aspazia munte: cel din urmă cânt | Dragusanul.ro

aspazia munte: cel din urmă cânt

 

 

 

„volumul de versuri al doamnei Aspazia Munte a fost cel mai bun de poezie din câte au apărut semnate de scriitoare, în ultimii trei ani” (Mircea Streinul)