Dragusanul - Blog - Part 49

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (II)

 

 

 

Satele Slobozia Pohorlăuţii, Pârâul Negru, Onutul, Samuşenul,

Mosoriuca, Mitcău, Slobozia Mitcău, Tăutre, Slobozia Marchiuca,

Verincianca, Stăucianii, Malteniţa, Iujineţul, Şişcăuţii, Borăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Pohorlăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Pohorlăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 2 dascăli, 1 scutelnic, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihălachi Prodan, vornic

Fedor Haliuc

Matei Băclaşciuc

Alecsa lui Cuşciac

Ostafi Dronic

Hrihor Babinschii

Vasili Dumanschii

Alecsa Cuşciac, vătăman

Mihailo Vechirciac

Iacob Corin, văcar

Timco Perepeciuc

Vasili Ocraineţ

Gavril Buric

Mihailo Muşchiuca

Vasili Muhaleţschii

Ostafi Muhaleţschii

Luchian Cunisăuschii

Ivan Zazulinschii

Macsin de la Balamutiuca

Vasili, ungurian

Neculai Banduric

Macsin Ştefiuc, văcar

Iacob, pânzariul

Fedor Biricăuschii

Timotei Scrilia

Macsin Schiţco, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Mihail

Dascălul Procopie

Hrihor, palemar

 

 

Scutelnici:

 

 

Dănilă Vodanca, scutelnic lui Bahminschii al lui Turculeţ

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pârâul Negru

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Pârâul Negru

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 3 jidovi. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, morar

Andrei, morar

Andrei Paliborada

Macsin Paliburada

Ştefan, morar

 

 

Jidovii:

 

 

David, orândar

Iancul, jidov

Moşco, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Onutul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Onutul

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 2 dascăli, 1 jidov. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Cotic

Ivan fiul lui Cotic

Ivan, velniceriul

Iurie, rusul

Toader Coticu

Vasile, bejenar

Vasili, scripcar

Antohi Bojic

Hrihor Bojic

Toader, olar

Ştefan, cojocar

Ivan, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Irimie

Dascălul Precop

Dumitru, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Samuşenul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Samuşenul

 

Moşia dumisale Iordache Canta, vel comis

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 9: 4 călăraşi, 4 podari, 1 jidov. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hrihor Lucic

Mihailo, vătăman

Vasile Cazacul

Iurie Dumenco

Ştefan Hapuza

Necolai, văcar

Andrei, jitar

Hrihor Harasim

Toader Lucic

Toader Balic

Dumitru Criciuc

 

 

Călăraşii:

 

 

Zaharia al pui Paţarinii

Alecsa al lui Poclitar

Andrieş al lui Moscaliuc

Ilaş Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Şmil, jidov orândar

 

 

Podarii ţărani:

 

 

Iurie Maciulenco

Ivan Tomiuc

Simion Habuza

 

 

Scutelnici:

 

 

Petre Căzacul, scutelnic dumisale Păşcanului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mosoriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mosoriuca

 

Moşia lui Ioniţă Potlog şi a lui Manoli Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 13: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 4 argaţi mazileşti, 3 jidovi, 2 ţigani. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Pithârniac

Necolai Comisar

Ivan, velnicer

Alecsa, scripcar

Mihai Popovici

Ion fiul lui Lupul

Iacob Babiuc

Ion fiul lui Babiuc

Ignat Hrihorciuc

Hrihor, pânzar

Ivan Trufin

Vasili fiul lui Trufin

Marco, pânzariul

Vasili Viclic

Ilaş Popovici

Ştefan Ciurtita

Iurii Berdeni

Ivan, vătăman

Mihălaş fiul lui Tănasă

Ivan Condre

Lupaşco, munteanul

Enachi fiul lui Mihălaş

Ion fiul lui muntean

Gligoraş Maciulenco

Ştefan fiul lui Postolachi

Fodor Lehun

Vasile Lehun

Machi al lui Lehun

 

 

Argaţii mazililor:

 

 

Fedor, pânzar, argat al lui Ioniţă Potlog

Nechita, rusul, argat al lui Ioniţă Potlog

Ivan, rusul, argat al lui Manole Potlog

Vasile, cioban, argat al lui Manole Potlog

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Iacob

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Struli, jidov

Oron, jidov

 

 

Ţiganii:

 

 

Tănasă, ţigan, herariu

Ion, ţigan, scripcar

 

 

Mazilii:

 

 

Ioniţă Potlog

Manole Potlog

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Mitcău

 

Moşia lui Aslan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 3 călăraşi, 1 jidov. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornicul

Mihailo Brehuneţ

Necolai fiul lui

Iacob Motriuc

Vasile Boico

Andrei Căzacul

Ghiorghie Antoniuc

Iacob Vinitinschii

Timofei Cozaciuc

Dumitru Fişciuc

Iacob Bordeniuc

Ichim fiul lui Bordeniuc

Ivan Huivan

Simion Antoniuc

Ostafi Andruşco

Fedor Hoşâvschii

Petraş Mehera

Gheorghi Horbulic

Gavril Necora

Ivan Găluşcă

Dumitru, morar

Ştefan, vătăman

Gavril Şafariul

Andrei, văcariul

Alecsa Tanca

Luchian Trifăniuc

Ion fiul lui Ghiorghi

Simion, cojocar

Fedor fiul Moisii

Panco, rusul

Ion Moisuc

Gavril Moscaliuc

Mihailo Huţul

Pricop, rus

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tănasii

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasili Moscaliuc

Ion Băn

Ion fiul Petrii Bălan

 

 

Jidovii:

 

 

Fachi, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 426, 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Mitcău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Mitcău

 

Moşia schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 1 jidov. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bordeniuc, vornic

Vasili Cuniţschii

Simion Hudima

Mihailo Sfistalo

Ştefan Delimciuc

Vasili Andruşciuc

Vasili fiul Hudimii

Ştefan Cuniţschii

Mihailo, pânzar

Gheorghie, văcar

Ion fiul Hudimii

Ştefan Sâdoriuc

Ion fiul lui Tănasi

Ivan Cotic

Dumitru, vătăman

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Maftei

 

 

Jidovi:

 

 

Iţco, jidov orândar

 

 

Călăraşi:

 

 

Gligoraş Dominco

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 427

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Tăutre

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Tăutre

 

Moşia Catrinii Donicioai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 dascăli, 2 slugi, 1 jidov. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Criciuc

Vasili Săminciuc

Vasili Greuciuc

Ilco Timciuc

Mihailo Nahirnac

Vasile Casachiuschii

Vasile Tiriban

Iacob Gheorghiiciuc

Mihailo Derleţa

Gheorghie Magdici

Ostafi Magdici

Mihailo Caracinschii

Andrei Hluşchiuschii

Ivan Danoliuc

Fedor Danoliuc

Iacob Danoliuc

Ivan Malenchi

Ştefan Crivii

Ivan, pânzariul

Vasili Giumara

Alecsa Dolinschi

Nichita Hoţimirschii

Iurie Dolinschi

Hlihor Molodinschii

Ivan Sauciuc

Anton Sauciuc

Alecsa, ungurian

Fedor Trihub

Ivan Palahniuc

Ivan Sămeniuc

Vasili Marcăuschii

Precop, rotariul

Timco Lunco

Iacob, pânzar

Alecsa Boico

Gligori Boico

Ştefan Boico

Ivan, rusul

Gligori Iancol

Mihailo Surdul

Petre Dolinschi

Ivan Cionoliuc

Hrihor Rohinschii

Fedor Domenii

Ştefan Dolinschi

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Dascălul Dănilă

Iacob, palimariul

 

