Aşa vă place Istoria? | Dragusanul.ro - Part 39

„Icoana” reală a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

*

Ştirea despre descoperirea unui „chip al lui Ştefan cel Mare” în biserica romano-catolică din Przemiśl, publicată, fără reveniri, în gazetele transilvane „Foaia diecezană” (Anul XXXIV, Nr. 10, Caransebeş 10/23 martie 1919) şi „Unirea” (Anul XXIX, Nr. 56, sâmbătă 15 martie 1919, p. 3), nu ar fi avut prea multă crezare, în faţa mea, dacă nu aş fi ştiut că în bătăliile cumplite din 1914 şi 1915, Przemiśl a fost apărat de năvala ruşilor de către 44.000 de ostaşi, toţi bănăţeni, ardeleni şi bucovineni (Gazeta Transilvaniei, Anul LXXVIII, Nr. 62, joi 19 martie / 1 aprilie 1915), iar ostaşii, în vreme de asediu, au obiceiul de a intra des prin biserici, ca să aprindă câte o lumânare şi ca să se roage. Prin urmare, este de presupus că „românii austriaci”, cum obişnuiau să se „intituleze”, ca să se deosebească, în plan superior, de „regăţeni”, şi mai ales vreun intelectual dintre ei a descoperit „icoana” care îl „reprezintă în mărime naturală pe Ştefan cel Mare. Icoana se află în dreapta bisericii, la intrare, şi poartă inscripţia următoare „Stehnanus Magnus dux Valachorum anno Domini 1494”. O icoană nu putea fi, dar un portret, da.

E greu de identificat provenienţa ştirii, pentru că „acolo au fost honvezii (miliţienii) noştri bin Banat, întreaga divizie de la Vârşeţ, batalioanele de la Lugoj, Orşova şi Oraviţa, de la Arad, din Sătmar, miliţienii austrieci din Bucovina, tot români, şi artilerie din Banat, pe lângă artileria din Viena şi Galiţia… Între cei împresuraţi se aflau vice-colonelul Petru Babeu, severul căpitan de honvezi din Lugoj, Silviu Bordan… căpitanul Petru Jucu, unul din cei mai populari şi mai iubiţi ofiţeri ai garnizoanei… directorul de bancă Emil Comşa, a cărui tânără soţie dase, acasă, naştere primului copil… Dr. Cori Papp şi Dr. Bojincă din Ticvani, apoi preotul militar Rista, profesorii Ales. Maroşan, Tudor Bujor şi I. Brăteanu din Bucovina, farmaciştii Muntean şi Erdely, apoi Dr. Popovici, A. F. Lugojan, Ioanovici, Ionescu, Marian, Meza Ciosa… N-avem sat în Banat care să nu-şi fi avut fii în Przemysl” (Gazeta Transilvaniei, Anul LXXVIII, Nr. 59, duminică 15/28 martie 1915). Oricum, cineva a identificat acel portret, care înseamnă altceva decât fresca din biserica franciscană din Przemyśl, care înfăţişează moartea a cinci călugări franciscani, uciși de soldații lui Ştefan cel Mare, în piața din faţa primăriei din Przemyśl, în 20 iulie 1495, zi în care şi biserica a fost dată pradă focului. În frescă, Ştefan cel Mare este „Stephanum Schismaticum Valachorum Palatinum infensissimum catolicorum hostem”, deci „trădător al Palatinului” şi „duşman al catolicismului”, în 20 iulie 1495. Şi-atunci, cum se poate explica prezenţa unui tablou, în biserica pe care avea să o ardă peste doar un an, în 1494?

În 1494, Ştefan fusese invitat la reuniunea de la Levočza, unde regele Poloniei, Jan Olbracht, electorul de Brandenburg, Jan Cicero, regele Ungariei și cehul Władysław Jagiellończyk plănuiau o concentrare a forţelor, pentru izgonirea turcilor din Europa. Probabil toţi au făcut haz pe seama voievodului „schismaticum”, dar care, în mod inexplicabil pentru poloni, a primit informații, presupunând-se că de la unguri, că obiectivul real al expediției poloneze ar fi fost nu izgonirea turcilor și recuperarea porturile de la Marea Neagră, ci înlăturarea Muşatinului de pe tronul Moldovei, pe care ar fi urmat să urce prințul polonez Zygmunt. Să facă parte, oare, „icoana” din 1494, din strategia de păcălire a „Schismaticum Valachorum”-ului de către cei patru lideri militari catolici? În fond, tablourile lui Jan Olbracht, Jan Cicero şi al lui Władysław Jagiellończyk încă există, dar nici ele în biserica în care au fost puse, în toamna anului 1494, ci doar prin cărţi vechi, reproduse după portretele originale.

