Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Jos | Dragusanul.ro

Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Jos

 

E. Pittard: Moldoveni din districtul Bacău

 

 

Satele Fântânele, Mărginenii și Săcătura, Broştenii, Sohodolul, Luncanii, Ghirăeştii şi Hălăsenii, Tămaşăi, Fundul şi Ruşii, Dialul Nou, Valia Sacă

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Fântânele

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Fântânele

 

 

A lui Iordache Roset

 

 

 

Toată suma caselor: 85. Scădere rufeturi, însă: 46: 2 preoți, 1 dascăl, 6 țigani, 4 sărace, 25 scutelnici cu cartea Divanului ai dumisale Iordache Roset, din let 1774, 8 scutenici ai lui Roset, cu cartea din let 2774, aprilie 9. Rămân birnici 39.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul, vornic

Vasile Palade

Costandin, crav

Vasile, pâslar

Vasile Tărcuță

Ioniță, ciobotar

Dima, ciobotar

Tănasă Tărcuță

Ștefan Duduman

Andrieș, ungurul

Toader, ciobotar

Gheorghi Căruță

Toader, ungurian

Ariton

Pinteleiu

Ștefan, pușcaș

Vasile, pușcaș

Andrieș, pușcaș

Mihaiu, pușcaș

Gheorghi, pușcaș

Mârza, plugar

Macovei, plugar

Mihaiu, ungurian

Ion, muntean

Bogdan, chelariul

Mitre, văcariul

Gheorghe, mocan

Gligori, pușcaș

Ion, olaiul

Sandul Rugină

Gavril Degeratu

Arhip, vieriul

Ion Paladi, păscar

Dumitru sin (fiu) lui Ion, păscar

Ion, morariul

Ion, muntean

Lupul, bejenar, fiul Bârsăniței

Ioniță Sârgii, pas

Miron Stan, pas

Toader Samson, pas

David Crihan ot (din) Raiu

Ștefan Ciosul, de acolo

Gheorghi Bârsănuță, de acolo

Vasile Roian, de acolo

Mitrofan, de acolo

Istrate fiul lui Mitrofan, de acolo

Ianăș Doboș din Scanei

Petre Borbole

Ion, rotar din Racila

Ion socru rotarului

Lupul zet (al) vrâncian

Neculai Prutian, slugă

Petre, mocan

Alecsandru Dobriș

Radul, mocan

Gavril al lui Ion, morar

Apostul, mocan

Gheorghe fiul lui Ciosul

Iftimi Dămian

Manoli fiul lui olar

Ion, mocan

Lazor, podar

Ion, muntean din Hămeiuș

Ion Lazor

Năstas, podar

Andreiu Căruță

Ignat Vințul

Mărian, păscar

Cozma Banu

Neculai Banu

Petre, mocanu

Dumitrașcu, vătav

 

 

Femei sărace:

 

 

Lupa, săracă

Măria Tănăsoae

Măriuța, săracă

Frăsâna, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Anton, preot

Lupul, preot

Ursachi, dascăl

Toader Guza, țigan

Ștefan Dămian, țigan

Neculai, bucătar, țigan

Hăsan, grădinar, țigan

Bălan, țigan

Stoica, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 289, 290

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Mărginenii și Săcătura

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Mărginenii și Săcătura

 

A dumisale banului Hrusoverzi

 

 

 

Toată suma caselor: 88. Scădere rufeturi, însă: 43: 1 popă, 1 dascăl, 15 țigani, 6 femei sărace, 20 scutelnici. Rămân birnici 45.

 

 

Birnici:

 

 

