Dragusanul - Blog - Part 48

ion drăguşanul: cartea datinii, vol. II

 

 

 

Faceţi click pe copertă, dacă doriţi să o citiţi.


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (III)

 

 

 

 

Satele Chisălău, Babinul, Prilipcia, Luca, Zvenece, Răpujnița,

Vasileu, Coliuții, Doroșăuții, Cincăul, Cadobiște, Zastavna

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Chisălău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Chisălău

 

Moşia lui Enachi din Țara Munteneacă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 68. Scădere rufeturi, însă 39: 2 popi, 1 dascăl, 1 mazil, 5 îmblători, 25 călăraşi, 2 văduve, 3 jidovi. Rămân birnici 29.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornic

Vasili Palaniuc

Dănilă Fușciuc

Harasim, rusul

Ion Matricu

Hrihor Muliga

Vasili Căsăian

Fedor Harasim

Iacob, ciobotar

Ștefan Glișciuc

Ivan, pânzar

Hlihor Buhai

Dănile al lui Iacoviiciuc

Vasile Rizuc

Ion fiul lui Palaniuc

Andrei Ocraineț

Ivan Sidor

Hrihor Sidor

Sămen Dudca

Andrei Bălașco

Ignat, rus

Vasili Citricu

Andrei Dudca

Ion, morar

Ilie, rusul

Iacob Roșul

Pavel a lui Fedor

Andrei, rusul

Foca, scripcar

 

 

Preoții:

 

 

Popa Timofti

Popa Andrii

Dascălul Vasili

 

 

Mazili:

 

 

Mihălachi Jian

 

 

Îmblători:

 

 

Ștefan Haico

Simion Căzacul

Dănilă Rohmistriuc

Ion Rohmistriuc

Mihailo Toponilschii

 

 

Jidovii:

 

 

Moșco, jidov

Iura, jidov

David, jidov

 

 

Călărașii:

 

 

Toader Litfin, chihae

Ștefan Litfin

Grigoraș Litfin

Vasili Gușachiuc

Matei, văcar

Miron Prodanciuc

Vasile Greu

Fedor Comiuc

Dumitraș Alecsandriuc

Mihailo fiul lui Andrei

Chiriac, șchiopul

Andrei Haico

Andrei, solonar

Nicolai Neduboico

Ion Ciacovschii

Vasili Litfin

Necolai Popinco

Sandul Strătulat

Iacob, călăraș

Ion Giughe

Ion Clișco

Iacovenca

Ștefan Cucul

 

 

Văduve:

 

 

Dochița

Anița, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 433

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Babinul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Babinul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 31: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili și ruptași, 1 călăraş, 4 văduve, 22 case pustii. Rămân birnici 40.

 

 

 

Birnici:

 

 

Anton, vornicul

Mihailo Hriniuc

Hrihor Balonac

Ivan fiul lui Hriniuc

Ilco Cerep

Hlihor Blajcic

Iacob, morar

Ivan Ahafie

Ștefan Varvsu

Ivan Prodan

Ivan Câftorac

Sămen Chisăliță

Dumitru Hunciac

Ștefan Ostapencu

Iacob Șmundac

Dumitru Sauciuc

Hrihor Lunic

Ilco Hicu

Mihailo fratele lui

Vasile Holovaciuc

Toader Procopciuc

Alecsa, morar

Simion Oyec

Hrimco Boico

Ștefan Sâmacioc

Olecsa Humeniuc

Tănase al popii

Nechifor al lui Hlihor Balonic

Pricop, salahor

Hrihor Horobeț

Iacob Murusac

Mihailo, vătăman

Mihailo Calicu

Ivan Ciornei

Dumitru Calicica

Vasili Baclan

Marco

Petre ce șade cu vornicul

Mihailo Bunicu

Simeon Boico

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Gafița

Anca, văduvă

Ticana

 

 

Preoți:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Andrei Boșnaca

 

 

Călărași:

 

 

Luchian, călăraș

 

 

Ruptași și mazili:

 

 

Costantin Drăghinici, mazil

Vasili Sămaca (Șeptilici, cu numele tradus în rusă – n. n.), ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 434

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Prilipcia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Prilipcia

 

Moşia lui Iordache, fiul lui Manoli din Botoșani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 17: 2 popi, 1 dascăl, 1 jidov, 13 case pustii. Rămân birnici 52.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Dunuțe

Andronic Hifivschii

Dumitru Sonic

Andrii, ungurian

Ivan Ciuru, văcar

Ivan Mocoșul

Sămen Labaci

Ștefan Micolai

Ivan Labaci

Vasili Potoceuschii

Ivan Guraliuc

Andrei Holiac

Roman Tihoncian

Ivan Albul

Hrihor Zbihlei

Ignat Lejco

Iacob al lui Irimie

Erama Cozaciuc

Curilo Țâbulca

Hrihor Bocan

Hrihor nepot lui Butuc

Andrei Rubca

Vasili Butuc

Ivan al lui Boruschiu

Ivan fiul lui Boruschiu

Andrei al lui Borus

Dămian Hubinschii

Costantin fiul lui Donuțe

Ivan, vătăman

Ivan Dubcovețchi

Hrihor Vozulevschii

Ivan Dubcovețchi

Timco Hubețchii

Andrei, ciobotar

Petre Zbihlii

Ivan Râbac

Toma Fedic

Sămen fratele dascălului

Vasile Sâdorac

Dănilă Sâdorac

Ivan Loșac

Gavril Voitic

Matei Boico

Hrihor Soroșchii

Ivan Starco

Vasili Rubca

Dănilă a vornicului

Petre Picavoțschii

Ivan Belschii

Dănilă Murusac

Ivan Saminoș

Andrei Cușnir

 