Menţionat în Cronica lui Nestor (1100) ca fiind atestat documentar în anul 981, Przemyśl are, în faţa Primăriei (Ratusz), o biserică romano-catolică, cu temelia aşezată de călugării dominicani, încă din anul 1412, ridicată la rang de catedrală în 1460, dar încă neterminată în 1495, când au ars-o oştenii lui Ştefan cel Mare, în expediţia de represalii pentru trădarea lui Jan Olbracht (şi nu invers, cum spune inscripţia de pe fresca fotografiată şi răspândită în spaţiul polonez de fotograful P. Jaroszczak), reconstrucţia durând până în anul 1571.

După o lungă discuţie, în biroul meu, cu cernăuţeanul Vasile Hostiuc, din Mahala, care a făcut primele cercetări în Przemyśl, cu un entuziasm evlavios faţă de identitatea noastră naţională, înţeleg că un bun cunoscător al Catedralei, domnul Janek, lider al epitropilor, ne-ar fi indicat o nouă pistă, muzeele, iar în cazul în care nu vom găsi nici în muzee portretul căutat, înseamnă că tabloul „Stehnanus Magnus dux Valachorum anno Domini 1494” ori a ars, în vremea ultimului război mondial, ori a fost luat din biserică „de comunişti sau de alţi tâlhari”. Înclin să cred în a doua variantă, pentru că am văzut, pe cale virtuală, multe opere de artă medievală, ridicate de comuniştii polonezi din Catedrala din Przemyśl, expuse frumos în modernul Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (Muzeul Național din regiunea Przemyśl – la o primă testare, s-ar părea că nu este nici acolo), instituţie cu care va trebui să luăm cât mai urgent legătura, măcar pentru a căuta răspunsuri, pentru că proprietarul de astăzi al tabloului din 1494 ar putea beneficia de un adevărat pelerinaj al românilor, câteva milioane anual, dacă singurul tablou, şi încă în mărime naturală, al lui Stefan III Mołdawski, Stefan III Wielki, făcut în timpul vieţii voievodului, ar fi expus undeva, în lume.

De ce mă interesează portretul lui Ştefan cel Mare din 1494, când avem atâtea şi atâtea închipuiri (portretele de pe frescele mănăstirilor sunt făcute în vremea lui Petru Rareş, deci nici unul în timpul vieţii lui Ştefan şi duc mai curând spre asemănări cu Rareş, decât cu Bogdan, care, conform veneţianului Matteo Murriano, îi semăna întru totul magnificului său părinte), unele chiar penibile, apogeul penibilului atingându-l statuia ecvestră de la Iaşi, care este, de fapt, cea a unui voievod polon. Şi polonezii comandaseră o statuie, la acelaşi atelier şi, cum au sosit primii ca să-şi ridice „marfa”, au ales, între cele două statui, pe cea cu un călăreţ mai chipeş, cealaltă rămânându-ne nouă, românilor, care ne mulţumim, dintotdeauna cu orice. Iar eu, şi ca român, şi ca păşitor pe Calea lui Iisus, tare-mi doresc „icoana” reală a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt pentru închinările mele cu mintea şi cu sufletul.

Bogdan-Vlad, fiul lui Ştefan cel Mare, finul lui Vlad Ţepeş, pe o frescă din biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iaşi

Închipuire de Károly Pap de Szathmár

Fals grosolan (statuia unui mărunt voievod polon), de I. Martin şi Emmanuel Fremiet

*


Cum te poţi teleporta prin vremuri (I)

