1860: Prefecturile şi subprefecturile României | Dragusanul.ro

1860: Prefecturile şi subprefecturile României

Judeţul Argeş. Reşedinţa: Piteşti.

Prefect: D. Chiriţeanu

Director: C. Manolescu

Poliţai: D. Tâmpeanu

Plase şi plaiuri:

Olt, subprefect: G. Negulescu

Cotmeana, subprefect: I. Hristopolu

Lovişte, subprefect: C. Predescu

Topolog, subprefect: C. Balotă

Argeş, subprefect: A. Petrescu

Gălăseşti, subprefect: C. Botea

Piteşti, subprefect: I. Trifon

*

Judeţul Bacău. Reşedinţa: Bacău.

Prefect: E. Ghica

Director: Hociuma

Poliţai: V. Moruzi

Plase şi plaiuri:

Tazlău de Sus, subprefect: Z. Moldoveanu

Tazlău de Jos, subprefect: D. Rafail

Trotuş, subprefect: Al. Mârzea

Bistriţa de Sus, subprefect: Dim. Talia

Bistriţa de Jos, subprefect: V. Dimitriu

Ocna-oraş, poliţian: Şt. Brăteanu

*

Judeţul Botoşani. Reşedinţa: Botoşani.

Prefect: N. Cănănău

Director: C. Dimache

Poliţai: C. Bălăceanu

Plase şi plaiuri:

Ştefăneşti, subprefect: P. Gheorghiadi

Coşula, subprefect: P. Misihănescu

Meletin, subprefect: Const. Placa

Târgului, subprefect: D. Ivaşcu

Siret, subprefect: Iorgu Nicoliţă

Jijia, subprefect: Iancu Curuzi

*

Judeţul Brăila. Reşedinţa: Brăila.

Prefect: I. Lenşiu

Director: N. Murgăşeanu

Poliţai: D. Bălăceanu

Plase şi plaiuri:

Vădeni, subprefect: M. Constantinescu

Balta, subprefect:N. I. Cherculescu

*

Judeţul Bolgrad. Reşedinţa Bolgrad (Cetatea Albă).

Prefect: I. Panaitescu

Director: Iacovache

Plase şi plaiuri:

Domenii (provizoriu) , subprefect: Ion Ciolan

Ismail, subprefect: Nicolae Paruşi

Cahul-Prut, subprefect: D. Tătuşescu

*

Judeţul Buzău. Reşedinţa: Buzău.

Prefect: D. Iacovache

Director: N. Polizu

Poliţai: N. Sărăţeanu

Plase şi plaiuri:

Câmpu, subprefect: D. Criteanu

Slănic, subprefect: m. Alessandrescu

Buzău, subprefect: Iorgu Tarca

Sărăţi, subprefect: G. Georgescu

Tocani, subprefect: D. Crăciunescu

Pârscovului, subprefect: Iorgu Chirculescu

*

Judeţul Cahul. Reşedinţa: Cahul

Prefect: Gorovei

Director: Ghibănescu

Poliţai: I. Chiru

Plase şi plaiuri:

Tigheci, subprefect: Gg. Fratula

Costangalia, subprefect: Gg. Constantinescu

Cotu-Mare, subprefect: Hrist. Iliescu

*

Judeţul Covurlui. Reşedinţa: Galaţi.

Prefect: I. Raşeanu

Director: D. Atanasiu

Poliţai: Theodor Alevra

Plase şi plaiuri:

Siret, subprefect: I. Stroescu

Horimea, subprefect: G. Rugeanul

Prut, subprefect: I. Plesnilă

*

Judeţul Dâmboviţa. Reşedinţa: Târgovişte.

