Dragusanul - Blog - Part 3

Viziunile plastice ale lui Nicolae Crasi

 

 

În urmă cu nişte ani, într-una dintre zile însorite, pe la 10, m-a căutat arhitectul şi artistul plastic francez Radu Iatzko (Iaţco sau Iaţcu), originar din Ipoteştii Sucevei. „Hai, repede, să îţi arăt un pictor mare!”, m-a luat Radu pe nepregătite, dar decis şi ultimativ. Şi mi-a arătat, din ochi, maşina lui, de parcă ar fi vrut să îmi reamintească faptul că, în urmă cu vreo două decenii, după ce m-a vizitat acasă, încercând să mă atragă în nu mai ţin minte ce proiecte publicistice bucureştene şi, pentru că nu a izbutit, a plecat înciudat. A treia zi, am văzut, într-un ziar, fotografia maşinii lui, făcută praf într-un accident, şi titlul greoi, care făcea ştire că şoferul autoturismului s-a prăpădit.

 

 

L-am plâns pe Radu Iaţcu, vreme de vreo trei ani, l-am plâns pe bune, cu lacrimi scurse des şi fără voie pe obraz, când, pe neaşteptate, după vreo trei ani, am dat nas în nas cu el, pe strada Grigore Ureche, din Zamca, şi i-am zis: „Spune-mi, te rog, că nu am o nălucire! Asigură-mă că văd doar ceea ce şi există, că eşti cu adevărat viu!”. Radu a râs, apoi mi-a povestit că împrumutase maşina unui văr şi că acesta, circulând cu mult prea mare viteză, a sfârşit prin vecinătatea fostei uzine electrice a Sucevei.

 

 

Radu Iaţcu e un şofer excelent, calm şi prevăzător, care a bătut Europa în lung şi în lat, căutându-şi destinul. Aşa a ajuns să facă, în Franţa, târziu pentru alţii, dar nu şi pentru el, Facultatea de Arhitectură şi să-şi găsească, apoi, un loc bine conturat în arhitectura vestică, “parafat” şi de ciocnirea unei cupe cu şampanie cu fostul preşedinte al Franţei.

 

 

Intrăm în Ipoteşti, în satul vechi, acolo unde, odinioară, îmi însoţeam bunicele sau părinţii la cel mai bun cojocar din zonă şi, deodată, printre splendidele case, în stil consacrat, de pe coastele de deal din Ipoteşti, am zărit casa pictorului, marcată vizibil, cu o insolită „carte de vizită”, o frescă impresionantă şi copleşitor de modernă în spaţialitatea ei.

 

Desen de Nicolae Crasi

 

Nicolae Crasi, un fel de Taras Bulba, cu falnice mustăţi zaporojene, cu priviri senine şi înveselitoare, cum numai la regretatul pictor Ion Grigore am mai aflat, trăieşte în lumea lui, o lume durată pe voinţa de a lăsa Ipoteştilor cât mai multe lucrări cu case vechi, reprezentate şi grafic, şi pictural, cu rol de tezaur de memorie, înfăşurat delicat în sufletul lui generos. Între timp, adică în clipele care-i mai rămân după trăirea mărturiilor şi după treburile gospodăreşti, Nicolae Crasi îşi exersează peniţa şi pensula ba cu reproducerea unor opere aparent imposibil de reprodus, ba cu opere proprii, năvalnice, dinamice şi ameţitoare. În casă, o singură lucrare (cred că o reproducere, aceiaşi cu cea de afară), lângă un felinar, de parcă nu ar fi casa unui pictor, şi nimic altceva, care să îi deconspire vocaţia:

 

 

Apoi vin lucrările originale, pe care Radu Iaţco le tot mută, de pe masa din centrul camerei, ca să le pot poza.  Nu intenţionez să decupez fotografiile, pentru că, spre deosebire de artiştii plastici, care au de prezentat opere, eu am de prezentat o stare, o realitate dumnezeiască, fremătătoare, care există dincolo de măruntoşenia fiecărei zile. Iar Nicolae Crasi ţopăie pe lângă noi, explicând ici şi colo, cu precipitarea unui cazac de odinioară, care intră în luptă, fără să fi apucat o duşcă de vodcă. Iar „duşca de votcă” a lui Nicolae Crasi este desăvârşirea: „Aici ar mai trebui pus ceva, dar încă nu văd cu sufletul ce anume!” sau „Grafica asta nu e terminată; dar nu crezi că aşa ar trebui să rămână?” şi aşa mai departe.

 

Desen de Nicolae Crasi

 

Opera lui Nicolae Crasi mă copleşeşte într-atât, încât decid, în vreme ce fotografiez, să-i vehiculez lucrările, câte doar şapte pe zi, cât mai mult timp, pe site-ul meu şi să scriu ceva şi pentru „Monitorul de Suceava”.

 

 

Arta lui Nicolae Crasi, bazată pe înrudiri tehnice de expresie diverse, e unică, are stil, adică o dezlănţuită desferecare de forme şi de culori, o ameţitoare cavalcadă de lumină străfulgerată (ce altceva este viaţa omului?). Mână sigură, desen exemplar, imaginaţie dinamică şi mistuitoare, dar şi o nostalgie a departelui (nu a depărtării) copleşitoare.

 

 

La vreo doi kilometri de Suceava, într-o casă de pe dealurile domoale ale Ipoteştilor, marcată cu o insolită carte de vizită (fresca despre care v-am vorbit), trăieşte Nicolae Crasi, un artist plastic înnăscut, despre existenţa căruia nu am ştiut nimic, până în această săptămână, când l-am însoţit pe vărul lui, Radu Iaţcu, doar ca să-mi arate „un artist mai mare” ca el. Fiind noi vechi, ba chiar străvechi prieteni, cunosc bine opera plastică a (mai nou) arhitectului francez Radu Iatzko, iar provocarea m-a făcut curios.

 

 

Nicolae Crasi lucra, în grafică şi pictural, o mărturisire artistică a caselor vechi din satul lui natal, deja invadat de mătăhăloasele făloşenii arhitecturale şi ale sucevenilor cu bani, dar şi ale multora dintre ipoteşteni, dar, fotografiind lucrările lui Crasi, în ordinea întâmplătoare a dezvăluirii, am decis să redau starea de fapt fără decupaje şi în naturaleţea descoperirii unei opere temeinice.  Casa bunicilor lui Radu Iaţcu se afla, pe coasta dealului, ceva mai sus de casa familiei Crasi, iar Radu şi Nicolae au copilărit împreună. În arta lor, există o anume înrudire, cea a spaţialităţii, care m-a determinat să scriu, în rândurile anterioare, că artiştii plastici, cu care ar trebui să se mândrească Ipoteştii, sunt veri.

 

 

Au mai existat mărturii despre Suceava veche în opera lui Nicolae Crasi, dar nu am atras atenţia asupra lor, pentru că opera în sine contează mai mult şi decât mărturisirea. Opera lui Nicolae Crasi e atemporală, sfidează Timpul, în favoarea Căii, adică a făptuirilor stilistice, cum le numea Lucian Blaga, prin care fiinţa umană, dintotdeauna şi pentru totdeauna, îşi caută locul său în univers.

