Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Sus | Dragusanul.ro

Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Sus

 

E. Pittard: Moldoveni catolici din Pustiana district Bacău

 

 

Satele Blăjeștii, Borleștii, Măstacănul, Bălanul, Bețeștii

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Blăjeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Blăjeștii

 

A mănăstirii Sf. Spiridon

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 diaconi, 1 mazil, 2 femei sărace. Rămân birnici 70.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, păscariul

Sandul brat (frate) lui

Ioniță frate lui

Neculai frate lui

Grigoraș Corcuz

Ion Corcoz

Iacob Botcă

Tănasă Vraghii

Ioniță Vraghii

Ioniță Frunzete

Vasile Frunzete

Ion Frunzete

Gheorghii, gălățean

Toader Blajă

Dumitrașcu Blajă

Ion Calvin

Ștefan, bârsanul

Savin Țârde

Ioniță Țârde

Andrieș Țârde

Ursachi Țârde

Ion Roman

Nichita, vornic

Gheorghi, curelar

Fligori frate lui Moisă

Lupul zet (al) păscariu

Toader Bostan

Andreiu, vătăman

Vasile, ungurian

Gheorghiță Bălăcian

Stoica, bârsanul

Strate al lui Bălăcian

Grigore Găină

Gligoraș Iotă

Chiriac al lui Pârvul

Pârvul

Ion, olar

Andronachi, pas

Moisă

Toader Cranganiș

Anghel

Andonii

Ion Darii

Ion, chioariul

Mihălachi Cotranță

Apostol Niagu

Vasile, ungurian

Vasile, rusul, pas

Gheorghiță, pas

Ilie, bejenar

Toader, bejenar

Ion fratele lui Toader

Marin, sluga vătahului

Scrâste, bejenar

Ioniță, muntean

Ion Cătană

Simion, bejenar

Mihul, muntean

Mihaiu fiul lui

Sava, muntean

Ion, muntean, rotariul

Vasile, văcariul

Toader Cotos

Mafteiu din Măgirești

Toader tot de acolo

Tănasă Cârnul din Buda

Vasile Chisăliță, de acolo

Neculaiu Gârțul din Solonțu

Gheorghi Părăscan de acolo

 

 

Femei sărace:

 

 

Tofana, săracă

Anghelina, săracă

Ioana, săracă

 

 

Bejenari veniți din Neamț din anul 1774 mai:

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

Birnici:

 

 

Macoveiu din Orbic

Pinteleiu Țușcu de acolo

Stoica de acolo

Ion Iacob de acolo

Ion, rotariul de acolo

Miron, rotar de acolo

Bucur, ungurian, din Herlicești

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Bucur de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Stoica

Diaconul Costandin

Costandin Dospinescu, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 300, 301

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Borleștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Borleștii

 

A mănăstirii Tazlău

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 1 diacon, 4 femei sărace, 20 țigani. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Alicsandru Ciuntul

Ion Struță

Dumitru, ungurian

Toader, funariul

Gheorghe, ungurian

Nastasă Pechiul

Eni, prisăcar

Ion, vieriul

Nicul, bejenariu

Șerban, argat

Grigore, chioariul

Mane, morar

Sava, butnar

Grigore Cămârzan

Sămion Șova

Andoni, grecul

Ștefan Miron

Ion Purcăraș

Dumitru, vătăman

Pavăl Flutur

Chiriac Handarică

Grigoraș Handarică

Neculaiu, rotariul

Ion, ungurianu

Toader Țârde

Macoveiu, rotar

Ștefan, vieriul

Ion, cupeț

Ion, muntean

Sandul, vieriul

Stan, muntean

Tănasă, cpjocar

Mitre, muntean

Toader, croitor

Voica, săracă

Maria, săracă

Anița, săracă

Ioana, săracă

Ilie, muntean

Radul, muntean

Apostol, butnariul

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ion

Chiriță, diacon

Eni, țigan

Toader, țigan

Simion, țigan

Petre, țigan

Costandin, țigan

Ion, țigan

Nichita, țigan

Mafteiu, țigan

Strătilă, țigan

Gavril, țigan

Pavăl, țigan

Gavrilă, țigan

Mihălachi, țigan

Ion, țigan

Simion, jude, țigan

Dinul, țigan

Ion, țigan

Proca, țigan

Grigoraș, țigan

Vasile, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 301, 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Măstacănul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Măstacănul

 

Moșie răzășească

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 3 diaconi, 1 mazil, 3 ruptași, 3 sărace. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul a Părascăi

Gligorii Labeș

Toader, rotar

Iftimie Sabi

Ștefan Țubruc

Vasile Țubruc

Andreiu Mahul

Drăghici, muntean

Ion Chetrian

Toader Popăscul

Irina, săracă

Stana, săracă

Tudura, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dumitru

Diaconul Costandin

Diaconul Gheorghi

Diaconul  Aslănache

Irimie Poețele, mazil

Chiriță Șova, ruptaș

Vasile Șova, ruptaș

Irimie Șova, ruptaș

 

19 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bălanul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Bălanul

 

Sat răzășesc

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin Mutul

Radul, dulgheriul

Apostol, herghelegiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Irimie

Diaconul Ștefan

 

30 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bețeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Bețeștii

 

A dumisale vornicului Gligori Crupenschi

 

 

 

Toată suma caselor: 241. Scădere rufeturi, însă 113: 6 popi, 2 diaconi, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 jidov, 6 femei sărace, 90 scutelnici ai dumisale vornicului. Rămân birnici 128.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Bălan

