Dragusanul - Blog - Part 4

Informaţii despre Bucovina Rock Castle 2019

 

1). Abonamente şi bilete se vor vinde, până la limita maximă de 6.500, şi la Cetate, în faţa Casei Custodelui. Am greşit, atunci când am scos şi bilete la vânzare, pentru că toţi cei care vin la Bucovina Rock Castle doar într-o anume seară sau pentru o singură trupă, nu sunt nici rockeri adevăraţi, nici solidari cu festivalul pe care noi doar îl organizăm. Pe viitor, nu vom mai vinde şi bilete, ci doar abonamente (nici ţigările nu se mai vând la bucată, ci minimum la pachet).

 

2). Preţul abonamentelor este mic faţă de cel al tuturor festivalurilor similare din ţară şi faţă de cel al biletelor de club pentru oricare dintre trupele mari din această ediţie. Să vezi şi să asculţi ALTERNOSFERA şi SKINDRED, TESSERACT şi LEPROUS şi aşa mai departe, plus alte patru trupe valoroase, cu doar 33 lei e curată pleaşcă, dar şi aşa BUCOVINA ROCK CASTLE îşi va dobândi independenţa financiară, devenind o creaţie asumată şi meritată de publicul festivalului.

 

3). Cine va ignora trupele tinere, care debutează la BUCOVINA ROCK CASTLE 2019, pentru că au câştigat concursul ediţiei anterioare, va avea de pierdut, pentru că nu vor fi martorii lansării unor trupe cu mare viitor.

 

 


Nu furaţi viitorul festivalului vostru!

 

Un rocker adevărat mi-a adus la cunoştinţă că mulţi tineri îşi lipesc de mână, în loc de brăţară, câte o bandă din hârtie colorată şi, profitând de cumsecădenia organizatorilor, intră la concerte în mod fraudulos. Mi s-a sugerat să rog gardienii să fie mai vigilenţi, dar, între a fi furaţi şi a avea o atitudine cât de cât neprietenoasă faţă de public, noi alegem să fim furaţi.

 

Problema este că tinerii care apelează la metode necinstite nu pe noi ne trag pe sfoară, ci viitorul festivalului lor. Bucovina Rock Castle nu înseamnă Consiliul Judeţean, Muzeul Bucovinei sau Centrul Cultural „Bucovina”, ci cultura generaţiilor viitoare de oameni gânditori şi cu atitudine civică şi tocmai de asta provoacă reacţii brutale din partea snobilor, bigoţilor, culturnicilor buzincurişti şi a extremiştilor religioşi. Bucovina Rock Castle are şanse de viitor doar dacă generaţiile de oameni gânditori ale viitorimii se vor strădui să fie, şi prin propria lor cultură, şi prin atitudine, şi prin onestitate, altfel decât generaţiile care astăzi duc ţara, neamul şi credinţa în ruină.

 

Nu cerem respect pentru munca noastră, ci respect pentru voi înşivă. Păziţi-vă de manelismul spiritual, care este cu adevărat nociv. Manelele, pe plac sau nu, înseamnă, totuşi, muzică, deci tentative de şi spre frumos, chiar dacă eşuează în satisfacţia primară a minţilor sortite să se mulţumească, de la un capăt în celălalt al vieţii, cu puţin. Şmecheria, hoţia, păcălirea, „descurcăreala” nu sunt doar decăderi morale, ci şubreziri sigure a personalităţilor în formare, şubreziri asemănătoare uscării crengilor, una câte una, într-un copac tânăr.

 


Bucovineni dispăruți pe fronturile Austriei (II)

Pruthbrücke in Czernowitz, 1914

 

Alexandru a lui Alexandru Jutiş, născut, la 1875, în Ostriţa, a fost înrolat în 1914 la oaste (Regimentul 24) şi a plecat la război. În luna Mai 1917, se afla pe frontul italian şi să fi picat la 20 Mai 1917. De atunci nu s-a mai primit nici o ştire despre dânsul. Fiind deci cazul de prezumţie a morţii, se îndrumează, după cererea Veronicei Jutiş, născută Pridie, procedura pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 24 Iunie 1919”[1].