 

 

Cu aceste rânduri, închei scurta cronică asupra operei necunoscute a unui mare artist necunoscut, Nicolae Crasi din Ipoteşti, cu casa la doar 2 km de Suceava. Nicolae Crasi a avut o singură expoziţie personală, prin anii ’70, în fosta Galerie de Artă a Sucevei comuniste, devenită cârciumă în „democraţie”. O expoziţie fără vernisaj, dar o expoziţie personală. De atunci şi până astăzi, deşi lungi şiruri de culturnici rumegă din bugetul îndreptăţit pentru Cultură, nimeni nu a vrut să mai ştie nimic de artistul plastic Nicolae Crasi, de liniile lui sigure şi elegante, de coloritul impecabil şi, mai ales, de cosmicitatea dezlănţuită, în continuă mişcare, care îi caracterizează şi stilul, şi opera.

 

Desen de Nicolae Crasi

 

Nicolae Crasi are o ştiinţă a simbolurilor străvechi ireproşabilă, în care imaginaţia creatoare desăvârşeşte şi face inteligibile mesaje ancestrale, aparentele mesaje târzii creştine, inserate ici-colo, fiind, aşa cum sublinia Augustin, în „Civitas Dei”, doar trăiri cosmice, necesare ca repere. Nimic din simbolistica ancestrală nu lipseşte din grafica lui Nicolae Crasi, nici octogonul, în toate variantele astrale, nici triunghiul „celtic” (intuit, parcă, aidoma celui din anul 5.000 înainte de Hristos, descoperit, ulterior, de arheologul Constantin-Emil Ursu, la Baia), nici „paradesha”, nici dubla sfinţenie a omului sfânt – acestea din urmă, în desfăşurări aglomerate, ba chiar şi stilul primordial de naraţiune cosmică, în care fiecare om devine o cetate, aspirând spre ceruri şi mutându-şi străbuni în cer.  De aici, senzaţia de templu, de iluminare, în care oficiază sacerdotul, caracteristică operei lui Nicolae Crasi şi contactului iniţiat cu o astfel de operă narativă (naraţiunile mitului iniţial şi iniţiatic prin linii, în dispuneri dezvoltate, care valorificau, prin perimetre, cele două cruci, se rosteau în „limbajul ritmicităţii”, universal şi păstrat ca atare în toate culturile lumii).

 

 

Nicolae Crasi esenţializează, în puţine cuvinte rostite, ceea ce am spus eu mai sus, definind un crez artistic dezarmant: „Frumuseţea unui om o găseşti, întotdeauna, în sufletul lui, nu în aspectul lui fizic”. Nicolae Crasi a izbutit să-şi desluşească frumuseţea lăuntrului, înfăţişând-o tainelor, cumva boeme, cumva sacerdotale, în care îşi trăieşte însingurările.

 

 

Întâlnirea cu un mare artist înseamnă, întotdeauna, şansa altor desluşiri ale lăuntrului tău, pe care nu l-ai atins doar într-o anumită spaţialitate cu degetul. Arta plastică a lui Nicolae Crasi propune evadări în spaţialitate, spre rădăcina astrală a miturilor, ştiut fiind faptul că Arborele Vieţii are rădăcinile în cer şi crengile, cu frunze şi fructe, pe pământ. În opera lui Crasi poţi regăsi limbajul primordial al intrării în armonie şi, prin opera lui, poţi tinde spre metafizic, doar rupându-te din bicisnicia clipei şi îndurându-te să păşeşti îndrăzneţ peste punţile difuze ale vremuirii. Indiferent de viziunile propuse, pentru că Nicolae Crasi propune viziuni chiar şi atunci când trasează, din câteva linii, inefabilul unei case ţărăneşti, opera acestui mare artist neştiut tulbură, pentru că te postează, mereu şi mereu, la răscrucile existenţiale, ca să-ţi faci singur judecata de apoi, pricepând unde ai rătăcit cărările şi unde le vei mai rătăci. Întotdeauna, în viziunile plastice ale lui Nicolae Crasi există o cale, ba sferică, ba lineară, ba în frânturile treptelor, numai că el nu o alege pe nici una, preferând să se poziţioneze acolo de unde poţi privi şi înţelege (I. D.).

 

Desen de Nicolae Crasi

Desen de Nicolae Crasi

Desen de Nicolae Crasi

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (III)

 

Biserica Tazlău – desenul fetei lui Nicolae Iorga

 

 

 

Satele Scorțenii, Bucșeștii, Prohozăștii, Podurile, Moineștii, Urmeniș, Leorda, Vâsâeştii, Comăneştii, Dărmăneştii

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Scorțenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Scorțenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 28: 1 popă, 1 diacon, 1 ruptaș, 3 nevolnici și sărace, 22 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 6.

 

 

Birnici:

 

 

Macoveiu Sărăcuță

Simion Zăvati

Toader Măciucă

Iftimii Zăvati

Ștefan Zăvati

Neculaiu sin (fiu) lui Toader

Ion fiu lui Toader

Petre fiu lui Toader

Ion Măciucă

Ștefan Cernat

Ion, vatav

Miron Tătaru

Apostol Cernat

Gavril Cernat

Vasile Cernat

Zaharia, vătăjel

Stanciul, ungurian

Ion Mărian

Andreiu Prutian

Gheorghi Samson

Neculaiu fiu lui Ștefan Samson

Gherasim fiu lui Ștefan Samson

Mafteiu

Dumitru fiu lui Mafteiu

Ion Marian

Ion Zăvati

Ștefan Roian

Pinteleiu fiul lui Andreiu

 

 

Oameni nevolnici și femei sărace:

 

 

Toader cel mare, nevolnic

Sofronie, săracă

Ursa, săracă

Popa Ursachi

Diaconul Zaharia

 

 

Ruptași:

 

 

Ștefan Șova, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 311, 312

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bucșeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Bucșeștii

 

Răzășești

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 2: 2 holtei fără mame. Rămân birnici 22.

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan sin (fiu) lui Pălade cu mamă

Gligoraș Coșciugă

Toader Bărbău

Pricopii

Gavril Stamati

Lută

Gheorghe Ciuhat

Chiriac Coșciugă

Gheorghi zet (al) lui

Gavril Pălade

Mihaiu Coșciugă

Simion Hoțul și fratele lui Pavel

Radul, bejenariu

Mihaiu, bejenariu

Marin, bejenariu

Ioniță al lui Bășcă

Ștefan nepot lui Bărbău

Dobre, holtei

Gheorghiță din Bețești

Ion Coșciugă, holtei

Vasile Stămate

Pinteleiu din Bucșa

Panaite Coșciugă

Ifrim Negru

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 312

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Prohozăștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Prohozăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 30: 1 preot, 1 diacon, 1 ruptaș, 1 ostavioi, 6 nevolnici cu femei sărace, 20 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 14.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Ruseiu

Gligori Bășcă

Condurachi Cernat

Mirăuță Negru

Vasile a Sandei

Toader Anăstăsoiu

Dumitrașcu sin (fiu) Coderei

Iftimi brat (frate) lui

Ioniță Anăstăsoiu

Toader fiul lui Vasile

Gligoraș Iașan

Luca fiul lui Vasile

Ioniță Prohozăscu

Ștefan Ciosul

Ioniță fiul lui Martin

Apostol Cernat

Măteiu Ciosul

Andreiu Bufte

Gavril Bufte

Zamfir

Gligori Negrul

Vasile Negrul

Stoica, muntean

Șerban brat (frate) lui

Costandin Mihălache

Toader Cernat

Pascal Prohozăscul

Vasile fratele lui

Mihaiu, bejenar

Ioniță, bejenar

Gheorghi, bejenar

Gligori Arnici

Andreiu fiul lui Bosiuc

Toader Negru

 

 

