Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Târgului (I) | Dragusanul.ro

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Târgului (I)

 

Podul moldovenesc de peste Prut, iar dincolo de el, Caliceanca şi apoi Cernăuţii

 

 

 

Târgul Cernăuţilor şi satele Roşişa, Mihalcia, Camăna,

Cuciurul Mare, Voloca, Corovia, Mologhie, Lucoviţa de Sus,

Lucoviţa de Jos, Cotul lui Baenschii, Mamorniţa

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târgul Cernăuţilor

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târgul Cernăuţilor

 

Împărătesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 388. Scădere rufeturi, însă 227: 26 îmblători, 79 bărani, 16 arnăuţi, 53 scutelnici, 20 văduve, 7 armeni, 12 preoţi şi diaconi şi dascăli, 10 mazili şi ruptaşi, 4 ţigani. Rămân birnici 161.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrieş, şoltuz

Petre, moscal

Iordache Mărginian

Vasile Zazonti

Ion fiul lui Durdic

Vasile Roţăncu

Mihaiu, apar

Ioniţă Pulihacu

Gheorghi Handaga

Gherasim

Andrei fiul cojocarului

Tănasă, văduvoi

Costantin, căsap

Nichita al sârboaicei

Ştefan, crâşmar

Şau, rusul

Toader Chiuchiuşca

Ionaş Gage

Necula, grec

Ion Zazontii

Gheorghi Durduc

Gheorghi al lui Durduc

Ilaş, ciubotar

Matei, ciubotar

Petre, văcar

Alecsa, rus

Timofti, rus

Grigoraş Cluşcu

Gheorghi Bobeştan

Ştefan Hupcă

Manole fiul Sandei

Andrii, olar

Zaharie al lui Ursul

Ion Gherman

Grigoraş Hupcă

Zaharia fiul lui Putunar

Ion Michiciuc

Ştefan Prodanciuc

Petre, harabagiu

Tomiţă Bahmutu

Ion Domnişor

Lupul fiul lui

Lupaşcul fiul mesărciului

Anton, morar

 

 

Jidovii din târg:

 

 

Lazor, staroste de jidovi

Volva

Leiba, croitor

Haim, argintar

Leiba a Haii, jidov

Bercul, croitor

Iosip

David

Mihăl, cumnat lui

Buium, croitor

Solomon fiul lui Moşcul

Iancul fratele lui

Moisa, jidov

Iţcul, jidov

Strule al Ghitulei

Herşcul fiul lui Moşcul

Meer din mahala

Şmil, zlătar

Moşcul, jidov

David fiul lui Moşcul

Moşcul din Conceşti

Solomon, dascalu

Volva, jidov

Leiba din Boian

Marcul, dascalu

Zaharii, jidov

Herţi, jidov

Iancul, covrigar

David Şcolnic

Şmil, covrigar

Leiba, covrigar

Herşcul, covrigar

Şulum, eşan

Herşcul a Cocăi

Avram din Boian

Şmil, jidov

Iţic a Ciapsii

Bercul a Ruhlii

David a Jidanii

Iţcul, jidov

Volva a Marinii

Iancul fiul lui Lazăr

Mair a Marinii

Ursul, gălăţan

Şloma, hotincian

Iosip fiul lui Şmil

Lazăr, jidov

Şaul, jidov

Buium, jidov

Ţal a Malcăi

Aron al lui Lazar

Leizer, jidov

Haim din han

Iancul, croitor

Zaharia

Herşcul, jidov

Iancul Novac

Leizer Leliţa

Herşcul cumnat lui Aron

Avram fiul lui Solomon

David, jidov

Solomon

Heler

Faibir, croitor

Şmil, jidov

Cerbul a Zăldii

Iosip al lui Lazăr

Herşcul fiul lui Lazăr

Moşcul, jidov

Mihăl cumnat lui David

Herşcul al Beilii

Iancul al ei

Avram Ţinbălar

Simcul, jidov

Solomon Caşcaval

Bercul fiul lui Moşcul

Iosip, jidov

Iancul, jidov

Herţa, jidov

Şulom, eşan

Maer, jidov

Iancul, jidov

Leiba Haham

David, ciauş

Eni, ciauş

Iosip, croitor

Herşcul, velnicer

Lazor, jidov

 

 

Străinii ce se află în târg:

 

 

Gheorghi al diaconului

Marin, blănar

Velce fratele lui

Ştefan, croitor

Alecsa, cojocar

Ion, hotincian

Ion, croitor

Gheorghi, şchiopu

Costantin, hotincian

Miron fratele lui

Mihalachi, grec

Cârste, blănar

Coste, marchitan

Vasile, abăger

Coste, grec, cumnat lui Zamfir

Duca, grec

Grigoraş, hotincian

Eni, cojocar

Petre, cojocar

Panaite, furmagiu

Coste, grec

Apostul, blănar

Mihaiu, cojocar

Miron Popăscu

Ion Popăscu

 

