Dragusanul - Blog - Part 40

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Cirimușului (I)

 

Port din regiunea Ceremuşului – de Julius Zalaty Zuber

 

 

 

Satele Hlinița, Dracinița, Băbeștii, Broscăuții, Cabinul,

Costeștii, Berbeștii, Zeleneu, Pleșnița, Călineştii,

Stăneştii, Ciortorie, Vascăuţii, Carapciu

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hlinița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Hlinița

 

Moşia lui Toader Flondor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 23: 1 popă, 2 dascăli, 5 văduve, 7 scutelnici, 6 țigani, 2 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ivan, jitar

Toader, rus

Toader Gavriliuc

Ștefan Porfir

Simion Gligorciuc

Ion Gligorciuc

Andrei Spătaru

Toader, moldovan

Arsenie, rotar

Andrieș Sarion

Andrei, păsărar

Ivan Huțan

Gheorghiță Jura

Manul, bărbierul

Grigorie Curcanul

Ion Mancăș

Petraș Lunțuc

Alecsa, prisăcar

Ion, butnar

Vasili Rusnac

Ion Pavliuc

Tănasi, rus

Luchian Iluc

Ștefan fiul popii

Dumitraș fiul popii

Chiriac Spânul

Tudosi, moldovan

Toader Arhip

Simion, vornicul

Vasile Rusnac

 

 

Văduve:

 

 

Simioniasa

Titiana

Paraschiva

Marie

Anița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasile

Dascălul Necolai

Luchian, palamar

 

 

Jidovi:

 

 

Zendel, jidov

Herșco, jidov

 

 

Țigani:

 

 

Anton, țigan

Moisei, țigan

Hortoluți, țigan

Ion Furnică, țigan

Mihailo Furnică, țigan

Necolai, țigan

 

 

Scutelnicii lui Ioniță Flondor,

cu cartea divanului:

 

 

Simion Mancăș

Simion Ilașciuc

Dămian, pânzar

Fedor, pânzar

Iacob, rusul

Gligoraș Tumanciuc

Costandin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 441, 442

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Dracinița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Dracinița

 

Moşia mănăstirii Pobrata

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 8: 1 popă, 2 dascăli, 4 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fedor Ciornei

Hrihor Cionei

Ion Ciornei

Iacob Huțul

Ignat Huțul

Dumitru Corocica

Ivan fiul lui

Ion Purșega

Iacov Sapeha

Iacov Vercici

Gavrilaș Ciornei

Tănase Ciornei

Mihalachi Popacioc

Ion, ungurian

Iacob fiu lui Gligori

Toader Sauciuc

Gheorghiță Sauciuc

Andrieș Sauciuc

Iacob, scripcar

Ștefan Bițic

Dumitru Vămanul

Andrieș Cerimiho

Onofrei Pantiiciuc

Andrei Sadoveiciuc

Ion Macsinciuc

Ion Sadovenco

Simion Avramiuc

Andrei Avramiuc

Andrei Ribaca

Ion Arici

Andrieș Cușurba

Ion Cușorba

Andrei văcar

Alecsa Procopiuc

Andrieș fiul lui Lungul

Ion Pricopeț

Grigori Pricopeț

Vasile Nișciuc

Vasile, olar

Vasile Crăciun

Ion Diaconenco

 

 

Văduve:

 

 

Marie

Anița

Irina

Catrina

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasile

Dascălul Tănase

Dascălul Ion

 

 

Jidovi:

 

 

Herșco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 442

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Băbeștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Băbeștii

 

Moşia dumisale stolnicului Andrei Beldeman, cu savovardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 71: 1 popă, 2 dascăli, 9 scutelnici, 52 se scutesc cu salvovardia măriei sale feldmareșalul, 4 văduve, 2 jidovi, 1 țigan.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Ionuț

Gheorghie, rus

Pintelei Sâpco

Ion Sopco

Andrieș Sopco

Gavril, dulgher

Mihai Ionițuc

Vasile Harasim

Necolai Zubedac

Nicolai fiul lui Gligori

Tănasă fiul lui Jalobă

Ion Melniciuc

Macovei Jalobă

Ion Stanciciuc

Moisa fiul popii

Hrihor, rus

Vasili fiul popii

Vasili al lui Prescurniac

Onofrei fiul lui Hrihor

Nechita, muntean

Savin Mitran

Pintelii, moldovanul

Ursul, botnar

Enachi fiul lui Gligori

Andrei fiul lui Mihai

Gligori fiul lui Zubidac

Tănase fiul popii

Necolai fratele lui

Ștefan, cojocar

Gligoraș fiul lui Alecsa

Mihai fiul lui Arsănicico

Ion Chebac

Andronic fiul lui Arsăni

Toader, rus

Ursachi Giosanul

Nechifor Ciuvic

Păladi Căzacul

Păladi Căzacul

Ion Bărbinciuc

Vasile fiul lui Moisa

Vasile Lungul

Ion Iacu

Tudosi, sâtariul

Ion Harasim

Hrihor al lui Moscaliuc

Iacob Moscaliuc

Ivan, funar

Vasile fiul lui Mitran

Vasili Huțan

Ion Pârvuliac

Nechifor

Ion fiul lui Zubidac

 

 

Scutelnicii dumisale comisului Andrei Beldiman:

 

 

Mihălachi

Simion Ciuntul

Iftodi

Iurie, rus

Ștefan fiul lui Sopco

Dumitraș al vornicului

Toader Chebac

Ion, morar

Fodor, ciobotar

 

 

Preoți:

 

 

Preotul Alecsei

Dascălul Ion

Dascălul Simion, palamar

 

 

Văduvă:

 

 

Anița

Antimie

Gafița

Chița

 

 

Țiganii:

 

 

Simion, țiganul

 

 

Jidovii:

 

 

Șimon, jidov

Ion Botezatul, velnicer

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 442, 443

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Broscăuți

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Broscăuți

 

Moşia lui Ioniță Volcinschi și răzășesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 15: 8 ruptași, 6 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion, vornicul

Vasili Ilica

Toader Ilica

Nichita Malinici

Simion Malinici

Acsinti Hanganul

Vasili Țară

Toader Țară

Vasili Criuco

Dumitraș Mitraș

Ion Drăguș

Alecsa Hanganul

Pritula Mihail

Ion, muntean

Ștefan Huțan

Nicolai, muntean

Vasili, muntean

Mihai Țurcan

Anton, rus

Agachi Bahrin

Necolai Bahrin

Ștefan al lui Bahrin

Ion fiul lui Ghiorghie

Ghiorghie, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Tudosca

Ioana

Paraschiva

Antimie

Vasilca

Ilinca

 

 

Ruptași ce sunt făcuți de curând, de doi-trei ani:

 

 

Toader, muntean

Alecsandru, muntean

Ion Haidraga

Gavril Haidraga

Toader Prescurnic

Vasili Popăscul

Grigore fiul lui

Toader, băranul

 

 

Jidovii:

 

 

Herșco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 443, 444

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cabinul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Cabinul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 11: 8 mazili și ruptași, 2 scutelnici, 1 popă.