 

Slugile Catrinii Donicioai:

 

 

Dumitru Brumă

Tănasă Brumă

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 427, 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Marchiuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Marchiuca

 

Moşia lui Iamandi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 jidov. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Fodor, morar

Ivan Beşta

Iacob Tubaţ

Ilie Osaduţa

Hilip Sacacalo

Ion Hroşăuschii

Tănasă Hroşăuschii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Slobozia Ocna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Slobozia Ocna

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 călăraş, 1 văduvă, 2 jidovi. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraş Zota, vornic

Ion Stancă

Mihai Şevciuc

Vasile fratele lui

Ştefan Horobeţ

Vasili Colenchiuschii

Iacob Olinciuc

Ştefan Vandica

Andrei Caci

Andrei Drihoneţ

Andrei Şeciur, pânzar

Ivan Corju

Vasile Huţuliac

Ivan Colba

Ivan Carpeciuc

Panco Pavliuc

Hrihor Tiutiun

Ştefan Rediu

Ivan Tiutiun

Sămen Mihovancu

Ivan Osadiţa

Vasile Bujăniţă

Ilaş Voloşin

Ştefan Voriico

Hrihor Berezunschii

Iacov, văcar

Necolai, cioban

Petre, velnicer

Neculai, scutar

Toader, scutar

Ştefan, vătăman

 

 

Văduve:

 

 

Anca, văduvă

 

 

Călăraşi:

 

 

Vasile, călăraş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosii

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

Şmil, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Verincianca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Verincianca

 

Moşia dumisale comisului Iordache Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 132. Scădere rufeturi, însă 29: 2 popi, 3 dascăli, 1 ruptaş, 2 văduve, 5 scutelnici, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 103.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornicul

Hrihor, pânzariul

Ivan fiul lui Buhai

Simion Căsăian

Iacob Chira

Simion Văcarciuc

Pentelei Căsăian

Simion Buhaiciuc

Vasile Babii

Ivan, pânzar

Vasili, Papiş

Ignat Costiuc

Vasile Ilciuc

Hrihor Ilciuc

Nichita Dumitraşciuc

Hrihor Vănuc

Ştefan Olivschii

Ivan Olivschii

Martin, rus

Fedor, văcar

Petre Salardache

Mihailo Mociac

Ivan Bugiag

Andrei, cojocar

Fedor Ilciuc

Ivan Sasâniuc

Zaharcu

Simion Covrig

Vasili Coliscu

Ştefan Marifliscu

Lisul Marifliscu

Vasili

Irema Luţăiu

Fedor Gogolca

Matei Săviuc

Luchian Condrat

Ştefan Luţu

Vasili Marosac

Hrihor Marosac

Ivan Coşmir

Iacob, cojocar

Andrei Ciornotinschii

Hrihor, vătăman

Hrihor fiul lui Papiş

Ştefan Drebota

Ivan Marifliscu

Fedor Babii

Ivan al văcarului

Timco Cazuc

Andrei Cazco

Dănilă Chiţaniuc

Ivan Tulcun

Vasili Cernetinschii

Ivan Potoţchii

Andrei Săliscu

Tudosi Sarance

Petre Casâian

Ivan Vescan

Ivan Honcer

Ilco Şmarcan

Vasili Manjug

Fodor, vătăman

Onofrei Fatis

Ivan Ciovaga

Iacov Şcorogad

Fodor al lui Papiş

Sămen Faşuc

Ilaş Faşnic

Alecsa Fisun

Vasili Boico

Ilaş Lucic

Vasili Marcic

Vasili, pânzar

Necolai fiul lui Lasovip

Iacob Dragoman

Fedor Popovici

Ivan fiul lui Masovici

Vasile Masovici

Vasile al lui Masovici

Ştefan Vorsta

Ion Cozmenca

Ştefan Vârlăuschii

Dumitru Hariuc

Ivan Hlişca

Hlihoraş Hariuc

Iacob Hlişca

Ştefan Maur

Ştefan al lui Cozmenca

Ivan Dronic

Ştefan Babiniuc

Mihailo, ciobotar

Acsenti Minciuc

Vasili Hudicăuschii

Semen Hudicăuschii

Semen Hohrim

Iacob Şfeiciuc

Vasili Cozmenca

Roman Potoschii

Vasili Bezghetnii

Pablo Boico

Vasili fiul lui Lehu

Ivan fratele lui Şcorotan

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă Zota

 

 

Văduve:

 

 

Sanda, văduvă

Iliana, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Popa Vasili

Diaconul Ion

Dascălul Dumitru

Dascălul Fedor

 

 

Scutelnicii dumisale Iordachi Canta, comisul:

 

 

Hrihor Căzac

Ivan Antimiiciuc

Hrihor Căzac, rus

Andrei Lucic, scutelnic şetrăresei Zotoai

Ştefan Cazul, scutelnic şetrăresei Zotoai

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 428-430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stăucianii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stăucianii

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 9: 2 popi, 2 dascăli, 1 călăraş, 1 şliahtă, 1 văduvă, 1 căpitan, 1 jidov. Rămân birnici 45.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Coliască, vornic

Neculai Popovici

Iacob Zubaliuc

Luchian Haimaniuc

Andrei, pânzar

Ion Curiliuc

Mihailo Buţuliac

Simion Cantimiriuc

Necolai Carleuschii

Petre Carleuschii

Hrihor al popii

Ivan Hariton

Andrei Surdul

Ivan Romanciuc

Ştefan Chiriliuc

Ştefan Boico

Ion, vătăman

Iacov Celnir

Mihailo Ostaba

Vasili Coşmir

Dănilă Peniuc

Lesun Săranotici

Toma Popovici

Ivan Malii

Simion Ostrig

Gavrilo Confedorat

Alecsa Iosip

Simion Ciornocogii

Andrei Panu

Hrihor Ciornocogii

Dănilă Filipciuc

Mihailo Cricliveţ

Ivan fratele lui

Ivan Artemiiciuc

Necolai Malinco

Iurie Nachimciuc

Dănilă Iuriiciuc

Ivan Cureliuc

Dumitru Cureliuc

Zaharcu, rus

Fedor Hotichiuc

Hrihor, morar

Matei al lui

Iacob Chicot

Precop Bolnavu

 

 

Văduve:

 

 

Lupa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Timofti

Popa Iacov

Dascălul Ivan

Dascălul Hrihor

 

 

Călăraşi:

 

 

Andrei fiul poroşnicului, călăraş

 

 

Şliahtele:

 

 

Andrei Spânu, şliahtă

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Alecsandru Spânu, căpian de volintiri; are cartea măriei sale feldmareşalului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Malteniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Malteniţa