 

Rufeturile. Îmblători ce slujesc la starostie:

 

 

Vasile Burlă

Grigoraş, vătav

Gligoraş al lui Futilă

Andrieş

Dumitraşcu fiul lui Băndac

Simion, ciubotar

Mihalachi Futilă

Ştefan Bunbac

Toader Scrivuleţ

Ştefan fiul lui Nistor

Ioniţă fiul lui Nistor

Gheorghi Struţu

Ioniţă fiul lui Nedelcu

Sandul Ceşcă

Ion fiul lui Ciolcan

Ioniţă Vaculencu

Andrei fratele lui, holtei

Vasile al lui Băndac

Vasile fiul lui Băndac

Vasile Prodanciuc

Lazăr Hagi

Ion Ciuntulachi

Grigoraş

Iordache Bumbac

Simion

 

 

Băranii ce slujesc la starostie:

 

 

Ion, stegar

Vasile, viziteu

Anton

Simion fiul velnicerului

Grigoraş Darii

Pintelei fratele lui

Ivan Petruşca

Ştefan fiul popii

Simion Petruşca

Vasile fiul Soarei

Ştefan fiul lui Grigoraş

Andrei fiul Soarei

Vasile fiul Piroai

Vasile Biţic

Andrieş

Toader

Gheorghi Cuciun

Ion Gurău

Toader a Enăchioaei

Ion Ghermănuc

Costaşcu, doboşăr

Timofti al Enăchioaei

Ilaş al lui Mafteiu

Ion fiul Ciornuşcăi

Vasile fiul lui Ghermănuc

Ursache fiul lui Toader

Toader

Mitre Belauz

Filip Belaus

Apostol fiul lui Neculaiu

Gheorghi fiul lui Peteiu

Dumitraşcu fiul Cucăi

Petre fiul lui Grigoraş

Andrei cumnatul lui

Toader Darii

Tănase, căsap

Anton Bazgă

Ioniţă, capigiu

Costandin, apar

Andrii Ţuluico

Neculai fiul căpitanului

Toader Armaş

Enachi Belaus

Tănasă

Simion, rus

Tănasă fiul lui Vasile

Petre al Acsăntoaei

Iacob, rus

Enachi fiul Chisliţoaei

Andrii Roşca

Andrii Şau

Ion, haidău

Ion Ţuluico

Manole Chisăliţă

Toade al Ursulesii

Gavril Duşcă

Ion Zdorovle

Sandul

Acsinti Cadinuş

Vasile Scântei

Ion, moscal

Ştefan Vasile

Alecsandru fiul lui Darii

Ion fratele lui

Gavril, butnar

Ivan, rus

Toader al Hricesii

Ion, rus

Vasile fiul ciauşului

Gheorghi fiul Zoriloaei

Gheorghiţă fiul lui Fedor

Petre al lui Fedor

Dumitraşcu fratele lui Vasile

Gavril fiul ciauşului

Dumitru fiul Mihăloaei

Vasile fratele lui

Ion Lipcan

Toader fratele lui

Mihai nepot Ghenghii

 

 

Arnăuţii starosteşti:

 

 

Ivan, ciauş

Vasile, ciauş

Ursachi al lui Andrieş

Panaite

Stoian

Ion cumnat lui Stoian

Iani

Gheorghi

Nedelco

Tudose

Tănase

Enachi

Toader

Mihaiu

Dumitru, căsap

Ispir

 

 

Scutelnicii starosteşti:

 

 

Vasile, butnar

Neculai Botezatu

Toader, blănar

Grigoraş, curălar

Gheorghi, olar

Andrieş, dârvar

Ursachi, dârvar

Prodan, podar

Grigoraş, podar

Cuchiuşca, podar

Simion, dârvar

Tănase, dârvar

Iacob, vizitiu

Andrii, bucătar

Anton, olar

Toader, podar

Ioniţă, croitor

Eni, vezeteu

Eni, arnăut

Iancul Botezatul

Lupul, podar

Vasile, bărbier

Gheorghi fiul lui

Vasile fiul lui

Neculai, ciubotar

Alecsandru, ciubotar

Vasile, dârvar

Grigoraş, dârvar

Zaharie, dârvar

Acsinte, dârvar

Gheorghi, dârvar

 

 

Scutelnicii dumnealui paharnicului Linbo:

 

 

Ion, curălar

Gheorghi, bărbier

Panaite

Iacob, bucătar

Andrii, ciubotar

Dănilă, ciubotar

Costaşcu

 

 

Alţi scutelnici ce s-au mai văzut:

 

 

Ion, rotar, scutelnic popii Ilii

Ioniţă, scutelnic vătavului de îmblători

Toader, scutelnic popii Aftanasi

Dămian, scutelnic Costii Mustiaţă

Vasile, scutelnic Ducăi, grec

Grigori, scutelnic al pisarului Andriuţii

Simion, scutelnic al pisarului Ion

Costantin, scutelnic al vătavului Ion

Alecsa, scutelnic popii Dumitraşco

Andrii, morar, scutelnic Costii

Costantin Gherman, scutelnic Ducăi

Hrihor, rus, scutelnic mătăsarului

Sârghii, scutelnic mătăsarului

Iacob, scutelnic popii Dumitru

 