Prefect: D. Florescu

Director: H. Schipore

Poliţai: Gr. Ciocărdia

Plase şi plaiuri:

Dâmboviţa, subprefect: N. Alessandrescu

Dâmboviţa-Plai, subprefect: Dan Sinescu

Deal, subprefect: Const. Georgescu

Bolentin, subprefect: I. Potlogeanu

Ialomiţa-Plasă, subprefect: Chr. Pariano

Ialomiţa-Plai, subprefect: En. Arsenescu

Cobia, subprefect: A. Condeescu

*

Judeţul Dolj. Reşedinţa: Craiova.

Prefect: C. Cerchez

Director: I. Georgescu

Poliţai: N. Deşliu

Plase şi plaiuri:

Baltă, subprefect: I. Theodirian

Dumbravă, subprefect: M. Moţăţeanu

Jiul de Jos, subprefect: A. Căcusteanu

Jiul de Sus, subprefect: C. Viişoreanu

Câmpul, subprefect: N. I. Constantinescu

Ocolul, subprefect: M. Sorghiade

Amaradia, subprefect: Gr. Bălăcioiu

Calafat – oraşul, poliţai: N. Abramovici

*

Judeţul Dorohoi. Reşedinţa: Dorohoi.

Prefect: Codrescu

Director: Panu

Poliţai: G. Pisoţchi

Plase şi plaiuri:

Coşula, subprefect: Al. Scolar

Prutul de Sus, subprefect: Ion Brăescu

Prutul de Jos, subprefect: Al. Moriţi

Herţa, subprefect: Al. Şlief-Gheorghiu

Berhometele, subprefect: G. Calcăntaur

Basen, subprefect: D. Mintici

Herţa – oraşul, poliţai: Popescu

Mihăileni – oraşul, poliţai: A. Răuţ

*

Judeţul Fălciu. Reşedinţa: Huşi.

Prefect: Colonel D. Miclescu

Director: Nica

Poliţai: Ioan Şandru

Plase şi plaiuri:

Prutul, subprefect: Ioan Licu

Crasna, subprefect: Const. Gheţu

Mijloc, subprefect: Vasile Popescu

Podoleni, subprefect: M. Iliescu

*

Judeţul Gorj. Reşedinţa: Târgu Jiu.

Prefect: D. Ştefănescu

Director: A. Crăsnaru

Poliţai: Strat Bălăcescu

Plase şi plaiuri:

Vulcani, subprefect: C. Bălăcescu

Jiul, subprefect: Z. Bălteanu

Nicolu, subprefect: M. Urechescu

Novaci, subprefect: T. Drăgoescu

Gilort, subprefect: N. Săulescu

Amaradia, subprefect: Ioan Vladimirescu

*

Judeţul Ialomiţa. Reşedinţa: Călăraşi.

Prefect: N. Bagdat

Director: E. Gogălniceanu

Poliţai: N. Malteţeanu

Plase şi plaiuri:

Borcea, subprefect: P. Şerbănescu

Ialomiţa, subprefect: C. Perieţeanu

Câmpul, subprefect: A. Fochiade

Balta, subprefect: Gg. Murgeanu

*

Judeţul Iaşi. Reşedinţa: Iaşi.

Prefect: N. Catargiu

Director: M. Idieru

Secretar: I. Antoniadi

Plase şi plaiuri:

Copou, subprefect: Gg. Ivanovici

Brăniştea, subprefect: C. Cessianu

Bahlui, subprefect: –

Turia, subprefect:Const. Lambrino

Codru, subprefect: Const. Manole

Cârligătura, subprefect: Iord. Stamate

Slovnicul, subprefect: Const. Botez

Târgu Frumos – oraş, poliţai: P. Ciurea

*

Judeţul Ilfov. Reşedinţa: Bucureşti.

Prefect: M. Marghiloman

Director: D. Rizu

Plase şi plaiuri:

Negoeşti, subprefect: M. Capeleanu

Olteniţa, subprefect: Gg. Tâmpeanu

Sabaru, subprefect: A. Dimitrescu

Dâmboviţa, subprefect: A. Iulian

Mostiştea, subprefect: D. Vasilescu

Snagov, subprefect: Sp. Rădulescu

Olteniţa – Oraş, poliţai: Ion Deivos

*

Judeţul Ismail. Reşedinţa: Ismail.

