Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Târgului (II) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Târgului (II)

 

Cernăuţi, 1832 – desen de I. Schubirsz

 

 

Satele Ustriţa, Horecia, Molniţa, Săhărău, Hriaţca, Culicenii,

Fundoaia, Godineştii, Buda, Nooa Săliţi, Beceştii,  Buda,

Godineştii, Ţintenii, Târnauca, Movila Herţii, Fundul Herţii, Pilipăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ustriţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Ustriţa (Ostriţa)

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 80. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 1 jidov, 1 ţigan. Rămân birnici 69.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Jăchilă

Toader Ciornei

Ilii, butnar

Precop Iurco

Ion, rusul

Ion, rotar

Toader Jăchilă

Nechita Butnăraş

Neculai fratele lui

Gheorghi Medvigă

Toader, butnar

Ion Popăscu

Gheorghi, muntean

Ştefan Roşca

Ion fiul popii

Grigoraş al Chibanii

Ion fiul Chibanii

Roman fratele lui

Vasile Ivaneţ

Hilip fiul lui Ivaneţ

Acsenti Chefuciac

Gavril al lui Ruşciac

Ion Ruşciac

Prodan Ruşciac

Toader Iancul

Grgori fiul Măricuţii

Gheorghi fiul morarului

Grigoraş fratele lui

Nechifor al morarului

Ion Ghinucian

Toader fiul lui Irimia

Dumitraşcu Pascal

Simion Lungul

Ilii Căzac

Macsin Goga

Simion Drobotă

Ion Buzneş

Alecsa fiul Pleşcăi

Mihai fratele popii

Vasile al lui Mihai

Ion fiul lui Pavel

Vasile, butnar

Dumitraşcu fratele lui

Gheorghi fiul lui Grigoraş

Irimie fratele lui Vasile

Toader fiul lui Vasile

Toader Creţu

Toader, păscar (pescar – n. n.)

Vasile al vornicului

Anton fiul lui Pavăl

Vasile fratele lui

Ion fratele lor

Hilip fiul lui Vasile

Dumitraşcu, rusul

Istrate Prega

Vasile Medviga

Vasile Prişcău

Andrei Gornă

Anton, rus

Vasile, rus

Timofti fratele lui

Filip Ciubotăraş

Gheorghi Roşca

Ion Dubei

Vasile, păscar

Grigoraş Paşco

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Maria Andriasa

Gafiţa

Tudosca

Tinca, butnăriţa

Iliana

Maria

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasile

Popa Toader

Andrei, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iancul fiul lui Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 384, 385

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Horecia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Horecia

 

Locul târgului, scutelnici mănăstirii Horecii, cu salvovgardii preînălţatului feldmareşal din velet

 

 

 

 

Toată suma caselor: 62. Scădere rufeturi, însă 62: 58 scutelnici mănăstireşti, 1 băran, 1 îmblător, 1 popă, 1 dascăl.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Andrei Futilă

Toader fiul lui Gavril

Nechita Ţivorigă

Sandul fiul lui Mihail

Vasile fiul lui Iacoboai

Ilaş Ţivorigă

Grigoraş, hotincian

Onofrei Şchiopu

Vasile Costaş

Dănilă

Dumitraşcu al lui Tudor

Andronic, ungurian

Simion fiul lui

Chirilă al lui Verinca

Mihail Sofronii

Mihalache, ruptaş

Vasile, ruptaş

Tănase fiul lui

Ion, ruptaş

Tudosie fiul lui Vasile

Pintelei Halunga

Toader Halunga

Ion fiul lui Vasile

Grigore fiul lui Vasile

Vasile Futilă

Iacob, hotincian

Toader Vaslin

Ştefan Verencu

Vasile fratele lui

Costandin Voroncă

Sandul fiul lui Găină

Andrei Voroncă

Savin fratele scripcarului

Costandin scripcar

Grigori fiul lui Ivan

Nechita Ţiverig

Sandul fiul lui Mihail

Vasile fiul lui Iacob

Ialiş Ţiverig

Carpu

Petre fratele lui

Toader Plăcintă

Andrei, rus

Andrei Rusniac

Vasile Ancer

Andrei Ţirig

Neculai Mazur

Petre, pânzar

Andrei al cojocăriţii

Ivan Paciuc

Onofrei, vătăman

Andrei Boszas

Andrei, blănar

Anton Surdul

Hrihor fiul lui Mihail

Ivan, morar

Iuri Rusnac

Mihai Covaluc

 