 

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Gligoraș Volcinschi, mazil

Ion Bahateriș (Bohateriț – n. n.), ruptaș

Vasile fratele lui, ruptaș

Ștefan Laschiuca, ruptaș

Ion, bărbieriul, ruptaș

Toma Laschiuca, ruptaș

Andrieș Goraș, volintiriu, ruptaș

Costaș fiul lui Bahateriț, ruptaș

 

 

Scutelnicii mănăstirii din Cabin:

 

 

Ion, morar

Ivan fiul lui Iurii

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 444

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Costeștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Costeștii

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 40: 1 popă, 2 dascăli, 3 ruptași, 1 îmblător, 33 călărași, 2 jidovi, 2 văduve. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Săverin

Toma Mirăuță

Ștefan al lui

Ștefan Zina

Gligoraș Pântescul

Enachi Pântescul

Alecsa fiul lui

Simion Brahă

Vasili Ciornohuz

Toader Măsăian

Ion Masciuc

Acsănti Mangăr

Ștefan, ungurian

Toader, olar

Mihalachi Chersin

Severin fiul popii

 

 

Văduve:

 

 

Marie

Acsintia

 

 

Călărași din Costești:

 

 

Dumitraș Coțic, chihae

Dumitraș Coval

Vasile Hrinciuc

Ion Dolinschi

Grigoraș Sculici

Vasili Coțic

Ion Chisăliță

Ioniță Sănduliac

Ștefan Coțic

Ion Coțic

Tănasi Coțic

Manoli Măsian

Toader Chiriiciuc

Enachi Sculeș

Ion, ungurian

Ion fiul lui Petro

Vasile Băndac

Ion Crurca

Ion Cecală

Ion Gavriliuc

Grigorie Mănăilă

Costandin Mangur

Ion Opicsuc

Irimie Șerban

Toader Bezârco

Ștefan Cedaș

Ion Tomica

Andrieș Șefedul

Ștefan Honciar

Costăn Hrihor

Ștefan Antonescul

Ghiorghie Coțic

Vasile Țopa

 

 

Ruptași ce sunt puși de an:

 

 

Vasile Coman

Pătraș Dratfa

Arsăni Gavrilescul

 

 

Îmblători:

 

 

Vasili Săndulescul, îmblător

 

 

Preoți:

 

 

Popa Maftei

Dascălul Dănilă

Mihălache, pălămar

 

 

Jidovi:

 

 

Nosân, jidov

Aizâcu, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 444, 445

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Berbeștii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Berbeștii

 

Moşia dumisale paharnicului Calmuțchi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 22: 1 popă, 3 dascăli, 2 mazili, 2 văduve, 9 argați, 4 jidovi, 1 țigan. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili fiul potropopului, vornic

Ion Mulici

Grigor Diaconenco

Vasile fratele lui

Toader Cernăucian

Andronic fiul popii, lui Lupașco

Petre, dascăl

Nicolai Cozma

Petre cumnatul lui

Toma fiul Cozmii

Hrihor Șerbatin

Toma Neculaiciuc

Fodor fratele lui

Dumitru Gavriliuc

Andrii Nicolaiciuc

Vasili fiul pălămariului

Vasile fiul dascălului

Tănasă fiul Tomii

Timofti al lui Cernăucian

Matei Duduca

Fedor Rusnac

Andrei Mălaico

Andrei Podan

Vasile Marco

Ion Tuchin

Mihail, morar

Vasile Huțan

Gligori Huțan

Ivan Pevliuc

Ghiorghe Rotilă

Iurie, rusul

Nicolai Botezat

Ștefan Onciul

Acsinti Homenca

Andrieș fiul Tomii

Mihai fiul Cozmii

Ostafi Pogonici

Luchian al lui Arici

 

 

Văduve:

 

 

Tudosca

Pricopie

 

 

Argații paharnicului Calmuțchii:

 

 

Anton Hoticu

Alecsa, rus

Luchian, cioban

Gavril, herghelegiu

 

 

Preoții:

 

 

Popa Ghiorghie

Vasili, dascălul

Tij (la fel) dascălul Vasile

Ion, palamar

 

 

Țiganii:

 

 

Simion, țigan

 

 

Argaţii lui Vasile Samson:

 

Iuzef, botnar

Andriescul

Ivan, herghelegiu

Mihail, argat

Vasile

 

 

Mazili:

 

 

Vasile Samson

Sandul Păunel

 

 

Jidovi:

 

 

Chilma

Herșco

David

Simion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 445, 446

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zeleneu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Zeleneu

 

Moşia căpitanului Ioniță Strâșca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 15: 2 popi, 2 dascăli, 4 scutelnici, 3 văduve, 3 jidovi, 1 țigan. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fedor Nichiforiuc

Andrieș Pinteliiciuc

Andronic Ghigher

Anton Gligoraș

Tănasă Harina

Nechifor, vătăman

Toader Avram

Vasile Macsânco

Zaharie Nișciuc

Ștefan Lipcan

Ion Corim

Onofrei Costeniuc

Timofti Antonișciuc

Ivan Lipcaniuc

Acsinti Zahariiciuc

Fodor Harina

Ivan Șorșin

Andrei Harina

Mihailo Moisa

 

 

Văduve:

 

 

Vasilica

Marie

Acsana

 

 

Preoți:

 

 

Protopopa Toader

Popa Gligori

Dascălul Anton

Avram, palamar

 

 

Scutelnicii paharnicului Vasili Strâșca, cu cartea divanului:

 

 

Ion Pinteliiciuc

Ion Nechiforeț

Onofrei Spivaescul

Vasile Avram

 

 

Țigani:

 

 

Fedor, țigan

 

 

Jidovi:

 

 

David

Hațcal

 

 

Ruptași:

 

 

Ursachi fiul protopopii, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 446

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pleșnița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Pleșnița

 

Moşia mănăstirii Suceviții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 5: 2 popi, 2 șlehtici, 1 îmblător, 1 călăraș, 1 văduvă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Dupiac

Ivan Curocica

Vasili, pânzariul

Toader Bărbeiriciuc

Andrieș Nichiforciuc

Dănilă Draganciuc

Necolai, morar

Ion Nichiforciuc

Ursachi fiul popii Ion

 

 

Călărași:

 

 

Andrei, călăraș

 

 

Văduve:

 

 

Odochie

 

 

Îmblători:

 

 

Vasili Crasnoluțchii

 

 

Șliahtici:

 

 

Ștefan Săvăscul

Ștefan Lența

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 446, 447

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Călineştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Călineştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 8: 2 mazili, 3 văduve, 3 jidovi. Rămân birnici 29.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Veitic

Ştefan Caliciuc

Vasilie Calanciuc

Vasili Calanciuc

Ion Calanciuc

Ştefan Calanciuc

Timofei Calanciuc

Ştefan Niştiuc

Hlihor Harina

Iacob Hucu

Petre Harina

Simion Hucu

Iftimi Manăilici

Grigori Fedoriuc

Gligor Rusnac

Fedor Rusnac

Macovei Rusnac

Tudosi Hlihoriuc

Martin Rusnac

Toma Peniuc

Ştefan Rusnac

Ivan, ciobotar

Hlihor Vatric

Nichifor Rusnac

Vasili, morar

Filip Rusnac

Tudosi Hucu

Toader fiul rusului

Roman, rus

 

 

Văduve:

 

 

Ştefana

Nastasia

Marie

 

 

Jidovii:

 

 

Berco

Nosân

Leizăr

 

 

Mazili:

 

 

Gheorghe Vârgolici

Ion Calmuţchi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 447

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stăneştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Stăneştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 63: 3 popi, 3 dascăli, 3 mazili, 8 şliahtici, 6 volintiri, 8 îmblători, 8 văduve, 18 argaţi, 6 jidovi. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornic

Vasili Măriuţan

Ilaşco Sopco

Toader Manolici

Toader Jolor

Toma fratele lui

Andronic Hunca

Nechita Hunca

Necolai fratele lui

Ion Floria

Gheorghi Floria

Ion fratele lui

Mihail Danolici

Toader Danolici

Gligoraş Danolici

Neculai Danolici

Ivan Cozmenca

Pavel Ţaric

Nicolai Danolici

Andronic Tuni

Gavril Huţul

Tănasă, rus

Gheorghe, săcrier

Iacob Iasuc

Ştefan Malaico

Vasili Sopco

Gheorghe Mironiuc

Nicolai Mironiuc

Vasile Stepaniuc

Pricop Boico

Gligoraş Samoil

Gligori Cimpoeş

Gavril Stepaniuc

Ştefan Sapco

Vasili Bilava

Toma Floriuc

Vasili fiul lui Ion

Vasili Moşcar

Ion Danolici

Ion Samoil

Dumitru Tuni

 

 