*

E ciudat şi interesant să poţi călători în timp, să te aşezi la masă cu exemplarele publicaţiei „Gazette” în faţă şi să începi să le răsfoieşti, de parcă ai căuta amintiri din viitor despre patria naşterii tale de atunci. Este mult mai uşor să-ţi domoleşti curiozităţile răsfoind o carte de istorie a românilor, unde cronica anilor este făcută precis, chirurgical, dar, în cazul acesta, ţi-ar lipsi inefabilul prezentului continuu şi nu ai putea auzi taraful din fruntea cavaleriei moldoveneşti, la ocuparea, fără luptă, a cetăţii Oradea Mare, cântând „Haiducky”, taman ca la Krakowia, în 1502, când solii moldoveneşti participau la ceremoniile de depunere a jurământului de către regele Alexandru. Eu ştiu cum te poţi teleporta prin vremuri (o să te învăţ, Răzvan Mitoceanu, să ajungi, aşa cum visezi, la curtea boierului Kapri din Iacobeşti, în verile anilor 1908 şi 1909, ca să-i poţi asculta pe lăutarii bucovineni, chiar dacă presupun că deja ştii singur cum să o faci) şi, pentru că nu refuz tovarăşi de drumeţie, voi semăna troscotul vestitor de drum lung de-a curmezişul veacurilor:

*

1631, aprilie 10: „Ambasadorul lui Rakotzy, care a fost trimis de domnul său, la marele Sultan, să-i ducă tributul celor zece mii de paiete, pe care i l-a plătit anual, şi să solicite un cât mai mare ajutor, să trimită o armată în Ungaria, pentru a se opune ameninţărilor Împăratului, susţinând că, fără asistenţă militară, nu va putea apăra singur Transilvania, dar, la fel, şi Moldova şi Valahia se vor pierde. Ceea ce îngrijorează este vestea care vine de la Curtea Imperială, care afectează pacea Transilvaniei” (Gazette, De Constantinople, le 10 Avril 1631).

*

1631, mai 24: „Marele sultan a publicat comunicatul său despre războiul întreprins împotriva Regelui Persiei. S-a subliniat, cu privire la această incursiune,  că a fost cucerit oraşul Dillé, care înseamnă un bastion important pentru turci, în acele părţi, şi că nu au fost deloc temperate neliniştile transilvănenilor din Ungaria, în urma disputei dintre Palatin şi Rakotzy. Se vorbeşte de schimbarea marelui Vizir, pentru că s-a compromis într-atât, încât nimeni nu vrea să mai lupte sub conducerea lui… Ambasadorul Prinţului Transilvaniei a primit însărcinări noi de la Begler-beiul Europei, de a se îndrepta, cu toate forţele şi cât mai repede, Prinţul împotriva Împăratului, la primul semnal al Paşei din Buda.  El nu mai este în puterea Împăratului, acest război continuând, așa cum se întâmplă în Ungaria, pentru că este întreţinut din Italia” (Gazette, De Constantinople, le 24 May 1631).

1631, iunie 11: „Ambasadorul Transilvaniei nu prea are încredere în pacea dintre Împărat şi Rakotzy, stăpânul său, și ar avea toate motivele să se îndoiască de ea, odată cu impulsul pe care rezidentul Împăratului îl va da Caimacanului, printr-o audiență expresă. Marele Sultan nu ar suporta noile condiţii ale acestei păci, dacă nu ar fi capcanele pe care persanii continuă să le întindă” (Gazette, De Constantinople, le 11 Juin 1631).

*

1631, iunie 14: „Paşa din Bosnia şi-a dat avizul pentru o mare bătălie între turci şi croaţi, care nu sunt de acord cu decizia Sultanului de a menţine pacea încheiată între Stăpânul şi Prinţul Transilvaniei.  Toată mângâierea marelui Sultan va fi dată de putinţa recuceririi Babilonului” (Gazette, De Constantinople, le 14 Juin 1631).

*

1631, august 6, Viena: „Un ceauşr turc a sosit aici pentru a se plânge că ungurii din Trasilvania (nu se mai foloseşte, pentru Transilvania, denumirea românească, ci germanicul Sibenbour – n. n.) au atacat, cu scopul de a tăia cât mai multe capete de turci, care au vrut să împiedice distrugerea uneia dintre cetăţile lor. Subiectul diferendului dintre Rakotzy, Ştefan Betlem şi David Solmy, cumnatul lui, din pricina urări a lui Solymi în sănătatea Împăratului, la o petrecere la care a participat şi Rakotzy, a atras atenţia tuturor şi a Marelui Sultan” (Gazette, De Vienne, le 6 Aoust 1631).


