Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Cogâlnicului | Dragusanul.ro

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Satele Hânceștii, Drăgușenii, Șușulenii, Perienii,

Lăpușna, Boghicenii, Șișcanii, Nisporenii, Iurcenii,

Căzăneștii, Cârsteștii, Valea Ulmului, Scorenii, Malcociul

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hânceștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Hânceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 72. Scădere rufeturi, însă 25: 20 volintiri, 1 popă, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Culai

Vasile Toma

Sandul Chișcă

Toderașco Ichim

Antohi al lui Cărăiman

Ion Cioară

Nicolai al lui

Nicolai, vornic

Petre

Ion Cioară

Alecsandru Cioară

Savin Tabără

Mihai fiul lui

Agachi Cioccic

Agachi Neculai

Toader, văcar

Gavril fiul lui Mihaiu

Toader Tacul

Lazor Cârste

Lefter Ghinde

Ion Decusară

Niță Ciobănescu

Dumitrașco Bouru

Vasile Năstasă

Pascal Chilug

Andoni fiul dascălului

Vasile Chiriac

Ursul fiul lui Sandul

Ion fiul lui Neculai

Ariton fiul lui Sandul

Trohin Neculai

Gherman Neculai

Pavel Sarăandrii

Vasile Panhili

Ștefan Sarăandrii

Ion Martin

Vasile Martin

Vasile Pavăl

Andoni Sandul

Dumitrașco Ion

Ioniță Damaschin

Istrate Damaschin

Constandin Tacul

Ion Ciocul

Grigoraș Ghinde

Dănuță Țapeș

Saraandrii

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Bălan, volintir

Ioniță Cărăiman, volintir

Andronic, căpitan, volintir

Sălăvăstru, volintir

Vicol, gângurian, volintir

Sandul Pârvul, volintir

Simion Andoni, volintir

Ion Chișcă, volintir

Gheorghi Tașcă, volintir

Istrate Pălii, volintir

Iftimi Gându, volintir

Dumitrașcu Gându, volintir

Agachii Ciocul, volintir

David, volintir

Chiriac, volintir

Lica, volintir

Arseni Maftei, volintir

Andrei Tacul, volintir

Vasile Chișcă, volintir

Popa Panhili

Ion, diacon

Andrei, diacon

Anița, babă săracă

Tudora, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 444, 445

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Drăgușenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Drăgușenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 11: 7 volintiri, 1 popă, 3 babe sărace. Rămân birnici 31. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Talpă

Toderașco, diacon

Nicolai Trohin

Vasile Vrabii

Maftei a Păvăloai

Istrati Bărăiac

Istrate Toderiță

Irimici Nastasăuță

Miron Baltă

Timofti, dascăl

Maftei Malcoci

Chiriac Vrabii

Luca Talpă

Andrei

Grigoraș Gânul

Toma Vrabii

Sava Căuș

Vasile Nicoară

Grigori Talpă

Ioniță, dascăl

Ioniță Dumitrașco

Enachi Sava

Andrei Pascal

Vasile Negru

Opre, vornic

Toader, cioban

Vasile cumnat ciobanului

Vasile Onofreiu

Apostul al Șendrei

Ilie Talpă

Andrei Ion

 

 

Rufeturi:

 

 

Irimie, volintir

Ioniță Sava, volintir

Nicolai Vrabii, volintir

Andrei Gânul, volintir

Pavel Buruiană, volintir

Vasile Sava, volintir

Ștefan Vrabii, volintir

Popa Toader

Catrina, săracă

Panaghia, săracă

Sanda, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 445

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Șușulenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Șușulenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 8: 1 volintir, 2 mazili, 1 popă, 4 femei sărace. Rămân birnici 41. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Buță

Pavel Salamalichi

Ioniță Zupcu

Ursul Zupcu

Gheorghiță a Măleni

Nicoară, vornic

Ștefan Ichim

Constandin Lupul

Nicolai Pojoaga

Ștefan Pojoaga

Darii Lupu

Ioniță Căzacu

Ștefan Cherdivară

Irimie fiul lui Ciolac

Grigoraș a Aniții

Ștefan, movileanul

Vasile Arsăni

Timofti Grigoriță

Ion Arsăni

Toderașcu Arsăni

Lupul Fulte

Năstase Poparcia

Pavel Păladi, movilean

Gavril Sofroni

Miron fiul lui Gligorășcuță

Neculai Gligorășcuță

Vasile Grosul

Chiriac Gligorășcuță

Gavril Gligorășcuță

Nicolai Rânge

Andrei, dascăl

Nicolai a Nazariei

Constandin

Mihăilă, rus

Miron Custul

Radu, văcar

Ioniță, vătăman

Ioniță, rusul

Miron Zupcu

Toderașco

Ioniță fiul lui Lupu

 