Văduve:

 

 

Irina

Odochie

Părasca

Aniţa

Odochie

Marinca

Odochie

Antimia, văduvă, maziliţă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Iftimi

Popa Ignat

Diaconul Nicolai

Dascălul Gligoraş

Costiuc, palamar

Alecsa, palamar

 

 

Scutelnicii argaţi:

 

 

Vasili Gheba, scutelnic lui Ion Goian

Iurie fiul lui Vasile, scutelnic lui Ion Goian

Pintelei, scutelnic lui Vasile Coce

Vasili Copiliuc, scutelnic diaconului Nicolai

Vasili, scripcar, scutelnic diaconului Nicolai

Dumitru Freniuc, scutelnic diaconului Nicolai

Iacob Bizăraiul, scutelnic diaconului Nicolai

Matei Mazur, scutelnic diaconului Nicolai

Fedor Maţapuriac

Iacob Maţiga

Vasili, rus, scutelnic lui Vasili Grâu

Fedor, rus, scutelnic lui Vasili Grâu

Nicolai, scutelnic lui Ion Costrăş

Iacob fiul lui Andrei, scutelnic lui Ion Costrăş

Cozma, scutelnic lui Ion Costrăş

Petre, ungurian, scutelnic lui Ion Costrăş

 

 

Jidovi:

 

 

Aizâcu

Iosâp

Mihel

Iuduca

Struli

Zeilicu

 

 

Îmblătorii:

 

 

Sandul Cârste

Ştefan Huţul

Ion Huţul

Gligori Huţul

Mihai Huţul

Ion Răzmeriţă

Gheorghe Fistica

Andrei Mâţul

 

 

Volintiri:

 

 

Ostafi, sorocian

Ştefan, ciobotar

Ştefan Mălaico

Coste Mălaico

Nicolai Beţic

Ion Vavitca

 

 

Mazili:

 

 

Ion Goian

Vasili Coce

Ioniţă Costrăş

 

 

Şliahte:

 

 

Ion Ciornohuz

Gheorghi Isar, ruptaş

Vasili Grâu, ruptaş

Ion Veriha, şliahtă

Vasili Veriha, şliahtă

Miron Pană, şliahtă

Toader Fistica

Andrieş Cercaz, orb de amândoi ochii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 447, 448

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ciortorie

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Ciortorie

 

Moşia lui Mihalachi de Câmpulung Giurgiuvan, vornic

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 2 dascăli, 8 scutelnici, 2 ţigani, 1 jidov.

 

 

 

 

Scutelnicii lui Mihalache Giurgiuvan,c

e sunt cu cartea Divanului:

 

 

Dănilă Saviuc

Vasili Ivaniuc

Ion Opăriac

Ivan Udutu

Ion Andronic

Grigoraş Andronic

Vasile Andronic

Hlihor Pilipiac

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Pavel

Dascălul Dănilă

Dumitru, palamar

 

 

Ţigani:

 

 

Vasili

Dumitru

 

 

Jidovi:

 

 

Maercu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vascăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Vascăuţii

 

Moşia dumisale banului Nicolai Roznovan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 125. Scădere rufeturi, însă 18: 5 popi, 11 văduve, 1 jidov, 1 ţigan. Rămân birnici 107.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Roschip, vornic

Tudosi Cepereac

Luchian Arsăni

Mihail, ciobotar

Petre, morar

Vasile Ceberoc

Tănasi Şocot

Ivan fiul lui Iacob

Sămen Duduca

Costin Strinotca

Andrei Leveroc

Luchian Stratiiciuc

Ivan Ţepală

Nechifor Romaniuc

Iacob Cozăriz

Luchian fratele lui

Ilie Vacarciuc

Nechifor Săminiuc

Vasili Stoica

Iacob Cosovan

Ion Nosănuc

Tănasă Cioberoc

Simion Adămoiu

Nichita Floroc

Ivan Sasul

Petro Osănceco

Gheorghe Popovici

Ivan Cozacop

Dumitru Lucic

Fedor Tomaci

Macovei Larion

Ion Brăniţe

Ivan Şârchiu

Nicolai Cozoriz

Pricop, rus

Ivan Lotric

Onofrei fiul Florii

Ivan Şapca

Petric

Ignat Samoil

Mirăuţă, moldovan

Hrihor, ungurian

Vasili Ciomoş

Gligoraş, vătăman

Onofrei, butnar

Ivan Gotaş

Costandin, ungurian

Ştefan fiul lui Pripecioi

Andrei fiul lui Costandin

Ştefan Romanuc

Vasili Condre

Ion Şotcă

Ştefan fiul lui Pălanul

Darie Popovici

Gligoraş, lipovan

Toader Şapca

Toader Prepeliţă

Costandin Şfaica

Fedor fiul lui Prepeliţă

Dumitru Cozanco

Dumitru Haciman

Nichifor, rus

Andronic al Cozmii

Foca

Iacob Crainic

Hrihor fiul lui

Mihai Brosoc

Cozma cel bătrân

Fodor Târnovii

Luchian Coful

Fodor Ignat

Gligoraş Haraz

Luchian Haras

Ivan Debul

Ion Gavrilico

Ştefan Gavico

Luchian Bandor

Ştefan fiul lui

Ştefan Nicolaicenco

Ivan Haciman

Ivan Bandora

Ilaş Gaverco

Ion Gaverco

Vasili Bandora

Ştefan Goleta

Pintilei Litii

Ion Leonti

Ştefan Leonti

Matei, morar

Ştefan Săverin

Ilie Radică

Ion Petricior

Pricop Vivulchi

Ştefan Zelisco

Gheorghe Bogdan

Dumitru Oporac

Nichita Găvan

Vasili fiul Tudosii

Tudosi

Timofei Măcaru

Costin Măcaru

Costin, scipcarul

Ivan Coilu

Vasili Târnovii

Fedor Chicloco

Fedor Coju

Ignat Prepeliţă

 

 

Văduve:

 

 

Iliana

Odochie

Dosa

Odochie

Acsănia

Hafie

Odochie

Nastasia

Aniţa

Antima

Vasilina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Andrei

Popa Coste

Popa Ilie

Popa Ion

Popa Andrei

 

 

Ţigani:

 

 

Ion, ţigan

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 449, 450

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Carapciu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Cirimușului

 

 

 

Carapciu

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 79: 1 popă, 1 diacon, 2 îmblători, 1 dascăl, 10 şlehtici, 63 călăraşi, 1 jidov.

 

 

Călăraşi:

 

 

Gheorghe Popovici, căpitan

Gavril Drumău

Vasile Osăriţchi

Gavril Lăzorenco

Alecsa Chiva

Simion fiul lui Miron

Ion Iscă

Nichita Drumău

Miron Drumău

Nicolai Drumău

Tudosi Zavialiţă

Mihail Drumău

Tudosi Tironiuc

Andrei Zavialiţă

Costaş Zavialiţă

Gligoraş Topală

Petre Mascoiasco

Mihail fratele lui

Nicolai Zavialiţă

Mihail Verenca

Toader Maericiuc

Vasili Verenca

Dumitraş Săvernenco

Ivan Cosoviţ

Nicolai Şvedu

Mihail Robocă

Toader fratele lui

Grigoraş fiul lui Lisco

Olecsa Opaiţe

Nicolai Carpu

Ion Huţul

Nichita Marienciuc

Ion Pavelenco

Ansenti fiul lui Pavelenco

Tudosi Marienciuc

Ion Cornico

Alecsandru Cornico

Ion Şiraba

Matei Peţii

Tănase al lui Totolit

Tănase Huţul

Ion Tofan

Coste Cheveric

Mihail Drumău

Gligoraş Şfat

Dumitraş Zavialiţă

Ion Ciornohuz

Ivan Pripiiciuc

Toma Opaiţ

Ion Opaiţ

Onofrei Echim

Ignat Mazurac

Mihail Eremciuc

Gligoraş Veztic

Lupaşco Totolici

Andrei fiul lui

Nicolai fiul lui Lupaşco

Gligoraş Fiuciuc

Ion Voiţoc

Dănilă fiul lui Pătraşco

Mihai Drace

Enachi Los

Petre Bălan

 

 

Şliahtili:

 

 

Vasile Cârste, căpitan

Gavril fiul lui Miron

Ştefan fratele lui

Vasile Himuc

Toader Ciornohuz

Soste Savin

Ion Tiron

Ion al lui Ilaş

Ilii Cârste, căpitan

Gavril Mihail, căpitan

 

 

Îmblători:

 

 

Ilaş Gavriliuc

Sandul Zavialiţă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Nicolai

Diaconul Dumitraş

Dacălul Hrihor

 

 

Jidovi:

 

 

Herşcu, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 450, 451

 

 


ion drăguşanul: cartea datinii, vol. I

 

 

 

Faceţi click pe copertă, dacă dotiţi să o citiţi sau să o salvaţi.