Prefect: I. Dimitrescu

Director: N. Culici

Poliţai; Şt. Petrachescu

Tusla – Oraşul, poliţai: T. Vasilescu

*

Judeţul Mehedinţi. Reşedinţa: Turnu Severin.

Prefect: –

Director: I. Capelescu

Poliţai: N. Marinescu

Plase şi plaiuri:

Motru de Jos, subprefect: Gg. Eliad

Motru de Sus, subprefect: Gg. Aldescu

Blahniţa, subprefect: Ioan Silişteanu

Ocol, subprefect: N. Calotescu

Dumbrava, subprefect: D. Boşogescu

Câmpul, subprefect: N. Şerbănescu

*

Judeţul Muscel. Reşedinţa: Câmpulung.

Prefect: Bucşănescu

Director: P. Părăianu

Poliţai: St. Homorescu

Plase şi plaiuri:

Râurile, subprefect: P. Cerchez

Argeşul, subprefect: Al. Lămotescu

Nucşoara, subprefect: C. Sănulescu

Podgorie, subprefect: Gr. Tănăsescu

Dâmboviţa, subprefect: D. Popescu

*

Judeţul Neamţ. Reşedinţa: Piatra.

Prefect: Gr. Rosetti

Director: P. Isăcescu

Poliţai: N. Georgiadi

Plase şi plaiuri:

Bistriâa, subprefect: Gr. Em. Miclescu

Muntele, subprefect: Pavel P. Pavlu

Piatra, subprefect: Const. Ruginschi

Piatra de Sus, subprefect: Gg. Dimitriu

Piatra de Mijloc, subprefect: St. Nicolescu

Neamţ – Oraşul, poliţai: D. Mătăsaru

*

Judeţul Olt. Reşedinţa: Slatina.

Prefect: C. Mano

Director: D. Isăcescu

Poliţai: C. Drujescu

Plase şi plaiuri:

Vedea, subprefect: S. Niculescu

Mijloc, subprefect: Ion Polihronu

Olt, subprefect: C. Alimănescu

Şerbăneşti, subprefect: Hr. Vidulea

*

Judeţul Prahova. Reşedinţa: Ploieşti.

Prefect: I. Negulescu

Director: C. Poteca

Poliţai: D. Hariton

Plase şi plaiuri:

Cricov, subprefect: –

Potgorie, subprefect: D. Gealet

Filipeşti, subprefect: T. Drăgulănescu

Câmpul, subprefect: Gr. Tănăsescu

Tirşioru, subprefect: Ioan Sevaţeanu

Prahova, subprefect: Iorgu Niculescu

Teleajen, subprefect: T. Mârzea

*

Judeţul Putna. Reşedinţa: Focşani.

Prefect: D. Tufelcic

Director: Zanole

Poliţai –

Plase şi plaiuri:

Vrancea, subprefect: I. Georgiu

Gârlele, subprefect: N. Burlacu

Răcăciuni, subprefect: A. Cristodorescu

Zabranţi, subprefect: Gg. Golişceanu

Bilieşti, subprefect: N. Boianu

Odobeşti, subprefect: Gg. Petrov

Panciu, subprefect: P. Stoenescu

*

Judeţul Râmnic. Reşedinţa: Râmnicu Sărat.

Prefect: I. Robescu

Director: C. Chivulescu

Poliţai: Gg. Virgulescu

Plase şi plaiuri:

Râmnicu de Sus, subprefect: Ianache Licoenescu

Râmnicu de Jos, subprefect: I. Protopopescu

Oraşului, subprefect: A. Tătăranu

Marginea de Sus, subprefect: I. Năstăsescu

Marginea de Jos, subprefect: G. Petrescu

Grădiştea, subprefect: C. Tătăranu

Râmnicul, subprefect: C. Ionescu

*

Judeţul Romanaţi. Reşedinţa: Caracal.

