vârlan Tăban

Costandin fiul căpitanului

 

 

Aprozi:

 

Irimie Tăbușcă

Todos Barbul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 240

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Căzăneștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Căzăneștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Ilii Carpu

Ion Ciolan

Grigori sin (fiu) lui

Toader Șerpăluță

Tănasă, văcar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 240

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Boțăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Boțăștii

 

A lui Sarafim

 

 

 

 

Birnici:

 

Ilii, pas

Toader, pas

Costandin  Prună

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 240

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Glodenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Glodenii

 

A dumnealui spătarului Cuza

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, pas

Tănasă, Buhuș, plugar

Gavril, vier

Alicsandru Aliman, plugar

Lupul, abăger, vier

Panaite, vier

Ursul Purice, plugar

Ștefan Baciul, vier

Vasile, văcar

Toader, cioban

Cotoronțu, dârvar

Neculai Frunză, dârvar

 

 

Preoți:

 

Popa Ursul

Popa Sandul

 

 

Diaconi:

 

Gheorghi, diacon

Sandul, diacon

 

 

Țiganii:

 

Ion Hâba

Ștefan

Gheorghi

Ion, bucătar

Ursul

Toader

Ștefan

Alicsandru

Toader

Vasile

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 240

 

 


1760, august 7: „Eu, Ion Rotar, om de 96 ani”

 

 

 

 

1760, august 7: „Eu, Ion Rotar, om de 96 ani, care, de când trăiesc în Grămeşti sunt 73 ani”, şi alţii: Toader Tulistan, Vasile Măniga, Gavril Măniga, Nechita Bosungian, Ion Handrac, Ion Buhăian, „Necolaî Păstlărenco, om de 67 ani, care sunt de baştină în Grămeşti”, mărturisesc pentru „hotarul Rogoşăştilor ce să hotărăşti cu Căndeştii”. „Părintele Dositeu, episcopul de Rădăuţi”, trimisese cu carte de blestem pe „dechiul Svinţii Sale şi împreună cu alti că­lugări”. „Fiind Grigoraş Cărăuşul vornic în Grămeşti, i-au poruncit dumnealui răpăosatul Spătar Ion Paladi ca să răsipască casăle, fiind între hotar, în mijlocul poienii, şi li-au răsipit; care nici ei n-au pus pricină, şi ş-au rădicat casăle de acolo şi li-au mutat pe hotarul Căndeştilor”. „Peste cămp şi peste molniţă”. „Casa lui Veţsco în buza piscului, în dumbravă, care am apucat şi butuci de vie… În doljoc, unde au fost prisaca lui Cornaci… Drumul ce vine de la Vlădeni”. Marturi: „preutul Ştefan, Ioniţă Ciornei monah, Vasăle Buţco, Ştefan Stărce”. Scrie „Costandin Cheşco ot Vist”. Mărturia şi-o întăresc înaintea lui Lupu Balş biv Vel Vornic, Costandin Canano Pah., Costandin Cog. Stol., Petre Cheşco”[1].

 

 

 

[1] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, V, Bucureşti 1903, pp. 251, 252


Ținutul Vasluiului: Ocolul Fundului (I)

 

 

 

Satele Negreștii, Todereștii, Dumeștii, Băbușa, Cucii, Boznenii,

Crăeștii, Pânceștii, Vovrăeștii, Brodureștii, Tansa

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Negreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Negreștii

 

A dumnealui stolnicului Hrisoverghi

 

 

 

 

Birnicii:

 

Vasile, vătăman

Vasile Cocietul

Costandin Bălăban

Costandin, vier

Ioniță a Mălancăi

Anton sin (fiu) morar

Ștefan, morar

Dumitru Plăcintă

Andrei, butnar

Stan, muntean

Ion, pâslar

Costandin, scutar

Gheorghi, plugar

Andoni, plugar

Gheorghi Epure

Ion, dulgheriul

Toader, herghelegiu

Ignat fiul olarului

Simion, plugar

Costandin Mândrul

Grigori, văcar

Simion fiul scutarului

 