 


ion drăguşanul: cartea datinii, vol. II

 

 

 

Faceţi click pe copertă, dacă doriţi să o citiţi.


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (III)

 

 

 

 

Satele Chisălău, Babinul, Prilipcia, Luca, Zvenece, Răpujnița,

Vasileu, Coliuții, Doroșăuții, Cincăul, Cadobiște, Zastavna

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Chisălău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Chisălău

 

Moşia lui Enachi din Țara Munteneacă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 68. Scădere rufeturi, însă 39: 2 popi, 1 dascăl, 1 mazil, 5 îmblători, 25 călăraşi, 2 văduve, 3 jidovi. Rămân birnici 29.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornic

Vasili Palaniuc

Dănilă Fușciuc

Harasim, rusul

Ion Matricu

Hrihor Muliga

Vasili Căsăian

Fedor Harasim

Iacob, ciobotar

Ștefan Glișciuc

Ivan, pânzar

Hlihor Buhai

Dănile al lui Iacoviiciuc

Vasile Rizuc

Ion fiul lui Palaniuc

Andrei Ocraineț

Ivan Sidor

Hrihor Sidor

Sămen Dudca

Andrei Bălașco

Ignat, rus

Vasili Citricu

Andrei Dudca

Ion, morar

Ilie, rusul

Iacob Roșul

Pavel a lui Fedor

Andrei, rusul

Foca, scripcar

 

 

Preoții:

 

 

Popa Timofti

Popa Andrii

Dascălul Vasili

 

 

Mazili:

 

 

Mihălachi Jian

 

 

Îmblători:

 

 

Ștefan Haico

Simion Căzacul

Dănilă Rohmistriuc

Ion Rohmistriuc

Mihailo Toponilschii

 

 

Jidovii:

 

 

Moșco, jidov

Iura, jidov

David, jidov

 

 

Călărașii:

 

 

Toader Litfin, chihae

Ștefan Litfin

Grigoraș Litfin

Vasili Gușachiuc

Matei, văcar

Miron Prodanciuc

Vasile Greu

Fedor Comiuc

Dumitraș Alecsandriuc

Mihailo fiul lui Andrei

Chiriac, șchiopul

Andrei Haico

Andrei, solonar

Nicolai Neduboico

Ion Ciacovschii

Vasili Litfin

Necolai Popinco

Sandul Strătulat

Iacob, călăraș

Ion Giughe

Ion Clișco

Iacovenca

Ștefan Cucul

 

 

Văduve:

 

 

Dochița

Anița, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 433

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Babinul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Babinul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 31: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili și ruptași, 1 călăraş, 4 văduve, 22 case pustii. Rămân birnici 40.

 

 

 

Birnici:

 

 

Anton, vornicul

Mihailo Hriniuc

Hrihor Balonac

Ivan fiul lui Hriniuc

Ilco Cerep

Hlihor Blajcic

Iacob, morar

Ivan Ahafie

Ștefan Varvsu

Ivan Prodan

Ivan Câftorac

Sămen Chisăliță

Dumitru Hunciac

Ștefan Ostapencu

Iacob Șmundac

Dumitru Sauciuc

Hrihor Lunic

Ilco Hicu

Mihailo fratele lui

Vasile Holovaciuc

Toader Procopciuc

Alecsa, morar

Simion Oyec

Hrimco Boico

Ștefan Sâmacioc

Olecsa Humeniuc

Tănase al popii

Nechifor al lui Hlihor Balonic

Pricop, salahor

Hrihor Horobeț

Iacob Murusac

Mihailo, vătăman

Mihailo Calicu

Ivan Ciornei

Dumitru Calicica

Vasili Baclan

Marco

Petre ce șade cu vornicul

Mihailo Bunicu

Simeon Boico

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Gafița

Anca, văduvă

Ticana

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Andrei Boșnaca

 

 

Călărași:

 

 

Luchian, călăraș

 

 

Ruptași și mazili:

 

 

Costantin Drăghinici, mazil

Vasili Sămaca (Șeptilici, cu numele tradus în rusă – n. n.), ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 434

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Prilipcia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Prilipcia

 

Moşia lui Iordache, fiul lui Manoli din Botoșani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 17: 2 popi, 1 dascăl, 1 jidov, 13 case pustii. Rămân birnici 52.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Dunuțe

Andronic Hifivschii

Dumitru Sonic

Andrii, ungurian

Ivan Ciuru, văcar

Ivan Mocoșul

Sămen Labaci

Ștefan Micolai

Ivan Labaci

Vasili Potoceuschii

Ivan Guraliuc

Andrei Holiac

Roman Tihoncian

Ivan Albul

Hrihor Zbihlei

Ignat Lejco

Iacob al lui Irimie

Erama Cozaciuc

Curilo Țâbulca

Hrihor Bocan

Hrihor nepot lui Butuc

Andrei Rubca

Vasili Butuc

Ivan al lui Boruschiu

Ivan fiul lui Boruschiu

Andrei al lui Borus

Dămian Hubinschii

Costantin fiul lui Donuțe

Ivan, vătăman

Ivan Dubcovețchi

Hrihor Vozulevschii

Ivan Dubcovețchi

Timco Hubețchii

Andrei, ciobotar

Petre Zbihlii

Ivan Râbac

Toma Fedic

Sămen fratele dascălului

Vasile Sâdorac

Dănilă Sâdorac

Ivan Loșac

Gavril Voitic

Matei Boico

Hrihor Soroșchii

Ivan Starco

Vasili Rubca

Dănilă a vornicului

Petre Picavoțschii

Ivan Belschii

Dănilă Murusac

Ivan Saminoș

Andrei Cușnir

 

 

Preoți:

 

 

Popa Mihai

Popa Timoftei

Dascălul Ștefan

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 434, 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Luca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Luca

 

Moşia Prilipcii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 5: 1 văduvă, 4 nemți. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pohvala

Vasile Cozaciuc

Ivan Babiiciuc

Ștefan Cobiiciuc

Semen Cernatinschii

Fedor Puțuluiuc

Vasile Solanca

 

 

Văduve:

 

 

Fedoroai, văduvă

 

 

Nemți ce sunt cu testamentul grafului:

 

 

Volne

Feriuș

Brahun

Veizel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zvenece

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zvenece

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil, 2 ruptași, 8 scutelnici, 2 jidovi. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili fiul lui Crăciun, vornic

Andrei Ilciuc

Fedor Ilciuc

Ivan Ilciuc

Mihailo fiul lui Necolai

Dumitru, morar

Ștefan Giumeri

Ivan, morar

Fedor Bornic

Vasili, argat

Ivan, rus

Alecsandru, rus

Vasili Voloșciuc

Luchian, văcar

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Andrei

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ioniță Volcinschi, mazil

Grigori Crăciun, ruptaș

Andrieș Dunuțe, ruptaș

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

Hrițco, jidov

 

 

Scutelnicii mănăstirii Hrișciat, ce sunt cu cartea divanului:

 

 