 

Văduve:

 

 

Nastasia

Maria

Irina, preoteasă

Marie

Gafiţa

Maranda

Nastasia

Măriuţa

Măriuţa

Iftinca

Nastasia

Paraschiva

Râfca, jidauca

Hene, jidauca

Feiga, jidauca

Beila, jidauca

Haia, jidauca

Ghemle, jidauca

Bluma, jidauca

Malca, jidauca

 

 

Armenii străini, care şed la casele lor, la Snetin, iar cu dughenile-s aicea, în târg:

 

 

Pavăl, arman, dughengiu

Ştefan, arman, dughengiu

Grigori, arman, dughengiu

Norsâz şi Ştefan fraţii lui

Toma, arman

Ovanes, arman

Mane, arman, dughengiu

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ilii

Popa Dumitru

Vasile, dascăl

Alicsandru, diacon

Popa Toader

Diaconul Timofti

Neculai, dascăl

Popa Dumitraşcu

Popa Simion

Popa Aftanas

Diaconul Toader

Dascălul Gheorghi

 

 

Ţiganii ce se află şezători în târg:

 

 

Mihalache, herar

Ion, herar

Toader, herar

Vasile, herar

 

 

Mazilii:

 

 

Costandin Păladi, logofăt, mazil

Vasile fiul lui, mazil

Mihalachi Botezat, logofăt, mazil

Ion Frunză, pisar, ruptaş

Ion, vătavul, ruptaş

Coste Mustiaţă, ruptaş

Gheorghi Boşniaga, fost căpitan de bărani

Costandin, muntean, logofăt

Stavăr, căpitan de bărani

Zamfir, grec, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 370-374

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Roşişa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Roşişa

 

Locul târgului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 149. Scădere rufeturi, însă 84: 3 popi şi dascăli, 14 bărani, 3 arnăuţi, 6 îmblători, 7 călăraşi, 34 scutelnici, 10 văduve, 1 jidov, 6 mazili şi ruptaşi. Rămân birnici 65.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Pechiul, vornic

Neculai al lui Andon

Ion Hulco

Vasile, morar

Mihai a Roşcăi

Ştefan, hotincian

Neculai a Roşcăi

Macsin fiul lui Gurdun

Andronic fiul olarului

Gavril fiul lui Dănilă

Dumitraşcu Hocian

Toader al lui Dăniloae

Grigoraş Craşnaluţchii

Ursul, bejenar

Ştefan, rus

Vasile, hitincian

Eni, hotincian

Prodan

Grigori al lui Andoni

Enachi, vătăman

Ilie fiul lui Avram

Avram

Neculai Lupul

Vasile fiul vătămanului

Toader fratele lui

Ion Gurdună

Dumitraşcu cumnat lui Ion

Leonti

Simion al lui Leonti

Vasile Terfele

Vasile Rusnac

Cozma

Vasile a Iacoboaei

Ivan al Cozmii

Petre, cojocar

Ion, holtei

Costandin fiul lui Ion

Andrei Ciocan

Andrieş fiul lui Macsin

Nefifor al lui Macsin

Ion a Saftii

Ştefan, rusul

Ion, rusul

Ion, morar

Neculai, rotar

Toader al lui

Vasile Cantimir

Ion, rusul

Mihai fiul lui Ursul

Vasile, văcar

Simion, rus

Mitria

Vasile Hupcă

Enachi Hupcă

Ion Schiţă

Hrihor, rus

Alecsa, rus

Fedor, rus

Iacob, rus

Timofti

Vasile Chitic

Naculai Covaşă

Mihai al lui Chitic

Vasile, rusul

Ion fratele lui

 

 

Rufeturile. Băranii ce sunt în satul Roşişa:

 

 

Vasile Brădişor

Ştefan

Vasile Hupcă

Onofrei Chisăliţă

Gheorghi Ciuhoran

Vasile Zamă

Vasile Cantimir

Mihaiu

Toader Spiţă

Sandul Ştuhane

Tănasi

Toader Dabija

Ilii Iozip

Vasile Pitei

 

 

Arnăuţii:

 

 

Ion, arnăut

Andrei

Vasile

 

 

Îmblători:

 

 

Ion Sarafician

Vasile fiul lui Cozma

Ion Străjac

Grigoraş Stănislav

Gheorghi

Ion Zamă

 

 

Scutelnicii stărostiei:

 

 

Postolachi, spoengiu

Vasile Botezat

Neculai, olar

Gheorghi, pitar

Ioz, olar, botezat

Pavel, butnar

Lupul fiul lui

Macsin, grădinar

Mihaiu, viziteu

Ioniţă, apar

Iacob Botezat

 