 

Slugi:

 

Ioniță, cojocar

Neculai

Neculai Buhăescu

Iani fiul lui Ursachi

Simion Câlmul

Andrian

Vasile a Săvăaei

Melinti, chelar

 

 

Preoți:

 

Popa Toader Mogâlde

Popa Arsăni

Popa Toader

 

 

Diaconi:

 

Costandin, diacon

Matei, diacon

 

 

Țigani:

 

Toader

Gheorghi

Vasilachi

Vasile

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 

Ținutul Vasluiului: Todereștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Todereștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Gheorghi, pușcaș

Ioniță a Crâstoai

Toader Mancăș

Gheorghi Concietul

Ioniță Hârcă

Grigori, cioban

Vasile zet (al) lui

Ion Moscul

Duca Ștefanii

Ignat, pas

Vasile Istrate

Irimie Darii

Vicol

Gavril Darii

 

 

Mazili:

 

Ioniță Pătrașcu

Ilii Pătrașcu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 233, 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Dumeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Dumeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Ion Darii

Sofroni sin (fiu) Șchiopul

Toader (brat) frate lui

Ion zet (al) lui Pricopi

Toader fiul lui Istrati

Gheorghi, rus

Stoian, sârbul

Vasile, bejenar

Neculai fratele lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băbușa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Băbușa

 

 

 

 

Birnicii:

 

Savin Todose

Moisei zet (al) lui Nițul

Gavril al lui Nițul

Apostol Todose

Ioniță al lui

Gheorghi, bejenar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cucii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Cucii

 

A dumnealui spătarului Cuza

 

 

 

 

Birnicii:

 

Gavril, vornic

Costandin, crâșmar

Toader, cojocar

Ion Grumeza

Ștefan Nedele

Costandin One

Grigorii Borde

Ilii Vatră

Chirilă Oatul

David Ciomâtcă

Toader, bejenar

Ștefan, bejenar

Lupul Rădășan

Savin Borde

Vasile Chirila

Grigori sin (fiu) lui

Andrei zet (al) lui Filip

Gheorghi fiul lui Filip

Irimie Băisan

Apostol Noor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Boznenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Boznenii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Ivan, rusul

Istrati, pas

Ion, argat

Andronachi Prăjescul

Vasile, rusul

Ion Trohin

Condorachi

Lupul Trohin

Maftei Trohin

Angheluță Dediul

 

 

Luncanii:

 

Vasile Opre

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Crăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Crăeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Dobre, muntean

Sandul Linsul

Dumitru brat (frate) lui

Pricopi, pas

Vasile Brandabur

Costandin, crâșmar

Costandin Grumeza

 

 

Mazili:

 

Costandin Cucoran

Gavril Chiriac

Ștefan Crăescul

Grigoraș Cucoran

Toma Cucoran

Pavăl Grumeza

 

 

Ruptași:

 

Grigori Brumă

Ion Grumeza

Afteni Grumeza

 

 

Luncani:

 

Pintelei Oatul

Toader, ciobotar

Nechita Oatul

 

 

Copii în casă:

 

Ion Săroiul

 

 

Călărași:

 

Nechita, călăraș

 

 

Preoți:

 

Popa Gheorghi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 234, 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Pânceștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Pânceștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Mihăilă, argat

Profiri sin (fiu) lui

Sandul Bițicu

Agapii, pas

Gheorghi Râiugă

Ion Borde

Vasile Ianachi

Condre

 

 

Babe:

 

Gahița

Acsinie

Tudora

 

 

Mazili:

 

Ioniță Pâncescu

 

 

Ruptași:

 

Lupul, bulubaș

 

 

Preoți:

 

Popa Mihălachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Vovrăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Vovrăeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Vasile Scule