 

Moşia dumisale spătarului Iordache Cantacuzino

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 dascăl, 2 volintiri, 1 văduvă, 1 jidov. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordachi Buţuran, vornic

Timofti Siminiuc

Roman Rohotin

Fedor Holotilă

Mihailo Ursuliac

Dumitru Ursuliac

Gavril Pavlo

Alecsa Hrutca

Ostafii, pânzar

Fedor Pavliuc

Vasile Pavliuc

Nichita Huilovschii

Petre Panciuc

Alecsa, ciobotar

Fodor Mateiciuc

Mihailo Horaica

Andrei Popovici

Fedor Rosco

Ivan Prodinschii

Gligore Zvareci

Vasili Podanciuc

Vasili, rusul

Ivan Strătula

Hrihor Dumancu

Mihailo, vătăman

Fedor, văcar

Simion Străjac

Onofrei, morar

 

 

Văduve:

 

 

Ilianca, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Toader

Dascălul Ştefan

 

 

Volintirii:

 

 

Dănilă, volintiriul cu salvovardii

Grigoraş, volintir cu salvovardii

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 430, 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iujineţul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iujineţul

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 3 văduve, 2 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Zota, ruptaş

Tănase al lui Polojan

Vasili, rus

Tănase Somaronschii

Echim, pânzaru

Andrei Hrihorciuc

Ion, cioban

Hrihor Hrihorciuc

Ivan Durac

Ivan Vezniuc

Ivan Pătraş

Mihailo Zuschi

Onofrei Ficiuc

Dumitru, cioban

Ilco, vătăman

Ivan Horodinschii

Onofrei Lâcarciuc

Fodor Catun

Fodor Cemeres

Ilie Ursul

Vasile Ursul

Necolai Ladrec

Toader Latuşac

Lisul Hrihorciuc

Andrei Petriuc

Mihailo Hnitco

Toader Andac

Ivan, morar

Vasili Hnitco

Miron Sânciuc

Matei Penciuc

Necolai Velciuc

Ion Zalenco

Petre Hotencu

 

 

Văduve:

 

 

Iliana, văduvă

Vasilca, văduvă

Catrina

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Tudosi

Dascălul Ştefan

 

 

Jidovi:

 

 

Şulim, jidovul

Haim, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 431

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şişcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Şişcăuţii

 

Moşia dumisale comisului Iordachi Canta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 2 dascăli, 7 văduve, 1 volintir, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul, vornic

Ion Tănasiiciuc

Iacob fiul lui

Dumitru Tănasiiciuc

Hrihor Volschii

Vasili Bordeicu

Gavril fiul lui

Vasili Feiciuc

Pavel Dolinschi

Mihailo Crivinschii

Vasili Orojbăt

Iacob Panciuc

Sămion Duminciuc

Dumitru Brihan

Alecsa Rehilă

Simion, vătăman

Ivan Lipca

Vasili Litul

Hrihor Lipca

Ivan Derpac

Vasili Faliboga

Nichita Ştefanciuc

Gavril Miaica

Luchian Onofreiciuc

Fodor Gavdunu

Iacob Cuşcă

 

 

Văduve:

 

 

Odochie

Nastasie

Marie

Ilinca

Paraschiva

Maria

Paraschiva

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Popa Toader

Dascălul Tănasi

Dascălul Ilie

 

 

Jidovi:

 

 

Avram, jidov

 

 

Volintiri:

 

 

Dumitraşco Danciul, volintir cu salvovardie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 431, 432

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Borăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Borăuţii

 

Moşia mănăstirii…

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 dascăl, 1 călăraş, 3 văduve, 1 jidov. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dănilă, vornicul

Ştefan Odosacu

Necolai Săfavciuc

Petre Bodnariuc

Ştefan Laba

Hrihor Târnauca

Hrihor Dăniliuc

Mihailo Pilat

Vasili Curiliuc

Toader Vertabnii

Fedor Căsuliuc

Matei Caciur

Fodor Sfârduc

Fedor Curiliuc

Fedor Zota

Hrihor Slavca

Vasili Vagul

Vasili Sleuciuc

Vasili Colesniuc

Ursul, rus

Vasili Zota

Onofrei Fedoriuc

Vasili Fedoriuc

Andrei Huţan

Ilco fratele lui

Ion Bahor

Luchian, vătăman

Fedor Ştefciuc

Ion Dascalciuc

Ivan Colibciuc

Vasili Sauca

Vasili Săcăiciac

Ostafi Hubălito

Dumitru Prisăjniuc

Dumitru Hunciac

Petre Hunciac

Petre, vătăman

Vasili Scoreico

Chirilă Gheorghiiciuc

Ivan Olascăi

Fedor Olascăi

Vasili Pelihut

Ion Barcot

Andrei Vaghelnii

Ion Somic

Fedor Bugiac

Iani, ciobotar

Ion Gorghiiciuc

Ioniţă, argat lui Pascal

Dima, bulgar

Ioniţă Chiroşcă

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Ana, văduvă

Ana, vădană

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Feodor

Dascălul Istrate

 

 

Călăraşi:

 

 

Iacob, călăraş

 

 

Jidovii:

 

 

Uşer, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 432, 433

 

 


Bucovina viitoare cedează marca Bucovina Rock Castle

 

 

 

 

Ca să evit orice discuţii şi neînţelegeri, încă la începutul anului în curs (27 ianuarie 2021, ora 5,55 PM, trimiteam vicepreşedintelui CJ Suceava, dl Niculai Barbă, o propunere de protocol privind cedarea gratuită a mărcii Bucovina Rock Castle, însoţită de următoarea precizare: „Poate fi numit oricum, poate fi modificat. Noi recunoaştem proprietatea exclusivă, definitivă şi inalienabilă a CJ Suceava, iar marca am solicitat-o ca să nu o înşface aţii“.  Din nefericire, în exact 5 luni de zile, cât se împlinesc, astăzi, nu am primit nici un răspuns.

 

 

Şi tot astăzi, l-am auzit, la un post de televiziune, pe Ministrul Culturii, dl Bogdan Gheorghiu, precizând că festivalurile cu peste 2.500 spectatori trebuie să asigure doar câte un metru pătrat de spectator, accesul fiind permis doar persoanelor vaccinate. Ceea ce înseamnă că am avea spaţiu, în şanţul Cetăţii, chiar şi pentru 5.000 de spectatori, dar şi cu 3.000, ca să garantăm un spaţiu mai relaxant, cheltuielile festivalului s-ar recupera în totalitate doar din abonamente, cu condiţia ca festivalul să se facă.

 

 

 

 

Astăzi, am scris un nou protocol, destinat Centrului Cultural „Bucovina”, deşi ştiu că bietul manager Sorin Filip nu-l va semna, pentru că Flutur, care face în izmene de frica unor buzincu-rişti, nu-i va da undă verde. Încă nu e prea târziu, dar dacă intoleranţii buzincu-rişti nu vor, din motive de alergie la numele drăguşanul – ăl de le-a „nenorocit familia”, blocându-le câte 2,5 miliarde publicitate CJ Suceava pe an, după ce se dedulciseră deja cu 3 miliarde -, Flutur e mai tăcut şi mai mătăsos chiar şi decât fluturii de noapte.