 

Ruşii străini ai dumisale starostelui Herescu:

 

 

Iacob, rus

Vasile, rus

Ştefan Voiucu

Pavel, rus

Hrihor, rus

Pricop Leco

Vasile Melnic

Matei, vezeteu

Vasile, grădinar

Ştefan, grădinar

Ivan, rusul

 

 

Călăraşi ai căpitanului celui mare:

 

 

Vasile Lomoş, călăraş

Vasile, ciobotar

Simion, rus

Marcul, rus

Milul, rus

Andrei, rus

Petre, rus

 

 

Scutelnicii paharnicului Linbo:

 

 

Acsinti, grădinar

Sain al lui Gheorghi

Sandul, butnar

Ghiorghi Diudiu

Costandin

 

 

Jidovii:

 

 

Herşcul, jidov, orândar

 

 

Alţi scutelnici ce mai sunt:

 

 

Ion, ungurian, scutelnic al logofătului Costandin Muntian

Ivan, rus, scutelnic căpitanului Ianăş

Ştefan, rusul, scutelnic lui Lazor, grec

Costandin, scutelnic lui Vasile, grec

Anton, rus, scutelnic popii Atanasii

Petre, scutelnic popii Iordache

Ion Cucirian, scutelnic stolnicului Potnog

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Adamia, diaconiţă

Aniţa, babă

Marie

Nastasia

Sofia

Măriuţa

Ursa

Tofana

Iliana

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Grigoraş

Popa Iordache

Niţul, dascăl

 

 

Mazilii şi ruptaşii:

 

 

Ianăş, căpitan, mazil

Lazor fiul grecului, ruptaş

Vasile fratele lui, ruptaş

Costandin fratele lor, ruptaş

Gavril al grecului, ruptaş

Gheorghi, mătăsar, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 374-376

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mihalcia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Mihalcia

 

Moşia lui Toader Mânecă şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 3 ruptaşi, 3 scutelnici, 1 jidov orândar, 4 văduve. Rămân birnici 49.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Niscorendi

Ion Mititeliuc

Ion Vlas

Dumitraşcu Vlas

Nichifor Ţigănaş

Ursul Ţigănaş

Grigori Ţigănaş

Lupul, moscal

Grigori fiul lui

Vasile, moscal

Iftemi Honceriuc

Mihail Giupliac

Costaşcu Postolnic

Iacob Merezca

Iacob Doruş

Ilco, ciubotar

Andrei Honceriuc

Mihail Gugan

Ion Motliuc

Roman, vătăman

Neculai, strugar

Grigoraş fiul lui

Enachi fiul diaconului

Grigori, ciubotar

Mitro fiul lui Ştefură

Ivan Ştefură

Sâmen fiul lui Ştefură

Vasile Oleşciuc

Iacob Macsinuc

Hrihor Mitiuc

Iacob Popovici

Tudose fiul lui Fodor

Ion fiul lui Crăciun

Ion Fodoriuc

Hrihor Ruşiciorul

Hrihor fiul lui Mihail

Neculaiu, rus

Gheorghi, Duşca

Palii Romanuc

Vasile, pânzar

Ivan Boris

Gheorghi Peico

Andrei Doniliuc

Ivan al popii

Dănilă, pânzar

Petro Troeţchi

Vasile Zvarici

 

 

Rufeturi. Mazili şi ruptaşi:

 

 

Toader Mânecă, mazil

Toma Mânecă, mazil

Simion Boldescu, ruptaş

Toader Boşniagă, ruptaş

Lupul Brahă, ruptaş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Ştefan

Dascăl Toader

 

 

Jidovi:

 

 

Bendec, jidov, orândar

 

 

Scutelnici:

 

 

Dumitru, rusul, scutelnic lui Toader Mânecă

Vasile Dumitru, scutelnic popii

Vasile Mutriuc, scutelnic lui Boşniagă

 

 

Văduve:

 

 

Irina

Iliana

Titiana

Paraschiva

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 376

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Camăna

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Camăna

 

Moşia lui Ion Murguleţ, mazil

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 1 ruptaş, 2 văduve, 4 jidovi, 1 scutelnic al popii. Rămân birnici 53.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Dugan

Ştefan Duşciac

Fodor Şfurcă

Costaşcu fiul lui Tocar

Iacob Hlebac

Gheorghiţă fiul lui Şfurcă

Mihai Ociornohuz

Mihail Şlimca

Ion Ciornohuz

Vasile Huţuliac

Iurei Ciornohuz

Dănilă Iuric

Andrei fiul lui Ciornohuz

Alecsa Guşetul

Andrei Temcia

Andrei Şlimca

Ion, coşar

Ilii fiul lui Cozma

Iacob fratele lui

Macsin fratele lui

Petre, văcar

Ivanco, rus

Coste Tocar

Ştefan Sauciuc

Macsin, rusul

Vasile Tocar

Grigori fiul lui

Petre Fuciuc

Toader, rus

Iacob fratele lui Macsin

Vasile Ţurcan

Ion fiul lui Tocar

Simion Soloan

Dumitru cumnat lui Simin

Vasile Buză

Ion Buză

Timofti Lozincă

Vasile fiul lui

Ion Dugan

Mihai Ţurcan

Pătraşco fiul lui

Ifteni Buză

Ion Văscăucian

Toader fiul lui Tocar

Ştefan Lifac

Dumitru, rus

Anton al lui Soloan

Fodor, rus

Timofei Şerban

Toader fiul lui Irimia

Nechifor

Matei Grigorciuc

Lupul, văcar

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Ion

Diaconul Ion

 