Primul portret al „crudului Dracula”

*

Cosmografia lui Sebastian Munster (1498-1552), publicată în 1544, apoi, în două ediâii latine, cea din 1550 şi cea din 1572,cuprinde, pe lângă câte o hartă a Transilvaniei şi a Valahiei, nume sub care e cuprinsă şi Moldova, marcată, totuşi, pe hartă, un insolit portret al „crudului Dracula”, o imagine a castelului Huniazilor şi un semn heraldic, pentru Valahia, asupra căruia nu mă pot pronunţa, pentru că, neinteresându-mă, subiectul mi-e cu totul străin. Am copiat şi o hartă a Constantinopolului, pentru că este interesantă-

*

Am preluat imagini din „Cosmographiae universalis lib. VI. in quibus iuxta certioris fidei scriptores, sine omni cuiuscunq[ue] molestia, uel laesione, describuntur, omnium habitabilis orbis partium situs propriæq[ue] dotes. regionum topographicae picturae, 1572”, colecţia John Carter Brown Library.

*

 

*


1860: Prefecturile şi subprefecturile României

Judeţul Argeş. Reşedinţa: Piteşti.

Prefect: D. Chiriţeanu

Director: C. Manolescu

Poliţai: D. Tâmpeanu

Plase şi plaiuri:

Olt, subprefect: G. Negulescu

Cotmeana, subprefect: I. Hristopolu

Lovişte, subprefect: C. Predescu

Topolog, subprefect: C. Balotă

Argeş, subprefect: A. Petrescu

Gălăseşti, subprefect: C. Botea

Piteşti, subprefect: I. Trifon

*

Judeţul Bacău. Reşedinţa: Bacău.

Prefect: E. Ghica

Director: Hociuma

Poliţai: V. Moruzi

Plase şi plaiuri:

Tazlău de Sus, subprefect: Z. Moldoveanu

Tazlău de Jos, subprefect: D. Rafail

Trotuş, subprefect: Al. Mârzea

Bistriţa de Sus, subprefect: Dim. Talia

Bistriţa de Jos, subprefect: V. Dimitriu

Ocna-oraş, poliţian: Şt. Brăteanu

*

Judeţul Botoşani. Reşedinţa: Botoşani.

Prefect: N. Cănănău

Director: C. Dimache

Poliţai: C. Bălăceanu

Plase şi plaiuri:

Ştefăneşti, subprefect: P. Gheorghiadi

Coşula, subprefect: P. Misihănescu

Meletin, subprefect: Const. Placa

Târgului, subprefect: D. Ivaşcu

Siret, subprefect: Iorgu Nicoliţă

Jijia, subprefect: Iancu Curuzi

*

Judeţul Brăila. Reşedinţa: Brăila.

Prefect: I. Lenşiu

Director: N. Murgăşeanu

Poliţai: D. Bălăceanu

Plase şi plaiuri:

Vădeni, subprefect: M. Constantinescu

Balta, subprefect:N. I. Cherculescu

*

Judeţul Bolgrad. Reşedinţa Bolgrad (Cetatea Albă).

Prefect: I. Panaitescu

Director: Iacovache

Plase şi plaiuri:

Domenii (provizoriu) , subprefect: Ion Ciolan

Ismail, subprefect: Nicolae Paruşi

Cahul-Prut, subprefect: D. Tătuşescu

*

Judeţul Buzău. Reşedinţa: Buzău.

Prefect: D. Iacovache

Director: N. Polizu

Poliţai: N. Sărăţeanu

Plase şi plaiuri:

Câmpu, subprefect: D. Criteanu

Slănic, subprefect: m. Alessandrescu

Buzău, subprefect: Iorgu Tarca

Sărăţi, subprefect: G. Georgescu

Tocani, subprefect: D. Crăciunescu

Pârscovului, subprefect: Iorgu Chirculescu

*

Judeţul Cahul. Reşedinţa: Cahul

Prefect: Gorovei

Director: Ghibănescu

Poliţai: I. Chiru

Plase şi plaiuri:

Tigheci, subprefect: Gg. Fratula

Costangalia, subprefect: Gg. Constantinescu

Cotu-Mare, subprefect: Hrist. Iliescu

*

Judeţul Covurlui. Reşedinţa: Galaţi.