 

 

Mai mult decât am tot încercat nu se poate. Fie voia lor, dar măcar să aveţi ştiinţă despre cum stau lucrurile cu adevărat.

 

 


vârtejul vremuirilor, copile

 

 

 

rachiuri tari şi pâlcuri de femei

muşcau din tinereţea mea buimacă

până i-a fost cândva ursit să treacă

şi să se facă toamnă pe alei,

iar trecătorii ca o rătăcire

a altor tinereţi inconştiente

păşeau cu-aceleaşi vise inocente

pe frunzele ce-au prins să se înşire

 

 

şi să alerge tot în căutare

de niciodată nu vom şti şi unde

şi auzeam cum tot ţipau secunde

în frunzele pierdute pe cărare,

dar m-am mutat în faţa unei file

ca să aştept fără să ştiu şi ce,

iar viaţa este tot aşa cum e

vârtejul vremuirilor, copile

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Nistrului (I)

 

Port în regiunea Nistrului – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

Satele Vaslăuţii, Cuciurul Mic, Vărbăuţii, Iurcăuţii, Boenciuc, Hroşăuţii

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vaslăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vaslăuţii

 

Moşia dumisale paharnicului Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 41: 2 popi, 2 dascăli, 11 scutelnici, 5 slugi, 6 văduve, 2 jidovi, 13 case pustii. Rămân birnici 63.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Tverdohleb

Vasili Dumitrachi

Ion fiul lui Anton

Miron, cojocar

Fedor al lui Giurinschii

Andrei al lui Giuroveţ

Ivan Dumitrucu

Vasile fiul lui Ivan

Ivan Giuroveţu

Anton Huţul

Luchian Babii

Macsin Zaharia

Hrihor Zaharia

Tănasă al lui Corcoduiuc

Andrei Lisăiu

Mihai Pidliubnii

Sauca, rusul

Ivan al Hupchii

Toader Basu

Grigore al strugarului

Neculai Babii

Ilaş Sămeniuc

Simion, olar

Ivan, rotar

Ilie Dudulac

Ion Prescorianu

Petre Saihaş

Tănase Coiţan

Ion fiul lui Coiţan

Simion Codrian

Mihailo Hubca

Gheorghie Codrian

Antohi Codrian

Iosip, pânzar

Ion al lui Coiţan

Hrihor, funar

Ivan Lisăiu

Gavril fratele lui Lisăiu

Petre fiul lui Costin

Ion Răpujinschii

Ştefan Rumii

Marco, rusul

Anton, rusul

Hrihor al lui Costăn

Vasili, văcar

Panco, rus

Simion Nedelco

Grigoraş Nedelco

Luchian Râbca

Ignat fiul lui Strateiciuc

Alecsa Macsinciuc

Ion Hatmaniuc

Nechifor fiul lui Strateiciuc

Vasili Strateiciuc

;iron nepotul strugarului

Ion fiul lui Friptul

Dănilă Curneşanu

Dumitru Şandriuc

Ivan Gherman, morar

Simion Hatman

Gavril fiul lui Macsin

Nechifor Condoriuc

 

 

Scutelnicii dumisale paharnicului Hurmuzachi:

 

 

Gavril, volintiriul

Mărian, rusul

Luchian, herghelegiu

Toader, cojocar

Petre, rusul

Vasili, pânzariul

Nichita, prisăcar

Pavlo, scutariul

Hrihor, ciobotar

Gheorghi Guşatul

Tănasă Bociuc

 

 

Văduvele:

 

 

Odochie

Marusa

Iliana

Paraschiva

Aniţa

Nastasia

 

 

Slugile dumisale paharnicului Hurmuzachi:

 

 

Miron, chitariul

Lupul Ciocoiul

Vasili Novac

Ilie Ciocoiul

Ion Malin

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasili

Popa Gheorghi

Andronic, dascălul

Vasile, pălămar

 

 

Jidovii:

 

 

Moşco, jidov

Leiba, croitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 419, 420

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cuciurul Mic

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Cuciurul Mic

 

Moşia dumisale visternicului Costantin Sturza şi răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 30: 2 popi, 2 dascăli, 4 scutelnici, 4 răzăşi, 7 şliahtici, 2 îmblători, 2 văduve, 2 marchitani, 5 jidovi. Rămân birnici 34.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasilie Zota

Ivan Boroda

Mihailo Negrici

Pricop Catana

Ivan, văcar

Ignat Martiniuc

Alecsa, rusul

Gheorghie Duplin

Tănasi Duplin

Hrihor Calance

Ion Stratiiciuc

Ilaş Calancia

Simion Duplin

Nichita Ciurpita

Tudosi, vătăman

Ion, scripcar

Hrihor Huţul

Mihailo Trihub

Ignat Trihub

Dumitru fiul lui Mitrofan

Nichita Mitrofan

Ivan Mostovei

Neculai Macoveiciuc

Vasili Macoveiciuc

Vasili Salahub

Vasili Ţâhanciuc

Tănasi Lazboda

Toader Roman

Grigori Baiur

Toader Brânzari

Ion Brânzei

Neculai Dubişca

Mihai fiul lui Duduchi

Ivan, rusul

 

 

Scutelnici:

 

 

Timofei

Timco, scutelnic lui Ghiorghi Săvescul

Hrihor, cojocar, scutelnic căpitanului Vasile Onciul

Ivan, rus, scutelnic căpitanului Vasile Onciul

 

 

Răzeşii cu salvovardie:

 

 

Neculai Onciul

Gavril Onciul

Ilie Onciul

Vasile Onciul, căpitan de volintiri

 

 

Şleahtile:

 

 

Ioniţă Faliş

Ioniţă nepot lui Brânzan

Vasili Ţopa

Ghiorghie Smolinschii

Gheorghie Săvăscul

Toader Nalivaico

Tănasă Tăutul, mazil

 

 

Îmblători:

 

 

Toader Cojan

Andrei Cojan

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Marie

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Andrii

Popa Ioan

Dascălul Toader

Sauca, palamariul

 

 

Jidovii:

 

 

Herşco

Leiba

Moşco

Benco

Moşco

 

 

Marchitanii:

 

 

Costandin

Anton

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 420, 421

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Vărbăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Vărbăuţii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 2 dascăli, 4 scutelnici mazileşti, 2 mazili, 3 jidovi, 12 case pustii. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasili, vornicul

Iacob Oniiciuc

Fedor, ungurian

Necolai Tofan

Alecsa Pleteni

Ştefan Dămianiuc

Hrihor Manic

Ion Căzaciuc

Hrihor Prisagii

Hrihor Târhoveţschii

Ion Malinici

Petre Hriţu

 

 

Scutelnicii mazililor:

 

 