 

Mihail Tocar a lui Teodor, născut în Camena, la 1914, cu ocazia mobilizării generale, a fost înrolat (Regimentul 41) şi, la 23 August, în lupta de la Rarancea, grav rănit. La 24 August 1914 să fi murit într-un spital ambulant din Cernăuţi, după cum confirmă martorii.  Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Catrinei Tocar, procedura pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 16 Iunie 1919”.

 

Vasile a lui George Ostaficiuc, din Volcineţ, la anul 1914, cu ocazia mobilizării generale, a fost înrolat şi a plecat la război. În timpul din urmă, în anul 1915, el a servit la col. T. S. I. V. grad 6/II, compania 17. În Octombrie 1915, să fi picat la trecerea unui râu. Fiind deci caz de prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea Mariei Ostaficiuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 10 Iunie 1919”.

 

Florea Kificzak a lui Alexandr, 37 ani, din Buda, a fost mobilizat în anul 1914 şi înrolat în Regimentul 22 de glotaşi (militari cu instrucţie sumară, de maximum o lună, folosiţi pentru săparea tranşeelor, cărăuşie etc. – n. n.). A plecat cu un pluton de pionieri la front, în Polonia rusească, şi a luptat între localităţile Nowy şi Stary Koczyn. Acolo ar fi fost lovit de un şrapnel şi să fi murit, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, la cererea soţiei sale Samfira Kificzak, născută Karp, din Buda, se îndrumează procedura pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 9 Mai 1919”[2].

 

Ioan Cudzik a lui Vasile, născut la 1885 în Cernăuţi, în 1914 a fost înrolat la oaste (Regimentul 22) şi a plecat la război. De la începutul lui Ianuarie 1918, n-a dat nici o ştire despre dânsul / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 5 iunie 1919”.

 

Josek Kullmann a lui Josef, născut în anul 1890 în Cernăuţi, a fost înrolat, în August 1914, cu prilejul mobilizării generale, în Regimentul 36 de Infanterie Teritorială şi a plecat, apoi, cu regimentul acesta pe câmpul de luptă. Soţia sa a primit ultima ştire de la dânsul cu data de 9 Septembrie 1914. De atunci, încoace, lipseşte orice veste despre dânsul şi soţia sa a primit răspuns de la „Crucea Roşie” că bărbatul ei e dispărut din Septembrie 1914 / la cererea Gertrudei Kullmann / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 5 Iulie 1919”[3].

 

Ştefan Spetko Ostafiu, născut în anul 1893 în Rostochi, a fost înrolat, în anul 1914, în Regimentul 24 de Infanterie şi a plecat, apoi, cu regimentul acesta pe câmpul de luptă. În prinsoarea Ruşilor ajunse, în anul 1917, până la Kiew, unde a lucrat la o fabrică de fier. Acolo a avut un accident nenorocos, în luna lui Octombrie 1917, şi să fi murit, în urma leziunilor îndurate, în aceiaşi lună, după cum confirmă martorii / la cererea Calinei Spetko Stefaniw / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 16 Iunie 1919”.

 

Ilie a lui Gheorghe Struţ, născut în 1878 în Mihalcea, a intrat, în anul 1914, în Regimentul 22 şi cu dânsul s-a dus în câmp. De atunci n-a sosit nici o ştire de la dânsul. În Vinerea Patimilor 1915, să fi picat într-o luptă la Lupinka, în Carpaţi, după cum confirmă camarazii lui / la cererea Domnicei a lui Ilie Struţ / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 3 Iunie 1919”[4].

 

Ioan Rizun a lui Vasile, născut în 1884 în Zămoşti, a fost, în 1914, înrolat la oaste (Regimentul 22 Infanterie) şi a plecat îndată pe câmpul de luptă. Prin Noiembrie 1914, se afla înaintea Ivangorodului, unde să fi murit în aceiaşi lună, după cum confirmă martorii / la cererea Elenei Rizun, născută Neissan / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 24 Iunie 1919”,

 

Dimitrie Hlibka, născut în anul 1887 în Mămăieştii Noi, în 1914, cu ocazia mobilizării generale, a fost înrolat (Regimentul 41 Infanterie) şi a luat parte la luptele în contra Rusiei. De la finea lui August 1914, nu e nici o ştire despre dânsul şi, de atunci, e dispărut / la cererea Mariei lui Dimitrie Hlibka / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 16 Iunie 1919”.