Ivan Mazur

Hrihor Lisăi

Vasili, rusul

Vasili fratele lui

Iurco, rus

Hrihor cel bătrân

Ilco, argat egumenului

Mihailo, om străin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 435, 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Răpujnița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răpujnița

 

Moşia căpitanului Vasile Marco și a Botezăștilor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 82. Scădere rufeturi, însă 27: 3 popi, 2 dascăli, 1 mazil, 3 șlehtici, 6 văduve, 12 case pustii. Rămân birnici 55.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Oarza, vornicul

Ivan, argat vornicului

Vasile Hreciuc

Ivan Sânovschii

Ivan Lesâi

Andrei Mutrin

Fodor Buruzavschii

Vasili Velișciuc

Ivan Lunescul

Vasili Leonti

Hrihor Fedorschii

Filip, pânzariul

Necolai Ladeiciuc

Hrihor Luțic

Vasili Boico

Vasili a Petrii

Petre Smucic

Mihailo Sârchiuc

Andrei Gumniuc

Acsănti Slobozâian

Mihailo Ștefiuc

Andrei Colesniuc

Andrei Moisa

Hrihor, pânzariul

Ion Gaminiuc

Ștefan, berariu

Ion fiul vornicului Orza

Andrei Odoveț

Iacob Venintinschii

Iacob Ciaica

Hrihor Mudrii

Andrei Știrma

Fedor Hubniac

Vasili Prociuc

Simion Cocirco

Nichita Crimac

Ștefan Iațuliac

Ștefan a Petrii

Iacob Sfinca

Ștefan Șfinciuc

Iacob Borec

Petre Mordei

Ivan Smuc

Petre Ciaica

Mihailo Sărimac

Vasili Mafteiciuc

Andrei Velișco

Alecsa Mafteiciuc

Ivan Misac

Ivan Ciuhar

Vasili Babii

Hrihor Ciaica

Tănasi fiul lui Orza

Nechifor, vătăman

Fedor Ciaica

 

 

Văduve:

 

 

Sofie

Dochie

Irina

Maria

Dochița

Corochitca

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ilie

Popa Vasile

Popa Toader

Dascălul Ivan

Dascălul Ștefan Monici

 

 

Mazili și șliahtili:

 

 

Vasili Marco, mazil

Vasili Oarză (Orza, în alte locuri – n. n.), ruptaș

Vasili Ursuliac, ruptaș

Vasili Taranga

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vasileu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vasileu

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 19: 2 popi, 1 dascăl, 3 mazili, 6 văduve, 4 scutelnici, 3 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi, vornicu

Vasili Hrinschii

Macsin Trișciuc

Necolai Martiniuc

Hrihor al lui Dobrinca

Anton Dobrinca

Andrei, scutar

Iurie Coroliuc

Fedor Scripciuc

Vasili Corjinschii

Fedor Berbeniuc

Sămen Havriliuc

Ostafi Gâlca

Ivan Duduciac

Fedor Dobinca

Iacob Aștiuc

Alecsa Hricovschii

Ion, ciobotar

Ivan Vedic

Hrihor Căzacul

Pavlo Iurev

Mihai Loboico

Hrihor, pânzar

Matei Pohilca

Ivan Tumurug

 

 

Văduve:

 

 

Varachiva

Catrina

Nastasia

Ana

Odochia

Paraschiva

 

 

Scutelnici:

 

 

Hrihor, scutelnic mănăstirii, cu cartea divanului

Mihailo Dobinca, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Alecsa Nistoriuc, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Fedor Berzuschii, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

 

 

Preoți:

 

 

Popa Necolai

Popa Gligori

Dascălul Anton

 

 

Mazili:

 

 

Ion Vlad, mazil

Ilie Vlad, mazil

Ivan Mariniuh, șliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Zulman, jidov

Șmil, jidov

Zelic, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 436, 437

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Coliuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Coliuții

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 32: 1 popă, 2 dascăli, 3 mazili, 2 văduve, 1 jidov, 23 case pustii. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Remariuc

Necolai Ivasuc

Vasili Ivasuc

Ivan Vantiuc

Matei Cosvaneț

Ivan Chisăliță

Matei Ilco

Matei Sâșciuc

Petre Sobolca

Nechita Sobolca

Petre al lui Râmar

Fedor Condrat

Vasili Tomac

Mihail Iuriiciuc

Iacob

 

 

Văduve:

 

 

Anița

Ilianca

 

 

Preoții:

 

 

Popa Mihailo

Dascălul Ștefan Orobca

Alecsa, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Leiba, jidov

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniță Moțoc, mazil

Toader Cautiș, mazil

Iacob Hlinca, șliahtic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 437, 438

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Doroșăuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Doroșăuții

 

Moşia dumisale Vasili Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă 17: 1 popă, 2 dascăli, 5 scutelnici, 7 văduve, 2 jidov, 1 călăraș. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Nuțuliac, vornic

Ion Acsănti

Vasili fiul lui Acsănti

Ivan Gavriliuc

Toader fiul lui Acsănti

Țtefan fratele lui Acsănti

Ivan Lisco

Petre al lui Acsănti

Grigoraș Cuhciuc

Mihailo, pânzar

Ivan Crivachija

Toader, salahorul

Mihail Vijcanul

Simion Lonic

Hrihor, pânzar

Vasile Anghelachi

Toader Bujăniță

Dumitru, rus

Ivan Deha, vătăman

Alecsa, pânzar

Vasilco, văcar

Necolai fiul lui Corulac

Ivan Hubca

Onofrei, pânzar

Vasili Aripiac

Anton Tâmciuc

Andrei Tâmciuc

Petru Tricac

Ivan Cozonac

Vasile Dumitrachi

Ivan fiul lui Iacuș

Vasili fiul lui Ivan Țuhai

Timco Coval

Iacov Burilac

Andrei Bezvernii

Dumitru fiul lui Țian

Luchian Vehnavciuc

Vasili Onofrei

Hrihor Mihalciuc

Andrei Mihalciuc

Vasile Bohonos

Andrei Boico

Ștefan fiul lui Panco

Ștefan. Morar

Pricop Curiliac

Ivan, pânzar

Alecsa Romaniuc

Nichita Romaniuc

Panco cel bătrân

Ilie fiul lui Panco

Fodor, morar

Iurie, argat

Lupașco Pauș

 

 

Scutelnicii lui Iamandi:

 

 

Iacob Țurcan

Lupașco

Hrihor

Ivan, morar

 

 

Călărași:

 

 

Ion, călăraș de la steagul Chisălăului

 

 

Văduvele:

 

 

Vasilca, văduvă

Erina, văduvă

Paraschiva

Paraschiva

Catrina

Vasilina

Anița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Timofti

Dascălul Ivan

Necolai dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Ilia, jidov

Boroh, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 438, 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cincăul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cincăul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Coliasca, vornic

Vasili Ciortovițchii

Vasile Haliț

Fodor Midac

Ivan Tricac

Hrihor Ivanicov

Timco Vaconschii

Fedor Hrinciuc

Grigori Prodan

Alecsa Babii

Ivan Zadoroschii

Ion Prisajnic

Vasili Crivohij

Simion Hilip

Năstasi fiul lui Hilip

Onofrei Babii

Iacov Ciornei

Iacob Cobinciuc

Hrihor Pidolrihora

Hrihor Viconschii

Fedor Levco

Pricop Drab

Panco Curpene

Dămian, pânzar

Macsin Drobija

Mihailo, rus

Fodor Zaporoșnii

Alecsa Chiviriga

Ștefan Levco

Andrei Pripileșnii

Vasile Curiciac

Dumitru Cuciricivii

Coste al lui Chivirig

Ilco Colțun

Simion Cozub

Pavlo Huțul

Michita, morar

Petro Ștefanco

Ivanco Cheveriga

Petro Vezurchii

Hrihor Oleinic

Tănasi, bejenar

Fedor Căzacul

Ivan Cozinschii

Pilip Ceprăniuc

Ivan Stelvaha

Necolai Drabul

 