Femei sărace și nevolnici:

 

 

Nastasie, diaconiță

Gafița Neguliasă

Păsculiasă

Maria Mihălăchioae

Sopon

Simion Surdul

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader, preot

Enachi, diacon

Pavăl Negru, ruptaș

Dănilă Mahul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 312, 313

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Podurile

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Podurile

 

Răzășești

 

 

 

 

Toată suma caselor: 101. Scădere rufeturi, însă 41: 3 popi, 10 diaconi, 4 ruptași, 12 nevolnici și femei sărace, 12 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 60.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Azătii

Ion Agapii

Dobre

Lazor, ciobotariu

Ștefan sin (fiu) lui

Ștefan Catana

Ioniță Catana

Toader Ruseiu

Toader Doleș

Costandin Ițcul

Vasile Ruseiul

Ghene, muntean

Mihaiu, cărnar

Iordache, cojocar

Ștefan fiul lui Gheorghiță

Zota, rusul

Ion brat (frate) lui Gherasim

Dumitrașco fiul lui diacon

Lazor Nistodei

Lazăr Loghin

Arsenii fiul lui vătah

Toader fiul Hadănbii

Ioniță Loghin

Gheorghi, ungurian

Costandin fratele lui

Ioniță Gabără

Vasile Gabără

Gheorghiță Gabără

Ștefan fiul vătămanului

Petre Bălăban

Vasile a Sandului

Acsenti Ciopârcă

Nichita fiul lui

Gavril a lui Gheorghiță

Lupul fiul lui Gheorghiță

Vasile fiul lui Gheorghiță

Vasile a Lupii

Costandin fiul lui Lupeș

Arsenii fratele lui

Ilii Șova

Timofti Șova

Ștefan fiul lui Lupeș

Ion Bran

Gligoraș Morilă

Gheorghi

Toader Stârpală

Neculaiu Iordache

Lupul Iordache

Ion Loghin

Gavril Șova

Ursachi Șova

Zota Șova

Irimie Șova

Antohi Șova

Ioniță Capătă

Ursul fiul lui Brânzănoi

Pavăl Gavrilaș

Sandul fiul lui Iordăchioae

Andreiu Arhip

Nechita fiul lui Lupeș

Costandin Hărăț

Ioniță fiul lui Lazăr

Roman

Gheorghi Stârpală

Gligoraș Gabără

Ianache, bejenar

Ion, ungurian

Ion al Saftii

Gligoraș Șova

Gherasim Ițcu

 

 

Femei sărace și nevolnici:

 

 

Catrina

Anasie

Catrina, preoteasă

Rucsandra

Tudosca

Ana, săracă

Ana, tij (la fel)

Nastasie

Catrina

Safta

Vasile Trifor, calic

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Gligoraș

Popa Sandul

Popa Ifrim

Dumitrașco, diacon

Ioniță, diacon

Antohi, diacon

Toader, diacon

Pavăl, diacon

Ion, diacon

Timofi, diacon

Moiseiu, diacon

Ștefan, diacon

Pinteleiu, diacon

Vasile Tătaru, ruptaș

Iftimi Bujor, ruptaș

Ștefan Profir, ruptaș

Ștefan Șoșa, ruptaș

 

4 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 313, 314

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Moineștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Moineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 diacon, 1 ruptaș, 3 femei sărace cu nevolnici. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Radul Chetrian

Iftimi Roman

Ion Chetrian

Iordache Cernat

Procopii Miron

Costandin Nădejde

Gheorghiță Cernat

Ursachi zet (al) lui Hărățul

Ion Cernat

 

 

Rufeturi:

 

Popa Macarii

Ion, diacon

Mihalachi Cernat, ruptaș

 

 

Nevolnici cu femei sărace:

 

 

Ion Bica

Miron Leu, nevolnic

Ilinca

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 314

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Urmeniș

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Urmeniș

 

 

 

 

Toată suma caselor: 156. Scădere rufeturi, însă 20: 17 femei sărace și nevolnici, 3 țigani. Rămân birnici 136.

 

 

Birnici:

 

 

Andreiu, focșănean

Pandele zet (al) lui Andreiu

Ursachi Bălăcian

Petre Loghin

Vasile Arhip

Vasile a Ștefăniei

Ion sin (fiu) lui Gheorghiță

Luca fiul lui Pașcu

Mihaiu, ungurian

Costandin Codrian

Timofti fiul lui Adam

Ichim Pricopii

Grigori fiul lui Pășculiasă

Toader fiul lui Pășculiasă

Ioniță, chilian

Ion al lui Zbârcia

Stan, ungurian

Ion Crida

Ion, văcariul

Toader, ungurian

Ichim Gioncul

Vasile Croeciul

Bucur, ungurian

Neculaiu, pușcaș

Vasile Cracalii

Pinteleiu

Ștefan, ungurian

Roman Căzacul

Pavăl Visternicul

Ion fiul lui Pavăl

Ion Petru

Stan, ungurian

Stan, bărdașul

Opria, ungurian

Radul, ungurian

Bucur, ungurian

Cane Ianăș

Ioniță Tomar

Gheorghi, purcar

Gavril, purcar

Ion Croeciul

Toader, pușcaș

Andreiu, purcar

Pavăl Mustiață

Vasili, muntean

Petre, ungurian

Petre, cărnar

Ștefan, ungurian

Ioniță Găborici

Petre Merlici

Toma Găborici

Radu Brebul

Grigore Huțul

Ștefan fiul lui păscar (pescar)

Constandin al Irinii

Miron Cracalii

Onofreiu Preda

Opre, ungurian

Gheorghi, grădinar

Bucur, ungurian

Bucur Coliceriul

Toma, ungurian

One, ungurian

Andreiu, ungurian

Bucur, plugar

Mane, ungurian

Ion Mititelu

Ilii, rachier

Ion, bârsan

Ion, ungurian

Cioloca

Stan fiul lui Cioloca

Ion, cojocar

Toader, ungurian

Andreiu, ungurian

Iacob fiul lui Apostul

Ion, muntean

Ion, ungurian

Petre, lăcătuș

Neculaiu al popii Urdă

Opre, ungurian

Gheorghi, ungurian

Lupul fiul lui Gheorghi, ungurian

Ion al Albii

Vasile Paloșan

Vasile, ungurian

Glioraş fiul lui ungurian

Lupul, ungurian

Mihaiu

Toader nepot vornicului

Simion Nasosescul

Antal, ungurian

Ioniţă Ciorbă, puşcaş

Ioniţă Găborian

Pavăl, vornicul

Ilie Briabăn

Toader Corbul

Andronachi

Lupul, ungurian

Petre, ungurian

Măroian

Dumitru Mitele

Layor

Gheorghi, muntean

Costandin Panoschi

Ion, ungurian

Ion, muntean

Gheorghi, cojocar

Ştefan, butucar

Ion Barabaş

Lorenţu Calvin

Ioji, argat

Toader, cojocar

Chirilă Panoschi

Stan al lui Ochiană

Iacob Ochiană

Luca Ochiană

Dumitru Ochiană

Gheorghi Ochiană

Ion Ochiană

Gheorghe Barbălată

Radul, muntean

Toader Zbranca

Luca Gioncul

Gheorghi Giosan, vier

Mihaiu, vieriu

Dima, muntean

Ibre, neamţul

Toader, vezeteu

Panaite al lui protopopu

Ianăş, vezeteu

Macoveiu, grădinar

Chicet Tomaş

Petre Loghin

 

 