Prefect: Chr. Marghiloman

Director: D. Slăvescu

Poliţai: Gr. Grigoriu

Plase şi plaiuri:

Oltul de Sus, subprefect: C. Prijbeanu

Oltul de Jos, subprefect: C. Voiculescu

Ocol, subprefect: C. Macarescu

Olteţul, subprefect: B. Varlam

Fundul, subprefect: A. Androiu

*

Judeţul Roman. Reşedinţa: Roman.

Prefect: M. Jiora

Director: I. Theodorescu

Poliţai: I. Sorbul

Plase şi plaiuri:

Moldova, subprefect: C. Smerea

Siretul de Sus, subprefect: P. Pavelescu

Siretul de Jos, subprefect: C. Vasiliu

Fundu, subprefect: A. Andreiu

*

Judeţul Suceava. Reşedinţa: Fălticeni.

Prefect: P. Safta

Director: P. Gorovei

Poliţai –

Plase şi plaiuri:

Muntele, subprefect –

Moldova, subprefect –

Siret, subprefect –

Şomuz, subprefect –

*

Judeţul Tecuci. Reşedinţa: Tecuci.

Prefect: C. Nanu

Director: I. Atanasiu

Poliţai: I. Mitescu

Plase şi plaiuri:

Bârladul, subprefect: N. Săviano

Berheiu, subprefect: I. Gergiadi

Zeleşcinul, subprefect: I. Iacovache

*

Judeţul Teleorman. Reşedinţa: Turnu Măgurele.

Prefect: I. I. Arion

Director: D. Constandinescu

Poliţai: D. Iordănescu

Plase şi plaiuri:

Teleorman, subprefect: C. Zamfirescu

Călmăţui, subprefect: And. Dimitrescu

Târgului, subprefect: G. Ghinescu

Margine, subprefect: V. Dimitrescu

Alecsandria – Oraşul, poliţai: Gg. Botea.

*

Judeţul Tutova. Reşedinţa: Bârlad.

Prefect: G. Lambrino

Director: V. Mitrea

Poliţai: N. Lipan

Plase şi plaiuri:

Pereschivă, subprefect: N. Dimitrescu

Târgul, subprefect: T. Negruţi

Simica, subprefect: N. Bujoreanu

Corod, subprefect: I. Filipide

Tutova, subprefect: M. Ghibănescu

*

Judeţul Vaslui. Reşedinţa: Vaslui.

Prefect: I. Rosetti

Director: Latif

Poliţai: V. Dimitrescu

Plase şi plaiuri:

Racova, subprefect: C. Stăcescu

Mijlocul, subprefect: C. Tucidide

Crasna, subprefect: Ioan Adam

Stemnicul, subprefect: N. Racoviţă

Fundurile, subprefect: D. Râşcanu

*

Judeţul Vlaşca. Reşedinţa: Giurgiu.

Prefect: P. Anghelescu

Director: C. Christidi

Poliţai: Ch. Vasilescu

Plase şi plaiuri:

Neajlov, subprefect: N. Manolescu

Glavacioc, subprefect: St. Boerescu

Châlniştea, subprefect: Ioan Paplica

Marginea, subprefect: Ioan N. Râniceanu

*

Judeţul Vâlcea. Reşedinţa: Râmnicu Vâlcea.

Prefect: G. Golescu

Director: Hr. Cotopolu

Poliţai: C. Zugrăvescu

Plase şi plaiuri:

Horezu, subprefect: St. Pleşoianu

Cozii, subprefect: Sc. Păltineanu

Ocolu, subprefect: C. Davidescu

Otăşiu, subprefect: Gr. Vlădescu

Olteţu de Jos, subprefect: N. Copăceanu

Olteţu de Sus, subprefect: Vas. Pleşoianu

Olt, subprefect: Dimit. Simulescu

(Almanah Român 1866, pp. 62-195).