Toader Băbușan

Toader Andoni

Jora

Apostol Ghebe

Neculai Gănescu

 

 

Mazili:

 

Antohi Larion

Ioniță Sava

Ștefan Ciure

 

 

Ruptași:

 

Savin fiul lui Ilii

Păladi fratele lui

Marin, cheptănar

Costandin Mereorul

Toma Bițicu

 

 

Beșlii:

 

Dumitrașcu Gorgul

Ștefan Ciure

 

 

Aprozi:

 

Gheorghi fiul lui Mereul

 

 

Semenii hătmănești:

 

Fantii

Lupul Ghenescu

 

 

Călărași:

 

Vasile Călcâiu

Toader Pârțacu

Iftemi al Găniascăi

Sandul fiul lui Todose

 

 

Luncanii:

 

Ion, ungurianul

Toader, crâșmar

 

 

Diaconi:

 

Vlas, diacon

Vasile, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Brodureștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Brodureștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Mihăilă, argat

Gheorghi

Gavril Gârneț

Carpu

Ioniță brat (frate) lui Sandul

 

 

Aprozi:

 

Ioniță Caloian

Sandul Caloian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Tansa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Tansa

 

 

 

 

Birnicii:

 

Silevestru

Andrei Bițicu

Sava, crav

Gheorghi Conoro

Timofti zet (al) lui Mihăilă

Mihăilă brat (frate) lui

Melintii sin (fiu) lui Vasile

Ion, bejenar

Costandin Cârhan

Gheorghi Mihălachi

Vasile frate lui Mihălachi

Neculai Ciorna

Iftemi Bițicu

Ursachi fiul lui Ion

Neculai Miron

Iacob al Jurcăniței

Ioniță, ungurian

Pavăl a Zama Tincăi

Toader Carpu

Arhip frate lui Mihăilă

Toader al lui Pintelei

Iordachi, vornic

Neculai fiul lui Pavăl

Toader fratele lui

Ștefan fratele lui

Grigori, cioban

Toader, cioban

Andrei fratele lui

Stan al lui Ciure

Filip, bejenar

Vasile Mătei

Costandin, bejenar

Iftemi fiul Mariei

Toader al lui Vatră

Costandin Jocotă

Costandin Vatră

Toader fiul văcarului

Simion fiul lui Sârghii

Gavril fratele lui

Ioniță fiul lui Sârghii

Ioniță Sârcul

Grigoraș fiul lui

Sandul fratele lui

Ichim fiul lui Toader

Toma fratele lui

Lupul, curălar

Gavril fratele Tomii

Neculai Bițicu

Ioniță Bițicu

Ștefan, ungurian

Ion fratele lui

Vârlan fiul lui Lupașcu

Ioniță Botezat

Ion fiul lui Mihalachi

Sandul al Băbănesii

Iordachi fiul Mariei

Toma al lui Cotan

Pavăl Crâstian

Gheorghi Huzunul

Lupașcu cel bătrân

Todose frate lui Lepșe

 

 

Holtei:

 

Iftemi fiul lui Stan

Ioniță fiul lui Nechita

Spiridon fiul lui Lungul

Andrei fiul lui Toader

Andrei fiul văcăriței

 

 

Ruptași:

 

Ioniță Zbera

 

 

Copii în casă:

 

Ilii Macovei

Grigoraș Vatră

Andrei Bodescul

Păladi fiul lui Pantelei

Mihai Ianachi

Ioniță Cotan

Mihaiu, rusul

 

 

Aprozi:

 

Agapi

Vasilachi fiul lui Lupașcu

 

 

Seimenii hătmănești:

 

Vasile fiul lui Lupașcu

Vasile fiul lui Păladi

Ioniță Lungul

Vasilachi al Dahorii

Vasile Staneș

Andrei al lui Staneș

Ion Spânu

 

 

Luncani:

 

Lupul

 

 

Călărași:

 

Acsânti Cotan

 