Oameni nevolnici şi femei sărace:

 

 

Ghiniţa

Doborâcioae

Dumitraş

Ioniţă Ciuntul

Năstasia

Pavăl

Chiţa

Gavril, om slab

Ion, jidov botezat

Gabaroae

Ioniţă, calic

Ion Hlubă

Toader, calicu

Vlad Tohănescu

Sanda, bejenăriţa

Petre Soltan

Irina, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Ilie, ţigan

State, ţigan

Petre, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 314-316

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Leorda

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Leorda

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 2: 2 nevolnici. Rămân birnici 33.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Mutul

Gheorghi zet (al) lui Cobuz

Comşe

Miron, olar

Gheorghi Cobuz

Cozma sin (fiu) lui Cobuz

Macsin Barbălată

Marcu fiul lui Bumbul

Zaharie Hanga

Iosip al lui olariul

Vasile Besă

Ştefan fiul lui Besă

Stan fiul lui Besă

Gheorghi Catana

Ioniţă fiul lui Catana

Zaharie, olariul

Pavăl fiul lui olariul

Petre, morar

Toader a Mărinii

Ion Hanul

Moiseiu Hanul

Condre fiul Condrii

Vasile Prutian

Lazăr Sabău

Gherasim Hanga

Vârlan Hanga

Ion Paisă

Miron, olariul

Toader, ungurian

Măteiu Han

Vasile şi Toader cu mamă

Toader al lui Cobuz

 

 

Oameni nevolnici şi femei sărace:

 

Neculaiu, pâslariul

Ioniţă Besă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 316

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Vâsâeştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Vâsâeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 18: 2 popi, 6 nevolnici, 10 plăeşi la Comăneşti. Rămân birnici 10.

 

 

Plăeşii căpitanului Sandului Lăcinescu:

 

 

Toader Mălaiumare

Chiriac Ghineţul

Gheorghi sin (fiu) lui Chiriac

Ionaşcul zet (al) lui Ghineţul

Ion Trâncă

Vasile Barbul

Vasile Ghineţul

Costandin Trâncă

Nuţul

Ursachi Stoian

Oance al lui

Costandin Barbul

David fiul olariului

Zaharie Simion

Ştefan Barbul

Mitrofan siul lui Paşcul

Costandin, olariul

Ioniţă fiul lui ungurian

Pricopii Clipa

 

 

Oameni nevolnici şi femei sărace:

 

 

Ioniţă Ghiniţul

Ioniţă Mălaiumic

Nastasia, săracă

Ştefana Clipoae

Antimia, săracă

Ioana Părăscăniţa

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Andronachi

Popa Gherasim

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 316, 317

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Comăneştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Comăneştii

 

Răzăşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 168. Scădere rufeturi, însă 168: 2 popi, 5 diaconi, 3 mazili, 2 ruptași, 17 nevolnici și femei sărace, 4 scutelnici ai schitului Cotumbii cu cartea Divanului, 135 plăeşi la straja din Comăneşti. Rămân birnici 6.

 

 

Plăeşi ai căpitanului Sandu:

 

 

Ion Cujbă

Toma sin (fiu) lui Neculaiu

Gligoraş Mutul

Andreiu Tocilă

Irimie Groză

Ichim a Onii

Toader, jitar

Ştefan fiul vătăjelului

Ştefan Ganga

Toader Robul

Gligori fiul Onii

One, ungurian

Nechita fiul lui

Vasile fiul lui State

Lazăr MuscăVasile fiul lui Lazăr

Toader Smere

Lupul

Iordache Doliş

Ştefan Stoian

Iftimi Călmăţuiu

Ilie Bobeică

Costandin Miron

Vartolomeiu

Ioniţă, ungurian

Mihaiu fratele lui

Pavăl Hangan

Toader Tranoli

Costachi Muscă

Dumitru Stan

Gligori, croitor

Pinteleiu Scoroposchi

Vasile Pepele

Grigoraş frate lui Pahomii

Ştefan Corovan

Gheorghi a Lupului

Stan Hanul

Crăciun Tătaru

Ioniţă fiul Ifrimoai

Toader fiul lui Bumbul

Macoveiu Luncaş

Ghorghi Briabăn

Toader a lui Mihaiu

Nicodim

Grigori Tătaru

Grigori Găină

Basile Benţul

Gheorghi Găină

Andreiu Benţul

Ion, ungurian

Costandin Macsin

Dumitru Bobeică

Chirilă Dancul

Niţul al Bărboai

Iacob Sabău

Ioniţă Miron

Gheorghi Miron

Mihăilă Bărboae

Ion Macsin

Ion Bobeică

Dumitru Sabău

Mihalachi Bâte

Nistor fiul lui Mihălachi

Ion Coseghii

Andreiu Sabău

Toader Briabăn

Stoica, abăger

Dumitru Pătru

Neculaiu Bulaiu

Misăilă Comfas

Gheorghiţă Râncă

Istrati Bobeică

Ilie Raţă

Costandin Leonti

Năstas Miron

Ion Huluţă

Ion Lupchian

Grigoraş Râncă

Toader Cujbă

Zaharia Enăşcuţă

Ştefan Costin

Ichim, ungurian

Vasili Mihul

Neculaiu Lungul

Ursul Enăşcuţă

Iftimie Străjer

Ştefan Străjer

Iacob Cujbă

Iacob fiul lui Străjer

Irimie al Mihoai

Iacob fiul Mihoai

Petre Podian

Ion Mirăuţă

Gheorghi Cujbă

Mihăilă, ungurian

Ion Tătaru

Ion, oltianu

Pricop

Neculaiu Ciortian

Macsin fiul lui Dămian

Toader Parascan

Agapii Cujbă

Ion, vătăjel

Iftimi Mihul

Gheorghi Groze

Andronachi fiul Cimpoeşiţii

Toader fiul lui Iordache

Gheorghi al lui Ioniţă

Vasile fiul lui croitor

Ioniţă, jitar

Bucur Hojman

Pavăl fiul Onii

Anton, ungur

Mihaiu, unguru

Dumitru, olariul

Pricopi Troiu

Stănişorul

Albotă, ungurul

Iosip

Gavril Bânţul

Neculai Mihul

Bărgăoanul

Simion al popii

Istrate Bânţul

Dumitru Panoschi

Eni al Acsăniei

Toader Bărboe

Ion Bânţul

Stanciul fratele lui Iordachi

Ioniţă, dascăl

Stoica, rachier

Iacob, morar

Toader Drumia

Ioniţă Trâncu

Gavril Ţăranul

Agapii fiul Iuţiascăi

 

 

Oameni nevolnici şi femei sărace:

 

 

Ursul Bărboae

Miron Deică

Mihaiu Străjer

Petre Scoroposchi

Gligoraş Hagimă

Sanda Şufăriţa

Maria Toderiasă

Măriuţa Bucuroae

Irina

Dochiţa

Ioana

Maria

Ioana

Maria

Acsănia

Neculaiu, pâslar

Ioniţă

 

 

Rufeturile:

 

 

Popa Mărdari

Popa Gheorghi

Chirilă, diacon

Ichim, diacon

Toader, diacon

Pinteleiu, diacon

Dumitru, diacon

Toma Mihălachi, mazil

Dumitraşcu fiul potropopului, ruptaş

Costandin fratele Tomii, ruptaş

Gheorghi Capsămon, vameş

Neculaiu Pandele

 

 

Argaţii acestor rufeturi ot Comăneşti:

 

 

Toată suma caselor 12. Rămân birnici 12.