 

Preoți:

 

 

Popa Mihai

Popa Timoftei

Dascălul Ștefan

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 434, 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Luca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Luca

 

Moşia Prilipcii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 5: 1 văduvă, 4 nemți. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pohvala

Vasile Cozaciuc

Ivan Babiiciuc

Ștefan Cobiiciuc

Semen Cernatinschii

Fedor Puțuluiuc

Vasile Solanca

 

 

Văduve:

 

 

Fedoroai, văduvă

 

 

Nemți ce sunt cu testamentul grafului:

 

 

Volne

Feriuș

Brahun

Veizel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 435

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zvenece

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zvenece

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil, 2 ruptași, 8 scutelnici, 2 jidovi. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili fiul lui Crăciun, vornic

Andrei Ilciuc

Fedor Ilciuc

Ivan Ilciuc

Mihailo fiul lui Necolai

Dumitru, morar

Ștefan Giumeri

Ivan, morar

Fedor Bornic

Vasili, argat

Ivan, rus

Alecsandru, rus

Vasili Voloșciuc

Luchian, văcar

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Andrei

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Ioniță Volcinschi, mazil

Grigori Crăciun, ruptaș

Andrieș Dunuțe, ruptaș

 

 

Jidovii:

 

 

Isac, jidov

Hrițco, jidov

 

 

Scutelnicii mănăstirii Hrișciat, ce sunt cu cartea divanului:

 

 

Ivan Mazur

Hrihor Lisăi

Vasili, rusul

Vasili fratele lui

Iurco, rus

Hrihor cel bătrân

Ilco, argat egumenului

Mihailo, om străin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 435, 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Răpujnița

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răpujnița

 

Moşia căpitanului Vasile Marco și a Botezăștilor

 

 

 

 

Toată suma caselor: 82. Scădere rufeturi, însă 27: 3 popi, 2 dascăli, 1 mazil, 3 șlehtici, 6 văduve, 12 case pustii. Rămân birnici 55.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Oarza, vornicul

Ivan, argat vornicului

Vasile Hreciuc

Ivan Sânovschii

Ivan Lesâi

Andrei Mutrin

Fodor Buruzavschii

Vasili Velișciuc

Ivan Lunescul

Vasili Leonti

Hrihor Fedorschii

Filip, pânzariul

Necolai Ladeiciuc

Hrihor Luțic

Vasili Boico

Vasili a Petrii

Petre Smucic

Mihailo Sârchiuc

Andrei Gumniuc

Acsănti Slobozâian

Mihailo Ștefiuc

Andrei Colesniuc

Andrei Moisa

Hrihor, pânzariul

Ion Gaminiuc

Ștefan, berariu

Ion fiul vornicului Orza

Andrei Odoveț

Iacob Venintinschii

Iacob Ciaica

Hrihor Mudrii

Andrei Știrma

Fedor Hubniac

Vasili Prociuc

Simion Cocirco

Nichita Crimac

Ștefan Iațuliac

Ștefan a Petrii

Iacob Sfinca

Ștefan Șfinciuc

Iacob Borec

Petre Mordei

Ivan Smuc

Petre Ciaica

Mihailo Sărimac

Vasili Mafteiciuc

Andrei Velișco

Alecsa Mafteiciuc

Ivan Misac

Ivan Ciuhar

Vasili Babii

Hrihor Ciaica

Tănasi fiul lui Orza

Nechifor, vătăman

Fedor Ciaica

 

 

Văduve:

 

 

Sofie

Dochie

Irina

Maria

Dochița

Corochitca

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ilie

Popa Vasile

Popa Toader

Dascălul Ivan

Dascălul Ștefan Monici

 

 

Mazili și șliahtili:

 

 

Vasili Marco, mazil

Vasili Oarză (Orza, în alte locuri – n. n.), ruptaș

Vasili Ursuliac, ruptaș

Vasili Taranga

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vasileu

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vasileu

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 19: 2 popi, 1 dascăl, 3 mazili, 6 văduve, 4 scutelnici, 3 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi, vornicu

Vasili Hrinschii

Macsin Trișciuc

Necolai Martiniuc

Hrihor al lui Dobrinca

Anton Dobrinca

Andrei, scutar

Iurie Coroliuc

Fedor Scripciuc

Vasili Corjinschii

Fedor Berbeniuc

Sămen Havriliuc

Ostafi Gâlca

Ivan Duduciac

Fedor Dobinca

Iacob Aștiuc

Alecsa Hricovschii

Ion, ciobotar

Ivan Vedic

Hrihor Căzacul

Pavlo Iurev

Mihai Loboico

Hrihor, pânzar

Matei Pohilca

Ivan Tumurug

 

 

Văduve:

 

 

Varachiva

Catrina

Nastasia

Ana

Odochia

Paraschiva

 

 

Scutelnici:

 

 

Hrihor, scutelnic mănăstirii, cu cartea divanului

Mihailo Dobinca, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Alecsa Nistoriuc, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

