Dragusanul - Blog - Part 88

Ţinutul Hârlăului: Unsa

 

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Unsa

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Unsa

 

 

 

Toată suma caselor: 7. Rămân birnici 7.

 

 

Birnici:

 

Simion Cimpoeş

Ştefan, scutariu

Lupu, plugariu

Petre, ungurian

Ion Surdu

Vasile sin (fiul) lui Ştefan, cioban

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 234

 


Ţinutul Hârlăului: Feredienii

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Feredienii

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Feredienii

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 58: 1 popă, 2 dascăli, 20 scutelnici ai paharnicului Crupenschi, 15 scutelnici ai dumisale stolnicului, 10 scutelnici ai fiilor dumisale, 4 scutelnici ai maiorului Trebinschi, 6 ţigani. Rămân birnici 13.

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Strahotian

Ştefan Manoli

Ion Cătană

Apostu Bole

Grigori Ţibuliac

Gavril, ungurian

Ioniţă, cioban

Ion Creţu

Pintilei Straton

Sandu Gurălată

Ioniţă Ticu

Ilie, petrariu

Costandin, butnar

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru Drobotă, scutelnic paharnicului Crupenschi

Prodan, rus, tij (la fel)

Vasili Creţu, la fel

Arseni, la fel

Iftodi Ţibuliac, la fel

Toader Durlan, la fel

Irimie, plugar, la fel

Lupu Mititelu, la fel

Vasili, olariu, la fel

Ion, olariu, la fel

Toader Spănachi, la fel

Toader Chitic, la fel

Ştefan Botezat, la fel

Toader Eni, la fel

Neculai, puşcaş, la fel

Pintilei Drobotă, la fel

Grigoraş, ciubotar, la fel

Grigori, cioban, la fel

Zaharie, plugar, la fel

Toader Budur, la fel

Zaharie Bălaci, scutelnic stolnicului

Manolachi, slugă, la fel

Ion Manoli, la fel

Toader, la fel

Costandin, croitor, la fel

Gheorghi, crav, la fel

Mihălachi, argat, la fel

Radu, vezetiu, la fel

Dumitraţcu, bucătar, la fel

Postolachi, la fel

Iftimi, crav, la fel

Nichifor, la fel

Darii, crav, la fel

Lupu, grădinar, la fel

Neculai Zamifrachi, la fel

Costandin, bărbieru, scutelnic la fiii dumisale stolnicului

Ion, slugă, la fel

Iftimi, petrar, la fel

Neculai, petrar, la fel

Gavril, bivolar, la fel

Miron, vieriu, la fel

Gavril, vieriu, la fel

Ion, văcariu, la fel

Neculai, plugar, la fel

Miron Bolburosu, la fel

Dumitru, muntean, scutelnic al maiorului Tribinschi

Radu, muntean, la fel

Iancu, muntean, la fel

Mihai, muntean, la fel

Popa Manolachi

Ion, dascăl

Andrei, dascăl

Toader Cârlan, ţigan

Stoica, ţigan

Gheorghi Bucăţică, ţigan

Ion Şuşu, ţigan

Apostu Holban, ţigan

Ion, vezetiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 233, 234

 


Ţinutul Hârlăului: Ruşii

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Ruşii

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Ruşii

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Nistor, cioban

Mihălachi Ciomaga

Pavăl zet (al) lui căprar

Ivan al lui Ciomaga

Ion Sima

Vasili Ciomaga

Dumitru, târsinar

Gavril, plugar

Ion Jalobă, cioban

Grigoraş Codrian, cioban

Andrunachi, scutar

Opre, bârsan

Toader Copan

Ilie, cojocar

Ştefan Bolovan

Pavăl Bosiuc

Ilie Baltă

Dumitraşcu, cărăuş

Ursu Bosiuc

Vasili Târsină

Toader, muntean

Trohin

Ion, vătăman

Lupaşcu Târsin

Toader Mâţcan

Ion Cârstei

Sava Sima

Mihălachi, cârciumar

Ion, vornic

Silion, murar

Vasili Sterpu

Ursu al lui murar

Gavril Sima

Timofti

Miron Pleşca

Grigori Hlibocian

Ion Hlibocian

Ion Bosioc

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Dacălul Vasili

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 232, 233

 


Ţinutul Hârlăului: Delenii

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Delenii

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Delenii

 

 

 

Toată suma caselor: 153. Scădere rufeturi, însă 153: 3 popi, 120 liudi ce se scutesc cu salgovardie, 30 ţigani.