 

Rufeturi. Scutelnicii:

 

 

Gheorghi Leşuc, scutelnic popii

 

 

Rupaşii:

 

 

Ion Botezatu, ruptaş

 

 

Văduve:

 

 

Maria, văduvă

Aniţa

 

 

Jidovii:

 

 

Şmil fiul Volvii

Iacob fiul lui Mănaşcu

Iancul fiul lui Iţicu

Iancul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 376, 377

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cuciurul Mare

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Cuciurul Mare

 

Moşia mănăstirii Putnei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 180. Scădere rufeturi, însă 25: 3 popi, 1 dascăl, 1 marchitan, 1 jidov, 12 scutelnici, 7 văduve. Rămân birnici 155.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Mitencu

Ion fiul lui Macovei

Vasile Cândibală

Ion fiul lui Lungul

Anton Leţcanul

Ştefan Berbeniciuc

Hrihor Huţul

Grigoraş Mitenco

Costin fiul lui Crăciun

Simion Miculescu

Andrieş Bratco

Ion Bratco

Tănasă Micliac

Neculai fiul lui Ionţu

Panteli Spânul

Andrieş Micliac

Simion Crăciun

Ignat Crăciun

Vasile Crăciun

Vasile fiul Neculăesii

Gheorghi Spânul

Iurii Huţul

Andrieş Onuţul

Gheorghi Onuţul

Simion Spânul

Anton al lui Belii

Gheorghi Spânul

Grigoraş, cojocar

Acsănti Dămian

Andrieş Macovei

Tănase Mitenco

Vasile fiul lui

Toader Macovei

Grigoraş Fusul

Grigoraş fiul lui Ştefu

Chirilă Dămian

Toader Macovei

Grigoraş Ilaş

Ştefca

Andrunachi fiul lui

Andrieş Macovei

Mihalaş Ilco

Timofei Radu

Dumitraşcu Radu

Ion fiul lui

Ion Gălan

Dumitru fiul lui

Ion Hondragă

Chirilă Michicele

Ilaş fratele lui

Ion fratele lui

Ion al lui Dănilă

Grigoraş al lui

Vasile Hrihorciuc

Ion Hrihorciuc

Istrate Băndas

Gavril Şuşincăi

Vasile fiul lui Ruscoi

Grigoraş Ruşânschii

Toderaş fiul lui Istrate

Ştefan Pavliuc

Gavrilaş Ţigănaş

Vasile fratele lui

Grigoraş Moroz

Ion fiul lui Gavrilă

Gheorghi fratele lui

Vasile Corjoliac

Toader Pavliuc

Istrate Pavliuc

Vasile fratele lui

Hrihor Crainic

Costaşcu Budnic

Ion Pante

Gorda Pante

Toader fiul Onului

Tănasă Onul

Ştefan fiul văcăriţii

Vasile Pante

In (alt) Vasile Pante

Iftemi Crinco

Toader Budnic

Gheorghi Pante

Vasile Ţigănaş

Vasile fiul lui Pavlo

Hrihor fiul Ruşcii

Vasile, ungurian

Iacob, rus

Mihalaş Pante

Irimiţă Pante

Ival al lui Nahriniuc

Fedor, rotar

Anton, leah

Hrihor, butnar

Ion Hrinevici

Ivan, butnar

Gheorghi Cepeşca

Ion fiul prisăcarului

Toader Moroz

Toader Şuşânschii

Dumitraşcu Pante

Andrieş Pante

Ivan, olar

Vasile, vărzar

Petre Cafeciuc

Vasile Hlibocian

Vasile Teveliuc

Ignat Carce

Pinteleiu Carce

Acsănti Carcia

Ion fiul lui Matencul

Vasile Mitenca

Dumitru fiul lui Andoni

Ion fiul lui Andoni

Mihalaş Spânu

Ursul fratele lui

Costin Budnic

Ivan Hristic

Vasile fiul lui Ignat

Arsăni Gheba

Toader

Vasile fiul lui Dămian

Alecsandru fratele lui

Ilaş Isaenco

Vasile fiul lui popa

Gheorghi Boghiul

Ostafi al lui Pavlo

Ştefan Ociunenco

Toader fiul lui Ilii

Andrieş fiul prisăcarului

Ştefan fiul popii

Mihalaş fiul lui Ştefan

Vasile Ştivca

Ştefca, morar

Ion Hupcă

Tănasă fiul lui Crainic

Mihail, rus

Istrate fiul lui Macovei

Ion fiul lui Crainic

Anton Băsărabă

Vasile Duşciac

Toader Pavliuc

Ion Duşciac

Ion Iacobciuc

Vasile Cepşica

Ion fiul lui

Vasile fiul lui Ocsănti

Simion fratele lui

Neculai Duşciac

Tănasă Solomon

Istrate fiul lui

Ştefan Duşciac

Sandul Gava

Tănasă fiul lui Grigoraş

Vasile Macovei

Ion Ionuţul

 