Fedor Berzuschii, scutelnic dumisale paharnicului Hurmuzachi

 

 

Preoți:

 

 

Popa Necolai

Popa Gligori

Dascălul Anton

 

 

Mazili:

 

 

Ion Vlad, mazil

Ilie Vlad, mazil

Ivan Mariniuh, șliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Zulman, jidov

Șmil, jidov

Zelic, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 436, 437

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Coliuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Coliuții

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 32: 1 popă, 2 dascăli, 3 mazili, 2 văduve, 1 jidov, 23 case pustii. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Remariuc

Necolai Ivasuc

Vasili Ivasuc

Ivan Vantiuc

Matei Cosvaneț

Ivan Chisăliță

Matei Ilco

Matei Sâșciuc

Petre Sobolca

Nechita Sobolca

Petre al lui Râmar

Fedor Condrat

Vasili Tomac

Mihail Iuriiciuc

Iacob

 

 

Văduve:

 

 

Anița

Ilianca

 

 

Preoții:

 

 

Popa Mihailo

Dascălul Ștefan Orobca

Alecsa, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Leiba, jidov

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniță Moțoc, mazil

Toader Cautiș, mazil

Iacob Hlinca, șliahtic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 437, 438

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Doroșăuții

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Doroșăuții

 

Moşia dumisale Vasili Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă 17: 1 popă, 2 dascăli, 5 scutelnici, 7 văduve, 2 jidov, 1 călăraș. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Nuțuliac, vornic

Ion Acsănti

Vasili fiul lui Acsănti

Ivan Gavriliuc

Toader fiul lui Acsănti

Țtefan fratele lui Acsănti

Ivan Lisco

Petre al lui Acsănti

Grigoraș Cuhciuc

Mihailo, pânzar

Ivan Crivachija

Toader, salahorul

Mihail Vijcanul

Simion Lonic

Hrihor, pânzar

Vasile Anghelachi

Toader Bujăniță

Dumitru, rus

Ivan Deha, vătăman

Alecsa, pânzar

Vasilco, văcar

Necolai fiul lui Corulac

Ivan Hubca

Onofrei, pânzar

Vasili Aripiac

Anton Tâmciuc

Andrei Tâmciuc

Petru Tricac

Ivan Cozonac

Vasile Dumitrachi

Ivan fiul lui Iacuș

Vasili fiul lui Ivan Țuhai

Timco Coval

Iacov Burilac

Andrei Bezvernii

Dumitru fiul lui Țian

Luchian Vehnavciuc

Vasili Onofrei

Hrihor Mihalciuc

Andrei Mihalciuc

Vasile Bohonos

Andrei Boico

Ștefan fiul lui Panco

Ștefan. Morar

Pricop Curiliac

Ivan, pânzar

Alecsa Romaniuc

Nichita Romaniuc

Panco cel bătrân

Ilie fiul lui Panco

Fodor, morar

Iurie, argat

Lupașco Pauș

 

 

Scutelnicii lui Iamandi:

 

 

Iacob Țurcan

Lupașco

Hrihor

Ivan, morar

 

 

Călărași:

 

 

Ion, călăraș de la steagul Chisălăului

 

 

Văduvele:

 

 

Vasilca, văduvă

Erina, văduvă

Paraschiva

Paraschiva

Catrina

Vasilina

Anița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Timofti

Dascălul Ivan

Necolai dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Ilia, jidov

Boroh, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 438, 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cincăul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cincăul

 

Moşie răzășească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Coliasca, vornic

Vasili Ciortovițchii

Vasile Haliț

Fodor Midac

Ivan Tricac

Hrihor Ivanicov

Timco Vaconschii

Fedor Hrinciuc

Grigori Prodan

Alecsa Babii

Ivan Zadoroschii

Ion Prisajnic

Vasili Crivohij

Simion Hilip

Năstasi fiul lui Hilip

Onofrei Babii

Iacov Ciornei

Iacob Cobinciuc

Hrihor Pidolrihora

Hrihor Viconschii

Fedor Levco

Pricop Drab

Panco Curpene

Dămian, pânzar

Macsin Drobija

Mihailo, rus

Fodor Zaporoșnii

Alecsa Chiviriga

Ștefan Levco

Andrei Pripileșnii

Vasile Curiciac

Dumitru Cuciricivii

Coste al lui Chivirig

Ilco Colțun

Simion Cozub

Pavlo Huțul

Michita, morar

Petro Ștefanco

Ivanco Cheveriga

Petro Vezurchii

Hrihor Oleinic

Tănasi, bejenar

Fedor Căzacul

Ivan Cozinschii

Pilip Ceprăniuc

Ivan Stelvaha

Necolai Drabul

 

 

Văduve:

 

 

Maica

 

 

Preoți:

 

 

Popa Ion

Dascălul Ivan

 

 

Jidovi:

 

 

Copil, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Dumitraș Tabără

Ioniță Volcinschi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cadobiște

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cadobiște

 

Moşia dumisale logofătului Balș

 

 

 

 

Toată suma caselor: 79. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 68.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, vornic