 

Văduve:

 

 

Maica

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Ivan

 

 

Jidovi:

 

 

Copil, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Dumitraș Tabără

Ioniță Volcinschi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cadobiște

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cadobiște

 

Moşia dumisale logofătului Balș

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 68.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, vornic

Vasili Vasiliuc

Ivan Vasiliuc

Vasili Valeucăi

Petre, pânzar

Nistor Humeniuc

Gavril Săminciuc

Ivan Hlinschii

Hrihor, pânzar

Dumitru Turețchii

Vasili Morusac

Ivan Morusac

Iacob Cuciravii

Hrihor Strilețchii

Ivan Vantușoc

Simion Străjar

Pricop Morusac

Roman Moscalul

Ilaș Marosac

Ivan Oraischii

Iacob Cozaciuc

Andrei Salahornic

Iacob Cogiuman

Dumitru Stari

Pricop Safciuc

Macsin Vasâlenca

Fedor Olenici

Ivan Siravciuc

Alecsandru Pauș

Nichita Pauș

Ivan Luțec

Petre Velicholova

Nichita Dumitru

Vasili, morar

Zaharii Iuriiciuc

Anton a babii

Ițco, ciobotar

Ivan Meleniiciuc

Iacob Horeciuc

Petre Cuhutec

Vasili, pânzar

Iacob Hnatișin

Mihail Ciornovai

Iacob Timoftiiciuc

Ivan, vătăman

Andrei Holovan

Pavlo Șavciuc

Vasili, pânzar

Ivan Huțan

Ivan Cauca

Ignat Molofii

Vasili Ciocan

Vasili Holodii

Ștefan Cervenca

Ivan Cincariul

Ivan Moscaliuc

Ilco Anuc

Andrei Baiuc

Matei, cioban

Ivan Hlodei

Iacob Sorohan

Fedor Hauca

Voico, herghelegiu

Pricop Rudei

Vasili Căzacu

Ștefan Zota

Gligoraș fratele lui Ștefan

 

 

Preoții:

 

 

Popa Dănilă

Popa Dumitru

Dascălul Petre

 

 

Văduve:

 

 

Anca

Vecla

Acsana

Ana

Iliana

Nasca

 

 

Jidovii:

 

 

Volca, jidov

Hevșii, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 439, 440

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zastavna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zastavna

 

Moşia lui Bahmuțchi al lui Gheorghi Turculeț

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 24: 3 popi, 2 dascăli, 1 marchitan, 2 văduve, 16 case pustii. Rămân birnici 86.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Prodan, vornic

Ion, morar

Ivan Lazoriuc

Petre, pânzar

Hrihor Pauc

Fedor, pânzar

Vasili, rus

Ștefan Covrig

Hrihor Coval

Curilo Șcarco

Dumitru Culișer

Fedor Pârzuc

Mihailo, bejenar

Onofrei Cimpoeș

Timco Șăpciuc

Mihailo Prisăjnii

Iacob Ițco

Vasili, pânzar

Alecsa Paizuc

Fodor Holodii

Pavlo Harilovschii

Echim Harilovschii

Hrihor Luchianciuc

Dumitru Buinovschii

Ostaf al lui

Iurco Jucovschii

Vasili Chisăliță

Andrei Rudei

Onofrei Zapalaniuc

Semen Chisăliță

Vasili Dronuc

Hrihor Chisăliță

Maftei Cuciurivii

Alecsa Căzacul

Ivan Iosâpenco

Vasili Luchianciuc

Vasili Cuceravii

Ștefan al lui Acsănti

Mihailo Acsănti

Andrieș Iuriiciuc

Dumitrașcu Bărbiiciuc

Ostafi Holii

Necolai fiul lui Iurii

Dumitru al lui Bărbăcar

Hrihor Cuciravii

Dumitru Predolob

Semen al lui Măzăriș

Andrei Hniș

Hrihor Cepeli

Alecsa Gospodar

Ștefan Huțulac

Alecsa Huțulac

Ion Cantemir

Iacob Curilac

Gavril Țurcan

Hrihor nepot lui Țurcan

Ștefan Iusâpenco

Dumitraș Chiriluș

Ivan nepot Huțului

Andrei Ținevschii

Dănilă Ținevschii

Iacob nepot Huțului

Dumitru Ținevschii

Necolai nepot Huțului

Simion Arbure

Dumitru Haras

Petre Țilip

Simion al lui Chiriliuc

Ion Pâteleiciuc

Ion Colesnic

Timco, văcar

Mihăilă Țurcan

Andrieș Chirilciuc

Ion Țurcan

Anton Dămian

Iacob Mariniuc

Ursachi, dejmar

Simion al lui

Ion Ghiorghi

Petro Prișco

Ion Brișco

Ivan Bordian

Pilip, rus

Iacob Sofitun

Fedor Boico

 

 

Văduve:

 

 

Pelimăriș

Petroai, pânzărița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Chifa

Popa Gligoraș

Popa Pricopie

Dascălul Ștefan Mațcovschii

Dascălul Toader

 

 

Marchitani:

 

 

Pascal, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 440, 441

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (II)

 

 

 

Satele Slobozia Pohorlăuţii, Pârâul Negru, Onutul, Samuşenul,

Mosoriuca, Mitcău, Slobozia Mitcău, Tăutre, Slobozia Marchiuca,

Verincianca, Stăucianii, Malteniţa, Iujineţul, Şişcăuţii, Borăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Pohorlăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Pohorlăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 2 dascăli, 1 scutelnic, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihălachi Prodan, vornic

Fedor Haliuc

Matei Băclaşciuc

Alecsa lui Cuşciac

Ostafi Dronic

Hrihor Babinschii

Vasili Dumanschii

Alecsa Cuşciac, vătăman

Mihailo Vechirciac

Iacob Corin, văcar

Timco Perepeciuc

Vasili Ocraineţ

Gavril Buric

Mihailo Muşchiuca

Vasili Muhaleţschii

Ostafi Muhaleţschii

Luchian Cunisăuschii

Ivan Zazulinschii

Macsin de la Balamutiuca

Vasili, ungurian

Neculai Banduric

Macsin Ştefiuc, văcar

Iacob, pânzariul

Fedor Biricăuschii

Timotei Scrilia

Macsin Schiţco, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Mihail

Dascălul Procopie

Hrihor, palemar

 

 

Scutelnici:

 

 

Dănilă Vodanca, scutelnic lui Bahminschii al lui Turculeţ

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pârâul Negru

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Pârâul Negru

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 3 jidovi. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, morar

Andrei, morar

Andrei Paliborada

Macsin Paliburada

Ştefan, morar

 

 

Jidovii:

 

 

David, orândar

Iancul, jidov

Moşco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Onutul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Onutul

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 2 dascăli, 1 jidov. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Cotic

Ivan fiul lui Cotic

Ivan, velniceriul

Iurie, rusul

Toader Coticu

Vasile, bejenar

Vasili, scripcar

Antohi Bojic

Hrihor Bojic

Toader, olar

Ştefan, cojocar

Ivan, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Irimie

Dascălul Precop

Dumitru, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Samuşenul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Samuşenul

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 9: 4 călăraşi, 4 podari, 1 jidov. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hrihor Lucic

Mihailo, vătăman

Vasile Cazacul

Iurie Dumenco

Ştefan Hapuza

Necolai, văcar

Andrei, jitar

Hrihor Harasim

Toader Lucic

Toader Balic

Dumitru Criciuc

 

 

Călăraşii:

 

 

Zaharia al pui Paţarinii

Alecsa al lui Poclitar

Andrieş al lui Moscaliuc

Ilaş Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Şmil, jidov orândar

 

 

Podarii ţărani:

 

 

Iurie Maciulenco

Ivan Tomiuc

Simion Habuza

 

 

Scutelnici:

 

 

Petre Căzacul, scutelnic dumisale Păşcanului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mosoriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mosoriuca