Dragul

Vasile brat (frate) Dragului

Mihai Potroghiro

Petre Bețivul

Petre fiul lui Bețivul

Neculai fiul lui Bețivul

Ianăș brat (frate) lui Bețivul

Petre Herciul

Giurgiu Roca

Petre Doboș

Martin Iojă

Petre Burbule

Ianăș Iojă

Petre Potrogar

Ianăș Burbule

Ianăș Chicit

Gherghel Hârșul

Giurgiu Ianău

Ștefan, plugar

Iojă Ianău

Ianăș Soci

Dumitru Iujă

Ianăș Colceriul

Ianăș Păuleț

Frenți

Andrieș Cherechiș

Pal Șușu

Giurgiu Farcaș

Anton

Ioji Săciul

Solomon  fiul Mardii

Ianăș Petre

Petre Balinte

Iftimi, cârciumar

Giurgiu David

Antal Balan

Petre Doboș

Mihai Giurcă

Petre Davidu

Mihai, pușcaș

Iojă Lațcău

Pal Herșul

Ion, bârsan

Toader, bârsan

Toader Budul

Vasile Muntenaș

Stanciul, olar din Săcătură

Vasile, vieriul

Gheorghi, vieriul

Gavril, postăvariul

Nica, bârsan

Iftimi Răcătău

Neculaiu Răcătău

Mihăilă

Gavril, vieriul

Toader Anton

Ioniță Gheorghița

Vasile Andoni din Săcătură

Mihaiu Sociul de acolo

Toader Andoni de acolo

Ion nepot lui Marcu

Iriftei, slugă

David, slugp

 

 

Femei sărace:

 

 

Tincoai cu fecior, săracă

Postinița, săracă

Ana, rachierița, săracă

Iliana Burbuloae, săracă

Dobrița, săracă

Nastâsia, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ion

Gheorghi, dascălul

Avram, țigan

Miron, țigan

Dumitru, pitar, țigan

Ion fiul lui pitar, țigan

Vasile, bucătar, țigan

Ștefan, scripcar, țigan

Lupul, vezeteu, țigan

Ștefan, vezeteu, țigan

San al pitarului, țigan

Ion Chirul, țigan

Grigorii, țigan

Niagul, herar, țigan

Iorga, herar, țigan

Gheorghe, pânzar, țigan

Sandu, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 290, 291

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Broştenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Broştenii

 

Răzeşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 10. Scădere rufeturi, însă: 3: 2 mazili, 1 ruptaş. Rămân birnici 7.

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Broştian, mazil

Apostol Broştian, mazil

Vasile Hurdubeiu, ruptaş

 

 

Liudi ai lui Apostu Broştian (birnici):

 

 

Mihaiu, ungur

Simion, vieriul

Toader, pas

Dima, văcar

Ştefan Căzacu

Mane, brăilean

Irimia

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 291

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Sohodolul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Sohodolul

 

Răzeşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Rămân birnici 20.

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Chichiriţă

Toader Chichiriţă

Vasile Sălivestru

Ioniţă, păcurar

Ion, chelar

Vasile sin (fiu) Gavril

Ion Cioroavă

Ursul Prăjăscu

Ioniţă, cărămidar

Radul, ungurian

Ştefan Prăjăscul

Gavril, păcurar

Crâstia Cimpoeşul

Mihălachi

Gligori Scorţan

Mihăilă Sema

Toader Andoni

 

 

Liudii lui Hurdubei:

 

 

Ştefan, muntean

Dumitraşco

Vasile, muntean

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 291

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Luncanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Luncanii

 

Sat răzeşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 9: 2 preoţi, 4 diaconi, 1 mazil, 2 ruptaşi. Rămân birnici 19.

 

 

Birnici:

 

 

Sandul, prisăcar

Ioniţă Drăguţescul

Ioniţă brat (frate) potropopii

Ion, vrânceanul

Costandin

Lupul, bejenar

Toma, ungurian

Gheorghi Hagimă

Gavril Râncul

Ion Gânjul

Irimie Strati

Ion Hagimă

Ioniţă Răbege

Andreiu Boblete

Simion, ungurian

Macoveiu, holtei cu mamă

Filip, bejenar

Iordache Teţcariul

Dumitru Hagimă

 

 

Rufeturi:

 

 

Diaconul Marcu

Diaconul Toader

Preotul Ion

Vărlan, monah

Lupu, vornicul, ruptaş

Ioniţă Tabără, ruptaş

Năstasă, vătav, mazil din Tecuci, şede la Mărgineni

Alecsandru, protopopa

Petre, diacon

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 291, 292

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Ghirăeştii şi Hălăsenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Ghirăeştii şi Hălăsenii

 

Răzăşeşti

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 27: 20 poştaşi la Bistriţa, 1 diacon, 4 sărace. Rămân birnici 23.