Vasili Vasiliuc

Ivan Vasiliuc

Vasili Valeucăi

Petre, pânzar

Nistor Humeniuc

Gavril Săminciuc

Ivan Hlinschii

Hrihor, pânzar

Dumitru Turețchii

Vasili Morusac

Ivan Morusac

Iacob Cuciravii

Hrihor Strilețchii

Ivan Vantușoc

Simion Străjar

Pricop Morusac

Roman Moscalul

Ilaș Marosac

Ivan Oraischii

Iacob Cozaciuc

Andrei Salahornic

Iacob Cogiuman

Dumitru Stari

Pricop Safciuc

Macsin Vasâlenca

Fedor Olenici

Ivan Siravciuc

Alecsandru Pauș

Nichita Pauș

Ivan Luțec

Petre Velicholova

Nichita Dumitru

Vasili, morar

Zaharii Iuriiciuc

Anton a babii

Ițco, ciobotar

Ivan Meleniiciuc

Iacob Horeciuc

Petre Cuhutec

Vasili, pânzar

Iacob Hnatișin

Mihail Ciornovai

Iacob Timoftiiciuc

Ivan, vătăman

Andrei Holovan

Pavlo Șavciuc

Vasili, pânzar

Ivan Huțan

Ivan Cauca

Ignat Molofii

Vasili Ciocan

Vasili Holodii

Ștefan Cervenca

Ivan Cincariul

Ivan Moscaliuc

Ilco Anuc

Andrei Baiuc

Matei, cioban

Ivan Hlodei

Iacob Sorohan

Fedor Hauca

Voico, herghelegiu

Pricop Rudei

Vasili Căzacu

Ștefan Zota

Gligoraș fratele lui Ștefan

 

 

Preoții:

 

 

Popa Dănilă

Popa Dumitru

Dascălul Petre

 

 

Văduve:

 

 

Anca

Vecla

Acsana

Ana

Iliana

Nasca

 

 

Jidovii:

 

 

Volca, jidov

Hevșii, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 439, 440

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zastavna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Zastavna

 

Moşia lui Bahmuțchi al lui Gheorghi Turculeț

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 24: 3 popi, 2 dascăli, 1 marchitan, 2 văduve, 16 case pustii. Rămân birnici 86.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Prodan, vornic

Ion, morar

Ivan Lazoriuc

Petre, pânzar

Hrihor Pauc

Fedor, pânzar

Vasili, rus

Ștefan Covrig

Hrihor Coval

Curilo Șcarco

Dumitru Culișer

Fedor Pârzuc

Mihailo, bejenar

Onofrei Cimpoeș

Timco Șăpciuc

Mihailo Prisăjnii

Iacob Ițco

Vasili, pânzar

Alecsa Paizuc

Fodor Holodii

Pavlo Harilovschii

Echim Harilovschii

Hrihor Luchianciuc

Dumitru Buinovschii

Ostaf al lui

Iurco Jucovschii

Vasili Chisăliță

Andrei Rudei

Onofrei Zapalaniuc

Semen Chisăliță

Vasili Dronuc

Hrihor Chisăliță

Maftei Cuciurivii

Alecsa Căzacul

Ivan Iosâpenco

Vasili Luchianciuc

Vasili Cuceravii

Ștefan al lui Acsănti

Mihailo Acsănti

Andrieș Iuriiciuc

Dumitrașcu Bărbiiciuc

Ostafi Holii

Necolai fiul lui Iurii

Dumitru al lui Bărbăcar

Hrihor Cuciravii

Dumitru Predolob

Semen al lui Măzăriș

Andrei Hniș

Hrihor Cepeli

Alecsa Gospodar

Ștefan Huțulac

Alecsa Huțulac

Ion Cantemir

Iacob Curilac

Gavril Țurcan

Hrihor nepot lui Țurcan

Ștefan Iusâpenco

Dumitraș Chiriluș

Ivan nepot Huțului

Andrei Ținevschii

Dănilă Ținevschii

Iacob nepot Huțului

Dumitru Ținevschii

Necolai nepot Huțului

Simion Arbure

Dumitru Haras

Petre Țilip

Simion al lui Chiriliuc

Ion Pâteleiciuc

Ion Colesnic

Timco, văcar

Mihăilă Țurcan

Andrieș Chirilciuc

Ion Țurcan

Anton Dămian

Iacob Mariniuc

Ursachi, dejmar

Simion al lui

Ion Ghiorghi

Petro Prișco

Ion Brișco

Ivan Bordian

Pilip, rus

Iacob Sofitun

Fedor Boico

 

 

Văduve:

 

 

Pelimăriș

Petroai, pânzărița

 

 

Preoți:

 

 

Popa Chifa

Popa Gligoraș

Popa Pricopie

Dascălul Ștefan Mațcovschii

Dascălul Toader

 

 

Marchitani:

 

 

Pascal, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 440, 441

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (II)

 

 

 

Satele Slobozia Pohorlăuţii, Pârâul Negru, Onutul, Samuşenul,

Mosoriuca, Mitcău, Slobozia Mitcău, Tăutre, Slobozia Marchiuca,

Verincianca, Stăucianii, Malteniţa, Iujineţul, Şişcăuţii, Borăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Pohorlăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Pohorlăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 2 dascăli, 1 scutelnic, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihălachi Prodan, vornic