 

Moşia lui Ioniţă Potlog şi a lui Manoli Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 4 argaţi mazileşti, 3 jidovi, 2 ţigani. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pithârniac

Necolai Comisar

Ivan, velnicer

Alecsa, scripcar

Mihai Popovici

Ion fiul lui Lupul

Iacob Babiuc

Ion fiul lui Babiuc

Ignat Hrihorciuc

Hrihor, pânzar

Ivan Trufin

Vasili fiul lui Trufin

Marco, pânzariul

Vasili Viclic

Ilaş Popovici

Ştefan Ciurtita

Iurii Berdeni

Ivan, vătăman

Mihălaş fiul lui Tănasă

Ivan Condre

Lupaşco, munteanul

Enachi fiul lui Mihălaş

Ion fiul lui muntean

Gligoraş Maciulenco

Ştefan fiul lui Postolachi

Fodor Lehun

Vasile Lehun

Machi al lui Lehun

 

 

Argaţii mazililor:

 

 

Fedor, pânzar, argat al lui Ioniţă Potlog

Nechita, rusul, argat al lui Ioniţă Potlog

Ivan, rusul, argat al lui Manole Potlog

Vasile, cioban, argat al lui Manole Potlog

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Iacob

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Struli, jidov

Oron, jidov

 

 

Ţiganii:

 

 

Tănasă, ţigan, herariu

Ion, ţigan, scripcar

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniţă Potlog

Manole Potlog

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mitcău

 

Moşia lui Aslan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 3 călăraşi, 1 jidov. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornicul

Mihailo Brehuneţ

Necolai fiul lui

Iacob Motriuc

Vasile Boico

Andrei Căzacul

Ghiorghie Antoniuc

Iacob Vinitinschii

Timofei Cozaciuc

Dumitru Fişciuc

Iacob Bordeniuc

Ichim fiul lui Bordeniuc

Ivan Huivan

Simion Antoniuc

Ostafi Andruşco

Fedor Hoşâvschii

Petraş Mehera

Gheorghi Horbulic

Gavril Necora

Ivan Găluşcă

Dumitru, morar

Ştefan, vătăman

Gavril Şafariul

Andrei, văcariul

Alecsa Tanca

Luchian Trifăniuc

Ion fiul lui Ghiorghi

Simion, cojocar

Fedor fiul Moisii

Panco, rusul

Ion Moisuc

Gavril Moscaliuc

Mihailo Huţul

Pricop, rus

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tănasii

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasili Moscaliuc

Ion Băn

Ion fiul Petrii Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Fachi, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 426, 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Mitcău

 

Moşia schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 1 jidov. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bordeniuc, vornic

Vasili Cuniţschii

Simion Hudima

Mihailo Sfistalo

Ştefan Delimciuc

Vasili Andruşciuc

Vasili fiul Hudimii

Ştefan Cuniţschii

Mihailo, pânzar

Gheorghie, văcar

Ion fiul Hudimii

Ştefan Sâdoriuc

Ion fiul lui Tănasi

Ivan Cotic

Dumitru, vătăman

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Maftei

 

 

Jidovi:

 

 

Iţco, jidov orândar

 

 

Călăraşi:

 

 

Gligoraş Dominco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Tăutre

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Tăutre

 

Moşia Catrinii Donicioai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 dascăli, 2 slugi, 1 jidov. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Criciuc

Vasili Săminciuc

Vasili Greuciuc

Ilco Timciuc

Mihailo Nahirnac

Vasile Casachiuschii

Vasile Tiriban

Iacob Gheorghiiciuc

Mihailo Derleţa

Gheorghie Magdici

Ostafi Magdici

Mihailo Caracinschii

Andrei Hluşchiuschii

Ivan Danoliuc

Fedor Danoliuc

Iacob Danoliuc

Ivan Malenchi

Ştefan Crivii

Ivan, pânzariul

Vasili Giumara

Alecsa Dolinschi

Nichita Hoţimirschii

Iurie Dolinschi

Hlihor Molodinschii

Ivan Sauciuc

Anton Sauciuc

Alecsa, ungurian

Fedor Trihub

Ivan Palahniuc

Ivan Sămeniuc

Vasili Marcăuschii

Precop, rotariul

Timco Lunco

Iacob, pânzar

Alecsa Boico

Gligori Boico

Ştefan Boico

Ivan, rusul

Gligori Iancol

Mihailo Surdul

Petre Dolinschi

Ivan Cionoliuc

Hrihor Rohinschii

Fedor Domenii

Ştefan Dolinschi

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Dănilă

Iacob, palimariul

 

 

Slugile Catrinii Donicioai:

 

 

Dumitru Brumă

Tănasă Brumă

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 427, 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Marchiuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Marchiuca

 

Moşia lui Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 jidov. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fodor, morar

Ivan Beşta

Iacob Tubaţ

Ilie Osaduţa

Hilip Sacacalo

Ion Hroşăuschii

Tănasă Hroşăuschii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Ocna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Ocna

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 călăraş, 1 văduvă, 2 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraş Zota, vornic

Ion Stancă

Mihai Şevciuc

Vasile fratele lui

Ştefan Horobeţ

Vasili Colenchiuschii

Iacob Olinciuc

Ştefan Vandica

Andrei Caci

Andrei Drihoneţ

Andrei Şeciur, pânzar

Ivan Corju

Vasile Huţuliac

Ivan Colba

Ivan Carpeciuc

Panco Pavliuc

Hrihor Tiutiun

Ştefan Rediu

Ivan Tiutiun

Sămen Mihovancu

Ivan Osadiţa

Vasile Bujăniţă

Ilaş Voloşin

Ştefan Voriico

Hrihor Berezunschii

Iacov, văcar

Necolai, cioban

Petre, velnicer

Neculai, scutar

Toader, scutar

Ştefan, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Anca, văduvă

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile, călăraş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

Şmil, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Verincianca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Verincianca

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 132. Scădere rufeturi, însă 29: 2 popi, 3 dascăli, 1 ruptaş, 2 văduve, 5 scutelnici, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 103.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornicul

Hrihor, pânzariul

Ivan fiul lui Buhai

Simion Căsăian

Iacob Chira

Simion Văcarciuc

Pentelei Căsăian

Simion Buhaiciuc

Vasile Babii

Ivan, pânzar

Vasili, Papiş

Ignat Costiuc

Vasile Ilciuc

Hrihor Ilciuc

Nichita Dumitraşciuc

Hrihor Vănuc

Ştefan Olivschii

Ivan Olivschii

Martin, rus

Fedor, văcar

Petre Salardache

Mihailo Mociac

Ivan Bugiag

Andrei, cojocar

Fedor Ilciuc

Ivan Sasâniuc

Zaharcu

Simion Covrig

Vasili Coliscu

Ştefan Marifliscu

Lisul Marifliscu

Vasili

Irema Luţăiu

Fedor Gogolca

Matei Săviuc

Luchian Condrat

Ştefan Luţu

Vasili Marosac

Hrihor Marosac

Ivan Coşmir

Iacob, cojocar

Andrei Ciornotinschii

Hrihor, vătăman

Hrihor fiul lui Papiş

Ştefan Drebota

Ivan Marifliscu

Fedor Babii

Ivan al văcarului

Timco Cazuc

Andrei Cazco

Dănilă Chiţaniuc

Ivan Tulcun

Vasili Cernetinschii

Ivan Potoţchii

Andrei Săliscu

Tudosi Sarance

Petre Casâian

Ivan Vescan

Ivan Honcer

Ilco Şmarcan

Vasili Manjug

Fodor, vătăman

Onofrei Fatis

Ivan Ciovaga

Iacov Şcorogad

Fodor al lui Papiş

Sămen Faşuc

Ilaş Faşnic

Alecsa Fisun

Vasili Boico

Ilaş Lucic

Vasili Marcic

Vasili, pânzar

Necolai fiul lui Lasovip

Iacob Dragoman

Fedor Popovici

Ivan fiul lui Masovici

Vasile Masovici

Vasile al lui Masovici

Ştefan Vorsta

Ion Cozmenca

Ştefan Vârlăuschii

Dumitru Hariuc

Ivan Hlişca

Hlihoraş Hariuc

Iacob Hlişca

Ştefan Maur

Ştefan al lui Cozmenca

Ivan Dronic

Ştefan Babiniuc

Mihailo, ciobotar

Acsenti Minciuc

Vasili Hudicăuschii

Semen Hudicăuschii

Semen Hohrim

Iacob Şfeiciuc

Vasili Cozmenca

Roman Potoschii

Vasili Bezghetnii

Pablo Boico

Vasili fiul lui Lehu

Ivan fratele lui Şcorotan

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Zota

 