 

Rufeturi. Bărani:

 

 

Toader fiul lui Găină, băran

 

 

Îmblători:

 

 

Vasile Voroncă, îmblător

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Mihalachi, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 385

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Molniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Molniţa

 

Moşia lui Cărăcar şi Gorovei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 75: 51 poştaşi, 5 văduve, 4 jidovi, 15 case pustii.

 

 

 

Poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Gheorghi, vornic

Ion, rusul

Alecsa, rus

Ioniţă Tâlhar

Ilco, rusul

Ion Cuteţ

Iftemi fiul Onischii

Grigoraş Doljucan

Neculai al rusului

Ion Teliangă

Ion Căzăcuţ

Ilii fiul călăraşului

Mihalachi Holuşnei

Mihalache Holuşneţ

Tudosi, morar

Ion Macovei

Toader Zaiţă

Anton al Zelii

Acsinti, strugar

Pătraşco al Zeldii

Toader Căzacu

Gheorghi, vătăman

Chirilă Buzdugan

Simion Turnuciur

Tănasă Leica

Ilii fiul lui Tănasă

Constandin Leica

Ion, ciobotar

Miron fiul vornicului

Vasile Cătun

Vasile, chihaia

Ilii Chirilă

Lupul Bunduc

Alecsandru Frueraş

Ion Ponpăş

Vasile fiul croitorului

Ion Obadă

Ion Robul

Dumitraşco fiul lui

Vasile

Vasile Iarbălată

Apostol, strugar

Antohi

Andrieş Clupaci

Ursul Peşăscul

Toader fiul lui Bortă

Vasile Cutia

Tănasi Cuciurian

Vasile Loşba

Ion Găină

Irimia Borodacă

Iacob, morar

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Frosina

Paraschiva

Altă Paraschiva

Anghelina

Nastasia pârgăriţa

 

 

Jidovii:

 

 

Moisă

Leizăr

Iosip

Mendel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 385, 386

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Săhărău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Săhărău

 

Moşia dumisale Sandul Sturza

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 52: 37 liudi poştaşi, 4 văduve, 1 popă, 1 dascăl, 1 marchitan, 2 jidovi, 6 case pustii.

 

 

 

Liudi poştaşi la poşta Molniţa:

 

 

Acsinti, vornic

Vasile, mologhian

Vasile Ulman

Tănase Prescure

Vasile Alecsandri

Cozma Urmă

Lazor Păculescu

Ion Miclescu

Simion Giucovan

Lupaşco a Ilincăi

Ion fiul lui Toader

Dănilă fiul Ilincăi

Ion, rusul

Toader, morar

Ion, vătăman

Neculai Pluticu

Vasile Ţicovan

Neculai, bejenar

Vasile Dubău

Chirilă Prescură

Vasile, butnar

Ion Furnă

Pintelei Ciopa

Ion Scalcău

Lupaşcu Moisăi

Dumitraşcu Maleş

Ştefan, butnar

Iacob Maleş

Andronachi, blănar

Mihai Călancia

Sandul Buţura

Toma Cârco

Marco Calfala

Dămian Căzacuţ

Alecsandru, chihaia

Andriaşco Liaşcă

Vasile, rusul

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Nastasia

Măriuţa

Catrina

Aniţa

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ion

Mihail, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Hancu, jidov

Mindel, jidov

 

 

Marchitani:

 

 

Petre, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 386, 387

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hriaţca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Hriaţca

 

Moşia mănăstirii sfântului Spiridon

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 57: 38 poştaşi, 6 văduve, 2 popi, 1 diacon, 1 jidov, 1 băran, 8 case pustii.