 

George Missikiewicz a lui Anton, născut în 1887 în Mega, în August 1914, cu ocazia mobilizării generale, a fost înrolat (Regimentul 22 Infanterie) şi cu regimentul acesta a plecat în câmp. În Februarie 1915, să fi fost nimerit, prin o puşcătură, mortal şi să fi murit / la cererea Mariei Missikiewicz, născută Tokar / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 3 Iulie 1919”.

 

Ioan Klepacz a lui Vasile a lui Nicolai, născut în 1889 în Lujeni, a fost înrolat, în 1915, la oaste (Regimentul 24 Infanterie) şi a şi a mers, în vara anului acestuia, la frontul italian; la 10 Noiembrie 1915, s-a îmbolnăvit în tranşeu şi a fost dus în casa de marozi din Madrica. Aici să fi murit, la 11 Noiembrie 1915, cupă cum confirmă martorii / la cererea lui Vasile Klepacz a lui Nicolai / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 3 Iulie 1919”.

 

George Ucraineţ a lui Ştefan, din Jucica Nouă, născut în anul 1879, a fost, în anul 1915, deopotrivă cu alţi locuitori din Jucica, deportat în Rusia şi a fost internat în Charcov / la cererea Alexandrei Ucraineţ a lui George / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 9 mai 1919”.

 

Bainski bei Czernowitz, 1914

 

[1] Monitorul Bucovinei, Fascicula 59, Cernăuţi, în 27 August nou 1919, pp. 6 şi 7

[2] Monitorul Bucovinei, Fascicula 60, Cernăuţi, în 30 August nou 1919, pp. 5 şi 6

[3] Monitorul Bucovinei, Fascicula 58, Cernăuţi, în 23 August nou 1919, pp. 3 şi 4

[4] Monitorul Bucovinei, Fascicula 57, Cernăuţi, în 20 August nou 1919, pp. 3 şi 4


Plângere împotriva furturilor prin facturi

Către

 

Direcţia Naţională Anticorupţie

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniu Energiei (ANRE)

E.ON Energie România

 

Subsemnatul Drăguşanul Ion…  titular al E.ON Contract de furnizare nr. XXXXXXXX, din 23.01.2019, semnat cu reprezentanţii E.ON Dan Morari şi Claudia Griech, pe care îl anexez în paginile 1 şi cea finală ca probă că există, vă rog să constataţi furturile premeditate, pe care le săvârşeşte distribuitorul prin falsificarea indicelui vechi, la care adaugă câte 100 mc gaze, prin penalizări pentru întârzieri inexistente şi prin dublă încasare a sumelor respective, precum şi prin ne-deducerea facturilor din sumele plătite în plus. Obligaţia promisă prin materiale publicitare şi contract de reducere cu 50% a costurilor primei facturi, dar, cum scrie într-o notă minusculă de subsol, nu mai mare de 50 + 200 lei, cu TVA inclus, de asemenea nu o respectă, ceea ce în fond tot un furt înseamnă.

 

Cum în situaţia mea se află milioane de români, care sunt furaţi, prin aceste proceduri premeditate, dar aflate în afara prevederilor contractului, vă rog să verificaţi aceste practici nu doar din prisma dovezilor pe care le administrez în cazul meu, ci din cel al milioanelor de păgubiţi prin practici identice. Cercetând facturile mele, am constatat următoarele furturi care se pot proba:

 

Furturi prin falsificarea indexului iniţial

 

Prin factura MS EON nr. 11302533752 din 24.01.2019, am plătit 593,57 lei, reprezentând un consum de gaze de 333 mc, cuprins între indexurile 6.897-7230 (PROBA 1 a);

 

Prin factura MS EON nr. 11802625044 din 21.02.2019, am plătit 542,52 lei, reprezentând un consum de gaze de 308 mc, cuprins între indexurile 7230-7538 (PROBA 1 b);

 

Prin factura MS EON nr. 830000260392 din 18.07.2019, am plătit 454,84 lei, reprezentând consum de gaze de 289 mc, cuprins în între indexurile 7431-7720 (PROBA 1 c p 1 şi 3), deşi, prin facturile anterioare, plătisem până la indexul 7538, ceea ce probează că diferenţa de 107 mc, de la 7538, la 7431, mi-a fost încasată de două ori, prin fals în acte şi furt premeditat, furtul ridicându-se la valoarea de cel puţin 180 lei.