Prefect: I. Raşeanu

Director: D. Atanasiu

Poliţai: Theodor Alevra

Plase şi plaiuri:

Siret, subprefect: I. Stroescu

Horimea, subprefect: G. Rugeanul

Prut, subprefect: I. Plesnilă

*

Judeţul Dâmboviţa. Reşedinţa: Târgovişte.

Prefect: D. Florescu

Director: H. Schipore

Poliţai: Gr. Ciocărdia

Plase şi plaiuri:

Dâmboviţa, subprefect: N. Alessandrescu

Dâmboviţa-Plai, subprefect: Dan Sinescu

Deal, subprefect: Const. Georgescu

Bolentin, subprefect: I. Potlogeanu

Ialomiţa-Plasă, subprefect: Chr. Pariano

Ialomiţa-Plai, subprefect: En. Arsenescu

Cobia, subprefect: A. Condeescu

*

Judeţul Dolj. Reşedinţa: Craiova.

Prefect: C. Cerchez

Director: I. Georgescu

Poliţai: N. Deşliu

Plase şi plaiuri:

Baltă, subprefect: I. Theodirian

Dumbravă, subprefect: M. Moţăţeanu

Jiul de Jos, subprefect: A. Căcusteanu

Jiul de Sus, subprefect: C. Viişoreanu

Câmpul, subprefect: N. I. Constantinescu

Ocolul, subprefect: M. Sorghiade

Amaradia, subprefect: Gr. Bălăcioiu

Calafat – oraşul, poliţai: N. Abramovici

*

Judeţul Dorohoi. Reşedinţa: Dorohoi.

Prefect: Codrescu

Director: Panu

Poliţai: G. Pisoţchi

Plase şi plaiuri:

Coşula, subprefect: Al. Scolar

Prutul de Sus, subprefect: Ion Brăescu

Prutul de Jos, subprefect: Al. Moriţi

Herţa, subprefect: Al. Şlief-Gheorghiu

Berhometele, subprefect: G. Calcăntaur

Basen, subprefect: D. Mintici

Herţa – oraşul, poliţai: Popescu

Mihăileni – oraşul, poliţai: A. Răuţ

*

Judeţul Fălciu. Reşedinţa: Huşi.

Prefect: Colonel D. Miclescu

Director: Nica

Poliţai: Ioan Şandru

Plase şi plaiuri:

Prutul, subprefect: Ioan Licu

Crasna, subprefect: Const. Gheţu

Mijloc, subprefect: Vasile Popescu

Podoleni, subprefect: M. Iliescu

*

Judeţul Gorj. Reşedinţa: Târgu Jiu.

Prefect: D. Ştefănescu

Director: A. Crăsnaru

Poliţai: Strat Bălăcescu

Plase şi plaiuri:

Vulcani, subprefect: C. Bălăcescu

Jiul, subprefect: Z. Bălteanu

Nicolu, subprefect: M. Urechescu

Novaci, subprefect: T. Drăgoescu

Gilort, subprefect: N. Săulescu

Amaradia, subprefect: Ioan Vladimirescu

*

Judeţul Ialomiţa. Reşedinţa: Călăraşi.

Prefect: N. Bagdat

Director: E. Gogălniceanu

Poliţai: N. Malteţeanu

Plase şi plaiuri:

Borcea, subprefect: P. Şerbănescu

Ialomiţa, subprefect: C. Perieţeanu

Câmpul, subprefect: A. Fochiade

Balta, subprefect: Gg. Murgeanu

*

Judeţul Iaşi. Reşedinţa: Iaşi.

Prefect: N. Catargiu

Director: M. Idieru

Secretar: I. Antoniadi

Plase şi plaiuri:

Copou, subprefect: Gg. Ivanovici

Brăniştea, subprefect: C. Cessianu

Bahlui, subprefect: –

Turia, subprefect:Const. Lambrino

Codru, subprefect: Const. Manole

Cârligătura, subprefect: Iord. Stamate

Slovnicul, subprefect: Const. Botez

Târgu Frumos – oraş, poliţai: P. Ciurea

*

Judeţul Ilfov. Reşedinţa: Bucureşti.

Prefect: M. Marghiloman

Director: D. Rizu

Plase şi plaiuri:

Negoeşti, subprefect: M. Capeleanu

Olteniţa, subprefect: Gg. Tâmpeanu

Sabaru, subprefect: A. Dimitrescu

Dâmboviţa, subprefect: A. Iulian

Mostiştea, subprefect: D. Vasilescu

Snagov, subprefect: Sp. Rădulescu

Olteniţa – Oraş, poliţai: Ion Deivos

*

Judeţul Ismail. Reşedinţa: Ismail.