Fedor al ungurianului, scutelnic lui Gheorghi Perjul

Vasile Târhoveţschii, scutelnic lui Gheorghi Perjul

Coste, rusul, scutelnic lui Iordachi Perjul

Hrihor, morar, scutelnic lui Iordachi Perjul

Ivan, rusul, scutelnic lui Gligoraş Tăutul

Ivan Chin, scutelnic lui Gligoraş Tăutul

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasile

Dascălul Iacob

Vasili, palamar

 

 

Jidovii:

 

 

Herşco, jidov

Oron, jidov

Herşco, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Iordachi Perjul, mazil

Gligoraş Tăutul, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 421

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Iurcăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Iurcăuţii

 

Moşia dumisale medelniceresei Catrinii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 23: 2 popi, 1 dascăl, 7 slugi, 5 scutelnici, 4 văduve, 1 jidov, 3 ţigani. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Foca, vornic

Mihailo Mihălcian

Iftodi fiul lui Necolai

Mihailo Pretula

Temco, olariul

Vasili Bilăus

Toader Zabloţschii

Andrei Cruhlianca

Tănase Crivin

Costaş Hapei

Fedor Tironiuc

In Lisac

Fedor Bezpoiasâi

Andrei Hapei

Chifa Hapei

Enachi Piscovei

Iacob Carpenco

Grigoraş Piscovei

Tănase Lesac

Ion Sămăniuc

Petre Ciorne

Hrihor Onofreiciuc

Chiriţă Carpenco

Crin Zadorojnac

Vasili, cojocar

Vasili Şau

Precop Diaconiuc

Iacob Zadorojnac

Toader Zadorojnac

Dumitraş Purice

Hrihor Ciorniga

Luchian Manic

Dănilă Costeniuc

Ivan Costeniuc

Ivan Zahariiciuc

Simion Zahariiciuc

Dumitraş Pavliuc

Gheorghie, ungurian

Ilie Plavliuc

Pătraş Plavliuc

Pătraş Zahariiciuc

Vasili Dămianiuc

 

 

Scutelnicii Bălşoai:

 

 

Gheorghi Căban

Ion Căban

Cozma

Iurie, grădinar

Vasile Hudima

 

 

Scutelnicii dumisale medelniceresei Catrinii Bălşoai:

 

 

Gheorghie Pomălian

Dumitraş Pomârlian

Necolai Lenţa

Iani Cobâlinschii, liahu

Vasile Paţarina

Enachi Drăguş

Onofrei, palimar

 

 

Jidovi:

 

 

Leiba, jidov

 

 

Văduve:

 

 

Nastasie

Marie

Parasca

Titiana

 

 

Ţiganii:

 

 

Nichita, ţigan

Vasili, ţigan

Tudosi, ţigan

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ignat

Popa Toader

Iacob, dascălul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 421, 422

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Boenciuc

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Boenciuc

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 24: 2 popi, 2 dascăli, 6 ruptaşi, 5 îmblători, 2 slugi, 1 argat, 3 jidovi, 3 văduve. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Bănar

Dumitru Martinciuc

Alecsa Ciornohaci

Vasile Popovici

Vasile al lui Drăguş

Vasili Bănar

Iacob, rusul

Ion Verenca

Grigori Stângaciu

Andrieş Stângaci

Vasile Stângaci

Grigori Paţarina

Enachi Drăguş

Vasili Vartic

Grigoraş, chihaia

Petre, rus

Ion, rus

 

 

Ruptaşii:

 

 

Dumitraş Balasânovici

Miron Costrăş

Ioniţă Tumurug

Ghiorghie Lenţa, mazil

Necolai cumnat lui Ghiorghie Lenţa

Gligori Stângaci

 

 

Văduve:

 

 

Paraschiva

Marie

Gafie

 

 

Îmblători:

 

 

Mihai Vlaico

Dumitraş Stângaci

Toader Chitariul

Tănasii, ungurian

Ion, ungurian

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Iacob, bătrân

Popa Vasili

Dascălul Vasili

Toader, palimar

 

 

Scutelnici:

 

 

Ion, rusul, argat lui Dumitraş Balasânovici

 

 

Jidovii:

 

 

Ianco, jidov

Chelman, jidov

Iţco, jidov

 

 

Slugile dumisale medelniceresei Catrinii Bălăsoae:

 

 

Enachi Drăguş

Vasile Vartic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 422, 423

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hroşăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hroşăuţii

 

Moşia dumisale postelnicului Turculeţ şi răzăşii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 29: 1 popă, 2 dascăli, 2 ruptaşi, 1 îmblător, 4 văduve, 2 jidovi, 17 case pustii. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Muraveţschii

Ştefan Ţurilo

Dumitraş Grumeza

Vasili Grumeza

Pântei Fuştei

Mihailo fiul lui Pântelei

Toader, dulgher

Ştefan Gavriliuc

Mihai Fuştei

Simion Gavriliuc

Vasili Mustovei

Prodan Michiciuc

Ion Vântul

Macsin, rus

Pintelei Lupici

Vasili Manic

Andronic Ciobotarciuc

Mihailo Ciobotarciuc

Sârbin Creţul

Grigore Dascalciuc

Andrieş Graur

Vasile Giosu

Simion al lui Şeptilici

Gligoraş Ciobotarciuc

Vasili Pithârniac

Nechifor, ciobotar

Gavril fiul lui Beiciuc

Vasili Caşcaval

Alecsandru Chiriliuc

Vasili Vacarciuc

Iftodi Grumeza

 

 

Văduve:

 

 

Salinca

Nastasia

Catrina

Marie

 

 

Îmblători:

 

 

Sofroni Fuştei, îmblător

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ilie Vlaico

Costandin Vlaico, fiul lui Ilie

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ion

Dascălul Gavril

Vasili, palamar

 

 

Jidovii:

 

 

David

Froim, jidov orândar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 423

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Dobronăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Nistrului

 

 

 

Dobronăuţii

 

Moşia lui Postolachi Cârste

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 2 jidovi. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Rudin, vornic

Alecsa, morar

Fedor fratele lui

Gheorghe fiul lui Rabciuc

Andrei Crociac

Hrihor Huţul

Vasili Drăguţan

Sandul fiul lui Macsin

Ion Lavrinciuc

Vasili a moşneguţului

Ignat Brânzei

Petru cumnat lui Brânzei

Necolai fiul lui Gavril

Toader fratele lui

Moisa Crociac

Tănasă Băşică

Ursul fiul lui Băşică

Vasili Stari

Ion al lui Băşică

Ion Rabciuc

Ursul Ştefiuc

Vasili Cimpoeşul

Hrihor Hliuc

Nechia, rus

Maftei fiul lui Gavril

Sofroni fiul Zaharii

Tănase fiul Darii

Petre, rus

Ion Drebot

Toader, moldovan

Ion fiul lui

Vasili fiul lui

Grigoraş Lefter

Ivan Pianiţa

Ion Salapai

Nichita, văcar

Dănilă Ţampul

Iacob Tătarul

Ştefan, strugar

Mihai Dele

Ion fiul lui Crucian

Macsin Stari

Coste fiul lui

Palii, rus

Andrei Trebuhinschii

Ignat Rabciuc

Dumitru fiul lui Ignat

Tănase Lavrinciuc

Ştefan Huţul

Vasile Gerila

Zaharie

Toader fiul lui Zaharie

Fedor, morar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vasili

Toader, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Şmilo, jidov

Zălman, jidov

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 423, 424

 