 

Rufeturi. Preoţii:

 

 

Popa Gheorghi

Popa Simeon

Diaconul Ion

Gheorghi, dascăl

 

 

Marchitani:

 

 

Tănasă, marchitan

 

 

Jidovii:

 

 

Leizer al lui Iţcul, ciubotar, jidov

 

 

Scutelnici:

 

 

Ion, ciubotar, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Ştefan Tichianuc, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Vasile Bitniuc, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Petre Nahriniac, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Macsin, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Vasile Tesliuc, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Raţă, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Costandin fiul lui Raţă, scutelnic lui Tănasă, marchitan

Mihălache, dârvar starostelui Herescu

Hrihor, scutelnic popii Simion

Ivan, scutelnic popii Gheorghi

Nechifor, scutelnic paharnicului Limbo

 

 

Văduve:

 

 

Iliana

Paraschiva

Măriuţa

Nastasia

Mariţa

Acsinia

Vasilca

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 377- 379

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Voloca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Voloca

 

Moşia mănăstirii Putna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 scutelnic. Rămân birnici 49.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei, dulgher

Petraş fiul lui Toader

Onofrei, rusul

Anton al Măriuţii

Neculai fiul lui Ostafi

Ion Pavliuc

Andrieş, scripcar

Matei Pavliuc

Vasile fiul lui Pavliuc

Gheorghi Tocar

Vasile fiul lui

Ion fiul lui Ursul

Ursul Tocar

Vasile Buză

Ion fiul lui Gheorghiţă

Nechita Mitian

Neculai fiul lui

Hlopina

Ştefan, bejenar

Toader fiul lui Vasile

Ilaş fratele lui

Costandin al lui Simion

Vasile al Nechitei

Antohi Hubar

Ion, rotar

Ursul fiul lui Lupaşco

Andronic Mănăilă

Grigori fiul lui Lupaşco

Enache fiul lui Onul

Neculai fiul lui Lupaşco

Andrieş Panteleiciuc

Toader fiul lui Panteleiciuc

Andrieş nepot lor

Andrieş fiul lui Lupaşco

Ion al lui Andrieş

Ion fiul lui Mihail

Simion al lui Lupaşco

Andrei fiul lui Simion

Andrieş fiul lui Onofrei

Onofrei fiul lui Lupaşco

Ion fiul lui Matei

Matei

Vasile fiul lui

Andrieş, butnar

Ivan, rus

Macsin, vătăman

Ivancu, rus

Vasile, dulgher

Simion Holovaci

 

 

Rufeturile. Jidovii:

 

 

Leiba fiul lui David, jidov orândar

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Neculai

Toader, dascăl

 

 

Scutelnici:

 

 

Ion, scutelnic popii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 379, 380

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Corovia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Corovia

 

Moşia mănăstirii Putnei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 34: 9 scutelnici ai dumisale paharnicului Sturza, 13 scutelnici ai dumisale starostelui Herescu, 6 scutelnici ai căpitanului, 3 scutelnici ai mănăstirii Putnii, 3 scutelnici ai paharnicului Limbo.

 

 

 

Rufeturile. Dârvarii dumisale paharnicului Sturzei:

 

 

Ion fiul lui Toader

Grigoraş fratele lui

Dumitraşco fratele lor

Toader, rus

Andrei Ciumac

Ion Cimpoeş

Gavril al lui Cimpoeş

Vasile Chiper

Vasile Halunga

 

 

Scutelnicii dârvari starostelui Herescu:

 

 

Gheorghi al Halungăi

Neculai, dohotar

Ştefan fiul rotarului

Toader fiul lui Gabor

Andrieş al Halungăi

Ion al lui Pălade

Toader Halunga

Pălade fiul lui Gorce

Vasile, merticar

Andrei, rotar

Sandul a babii

Tudosă, rus

Mihălache, rotar

 

 

Scutelnicii lui Panaite, căpitanul:

 

 

Ion fiul rotarului

Simion Spânu

Grigoraş, rus

Tănase fiul lui Gabor

Neculai, rus

Ion Manega

 

 

Scutelnicii mănăstirii Putnii:

 

 

Ion al lui Pepele, morar

Gheorghi Halunga, prisăcar

Ifteni Gabor (trecut Gabur – n. n.)