Prefect: I. Dimitrescu

Director: N. Culici

Poliţai; Şt. Petrachescu

Tusla – Oraşul, poliţai: T. Vasilescu

*

Judeţul Mehedinţi. Reşedinţa: Turnu Severin.

Prefect: –

Director: I. Capelescu

Poliţai: N. Marinescu

Plase şi plaiuri:

Motru de Jos, subprefect: Gg. Eliad

Motru de Sus, subprefect: Gg. Aldescu

Blahniţa, subprefect: Ioan Silişteanu

Ocol, subprefect: N. Calotescu

Dumbrava, subprefect: D. Boşogescu

Câmpul, subprefect: N. Şerbănescu

*

Judeţul Muscel. Reşedinţa: Câmpulung.

Prefect: Bucşănescu

Director: P. Părăianu

Poliţai: St. Homorescu

Plase şi plaiuri:

Râurile, subprefect: P. Cerchez

Argeşul, subprefect: Al. Lămotescu

Nucşoara, subprefect: C. Sănulescu

Podgorie, subprefect: Gr. Tănăsescu

Dâmboviţa, subprefect: D. Popescu

*

Judeţul Neamţ. Reşedinţa: Piatra.

Prefect: Gr. Rosetti

Director: P. Isăcescu

Poliţai: N. Georgiadi

Plase şi plaiuri:

Bistriâa, subprefect: Gr. Em. Miclescu

Muntele, subprefect: Pavel P. Pavlu

Piatra, subprefect: Const. Ruginschi

Piatra de Sus, subprefect: Gg. Dimitriu

Piatra de Mijloc, subprefect: St. Nicolescu

Neamţ – Oraşul, poliţai: D. Mătăsaru

*

Judeţul Olt. Reşedinţa: Slatina.

Prefect: C. Mano

Director: D. Isăcescu

Poliţai: C. Drujescu

Plase şi plaiuri:

Vedea, subprefect: S. Niculescu

Mijloc, subprefect: Ion Polihronu

Olt, subprefect: C. Alimănescu

Şerbăneşti, subprefect: Hr. Vidulea

*

Judeţul Prahova. Reşedinţa: Ploieşti.

Prefect: I. Negulescu

Director: C. Poteca

Poliţai: D. Hariton

Plase şi plaiuri:

Cricov, subprefect: –

Potgorie, subprefect: D. Gealet

Filipeşti, subprefect: T. Drăgulănescu

Câmpul, subprefect: Gr. Tănăsescu

Tirşioru, subprefect: Ioan Sevaţeanu

Prahova, subprefect: Iorgu Niculescu

Teleajen, subprefect: T. Mârzea

*

Judeţul Putna. Reşedinţa: Focşani.

Prefect: D. Tufelcic

Director: Zanole

Poliţai –

Plase şi plaiuri:

Vrancea, subprefect: I. Georgiu

Gârlele, subprefect: N. Burlacu

Răcăciuni, subprefect: A. Cristodorescu

Zabranţi, subprefect: Gg. Golişceanu

Bilieşti, subprefect: N. Boianu

Odobeşti, subprefect: Gg. Petrov

Panciu, subprefect: P. Stoenescu

*

Judeţul Râmnic. Reşedinţa: Râmnicu Sărat.

Prefect: I. Robescu

Director: C. Chivulescu

Poliţai: Gg. Virgulescu

Plase şi plaiuri:

Râmnicu de Sus, subprefect: Ianache Licoenescu

Râmnicu de Jos, subprefect: I. Protopopescu

Oraşului, subprefect: A. Tătăranu

Marginea de Sus, subprefect: I. Năstăsescu

Marginea de Jos, subprefect: G. Petrescu

Grădiştea, subprefect: C. Tătăranu

Râmnicul, subprefect: C. Ionescu

*

Judeţul Romanaţi. Reşedinţa: Caracal.

Prefect: Chr. Marghiloman

Director: D. Slăvescu

Poliţai: Gr. Grigoriu

Plase şi plaiuri:

Oltul de Sus, subprefect: C. Prijbeanu

Oltul de Jos, subprefect: C. Voiculescu

Ocol, subprefect: C. Macarescu

Olteţul, subprefect: B. Varlam

Fundul, subprefect: A. Androiu

*

Judeţul Roman. Reşedinţa: Roman.

