Dragusanul - Blog - Part 2

Ţinutul Dorohoiului: Suharău

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Suharău

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Suharău

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 8: 2 femei sărace, 2 preoţi, 2 scutelnici ai mănăstirii Toderenii (Burdujeni – n. n.), 1 ţigan. 1 jidov. Rămân birnici 28.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Păsat

Andrei Păsat

Leontii Gherasim

Ion Bordeian

Dumitraşcu Sofronii

Grigori Urzică

Timofti Sandipa

Ştefan Gorgan

Toader Tăvâşcă

Grigori sin (fiu) lui Gafton

Enachi fiu lui Gafton

Ioniţă Sucimălaiu

Ştefan, ungurian

Toader Sucimălaiu

Agapii al lui Sucimălaiu

Ltefan Sucimălaiu

Ion, harabagiu

Ursachi fiul lui Andreiu

Eftimie Roşca

Petre fiul lui Măricuţ

Ştefan Borlă

Marco (brat) frate lui Ştefan

Ion Strătulat, vornic

Ştefan fiu al diaconului

Toader fiu lui Măricuţ

Vasile fiu Babei

Pentilie, tij (la fel) Babei

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Acsăntoai, vădană

Dochiţa, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ion

Toader, dascăl

 

 

Scutelnici:

 

 

Marco, scutelnic al mănăstirii Todereni

Nichita, morar, tij (la fel) scutelnic mănăstirii

 

 

Ţiganii: Manolachi, ţigan, la fel al mănăstirii

 

 

Jidovi: Aron, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 494

 


Ţinutul Dorohoiului: Dămilenii

 

Moldoveni, la 1900

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Dămilenii

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Dămilenii

 

 

 

Toată suma caselor: 103. Scădere rufeturi, însă 41: 9 femei sărace, 5 argaţi şi păstori ai şătrăresii Catrinii Cârstoai, 12 argaţi şi păstori ai lui Ion Buznă şi Vasile Buznă, şi Vasile Cârste mazil, 5 preoţi şi diaconi, 2 jidovi, 3 ţigani, 5 mazili Buzneşti şi Cârsteşti, ce sunt scoşi la neamuri cu cartea Divanului. Rămân birnici 62.

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş sin (fiu) Măricuţă, vornic

Andreiu, vătăman

Vasile, rus

Ion fiu al Mariei

Ionel

Dumitraşco Bordeian

Irimie, puşcaş

Ion fiu lui Trohin

Dragul, bârsan

Vasile Tronciul

Vasile Coroiu

Costantin Roşca

Iacob Miron, ieşean

Timoftii, ieşean

Ion Miron, ieşean

Petre, ieşean

Ştefan zet (al lui) Boboc

Dumitru Frăsinel

Ioniţă Crăciunel

Lupul Gligoriţă

Ilie Chirtoc

Ion fiul lui Trăisteţ

Ion fiu lui Toader

Ion fiu lui Andreiu

Toader al lui Ion

Gheorghi Dubangiu

Grigorie Tronciul

Luca, târnicerul

Neculai fiu lui Andreiu

Maftei, covătar

Ştefan, trăistar

Chiril fiu lui Macovei

Lupul, trăistar

Ursul, trăistar

Ştefan Zbâncă

Chiril Ghionos

Matei, strugar

Grigoral Isac

Mateiu fiu Macovei

Dumitraşco Păşincă

Ursul Codrian

Ursul Ignat

Ion Bercia

Miron, muntean

Sandul Bursuc

Costandin Bursuc

Lupul Tihul

Andreiu a Românei

Sandul Ghionoiu

Nichita fiu lui Macovei

Ion Boroncian

Ion Niamţul

Ursachi, târnicerul

Toader Isăcuş

Grigoraş Platon

Dumitraşco fiu Măriuţăi Săndulesei

Ion Jâjâian

Pricopi, olar

Vasile Degeratu, stricat la o mână

Costandin Şciopu

Dumitraşco, fiu prescurniţii

Andrei Grosu

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Marie Româniasa

Lupa Ciocăniasa

Cârstina Nicoriţoai

Catrina, butnăriţa

Aniţa, târniceriţa

Tudora, săracă

Aniţa, vădană

Antimia Sucioai

Ilena Ţibichioai

 

 

Rufeturi: Argaţii şătrăresei Catrinii Cârstoai

 

 

Ion, bârsan

Gheorghi cel Mic

Ostafii Zvâncă

Irimie, morar

Ursachi, herghelegiu

 

 

Argaţii lui Anton Buznă şi ai lui Ion Buznă, şi ai lui Vasile Buznă, şi ai lui Vasile Cârste:

 

 