 

 

Scutelnicii dumnealui paharnicului Linbo:

 

 

Ursul Ciolac

Ştefan fratele lui Andrieş

Petre, rus

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 380

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mologhie

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Mologhie

 

Moşie mănăstirii Putnei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 105. Scădere rufeturi, însă 105: 92 poştaşi, 1 îmblător, 2 popi, 1 dascăl, 2 scutelnici, 5 văduve, 2 jidovi.

 

 

 

Poştaşii la staţia din Cernăuţi:

 

 

Roman fiul croitorului

Vasile fiul lui Andrieş

Ion Preghi

Andrei al lui Velişco

Grigoraş fiul lui Ursache

Andrei Şoprovici

Toader Ţigănaş

Ion al lui Anton

Ştefan Hmara

Opre, rus

Dumitraşcu fiul lui Ursachi

Dumitraşcu fiul lui Grigori

Ion nepot lui Ţigănaş

Petre, vătăman

Ostahi fiul lui Gavril

Dănilă al lui Coadă

Gavrilă al lui Dămian

Pavel Moroz

Gheorghiţă al lui Moroz

Ion Moroz

Vasile Potgubina

Nica, sârbul

Gavril Chelbe

Vasile Deliţoiu

Dănilă, lemnar

Gheorghiţă cumnat Chelbii

Prodan Moroz

Istrate fiul lui Ignătescu

Vasile fiul lui Miron

Vasile Ignătescu

Lupu fiul lui Ignătescu

Vasile Pepele

Gheorghi fiul lui Pepele

Toader Iacoban

Gavril Pepele

Ursul Ciornei

Toma al lui Ciornei

Toader Găină

Ion Lotbă

Costandin, butnar

Costandin nepot lui Ciornei

Vasile, vărzar

Grigoraş, căpotar

Macovei fiul lui Pavăl

Vasile Leca

Gavril Bene

Simion fiul lui Pavăl

Ştefan, arman

Ştefan, vătăman

Ursul a Strătoai

Ursul Tutubuoai

Ivan de la Ocop

Ion nepot Mogăi

Neculai Deliţoiu

Ştefan, morar

Gavril nepot Benii

Ştefan cumnat Benii

Foca nepot Benii

Chiriac Molocia

Gavril Puiu

Ifteni nepot Benii

Vasile Molocia

Simion Ţolic

Toader fratele lui Bădrăgan

Ioniţă fiul lui Bădrăgan

Neculai fratele lui

Ştefan nepot lui Bădrăgan

Toader al lui Bădrăgan

Vasile Ţurcan

Tudosii fiul croitorului

Gavril fiul babii

Postolachi Bălan

Toader fiul lui Ivan

Ion fiul lui Pătrăucian

Vasile Pătrăucian

Ion Budaca

Neculai Obar

Simion Lotbă

Pătraşcu fiul lui Hmara

Ivan Hrisosovii

Roman, rus

Ştefan al lui Husar

Hrihor Husar

Matei al văcarului

Dănilă, rus

Mihai, rus

Ivan  Rabiu

Ştefan Zaharie

Dumitru, rotar

Ştefan, ciubotar

 

 

Rufeturi. Îmblători:

 

 

Ion, harabagiu, îmblător

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan Maga

Popa Anton Maga

Dascăl Andrei

 

 

Văduve:

 

 

Dochiţa

Vasilca

Grăpina

Paraschiva

Corcovina

 

 

Scutelnici:

 

 

Lupaşcu, scutelnic popii Anton Maga

Ştefan, merticar, scutelnic popii Ştefan

 

 

Jidovii:

 

 

Bercul Periţ

Moşcu fiul lui Bercul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 380, 381

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lucoviţa de Sus

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Lucoviţa de Sus

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 48. Scădere rufeturi, însă 10: 26 îmblători, 1 mazil, 1 popă, 1 dascăl, 3 scutelnici, 3 jidovi. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Toader a puşcaşului

Ştefan Bagu

Sandul, puşcaş

Tofan al puşcaşului

Ştefan fiul puşcaşului

Neculai fiul lui Toader

Toader Palaghian

Toader Măriuţan

Gavril fratele lui

Tuduse fiul Timoftii

Vasile Iutiş

Fedor, rus

Mihai fiul Timoftii

Neculai, rotar

Vasile nepot lui Timoftii

Irimie Scalco

Dumitraşco Roşca

Ştefan Bordian

Toader fiul puşcaşului

Tănasă, rus

Pricopi fiul lui Maruţan

Grigori fiul Gafii

Gheorghi al Palaghii

Toader fiul lui

Toader Cimpoeş

Ştefan, cojocar

Neculai Bătrân

Andrieş fiul lui

Costandin fratele lui

Grigoraş fiul lui Loghin

Ion a Marii

Vasile Barbălată

Gheorghi, săcrier

Simion cumnatul lui

Tănasii Burlă

Ostafi, rus

Gheorghi, morar

Vasile fiul Mării

 

