MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 6

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Satele Hânceștii, Drăgușenii, Șușulenii, Perienii,

Lăpușna, Boghicenii, Șișcanii, Nisporenii, Iurcenii,

Căzăneștii, Cârsteștii, Valea Ulmului, Scorenii, Malcociul

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hânceștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Hânceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 72. Scădere rufeturi, însă 25: 20 volintiri, 1 popă, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Culai

Vasile Toma

Sandul Chișcă

Toderașco Ichim

Antohi al lui Cărăiman

Ion Cioară

Nicolai al lui

Nicolai, vornic

Petre

Ion Cioară

Alecsandru Cioară

Savin Tabără

Mihai fiul lui

Agachi Cioccic

Agachi Neculai

Toader, văcar

Gavril fiul lui Mihaiu

Toader Tacul

Lazor Cârste

Lefter Ghinde

Ion Decusară

Niță Ciobănescu

Dumitrașco Bouru

Vasile Năstasă

Pascal Chilug

Andoni fiul dascălului

Vasile Chiriac

Ursul fiul lui Sandul

Ion fiul lui Neculai

Ariton fiul lui Sandul

Trohin Neculai

Gherman Neculai

Pavel Sarăandrii

Vasile Panhili

Ștefan Sarăandrii

Ion Martin

Vasile Martin

Vasile Pavăl

Andoni Sandul

Dumitrașco Ion

Ioniță Damaschin

Istrate Damaschin

Constandin Tacul

Ion Ciocul

Grigoraș Ghinde

Dănuță Țapeș

Saraandrii

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Bălan, volintir

Ioniță Cărăiman, volintir

Andronic, căpitan, volintir

Sălăvăstru, volintir

Vicol, gângurian, volintir

Sandul Pârvul, volintir

Simion Andoni, volintir

Ion Chișcă, volintir

Gheorghi Tașcă, volintir

Istrate Pălii, volintir

Iftimi Gându, volintir

Dumitrașcu Gându, volintir

Agachii Ciocul, volintir

David, volintir

Chiriac, volintir

Lica, volintir

Arseni Maftei, volintir

Andrei Tacul, volintir

Vasile Chișcă, volintir

Popa Panhili

Ion, diacon

Andrei, diacon

Anița, babă săracă

Tudora, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 444, 445

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Drăgușenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Drăgușenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 11: 7 volintiri, 1 popă, 3 babe sărace. Rămân birnici 31. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Talpă

Toderașco, diacon

Nicolai Trohin

Vasile Vrabii

Maftei a Păvăloai

Istrati Bărăiac

Istrate Toderiță

Irimici Nastasăuță

Miron Baltă

Timofti, dascăl

Maftei Malcoci

Chiriac Vrabii

Luca Talpă

Andrei

Grigoraș Gânul

Toma Vrabii

Sava Căuș

Vasile Nicoară

Grigori Talpă

Ioniță, dascăl

Ioniță Dumitrașco

Enachi Sava

Andrei Pascal

Vasile Negru

Opre, vornic

Toader, cioban

Vasile cumnat ciobanului

Vasile Onofreiu

Apostul al Șendrei

Ilie Talpă

Andrei Ion

 

 

Rufeturi:

 

 

Irimie, volintir

Ioniță Sava, volintir

Nicolai Vrabii, volintir

Andrei Gânul, volintir

Pavel Buruiană, volintir

Vasile Sava, volintir

Ștefan Vrabii, volintir

Popa Toader

Catrina, săracă

Panaghia, săracă

Sanda, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 445

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Șușulenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Șușulenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 8: 1 volintir, 2 mazili, 1 popă, 4 femei sărace. Rămân birnici 41. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Buță

Pavel Salamalichi

Ioniță Zupcu

Ursul Zupcu

Gheorghiță a Măleni

Nicoară, vornic

Ștefan Ichim

Constandin Lupul

Nicolai Pojoaga

Ștefan Pojoaga

Darii Lupu

Ioniță Căzacu

Ștefan Cherdivară

Irimie fiul lui Ciolac

Grigoraș a Aniții

Ștefan, movileanul

Vasile Arsăni

Timofti Grigoriță

Ion Arsăni

Toderașcu Arsăni

Lupul Fulte

Năstase Poparcia

Pavel Păladi, movilean

Gavril Sofroni

Miron fiul lui Gligorășcuță

Neculai Gligorășcuță

Vasile Grosul

Chiriac Gligorășcuță

Gavril Gligorășcuță

Nicolai Rânge

Andrei, dascăl

Nicolai a Nazariei

Constandin

Mihăilă, rus

Miron Custul

Radu, văcar

Ioniță, vătăman

Ioniță, rusul

Miron Zupcu

Toderașco

Ioniță fiul lui Lupu

 

 

Rufeturi:

 

 

Apostul Andronachi, volintir

Ioniță Angărăci, mazil

Ștefan Ciocan, mazil

Popa Toma

Chirculiasa, babă săracă

Paraschiva, săracă

Nazaria, săracă

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 445, 446

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Perienii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Perienii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 3: 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ocsinte Mărian

Tălămbuță

Miron Tălămbuță

Arhiri Gavril

Ursul Costru

Simion, vornic

Miron Borș

Năstase Văzăilă

Ioniță Văjăilă

Ion Niță

Radu, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihalachi, diacon

Lupa, babă săracă

Tudura, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 446

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lăpușna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Lăpușna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 11: 5 scutenici ai lui Iacovachi Păun, 1 scutenic al Lupului, 7 scutenici ai Hâncului, 2 popi, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, muntean

Ioniță Cârpă

Gheorghe Pârău

Ion Pârău

Levinte Pârău

Macsin

Ioniță Alecsa

Vasilachi Acucoanei

Iftime, solonar

Stanciul, muntean

Gheorghe, rotar

Antohi, văcar

Ștefan Trifan

Lupul Podolianu

Grigoraș Frija

Ioniță, croitor

Nicolai, scutelnic Hâncului

Ioniță, scutelnic Hâncului

Vasile, scutelnic Hâncului

Stihi Codrian

Ilie Frija

Andrii, scutelnic Hâncului

Toader

Andrii Bârdan

Ichim Bârdan

Mărdari Bârdan

Andrii Tătăruș

Ioniță Tăsăuță

Gavril Lovanu

Tănase Nicolai

Maftei Ipate

Pascal Tănasă

Ambrohi Iordachi

Pintilii Cârcodel

Gheorghiță Poșleț

Hilimon Bârdan

Gheorghiță, dascălu

Grigoraș Irade

Constandin, cojocar

Ioniță, scutelnicu

Toma, muntean

Gheorghiță, văcar

Vasile, rusul

Nicolai a Căsandrii

Vasile Tiron

Gherman Iovul

Sandul Sărav

Ioniță, scutelnic Hâncului

Grigoraș Codrian

Antohi Barbărasă

Mafteiu, scutelnic Lupului

Sofroni

Gavril, croitor

Lupul Pârău

Grigoraș Iovul

Ioniță Iosip

Constandin Gotcă

Vasile Gotcă

Vasile Barbărasă

Gavril Macari

Ursul Grosul

Nicolai Macari

Dumitrașco, scutelnic

Constandin, păscar (pescar – n. n.)

Roman Barbărasă

Silii, croitor

Nani Frige

Nicolai Dumitru, scutelnic

Stoian, sârbul, scutelnic

Leiba, jidov, scutelnic

Ioniță a Catrinii, scutelnic

Andrii, cioban, scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pricopi

Popa Vasile

Ștefan, diacon

Grigoraș, diacon

Preoteasa săracă

Marie, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 446, 447

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Boghicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Boghicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Irimie Cârmă

Ștefan Dănilă

Toader Pătină

Vasile Buruiană

Ioniță, cojocar

Palade

Antohi Tabără

Pavel Buruiană

Ioniță fiul Rughinii

Tănase a Irimicioaei

Ioniță Chircu

Vasile, vătăman

Ioniță, vătăman

Vasile Chircu

Ioniță Tuchilă

Frumonde

Timofti Cazacu

Constandin Gonat

Ion, vornic

Grigoraș, chelar

Grigori Hangan

Ursul Deliu

Sandul, tăbăcar

Constandin Mândru

Apostol Vasile

Andrei Brânză

Timofti Tabără

Ion, rotar

Nastas Deliu

Ștefan Brânză

Iurașco

Miron Tuchilă

Constandin Tabără

Constandin

Vasilachi Bătrânul

Vasile fiul lui

Zaharie, dascăl

Luchian, tălmaci

Grigoraș Doni (Done – n. n.)

Ichim Cătana

Ion Gonța

Dănilă Puhoace

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iosip

Cârstina, babă săracă

Zoița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 447, 448

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Șișcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Șișcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihai Arsăni

Ursul Bidrașco (Vidrașco?)