 

Furt prin dublă impunere la plată

 

Prin factura MS EON nr. 11303216871 din 21.05.2019, se constată că am plătit în plus 474,89 lei, dar se scade din suma aceasta o „factură neachitată” (întotdeauna mi-am plătit facturile în termen) de 277,93 lei, aşa că EON îmi rămânea dator, în data 18.05.2019, doar cu 196,96 lei (PROBA 2 a p. 1);

 

În pagina 2 a aceleiaşi facturi scrie că suma de 277,93 înseamnă „penalităţi pentru factura 11302800011, din 11.04 2019”, pentru indexul 6897-7431, adică indexurile facturii MS EON nr. 11302533752 din 24.01.2019, pe care o plătisem în 14.02.2019, ora 10:13:13 cu chitanţa nr. 592508 (PROBA 1 a), deci nu putea forma obiectul unei alte facturi, pe care aş fi plătit-o cu 20 zile întârziere (PROBA 2 a p. 2); dacă ar fi fost aşa, din plata în plus a facturilor cu suma de 474,89 lei, nu se putea reţine contravaloarea acelei facturi, plata în plus anulând orice zi de penalizare?

 

Prin „Preaviz de întrerupere a furnizării de gaze naturale”, emis cică la 11.03.2019, dar primită în 21.05.2019, am fost somat, fără alte explicaţii, să plătesc suma de 277,93 lei, conform unei facturi neprimite EON Duo nr. 11302800011 din 11.03.2019, sumă încasată, în aceeaşi zi, prin deducere din datoria NEPENALIZATĂ de 474,89 lei, pe care o avea EON faţă de mine (PROBA 2 a p. 1); astfel, la inexistenta întârziere, născocită de birocraţia EON, suma de 277,93 lei, care nu trebuia plătită, mi s-a încasat de două ori, datoria reală a EON faţă de mine fiind, în acel moment de 474,89 + 277,93 = 752,82 lei.

 

Prin „Preaviz de întrerupere a furnizării de energie”, emis în 24.05.2019, adică la 3 zile doar după ce prin factura MS EON nr. 11303216871 din 21.05.2019 (2 facturi într-o lună, în ciuda prevederilor contractuale), se constată că am plătit în plus 474,89 lei, mi s-a inventat, tot fără explicaţii, o neplată a facturii MS EON nr. 830000182697, pentru suma de 190,74 lei; am primit somaţia în 18 iulie eu achitând, în ziua următoare, 200 lei, deşi EON îmi datora deja 752,82 lei, deşi nu-şi mai amintea, pentru o foarte singură zi, cea din 25 mai, de o datorie faţă de mine de doar „-196,96 lei” (PROBA 2 a p. 1).

 

Din factura MS EON nr. 830000260392 din 18.07.2019, am plătit 454,84 lei, reprezentând consum de gaze de 289 mc, cuprins în între indexurile 7431-7720 (PROBA 1 c p 1 şi 3), deşi, prin facturile anterioare, plătisem până la indexul 7538, ceea ce probează că diferenţa de 107 mc, de la 7538, la 7431, deci un furt prin darea contorului în urmă, mi-a fost încasată de două ori, aflu că între 25.06-30.06.2019, aş fi avut o întârziere de şase zile, la factura 830000182697 din 24.05.2019 penalizată cu 104,74 lei, la plata facturii 830000182297, niciodată primită, iar suma de 190,74 lei este impusă pentru a doua oară la plată (PROBA 1 c p. 2).

 

Alte sume, încasate şi prin facturi de gaze, dar şi separat (PROBA 3 a), fără deduceri din banii plătiţi în plus (PROBA 3 b), denumite EON ServExpress ECO, nu sunt decât teoretic deduse din încasările în plus; dacă aveam plătiţi în plus, în iunie, 67,81 lei, banii aceştia trebuiau regularizaţi în mai, prin neimpunerea la o plată de 44,99 lei, care se regăsea în plăţile în plus anterioare.

 

Deşi contractul îmi permite rezilierea lui, prin notificare anterioară de 21 zile, înţeleg să folosesc dreptul acesta contractual abia după ce mi se va înapoia suma de minimum 752,82 + 104,74 + 190,74 = 1.048,3 lei, bani care mi-au fost furaţi prin metodele probate mai sus.