 


Poeme pentru Mena Falek

 

 

 

 

Somat de prietenul şi fratele meu Mena Falek, să-i trimit, în română, poemele pe care le-a tradus în ebraică, pe care le va publica într-o carte bilingvă, în Israel, am rămas surprins de acurateţea tematică a demersului său, în condiţiile în care poezia doldora de metafore, cu ritm muzical şi cu rimă, este greu de tradus dintr-o limbă în alta. A tradus chiar şi acrostihuri, alegând, inspirat poeme dedicate lui Petrică Ştirbu, Sorin Avram, Alexandru Pînzar, Gusti Talpalaru, Emil Ursu, Viorel Varvaroi şi Mircea Sfichi. Mena nu s-a sustras dificultăţilor, ci şi-a asumat, prin construcţie, o anume carte, cu şi prin care să mă înfăţişeze iubitorilor de poezie din patria lui. Dacă ar fi trebuit să aleg eu, cu siguranţă nu m-aş fi descurcat atât de bine cu o construcţie nouă din cărămizile folosite periodic de-a lungul vremii.

 

 

 

 

Cămara cu umbre

 

 

 

Vine vremea când un copil nu mai este copil

şi rămâi o cămară pustie

prin care rătăcesc umbrele

spre veşnicie

 

 

abia atunci depărtările furişate pe zare

altcuiva ostenite se-nchină

şi rămâi o cămară cu umbre

deplină.

 

 

 

 

 

 

Căutătorii de boabe

 

 

 

 

Poezia şi-a tras obloanele.

Nimeni nu mai cată spre cer.

Toţi am devenit căutătorii de boabe.

De întuneric. De ger.

 

 

E pustiu. E târziu. E pustiu.

Morţii vii rătăcesc în neştire,

de la naştere la naştere rătăcesc morţii

ca o pâclă subţire.

 

 

Ultima literă mi s-a uscat pe umăr.

E târziu. E pustiu. E târziu.

Poezia şi-a tras obloanele.

Să mai sper? Să mai fiu?

 

 

 

 

 

 

Femeile îmbătrânind aiurea

 

 

 

îmbătrânesc femeile prin târg

şi se ascund cutremurate-n moarte,

deşi rămân pe frunza toamnei paşii

rătăcitori ca literele-n carte,

 

 

deşi din nu ştiu ce resurse sacre

alte femei dau vremii tinereţe

îngenunchind sub cerul fără patimi

ca ierbile cosite din fâneţe.

 

 

Din flori şi frunze curg mereu cenuşi,

dar strada mare-i veşnic primenită

cu-nşelătoarea lumii tinereţe

pe care-o vântur caii sub copită

 

 

când se perindă-n străvezii imagini

spre zarea care-n două ne desparte

femeile îmbătrânind aiurea

şi-aiurea ascunzându-se în moarte.

 

 

 

 

 

Numai ţipătul

 

 

 

Fiul meu numără stele şi cântă,

fiica mea bate-n poarta zilei cu sufletul,

celelalte poeme îmi vindecă de singurătate

numai ţipătul.

 

 

 

 

 

Ca nişte altare străine

 

 

 

Când a fost să mă-nchin,

am căutat cărţile şi i-am strigat îngerului:

Nu cumva să mă minţi,

am nevoie de fărâma de soare

zidită, cândva, în părinţi!

 

 

Cât de păgână mi-a fost să-mi fie nevoia

de adevăr, de lumină, de mine

o ştiu numai cărţile uitate prin rafturi

ca nişte altare străine.

 

 

 

 

 

Cimitir pentru mituri ucise

 

 

 

Abia acum am prins să-nţeleg

câte amăgiri dau putere de viaţă,

păsările s-au prăbuşit în sângele străbunilor

şi-a rămas cerul o strânsoare de gheaţă.

 

 

Abia acum nu mă mai recunosc

dincolo de filele cărţii nescrise,

cartea aceea lucidă, acerbă,

cimitir pentru mituri ucise,

 

 

cartea în care am trăit patrii, religii,

sacrificându-mă pentru-aceste iluzii pribege,

libertatea e lanţul pe care ţi-l pun fariseii

odată cu legea fărădelege.

 

 

Dincolo de astea nu mai există nimic,

natura e o speranţă, iar Dumnezeu prea departe,

atât de departe încât o să-l aflu

aşa cum îl simt şi cum este prin moarte.

 

 

 

 

 

Odată cu filele din calendare

 

 

înţeleg că m-am născut într-o marţi,

că mă pot regăsi într-o temniţă grea,

într-o anume filă a calendarului

mereu sufocată de nea;

 

 

înţeleg că mi s-au pus orele lanţuri,

încă le mai aud huruind în neştire,

încă le mai trag deodată cu umbra

spre zarea ninsorii subţire

 

 

şi mi-e frig de atâtea şi atâtea ninsori

repetat viscolite într-o temniţă zi

în care pereţii au prins să se surpe

de parcă ninsoare ar fi,

 

 

altminteri n-aş trăi libertatea

ca pe o veşnică îndepărtare

şi nu s-ar mai rupe din mine ninsoarea

odată cu filele din calendare.

 

 

 

 

 

Limbă de clopot

 

 

 

Numele patriei, al iubitei, nu pot

să-l crestez pe un vers cu cuţitul,

tot mai des sunt o limbă de clopot

ruginind şi cântând ruginitul,

 

 

tot mai rar îţi spun patrie ţie,

dragostea mea pentru vieţile-mi şapte,

clopotul ameninţă cu veşnicie

şi răsplăteşte numai cu noapte.

 

 

 

 

 

A rămas fereastra

 

 

 

Vine vreme, mamă, iar o stea căruntă

linişte presoară, amăgind prin sat

toţi copacii care orele înfruntă

adunaţi la sfat;

 

 

nu rostesc copacii nici o stea deasupra,

ci presoară numai umbre călătoare

peste urma noastră-n vestejirea vremii

neîndurătoare;

 

 

dincolo de toate a rămas fereastra

şi mai vin copacii pe sub ea să-ţi cânte

şi să ţi se-nchine ţie, mamă sfântă,

sfântă între sfinte.

 

 

 

 

 

Sub talpa cuvintelor

 

 

 

Apoi au intrat în încăpere cuvintele

şi le-am cercetat făptura cu nespusă uimire,

erau asemeni femeilor

predestinate unui singur mire

 

 

şi m-am făcut lespede sub talpa cuvintelor

şi am adunat urmele evlavios şi buimac;

de atunci, doar de atunci alcătuirile lumii

se aşează în mine şi tac.

 

 

 

 

 

Promoroacă pe uşi

 

 

 

Nu există steaua singurătăţii,

eu n-am întâlnit decât stele şi singurătăţi,

stelele – sus, singurătăţile – prin preajmă –

clopote risipite-n cetăţi

 

 

ding-dang, ding-dang, ţipă singurătăţile

desfăşurându-şi aripile în aceleaşi cenuşi,

nu poţi renaşte din singurătate

precum promoroaca pe uşi

 

 

ding-dang, ding-dang, ding-dang,

înspre stelele grave singurătatea persistă,

iar lumina înfăşură sunetul metalic

într-o aură care nici măcar nu există.