 

 

Timuş

Vasili Scoroposchi

Andreiu, ungur

Ichim Troiu

Gheorghi al Zăcăşoai

Toader Hangan

Gheorghi sin Ilie

Pavăl, ungurian

Ştefan a Măriuţii

Andronachi Lungul

Dragomir, blănar

Ion Mirăuţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 317, 318

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Dărmăneştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Dărmăneştii

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 17: 4 popi, 3 diaconi, 1 ruptaș, 9 sărace şi nevolnici. Rămân birnici 87.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Hăzăpară

Vasile Hăzăpară

Dumitraşcu Horjăba

Costandin Barna

Ichim Popa

Toderaşcu Bucilă

Lupul Timar

Simion Nemţanu

Grigoraş Hăzăpară

Pavăl Grumeza

Acsănti zet (al) lui Măşcăşan

Ioniţă Hăzăpară

Ion Lungul

Ştefan Pavăl

Ioniţă Stratul

Paladi Guţuman

Lupul Hăzăpară

Dumitraşcu Cârlig

Ioniţă Ţâgancia

Vasile Donosie

Ion, vrâncean

Filip Bumbul

Ion Roman

Mafteiu Donosii

Ion a Dochiţoai

Costachi

Pavăl, cojocar

Ştefan Ţâgancia

Gavriliţă

Gligoraş a Stănesii

Apostol, stoler

Toader a lui Postolachi

Ioniţă Ţârţâcă

Petre Ţârţâcă

Vasile Ţârţâcă

Ion, pâslar

Ignat, cojocar

Michita Pârlăpău

Ghilescul

Vasile, ciobotar

Ioniţă Susan

Ion Hăzăpară

Neculaiu, vătăman

Iftimi Băran

Năstas, morar

Ştefan sin Gligoraş

Gavril Marcu

Ion fiul lui Dumitraşcu

Ioniţă Guţăş

Stoica, bârsan

Gheorghi, pâslar

Ştefaqn a Tălpăşicăi

Ion Ianăş

Pinteleiu Chiţurli

Mihaiu frate lui Şchiopu

Dumitru, tăbăcar

Ilii Ugle

Mane al lui Mafteiu

Ion al lui Mafteiu

Ion frate lui Gavriliţă

Ion cumnat lui Gavriliţă

Ion Mălin

Toader, cojocar

Petre Lăzoschi

Ioniţă Puişor

Ştefan Cârligă

Toader Hăzapară

Ioniţă Savin

Dumitru Schim

Pălachi Mestodi

Tănasţi

Vasile, păscar

Stan, păscar

Pinteleiu, lăcătuş

Vasilachi Părlipău

Dănăilă

Toader Frumuşel

Andreiu Mistodii

Vasile Grosul

Luca Mane

Neculaiu Roman

Ion, cojocar

Nicodim, văcariul

Vance, jitar

Stan Chiţurle

Vasile din Vrancea

Mihăilă a Tofănesii

 

 

Nevolnicii şi femeile sărace:

 

 

Măriuţa

Tij (la fel) Măriuţa

Tofana

Tudosia

Nicuţa

Mafteiu Mărluşca

Ilii, Safta, monahi

Cârstina

Ion Moşanu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Andronachi

Popa Ioniţă

Popa Mihălachi

Popa Gheorghi

Diaconul Condorachi

Diaconul Neculaiu

Diaconul Gavrilă

Ion Niţă, ruptaş

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 318, 319

 

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (II)

 

Nuntă la ceangăii din Ghimeş, Bacău

 

 

Ilieștii, Leonteneștii, Ardeoanii, Șesurile, Lucăceștii, Valea Arinilor și Prăjeștii, Măghereștii,  Solonțul

 

 

Ținutul Bacăului: Ilieștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Ilieștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 dascăl, 3 scutelnici ai postelnicului Neculai Grecul.

 

 

Birnici:

 

 

Iacob

Neculai

Sandul

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Gheorghi

Dobre, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 307, 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Leonteneștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Leonteneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin sin (fiu) lui popa Ion

Andreiu Sărăcuță

Ion

Andrieș Scorțan

Simion, muntean

Ioniță, muntean

Apostu Martin

Ion Martin

Gheorghi Martin

Grigoraș Gheniț

Vasile Prăjăscul, panțir

Ștefan

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Popa Ștefan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Ardeoanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Ardeoanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 1 diacon, 6 ruptași, 2 sărace, 1 nevolnic. Rămân birnici 20.

 

 

Birnici:

 

 

Țârul, muntean

Niagu, muntean

David Cucul, morar

Radul Rențe cu mamă

Ion brat (frate) lui Coman

Pavăl Bântul

Dumitrașcu Sghebeleu

Ursul, morar

Iftimi Râncul

Toader Nica

Ion Râncul

Costandin Bârle

Lupașcu

Ioniță a Iovii

Ion sin (fiu) lui Lupașcu

Opre, argat lui Strătulat

Vasile Sălicul

Costandin fiu lui popa Ion

Andreiu Sărăcuțu

Ion fiul lui Gabor

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ursul

Simion, diacon

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Neculaiu Strătulat, ruptaș

Vasile Strătulat, ruptaș

Manolache Strătulat, ruptaș

Ioniță Strătulat, ruptaș

Gheorghe Strătulat, ruptaș

Costandin Cămară, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Șesurile

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Șesurile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 1 diacon, 4 ruptași, 6 femei sărace și nevolnici. Rămân birnici 18.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Făinăre

Sandul Chiranăș

Neculaiu zet (al) lui popa Chiriță

Ion Țâganceș

Vasile Costandin

Rusăiu Mihălachi

Toader sin (fiu) lui

Ion Lungul

Ioniță fiul Stoicăi

Chiriac fiul Stoicăi

Ioniță, tăbăcar

Gheorghiță Porhiriș

Pinteleiu

Simion Bășcă

Ion, morar

Gheorghi Miran

Neculaiu Lungul

Ion Albeiu

 

 

Femei sărace și nevolnici:

 

 

Brăilă, nevolnic

Nistor Prostu

Dochița, săracă

Maria Iordăchioae

Pricopoae

Arhipoae

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Chiriță

Popa Ștefan

Grigoraș, diacon

 

 

Ruptașii și mazilii:

 

 

Toader Făinăre, ruptaș

Neculaiu Făinăre, ruptaș

Cozma Bărcan, ruptaș

Moiseiu, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 308, 309

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Lucăceștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Lucăceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 3: 3 femei sărace. Rămân birnici 26.

