Ținutul Hârlăului, ocolul Coșulii (jud. Botoşani, de astăzi) | Dragusanul.ro

Ținutul Hârlăului, ocolul Coșulii (jud. Botoşani, de astăzi)

 

Botoşani, mănăstirea Coşula

 

 

Satele Prilipca, Văculeștii, Brăeștii, Popenii, Levârda, Costineștii, Cerveceștii, Ipoteștii, Cătămărăștii, Oncanii, Băloșenii, Coșotenii, Coșula, Liudi ot Copălău

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Prilipca

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Prilipca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 9: 5 scutelnici ai postelnicului Ilie Stroici, 4 scutelnici ai lui Cuciuc. Rămân birnici 8.

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei

Dănăilă, plugar

Ion, brat ego (fratele lui()

Toader, rus

Mihai, rusu

Irimie, pas

Timofti

Ilașcu, plugar

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Purice, scutelnic la postelnicul Ilie Stroici

Gheorghi, vezetiu, tij (la fel)

Ștefan Pârlicasă, la fel

Simion sin (fiu) lui Ursu, la fel

Ion Botezat, la fel

Ion, plugar, scutelnic la Cuciuc

Simion, văcar, la fel

Onofrei, herghelegiu, la fel

Ivan, argat, la fel

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 252

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Văculeștii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Văculeștii

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 17: 15 panțiti, 2 țigani.

 

 

Panțiri:

 

 

Ion, ungurian

Petre zet (al) lui chihae

Toader, ungurian

Simion, rus

Ion, volintiriu

Lupu Malu

Iacob Maloș

Tănasă Moga

Lupu Nemernicu

Simion, rus

Alecsa, rus

Vasili, rus

Andrii, călăraș

Gavril Prisăcuță

Nichita, rus

 

 

Țigani:

 

 

Ștefan, țigan

Grigori, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 252

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Brăeștii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

Brăeștii

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 20: 2 popi, 6 scutelnici șătrăresii lui Gorovei, 5 scutelnici ai căpitanului Gheorghi Gorovei, 5 scutelnici sânovi șetrăresii lui Gorovei, 2 țigani. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Borșu

Grigori sin (fiu) diacon

Neculai, pas

Toader Păscăraș

Ștefan Cușcă, vataman

Vasile fiul lui Apostu

Andrii fiul Sandii

Ioniță fiul Sandului

Simion Moglan

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Diaconul Antohi

Macsim, scutelnic la șetrăriasa Gorovei

Macsin fiu butnariu, tij (la fel)

Ion, rus, la fel

Neculai fiul lui Ivan, la fel

Andrii, doftor, la fel

Miron, vieriu, la fel

Ștefan fiul lui Andrii, scutelnic la căpitanul Gheorghi Gorovei

Pavăl, solonar, la fel

Ioniță fiul lui Andrei, la fel

Simion, plugar, la fel

Iftimi fiul șchioapii, la fel

Lupu fiul Fuseriții, scutelnic la sinovi șătrăresii Goroveesii

Ion, păscar, la fel

Apostu Borșu, la fel

Ștefan, cioban, la fel

Gheorghi fiul lui Ivan, la fel

Gheorghi, bucătar, țigan

Ilie, vezetiu, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 252, 253

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Popenii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Popenii

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 16: 1 popă, 8 scutelnici ai sulgerului Vârnav, 4 scutelnici ai postelnicului Ștefan Vârnav, 3 țigani.

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ifrim

Petre, croitor, scutelnic la sulgerul Dumitrașcu Vârnav

Ion, ungurian, tij (la fel)

Costantin, blănar, la fel

Vasile, slugă, la fel

Ioniță, slugă, la fel

Costandin, slugă, la fel

Pintelei Bejâncu, la fel

Andrei, cârciumar, la fel

Ion, cioban, scutelnic la Ștefan Vârnav, postelnic

Ursachi, dascăl, la fel

Patachi, dascăl, la fel

Nichita Ionițoai, la fel

Neculai, țigan

Iftimi, țigan

Lupu, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 253

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Levârda

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

Levârda

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 9: 1 popă, 2 scutelnici la Ciudin, 2 scutelnici la căpitanul Cozmiță, 1 mazil, 3 țigani.