 

 

 

 

 

Dimensiunile veşniciei

 

 

 

Prietene, am pariat pe iarbă,

Era atât de suplă şi de vie,

Toţi trecătorii îi călcau pe suflet

Rănindu-se buimaci pe sub călcâie,

Iar iarba mea îi vindeca în taină

Cu cerul ei purificat de rouă

Apoi le arăta şi calea dreaptă

 

 

Şi cerul de deasupra rupt în două.

Tu ai mizat, cam tot atunci, pe oameni

I-ai înălţat pe suflet şi pe zări,

Răsplata mea urmând sub ierbi să fie,

Blestemul tău – în omeneşti uitări;

Uitări şi ierbi, adică veşnicie.

 

 

 

 

 

Delicvenţi de presă

 

 

 

Suntem pribegii sorţii prin mulţime,

Oraşul mută temniţele-n noi,

Rar protestăm crucificând cu păsări

Ierni senzuale, verile de-apoi,

Nu stă, în fond, protestu-n firea noastră,

 

 

Avem doar harul de a ispăşi

Vinovăţii străine, colective,

Risipele de paşi care-or păşi

Acolo unde prea adeseori

Mulţimile găsesc ispăşitori.

 

 

 

 

 

Jucătorul de cărţi

 

 

 

Plouă mărunt de-aproape-o veşnicie

şi în potopul fără de sfârşit

mă uit în jur şi mă găsesc pe mine,

sunt jucător de cărţi împătimit:

 

 

hai, ţine trefla, popo, frunza pică

şi damele-s mai tinere ca ieri,

iar eu mă curăţ, merg pe cacialmale

şi irosesc, tot irosesc averi!…

 

 

 

 

 

O noapte de dragoste

 

 

 

În noaptea asta am fugit din lume

ca să mă-nchin doar zeilor păgâni

reînviaţi de trupul tău anume

să-mi amintească zeii din bătrâni

şi-am ars definitiv doar pe altarul

cioplit miraculos în trupul tău

şi-am azvârlit, apoi, în stele jarul

să lumineze nopţile din hău.

 

 

În noaptea asta, vârstele-s egale,

cu sufletul din mine-s deopotrivă

şi numai ţie mă închin agale

cu toată tinereţea-mi impulsivă

pe care-o regăsesc dansând subţire

iniţieri superbe în destin,

eu izbutind în noaptea de iubire

să-mi aflu zeii vechi, să mă închin.

 

 

 

 

 

Noapte bună, prieteni!

 

 

 

Dimineaţă, eram doar un mugur plăpând,

apoi au venit, noaptea, fiarele

şi-au răscolit înfometate ziarele

în care am trăit de curând

 

 

şi-au rămas numai nopţile lungi şi uscate

împietrindu-mă într-o creangă de aur

sub cerul stropit cu sânge de taur

şi cu sângele clipei sacrificate,

 

 

noapte bună, prieteni, dar nu ştiu cui vă las

şi ce stele să stâng, să culeg de pe cer,

vine vreme prin târg şi în scrâşnet de fier

cadenţează iluzii dinspre turnul cu ceas,

 

 

dinspre zări, dinspre ape, dinspre-naltele cetini

vine vreme în vreme şi în vremi se răsfaţă,

veţi fi pururi plăpânzi şi veţi fi dimineaţă

bandajând cu lumină. Noapte bună, prieteni!

 

 

 

 

 

Dimineaţa, târziu

 

 

 

Apoi au venit clipele să se-nfrupte din mine

Lunecând precum păsările din văzduh şi din mit,

Eram deal însorit şi dansam cu cireşii

Xenomani ca şi mine şi cu cer pârguit,

Adumbrit senzual doar cu franjurii ploii

Nesfârşite ce-şi caută un culcuş pe pământ,

Dimineaţa, târziu, au venit păsările, clipele

Risipite difuz prin ce-am fost, prin ce cânt.

Urmează, le-am spus, evadarea din timp,

 

 

Pregătiţi-mi poemele şi păstraţi-mi cămăşile,

Într-o clipă anume am să vin să le-mbrac,

Nu vor fi de faţă decât graurii şi cireşele;

Zorii pleacă, acum, i-am luat să îi tac,

Altminteri s-ar ofili de atâta singurătate

Risipită pieziş, risipindu-vă-n toate.

 

 

 

 

 

Tic-tac al anotimpurilor duse

 

 

 

Gări cenuşii m-au îndemnat la drum,

Urma să plec, dar mi-era drag acasă

Să tot privesc spre depărtări ciudate

Tărâmuri ce-mi şes umbrele şi lasă

Inimii mele nu ştiu ce alean,

 

 

Tic-tac al anotimpurilor duse

Acolo unde doar copilăria

La nici un zeu, în nici un templu, nu se

Prăvale în genunchi să se închine,

Acolo unde torc neprihănire

Luminile din zorii vieţii sfinte,

Apoi, încet-încet, prind să se-nşire

Rugină peste şinele din gări

Uitate, dar momind cu depărtări.

 

 

 

 

 

Ora exactă

 

 

 

Este ora treisprezece, se sumeţeşte timpul,

iar trecătorii îşi potrivesc paşii după ora exactă;

de aici, încolo, ţine veşnicia

compactă,

veşnicia din care muşcă indiferenţa

hălci uriaşe pentru somnul păsării călătoare

prin trupurile acestea aburind, fremătând

în ninsoare.

 

 

Este ora treisprezece în bătăile inimii mele,

în sângele meu galopând; galopând spre lumină

sufletul alegând icoanele vremelniciei

se-nchină

orelor, idolilor ciopliţi în afară de trup,

de ninsori, de copaci, de făptură,

idolilor spaimei de necunoscut, idolilor

arsură.

 

 

Este ora treisprezece, este clopotul (ziua, mileniul)

treisprezece-n sufletul amândurora,

e devreme-târziu şi în lanţuri ne pune

doar ora.

 

 

 

 

 

Dimineaţă în floare

 

 

 

Mai am un prieten în suflet de dus,

Iar viaţa cu prieteni mulţi mă răsfaţă,

Risipindu-mă-n zile, eu renasc prin prieteni

Ca să pot să durez şi dincolo de viaţă;

Efemer de mă nasc, veşnicesc prin prieteni,

Anotimpul cinsteşte numai idolii vii,

 

 

Sfinţi prieteni, tovarăşi de suflet

Făurind universul în care să fii

Inima ta întru inima lor,

Cântecul tău întru marea cântare;

Hotărnicită mereu de prieteni

Inima mea-i dimineaţă în floare.

