Ţinutul Hotinului: Ocolul Mijlocului (final) | Dragusanul.ro

Ţinutul Hotinului: Ocolul Mijlocului (final)

 

Fortifications of Hotin

 

 

Satele Corjăuții, Caracușanii, Parcova, Haliciul, Târgul Hotinului

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Corjăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Corjăuții

 

 

A preotului Mihai, cu salvogvardie de la 1774

 

 

 

 

Toată suma caselor: 125. Scădere rufeturi, însă 125: 2 popi, 123 cu salvogvardie.

 

 

 

Cu salvogvardie:

 

 

Andrei, sârbul

Ion, vornic

Vătămanul

Dumitru Savul

Ene, sârbul

Dăniil

Chiriac Tătarul

Lupul Văcărciuc

Nicolae Mivovanul

Toader Huzun

Mihălache, văcariul

Toader fiul lui

Ignat fratele lui Toader

Simion Boncancia

Postolache Cogiușcanul

Gavril Bărbuță

Lupaș Gâciul

Ștefan Beșliu

Tănase Pădureț

Ion Beșliu

Vasile Pădureț

Climente al lui Goraș

Goraș

Vasile Stare

Ion Burcuș

Ion, cojocariul

Dumitru, sârbul

Lupul fost vornic

Ion Ghiciul

Grigoraș Bocancia

Ion, cărăuș

Grigore, cibotar

Dămian

Lupul al croitoriului

Ficiorul babii Viancăi

Iordache Oteț

Istrate fratele lui Murguleț

Gheorghe Vraghie

Gheorghe Furtună

Toader Huzun

Apostol Bocancia

Nicolae al lui Dragotă

Petre Chitai

Iordache cel negru

Simon Urjac

Gavril cel lung

Petre cumnatul lui

Oavel Danțul

Dumitru, muntean

Vasile fiul lui Hâncul

Ion Scobioală

Zaharia cel bătrân

Gheorghe Lucuțangul

Hâncul, butnar

Grigore Tătarul

Ion a Hodorogesii

Ion, cojocar

Ilie Danțul

Ion, sârbul

Ion Fătuc

Mihalache fiul lui Pintelei

Nistor Râmbu

Ion Pintelia

Ursul al lui Pintelia

Acsănti Zosim

Ion Zosim

Gavril Mațegroase

Mihalache cel bătrân

Grigore, butnariul

Petre Andronache

Iacob, rus

Costandin Andronache

Vasile al Bordeenilor

Ion Andronic

Toader Râmbul

Ion Bordeianul

Pavel Bordeianul

Hrigoraș Halăț

Costandin Bordeianul

Sandul Meșterilă

Andrei Buzilă

Pavel Tătarul

Ion Cotac

Macovei Chitic

Dumitraș fiul lui Pintelei

Iacob, rus

Eșco, rus

Manoli, vătăman

Ion fiul Paraschivei

Vasile Călugărul

Macsim Râmbul

Gheorghe Bordeianul

Gheorghe, morar

Costandin Gazda

Grigoraș Mitrofan

Vasile, butnar

Ion, rusul

Andreeș Mămăligă

Ștefan Lincuță

Gheorghe Fitil

Andrei, rus

Ursul, rus

Vasile fiul scutarului

Gheorghe, sârbul

Savin, surugiu

Aistar Strate

Lupul fiul lui Ștefan

Ion, rusul

Chiriac Cucută

Grigore Furtună

Ion Furtună

Ion Băetul

David Budul

Andrei, vădrar

Grigoraș Jalbă

Chiril, croitor

Toader Buzilă

Iftimie Ciuhurianul

Nichifor fiul cibotarului

Ștefan Dragotă

Simion Dragotă

Dănilă fiul lui Babii

Vasile Chișcă

 

 

Preoți:

 

Popa Ștefan

Alt popă Ștefan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 176, 177

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Caracușanii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Caracușanii

 

A cneazului Cantemir, cu salvogvardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 132. Scădere rufeturi, însă 132: 2 popi, 1 dascăl, 7 țigani, 122 cu salvogvardie.