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Grigori

Ștefan, vier la Ciudin

Neculai, croitor, tij (la fel)

Alecsa, argat la căpitanul Cozmiță

Vasili, rus, velnicer, la fel

Gheorghi Ciudin, mazil

Neculai, țigan

Iftimi, țigan

Lupu, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 253

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Costineștii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Costineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 4 scutelnici ai Docioai, 1 jidov, 5 țigani. Rămân birnici 39.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin Sofroni

Iftimi Buște

Ion sin (fiu) lui Ursu

Vasili fiul lui Ursu

Mihai, rus

Chiriac nepot Buftii

Sandu cumnat lui Spiridon

Spiridon

Gavril a Zamfirii

Sava Stoliac

Vasili, vărzar

Timofti Drișor

Ilie Giosan

Mihălachi Tătaru

Acsinti nepot Tătarului

Grigoraș zet (al) lui Hribu

Timofti Odovaniță

Vasili, rus

Iftimi fiul lui Enachi

Enachi, rus

Vasili Tătaru

Ștefan, vătăman

Ion Prutian

Grigori, rus

Antohi fiul lui Neculai

Nichifor Popăscu

Andrii Flițcu

Gheorghi Zota

Costandin Șchiopu

Ursu Pâslărescu

Ioniță, murar

Vasile Iușcu

Iacob, rus

Mihai, rus

Onofrei, rus

Vasili, pânzar

Vasili, pas

Vasili Vlad

Vasili Prutian

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasili

Neculai, croitor, scutelnic la Iliana Docioai

Vasili, argat, la fel

Lupu, herghelegiu, la fel

Ștefan, ungurian, la fel

Pătrașcu, țigan

Ursu, țigan

Neculai Burchi, țigan

Lupu Perju, țigan

Vasile Grosu, țigan

Ițcu, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 253, 254

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Cerveceștii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

Cerveceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Rămân birnici 5.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Rău

Ștefan, vornic

Pavăl Murceaschi

Vasili Tătarul

Grigoraș, pas

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 254

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Ipoteștii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Ipoteștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 9: 6 scutelnici ai postelnicului Gheorghi Arapu, 1 scutelnic al Buznii, 1 scutelnic al Isăcescului, 1 mazil. Rămân birnici 6.

 

 

Birnici:

 

 

Simion, baci

Iftimi sin (fiu) văcar

Chiriac Obadă

Onofreiu Mănăil

Ilașcu Mănăil

Dumitru fiul lui Isac

 

 

Rufeturi:

 

 

Tănasă, scutelnic la postelnicul Gheorghi Arapu

Acsinti fiul lui Grigori, la fel

Ion Șchiopu, la fel

Bucur, ungurian, la fel

Andrunachi fiul Irimii, la fel

Tănasă Mancăș, la fel

Crăciun, argat Buznii

Vasili, argat la Iordachi Isăcescu

Grigoraș Buzne, mazil

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 254

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Cătămăreștii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Cătămăreștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 8: 1 popă, 1 diacon, 3 scutelnici ai postelnicului Grigore Pancu, 13scutelnici ai postelnicului Vasile Pancu. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bârzu

Simion Siminician

Andrunachi Siminician

Toader Siminician

Ioniță sin (fiu) Bârzu

Lazor fiul lui Ignat

Tănasă fiul lui Antohi

Vasili Mihălachi

Sandu fiul lui Iftimi

Gheorghi Andrunachi

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gheorghi

Diaconul Ștefan

Toader Luchian, scutelnic la postelnicul Grigoraș Pancu

Toader, rus, cioban, la fel

Andronachi, la fel

Dumitrașcu, pas, scutelnic la postelnicul Vasili Pancu

Ștefan, ciubotar, la fel

Ion Hribu, la fel

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 254, 255

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Oncanii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Oncanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 diacon, 2 scutelnici ai vistiernicului Sturzii. Rămân birnici 22.