Nistor, vătăman

Ursul Mihăilă

Ioniță Morcov

Toader Surul

Irimie Cărăimanul

Constandin Morcov

Apostol Robul

Ioniță Bucă

Ion Gașpar

Ștefan, butnaru

Gheorghi Robul

Timofti Chircul

Ichim

Apostul

Maftei Gașpar

Gheorghi Bânzar

Ipati, bârsanu

Apostul Ababii

Gheorghiță Gașpar

Constandin, sârbul

Timofti, bârsan

Pavel Sălișcan

Trohin Gașpar

Ștefan Bânzar

Ion Borș

Furdui

Vasile Arsăni

Vasile Mihăilă

Ioniță, salahor

Flore

Onică

Tudose

Tudose a Anghelușii

Năstase Manole

Antohi Grosul

Hariton Rață

Gheorghi Frunză

Ursachi, rusul

Tănase fiul lui Apostu

Ursachi Izbaș

Vasile Beșliu

Timofti Beșliu

Toader Beșliu

Ion Beșliu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Constandin

Irimie, diacon

Paraschiva, prescurnița, săracă

Vasilca, săracă

Aftinie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 448

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Nisporenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Nisporenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 73. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 diacon, 1 ruptaș, 2 femei sărace, 1 căpitan de volintiri – Agapi Mârza. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Tulbure

Lupu Tulbure

Ioniță, croitor

Ion Ciocan

Toader Adam

Oghenii Ciocan

Ion Țurcan

Nicolai Ciocan

Ion Țupa

Climenti Adam

Constandin Gaiță

Ion Drumia

Pavel fiul lui Apostu

Agapii Bratcă

Enachi Cârlig

Iftimi Bâtcă

Gavril Vrabii

Condorachi Cârlig

Ștefan Olonici

Lazăr, văcar

Gavril Olonici

Toma

Ion, vătăman

Luca Hărângă

Toader Scumpu

Mărian Cârlig

Miron Răscoală

Grigoraș Crunce

Agapi, vornic

Gavril Cârlig

Hilimon Cârlig

Gavril Rezmeriță

Proca Bătrânul

Parfeni Ciochină

Constadin a Varvarii

Toader, cojocar

Ioniță Crudu

Alicsandru Volinici

Ioniță Ciochină

Ion, tălmaci

Ifrim Ciochină

Pricopi Petre

Carp Strâmtu

Andrei Huidul

Iordachi, vânător

Ion, butnar

Ion Robul

Toderașco Tichiul

Ioniță Colțul

Antohi al Mârzii

Sandul Cârlig

Ioniță Tulbure

Toader fiul lui munteanu

Grigore Carage

Ion Pahomi

Trohin Olinici

Iosip Fărâmă

Iftimi, căpitanu

Irimie Ciocanu

Toader Ciochină

Proșală

Ioniță

Vasile Ticăitu

Toma

Grigoraș Lupoiu

Ipati, căpitanul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Tănasă

Prohip, ruptaș

Tofana, săracă

Dochița, săracă

Toma, diacon

Agapii Mârza, căpitan de volintiri

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 448, 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Iurcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Iurcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 5: 4 mazili, 1 popă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, bejenar

Gavril al lui Surici

Alicsandru Cârlig

Ion, prisăcar

Vasile Berehoiu

Vasile, văcar

Constantin Mârza

Lupul Berehoiu

Petre Berehoiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Tălămbuță, mazil

Irimia Tălămbuță, mazil

Grigori Tălămbuță, mazil

Casile nepot lui Tălămbuță, mazil

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Căzăneștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Căzăneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Lupu

Ursache Gărăniță

Grigoraș Gărăniță

Andrei Gărăniță

Ștefan Gărăniță

Gavril Găneiu

Grigoraș Gârnici

Constandin Gârnici

Ștefan, cojocar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cârsteștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Cârsteștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Alecse Fărâmă

Ilie Pâslă

Hortolomeiu Zglăvog

Constandin Pâslă

Stamati Pâslă

Dumitru Ioniță

Gheorghiță Zglăvog

Carp

Ioniță Irimie

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi Cotrobae, volintir

Popa Costandache

Sanda, babă săracă

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 449, 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Valea Ulmului

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Valea Ulmului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 2: 2 volintiri. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, munteanu

Toader, munteanu

Lupul Agape

Grigoral Brahă

Radul Poparce

Iosip Cârste

Gavril Hârciag

Gavril, văcar

Agapii Cârste

Lupul Brahă

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Guțul, volintir

Mihalachi Budailă, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Scorenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Scorenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 3: 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 21.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Nistor Stihi

Nicolai Stavăr

Ocsinte Bobeică

Vasile Bârsul

Vasile Jalobă

Dominte Leda

Ifrim

Apostu Stavăr

Ion Ichim

Condorachi Schimbător

Onofrei Stavăr

Miron Schimbător

Luca Gheorghieș

Grigori a Savii

Constandin Bărbosul

Iftimi Leda

Ion Antohi

Grigori fiul lui Iordachi

Dămian, văcar

Toader Necuțuiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Pavel, volintir

Popa Petre

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Malcociul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Malcociul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 2 volintiri. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader fiul lui Ștefan

Irimie fratele lui

Ion, ciobotar, rus

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru fratele lui Irimie, volintir

Ichim Cocioban, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Prutului

 

 

 

Satele  Oghilenii, Scoposenii, Zgăroaia, Sălăgenii, Grozeștii

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oghilenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Oghilenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 43: 36 scutelnici ai spătarului Râșcanu, 1 volintir, 1 popă, 2 mazili, 3 femei sărace.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Constantin Bubuioc

Ion, bohotinianu

Trohin Stari

Ioniță Codrian

Cârste Coptu

Andronachi, butnar

Grigori Pavăl

Gheorghe Panhile

Trohin Bouroș

Andrei Gârle

Ion Marte

Trohin Mălăncuș

Ștefan Zloti

Sonstandin Sava

Ion Blagoci

Toderașco frate Cârstii

Feciorul banei Ioanei

Ioniță fiul lui Nistor

Toader Poponeț

Nechita Blagoci

Ioniță, dulgher

Neculai, cioban

Simion Jalobă

Toader Chihae

Terinte

Ștefan Cherhană

Ștefan Bubuioc

Pavel Bubuioc

Gavril Buscă

Sava, cioban

David

Dumitrașco, gângurian

Gheorghe

Pavel al popii

Frone

Tănasă

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion din Ghermănești, volintir

Popa Postolache

Vasile, mazil

Lupul, mazil

Marie, săracă

Catrina, săracă

Catrina, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 440, 441

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Scoposenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Scoposenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 9: 2 mazili, 2 popi, 3 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai, teslar

Ion Țărțărău

Paladi

Constandin Dărăban

Mihălachi, giugănar

Mihălachi, cojocar

Vasile fiul Gafiții

Ioniță Grigorce

Sava Bălțatu

Tănase Hobjilă

Cozma, vornic

Toader fiul Savii

 

 

Rufeturi:

 

 

Toderașco Bălan, mazil

Ștefan Oghin, mazil

Popa Pavăl

Popa Tănasă

Diaconul Gheorghe

Diaconul Ștefan

Diaconul Gavril

Ioana, săracă

Mariuța, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 441

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Zgăroaia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Zgăroaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 144. Scădere rufeturi, însă 108: 80 poștași la Zgăroaia, 2 mazili, 3 ruptași, 2 seimeni hătmănești, 1 popă, 1 diacon, 19 femei sărace. Rămân birnici 36. 34 case pustii.

 

 

 

Birnicii și poștașii:

 

 

Paladi

Vasile Mămăligă

Ursul, muntean

Ioniță cumnat lui Carp

Vasile Dănăilă

Nistor Eni

Ion, cojocar

Ion Haidaman

Ion Bile

Irimie nepot lui Trohin

Gheorghe cumnat lui

Apostol fiul lui Nane

Ioniță, cioban

Ioniță Dumbravă

Proca Acsenti

Cozma fiul lui Zaharie

Apostol fratele lui

Vasile fratele lui

Toader Tirhuță

Neculai Luncaș

Apostol Luncaș

Iftimi Luncaș

Ioniță Luncaș

Constandin Chircă

Grigoraș, cojocar

Tudose nepot popii

Ioniță

Savin, olar

Andrei fratele popii

Sandul Onofreiu

Vasile Onofreiu

Toader Băldul

Apostol, dascăl

Antohi Petrachi

Ștefan, vornic

Proca, ciubotar

Ursachi Luncaș

Parfeni Baltă

Toma Spânul

Chiriac

Gheorghe Crăciun

Ion Păladi

Ion Iordache

Vasile a Todiresii

Năstase Pascal

Vasile Iordache

Ichim Soroană

Gheorghe Colțul

Mitrofan fiul lui Gavril

Petre nepot popii

Apostol Gavril

Toader Copăcian

Vasile Copăcian

Andrei Copăcian, chihae

Mărdare Nichifor

Irimie Părpăuţă

Vasile Gavril

Toma Burbuce

Ştefan Giurgiucan

Toader Giurgiucan

Luca Ambrosie

Dumitraşco Părpăuţă

Chiriac fiul lui Ursul

Iancul David

P[ladi Bernat

Apostol, crav

Timofti, crav

Lupul Buză

Toader Gavril

Ioniță Bernat

Vasile Răspiche

Ștefan, muntean

Simion Crăciun

Vasile Focșe

Vasile Grigoraș

Ștefan fratele lui

Toma Molcioc

Angheluță

Ștefan Onofreiu

Ioniță, merticar

Nichita Râsâpici

Ioniță Bordeiu

Gavril Codrian

Constandin Codrian

Lupul fratele lui

Neculai Mărian

Andrii Râsâpici

Irimie fratele lui

Neculai Ghițăi

Constandin fiul lui Ștefan

Iordache Hortolomeiu

Iacob Merlian

Constandin Hortolomeiu

Ștefan Ghițăi

Vasile Rață

Chiriac fiul lui Mihai

Ioniță Ghițăi

Toader, cioban

Sava Țară

Grigoraș State

Mitrofan fratele lui

Andrii Merlan

Ioniță Zota

Necula Zota

Constandin Lupașco

Zota Țară

Vasile fiul Ilincăi

Pricopie fiul lui Argintu

Vasilache, crav

Luca fiul Saftii

Macarie, crav

Apostol Negrul

Antohi Negrul

Antohi Băscul

Dămian fiul lui

Vasile Tătaru

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigoraș Bivol, seimen hătmănesc

Gheorghe fratele lui, seimen hătmănesc

Grigore Obreja, mazil

Iftimi Bălan, mazil

Ioniță Hortolomei, ruptaș

Constandin Hortolomei, ruptaș

Vasile Hortolomei, ruptaș

Popa Vasile

Toader, diacon

Todosia, săracă

Sanda, babă

Tudora, babă

Vasilca, babă

Iftimia, babă

Varvara, babă

Tudora, babă

Maria Roșculiasa, babă

Maria, babă

Lupa, babă

Măriuța, babă

Dochița, babă

Maria, babă

Nastasia, babă

Dochița, babă

Catrina, babă

Nastasia, săracă

Floare, săracă

Safta, prescurniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 441-443

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sălăgenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Sălăgenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 4: 1 mazil, 1 popă, 2 babe sărace. Rămân birnici 65.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitrașcu Ianăș