 

Preoți:

 

Popa Ion

 

 

Diaconi;

 

Costandin, diacon

Miron, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 235, 236

 


Ținutul Vasluiului: Ocolul Stemnicului

 

 

 

Satele Târgul Vasluiului, Zăzinca, Lipovățul, Râpa Racovii, Băltenii, Chetreștii,

Albeștii, Deleștii, Băleștii, Fâstâcii, Cozmeștii, Oșăștii, Buhăeștii, Bârzăștii, Tăcmăneștii

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Târgul Vasluiului

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Târgul Vasluiului

 

 

 

 

Poștașii:

 

 

Căsian Iftodi

Ioniță Purcălab

Vasile Cambur

Misail, chihae

Irimie Cambur

Toma Patrichi

Arhip Căldare

Andrei Filoti

Crâste Onică

Ștefan Merlan

Pascal Iftodi

Nistor cumnat lui Filoti

Manoli Roșca

Ion Iftodi

Ursul, chihae

Toma brat (frate) lui

Vasile Gârneț

Andrei Horța

Sava Horța

Mardarii Chiriac

Istrate Chiriac

Vasile Chiriac

Gheorghi Isac

Vasile Harpa

Ioniță Burduja

Ion Chelban

Ștefan Iacob

Simion, rusul

Ioniță fratele lui

Iftodi Nechifor

Solomon Gârneț

Agapii

Ioniță sin (fiul) lui Solomon

Costandin fiul lui Ioniță

Sava fiul lui

Condorachi Cucoș

Neculai Cucoș

Lefter Batâr

Chirilă Batâr

Grigoraș zet (al) lui

Vasile Pintelei

Mihalachi Barbălată

Simion Căldare

Iordachi Darii

Ștefan Brânză

Dumitru, bejenar

Ion Avram

Timofti fiul cârciumarului

Grigoraș Ștucă

Focșa

Leonti

Grigoraș Proaspăt

Andrei Crâstian

Lupul Crâstian

Radul, tăbăcar

Ioniță Moglan

Costandin Ghilas

Toader Ghilas

Neculai Menghiț

Ștefan Menghiț

Mihalachi Menghiț

Ioniță Lepădat

Chirilă Todirașcu

Gavril Motăș

Gavril Hăsan

Ion, cârciumar

Grigoraș Molan

Ion fiul lui Iftodi

Ioniță Horța

Gheorghi Proaspăt

Andrei Proaspăt

Ștefan al lui Solomon

Mihăilă Leontii

Gheorghi Toderașcu

Iordachi fiul lui Manoli

Pintelei Chiriac

Pintelei, tălmaci

Ioniță fiul lui Filoti

Ion fiul lui Cambur

Lupul Barbălată

Neculai fiul vătămanului

Maftei Leuștian

Ion Chiuchiul

Tudora Moglăiasă

Iftemi Merlan

Apostol Budul

Panaite Cambur

Grigori Robul

Ion Țurcanul

Toader Sulă

Grigoraș nepot lui Gavril

Ion al lui Grigoraș

Vasile Coman

Severin fiul lui Avram

Ion al lui Hohoiul

Ianachi Piroșcă

Mihalachi Ghilas

Ilii fiul Ianoaei

Vasile Noacă

Ioniță Gârneț

Antohi Merlan

Vasile Preda

Ion, vătăman

Dumitrașcu fiul lui Gavril

 

 

Slugi isprăvnicești:

 

 

Iordache Țurcan

Gheorghi cumnat lui

Vasile Purcălab

Ioniță Nane, dârvar

Andrei Solomon

 

 

Greci ot tam:

 

 

Iani fiul lui Gheorghi

Gheorghi fiul lui Adam

Costandin fiul lui Adam

Costandin Arapolu

Iani Topa

 

 

Sârbii ot tam:

 

 

Iani, sârbul, arnăut

Ilii, sârbul

Gheorghi, arnăutul

Peni, sârbul

 