Gheorghie al lui Brânduşer

Gavril Jâjâian

Toader (brat) frate lui Degerat

Toader a Românei

Grigoraş fiu popii, slugă

Vasile Hodoroagă

Grigoraş Opre

Matei fiu lui Trohin

Vasile, holtei, slugă

Costandin Broscăucian

Apostul, vrâncian

Acsintii, morar

 

 

Preoţi, diaconi, dascăli:

 

 

Preotul Pricopii

Preotul Carpu

Preotul Vasile

Diaconul Gavril

Toader, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Aizâc, jidov

Nădrailu, jidov

 

 

Ţiganii:

 

 

Vasile, ţigan

Costandin, ţigan

Ştefan, ţigan

 

 

Mazilii ce sunt scoşi la neamuri cu cartea Divanului:

 

 

Ion Buznă

Anton Buznă

Vasile Buznă

Gavril nepot Buznei

Vasile, nepot Cârstii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 492-494

 


Ţinutul Dorohoiului: Cârsteneştii

 

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Cârsteneştii

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Cârsteneştii

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 29: 24 călăraşi lui vel (mare) căpitan de Dorohoi, 4 scutelnici, 1 volintir ce slujeşte la comanda lui Andronachi Rugi.

 

 

Ce sunt călăraşi la vel căpitan de Dorohoi:

 

 

Pavăl, cumnat lui Grigoraş

Gheorghiţă Strătian

Andrei Strătian

Lupaşco zet (al) Dumitru

Anton Strătian, şchiop

Gavril Darie, holtei cu mamă

Neculai, ciubotar

Iordachi, ieşean

Simion sin (fiu) Anton

Ion fiu lui Anton

Macovei Slabul

Costandin fiul lui

Pavăl, şelar

Gavril Corjos, chihaie

Pentilie, rus

Nistor, cioban

Costandin Brânduşer

Andrei, ciubotar, şchiop

Aivaz, rus

Timoftii, ieşean

Gavril fiu lui Brânduşer

Dumitru, rus, bătrân, slab

Damian Datorie, tij (la fel) bătrân

 

 

Rufeturi:

 

 

Scutelnicii căpitanului Iordache

 

 

Grigoraş, rus

Vasile Iosip

Ion fiu lui Macovei

Toader Brânduşer

 

 

Volintiri: Mihaiu Nagâţ, volintir, ce slujeşte feciorul lui la armie, la comanda lui Andronachi Rugi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 492

 


Ţinutul Dorohoi: Ibăneşti

 

Diligența Dorohoi-Herța

 

 

 

Ţinutul Dorohoi: Ibăneşti

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Ibăneşti

 

 

 

Toată suma caselor: 133. Scădere rufeturi, însă 133: 47 poştaşi, 69 panţiri ce sunt pentru paza codrului Herţii, 8 femei sărace, cu 4 femei de la poştaşi, 4 scutelnici ai mănăstirii Suceviţei, 2 preoţi, 1 slugă a căpitanului Iordachi, 1 Dumitru, marchitan, 1 jidov.

 

 

Poştaşi:

 

 

Toader Băghiul

Ursul Ciocaboca

Istrati Orbul

Toader, cojocar

Andronic, păscar (pescar – n. n.)

Mihălache Călmăţui

Mihălachi Băghiul

Iordachi Breduşel

Ştefan Brahii

Istrati Brahii

Ştefan Ciocaboca

Tănasii zet (al) Nazarie

Pintelie Bulendre

Ioniţă Urican

Ioniţă sin (fiu) Istrati

Irimie nepot lui Horciag

Antohi Beghiul

Hilip Stan

Toader Stan

Ion Urican

Tudosii cumnat moldovanului

Ion, moldovan

Gheorghi Jalbă

Tănasii al lui Dodul

Ursul fiu Dodului

Ion Jâjâie

Lupul Jâjâie

Toader Mândrescu

Iacob, ungurian

Vasile, vătăman

Lupul, vătăman

Foca cel bătrân

Vasile fiu Focăi

Măteiu fiu lui Jalbă

Neculai fiu Brănduşăriţei

Ivan rus, argat la Ion Jâjâie

Vasile fiu lui Istrate

Toader Bubuţ, holtei

Andrei fiu Tomii

Ioniţă fiu Tomii

Ştefan Clătiniciu

Ion, chihae

Carpu Bahrin, văduvoi

Petre (brat) frate Mihaiu, rus

Ion a Chiţii

Neculaiu Mărgărit

Ion, ungurian

 

 

Panţiri ot Ibăneşti, care slujesc la Codrul Herţii:

 

 