Ioniță Dumitru

Vasile fiul Mariei

Ioniță Scopos

Ștefan Tiron

Grigore, rotar

Tănase

Dănilă

Năstase fiul lui Toader

Simion Bordeiu

Toader fiul lui Grigoraș

Simion Cârste

Vasile fiul lui Ioniță

Vasile Știțul

Grigoraș Melinte

Gavril Săfirta

Apostol Budan

Timofti Vasile

Dumitru, morar

Tănase Dumitru

Simion, cioban

Dumitru Cătană

Ioniță Strătulat

Constandin fiul lui Melinti

Andrei Strătulat

Ioniță, vornic

Ioniță Istrate

Ștefan fiul Mărinii

Toma Buștuc

Grigoraș fratele lui

Luca, muntean

Constandin Țurcan

Nichita frate vornicului

Năstase, muntean

Nane Tâmbul

Grigoraș Cucușescu

Ioniță Buștuc

Manolache, muntean

Năstasă Nedelco

Ion Ticălici

Iftimi Căzan

Ursul Hanganul

Gheorghe Răzmeriță

Carp Doșuleț

Năstase Martin

Chiriac Buștiuc

Gheorghe Buștiuc

Timofti Leul

Vasile Potur

Ilie Parfeni

Ioniță al lui Paladi

Vasile, rotar

Sandul Langa

Apostul Ion

Vasile Ion

Miron fiul lui Ilie

Ioniță fiul lui Țapu

Pavel fiul lui Ilie

Mihăil Băltian

Andrii Măcarii

Vasile Andrii

Apostul Macari

Ioniță, hoștinar

Toader Mărian

Vasile Hasan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion, mazil

Popa Gheorghe

Ioana, babă săracă

Luchița, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 443

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Grozeștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Grozeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 83. Scădere rufeturi, însă 13: 1 mazil, 2 diaconi, 1 călugăr, 1 călăraș de Țarigrad, 8 femei sărace. Rămân birnici 70.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Petru

Gheorghe Balmuș

Ștefan Ion

Ion Enache

Nistor Balmuș

Chirică Ciubeică

Savin Balmuș

Gheorghe Macsin

Ștefan Bădac

Dumitrașco Balmuș

Pascal Balmuș

Apostol a Parfenesii

Ion fiul Gheorghițoai

Ifrosi Chirică

Ștefan Ulian

Chiriac fiul lui Iftimi

Gheorghe Vameș

Ionel Alecsandru

Andrii fiul Anii

Gavril Grigoraș

Grigoraș Bădănău

Ion Frimu, vornic

Toader Cozonac

Timofti, butnar

Gheorghe Banga

Dumitrașco, dogar

Hortolomeiu fiul lui Pătrașco

Ioniță Bouroș

Ignat

Andrii Foamete

Cârste Gore

Postică

Mihălache Bouroș

Antohi Chirică

Paraschiv Bouroș

Tănase Strătulat

Toderașco Giurge

Toderașco Tănasă

Ștefan, butnar

Dumitrașco Flore

Simion Drăgan

Proca Vasile

Năstase fiul lui Duțul

Andronachi

Dumitrașco Scumpul

Sandul Parcan

Gheorghi Laiul

Petre Strate

Vasile, cibotar

Ion Gârle

Nicolai, scăfar

Toader Cergă

Ion fiul lui Duțul

Nicolai Langa

Antohi Popârțac

Năstase Schin

Gheorghe Vasilică

Gheorghe, muntean

;ihai a lui Sămilachi

Ion Scumpul

Apostul Ranga

Vasile, muntean

Toader Chișcăbabă

Apostul Nacul

Toderașco Zota

Vasilache Zota

Luca Bârsul

Chirică Chiroșcă

Ion fiul lui Crangă

Iosip, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Sămilachi, mazil

Ion, diacon

Ion, diacon, la fel

Lupul, călugăr

Ion Brătilă, călăraș de Țarigrad

Catrina, săracă

Sanda, săracă

Paraschiva, săracă

Dochița, săracă

Sanda, săracă

Irina, săracă

Anița, săracă

Safta, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 443, 444

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Ichelului

 

 

 

Satele Işnovăţ, Steţcanii, Micleştii, Peresecina, Teleşeu, Camincia,

Cobâlca, Ţigăneştii, Oneştii, Voinova, Zubreştii, Răcia,

Belieştii, Borzeştii, Pocşeştii, Schitul Hârboveţili

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Işnovăţ

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Işnovăţ

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 15: 2 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace, 9 ţigani ai dumisale paharnicului Darii Donici şi ai cluceroaei Alecsandrei Donicioaei. Rămân birnici 37.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă

Ion

Ioniţă Şchiopul

Toader Parfeni

Tănase a purcăriţii

Vasile Porosăci

Toader Găluşcă

Gavril Ontilă

Găină

Ilie

Ursul

Andrii Strătulat

Ioniţă

Niţă fiul lui Alicsăndroae

Chirică

Apostul

Ioniţă Cobălianu

Ioniţă fiul lui Chirică

Grigoraş, cioban

Carp

Filip

Simion frate lui Filip

Lupu, tălmaci

Panhili fiul lui Onică

Grigori

Vasile Cheptar

Căsăian

Iordache Curcă

Grigoraş Pătan

Nistor

Sârghii

Stati fiul lui Dănilă

Ştefan Pintilii

Ioniţă Bunăzâua

Alecsa

 

 

Rufeturi:

 

 

Ariton, volintir

Andrii Carage, volintir

Popa Condurachi

Dochiţa, săracă

Iliana, săracă

Măriuţa, săracă

Vasile, ţigan

Ocsânte, scripcar, ţigan

Biţă, ţigan

Drăgoiu, ţigan

Toader, ţigan

Ioniţă, ţigan

Ştefan, ţigan

Bulahai, ţigan

Ştefan, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 435, 436

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Steţcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Steţcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tofan

Iftimi

Toader Darie

Apostul

Parfenie, vier

Toader

Dănilă

Ion

Sirghie

Vasile Drenţa

Toader Drenţa

Ion Hatmanu

Ioniţă Dumbravă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Micleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Micleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 24: 19 scutelnici ai paharnicului Darie Donici, 3 slugi ale paharnicului Darie Donici, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Constandin fiul lui Zaharie

Sava fiul lui Dumitru

Sava, vezeteu

Andrei, hergheleiu

Fotache, blănar

 

 

Rufeturi (scutelnici):

 

 

Toader Mardari

Toader, butnar

Toader, blănar

Nichita

Sirghie fiul lui Zaharie

Apostul

Ştefan Căldare

Vasile Cămincianu

Timofti Cârcă

Petre, dulgheriul

Andrei, cojocar

Manoli, dulgher

Ştefan fiul vieriţii

Antohi Ţurcanu

Ionel fiul morarului

Gheorghe fiul lui Irimie

Gheorghe fiul lui Dosofteiu

Toader, vier

Toader Tăvălic

 

 

Slugile:

 

 

Iosip, slugă

Arhiri, slugă

Trohin Bugan, slugă

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Popa Trohin

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Peresecina

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Peresecina

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 12 călăraşi sărdăreşti, 7 scutelnici ai spătarului Costantin Donici, 3 mazili, 2 ruptaşi, 1 popă, 2 femei sărace, 1 ţigan al paharnicului Donici. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toderaşco Ursachi

Vasile Ifrim

Ion fiul lui Miron

Andrei Ursachi

Vasile Frate

Ion Criţul

Constandin Baron

Gherman

Agapii Tălpău

Ion Mafteiu

Moisăiu Cramă

Năstase Căpitanu

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader Frate, scutelnic

Vasilache Arne, scutelnic

Tănase fiul lui Onică, scutelnic

Ştefan Săchiraş, scutelnic

Andrei fiul lui Loghin, scutelnic

Toader Marga, scutelnic

Tudose Buzul, scutelnic

Popa Tofan

Toader Ignat, mazil

Iosif Ignat, mazil

Gavril fiul popii, ruptaş

Gheorghi fiul popii, mazil

Iordache Erhan, ruptaş

Maftei, ţigan al paharnicului Donici

Iliana, săracă

Gafiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 436, 437

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Teleşeu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Teleşeu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 39: 35 scutelnici ai dumisale spătarului Costantin Darii Donici, 1 volintir, 1 popă, 2 ţigani ai dumisale spătarului.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Iacob, vornicul

Năstas fiul lui Agapi

Ilie, slugă

Nane fiul lui Agapi

Ilie Onescul

Dănilă fratele lui

Constandin Croian

Ştefan Ipati

Vasili Buburuz

Ioniţă Toma

Ştefan fiul vornicului

Năstase Ipati

Antohi

Grigoraş, croitor

Toader fiul lui

Ioniţă nepot lui

Costandin, cărăuş

Irimie fiul lui Ilie

Ion, ciobanu

Onofrei Ababii

Ion fiul lui Simion

Zaharie

Maftei Căruntu

Ştefan Buhliţă

Iosip fiul lui Huzunu

Ştefan Dindial

Aftimi fiul lui Agapi

Moisăiu, dulgher

Toader, dascăl

Lupul fiul lui Gavriliniasă

Ion Bunacali

Nicolai a Sănicăi

Iţul, jidov

Dămian

 

 

Rufeturi:

 

 

Iordache, volintir

Popa Ion

Ştefan Grosul, ţigan

Ursul, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 437

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Camincia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Camincia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 18: 15 scutelnici ai pitarului Andrii Donici, 1 popă, 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Grigori

Andoni fiul lui Grigori

Chirică fiul lui

Toader, croitor

Ioniţă Butuc

Grigori Ermurachi

Ion Prohor

Agapi Hriza

Petre Hriza

Simion fiul lui Ion

Gheorghe, vezeteu

Ion Cocârlă

Sava Bâtcă

Grigori

Grigoraş Bâtcă

Vasile Gherasim

Ioniţă, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader, scutelnic al pitarului Andrii Donici