 

 

 

Scutiți cu salvogvardie:

 

 

Vasile, morar

Acsentie, cibotar

Gheorghiță

Dumitru al lui Papărău

Vasile, văcar

Gheorghe

Pavel, rus

Nacul Băeșu

Ion Stărpul

Ion Ciutacul

Ștefan Băeșul

Andrei, rusul

Ivan, rusul

Ion, ciobanul

Toader Lungul

Toader al lui Lungul

Ștefan Răcilă

Ion al lui Răcilă

Iftimie fiul lui Răcilă

Ioniță Cusur

Ion Pleșca

Ursul, rotariul

Vasile Vară

Macovei, cioban

Antohe

Macovei

Simion

Ștefan, cioban

Ioniță Bordeianu

Lupul Adășanul

Dumitru Lungul

Ioniță Petco

Simeon Ciobeică

Dumitru, cibotar

Ioniță Crunciul

Stăvilă

Vasile, văcar

Petre, rus

Grigore, rotar

Toma, rotar

Ion, vătăman

Andrei, rusul

Iftimie, rotar

Simion Crăciunul

Solomon Costandin

Dumitru, dulgher

Nicolae, cioban

Ion, olar

Petre Păpușoi

Grigoraș, vătăman

Ioniță Răcilă

Vasile Beșică

Grigoraș Condrianul

Gavril, cibotar

Ile Arnăutul

Iosip Tricolici

Pavel, cojocariul

Grigore

Ion, olariul

Ioniță Perjul

Costantin

Iftode, rusul

Vasile Lungul

Iordache Țilic

Toader Țilic

Miron

Toader Lungul

Iftimie Dada

Ion

Lupușor

Vasile Burcă

Ioniță Jalbă

Alecsa, rus

Ștefan Gâlia

Vasile Gâlia

Ion, rusul

Petre, morar

Tănase

Grigoraș Fătăcariul

Toader Sterpul

Toader Brun

Andrei

Vasile Gânscă

Costandin, rotar

Petre

Toma

Istrate fratele vornicului

Samuil, vornic

Ion Țurcanul

Costandin Perjul

Ion Ciupercă

Pintelei Râmbul

Vasile Focșa

Ion Râmbul

Lupul Râmbul

Costantin

Gheorghe Ciocârlan

Ion, vornic

Gricoraș Topală

Darie

Filip Focșa

Ion

Vasile, rotar

Irimia

Toader Vremulici

Toader Țâpăi

Iftimie, cojocariul

Onofrei

Apostol Broscăucianul

Ion Croi

Toader Druță

Toader Cămârzan

Toader, rotariul

Ion Bodeianul

Vasile, vornic

Moise Comanac

Grigoraș Huțul

Simion Râmbul

Nicolae Cujba

Agachie

Grigoraș Năstase

Vasile, rusul

 

 

Preoții:

 

Ștefan, diacon

Potropopul Ilie

Ion, dascăl

 

 

Țiganii:

 

Gheorghe, țigan, herar

Ion, țigan

Lazăr, țigan

Ursul, jude, țigan

Vasile, țigan

Vasile, la fel, țigan

Fratele judelui, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 177, 178

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Parcova

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Parcova

 

Satul mănăstirii Cetățuia,

ce se scutește cu cartea măriei sale

preînălțatului feldmareșal

de la 1772, ghenarie 1

 

 

 

 

Toată suma caselor: 54. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici 53.

 

 

 

Scutiți cu salvogvardie:

 

 

Toader, vornic

Condurachi fratele lui Lupul

Vasile Jalbă

Ignat Jalbă

Simion Tătarul

Ilie Doruianul

Maftei fiul lui Lupul

Ștefan Nenițul

Iancul fiul lui Matei

Ioan fiul lui Lupul

Gavril nepot popii

Ștefan Focșa

Nicolae Fusu

Gheorghe Talpă

Nicolae, muntean

Donici fiul eșanului

Sandul Curcă

Palade fiul Orghicii

Apostol Frunză

Antohe fiul lui Istrate

David fratele lui Ioniță

Ioniță al lui Fusul

Ioniță, marchitan

Toader Boloca

Vasile Boloca

Vasile Cocoară

Pricopie Lulia

Arsănie Jalbă

Apostol Jalbă

Ștefan Durnia

Ion, bejenariul

Tănase fiul lui Lupul

Timofte, cibotar

Apostol Tătarul

Dămian fiul lui Prepeliță

Ioniță Rozlov

Costache fiul dascălului

Iftimie al lui Ioan, rusul

Antohe Balbae

Gavril al lui Lipsă

Frunyă Nebunul

Chiriac Coroșca

Anton, rusul

Alecsa, morar

Fodor, rus

Ignat, rus

Mihai, rus

Vasile, prisăcar

Vasile, cioban

Ivan, rus

Vasile, rus

Ițco, rus

Vasile, morar

 

 

Rufeturi:

 

Popa Chirilă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 178, 179

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Haliciul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Haliciul

 

Această slobozie are cartea divanului

din 1773, mai 16, dată paharnicului

Iordache Darie de oameni străini,

ce vor veni dintr-alte țări, să nu fie

supărați întru nimic, până la 2 ani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scutiți cu carteaq divanului: 29.