 

Rufeturi. Mazili:

 

 

Costandin Lepădatu, mazil

Ion Drăghinici, mazil

 

 

Scutelnici:

 

 

Mihai, rus, scutelnic lui Drăghinici

Nechita, rus, scutelnic lui Drăghinici

Alecsa, rus, scutelnic lui Costandin Lepădatu

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ilaşcu

Dascălul Andrieş

 

 

Jidovii:

 

 

Şloma fiul lui Froim

Haim fiul lui Isac

Leiba fiul lui Moisă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 381, 382

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lucoviţa de Jos

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Lucoviţa de Jos

 

Moşia lui Vasile Pancul, mazil

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 12: 26 2 popi, 1 diacon, 4 scutelnici, 1 vahmistru, 1 jidov, 3 văduve. Rămân birnici 36.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Obadă

Ştefan Ţure

Ion fiul Anisii

Tănase nepot lui Costandin

Ion Bordian

Vasile Haucă

Dumitraşcu fiul lui Obadă

Tănasă fiul lui Costandin

Petre Iftimii

Costandin, ciobotar

Ifteni Ţure

Irimie Ţure

Pavel fiul Tudoscăi

Toader Ţurcan

Vasile fiul Aniţii

Apostol fiul Sofroniei

Grigori fiul prisăcarului

Ion Barbărasă

Neculai, prisăcar

Iurii fratele lui

Grigori

Vasile, prisăcar

Ion Obadă

Păraş al lui Obadă

Chiriac Obadă

Ion fiul lui Neculaiu

 

 

Rufeturi. Scutelnici:

 

 

Maftei, rus, scutelnic lui Banovschii, vagmistru

Vasile al velnicerului, scutelnic lui Banovschii, vagmistru

Andrieş, morar, scutelnic lui Banovschii, vagmistru

Ştefam ungurian, scutelnic popii Vasile

 

 

Vagmistru:

 

 

Vahmistru Banovschii

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Vasile

Popa Vasile Băran

Diacon Lupaşcul

 

 

Jidovii:

 

 

Oron fiul lui Strule

 

 

Văduve:

 

 

Dochiţa

Aniţa

Iliana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 382, 383

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cotul lui Baenschii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Cotul lui Baenschii

 

Moşia lui Flondor şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 17: 10 scutelnici pisarului Ion Frunză, 5 scutelnici căpitanului Şahăn, 1 jidov.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Ion, baciul, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Gavril fiul Catrinii, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Ion al lui Hribu, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Neculai, rus, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Dumitraşcu, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Prodan fiul lui Dorianuc, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Costin, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Ilii al lui Boboc, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Mihai al lui Boboc, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Sandul, baciul, scutelnic lui Ion Frunză, pisar

Tihon, rus, scutelnic lui Şahăn

Ştefan, scutelnic lui Şahăn

Fedor, scutelnic lui Şahăn

Ion Slavnic, scutelnic lui Şahăn

Petre nepotul lui, scutelnic lui Şahăn

 

 

Rufeturile. Căpitani:

 

 

Costandache Şahăn, căpitan de volintiri

 

 

Jidovi:

 

 

Moşcul fiul lui Chelman, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 383

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mamorniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Mamorniţa

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 7: 1 văduvă, 3 jidovi, 2 mazili, 1 ruptaş. Rămân birnici 48.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, rusul

Chirila Boiucu

Nichifor, rus

Ivan, rus

Hrihor Tcaci

Iacob, rus

Gheorghi Budac

Ilie fiul lui Bahrin

Onofrei Polit

Vasile Budac

Onofrei Viţco

Marco Hâtar

David Vinco

Costandin Pătescu

Irimie Pătescu

Velişcu Schion

Ion Vreme

Vasile Cârnială

Grigori Zgârcia

Dumitraşcu Gologan

Gavril Bondriş

Andrei Gologan

Ştefan, văcar

Ilii cumnat lui Andrunache

Ion, morar

Dumitraş Tărsăuţan

Dumitraşco Vâlcu

Iftemi Zgârcia

Dămian fiul morarului

Gheorghi, săcrier

Simion Caba

Vasile Gurinco

Ion Vărav

Ichim Mintar

Vasile Mintar

Ion Floare

Andronic Curcomschii

Ion Trebişa

Filip Salob

Onofrei Nazarii

Simion Papadoc

Petre fiul preutesii

Dumitraş Staşco

Ştefan, păscar (pescar – n. n.)

Vasile Însurăţel

Petre, herghelegiu

Martin, ungurian

Vasile Sochircă

 

 

Rufeturi. Vădanile:

 

 

Catrina Corâncioai

 

 

Jidovii:

 

 

Copâl fiul lui Şmil

Herşcul fiul lui Volva

Volva fiul lui Leibii

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Neculai Potlog, mazil

Vasile Brăescul, mazil

Gavrilaş fiul Ţurii, ruptaş

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 383, 384