Fedor Haliuc

Matei Băclaşciuc

Alecsa lui Cuşciac

Ostafi Dronic

Hrihor Babinschii

Vasili Dumanschii

Alecsa Cuşciac, vătăman

Mihailo Vechirciac

Iacob Corin, văcar

Timco Perepeciuc

Vasili Ocraineţ

Gavril Buric

Mihailo Muşchiuca

Vasili Muhaleţschii

Ostafi Muhaleţschii

Luchian Cunisăuschii

Ivan Zazulinschii

Macsin de la Balamutiuca

Vasili, ungurian

Neculai Banduric

Macsin Ştefiuc, văcar

Iacob, pânzariul

Fedor Biricăuschii

Timotei Scrilia

Macsin Schiţco, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Mihail

Dascălul Procopie

Hrihor, palemar

 

 

Scutelnici:

 

 

Dănilă Vodanca, scutelnic lui Bahminschii al lui Turculeţ

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pârâul Negru

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Pârâul Negru

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 3 jidovi. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, morar

Andrei, morar

Andrei Paliborada

Macsin Paliburada

Ştefan, morar

 

 

Jidovii:

 

 

David, orândar

Iancul, jidov

Moşco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Onutul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Onutul

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 2 dascăli, 1 jidov. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Cotic

Ivan fiul lui Cotic

Ivan, velniceriul

Iurie, rusul

Toader Coticu

Vasile, bejenar

Vasili, scripcar

Antohi Bojic

Hrihor Bojic

Toader, olar

Ştefan, cojocar

Ivan, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Irimie

Dascălul Precop

Dumitru, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Samuşenul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Samuşenul

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 9: 4 călăraşi, 4 podari, 1 jidov. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hrihor Lucic

Mihailo, vătăman

Vasile Cazacul

Iurie Dumenco

Ştefan Hapuza

Necolai, văcar

Andrei, jitar

Hrihor Harasim

Toader Lucic

Toader Balic

Dumitru Criciuc

 

 

Călăraşii:

 

 

Zaharia al pui Paţarinii

Alecsa al lui Poclitar

Andrieş al lui Moscaliuc

Ilaş Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Şmil, jidov orândar

 

 

Podarii ţărani:

 

 

Iurie Maciulenco

Ivan Tomiuc

Simion Habuza

 

 

Scutelnici:

 

 

Petre Căzacul, scutelnic dumisale Păşcanului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mosoriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mosoriuca

 

Moşia lui Ioniţă Potlog şi a lui Manoli Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 4 argaţi mazileşti, 3 jidovi, 2 ţigani. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pithârniac

Necolai Comisar

Ivan, velnicer

Alecsa, scripcar

Mihai Popovici

Ion fiul lui Lupul

Iacob Babiuc

Ion fiul lui Babiuc

Ignat Hrihorciuc

Hrihor, pânzar

Ivan Trufin

Vasili fiul lui Trufin

Marco, pânzariul

Vasili Viclic

Ilaş Popovici

Ştefan Ciurtita

Iurii Berdeni

Ivan, vătăman

Mihălaş fiul lui Tănasă

Ivan Condre

Lupaşco, munteanul

Enachi fiul lui Mihălaş

Ion fiul lui muntean

Gligoraş Maciulenco

Ştefan fiul lui Postolachi

Fodor Lehun

Vasile Lehun

Machi al lui Lehun

 

 

Argaţii mazililor:

 

 

Fedor, pânzar, argat al lui Ioniţă Potlog

Nechita, rusul, argat al lui Ioniţă Potlog

Ivan, rusul, argat al lui Manole Potlog

Vasile, cioban, argat al lui Manole Potlog

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Iacob

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Struli, jidov

Oron, jidov

 

 

Ţiganii:

 

 

Tănasă, ţigan, herariu

Ion, ţigan, scripcar

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniţă Potlog

Manole Potlog

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mitcău

 

Moşia lui Aslan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 3 călăraşi, 1 jidov. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornicul

Mihailo Brehuneţ

Necolai fiul lui

Iacob Motriuc

Vasile Boico

Andrei Căzacul

Ghiorghie Antoniuc

Iacob Vinitinschii

Timofei Cozaciuc

Dumitru Fişciuc

Iacob Bordeniuc

Ichim fiul lui Bordeniuc

Ivan Huivan

Simion Antoniuc

Ostafi Andruşco

Fedor Hoşâvschii

Petraş Mehera

Gheorghi Horbulic

Gavril Necora

Ivan Găluşcă

Dumitru, morar

Ştefan, vătăman

Gavril Şafariul

Andrei, văcariul

Alecsa Tanca

Luchian Trifăniuc

Ion fiul lui Ghiorghi

Simion, cojocar

Fedor fiul Moisii

Panco, rusul

Ion Moisuc

Gavril Moscaliuc

Mihailo Huţul

Pricop, rus

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tănasii

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasili Moscaliuc

Ion Băn

Ion fiul Petrii Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Fachi, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 426, 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Mitcău

 

Moşia schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 1 jidov. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bordeniuc, vornic

Vasili Cuniţschii

Simion Hudima

Mihailo Sfistalo

Ştefan Delimciuc

Vasili Andruşciuc

Vasili fiul Hudimii

Ştefan Cuniţschii

Mihailo, pânzar

Gheorghie, văcar

Ion fiul Hudimii

Ştefan Sâdoriuc

Ion fiul lui Tănasi

Ivan Cotic

Dumitru, vătăman

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Maftei

 

 