Apostol Beghiul

Grigoraş Ţărigrădian

Ion Ciutârcă

Grigorii fiu păscăriţii

Grigoraş fiu păscariului

Andrei fiu Irina

Dumitraşco frate lui

Sandul Zaiţu

Ion fiu Irina

Grigorie Lavric

Ignat Romegia

Andrieş al Romege

Ion Straton

Toader Călmăţui

Vasile Scântei

Vasile, harabagiu

Ilieş, cărăuş

Ursul, puşcaş

Acsintii, puşcaş

Simion al Strati

Tănasii Horciag

Ion al Vrabii

Ion Carpu

Hilii Carpu

Carpu

Ştefan Zaiţu

Vasile Vrabii

Ioniţă fiu Vrabii

Andrei, păscar

Costandin Lavric

Ştefan Zaiţucu

Costandin Chiţoiu

Ion Săhăidacu

Toader Băţăcel

Simion Băţăcel

Grigorii Toma

Grigorii Jâjâie

Toader, ungurian

Gheorghi al ungurian

Gheorghe Struminschii

Grigoraş nepot lui Deli Ion

Timoftii, grosar

Gheorghiţă Pântecu

Toader Buhmag

Vasilachi Beţâcu

Vasile Grosu

Ştefan Călancia

Toader Călancia

Neculai Şuiu

Vasile Călancia

Ilie al lui Călancia

Simion Prisăcăran

Vasile Slabul

Ion fiu Săndulesii

Grigori Băţăcel

Vasile al Levrăciasăi

Toader fiu lui Vasile Călancia

Toader fiu Struminschii

Lupul fiu lui Băţăcel

Neculaiu Carpu

Ion fiu Zaiţu

Ion fiu păscăriţii

Toader Lavricu

Andrei Săhăidacu

Ion Roşca, chihae

 

 

Rufeturi:

 

Femei sărace, fără de ajutor din Ibăneşti, poştaşi

 

 

 

Cârstina Grigoroai

Ioana lui Vasili

Paraschiva lui Chiriac

Aniţa lui Chirică

Ursa, vădană din Ibăneşti, panţâră

Măriuţa, vădană de la Buhmag

Aniţa, vădana lui Haham

 

 

Scutelnicii mănăstirii Suceviţei:

 

 

Roman, rus

Mihaiu, rus

Vavil Călancia

Ion, ungurian

 

 

Preoţi, diaconi şi dascăli de aici:

 

 

Preotul Ion

Preotul Timoftii

 

 

Slugile: Sava, slugă a căpitanului Iordachi

 

Marchitani: Dumitru, marchitan străin, ce ţine satul Ibăneştii cu anul

 

Jidovi: Iţco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 490-492

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Slobozia Nouă

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Slobozia Nouă

 

26 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

Slobozia Nouă

 

al căpitanului Ilii ot Târgul Tecuciului

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 15: 1 vornic, 1 vătăman, 1 popă, 6 nevolnici, 3 slugi, 1 ţigan, 1 lumânărar, 1 străin. Rămân birnici 41.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Popoiul

Răzmeriţă

Vasilii Baltă

Andrei sin (fiu) Dumitru

Toader zet (al) Dumitru

Ştefan al lui Tudorachi

Grigori Ciopaga

Gheuca, rotar

Căzan, rotar

Grigorii, muntean

Ion, muntean

Radu Anton

Stănică

Mutul

Negoiţă fiu lui Stănică

Gheorghi Pană

Enachi, rotar

Constantin fiu lui Meleca

Ion Hârlău

Moise Hârlău

Ghenia Vezurian

Badiul frate lui Tudori, văcar

Oanca, muntean

Eni

Costantin Vezurian

Lupul fiul lui Petria, rus

Radu Mircia

Vasili, holtei cu mamă

Neculai, holtei cu mamă

Costantin, holtei cu mamă

Gheorghi Hârlău, holtei cu mamă

Voicul Gagiul, holtei cu mamă

Stan, vier al dumisale spătarului Ioniţă Canta

Necula Crivăţ

Costantin Belivacă

Anastasii, holtei cu mamă

Măteiu, muntean

Stănilă, merticar

Niagu Jămalţu

Vasili Bran, rus

 

 

Rufeturi:

 

 

Iftemii Modruz, vornic

Lupul Băjan, vătăman

Popa Pătraşcu

Uncheş Dumitru, nevolnic

Neculaiu Hârlău, nevolnic

Uncheş Dragomir, nevolnic

Stoica, muntean, nevolnic

Uncheş Tudorache, nevolnic

Ion, ungurian, străin

Costantin, bucătar, sluga dumisale căpitanului Ilii

Tudorache, holtei cu mamă, lumânărar isprăvnicesc

Tudor, ţigan, herar

Toader, păcurar, sluga căpitanului Ilii

Dumitru, cumnat lui Toader păcurar, la fel

Toader, văcar, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 568, 569

 


Pagina 2 din 1,33612345...102030...Ultima »