 

 

Birnici:

 

 

Ion, rusul

Toader Bărgău

Gheorghe sin (fiu) lui Eni

Vasili Cotfas

Ion, ungurian

Simion Popăscu

Grigoraș Văsâiu

Grigori zet (al) neamțului

Ion Ciotârcă

Gavril al lui Cociobă

Ion al lui Cociobă

Andoni

Ion Pușcăcel

Costandin fiul lui Popăscul

Petre, ungur

Antal, tij (la fel)

Iștan, la fel

Grigori Gânga

Neculaiu Nichita

Lupul Văsâiu

Gavril Văsâiu

Ursul Bârgău

Ștefan, bejenar

Dumitru

Stan, ungur

Antal Mititel

 

 

Femei sărace:

 

 

Antimia

Ștefana, nemțoaica

Sofronia

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 309

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Valea Arinilor și Prăjeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Valea Arinilor și Prăjeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 41: 1 popă, 2 diaconi, 10 femei sărace și nevolnici, 28 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornic

Sandul sin (fiu) lui Parascan

Simion Huian

Apostol Parascan

Gavril fiul lui Apostol

Ioniță Huian

Toader Cernat

Petre fiul morăriții

Mafteiu Parascan

Iordache Belciul

Neculaiu Belciul

Ioniță Parascan

Vasile Parascan, holtei

Toader a lui Eni din Valea Arinului

Iftimi Parascan, de acolo

Vasili Parascan, de acolo

David, vrâncean, de acolo

Petre, rusul, de acolo

Costandin, rusul, de acolo

Ioniță, rusul, de acolo

Ion Gioncul, de acolo

Gavril Tătaru, de acolo

Simion Tătaru, de acolo

Vasile a lui Eni, de acolo

Mihăilă, morar

Nistor, vrâncean

Petre, morar

Mane, morar

Dumitru

Vlad, muntean

Ștefan Parascan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 309, 310

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Măghereștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Măghereștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 48: 2 popi, 3 diaconi, 5 femei sărace, 3 țigani, 35 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Apostul brat (frate) vornicului

Vasile Apostolescul

Neculai a lui Bran

Condorachi Bejan

Iftimi Gabăr

Neculaiu Cățăveiu

Pavăl Gabăr

Toader Jâgău

Sandul Jâgău

Maftei Sima, muntean

Cosa, văcar

Mafteiu Moțoc

Lupul Moțoc

Toader, vătăman

Ștefan, vârsanul

Gavril al Acsăniei

Costandin a Ștefănesii

Timofti Macsin

Costantin a Gheorghiesii

Lazor Moțoiu

Sandul fiul lui Costantin

Ioniță Popoiu

Ion Cernat

Gheorghiță Cernat

Ioniță Cernat

Apostul Cernat

Toader Făiniță

Ștefan a Gheorgiesii

Ioniță, vătăman

Ion Gabăr

Acsănti, mocan

Ion Bran

Simion Gabăr

Ganul

Vasile Prutian

Costandin, ungurian

Ion al Acsăniei

Condorachi, bejenar

Costandin Bejan

Ion Andruțului

Ioniță Andruțului

Lupul Belciul

Mihălachi Râncul

Ioniță Moțiu

Simon Prutian

Ioniță Rotileț

Nicola a lui Ioniță

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana, săracă

Iliana

Mărica

Ilinca

Gherghina

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Costandin

Diaconul Ion

Diaconul Petre

Diaconul Condorachi

 

 

Țiganii:

 

 

Cazacliu, căldărar

Mihaiu fiul lui

Dumitru, la fel, fiul lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 310

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Solonțul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Solonțul

 

 

 

Toată suma caselor: 87. Scădere rufeturi, însă 37: 4 popi, 2 diaconi, 1 mazil, 2 ruptași, 18 nevolnici și femei sărace, 10 scutelnici ai postelnicului Iordache Crupenschii. Rămân birnici 50.

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Mărian

Simion, morar

Gheorghi Todercă

Radu, mocan

Patrichi Bălțătescu

Bucur, ungurian

Ștefan Bălțătescul

Ion Prutian

Mafteiu sin (fiu) Vasili

Ștefan Balica

Ioniță Pușcalău

Dumitru brat (frate) lui

Oance, vezeteu

Nicu

Șerban

Irimia, grădinar

Gavril, pușcaș

Nichita, rusul

Ion, chelar

Ștefan, olar

Toader

Simion

Gheorghi Captalan

Ursul Bogul

Petre

Gavril

Gavril Amitele, rus

Gheorghi, muntean

Alecsa, vătăman

Ion Criță

Hilipu Săninu

Vasili Popoiu

Simion Barna

Neculaiu Gârță

Vasile Bortă

Nica Spănac

Luca Gioncul

Toma Balica

Ioniță, chetrar

Ion Opcă

Apostu Todârcă

Ion, rotariul

Grigori, bejenar

Simion Barna

Nichita, purcar

Lupul, bejenar

Pricopi, ciobotar

 

 

Bejenari:

 

 

Eni, ungurian

Vasile

Nichifor

Vasile, muntean

Radul, ungurian

Sandul Corugă

Istrate aq Mihăesii

Enache Varticu

Ion Caloian

Ispir zet (al) diacon

Simion

Măteiu

Toader Mariș

 

 

Oamenii nevolnici și femei sărace:

 

 

Ilieș Todârcă

Dumitrașcu Todârcă

Ștefan Zghibanu

Ion, muntean

Lazăr, ungurian

Ion Bufte

Gavril, rotar

Ion Țârțoacă

Iordănilă

Mihăilă Găinar

Ștefan Pușcălău

Iftimi Todercă

Buchișa, săracă

Oghiloae

Iliana

Măriuța

Gheorghiasa

Ropotoae

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dragomir

Popa Vasile

Popa Toader

Diaconul Pricopi

Diaconul Enachi

Gavril, eromonah

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Costandin Istrate, mazil

Dumitrașcu Mariș, ruptaș

Gheorghi Mariș, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 310, 311

 

 

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (I)

 

Moldovence din Pustiana, districtul Bacău

 

 

Satul Mănăstirii Tazlău, Bălcanul, Liudi din Schitul, Băseștii și Gura Lăudașcului, Tărâța și Gura Solonțului, Satul Câmpinii, Mitocu Agapiei, Hemeenii

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Satul Mănăstirii Tazlăului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Satul Mănăstirii Tazlăului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 49: 2 preoți, 2 femei sărace, 18 țigani, 27 scutelnici.

 

 

Birnici:

 

Ion Sâmion

Andreiu Toderiță

Grigori, vrâncean

Ioniță Toderiță

Dumitru Spănag

Dumitru Toderiță

Gavril Țârde

Neculai Morăraș

Gavril Hanul

Ștefan Hanul

Neculaiu Labiș

Toader Sârma

Ion, ciobanul

Pavăl, mocan

Petre, ungurian

Gravril sin (fiu) lui Grăpchinoiu

Lupul Labiș

Toader Merecică

Toader, arman botezat

Vasile Evul

Vasile Sârmă

Andreiu, rusul

Vasile Ciortan

Andreiu Gule

Gheorghi, arman

Costandin Han

Acsănti Ciotârcă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Neculaiu

Popa Mihaiu

Anița, săracă

Smaranda, săracă

 

 

Țiganii ot tam:

 

 

Năstas

Pavăl

Manolachi

Sandul

Bucur

Vasile

Toader

Eni

Gavrilă

Ani

Gavrilă

Ion

Dumitru

Flore

Dinul

Costandin

Ion

Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 305

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bălcanul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Bălcanul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 14.

 

 

Birnici:

 

 

Mihăilă Rață din Boțești

Gheorghe Rață din Boțești

Iacob Rață din Boțești

Ion, rusul, de acolo

Ștefan, rusul

Toader, rusul din Boțești

Iftimi, rusul din Boțești

Ion, prisăcariul

Dumitru, prisăcar

Toader Gioncul

Petre sin (fiu) lui

Pinteleiu fiul lui

Dumitru Hanu

Stan de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Anița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 305, 306

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Liudi din Schitul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Liudi din Schitul

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 9: 1 popă, 1 dascăl, 1 săracă, 6 scutelnici cu cartea Divanului. Rămân birnici 8.