Jidovi:

 

 

Iţco, jidov orândar

 

 

Călăraşi:

 

 

Gligoraş Dominco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Tăutre

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Tăutre

 

Moşia Catrinii Donicioai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 dascăli, 2 slugi, 1 jidov. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Criciuc

Vasili Săminciuc

Vasili Greuciuc

Ilco Timciuc

Mihailo Nahirnac

Vasile Casachiuschii

Vasile Tiriban

Iacob Gheorghiiciuc

Mihailo Derleţa

Gheorghie Magdici

Ostafi Magdici

Mihailo Caracinschii

Andrei Hluşchiuschii

Ivan Danoliuc

Fedor Danoliuc

Iacob Danoliuc

Ivan Malenchi

Ştefan Crivii

Ivan, pânzariul

Vasili Giumara

Alecsa Dolinschi

Nichita Hoţimirschii

Iurie Dolinschi

Hlihor Molodinschii

Ivan Sauciuc

Anton Sauciuc

Alecsa, ungurian

Fedor Trihub

Ivan Palahniuc

Ivan Sămeniuc

Vasili Marcăuschii

Precop, rotariul

Timco Lunco

Iacob, pânzar

Alecsa Boico

Gligori Boico

Ştefan Boico

Ivan, rusul

Gligori Iancol

Mihailo Surdul

Petre Dolinschi

Ivan Cionoliuc

Hrihor Rohinschii

Fedor Domenii

Ştefan Dolinschi

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Dănilă

Iacob, palimariul

 

 

Slugile Catrinii Donicioai:

 

 

Dumitru Brumă

Tănasă Brumă

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 427, 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Marchiuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Marchiuca

 

Moşia lui Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 jidov. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fodor, morar

Ivan Beşta

Iacob Tubaţ

Ilie Osaduţa

Hilip Sacacalo

Ion Hroşăuschii

Tănasă Hroşăuschii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Ocna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Ocna

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 călăraş, 1 văduvă, 2 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraş Zota, vornic

Ion Stancă

Mihai Şevciuc

Vasile fratele lui

Ştefan Horobeţ

Vasili Colenchiuschii

Iacob Olinciuc

Ştefan Vandica

Andrei Caci

Andrei Drihoneţ

Andrei Şeciur, pânzar

Ivan Corju

Vasile Huţuliac

Ivan Colba

Ivan Carpeciuc

Panco Pavliuc

Hrihor Tiutiun

Ştefan Rediu

Ivan Tiutiun

Sămen Mihovancu

Ivan Osadiţa

Vasile Bujăniţă

Ilaş Voloşin

Ştefan Voriico

Hrihor Berezunschii

Iacov, văcar

Necolai, cioban

Petre, velnicer

Neculai, scutar

Toader, scutar

Ştefan, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Anca, văduvă

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile, călăraş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

Şmil, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Verincianca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Verincianca

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 132. Scădere rufeturi, însă 29: 2 popi, 3 dascăli, 1 ruptaş, 2 văduve, 5 scutelnici, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 103.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornicul

Hrihor, pânzariul

Ivan fiul lui Buhai

Simion Căsăian

Iacob Chira

Simion Văcarciuc

Pentelei Căsăian

Simion Buhaiciuc

Vasile Babii

Ivan, pânzar

Vasili, Papiş

Ignat Costiuc

Vasile Ilciuc

Hrihor Ilciuc

Nichita Dumitraşciuc

Hrihor Vănuc

Ştefan Olivschii

Ivan Olivschii

Martin, rus

Fedor, văcar

Petre Salardache

Mihailo Mociac

Ivan Bugiag

Andrei, cojocar

Fedor Ilciuc

Ivan Sasâniuc

Zaharcu

Simion Covrig

Vasili Coliscu

Ştefan Marifliscu

Lisul Marifliscu

Vasili

Irema Luţăiu

Fedor Gogolca

Matei Săviuc

Luchian Condrat

Ştefan Luţu

Vasili Marosac

Hrihor Marosac

Ivan Coşmir

Iacob, cojocar

Andrei Ciornotinschii

Hrihor, vătăman

Hrihor fiul lui Papiş

Ştefan Drebota

Ivan Marifliscu

Fedor Babii

Ivan al văcarului

Timco Cazuc

Andrei Cazco

Dănilă Chiţaniuc

Ivan Tulcun

Vasili Cernetinschii

Ivan Potoţchii

Andrei Săliscu

Tudosi Sarance

Petre Casâian

Ivan Vescan

Ivan Honcer

Ilco Şmarcan

Vasili Manjug

Fodor, vătăman

Onofrei Fatis

Ivan Ciovaga

Iacov Şcorogad

Fodor al lui Papiş

Sămen Faşuc

Ilaş Faşnic

Alecsa Fisun

Vasili Boico

Ilaş Lucic

Vasili Marcic

Vasili, pânzar

Necolai fiul lui Lasovip

Iacob Dragoman

Fedor Popovici

Ivan fiul lui Masovici

Vasile Masovici

Vasile al lui Masovici

Ştefan Vorsta

Ion Cozmenca

Ştefan Vârlăuschii

Dumitru Hariuc

Ivan Hlişca

Hlihoraş Hariuc

Iacob Hlişca

Ştefan Maur

Ştefan al lui Cozmenca

Ivan Dronic

Ştefan Babiniuc

Mihailo, ciobotar

Acsenti Minciuc

Vasili Hudicăuschii

Semen Hudicăuschii

Semen Hohrim

Iacob Şfeiciuc

Vasili Cozmenca

Roman Potoschii

Vasili Bezghetnii

Pablo Boico

Vasili fiul lui Lehu

Ivan fratele lui Şcorotan

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Zota

 