 

 

Cu salgovardie:

 

 

Popa Vasili

Popa Toader

Popa Ion

Apostu, butnar

Giorcu, lăcătuş

Toma, butnar

Chiriac sin (fiu) Toma

Tudos, butnariu

Ioniţă Brăescu

Ursu Hârţar

Nichita brat (frate) lui

Andrei frate lui

Vasile Hârţar

Ştefan, trăistar

Ioniţă Căpută

Grigoraş Hârţar

Grigoraş cumnat Creţului

Trohin

Condurachi, plugar

Ioniţă fiu Nichitii

Costachi

Simion Bulciu

Chiriac, cojocar

Gheorghiţă, ungurian

Iftodi fiul lui Cercu

Gavril Cercu

Nica, blănar

Ion Pungă

Ion, vezetiu

Andrei Bota

Lupu, borşer

Ştefan, posluşnic

Pavăl Pârâială

Matei, rus, ciubotar

Gheorghi Dilă

Vasili, cioban

Gheorghi, butnar, slugă

Trifan, petrari

Andrei, ciubotari

Ilie, borşer

Lupu Boghiu

Ivan, rus

Toader, argat

Toader, muntean

Gheorghe Mihai

Ilie Pârlială, posluşnic sihăstriei

Vasile, cojocar

Savin, stoler

Ilie, stoler

Buzinschi, herghelegiu

Ştefan, ciubotar

Luca, ciubotar

Ioniţă Tănasă

Toader fiul lui Roman

Mihălachi, puşcaş

Gheorghi Buzămurgă, crav

Apostol Pleşcuţă

Grigoraş Roman

Iftimi Ştiucă

Ursul zet (al) lui Ştiucă

Irimie fiul lui Ştiucă

Lupu fiul lui Ostahi

Neculai Tăbăcele

Neculai, stoler

Gheorghi, purcariu

Ioniţă Bondoc

Manolachi, slugă

Toader Tudose, slugă

Toader Brandabur

Ion, vieriu

Lupaşco, sarage

Vasili, ungurian

Sandu Buzămurgă

Andrei al lui Tăbăcele

Andrei, plugar

Vasili Tăbăcele

Tudose brat (frate) lui Simion

Vasili Cimpoeşu

Simion Tăbăcele

Vasile fratele lui

Apostol Sturza, slugă

Ioniţă Chiriţă

Miron Scropan, slugă

Apostu, cârciumar

Ifrim Tighician, slugă

Gavril, grădinar

Sandu Ştiucă

Iftimi fiul lui Ştiucă

Mihălachi, argat

Toader, plugar

Ioniţă, grădinar

Eni Vălian, slugă

Tănase Gârbe, slugă

Vasile Roman, slugă

Gheorghe, blănar, slugă

Petre Calcavura

Toader fiul Tudurii

Crâste, bârsanu

Alecsa, rus

Ioniţă Mihai

Costandin Iftimi

Ifrim, puşcaş

Chiriţă Potlog, slugă

Ştefan Jigât, slugă

Ştefan Obretinschi, slugă

Costandin, vătăman

Vasili, biholar

Miron, dulgheriu

Ion, butnar

Nichita, murar

Toader Găină

Vasile, butnariu

Pavăl, bejenar

Grigoraş, dulgher

Petre, pas

Toader Bosnici

Alecsandru, puşcaş

Manolachi, puşcaş

Chiriac Seval

Timofti, puşcaş

Mihăilă, grădinar

Gheorghi fiul lui Savin, ţigan

Toader fratele lui, ţigan

Petre fiul lui Pavăl, ţigan

Acsinti fiul lui Ion, ţigan

Mihălachi, ţigan

Grigori, ţigan

Gavril Găinar, ţigan

Mătei, rus, ţigan

Ion, herghelegiu, ţigan

Ion, herar, ţigan

Păladi, ciurar, ţigan

Ivan fiul lui Păladi, ţigan

Parnp, ciubotar, ţigan

Ion, ciurar, ţigan

Ursu, ciubotar, ţigan

Bârzan, ţigan

Toader, muscalangiu

Lupu, ţigan

Nica, ţigan

Ursu, scripcar, ţigan

Vasili, herar, ţigan

Grigoraş, ţigan

Grigoraş Gogoi, ţigan

Neculai Stărbu, ţigan

Gheorghi, herar, ţigan

Vasili Biciucă, ţigan

Vasile Purcel, ţigan

Niţu fiul lui Gramă, ţigan

Mărdari, jude, ţigan

Vasili, scripcar, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 231, 232

 


Ţinutul Hârlăului: Macsutul

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Macsutul

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Macsutul

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 19: 1 popă, 15 scutelnici ai paharnicului Sturzii, 2 mazili, 1 armăşel.

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Costandin

Pintelei, vătah, scutelnic al dumisale paharnicului Sandu Sturza

Ion Crudu, pas, tij (la fel)

Costandin Mancăş, la fel

Ilie, muntean, la fel

Costandin, blănar, la fel

Gavril nepot lui Larion, la fel

Lupu Dămian, la fel

Gheorghi, cojocar, la fel

Timofti, la fel

Ştefan, petrar

Pricopi, pas, la fel

Trohin, chelar, la fel

Vasile, vizitiu, la fel

Ion, murariu, la fel

Ion, rus, rotar, la fel

Stratul Tutov, mazil

Vasile Harhazi, mazil bătrân

Vasile armăşel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 231

 


Pagina 88 din 1,483« Prima...102030...8687888990...100110120...Ultima »