 

 

Birnici:

 

 

Toader, morar

Andrieș Ghinga

Simion sin (fiu) călugăriții

Simion zet (al) Ghinghii

Chiriță Grăpchinoiu

Lupul Grăpchinoiu

Andrei brat (frate) popii Sarafim

Lupușorul

Toader, ungurian, bejenar

Vasile fiul lui

Ion, morariul

Macsin  al muntencii

Vasile a popei Lupului

Dumitru din Poloboc

 

 

Femei sărace:

 

 

Anița, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Iochim, călugăr

Lazăr, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 306

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Băseștii și Gura Lăudașcului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Băseștii și Gura Lăudașcului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Pușcă

Vasile Pușcă

Andreiu, liah

Gavrilă, liah

Toader, volintir

Năstas Grozăvincia

Timofti Podolian

Vasile Podolian

Lupul Podolian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 306

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Tărâța și Gura Solonțului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Tărâța și Gura Solonțului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 1: 1 nevolnic. Rămân birnici 16.

 

 

Birnici:

 

 

Mărian

Adam

Palcul, ungurian

Mihaiu Borteș

Șala Radam

Șala Antal

Mihaiu zet (al) lui Timariul

Mihăilă

Gheorghi, morar

Ion, ungurian

Ioniță Sărăcuțul

Radul

Gheorghi Boeriul

Ioji, ungurian

Pișta, ungurian

Gheorghi, ungurian

 

 

Nevolnici:

 

 

Stan, muntean, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 306

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Satul Câmpinii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Satul Câmpinii

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Martin Pustian

Toma Șantal

Jojă, ungurian

Săbău Mihaiu

Ștefan Bălaș

Tămaș Antal

Sabău Mihaiu

Amberuș

Frenți Mihaiu

Beruș Ianăș

Doboș Frenți

Doboș Mihaiu

Giurgiu Balint

Ignat sin (fiu) babei Surdei

Deniș Iojă

Hilip Iojă

Iriș Ianăș zet (al) lui Pustian

Gheorghe Iștial

Gligori Urăș

Sămion, ciobotar

Razul Bucur

Stan Macsin

Iohaz Andrieș

Gheorghe, muntean

Ursul Berza

Costandin Hagimă

Toader Bocance

Mihai, vrâncian

Gheorghe Bocancia

Petre Bocancia

Ioniță Toplician

Toader Duma

Stan, vrâncian

Pavăl, olar

Mihaiu, morar

 

 

Femei sărace:

 

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 306, 307

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Mitocu Agapiei

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Mitocu Agapiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 7: 1 nevolnic, 1 săracă, 1 mazil, 4 ruptași. Rămân birnici 7.

 

 

Birnici:

 

 

Timofti Mârza

Gligori Ciotârcă

Toader, muntean

Andreiu Sbranca

Ion Ciotârcă

Neculaiu, muntean

Vasile Mârza

 

 

Femei sărace:

 

 

Neculcioaia, săracă

Vasile Ciumaș de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru Pătrău, mazil

Sandul Lichi, ruptaș

Ioniță Lichi, ruptaș

Grigori Pătrău, ruptaș

Neculaiu Lichi, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 307

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Hemeenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Hemeenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 14: 2 popi, 2 țigani, 10 scutelnici ai șetrarului Iliescul. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Mancaș

Gheorghi, crâșmar

Ștefan, brăilean

Doderiță

Vasile Corugă

Gheorghi Mărian

Ion zet (al) Bărbou

Ioniță, văcariul

Sandul Țoșcă

Gligore Ghilasâi

Sava, ciobotar

Dumitru, pascar

Costandin, ungurian

Vasile Măciucă

Timofte Măciucă

Gavril Măciucă

Vasile Scorțan

Marin, brăilean

Stănilă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Andreiu

Popa Petre

 

 

Țigani:

 

 

Gheorghiță

Vasile

1 bordei pustiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 307

 

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Sus

 

E. Pittard: Moldoveni catolici din Pustiana district Bacău

 

 

Satele Blăjeștii, Borleștii, Măstacănul, Bălanul, Bețeștii

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Blăjeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Blăjeștii

 

A mănăstirii Sf. Spiridon

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 diaconi, 1 mazil, 2 femei sărace. Rămân birnici 70.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, păscariul

Sandul brat (frate) lui

Ioniță frate lui

Neculai frate lui

Grigoraș Corcuz

Ion Corcoz

Iacob Botcă

Tănasă Vraghii

Ioniță Vraghii

Ioniță Frunzete

Vasile Frunzete

Ion Frunzete

Gheorghii, gălățean

Toader Blajă

Dumitrașcu Blajă

Ion Calvin

Ștefan, bârsanul

Savin Țârde

Ioniță Țârde

Andrieș Țârde

Ursachi Țârde

Ion Roman

Nichita, vornic

Gheorghi, curelar

Fligori frate lui Moisă

Lupul zet (al) păscariu

Toader Bostan

Andreiu, vătăman

Vasile, ungurian

Gheorghiță Bălăcian

Stoica, bârsanul

Strate al lui Bălăcian

Grigore Găină

Gligoraș Iotă

Chiriac al lui Pârvul

Pârvul

Ion, olar

Andronachi, pas

Moisă

Toader Cranganiș

Anghel

Andonii

Ion Darii

Ion, chioariul

Mihălachi Cotranță

Apostol Niagu

Vasile, ungurian

Vasile, rusul, pas

Gheorghiță, pas

Ilie, bejenar

Toader, bejenar

Ion fratele lui Toader

Marin, sluga vătahului

Scrâste, bejenar

Ioniță, muntean

Ion Cătană

Simion, bejenar

Mihul, muntean

Mihaiu fiul lui

Sava, muntean

Ion, muntean, rotariul

Vasile, văcariul

Toader Cotos

Mafteiu din Măgirești

Toader tot de acolo

Tănasă Cârnul din Buda

Vasile Chisăliță, de acolo

Neculaiu Gârțul din Solonțu

Gheorghi Părăscan de acolo

 

 

Femei sărace:

 

 

Tofana, săracă

Anghelina, săracă

Ioana, săracă

 

 

Bejenari veniți din Neamț din anul 1774 mai:

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

Birnici:

 

 

Macoveiu din Orbic

Pinteleiu Țușcu de acolo

Stoica de acolo

Ion Iacob de acolo

Ion, rotariul de acolo

Miron, rotar de acolo

Bucur, ungurian, din Herlicești

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Bucur de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Stoica

Diaconul Costandin

Costandin Dospinescu, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 300, 301

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Borleștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Borleștii

 

A mănăstirii Tazlău

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 1 diacon, 4 femei sărace, 20 țigani. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Alicsandru Ciuntul

Ion Struță

Dumitru, ungurian

Toader, funariul

Gheorghe, ungurian

Nastasă Pechiul

Eni, prisăcar

Ion, vieriul

Nicul, bejenariu

Șerban, argat

Grigore, chioariul

Mane, morar

Sava, butnar

Grigore Cămârzan

Sămion Șova

Andoni, grecul

Ștefan Miron

Ion Purcăraș

Dumitru, vătăman

Pavăl Flutur

Chiriac Handarică

Grigoraș Handarică

Neculaiu, rotariul

Ion, ungurianu

Toader Țârde

Macoveiu, rotar

Ștefan, vieriul

Ion, cupeț

Ion, muntean

Sandul, vieriul

Stan, muntean

Tănasă, cpjocar

Mitre, muntean

Toader, croitor

Voica, săracă

Maria, săracă

Anița, săracă

Ioana, săracă

Ilie, muntean

Radul, muntean

Apostol, butnariul

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ion

Chiriță, diacon

Eni, țigan

Toader, țigan

Simion, țigan

Petre, țigan

Costandin, țigan

Ion, țigan

Nichita, țigan

Mafteiu, țigan

Strătilă, țigan

Gavril, țigan

Pavăl, țigan

Gavrilă, țigan

Mihălachi, țigan

Ion, țigan

Simion, jude, țigan

Dinul, țigan

Ion, țigan

Proca, țigan

Grigoraș, țigan

Vasile, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 301, 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Măstacănul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Măstacănul