Toma cumnat lui Toader, la fel

Grigoraş Budurcii, la fel

Vasile Micu, la fel

Vasile Micul, la fel

Ilie fiul lui Stăvilă, la fel

Stahi fiul lui Dănilă, la fel

Ioniţă Verdeş, la fel

Miron Dănilă, la fel

Vasile, plugar, la fel

Ioniţă, grădinar, la fel

Pavel, vier, la fel

Ioniţă, la fel

Vasile, vornic, la fel

Dănilă Pârlici, la fel

Popa Vasile

Manoli, diacon

Paraschiva, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 437, 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cobâlca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Cobâlca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 5: 2 mazili, 1 popă, 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraşcu, vornicul

Ioniţă Uspică

Nastase Cobâlian

Andrii Cobâlian

Silion Cociorvă

Iordache Miron

Vasile Miron

Toader Îndoitul

Pahomi, croitor

Năstase, croitor

Gheorghe Cobâlianu

Maftei Verdeş

Toderiţă fiul lui Neculai

Năstase fiul lui Simion

Andrii, dascăl

Andrii Călăraş

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstase Bostan, mazil

Iordache Gane, mazil

Popa Andrei

Ştefan, diacon

Lupa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţigăneştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Ţigăneştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 7: 7 ţigani ai paharnicului Iani. Rămân birnici 4.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bărgan

Simion, rus

Irimie, prisăcar

Hriţco, morar

 

 

Rufeturi:

 

 

Maftei, ţigan

Constandin, ţigan

Nastas, ţigan

Chirică, ţigan

Vasile, ţigan

Ioniţă, ţigan

Toader, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oneştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Oneştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 11: 6 călăraşi sărdăreşti, 1 mazil, 4 ruptaşi.

 

 

 

Călăraşi:

 

 

Postolache, chihae

Petre, văcar

Toader al lui Cotele

Pahomi Cotele

Toader frate Lupului

State fiul lui Apostol

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cobâlian, mazil

Lupul Curnegru, ruptaş

Ion Ursachi, ruptaş

Ermurachi, ruptaş

Apostul, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Voinova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Voinova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul fiul lui Grigoraş, vornic

Ursul al Vărvarii

Andrei frate Vărvarii

Tănasă

Gavril fiul lui Poiană

Agapi Venin

Toader Burcă

Luca Gafton

Ştefan Plop

Nichita

Ion Poiană

Toader, prisăcar

Constandin Gafton

Maftei fiul babii Prohirii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Zubreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Zubreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 mazil, 1 volintir, 2 ţigani, 1 femeie săracă. Rămân birnici 21.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Blăniţă

Iosip Bortă

Toader, vornic

Ştefan Manoli

Vasili Strătulat

Toader Strătulat

Postică a lui Macri

Opre Boşcănianu

Ioniţă Pleşca

Alecsandru fiul lui Neculai

Constandin Manoli

Ştefan Tinică

Vasile Turtă

Agapi Găluşcă

Grigori Costin

Ion Costin

Vasile Boaghi

Vasile Hilimon

Vasilache Boaghi

Gavril Costin

Iancul, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Sandul

Postică Haitul, mazil

Pascal, volintir

Ştefan, ţigan

Toader, ţigan

Ştefana, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răcia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Răcia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 16: 6 scutelnici ai vornicesei Paraschivei, 1 ruptaş, 1 popă, 2 diaconi, 1 călugăr, 3 femei sărace, 2 ţigani. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vartic, vornicul

Costandin Canţăr

Toader fiul lui Toma

Toader, prisăcar

Toader Păsat

Călin Păsat

Postică fiul Vărvarii

Simion Boaghi

Sandul Văsâianu

Tănase Giosanu

Andrii fiul lui Ioniţă

Andrii Barbăroşie

Constandin Barbăroşie

Gavril fiul diaconului

Neculai Săhăidacă

Neculai Măgaru

Postică Măgaru

Ştefan Barbăroşie

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion fiul chihaei, scutelnic

Trifan, scutelnic

Maftei fiul Vărvarii, scutelnic

Savin, ţigan

Popa Ioniţă

Diaconul Toader

Diaconul Năstasă

Ioniţă, călugăr

Maria, săracă

Gafiţa, săracă

Nastasia, săracă

Tănasă, ţigan

Mihălache Plăcintă, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Belieştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Belieştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 17: 15 călăraşi sărdăreşti, 1 volintir, 1 popă.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Ioniţă Capişcă

Ion Vlaicu

Ionaş Dobre

Maftei fiul lui Vlaicu

Mihăilă Mândrilă

Ştefan Pârlici

Miron Pârlici

Mihăilă, croitor

Năstase fiul lui Irimie

Vasile Pleşca

Istrate Pleşca

Ştefan Dobre

Ion Bostan

Toader, cibotar

Vasile Dobre

 

 

Rufeturi:

 

 

Panaite, volintir

Popa Gheorghi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 439, 440

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Borzeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Borzeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 6: 4 mazili, 1 ruptaş, 1 popă. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader fiul lui popa Stati

Ivaşco

Simion Blândul

Ştefan fiul lui Irofti

Ion frate lui Stihi

Tănase fiul lui Petre

Nicolai Cociul

Vasile, ciobanu

Grigoraş Dănilă

Constandin Corneş

Dumitru Prale

Andrei Hornuţă

Hilimon al Căruţoae

Simion fiul Măriţii

 

 

Rufeturi:

 

 

Iftimi, căpitan, mazil

Darie fiul lui Toader Popa, mazil

Stihi, stegar, ruptaş

Chiru fiul lui Toader, mazil

Ivaşco fiul lui Sârghii, mazil

Popa Neculai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 440

 

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pocşeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Pocşeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 ruptaş. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Adam

Ioniţă al lui Grigoraş Aam

Constandin Şoldan

Gavril Bulat

Constandin Buţă

Năstase fiul lui Miron, dascăl

Terinte Adam

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader Adam, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 440

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Schitul Hârboveţili

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Schitul Hârboveţili

 

 

 

 

Toată suma caselor: 6. Scădere rufeturi, însă 6: 3 popi, 3 ruşi posluşnici.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Pahomi, egumen

Popa Saraftail

Călugărul Raftail

 

 

Posluşnici:

 

 

Roman, rus

Costandin, rus

Chirila, rus

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 440

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Satele Dolna, Miclăuşănii, Lozova, Vornicenii, Volosănii, Corlucenii,

Străşenii, Cojuşna, Truşenii, Durleştii, Buiucanii, Târgul Chişinău

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dolna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Dolna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Rămân birnici 8. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iftodi sin (fiul) lui Ioniţă

Sandul

Ion

Toader

Lupul

Ion Pricopi

Antohi

Roman, scăfar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Miclăuşănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Miclăuşănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 2: 1 mazil, 1 diacon. Rămân birnici 10. 4 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dănilă, vornic

Simion Horciag

Dumitru brat (frate) lui Horciag

Safin fiul lui Toader

Neculai Prepeliţă

Postică fiul lui Bostan

Simion Bostan

Andrii Bătog

Ioniţă fiul lui Luca

Ioniţă Bostan

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Stănişor, mazil

Constandin, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 428

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lozova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Lozova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 16: 3 ruptaşi, 1 popă, 8 femei sărace, 4 ţigani. Rămân birnici 36. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosă Mămăligă, vornic

Năstasă Ocsănti

Pahomi Mihăilă

Ştefan fiul lui Mihăilă

Ştefan Avram

Ioniţă fratele popii

Vârlan Movilianu

Sava fiul lui Mihăilă

Ştefan fiul lui Sava

Constandin fiul lui Neculai

Ioniţă fratele lui

Grigori fratele lui

Căsăian fratele lui

Toader fratele lui

Ursul Anbrohii

Căsăian Anbrohii

Neculai Mămăligă

Opre Gerdan

Maftei fiul lui Mihăilă

Ioniţă fiul lui Toma

Andrei fiul lui Neculai

Simion Visternicu

Hariton Moşniaga

Ioniţă Lozovanu

Loghin Tâmbor

Vasile Tâmbor

Aftimi Buga

Nastas Avram

Grigore Manole

Constandin fiul lui Toma

Toader fiul lui Grigoraş

Gheorghe Manole

Agapii Buga

Moiseiu fiul lui Gavril

Pavel, vătăman

Toader

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile, ruptaş

Ursache, fiul lui, ruptaş

Lupul fiul lui Neculai, ruptaş

Popa Andrei

Dochiţa, săracă

Marie, săracă

Sanda, săracă

Tudosca, săracă

Vasilca, săracă

Toderiasă, săracă

Tudosia, săracă

Acsinia, săracă

Pavel Păpănaca, ţigan

Toader, ţigan

Dămian, ţigan

Ioniţă fiul lui Iftimi, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 429

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Vornicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Vornicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 35: 29 scutiţi cu salvogvardie de mănăstirea Căpriana, 5 femei sărace, 1 ţigan al mănăstirii.