 

                                                                                                                           Cu consideraţie,

Suceava, 28.07.2019                                                                                     Drăguşanul Ion

 

ANEXEZ:

 

Paginile 1 şi ultima ale E.ON Contract de furnizare nr. 1100056108, din 23.01.2019

Probele 1 a, 1 b şi 1 c – paginile 1, 2 şi 3

Probele 2 a – paginile 1 şi 2

Probele 3 a, 3 b


Cum ne fură E.ON Duo?

 

Înşelătoria începe cu materialele publicitare mincinoase, care te asigură că „ai 50% reducere la prima factură a fiecărui an”, o reducere care se micşorează, într-o notă discretă de subsol la „limita maximă a 50 lei (TVA inclus) pentru electricitate şi 200 lei (TVA inclus) pentru gaze naturale. Aiurea, nu primeşti un şfanţ reducere, pentru că prea lacom este porcul publicitar care înşfacă bănetul şi prin şorici.

 

E.ON Duo (habar nu am cine sunt şmecherii care aruncă pe râpă „Duo” prestigiul vechi al E.ON) fură, şi încă în mod premeditat, prin câteva metode, care mizează pe faptul că noi, clienţii, nu păstrăm facturile, nu prea ştim să le citim (nici nu prea avem cum) şi plătim cu resemnare. Eu, însă, pentru că mi-a ajuns cuţitul la os, am hotărât să sesizez nu doar „Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniu Energiei (ANRE), ci şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, şi Parchetul competent (încă nu ştiu care anume), argumentând cu probele furtului multiplu şi conştient practicat de E.ON Duo. Încă nu solicit rezilierea contractului, pentru că E.ON Duo trebuie să-mi înapoieze, mai întâi minimum 600 lei, bani furaţi, iar după aceea chiar o să „las grijile casei în seama specialiştilor”, nu a ipocriţilor.

 

 

Cum ne fură E.ON Duo? Penibil de naiv. De pildă, după ce te pune să plăteşti până la indexul contorului de gaze 7.538 (index vechi 7230, şi acesta plătit), dă… indexul în urmă, 7.431, deşi ai plătit până la 7.538 şi te pune să plăteşti 289 mc gaze, cu 107 mc mai mult. Furt clar, limpede ca lumina zilei, înghigosât printre stufoasele lor facturi.

 

 

Cum ne fură E.ON Duo? Prin facturi fără explicaţii, dar ultimative (somaţii de plată), în care sumele plătite se mai pun încă o dată la plată. În cazul meu, am plătit de două ori sumele de 277,93 şi, respectiv, 190,74 lei, deşi le plătisem, iar E.ON Duo îmi datora mie 474,89 lei, sumă pe care, prin încasarea inexplicabilei datorii plătite de 277,93 lei, a redus-o la „-196,96” lei, factura curentă, în 21 mai 2019 precizând limpede şi explicit că E.ON Duo îmi datora 474,89 lei (Probele, la subsolul acestui material).

 

Cum ne fură E.ON Duo? Prin somaţii fără explicaţii şi absolut incredibile: din 21 mai, E.ON Duo îmi datorează 474,89 lei, dar, în loc să mi-i înapoieze, după doar 3 zile, mă obligă la plata altor 190,74, ameninţându-mă cu decuplarea şi uriaşe costuri de recuplare (Probele, la subsolul acestui material).

 

Deşi E.ON Duo îmi datora aproape 500 lei, plătesc 200, în loc de 190,74 lei, pentru că am alte treburi pe cap. Numai că, în 18 iulie, când mi se calculează, prin metoda furtului cu indexul dat înapoi, un consum de 454,84 lei, găsesc drept „factură restantă” suma de… 190,74 lei (Probele, la subsolul acestui material).

 

Cum ne fură E.ON Duo? Prin dubla reţinere, şi pe factura generală, şi prin cele fără explicaţii cu o sumă de circa 40 lei pe lună (Probele, la subsolul acestui material).

 

Aidoma mie vi se întâmplă şi dumneavoastră: în loc de mincinoasa „reducere cu 50%”, în prima lună, sunteţi furaţi, lunar, cu cel puţin 100 de lei. Aveţi de gând să-i mai înduraţi?

 

 


Pagina 4 din 1.114« Prima...23456...102030...Ultima »