 

 

 

Liudi poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Iftemie, vornic

Ion, olar

Gavril Pântescu

Dumitru Huşlon

Timofti, morar

Nichita Girbul

Gheorghi Alecsa

Ştefan Caba

Sofroni Hloşnii

Vasile fiul Scripii

Costandin Vreme

Costaşco Topală

Vasile fiul lui Toader

Toader fratele lui Dănilă

Grigoraş fiul lui Morăraş

Ion, rotar

Nicolae fiul rotarului

Ion Comândari

Andronachi

Costandin Obadă

Ion Gorgan

Necolai, rotar

Vasile Giuşcă

Andrei Topală

Toader Andoni

Gheorghe fiul lui Pricop

Dumitraşco Opincă

Mihai Tinco

Ion, butnar

Dănilă, rotar

Ursachi fiul lui Apostol

Toader fiul Nechitei

Toader, butnar

Ilii Văscul

Toader Tătar

Pricop Văscul

Ion Buga

Istrate, vătăman

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Aniţa

Vasilca

Palaghia

Acsinia

Safta

Simina

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Pătraşco

Popa Vasile

Diaconul Tudosi

 

 

Jidovi:

 

 

Ilie, jidov

 

 

Bărani:

 

 

Dumitraşco Căpeţe, băran

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 387

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Culicenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Culicenii

 

Moşia lui Vasile Holban, căpitan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 8 poştaşi, 17 case pustii, 1 popă, 2 dascăli, 1 mazil, 1 jidov.

 

 

 

Liudi poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Toader Hribu

Toader Sturza

Ion Sabie

Tănasie, dohotar

Vasile, strugar

Simion Epure

Ion Slănină

Neculai Cepiş

 

 

Rufeturi. Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Costandin

Dascălul Andrei

Dascălul Acsenti

 

 

Jidovi:

 

 

Mihăl, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Vasile Holban, căpitan de mazili

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 388

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Fundoaia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târgul Cernăuţilor

 

Moşia lui Vasile Holban, căpitan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 19 poştaşi, 1 popă, 1 jidov, 1 mazil, 7 case pustii, 1 văduvă.

 

 

 

Poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Enachi, vătăman

Ion Ţurcan

Andrei al lui Ţurcan

Vasile fiul popii

Vasile, ciobotar

Gheorghi Gânscă

Gavril, vieriul

Simion, butnar

Ion fiul rotăriţii

Toader, plugar

Simion fiul lui Martin

Ion, văcar

Andrei, văcar

Andrei Moşniaga

Sandul, rotar

Vasile, rusul

Luchian, hotincian

Toader, cojocar

Ivan, morar

 

 

Văduve:

 

 

Catrina, văduvă

 

 

Rufeturi. Preoţi:

 

 

Popa Toader

 

 

Jidovii:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Ion Holban, holtei, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 388

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Godineştii

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Godineştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 11:3 ruptaşi, 2 văduve, 1 jidov, 5 case pustii. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Scoţa

Simion fiul lui Loghin

Hrihor, morar

Costaşcu fiul lui Ţura

Vasile, morar

Vasile Posteucă

Vasile Stăvărachi

Anton Tone

Grigoraş Scripa

Toader fiul lui Popăscu

Toader, vătăman

Lupul fiul lui Gora

 

 

Rufeturi. Ruptaşi:

 

 

Ion Popăscu, ruptaş nou

Filip Gora, ruptaş nou

Andrunachi nepot lui Vlad, ruptaş nou

 

 

Văduve:

 

 

Aniţa Antonoai

Acsinia Pălădoai

 

 

Jidovi:

 

 

Călman, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 388, 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Buda

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Buda

 

Moşia lui Ilie Holban

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 13: 5 argaţi ai lui Holban, 1 popă, 1 mazil, 1 jidov, 4 case pustii.