 

 

 

Scutiţii cu salvogvardie:

 

 

Ichim fiul lui Grigori

Ioniţă a Truhinii

Gheorghi Matei

Andronic Hani

Leonti a Cununii

Ioniţă Gudun

Vasile Cursăi

Vasile, blănar

Gheorghe Vâtcan

Mihălache fiul lui Toader

Grigori fratele lui

Constandin, vier

Gavril a Strătoanei

Mihăilă fiul lui Grigori

Ştefan Ţurcanu

Irimie fiul lui Andrei

Vasile Lăţescu

Gavril, butnat

Simion Andrei

Sandul Luchian

Iftodi, butnar

Hariton, cobzar

Ioniţă Drăgan

Arhiri a Ursoai

Ion Andrei

Prohir a puşcaşului

Onofrei, butnar

Ichim Mitul

Ion Stan

 

 

Rufeturi:

 

 

Lupa, babă săracă

Maria, săracă

Iliana, săracă

Aniţa, săracă

Maria, săracă

Luchian, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 429

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Volosănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Volosănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 12: 4 scutelnici ai lui Clemente, 1 ruptaş, 1 volintir, 1 popă, 5 femai sărace. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasilache, vornic

Hilip Mândrilă

Simion Pistol

Ipati Panăş

Dumitraşco Mereacre

Iordachi fratele lui

Ştefan Panăş

Ioniţă Scumpul

Toader Mereacre

Luca

 

 

Rufeturi:

 

 

Ilie Gonţa, scutelnic

Chirică Panăş, scutelnic

Constandin Panăş, scutelnic

Istrate Panăş, scutelnic

Ursul fiul popii, ruptaş

Toderaşco Mândrilă, volintir

Popa Ion

Măriuţa, săracă

Maria, săracă

Nastasie, săracă

Ghinia, săracă

Măriuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Corlucenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Corlucenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 13: 7 scutelnici ai Rucsandii Cărpoai, 2 mazili, 2 femei sărace, 2 ţigani.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Nichita, morar

Vasile, haidău

Antohi Bostan

Grigori

Nicolai Ţăju

Vasile Bărdău

Dumitru, munteanu

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Toader Bostan, mazil

Onofrei Costin, mazil

Nastasie Beroai, săracă

Marie, săracă

Savin, ţigan

Macovei, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 430

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Străşenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Străşenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 41. Scădere rufeturi, însă 8: 1 volintir, 1 popă, 6 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Petre, vornicul

Gheorghe Ştirbul

Năstase fiul lui Miron

Andrei fiul lui Trifan

Lazor fiul croitorului

Ştefan Blaga

Andrei al lui Ştefan Blaga

Trifan fiul lui Chiriac

Andrei fiul lui Ştefan Blaga

Nicolai Boşniaga

Ioniţă fiul lui Nicolai

Toader Pârâu

Ştefan Berdiu

Mihalachi fiul lui Sava

Ioniţă Holtă

Sandul Berdiu

Ioniţă Sercul

Toader Bengheş

Macari Ticul

Vasile, croitor

Constandin, croitor

Nicolai, croitor

Ştefan Pleşca

Năstase Pleşca

Gheorghe Pleşca

Irofti al lui Pleşca

Toader Frimu

Petre, croitor

Năstase fiul lui Tănase

Gheorghe a Manasii

Ion, văcar

Trohin, sârbul

Ioniţă Berdiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion, sârbul, volintir

Popa Grigori

Ioana, săracă

Iftimia, săracă

Safta, săracă

Ioana, săracă

Vasilca, săracă

Dochiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 430, 431

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cojuşna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Cojuşna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 16: 3 mazili, 6 ruptaşi, 1 popă, 6 femei sărace. Rămân birnici 35. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Lungul

Postică Haidialul

Ioniţă fiul lui Chiriac

Ştefan Săhăidacă

Toader Prodan

Andrei, munteanul

Ignat Treiboi

Toader Zubric

Gavril Mirăuţă

Mihălachi Boşcănianu

Afteni fiul lui Sandul

Ion Bostănică

Ioniţă Istrati

Darii Margini

Postică, ciubotar

Simion Samoilă

Sandul Samoilă

Neculai Vâlcul

Vasile al lui Vâlcul

Gavril Lupaşcu

Săbieriul, ficior Tomii

Bercu, jidov

Nani Dumbravă

Ion Damaschin

Gheorghi Dumbravă

Constandin

Gheorghe Sârvan

Andrei al lui Carp

Istrati fiul lui Sandul

Ilie Samoilă

Neculai Lupaşco

Toader, pâslariu

Marin

Ioniţă Bivol

Vasile Sârvan

 

 

Rufeturi:

 

 

Nistor, mazil

Toader Nanu, mazil

Ioniţă Costandin, mazil

Costandin Iftodi, ruptaş

Lupul Bihol, ruptaş

Andrei cumnat Săvoai, ruptaş

Simion al lui Nistor, ruptaş

Pricopi Sărvan, ruptaş

Ilie Margini, ruptaş

Popa Vasilachi

Vasilca, săracă

Eliana, săracă

Ioana Botnăriţa, săracă

Ilinca, săracă

Maria Alicsăndroai, săracă

Eliana, bejenăriţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 431

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Truşenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Truşenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 67. Scădere rufeturi, însă 20: 2 mazili, 1 ruptaş, 4 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 ţigani, 9 femei sărace. Rămân birnici 47. 15 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Carp fiul lui Apostol

Gheorghe fiul lui Isac

Gheorghe fiul lui Băgun

Macsin fiul herghelegiului

Ioniţă, herghelegiu

Macsin fiul lui Văscan

Chiriac fiul lui Corhog

Grigori Chianul

Vasile Groiul

Andronic a Iliesii

Ioniţă Luca

Grigoraş al lui Gavril

Toma fiul lui Năstase

Gheorghe Grozavul

Tudose a Iliesii

Mihai fiul lui Moisăi

Toader Moisăi

Simion fiul lui Moisăi

Vasile Mihai

Andrei Timofti

Ion fiul lui Toader

Săverin Cioinac

Vasile Cioinac

Ion Mihai

Mihălache Ioneli

Andrei Ioneli

Lupul Mădan

Roman Neculai

Gheorghe Gavril

Lupul Gavril

Irimie Ciosan

Darie Mădan

Apostol Ionel

Alecsa Dominte

Trifan frate lui Tudosi

Simion Puiu

Timofti fiul lui Gavril

Vasile fiul lui Moisăi

Ioniţă fratele croitorului

Gheorghe fiul lui Gavrilucă

Antohi al lui Apostol

Vasile fiul lui Simion

Vasile Văscan

Ion a Grozăvoai

Vasile Isac

Gheorghe, cojocar

Toma Moisăi

 

 

Rufeturi:

 

 

Mărdari, volintir

Terinte, volintir

Ioniţă, volintir

Trohin Mărdari, volintir

Vasile Vârlan, mazil

Ioniţă fiul lui Moisăi, ruptaş

Vasile Spânul, mazil

Popa Constandin

Ion, diacon

Enachi, ţigan

David, ţigan

Măriuţa, săracă

Aftenia, săracă

Boşcăniasa, săracă

Măriuţa, săracă

Ştefana, săracă

Măriuţa, săracă

Ioana, săracă

Acsinia, săracă

Măriuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 431, 432

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Durleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Durleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 43: 29 călăraşi sărdăreşti, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 diacon, 5 femei sărace, 1 volintir cu ostavcă, 1 om stricat, 2 ţigani. 5 case pustii.

 

 

 

Călăraşi:

 

 

Nicolai

Acsinte Caraolan

Toader

Matei fiul lui Niagu

Niagul

Toader Andronic

Nistor fiul lui Chirică

Ştefan chihae

Onofrei Andronic

Postică fiul Năstăsoai

Darii fiul Năstăsoai

Gavril fratele lui

Lupul fratele lui

Mihălachi fiul lui Ivănuţă

Ichim, văcar

Ulian fiul lui Postică

Ştefan Spădar

Simion, dascăl

Flore

Moisăiu, vătăman

Stahi Lancă

Ion Gechiu

Trohin Căzacu

Dănilă Bobeică

Vasile Bobeică

Ivănuţă

Onofrei fiul Cotârciasăi

Iftimi Liancă

Gavril fiul lui Vlase

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Ursul fiul Irimicioai, om stricat

Vasile, cătana cu ostavcă

Onofrei fiul lui Grigoraş, mazil

Ioniţă Şişcan, ruptaş, căpitan de volintiri

Tănase fiul Irimicioai, mazil

Popa Ilii

Diaconul Chiriac

Maria, săracă

Rucsanda, săracă

Safta, săracă

Nastasia Sâmioniasă, săracă

Ioana, săracă

Sandul, ţigan

Trifan, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 432

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Buiucanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Buiucanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 52: 42 lemnari sărdăreşti, 3 volintiri, 1 popă, 6 femei sărace.

 

 

 

Rufeturi: lemnarii sărdăreşti:

 

 

Ursache, vornic

Onică fiul lui Antohi

Iosip fratele lui Stihi

Nastase Manta

Ion Manta

Toader, văcar

Ştefan Telebici

Ion Tudorache

Ion, văcar

Zaharie, butnar

Ion fiul Ilincăi

Toader Prutianu

Ştefan, tăbăcar

Iftimi, tăbăcar

Ion, tăbăcar

Ioniţă fiul lui Timofti

Andrei fratele lui

Isac Stare

Mihălache fiul lui Isac

Gavril al lui Isac

Alecsandru Telembici

Gavril fiul lui Grigori

Nicolai Bagul

Ioniţă Telembici

Andrei fratele lui

Postică Cucul

Vasile Cucul

Constandin, tăbăcar

Ocsănte al lui Gheorghe Giosan

Gheorghe, om străin

Ioniţă Giosan

Gavril Giosan

Sârghie Giosan, tălmaci

Ioniţă Giosan

Vasilache Giosan

Sălivestru Giosan

Maftei, văcar

Nicolai Giosan

Gavril Giosan

Ifrim Giosan

Ion Giosan

Ştefan fratele lui Toader

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Ion Isac, volintir

Toader Mărdari, volintir

Gavril, tăbăcar, volintir

Popa Dumitru

Ioana, săracă

Rugina, săracă

Ghinie, săracă

Angheluşa, săracă

Nazaria, săracă

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 432, 433

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Târgul Chişinău

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Bâcovăţului

 

 

 

Târgul Chişinău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 162. Scădere rufeturi, însă 58: 27 volintiri, 6 mazili, 2 ruptaşi, e scutelnici ai spătarului Râşcanu, 5 popi, 8 femei sărace, 6 ţigani, 1 arman botezat.  Rămân birnici 104.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nane, cojuşnianu

