MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 3

Dîngeni – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Dângenii

*

Toată suma caselor: 52

Scădere rufeturile, însă: 8

3 femei sărace

2 preoţi i dascăli

1 ţigan

1 jidov

1 oştean cu cartea prea înălţatului Feldmareşal, om străin

Rămân birnici: 44

*

Birnici:

*

Mihălachi, dohotar, vornic

Lupul sin (fiu) Radu

Vasile, ciobotar

Iordachi Ţinu

Toader Dobrotă

Eftimie zet (al) Dobrotă

Grigoraş sin (fiu) Dobrotă

Pavlo cel roş

Mihălachi Humă

Radul, bârsan

Gavril zet Selegian

Chiril Selegian

Eftimie Selegian

Niagul, bârsan

Simion Grosu

Simion nepot Grosului

Simion zet (al) Selejan

Ion Bolfă, de la un an zace

Pintilie Porcos

Vasile sin Chiril

Andreiu Porcos

Petre, vătăman

Lupul Capră

Toader Răilian, priş dun Buhăceni

Ion, muntian ot tam

Georgie sin Nechitii

Simion Tofan

Ursul sin Grigorii Şuşăn

Ignat Şuşăn

Enachi, cheptănar

Enachi, cioban

Andrei sin (fiu) Savin

Gavril Cumpătă

Dumitraşco Bantuş

Alexandru sin Chirilă

Costandin Botoşan

Timofti Pleşca

Ion a popei

Pavăl Bantăş

Toader, croitor

Ion Huzun

Savin Siliştian

Eftimie, ciobotar

Toader sin Sălăgian

*

Femei sărace:

*

Marie Şuşoai

Ioana, ruscă

Ilinca, ciobotăriţă

*

Rufeturi:

*

Preotul Neculaiu

Ion sin (fiu) preotului, dascăl

*

Ţigan: Vasile

 

Jidov: Isac

 

Oştean: Vasile Hrisan, oştean cu cartea prea înălţatului  Feldmareşal, ce slujeşte la polcul  Kabridin

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 521 şi 522


Hănești – Botoșani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Hăneştii

*

Toată suma caselor: 37

Scădere rufeturile, însă: 12

4 păstori a dumisale comisului Mihai Sturzii

3 femei sărace

2 ruptaşi

1 jidov

2 preoţi i dascăli

Rămân birnici: 25

*

Birnici:

*

Ion, vornic

Postolachi

Timoftii, scripcar

Toader cumnat vornicului

Ştefan, rus

Grigoraş Oboroce

Toader Mane

Eftimie Românescu

Tănasii Ţurcan

Tănasii Căţuroiu

Mihălachi zet (al) Tănasii

Sava brat (frate) vornicului

Ilie Ciornolachi

Costandin, pescar

Ion, cioban

Dumitru Ghirău

Vasile, rus

Ioniţă văr vornicului Ion, neputincios

Ştefan Hrincu

Lazor, ungurian

Alecsandru Porhirie, holtei cu mamă

Ivan, ciobotar, rus, holtei

Grigoraş Viţăl, slab

Costandin zet (al) Postolachi

Eftimie, slab

*

Păstorii comisului Mihai Sturza:

*

Toader, morar

Ion Mutul

Lupaşco văr popăi

Eftimie, hergheleiu

*

Rufeturi:

*

Preotul Acsintie

Neculai, dascăl

*

Ruptaşi:

*

Ion Valuian, ruptaş

Ursachi sin (fiu) lui, ruptaş

*

Jidov: Leiba

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 521


Sârbi – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Sârbii

*

Toată suma caselor: 47

Scădere rufeturile, însă: 47

42 poştaşi ce sunt daţi ajutor la poşta Volovăţ

2 femei sărace

2 preoţi i dascăli

1 jidov

*

Ce slujesc la poşta ot Volovăţ:

*

Enachi sin (fiu) Postolachi, vornic

Ilie Botezat

Acsintie sin Grigorie

Ştefan sin Dumitraşco

Postolachi sin Ipati

Georgii sin Ştefan

Ion sin Gavril

Vasile sin cărăuş

Eftimie sin Tronciul

Ştefan Ciupercă

Ion, văcar

Mihaiu, rus

Anton Gavril

Georgiţă Sârghii

Gavriliţă Ciorcan

Constandin Bănar

Lupul sin Gavril

Ion Mustaţă

Ion Ciupercă

Neculaiu sin Sârghii

Moisi Gogoman

Mihălachi sin Sârghii

Ioniţă Criţă

Toader

Ion Hodoroabă, holtei

Vasile, ciobotar

Ioniţă sin Postolachi

Costandin brat (frate) Ilie Botezat, holtei cu mamă

Eftimie Ostropăţ

Ioniţă sin Ciorcan

Vasile zet (al) Bănar

Lupul Criţ, slab

Vasile Văcăruţ, slab

Ioniţă sin diacon

Vasile, croitor

Costandin, argat preotului

Grigorii Căpăţână, olog

Vasile Beşliu

Toader Ciupercă

Vasile Ciupercă

Simion Curnegru

Ioniţă sin Postolachi

*

Femei sărace:

*

Marie Arhiroai

Lupa Bătănasă

*

Preoţi, dascăli:

*

Preotul Toader

Ştefan, dascăl

*

Jidov: Avram

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 520 şi 521


Săveni – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Săvenii

*

Toată suma caselor: 97

Scădere rufeturile, însă: 97

72 poştaşi, ce sunt daţi ajutor la poşta Ghireni

18 scutelnici ai dumisale jicniceresei Mariei Macrioai (Macri – n. n.)

2 femei sărace

1 jidov

4 preoţi i dascăli

*

Ce slujesc la poşta Ghireni:

*

Ştefan Sălăvăstru, vornic

Ursul Scântei

Dumitraşco Dolhăscul

Andronic Toader

Zaharie Corpaci

Vasile Dintiul

Tănasii Dintiul

Costin

Ion Topală

Dănălachi sin (fiu) Movilă

Costandin Păpuşă

Dumitru, crâşmar

Grigoraş sin vornic (Sălăvăstru – n. n.)

Giorgie nepot vornicesei

Toader Gudan

Eftimie Gotcă

Simion Ciocoiu

Mihălachi Ţapu

Simion sin vornic (Sălăvăstru – n. n.)

Neculai Mândru, slab

Gavril Suveică

Constandin, vornic, slab

Georgie Zgârcia

Toader Potop

Ioniţă brat (frate) Costandin

Gavril Borlen

Isac, crâşmar

Ion Rotul

Lupaţco Bănar

Ion Puilenco

Vasile, berar

Chiriac Năvălaico

Simion Ciocan

Grigoraş Glăvan

Ştefan Zbanţu

Vasile Cernescul

Ion Zapiva

Vasile Hutul

Chiriţă Dolhescul (Lungul, în româna veche – n. n.)

Lupul, vătăman

Georgiţă Nucă

Pentelie Suveică

Andrieş, văduvoi

Vasile Boghiul

Miron Mândrul

Vasile Orbu

Simion, vătăman

Ioniţă, cojocar

Andrieş Potop

Lupul Nucă

Ioniţă, vătăman

Lupul Bejan

Iacob

Eftimie Chicăroşie

Georgie, văcar

Mihaiu Dulgheriţă

Grigoraş Topală

Ion sin (fiu) Zaharie

Vasile sin Dochiţii, holtei

Ion sin Tănasii

Simion Scântei

Miron sin Urâtii, holtei

Matei brat (frate) Zaharie, holtei

Grigorii cumnat Condroman

Ioniţă cumnat Dintiului

Timuş, văcar

Grigoraş sin Gudenul, holtei

Ion Movilă

Andronic, rus

Vasile nepot vornicesei

Lupul Guden

Vasile zet (al) Mândrul

*

Scutelnicii jitniceroai Mariei Macri:

*

Tănasii

Grigoraş Onciul

Ion, vătăman

Chiriac Candraman

Ion Guşăilă

Toader Candraman

Vasile, ungurian

Ştefan Candraman

Gavrilă

Lupul, herghelegiu

Toader, văcar

Grigorie

Andreiaş, butnar

Toader, ciobotar

Ion Gudan

Costandin, cioban

Neculai, văcar

Vasile sin Lupaşco

*

Femei sărace:

*

Paraschiva Georgiţoai

Nastasia, dulgheriţă

*

Rufeturi: Preoţi, diaconi, dascăli

*

Preotul Vasile

Preotul Alicsandru

Costandin, diacon

Ioniţă, dascăl

*

Jidov: Leiba

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 519 şi 520


Golăşăi – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Golăşăi

probabil o câşlă (stână) a Săvenilor, localitatea nefiind menţionată nici în „Indicele” lui Alexandru Gonţa

*

Toată suma caselor: 5

Scădere rufeturile, însă: 2

2 herghelegii ai comisului Enachi

Rămân birnici: 3

*

Birnici:

*

Eftimie Ţurcan

Istrati Ţurcan

Ion zet (al) Ţurcan

*

Herghelegii boiereşti:

*

Ion, herghelegiu

Prodan, herghelegiu

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 519


Pagina 3 din 2012345...1020...Ultima »