 

 

 

Argaţii lui Holban:

 

 

Simion Robul

Vasile fiul lui Popa

Fedor fratele lui

Iacob, rusul

Vasile, rus

 

 

Văduve:

 

 

Măriuţa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Darii

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Ilie Holban, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Nooa Săliţi

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

Nooa Săliţi (Noua Suliţă sau Nouă Suliţe)

 

Moşia lui Costandin Volcinschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil vechi, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader a Lupii

Mihai, rus

Mihalachi Robu

Alecsa, rus

Vasile, rus

Ion, rus

Vasile, rus

Ştefan, văcar

Iacob al lui Bunduc

Ştefan a Gafiei

 

 

Rufeturi. Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Iacob

Mihalachi, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iţcu, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Costandin Volcinschi, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Beceştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Beceştii

 

Moşia Sandului Brahă şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 20: 2 mazili, anume Ion Brahă, vechi; Sandul Brahă, vechi, 4 ruptaşi, 1 diacon, 1 jidov, 12 case pustii. Rămân birnici 23.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan fiul lui Ilia

Vasile fratele lui

Ilia

Gavril Hortogol

Gavril al lui Jalobă

Toader Roşul

Gavril nepot lui Ilia

Vasile Jalobă

Gheorghi Buba

Ilii fiul lui Lupul

Ignat, rus

Macsin, rus

Toader Jalobă

Ştefan Cleleţ

Apostol

Vasile Huscă

Mihai, rusul

Vasile, morar

Mihălache fratele lui

Vasile, ciobotar

Vasile, vătăman

Luca al popii

Vasile fiul babii Marie

 

 

Rufeturi, Răzeşi:

 

 

Toader, ruptaş nou

Ion Irimicia, ruptaş nou

Gheorghi Irimicia, ruptaş nou

Gheorghi Nepoţel, ruptaş nou

 

 

Diaconi:

 

Ion, diacon

 

 

Jidovi:

 

Simion, jidov

 

 

Mazili:

 

Ion Brahă

Sandul Brahă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 389, 390

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Buda

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Buda

 

Moşia lui Ion şi Toader Holban, mazili

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 1 jidov, 3 văduve, 2 case pustii. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihalachi, vătăman

Vasile, olar

Grigori Lungul

Toader al lui Onofrei

Onofrei, rus

Dănilă al Aniţii

Iuri, rotar

Ion Roşca

Iacob, rus

Ştefa, rus

Costandin, argat

Hrihor Zaiţi, argat

Toader, argat

Tănasă, morar, calic

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Aniţa

Nastasia

Paraschiva

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Mihail

 

 

Jidovi:

 

Iţcu, jidov

 

 

Mazili:

 

Ion Holban, mazil vechi

Toader Holban, mazil vechi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 390

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Godineştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Godineştii

 

Moşia lui Lupul Nacul şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 11:  1 popă, 2 mazili, 2 jidovi, 4 văduve, 2 case pustii. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Ceucă, vornic

Gheorghi Pântescu

Andrei Pântescu

Dumitraşcu, scripcar

Ursul Oborocian

Tănasă Oborocian

Anton fiul lui Gheorghiţă

Simion fiul lui

Petre, rotar

Costandin Pompăş

Andrunachi Hribician

Gheorghi al lui Pântescu

Simion Pântescu

Vasile fiul lui Ceucă

Ursachi, vătăman

Ion Bombă

Lungul Buga

Vasile Buga

Toader Pântescu

Nechifor Robu

Ilco, rus

Toader, rus

Hrihor, morar

Chirilă Hlibocian

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

Paraschiva

Ioana

Ioana a Nechitei

Iliana, preuteasă

 

 

Preoţi:

 

Popa Ştefan

 

 

Jidovi:

 

Iancul, jidov

Strul, jidov

 

 

Mazili:

 

Mihalachi Onciul, mazil

Păladi Loja, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 390, 391

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ţintenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Ţintenii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 11: 9 şlehti ruptaşi, 2 case pustii. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, cioban

Matei, pânzar

Matei, rus

Grigoraş, vătăman

Andrei, ciubotar

Ion, pânzar

Vasile, rus

Toader, argat

Mihai, văcar

Vasile fiul lui Lupul

Dumitraşcu Arnăut

 

 

Rufeturi. Şlehti răzeşi:

 

 

Neculai Ţinte, ruptaş

Ştefan Ţinte, ruptaş

Chiriac Ţinte, ruptaş

Roman Ţinte, ruptaş

Vasile Ţinte, ruptaş

Ursul Ţinte, ruptaş

Andrei Prodan al lor, ruptaş

Vasile Marcu, ruptaş

Neculai Prodan, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 391

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târnauca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târnauca