Panaite, brăhar

Miron al Cununii

Ivan, bârlădeanu

Ocsânti, dulgheriul

Gheorghiţă, olar

Dumitru Turcul

Gheorghieş Chituşcanu

Anton, grecul

Ion Helbet

Constandin, grec

Enachi, cârciumar

Lupul, cojocar

Matei Buliga

Dragomir, bărbier

Simion Bodace

Neculai, blănar

Toader Gimbeiu

Lupul, hămurar

Istrate Vremiră

Ilie, bărbier

Vasile Şchiopu, croitor

Pavel Gane

Istrate Cămăldac

Nistor Gorgan

Toader Negriţă

Botezatu

Ioniţă al Cojuşnencii

Ioniţă Lazor, staroste

Neculai al botnarului

Stanciul, croitor

Sirghii, croitor

Ion Bouroş

Parfeni

Neculai Tobultoc

Darie Gimbeiu

Vasile Genunchi

Căpitanul Zaharia Mărian

Calin Groza

Ştefănică

Dumitraşco, hămurar

Vasile Donocai

Darii Cârcă

Ion Răul

Antohi Paladi

Hariton, cojocar

Borcoman

Enache Mahule

Casaţiau Vâşcă

Ioniţă fiul Panaghii

Sava a Gahiţii

Gheorghi, sârbul

Ştefan, croitor

Ocsânti, tăbăcar

Neculai, cojocar

Ion Bouroş

Manoilă Hâncul

Ioniţă Popăscul

Primie Giosanul

Sandu

Istrate Acsinte

Grigoraş fiul Alicsandrei

Simion, băcal

Ion a bărbieriţii

 

 

Armenii birnici:

 

 

Dănilă

Hariton

Carabet, bejenar

Ovanes

Harton

Mardaros Ghemiţ Gherdan

Manoc fiul lui Murat

Harton, croitor

Hagi Grigori

Mogâldici

Hariton Hopsuriul

Acsinte, terzibaş, bejenar

Săbier, bejenar

Măcdesî, bejenar

Alt Colaci, bejenar

Iancul, bejenar

Musuz, Popa

Halaciul

Ovanes

Cerchez, bejenar

Ştefan, arman, bejenar

Hariton, bejenar

Carabet

Marcari, bejenar

Tomaz, bejenar

 

 

Jidovii:

 

 

Herciul fiul lui Iuţul

Matos

Monici fiul Hercioai

Iţul, staroste

Manăş

Monici fiul lui Savii

Avram fiul Mătăsoae

Sincul fiul Mătăsoae

Avram cel roş

Hagiu al lui Lupoae

Iosip fiul Lupoae

Iosip fiul Leiboae

Faiş Haham, bejenar

Haţul cel bătrân

Solomon

Avram cel bătrân

Aron

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Gore, căpitan, mazil

Ştefan Băţu, mazil

Căpitanul Vasile Popa, mazil

Simion Bocan, mazil

Toderaşco fiul protopopului, mazil

Lupu Batco, mazil

Ştefan, blănar, ruptaş

Andrii, croitor, ruptaş

Lupul Tătaru, volintir

Ştefan Codrianu, volintir

Ştefan Leţcae, volintir

Vasile Buliga, volintir

Gheorghi Belibou, volintir

Agapi Băţu, volintir

Vasili, cojocar, volintir

Ştefan Behliţă, volintir

Ion, bârlădeanu, , volintir

Ştefan, bărbier, volintir

Pahomi Negură, volintir

Pavel Paladi, volintir

Nicolai, butnar, volintir

Grigoraş Tobultog, volintir

Toader Bugul, volintir

Istrate Lupaşco, volintir

Andronic Gimbei, volintir

Vasile Purcel, volintir

Toader Lazor, volintir

Apostol Hârtopan, volintir

Toader Flore, volintir

Grigoraş, tăbăcar, volintir

Nastase fiul lui Nicolai, volintir

Constandin Gratii, volintir

Ioniţă, cioban, volintir

Irimie Roşca, volintir

Toader Gimbeiu, volintir

Protopopu Vasile

Popa Constandin

Popa Nane

Popa Costandin, grec

Ţicul, diacon

 

 

Femei sărace:

 

 

Inţe Maria

Sanda Ifrisoae

Dochiţa Cojăţoae

Jurjoae

Aniţa soră Sofronii

Casandra Chioara

Avrămie

 

 

Ţiganii:

 

 

Lupu, scripcar

Ion, scripcar

Toader Mogai

Ion, argintar

Căprian

Velişco, herar

 

 

Scutelnici:

 

 

Grigoraş, blănar, scutelnic al spătarului Râşcanu

Lupul Genunchi, la fel

Andrii, sârbul, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 433-435

 

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Faţa Bâcului

 

 

 

Satele Highidişul, Sâreţii, Roşcani, Negreştii, Tătărăştii, Găleştii,

Bărzăreştii, Păuleştii, Nişcanii, Bărăiacu, Săpoteni, Bahmutia,

Vălcineţul, Horodişte, Pârjoltenii, Ciorăştii, Sadova, Gheţeoanii

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Highidişul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Highidişul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 7:  1 volintir, 3 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Negru

Maftei sin (fiu) lui Negru

Grigori fiul lui Tănasă

Irimie Sechir

Ştefan

Vasile, cibotar

Tudosă

Dănilă zet (al) lui Ionel

Grigoraş Brânză

Constandin, cibotar

Miron, dascăl

Agapi nepot lui Sechir

Gavril din Cojuşca

Nastasă Ionaş

Ene, sârbul

Voica, sârbul

Petco, sârbul

Mitul, sârbul

Enache

Ioniţă, fratele lui Constandin, cibotar

Vlad, sârbul

Stan, sârbul

Vasile Dominte

Gavril Ionaş

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi Sechir, volintir

Andrei Dumbravă, mazil

Ioniţă Butu, mazil

Nastase Popa, mazil

Ioniţă, fratele lui, ruptaş

Popa Ion

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 419

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sâreţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Sâreţii

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 22 călăraşi sărdăreşti, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 femeie săracă, 1 scutit pentru slujba ce-a făcut la armia împărătească.

 

 

 

Călăraşii:

 

 

Pavel, chihae

Sălăvăstru Lungul

Vasile Lungul

Ştefan al lui Ermurachi

Ermurachi

Gheorghi Lungul

Năstase, chihae

Pahomi Eliţă

Grigoraş Vânzar

Ioniţă fiul lui Andronic

Hilip fratele lui Nistor

Toader a Vărvarii

Sandul fiul lui Andronic

Simion, chihae

Nistor, chihae

Toader Covaşă

Ion nepot Catrinei

Gheorghi Trifan

Toader, rusul

Ioniţă Darie

Andrei al popii

Ion al lui Nistor

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Terinte, scutit pentru slujba lui ce-a făcut la armie

Ursul Aramă, mazil

Ioniţă fratele lui, mazil

Ioniţă Boghe, ruptaş

Popa Ştefan

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 419

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Roşcani

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Roşcani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 43:  11 călăraşi sărdăreşti, 1 popă, 1 diacon, 4 femei sărace, 1 ruptaş, 5 ţigani.

 

 

 

Călăraşii:

 

 

Iordache, chihae

Nicolai, croitor

Cozma

Andrei Cârlan

Simion Apostol

Portasă

Nicolai Rădvan

Ion Stănilescu

Istrate Dorofteiu

Gheorghe a Nichitii

Andrei fiul Alecsii

Terinte

Dumitrache, chihae

Grigore, dulgher

Ion, abăger

Istrate Cherdivară

Iacob Mădan

Nicolai, crâşmar

Simion Romaşco

Grigore fiul lui Mihălache

Lupul fiul lui Ion

Dumitru Luchian

Vasile Bordeiu

Petre fiul lui Mihălache

Manolache Erhan

Gavril Giosan

Ioniţă David

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Vasile Alecsii, ruptaş

Popa Toader

Diaconul Lupul

Dochiţa, săracă

Tudosia, săracă

Costăchioae, săracă

Catrina, săracă

Scridon, ţigan

Ioniţă, ţigan

Marin, ţigan

Ioniţă, ţigan

Constandin, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 419, 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Negreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Negreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 33:  30 călăraşi sărdăreşti, 1 popă, 2 femei sărace.

 

 

 

Călăraşii sărdăreşti:

 

 

Ion, chiaie

Vasile Hurjuiu

Maftei, cibotar

Mihalache al chihaei

Ştefan Tănasi

Neculai Tănase

Stati Scorianu

Ştefan Hulub

Sandul Orbul

Neculai Voinovanu

Iani, munteanu

Tănase Grigoraş

Grigori Bălţatul

Ioniţă Popance

Niagul, muntean

Pavel Larcu

Ştefan Tăvăluc

Hariton Ţurcanul

Ioniţă Ţurcanul

Vasile Ţurcanul

Tudosi Bogdan

Vasile al lui Vasile Poparcia

Gheorghi Ţurcanul

Gheorghieş Lungul

Constadin Cornuţă

Timofti Gavril

Postache Gavril

Vasilache fiul lui Ion Lungu

Ion, văcar

Gavril fiul Mariei

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Popa Tănase

Acsinia, săracă

Mariuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Tătărăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Tătărăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 4. Scădere rufeturi, însă 4: 4 scutelnici ai lui Vasile Onofrei, diac la visterie.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Grigori Răducanu

Toader, argat lui Zamşa

Ion Canţir

Ioniţă fiul lui Simion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Găleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Găleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 10:  5 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Sobol

Miron Albul

Ion Albul

Toader, rus

Grigori fiul ciubotarului

Constandin Simion

Toader Ivan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ursul, vornic, volintir

Coste Sava, volintir

Gavril, fiul lui Toader, volintir

Ioniţă Opria, volintir

Onofrei fiul popii, volintir

Andrei Roadedianul, mazil

Ifrim Erhan, ruptaş

Popa Ioniţă

Catrina, săracă

Despa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 420, 421

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bărzăreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bărzăreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 33:  3 volintiri, 1 volintir cu ostavcă, 2 mazili, 2 ruptaşi, 2 popi, 3 femeii sărace, 20 scutelnici ai stolnicului Ion Carp. Rămân birnici 5.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Toader Dodonul