 

Mazili:

 

 

Neculai Gâlcă

Neculai Popa

 

 

Ruptași:

 

Vasile, blănar

 

 

Preoți:

 

Popa Vasile

Popa Ștefan

 

 

Diaconi:

 

Tănasă, diacon

 

 

Călărași:

 

Vasile al lui Gori

Ion Gori

Sandul Bozianul

Vasilache Prodan

Gavril Barbălată

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 229, 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Zăzinca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Zăzinca

 

 

 

 

Călărași:

 

 

Petre Buhuș

Ion Arsăni

Ioniță Buhuș

 

 

Birnici:

 

Gavril fiul aprodului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Lipovățul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Lipovățul

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile, cafegiu

Toader Vrabii

Ion, sârbul

Ion, muntean

Toader, cioban

Gavril, dascălul

Vasile Roșul

Petre, sârbul

Grigori, pâslar

Ioniță fiul lui Mălăuță

 

 

Călărași:

 

Ursachi Pâslă

Vasile Ciulei

 

 

Țigani:

 

Lupul

Mihaiu

Conachi frate lui Mihaiu

Ursul Buga

 

 

Diaconi:

 

Ștefan, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Râpa Racovii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Râpa Racovii

 

 

 

 

Birnici:

 

Stratul Jijii

David fiul lui Mititelu

Iacob Jijii

Neculai, rusul

Iordachi Pânte

Ichim fiul lui Ilieș

Maftei Jijii

Vasile Ilieș

Ion Chițocu

Ifteni Jijii

Apostol, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băltenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băltenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Lupul sin (fiu) Savii

Nichita fiul Savii

Grigoraș Bârzocu

Costandin fiul Savii

Ianachi fiul lui Sandul, săcrier

Vasile fiul lui Mihalce

Pascal fiul lui Neculai

Simion Romașcu

Grigoraș Mihalce

Antohi Aliei

Ilie fiul lui Alie

Tănasă fiul lui Alie

Ștefan fiul păscarului

Gavril, muntean

Adam fiul păscarului

Andrei fiul păscarului

Ion fiul lui Mihalce

Vasile fiul lui Mihalce

Toader brat (frate) lui

Cozma fiul lui Vasile

Costandin fiul lui Mihalce

Neculai fiul lui Tănasă

Toader fratelei lui

Lefter fratelei lor

Ștefan, văcar

Vasile Potoracu

Vasile, plugar

 

 

Preoți:

 

Popa Ștefan

Popa Grigoraș

 

 

Călărași:

 

Vasile Corovan

 

 

Țigani:

 

Grigoraș Gârbe

Istrate fratelei lui

Vasile Gârbe

Antohi Gârbe

Apostol Gârbe

Gavril

Pavăl

Vasile Țuvrilă

Zăpadă

Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 230, 231

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Chetreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Chetreștii

 

 

 

 

Mazilii:

 

Constandin Grecu

Tudor brat (frate) lui

Postolachi Grecu

 

 

Ruptași:

 

Mihalachi Grecu

Tănasă Sălcian

Condorat

 

 

Diaconi:

 

Filip, diacon

 

 

Birnici:

 

Grigoraș Motăș

Ion Motăș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Albeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Albeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Maftei Robul

Ion Preda

Ianachi Ghețiman

Trohin sin (fiu) lui Donos

Ioniță, vătăman

 

 

Ruptași:

 

Toma Tiucă

Vasile Sufletu

Ioniță brat (frate) lui

 

 

Preoți:

 

Popa Alecsandru

Popa Lupul

 

 

Diaconi:

 

Vasile Vulpe, diacon

 

 

Călărași:

 

Tănasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

Ținutul Vasluiului: Deleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Deleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Toader, argat