 

 

Birnici:

 

 

Miron, pușcaș

Luca, rotar

Sandu sin (fiu) lui Pătrașcu

Ioniță Hurghiș

Iosip fiul lui Postolachi

Ion fiul lui Filip

Sandu Crețu

Neculai fiul lui Chiruță

Ion nepot Lucăi

Manoli fiul lui Mihai

Ștefan Chirilă

Ion fiul lui Mihai

Chiriac Bărărescu

Ion fiul lui dulgheriu

Condre

Ursu brat (frate) Condrii

Simion fiul lui Mihai

Simion, cârciumar

Arseni Chircu

Acsinti Chircu

Lupu Hornos

Ion, vornic

 

 

Rufeturi:

 

 

Diacolul Savin

Popa Gheorghi

Tudose, pas la dumisale vistiernicul Sturza

Chiriță, pas, la fel

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 255

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Băloșenii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Băloșenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 27: 1 popă, 1 dascăl, 8 scutelnici ai sulgerului, 6 scutelnici ai vatavului Antohi, 6 scutelnici ai medelnicerului Tudurachi, 5 țigani. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Ilie sin (fiu) lui Acsinti

Ion, muntean

Ștefan Falcă

Iftimi Bălțătescu

Ilie zet (al) Călinii

Vasile, ungurian

Ignat sin (fiu) lui Ursu

Tănasă Mihăilă

Sava, vornic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iftimi

Grigori, dascăl

Acsinti, pas, scutelnic sulgeroai Zosin

Ștefan, pușcaș, tij (la fel)

Costandin, argat, la fel

Nichita, argat, la fel

Ion, vătăman, la fel

Ion Bălțătescu, la fel

Ștefan, vieriu, la fel

Vasile, murariu, la fel

Toader, rus, scutelnic la vătavul Antohi

Iacob fiul Babii, la fel

Simion, scutar, la fel

Ion, ungurian, la fel

Toader, ungurian, la fel

Toader fiul lui murar, la fel

Ilie Racliș, scutelnic medelnicerului Tudurachi

Grigoraș Pascal, la fel

Ioniță, argat, la fel

Toader, argat, la fel

Ion, muntean, la fel

Apostu, muntean, la fel

Ștefan Dicusar, țigan

Ștefan Țolincu, țigan

Ion, bucătar, țigan

Sava fiul lui Toader, țigan

Mitrofan, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 255, 256

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Coșotenii

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

Coșotenii

 

 

 

Toată suma caselor: 3. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 1 1 mazil, 1 argat.

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Lupu

Ioniță Coșotianu, mazil

Tudor, argat lui

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 256

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Coșula

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Coșula

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 33, cu salgovardie.

 

 

Cu salgovardie:

 

 

Grigoraș sin (fiu) Năzarii

Paraschiv, cojocar

Ștefan, pușcaș

Ioniță, păscar

Lupu, cârciumar

Gheorghi, rotar

Hortolomeiu

Agapi

Lupu, cioban

Grigoraș, murar

Costandin, rotar

Grigoraș Hordai

Dumitru, muntean

Vasili, vătăman

Gheorghi, murar

Ion Ciocoiu

Filip, argat

Vasili, rotar

Ion, ciubotar

Istrate Știubeiu

Constandin Cornaci

Ioniță, rotar

Vasili Cornaci

Grigori Robu

Mihălachi, plugar

Grigori Brumar

Vasili fiul prescurniții

Vasili Juravle

Ianachi Madon

Gheorghi fiul lui Madon

Ion Tofănescu

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 256

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Liudi ot Copălău

 

 

iunie 1774

Ocolul Coșulii

 

 

 

Liudi ot Copălău

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 18, ai vorniciei de Botoșeni.

 

 

Vânători la vornicia din Botoșeni

și șed ei la ținutul Hârlăului și cu darea la rânduieli:

 

 

Ilie Corbu

Vasili Corbu

Toader Corbu

Grigoraș Corbu

Ion Negru

Neculai Negru

Gavril Sterpu

Toader Cnigă

Ion Țurcanu

Gheorghi, rusu

Costin Corbu

Acsinti Bolohanu

(indescifrabil) Mărdari

(indescifrabil) Țimpău

(indescifrabil) Tofănescu

Miron Coșciug

Chiriac Cioată

Ioniță Țimpău

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 256