Costandin Bălan

Gligori Paitul

Stan, morar

Toader Roșeț

Neculaiu Băran, vornic

Darie, pas

Ștefan Roșeț

Andreiu Bălan

Costandin Bălan

Toader Samoil

Andrieș Bălan

Gavril Braeș

Mihaiu Braeș

Apostol Braeș

Ștefan, cojocar

Petre, vier

Negoiță, vier

Ion, ungurian

Dumitrașcu Usturoi

Dumitrașcu, muntean

Stan, mocan

Radul, mocan

Mane, mocan

Stroe, mocan

Vasile, mocan

Iftimie Pechiul

Ion, vieriul

Simion, mocanul

Ionașcu, olariul

Simion, rusul

Antal, ungurul

Iorhaz Mihaiu

Gheorghe, ungurul

Ilii Candal

Albert Cota

Ion Zahari

Dumitru Candal

Ursu Tătaru

Stan Ursul

Gheorghe Golomboș

Ștefan Martin

Mihaiu, ungurul

Duduman, căprariul

Mătieș, vornicul

Mihai, sâtariul

Gheorghi Barbaș

Mihaiu Cioloc

Grigore

Iuje Amboroș

Mătieș Fozocaș

Ion, ungurian

Luca Cocaci

Iuje Antal

Andrieș Borteș

Antal Frența

Gheorghi, olar

Gheorghe Opre

Stan Almașu

Vasile Cadara

Lupul, vezeteu

Lorințu Cantarul

Stan Roșul

Vasile Doboșan

Ianăș Frența

Vasile Țorțoc

Ursul, răcar

Dumitru Picul

Vasili, grădinar

Apostol Pichilă

David, ciobanul

Ion, funariul

Ion Pușcaș

Savin Neuiță

Miron Neruță

Arsăni sin (fiu) lui Bucă

Ștefan, muntean

Costandin Todirică

Ion Măuiță

Costandin Măuiță

Vasile, ungurian

Manole Spulber

Petre Deliu

Iofce, cheptănar

Ioniță Luncan

Nechifor Drume

Ștefan Condal

Simion, vătăman

Mihălache Braiș

Neculaiu Braiș

Ioniță Braiș

Ștefan, ungurian

Mitre, ungurian

Chirilă, plugar

Toader Crețul

Lupul, ungurian

Toader, ungurian

Acsănti Săracul

Gligori, rusul

Gavril Roșul

Toader Băiș

Andreiu, ungurian

Gligoraș, ungurian

Simion, rachieriul

Ion Nasoescul

Apostol Nasoescul

Năstasă Nasoescul

Nechita Nasoescul

Gheorghi Roman

Gligoraș Handaricul

Chiriacu Handaricu

Vasili Săracul

Petre Gheorghi

Gligoraș Zăvati

Nistor Zăvati

Costandin Zăvati

Ioniță Goldan

Gligoraș Degeratu

Radul, muntean

Neculaiu sin (fiu) lui Mihaiu

Cozma Nasoescul

Irimie Nasoescul

Costandin Nasoescul

Crăciun Nasoescul

Condorachi Bărcan

Neculaiu Bărcan

Nistor Nasoescul

Ioniță Papuc

Gheorghe Stărpul

Ioniță Vârlan

Ioniță Frangul

Ion Heisul

Dragomir, vieriul

Ion Ciolacul

Toader Ciolacul

Ioniță, rotar

Costandin Prutian

Gheorghi, scripcar

Vasile, rusul

Ștefan, rotar

Manoli Curjos

Ion Cobuz

Acsănti Cobuz

Mihălachi, muntean

Vasile Cobuz

Ioniță Zănoagă

Pavăl fiul Tutencii

Vasile Beiul

Nistor Beiul

Nechulaiu, chitariul

Dumitrașcu, cojocar

Toader Barcan

Stoian Dristorian

Iftimi Ciupercă

Ștefan Barcan

Vasile Barcan

Temuș Barcan

Gligori Barcan

Gheorghi Turtuca

Ion Hățăscul

Mafteiu al Varvarii

Antohi Calicul

Neculaiu Șerpi

Gherghe Cotranță

Șarban, butnariul

Gheorghi Fonoriul

Ștefan, vieriul

Ion, grădinariul

Irimie

Neculaiu Frunză

Sămion, jitariul

Ion, munteanu

Costachi Drângu

Tudor, rogojănariul

Ion Păița

Ion Vlasâi

Stoica, bârsanul

Andreiu Cimpoeșul

Vasile, olariul

David Frunză

Ioniță Hălăugă

Vasile Hălăugă

Zaharie Frunză

Ion, vătăman

Ion, olariul

Ivan, ungurian

Neculaiu

Vasile Cioșcă

Toader Frunză

Apostol

Ioniță Frunză

Ilie Blende

Simion, grădinar

Mile, bărbier

Vasile Fragu

Moisei Jalobă

Lupul Roșețul

Ion Velichi

Vasile, chelar

Ștefan Roșeț

Toader Huțul

Ioniță, croitor

Vasile Postolachi

Ștefan, chelar

Ene, purcar

Toader Popăscul

Mane, muntean

Sandul, muntean

Mane, văcariul

Ștefan Ocăescul

Ștefan Bălan

Ioana, săracă

Paraschiva, săracă

Angheluța, săracă

Ioana, săracă

Safta, săracă

Lupa, săracă

 

110 case pustii

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Lazăr

Diaconul Andreiu

Popa Gheorghe

Diaconul Nechita

Popa Neculaiu

Popa Ion

Popa Sava

Gheorghe Poenaru, mazil

Ion Bărcan, ruptaș

Cerbul, jidov

Ștefan, țigan

Gheorghe, țigan

Stan, țigan

Milian, țigan

Ilie, țigan

Vasile, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 303-305