Agapi Buzilă

Pascal Buzilă

Toader Lungul

Ștefan, argat

Păladi Ajachei

Vasile Luncă

Miron, sucmănar

Costandin Cașul

Tănasă Șchiopul

Gavril Grosul

Andrei fratele lui

Iordachi fratele lor

Ștefan Jocotă

Ion al lui Tănasă

Ion al lui Donos

 

 

Babele sărace:

 

Vasilca, săracă

 

 

Țiganii:

 

Neculai

Opre

Ioniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Istrate, rusul

Toader, dascălul

Costandin, arman

Vasile Curjos

Gheorghi, olar

 

 

Aprozii:

 

Dumitrașcu Picioragă

Gheorghe Buzilă

Stratul Gori

Ionașcu Picioragă

Costantin Picioragă

Iacob Brânză

 

 

Semenii hătmănești:

 

Năstas Codrian

 

 

Ruptașii:

 

Ion Mihăilă

 

 

Călărași:

 

Vasile Strâmbeiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 231, 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Fâstâcii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Fâstâcii

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghi, ungurian

Ion, bejenar

Costandin, butnar

Irimie Mâță

Antohi Mâță

Ștefan, văcar

Panaite, slugă

 

 

Preoți:

 

Popa Gheorghe

 

 

Diaconi:

 

Toader, diacon

 

 

Țiganii:

 

Ion

Ianachi

Lupul

Ioniță

Lupul

Luca

Simion

Toma

Melinte Țițul

Costandin Isac

Ioniță fiul lui Lupul

Grigoraș Roman

Ștefan

Irimie

Toma

Grigoraș

Pintelei

Ddul

Hârjău

Costandin, jude

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cozmeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Cozmeștii

 

 

 

Ruptașii:

 

Toader Manolachi

Costandin fratele lui

 

 

Preoți:

 

Popa Ioniță

Popa Istrati

 

 

Diaconi:

 

Vasile, diacon

Costandin, diacon

Lupul, diacon

 

 

Călărași:

 

Simion

Costandin Mititelu

Ștefan Hordilă

Vasile Hordilă

Ioniță Hordilă

Dănilă Danciul

Vasile Danciul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Oșăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Oșăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Dulichi

Ioniță Pantelimon

Vasile fiul lui Alecsandru

 

 

Ruptași:

 

Chiriac Donos

 

 

Aprozi:

 

Pitic

Gavril fiul lui Alecsandru

Gheorghi Petrișor

 

 

Semenii hătănești:

 

Ioniță Merlă

 

 

Călărași:

 

Ilii Dârdără

Toader Dârdără

Vasile Mititelul

Toader Furcoiu

Ianachi Petrișor

Gheorghi Știubei

Savin Arsăni

Grigoraș Hârdilă

Manolachi Petrișor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Buhăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Buhăeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Grigoraș, pas

Toader, olar

Sofroni, olar

Mihalachi, rusul

 

 

Mazili:

 

Iordachi Pârvul

 

 

Călărași:

 

Sava Tiron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Bârzăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Bârzăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Irimia, pas

Maftei, pas

Stafi, pas

Ion Mocan, pas

Lupul Murdă

Ursul, pas

Neculai Pricopi

Vasile Darii

Gheorghiță, pas

 

 

Holtei cu mamă:

 

Ioniță fiu lui Arsăni

 

 

Slugile medelnicerului Vasilachi:

 

Macovei, vătav

Șerban, crav

 

 

Mazili:

 

Tudor Poroschii

 

 

Ruptași:

 

Savin Poroschii

Ion, muntean

Neculai Poroschii

Vasilachi Poroschii

 

 

Copii în casă:

 

Vasile nepot lui Poroschii

 

 

Călărași:

 

Ioniță Zanhiroiul

 

 

Țigani:

 

Manoli, țiganul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Tăcmăneștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Tăcmăneștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Vârlan

 

 

Aprozi:

 

Grigoraș Dudău

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 


Pagina 31 din 1,446« Prima...1020...2930313233...405060...Ultima »