 

Rufeturi:

 

 

Apostul Andronachi, volintir

Ioniță Angărăci, mazil

Ștefan Ciocan, mazil

Popa Toma

Chirculiasa, babă săracă

Paraschiva, săracă

Nazaria, săracă

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 445, 446

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Perienii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Perienii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 3: 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ocsinte Mărian

Tălămbuță

Miron Tălămbuță

Arhiri Gavril

Ursul Costru

Simion, vornic

Miron Borș

Năstase Văzăilă

Ioniță Văjăilă

Ion Niță

Radu, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihalachi, diacon

Lupa, babă săracă

Tudura, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 446

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lăpușna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Lăpușna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 11: 5 scutenici ai lui Iacovachi Păun, 1 scutenic al Lupului, 7 scutenici ai Hâncului, 2 popi, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, muntean

Ioniță Cârpă

Gheorghe Pârău

Ion Pârău

Levinte Pârău

Macsin

Ioniță Alecsa

Vasilachi Acucoanei

Iftime, solonar

Stanciul, muntean

Gheorghe, rotar

Antohi, văcar

Ștefan Trifan

Lupul Podolianu

Grigoraș Frija

Ioniță, croitor

Nicolai, scutelnic Hâncului

Ioniță, scutelnic Hâncului

Vasile, scutelnic Hâncului

Stihi Codrian

Ilie Frija

Andrii, scutelnic Hâncului

Toader

Andrii Bârdan

Ichim Bârdan

Mărdari Bârdan

Andrii Tătăruș

Ioniță Tăsăuță

Gavril Lovanu

Tănase Nicolai

Maftei Ipate

Pascal Tănasă

Ambrohi Iordachi

Pintilii Cârcodel

Gheorghiță Poșleț

Hilimon Bârdan

Gheorghiță, dascălu

Grigoraș Irade

Constandin, cojocar

Ioniță, scutelnicu

Toma, muntean

Gheorghiță, văcar

Vasile, rusul

Nicolai a Căsandrii

Vasile Tiron

Gherman Iovul

Sandul Sărav

Ioniță, scutelnic Hâncului

Grigoraș Codrian

Antohi Barbărasă

Mafteiu, scutelnic Lupului

Sofroni

Gavril, croitor

Lupul Pârău

Grigoraș Iovul

Ioniță Iosip

Constandin Gotcă

Vasile Gotcă

Vasile Barbărasă

Gavril Macari

Ursul Grosul

Nicolai Macari

Dumitrașco, scutelnic

Constandin, păscar (pescar – n. n.)

Roman Barbărasă

Silii, croitor

Nani Frige

Nicolai Dumitru, scutelnic

Stoian, sârbul, scutelnic

Leiba, jidov, scutelnic

Ioniță a Catrinii, scutelnic

Andrii, cioban, scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pricopi

Popa Vasile

Ștefan, diacon

Grigoraș, diacon

Preoteasa săracă

Marie, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 446, 447

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Boghicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Boghicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Irimie Cârmă

Ștefan Dănilă

Toader Pătină

Vasile Buruiană

Ioniță, cojocar

Palade

Antohi Tabără

Pavel Buruiană

Ioniță fiul Rughinii

Tănase a Irimicioaei

Ioniță Chircu

Vasile, vătăman

Ioniță, vătăman

Vasile Chircu

Ioniță Tuchilă

Frumonde

Timofti Cazacu

Constandin Gonat

Ion, vornic

Grigoraș, chelar

Grigori Hangan

Ursul Deliu

Sandul, tăbăcar

Constandin Mândru

Apostol Vasile

Andrei Brânză

Timofti Tabără

Ion, rotar

Nastas Deliu

Ștefan Brânză

Iurașco

Miron Tuchilă

Constandin Tabără

Constandin

Vasilachi Bătrânul

Vasile fiul lui

Zaharie, dascăl

Luchian, tălmaci

Grigoraș Doni (Done – n. n.)

Ichim Cătana

Ion Gonța

Dănilă Puhoace

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iosip

Cârstina, babă săracă

Zoița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 447, 448

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Șișcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Șișcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 51. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 46.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihai Arsăni

Ursul Bidrașco (Vidrașco?)