 

Moşia stolnicului Dumitraşci Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 198. Scădere rufeturi, însă 66: 2 popi, 6 dascăli, 23 văduve, 8 slugi ale stolnicului, 1 jidov, 5 case cu turci, 3 ţigani, 18 case pustii. Rămân birnici 132.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Râncă, vornic

Ştefan fratele lui

Lupul Pistrugă

Chiruţ Jâcul

Miron Măniga

Ignat Râncă

Ştefan Pistrugă

Dumitru Topală

Ştefan Sofian

Ioniţă Bezar

Nechita Fipol

Enachi Scriba

Gheorghi Bezar

Grigoraş Bânzar

Ştefan Cosăuş

Ştefan Dron

Vasile Oborocian

Ion Savin

Neculai fiul lui Babii

Chiriac Zaharie

Mihălachi Sorohan

Vasile Zaharie

Lupul Gorencul

Ştefan Vasilachi

Toader Iosip

Nechita Sturza

Savin fiul lui Bughiţa

Grigori Curnegru

Lupul Braia

Neculai Hânciul

Mihalachi Fodoriuc

Gavril Roşca

Alicsandru Bârzău

Vasile Bârzul

Andrei Pătrăucian

Grigoraş Pătrăucian

Apostul Stridei

Ursul Stridei

Vasile Pătrăşcan

Andrieş, rotar

Gavril, salahor

Roman

Filip, olar

Ion Călugărian

Ion Vihor

Alicsandru Vihor

Costandin Pupăză

Alecsa Hluciuc

Ioniţă Gorencu

Macsin

Sandul, velnicer

Toader fiul lui

Toader Barescu

Dumitru Bortă

Neculai al lui

Neculai Minciună

Enachi Pătraşcu

Neculai Pătraşcu

Ion Botezat

Ifteni fiul lui Sandul

Vasile Jijie

Ion Covrig

Toader Căpcană

Ion, croitor

Ilii Duşcă

Gheorghi Bughiul

Toader Strugurian

Ştefan Tudosan

Ştefan Dabidaşcu

Grigori Prilipcian

Grigoraş Brânzău

Ion Găină

Tănase Ţocăş

Ursachi, cojocar

Vasilaş Belibou

Gavril fiul lui

Iftemi Ruscan

Grigoraş Belibou

Ursul Moşniagă

Ilii Gologan

Gheorghi Pombă

Vasile Sfeclă

Vasile Pombă

Ifteni Sfeclă

Nistor Săracu

Chiriac Arpenti

Vasile, rusul

Chirilă Mărici

Ursul Prilipcian

Ion Prilipcian

Dumitraşcu Prilipcian

Vasile Prilipcian

Ştefan Lungul

Toader fratele lui

Dumitraşcu Bezdia

Grigori Prilipcian

Gheorghi Ostafi

Acsinte Crihan

Costandin Crihan

Andrei Zvâncă

Ştefal al lui Stride

Dumitraşcu Dudun

Gavril Cinpoeş

Grigoraş Găină

Costantin Beldian

Vasile Sâlion

Tudosi Beldian

Vasile Topală

Iftemi Huzuiu

Andrei Jijii

Lupaşcu, rogojinar

Grigoraş Miluşescul

Greorghe fratele lui

Neculai fratele lor

Tudosi Brânzei

Grigoraş Buliga

Toader Ciocan

Vasile Căuş

Simion Figa

Anrhiri, rus

Ion Jitnic

Ion Bânzar

Costandin Roşca

Gheorghi Daşco

Luca Brânzoi

Costantin Tupaiur

Vasile Caciuc

Iov, rus

Simion, muntean

Matei Jijii

Onofrei, butnar

Iosip Crăciun

 

 

Slugile stolnicului Potlog:

 

 

Hriste, sârbul

Matei Aluiciuc

Toma Chipailă

Vasile Balan

Ivan, pânzar

Neculai, herghelegiu

Ion, bivolar

 

 

Văduvele:

 