Constandin, vornic

Andrii fratele lui

Vasile fratele lui

Marcu, jidov

Grigoraş Şchiopu

Petre, olariu

Ion Bălţatu

Filip Lungul

Andrei Lungul

Ioniţă, croitor

Vasile Iordache

Aftemi, huşanul

Vasile, huşanul

Simion Radul

Timofti Lupaşco

Gheorghi, lozovanu

Neculai fiul lui Zaharia

Dumitru Perdivară

Simion Iordache

Vasile fiul lui Proca

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Găitănaru

Vasile Drenţa

Sofroni Precup

Iftodi fiul Aniţii

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Constandin lozovan, volintir

Vasile lozovan, volintir

Gavril Lungul, volintir

Miron Lupaşcu, volintir cu ostafcă

Toader Popescul, mazil

Costandin, mazil

Ioniţă, vornic, ruptaş

Ioniţă Băţ, ruptaş

Popa Vasile

Popa Ion

Tudosia, săracă

Nastasia, săracă

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 421

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Păuleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Păuleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 17 scutelnici ai stolnicesei Cărpoai şi ai Tomiţii, fiului dumisale, 1 mazil, 5 femei sărace, 3 ţigani.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Ursul Hartolomei

Andrei fratele lui

Alecsandru fratele lui

Lupul Buzdugan

Ioniţă Batâru

Iacob Buzdugan

Grigoraş fiul Mariei

Grigoraş fiul popii

Pavel Buzdugan

Manoli Vâjâială

Vasile Giganu

Pahomi Vidraşco

Năstas Erhan

Grigoraş, ciubotar

Ion Gigan

Constandin Vidraşco

Acsinti, plugariul

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Antohi Danul, mazil

Ioana, femeie săracă

Ştefana, femeie săracă

Mariuţa, femeie săracă

Safta, femeie săracă

Ioana, crâşmăreasa

Ion, ţigan al stolnicului Carp

Constandin, ţigan al stolnicului Carp

Lupul, ţigan al stolnicului Carp

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 421, 422

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Nişcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

Nişcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 8:  1 volintir, 2 mazili, 3 ruptaşi, 2 popi. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iftodi Pelin

Vasile fratele lui

Constandin Surdul

Nistor Ababii

Vasile Strătanu

Toma Foşca

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Strătan, volintir

Costantin Strătan, mazil

Vârlan Strătan, mazil

Grigore Strătan, ruptaş

Vasili Harii, ruptaş

Ion Hare, ruptaş

Protopopul Dumitraşcu

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 422

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bărăiacu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bărăiacu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 15:  11 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 54. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Mândrescu

Ion fiul Mafteesii

Toma Zeamă

Grigoraş Stăvilă

Lupul Tăbulcel

Maftei fiul Catrinei

Tudosii Eciul

Gheorghi Său

Toma fiul diaconului

Andrei fiul Păvăloaei

Ifimi fiul lui Ion

Vasile fiul lui Ştefan

Sandul fiul diaconului

Andronic Buruiană

Alicsandru Borş

Irimia a Alicsăesii

Neculai Pavel

Constandin fiul Nicolăesii

Ştefan fiul Gafiţii

Maftei Vârlan

Gavril fiul Năstăsoae

Costandin fiul popii

Toader Chehaia

Tudosi Vlasii

Ioniţă Vlasii

Vasili Pleşca

Ilie Neniul, sălcuţan

Simion Motrici

Grigoraş Severin

Toader Chihaia

Gavril Săli

Tănase Pătrânbul

Ştefan a Mariei

Gheorghi fratele lui

Ion Păladi

Grigori fiul Hâncului

Năstas Levintii

Gheorghi fiul Ciudenesii

Vasile Ifrosă

Toader fiul Mariei

Avram, jidov

Vasile fiul lui Uţă

Lupul, cioban

Năstase fiul căpităniţii

Andrei Dodon

Tudose Borş

Vasilache fiul lui Ştefan

Ion

Maftei Sandul

Ion Buruiană

Constandin fiul Ionesii

Iacob

Nistor Săverin

Simion Săverin

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Borş, praporcic

Ştefan Sâle, volintir

Mihălache Boboc, volintir

Nani Minciună, volintir

Vasile Strătulat, volintir

Vasile Chiper, volintir

Vârlan, volintir

Tănase Gimbeiu, volintir

Năstase Lipcan, volintir

Ion Mândrescul, volintir

Chirică Jorne, volintir

Popa Iacob

Diaconul Gheorghe

Irina, săracă

Aftinie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 422

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săpoteni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Săpoteni

 

 

Cu salvogvarie din 1773, februarie 28

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 63: 59 scutelnici ai polcovnicului baron, 1 popă, 1 ţigan, 2 femei sărace.

 

 

 

Scutelnici ai lui baron:

 

 

Costache, vornicul

Lupul a Gavriloaei

Ion fratele lui

Mane Mutu

Apostu al lui Burcă

Avram, jidov

Andrei Brahă

Pavel Raţă

Cârste Lipcan

Neculai Roşcănianu

Neculai Drăganu

Ioniţă Vârlan

Istrate Brahă

Dumitraşcu fiul lui Moşniaga

Ştefan, cojocar

Trohin Deliu

Ştefan Orbul

Vasilache Plăcintă

Gheorghi Trifan

Lazor Trifan

Stan Adam

Manoli fiul lui Enache

Pintelei fiul lui Pavăl

Constandin Trifan

Dumitru Coţofană

Priciopi al lui Coţofană

Chirică Trifan

Ion Trifan

Grigoraş Coţofană

Alecsa, cibotariu

Moisăiu Silion

Vasile Badiul

Dămian Trifan

Gheorghi al Trifănesii

Ion Nedelcu

Lupul, bejenar

Neculai Margine

Postolache, bejenar

Ioniţă a Aniţoaei

Ion Chitoroagă

Ştefan Buza

Miron Gorii

Toader fiul lui Silion

Morachi Dodon

Gavril fiul botnariului

Gheorghi, botnariul

Ioniţă, croitor

Toader, cumnat lui

Pintelei Colotari

Ioniţă, lipţcan

Acsinte Gerebii

Ilii, dascăl

Vasile Pitoreagă

Constandin fiul lui Tofan

Simion nepot lui Voica

Ion al lui Vasile

Ion Gavriliţă

Constandin Miron

 

 

Rufeturi:

 

Popa Grigori

Ioniţă, ţigan

Tudosia, săracă

Safta, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 423

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bahmutia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bahmutia

 

 

Cu salvogvardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 61:  50 scutelnici ai polcovnicului baron, cu salvogvardie din 1773, februarie 28, 1 popă, 3 femei sărace, 7 ţigani.

 

 

 

Scutiţi cu salvogvardie:

 

 

Dumitru Zmeul

Gheorghe, hămurariu

Toader al Tudorii

Andrei al Tudorii

Vasilache Deiu

Ion, rus

Antohi moşniaga

Irimia, croitor

Constandin Muraga

Grigoraş, grădinariu

Ştefan, ungurianu

Lupul Moroşanu

Cozma, muntean

Nistor a Titienii

Pricopi Chiroşcă

Simion, rus

Gheorghi Lehaciul

Ioniţă Naşcu

Ursachi fratele lui

Toader Dovadă

Constandin Bârgan

Antohi, morariul

Toader Lungul

Constandin Nistrianu

Ştefan fiul lui Iacoboae

Ion Grosu

Darii Mărdarii

Pintelei Ovescu

Manoli

Dănilă, rus

Nistor, bejenar

Ilie Chirău

Grigori, bejenar

Iosip, vornic

Ştefan, croitor

Ioniţă, croitor

Mihălache, cârciumar

Ilie, cibotar

Eni, grecul

Constandin Ciocoiul

Marco, prisăcar

Ion, vier

Simion, vier

Simion, dascăl

Acsinte, horodiştianu

Iordachi, horodiştianu

Tănasi

Nichita Curroş

Toader nepot Guciului

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pavel

Marie, femeie săracă

Strâmba, femeie săracă

Tătiana, femeie săracă

Andrei, ţigan

Enachi, ţigan

Sârghi, ţigan

Constandin, ţigan

Andrei, ţigan

Mihălachi, ţigan

Ion, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 423, 424

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Vălcineţul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Vălcineţul

 

 

Cu slavogvardie din 1773, februarie 28

 

 

 

 

Toată suma caselor: 98. Scădere rufeturi, însă 98:  91 scutelnici ai polcovnicului baron, 2 popi, 1 diacon, 3 femei sărace, 1 ţigan.