 

 

 

 

 

Vremea vremii

 

 

 

Vine vremea când şi cerul îşi culege stelele

Intens pârguite de lumina din noi,

Omul încă nu are conştiinţa de sine a soarelui

Roşu de dinainte de amurguri şi ploi,

El se ştie doar un rob al cuvintelor neziditoare,

L-au îngheboşat sub păgâne dogme uitările,

 

 

Vine vremea când va scăpa şi de vinovăţia aceasta,

Aşteaptă doar să-şi înţeleagă îndepărtările;

Ruperea din iniţierile-n beznă va urma după-aceea, când

Vom fixa luceferii pe cer pentru totdeauna,

Apocaliptic vor suferi numai neguţătorii de iluzii, numai

Risipitorii de vânt care-nvolbură-n cale minciuna,

O să vezi, va veni vremea vremii deplină

Iniţiindu-ne definitiv în lumină!

 

 

 

 

 

Pe crucea clipei

 

 

 

Eu nu mai am altceva de trăit,

Mi-am făcut datoria faţă de specia umană,

I-am consolidat viitorul dăruindu-i copii,

Lacrima lor mă transformă-n icoană;

 

 

Urmează doar să mă despovărez şi de cântece,

Rănile mele sângerează pe crucea clipei,

Sunt pregătit să mă preling în uitare,

Uitării conturându-i foşnetul cald al aripei.

 

 

 

 

 

Nici pasăre, nici vânt, nici idee

 

 

 

Poezia n-a fost niciodată pasăre,

ci numai umbra zborului rătăcind pe pământ

în căutarea trupului care s-o încapă şi în aflarea

acelui cuvânt:

 

 

poezia n-a fost niciodată vânt,

ci numai clătinarea frunzei pe ramuri

sau poate că doar respiraţia iernilor ostenite

pe geamuri:

 

 

poezia nu a fost şi nu este idee,

ci numai neliniştea omului în căutare de sine

şi în aflarea împăcării din urmă

depline:

 

 

poezia nu este nici pasăre, nici vânt, nici idee,

ci doar o stare de veghe târzie

pe care o trăiesc copiii în vremea-n care bărbaţii

o aştern pe hârtie.

 

 

 

 

Mă rog frunzei, apei, luminii

 

 

 

Aş vrea ca şi sufletul să fie muritor,

în fond sufletul meu înseamnă atât de puţin,

nu am dreptul să mă trufesc cu veşnicie,

iar de ispăşit am ispăşit prin destin;

ce-a fost bun în ce-am fost am trăit cu toţi porii,

n-a rămas nimic de depus în temple păgâne

în care supravieţuiesc doar cenuşile

încăpăţânaţilor în a rămâne:

 

 

ar fi cumplită neodihna fără de sfârşit,

în fond şi desăvârşirea te-ar putea osteni,

n-aş mai vrea să suport caznele armoniei depline

după ce m-am tot îndurat prin a fi;

de aceea mă rog frunzei, apei, luminii

şi celorlalte înfăţişări ale unui dumnezeu îndurător:

Tată, dacă ţi-s fiu, ia paharul acesta de la mine,

ai milă şi-mi fă sufletul tot muritor!

 

 

 

 

 

Martor al anotimpurilor

 

 

 

Am de mărturisit câteva anotimpuri,

câteva sălcii de pe malului Moldovei,

câteva umbre ale vârstelor risipite alene

prin Bucovina trăită şi cu sufletul slovei,

 

 

altceva n-a mai fost (exceptând şipotul Vamei),

nici măcar sărbătorile consumate păgân,

dar nu-mi recunosc decât calitatea de martor

al anotimpurilor în care rămân:

 

 

Bună seara, ninsoare, bună vreme cocorilor,

ierburilor smălţuind repetabile câmpurile,

obcinilor învelite în toamnă nebună,

eu nici pe veşnicie n-aş da anotimpurile!

 

 

 

 

Post-restant

 

 

 

Am cercetat atent

fiecare încăpere

a templului

până am descifrat

sacra taină

a poeziei:

 

 

poemele sunt

tot atâtea scrisori

adresate

copilăriei;

 

 

apoi am ciopli

în sufletul meu

cu o ciudată

caligrafie:

FIINŢEI DIN TEMPLU

CĂSUŢA POŞTALĂ 1-15

POST-RESTANT

PE VECIE.

 

 

 

 

Cât un pumn de cireşe

 

 

 

Cineva va răspunde odată

pentru păsări, pentru struguri necopţi,

s-aruncăm cu o piatră în grauri,

s-aruncăm cu un graur în nopţi

şi-apoi nopţile bete şi triste

să le bateţi în fire de iarbă,

cineva va răspunde odată,

parcă-aud: vârsta-ncepe să fiarbă!

 

 

Cineva va răspunde odată,

e firesc, e util să se-ntâmple

şi cenuşa aceea şi doare

şi cenuşa aceea şi împle,

numai graurii, graurii negri

peste cerul din scame şi feşe

azi îmi cer şi-mi înscriu datoria:

vârsta mea cât un pumn de cireşe!

 

 

 

 

 

Filosoful de după-amiază

 

 

 

Filosoful de după-amiază despre fericire confirmă:

trebuie să crezi în singurătatea cifrelor exacte

trebuie să-ţi pipăi unicitatea principiilor

cu un cuţit despicând ziua de noapte.

Turnul lui pe apusuri se lasă, se-nclină

ritmic se aud saboţii filosofului de după-amiază

universul rămâne într-o singurătate ultimativă

nimeni nu mai ştie piatra-n ea ce visează

 

 

nimeni nu mai poate rosti fără să-şi amaneteze demnitatea

adevărurile ca nişte păsări au încetat să mai fie

cei care au plâns spală fundaţia turnului cu litere,

niciodată n-o să-mi regăsesc degete strigându-le cu numele tău, poezie!

 

 

 

 

 

Deasupra brazdei

 

 

 

Deasupra brazdei ca o frontieră

între odihnă calmă şi trezire

se năpusteşte fără veste grâul

ameninţând prin jur cu nemurire

şi sori zemoşi întemniţaţi în boabe

ademeniţi acolo de căldură

peste grumazul brazdei ostenite

îşi regăsesc fireasca lor natură

 

 

căci în adâncuri tainice se coace

o cosmică superbă libertate

doar când se ară câmpul cu luceferi

şi se-nsămânţă-n el eternitate,

doar când ţăranul ostenit presoară

cu mâneca lumină peste frunte

şi când cu gest de pregătire-a tainei

ţăranul e asemenea unui munte.

 

 

 

 

 

Bea, omule, hai bea şi dumneata!

 

 

 

Se consuma pe continent cu spaimă

de parcă scăpătase peste veac

acelaşi asasin cu ştate pline

de un nesomn şi de un somn buimac,

se consuma pe continentul leneş

într-o vâscoasă parcă scufundare

şi-atunci poeţii, ronţăind din verbe,

scoteau ţăranul nostru din uitate,

 

 

dar neuitat şi anonim cu nuci

prin buzunare dându-se de-a dura,

el desfăcea în fiecare piatră

câte-un izvor dezlănţuit cu gura

fără să-şi scrie numele pe ghizduri,

ci doar privind de parcă-ar aştepta

un oaspete de-aiurea ca să-i spună:

bea, omule, hai bea şi dumneata!

 

 


Pagina 49 din 1,483« Prima...102030...4748495051...607080...Ultima »