Gafiţa

Catrina

Gafiţa Săvinoai

Nastasia

Sofia Huţincă

Aniţa

Maria

Baba Boghiţa

Paraschiva

Măranda

Nastasia Andreiasă

Gafiţa

Aniţa

Nastasia

Maria Liubuţa

Maria

Iliana

Floaria

Iftinca

Paraschiva

Ilinca

 

 

Preoţi:

 

Popa Ştefan

Popa Neculai

Dascălul Ioniţă

Dascălul Andrieş

Filip, monah

Dascăl Toader

Ioniţă, clisiaru

Toader, clisiaru

 

 

Ţiganii:

 

Costandin, ţigan

Iftimie, ţigan

Ursul a Buhnii

 

 

Jidovi:

 

Leizer Mămăligă, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 391, 392

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Movila Herţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Movila Herţii

 

Moşia lui Andrii Herţan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 5: 1 marchitan, 1 văduvă, 1 jidov, 2 case pustii. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrii Beşiceu

Ion Bolocan

Ştefan fiul lui Gavril

Dumitraşcu Jalobă

Ion Jalobă

Nicolai Vaipan

Grigoraş Ciocan

Pantelei al lui Bolocan

Fedor, rus

Vasile, rus

Fedor, rus

Vasile, rus

Iacob, rus

 

 

Rufeturi. Marchitani:

 

 

Nastas Macrei, grec, marchitan

 

 

Văduve:

 

Nastasie, văduvă

 

 

Jidovi:

 

Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 393

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Fundul Herţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Fundul Herţii

 

Moşia lui Mihai Vodă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 2: 2 văduve. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Mihălcian, vornic

Vasile fiul Istinii

Toader fratele lui

Acsinte Bobec

Toma fiul Ilenii

Ilii Carce

Gavril, muntean

Sandul nepot ungurianului

Grigoraş fiul Tomii

Miron, trăistar

Tănasă, ungurian

Toader Căruntu

Acsenti fiul lui Ilii

Ion a Părascăi

Carpu Crăsnion

Gheorghi, ungurian

Lupul, pioar

Neculai Buţinco

Acsenti a Tofanii

Tănase fiul Beticăi

Ion Căruntul

Grigoraş fiul Tomii

 

 

Văduve:

 

Nastasia

Văduva Aniţa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 393

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pilipăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Pilipăuţii

 

Moşia mănăstirii Schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 27: 2 popi, 14 văduve, 3 jidovi, 8 case pustii. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Ion Cuciurian

Vasile Mărian

Ursul fiul lui

Grigoraş Hătmăchic

Stoian, ciubotar

Costandin Crăcan

Iftemi Melici

Tudosie Fleşcu

Simion Bodrun

Toader Bălice

Vasile Bălice

Vasile Pomârlan

Ursul Zule

Ursul Bălece

Ion Bălece

Grigoraş Bălece

Luchian, morar

Ursul, dorohoian

Sandul fiul lui, dorohoian

Toader Lungul

Ştefan cumnatul lui

Andrunachi Buşcă

Gheorghi Sălian

Ion Bododacia

Gheorghi Gheorghi Cranagin

Andrei fiul lui Vorger

Ştefan Voiuman

Ion Mihaiciuc

Sandul Mihalce

Alecsandru fiul lui Ion

Ştefan fiul lui Andrunachi

Costantin Oborocian

Gavril Barciul

Apostul fiul lui Andronic

Toader Iova

Grigori, rotar

Ion Tremurici

Ion Bescul

Grigoraş Pălihacia

Simion, rus

Vasile Neculcia

Ion fiul lui Pălihacia

Gheorghi fiul lui Pălihacia

Ion Pălihacia

Arseni fiul lui

Vasile Vrabii

Costaşcu fiul lui Pălihacia

Ion Brânză

Mihalachi

Vasile Ruscan

 

 

Rufeturi. Văduvele:

 

 

Paraschiva

Sandală

Vârvara

Ioana

Sandală

Acsinia

Sofia

Maria

Vasilca

Paraschiva Androniasă

Magdalina

Iliana

Nastasia Creţoe

Aniţa

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Mihail

Popa Grigoraş

 

 

Jidovii:

 

 

Mocol, jidov

Maer, jidov

Alt Maer, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 393, 394