Nistor, vătăman

Ursul Mihăilă

Ioniță Morcov

Toader Surul

Irimie Cărăimanul

Constandin Morcov

Apostol Robul

Ioniță Bucă

Ion Gașpar

Ștefan, butnaru

Gheorghi Robul

Timofti Chircul

Ichim

Apostul

Maftei Gașpar

Gheorghi Bânzar

Ipati, bârsanu

Apostul Ababii

Gheorghiță Gașpar

Constandin, sârbul

Timofti, bârsan

Pavel Sălișcan

Trohin Gașpar

Ștefan Bânzar

Ion Borș

Furdui

Vasile Arsăni

Vasile Mihăilă

Ioniță, salahor

Flore

Onică

Tudose

Tudose a Anghelușii

Năstase Manole

Antohi Grosul

Hariton Rață

Gheorghi Frunză

Ursachi, rusul

Tănase fiul lui Apostu

Ursachi Izbaș

Vasile Beșliu

Timofti Beșliu

Toader Beșliu

Ion Beșliu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Constandin

Irimie, diacon

Paraschiva, prescurnița, săracă

Vasilca, săracă

Aftinie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 448

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Nisporenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Nisporenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 73. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 diacon, 1 ruptaș, 2 femei sărace, 1 căpitan de volintiri – Agapi Mârza. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Tulbure

Lupu Tulbure

Ioniță, croitor

Ion Ciocan

Toader Adam

Oghenii Ciocan

Ion Țurcan

Nicolai Ciocan

Ion Țupa

Climenti Adam

Constandin Gaiță

Ion Drumia

Pavel fiul lui Apostu

Agapii Bratcă

Enachi Cârlig

Iftimi Bâtcă

Gavril Vrabii

Condorachi Cârlig

Ștefan Olonici

Lazăr, văcar

Gavril Olonici

Toma

Ion, vătăman

Luca Hărângă

Toader Scumpu

Mărian Cârlig

Miron Răscoală

Grigoraș Crunce

Agapi, vornic

Gavril Cârlig

Hilimon Cârlig

Gavril Rezmeriță

Proca Bătrânul

Parfeni Ciochină

Constadin a Varvarii

Toader, cojocar

Ioniță Crudu

Alicsandru Volinici

Ioniță Ciochină

Ion, tălmaci

Ifrim Ciochină

Pricopi Petre

Carp Strâmtu

Andrei Huidul

Iordachi, vânător

Ion, butnar

Ion Robul

Toderașco Tichiul

Ioniță Colțul

Antohi al Mârzii

Sandul Cârlig

Ioniță Tulbure

Toader fiul lui munteanu

Grigore Carage

Ion Pahomi

Trohin Olinici

Iosip Fărâmă

Iftimi, căpitanu

Irimie Ciocanu

Toader Ciochină

Proșală

Ioniță

Vasile Ticăitu

Toma

Grigoraș Lupoiu

Ipati, căpitanul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Tănasă

Prohip, ruptaș

Tofana, săracă

Dochița, săracă

Toma, diacon

Agapii Mârza, căpitan de volintiri

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 448, 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Iurcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Iurcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 5: 4 mazili, 1 popă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, bejenar

Gavril al lui Surici

Alicsandru Cârlig

Ion, prisăcar

Vasile Berehoiu

Vasile, văcar

Constantin Mârza

Lupul Berehoiu

Petre Berehoiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Tălămbuță, mazil

Irimia Tălămbuță, mazil

Grigori Tălămbuță, mazil

Casile nepot lui Tălămbuță, mazil

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Căzăneștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Căzăneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Lupu

Ursache Gărăniță

Grigoraș Gărăniță

Andrei Gărăniță

Ștefan Gărăniță

Gavril Găneiu

Grigoraș Gârnici

Constandin Gârnici

Ștefan, cojocar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 449

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cârsteștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Cârsteștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Alecse Fărâmă

Ilie Pâslă

Hortolomeiu Zglăvog

Constandin Pâslă

Stamati Pâslă

Dumitru Ioniță

Gheorghiță Zglăvog

Carp

Ioniță Irimie

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi Cotrobae, volintir

Popa Costandache

Sanda, babă săracă

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 449, 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Valea Ulmului

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Valea Ulmului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 2: 2 volintiri. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, munteanu

Toader, munteanu

Lupul Agape

Grigoral Brahă

Radul Poparce

Iosip Cârste

Gavril Hârciag

Gavril, văcar

Agapii Cârste

Lupul Brahă

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Guțul, volintir

Mihalachi Budailă, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Scorenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Scorenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 3: 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 21.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Nistor Stihi

Nicolai Stavăr

Ocsinte Bobeică

Vasile Bârsul

Vasile Jalobă

Dominte Leda

Ifrim

Apostu Stavăr

Ion Ichim

Condorachi Schimbător

Onofrei Stavăr

Miron Schimbător

Luca Gheorghieș

Grigori a Savii

Constandin Bărbosul

Iftimi Leda

Ion Antohi

Grigori fiul lui Iordachi

Dămian, văcar

Toader Necuțuiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Pavel, volintir

Popa Petre

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Malcociul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Cogâlnicului

 

 

 

Malcociul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 2 volintiri. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader fiul lui Ștefan

Irimie fratele lui

Ion, ciobotar, rus

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru fratele lui Irimie, volintir

Ichim Cocioban, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 450