Prefect: M. Jiora

Director: I. Theodorescu

Poliţai: I. Sorbul

Plase şi plaiuri:

Moldova, subprefect: C. Smerea

Siretul de Sus, subprefect: P. Pavelescu

Siretul de Jos, subprefect: C. Vasiliu

Fundu, subprefect: A. Andreiu

*

Judeţul Suceava. Reşedinţa: Fălticeni.

Prefect: P. Safta

Director: P. Gorovei

Poliţai –

Plase şi plaiuri:

Muntele, subprefect –

Moldova, subprefect –

Siret, subprefect –

Şomuz, subprefect –

*

Judeţul Tecuci. Reşedinţa: Tecuci.

Prefect: C. Nanu

Director: I. Atanasiu

Poliţai: I. Mitescu

Plase şi plaiuri:

Bârladul, subprefect: N. Săviano

Berheiu, subprefect: I. Gergiadi

Zeleşcinul, subprefect: I. Iacovache

*

Judeţul Teleorman. Reşedinţa: Turnu Măgurele.

Prefect: I. I. Arion

Director: D. Constandinescu

Poliţai: D. Iordănescu

Plase şi plaiuri:

Teleorman, subprefect: C. Zamfirescu

Călmăţui, subprefect: And. Dimitrescu

Târgului, subprefect: G. Ghinescu

Margine, subprefect: V. Dimitrescu

Alecsandria – Oraşul, poliţai: Gg. Botea.

*

Judeţul Tutova. Reşedinţa: Bârlad.

Prefect: G. Lambrino

Director: V. Mitrea

Poliţai: N. Lipan

Plase şi plaiuri:

Pereschivă, subprefect: N. Dimitrescu

Târgul, subprefect: T. Negruţi

Simica, subprefect: N. Bujoreanu

Corod, subprefect: I. Filipide

Tutova, subprefect: M. Ghibănescu

*

Judeţul Vaslui. Reşedinţa: Vaslui.

Prefect: I. Rosetti

Director: Latif

Poliţai: V. Dimitrescu

Plase şi plaiuri:

Racova, subprefect: C. Stăcescu

Mijlocul, subprefect: C. Tucidide

Crasna, subprefect: Ioan Adam

Stemnicul, subprefect: N. Racoviţă

Fundurile, subprefect: D. Râşcanu

*

Judeţul Vlaşca. Reşedinţa: Giurgiu.

Prefect: P. Anghelescu

Director: C. Christidi

Poliţai: Ch. Vasilescu

Plase şi plaiuri:

Neajlov, subprefect: N. Manolescu

Glavacioc, subprefect: St. Boerescu

Châlniştea, subprefect: Ioan Paplica

Marginea, subprefect: Ioan N. Râniceanu

*

Judeţul Vâlcea. Reşedinţa: Râmnicu Vâlcea.

Prefect: G. Golescu

Director: Hr. Cotopolu

Poliţai: C. Zugrăvescu

Plase şi plaiuri:

Horezu, subprefect: St. Pleşoianu

Cozii, subprefect: Sc. Păltineanu

Ocolu, subprefect: C. Davidescu

Otăşiu, subprefect: Gr. Vlădescu

Olteţu de Jos, subprefect: N. Copăceanu

Olteţu de Sus, subprefect: Vas. Pleşoianu

Olt, subprefect: Dimit. Simulescu

(Almanah Român 1866, pp. 62-195).


Stemele judeţelor României lui Cuza Vodă

*

La sfârşitul anului 1865, apărea “Almanahul Român 1866“, în care s-a tipărit şi stema României, şi stemele judeţelor din principatele dunărene care, sub sceptrul lui Cuza Vodă, căpătaseră deja statut de ţară unită şi recunoscută ca atare, România. Altminteri, cum se glumea prin scrierile vremii, n-am mai fi fost cu toţii “rumâni” (iobagi), ci… principi. Cum ştiu că stemele acelea, de altfel primele, au rămas în general necunoscute, le pun la dispoziţia curiozităţilor, dar şi a celor care au nevoie de ele.

*


Pagina 39 din 40« Prima...102030...3637383940