 

 

Birnici:

 

 

Pavăl, păscariul

Ioniţă Ghindu

Lupul Murguleţ

Vasile, curelariul

Procopii, curelar

Ştefan Odae

Zaharia Măcăială

Vasile Măcăială

Gheorghe Berghilă

Costandin sin (fiu) Buşcăi

Ioniţă Ocnianul

Ioniţă, herghelegiu

Gheorghi Prut, panţerul

Stoica, muntean

Costantin Istrati

Ioniţă a Pălăroaei

Toma Prut, brat (frate) Gheorghi

Dumitraşcu, podar

Costandin Gărmăţ, tij (la fel)

Dobre zet (al) Măcăială, la fel

Andreiu Căruţă, la fel

Toader Năsăescul, la fel

Mafteiu, la fel

Toader fiul lui Stati, la fel

Gheorghi, rusul, la fel

Simion, la fel

Gheorghi Golăi, la fel

Ursul, la fel

Gavril, la fel

Ion Lazor, la fel

Toderaşco, la fel

Năstas, la fel

Ursul, mătăsar, la fel

Andronachi, la fel

Ursachi, la fel

Ion a Elincăi, la fel

Antohi Melinte, la fel

Pavăl, vătăjel, la fel

Gheorghi, giurgiu

Miron, prisăcariul

Murguleţ, păscariul

 

 

Femei sărace:

 

 

Ilinca, săracă

Sanda, săracă

Iliana, săracă

Maria, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigori, diacon

Toma Habeiu, ruptaş

Velisarii, mazil

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 292

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Tămaşăi

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Tămaşăi

 

Lui Coroiu

 

 

 

Toată suma caselor: 66. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 3 ţigani, 1 săracă, 4 scutelnici ai postelnicesei Cucorăniţii, 4 scutelnici ai Sandii Coroesii. Rămân birnici 52.

 

Birnici:

 

 

Lupul Saule

Gheorghe Marcotiţă

Toader Căzacul

Vasile cu mamă

Ioniţă Marcoteţ

Toader Branişte

Vasile Marin

Toderaşcu Manciul

Toader Porhirie

Leonti Horneţ

Ion Boncul

Ştefan Ionaşcu

Vasile Ionaş

Pavăl Manciul

Toader Caţâchi

Lupul Marcoteţ

Vasile Agafii

Vasile Fodor

Vasile, cioban

Toader Tudosâi

Vasili

Mihaiu, ungurian

Giurgiu, ungurian

Ion Eni

Ion Marcoteţ

Costantin Poşchină

Sandul Poşchină

Ion Poşchină

Ion zez (al) lui Poşchină

Opre

Stoica, croitor

Ioniţă, morar

Lupul Cimpoeş

Lupul Manciul

Vasile Manciul

Gavril Ciuntul

Gheorghiţă

Ştefan Beşliaga

Mihaiu, plugar

Filip

Manolache

Ilii Fofinchii

Sandul, vieriul

Ion, vieriul

Stan, vieriul

Opre

Gherman

Apostu, vieriul

Lupul, vieriul

Vasile, purcariul

Vlad, mocanul

Andronic

Costin, cojocariul

Vlăduţă

Gheorghe, morar

Vasile, morar

Miclăuş, ungurul

Lupul Poşchină

Pavăl Ciuntul

Toader Beşliaga

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Pavăl, dascălul

Solomon, ţigan

Şerban, ţigan

Toader Cafes, ţigan

Parachiva, maziliţă săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 292, 293

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Fundul şi Ruşii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Fundul şi Ruşii

 

A şătrarului Ciutii

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 diacon, 3 ruptaşi, 3 ţigani, 7 scutelnici ai şătrarului Ion Ciute. Rămân birnici 22.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, plugariul

Chirilă, văcariul

Preda, bejenar

Grigori Roşca, cioban

Iordachi, grădinar

Ion, ungurian, herghelegiu

Ion Gurămare

Drăghici

Albul

Mihaiu Dragomir

Şerban, muntean

Ianăş Jorat

Mihaiu Iştoc

Petre Pătraşco

Martin fratele lui Ianăş

Ianăş Chedecheş

Petre Sare

Giurgiu Doboş

Ianăş Bejan

Tănase Bucă, slugă

Ilii Bucă

Sava, chelariul

Mafteiu, vătah

Ilii Cârsteiu

Iacob, păscar (pescar) isprăvnicesc

Andona, pescar isprăvnicesc

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Andreiu

Diaconul Vasile

Antohi Hociuc, ruptaş

Hurmuzachi Gorgoi, ruptaş

Ioniţă Râşniţă, ruptaş

Costandin, ţigan

Ion, ţigan

Vasile, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 293

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Dialul Nou

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Dialul Nou

 

Moşie răzăşească

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili. Rămân birnici 25.