 

Văduve:

 

 

Sanda, văduvă

Iliana, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Popa Vasili

Diaconul Ion

Dascălul Dumitru

Dascălul Fedor

 

 

Scutelnicii dumisale Iordachi Canta, comisul:

 

 

Hrihor Căzac

Ivan Antimiiciuc

Hrihor Căzac, rus

Andrei Lucic, scutelnic şetrăresei Zotoai

Ştefan Cazul, scutelnic şetrăresei Zotoai

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 428-430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stăucianii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stăucianii

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 9: 2 popi, 2 dascăli, 1 călăraş, 1 şliahtă, 1 văduvă, 1 căpitan, 1 jidov. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Coliască, vornic

Neculai Popovici

Iacob Zubaliuc

Luchian Haimaniuc

Andrei, pânzar

Ion Curiliuc

Mihailo Buţuliac

Simion Cantimiriuc

Necolai Carleuschii

Petre Carleuschii

Hrihor al popii

Ivan Hariton

Andrei Surdul

Ivan Romanciuc

Ştefan Chiriliuc

Ştefan Boico

Ion, vătăman

Iacov Celnir

Mihailo Ostaba

Vasili Coşmir

Dănilă Peniuc

Lesun Săranotici

Toma Popovici

Ivan Malii

Simion Ostrig

Gavrilo Confedorat

Alecsa Iosip

Simion Ciornocogii

Andrei Panu

Hrihor Ciornocogii

Dănilă Filipciuc

Mihailo Cricliveţ

Ivan fratele lui

Ivan Artemiiciuc

Necolai Malinco

Iurie Nachimciuc

Dănilă Iuriiciuc

Ivan Cureliuc

Dumitru Cureliuc

Zaharcu, rus

Fedor Hotichiuc

Hrihor, morar

Matei al lui

Iacob Chicot

Precop Bolnavu

 

 

Văduve:

 

 

Lupa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Timofti

Popa Iacov

Dascălul Ivan

Dascălul Hrihor

 

 

Călăraşi:

 

 

Andrei fiul poroşnicului, călăraş

 

 

Şliahtele:

 

 

Andrei Spânu, şliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Alecsandru Spânu, căpian de volintiri; are cartea măriei sale feldmareşalului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Malteniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Malteniţa

 

Moşia dumisale spătarului Iordache Cantacuzino

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 volintiri, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Buţuran, vornic

Timofti Siminiuc

Roman Rohotin

Fedor Holotilă

Mihailo Ursuliac

Dumitru Ursuliac

Gavril Pavlo

Alecsa Hrutca

Ostafii, pânzar

Fedor Pavliuc

Vasile Pavliuc

Nichita Huilovschii

Petre Panciuc

Alecsa, ciobotar

Fodor Mateiciuc

Mihailo Horaica

Andrei Popovici

Fedor Rosco

Ivan Prodinschii

Gligore Zvareci

Vasili Podanciuc

Vasili, rusul

Ivan Strătula

Hrihor Dumancu

Mihailo, vătăman

Fedor, văcar

Simion Străjac

Onofrei, morar

 

 

Văduve:

 

 

Ilianca, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Toader

Dascălul Ştefan

 

 

Volintirii:

 

 

Dănilă, volintiriul cu salvovardii

Grigoraş, volintir cu salvovardii

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 430, 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iujineţul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iujineţul

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 3 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Zota, ruptaş

Tănase al lui Polojan

Vasili, rus

Tănase Somaronschii

Echim, pânzaru

Andrei Hrihorciuc

Ion, cioban

Hrihor Hrihorciuc

Ivan Durac

Ivan Vezniuc

Ivan Pătraş

Mihailo Zuschi

Onofrei Ficiuc

Dumitru, cioban

Ilco, vătăman

Ivan Horodinschii

Onofrei Lâcarciuc

Fodor Catun

Fodor Cemeres

Ilie Ursul

Vasile Ursul

Necolai Ladrec

Toader Latuşac

Lisul Hrihorciuc

Andrei Petriuc

Mihailo Hnitco

Toader Andac

Ivan, morar

Vasili Hnitco

Miron Sânciuc

Matei Penciuc

Necolai Velciuc

Ion Zalenco

Petre Hotencu

 

 

Văduve:

 

 

Iliana, văduvă

Vasilca, văduvă

Catrina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosi

Dascălul Ştefan

 

 

Jidovi:

 

 

Şulim, jidovul

Haim, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şişcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Şişcăuţii

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 2 dascăli, 7 văduve, 1 volintir, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul, vornic

Ion Tănasiiciuc

Iacob fiul lui

Dumitru Tănasiiciuc

Hrihor Volschii

Vasili Bordeicu

Gavril fiul lui

Vasili Feiciuc

Pavel Dolinschi

Mihailo Crivinschii

Vasili Orojbăt

Iacob Panciuc

Sămion Duminciuc

Dumitru Brihan

Alecsa Rehilă

Simion, vătăman

Ivan Lipca

Vasili Litul

Hrihor Lipca

Ivan Derpac

Vasili Faliboga

Nichita Ştefanciuc

Gavril Miaica

Luchian Onofreiciuc

Fodor Gavdunu

Iacob Cuşcă

 