 

 

 

Scutiții:

 

 

Ivan Cacia

Nicolae

Matei

Ivan Cirimot

Procop Medvechi

Dumitraș, morariul

Harasim Hrinic

Toma Trichec

Vasile, rus

Iacob, rus

Hrihor, rus

Alcsa Curman

Vasile Biacul

Mihai fiul lui Gavril

Ivan Măcișag

Timofte

Timofte, rotar

Vasile Ilco

Iacob, rus

Vasile Gavril

Vasile Colerca

Ilco Virnic

Fegher, rus

Hrihor

Dumitru

Nichita

Mihai

In (alt) Mihai

Achim, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 179

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Târgul Hotinului

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Târgul Hotinului

 

 

 

Care nu dă nici la o orânduială:

 

 

Mihailo, marchitan

Dumitru, marchitan

Timofte, marchitan

Costandin, marchitan

Grigoraș, marchitan

Ioniță, chitari

Lupul, cojocar

Toader, grec, marchitan

Ioniță, croitor

Toader fiul lui Vasile

Toader, casapul

Ștefan, casapul

Alecsa Coval

Ion, cojocariul

Vasile fiul lui Precup

Stavdi, marchitan

Vasile, cojocar

Prodan, cojocar

Andrei, cojocar

Nicolae Zaporojan

Nicolae Bradunschii

Gheorghe, dulgheriul

Gheorghe, chitari

Ursache, casapul

Ioniță, dulgher

Vasile, chitari

Vasile, dulgher

Hrinco, dulgher

Dumitru, cojocar

Anton, chitar

Frideric, marchitan

Anton Bugania

Mihailo, palamar

Ion, pâslar

Nicolae, rus

Simion, cibotar

Nicolae, olar

Simion, rus

Alecsa, olar

Hrinco, cibotar

Ivan, rus

Iftimie, rusul

Vasile, butnar

Danila fiul lui Ostahe

Ion, morariul

Ivan, berariul

Andrei Rusnac

Timco, cibotar

Nichita Conceschie

Vasile fiul lui Savin

Dumitru, olariul

Ilaș, cibotariul

Gavril, giugănar

Vasile, lutar

Dumitrașco din Lencăuți

Iancul, cojocar

Ștefan Șchiopul

Ivan fiul lui Iure

Stoian, sârbul

Costandin Bănari

 

 

Mahalaua Târgului de Jos:

 

 

Alecsa, vornic

Vasile, marchitan

Hlior

Iacob Pohaci

Petro

Ilaș din Iurcăuți

Mihailo

Cozma

Roman

Ștefan, pânzar

Iacob fiul lui Minciuc

Alecsa, pânzar

Hrior, haidău

Dănila Pazpalchi

Fodor Lipciuc

Cozma Însuratu

Ivan Boiciuc

Nicolae Hrițac

Gavril Habornii

Alecsa, rus

Ștefan, pânzariul

Ivan Ripir

Macsin Pintia

Feder Stare

 

 

Mahalaua Otacilor din Hotin:

 

 

Simion, vornic

Ion Cernei

Filip fiul lui

Ștefan, rusul

Hrior din Clișcăuți

Ivan, crâșmar

Simion Rusnac

Ivan din Pocretchie

Nicolai fratele lui

Vasile Podcleschie

 

 

Rufeturi ot tam:

 

Popa Andrei

Pavel, diacon

Mihăilă, răspopă

 

 

Jidovii din Târgul Hotinului:

 

 

Moscul Sânger

Strul fiul lui David

Zelnic, croitoriul

Maer fiul lui Moscul

Ițco, butnariul

Butnariul

Avram a Simiei

Herșcu al lui

Iure Hăim

David al lui Dărăban

Bercul al lui Șionii

Hilip

Herșcul, croitoriul

Iosip Cabasacal

Leiba Farbiș

Rafail

David Rejnic

Herșcu al lui Nisul

Aron Broțchii

Avram fiul Hahamului

Strul, șlicariul

Aron fiul Frimii

Leiba, cocieriul

Aron fiul lui David

Șeul

David al lui Basii

Leiba Aronovici

Iuda fiul lui Herșcovici

Strul cel Gros

Peisec

Leiba, dughengiu

Haim Giabas

Leiba Smotrici

Strul fiul lui Avram

Solomon al lui Sobotari

Leiba, șlicariul

Niscul

Iancul Pădureț

Volva, zlătariul

Aron fratele lui Haimul

Faibiș

Iancul, crâșmar

Davin fiul Moișăi

Șmil, sticlariul

Moscu, croitoriul

Ghidali al tăbăcarului

Strul, dascăl

Ițco, sticlar

Herșcu din Vascăuți

Șimon fiul lui Ițco

Ițco, croitoriul

Borco Iureș

Moscul lui Niscul

Nuta

Buium Șăretul

Șlioma

Milic

Hațcal Frâncul

Buium, hahamul

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 179-181