 

 

 

Scutelnici ai lui baron:

 

 

Grigoraş, vornicul

Ştefan nepot lui Curmeiu

Enachi a Tofanii

Vasile frate lui Enachi

Maftei Ciumaş

Ştefan Ciumaş

Ioniţă Ciumaş

Ursul Ciumaş

Pavel al lui Boboc

Simion al Tofanii

Grigori al Negroai

Simion fiul Negroai

Sandul Roşca

Lupaşco Roşca

Gricoraş fiul Negroai

Tofan fiul lui Dovletliu

Stati a Nechitii

Toader fiul lui

Dumitru fiul Hânculesii

Ioniţă Cotilici

Savin Moşniaga

Ştefan Popa

Gheorghe, rotar

Ion Curmeiu

Vasile Curmeiu

Ionţă frate lui Grigoraş, vornic

Constandin, pâslar

Carpu fiul lui Panaite

Dămian Ioviţă

Toduse fiul lui Enache

Dumitru fiul lui Enache

Dănilă Zgheria

Ursul, jidov

Antohi, vornic

Iamandi Moşniaga

Vasile Ţurcanu

Ursul Ţurcan

Simion Cornian

Gheorghe a salahorului

Mihne Bortă

Mihai fiul lui Ştefan

Gheorghe a Tomii

Mihai al Tomii

Nicolai Bularda

Maftei al lui Bularda

Sandu Caplat

Vasile Andrei

Ştefan fiul lui Păvăloae

Moiseiu fiul lui Păvăloae

Ilie fiul lui Păvăloae

Ioniţă fiul lui Vlad

Ilie fiul lui Lupu

Lupu, puşcaş

Gavril fiul lui Andrei

Ştefan Şeremet

Vasile Şeremet

Maftei fiul lui Lupul

Vasile, puşcaş

Grigoraş fiul lui Năstas

Stati, butnar

Ioniţă Delianul

Antohi Micul

Ioniţă fiul lui Ilie

Constandin fiul lui Babii

Mihai fiul puşcaşului

Ioniţă, cibotar

Antohi cumnat Ursului

Ion Bălan

Parfeni fiul lui Andrei

Apostu al Sănicăi

Savin Cenuşă

Mardari fiul lui Tătar

Afteni al lui Iamandi

Ion Bobocul

Neculai fiul Tofanii

Ursachi, jidov

Chiriac Curmeiu

Ioniţă Cenuşă

Dumitraşcu Ştirbul

Constandin frate lui Vasile

Opre Râşţoiul

Ion Tătaru

Timofti Bălan

Darie Poiană

Simion al lui Simion

Mardari Veşcă

Timofti Bălan

Maftei Creţul

Ion fiul Vasilcăi

Iftimi

Nistor al lui Simion

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iftimi

Popa Toader

Ştefan, diacon

Gafiţa, săracă

Sănica, săracă

Aniţa, săracă

Darii, herar, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horodişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Horodişte

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 11:  2 mazili, 3 ruptaşi, 1 popă, 2 diaconi, 3 femei sărace. Rămân birnici 19. 9 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Luca

David, rusul

Andrei fiul lui Toma

Năstase Chicul

Toader Chicul

Iancul, jidov

Iftimi Luca

Năstase Luca

Ştefan Giosan

Ion Negru

Grigoraş nepot lui Minciună

Niculai Chicul

Ursul Mămăligă

Mihăilă, rusul

Gheorghi Roşior

Mărian Şchiopul

Dumitraşcu Murcă

Mărian Luca

Andrei Luca

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstase Minciună, mazil

Ion fiul lui, mazil

Grigoraş al lui Ion, ruptaş

Vasile Chicul, ruptaş

Tănase Chicul, ruptaş

Popa Mărian

Andrei, diacon

Măriuţa, femeie săracă

Andriana, femeie săracă

Aftinia, femeie săracă

Ioniţă, diaconul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pârjoltenii

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

Pârjoltenii

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 4:  1 popă, 1 diacon, 1 ţigan scripcar, 1 volintir. Rămân birnici 11. 9 case pustii. 10 case pustii din Buda, cu tot satul.

 

 

Birnici:

 

 

Simion Mândrici

Irimie Gologan

Andrei Beşele

Vasile fiul lui Babii

Beşliagă Ioniţă

Lupul Coşer

Sandul Coşer

Ursul Ghelberi

Ursul Necola

Ion Bărăicean, ţăran

Andrei Beşliaga, la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gavril

Anton, diacon

Cozma Purcel, volintir

Andrei, scripcar, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciorăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Ciorăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 6:  1 popă, 1 călăraş, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Apostol Fetco

Toader Mârza

Ilii Guţul

Lazor

Mihăilă Gulincă

Neculai Guţul

Ion Mârza

Ioniţă Treiboi, vornic

Gheorghi, prisăcar

Ion Armăsar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Gheorghe, diacon

Măcarii, călugăr

Alicsandra, săracă

Irina, săracă

Panaghia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sadova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Sadova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 4:  1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 30. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Crastaveţi

Grigoraş Crastaveţi

Ioniţă fiul lui Silion

Arhiri Anbrohii

Iosip al lui Crastaveţi

Irimia fratele vornicului

Andrei fiul Aftemiei

Moisăiu Mălaiu

Ioniţă, tăbăcar

Pricopi Mălaiu

Iftimie Bori

Toader Ghimiţu

Neculai Bole

Toma fiul lui Gavril

Constandin Bole

Ilii fiul lui Neculai

Simion Hurgheş

Anton Benelou

Onofrei al lui Gheorghiţă

Vasilachi a Oţii

Simion fiul lui Dodon

Timofti Săsan

Andrii fiul tăbăcarului

Savin fiul lui Iftimii

Ioniţă Nistrianu

Toader fiul lui Hurgheş

Gavril fiul lui Hurgheş

Filip, ciobanu

Andrei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Leontii

Gavriloae, săracă

Ghinia, săracă

Caterina, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Gheţeoanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Gheţeoanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 188. Scădere rufeturi, însă 39: 7 scutelnici ai spătarului Râşcanu, 24 volintiri, 2 mazili, 1 ruptaş, 5 femei sărace. Rămân birnici 149.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Barbul

Stanciul Ocsănti

Tudosă Crăciun

Constandin Purcel

Gavril Terinte

Platon fratele lui

Alecsandru Gavril

Chirică Trifan

Andrii fratele lui

Niţă Vasilache

Sâli, olar

Sârghi Donciul

Maftei Mălaiu

Andrii Disculţul

Alecsa Drumăriţoiu

Toader Nohaiul

Vasile Buga

Toader Iftimi

Ion, cibotar

Ivan Dămian

Grigori Guriţă

Toader Bugiac

Tănasă, tălmaci

Mihai Novac

Ioniţă Paşchiri

Ştefan fratele lui

Simion Novac

Gheorghi, casap

Lupu, căldărar

Petre fiul lui Lehoae

Nistor, pâslar

Vasile Mămăligă

Luca fiul lui Ştefan

Maftei Gavril

Pavel Şchiopu

Flore Drăgan

Andrii Pavel

Zaharie fiul lui Babii

Antohi fiul Davidoaei

Luca fiul lui Boubălţat

Pavel Meriuţă

Oţâcă Meriuţă

Ilii fiul lui Proca

Constandin Roată

Simion Budul

Ştefan Bogos

Constandin Cărămănoiu

Tămase fiul lui Bălan

Ioniţă Caisâm

Ioniţă, cojocar

Andrii Canţir

Andrii fiul lui Tetiul

Ion, cârciumar

Chirică, pâslar

Constandin Dimul

Gheorghi, cojocar

Iftodi Purcel

Sandul Tăbultoc

Sandul fiul lui Gavril

Stahi, sârbul

Nastas Gavriliţă

Panhili Gavriliţă

Ion Sâle

Andrii Chiril

Iftimi fiul Măriţoai

Ioniţă fiul Măriţoai

Neculai Pârâu

Leonte Burduja

Darii Mălinul

Leonti Chiper

Vasile Andreiu

Ioniţă Herghe

Ion Tărchilă

Arhirii Verdeş

Ioniţă Hagiu

Roman fiul lui Zaharia

Constandin Bâzgul

Dumitru, sârbul

Trohin fiul lui Simion

Simion fiul lui Simion

Pavel Bălan

Ioniţă Lupul

Vicol Băran

Negoiţă

Manoli fiul lui

Toader Corcodel

Istrate Grajfiul

Nane Giosanu

Iftemi Birţul

Niţă Măcarii

Toader Ştefănică

Luca Vişină

Lupul Borderianu

Ioniţă Corcodel

Andrii Terenti

Constandin Stângă

Miron Dănuţă

Grigoraş Oală

Nicolai Genunchi

Andrei Genunchi

Terinte Isteţul

Enachi, cârciumar

Alicsandru fiul lui Cernat

Mihălachi Ionas

Toma Măcarii

Constandin Sloma

Leonti Giosanu

Maftei Giosanu

Irimie Sângerianu

Tofan Sângerianu

Gavril Nagâţ

Gheorghi Sângerianu

Cozma Bârlat

Arhip Băltaga

Hilohi fiul lui Băltaga

Andrei, olariul

Vasile Ştefănică

Vasile Scurtulencul

Miron

Darii Iuraşcu

Andrii Dănuţă

Pavel Foiul

Andrii Ciocan

Simion, eşan

Grigori Şchiopul

Simion Condre

Gheorghi fiul lui Neculai

Ştefan Mozoiule

Toderaşcu Nohaiu

Ioniţă, vornic

Constandin, harabagiu

Gheorghi, bârlădeanu

Neculai Hurducu

Timofti fiul lui Iftimi

Vasile Lungul

Vasile fiul lui Cristoiul

Niţă Ababii

Ursachi Căliman

Miron Căliman

Maftei fiul lui Babii

Constandin Hormenghii

Sile Giosanu

Ştefan fiul lui Macari

Ion Ordul

Vasile Cărăiman

Dănilă Sotnicu

Năstase Poiată

 

 

Rufeturi:

Scutelnicii dumisale spătarului Râşcanu

 

 

Timofti Bairactar

Vasile Frecăţel

Andrii Niamţul, vezeteu

Miron

Agapii, vier

Irimie, cumnat lui Iosip

Ion Surdul

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Paraschiv Burlada, mazil

Iosip Burlada, mazil

Lupu, casapu, ruptaş

 

 

Volintirii:

 

 

Ion, cioban

Mihaiu Păvălache

Grigoraş Purcel

Ştefan Tacotă

Costandin Ene

Nastase a Zlotoaei

Neculai Bordurian

Vasile Băbăliciu

Constantin Canţir

Ion Mădan

Darii Popescu

Miron Ghenciul

Petre Zativ

Neculai fiul lui Duţul

Simion Purcel

Andrei Cernat

Pavel Ştefănică

Nistor Stângul

Ioniţă Scrobu

Toader Bărdianu

Constandin Mistrianu

Ilieş

Ioniţă Mărdari

Petre Zoti

 

 

Femei sărace:

 

 

Marie, săracă

Aftinie, săracă

Măriuţa, săracă

Urâta, săracă

Aniţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 426-428

 

 


Pagina 6 din 130« Prima...45678...203040...Ultima »