 

Văduve:

 

 

Odochie

Nastasie

Marie

Ilinca

Paraschiva

Maria

Paraschiva

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Popa Toader

Dascălul Tănasi

Dascălul Ilie

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Dumitraşco Danciul, volintir cu salvovardie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 431, 432

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Borăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Borăuţii

 

Moşia mănăstirii…

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 3 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dănilă, vornicul

Ştefan Odosacu

Necolai Săfavciuc

Petre Bodnariuc

Ştefan Laba

Hrihor Târnauca

Hrihor Dăniliuc

Mihailo Pilat

Vasili Curiliuc

Toader Vertabnii

Fedor Căsuliuc

Matei Caciur

Fodor Sfârduc

Fedor Curiliuc

Fedor Zota

Hrihor Slavca

Vasili Vagul

Vasili Sleuciuc

Vasili Colesniuc

Ursul, rus

Vasili Zota

Onofrei Fedoriuc

Vasili Fedoriuc

Andrei Huţan

Ilco fratele lui

Ion Bahor

Luchian, vătăman

Fedor Ştefciuc

Ion Dascalciuc

Ivan Colibciuc

Vasili Sauca

Vasili Săcăiciac

Ostafi Hubălito

Dumitru Prisăjniuc

Dumitru Hunciac

Petre Hunciac

Petre, vătăman

Vasili Scoreico

Chirilă Gheorghiiciuc

Ivan Olascăi

Fedor Olascăi

Vasili Pelihut

Ion Barcot

Andrei Vaghelnii

Ion Somic

Fedor Bugiac

Iani, ciobotar

Ion Gorghiiciuc

Ioniţă, argat lui Pascal

Dima, bulgar

Ioniţă Chiroşcă

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Ana, văduvă

Ana, vădană

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Feodor

Dascălul Istrate

 

 

Călăraşi:

 

 

Iacob, călăraş

 

 

Jidovii:

 

 

Uşer, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 432, 433

 

 


Bucovina viitoare cedează marca Bucovina Rock Castle

 

 

 

 

Ca să evit orice discuţii şi neînţelegeri, încă la începutul anului în curs (27 ianuarie 2021, ora 5,55 PM, trimiteam vicepreşedintelui CJ Suceava, dl Niculai Barbă, o propunere de protocol privind cedarea gratuită a mărcii Bucovina Rock Castle, însoţită de următoarea precizare: „Poate fi numit oricum, poate fi modificat. Noi recunoaştem proprietatea exclusivă, definitivă şi inalienabilă a CJ Suceava, iar marca am solicitat-o ca să nu o înşface aţii“.  Din nefericire, în exact 5 luni de zile, cât se împlinesc, astăzi, nu am primit nici un răspuns.

 

 

Şi tot astăzi, l-am auzit, la un post de televiziune, pe Ministrul Culturii, dl Bogdan Gheorghiu, precizând că festivalurile cu peste 2.500 spectatori trebuie să asigure doar câte un metru pătrat de spectator, accesul fiind permis doar persoanelor vaccinate. Ceea ce înseamnă că am avea spaţiu, în şanţul Cetăţii, chiar şi pentru 5.000 de spectatori, dar şi cu 3.000, ca să garantăm un spaţiu mai relaxant, cheltuielile festivalului s-ar recupera în totalitate doar din abonamente, cu condiţia ca festivalul să se facă.

 

 

 

 

Astăzi, am scris un nou protocol, destinat Centrului Cultural „Bucovina”, deşi ştiu că bietul manager Sorin Filip nu-l va semna, pentru că Flutur, care face în izmene de frica unor buzincu-rişti, nu-i va da undă verde. Încă nu e prea târziu, dar dacă intoleranţii buzincu-rişti nu vor, din motive de alergie la numele drăguşanul – ăl de le-a „nenorocit familia”, blocându-le câte 2,5 miliarde publicitate CJ Suceava pe an, după ce se dedulciseră deja cu 3 miliarde -, Flutur e mai tăcut şi mai mătăsos chiar şi decât fluturii de noapte.

 

 

Mai mult decât am tot încercat nu se poate. Fie voia lor, dar măcar să aveţi ştiinţă despre cum stau lucrurile cu adevărat.

 

 


vârtejul vremuirilor, copile

 

 

 

rachiuri tari şi pâlcuri de femei

muşcau din tinereţea mea buimacă

până i-a fost cândva ursit să treacă

şi să se facă toamnă pe alei,

iar trecătorii ca o rătăcire

a altor tinereţi inconştiente

păşeau cu-aceleaşi vise inocente

pe frunzele ce-au prins să se înşire

 

 

şi să alerge tot în căutare

de niciodată nu vom şti şi unde

şi auzeam cum tot ţipau secunde

în frunzele pierdute pe cărare,

dar m-am mutat în faţa unei file

ca să aştept fără să ştiu şi ce,

iar viaţa este tot aşa cum e

vârtejul vremuirilor, copile

 

 


Pagina 48 din 1,483« Prima...102030...4647484950...607080...Ultima »