 

 

Birnici:

 

 

Anton Colţa

Ilii, muntean

Ştefan, haidău

Chirilă, vornic

Sandul, haidău

Neculce sin (fiu) Sandul

Mihaiu brat ego (fratele lui)

Neculaiu Lupul

Lupul fiul lui Neculaiu

Gheorghe Coman

Dumitraşco, muntean

Vasile Măteiu

Paraschiv, muntean

Iacob, bejenariu

Toader Medeman

Toader fiul lui Pavăl

Mihaiu Colţa

Iosip

Ilii Măteiu

Costachi

Ilii, haidău

Ianuş Fecheteu

Giurgiu

Petre fiul lui Giurgiu

Grigoraş Peşca

 

 

Rufeturi:

 

 

Andreiu Bosuioc şi fratele lui, mazili

Vidraşco, căpitan, mazil

Popa Vasile

Dumitru, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 293, 294

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Valia Sacă

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Valia Sacă

 

A dumisale paharnicului Costandin Palade

 

 

 

Toată suma caselor: 103. Scădere rufeturi, însă 86: 2 mazili, 1 ruptaş, 2 femei sărace, 1 diacon, 80 poştaşi la Bacău. Rămân birnici 17.

 

 

Birnici:

 

 

Petre Ciceu

Ianăş Benedek

Giurgiu Cozan

Ianăş Cozan

Ştefan Cozan

Ianăş, dogar

Marin, dogar

Ion Nechituş

Gherghe Tancău

Ioniţă Teban

Petre Cozan

Giurgiu Tancău

Andrieş sin (fiu) lui Tancău

Frenţi, morar

Iojmu, morar

Petre fiul lui Trainul

Dumitri Gârbu

Lupul fiul lui Neculaiu

Ştefan Timar

Andrei Budul

Giurbir

Andrieş Şagalnic

Giurgiu Cozan

Ianăş Cozan

Giurgiu Tancău

Vasili Colacu

Ion, focşănianu

Dumitraşcu zet (al) lui Colacu

Dumitraşcu Dromţa

Paladi Ţubruc

Ion, boariul

Istrate, boariul

Barbul, boariul

Dragomir, muntean

Cătălina, săracă

Gligori Colac

Filip, cojocariul

Andrieş Tancău

Mătieş, ungurul

Gavril Surdul

Ghiur Ianăş

Petre Duma

Dumitru Tancău

Antal Timar

Petre Martin

Ion Ţubric

Neculaiu Lupul

Petre fiul lui Petre

Ianăş, jitar

Măteiu Ianăş

Ianăş Mişturca

Ianăş Fecheiu

One zet (al) popii

Ioniţă Feiugu

Martin Budău

Antal Pavăl

Ioniţă, cocieriul

Giurgiu Cojnu

Ştefan Cojnu

Gheorghe Budăiu

Ion Brăniştian

Grigoraş

Opre, ciobotar

Simion Nichituş

Iliana, săracă

Ioniţă Cântăbine

Ioniţă frate lui croitor

Anăş Tancău

Mihaiu, dogariul

Iuje Cojnău

Petre Bir

Mihaiu Bir

Ştefan Tancău

Toader Nichituş

Ianăş Budău

Pavăl, olar

Giurgiu, dogar

Andreiu, cărucer

Ianăş Budău

Petre Budău

Mihaiu Benche

Ştefan Budău

Ştefan, stoler

Ianăş Bejan

Vasile, curălariul

Petre, văcariul

Mihaiu, jitariul

Pavăl, vieriul

Ştefan Peşte

Ion, rotar

Petre Cojonel

Andrieş, ciurar

Gheorghe Alban

Petre, jitar

Petre Bortă

Neculaiu, crâşmariul

Giurgiu Fechetău

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihaiu Surad, mazil

Vasile, diacon

Dumitraş, ruptaş

Vasile Gâlcă, mazil

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 294, 295