 

Văduve:

 

 

Sanda, văduvă

Iliana, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Popa Vasili

Diaconul Ion

Dascălul Dumitru

Dascălul Fedor

 

 

Scutelnicii dumisale Iordachi Canta, comisul:

 

 

Hrihor Căzac

Ivan Antimiiciuc

Hrihor Căzac, rus

Andrei Lucic, scutelnic şetrăresei Zotoai

Ştefan Cazul, scutelnic şetrăresei Zotoai

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 428-430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stăucianii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stăucianii

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 9: 2 popi, 2 dascăli, 1 călăraş, 1 şliahtă, 1 văduvă, 1 căpitan, 1 jidov. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Coliască, vornic

Neculai Popovici

Iacob Zubaliuc

Luchian Haimaniuc

Andrei, pânzar

Ion Curiliuc

Mihailo Buţuliac

Simion Cantimiriuc

Necolai Carleuschii

Petre Carleuschii

Hrihor al popii

Ivan Hariton

Andrei Surdul

Ivan Romanciuc

Ştefan Chiriliuc

Ştefan Boico

Ion, vătăman

Iacov Celnir

Mihailo Ostaba

Vasili Coşmir

Dănilă Peniuc

Lesun Săranotici

Toma Popovici

Ivan Malii

Simion Ostrig

Gavrilo Confedorat

Alecsa Iosip

Simion Ciornocogii

Andrei Panu

Hrihor Ciornocogii

Dănilă Filipciuc

Mihailo Cricliveţ

Ivan fratele lui

Ivan Artemiiciuc

Necolai Malinco

Iurie Nachimciuc

Dănilă Iuriiciuc

Ivan Cureliuc

Dumitru Cureliuc

Zaharcu, rus

Fedor Hotichiuc

Hrihor, morar

Matei al lui

Iacob Chicot

Precop Bolnavu

 

 

Văduve:

 

 

Lupa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Timofti

Popa Iacov

Dascălul Ivan

Dascălul Hrihor

 

 

Călăraşi:

 

 

Andrei fiul poroşnicului, călăraş

 

 

Şliahtele:

 

 

Andrei Spânu, şliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Alecsandru Spânu, căpian de volintiri; are cartea măriei sale feldmareşalului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Malteniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Malteniţa

 

Moşia dumisale spătarului Iordache Cantacuzino

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 volintiri, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Buţuran, vornic

Timofti Siminiuc

Roman Rohotin

Fedor Holotilă

Mihailo Ursuliac

Dumitru Ursuliac

Gavril Pavlo

Alecsa Hrutca

Ostafii, pânzar

Fedor Pavliuc

Vasile Pavliuc

Nichita Huilovschii

Petre Panciuc

Alecsa, ciobotar

Fodor Mateiciuc

Mihailo Horaica

Andrei Popovici

Fedor Rosco

Ivan Prodinschii

Gligore Zvareci

Vasili Podanciuc

Vasili, rusul

Ivan Strătula

Hrihor Dumancu

Mihailo, vătăman

Fedor, văcar

Simion Străjac

Onofrei, morar

 

 

Văduve:

 

 

Ilianca, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Toader

Dascălul Ştefan

 

 

Volintirii:

 

 

Dănilă, volintiriul cu salvovardii

Grigoraş, volintir cu salvovardii

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 430, 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iujineţul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iujineţul

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 3 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Zota, ruptaş

Tănase al lui Polojan

Vasili, rus

Tănase Somaronschii

Echim, pânzaru

Andrei Hrihorciuc

Ion, cioban

Hrihor Hrihorciuc

Ivan Durac

Ivan Vezniuc

Ivan Pătraş

Mihailo Zuschi

Onofrei Ficiuc

Dumitru, cioban

Ilco, vătăman

Ivan Horodinschii

Onofrei Lâcarciuc

Fodor Catun

Fodor Cemeres

Ilie Ursul

Vasile Ursul

Necolai Ladrec

Toader Latuşac

Lisul Hrihorciuc

Andrei Petriuc

Mihailo Hnitco

Toader Andac

Ivan, morar

Vasili Hnitco

Miron Sânciuc

Matei Penciuc

Necolai Velciuc

Ion Zalenco

Petre Hotencu

 

 

Văduve:

 

 

Iliana, văduvă

Vasilca, văduvă

Catrina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosi

Dascălul Ştefan

 

 

Jidovi:

 

 

Şulim, jidovul

Haim, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şişcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Şişcăuţii

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 2 dascăli, 7 văduve, 1 volintir, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul, vornic

Ion Tănasiiciuc

Iacob fiul lui

Dumitru Tănasiiciuc

Hrihor Volschii

Vasili Bordeicu

Gavril fiul lui

Vasili Feiciuc

Pavel Dolinschi

Mihailo Crivinschii

Vasili Orojbăt

Iacob Panciuc

Sămion Duminciuc

Dumitru Brihan

Alecsa Rehilă

Simion, vătăman

Ivan Lipca

Vasili Litul

Hrihor Lipca

Ivan Derpac

Vasili Faliboga

Nichita Ştefanciuc

Gavril Miaica

Luchian Onofreiciuc

Fodor Gavdunu

Iacob Cuşcă

 

 

Văduve:

 

 

Odochie

Nastasie

Marie

Ilinca

Paraschiva

Maria

Paraschiva

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Popa Toader

Dascălul Tănasi

Dascălul Ilie

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Dumitraşco Danciul, volintir cu salvovardie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 431, 432

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Borăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Borăuţii

 

Moşia mănăstirii…

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 3 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dănilă, vornicul

Ştefan Odosacu

Necolai Săfavciuc

Petre Bodnariuc

Ştefan Laba

Hrihor Târnauca

Hrihor Dăniliuc

Mihailo Pilat

Vasili Curiliuc

Toader Vertabnii

Fedor Căsuliuc

Matei Caciur

Fodor Sfârduc

Fedor Curiliuc

Fedor Zota

Hrihor Slavca

Vasili Vagul

Vasili Sleuciuc

Vasili Colesniuc

Ursul, rus

Vasili Zota

Onofrei Fedoriuc

Vasili Fedoriuc

Andrei Huţan

Ilco fratele lui

Ion Bahor

Luchian, vătăman

Fedor Ştefciuc

Ion Dascalciuc

Ivan Colibciuc

Vasili Sauca

Vasili Săcăiciac

Ostafi Hubălito

Dumitru Prisăjniuc

Dumitru Hunciac

Petre Hunciac

Petre, vătăman

Vasili Scoreico

Chirilă Gheorghiiciuc

Ivan Olascăi

Fedor Olascăi

Vasili Pelihut

Ion Barcot

Andrei Vaghelnii

Ion Somic

Fedor Bugiac

Iani, ciobotar

Ion Gorghiiciuc

Ioniţă, argat lui Pascal

Dima, bulgar

Ioniţă Chiroşcă

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Ana, văduvă

Ana, vădană

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Feodor

Dascălul Istrate

 

 

Călăraşi:

 

 

Iacob, călăraş

 

 

Jidovii:

 

 

Uşer, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 432, 433

 

 


Pagina 40 din 1,475« Prima...102030...3839404142...506070...Ultima »