 

Moșie răzășească

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 3 diaconi, 1 mazil, 3 ruptași, 3 sărace. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul a Părascăi

Gligorii Labeș

Toader, rotar

Iftimie Sabi

Ștefan Țubruc

Vasile Țubruc

Andreiu Mahul

Drăghici, muntean

Ion Chetrian

Toader Popăscul

Irina, săracă

Stana, săracă

Tudura, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dumitru

Diaconul Costandin

Diaconul Gheorghi

Diaconul  Aslănache

Irimie Poețele, mazil

Chiriță Șova, ruptaș

Vasile Șova, ruptaș

Irimie Șova, ruptaș

 

19 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bălanul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Bălanul

 

Sat răzășesc

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin Mutul

Radul, dulgheriul

Apostol, herghelegiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Irimie

Diaconul Ștefan

 

30 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bețeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Bețeștii

 

A dumisale vornicului Gligori Crupenschi

 

 

 

Toată suma caselor: 241. Scădere rufeturi, însă 113: 6 popi, 2 diaconi, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 jidov, 6 femei sărace, 90 scutelnici ai dumisale vornicului. Rămân birnici 128.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Bălan

Costandin Bălan

Gligori Paitul

Stan, morar

Toader Roșeț

Neculaiu Băran, vornic

Darie, pas

Ștefan Roșeț

Andreiu Bălan

Costandin Bălan

Toader Samoil

Andrieș Bălan

Gavril Braeș

Mihaiu Braeș

Apostol Braeș

Ștefan, cojocar

Petre, vier

Negoiță, vier

Ion, ungurian

Dumitrașcu Usturoi

Dumitrașcu, muntean

Stan, mocan

Radul, mocan

Mane, mocan

Stroe, mocan

Vasile, mocan

Iftimie Pechiul

Ion, vieriul

Simion, mocanul

Ionașcu, olariul

Simion, rusul

Antal, ungurul

Iorhaz Mihaiu

Gheorghe, ungurul

Ilii Candal

Albert Cota

Ion Zahari

Dumitru Candal

Ursu Tătaru

Stan Ursul

Gheorghe Golomboș

Ștefan Martin

Mihaiu, ungurul

Duduman, căprariul

Mătieș, vornicul

Mihai, sâtariul

Gheorghi Barbaș

Mihaiu Cioloc

Grigore

Iuje Amboroș

Mătieș Fozocaș

Ion, ungurian

Luca Cocaci

Iuje Antal

Andrieș Borteș

Antal Frența

Gheorghi, olar

Gheorghe Opre

Stan Almașu

Vasile Cadara

Lupul, vezeteu

Lorințu Cantarul

Stan Roșul

Vasile Doboșan

Ianăș Frența

Vasile Țorțoc

Ursul, răcar

Dumitru Picul

Vasili, grădinar

Apostol Pichilă

David, ciobanul

Ion, funariul

Ion Pușcaș

Savin Neuiță

Miron Neruță

Arsăni sin (fiu) lui Bucă

Ștefan, muntean

Costandin Todirică

Ion Măuiță

Costandin Măuiță

Vasile, ungurian

Manole Spulber

Petre Deliu

Iofce, cheptănar

Ioniță Luncan

Nechifor Drume

Ștefan Condal

Simion, vătăman

Mihălache Braiș

Neculaiu Braiș

Ioniță Braiș

Ștefan, ungurian

Mitre, ungurian

Chirilă, plugar

Toader Crețul

Lupul, ungurian

Toader, ungurian

Acsănti Săracul

Gligori, rusul

Gavril Roșul

Toader Băiș

Andreiu, ungurian

Gligoraș, ungurian

Simion, rachieriul

Ion Nasoescul

Apostol Nasoescul

Năstasă Nasoescul

Nechita Nasoescul

Gheorghi Roman

Gligoraș Handaricul

Chiriacu Handaricu

Vasili Săracul

Petre Gheorghi

Gligoraș Zăvati

Nistor Zăvati

Costandin Zăvati

Ioniță Goldan

Gligoraș Degeratu

Radul, muntean

Neculaiu sin (fiu) lui Mihaiu

Cozma Nasoescul

Irimie Nasoescul

Costandin Nasoescul

Crăciun Nasoescul

Condorachi Bărcan

Neculaiu Bărcan

Nistor Nasoescul

Ioniță Papuc

Gheorghe Stărpul

Ioniță Vârlan

Ioniță Frangul

Ion Heisul

Dragomir, vieriul

Ion Ciolacul

Toader Ciolacul

Ioniță, rotar

Costandin Prutian

Gheorghi, scripcar

Vasile, rusul

Ștefan, rotar

Manoli Curjos

Ion Cobuz

Acsănti Cobuz

Mihălachi, muntean

Vasile Cobuz

Ioniță Zănoagă

Pavăl fiul Tutencii

Vasile Beiul

Nistor Beiul

Nechulaiu, chitariul

Dumitrașcu, cojocar

Toader Barcan

Stoian Dristorian

Iftimi Ciupercă

Ștefan Barcan

Vasile Barcan

Temuș Barcan

Gligori Barcan

Gheorghi Turtuca

Ion Hățăscul

Mafteiu al Varvarii

Antohi Calicul

Neculaiu Șerpi

Gherghe Cotranță

Șarban, butnariul

Gheorghi Fonoriul

Ștefan, vieriul

Ion, grădinariul

Irimie

Neculaiu Frunză

Sămion, jitariul

Ion, munteanu

Costachi Drângu

Tudor, rogojănariul

Ion Păița

Ion Vlasâi

Stoica, bârsanul

Andreiu Cimpoeșul

Vasile, olariul

David Frunză

Ioniță Hălăugă

Vasile Hălăugă

Zaharie Frunză

Ion, vătăman

Ion, olariul

Ivan, ungurian

Neculaiu

Vasile Cioșcă

Toader Frunză

Apostol

Ioniță Frunză

Ilie Blende

Simion, grădinar

Mile, bărbier

Vasile Fragu

Moisei Jalobă

Lupul Roșețul

Ion Velichi

Vasile, chelar

Ștefan Roșeț

Toader Huțul

Ioniță, croitor

Vasile Postolachi

Ștefan, chelar

Ene, purcar

Toader Popăscul

Mane, muntean

Sandul, muntean

Mane, văcariul

Ștefan Ocăescul

Ștefan Bălan

Ioana, săracă

Paraschiva, săracă

Angheluța, săracă

Ioana, săracă

Safta, săracă

Lupa, săracă

 

110 case pustii

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Lazăr

Diaconul Andreiu

Popa Gheorghe

Diaconul Nechita

Popa Neculaiu

Popa Ion

Popa Sava

Gheorghe Poenaru, mazil

Ion Bărcan, ruptaș

Cerbul, jidov

Ștefan, țigan

Gheorghe, țigan

Stan, țigan

Milian, țigan

Ilie, țigan

Vasile, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 303-305

 

 


Pagina 3 din 1,41312345...102030...Ultima »